tex hälskydd (sid 6), hygienstol (sid 7) toalettstolsförhöjningar (sid 7) duschpall (sid 9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tex hälskydd (sid 6), hygienstol (sid 7) toalettstolsförhöjningar (sid 7) duschpall (sid 9)"

Transkript

1 Lokala rutiner på produktnivå vid hjälpmedelsförskrivning redovisade tillsammans med Kommunförbundet Skånes (KFSK) Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå, mars 2011 Register Sid 2 Sid 3 Läsanvisningar 04 Behandling och träning tex, tyngdtäcke (sid 3), dynor - avlastande (sid 3) madrasser avlastande (sid4) positioneringskuddar (Sid 4) Sid 6 09 Hjälpmedel för personlig vård tex hälskydd (sid 6), hygienstol (sid 7) toalettstolsförhöjningar (sid 7) duschpall (sid 9) Sid Hjälpmedel vid förflyttning tex kryckor (sid 11) rollatorer (sid 12) rullstolar (sid 13) rullstolsdynor ej avlastande (sid 16 ) överflyttningshjälpmedel (sid 16) lyftar (sid 18), lyftselar (sid 21) Sid 21 Sid Hjälpmedel i hushållet 18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler tex arbetstol (sid 22) dynor, ej rullstol (sid 24) sängar (sid 24) madrasser- ej avlatande (sid 26) sänggrind (sid 26) förhöjningsklotsar (sid 27), stödhandtag (sid 27), ramper (sid 28) Sid Hjälpmedel för kommunikation och information tex utrustning för att spela in (sid 29) klockor (sid 30) kalender (sid 30) medicinsnurra (sid 31), larm (sid 31) kognitivt bildstöd (sid 32) Sid Hjälpmedel för hantering och transport av produkter tex griptång ( 34) 1

2 Läs anvisningar: Det som står i löptext är riktlinjer från KFSK. Dessutom gäller det som står i tabell för förskrivningar i Eslövs kommun. Om det inte finns produkter på 10-gruppens Bas-lista, framgår det. När beslutstöd ska användas i förskrivningsprocessen framgår det. När Förskrivaren inte själv har beslutsrätt framgår det. När Förskrivaren inte får avsluta uppföljningar fram går det. Under vissa produktgrupper framgår om vissa produkter anser som egetansvar i Eslövs kommun och inte kan förskrivas. Vissa produkter rekonditioneras andra återanvänds ej. När dubbelutrustning är möjligt framgår det. ISO- koder som inte finns med är inte ett kommunalt ansvar. Rutinen kommer att kompletteras vid behov, datum framgår i rubriken När det finns fler än en yrkesgrupp som kan förskriva, är det lämpligt att den som träffar patienten mest förskriver hjälpmedlet. Målet är att hålla ner antalet kontakter för patienten. Förskrivarportalen förkortas FÖRSKRIVARPOTALEN av utrymmesskäl. 2

3 04 BEHANDLING OCH TRÄNING STIMULATORER Hjälpmedel för sinnesstimulering Kan förskrivas till person med motorisk och psykisk oro. Målet kan vara att förbättra sömn, öka koncentration, minska spasticitet och minska oro. Avser t.ex. tyngdtäcken. från Hjälpmedel för sinnes stimulering ex tyngdtäcke Se ovan 10-gruppens särskilda underlag ska användas. Finns i Förskrivarportalen ANTIDECUBITUSHJÄLPMEDEL Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention Norton s skala skall användas vid riskbedömning av trycksår. Före utprovningen skall förskrivaren beakta personens fukt- och värmetransmission, tryckbelastning och benägenhet för decubitus. Andra faktorer som måste beaktas är personens möjlighet att variera sittställning samt att, för rullstolsburen person, arm- ben- och ryggstöd är optimalt anpassade för tryckavlastning. från Sittdynor och underlägg avsedda för trycksårsprevention (Fysioterapeut i LSS ) efter samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska Vid sårproblematik och/ eller för användas för positionering. Vid sårproblematik ska Norton-skalan användas för utvärdering Vid sårprevention/ behandling eller vid mycket svår smärta hos patienter i palliativt tillstånd kan dyna förskrivas för sittande i fåtölj. Gäller endast dynor där det är godkänt av tillverkaren. Måste kompletteras med lägesändringar. Observera att lika stor hänsyn måste tas till positionering som sårprevention. I Förskrivarportalen finns en Dynguide som stöd till val av dyna 3

4 Ryggkuddar och ryggdynor avsedda för trycksårsprevention från gruppens bas-lista efter samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska Vid sårproblematik och/ eller om dessa dynor ska användas för positionering Norton skala ska användas för utvärdering Beslutstöd ska användas Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention Antidecubitusmadrass förskrivs till person när den medicinska bedömningen visar att trycksårsförebyggande underlag är nödvändig för att förhindra uppkomst av trycksår eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning. Norton s skala för riskbedömning skall användas. från Madrasser avsedda för trycksårs prevention Sjuksköterskor Vid sårbehandling och risk för sår Se Rutin för behandlande madrasser Rutin för AD-madrasser Sodexo Översikt madrasser Finns alla på intranätet RÖRELSE - STYRKE- OCH BALANSTRÄNINGSREDSKAP Träningsprogram och behandlingsperiod ska vara utarbetat av sjukgymnast samt dokumenterade hos personen. Behandlingen kan delegeras. Uppföljning skall göras genom personligt besök hos personen Ståbarr och ståstöd Dessa hjälpmedel kan förskrivas till person med behov av ståträning, som inte kan tillgodogöra sig träning på annat sätt. från Ståbarr Fysioterapeut För permanent Beslutstöd ska 4

5 Ståstöd ex spacemaker ståträning. Förskrivs endast när andra möjligheter är uttömda användas. Interna hjmgruppen fattar beslut. Kontinuerlig uppföljning Arm-, bål- och benträningsredskap Arm-, bål- och benträningsredskap kan förskrivas till person som inte kan tillgodogöra sig träning på annat sätt. från Arm- bål och benträningsredskap: Ex,manuped Fysioterapeut Vissa produkter finns för utlåning lånas ut i samband med pågående fysioterapeutledd träning och vid självträning i högst 3 månader (korttidslån). Registreras i FÖRSKRIVARPOTALEN. Vid långvarigt behov hänvisas till eget inköp. Elektriska ben/armcyklar och motionscyklar är alltid ett eget ansvar Tippbräda Tippbräda kan förskrivas till person som inte kan tillgodogöra sig träning på annat sätt. från Tippbrädor Fysioterapeut Förskrivs endast till hemmet när det är fastställt att behovet är långvarigt och andra möjligheter uttömda. Kontinuerlig uppföljning. Vanligt förekommande med samarbete med regionens personal inom habilitering Hjälpmedel för placering av kroppen under behandling Utrustning för att lagra eller positionera en person för att underlätta behandling och träning. Här ingår t.ex positioneringskuddar. från Hjälpmedel för placering av kroppen under behandling Fysioterapeut Förebygga kontrakturer. Svåra smärttillstånd. Till brukare som behöver positioneras för att de är i stillhet större delen av dygnet Beslutstöd ska användas för kuddar som inte finns på Bas-listan. Positioneringen ska följas upp regelbundet, hur ofta bedöms individuellt. 5

6 09 HJÄLPMEDEL FÖR PERSONLIG VÅRD KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL Huvudskydd Huvudskydd förskrivs till person som har nedsatt förmåga att hålla huvudet stadigt och/eller som har risk för att skada sig i samband med fall. från huvudskydd Sjuksköterska Vid epilepsi med risk för huvudskador Tänk på att det i finns andra hjälmar att köpa själv, om brukaren föredrar. Återanvänds ej Fot- häl- och tåskydd Dessa förskrivs till person med risk för tryck och sår på sina fötter. Hjälpmedlen förskrivs i förebyggande och behandlande syfte. från fot, tå hälskydd ex Heelift sjuksköterska Nortonskala samma kriterier som vid AD madrass Återanvänds ej HJÄLPMEDEL FÖR AV- OCH PÅKLÄDNING Strumppådragare Strumppådragare förskrivs till person med svårigheter att ta på sig strumporna. från Strumppådragare ex Socky, Swereco Se ovan 6

7 09 12 HJÄLPMEDEL VID TOALETTBESÖK Dubbelutrustning kan ske om det finns flera våningsplan Flyttbara toalettstolar, med och utan hjul Här ingår även de hjälpmedel som kan användas vid dusch. Mobil toa/hygienstol inkl fotstöd: Hjälpmedlet förskrivs till person som inte självständigt kan förflytta sig till/från hygienutrymme. Mobil toa/hygienstol med drivhjul inkl fotstöd: Hjälpmedlet förskrivs till person som inte kan förflytta sig självständigt till/från hygienutrymme. Mobil toa/hygienstol med fällbar sittenhet inkl fotstöd och nackstöd: Hjälpmedlet förskrivs till person med mycket stort omvårdnadsbehov. från : Flyttbara toalettstolar med och utan hjul ex: Ocean, Ocean Vip Tiltbara förskrivs endast när det är nödvändigt för sittfunktion och säkerhet. Drivhjul om det gör patienten självständig. Är ett individuellt utprovat hjälpmedel även på boenden Toalettsitsar Hjälpmedlet förskrivs till person med sittproblematik och i behov av mjuk sittyta och/eller annan storlek på sittringen. Vid kognitiv funktionsnedsättning kan sitsen kompletteras med signalfärg. från gruppens baslista Vid kraftig övervikt och vid mycket svår smärtproblematik Toalettstolsförhöjningar, fristående Hjälpmedlet förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett samt om personen behöver toalett i annat utrymme. Denna förhöjning kan användas då den befintliga toalettstolen är väggmonterad om personen sätter sig hastigt/tungt mot toalettstolen. från Toalettstols förhöjning Fristående Ex. stapla lätt. Första hands val vid behov av högre toalett. Vid behov av framåt vinklad toalett sits, vid behov i annat rum. Fristående är c:a 200 kr billigare än Hi-Loo 7

8 Toalettstolsförhöjningar, lösa tillsatser Hjälpmedlet förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett och att den befintliga höjden på toalettstolen inte passar personens behov. Denna toalettstolsförhöjning är lämplig för tillfälligt bruk. från gruppens baslista Förskrivs ej Anses ej säker Hänvisa till egetansvar Toalettstolsförhöjningar, fasta tillsatser Hjälpmedlet förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett och den befintliga höjden på toalettstolen inte passar personens behov. från Toalettförhöjning, fast insats ex: Hi-loo Alternativet fristående toalett förhöjning ska vara utrett. Tex. när fristående är för ostadigt eller benen utgör fallrisk Pris skillnad med/utan armstöd är 230 kr Toalettsitsar med inbyggd lyftanordning Hjälpmedlet förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett och den befintliga toalettstolen inte passar personens behov och annat alternativ inte fungerar. Hjälpmedlet är lämpligt vid långvarigt behov. Förskrivs endast där lyftanordning väsentligen underlättar toalettsituationen för personen. från gruppens baslista Beslutstöd ska användas, beslut fattas i Interna hjälpmedelsgruppen 8

9 Armstöd och/eller ryggstöd som monteras på toaletten Hjälpmedlet förskrivs till person med svårighet att resa sig/sätta sig på befintlig toalett. Personen behöver stöd vid uppresning men är inte i behov av toalettstolsförhöjning. från Armstöd som monteras på toaletten Ex. suporter När förhöjning inte är nödvändigt Extra ryggstöd finns ej HJÄLPMEDEL VID TVÄTTNING, BAD OCH DUSCH Bad och duschstolar (med och utan hjul) pallar, ryggstöd och sitsar Badbräda Hjälpmedlet förskrivs till person med svårigheter att ta sig i och ur badkar. Badpall/badstol, med eller utan ryggstöd Hjälpmedlet förskrivs till person med svårigheter att komma ned/upp samt i och ur sitt befintliga badkar. Används ibland i kombination med badbräda. Hjälpmedlet möjliggör för personen att komma djupare ner i badkaret. Dusch/badstol, svängbar Hjälpmedlet förskrivs till person med nedsatt förflyttningsförmåga då badbräda/badpall inte fungerar. Beakta eventuell tipprisk av badkaret. Bad- och duschstolar, med ben Bad- och duschstol förskrivs till person med behov av att sitta i duschen Bad och duschstolar/pallar Ex.snurren, swift Anti halkmattor och antihalkband Förskrivs ej ISO koden avser i hygienutrymmen Små duschpallar förskrivs endast när utrymmet kräver Hänvisa till eget ansvar se även ISO kod

10 Badbritsar, duschbord och skötbord. Förskrivs till person som inte kan tillgodogöra sig funktionerna med andra bad- och duschhjälpmedel. gruppens bas-lista Till personer med stora funktionshinder, där andra alternativ är uteslutna Beslutstöd ska användas. I förekommande fall poolhjälpmedel. Inventariehjälpmedel på äldreboenden. 10

11 12 HJÄLPMEDEL VID FÖRFLYTTNING GÅNGHJÄLPMEDEL SOM HANTERAS MED EN ARM Stödkäppar Stödkäppar Fysioterapeut / Armbågskryckor (kryckkäppar) Armbågskryckor förskrivs enbart för permanent bruk. Vid tillfälligt behov av armbågskryckor hänvisas till Region Skånes sjukvård Kryckkäppar Ex.robust Fysioterapeut / Se ovan Underarmskryckor (RA-kryckkäppar) Finns ibland även möjlighet att hyra eller köpa av Region Skåne. gruppens bas-lista Fysioterapeut När belastning på hand/handled ej är möjlig Axillarkryckor gruppens bas-lista Förskrivs ej Hänvisa till egetansvar Finns ett par i förrådet Fyrpunktsstöd Gåbock (fyrpunktstöd) Fysioterapeut / Förskrivs vid balanssvårighet eller endast enhandsfunktion. När större hjälpmedel av Kan dubbelordineras om det inte är möjligt pga. funktionshindret, att ta med i trappa och 11

12 utrymmesskäl inte kan användas. detta samtidigt innebär självständig förflyttning mellan våningsplan GÅNGHJÄLPMEDEL SOM HANTERAS MED BÅDA ARMARNA Gåstativ Gåstativ (Betastöd) Fysioterapeut Vid gångsvårigheter, om rollator är svår att hantera Kan förskrivas som förflyttningshjälpmedel i badrum samt balkong om rollator inte går in genom dörren Rollatorer Förskrivs då personen är i behov av mer stöd än enklare förflyttningshjälpmedel kan ge. Dubbelutrustning kan ske om det finns trappor mellan våningsplan, entré eller vid behov av olika modeller för inom och utomhusbruk. Dubbelutrustning är inte motiverat enbart pga att rollatorn drar in smuts i bostaden Rollator Gåstol Fysioterapeut i LSS Inne: vid gång och balanssvårigheter (ej enbart i syfte att frakta saker) Ute: Vid gång och balanssvårigheter. Vid behov av att vila under promenad. Ej enbart för att bära varor, hänvisas då till eget köp. Storhjuls rollatorer förskrivs vid ojämn utemiljö eller behov av stor understödsyta Dubbelutrustning se ovan. För övrig dubbelutrustning. Hänvisas till egetansvar Gåstolar Ex.maywalk Fysioterapeut i LSS Andra gånghjälpmedel inte är möjliga Dubbelutrustas ej på tex. daglig verksamhet 12

13 Gåbord Gåbord Fysioterapeut/ Vid svåra gång och balanssvårigheter TILLBEHÖR TILL GÅNGHJÄLPMEDEL Käpphållare Doppskor Isdubbar Käpphållare, doppskor och isdubbar endast till förskrivna hjälpmedel. gruppens baslista Fysioterapeut/ Inventariehjälpmedel på kortidsboende. Elhöjning får endast förskrivas om gashöjning är uteslutet. Doppsko och isdubbar hänvisas till eget inköp MANUELLT DRIVNA RULLSTOLAR Dubbelutrustning kan ske om det finns trappor mellan våningsplan Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar Enkel allroundrullstol Kan förskrivas till person då det inte finns behov av specifika inställningar. gruppens bas-lista Allroundrullstol Kan förskrivas till person då det finns behov av specifika inställningar Allroundrullstol Nedsatt gångförmåga Poolhjälpmedel se 10- gruppens anvisningar 13

14 Komfortrullstol kan förskrivas till person då det finns behov av mer komfort än vad övriga rullstolar kan ge. Komfortrullstol Aktivrullstol Aktivrullstol Fysioterapeut i LSS Fysioterapeut i LSS Rullstol med uppresningsfunktion När det gör stor skillnad mot en allroundrullstol. Brukaren ska kunna bli mer delaktig Fysioterapeut i LSS Måste kunna hantera den själv, både förflyttning till och från samt köra och uppresning. Ståfunktionen ska användas dagligen i aktiviteter. Det ska finnas medicinska indikationer även på funktionsnivå. Räknas in i totala antalet rullstolar och ersätter annan rullstol Manuell rullstol med ensides framdrivning Fysioterapeut Poolhjälpmedel se 10- gruppens anvisningar Beslutstöd ska användas vid val mellan allround och aktiv. Kontakt ska tas med rådgivaren på Sodexo Poolhjälpmedel se 10- gruppens anvisningar Beslutstöd ska användas. Interna hjm-gruppen fattar beslut. Kontinuerlig uppföljning Poolhjälpmedel Uppföljning minst varje år Beslutstöd ska användas. Interna hjm-gruppen 14

15 fattar beslut. Poolhjälpmedel Manuella vårdarmanövrerade rullstolar Vårdarmanövrerad rullstol med mindre bakhjul kan förskrivas till person som inte skall köra sin rullstol själv Vårdarmanövrerade rullstolar När anhöriga inte kan hantera rullstolen utan vårdarbromsar transport rullstol se rutin Poolhjälpmedel Vårdarbromsar kan eftermonteras på befintlig stol TILLÄGGSUTRUSTNING TILL RULLSTOLAR Rullstolsbord Det är viktigt att före förskrivning ta del av de föreskrifter och regler som finns för skyddsåtgärder i rullstol. Läs Socialstyrelsens råd och tag del av lokala rutiner i kommunen. Fysioterapeut LSS Utredning om skyddsoch begränsningsåtgärder ska användas. Dokumenteras på avsedd plats i journal Hjul och däck Förskrivs ej Byte av luftpumpade däck hänvisas till egetansvar Finns hos cykelhandlare, rekommendera brukare att ha en extra uppsättning hemma 15

16 Bälten/selar till rullstolar Det är viktigt att före förskrivning ta del av de föreskrifter och regler som finns för skyddsåtgärder i rullstol. Läs Socialstyrelsens råd om skyddsåtgärder och tag del av lokala rutiner i kommunen. Fysioterapeut LSS Rullstolsdynor ej tryckavlastande Rullstolsdynor Fysioterapeut i LSS När det inte finns sårproblematik Utredning om skydd och begränsningsåtgärder ska användas. Dokumenteras på avsedd plats i journal Om behov föreligger i samband med bilfärd, se 10-gruppens anvisningar (gäller även nacksöd) Dynguide finns i Förskrivarportalen HJÄLPMEDEL FÖR ÖVERFLYTTNING OCH VÄNDNING Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor Hjälpmedlen kan förskrivas till person med nedsatt förflyttnings- eller överflyttningsförmåga Glidbrädor, mattor, draglakan och vändningsmattor Fysioterapeut Förflyttnings hjälpmedel som gör brukaren självständig eller ökar självständigheten förskrivs individuellt, övrigt är arbetstekniskt Glidlakan förskrivs x 2 för tvättmöjlighet. När det behövs nya ska de gamla återlämnas (och kasseras) 16

17 och bekostas av enheten Vridplattor Vridplatta med eller utan uppresningsstöd kan förskrivas till person som kan stödja på sina ben men som ej klarar sidoförflyttningar Vridplattor Förskrivs ej, överflyttningsplattformar används istället Hänvisa till egetansvar Fristående lyftbågar Används som tillbehör till sängen, främst för förflyttning och vändning. Beakta eventuella medicinska restriktioner Fristående lyftbåge Ex.dävert för att komma högre upp i sängen samt hjälpa till vid vändning och blöjbyte Repstegar repstege Fysioterapeut Uppresningsbälten och västar Uppresningsbälte förskrivs som stöd och hjälp i olika förflyttningssituationer Uppresningsbälten och västar Ex.vårdbälten Fysioterapeut vid förflyttning Ofta risker med användandet utifrån belastning på ryggen, samråd med fysioterapeut Vårdbälten kan dubbel utrustas till förflyttning för att ha en på personalen. Om förskrivaren upptäcker att bälte används för att spänna fast personer i stol skall 17

18 avvikelse upprättas Överflyttningsplattformar Används för att förflytta/överflytta en stående person en kort sträcka. Personen måste medverka aktivt Överflyttningsplattfor mar Ex.Moraiser Fysioterapeut PERSONLYFTAR Inventariehjälpmedel på kortidsboende och avlastningsboende i övrigt individuellt förskrivet. Personlyft skall årligen kontrolleras enligt Lagen om Medicintekniska produkter(sfs 1993:584). Görs via avtal med Sodexo Hjullyftar Innan hjullyft förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare förflyttnings/överflyttningshjälpmedel Hjullyftar När förflyttning i belastat läge ej är möjligt. se Rutin för personlyftar kontinuerlig uppföljning Inventariehjälpmedel på äldreboenden, på LSS-boende är det individuellt förskrivet ibland och när behovet varit arbetstekniskt som inventariehjälpmedel. I övrigt poolhjälpmedel. 18

19 Mobila stålyftar Mobil stålyft kan förskrivas för lyft och förflyttningar när personen inte kan klara uppresning men kan stödja på sina ben Stålyftar i samråd med Fysioterapeut Förskrivs endast efter noggrann utprovning då hjälpmedlet innebär förhöjd risk för patientskada se Rutin för personlyftar Kontinuerlig uppföljning Inventariehjälpmedel på äldreboenden, på LSS-boende är det individuellt förskrivet ibland och när behovet varit arbetstekniskt som inventariehjälpmedel. I övrigt Poolhjälpmedel Stationära personlyftar (tak och/eller väggmonterade) Innan stationär personlyft kan förskrivas skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare förflyttnings/överflyttningshjälpmedel och där hjullyft inte kan användas. Stationär lyft förskrivs inte för tillfälligt behov. Skriftligt tillstånd från fastighetsägaren skall finnas innan ärendet påbörjas , Stationära lyftar Golvlyft ska vara uteslutet se Rutin för personlyftar Taklyftprojektering ska göras enl. Sodexos rutiner. Inventariehjälpmedel på äldreboenden, på LSS-boende är det individuellt förskrivet ibland och när behovet varit arbetstekniskt som inventariehjälpmedel. I övrigt poolhjälpmedel Stationära lyftar som monteras på andra produkter. 19

20 Lyftar som används för att lyfta och överflytta en person inom ett givet område begränsat av lyften. Här ingår bl.a badkarsmonterade lyftar , Ocra Endast i undantagsfall när övriga alternativ är uteslutna Beslutstöd För badkarslyft vid bad som medicinskbehandling i samråd med behandlande läkare Stationära fristående lyftar Stationär fristående personlyft kan förskrivas när andra förflyttnings/överflyttningshjälpmedel har prövats men inte fungerar och där hjullyft inte kan användas pga utrymmesskäl Tex. freestand Golvlyft ska vara uteslutet se Rutin för personlyftar Taklyftprojektering ska göras enl. Sodexos rutiner. inventariehjälpmedel på äldre boenden, men inte på LSS-boenden. Undantag för vissa som är inköpta som arbetstekniska hjälpmedel I övrigt poolhjälpmedel. 20

21 Lyftselar, sitsar och bårar Lyftsele förskrivs till person som måste förflyttas med personlyft. Lyftselen förskrivs alltid individuellt. Beakta gällande skrift utgiven av Hjälpmedelsinstitutet, Göteborg: Kombinationer lyftselar-personlyftar Lyftselar, stålyftselar i samråd med Fysioterapeut Hygiensele förskrivs endast efter noggrann utprovning då hjälpmedlet innebär förhöjd risk för patientskada 15 HJÄLPMEDEL I HUSHÅLLET MATLAGNINGSHJÄLPMEDEL Hjälpmedel för att mäta och väga Hjälpmedel för att skära och hacka se Rutin för personlyftar (Vid nätsele ska samråd med ssk göras ang. trycksårsrisk om brukaren sitter kvar p selen. Tydlighet i ordnationen att bendelar inte får ligga kvar under brukaren) flytta till lyftrutinen Om fler än 2 ska beslutstöd göras, och beslut fattas i Interna hjm-gruppen. Poolhjälpmedel , , Fixbräda, Allt som inte finns på hänvisas till egetansvar. 21

22 18 HJÄLPMEDEL FÖR UTRUSTNING OCH ANPASSNING AV BOSTÄDER OCH ANDRA LOKALER Inom denna grupp avses inte sådana åtgärder och hjälpmedel som omfattas av bostadsanpassningsbidrag. Inte heller avses hjälpmedel som är att betrakta som arbetstekniskt hjälpmedel. Dessa bekostas av arbetsgivaren, arbetsmarknadsverket eller försäkringskassa BORD Arbetsbord Anpassning till befintligt bord i hemmet och skola skall i första hand provas. Arbetsbord till datorutrustning kan inte förskrivas däremot viss anpassning till eget bord Förskrivs ej hänvisas till egetansvar Läsbord, pulpeter och talarstolar Läsbord förskrivs till person för ökad aktivitet. Förskrivs ej hänvisas till egetansvar Sängbord Sängbord ex sonnet Endast om det ökar aktivitetsförmågan hos sängliggande patient. Kontinuerlig uppföljning av användningsområde. Ska återtas om de används om avlastningsbord Finns enstaka exemplar på äldreboendena SITTMÖBLER OCH SITSAR Stolar Arbetsstol förskrivs till person med förflyttningsproblem och som har behov av handmanövrerad broms. Arbetsstol förskrivs endast för användning i olika hushållsaktiviteter i syfte att öka aktivitetsförmågan. Innan arbetsstol förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare hjälpmedel. Elektrisk höj- och sänkbar arbetsstol förskrivs endast för användning i olika hushållsaktiviteter då manuell arbetsstol inte fungerar. 22

23 Stol (arbetsstol) Se ovan, KFSK Beslutstöd ska användas Uppföljning varje år för att se att aktivitetsbehovet kvarstår. Ska återtas om stolen endast används som sittmöbel. Poolhjälpmedel Pallar och ståstolar Förskrivs till personer för avlastning i stående. I första hand skall pall/pallar som finns i öppna handeln provas Ståstolar vid ryggoperationer med rörelserestrektioner eller svår smärtproblematik Pallar - Förskrivs ej Hänvisa till egetansvar Coxitstolar Coxitstol förskrivs till person med rörelseinskränkning i höft- och/eller knäled. Stolen förskrivs till person med förflyttningsproblem och som har behov av handmanövrerad broms. Den förskrivs endast för användning i olika hushållsaktiviteter i syfte att öka aktivitetsförmågan. Innan coxitstol förskrivs skall det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare hjälpmedel. Elektrisk höj- och sänkbar coxitstol förskrivs endast för användning i olika hushållsaktiviteter då manuell arbetsstol inte fungerar. gruppens Baslista Beslutstöd ska användas, Beslut fattas av Interna hjmgruppen. Kontinuerlig uppföljning Stolar och sitsar med speciell uppresningsfunktion 23

24 gruppens Baslista Uppresningsfåtölj förskrivs ej - egetansvar Benstöd, fotpall och fotstöd Förskrivs ej Hänvisa till egetansvar Sitsar, säten, sittsystem och abduktionsblock Fysioterapeut LSS Vid mycket svår sittproblematik. Andra lösningar ska vara uteslutna Modulära sittsystem Formgjutna sittskal till manuell rullstol ingår i denna grupp. Fysioterapeut LSS Dynor och underlägg Gäller standard dynor och förhöjande dynor Vid mycket svår sittproblematik Andra lösningar ska vara uteslutna Som tillbehör till elrullstol är det ett Region ansvar. Som tillbehör till elrullstol är det ett Region ansvar dynor och underlägg (Stolsdynor) Ex. förhöjningsdyna, coxitdyna Vid uppresningssvårighet. Betänk risken med minskad muskelträning OK med dubbelutrustning en köks- och en vanlig dyna. Sittringar hänvisas till egetansvar 24

25 Ryggstöd, ryggkuddar och ryggdynor Ryggstöd/dynor förskrivs till person för att korrigera sittställning. Fysioterapeut LSS Förskrivs endast vid svåra funktionshinder SÄNGAR Sängar och lösa sängbottnar, motoriserat reglerbara. Innan säng förskrivs skall möjligheten att anpassa befintlig säng uteslutas. Vårdsäng förskrivs till person som p.g.a sin funktionsnedsättning eller medicinska skäl behöver reglerbar säng för att möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller för att underlätta vårdarbetet då person måste vårdas i säng. Förskrivning av säng får inte ske om orsaken är att befintlig säng är i sådant skick att den därför inte kan användas sängar inventariehjälpmedel på äldre boenden, men inte på LSS-boenden. Undantag för vissa som är inköpta som arbetstekniska hjälpmedel I övrigt poolhjälpmedel. 90 cm är standard. Annan bredd förskrivs endast vid medicinska indikatorer Sänglyftar Sänglyft förskrivs då personen endast är i behov av höj- och sänkfunktionen, detta för att bli så självständig som möjligt Sänglyft förskrivs till personens eget befintliga säng i de fall det inte går att anpassa med förhöjningsklotsar. Ej aktuellt med nyförskrivning 25

26 Madrasser och liggunderlägg Här avses basmadrass till förskriven säng Ex. optimal zon 5 Vid förskrivning av vårdsäng Pool hjälpmedel Inventariehjälpmedel på säbo Filthållare Förskrivs ej Hänvisa till egetansvar Ställbara rygg- och benstöd Ställbara rygg- och benstöd förskrivs för att tillgodose en varierad ställning i sängen. Hjälpmedlen förskrivs till person med nedsatt förmåga att förflytta sig i och ur säng ställbara ryggstöd Andningssvårigheter Förflyttnings situationer Poolhjälpmedel Sänggrind och lyftbåge Lyftbåge, uppresningsstöd och stödhandtag förskrivs till person med uppresnings-, och vändproblematik. Det är viktigt att före förskrivning av sänggrind ta del av de föreskrifter och regler som finns för skyddsåtgärder. Läs Socialstyrelsens råd om skyddsåtgärder och tag del av lokala rutiner i kommunen sängfasta handtag Sänggrindar och grindskydd Den som utreder skydds och begränsningsåtgärd förskriver vid behov grindskydd För att underlätta förflyttning Poolhjälpmedel 26

27 18 15 HÖJDINSTÄLLBARA TILLSATSER TILL MÖBLER Förhöjningsklotsar och förhöjningsben Förhöjningsklotsar För att underlätta förflyttning Förskrivaren ska bedöma om anhöriga kan sätta på förhöjningsklossarna. Om hjälp behövs för att lyfta sängen kontakts fixarservice. Medar kan ej förhöjas STÖDANORDNINGAR Stödhandtag Hjälpmedlen förskrivs för att underlätta vid olika förflyttningssituationer. Kan tex gälla stödhandtag som monteras fast mellan golv och tak Stödhandtag Ex expanderstång För att underlätta förflyttning Poolhjälpmedel Tekniker bedömer om det går att montera Armstöd, vägg och/eller golvmonterade Förskrivs då monterbara armstöd på toalettstolen bedöms som inte tillräckliga för personens behov. Förskrivs ej, hänvisning till bostadsanpassning 27

28 18 21 DÖRR, FÖNSTERÖPPNARE/STÄNGARE Dörrstängare Fönsterstängare Förskrivs till personer med nedsatt hand- och armfunktion Avser manuella reglage och grepp. förskrivs ej Hänvisa till egetansvar HJÄLPMEDEL FÖR FÖRFLYTTNING I VERTIKALLEDD Portabla ramper Portabla ramper avser främst korttidsanvändning För permanent bruk finns möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag portabla ramper ex, heakilar, kvistberga teleskopramper antihalt material till golv och trappor Hänvisa till egetansvar, tex. färgaffär Som alternativ till BAB, eller vid kortvarigt behov Tröskelkilar kan förskrivas flera, till rum som används dagligen. Ingen dubbelutrustning av långaramper. se även ISO kod

29 22 HJÄLPMEDEL FÖR KOMMUNIKATION OCH INFORMATION HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANTERA LJUD-, BILD- OCH VIDEOINFORMATION Utrustning för att spela in och återge ljud Förskrivs till person som p g a kognitiv funktionsnedsättning inte kan skriva ner, komma ihåg eller förmedla meddelanden. Personen ansvarar för allmän skötsel samt bekostar förbrukningsartiklar utrustning för att spela in och återge ljud ex. milestone Som minnesstöd eller kommunikation mellan tex. boendet och dagligverksamhet SAMTALSHJÄLPMEDEL VID NÄRKOMMUNIKATION Hjälpmedel som hjälper två personer att kommunicera med varandra när de befinner sig på samma plats Bokstavssatser och symbolsatser/tavlor Förskrivs för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår bla bokstäver, bilder, symboler ikonsatser och ikonbrädor. förskrivs ej Är behovet kommunikation är det ett region hjm Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser Förskrivs till person som pga kognitiv funktionsnedsättning eller talskada har behov av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). förskrivs ej Är behovet kommunikation är det ett region hjm 29

30 22 24 TELEFONERINGSHJÄLPMEDEL OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANDRA FORMER AV TELEKOMMUNIKATION Porttelefoner Förskrivs till personer med funktionsnedsättning som inte kan förflytta sig till ytterdörren inom rimlig tid. Porttelefon kan också förskrivas till person som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan låsa upp dörren inifrån med anpassat dörrvred eller enklare hjälpmedel. Finansiering av elslutbleck med eller utan automatisk dörröppnare kan ske genom bostadsanpassningsbidrag. Fastighetsägares tillstånd ska användas före installation av porttelefon och elslutbleck. förskrivs ej Hänvisa till BAB VARSEBLIVNINGSHJÄLPMEDEL Ur och klockor Förskrivs till person som på grund av kognitiv funktionsnedsättning har svårt att orientera sig i tid, minnas tidpunkter och beräkna tidslängder. Här ingår bla bärbara och stationära hjälpmedel med eller utan alarmfunktion. Personen bekostar förbrukningsartiklar Klockor Ex minnesklocka, timstock, handy För kognitivt stöd Almanackor, kalendrar och planeringssystem Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår handdator, elektronisk almanacka samt minneshjälpmedel med anpassad programvara för personer med kognitiv funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att strukturera och minnas information. Förskrivning förutsätter att man uteslutit att enklare tidshjälpmedel/kalender samt att likvärdiga artiklar som finns ute på öppna marknaden fungerar. Handdator med telefon kan förskrivas som kalender och planeringssystem om personen behöver vibration eller har kognitiva funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter att hålla reda på flera apparater. Personen står själv för telefonabonnemang eller telefonkort Almanackor, kalendrar och planeringssystem Som kognitivt stöd 30

31 Smartphone Finnes ej på 10- Att använda som kognitivt stöd Konsumentprodukt Se separat rutin tex. Gällande surfkort Hjälpmedel för minnesstöd Finns ej beskrivet i kommunförbundets riktlinjer Medicin carusell Sjuksköterska Demenssköterska till personer som inte har annan kommunkontakt Som kognitivt stöd gällande både tidpunkt och dos, för att självständigt kunna ta sina mediciner. Behövs endast tidsstöd, ska annat påminnelselarm provas först. Förskrivs ej för endast dosdispensering. Riskbedömningen ska ta hänsyn till vilka preparat som ska ligga i Carusellen. För dispensering i Carusellen gäller samma regler som i övrigt vid dosettdelning Se separat rutin Personliga trygghets- och nödlarm Påkallandelarm (aktivt) eller rörelselarm (passivt) kan förskrivas till person i ordinärt boende som har svårigheter med att påkallauppmärksamhet. Trygghetslarm kopplat till kommunal larmfunktion/central hanteras inte av kommunens hjälpmedelsverksamhet. Det är viktigt att före förskrivning ta del av de föreskrifter och regler som finns för skyddsåtgärder. Läs Socialstyrelsens råd om skyddsåtgärder och tag del av lokala rutiner i kommunen. EP larm förskrivs i ordinärt boende av regionen. Beslutstöd ska användas, Interna hjm gruppen fattar beslut. Se även rutin Skydd och begränsningsåtgärder, 31

32 22 90 HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD Här ingår hjälpmedel som stödjer tänkandet: perception, inlärning, minne, problemlösning, språkoch abstraktionsförmåga Kognitivt bildstöd för utförande av livets dagliga aktiviteter Förskrivs till person som pga kognitiv funktionsnedsättning behöver stöd för perception, inlärning, minne, problemlösning, språk- och abstraktionsförmåga. Här ingår hjälpmedel för att tex hantera pengar och planera och strukturera det dagliga livets aktiviteter kognitivt bildstöd för dagliga aktiviteter Som kognitivt stöd Dagligverksamhetsgrup pen Bild och data gruppen kan göra en del material. 32

33 24 HJÄLPMEDEL FÖR HANTERING OCH TRANSPORT AV PRODUKTER HJÄLPMEDEL FÖR ATT HANDHA, MANÖVRERA OCH/ELLER KONTROLLERA FÖREMÅL vred ex. Universalvred förskrivs ej Egetansvar Strömbrytare och omkopplare Förskrivs för att sätta på eller stänga av strömkretsar. ex. big red, När styrning av omgivning inte är möjligt på annat sätt pga motorisk- eller kognitivnedsättning. Synhjm förskrivs av regionen. Om tillbehör till region hjm är det ett regionallt ansvar GREPPANPASSNINGAR OCH HJÄLPMEDEL SOM ERSÄTTER ARM- OCH/ELLER ARM- OCH/ELLER HAND OCH/ELLER FINGERGREPP Påbyggnadsgrepp och adaptrar Förskrivs för att underlätta hållandet tex penngrepp, bestickhållare eller borsthållare , hjälpmedel att gripa ( tigergrepp) Förbrukningsvara. Skrivs ej förskrivning i FÖRSKRIVARPOTALEN Cellgummi är egetansvar 33

34 Pinnar Förskrivs för att kontrollera andra hjälpmedel och/eller hjälpmedel för att trycka på tangenterna till en dator. Om tillbehör till region hjm är det ett regionallt ansvar. Beslutstöd ska användas, Interna hjm gruppen fattar beslut Peklampor Förskrivs för att peka på eller för att styra ett föremål Om tillbehör till region hjm är det ett regionallt ansvar. Beslutstöd ska användas, Interna hjm gruppen fattar beslut FÖRLÄNGARE Griptänger manuella Griptänger Antihalk underlägg Antiglid duk på löpmeter lämnas ut. Återanvänds ej Förskrivnings ej i FÖRSKRIVARPOTALEN. Se även ISO kod Runda antihalk plattor förskrivs i FÖRSKRIVARPOTALEN, dessa återanvänds 34

35 24 36 TRANSPORTHJÄLPMEDEL Rullbord Här ingår serveringsvagnar och små bord på hjul. Om personen använder rollator skall denna i första hand utrustas med korg och/eller bricka Rull- och serveringsbord Förskrivs ej, hänvisas till egetansvar 35

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Februari 2016 1 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning över 20 år Hjälpmedelsrekommendationer

Läs mer

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne

Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå. för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå för kommuner inom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor i Skåne Mars 2011 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 5 04 27 STIMULATORER...

Läs mer

BORD 18 03 03 ARBETSBORD. Förskrivare

BORD 18 03 03 ARBETSBORD. Förskrivare BORD 18 03 18 03 03 ARBETSBORD A Kan förskrivas till brukare som är i behov av elektriskt höj/sänkbart bord för att bli självständig vid utförandet av grundläggande ADL så som att äta och sköta sin hygien.

Läs mer

Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm

Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm 2015-10-01 Prislista för hyreshjälpmedel, Hjälpmedel Stockholm till kommuner, stadsdelsförvaltningar, privata vårdgivare samt institutioner. Prislistan gäller från 2015-09-01. Reservation för eventuella

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE.

FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. 1(9) 01-03-1 FÖRTECKNING ÖVER HJÄLPMEDEL SOM ÄR EGENANSVAR - BETALAS AV DEN EN- SKILDE. HJÄLPMEDEL VID PERSONLIG MEDICINSK BEHANDLING 03 Hjälpmedel för andningsbehandling 031 Respiratorer Angivna tillbehör

Läs mer

KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL

KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL 09 06 09 06 03 HUVUDSKYDD Avser hjälm för person med epilepsi, balansrubbning eller blödarsjuka. Måttagning ska göras enligt leverantörens anvisningar så att rätt storlek förskrivs.

Läs mer

Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172

Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Estelle Karlsson (m) 2010-10-18 Ordförande Socialnämnden Tekniska hjälpmedel för daglig livsföring reviderade riktlinjer SN-2010/172 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området

Norrbottens kommuner. Gemensamma Riktlinjer. inom området Norrbottens kommuner Gemensamma Riktlinjer 2010 1() Innehållsförteckning Sid nr 1. Mål och ansvarsfördelning 1 2. Hjälpmedelsorganisationen i Sverige 1 - Socialstyrelsen - Läkemedelsverket - Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

inom området Medicintekniska produkter

inom området Medicintekniska produkter (45). Mål och ansvarsfördelning Mål för hälso och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Kommunen erbjuder hälso och sjukvårdsinsatser upp till läkarnivå enligt 8 Hälso

Läs mer

Hjälpmedel för tyngre brukare på Hjälpmedelscentrum i Halland

Hjälpmedel för tyngre brukare på Hjälpmedelscentrum i Halland Hjälpmedel för tyngre brukare på Hjälpmedelscentrum i Halland I detta dokument tas enbart hjälpmedel med som har en brukarvikt utöver standardsortimentet eller är särskilt lämpliga för tyngre/kraftigare

Läs mer

Produktanvisningar gemensamma. för Medelpunktens medlemskommuner

Produktanvisningar gemensamma. för Medelpunktens medlemskommuner Produktanvisningar gemensamma för Medelpunktens medlemskommuner 1 Innehållsförteckning 04 BEHANDLING OCH TRÄNING... 6 04 27 STIMULATORER... 6 04 27 18 Hjälpmedel för sinnesstimulering... 6 04 33 ANTIDECUBITUSHJÄLPMEDEL...

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Kommun. Gäller alla rullstolsdynor som är tryckavlastande, positionerande, tryckfördelande. Dynor följer kostnadsansvaret för rullstolen.

Kommun. Gäller alla rullstolsdynor som är tryckavlastande, positionerande, tryckfördelande. Dynor följer kostnadsansvaret för rullstolen. ISOkod Beskrivning Ansvar Kommentarer 041998 Tillbehör, reservdelar och komponenter Kommun Infusionsställ, droppställning som monteras på annat hjälpmedel 042706 Stimulatorer för smärtlindring Kommun TENS-apparatur

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL

KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL KROPPSBUREN SKYDDSMATERIAL 09 06 09 06 03 HUVUDSKYDD Huvudskydd. Här ingår t.ex. hjälmar. Person med kroppsstukturavvikelse, beteendeproblematik och/eller funktionsnedsättning som medför att person ofta

Läs mer

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2

Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Definition av medicintekniska produkter - grupp 2 Grundutrustning Grundutrustning är de medicintekniska produkter (MTP) som skall finnas på alla Linköpings kommuns särskilda boendeformer. Grundutrustningen

Läs mer

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar

Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN. skräddarsydda arbetsstolar Artikelnummer 803316 Senast ändrad 130412 Giltig från 070601 REAL 9000 PLUS VUXEN skräddarsydda arbetsstolar REAL 9000 PLUS REAL 9000 PLUS EL ETT modulsystem fyra basmodeller En modern arbets-/specialstol

Läs mer

Lathund för kontroll och skötsel

Lathund för kontroll och skötsel Region Stockholm Innerstad Sida 1 (13) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: (MTP) Lathund för kontroll och skötsel Sida 2 (13) Innehåll

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele

Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele MTP Hur ofta Vad som ska kontrolleras Akutsele Var Tyg, band, söm, upphängningsögla/or 6:månad Arbetsstol Varje år Broms fungerar vid belastning. Sits och ryggplatta är stadiga. Höjdinställning kvarstår

Läs mer

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker Information från sjukgymnast/fysioterapeut Att tänka på när Du går med rollator Gå så nära rollatorn som möjligt, håll ryggen rak. Om det går fäll upp sittbrädan

Läs mer

MODULSTOLEN REAL 9000

MODULSTOLEN REAL 9000 MODULSTOLEN REAL 9000 Artikelnr: 803336 Mercado 0811 Giltig från 960601 REAL 9000 - Den svenska kvalitetsstolen ett system där behoven bestämmer utförandet När benen är svaga behöver man en stol både

Läs mer

Patientinformation vid höftprotesoperation

Patientinformation vid höftprotesoperation 150101 Arbetsterapeut och Sjukgymnast tjänstgörande vid Kirurg /Ortopedkliniken, Skellefteå lasarett Faktagranskad av Niklas Werkmäster, medicinskt ansvarig läkare, Ortopedi, Skellefteå Lasarett.. Patientinformation

Läs mer

Tillval och tillbehör till REAL 9000 modeller & REAL 6100

Tillval och tillbehör till REAL 9000 modeller & REAL 6100 valfrihet Tillval och tillbehör till REAL 9000 modeller & REAL 6100 Artikelnr: 803344 Mercado 0902 Giltig från 080901 2 3 1 4 TILLVAL/TILLBEHÖR På en systemstol ställs höga krav. Den måste vara bekväm

Läs mer

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall

Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall 1 Rollatorer Jag är precis som du. Kanske lite äldre, kanske inte så smidig. Benen är långsamma, men jag är snabb i tanken. Har en karriär, eller har i alla fall haft en. Men jag slår inte av på takten.

Läs mer

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR

Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAR Rutin Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-11 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Medicinsk tekniska produkter MAR Fastställd av

Läs mer

PMS 322 C. Hygienstolar

PMS 322 C. Hygienstolar PMS 322 C Hygienstolar Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations krav. Justera sitthöjden med manuell- eller

Läs mer

Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel

Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel Ed ditsi sum eum euacillum. Riktlinjer tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun, 2016 RIKTLINJER TEKNISKA HJÄLPMEDEL GÄLLANDE FÖRSKRIVNING OCH AVGIFTER Från

Läs mer

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ

UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ februari 2008 Enkel och bekväm transport - ända in i bilen! SYSTEMET UPPFINNINGAR FÖR LIVSKVALITÉ 12 och 24 - transportrullstolen som ökar din frihet! Med CARONY kan du förflytta dig in och ut ur bilen

Läs mer

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Ansvariga för innehållet: Stefan Augustsson Avdelningschef för hälso- och sjukvård. Lena Ehrnlund Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Lokala rutiner för användning och hantering av Medicintekniska produkter (MTP) inom socialförvaltningen och samrehabförvaltningen i Mark/Svenljunga kommun Från och med den 1 december 2005 gäller nya regler

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten Arbetsstolar och sittsystem ENKEL BARNSTOL Niga Minicrosser AB ISO: 180921 Barnstol Niga är avsedd för barn som inte kan sitta i barnstolar från öppna handeln. Niga stolens sits kan tiltas bakåt och ryggstödet

Läs mer

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-26 154 Dokumentansvarig Verksamhetschef vård och stöd Reviderad Kommunfullmäktige 2015-04-29 57 Kommunfullmäktige

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Område: Hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionsnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27

Läs mer

ISOkod Produkt Artikel Benämning Enhet Artikelinfo Lev artnr Lev

ISOkod Produkt Artikel Benämning Enhet Artikelinfo Lev artnr Lev ISOkod Produkt Artikel enämning Enhet Artikelinfo ev artnr ev 090603 Skyddshjälmar 50824 Hjälm hårt svart skal 58,5-60,5cm st 9825- Hea Medical 090603 Skyddshjälmar 50734 Hjälm hårt svart skal M 55-57cm

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Goda råd för att undvika fall. För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre

Goda råd för att undvika fall. För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre Goda råd för att undvika fall För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre Goda råd En daglig promenad gör nytta. Den stärker muskler, ledband och skelett, motverkar yrsel och bidrar till

Läs mer

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 2009-01-22 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3-4 Tvätt och desinfektion

Läs mer

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun

Förflyttningsteknik. Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32. Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35. Rehabenheten Essunga Kommun Förflyttningsteknik Malin Wallenberg leg. arbetsterapeut 0512-571 32 Göran Lindgren leg. sjukgymnast 0512-571 35 Rehabenheten Essunga Kommun Varje förflyttning är unik Varje förflyttningssituation är unik.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef

Riktlinje Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgschef Riktlinje 2015-06-01 Riktlinjer för grundutrustning av hjälpmedel i Norrköpings kommuns Särskilda boendeformer Korttidsboende Biståndsbedömda dagliga verksamheter/dagverksamheter Riktlinjen har antagits

Läs mer

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning!

Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Överlägsen komfort och minimal arbetsbelastning! Amfibi Hygienstol Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Hjälpmedelsnämnden i Värmland Styrdokument för förskrivning av hjälpmedel Beskrivning av vad som styr inriktningen av vilka hjälpmedel som tillhandahålls och riktlinjerna för förskrivning inom Hjälpmedelsnämnden

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL

ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL RIKTLINJE FÖR ANVÄNDNING AV HJÄLPMEDEL KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och osmorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig för rehabilitering Gäller fr o m: 2016-05-09 Uppdateras

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms.

1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms. 1 KRAVSPECIFIKATION 1.1.1 Objektbeskrivning: Hemsjukvårdsäng, elektriskt reglerbar, utrustad med gavlar, integrerade grindar och centralbroms. 1.2 1. ALLMÄNT Produkten skall vara CE- märkt enligt medicintekniska

Läs mer

Förskrivarinformation

Förskrivarinformation Art.nr. 95131 rev A7 Förskrivarinformation HD500 HD600 HD650 24 hjul bak / 8 länkhjul fram 12 hjul bak / 8 länkhjul fram 16 hjul bak / 8 länkhjul fram HD500 Humlan HD650 Humlan 24 hjul bak / 8 länkhjul

Läs mer

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende.

Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa, undernäring och trycksår samt registrering i Senior Alert i vård- och omsorgsboende. SID 1 (11) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riskbedömningar, åtgärder, uppföljning av fall, munhälsa,

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Riktlinjer för bedömning och utförande av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade Antagna av socialnämnden 2009-04-07, 30 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte...

Läs mer

Manual till Genomförandeplan

Manual till Genomförandeplan Manual till Genomförandeplan SoL särskilt boende SoL korttidsplats äldre Jenny Järf Utredare, avdelningen ledning- och verksamhetsstöd 05-2015 2015-04-24 1 (11) Innehåll 1. BESKRIVNING AV GENOMFÖRANDEPLANENS

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Dyna med fläkt, vad tillför den för brukare? Hur gick det sedan? En kvantitativ studie av Ewa Palmdin

Dyna med fläkt, vad tillför den för brukare? Hur gick det sedan? En kvantitativ studie av Ewa Palmdin Dyna med fläkt, vad tillför den för brukare? Hur gick det sedan? En kvantitativ studie av Ewa Palmdin Bakgrund Människan är inte till för att sitta. När vi sitter söker vi komfort. Tittar på utvecklingen

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00

S... Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide. Vers. 1.00 S........ Guldmann vårdsäng - Hjälparens Guide Vers. 1.00 Innehåll 1.00......... Guldmann vårdsäng........................................... 3 2.00......... Säkerhet.....................................................

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten Manuella rullstolar TRANSPORTRULLSTOL Transit III Etac Sverige AB ISO: 122218 Transit III är en kryssfälld enkel transportrullstol med 16 massiva drivhjul och 8 länkhjul. Vinkeljusterbart ryggstöd i 3

Läs mer

MS OCH DET MS OCH VARDAGE. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS OCH DET MS OCH VARDAGE. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS OCH DET MS OCH VARDAGE www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD 1. Rekommendationer för kläder Vi föreslår att du håller dig till följande rekommendationer om du lider av symtom på framskriden

Läs mer

Information färgkoder

Information färgkoder Information färgkoder Bassortiment förskrivs i första hand Tilläggssortiment är komplement då brukarens behov ej täcks av Bassortimentet. 091203 Flyttbara toalettstolar,med och utan hjul Brukarvikt Bredd

Läs mer

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning.

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning. BRUKSANVISNING Hygiensele Plus 25080 & 25085 (nät) Human Care Hygiensele Plus 25080 och Human Care Hygiensele Plus Nät 25085 används framförallt i samband med toalettbesök. Selarna är förstärkta i ryggen

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Specialframställda hjälpmedel

Specialframställda hjälpmedel Specialframställda hjälpmedel - INGET är omöjligt Sida 2 Det händer ofta att man som terapeut står i en situation, där man bara har lust att ge upp. Man har provat alla hjälpmedel man har til rådighet,

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Förnyad och förändrad. Till det bättre så klart.

Förnyad och förändrad. Till det bättre så klart. Förnyad och förändrad. Till det bättre så klart. Utvecklad i 19 år för att ge stabilitet, trygghet och balans på rätt sätt. Monteras enkelt på olika sittsystem och rullstolar. Väskorna är portabla och

Läs mer

Hjälpmedel till lokala Bashjälpmedelsförråd - Sodexo Hjälpmedelsservice BAS- OCH SMÅHJÄLPMEDEL

Hjälpmedel till lokala Bashjälpmedelsförråd - Sodexo Hjälpmedelsservice BAS- OCH SMÅHJÄLPMEDEL Sena uppdaterad 2009-01-01 Hjälpmedel till lokala Bashjälpmedelsförråd - Sodexo Hjälpmedelsservice Alla artiklar på lian levereras med kort leveranid och är grönmarkerade i beällarportalen. BAS- OCH SMÅHJÄLPMEDEL

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

MOBILITET OCH BILKÖRNING

MOBILITET OCH BILKÖRNING MOBILITET OCH BILKÖRNING Solutions with you in mind www.almirall.com ALLMÄNNA RÅD 1. Rörlighet Rörlighet definieras som vår förmåga att röra oss baserat på vår egen muskelkraft, koordination, balans och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

NR 3. Vardagsnära lösningar

NR 3. Vardagsnära lösningar NR 3 Vardagsnära lösningar För att så många som möjligt ska kunna bo kvar hemma I mer än 20 år har vi sett till att människor med speciella behov kan bo kvar hemma med bibehållen livskvalitet. Att kunna

Läs mer

Hjälpmedel Västerbotten

Hjälpmedel Västerbotten Hjälpmedel i kommunal hemsjukvård from 2013-09-0101 Hjälpmedel Västerbotten 1 Kommunen ansvarar för: samtliga habiliterings- och rehabiliteringsinsatser i ordinärt boende förskrivning och kostnader för

Läs mer

Samverkan, arbetssätt och rutiner mellan slutenvården, primärvården och kommunerna är av betydelse för en god vård när vårdgivaransvaret är delat.

Samverkan, arbetssätt och rutiner mellan slutenvården, primärvården och kommunerna är av betydelse för en god vård när vårdgivaransvaret är delat. Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (8) Bilaga Gränsdragning enligt avtal 2013 Bakgrund Från och med 1 februari 2013 är hälso- och sjukvård för personer 18 år och äldre som utförs i ordinärt

Läs mer

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade

att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade att koncentrera sig, att bibehålla uppmärksamheten, att minnas osv., som orsakades av att så mycket energi gick åt till att bearbeta den förändrade situationen, ledde till en reflexion över hur vuxna som

Läs mer

Innehållsförteckning. Vilket skötbord ska man välja?... 3. Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5

Innehållsförteckning. Vilket skötbord ska man välja?... 3. Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5 1 Innehållsförteckning Vilket skötbord ska man välja?... 3 Uppfällbara skötbord Robust... 4 Robust Extra... 5 Fasta skötbord Budget... 6 Fast... 7 Björk... 8 Mäta... 9 Eldrivna höj- och sänkbara skötbord

Läs mer

Tillbehör för RH Ambio Lounge: Armstöd i antracitgrått lackerat trä med läderklädd armstödsplatta.

Tillbehör för RH Ambio Lounge: Armstöd i antracitgrått lackerat trä med läderklädd armstödsplatta. rh ambio lounge En stol för avslappnade stunder RH Ambio Lounge är en stol för mer informella möten och för pauserna mellan de hårdare arbetspassen. Självklart designad med god ergonomi i åtanke. Ryggstödet

Läs mer

Ny! M7344 Friendly Firsts Bouncer. www.fisher-price.se. Babysitter med roliga och färgglada. Dynan kan tvättas i maskin.

Ny! M7344 Friendly Firsts Bouncer. www.fisher-price.se. Babysitter med roliga och färgglada. Dynan kan tvättas i maskin. Ny! M7344 Friendly Firsts Bouncer Babysitter med roliga och färgglada djur Djup och bekväm sits med lugnande vibrationer Mjuk, avtagbar leksaksbåge Dynan kan tvättas i maskin Maxvikt 9 kg 3 alkaliska D-batterier

Läs mer

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520

En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal. Forum Vårdbyggnad. Uppsala 100520 En tillgänglig och användbar miljö för alla både patienter och personal Forum Vårdbyggnad Var hittar jag mått??? Varje linje jag drar som arkitekt innebär att jag bestämmer en utformning och ett mått Har

Läs mer

PERSONLIG VÅRD. Strumpavdragare Leverantör Art nr Modell Ort MEDI 20334 Strumpavdragare medi butler off U/S MONOMAK 10938 StrumpAVdragare Eureka S

PERSONLIG VÅRD. Strumpavdragare Leverantör Art nr Modell Ort MEDI 20334 Strumpavdragare medi butler off U/S MONOMAK 10938 StrumpAVdragare Eureka S Grönmarkerat artikelnummer ingår i grundsortiment och är beställningsbart i Sesam Rödmarkerat artikelnummer ingår i tilläggssortiment och kräver kontakt med hjälpmedelskonsulent PERSONLIG VÅRD Duschstol

Läs mer

www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen

www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen www.trident.se BAD MED DUSCH Den perfekta kombinationen Badkar med dörr och dusch den perfekta kombinationen TWINLINE 1 TWINLINE 2 TWINLINE DUETT Exklusivt badkar med optimal komfort Twinline är den perfekta

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind CARENDO Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion with people in mind Carendo 3 En verklig problemlösare Duschning blir allt vanligare inom äldrevården, men de nuvarande metoderna är ofta obekväma

Läs mer

Skellefteå kommun. Riktlinjer för arbete vid bildskärm

Skellefteå kommun. Riktlinjer för arbete vid bildskärm Skellefteå kommun Riktlinjer för arbete vid bildskärm Riktlinjerna baseras på Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) och syftar till att förtydliga dessa. 6:e utgåvan, september

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ALLMÄNNA ANVISNINGAR Allmänt Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland. Hjälpmedelsguiden

Läs mer

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 2009-03-03 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 5 Rekonditionering 6-8 Tillbehör 9 Checklista 10 2 Produktpresentation Produktbeskrivning

Läs mer

Handbok kognition kommunikation

Handbok kognition kommunikation Handbok kognition kommunikation 1 Var arbetar ni som besvarar den här enkäten? Aneby Kommun Eksjö kommun Gislaveds kommun Gnosjö kommun Habiliteringscentrum HS t eam 10 HS t eam 7 HS- t eam 1 HS- t eam

Läs mer

funktionell och smidig

funktionell och smidig REAL-STOLARNA ÄR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER OCH CE-MÄRKTA I ENLIGHET MED LÄKEMEDELSVERKETS FÖRESKRIFTER 2003:11. 20 funktionell och smidig NYHET! transparent ryggstöd 140901 PLUS-stativ vitt klinik med

Läs mer

Var rädd om dig. Så förebygger du fallskador

Var rädd om dig. Så förebygger du fallskador Var rädd om dig Så förebygger du fallskador 2009, www.bild-reklam.se Denna folder har utarbetats i samarbete mellan Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt ett antal frivilligorganisationer

Läs mer

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14

3. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 3.1 Övergripande krav på produkterna 2015-12-14 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL

MEDICINTEKNISK HANDBOK CHECKLISTOR, EGENKONTROLL MEDICINTEKNISK HANDBOK II CHECKLISTOR, EGENKONTROLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING DUSCHVAGN... 3 RULLSTOL... 4 BETASTÖD... 5 FÖRHÖJNINGSKLOTSAR... 6 MOBIL LYFT... 7 LYFTSELE OCH LYFTBAND... 8 SÄNGAR... 9 MOBIL

Läs mer

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 58/71 40./. Bilagor. Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning Förslag till ändringar av

Läs mer

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm.

Varseblivningshjälpmedel kan t ex vara blinkgivning för dörr- och telefonsignaler, vibrerande brandvarnare och andra larm. 10. HÖRSELVÅRDEN Beskrivning av hjälpmedel för döva och hörselskadade Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel för att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada

Läs mer

FÖRÄLDRAHJÄLPMEDEL SORTIMENTSÖVERSIKT 2015-11-09 1/6

FÖRÄLDRAHJÄLPMEDEL SORTIMENTSÖVERSIKT 2015-11-09 1/6 FÖRÄLDRAHJÄLPMEDEL SORTIMENTSÖVERSIKT 2015-11-09 1/6 GRUPPINDELNINGEN NEDAN ÄR UTIFRÅN AKTIVITETSOMRÅDE. 1 FÖRFLYTTNING Mål: Hjälpmedel som möjliggör förflyttning av barnet mellan olika platser, inom och

Läs mer

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson

FÖRFLYTTNING. Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson FÖRFLYTTNING Sammanställt 2014-10-16 av Cecilia Bawelin & Elin Gustafsson Högre upp i säng: Vårdtagare som endast behöver muntlig guidning. Användbara hjälpmedel; glidlakan, ev. antiglid och ev. glidtunnel

Läs mer

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset

SERVICEGUIDE. Anropsstyrd trafik. Mataffären. Frisören. Släktkalaset SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Mataffären Frisören Släktkalaset Inledning SERVICEGUIDE Anropsstyrd trafik Serviceguiden är framtagen i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland och Västra

Läs mer