Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning"

Transkript

1 NKI 2014 Lokal nedbrytning av resultaten i NyföretagarCentrum Sveriges NKIundersökning för respondenter: 504 NyföretagarCentrum Stockholm När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2014, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER rådgivningen % Ja, jag HADE REDAN startat företaget när jag kom till NyföretagarCentrum % Nej, inte än, men jag planerar att starta inom ett år % Nej, jag kommer troligen inte att starta företag 53 11% Total % Hur lång tid före ditt besök hos NyföretagarCentrum registrerade du ditt företag? Jag registrerade företaget 0-6 månader FÖRE besöket hos NyföretagarCentrum Jag registrerade företaget 6-12 månader FÖRE besöket hos NyföretagarCentrum Jag registrerade företaget mer än 12 månader FÖRE besöket hos NyföretagarCentrum 69 39% 32 18% 72 40% Vet ej / Ej svar 6 3% Total % Är ditt företag nyregistrerat eller köpte/övertog du ett befintligt företag? Jag köpte/övertog ett befintligt företag. 27 9% Företaget är nyregistrerat % Vet ej / Ej svar 12 4% Total %

2 Har du ändrat bolagsform på ditt företag under det gångna året? Ja 24 8% Nej % Total % Vilken omsättning hade företaget/beräknar du att företaget får första året? kr % kr 42 14% kr 40 13% kr 34 11% kr 18 6% kr 6 2% kr eller mer 13 4% Total % Hur många anställda har ditt företag? (Ange i antal heltidsarbeten, inklusive dig själv) % % % 3 7 2% 4 5 2% 5 2 1% 6 0 0% 7 0 0% 8 1 0% 9 0 0% % % % % %

3 15 0 0% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

4 49 0 0% 50 eller fler 1 0% Total % Medel 1,08 Vilken huvudsaklig sysselsättning hade du innan du startade företaget? Företagare 29 10% Student 25 8% Arbetssökande/Arbetslös 52 17% Anställd i privat sektor % Anställd i offentlig sektor 38 13% Pensionär 7 2% Sjukskriven 3 1% Föräldraledig 6 2% Annat, vad 13 4% Total % Öppna svar-annat, vad (9) förtidspensionerad sjukbidrag 50% sjukskriven, pensionär, arbetssökande frilans retuschör Frilans Försäljningschef taxiförare frilans finans Om du inte hade startat företaget, vilken huvudsaklig sysselsättning hade du då sannolikt haft idag? Företagare 32 11% Student 10 3% Arbetssökande/Arbetslös 48 16% Anställd i privat sektor % Anställd i offentlig sektor 36 12% Pensionär 19 6%

5 Sjukskriven 3 1% Föräldraledig 2 1% Annat, vad 9 3% Total % Öppna svar-annat, vad (8) är fortfarande anställd Frilans förtidspensionerad frilans Vet ej Frilans taxiförare vet ej Hur lång tid efter det att du registrerade företaget tog det innan du kom igång med verksamheten i företaget? (Med kom igång menar vi att du fick en order eller motsvarande.) 0-6 månader % 6-12 månader 37 12% Mer än 12 månader 12 4% Vet ej / Har ännu inte kommit igång med verksamheten % Total % Nu kommer 4 korta frågor om hur du valt att arbeta när det gäller vissa viktiga områden av ditt företagande. Vilken bank har du valt för ditt företag? SEB % Swedbank 52 17% Nordea 50 17% Handelsbanken 56 19% Danske Bank 5 2% Någon av Sparbankerna 4 1% Annan 18 6% Total % Öppna svar-annan (8) Länsförsäkringar Bank

6 vill ej uppge inte valt än Ingen än så länge Forex Ingen företagsbank Skandiabanken Ingen Har du i samband med företaget tecknat någon försäkring? (Möjligt att ange flera svar.) Ja, hos Dina Försäkringar 3 1% Ja, hos Folksam 15 5% Ja, hos Fora 10 3% Ja, hos If 20 7% Ja, hos Länsförsäkringar 11 4% Ja, hos Salus Ansvar 2 1% Ja, hos Trygg-Hansa 42 14% Ja, hos annat försäkringsbolag 29 10% Nej, jag har inte tecknat någon försäkring för företaget % Total % Öppna svar-ja, hos annat försäkringsbolag (21) Arctic moderna Moderna Massörerna vardia Engelskt företag Homeopati försäkring SEB Trygg LIv via facket Moderna Försäkringar Moderna Försäkringar kry och unionen Via Söderberg & Partner via yrkesförbund moderna försäkringar Företagarna försäkring Reason Global akademiker försäkringar Swedbank Svedia Gefvert Gefvert

7 Anlitar du någon extern konsult inom revision/ekonomi för företaget? Ja, Deloitte 0 0% Ja, EY (Ernst & Young) 0 0% Ja, Grant Thornton 2 1% Ja, KPMG 1 0% Ja, LRF Konsult 2 1% Ja, PwC 4 1% Ja, annan % Nej, jag anlitar ingen extern konsult inom revision/ekonomi % Total % Öppna svar-ja, annan (49) Ekorola Account Factory SRF Konsult BLIX Consulting AB k10 LWF Företagssupport BDO backlura Redovisning Synneby Revisionsbyrå Account Factory HG Management Personlig kontakt bokförare Convensia Revision Global täckeråkersinvest. ab har inte bestämt än Södermalms redovisningsbyrå privat kontakt med bokföring och separat reg. revisor Din Ekonomikonsult AB Mirka Försti DKR litet lundabolag Sörmlandsgruppen Projf Consulting GA Revision via ÅF partnerprogram fd skolkompis Bekant person Bolagssupporten

8 Wakers AB Ekerö Redovisningsbyrå Moretime Åhnberg & Partners Mowen Revaco Kyllenius Södermalms redovisningsbyrå Redovisiningsbyrå Sambo Speed ledger En revisor Brainconsulting Ekonomibalans AB min fru Ödklint Konsult AB redovisningskonsult (har enskild firma) Elisabeth Siegel Redovisningbyrå Räknegruppen Från vilken leverantör har du köpt program för bokföring och bokslut? Björn Lundén Information 35 12% Fortnox 21 7% Hogia 3 1% Visma Spcs 51 17% Annan 42 14% Jag har inget program för bokföring och bokslut % Total % Öppna svar-annan (29) e-conomics Hade Visma tidigare. Min redovisningskonsult har ngt annat. Zervant weblösning speedledger Iordning Min bokföringsbyrå har Foxnox Speed ledger windbalc Start up Stockholm (första året) iordning Eget utvecklat min bokförares program (Visma)

9 Speed Ledger Zervant Swedbank zervant Egen papper och penna AD Job Speedledger Speedledger Speedledger PromkBook Zervant? SEB SpeedLedger iordning har inte bestämt än Överlag, hur nöjd eller missnöjd är du med den rådgivning som du fick av NyföretagarCentrum under 2014? Mycket nöjd % Ganska nöjd % Ganska missnöjd 52 10% Mycket missnöjd 18 4% Total % Vilket är ditt övergripande intryck av NyföretagarCentrum när det gäller bemötande, rådgivning och kontakter? Svara på en skala mellan 1 och 10, där 1 är "Mycket dåligt" och 10 är "Mycket bra" % % % % % % % % % %

10 Vet ej 2 0% Total % Medel 7,64 Hur stor nytta har du haft av rådgivningen du fick av NyföretagarCentrums rådgivare? Stor nytta % Viss nytta % Inte särskilt stor nytta 61 12% Ingen nytta 36 7% Total % På vilket sätt har du haft nytta av rådgivningen på NyföretagarCentrum? (Det är möjligt att välja flera svar.) Min affärsidé blev bättre 93 23% Större kunskap om ekonomi och budget % Större kunskap om marknad och försäljning 94 23% Jag fick en bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företag % Bra som allmänt bollplank och för inspiration/självkänsla % Fick tillgång till större nätverk 70 17% Praktiska tips kring bolagsform, blanketter, myndighetskontakter etc % Annat, vad? 37 9% Vet ej 10 2% Total % Öppna svar-annat, vad? (35) patent information har deltagit i seminarier ej enskild rådgivning Fick en klar bild av vilken organisationsform som skulle passa mina behov bäst Innovationsrådgivning samt många bra tips. fick jag veta att man måste patentera idénförst utmärkt kompletterande information till den jag fått av Almi (Start-up Stockholm) Rådgivning vid utvecklande av produkt Innovationsrådgivning "innovationspeng" från Almi Jag fick en struktur. Alltid glad och fylld av nya ideer och lösningar på problem när jag går därifrån

11 Bra bokmaterial Tips om skatteregler och redovisning. Innovationsrådgivning Jag har bara haft innovationsrådgivning Arr våga Fick en bra kontakt Var på innovationsrådgivning förra året, ej direkt relaterat till mitt företag Fick bättre självkänsla träffa andra som vill starta IP bekräftelse på att jag är rätt ute prissättning Skatte- och försäkringsfrågor Hann inte få så mkt hjälp, men jag återkommer. Har bara varit på det första obligatoriska mötet och det var bra men svårt att besvara andra frågor råd om produktion i Kina Effektiv hjälp med det jag behövt just då Inspiration patentresearch Jag hade uppfinning,men det blev inte av.den fanns redan i USA. Ser fram emot att boka in ett möte för rådgivning. Svårt att definiera efter endast ett besök. bättre marknad orientation Fick lite info kring min blivande bransch Varför hade du ingen eller inte särskilt stor nytta av rådgivningen på NyföretagarCentrum? (Det är möjligt att välja flera svar.) Jag lärde mig inget nytt 32 33% Rådgivaren saknade kunskap om mitt affärsområde 35 36% Rådgivningen var för allmän 41 42% Rådgivningen var för specifik/detaljerad 2 2% Jag hade ingen glädje av NyföretagarCentrums nätverk 14 14% Annat, vad? 28 29% Vet ej 5 5% Total % Öppna svar-annat, vad? (28) Rådgivaren har ej hört av sig trots 6 påminnelser rådgivningen var bland annat stressig och otydlig. Nonshalant, ingen hjälp Jag var tvungen att ga efter 1 timme. rådgivarna gav motstridiga uppgifter och gav rådgivning innan jag ens hade förklarat saker och ing = förvånandsvärt låg kunskapsnivå

12 För kort tid och stressat jag mins inte att jag var där Rådgivningen var för tidspressad och jag fick för mycket känsla av att att det handlade om att trycka igenom så många uppstarter som möjligt snarare än att hålla kvalitet i rådgivningen. För långsamt, omständigt och det saknas budget Hon sa att vi kunde ta resten av rådgivningen via mejl men svarade aldrig på de jag skickade Rådgivaren var otrevlig och onintresserad alla pengar för 2014 var slut i september. meningslösa möten Företag registrerat i Lund Inte haft någon rådgivning ännu Negligerade egna önskemål om hjälp, man har svårt att fatta svårigheten att vara både upfinnare och entrepenör. Rådgivaren gav konstiga/utdaterade råd första mötet var bara en information om vad som finns Har ej gått Har inte haft tid Totalt utan engagemang Irrelevant information, bara riktat till folk med stora pengar och förkunskaper. Jag ska inte starta det jag var där för. Jag hade redan bra koll inget stöd egentligen Lyssnade inte på vad jag sa/ville göra. Bokade in mig på flummiga föredrag för att ni skulle tjäna pengar. Slöseri av min tid. Anmälde mig till flertaletseminarium var av alla blev inställd. Jag fick fel råd, de gav mig inget, stal bara tid Vilken betydelse hade NyföretagarCentrums rådgivning för ditt beslut att starta företaget? Jag hade inte startat företaget om det inte vore för NyföretagarCentrums rådgivning 15 13% Jag hade startat företaget ändå, men varit sämre rustad 69 58% Jag hade startat företaget ändå, oavsett rådgivningen 33 28% Vet ej / Ej svar 3 3% Total % Utveckla gärna ditt svar här. Svarsvärden (16) Alltid bra att få input från andra. Fick bekräftelse på affärside och företagsform. Fick förslag på hur verksamheten kan utvecklas på sikt. Jag hade kanske startat ändå men jag fick en kick. När jag förstod att det fanns möjlighet till innovationsbidrag tog jag beslutet att köra.

13 Tack vare en bra handläggare på arbetsförmedlingen fick jag hjälp med vad jag skulle söka för rådgivning hos NyföretagarCentrum vilket hjälpte mig att få de bidrag jag hade rätt till. Jag fick en bättre helhetsbild av vad det innebär att starta och driva företag baserat på innovativa ide Med all respekt med 2 av 3 av mina rådgivningar gick personen på rutin, vet ej om de kom ihåg mig när jag hade lämnat rummet. 1 rådgivning av däremot väldig givande och inspirerande Jag hade nog försökt starta eget ändå men kontakten med NyföretagarCentrum gav självförtroende och en känsla av att det kommer att gå bra. Jag har fått en bekräftelse på att min affärsidé och min kompetens är relevant. Det ger trygghet. Jag hade haft mina tankar och ideer men inte förstått hur man tänker som företagare. Det gör jag nu! Jag har alltid trott att jag inte var en företagar typ. Hos er har jag förstått att det är det jag är och kanske egentligen alltid varit. Jag glömmer aldrig mitt första möte med rådgivaren eftersom jag gick därifrån och kände att det här kan jag genomföra, och fick så bra visioner att sträva mot. Utan rådgivren hade jag aldrig vågat ta steget fullt ut, utan gått mycket krångliga vägar som hade kostat mer och kanske inte givit resultat. Rådgivaren har haft tålamod med mitt budgetslit och aldrig suckat en enda gång. Utan rådgivaren hade jag aldrig förstått fördelarna att ha min lokal där folk går förbi. Det är tack vare rådgivning med dem som jag tänker som en företagare och som jag vågat starta samt att det också går bra men framförallt kommer att bli lönsamt. De är också där som bollplank när det händer saker som man inte räknat med. Alla de seminarier jag varit på är också mycket bra. Kursen Våga starta var mycket bra. Med nyföretagarcentrum har jag fått självförtroende och kunskap att se mig som företagare och se till att jag kan lyckas och dessutom ska jag se till att jag blir lönsam. Om jag hade känt till startup Sthlm tidigare hade det nog varit ännu nyttigare Rådgivaren xxx är bäst! Vänligen, Team Greetify F Jag hade några konkreta frågor som jag behövde hjälp med att besvara - iom rådgivningen kände jag mig nöjd och redo att starta. Rådgivningen hos er gjorde att vi fick en riktigt bra start och kännedom kring alla delar i att starta ett företag. Det känns som att vi kom igång väldigt snabbt i företaget tack vare er rådgivning. Konceptet är bra men grupprådgivningarna blir en chansning - när ska man gå vad? Enskilda rådgivningen borde man kunna göra längre bokningar till och med i förväg bestämt tema. Jag fick inte hjälp med det jag ville ha hjälp med. Den hjälpen har jag fått av branschkollegor istället. Men jag hade startat företaget tidigare efter rådgivningen om jag hade fått den hjälp jag bad om och inte blivit inbokad på flummiga föreläsningar såsom "Från vision till företag" som bara var ett slöseri med min dyrbara tid. Men ni är som vilket företag som helst som vill tjäna pengar, ni får ju pengar för varje deltagare på era seminarier. Er rådgivning var helt enkelt en motivationsdödare för mig som fördröjde starten av mitt företag med 6 månader. Jag hade startat företaget ändå men hade då sökt information på andra vägar. Det förenklade betydligt för mig genom kontakt med NyföretagarCentrum. Skulle du rekommendera andra som funderar på att starta eget företag att gå till NyföretagarCentrum för personlig rådgivning? Ja, absolut % Ja, troligen % Nej, troligen inte 31 6% Nej, absolut inte 8 2% Total %

14 Motivera gärna ditt svar. Svarsvärden (96) En bra stöd och tillgänglighet som uppskattas Rådgivaren har ej som han lovade återkopplat till oss trots att jag skickat 6 st påminnelser. Jag vill fortfarande att han hör av sig och det går bra att ringa på numret nedan. Jag förväntar mig att detta återkopplas till honom så att jag får tag på honom. MVH xxx Ni tillhandahåller konkret och relevant kunskap - i varje möte. Förmåga att förstå och leverera det som efterfrågas. eftersom man är ganska ensam om man startar företag så är det lättare att få momentum i starten Jätte bra att det finns! Men min verksamhet är så enkel så jag behöver inget större vetande. Gå på rådgivningen innan du startar och förbered allt väl. Jag gick på rådgivning då jag skulle utöka min verksamhet och hade haft den i flera år. Det är inte alla som förstår sig på företagande men ändå vill starta något, därför får man en god möjlighet att lära sig mycket hos er. Särskilt rådgivarna inom innovation Typ: Ja, ja ja --nästa tack. Man far ingen riktig hjalp.. det man far hora ar KANSKE men man som foretagre som brinner for foretaget vill hora manniskor som tror pa ide och vill hora JA. Man vill ju fa hjalp det darfor man kommer till er, man ska forst till nyforetagar centrum sedan slussas man till almi dar man maste framfora sin ide och kanske far ett NEJ vart ska man da? vem ska man vanda sig till da? jag kom ju till nyretagarcentrum for att fa hjalp och nu far jag ett nej for att dom bedomer mig som person och inte tror pa mig??? men jag kom ju till er for att ni tror pa nyforetagare fran forsta borjan. Det finns mycket att vinna på att gå hit. Bra och mycket att lära. Jag har varit tre gånger hos er och varenda gång fick en handläggare som är värre än den andra, jag vet inte varför jobbar dem ens där om dem är inte intresserad av att hjälpa mig. Svaret var alltid( jag vet inte) Ingen rådgivning ens! Även om dem inte vet! Trots att hade jag flera olika innovationer! Mycket besviken! Om ni inte ökar farten i era kurser och peppar rådgivarna att vara mer energiska har jag svårt att göra det. Allt hos er går i snigelfart och rådgivarna återkopplar nästan aldrig med info dom har lovat (jag har träffat fyra stycken, alla har sagt massa saker som inte har hänt). På alla kurser jag har varit har det skämtats i pausen om att man snudd på somnar. Kapa dom till halva tiden, alternativt fyll dom med mer innehåll är mina förslag. Nej, min bokföringsbyrå Account Factory har get mig betydligt bättre rådgivning. Jag tappade mycket tid på att informera mig via Nyföretagarcentrum. Bra att diskutera med någon som kan förstå produkter. Bra att få hjälp att komma vidare. Jag har hört mycket gott om NyföretagarCentrum tidigare. Besviken. Blev hänvisad från den ena till den andra. Allt drog ut på tiden. Måste berätta mitt ärende från början varje gång. Alla sa att de inte kunde så mycket. Sen ringde jag Almi och fick raka svar, över ett telsamtal på 10 min fick jag veta mer än jag fick hos er på 5-6 möten. Dock var ni trevliga, men det var inte därför jag var där :). Tack ändå! Jag fick utmärkt och värdefull och specifik kompletterande hjälp på Nyföretagarcentrum men den mest omfattande rådgivningen fick jag av Start up Stockholm i form av personlig rådgivning och seminarier. alltid hjälp och rådgivning En företagare behöver stöd från erfarna människor som kan vägleda till exito För att få bästa möjliga start av sitt företag

15 När det gäller en uppfinning, som i mitt fall, är det nödvändigt att få tala med en brett kunnig person om idén samtidigt som idén måste hållas hemlig. Bl.a. på det sättet har rådgivaren en mycket viktig funktion. Bredden på seminarier, rådgivare och andra nyföretagare är mycket stimulerande. Tror att andra med mindre erfarenhet kan ha mer nytta av rådgivningen men i mitt fall skulle man ha sett mer på min bakgrund och gett mig mer avancerad rådgivning. Fick dessutom höra samma sak flera gånger och det var för lågt tempo - för långt mellan mötena. Ledtiden från start till mål är för lång för modern Startup-verksamhet. En ingång för finansiering Rådgivaren jag pratade med kändes lite trött och oinspirerad. Hjälpte med att skriva budget men inget annat trots att jag bad om vägledning och synpunkter.var inte insatt i mitt område men tyckte själv att han ändå kunde ge mig råd. Delade meningar om den saken... Det är snarast kontraproduktivt att vända sig till Start-Up Stockholm. Verksamheten är först och främst till för rådgivarna och andra konsulter till dem. Verksamheten har ingenting med "kunderna" att göra. Det är ett system som snarare avskräcker entreprenörer än stimulerar dem. Utveckling Jag har personligen gått på flera seminarium och bokat flera personliga tider. Alla som jag träffat har varit erfarna och kloka. Varit goda "bollplankor". Rekommenderar därför NyföretagarCentrum till andra. mannen jag var hos ägnade mer än halva tiden åt att prata om sig själv och sina förehavanden, som inte hade med NC att göra bra att man gå hela utbilning innan starta Jag kommer att starta mitt bolag och tillverkning av min innovation under Mars 2015 Det är värdefullt att ha någon att bolla idéer med. Om man är på gränsen men inte kan bestämma sig för om man ska starta företag eller inte är den personliga rådgivningen utmärkt då rådgivaren inte bedömer din idé utan bara ger dig förutsättningarna för att ta idén vidare vilket ofta kan var det som behövs. Alltid bra och få en bra upplysningen när det gäller företagande. fantastiskt bollplank och stöd NyföretagarCentrum är ett smörgåsbord där man kan plocka åt sig det man behöver. Självförtroendet stärktes och man fick en breddad uppfattning hur det är att vara företagare samt att ingen idé är för liten eller för stor. Det går förhållandevis lite tid för att få många väsentliga insikter om företagande. Jag tror chansen att lyckas ökar väsentligt, speciellt för den som inte har företagande med sig med modersmjölken. Jag talar nästan om Nyföretagarcentrum varje dag. Dels är det många som frågar om mitt eget företagande och då lyser mina ögon och så berättar jag. Dels är det många som har bra ideer som de berättar om lite löst. Då säger jag alltid att man kan gå till er utan att ideen är färdig, man behöver inte ens ha en ide man kan bara gå dit för att se om man kan få hjälp att ta fram en ide av de tankar man går och bär på. Att få en person att bolla med och inte behöva tänka på ekonomin som tickar när man behöver stöd gör otrolig skillnad. Sen får man goda råd om Vem som är bäst på det ämnet just jag ska öppna firma i. Gå på möten och lyssna på vad som säges. Få information hur att gå till väga med att starta ett företag. Men räkna inte med att Nyföretagar Centrums råd och tips fungerar. Rådgivaren kan sakna kunskaper inom det affärsområde som gäller för den person ska starta sitt företag. En drömmare hade jag skickat dit. En person som är seriös och kan sin bransch skulle nog inte ha någon nytta av Nyföretagarcenter. Vår första kontakt med rådgivare var helt värdelös och kom med dåliga förslag. Bättre kvalitet hos rådgivarna skulle vara önskvärd.

16 Folk som startat nya företag kan träffa nya männinskor som har olika kompetens och bidra med olika saker. Man slipper göra onödiga misstag som kostar tid och pengar. För att få allmän info Bäst för folk som är helt "gröna". Tyckte att rådgivningen från PWC var vilseledande. Jag skulle varit rädd för att starta/ satsa på firma om jag hade kommit dit utan tidigare kunskap. De gjorde sig helt enkelt oumbärliga och gav direkt felaktig information. Att en enkel enskild firma till exempel via dem ska få hjälp att deklarera moms en gång i månaden trots att det med låg omsättning inte är den bästa idén osv. Hoppas helt enkelt att folk inte la alla sina pengar på PWC efter att ha startat sina egna firmor. De tog upp exempel på vad som kan gå fel med firmor som man kände rörde firmor med stor omsättning osv. Otroligt partisk info. Det är bra om du vill få kontaktuppgifter som kan hjälpa dig vidare Även om jag blev väldigt tråkigt bemött av rådgivaren så skulle jag ändå rekommendera vänner och nära att gå hos er - då jag vet att andra rådgivare är bättre. Och de interna kurserna är väldigt bra. men gå i början på året då det finns pengar kvar Mycket bra allmän rådgivning gällande företagsform, skatt mm. Så klart kan man inte förvänta sig spjutspetsrådgivning i sitt skrå. :) Bra och engagerad rådgivning, bra viderslussning. Jag har skickat ett antal vänner till Nyföretagarcentrum för att få råd! Jag tycker ni är grymma Bra att kunna testa ideér förutsättningslöst Genom kunnig personal och inspiration. Personliga och givande samtal Jag har utvecklat min inovation - det gör redan jag till dem som frågar mig om min företagsstart Jag har ännu bara varit på seminarier men träffade av en slump på en av era tidigare rådgivare och det var ett mycket bra samtal. Jag har stora förhoppningar att den personliga rådgivningen kommer att bli bra. Man kan få hjälp med alla frågor Bra föredrag, och ypperliga bollplank Det gör jag alltid! :) Det finns så mycket kunskap att ny nytta av. Jag startade ett bolag 2010, med väldigt liten kunskap. Det gick inte bra och jag valde att lägga ner det. Min lärdom är att det krävs att man gör grundarbetet med affärsplan, bankkontakter, skatteverket, kontakter etc. Samlad information, möjlighet att gå på seminarier och information från olika myndigheter etc. Det är an fantastisk möjlighet att kunna få kostnadsfri rådgivning och föreläsningar, nästan när man vill. Jag tycker STIK:s model för blivande uppfinnare är överlägsen Eran modell. Tycker att många av era rådgivare inte hörsammar det behov av hjälp man behöver. De sitter och får lön utan att egentligen engagera sig. Jag är supernöjd med framförallt rådgivaren xxx, han har gett mig så mycket att det knappt går att beskriva. Jag är väldigt självgående och fd säljare men kunde ingenting om att starta företag. Han hjälper mig genom hela processen, har bekräftat mina affärsidé, att jag tänker rätt. Han får mig att känna mig utvald och speciell.jag lär mig hela tiden. Hemligheten är att hitta rätt rådgivare, att ges möjligheten att byta och känna på fler. Jag var inte nöjd med första rådgivare n som inte alls lyssnade på vem jag var och vad jag ville, sedan gick jag på xxx seminarie o förstod då att jag ville gå till honom. Det han har gett mig i min väg till att ombilda till AB, tro på mig själv. Få hjälp med specialistrådgivning inom marknadsföring PR, varumärke och logga. WOW!

17 Om man ska leva på företaget måste man förstå vad det innebär och då behöver man ju stöd. Det är fantastiskt att kunna få rådg o sem helt gratis på detta sätt. Om man har tid så borde man gå alla föresläsningarna. information finns att få om det mästa. Det är nödvändigt för alla som funderar att starta eget, att få del av Er rådgivning. Ett bra sätt att skapa sig en helhetsbild av vad det innebär att starta och friva eget företag. Trevligt mottagande, praktiska tips och möjlighet till vidare kontakt med rådgivare Alldeles för dålig kvalité Bra att prata högt om sina idéer till någon du inte känner. Men kände mig inte så hemma där, och fick så mycket irrelevant information istället för grundkunskaper att jag inte skulle rekommendera det till en nybörjare på företagande. Rådgivningen har varit bra och det är en bred palett av olika typer av föredrag, seminarier och kunskaper hos olika rådgivare. Dock är det tydligt att rådgivarna behöver någon form av admintid då de måste ordna allt praktiskt under själva mötena vilket fungerar sådär (vilket inte är rådgivarnas fel utan snarare hur deras verksamhet är styrd). i mitt fall var inte svaren så positiva kanske för att jag har själv inte kommit så långt samt jag har bara varit på seminarium inte på personlig rådgivning! Men jag tänker göra det, som sagt jag är inte igång av en massa andra skäl men dom som har hållit seminarier som jag har varit på har alla varit bra och inspirerande. Det är en fantastisk möjlighet, bredden är stor och många är mycket engagerade människor som hjälper en att konkretisera och tro på sin idé. Som allt annat inom rådgivning, att komma till rätt person. Man gillar varandra helt enkelt och få rådgivaren att tro på iden. Men de är inte all rådgivare som är de utan bara sitter där och tar in sin månads lön. Med andra ord inga incitament för rådgivaren att gör sitt bästa åt den som vill ha vägledning. Ja, för man kan få bra stöd och rådgivning. Det beror på vad man vill ha för stöd. Smör-bröd-rutiner för nystart - absolut. Fylla kunskapsluckor - absolut. Specifika frågor - troligen. Specifika juridiska frågor - tveksamt. Patentstrategi - nej. Rätta kontakter - nej (min erfarenhet). Konkret stöd (pengar) - no way (min erfarenhet). I ärlighetens namn: jag svarar på frågorna ang "NyföretagarCentrum" men det flyter ihop med StartUp Sth, ALMI, så det är lite diffust. Ja, absolut skulle jag svara om det fanns större resurser (=tid för rådgivning och möjlighet till ekonomiskt stöd) Mitt projekt är MÅNG-fasetterad, internationellt innehållande KULTUR, BESÖKSNÄRING, INNOVATION, KREATIV, FÖRETAGANDE, NYSKAPANDE, FORSKNING, HÅLLBAR samhällsutveckling, ENERGI, MILJÖ, KLIMAT mm -frågor. Allt på samma gång, inget fack tänkande, - hur kan en sån passa på era "fack" profiler. Tyvärr inte.. Ring mej gärna: xxx Att få saklig information om vad som gäller när man ska starta eget är ju nödvändigt. Man kan få svar på alla frågor o funderingar man har och slipper oroa sig. Även nödvändigt att ha en affärpk lan och budget. Ni har de kunskaper som behövs för att starta eget Jag skulle rekommendera andra som vill ha hjälp att starta företag speciell om man vill veta om ekonomi och import och export. Jag har haft xxx som rådgivare och jag litade mycket på honom. Men han gav mig rådet att satsa på Venture Cup, samt Stockholms Innovationsstipendie. Jag la mycket tid på det och kom ej vidare. Kändes som jag tog fel riktning och förlorade mycket tid på det. Ingen konkret resultat. Tycker jag borde fått hjälp med andra kontakter och vägar att nå kunder. Xxx har varit dålig på att

18 återkoppla och inte hållit vad han lovat. Mycket snack alltså. Upplever att jag fått hjälp av de externa kontakter jag trots allt fick. Allt var bra Jag tycker är nyföretagarcentrum en otrolig fin resurs som finns och ger alla de verktyg man behöver för att starta eget. Rekommenderar starkt. Detta kanske kan funka för de jag rekommenderar till Skönt att kunna vända sig till personer som kan bitarna att starta eget. Vad ska man tänka på? Vilka fällor hamnar man lätt i? Etc Även här svårt att veta då jag bara besökt er vid ett tillfälle. dem har bra ock bred kompitens om sitt kunande tycker jag.! det har varit ett stort upplevelsen, jag har realiserade väldigt mycket som gav ett bättre perspektiv och självkänsla För att se vad det innebär att driva ett företag- vilka risker och vilken vinst det innebär samt att pröva/ få feedback om företagsiden är tillräckligt tydlig och kan bringa en lönsamhet/ försörjning Bra kunskap, stor kontakt nätverk, och trevligt bemötande! Har du under 2014 fått annan rådgivning/utbildning/information inför start av företag? (Det är möjligt att välja flera svar.) Ja, via Almi/IFS 69 14% Ja, via Arbetsförmedlingen 41 8% Ja, via Connect 9 2% Ja, via Coompanion 8 2% Ja, via Drivhuset 0 0% Ja, via Skatteverket % Ja, via Startlinjen 7 1% Ja, via verksamt.se % Ja, via Winnet 0 0% Nej % Total % Om du jämför med annan rådgivning/information/utbildning du fick under 2013 inför start av företag, hur står sig NyföretagarCentrums rådgivning jämfört med... Almi/IFS NyföretagarCentrum var mycket bättre 9 13% NyföretagarCentrum var bättre 5 7%

19 Likvärdig 36 52% NyföretagarCentrum var sämre 6 9% NyföretagarCentrum var mycket sämre 2 3% Vet ej 11 16% Total % Arbetsförmedlingen NyföretagarCentrum var mycket bättre 17 41% NyföretagarCentrum var bättre 10 24% Likvärdig 8 20% NyföretagarCentrum var sämre 1 2% NyföretagarCentrum var mycket sämre 1 2% Vet ej 4 10% Total % Connect NyföretagarCentrum var mycket bättre 1 11% NyföretagarCentrum var bättre 1 11% Likvärdig 1 11% NyföretagarCentrum var sämre 2 22% NyföretagarCentrum var mycket sämre 2 22% Vet ej 2 22% Total 9 100% Coompanion NyföretagarCentrum var mycket bättre 1 13% NyföretagarCentrum var bättre 0 0% Likvärdig 2 25% NyföretagarCentrum var sämre 4 50% NyföretagarCentrum var mycket sämre 0 0% Vet ej 1 13% Total 8 100%

20 Skatteverket NyföretagarCentrum var mycket bättre 13 12% NyföretagarCentrum var bättre 26 24% Likvärdig 44 41% NyföretagarCentrum var sämre 10 9% NyföretagarCentrum var mycket sämre 2 2% Vet ej 12 11% Total % Startlinjen NyföretagarCentrum var mycket bättre 2 29% NyföretagarCentrum var bättre 1 14% Likvärdig 1 14% NyföretagarCentrum var sämre 0 0% NyföretagarCentrum var mycket sämre 1 14% Vet ej 2 29% Total 7 100% verksamt.se NyföretagarCentrum var mycket bättre 11 8% NyföretagarCentrum var bättre 39 29% Likvärdig 47 35% NyföretagarCentrum var sämre 8 6% NyföretagarCentrum var mycket sämre 4 3% Vet ej 26 19% Total % Fick du under rådgivningen på NyföretagarCentrum information om att Almi/IFS kan ge rådgivning på andra språk, innovationsmöjligheter samt lånemöjligheter? Ja, jag fick information och är intresserad av Almis/IFS tjänster % Ja, jag fick information men jag är inte intresserad av Almis/IFS tjänster %

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Annons Hela denna bilaga är en annons från Eget företag i samarbete med Newsfactory Media Group Annons Starta, driva, utveckla på mässan finns experterna och all info! Starta, driva, utveckla på mässan

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer