Välkommen. till filmpremiär och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen. till filmpremiär och"

Transkript

1 1

2 2

3 Välkommen till filmpremiär och 3

4 4

5 Kongressombud Förbundsstyrelsen Revisorerna Valberedningen Välkommen till Naturvetarnas kongress 2012 Vi har nöjet att översända handlingarna till Naturvetarnas kongress Kongressen äger rum på Utsikten Meetings i Nynäshamn den 9 till 10 november. Kongressen öppnas kl fredagen den 9 november. Från kl är registreringen öppen och det serveras kaffe. Kongressen avslutas lördagen 10 november kl Ett par veckor före kongressen får du information om utskottsarbetet och fördelningen av ombud på utskotten. Då kommer även en kort introduktion till hur en kongress genomförs. Den innehåller information om vad du kan göra som ombud, exempelvis hur du begär ordet eller skriver ett yrkande och hur valen går till. På fredagskvällen blir det kongressmiddag och dans. Klädkoden är kavaj (nivå 4, alltså inte krav på mörk kostym). Om du skulle få förhinder att delta i kongressen ombeds du att meddela detta så fort du kan. Då kan en suppleant kallas in i god tid! Slutligen vill vi hälsa er alla varmt välkomna till kongressen! Naturvetarna Ulf Bergius Biträdande förbundsdirektör Tel e-post: Om du har födoämnesallergier eller andra behov av specialkost, meddela Ulla Fernqvist Lind. Kontakta också Ulla om du behöver övernattning torsdag till fredag och/eller lördag till söndag. E-post:

6 Toxikologutbildningen gav mig en stark känsla av att jag hade ett yrke. Helena Casabona Toxikolog och enhetschef på Kemikalieinspektionen och medlem i Naturvetarna. 6

7 Program Naturvetarnas kongress 9 10 november 2012 Fredagen 9 november Registrering, kaffe Kongressen öppnas Naturvetarfilmen Tal av Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson Tal av Saco:s ordförande Göran Arrius Inspirationsföreläsning av Kjell Enhager Lunch Inledande formalia Förberedelser för utskottsarbete Utskottsarbete (kaffe under tiden) Samling med fördrink Kongressmiddag Lördagen 10 november Kongressförhandlingar Kaffe Kongressförhandlingar Lunch Kongressförhandlingar Kaffe Kongressförhandlingar Kongressen avslutas 7

8 Föredragningslista Naturvetarnas kongress 9 10 november Kongressens öppnande 2 Upprop av ombud samt justering av röstlängd 3 Val av kongressordförande 4 Val av kongressekreterare 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 6 Kongressens behöriga utlysande 7 Fastställande av föredragningslistan 8 Fastställande av procedurregler Sid 9 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren första halvåret Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Proposition 1. Verksamhetsinriktning Proposition 2. En utvecklad facklig förtroendemannaverksamhet Proposition 3. Rambudget och avgifter Proposition 4. Naturvetarnas principprogram Proposition 5. Reviderad stadga för Naturvetarna (Proposition 6. Antal kongressombud vid kongressen år 2015) Motion 1. Utökat globalt fackligt samarbete Motion 2. Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare 129 på avancerad nivå 27 Motion 3. Utökning av AID-kodning för Andra specialister inom hälso- och 133 sjukvård 28 Motion 4. Specialistregistrering i arbetsidentifikationen (AID) av naturvetare inom kommuner och landsting

9 29 Motion 5. Sekretess mm djurskyddsinspektörer Motion 6. Ska arbetstagare agera bank åt företaget Motion 7. Fritt meningsutbyte Motion 8. Möjligheten för pensionärer att vara medlemmar i en professionsförening 149 utan krav på medlemskap i Naturvetarna 33 Motion 9. Implementering av kompetens- och karriärstege för Biomedicinska 151 analytiker 34 Motion 10. Vidareutbildning för Biomedicinska analytiker Motion 11. Ökad synlighet för Naturvetarna Motion 12. Prioritera Naturvetarnas lokala fackliga samarbete Motion 13. Attrahera fler studenter att engagera sig inom Naturvetarna Motion 14. Ökad service till akademikerföreningarna Motion 15. Trygghetsförsäkringarna Val av förbundsordförande Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 42 Val av övriga förbundsstyrelseledamöter 43 Riktlinjer för arvodering och ersättning av förbundsstyrelse och övriga förtroendevalda inom Naturvetarna Val av tre revisorer jämte ersättare 45 Instruktion för förtroendevalda revisorer Val av 5 ledamöter till valberedningen, varav en ordförande 47 Valberedningens riktlinjer Övriga frågor 49 Kongressens avslutande 9

10 10

11 Utskotts- och ärendefördelning Utskott 1 Decharge Verksamhetsberättelse och årsredovisningar Motioner 5 och 6 Utskott 2 Verksamhetsinriktning Proposition 1. Verksamhetsinriktning Proposition 2. En utvecklad facklig förtroendemannaverksamhet Motioner 11, 12 och 14 Utskott 3 Rambudget och avgifter Proposition 3. Rambudget och avgifter Motioner 8, 13 och 15 Utskott 4 Principprogram Proposition 4. Principprogram Motioner 3, 4, 9 och 10 Utskott 5 Stadgar Proposition 5. Reviderad stadga för Naturvetarna Motioner 1, 2 och 7 Utskotts- och ärende fördelning 11

12 OMBUD (i vald ordning) Södra valkretsen Martina Jansson Jonas Engzell Danielle Wiberg Sonny La Rune Nilsson Lars Wiik Lisbeth Cameron Elin Hulth Stefan Blomquist Pia Söderlund SUPPLEANTER (i vald ordning) Ali Hafeez Malik Markus Stenemo Leo Wallin Mikael O. Bonnier Västra valkretsen Kristina Franzén Carin Christensen Schlosser Ewa Lawett Per-Ove Persson Ulrika Lindencrona Josefin Wilén Fredrik Fredrikson Lena Ljungkrona-Falk Sandra Petersson Ingrid Karlsson Fereshteh Jalayer Elisabet Rothenberg Eleonor Vestergren Margareta Nordling Emelie Ryan Linda Hallberg Otto Pile Mats Fehrm Östra valkretsen Karin Malmgren Agnetha Gustafsson Martin Bertilsson Linda Ahlström Sören Nilsson Påledal Eva Eriksmarck Anton Holmström Anders Ericsson Stefan Ivarsson 12 Ombud och suppleanter

13 OMBUD (i vald ordning) Stockholms valkrets Ivar de la Cruz Anna Lindberg Eva Stengård Christine Öberg Karin Andersson Magnus Hellstrandh Maja Ullberg Cecilia Herbst Patriq Fagerstedt Monica Fröjd Eva Anflo Itembu Lannes Helena Sylvan Johan Helgesson SUPPLEANTER (i vald ordning) Sanna Olsson Biborka Bereczky-Veress Roma Uddin Erland Ekheden Elin Wallin Nima Jokilaakso Berit Wennberg Jenny Küller Sofia Strandberg Elisabeth Däcker Mellansvenska Valkretsen Kerstin Andersson Harriet Falck Rehn Gert-Ove Stångberg Magnus Thelander Benita Bengtsson Lager Mario Baban Magnus Andersson Anna Svensson Christer Åkerman Jan-Olof Arnbom Margareta Holmgren Mattias Sandström Norra valkresten Arvid Jonsson Eva Hietala Inger Öhlund Ove Eriksson Sonja Jansén Claes Petersén Johnny Jonasson Ombud och suppleanter 13

14 Förbundsstyrelsen Madelen Nilsson Christer Yrjas Rhiannon Sanders Andreas Englund Christoffer Hamark Margareta Jonsson Mats Linde Håkan Randahl Thérèse Rosklint Nilla Thomson Ann-Charlotte Wallenhammar Studentrådet Mario Baban Martin Edbor Emelie Ryan Markus Stenemo Anna Svensson Leo Wallin Revisorer Michael Christersson (aukt.) Åke Barklund Thomas Persson Revisorssuppleanter Johan Engdal (aukt.) Monica Beckholmen Ulf Johansson Lorin Valberedning Tomas Casselgren Cecilia Björkdahl Ann-Christine Book Erik Holmestig Professionsföreningsordförande som inte är kongressombud Annika Strand, Delförbundet Skogsakademikerna Anders Hägg, Naturbrukslärarförbundet Emma Mårtensson, Sveriges Sjukhusgenetiker Lars Ideström, Svenska Sjukhusfysikerförbundet Hedersledamöter Anton Arvidsson Göran Bengtsson Uno Björkhem Göran Bäckstrand Åke Liedberg Helmer Svensson Bengt Pettersson Kandidater till styrelseposter som inte är kongressombud eller suppleant Hans-Erik Källman Josefin Klein 14 Förbundsstyrelse, studentråd, revisorer, valberedning, professionsföreningsordförande, hedersledamöter, övriga kandidater

15 Tjänstemän vid naturvetarnas kansli Andreas Jansson Anette Andsten Ann Lundström Anna Ogenstad Anna Sonesson Anna-Lena Nordén Annika Marshall Anneli Åberg Bo Jernberg Bo Seving Camilla van Eelen Christel Lindgren Christina Jägare Elba Rubilar Abreu Elisabet Engdahl Linder Erik Palmqvist Erika Lindbom Eva Skyllberg Frida Lawenius Gunnar Hallbäck Hanna Meerveld Helena Nicklasson Jeanette Duvert Johan Runesson Johanna Rösth Jonny Andersson Katarina Bengtsson Klara Rapp Kristofer Jervinge Lars Erik Liljebäck Lena Carlström Margareta Hübinette Maria Kylberg Marie Norin Marita Teräs Monika Elowson Ninwa Jokilaakso Pantea Ansari Ramón Sánchez Lövy Sanna Johansson Sofia Bäck Carlén Sofia Sjöholm Sofie Andersson Ulf Bergius Ulla Fernqvist Lind Vincent P Lundvall Tjänstemän 15

16 Procedurregler Närvarorätt har samtliga medlemmar i förbundet. Yttranderätt har utöver kongressombuden förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, valberedningens ledamöter i valfrågor och Naturvetarnas tjänstemän. Kongressen kan i särskild ordning bevilja motionär som inte har yttranderätt, rätten att yttra sig vid behandling av aktuell motion. Yrkanderätt har ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter samt i vissa frågor valberedningens ledamöter och revisorerna. Rösträtt har endast kongressombuden. Replikrätt har endast den som har yttranderätt och som personligen, enligt förhandlingsordförandens uppfattning, har blivit apostroferad. Yrkanden måste för att behandlas väckas under förhandlingarna i plenum. Yrkanden andra än bifall och avslag skall formuleras skriftligt och lämnas till förhandlingsordföranden. Förbundsstyrelsens förslag är alltid huvudförslag. Alla andra yrkanden måste framföras av utskottsordföranden eller av kongressombud under debatten i plenum. Tidsbegränsning av inlägg kan införas under kongressen. Förslag om tidsbegränsning väcks genom ordningsfråga av ombud eller förhandlingsordföranden. Streck i debatten kan sättas om kongressen beslutar det. Votering genomförs först genom försöksvotering genom handuppräckning med röstkorten. Om så begärs eller oklarhet råder genomförs rösträkning antingen av rösträknarna eller genom upprop. Vid personval görs begärd votering med slutna valsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal gäller den mening förhandlingsordföranden biträder. Vid sluten omröstning avgör lotten. Enligt förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgarna ska personval alltid ske genom sluten omröstning, detta kan alltså gälla vid de val som ska genomföras på kongressen. Reservationsrätt har samtliga röstberättigade. Reservationer skall anmälas till förhandlingsordföranden samt inlämnas skriftligt senast före kongressens avslutande. 16 Procedurregler

17 Utskottsarbete uppgifter Arbetet i utskotten leds av respektive utskottsordförande. I utskotten ingår en eller två ledamöter från förbundsstyrelsen samt kanslipersonal, som även för beslutsprotokoll. Utskottens uppgift är att behandla de ärenden som fördelats till respektive utskott. Inför behandlingen i plenum ska utskottet antingen biträda förbundsstyrelsens förslag till beslut eller komma med förändringsförslag. Förändringsförslagen skall formuleras i att-satser. Utskottens argumentation, skäl mm protokollförs inte utan föredras i plenum. Reservation antecknas i förekommande fall på samma sätt i att-satsform. Argumentation, skäl mm för reservationen antecknas inte utan föredras i plenum. Några exempel på hur beslut och reservationer kan formuleras anges nedan I plenum är förbundsstyrelsens förslag huvudförslag och någon från förbundsstyrelsen föredrar förslaget. Efter förbundsstyrelsens föredragning ska utskottsordförande presentera utskottets förslag. Reservationer och andra förslag måste väckas på nytt under debatten för att ordföranden skall ställa proposition på dem. Utskottens förslag lämnas kontinuerligt till kongressekretariatet, som sammanställer allt. Utskottsprotokollen finns tillgängliga senast på lördag morgonen (eventuellt redan under fredagskvällen). Exempel på beslutsformuleringar Utskottet beslutar föreslå kongressen att bifalla förbundsstyrelsen förslag i propositionen. Utskottet beslutar förslå kongressen att bifalla motionen nr X. Utskottet beslutar föreslå kongressen att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägg om att förbundet skall verka för bättre väder. Reservationer antecknas på motsvarande sätt. NN reserverar sig mot utskottets förslag med hänvisning till sitt yrkande om avslag på motionen. Utskottsarbete uppgifter 17

18 Kombinationen av teori och praktik har gett mig en väldig grundtrygghet i yrkeslivet. Jonas Ludvigsson Skogsmästare på VMF SYD och medlem i Naturvetarna. 18

19 Jag vill vara tvärvetenskaplig. Nomi Creson Magister i biomedicin vid Karolinska institutet och medlem i Naturvetarna. 19

20 20

21 Naturvetarnas verksamhetsberättelse Kongressperiod inklusive rapport från verksamhetsåret 2012 sid Förord 22 Målsättningar 23 Service 24 Personlig och kvalificerad rådgivning 24 Kurser och seminarier 25 Föreningar, nätverk och diskussionsfora 26 Förhandlingar och kollektivavtal 28 Inkomstförsäkring och övriga medlemsförmåner 29 Strategisk påverkan 30 Arbetsmarknad, löner och anställningsvillkor 30 Utbildning och forskning 32 Information och kommunikation 34 Rekrytering 37 Marknadsföring av naturvetenskaplig kompetens 38 Organisation 39 Verksamhetsberättelse 21

22 Ordförande har ordet Det har varit spännande att som ordförande för Naturvetarna få genomföra uppdraget från förra kongressen. Förbundsstyrelsens ambition har varit att bygga ett starkt förbund för alla naturvetare. Vi har flyttat fram våra positioner samtidigt som servicen till medlemmarna har förstärkts. En milstolpe är att förbundet blivit avtalspart inom två viktiga områden Industri- och Kemigruppen och Skogs- och Lantbruksarbetsgivarna. Det innebär nya möjligheter att påverka innehållet i de centrala avtalen. Naturvetarna blir allt oftare inbjudna att medverka i referensgrupper eller som remiss instans till regeringen. Fokus i verksamheten är stödet till medlemmarna. Därför har framför allt karriärservicen utvecklats. Under kongressperioden har nästan medlemmar fått personlig karriärrådgivning och andra tagit del av CV-coachning och seminarier. En särskild service till medlemmar som är chefer har byggts upp med en specifik ombudsman, seminarier och nätverk. Kongressen 2009 beslöt att förbundet skulle satsa på den interna organisationen och sina professionsföreningar. Det känns därför bra att inom förbundsstyrelsen ha fått jobba med en förstärkt offensiv. Särskilt roligt och lärorikt har det varit att få träffa alla våra professionsföreningar och ta del av deras frågor, önskemål och behov. Resultatet är att dessa fått en tydligare och starkare roll i förbundet. Förbundets arenor har också utvecklats för att möta medlemmarnas. Idag är Naturvetarna en aktör i sociala medier som Facebook och LinkedIn och med en livaktig naturvetarblogg och webbsida. Utbudet av seminarier har utvecklats och innehåller såväl nätverksträffar, debatter och utbildningar för förtroendevalda som stora samhällspolitiska evenemang som Stockholm Meeting. I Naturvetarnas regi har fem nobelpristagare gästat Sverige under perioden. En annan viktig uppgift för Naturvetarna är att marknadsföra naturvetare. En bok, Din guide till naturvetenskaplig kompetens har därför producerats för att öka framför allt arbetsgivares kunskaper om naturvetare. På kongressen kommer den första Naturvetarfilmen att premiärvisas, en film för att lyfta fram betydelsen av naturvetare. Medlemmarna står i centrum för förbundets service och kommunikation. Och vilka fantastiska medlemmar! I Naturvetarna finns en enorm samlad erfarenhet och kompetens och de skapar oerhörda möjligheter. Det har varit fantastiskt att få företräda alla dessa naturvetare under denna kongressperiod! Madelen Nilsson Ordförande Naturvetarna 22 Verksamhetsberättelse

23 KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER T E M A : NUMMER 5 NUMMER Karriär, vetenskap, bransch n ummer DUELLEN: T E M A : SIDORNA Dags att ändra LAS? NUMMER 7 Målsättningarna Naturvetarna ska alltid ge medlemmarna personlig och kvalificerad service kring anställning, lön, yrke samt kompetens- och karriärutveckling med den enskilde medlemmens position på arbetsmarknaden som utgångspunkt. Naturvetarna arbetar för en hög kvalitet i all utbildning och forskning inom naturvetarnas områden. Naturvetarna arbetar för att förbättra naturvetares ställning på arbetsmarknaden och förutsättningarna för de branscher där naturvetare verkar. Naturvetarna arbetar för att stärka och utveckla naturvetarnas professioner samt synliggöra deras kompetenser. I förbundet får naturvetarna och deras professioner en stark och tydlig identitet. Naturvetarnas arbete bygger även på grundvalarna för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Naturvetares kunskap och kompetens är avgörande för möjligheterna att skapa en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Naturvetare är de som kan identifiera problem, utveckla alternativ och ge helhetsperspektiv på en samhällsutveckling i samklang med naturen. Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER karriär, VETENSkAp, BRANSCH NUMMER Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare. Hon brädar Kamprad och Bildt DIETIST TVÅA I ÅRETS NÄTVERKARE DAGS ATT AGERA I KLIMATDEBATTEN! SÅ HITTAR DU GLÄDJEN PÅ JOBBET NATURLÄKEMEDEL BLUFF ELLER VETENSKAP? SID 18 SID 32 SID 12 NATURVETARNA EN BIT I DITT LIVSPUSSEL SID 4 Slutförvaring att lita på? Experterna är oense BINGO MEd ESS I LUNd SId 7 prisa EN NATURVETARE SId 43 UNGA NATURVETARE FåR JOBB SId 8 God jul! Naturvetarna önskar ett gott nytt 2010 Agronom mitt i storstaden Jenny planerar för det oväntade sid 12 naturvetarnas lönekrav sid 14 recept för bättre djurskydd sid 22 darwin hade rätt om felande länkar KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH Så kan Sverige slippa en miljökatastrof T E M A : & Finans försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN SÅ MAXAR DU PENSIONEN SID 12 Överlevare HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN STUDENTKÅREN STÅR PÅ EGNA BEN BEHÖVS VARGJAKT I VINTER? SID 11 NÄR KONSULTERNA BLIR ETT B-LAG SID 6 UTMANING: 70% MER MAT TILL ÅR 2050 MODERNT AVTAL FÖR STATEN SID 11 MÖT NOBELPRISENS VARDAGSHJÄLTAR SID 18 SID KARRIÄR, VETENSKAP, NÄTVERK Geologi SIDORNA KARRIÄR, VETENSKAP, NÄTVERK 30 TIPS MOT FÖRKYLNING Klimat & miljö 2011 Var du kommer ifrån påverkar din lön Klimatneutral tidning i din hand DUELLEN: Behöver Sverige fl er GMO-grödor? Ledare JENNYS Jenny Fäldt lämnade expertrollen 5 LEDARTIPS GENERATIONSHARMONI SID 26 NÄR HJÄRTAT SVIKTAR SID 24 PROBIOTIKA GRANSKAS SID 20 Livsviktig Nils G Söderqvist renar vatten i Afghanistan NATURVETARE RUNT VATTEN SID 22 BLIR DET EN GMO? SID 22 SÅ HANTERAR DU JOBBIGA TYPER SID 32 Medlemmarna figurerar ofta på tidningens framsida. Här är tre exempel från varje år. Mer om tidningen på sidan 32. Verksamhetsberättelse 23

24 Service Naturvetarna är specialiserade på naturvetares utbildning och arbetsmarknad. Det är grunden för att Naturvetarna ska kunna ge medlemmarna marknadens bästa service i syfte att stärka dem i deras situation på arbetsmarknaden. Personlig och kvalificerad rådgivning Många medlemmar tar direktkontakt med förbundet. Första kontakten med ombudsmännen sker oftast i vår jour, per telefon eller per mail. Hit kan man vända sig med alla arbetsrelaterade frågor. De vanligaste frågorna gäller lön och villkor men också frågor om kollektivavtal och lagar är vanliga. Vår ambition är att vi ska besvara alla jourfrågor samma dag. Ibland blir medlemmens fråga blir ett ärende, som kan leda till förhandling med arbetsgivare. Årligen inkommer runt 5500 samtal till jouren (direktsamtal till enskilda ombudsmän är inte medräknade). Närmare 700 ärenden registreras varje år, för enskilda individer såväl som för hela arbetsplatser. Alltfler medlemmar efterfrågar råd och stöd i sin karriär- och yrkesutveckling. Därför har förbundets karriär- och professionsservice utökats. Riktade satsningar till chefer, företagare, doktorander och studenter är en del av detta. Förbundet har egna coachutbildade karriärrådgivare och ombudsmän, som är experter på naturvetares utbildningar, yrken, arbetsmarknad, karriärvägar och kompetensutveckling. En personlig karriärrådgivning hjälper medlemmen att gå vidare i karriären. Servicen är mycket eftertraktad, efterfrågan ökar hela tiden och vi får ofta positiv respons och många spontana tackmail. Förbundet ger ca 450 karriärrådgivningar årligen. Genom karriärservice kan medlemmar göra en karriärprofilanalys, Decision Dynamics, ett verktyg som visar ideal karriärväg och drivkrafter. Den rabatteras via medlemskapet till 250 kronor (marknadspris cirka kronor) och då ingår en personlig återkoppling med en certifierad karriärrådgivare. Förbundet gör ett hundratal karriärprofilanalyser årligen. Två av de många chefsartiklar som publicerats i medlemstidningen Naturvetare. Med CV-coachning får medlemmen feedback och stärks i att kommunicera sin kompetens och lyfta fram det som är unikt och relevant för den sökta tjänsten. Vi får ofta återkoppling från nöjda medlemmar som går vidare till intervjuer och landar i nya jobb efter coachningen. Förbundet genomför ca 400 CV-coachningar årligen. Medlemmarna coachas under intervjuträning inför en anställningsintervju. Förbundet genomför ca 35 intervjuträningar årligen, och flera medlemmar återkopplar att jobbet blivit deras, vilket vi marknadsför i våra olika redaktionella kanaler. Förbundet har en specialiserad rådgivning för företagare. I snitt ges ca 180 rådgivningar per år. Chefer är i många fall en utsatt grupp. Naturvetarna Chef har en särskild ombudsman för chefer. Varje nummer av förbundets medlemstidning har chefssidor med artiklar och frågespalt. 24 Verksamhetsberättelse

25 2000 tjänster försvann från AstraZeneca i Sverige När AstraZeneca meddelade att hela anläggningen skulle läggas ner och ca 900 anställningar försvinna från Lund, bildade förbundet ett internt AstraZeneca-projekt. Under året stöttades akademikerföreningen och dess medlemmar med karriärworkshops och -samtal. Förbundet medverkade vid företagar- och arbetsmarknadsdagar, samt tog fram rapporter kring arbetsmarknaden i Skåne och Danmark. Förbundet arbetade också aktivt för att ta tillvara forskningen, kompetensen och infrastrukturen. I samarbete med Allan Larsson, Lunds universitet, region Skåne, AstraZeneca m.fl. engagerade sig Naturvetarna i det arbete som resulterade i skapandet av Medicon Village. Vid beskedet om AstraZenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje, riggades motsvarande organisation som i Lund. Tillsammans med akademikerföreningen arbetade förbundet för att forskning och kompetens skulle tas tillvara i form av ett life science institut. Kurser och seminarier Förbundet håller årligen workshops i karriärplanering, där medlemmen coachas till att ta nästa steg i karriären. Teori och praktiska övningar för hela jobbsökarprocessen ingår, liksom råd om CV-utformning och personligt brev, samt övningar för hissamtal och intervjusituationer. Två gånger per år hålls en tredagars facklig grundkurs för främst nya förtroendevalda. Kursen behandlar lagar och avtal samt ger grundläggande kunskaper i förhandlingsteknik. En webbaserad facklig introduktionskurs finns tillgänglig för alla medlemmar. De flesta utbildningarna sker direkt ute på arbetsplatserna med de lokala fackliga styrelserna. Här har vi ett brett utbud av högre tematiska utbildningar t.ex. om medbestämmande, samverkan, arbetsmiljö, uppsägningar, omorganisationer, lönebildning och löneförhandlingar. Förbundet samarbetar med Kunskapsdagarna för att erbjuda inspiration och kompetensutveckling på orter där vi inte har möjlighet att själva anordna seminarier. Totalt under kongressperioden har ca 800 medlemmar deltagit i Kunskapsdagarna. Inspirationsdagar för företagare tillsammans med andra Sacoförbund är en mycket uppskattad aktivitet. De anordnas årligen på åtta orter. Från januari till september i år har 93 naturvetarmedlemmar deltagit. Bubbel & debatt är debattkvällar som anordnas tillsammans med SwedenBIO, Kemivärlden Biotech och Apotekarsocieteten. Framtidsfrågor inom life science diskuteras. Tillsammans med andra aktörer inom området har även seminarier kring nationella life science-strategier anordnats. Broschyren Vägar till nytt jobb får mycket uppskattning. Förbundet deltar i många branschdagar. Tillsammans med Kemivärlden Biotech har seminarier på temat the Future of Swedish/Danish Life Science anordnats i Lund och Göteborg. Förbundet har även medverkat i andra organisationers arrangemang, exempelvis Science for Life Lab, SwedenBIOs Life Science Investment Day och en workshop med myndigheten Tillväxtanalys. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Utbildningen gick första gången 2009, och hösten 2012 går den för fjärde gången. Fler än 70 medlemmar har utbildat sig i affärsmannaskap. Verksamhetsberättelse Deltagarna i Affärsmannaskap för naturvetare spelade ett företagsspel under två dagar. De fick leda fiktiva företag genom hela flödet, från affärsidé och produktion till försäljning och bokslut. 25

26 Du kan som chef inte motivera medarbetare. Däremot kan du hitta nyckeln till det som motiverar en medarbetare. Sagt av Martin Ehdin under ett av de ca 20 Leadership Friday som förbundet hittills arrangerat. Förbundet anordnar särskilda seminarier för chefer. Ett exempel är konflikthantering, där fler än 200 chefer har deltagit i en utbildning med konfliktforsk aren Thomas Jordan. Leadership Friday är ett samarbete med olika bokförlag. Författarna, ofta ledarskapskonsulter, presenterar ledarskapsböcker under ett frukostseminarium i storstäderna. I samarbete med andra Sacoförbund finns även seminarieserien Ny som chef. Vår expertis efterfrågas ofta när det gäller arbetsmarknadsseminarier för doktorander. Villkor för unga forskare var temat 2011 för Stockholm Meeting och universitetsturnén. I samband med dessa seminarier erbjöds doktorander och unga forskare karriärrådgivning. Förbundet har varit inbjudna som talare, exempelvis vid Future facultys aktiviteter. Nanoforum, Eurotoxkongressen och Organikerdagarna är några exempel där vi marknadsför naturvetare. Förbundet medverkar också i forskningspolitiska arrangemang. Som medlem i Vetenskap & Allmänhet (VA) medverkar och marknadsförs Naturvetarna vid deras arrangemang. Förbundet medverkar som föredragshållare på forskningspolitiska seminarier. Under genomfördes Naturvetardagar för att lansera det nya förbundet Naturvetarna. Naturvetardagarna bestod av seminarier för medlemmar, personlig karriärrådgivning, studie besök, utbildning av arbetsförmedlare samt rundabordssamtal med beslutsfattare i de regioner som besöktes. För att lyfta naturvetares roller för regionerna, tog förbundet även fram material om naturvetare och deras arbetsmarknad. Föreningar, nätverk och diskussionsfora De fackligt förtroendevalda är förbundets VIP-personer fanns ca 830 fackligt förtroendevalda, och tre år senare ca 1000 st. Genom lokala föreningar på arbetsplatserna synliggörs förbundets kompetens och betydelse för verksamheten gentemot potentiella medlemmar, arbetsgivare samt andra yrkesgrupper. Dessa föreningar bevakar medlemmarnas intressen så att lagar och avtal följs. De är också ett forum för att få fram vår syn på löne- och arbetsgivarpolitik. Ungefär 20 nya föreningar per år bildas. För att få än bättre fart på föreningsbildningen har vi tillsammans med Saco förbunden inom AHT och IoK anställt gemensamma rekryterare som jobbar lokalt. I början av 2009 fanns knappt en handfull föreningar inom landstinget. Under de senaste tre åren har en stor utveckling skett med nybildade föreningar i 95 % av alla landsting och regioner runt om i Sverige. Förtroendevalda medlemmar med hög kompetens, entusiasm och engagemang har möjliggjort detta. Antalet förtroendevalda har mer än tredubblats under dessa år. I Skåne, Stockholm och Uppsala har chefsnätverk anordnats. Nätverken var i början mycket uppskattade, men med tiden krympte deltagarantalet, varför förbundet ansett kostnaden för hög för att driva nätverken vidare. 26 Verksamhetsberättelse

27 Förbundet finns representerat såväl på LinkedIn som på Facebook. På LinkedIn finns undergrupper, t.ex. Biomedicinska analytiker, och likaså på Facebook, t.ex. Naturvetarna Uppsala. En undersökning om medlemmarnas användning av sociala medier samt önskemål om förbundets närvaro i dessa har genomförts. Resultaten ligger till grund för hur Naturvetarna använder sociala medier. En del nyheter, inbjudningar och information sprids på Facebook och LinkedIn, samt i andra nätverk och grupper med relevans för våra medlemmar. Professionsföreningarna arbetar med utbildningsfrågor, kontaktnät, utveckling av yrkesrollen samt marknadsföring av medlemmarnas unika kompetens. Förbundet har lagt stora resurser på att utveckla dessa föreningar, och sedan i januari 2012 är en ny struktur etablerad. I linje med kongressens riktlinjer arbetar förbundet med att utöka servicen, skapa ett ordförandenätverk samt utöka samarbetet både mellan förbundet och föreningarna, samt mellan de olika föreningarna. Förbundsordförande Madelen Nilsson träffade representanter från alla professionsföreningar under Nedan är de föreningar som ingår i förbundet. Föreningar markerade med *** är nya inom förbundet sedan kongressen Agronomförbundet Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI Biomedicinska analytikerföreningen Djurskyddsinspektörernas riksförening, DIRF *** Dietisternas riksförbund, DRF Ekoingenjörernas riksförbund Geosektionen Miljö- och hälsoskyddssektionen, MoH Naturbrukslärarförbundet Nutritionistföreningen *** Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF Sveriges sjukhusgenetiker *** Delförbundet Skogsakademikerna Förbundet har knutit ett närmare samarbete med andra professionsorganisationer, i vilka medlemmarna kan ta del av deras aktiviteter. Dessa är Apotekarsocieteten, Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi (SFBM), Svenska Kemistsamfundet, Riksföreningen för klinisk cytologi och Svensk förening för toxikologi. Här studerar biologer och jägmästare hur man bevarar mycket gamla träd i England. Enligt beslut från förra kongressen och många medlemmars önskemål, har en mentorskapsguide tagits fram. Den finns på webben och presenteras i medlemstidningen. Naturvetarnas Studentråds styrelse styrs av den årliga studentkongressen. Den viktigaste frågan är att synliggöra naturvetare genom debattartiklar och seminarier, liksom att verka genom Saco Studentråd. Viktiga frågor är också utbildningspolitik och studenters studiesociala situation. Naturvetarnas Studentråds styrelse fr. v: Martin Edbor, Mario Baban, Emelie Ryan, Markus Stenemo, Anna Svensson, Leo Wallin Verksamhetsberättelse 27

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2009 2012

Verksamhetsberättelser 2009 2012 Akademikernas ansvar Verksamhetsberättelser 2009 2012 Verksamhetsberättelser 2009-2012 Sammanställningen av s verksamhetsberättelser för åren 2009-2012 bifogas exklusive bilagorna för bokslut för de enskilda

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 10. Medlemsservice... 14. Förbundsövergripande... 18. Personal... Årsredovisning 2011 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 10 Medlemsservice... 14 Förbundsövergripande... 18 Personal... 20 Förvaltningsberättelse... 24 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Så kan Sverige slippa en miljökatastrof. Finans. försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN

Så kan Sverige slippa en miljökatastrof. Finans. försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER 8 2010 Så kan Sverige slippa en miljökatastrof TEMA: Finans & försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN SÅ MAXAR DU PENSIONEN MODERNT AVTAL FÖR

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Matematiker, statisti ke r & datavetar e

Matematiker, statisti ke r & datavetar e Matematiker, statisti ke r & datavetar e Beskriver, analyserar och modellerar processer och fenomen. NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om matematiker, statistiker och datavetare

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Lärarförbundet 2013-04. Grafisk form: Åsa Nilsson, AB Grafisk Stil. Innehåll Allt börjar med en bra lärare...4 Verksamhetsberättelse 2012...7 Mål 1: Vi är 233 000 medlemmar varav

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsrapport januari augusti 2013

Verksamhetsrapport januari augusti 2013 Akademikernas ansvar Verksamhetsrapport januari augusti 2013 2013 januari - augusti Verksamhetsrapport Fastställd av s styrelse 2013-09-25 2012 års forsknings-h Verksamhetsrapport jan-aug 2013 Innehåll

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer