HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 7 Global Index 8 Global Teknologi 8 SRI Global 9 SRI Sverige 9 Sverige 10 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 11 Utland Luxemburgregistrerade fonder* 12 Alternatives 12 Avkastning 12 European Bond (Class A) 13 European Bond (Class D) 13 Global High Income (Class A) 13 Global High Income (Class S) 14 Sverige Räntefond 14 US Dollar Bond (Class A) 14 Baltic 15 Eastern Europe Convergence 15 Europe 15 Europe Small Cap 16 Germany 16 Global Emerging Markets 16 Global Emerging Markets Small Cap 17 Greater China 17 India 17 High Dividend 18 Japan 18 Nordic 18 Stockpicking 19 Trans-Balkan Resultat- och balansräkningar mm 20 Sverigeregistrerade fonder 49 Skatter 50 ägarpolicy 52 Revisionsberättelse 53 Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 53 Program för rörlig ersättning 54 Ordlista * De Luxemburgregistrerade fonderna som förvaltas av Danske Bank- koncernens bolag Danske Invest Management Company S.A. i Luxemburg har ej varit föremål för granskning av Danske Capital ABs revisorer. 2 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

3 Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB VD-kommentar Bäste andelsägare, Det som har hänt på de finansiella marknaderna under 2008 lär få av oss få uppleva igen. Det fall vi såg på aktiemarknaderna under första halvåret var ju bara början på det mest turbulenta året sedan 30-talet! I början av 2008 fanns det 4 stora investmentbanker med global närvaro. Idag finns det ingen investmentbank kvar! Lehman Brothers har gått i konkurs och de övriga tre har bytt skepnad. Det finansiella systemet har varit nära att brista, men betydande räddningsaktioner från världens stater har hittills lyckats upprätthålla ett någorlunda väl fungerande banksystem. Centralbanker runt om i världen har pumpat in gigantiska belopp i likvida medel för att upprätthålla en fungerande kreditmarknad. Hur ser vi då på utvecklingen 2009? Aktiemarknaderna föll ju i storleksordningen 50 procent under Och i skrivande stund är Stockholmsbörsen ner drygt 8 procent 2009! Vi bedömer att det under 2009 finns rimligt goda möjligheter att börserna slutar med en positiv helårsavkastning. Första halvåret kommer sannolikt präglas av stor osäkerhet och därmed kraftiga svängningar. Å andra sidan ser vi att statsobligationer är nere på rekordlåg avkastning. Det kanske känns tryggt i det korta perspektivet, men om vi om tre år sitter och jämför avkastningen på aktier mot statsobligationer är det vår uppfattning att aktierna kommer ge en bättre avkastning. Vad har då hänt i vår egen verksamhet under 2008? Den viktigaste händelsen är nog att vi har bytt varumärke på våra fonder från Danske Fonder till Danske Invest. Namnbytet sker eftersom Danske Bank, som vi är en del av, samlar sina fondaktiviteter under ett namn, både i Sverige och i utlandet. Det betyder att Danske Invest nu är det gemensamma varumärket för alla koncerninterna fonder som förvaltas inom Danske Bank-koncernen. Det är alltså med glädje jag tillsammans med mina Danske Invest-kollegor ser fram emot att också fortsättningsvis driva och utveckla vårt fonderbjudande, så att vi med gemensamma krafter kan bidra till att göra Danske Invest till ett starkt varumärke i hela Norden. Vi har ett brett och attraktivt utbud av fonder inom en rad olika områden. Det skall vi bli ännu bättre på att förklara för våra kunder och andra intressenter. Information om våra olika fonder finns på Med vänlig hälsning Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

4 Försiktig ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 772 Förvaltningsavgift 0,83* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,96 Jmf-index 70%OMRX-Total, 12% SIXPRX, 18%MSCI World * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Försiktig föll med 6,8 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor andel övervikt i aktier. Den övervikten var oförändrad fram till den dag då Lehman Brothers ställde in betalningarna i september Vid den tidpunkten så viktade vi ner aktier till en undervikt. I början av november ökade vi andelen aktier från undervikt till övervikt. Den övervikten har vi hittills behållit. Marknadskommentar Fonden investerar i såväl obligationer som svenska och utländska aktier. Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vid utgången av 2008 var andelen aktier i fonden uppe i 35 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget. Det kan tyckas offensivt mot bakgrund av rådande situation vad avser konjunktur och finansiellt läge. Vi bedömer dock att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Balanserad Sverige räntefond 14,81% Alternatives 3,32% Low v. USA AK 7,82% Sverige realränte 18,39% Kursutveckling sedan start FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Sverige likviditet 13,97% Sverige obligationer 16,56% Sverige räntefond 14,81% Global index 5,36% Alternatives 3,32% Stockpicking 3,26% Low v. USA AK 7,82% Sverige 15,86% Sverige realränte 18,39% Sverige likviditet 13,97% Sverige obligationer 16,56% Global index 5,36% Stockpicking 3,26% Sverige 15,86% ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,05 %* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,18 Jmf-index 50%OMRX-Total, 20%SIXPRX, 30%MSCI World * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Balanserad föll med 16,2 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor andel övervikt i aktier. Den övervikten var oförändrad fram till den dag då Lehman Brothers ställde in betalningarna i september Vid den tidpunkten så viktade vi ner aktier till en undervikt. I början av november så ökade vi andelen aktier från undervikt till övervikt. Den övervikten har vi hittills behållit. Marknadskommentar Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vid utgången av 2008 var andelen aktier i fonden uppe i 60 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget. Det kan tyckas offensivt mot bakgrund av rådande situation vad avser konjunktur och finansiellt läge. Vi bedömer dock att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Vi ser samtidigt en risk i att räntorna på statsobligationer kommer att stiga under året. Kursutveckling sedan start 4 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 Sverige realränte 17,90% Sverige fokus 7,65% Alternatives 4,33% Sverige 19,64% FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Sverige likviditet 14,69% Sverige obligationer 4,63% Sverige realränte 17,90% Global index 7,04% Sverige fokus 7,65% Stockpicking 3,14% Alternatives 4,33% Low v. USA AK 13,10% Sverige 19,64% High dividend 5,39% Sverige likviditet 14,69% Sverige obligationer 4,63% Global index 7,04% Stockpicking 3,14% Low v. USA AK 13,10% High dividend 5,39%

5 Offensiv ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 714 Förvaltningsavgift 1,38 %* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index 60% MSCI World, 40% SIXPRX * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Offensiv föll med 32,4 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor övervikt i såväl Europeiska aktier som Östeuropeiska aktier. Fonden hade under första halvåret ingen exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Vid halvårsskiftet ändrade vi vår omvärldssyn, vilket medförde att vi ökade vår exponering mot den amerikanska aktiemarknaden på bekostnad av vår exponering mot Östeuropa. Marknadskommentar Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Och den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur. Och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vi bedömer att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Vi tror att aktier kommer ge en bättre avkastning under 2009 än statsobligationer. Fonden är i nuläget neutralt positionerad vad avser såväl regional aktieexponering som valutaexponering. Kursutveckling sedan start FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Low v. USA AK 17,66% Sverige fokus 18,51% Alternatives 3,82% High dividend 9,76% Sverige 19,29 Global index 14,98 Stockpicking 12,56 Aktiv Förmögenhetsförvaltning ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,25 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,25 Jmf-index SIXRX 50% OMRX-Tbond 50% Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning sjönk med knappt 16,6 procent under Detta var drygt 2,3 procentenheter sämre än jämförelseindex, vilket förklaras av att fonden under första halvåret var överviktad i aktier. Avkastningen inom respektive tillgångsslag, aktier och räntor, har däremot varit högre än sina jämförelseindex. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. aptit och allt mindre rädsla för inflation under året bidrog till ett starkt köptryck för statsobligationer. Detta medförde en mycket hög avkastning för statspapper under Strategi i fonden Vi inleder 2009 med en kraftig övervikt i aktier. Under sommaren och början av hösten var aktievikten neutral till något underviktad. I slutet av oktober köpte vi upp aktievikten till övervikt och vid årsskiftet var aktieandelen 62 procent (jämförelseindex 50 procent). Vi tror inte att konjunkturen kommer att stärkas under de närmaste kvartalen, men aktiemarknaden är väldigt lågt värderad och reagerar oftast före den reala ekonomin. Under hösten har även räntorna fallit kraftigt, vilket gör obligationsinvesteringar mindre attraktiva. Kursutveckling sedan start Fördelning tillgångsslag 2008 Bank och övriga likvida medel 0,23% Utländske aktier 4,33% Svenske aktier 58,09% Svenske obligationer 37,34% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

6 Sverige Likviditet ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30 % Sarah Carlsson PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,31 Jmf-index OMRX-TBILL Index Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 5,8 procent under 2008 mot jämförelseindex som avkastade 4,4 procent. Fondens positiva utveckling beror till största del av att vi under året positionerat oss för fallande räntor genom att ha betydligt mer ränterisk i fonden jämfört med jämförelseindex. Marknadskommentar 2008 började med stigande kortmarknadsräntor till stor del drivet av ökande inflationsförväntningar på grund av stigande energi- och livsmedelspriser. Detta innebar att de flesta av världens centralbanker fortsatt låg i en räntehöjningsfas, trots en uppblommande finanskris och annalkande lågkonjunktur. Under sommaren började oljepriset att sjunka, och i början av hösten förvärrades finanskrisen då bland annat Lehman Brothers gick i konkurs, med kraftigt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna till följd. Detta hindrade dock inte Riksbanken från att höja den svenska reporäntan, och den sista höjningen till 4,75 procent gjordes så sent som i mitten av september. Därefter har reporäntan sänkts kraftigt och ligger i slutet av året på 2,00 procent. Bakgrunden är den snabba ekonomiska avmattningen globalt som påverkar Sverige negativt samt minskar inflationstrycket. Strategi i fonden Vår tro är att korträntorna sjunker även under början av 2009, påverkade av ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Vi har därför positionerat oss inför detta scenario genom att förlänga portföljens löptid. Samtidigt har vi minskat övervikten i företagsobligationer och ökat i bostadsobligationer. Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 44,04% 1-3 år 36,56% 3-5 år 7,47% 5-7 år 0,00% 7-10 år 0,00% Över 10 år 0,00% Övriga 11,93% Sverige Obligationer ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,75 % Stefan Rocklind PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,75 Jmf-index OMRX-TBOND Index Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 15 procent under 2008 mot jämförelseindex som avkastade 15,7 procent. Under året har vi periodvis haft såväl kortare som längre genomsnittlig löptid i fonden jämfört med jämförelseindex. Vidare så har det strategiska beslutet att inte investera i bostadsobligationer bidragit positivt till avkastningen under året. Marknadskommentar Året började med sjunkande marknadsräntor i spåren av problemen på den internationella kreditmarknaden samt förväntningar om avtagande global tillväxt. Räntorna vände dock upp under våren till följd av ökad riskaptit samt förnyad rädsla för inflation. Ingen av dessa två teman skulle dock bli speciellt långvariga då problemen på de finansiella marknaderna eskalerade under hösten. Detta medförde en kraftigt minskad riskaptit och en utbredd rädsla för deflation vilket pressade ned statsräntor kraftigt under det andra halvåret. Strategi i fonden Marknadens förväntan för deflation framöver har i kombination med lågt ställda förväntningar på tillväxtutsikterna givit oss mycket låga räntenivåer att starta det nya året med. Då vi även har ett förväntat rekordutbud av statsobligationer framför oss, till stor del för att finansiera en rad finanspolitiska stödpaket, gör detta att vi tror på högre räntenivåer för obligationer med längre löptider under Därför ämnar vi minska löptiden i fonden när den mest akuta deflationsoron bedarrat. Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 0,00% 1-3 år 11,75% 3-5 år 13,86% 5-7 år 27,39% 7-10 år 21,68% Över 10 år 24,91% Övriga 0,41% 6 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

7 Sverige Realräntefond ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 800 Förvaltningsavgift 0,65 % Stefan Rocklind PPM-fond TER i % 0,65 Jmf-index OMRX Realränteindex Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 3,5 procent under 2008, medan jämförelseindex ökade med 6,1% under motsvarande period. Under första halvåret sålde vi realränteobligationer och köpte motsvarande löptid av nominella obligationer, vilket påverkade avkastningen positivt. Våra innehav i statliga bolag och säkerställda obligationer har fortsatt att tappa i värde mot statspapper, vilket har påverkat fondens avkastning negativt. Under året har vi reducerat andelen av dessa obligationer från 25 till 15 procent av fondens totala värde. förväntningar om avtagande global tillväxt. Räntorna vände dock upp under våren till följd av ökad riskaptit. I takt med att oron på de finansiella marknaderna eskalerade under sommaren och hösten, blev bland annat oron för deflation allt mer påtaglig vilket pressade ned statsräntor kraftigt. Detta fick dock ingen större effekt på realräntor då den så kallade breakeven inflationen, dvs skillnaden i ränta mellan nominella och reala obligationer, kollapsat under årets sex sista månader. Detta resulterar i att reala räntor idag handlas i paritet med nivåerna vid början av kommer att få se högre nivåer än vad vi har idag. Detta gör att vi tror att reala obligationer kommer att vara ett attraktivt alternativ till nominella obligationer när den mest akuta deflationsoron bedarrat. Marknadskommentar Året började med sjunkande realräntor i spåren av problemen på den internationella kreditmarknaden samt Strategi i fonden Vi anser att skillnaden mellan nominella och reala obligationsräntor är för liten i dagsläget, och att vi under Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 0,00% 1-3 år 0,00% 3-5 år 13,76% 5-7 år 33,66% 7-10 år 0,00% Över 10 år 52,44% Övriga 0,14% Global Index ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 479 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,51 Jmf-index MSCI World, SEK Avkastning och benchmark Avkastningen under 2008 blev -27,7 procent vilket kan jämföras med MSCI Worlds avkastning under samma tidsperiod som blev -27,5 procent. Avkastningen var ej tillfredställande jämfört med utvecklingen i jämförelseindexet och markant lägre än våra något positiva förväntningar för Aktiemarknaden År 2008 blev ett av de värsta någonsin för de globala aktiemarknaderna. Orsaken var framförallt krisen på kreditmarknaderna och den följande inbromsningen i den ekonomiska aktiviteten. Det var finansaktier och cykliska bolag som drabbades hårdast och värst var utvecklingen i Asien och Östeuropa. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för de globala aktiemarknaderna under 2009 är mycket osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 USA 48,51% Japan 11,88% Storbritannien 9,72% Frankrike 5,28% Tyskland 4,24% Schweiz 3,99% Kanada 3,76% Australien 2,75% Övriga 9,86% Finansiell service 17,95% Industrivaror 12,98% Energi 11,38% Konsumentvaror 11,24% Läkemedel 11,15% Hårdvara 6,73% Företagsservice 6,33% Konsumentservice 5,82% Övriga 16,42% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

8 Global Teknologi ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 77 Förvaltningsavgift 1,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index MSCI IT, SEK Avkastning och benchmark Fondens avkastning under 2008 blev -31,7 procent och jämförelseindex avkastning blev -31,3 procent. Avkastningen var ej tillfredställande jämfört med utvecklingen i jämförelseindex och markant lägre än våra något positiva förväntningar för teknologiaktier under Aktiemarknaden Teknologiaktierna klarade sig sämre än den generella aktiemarknaden under Fonden fick ett positivt bidrag från den starka dollarn då många av teknologibolagen finns i USA. Det första halvåret var präglat av oro på kreditmarknaderna och rädsla för recession. Den negativa utvecklingen accelererade under andra halvåret så totalt sett blev detta ett av de värsta åren historiskt sett. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för teknologiaktierna är osäkra inför Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg och efterfrågan på teknologiska produkter att vara under press. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Hög Risk Låg Risk USA 72,40% Japan 14,55% Finland 3,39% Tyskland 1,81% Frankrike 1,26% Kanada 1,21% Sverige 1,17% Holland 0,43% Övriga 3,80% SRI Global ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 475 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,51 Jmf-index MSCI World Avkastning och jämförelseindex Avkastningen för 2008 blev -26,7 procent vilket kan jämföras med MSCI Worlds avkastning under samma tidsperiod som blev -27,5 procent. Fonden avkastade därmed 0,8 procentenheter bättre än index. Aktiemarknaden Året 2008 blev ett av de värsta någonsin för de globala aktiemarknaderna. Orsaken var framförallt krisen på kreditmarknaderna och den följande inbromsningen i den ekonomiska aktiviteten. Det var finansaktier och cykliska bolag som drabbades hårdast och värst var utvecklingen i Asien och Östeuropa. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för de globala aktiemarknaderna under 2009 är mycket osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 USA 48,35% Japan 11,64% Storbritannien 9,56% Frankrike 4,84% Tyskland 4,56% Kanada 4,28% Schweiz 3,56% Australien 2,62% Övriga 10,59% Finansiell service 19,54% Energi 12,60% Läkemedel 12,19% Industrivaror 12,15% Konsumentvaror 11,42% Hårdvara 7,39% Allmännyttigt 6,48% Konsumentservice 6,16% Övriga 12,07% 8 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

9 SRI Sverige ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 46 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall Jämförelseindex SIXPRX PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,50 Jmf-index SIXPRX Index Avkastning och jämförelseindex Fonden SRI Sverige sjönk med 38,3 procent 2008.Fondens avkastning har utvecklats något positivt jämfört med jämförelseindex, som gav minus 39,1 procent. En av anledningarna till att fonden gått bättre än index är att fonden inte investerat i bland annat MTG, som av etiska skäl inte finns med i fondens univers. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen ser ut att ha gått in i en lite lugnare fas. Industri, råvaror och finans var de sektorer som presterade sämst under året, medan hälsovård och IT var de bästa. Strategi i fonden Danske Invest SRI Sverige är en indexfond som har en etisk inriktning. Fonden ska alltså vara investerad som jämförelseindex, med den skillnaden att vissa bolag faller bort efter genomförd etisk granskning enligt de kriterier som är uppsatta för fonden. Fondens etiska restriktioner gör bland annat att placeringar undviks i telekomoperatörer, som utvecklades i linje med börsen. Även bolag inom media, som gick något sämre än börsen, undviks. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Industrivaror 27,01% Finansiell service 24,69% Konsumentservice 12,34% Hårdvara 9,37% Läkemedel 7,82% Företagsservice 6,43% Konsumentvaror 6,08% Energi 2,27% Övriga 3,99% Sverige ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,30 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,30 Jmf-index SIXPRX Index Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 38,6 procent under 2008, vilket var något bättre än jämförelseindex på minus 39,1 procent. Första halvårets utveckling var riktigt stark, men under hösten tappade fonden något mot index. De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var övervikter i Millicom, Atlas Copco och NCC, samt undervikter i Sandvik och råvarurelaterade aktier. Negativa bidrag till fondens avkastning kom från Swedbank, Volvo och New Wave. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. Strategi i fonden Fondens strategi ändrades något under året. Under våren hade vi en något defensiv inställning till börsen, vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Vidare har vi ökat exponeringen mot räntekänsliga bolag, som t ex fastighets- och byggbolag, samt sällanköpsvaror. Vi inleder det nya året med övervikter i t ex Fabege, Kinnevik, Electrolux, Husqvarna, Swedbank och NCC samt större undervikter i Sandvik, Ericsson ABB och SCA. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Finansiell service 29,26% Industrivaror 18,56% Telekommunikation 13,70% Konsumentservice 10,74% Läkemedel 6,84% Konsumentvaror 6,75% Hårdvara 5,71% Företagsservice 4,63% Övriga 3,81% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

10 Sverige Fokus ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 708 Förvaltningsavgift 1,30 % Erik Kjellgren PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,30 Jmf-index OMXS50EW Index Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 35,3 procent under 2008, vilket var 8,3 procentenheter bättre än jämförelseindex. Första halvårets utveckling var riktigt stark, men under hösten tappade fonden något mot jämförelseindex. De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var övervikter i Atlas Copco, HMS och SKF, samt undervikt i Sandvik. Negativa bidrag till fondens avkastning fick vi från Haldex, Swedbank och Boliden. Danske Invest Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med mål att ha innehav baserade på fondens investeringsfilosofi. Fondbolaget anser därför att ett smalare likaviktat index bättre speglar fondens karaktär i termer av risk och förväntad avkastning än ett traditionellt brett värdeviktat index. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. Strategi i fonden Fondens strategi ändrades något under året. Under våren hade vi en något defensiv inställning till börsen, vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Vidare har vi ökat exponeringen mot räntekänsliga bolag, som t ex fastighets- och byggbolag, samt sällanköpsvaror. Vi inleder det nya året med stora positioner i t ex Atlas Copco, HiQ, SKF och Swedbank. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Mjukvara 26,20% Finansiell service 22,88% Företagsservice 16,47% Telekommunikation 13,23% Konsumentservice 8,26% Konsumentvaror 4,81% Media 4,53% Övriga 3,62% Sverige/Europa ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 449 Förvaltningsavgift 1,50 % Ulric Grönvall Europe Total Return Index PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index 50% SIXPRX 50% MSCI Europe Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 34,9 procent under 2008, vilket var ungefär 1,7 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex, som slutade på -36,6 procent. Fondens avkastning var således tillfredsställande i förhållande till utvecklingen för jämförelseindexet, men infriade inte våra försiktigt positiva förväntningar för aktiemarknaden. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen ser ut att ha gått in i en lite lugnare fas. Finansaktierna och de ekonomiskt känsliga aktierna inom råvaror och industri som drabbades hårdast. Performance I Europadelen kom det utmärkande positiva bidraget till fondens avkastning från finanssektorerna, tack vare vår betydande undervikt samt från konsumtionssektorerna där den spanska klädesdetaljhandlaren Inditex och den tyska kosmetikaproducenten Beiersdorf särskilt bidrog positivt. Första halvårets utveckling var riktigt stark i fondens svenska del. De största positiva bidragsgivarna till utvecklingen var övervikter i Millicom, Atlas Copco och NCC, samt undervikter i Sandvik och råvarurelaterade aktier. Förväntningar för marknaden Utsikterna under 2009 är väldigt osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten vara nedsatt och bolagens vinster pressade. Omvänt så speglas redan en stor minskning av vinsterna i de nuvarande aktiekurserna. Det innebär att om utsikterna blir bättre, så finns det grund till goda kursstigningar. Strategi i fonden Inför 2009 ligger fokus i Europadelen fortsatt på bolag som genomgår förändringar, men samtidigt uppfyller tydligt definierade kvalitetskriterier. Bland dessa kvalitetskriterier är starkt kassaflöde och en stark balansräkning/låg skuldandel. Under våren 2008 hade vi på den svenska marknaden en något defensiv inställning till börsen vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 Sverige 43,58% Tyskland 16,85% Schweiz 5,55% Holland 5,38% Finland 4,23% Italien 4,20% Frankrike 3,68% Norge 3,09% Övriga 13,46% Finansiell service 21,81% Industrivaror 20,44% Konsumentvaror 10,03% Konsumentservice 8,42% Företagsservice 8,06% Telekommunikation 6,51% Energi 6,49% Läkemedel 6,39% Övriga 11,85% 10 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

11 Utland ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 333 Registreringsland SWE Fondbolag Danske Capital AB Förvaltningsavgift 1,50 % nej nej Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index msci Europe, SEK Avkastning och jämförelseindex Avkastningen för 2008 blev -33,4 procent, medan MSCI Europe föll 34,5 procent. Fondens avkastning var således tillfredsställande i förhållande till utvecklingen för jämförelseindex, men infriade inte våra försiktigt positiva förväntningar för aktiemarknaderna. Marknaden 2008 blev ett av de värsta åren någonsin för de europeiska aktiemarknaderna. Den bakomliggande orsaken till detta var krisen på kreditmarknaderna och den medföljande markanta inbromsningen av den ekonomiska aktiviteten under hösten, då även marknaderna noterade de största fallen. Det var finansaktierna och de ekonomiskt känsliga aktierna inom råvaru- och industrisektorn som drabbades hårdast. Performance Fondens avkastning var 1,1 procentenheter bättre än avkastningen för jämförelseindexet. På sektornivå var det utmärkande positiva bidrag till performance från finans, tack vare vår betydande undervikt, samt från konsumtionssektorerna där speciellt den spanska klädesdetaljhandlaren Inditex och den tyska kosmetikaproducenten Beiersdorf bidrog positivt. Omvänt hade vi negativa bidrag från industri- och energisektorn, där speciellt råvarukänsliga aktier föll kraftigt i takt med de fallande råvarupriserna under andra halvåret för Förväntningar för marknaden Utsikterna för de europeiska aktiemarknaderna under 2009 är väldigt osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten vara nedsatt och bolagens vinster pressade. Omvänt så speglas redan en stor minskning av vinsterna i de nuvarande aktiekurserna. Det innebär att om utsikterna blir bättre så finns det grund till goda kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är när och i vilken grad de omfattande offentliga ingreppen i finansmarknaderna och ekonomierna får de finansiella marknaderna att fungera och åter sätta fart på tillväxten. Strategi för 2009 Vi har fortsatt en fokuserad men samtidigt balanserad fondstrategi. Fokus ligger fortsatt på bolag som genomgår förändringar, men samtidigt uppfyller tydligt definierade kvalitetskriterier. Bland dessa kvalitetskriterier är starkt kassaflöde och stark balansräkning/låg skuldandel. Faktorer vi förväntar blir viktiga under de kommande åren. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 Tyskland 31,77% Schweiz 10,47% Holland 10,16% Finland 8,07% Italien 7,66% Frankrike 6,80% Norge 5,69% Spanien 3,97% Övriga 15,41% Industrivaror 19,11% Finansiell service 16,94% Konsumentvaror 14,02% Företagsservice 13,37% Energi 10,75% Konsumentservice 6,76% Allmännyttigt 6,33% Läkemedel 5,08% Övriga 7,64% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

12 Alternatives Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 11,22 Förvaltningsavgift 1,60 % Jens Erik Claranius PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total 4% France 25/4-09 5,83 % Belgium (Kingdom Of) 3.75% 5,82 % Kingdom Of The Netherlands 5,81 % Softbank Investment Corporation 2,88 % American Tower Cl A 2,85 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % ,35 Avkastning sedan start -49,35 Fördelning länder Fördelning branscher USA 22,64% Frankrike 15,44% Japan 8,96% Belgien 8,13% Holland 7,55% Storbritannien 6,39% Australien 5,71% Kanada 2,86% Övriga 22,32% Finansiell service 43,11% Företagsservice 17,37% Industrivaror 3,95% Telekommunikation 3,90% Konsumentservice 3,26% Konsumentvaror 1,67% Läkemedel 0,70% Hårdvara 0,45% Övriga 25,59% Avkastning Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 413,99 Förvaltningsavgift 0,80 % Ulrik Carstens PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Nordea Bk Danmark A/S 12,70 % Realkredit Danmark A/S 10,72 % Brfkredit Byggeriets Realkreditfond 8,64 % 5,00% Nykred 03D 35 5,92 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskap 5,49 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,44 Avkastning sedan start 7,44 Fördelning löptider Fördelning länder år 0,06% 1-3 år 0,02% 3-5 år 0,36% 5-7 år 1,42% 7-10 år 2,96% Över 10 år 91,84% Övriga 3,34% Danmark 96,66% Övriga 3,34% European Bond Class A Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,91 Förvaltningsavgift 0,80 % PPM-fond Rikke Zink Secher Jmf-index Lehman Euro-Aggregate 500 MM De fem största innehaven i fonden Namn % av total 5,75% Finland 23/2-11 8,38 % Germany 4% ,75 % Provide Bricks Mortgages Plc, Dubli 6,36 % Caixa de Catalunya 4,23 % Fortis Cap.TV 99 4,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,05 Avkastning sedan start 27,48 Fördelning löptider Fördelning länder år 14,28% 1-3 år 30,86% 3-5 år 5,25% 5-7 år 15,65% 7-10 år 1,59% Över 10 år 23,37% Övriga 9,00% Tyskland 12,52% Danmark 10,33% Storbritannien 9,89% Irland 9,25% Finland 8,38% Spanien 6,39% USA 5,55% Sverige 5,27% Övriga 32,44% 12 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

13 European Bond Class D Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,91 Förvaltningsavgift 0,80 % Rikke Zink Secher PPM-fond Jmf-index Lehman Euro-Aggregate 500 MM De fem största innehaven i fonden Namn % av total 5,75% Finland 23/2-11 8,38 % Germany 4% ,75 % Provide Bricks Mortgages Plc, Dubli 6,36 % Caixa de Catalunya 4,23 % Fortis Cap.TV 99 4,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,05 Avkastning sedan start 149,39 Fördelning löptider Fördelning länder år 14,28% 1-3 år 30,86% 3-5 år 5,25% 5-7 år 15,65% 7-10 år 1,59% Över 10 år 23,37% Övriga 9,00% Tyskland 12,52% Danmark 10,33% Storbritannien 9,89% Irland 9,25% Finland 8,38% Spanien 6,39% USA 5,55% Sverige 5,27% Övriga 32,44% Global High Income A Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,63 Förvaltningsavgift 0,80 % Bent Lystbæk PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Euro Major Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Germany 4% ,74 % Russian Federation 12.75% 3,12 % 6,575% Tecnost 30/7-09 3,02 % Mare Baltic Pcc Limited FRN 2,43 % Danica Pension 2,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,16 Avkastning sedan start 8,20 Fördelning löptider Fördelning länder år 13,67% 1-3 år 15,43% 3-5 år 19,01% 5-7 år 16,35% 7-10 år 3,28% Över 10 år 16,15% Övriga 16,11% Danmark 13,17% Tyskland 10,12% Frankrike 8,02% USA 7,86% Ryssland 5,35% Luxemburg 5,21% Storbritannien 5,21% Holland 4,47% Övriga 40,58% Global High Income S Duration 3,39 Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 16,63 Förvaltningsavgift 0,80 % Bent Lystbæk PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Euro Major Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Germany 4% ,74 % Russian Federation 12.75% 3,12 % 6,575% Tecnost 30/7-09 3,02 % Mare Baltic Pcc Limited FRN 2,43 % Danica Pension 2,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , ,13 Avkastning sedan start -14,68 Fördelning löptider Fördelning länder Övriga 16,11% Över 10 år 16,15% 7-10 år 3,28% 5-7 år 16,35% 3-5 år 19,01% 1-3 år 15,43% 0-1 år 13,67% Övriga 40,58% Holland 4,47% Storbritannien 5,21% Luxemburg 5,21% Ryssland 5,35% USA 7,86% Frankrike 8,02% Tyskland 10,12% Danmark 13,17% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

14 Sverige Räntefond Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 372,93 Förvaltningsavgift 0,50 % Stefan Rocklind PPM-fond Jmf-index OMRX-Total Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Kingdom Of Sweden, 6.75%, 05/14 15,41 % Swedbank Mortgage, 4.00%, 06/11 13,16 % S-E-Banken BoLån Ab, 4.25%, 06/10 12,13 % Nordea Hypotek Ab, 3.75%, 06/11 7,39 % Kingdom Of Sweden, 5.50%, 10/12 6,51 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,61 Avkastning sedan start 17,11 Fördelning löptider år 12,11% 1-3 år 47,47% 3-5 år 6,51% 5-7 år 18,21% 7-10 år 5,05% Över 10 år 8,47% Övriga 2,18% US Dollar Bond Class A Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 7,95 Förvaltningsavgift 0,80 % Ulrich Frölich PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Eurodollar Bond Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total BIRD 7.625% ,48 % Eksportfinans MTN BE 9,36 % Nrw Bk 4.75% 9,19 % Kommunalbanken A/S 9,17 % Landeskreditbank Baden- 4.25% 9,08 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,89 Avkastning sedan start 75,71 Fördelning löptider Fördelning länder år 8,79% 1-3 år 41,91% 3-5 år 9,36% 5-7 år 14,12% 7-10 år 2,14% Över 10 år 21,79% Övriga 1,89% USA 21,79% Tyskland 20,41% Norge 18,53% Italien 16,52% Sverige 8,79% Storbritannien 6,40% Irland 5,66% Övriga 1,89% Baltic Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 1,99 Förvaltningsavgift 2,20 % Kari Salonen PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Lietuvos Telecomas AB 9,34 % Tallink Group As 8,97 % Merko Ehitus 7,46 % Harju Elekter AS 7,04 % Tallin Department Store 5,75 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , ,70 Avkastning sedan start -54,64 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Estland 49,47% Litauen 42,09% Lettland 3,48% Danmark 1,78% Övriga 3,19% Konsumentservice 15,68% Konsumentvaror 14,00% Telekommunikation 13,85% Industrivaror 13,47% Hårdvara 7,04% Finansiell service 6,70% Företagsservice 6,46% Läkemedel 5,89% Övriga 16,91% 14 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

15 Eastern Europe Convergence Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 43,45 Förvaltningsavgift 1,60 % Morten Lund Ligaard PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index Benchmark EEC De fem största innehaven i fonden Namn % av total Powszechna Kasa Oszczednosci Bk Pol 9,69 % Cez - Ces Energeticke Zav 9,34 % Bank Pekao S.a. 7,85 % Polish Telecom Sa Gdr 7,58 % OTP Bank 4,27 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,21 Avkastning sedan start 47,27 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Polen 38,53% Tjeckien 17,20% Ungern 10,63% Turkiet 9,41% Bulgarien 4,16% Litauen 3,50% Estland 3,24% Rumänien 2,77% Övriga 10,58% Finansiell service 44,75% Telekommunikation 12,95% Energi 10,32% Allmännyttigt 9,72% Konsumentservice 5,01% Industrivaror 3,96% Läkemedel 2,95% Företagsservice 2,76% Övriga 7,58% Europe Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 50,75 Förvaltningsavgift 1,50 % Henrik Husted Knudsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe De fem största innehaven i fonden Namn % av total Bayer AG 6,50 % Royal Vopak 5,77 % Novartis 5,29 % Total 5,10 % Sampo Oyj A 4,93 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,48 Avkastning sedan start -25,71 Fördelning länder Fördelning branscher Tyskland 32,77% Schweiz 10,81% Holland 10,57% Finland 8,35% Italien 8,11% Frankrike 7,12% Norge 6,07% Spanien 4,08% Övriga 12,12% Industrivaror 20,08% Finansiell service 17,25% Konsumentvaror 14,38% Företagsservice 13,99% Energi 11,24% Konsumentservice 6,90% Allmännyttigt 6,55% Läkemedel 5,29% Övriga 4,32% Europe Small Cap Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 33,62 Förvaltningsavgift 1,60 % Ivan Larsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe Small Cap Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Demag Cranes Ag, Duesseldorf 5,67 % Pfeiffer Vacuum Technology 4,63 % Royal Vopak 4,52 % Symrise 4,50 % Fielmann Ag 4,47 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,44 Avkastning sedan start -12,43 Fördelning länder Fördelning branscher Tyskland 38,56% Holland 18,00% Italien 7,88% Schweiz 6,67% Storbritannien 6,26% Österrike 4,81% Spanien 4,32% Belgien 3,44% Övriga 10,06% Industrivaror 35,57% Konsumentvaror 19,80% Företagsservice 19,45% Finansiell service 10,66% Konsumentservice 10,30% Hårdvara 3,28% Övriga 0,94% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

16 Germany Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 6,92 Förvaltningsavgift 1,50 % Ivan Larsen PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index Benchmark Germany De fem största innehaven i fonden Namn % av total Bayer AG 7,74 % Siemens 6,65 % CTS Eventim 5,65 % Pfeiffer Vacuum Technology 4,53 % E.ON 4,52 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,56 Avkastning sedan start -47,28 Fördelning branscher Industrivaror 30,49% Konsumentvaror 14,02% Konsumentservice 12,40% Finansiell service 10,15% Företagsservice 7,48% Hårdvara 6,65% Allmännyttigt 4,52% Läkemedel 3,97% Övriga 10,32% Global Emerging Markets Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 178,88 Förvaltningsavgift 1,60 % Peter Hames PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI Emerging Markets Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Aberdeen Global Sicav - India Oppor 4,62 % Samsung Electr. (pref.) 3,92 % Massmart Hldgs Ltd 3,55 % China Mobile (hong Kong) Limited 3,37 % Fomento Economico Mexicano SA ADR 3,35 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,54 Avkastning sedan start 110,79 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Brasilien 14,46% Mexiko 10,11% Indien 7,74% Sydkorea 6,90% Luxemburg 6,62% Kina 6,31% Sydafrika 6,12% Hong Kong 5,27% Övriga 36,48% Finansiell service 29,84% Energi 12,59% Konsumentservice 12,37% Industrivaror 11,48% Konsumentvaror 11,06% Läkemedel 6,50% Telekommunikation 4,71% Mjukvara 3,78% Övriga 7,67% Global Emerging Markets Sm. Cap Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 38,36 Förvaltningsavgift 1,60 % Devan Kaloo PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI Emerging Markets Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Grupo Aeroportuario Del Centro Nort 3,93 % Aeon 3,46 % Aksigorta Anonim Sirketi 3,20 % Massmart Hldgs Ltd 3,05 % United Plantations 3,02 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,70 Avkastning sedan start -39,34 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Brasilien 15,26% Malaysia 13,12% Thailand 10,62% Hong Kong 10,12% Turkiet 9,85% Indien 9,23% Sydafrika 9,06% Mexiko 6,45% Övriga 16,29% Finansiell service 33,70% Konsumentvaror 19,49% Konsumentservice 15,62% Industrivaror 10,18% Företagsservice 6,68% Läkemedel 4,89% Energi 2,41% Hårdvara 1,95% Övriga 5,08% 16 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

17 Greater China Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 24,17 Förvaltningsavgift 1,60 % Louisa Lo PPM-fond Jmf-index MSCI Golden Dragon De fem största innehaven i fonden Namn % av total China Mobile (hong Kong) Limited 9,16 % Taiwan Semiconductor 7,68 % Hon Hai Precision Industry 4,70 % China Life Insurance 4,15 % Industrial & Commercial Bank of Chi 3,59 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,18 Avkastning sedan start 46,54 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Kina 44,24% Taiwan 26,13% Hong Kong 21,19% Cayman 4,01% Singapore 0,54% Övriga 3,90% Finansiell service 26,68% Industrivaror 17,29% Telekommunikation 15,99% Hårdvara 12,22% Företagsservice 8,31% Energi 5,49% Konsumentvaror 4,93% Allmännyttigt 2,19% Övriga 6,90% India Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 15,32 Förvaltningsavgift 1,60 % Hugh Young / Peter Hames PPM-fond Jmf-index MSCI Emerging Markets India USD De fem största innehaven i fonden Namn % av total Housing Development Finance Corpora 9,80 % Infosys Technologies Limited 8,51 % Satyam Computer Services Ltd 6,16 % Icici Bank Limited 5,30 % Hero Honda Motors Limited 4,89 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , ,55 Avkastning sedan start 5,95 Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Konsumentvaror 18,52% Finansiell service 17,52% Industrivaror 17,43% Mjukvara 14,67% Läkemedel 13,25% Allmännyttigt 8,41% Företagsservice 4,75% Telekommunikation 4,37% Övriga 1,08% High Dividend Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 78,57 Förvaltningsavgift 1,50 % Peter Nielsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe De fem största innehaven i fonden Namn % av total Baloise-holding 4,57 % Vivendi Universal 4,44 % BASF 4,34 % Gaz De France 4,33 % RWE AG 4,24 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,29 Avkastning sedan start -31,75 Fördelning länder Fördelning branscher Storbritannien 19,86% Italien 13,41% Tyskland 13,13% Frankrike 12,93% Spanien 6,64% Finland 6,06% Sverige 4,87% Grekland 4,78% Övriga 18,31% Finansiell service 21,76% Energi 17,21% Allmännyttigt 12,29% Konsumentvaror 11,53% Industrivaror 11,36% Telekommunikation 11,25% Media 6,86% Konsumentservice 4,61% Övriga 3,13% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

18 Japan Startdatum Förvaltat kapital, milj (JPY) 4.194,41 Förvaltningsavgift 1,50 % Koichi Ogawa PPM-fond Jmf-index MSCI D Japan incl. net. Utdelning De fem största innehaven i fonden Namn % av total Mitsubishi Tokyo Financial Group In 4,09 % East Japan Railway Company Limited 3,43 % Seven & I Hldgs 3,41 % Toyota Motor 3,39 % Mizuho Financial Group Inc 2,86 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,20 Avkastning sedan start -37,34 Fördelning branscher Industrivaror 24,13% Finansiell service 15,87% Konsumentvaror 15,81% Konsumentservice 12,01% Företagsservice 11,13% Läkemedel 6,38% Telekommunikation 6,09% Allmännyttigt 3,06% Övriga 5,52% Nordic Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 14,75 Förvaltningsavgift 1,50 % Max Jul Pedersen PPM-fond Jmf-index FTSE NOREX 30 INDEX De fem största innehaven i fonden Namn % av total Nokia 9,35 % Statoil 6,79 % Ericsson AB 6,74 % Fortum Oyj 6,39 % Hennes & Mauritz AB 5,61 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,60 Avkastning sedan start 179,21 Fördelning länder Fördelning branscher Sverige 40,90% Finland 26,55% Norge 20,75% Danmark 12,67% Övriga -0,87% Finansiell service 21,67% Industrivaror 20,54% Hårdvara 17,26% Energi 14,27% Läkemedel 10,88% Konsumentservice 6,91% Telekommunikation 5,18% Konsumentvaror 2,61% Övriga 0,68% Stockpicking Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 32,59 Förvaltningsavgift 1,50 % John William Olsen PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI World Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Kraft Foods 5,10 % E.ON 4,77 % Colgate-Palmolive 4,40 % Nestle 4,38 % East Japan Railway Company Limited 3,97 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,89 Avkastning sedan start -58,37 Fördelning länder Fördelning branscher USA 28,74% Tyskland 13,32% Schweiz 11,35% Japan 10,37% Storbritannien 7,04% Holland 5,83% Finland 3,45% Italien 3,39% Övriga 16,50% Konsumentvaror 21,75% Företagsservice 17,23% Industrivaror 10,66% Läkemedel 9,42% Finansiell service 8,72% Konsumentservice 7,86% Energi 7,47% Allmännyttigt 4,77% Övriga 12,12% 18 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

19 Trans-Balkan Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 14,07 Förvaltningsavgift 2,75 % Kari Salonen PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Raiffeisen Intl Bank-Holding Ag, Wi 7,37 % Cez - Ces Energeticke Zav 6,74 % Omv Aktiengesellschaft 5,32 % SNP Petrom 4,82 % Turkiye Garanti Bankasi 4,81 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , ,47 Avkastning sedan start -60,30 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Österrike 23,97% Rumänien 20,56% Turkiet 16,08% Tjeckien 6,74% Bulgarien 6,29% Kroatien 4,82% Bosnien & Her. 4,41% Tyskland 4,10% Övriga 13,02% Finansiell service 37,96% Industrivaror 13,20% Allmännyttigt 11,01% Företagsservice 6,62% Telekommunikation 6,53% Energi 6,00% Konsumentvaror 5,01% Konsumentservice 2,71% Övriga 10,96% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

20 Försiktig Utveckling Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 110,87 122,94 Handelskurs 110,24 122,91 123,86 120,50 107,73 100,49 93,23 Utdelning kr/andel 3,91 3,08 1,89 1,30 0, Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -7,31 1,67 4,38 13,18 7,33 7,79-6,77 Jmf index i % (handelsdagar) -3,84 2,34 4,85 12,63 8,79 10,20-4,74 Fond (Andelsvärde/Slutkurs) -6, Jmf index i % (slutkurs) -3, Riskmått Start datum: Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot -0,76 0,14-0,03 Standardavvikelse 5,30 4,93 5,31 Tracking error (ex post) 2,06 1,83 6,14 Informationskvot neg neg neg Genomsnittlig årlig avkastning -0,55 3,62 2,84 Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,48 Transaktionskostnader under året kr 0,00 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 3,91 Återinvesteringskurs 117,06 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,83* Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,96* * Fonden tar endast ut förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift 1,20%. Sparande Förvaltningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 79,98 92,50 Löpande insättning på 100 kr/månad 5,28 6,10 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Fondförmögenhet Resultaträkning Belopp kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter 0 0 Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget 0 0 Transaktionskostnader 0 0 Övriga kostnader 0 0 Summa 0 0 Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Derivat n har ej möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 110,87 122,94 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % 2008 Aktiefonder 35,62% Danske In Engros Low Volatility Equity USA Akk ,82% DANSKE INVEST ALTERNATIVES A (SEK) ,32% DANSKE INVEST GLOBAL INDEX ,36% DANSKE INVEST STOCKPICKING A (SEK) ,26% DANSKE INVEST SVERIGE ,86% Räntefonder 63,73% DANSKE INVEST SVERIGE LIKVIDITET ,97% DANSKE INVEST SVERIGE OBLIGATIONER ,56% DANSKE INVEST SVERIGE REALRÄNTEFOND ,39% DANSKE INVEST SVERIGE RÄNTEFOND ,81% Summa värdepappersfonder ,35% Bank och övriga likvida medel ,65% Fondförmögenhet ,00% 20 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53

HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 HELÅRSRAPPORT 2009 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2009 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 3 VD-kommentar. 8 Global Index 8 SRI Global 9 Sverige 9 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 10 Utland. (Sverigeregistrerade fonder) HELÅRSRAPPORT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Varsam 4 Försiktig 5 Balanserad 5 Offensiv 6 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 7 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 8

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49

HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 HALVÅRSRAPPORT 2011 DANSKE INVEST HALVÅRSRAPPORT 2011 49 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-kommentar 3 Varsam 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic

Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic 2014 Halvårsberättelse Naventi Balanserad Strategi Movestic och Naventi Offensiv Strategi Movestic Movestic Kapitalförvaltning Innehållsförteckning NAVENTI BALANSERAD STRATEGI......2 NAVENTI OFFENSIV STRATEGI......4

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31

AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB - Månadsrapport per 2015-01-31 AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18 Telefon 08-696 31 00 www.amf.se Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm AMF AKTIEFOND

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 Aktiespararna Topp Sverige - Årsberättelse 2014 2 (7) FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2001

Halvårsrapport januari juni 2001 Halvårsrapport januari juni 2001 Anpassningen till fondens nya normalportfölj är i stort sett genomförd. Marknadsvärdet på placeringstillgångarna uppgick 2001-06-30 till 132,1 mdr. Fjärde AP-fondens placeringstillgångar

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015

Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Halvårsredogörelse 2015 Quesada Försiktig Placeringsinriktning Quesada Försiktig är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne

Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1. Helårsrapport 2013. Passiv Stiftelsefond Skåne Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 1 Helårsrapport 2013 Passiv Stiftelsefond Skåne 2 Danske invest / HELÅRSRAPPORT 2013 VD-kommentar Bästa Andelsägare; I skrivande stund har vi just lagt ett både utmanade

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer