HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59"

Transkript

1 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer 7 Sverige Realräntefond 7 Global Index 8 Global Teknologi 8 SRI Global 9 SRI Sverige 9 Sverige 10 Sverige Fokus 10 Sverige/Europa 11 Utland Luxemburgregistrerade fonder* 12 Alternatives 12 Avkastning 12 European Bond (Class A) 13 European Bond (Class D) 13 Global High Income (Class A) 13 Global High Income (Class S) 14 Sverige Räntefond 14 US Dollar Bond (Class A) 14 Baltic 15 Eastern Europe Convergence 15 Europe 15 Europe Small Cap 16 Germany 16 Global Emerging Markets 16 Global Emerging Markets Small Cap 17 Greater China 17 India 17 High Dividend 18 Japan 18 Nordic 18 Stockpicking 19 Trans-Balkan Resultat- och balansräkningar mm 20 Sverigeregistrerade fonder 49 Skatter 50 ägarpolicy 52 Revisionsberättelse 53 Fondbolagets Styrelse, Ledning och Revisorer 53 Program för rörlig ersättning 54 Ordlista * De Luxemburgregistrerade fonderna som förvaltas av Danske Bank- koncernens bolag Danske Invest Management Company S.A. i Luxemburg har ej varit föremål för granskning av Danske Capital ABs revisorer. 2 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

3 Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB VD-kommentar Bäste andelsägare, Det som har hänt på de finansiella marknaderna under 2008 lär få av oss få uppleva igen. Det fall vi såg på aktiemarknaderna under första halvåret var ju bara början på det mest turbulenta året sedan 30-talet! I början av 2008 fanns det 4 stora investmentbanker med global närvaro. Idag finns det ingen investmentbank kvar! Lehman Brothers har gått i konkurs och de övriga tre har bytt skepnad. Det finansiella systemet har varit nära att brista, men betydande räddningsaktioner från världens stater har hittills lyckats upprätthålla ett någorlunda väl fungerande banksystem. Centralbanker runt om i världen har pumpat in gigantiska belopp i likvida medel för att upprätthålla en fungerande kreditmarknad. Hur ser vi då på utvecklingen 2009? Aktiemarknaderna föll ju i storleksordningen 50 procent under Och i skrivande stund är Stockholmsbörsen ner drygt 8 procent 2009! Vi bedömer att det under 2009 finns rimligt goda möjligheter att börserna slutar med en positiv helårsavkastning. Första halvåret kommer sannolikt präglas av stor osäkerhet och därmed kraftiga svängningar. Å andra sidan ser vi att statsobligationer är nere på rekordlåg avkastning. Det kanske känns tryggt i det korta perspektivet, men om vi om tre år sitter och jämför avkastningen på aktier mot statsobligationer är det vår uppfattning att aktierna kommer ge en bättre avkastning. Vad har då hänt i vår egen verksamhet under 2008? Den viktigaste händelsen är nog att vi har bytt varumärke på våra fonder från Danske Fonder till Danske Invest. Namnbytet sker eftersom Danske Bank, som vi är en del av, samlar sina fondaktiviteter under ett namn, både i Sverige och i utlandet. Det betyder att Danske Invest nu är det gemensamma varumärket för alla koncerninterna fonder som förvaltas inom Danske Bank-koncernen. Det är alltså med glädje jag tillsammans med mina Danske Invest-kollegor ser fram emot att också fortsättningsvis driva och utveckla vårt fonderbjudande, så att vi med gemensamma krafter kan bidra till att göra Danske Invest till ett starkt varumärke i hela Norden. Vi har ett brett och attraktivt utbud av fonder inom en rad olika områden. Det skall vi bli ännu bättre på att förklara för våra kunder och andra intressenter. Information om våra olika fonder finns på Med vänlig hälsning Mikael Nordberg Verkställande Direktör Danske Capital AB DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

4 Försiktig ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 772 Förvaltningsavgift 0,83* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,96 Jmf-index 70%OMRX-Total, 12% SIXPRX, 18%MSCI World * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,20%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Försiktig föll med 6,8 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor andel övervikt i aktier. Den övervikten var oförändrad fram till den dag då Lehman Brothers ställde in betalningarna i september Vid den tidpunkten så viktade vi ner aktier till en undervikt. I början av november ökade vi andelen aktier från undervikt till övervikt. Den övervikten har vi hittills behållit. Marknadskommentar Fonden investerar i såväl obligationer som svenska och utländska aktier. Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vid utgången av 2008 var andelen aktier i fonden uppe i 35 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget. Det kan tyckas offensivt mot bakgrund av rådande situation vad avser konjunktur och finansiellt läge. Vi bedömer dock att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Balanserad Sverige räntefond 14,81% Alternatives 3,32% Low v. USA AK 7,82% Sverige realränte 18,39% Kursutveckling sedan start FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Sverige likviditet 13,97% Sverige obligationer 16,56% Sverige räntefond 14,81% Global index 5,36% Alternatives 3,32% Stockpicking 3,26% Low v. USA AK 7,82% Sverige 15,86% Sverige realränte 18,39% Sverige likviditet 13,97% Sverige obligationer 16,56% Global index 5,36% Stockpicking 3,26% Sverige 15,86% ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,05 %* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,18 Jmf-index 50%OMRX-Total, 20%SIXPRX, 30%MSCI World * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 1,50%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Balanserad föll med 16,2 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor andel övervikt i aktier. Den övervikten var oförändrad fram till den dag då Lehman Brothers ställde in betalningarna i september Vid den tidpunkten så viktade vi ner aktier till en undervikt. I början av november så ökade vi andelen aktier från undervikt till övervikt. Den övervikten har vi hittills behållit. Marknadskommentar Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vid utgången av 2008 var andelen aktier i fonden uppe i 60 procent, vilket är en högre andel än i det normala läget. Det kan tyckas offensivt mot bakgrund av rådande situation vad avser konjunktur och finansiellt läge. Vi bedömer dock att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Vi ser samtidigt en risk i att räntorna på statsobligationer kommer att stiga under året. Kursutveckling sedan start 4 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 Sverige realränte 17,90% Sverige fokus 7,65% Alternatives 4,33% Sverige 19,64% FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Sverige likviditet 14,69% Sverige obligationer 4,63% Sverige realränte 17,90% Global index 7,04% Sverige fokus 7,65% Stockpicking 3,14% Alternatives 4,33% Low v. USA AK 13,10% Sverige 19,64% High dividend 5,39% Sverige likviditet 14,69% Sverige obligationer 4,63% Global index 7,04% Stockpicking 3,14% Low v. USA AK 13,10% High dividend 5,39%

5 Offensiv ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 714 Förvaltningsavgift 1,38 %* Danske Capital AB PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index 60% MSCI World, 40% SIXPRX * Avgift tas endast ut i de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift är 2,00%. Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Offensiv föll med 32,4 procent under 2008, vilket var en sämre utveckling än för jämförelseindex. Fonden gick in i året med stor övervikt i såväl Europeiska aktier som Östeuropeiska aktier. Fonden hade under första halvåret ingen exponering mot den amerikanska aktiemarknaden. Vid halvårsskiftet ändrade vi vår omvärldssyn, vilket medförde att vi ökade vår exponering mot den amerikanska aktiemarknaden på bekostnad av vår exponering mot Östeuropa. Marknadskommentar Under andra halvåret 2008 gick hela den globala finansiella sektorn in i en härdsmälta. Börserna runt om i världen föll under 2008 i storleksordningen 50 procent! Likaså har värdena på alla tillgångar fallit kraftigt med undantag av statsobligationer. Under hösten har stater runt om i hela världen tvingats in i olika räddningsaktioner i syfte att undvika en total kollaps i de finansiella marknaderna. Och den konjunkturavmattning vi tidigare kunde skönja har träffat oss med full kraft. Vi är nu inne i början av en lågkonjunktur. Och det råder fortsatt en betydande osäkerhet om hur mycket svagare konjunkturen skall bli. Strategi i fonden Vi bedömer att aktiemarknaderna är så lågt värderade att det finns skäl att se optimistiskt på möjligheterna till kursuppgång under Vi tror att aktier kommer ge en bättre avkastning under 2009 än statsobligationer. Fonden är i nuläget neutralt positionerad vad avser såväl regional aktieexponering som valutaexponering. Kursutveckling sedan start FÖRDELING PÅ FONDINNEHAV Low v. USA AK 17,66% Sverige fokus 18,51% Alternatives 3,82% High dividend 9,76% Sverige 19,29 Global index 14,98 Stockpicking 12,56 Aktiv Förmögenhetsförvaltning ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,25 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,25 Jmf-index SIXRX 50% OMRX-Tbond 50% Avkastning och jämförelseindex Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning sjönk med knappt 16,6 procent under Detta var drygt 2,3 procentenheter sämre än jämförelseindex, vilket förklaras av att fonden under första halvåret var överviktad i aktier. Avkastningen inom respektive tillgångsslag, aktier och räntor, har däremot varit högre än sina jämförelseindex. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. aptit och allt mindre rädsla för inflation under året bidrog till ett starkt köptryck för statsobligationer. Detta medförde en mycket hög avkastning för statspapper under Strategi i fonden Vi inleder 2009 med en kraftig övervikt i aktier. Under sommaren och början av hösten var aktievikten neutral till något underviktad. I slutet av oktober köpte vi upp aktievikten till övervikt och vid årsskiftet var aktieandelen 62 procent (jämförelseindex 50 procent). Vi tror inte att konjunkturen kommer att stärkas under de närmaste kvartalen, men aktiemarknaden är väldigt lågt värderad och reagerar oftast före den reala ekonomin. Under hösten har även räntorna fallit kraftigt, vilket gör obligationsinvesteringar mindre attraktiva. Kursutveckling sedan start Fördelning tillgångsslag 2008 Bank och övriga likvida medel 0,23% Utländske aktier 4,33% Svenske aktier 58,09% Svenske obligationer 37,34% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

6 Sverige Likviditet ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,30 % Sarah Carlsson PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,31 Jmf-index OMRX-TBILL Index Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 5,8 procent under 2008 mot jämförelseindex som avkastade 4,4 procent. Fondens positiva utveckling beror till största del av att vi under året positionerat oss för fallande räntor genom att ha betydligt mer ränterisk i fonden jämfört med jämförelseindex. Marknadskommentar 2008 började med stigande kortmarknadsräntor till stor del drivet av ökande inflationsförväntningar på grund av stigande energi- och livsmedelspriser. Detta innebar att de flesta av världens centralbanker fortsatt låg i en räntehöjningsfas, trots en uppblommande finanskris och annalkande lågkonjunktur. Under sommaren började oljepriset att sjunka, och i början av hösten förvärrades finanskrisen då bland annat Lehman Brothers gick i konkurs, med kraftigt ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna till följd. Detta hindrade dock inte Riksbanken från att höja den svenska reporäntan, och den sista höjningen till 4,75 procent gjordes så sent som i mitten av september. Därefter har reporäntan sänkts kraftigt och ligger i slutet av året på 2,00 procent. Bakgrunden är den snabba ekonomiska avmattningen globalt som påverkar Sverige negativt samt minskar inflationstrycket. Strategi i fonden Vår tro är att korträntorna sjunker även under början av 2009, påverkade av ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Vi har därför positionerat oss inför detta scenario genom att förlänga portföljens löptid. Samtidigt har vi minskat övervikten i företagsobligationer och ökat i bostadsobligationer. Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 44,04% 1-3 år 36,56% 3-5 år 7,47% 5-7 år 0,00% 7-10 år 0,00% Över 10 år 0,00% Övriga 11,93% Sverige Obligationer ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 0,75 % Stefan Rocklind PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,75 Jmf-index OMRX-TBOND Index Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 15 procent under 2008 mot jämförelseindex som avkastade 15,7 procent. Under året har vi periodvis haft såväl kortare som längre genomsnittlig löptid i fonden jämfört med jämförelseindex. Vidare så har det strategiska beslutet att inte investera i bostadsobligationer bidragit positivt till avkastningen under året. Marknadskommentar Året började med sjunkande marknadsräntor i spåren av problemen på den internationella kreditmarknaden samt förväntningar om avtagande global tillväxt. Räntorna vände dock upp under våren till följd av ökad riskaptit samt förnyad rädsla för inflation. Ingen av dessa två teman skulle dock bli speciellt långvariga då problemen på de finansiella marknaderna eskalerade under hösten. Detta medförde en kraftigt minskad riskaptit och en utbredd rädsla för deflation vilket pressade ned statsräntor kraftigt under det andra halvåret. Strategi i fonden Marknadens förväntan för deflation framöver har i kombination med lågt ställda förväntningar på tillväxtutsikterna givit oss mycket låga räntenivåer att starta det nya året med. Då vi även har ett förväntat rekordutbud av statsobligationer framför oss, till stor del för att finansiera en rad finanspolitiska stödpaket, gör detta att vi tror på högre räntenivåer för obligationer med längre löptider under Därför ämnar vi minska löptiden i fonden när den mest akuta deflationsoron bedarrat. Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 0,00% 1-3 år 11,75% 3-5 år 13,86% 5-7 år 27,39% 7-10 år 21,68% Över 10 år 24,91% Övriga 0,41% 6 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

7 Sverige Realräntefond ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 800 Förvaltningsavgift 0,65 % Stefan Rocklind PPM-fond TER i % 0,65 Jmf-index OMRX Realränteindex Avkastning och jämförelseindex Fonden gav en avkastning på 3,5 procent under 2008, medan jämförelseindex ökade med 6,1% under motsvarande period. Under första halvåret sålde vi realränteobligationer och köpte motsvarande löptid av nominella obligationer, vilket påverkade avkastningen positivt. Våra innehav i statliga bolag och säkerställda obligationer har fortsatt att tappa i värde mot statspapper, vilket har påverkat fondens avkastning negativt. Under året har vi reducerat andelen av dessa obligationer från 25 till 15 procent av fondens totala värde. förväntningar om avtagande global tillväxt. Räntorna vände dock upp under våren till följd av ökad riskaptit. I takt med att oron på de finansiella marknaderna eskalerade under sommaren och hösten, blev bland annat oron för deflation allt mer påtaglig vilket pressade ned statsräntor kraftigt. Detta fick dock ingen större effekt på realräntor då den så kallade breakeven inflationen, dvs skillnaden i ränta mellan nominella och reala obligationer, kollapsat under årets sex sista månader. Detta resulterar i att reala räntor idag handlas i paritet med nivåerna vid början av kommer att få se högre nivåer än vad vi har idag. Detta gör att vi tror att reala obligationer kommer att vara ett attraktivt alternativ till nominella obligationer när den mest akuta deflationsoron bedarrat. Marknadskommentar Året började med sjunkande realräntor i spåren av problemen på den internationella kreditmarknaden samt Strategi i fonden Vi anser att skillnaden mellan nominella och reala obligationsräntor är för liten i dagsläget, och att vi under Kursutveckling sedan start Fördelning löptider år 0,00% 1-3 år 0,00% 3-5 år 13,76% 5-7 år 33,66% 7-10 år 0,00% Över 10 år 52,44% Övriga 0,14% Global Index ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 479 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,51 Jmf-index MSCI World, SEK Avkastning och benchmark Avkastningen under 2008 blev -27,7 procent vilket kan jämföras med MSCI Worlds avkastning under samma tidsperiod som blev -27,5 procent. Avkastningen var ej tillfredställande jämfört med utvecklingen i jämförelseindexet och markant lägre än våra något positiva förväntningar för Aktiemarknaden År 2008 blev ett av de värsta någonsin för de globala aktiemarknaderna. Orsaken var framförallt krisen på kreditmarknaderna och den följande inbromsningen i den ekonomiska aktiviteten. Det var finansaktier och cykliska bolag som drabbades hårdast och värst var utvecklingen i Asien och Östeuropa. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för de globala aktiemarknaderna under 2009 är mycket osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 USA 48,51% Japan 11,88% Storbritannien 9,72% Frankrike 5,28% Tyskland 4,24% Schweiz 3,99% Kanada 3,76% Australien 2,75% Övriga 9,86% Finansiell service 17,95% Industrivaror 12,98% Energi 11,38% Konsumentvaror 11,24% Läkemedel 11,15% Hårdvara 6,73% Företagsservice 6,33% Konsumentservice 5,82% Övriga 16,42% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

8 Global Teknologi ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 77 Förvaltningsavgift 1,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index MSCI IT, SEK Avkastning och benchmark Fondens avkastning under 2008 blev -31,7 procent och jämförelseindex avkastning blev -31,3 procent. Avkastningen var ej tillfredställande jämfört med utvecklingen i jämförelseindex och markant lägre än våra något positiva förväntningar för teknologiaktier under Aktiemarknaden Teknologiaktierna klarade sig sämre än den generella aktiemarknaden under Fonden fick ett positivt bidrag från den starka dollarn då många av teknologibolagen finns i USA. Det första halvåret var präglat av oro på kreditmarknaderna och rädsla för recession. Den negativa utvecklingen accelererade under andra halvåret så totalt sett blev detta ett av de värsta åren historiskt sett. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för teknologiaktierna är osäkra inför Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg och efterfrågan på teknologiska produkter att vara under press. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Hög Risk Låg Risk USA 72,40% Japan 14,55% Finland 3,39% Tyskland 1,81% Frankrike 1,26% Kanada 1,21% Sverige 1,17% Holland 0,43% Övriga 3,80% SRI Global ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 475 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,51 Jmf-index MSCI World Avkastning och jämförelseindex Avkastningen för 2008 blev -26,7 procent vilket kan jämföras med MSCI Worlds avkastning under samma tidsperiod som blev -27,5 procent. Fonden avkastade därmed 0,8 procentenheter bättre än index. Aktiemarknaden Året 2008 blev ett av de värsta någonsin för de globala aktiemarknaderna. Orsaken var framförallt krisen på kreditmarknaderna och den följande inbromsningen i den ekonomiska aktiviteten. Det var finansaktier och cykliska bolag som drabbades hårdast och värst var utvecklingen i Asien och Östeuropa. Förväntningar för aktiemarknaden Utsikterna för de globala aktiemarknaderna under 2009 är mycket osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten att vara låg. Värderingen av aktier speglar redan ett stort fall i bolagsvinsterna så om utsikterna förbättras kan det bli stora kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är hur stora och lyckade de offentliga insatserna i finansmarknaderna blir. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 USA 48,35% Japan 11,64% Storbritannien 9,56% Frankrike 4,84% Tyskland 4,56% Kanada 4,28% Schweiz 3,56% Australien 2,62% Övriga 10,59% Finansiell service 19,54% Energi 12,60% Läkemedel 12,19% Industrivaror 12,15% Konsumentvaror 11,42% Hårdvara 7,39% Allmännyttigt 6,48% Konsumentservice 6,16% Övriga 12,07% 8 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

9 SRI Sverige ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 46 Förvaltningsavgift 0,50 % Ulric Grönvall Jämförelseindex SIXPRX PPM-fond Ja (nr ) TER i % 0,50 Jmf-index SIXPRX Index Avkastning och jämförelseindex Fonden SRI Sverige sjönk med 38,3 procent 2008.Fondens avkastning har utvecklats något positivt jämfört med jämförelseindex, som gav minus 39,1 procent. En av anledningarna till att fonden gått bättre än index är att fonden inte investerat i bland annat MTG, som av etiska skäl inte finns med i fondens univers. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen ser ut att ha gått in i en lite lugnare fas. Industri, råvaror och finans var de sektorer som presterade sämst under året, medan hälsovård och IT var de bästa. Strategi i fonden Danske Invest SRI Sverige är en indexfond som har en etisk inriktning. Fonden ska alltså vara investerad som jämförelseindex, med den skillnaden att vissa bolag faller bort efter genomförd etisk granskning enligt de kriterier som är uppsatta för fonden. Fondens etiska restriktioner gör bland annat att placeringar undviks i telekomoperatörer, som utvecklades i linje med börsen. Även bolag inom media, som gick något sämre än börsen, undviks. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Industrivaror 27,01% Finansiell service 24,69% Konsumentservice 12,34% Hårdvara 9,37% Läkemedel 7,82% Företagsservice 6,43% Konsumentvaror 6,08% Energi 2,27% Övriga 3,99% Sverige ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) Förvaltningsavgift 1,30 % Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,30 Jmf-index SIXPRX Index Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 38,6 procent under 2008, vilket var något bättre än jämförelseindex på minus 39,1 procent. Första halvårets utveckling var riktigt stark, men under hösten tappade fonden något mot index. De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var övervikter i Millicom, Atlas Copco och NCC, samt undervikter i Sandvik och råvarurelaterade aktier. Negativa bidrag till fondens avkastning kom från Swedbank, Volvo och New Wave. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. Strategi i fonden Fondens strategi ändrades något under året. Under våren hade vi en något defensiv inställning till börsen, vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Vidare har vi ökat exponeringen mot räntekänsliga bolag, som t ex fastighets- och byggbolag, samt sällanköpsvaror. Vi inleder det nya året med övervikter i t ex Fabege, Kinnevik, Electrolux, Husqvarna, Swedbank och NCC samt större undervikter i Sandvik, Ericsson ABB och SCA. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Finansiell service 29,26% Industrivaror 18,56% Telekommunikation 13,70% Konsumentservice 10,74% Läkemedel 6,84% Konsumentvaror 6,75% Hårdvara 5,71% Företagsservice 4,63% Övriga 3,81% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

10 Sverige Fokus ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 708 Förvaltningsavgift 1,30 % Erik Kjellgren PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,30 Jmf-index OMXS50EW Index Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 35,3 procent under 2008, vilket var 8,3 procentenheter bättre än jämförelseindex. Första halvårets utveckling var riktigt stark, men under hösten tappade fonden något mot jämförelseindex. De största positiva bidragsgivarna till fondens utveckling var övervikter i Atlas Copco, HMS och SKF, samt undervikt i Sandvik. Negativa bidrag till fondens avkastning fick vi från Haldex, Swedbank och Boliden. Danske Invest Sverige Fokus är en aktivt förvaltad fond med mål att ha innehav baserade på fondens investeringsfilosofi. Fondbolaget anser därför att ett smalare likaviktat index bättre speglar fondens karaktär i termer av risk och förväntad avkastning än ett traditionellt brett värdeviktat index. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen har gått in i en lite lugnare fas. Strategi i fonden Fondens strategi ändrades något under året. Under våren hade vi en något defensiv inställning till börsen, vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Vidare har vi ökat exponeringen mot räntekänsliga bolag, som t ex fastighets- och byggbolag, samt sällanköpsvaror. Vi inleder det nya året med stora positioner i t ex Atlas Copco, HiQ, SKF och Swedbank. Kursutveckling sedan start Fördelning branscher 2008 Mjukvara 26,20% Finansiell service 22,88% Företagsservice 16,47% Telekommunikation 13,23% Konsumentservice 8,26% Konsumentvaror 4,81% Media 4,53% Övriga 3,62% Sverige/Europa ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 449 Förvaltningsavgift 1,50 % Ulric Grönvall Europe Total Return Index PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index 50% SIXPRX 50% MSCI Europe Avkastning och jämförelseindex Fonden sjönk med 34,9 procent under 2008, vilket var ungefär 1,7 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex, som slutade på -36,6 procent. Fondens avkastning var således tillfredsställande i förhållande till utvecklingen för jämförelseindexet, men infriade inte våra försiktigt positiva förväntningar för aktiemarknaden. Marknadskommentar År 2008 går till historien som det sämsta året någonsin på Stockholmsbörsen. Aktiemarknaden har dessutom präglats av extremt hög volatilitet, speciellt under hösten i kölvattnet av kraschen i Lehman Brothers. Det är först under årets sista två månader som börsen ser ut att ha gått in i en lite lugnare fas. Finansaktierna och de ekonomiskt känsliga aktierna inom råvaror och industri som drabbades hårdast. Performance I Europadelen kom det utmärkande positiva bidraget till fondens avkastning från finanssektorerna, tack vare vår betydande undervikt samt från konsumtionssektorerna där den spanska klädesdetaljhandlaren Inditex och den tyska kosmetikaproducenten Beiersdorf särskilt bidrog positivt. Första halvårets utveckling var riktigt stark i fondens svenska del. De största positiva bidragsgivarna till utvecklingen var övervikter i Millicom, Atlas Copco och NCC, samt undervikter i Sandvik och råvarurelaterade aktier. Förväntningar för marknaden Utsikterna under 2009 är väldigt osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten vara nedsatt och bolagens vinster pressade. Omvänt så speglas redan en stor minskning av vinsterna i de nuvarande aktiekurserna. Det innebär att om utsikterna blir bättre, så finns det grund till goda kursstigningar. Strategi i fonden Inför 2009 ligger fokus i Europadelen fortsatt på bolag som genomgår förändringar, men samtidigt uppfyller tydligt definierade kvalitetskriterier. Bland dessa kvalitetskriterier är starkt kassaflöde och en stark balansräkning/låg skuldandel. Under våren 2008 hade vi på den svenska marknaden en något defensiv inställning till börsen vilket präglade portföljen med bland annat övervikt i läkemedelsaktier och undervikt i mer konjunktur-/råvarukänsliga bolag. Under hösten har vi ökat exponeringen mot cykliska/investeringsberoende aktier och viktat ner läkemedel. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 Sverige 43,58% Tyskland 16,85% Schweiz 5,55% Holland 5,38% Finland 4,23% Italien 4,20% Frankrike 3,68% Norge 3,09% Övriga 13,46% Finansiell service 21,81% Industrivaror 20,44% Konsumentvaror 10,03% Konsumentservice 8,42% Företagsservice 8,06% Telekommunikation 6,51% Energi 6,49% Läkemedel 6,39% Övriga 11,85% 10 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

11 Utland ISIN-kod SE Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 333 Registreringsland SWE Fondbolag Danske Capital AB Förvaltningsavgift 1,50 % nej nej Ulric Grönvall PPM-fond Ja (nr ) TER i % 1,51 Jmf-index msci Europe, SEK Avkastning och jämförelseindex Avkastningen för 2008 blev -33,4 procent, medan MSCI Europe föll 34,5 procent. Fondens avkastning var således tillfredsställande i förhållande till utvecklingen för jämförelseindex, men infriade inte våra försiktigt positiva förväntningar för aktiemarknaderna. Marknaden 2008 blev ett av de värsta åren någonsin för de europeiska aktiemarknaderna. Den bakomliggande orsaken till detta var krisen på kreditmarknaderna och den medföljande markanta inbromsningen av den ekonomiska aktiviteten under hösten, då även marknaderna noterade de största fallen. Det var finansaktierna och de ekonomiskt känsliga aktierna inom råvaru- och industrisektorn som drabbades hårdast. Performance Fondens avkastning var 1,1 procentenheter bättre än avkastningen för jämförelseindexet. På sektornivå var det utmärkande positiva bidrag till performance från finans, tack vare vår betydande undervikt, samt från konsumtionssektorerna där speciellt den spanska klädesdetaljhandlaren Inditex och den tyska kosmetikaproducenten Beiersdorf bidrog positivt. Omvänt hade vi negativa bidrag från industri- och energisektorn, där speciellt råvarukänsliga aktier föll kraftigt i takt med de fallande råvarupriserna under andra halvåret för Förväntningar för marknaden Utsikterna för de europeiska aktiemarknaderna under 2009 är väldigt osäkra. Så länge kreditmarknaderna inte fungerar kommer den ekonomiska aktiviteten vara nedsatt och bolagens vinster pressade. Omvänt så speglas redan en stor minskning av vinsterna i de nuvarande aktiekurserna. Det innebär att om utsikterna blir bättre så finns det grund till goda kursstigningar. Avgörande för utvecklingen är när och i vilken grad de omfattande offentliga ingreppen i finansmarknaderna och ekonomierna får de finansiella marknaderna att fungera och åter sätta fart på tillväxten. Strategi för 2009 Vi har fortsatt en fokuserad men samtidigt balanserad fondstrategi. Fokus ligger fortsatt på bolag som genomgår förändringar, men samtidigt uppfyller tydligt definierade kvalitetskriterier. Bland dessa kvalitetskriterier är starkt kassaflöde och stark balansräkning/låg skuldandel. Faktorer vi förväntar blir viktiga under de kommande åren. Kursutveckling sedan start Fördelning länder 2008 Fördelning branscher 2008 Tyskland 31,77% Schweiz 10,47% Holland 10,16% Finland 8,07% Italien 7,66% Frankrike 6,80% Norge 5,69% Spanien 3,97% Övriga 15,41% Industrivaror 19,11% Finansiell service 16,94% Konsumentvaror 14,02% Företagsservice 13,37% Energi 10,75% Konsumentservice 6,76% Allmännyttigt 6,33% Läkemedel 5,08% Övriga 7,64% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

12 Alternatives Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 11,22 Förvaltningsavgift 1,60 % Jens Erik Claranius PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total 4% France 25/4-09 5,83 % Belgium (Kingdom Of) 3.75% 5,82 % Kingdom Of The Netherlands 5,81 % Softbank Investment Corporation 2,88 % American Tower Cl A 2,85 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % ,35 Avkastning sedan start -49,35 Fördelning länder Fördelning branscher USA 22,64% Frankrike 15,44% Japan 8,96% Belgien 8,13% Holland 7,55% Storbritannien 6,39% Australien 5,71% Kanada 2,86% Övriga 22,32% Finansiell service 43,11% Företagsservice 17,37% Industrivaror 3,95% Telekommunikation 3,90% Konsumentservice 3,26% Konsumentvaror 1,67% Läkemedel 0,70% Hårdvara 0,45% Övriga 25,59% Avkastning Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 413,99 Förvaltningsavgift 0,80 % Ulrik Carstens PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Nordea Bk Danmark A/S 12,70 % Realkredit Danmark A/S 10,72 % Brfkredit Byggeriets Realkreditfond 8,64 % 5,00% Nykred 03D 35 5,92 % Nordea Kredit Realkreditaktieselskap 5,49 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,44 Avkastning sedan start 7,44 Fördelning löptider Fördelning länder år 0,06% 1-3 år 0,02% 3-5 år 0,36% 5-7 år 1,42% 7-10 år 2,96% Över 10 år 91,84% Övriga 3,34% Danmark 96,66% Övriga 3,34% European Bond Class A Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,91 Förvaltningsavgift 0,80 % PPM-fond Rikke Zink Secher Jmf-index Lehman Euro-Aggregate 500 MM De fem största innehaven i fonden Namn % av total 5,75% Finland 23/2-11 8,38 % Germany 4% ,75 % Provide Bricks Mortgages Plc, Dubli 6,36 % Caixa de Catalunya 4,23 % Fortis Cap.TV 99 4,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,05 Avkastning sedan start 27,48 Fördelning löptider Fördelning länder år 14,28% 1-3 år 30,86% 3-5 år 5,25% 5-7 år 15,65% 7-10 år 1,59% Över 10 år 23,37% Övriga 9,00% Tyskland 12,52% Danmark 10,33% Storbritannien 9,89% Irland 9,25% Finland 8,38% Spanien 6,39% USA 5,55% Sverige 5,27% Övriga 32,44% 12 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

13 European Bond Class D Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,91 Förvaltningsavgift 0,80 % Rikke Zink Secher PPM-fond Jmf-index Lehman Euro-Aggregate 500 MM De fem största innehaven i fonden Namn % av total 5,75% Finland 23/2-11 8,38 % Germany 4% ,75 % Provide Bricks Mortgages Plc, Dubli 6,36 % Caixa de Catalunya 4,23 % Fortis Cap.TV 99 4,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,05 Avkastning sedan start 149,39 Fördelning löptider Fördelning länder år 14,28% 1-3 år 30,86% 3-5 år 5,25% 5-7 år 15,65% 7-10 år 1,59% Över 10 år 23,37% Övriga 9,00% Tyskland 12,52% Danmark 10,33% Storbritannien 9,89% Irland 9,25% Finland 8,38% Spanien 6,39% USA 5,55% Sverige 5,27% Övriga 32,44% Global High Income A Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 16,63 Förvaltningsavgift 0,80 % Bent Lystbæk PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Euro Major Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Germany 4% ,74 % Russian Federation 12.75% 3,12 % 6,575% Tecnost 30/7-09 3,02 % Mare Baltic Pcc Limited FRN 2,43 % Danica Pension 2,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,16 Avkastning sedan start 8,20 Fördelning löptider Fördelning länder år 13,67% 1-3 år 15,43% 3-5 år 19,01% 5-7 år 16,35% 7-10 år 3,28% Över 10 år 16,15% Övriga 16,11% Danmark 13,17% Tyskland 10,12% Frankrike 8,02% USA 7,86% Ryssland 5,35% Luxemburg 5,21% Storbritannien 5,21% Holland 4,47% Övriga 40,58% Global High Income S Duration 3,39 Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 16,63 Förvaltningsavgift 0,80 % Bent Lystbæk PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Euro Major Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Germany 4% ,74 % Russian Federation 12.75% 3,12 % 6,575% Tecnost 30/7-09 3,02 % Mare Baltic Pcc Limited FRN 2,43 % Danica Pension 2,03 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , ,13 Avkastning sedan start -14,68 Fördelning löptider Fördelning länder Övriga 16,11% Över 10 år 16,15% 7-10 år 3,28% 5-7 år 16,35% 3-5 år 19,01% 1-3 år 15,43% 0-1 år 13,67% Övriga 40,58% Holland 4,47% Storbritannien 5,21% Luxemburg 5,21% Ryssland 5,35% USA 7,86% Frankrike 8,02% Tyskland 10,12% Danmark 13,17% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

14 Sverige Räntefond Startdatum Förvaltat kapital, milj (SEK) 372,93 Förvaltningsavgift 0,50 % Stefan Rocklind PPM-fond Jmf-index OMRX-Total Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Kingdom Of Sweden, 6.75%, 05/14 15,41 % Swedbank Mortgage, 4.00%, 06/11 13,16 % S-E-Banken BoLån Ab, 4.25%, 06/10 12,13 % Nordea Hypotek Ab, 3.75%, 06/11 7,39 % Kingdom Of Sweden, 5.50%, 10/12 6,51 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,61 Avkastning sedan start 17,11 Fördelning löptider år 12,11% 1-3 år 47,47% 3-5 år 6,51% 5-7 år 18,21% 7-10 år 5,05% Över 10 år 8,47% Övriga 2,18% US Dollar Bond Class A Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 7,95 Förvaltningsavgift 0,80 % Ulrich Frölich PPM-fond Jmf-index Lehman Brothers Eurodollar Bond Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total BIRD 7.625% ,48 % Eksportfinans MTN BE 9,36 % Nrw Bk 4.75% 9,19 % Kommunalbanken A/S 9,17 % Landeskreditbank Baden- 4.25% 9,08 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,89 Avkastning sedan start 75,71 Fördelning löptider Fördelning länder år 8,79% 1-3 år 41,91% 3-5 år 9,36% 5-7 år 14,12% 7-10 år 2,14% Över 10 år 21,79% Övriga 1,89% USA 21,79% Tyskland 20,41% Norge 18,53% Italien 16,52% Sverige 8,79% Storbritannien 6,40% Irland 5,66% Övriga 1,89% Baltic Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 1,99 Förvaltningsavgift 2,20 % Kari Salonen PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Lietuvos Telecomas AB 9,34 % Tallink Group As 8,97 % Merko Ehitus 7,46 % Harju Elekter AS 7,04 % Tallin Department Store 5,75 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , ,70 Avkastning sedan start -54,64 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Estland 49,47% Litauen 42,09% Lettland 3,48% Danmark 1,78% Övriga 3,19% Konsumentservice 15,68% Konsumentvaror 14,00% Telekommunikation 13,85% Industrivaror 13,47% Hårdvara 7,04% Finansiell service 6,70% Företagsservice 6,46% Läkemedel 5,89% Övriga 16,91% 14 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

15 Eastern Europe Convergence Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 43,45 Förvaltningsavgift 1,60 % Morten Lund Ligaard PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index Benchmark EEC De fem största innehaven i fonden Namn % av total Powszechna Kasa Oszczednosci Bk Pol 9,69 % Cez - Ces Energeticke Zav 9,34 % Bank Pekao S.a. 7,85 % Polish Telecom Sa Gdr 7,58 % OTP Bank 4,27 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,21 Avkastning sedan start 47,27 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Polen 38,53% Tjeckien 17,20% Ungern 10,63% Turkiet 9,41% Bulgarien 4,16% Litauen 3,50% Estland 3,24% Rumänien 2,77% Övriga 10,58% Finansiell service 44,75% Telekommunikation 12,95% Energi 10,32% Allmännyttigt 9,72% Konsumentservice 5,01% Industrivaror 3,96% Läkemedel 2,95% Företagsservice 2,76% Övriga 7,58% Europe Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 50,75 Förvaltningsavgift 1,50 % Henrik Husted Knudsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe De fem största innehaven i fonden Namn % av total Bayer AG 6,50 % Royal Vopak 5,77 % Novartis 5,29 % Total 5,10 % Sampo Oyj A 4,93 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,48 Avkastning sedan start -25,71 Fördelning länder Fördelning branscher Tyskland 32,77% Schweiz 10,81% Holland 10,57% Finland 8,35% Italien 8,11% Frankrike 7,12% Norge 6,07% Spanien 4,08% Övriga 12,12% Industrivaror 20,08% Finansiell service 17,25% Konsumentvaror 14,38% Företagsservice 13,99% Energi 11,24% Konsumentservice 6,90% Allmännyttigt 6,55% Läkemedel 5,29% Övriga 4,32% Europe Small Cap Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 33,62 Förvaltningsavgift 1,60 % Ivan Larsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe Small Cap Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Demag Cranes Ag, Duesseldorf 5,67 % Pfeiffer Vacuum Technology 4,63 % Royal Vopak 4,52 % Symrise 4,50 % Fielmann Ag 4,47 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,44 Avkastning sedan start -12,43 Fördelning länder Fördelning branscher Tyskland 38,56% Holland 18,00% Italien 7,88% Schweiz 6,67% Storbritannien 6,26% Österrike 4,81% Spanien 4,32% Belgien 3,44% Övriga 10,06% Industrivaror 35,57% Konsumentvaror 19,80% Företagsservice 19,45% Finansiell service 10,66% Konsumentservice 10,30% Hårdvara 3,28% Övriga 0,94% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

16 Germany Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 6,92 Förvaltningsavgift 1,50 % Ivan Larsen PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index Benchmark Germany De fem största innehaven i fonden Namn % av total Bayer AG 7,74 % Siemens 6,65 % CTS Eventim 5,65 % Pfeiffer Vacuum Technology 4,53 % E.ON 4,52 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,56 Avkastning sedan start -47,28 Fördelning branscher Industrivaror 30,49% Konsumentvaror 14,02% Konsumentservice 12,40% Finansiell service 10,15% Företagsservice 7,48% Hårdvara 6,65% Allmännyttigt 4,52% Läkemedel 3,97% Övriga 10,32% Global Emerging Markets Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 178,88 Förvaltningsavgift 1,60 % Peter Hames PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI Emerging Markets Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Aberdeen Global Sicav - India Oppor 4,62 % Samsung Electr. (pref.) 3,92 % Massmart Hldgs Ltd 3,55 % China Mobile (hong Kong) Limited 3,37 % Fomento Economico Mexicano SA ADR 3,35 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,54 Avkastning sedan start 110,79 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Brasilien 14,46% Mexiko 10,11% Indien 7,74% Sydkorea 6,90% Luxemburg 6,62% Kina 6,31% Sydafrika 6,12% Hong Kong 5,27% Övriga 36,48% Finansiell service 29,84% Energi 12,59% Konsumentservice 12,37% Industrivaror 11,48% Konsumentvaror 11,06% Läkemedel 6,50% Telekommunikation 4,71% Mjukvara 3,78% Övriga 7,67% Global Emerging Markets Sm. Cap Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 38,36 Förvaltningsavgift 1,60 % Devan Kaloo PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI Emerging Markets Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Grupo Aeroportuario Del Centro Nort 3,93 % Aeon 3,46 % Aksigorta Anonim Sirketi 3,20 % Massmart Hldgs Ltd 3,05 % United Plantations 3,02 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , ,70 Avkastning sedan start -39,34 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Brasilien 15,26% Malaysia 13,12% Thailand 10,62% Hong Kong 10,12% Turkiet 9,85% Indien 9,23% Sydafrika 9,06% Mexiko 6,45% Övriga 16,29% Finansiell service 33,70% Konsumentvaror 19,49% Konsumentservice 15,62% Industrivaror 10,18% Företagsservice 6,68% Läkemedel 4,89% Energi 2,41% Hårdvara 1,95% Övriga 5,08% 16 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

17 Greater China Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 24,17 Förvaltningsavgift 1,60 % Louisa Lo PPM-fond Jmf-index MSCI Golden Dragon De fem största innehaven i fonden Namn % av total China Mobile (hong Kong) Limited 9,16 % Taiwan Semiconductor 7,68 % Hon Hai Precision Industry 4,70 % China Life Insurance 4,15 % Industrial & Commercial Bank of Chi 3,59 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,18 Avkastning sedan start 46,54 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Kina 44,24% Taiwan 26,13% Hong Kong 21,19% Cayman 4,01% Singapore 0,54% Övriga 3,90% Finansiell service 26,68% Industrivaror 17,29% Telekommunikation 15,99% Hårdvara 12,22% Företagsservice 8,31% Energi 5,49% Konsumentvaror 4,93% Allmännyttigt 2,19% Övriga 6,90% India Startdatum Förvaltat kapital, milj (USD) 15,32 Förvaltningsavgift 1,60 % Hugh Young / Peter Hames PPM-fond Jmf-index MSCI Emerging Markets India USD De fem största innehaven i fonden Namn % av total Housing Development Finance Corpora 9,80 % Infosys Technologies Limited 8,51 % Satyam Computer Services Ltd 6,16 % Icici Bank Limited 5,30 % Hero Honda Motors Limited 4,89 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , ,55 Avkastning sedan start 5,95 Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Konsumentvaror 18,52% Finansiell service 17,52% Industrivaror 17,43% Mjukvara 14,67% Läkemedel 13,25% Allmännyttigt 8,41% Företagsservice 4,75% Telekommunikation 4,37% Övriga 1,08% High Dividend Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 78,57 Förvaltningsavgift 1,50 % Peter Nielsen PPM-fond Jmf-index MSCI Europe De fem största innehaven i fonden Namn % av total Baloise-holding 4,57 % Vivendi Universal 4,44 % BASF 4,34 % Gaz De France 4,33 % RWE AG 4,24 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,29 Avkastning sedan start -31,75 Fördelning länder Fördelning branscher Storbritannien 19,86% Italien 13,41% Tyskland 13,13% Frankrike 12,93% Spanien 6,64% Finland 6,06% Sverige 4,87% Grekland 4,78% Övriga 18,31% Finansiell service 21,76% Energi 17,21% Allmännyttigt 12,29% Konsumentvaror 11,53% Industrivaror 11,36% Telekommunikation 11,25% Media 6,86% Konsumentservice 4,61% Övriga 3,13% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

18 Japan Startdatum Förvaltat kapital, milj (JPY) 4.194,41 Förvaltningsavgift 1,50 % Koichi Ogawa PPM-fond Jmf-index MSCI D Japan incl. net. Utdelning De fem största innehaven i fonden Namn % av total Mitsubishi Tokyo Financial Group In 4,09 % East Japan Railway Company Limited 3,43 % Seven & I Hldgs 3,41 % Toyota Motor 3,39 % Mizuho Financial Group Inc 2,86 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,20 Avkastning sedan start -37,34 Fördelning branscher Industrivaror 24,13% Finansiell service 15,87% Konsumentvaror 15,81% Konsumentservice 12,01% Företagsservice 11,13% Läkemedel 6,38% Telekommunikation 6,09% Allmännyttigt 3,06% Övriga 5,52% Nordic Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 14,75 Förvaltningsavgift 1,50 % Max Jul Pedersen PPM-fond Jmf-index FTSE NOREX 30 INDEX De fem största innehaven i fonden Namn % av total Nokia 9,35 % Statoil 6,79 % Ericsson AB 6,74 % Fortum Oyj 6,39 % Hennes & Mauritz AB 5,61 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,60 Avkastning sedan start 179,21 Fördelning länder Fördelning branscher Sverige 40,90% Finland 26,55% Norge 20,75% Danmark 12,67% Övriga -0,87% Finansiell service 21,67% Industrivaror 20,54% Hårdvara 17,26% Energi 14,27% Läkemedel 10,88% Konsumentservice 6,91% Telekommunikation 5,18% Konsumentvaror 2,61% Övriga 0,68% Stockpicking Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 32,59 Förvaltningsavgift 1,50 % John William Olsen PPM-fond Ja (nr ) Jmf-index MSCI World Index De fem största innehaven i fonden Namn % av total Kraft Foods 5,10 % E.ON 4,77 % Colgate-Palmolive 4,40 % Nestle 4,38 % East Japan Railway Company Limited 3,97 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , , , ,89 Avkastning sedan start -58,37 Fördelning länder Fördelning branscher USA 28,74% Tyskland 13,32% Schweiz 11,35% Japan 10,37% Storbritannien 7,04% Holland 5,83% Finland 3,45% Italien 3,39% Övriga 16,50% Konsumentvaror 21,75% Företagsservice 17,23% Industrivaror 10,66% Läkemedel 9,42% Finansiell service 8,72% Konsumentservice 7,86% Energi 7,47% Allmännyttigt 4,77% Övriga 12,12% 18 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

19 Trans-Balkan Startdatum Förvaltat kapital, milj (EUR) 14,07 Förvaltningsavgift 2,75 % Kari Salonen PPM-fond Jämförelseindex Saknas De fem största innehaven i fonden Namn % av total Raiffeisen Intl Bank-Holding Ag, Wi 7,37 % Cez - Ces Energeticke Zav 6,74 % Omv Aktiengesellschaft 5,32 % SNP Petrom 4,82 % Turkiye Garanti Bankasi 4,81 % Avkastning enskilda år i SEK Period Avkastning % , , ,47 Avkastning sedan start -60,30 Fördelning länder Fördelning branscher Hög Risk Låg Risk Österrike 23,97% Rumänien 20,56% Turkiet 16,08% Tjeckien 6,74% Bulgarien 6,29% Kroatien 4,82% Bosnien & Her. 4,41% Tyskland 4,10% Övriga 13,02% Finansiell service 37,96% Industrivaror 13,20% Allmännyttigt 11,01% Företagsservice 6,62% Telekommunikation 6,53% Energi 6,00% Konsumentvaror 5,01% Konsumentservice 2,71% Övriga 10,96% DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT

20 Försiktig Utveckling Fondförmögenhet kkr Antal andelar Andelsvärde kr 110,87 122,94 Handelskurs 110,24 122,91 123,86 120,50 107,73 100,49 93,23 Utdelning kr/andel 3,91 3,08 1,89 1,30 0, Total avkastning inkl utdelning i % Fond (Handelskurs) -7,31 1,67 4,38 13,18 7,33 7,79-6,77 Jmf index i % (handelsdagar) -3,84 2,34 4,85 12,63 8,79 10,20-4,74 Fond (Andelsvärde/Slutkurs) -6, Jmf index i % (slutkurs) -3, Riskmått Start datum: Senaste 3 år Senaste 5 år Sedan start Sharpe Kvot -0,76 0,14-0,03 Standardavvikelse 5,30 4,93 5,31 Tracking error (ex post) 2,06 1,83 6,14 Informationskvot neg neg neg Genomsnittlig årlig avkastning -0,55 3,62 2,84 Övriga upplysningar Omsättningshastighet 0,48 Transaktionskostnader under året kr 0,00 Utdelning Belopp i kr Total utdelning Utdelning per andel 3,91 Återinvesteringskurs 117,06 Förvaltningskostnad samt TER Förvaltningskostnad i % 0,83* Totalt uttaget ur fonden under året - TER i % 0,96* * Fonden tar endast ut förvaltningsavgift ur de underliggande fonderna. Värdena är syntetiska. Maximal förvaltningsavgift 1,20%. Sparande Förvaltningskostnad kr TER kr Insättning på kr vid årets början 79,98 92,50 Löpande insättning på 100 kr/månad 5,28 6,10 Balansräkning Belopp kkr Värdepappersfonder Bank och övriga likvida medel Fondförmögenhet Resultaträkning Belopp kkr Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på värdepappersfonder Bankränta Utdelningar Övriga intäkter 0 0 Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget 0 0 Transaktionskostnader 0 0 Övriga kostnader 0 0 Summa 0 0 Resultat Specifikation på värdeförändringar Belopp kkr Värdeförändring på värdepappersfonder Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Derivat n har ej möjlighet att använda derivat och värdepapperslån i förvaltningen av fonden. Förändring av förmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning Utbetald utdelning Fondförmögenhet vid periodens slut Andelsvärde per bokslutsdagen, kr 110,87 122,94 Innehav Finansiella instrument Antal Marknadsvärde, kr Andel i % 2008 Aktiefonder 35,62% Danske In Engros Low Volatility Equity USA Akk ,82% DANSKE INVEST ALTERNATIVES A (SEK) ,32% DANSKE INVEST GLOBAL INDEX ,36% DANSKE INVEST STOCKPICKING A (SEK) ,26% DANSKE INVEST SVERIGE ,86% Räntefonder 63,73% DANSKE INVEST SVERIGE LIKVIDITET ,97% DANSKE INVEST SVERIGE OBLIGATIONER ,56% DANSKE INVEST SVERIGE REALRÄNTEFOND ,39% DANSKE INVEST SVERIGE RÄNTEFOND ,81% Summa värdepappersfonder ,35% Bank och övriga likvida medel ,65% Fondförmögenhet ,00% 20 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Svenska aktier Läs mer på sid 3

Svenska aktier Läs mer på sid 3 09-08-10 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport augusti 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Månadsrapport maj 2009

Månadsrapport maj 2009 09-05-04 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport maj 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Maj 2014

MARKNADSINSIKT. Maj 2014 MARKNADSINSIKT Maj 2014 Kvartalsrapporterna bjöd på siffror något under förväntan, trots detta höll börsen emot. Förklaringen stavas bättre vinstutsikter, starka makrosignaler och inte minst en låg ränta

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Utveckling det första kvartalet 2015 Börsen har under inledningen av 2015 fortsatt den starka utveckling som var under 2014. I mitten av februari tog Sveriges Riksbank ett historiskt

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

MARKNADSINSIKT 2013-09-26

MARKNADSINSIKT 2013-09-26 MARKNADSINSIKT 2013-09-2 Merparten av de större börserna världen över backade under augusti. Indien hörde till förlorarna och rasade 9,4 procent. Även Stockholmsbörsen backade och tappade 1,0 procent.

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer