Unesco och Svenska Unescorådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unesco och Svenska Unescorådet"

Transkript

1 Unesco och Svenska Unescorådet

2 UNESCO Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen. Ur Unescos stadgar Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation. Det inrättades 1946 för att arbeta för fred och säkerhet genom samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap och kultur och ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla människor utan hänsyn till ras, kön eller religion. Unesco har 191 medlemsländer. Sverige blev medlem Unesco är en mellanstatlig organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

3

4 Vad gör Unesco? Inom alla sina verksamhetsområden har Unesco tre större uppgifter: att utveckla och främja universella principer och normer att främja mångfald och respekt för mänskliga rättigheter att främja deltagande och utveckling i kunskapssamhället I sitt arbete prioriterar Unesco läskunnighet (utbildning) frågor om vatten och vattenförsörjning (vetenskap) kulturell mångfald och bevarande av kulturarvet (kulturområdet) att stärka pressfriheten (kommunikation) Hur arbetar Unesco? Unesco arbetar på flera olika sätt för att nå målen. Genom att utveckla nya idéer i försöksprojekt, sprida goda exempel och bygga nätverk mellan experter som medverkar i studier och utredningar bygger man upp kapacitet och kompetens i medlemsländerna. Konferenser Unesco ordnar expertkonferenser, seminarier på regional nivå och världskonferenser. Exempel är 1998 års kulturministerkonferens i Stockholm som behandlade sambandet mellan kultur och utveckling, och världskonferensen Utbildning för alla i Dakar år Normativa instrument Unesco arbetar också med så kallade normativa instrument: gemensamma normer och regler i form av deklarationer, rekommendationer och konventioner. De är överenskommelser där länderna lovar att följa särskilda regler eller att arbeta för ett visst mål. Unesco har bland annat utarbetat konventioner om upphovsrätt (copyright) och ömsesidigt erkännande av akademiska examina. År 2003 antog Unesco en ny

5 konvention om skydd av det immateriella kulturarvet, dvs. kulturarv som är icke-fysiskt som sånger, traditioner etc. År 2005 antogs en konvention om kulturell mångfald års konvention om skydd för världens kulturoch naturarv, den s.k. Världsarvskonventionen är den mest kända. Genom att underteckna konventionen lovar länderna att skydda sitt kultur- och naturarv. Sverige har 14 objekt på Unescos världsarvslista som är knuten till konventionen. Dessa är Drottningholm, Birka och Hovgården, Höga kusten, Laponia, Engelsbergs bruk, Gammelstads kyrkstad, Skogskyrkogården, Örlogsstaden Karlskrona, Hällristningsområdet i Tanum, Hansastaden Visby, södra Ölands Odlingslandskap, Falun med Stora kopparberget, Struves meridianbåge och Grimetons radiostation i Varberg. Unescodagarna Ett annat sätt för Unesco att lyfta fram viktiga frågor är genom att utse olika dagar värda att uppmärksamma: Internationella modersmålsdagen Internationella poesidagen Världsbokdagen Pressfrihetsdagen Läskunnighetsdagen Internationella lärardagen Internationella dagen för tolerans 21 februari 21 mars 23 april 3 maj 8 september 5 oktober 16 november Informations- och dokumentationscentrum Ytterligare en viktig uppgift för Unesco är att samla in, analysera och publicera statistik, bland annat i Global Monitoring Report som redovisar hur målet om utbildning för alla uppfylls. Unesco ger också ut framtidsanalyser och rapporter över läget i världen inom kultur, utbildning och vetenskap samt skönlitteratur. Detta gör Unesco till ett viktigt informations- och dokumentationscentrum. Årtiondet för utbildning om hållbar utveckling Inom FN-familjen är Unesco ansvariga för arbetet med årtiondet för utbildning för hållbar utveckling,

6 Vem bestämmer? Unescos högsta beslutande organ är generalkonferensen. Där möts vartannat år representanter för medlemsländerna. Generalkonferensen beslutar om arbetsprogram, budget, väljer styrelse m.m. Styrelsen består av 58 länder vilka väljs för en period om fyra år. I stadgan står hur många länder från varje region som kan sitta i styrelsen samtidigt. Norge sitter i styrelsen till 2009 och talar där oftast för alla nordiska länder. Styrelsen möts vår och höst och följer hur sekretariatet genomför generalkonferensens beslut. Styrelsen diskuterar vidare sekretariatets förslag till kommande program och budget. Den förbereder också generalkonferensens val av generaldirektören som leder sekretariatets arbete. Generaldirektören väljs av generalkonferensen för en period av sex år. Nuvarande generaldirektör är japan och heter Koïchiro Matsuura och valdes Sekretariatets uppgift är det praktiska genomförandet av generalkonferensens och styrelsen beslut. På sekretariatet i Paris arbetar 1400 personer från alla världens hörn. Unesco har också 54 fältkontor huvudsakligen i utvecklingsländer. Budget Unescos budget utgörs av medlemsavgifter. Varje medlemsland betalar en avgift baserad på landets BNP och folkmängd. Budgeten är drygt 610 miljoner USD för två år och hur dessa medel ska användas beslutas av generalkonferensen. Utöver detta får Unesco medel från t.ex. Världsbanken, enskilda länder eller biståndsorganisationer för att genomföra specifika projekt. Dessa extra medel är större än den reguljära budgeten. Vill du veta mer? Mer information om Unescos program och budget, dess publikationer (böcker, CD-ROM, databaser m.m.) samt pressmeddelanden finns på hemsidan: Information om världsarven finns på whc.unesco.org

7 Svenska Unescorådet Unesco är unikt i FN-systemet genom att organisationen har s.k. nationalkommissioner (inte att förväxla med fältkontoren). De är en länk mellan medlemslandet, de som arbetar inom Unescos områden och Unesco. I Sverige heter nationalkommissionen Svenska Unescorådet. Varje medlemsland bestämmer självt hur stor nationalkommissionen ska vara, hur den ska arbeta och vilka resurser den ska ha. Svenska Unescorådet, som har högst 12 ledamöter, utses av regeringen på fyra år. Rådsledamöterna är yrkesverksamma inom något av Unescos områden. Svenska Unescorådet möts ca 6 gånger per år. Svenska Unescorådet Ordförande Görel Thurdin, f.d. statsråd Ledamöter: Rolf Carlman, rådgivare, Sida Ann Carlson Ericsson, avdelningschef, Skolverket Ulla Carlsson, professor, Göteborgs universitet Jan Dahlin, landsarkivarie, Lund Mehari Gebre-Medhin, professor, Uppsala universitet Hanna Hallin, ordförande, LSU Carl Jacobsson, avdelningschef, Vetenskapsrådet Jan-Sture Karlsson, rådgivare, Folkuniversitet Therese Reitan, verksamhetsanalytiker, Kulturrådet Olle Thorell, riksdagsledamot Cecilia Wikström, riksdagsledamot Uppdraget Svenska Unescorådets två huvuduppgifter är att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet samt att i Sverige sprida kännedom om och väcka intresse för Unescos program och arbete. Det dagliga arbetet sköts av ett kansli på Utbildningsdepartementet och leds av en generalsekreterare. Målgruppen för informationen är de som arbetar inom Unescos verksamhetsområden: lärare, forskare, konstnärer, journalister, aktiva i frivilligorganisationer inom kultur, folkbildning och intresserad allmänhet.

8

9 Projekt, informationsmaterial m.m. Unesco har ett projekt för skolor som arbetar med världsarvsobjekten och med bevarande av natur- och kulturarvet. Skolor i 130 länder deltar däribland svenska skolor. Inom nätverket arbetar man t.ex. fram olika modeller för undervisning om världsarvet. Information om hur svenska skolor inom nätverket arbetar och om material, bl.a. en lärarhandledning för världsarvsundervisning, finns på Myndigheten för skolutveckling. Svenska Unescorådet medverkar sedan flera år med utställningsmonter och information på det Internationella torget på Bok och biblioteksmässan i Göteborg. Svenska Unescorådets skrifter kan beställas kostnadsfritt via hemsidan eller rådets kansli. Det är också möjligt att teckna sig som gratisprenumerant. Svenska Unescorådet Utbildningsdepartementet Stockholm e-post: Fax:

10 Unesco och Svenska Unescorådet Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation och är FN:s organ för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet är länken mellan Sverige och Unesco. Rådet ska ge råd till regeringen om Unescos verksamhet samt informera i Sverige om Unesco. Svenska Unescorådet Utbildnings- och kulturdepartementet Stockholm e-post: Fax:

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5

Del A Beskrivning 2. Del B Strategi 5 Regeringsbeslut 2014-02-06 Dnr: U2014/867/IS SVENSK UNESCOSTRATEGI 2014 2017 Innehåll Del A Beskrivning 2 1. Inledning 2 2. Unesco 2 3. Svenska Unescorådet och Sveriges delegation vid Unesco i Paris 3

Läs mer

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

UNESCOS KONVENTION. Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar UNESCOS KONVENTION Om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar Svenska Unescorådets skriftserie, Nr 2/2010

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

Världsarvskonventionen

Världsarvskonventionen Världsarvskonventionen Generalkonferensen för Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, som håller sin sjuttonde session i Paris från den 17 oktober till den 21 november 1972

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

BILDA SPORTFISKEKLUBB

BILDA SPORTFISKEKLUBB BILDA SPORTFISKEKLUBB Bilda sportfiskeklubb Mer än 2,5 miljoner svenskar tycker om att sportfiska. I Sverige ägnar man sig åt att sportfiska i runda tal ca 35 miljoner dagar. Mot den bakgrunden är det

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet

Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet Bakgrund, Sveriges arbete med konventionen, synpunkter och tankar SVENSKA UNESCORÅDETS SKRIFTSERIE NR 1/2005 Svenska Unescorådet Unescos konvention

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa

Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa Europeisk medborgarkunskap för alla? Om samhällsinformation och gemensam värdegrund i ett mångkulturellt Europa ASYLMOTTAGANDE I FOKUS En skriftserie från NTG-asyl & integration Nr 6 2007 VAD ÄR NATIONELL

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer