Välkommen. till filmpremiär och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen. till filmpremiär och"

Transkript

1 1

2 2

3 Välkommen till filmpremiär och 3

4 4

5 Kongressombud Förbundsstyrelsen Revisorerna Valberedningen Välkommen till Naturvetarnas kongress 2012 Vi har nöjet att översända handlingarna till Naturvetarnas kongress Kongressen äger rum på Utsikten Meetings i Nynäshamn den 9 till 10 november. Kongressen öppnas kl fredagen den 9 november. Från kl är registreringen öppen och det serveras kaffe. Kongressen avslutas lördagen 10 november kl Ett par veckor före kongressen får du information om utskottsarbetet och fördelningen av ombud på utskotten. Då kommer även en kort introduktion till hur en kongress genomförs. Den innehåller information om vad du kan göra som ombud, exempelvis hur du begär ordet eller skriver ett yrkande och hur valen går till. På fredagskvällen blir det kongressmiddag och dans. Klädkoden är kavaj (nivå 4, alltså inte krav på mörk kostym). Om du skulle få förhinder att delta i kongressen ombeds du att meddela detta så fort du kan. Då kan en suppleant kallas in i god tid! Slutligen vill vi hälsa er alla varmt välkomna till kongressen! Naturvetarna Ulf Bergius Biträdande förbundsdirektör Tel e-post: Om du har födoämnesallergier eller andra behov av specialkost, meddela Ulla Fernqvist Lind. Kontakta också Ulla om du behöver övernattning torsdag till fredag och/eller lördag till söndag. E-post:

6 Toxikologutbildningen gav mig en stark känsla av att jag hade ett yrke. Helena Casabona Toxikolog och enhetschef på Kemikalieinspektionen och medlem i Naturvetarna. 6

7 Program Naturvetarnas kongress 9 10 november 2012 Fredagen 9 november Registrering, kaffe Kongressen öppnas Naturvetarfilmen Tal av Naturvetarnas ordförande Madelen Nilsson Tal av Saco:s ordförande Göran Arrius Inspirationsföreläsning av Kjell Enhager Lunch Inledande formalia Förberedelser för utskottsarbete Utskottsarbete (kaffe under tiden) Samling med fördrink Kongressmiddag Lördagen 10 november Kongressförhandlingar Kaffe Kongressförhandlingar Lunch Kongressförhandlingar Kaffe Kongressförhandlingar Kongressen avslutas 7

8 Föredragningslista Naturvetarnas kongress 9 10 november Kongressens öppnande 2 Upprop av ombud samt justering av röstlängd 3 Val av kongressordförande 4 Val av kongressekreterare 5 Val av två justerare, tillika rösträknare 6 Kongressens behöriga utlysande 7 Fastställande av föredragningslistan 8 Fastställande av procedurregler Sid 9 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för åren första halvåret Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Förbundsstyrelsens årsredovisning för år Revisorernas berättelse för år Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år Proposition 1. Verksamhetsinriktning Proposition 2. En utvecklad facklig förtroendemannaverksamhet Proposition 3. Rambudget och avgifter Proposition 4. Naturvetarnas principprogram Proposition 5. Reviderad stadga för Naturvetarna (Proposition 6. Antal kongressombud vid kongressen år 2015) Motion 1. Utökat globalt fackligt samarbete Motion 2. Stoppa all arbetskraftsinvandring utom av rena universitetslärare 129 på avancerad nivå 27 Motion 3. Utökning av AID-kodning för Andra specialister inom hälso- och 133 sjukvård 28 Motion 4. Specialistregistrering i arbetsidentifikationen (AID) av naturvetare inom kommuner och landsting

9 29 Motion 5. Sekretess mm djurskyddsinspektörer Motion 6. Ska arbetstagare agera bank åt företaget Motion 7. Fritt meningsutbyte Motion 8. Möjligheten för pensionärer att vara medlemmar i en professionsförening 149 utan krav på medlemskap i Naturvetarna 33 Motion 9. Implementering av kompetens- och karriärstege för Biomedicinska 151 analytiker 34 Motion 10. Vidareutbildning för Biomedicinska analytiker Motion 11. Ökad synlighet för Naturvetarna Motion 12. Prioritera Naturvetarnas lokala fackliga samarbete Motion 13. Attrahera fler studenter att engagera sig inom Naturvetarna Motion 14. Ökad service till akademikerföreningarna Motion 15. Trygghetsförsäkringarna Val av förbundsordförande Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen 42 Val av övriga förbundsstyrelseledamöter 43 Riktlinjer för arvodering och ersättning av förbundsstyrelse och övriga förtroendevalda inom Naturvetarna Val av tre revisorer jämte ersättare 45 Instruktion för förtroendevalda revisorer Val av 5 ledamöter till valberedningen, varav en ordförande 47 Valberedningens riktlinjer Övriga frågor 49 Kongressens avslutande 9

10 10

11 Utskotts- och ärendefördelning Utskott 1 Decharge Verksamhetsberättelse och årsredovisningar Motioner 5 och 6 Utskott 2 Verksamhetsinriktning Proposition 1. Verksamhetsinriktning Proposition 2. En utvecklad facklig förtroendemannaverksamhet Motioner 11, 12 och 14 Utskott 3 Rambudget och avgifter Proposition 3. Rambudget och avgifter Motioner 8, 13 och 15 Utskott 4 Principprogram Proposition 4. Principprogram Motioner 3, 4, 9 och 10 Utskott 5 Stadgar Proposition 5. Reviderad stadga för Naturvetarna Motioner 1, 2 och 7 Utskotts- och ärende fördelning 11

12 OMBUD (i vald ordning) Södra valkretsen Martina Jansson Jonas Engzell Danielle Wiberg Sonny La Rune Nilsson Lars Wiik Lisbeth Cameron Elin Hulth Stefan Blomquist Pia Söderlund SUPPLEANTER (i vald ordning) Ali Hafeez Malik Markus Stenemo Leo Wallin Mikael O. Bonnier Västra valkretsen Kristina Franzén Carin Christensen Schlosser Ewa Lawett Per-Ove Persson Ulrika Lindencrona Josefin Wilén Fredrik Fredrikson Lena Ljungkrona-Falk Sandra Petersson Ingrid Karlsson Fereshteh Jalayer Elisabet Rothenberg Eleonor Vestergren Margareta Nordling Emelie Ryan Linda Hallberg Otto Pile Mats Fehrm Östra valkretsen Karin Malmgren Agnetha Gustafsson Martin Bertilsson Linda Ahlström Sören Nilsson Påledal Eva Eriksmarck Anton Holmström Anders Ericsson Stefan Ivarsson 12 Ombud och suppleanter

13 OMBUD (i vald ordning) Stockholms valkrets Ivar de la Cruz Anna Lindberg Eva Stengård Christine Öberg Karin Andersson Magnus Hellstrandh Maja Ullberg Cecilia Herbst Patriq Fagerstedt Monica Fröjd Eva Anflo Itembu Lannes Helena Sylvan Johan Helgesson SUPPLEANTER (i vald ordning) Sanna Olsson Biborka Bereczky-Veress Roma Uddin Erland Ekheden Elin Wallin Nima Jokilaakso Berit Wennberg Jenny Küller Sofia Strandberg Elisabeth Däcker Mellansvenska Valkretsen Kerstin Andersson Harriet Falck Rehn Gert-Ove Stångberg Magnus Thelander Benita Bengtsson Lager Mario Baban Magnus Andersson Anna Svensson Christer Åkerman Jan-Olof Arnbom Margareta Holmgren Mattias Sandström Norra valkresten Arvid Jonsson Eva Hietala Inger Öhlund Ove Eriksson Sonja Jansén Claes Petersén Johnny Jonasson Ombud och suppleanter 13

14 Förbundsstyrelsen Madelen Nilsson Christer Yrjas Rhiannon Sanders Andreas Englund Christoffer Hamark Margareta Jonsson Mats Linde Håkan Randahl Thérèse Rosklint Nilla Thomson Ann-Charlotte Wallenhammar Studentrådet Mario Baban Martin Edbor Emelie Ryan Markus Stenemo Anna Svensson Leo Wallin Revisorer Michael Christersson (aukt.) Åke Barklund Thomas Persson Revisorssuppleanter Johan Engdal (aukt.) Monica Beckholmen Ulf Johansson Lorin Valberedning Tomas Casselgren Cecilia Björkdahl Ann-Christine Book Erik Holmestig Professionsföreningsordförande som inte är kongressombud Annika Strand, Delförbundet Skogsakademikerna Anders Hägg, Naturbrukslärarförbundet Emma Mårtensson, Sveriges Sjukhusgenetiker Lars Ideström, Svenska Sjukhusfysikerförbundet Hedersledamöter Anton Arvidsson Göran Bengtsson Uno Björkhem Göran Bäckstrand Åke Liedberg Helmer Svensson Bengt Pettersson Kandidater till styrelseposter som inte är kongressombud eller suppleant Hans-Erik Källman Josefin Klein 14 Förbundsstyrelse, studentråd, revisorer, valberedning, professionsföreningsordförande, hedersledamöter, övriga kandidater

15 Tjänstemän vid naturvetarnas kansli Andreas Jansson Anette Andsten Ann Lundström Anna Ogenstad Anna Sonesson Anna-Lena Nordén Annika Marshall Anneli Åberg Bo Jernberg Bo Seving Camilla van Eelen Christel Lindgren Christina Jägare Elba Rubilar Abreu Elisabet Engdahl Linder Erik Palmqvist Erika Lindbom Eva Skyllberg Frida Lawenius Gunnar Hallbäck Hanna Meerveld Helena Nicklasson Jeanette Duvert Johan Runesson Johanna Rösth Jonny Andersson Katarina Bengtsson Klara Rapp Kristofer Jervinge Lars Erik Liljebäck Lena Carlström Margareta Hübinette Maria Kylberg Marie Norin Marita Teräs Monika Elowson Ninwa Jokilaakso Pantea Ansari Ramón Sánchez Lövy Sanna Johansson Sofia Bäck Carlén Sofia Sjöholm Sofie Andersson Ulf Bergius Ulla Fernqvist Lind Vincent P Lundvall Tjänstemän 15

16 Procedurregler Närvarorätt har samtliga medlemmar i förbundet. Yttranderätt har utöver kongressombuden förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, valberedningens ledamöter i valfrågor och Naturvetarnas tjänstemän. Kongressen kan i särskild ordning bevilja motionär som inte har yttranderätt, rätten att yttra sig vid behandling av aktuell motion. Yrkanderätt har ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter samt i vissa frågor valberedningens ledamöter och revisorerna. Rösträtt har endast kongressombuden. Replikrätt har endast den som har yttranderätt och som personligen, enligt förhandlingsordförandens uppfattning, har blivit apostroferad. Yrkanden måste för att behandlas väckas under förhandlingarna i plenum. Yrkanden andra än bifall och avslag skall formuleras skriftligt och lämnas till förhandlingsordföranden. Förbundsstyrelsens förslag är alltid huvudförslag. Alla andra yrkanden måste framföras av utskottsordföranden eller av kongressombud under debatten i plenum. Tidsbegränsning av inlägg kan införas under kongressen. Förslag om tidsbegränsning väcks genom ordningsfråga av ombud eller förhandlingsordföranden. Streck i debatten kan sättas om kongressen beslutar det. Votering genomförs först genom försöksvotering genom handuppräckning med röstkorten. Om så begärs eller oklarhet råder genomförs rösträkning antingen av rösträknarna eller genom upprop. Vid personval görs begärd votering med slutna valsedlar om någon begär det. Vid lika röstetal gäller den mening förhandlingsordföranden biträder. Vid sluten omröstning avgör lotten. Enligt förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgarna ska personval alltid ske genom sluten omröstning, detta kan alltså gälla vid de val som ska genomföras på kongressen. Reservationsrätt har samtliga röstberättigade. Reservationer skall anmälas till förhandlingsordföranden samt inlämnas skriftligt senast före kongressens avslutande. 16 Procedurregler

17 Utskottsarbete uppgifter Arbetet i utskotten leds av respektive utskottsordförande. I utskotten ingår en eller två ledamöter från förbundsstyrelsen samt kanslipersonal, som även för beslutsprotokoll. Utskottens uppgift är att behandla de ärenden som fördelats till respektive utskott. Inför behandlingen i plenum ska utskottet antingen biträda förbundsstyrelsens förslag till beslut eller komma med förändringsförslag. Förändringsförslagen skall formuleras i att-satser. Utskottens argumentation, skäl mm protokollförs inte utan föredras i plenum. Reservation antecknas i förekommande fall på samma sätt i att-satsform. Argumentation, skäl mm för reservationen antecknas inte utan föredras i plenum. Några exempel på hur beslut och reservationer kan formuleras anges nedan I plenum är förbundsstyrelsens förslag huvudförslag och någon från förbundsstyrelsen föredrar förslaget. Efter förbundsstyrelsens föredragning ska utskottsordförande presentera utskottets förslag. Reservationer och andra förslag måste väckas på nytt under debatten för att ordföranden skall ställa proposition på dem. Utskottens förslag lämnas kontinuerligt till kongressekretariatet, som sammanställer allt. Utskottsprotokollen finns tillgängliga senast på lördag morgonen (eventuellt redan under fredagskvällen). Exempel på beslutsformuleringar Utskottet beslutar föreslå kongressen att bifalla förbundsstyrelsen förslag i propositionen. Utskottet beslutar förslå kongressen att bifalla motionen nr X. Utskottet beslutar föreslå kongressen att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägg om att förbundet skall verka för bättre väder. Reservationer antecknas på motsvarande sätt. NN reserverar sig mot utskottets förslag med hänvisning till sitt yrkande om avslag på motionen. Utskottsarbete uppgifter 17

18 Kombinationen av teori och praktik har gett mig en väldig grundtrygghet i yrkeslivet. Jonas Ludvigsson Skogsmästare på VMF SYD och medlem i Naturvetarna. 18

19 Jag vill vara tvärvetenskaplig. Nomi Creson Magister i biomedicin vid Karolinska institutet och medlem i Naturvetarna. 19

20 20

21 Naturvetarnas verksamhetsberättelse Kongressperiod inklusive rapport från verksamhetsåret 2012 sid Förord 22 Målsättningar 23 Service 24 Personlig och kvalificerad rådgivning 24 Kurser och seminarier 25 Föreningar, nätverk och diskussionsfora 26 Förhandlingar och kollektivavtal 28 Inkomstförsäkring och övriga medlemsförmåner 29 Strategisk påverkan 30 Arbetsmarknad, löner och anställningsvillkor 30 Utbildning och forskning 32 Information och kommunikation 34 Rekrytering 37 Marknadsföring av naturvetenskaplig kompetens 38 Organisation 39 Verksamhetsberättelse 21

22 Ordförande har ordet Det har varit spännande att som ordförande för Naturvetarna få genomföra uppdraget från förra kongressen. Förbundsstyrelsens ambition har varit att bygga ett starkt förbund för alla naturvetare. Vi har flyttat fram våra positioner samtidigt som servicen till medlemmarna har förstärkts. En milstolpe är att förbundet blivit avtalspart inom två viktiga områden Industri- och Kemigruppen och Skogs- och Lantbruksarbetsgivarna. Det innebär nya möjligheter att påverka innehållet i de centrala avtalen. Naturvetarna blir allt oftare inbjudna att medverka i referensgrupper eller som remiss instans till regeringen. Fokus i verksamheten är stödet till medlemmarna. Därför har framför allt karriärservicen utvecklats. Under kongressperioden har nästan medlemmar fått personlig karriärrådgivning och andra tagit del av CV-coachning och seminarier. En särskild service till medlemmar som är chefer har byggts upp med en specifik ombudsman, seminarier och nätverk. Kongressen 2009 beslöt att förbundet skulle satsa på den interna organisationen och sina professionsföreningar. Det känns därför bra att inom förbundsstyrelsen ha fått jobba med en förstärkt offensiv. Särskilt roligt och lärorikt har det varit att få träffa alla våra professionsföreningar och ta del av deras frågor, önskemål och behov. Resultatet är att dessa fått en tydligare och starkare roll i förbundet. Förbundets arenor har också utvecklats för att möta medlemmarnas. Idag är Naturvetarna en aktör i sociala medier som Facebook och LinkedIn och med en livaktig naturvetarblogg och webbsida. Utbudet av seminarier har utvecklats och innehåller såväl nätverksträffar, debatter och utbildningar för förtroendevalda som stora samhällspolitiska evenemang som Stockholm Meeting. I Naturvetarnas regi har fem nobelpristagare gästat Sverige under perioden. En annan viktig uppgift för Naturvetarna är att marknadsföra naturvetare. En bok, Din guide till naturvetenskaplig kompetens har därför producerats för att öka framför allt arbetsgivares kunskaper om naturvetare. På kongressen kommer den första Naturvetarfilmen att premiärvisas, en film för att lyfta fram betydelsen av naturvetare. Medlemmarna står i centrum för förbundets service och kommunikation. Och vilka fantastiska medlemmar! I Naturvetarna finns en enorm samlad erfarenhet och kompetens och de skapar oerhörda möjligheter. Det har varit fantastiskt att få företräda alla dessa naturvetare under denna kongressperiod! Madelen Nilsson Ordförande Naturvetarna 22 Verksamhetsberättelse

23 KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER T E M A : NUMMER 5 NUMMER Karriär, vetenskap, bransch n ummer DUELLEN: T E M A : SIDORNA Dags att ändra LAS? NUMMER 7 Målsättningarna Naturvetarna ska alltid ge medlemmarna personlig och kvalificerad service kring anställning, lön, yrke samt kompetens- och karriärutveckling med den enskilde medlemmens position på arbetsmarknaden som utgångspunkt. Naturvetarna arbetar för en hög kvalitet i all utbildning och forskning inom naturvetarnas områden. Naturvetarna arbetar för att förbättra naturvetares ställning på arbetsmarknaden och förutsättningarna för de branscher där naturvetare verkar. Naturvetarna arbetar för att stärka och utveckla naturvetarnas professioner samt synliggöra deras kompetenser. I förbundet får naturvetarna och deras professioner en stark och tydlig identitet. Naturvetarnas arbete bygger även på grundvalarna för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Naturvetares kunskap och kompetens är avgörande för möjligheterna att skapa en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Naturvetare är de som kan identifiera problem, utveckla alternativ och ge helhetsperspektiv på en samhällsutveckling i samklang med naturen. Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER karriär, VETENSkAp, BRANSCH NUMMER Ny tidning! Naturvetaren, Agrifack och Skogsakademikern har blivit Naturvetare. Hon brädar Kamprad och Bildt DIETIST TVÅA I ÅRETS NÄTVERKARE DAGS ATT AGERA I KLIMATDEBATTEN! SÅ HITTAR DU GLÄDJEN PÅ JOBBET NATURLÄKEMEDEL BLUFF ELLER VETENSKAP? SID 18 SID 32 SID 12 NATURVETARNA EN BIT I DITT LIVSPUSSEL SID 4 Slutförvaring att lita på? Experterna är oense BINGO MEd ESS I LUNd SId 7 prisa EN NATURVETARE SId 43 UNGA NATURVETARE FåR JOBB SId 8 God jul! Naturvetarna önskar ett gott nytt 2010 Agronom mitt i storstaden Jenny planerar för det oväntade sid 12 naturvetarnas lönekrav sid 14 recept för bättre djurskydd sid 22 darwin hade rätt om felande länkar KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH Så kan Sverige slippa en miljökatastrof T E M A : & Finans försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN SÅ MAXAR DU PENSIONEN SID 12 Överlevare HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN STUDENTKÅREN STÅR PÅ EGNA BEN BEHÖVS VARGJAKT I VINTER? SID 11 NÄR KONSULTERNA BLIR ETT B-LAG SID 6 UTMANING: 70% MER MAT TILL ÅR 2050 MODERNT AVTAL FÖR STATEN SID 11 MÖT NOBELPRISENS VARDAGSHJÄLTAR SID 18 SID KARRIÄR, VETENSKAP, NÄTVERK Geologi SIDORNA KARRIÄR, VETENSKAP, NÄTVERK 30 TIPS MOT FÖRKYLNING Klimat & miljö 2011 Var du kommer ifrån påverkar din lön Klimatneutral tidning i din hand DUELLEN: Behöver Sverige fl er GMO-grödor? Ledare JENNYS Jenny Fäldt lämnade expertrollen 5 LEDARTIPS GENERATIONSHARMONI SID 26 NÄR HJÄRTAT SVIKTAR SID 24 PROBIOTIKA GRANSKAS SID 20 Livsviktig Nils G Söderqvist renar vatten i Afghanistan NATURVETARE RUNT VATTEN SID 22 BLIR DET EN GMO? SID 22 SÅ HANTERAR DU JOBBIGA TYPER SID 32 Medlemmarna figurerar ofta på tidningens framsida. Här är tre exempel från varje år. Mer om tidningen på sidan 32. Verksamhetsberättelse 23

24 Service Naturvetarna är specialiserade på naturvetares utbildning och arbetsmarknad. Det är grunden för att Naturvetarna ska kunna ge medlemmarna marknadens bästa service i syfte att stärka dem i deras situation på arbetsmarknaden. Personlig och kvalificerad rådgivning Många medlemmar tar direktkontakt med förbundet. Första kontakten med ombudsmännen sker oftast i vår jour, per telefon eller per mail. Hit kan man vända sig med alla arbetsrelaterade frågor. De vanligaste frågorna gäller lön och villkor men också frågor om kollektivavtal och lagar är vanliga. Vår ambition är att vi ska besvara alla jourfrågor samma dag. Ibland blir medlemmens fråga blir ett ärende, som kan leda till förhandling med arbetsgivare. Årligen inkommer runt 5500 samtal till jouren (direktsamtal till enskilda ombudsmän är inte medräknade). Närmare 700 ärenden registreras varje år, för enskilda individer såväl som för hela arbetsplatser. Alltfler medlemmar efterfrågar råd och stöd i sin karriär- och yrkesutveckling. Därför har förbundets karriär- och professionsservice utökats. Riktade satsningar till chefer, företagare, doktorander och studenter är en del av detta. Förbundet har egna coachutbildade karriärrådgivare och ombudsmän, som är experter på naturvetares utbildningar, yrken, arbetsmarknad, karriärvägar och kompetensutveckling. En personlig karriärrådgivning hjälper medlemmen att gå vidare i karriären. Servicen är mycket eftertraktad, efterfrågan ökar hela tiden och vi får ofta positiv respons och många spontana tackmail. Förbundet ger ca 450 karriärrådgivningar årligen. Genom karriärservice kan medlemmar göra en karriärprofilanalys, Decision Dynamics, ett verktyg som visar ideal karriärväg och drivkrafter. Den rabatteras via medlemskapet till 250 kronor (marknadspris cirka kronor) och då ingår en personlig återkoppling med en certifierad karriärrådgivare. Förbundet gör ett hundratal karriärprofilanalyser årligen. Två av de många chefsartiklar som publicerats i medlemstidningen Naturvetare. Med CV-coachning får medlemmen feedback och stärks i att kommunicera sin kompetens och lyfta fram det som är unikt och relevant för den sökta tjänsten. Vi får ofta återkoppling från nöjda medlemmar som går vidare till intervjuer och landar i nya jobb efter coachningen. Förbundet genomför ca 400 CV-coachningar årligen. Medlemmarna coachas under intervjuträning inför en anställningsintervju. Förbundet genomför ca 35 intervjuträningar årligen, och flera medlemmar återkopplar att jobbet blivit deras, vilket vi marknadsför i våra olika redaktionella kanaler. Förbundet har en specialiserad rådgivning för företagare. I snitt ges ca 180 rådgivningar per år. Chefer är i många fall en utsatt grupp. Naturvetarna Chef har en särskild ombudsman för chefer. Varje nummer av förbundets medlemstidning har chefssidor med artiklar och frågespalt. 24 Verksamhetsberättelse

25 2000 tjänster försvann från AstraZeneca i Sverige När AstraZeneca meddelade att hela anläggningen skulle läggas ner och ca 900 anställningar försvinna från Lund, bildade förbundet ett internt AstraZeneca-projekt. Under året stöttades akademikerföreningen och dess medlemmar med karriärworkshops och -samtal. Förbundet medverkade vid företagar- och arbetsmarknadsdagar, samt tog fram rapporter kring arbetsmarknaden i Skåne och Danmark. Förbundet arbetade också aktivt för att ta tillvara forskningen, kompetensen och infrastrukturen. I samarbete med Allan Larsson, Lunds universitet, region Skåne, AstraZeneca m.fl. engagerade sig Naturvetarna i det arbete som resulterade i skapandet av Medicon Village. Vid beskedet om AstraZenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje, riggades motsvarande organisation som i Lund. Tillsammans med akademikerföreningen arbetade förbundet för att forskning och kompetens skulle tas tillvara i form av ett life science institut. Kurser och seminarier Förbundet håller årligen workshops i karriärplanering, där medlemmen coachas till att ta nästa steg i karriären. Teori och praktiska övningar för hela jobbsökarprocessen ingår, liksom råd om CV-utformning och personligt brev, samt övningar för hissamtal och intervjusituationer. Två gånger per år hålls en tredagars facklig grundkurs för främst nya förtroendevalda. Kursen behandlar lagar och avtal samt ger grundläggande kunskaper i förhandlingsteknik. En webbaserad facklig introduktionskurs finns tillgänglig för alla medlemmar. De flesta utbildningarna sker direkt ute på arbetsplatserna med de lokala fackliga styrelserna. Här har vi ett brett utbud av högre tematiska utbildningar t.ex. om medbestämmande, samverkan, arbetsmiljö, uppsägningar, omorganisationer, lönebildning och löneförhandlingar. Förbundet samarbetar med Kunskapsdagarna för att erbjuda inspiration och kompetensutveckling på orter där vi inte har möjlighet att själva anordna seminarier. Totalt under kongressperioden har ca 800 medlemmar deltagit i Kunskapsdagarna. Inspirationsdagar för företagare tillsammans med andra Sacoförbund är en mycket uppskattad aktivitet. De anordnas årligen på åtta orter. Från januari till september i år har 93 naturvetarmedlemmar deltagit. Bubbel & debatt är debattkvällar som anordnas tillsammans med SwedenBIO, Kemivärlden Biotech och Apotekarsocieteten. Framtidsfrågor inom life science diskuteras. Tillsammans med andra aktörer inom området har även seminarier kring nationella life science-strategier anordnats. Broschyren Vägar till nytt jobb får mycket uppskattning. Förbundet deltar i många branschdagar. Tillsammans med Kemivärlden Biotech har seminarier på temat the Future of Swedish/Danish Life Science anordnats i Lund och Göteborg. Förbundet har även medverkat i andra organisationers arrangemang, exempelvis Science for Life Lab, SwedenBIOs Life Science Investment Day och en workshop med myndigheten Tillväxtanalys. Tillsammans med Lunds universitet har vi tagit fram utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare. Utbildningen gick första gången 2009, och hösten 2012 går den för fjärde gången. Fler än 70 medlemmar har utbildat sig i affärsmannaskap. Verksamhetsberättelse Deltagarna i Affärsmannaskap för naturvetare spelade ett företagsspel under två dagar. De fick leda fiktiva företag genom hela flödet, från affärsidé och produktion till försäljning och bokslut. 25

26 Du kan som chef inte motivera medarbetare. Däremot kan du hitta nyckeln till det som motiverar en medarbetare. Sagt av Martin Ehdin under ett av de ca 20 Leadership Friday som förbundet hittills arrangerat. Förbundet anordnar särskilda seminarier för chefer. Ett exempel är konflikthantering, där fler än 200 chefer har deltagit i en utbildning med konfliktforsk aren Thomas Jordan. Leadership Friday är ett samarbete med olika bokförlag. Författarna, ofta ledarskapskonsulter, presenterar ledarskapsböcker under ett frukostseminarium i storstäderna. I samarbete med andra Sacoförbund finns även seminarieserien Ny som chef. Vår expertis efterfrågas ofta när det gäller arbetsmarknadsseminarier för doktorander. Villkor för unga forskare var temat 2011 för Stockholm Meeting och universitetsturnén. I samband med dessa seminarier erbjöds doktorander och unga forskare karriärrådgivning. Förbundet har varit inbjudna som talare, exempelvis vid Future facultys aktiviteter. Nanoforum, Eurotoxkongressen och Organikerdagarna är några exempel där vi marknadsför naturvetare. Förbundet medverkar också i forskningspolitiska arrangemang. Som medlem i Vetenskap & Allmänhet (VA) medverkar och marknadsförs Naturvetarna vid deras arrangemang. Förbundet medverkar som föredragshållare på forskningspolitiska seminarier. Under genomfördes Naturvetardagar för att lansera det nya förbundet Naturvetarna. Naturvetardagarna bestod av seminarier för medlemmar, personlig karriärrådgivning, studie besök, utbildning av arbetsförmedlare samt rundabordssamtal med beslutsfattare i de regioner som besöktes. För att lyfta naturvetares roller för regionerna, tog förbundet även fram material om naturvetare och deras arbetsmarknad. Föreningar, nätverk och diskussionsfora De fackligt förtroendevalda är förbundets VIP-personer fanns ca 830 fackligt förtroendevalda, och tre år senare ca 1000 st. Genom lokala föreningar på arbetsplatserna synliggörs förbundets kompetens och betydelse för verksamheten gentemot potentiella medlemmar, arbetsgivare samt andra yrkesgrupper. Dessa föreningar bevakar medlemmarnas intressen så att lagar och avtal följs. De är också ett forum för att få fram vår syn på löne- och arbetsgivarpolitik. Ungefär 20 nya föreningar per år bildas. För att få än bättre fart på föreningsbildningen har vi tillsammans med Saco förbunden inom AHT och IoK anställt gemensamma rekryterare som jobbar lokalt. I början av 2009 fanns knappt en handfull föreningar inom landstinget. Under de senaste tre åren har en stor utveckling skett med nybildade föreningar i 95 % av alla landsting och regioner runt om i Sverige. Förtroendevalda medlemmar med hög kompetens, entusiasm och engagemang har möjliggjort detta. Antalet förtroendevalda har mer än tredubblats under dessa år. I Skåne, Stockholm och Uppsala har chefsnätverk anordnats. Nätverken var i början mycket uppskattade, men med tiden krympte deltagarantalet, varför förbundet ansett kostnaden för hög för att driva nätverken vidare. 26 Verksamhetsberättelse

27 Förbundet finns representerat såväl på LinkedIn som på Facebook. På LinkedIn finns undergrupper, t.ex. Biomedicinska analytiker, och likaså på Facebook, t.ex. Naturvetarna Uppsala. En undersökning om medlemmarnas användning av sociala medier samt önskemål om förbundets närvaro i dessa har genomförts. Resultaten ligger till grund för hur Naturvetarna använder sociala medier. En del nyheter, inbjudningar och information sprids på Facebook och LinkedIn, samt i andra nätverk och grupper med relevans för våra medlemmar. Professionsföreningarna arbetar med utbildningsfrågor, kontaktnät, utveckling av yrkesrollen samt marknadsföring av medlemmarnas unika kompetens. Förbundet har lagt stora resurser på att utveckla dessa föreningar, och sedan i januari 2012 är en ny struktur etablerad. I linje med kongressens riktlinjer arbetar förbundet med att utöka servicen, skapa ett ordförandenätverk samt utöka samarbetet både mellan förbundet och föreningarna, samt mellan de olika föreningarna. Förbundsordförande Madelen Nilsson träffade representanter från alla professionsföreningar under Nedan är de föreningar som ingår i förbundet. Föreningar markerade med *** är nya inom förbundet sedan kongressen Agronomförbundet Sektionen Sveriges Arbetsmiljöinspektörer, SSAI Biomedicinska analytikerföreningen Djurskyddsinspektörernas riksförening, DIRF *** Dietisternas riksförbund, DRF Ekoingenjörernas riksförbund Geosektionen Miljö- och hälsoskyddssektionen, MoH Naturbrukslärarförbundet Nutritionistföreningen *** Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF Sveriges sjukhusgenetiker *** Delförbundet Skogsakademikerna Förbundet har knutit ett närmare samarbete med andra professionsorganisationer, i vilka medlemmarna kan ta del av deras aktiviteter. Dessa är Apotekarsocieteten, Svenska föreningen för biokemi och molekylärbiologi (SFBM), Svenska Kemistsamfundet, Riksföreningen för klinisk cytologi och Svensk förening för toxikologi. Här studerar biologer och jägmästare hur man bevarar mycket gamla träd i England. Enligt beslut från förra kongressen och många medlemmars önskemål, har en mentorskapsguide tagits fram. Den finns på webben och presenteras i medlemstidningen. Naturvetarnas Studentråds styrelse styrs av den årliga studentkongressen. Den viktigaste frågan är att synliggöra naturvetare genom debattartiklar och seminarier, liksom att verka genom Saco Studentråd. Viktiga frågor är också utbildningspolitik och studenters studiesociala situation. Naturvetarnas Studentråds styrelse fr. v: Martin Edbor, Mario Baban, Emelie Ryan, Markus Stenemo, Anna Svensson, Leo Wallin Verksamhetsberättelse 27

utvec k las s o m c h e f

utvec k las s o m c h e f utvec k las s o m c h e f rna m e d n a t u r v e ta N AT U R V E TA R N A CHEF h a n s d a h lq u i s t, naturvetare och chef Medlem sedan 1980. Ni är så aktiva och med stort utbud. Ni är lysande, vet

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad

NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad NATURVETARE Vem, vad, var? - Kompetens & arbetsmarknad 14 november 2014 Elisabeth Möller Karriärrådgivare Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen Trygghet Karriärstöd Arbetsmarknad Påverkan

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER

BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER BIOMEDICINSKA ANALYTIKER & CYTODIAGNOSTIKER Bakom varje provsvar finns en naturvetare NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2014 Här får du samlad fakta om biomedicinska analytiker och cytodiagnostiker på den svenska

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kongressbeslut för Naturvetarnas verksamhet 2013-2015

Kongressbeslut för Naturvetarnas verksamhet 2013-2015 Kongressbeslut för Naturvetarnas verksamhet 2013-2015 1 2 sid Proposition 1. Verksamhetsinriktning 2013-2015 4 Proposition 2. En utvecklad facklig förtroendemannaverksamhet 9 Proposition 3. Rambudget och

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten:

Mötesordning. Tidigare ordning har varit gällande under fullmäktigemöten och årsmöten: Mötesordning SENAST UPPDATERAD: 28 FEBRUARI 2015 Nedan följer en genomgång av den ordning som gäller under fullmäktigemöten och årsmöten. Ordningen är baserad på organisationens tidigare praxis vid formella

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO

Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Mötesteknisk ordlista för IOGT-NTO Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej. Om man är mot förslaget är man tyst, och ropar bara ja på det förslag som man

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

NATURVETARE 19 april 2013

NATURVETARE 19 april 2013 Arbetsmarknad & karriär NATURVETARE 19 april 2013 Naturvetarna www.naturvetarna.se 08 466 24 80, info@naturvetarna.se Naturvetarnas nätverk på LinkedIn Vi arbetar för naturvetare, så att de kan rädda världen.

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna.

2 oktober. Beskriv kort vad är en värdegrund är för att alla ska förstå. Goda exempel i regionen kopplat till hjärtefrågorna. Ann-Charlotte Lundströmer Visions center i Luleå Sida 1 Närvarande: Gunilla Lidström, Marie Sandström, Katarina Holmqvist, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Roger Östman, Eva Vinsa, Annica Berg-Flemström

Läs mer

Stadgar för Naturvetarna

Stadgar för Naturvetarna Stadgar för Naturvetarna foto: naturvetarnas kongress 2012. NATURVETARNA 1 1. Naturvetarna Naturvetarna är en facklig organisation för akademiker inom naturvetenskap. Förbundet är medlem i Saco och partipolitiskt

Läs mer

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar.

I den här skriften får du som är förtroendevald eller medlem inspiration, tips och råd på hur du kan rekrytera medlemmar. Hej LSRs strategi är att uppnå en uppvärdering av sjukgymnastkåren genom att knyta samman professionalisering, positionering och löneutveckling. Det är lättare att nå målen ju fler som är med. Och ju bättre

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

ARBETSMILJÖINGENJÖRER, -INSPEKTÖRER & YRKES- OCH MILJÖHYGIENIKER

ARBETSMILJÖINGENJÖRER, -INSPEKTÖRER & YRKES- OCH MILJÖHYGIENIKER ARBETSMILJÖINGENJÖRER, -INSPEKTÖRER & YRKES- OCH MILJÖHYGIENIKER Arbetar för att alla ska kunna gå till jobbet utan att skadas NATURVETARNA A RBETSMARKNAD 2013 Här får du samlad fakta om arbetsmiljöingenjörer,

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA

FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA 2009 FÖRSTA ÅRET MED NATURVETARNA Första året med Naturvetarna 1 Naturvetarnas styrelse Madelen Nilsson, ordförande, fysiker och meteorolog Christer Yrjas, vice ordförande,agronom och arbetar på Hushållningssällskapet

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2014 Inledning Agronomförbundet är en av professionsföreningarna inom Naturvetarna. Ca 5 % av Naturvetarnas medlemmar är också medlemmar i Agronomförbundet. Detta

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer