information till dig som opererats för Höftfraktur namn:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "information till dig som opererats för Höftfraktur namn:"

Transkript

1 information till dig som opererats för Höftfraktur namn:

2 Välkommen till ortopediavdelningen på Centralsjukhuset Kristianstad! Din operation Du har opererats för Operationsdatum Operationsmetod Opererande läkare 2

3 Höftfraktur Osteoporos (benskörhet) ökar med åldern och innebär att bentätheten i skelettet försämras. Den försämrade bentätheten leder till att skelettet blir skörare och risken för frakturer (benbrott) ökar, framför allt i höfter, ryggkotor och handleder. Benskörhet kan både förebyggas och påverkas genom att tillgodose kroppens behov av regelbunden motion och tillräckligt intag av kalciumrik kost och D-vitamin. Försiktighet med alkohol och tobak rekommenderas. Höftfraktur är vanligt hos äldre personer. Medelåldern vid höftfraktur är drygt 80 år. Det är fler kvinnor än män som råkar ut för en höftfraktur. Höftfraktur hos äldre orsakas ofta av fall inomhus. Höftfraktur indelas i cervikala, trokantära och subtrokantära frakturer. 3

4 Cervikal fraktur Benbrott genom lårbenshalsen. Trokantär fraktur Benbrott genom övre lårbenets benutskott. Subtrokantär fraktur Benbrott längre ner mot lårbenet. 4

5 Före operationen I väntan på operation görs en läkarundersökning, röntgenundersökning, blodprovstagning och EKG (ElektroKardio- Gram). Du får smärtlindrande läkemedel för att minska smärtan. För att förbättra syresättningen till blodet ges syrgas genom en slang (grimma) via näsan och andningsgymnastik påbörjas för att förebygga lunginflammation. Du får prata med narkosläkare om bland annat val av lämpligaste bedövningsform vid operationen (ryggbedövning eller narkos). Du får inte äta eller dricka ett antal timmar innan operationen, istället får du dropp via en infartskanyl i armen. Det är inte tillåtet att röka eller snusa. Vi erbjuder nikotinplåster vid behov. Du får hjälp med tvättning av hela kroppen med desinficerande tvål för att minska risken för sårinfektion. Stjärt och hälar avlastas för att minska risken för trycksår. Vi strävar efter att väntan på operation ska vara så kort som möjligt. De flesta operationer sker dagtid och endast i undantagsfall nattetid. 5

6 Under operationen Operationen tar minuter och utförs oftast i ryggbedövning. Under operationen ges antibiotikum för att förebygga sårinfektion. Ibland behövs en urinvägskateter (KAD). I annat fall kontrolleras urinmängden i blåsan regelbundet med hjälp av en ultraljudsapparat. Under och efter operationen uppstår en blödning i operationsområdet vilket är normalt. Ibland blir det nödvändigt med blodtransfusion. Operationsmetoden bestäms efter typen av benbrott och ditt allmäntillstånd. Operationsmetoder Cervikal fraktur Lårbenshalsen fogas samman med två pinnar. Cervikal fraktur Höftkulan ersätts med höftprotes. 6

7 Trokantär fraktur Benbrottet fogas samman med metallplatta och skruvar. Subtrokantär fraktur Benbrottet fogas samman med en grov spik i märghålan. Direkt efter operationen Efter operationen kommer du till uppvakningsavdelningen där du vistas några timmar innan du hämtas tillbaka till vårdavdelningen. På uppvakningsavdelningen kontrolleras blodtryck, puls och andning. Du får forsatt syrgas i näsan och hjälp med andningsgymnastik. Smärta och illamående förebyggs och behandlas. Du får dropp via infartskanylen i armen och kan börja dricka så snart personalen bedömer det som lämpligt. Behandling med blodförtunnande läkemedel påbörjas för att minska risken för blodpropp. Behandlingen pågår under cirka 10 dagar efter operationen och läkemedlet ges dagligen i form av spruta. 7

8 Viktigt att veta! Det kan hända att du blir tillfälligt förvirrad i samband med en höftfraktur och efter operationen. Detta kan bero på många faktorer. Förvirringen kan vara obehaglig, men är oftast ganska snabbt övergående. Vi gör vårt bästa för att förebygga och behandla förvirringstillstånd. Vårdtiden efter operationen Den opererande läkaren bestämmer om det några dagar efter operationen behövs en röntgenundersökning av din opererade höft. Vårdtiden är i genomsnitt 1 vecka men den kan variera beroende på ålder, allmäntillstånd, boendeform samt hur stort hjälpbehovet var innan benbrottet. Viktigt att veta! För att din återgång till hemmet ska fungera så bra som möjligt sker ofta en vårdplanering under vårdtiden i samarbete med kommunen som du bor i. Detta innebär att du tillsammans med närstående, vårdpersonal och kommunens biståndshandläggare diskuterar ditt boende och/eller olika former av hjälpbehov efter sjukhusvistelsen. 8

9 Smärta Smärta förekommer i olika grad efter en operation. Alla reaktioner på och upplevelser av smärta är individuella. Vi frågar dig regelbundet om hur ont du har för att kunna skräddarsy din smärtbehandling. Att behandla smärta har betydelse både för ditt själsliga och kroppsliga tillfrisknande. Det är inte enbart läkemedel som lindrar smärta utan även att du kommer igång och rör på dig. Rörelse är viktigt för att stimulera din kropps egna smärthämmande mekanismer. Målet med smärtbehandlingen är att hålla din smärta på en acceptabel och hanterbar nivå. Du ska i möjligaste mån kunna slappna av och vila, utföra din träning och få en sammanhängande nattsömn. Berätta alltid om du har ont! Lungor Som en del i att du ska må så bra som möjligt behövs oftast extra syrgas några dagar efter operationen. Du ska fortsätta med andningsgymnastik under vårdtiden för att ventilera lungorna och förebygga lunginflammation. När du sitter upp eller går, andas du bättre och lungorna blir ordentligt syresatta. Ta djupa andetag flera gånger per timme. 9

10 Urinblåsa och tarm Om du har fått en urinvägskateter (KAD) under operationen tas denna normalt bort direkt när du kommer tillbaka till vårdavdelningen. För att förebygga en urinvägsinfektion behöver du därför dricka rikligt. Försök undvika att använda bäcken eller urinflaska i sängen. Uträtta istället dina behov på toaletten. Din urinblåsa och tarm tömmer sig bäst då. Smärtlindrande mediciner ger ofta förstoppning. Därför får du läkemedel som underlättar tarmtömning. För att tarmen ska komma igång är din gångträning viktig. Mat och dryck I samband med en höftfraktur är det viktigt att du får i dig näringsrik mat och dryck. Det påskyndar din läkning och du får mer ork att aktivt delta i din rehabilitering. Vår ambition är att anpassa din kost och dryck efter dina behov och önskemål! Operationssår Efter operationen är det vanligt att det blöder från såret. Vid läckage eller då förbandet är helt mättat med blod eller sårvätska byts förbandet. Om operationsförbandet är torrt och fint och inga komplikationer tillstött, kan läkare bestämma att förbandet ska sitta kvar utan byte tills stygnen tas bort två veckor efter operationen. 10

11 Stödsamtal När du råkat ut för ett olycksfall är det lätt att känna sig ledsen och orolig. Vi som arbetar på avdelningen pratar gärna med dig om detta om du vill. Du kan också samtala med vår kurator. Kuratorn kan vid behov hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter. Höftfrakturskola Information och svar på frågor får du under hela vårdtiden. Vi erbjuder dig och dina närstående ett specifikt informationstillfälle om höftfraktur. Detta sker onsdagar klockan 13:45 14:30 i patientmatsalen, plan 8 på Centralsjukhuset Kristianstad. Du får bland annat se vad som finns inopererat i din höft, tips på hur du framöver kan förebygga fall samt information om olika hjälpmedel, smärtbehandling, åtgärder mot benskörhet och hur du ska träna. Naturligtvis är du och dina närstående välkomna att delta även efter att du blivit utskriven från sjukhuset. Anmäl dig senast dagen innan på telefon eller

12 Träning och hjälpmedel Ditt ben håller i normalfallet att stå och gå på efter operationen. Undantag finns dock och det avgörs av läkaren utifrån din ålder, operationen och röntgen. Det är viktigt att komma igång med gång- och muskelträning så snabbt som möjligt efter operationen för att undvika sänglägeskomplikationer såsom trycksår, blodpropp och lunginflammation. Sjukgymnast och vårdpersonal hjälper dig med träningen. Gånghjälpmedel väljs efter din rörelseförmåga. Om du använder kryckkäpp/käpp ska du hålla den i den motsatta handen, det vill säga kryckkäpp/käpp i vänster hand om du har en fraktur i höger höft. Använd bekväma skor som sitter stadigt på fötterna. Förutom gång- och muskelträning ska du även träna på att klara din hygien, på- och avklädning samt toalettbesök så självständigt som möjligt. Det finns hjälpmedel för påoch avklädning som du kan låna, till exempel griptång och strumppådragare. Arbetsterapeuten informerar och visar dig hur hjälpmedlen fungerar. Vid påklädning av byxor underlättar det om du börjar med det opererade benet. Kom ihåg! Din motivation och ditt aktiva deltagande i rehabiliteringen är betydelsefulla faktorer både för din återhämtning och för hur snabbt du kommer igång efter operationen. 12

13 Ditt träningsprogram Följande övningar ska du försöka göra dagligen under vårdtiden samt hemma för att öka rörligheten och styrkan i det opererade benet. Träna helst 2 3 gånger per dag, 15 minuter per gång. Upprepa varje övning gånger eller så många gånger du orkar. Övning 1 Ligg på rygg med benen raka. Böj och sträck i fotleden upprepade gånger för att öka blodcirkulationen. 13

14 Övning 2 Ligg på rygg med benen raka. Böj i fotleden och spänn lårmuskeln så att knät pressas ner mot underlaget. Hälen ska helst lätta lite. Håll kvar några sekunder. Slappna av några sekunder och upprepa sedan övningen. Övning 3 Ligg på rygg. Böj upp det opererade benet så långt du kan med foten/hälen kvar mot underlaget och håll kvar några sekunder. Slappna av och sträck ut benet med foten/hälen kvar mot underlaget. 14

15 Övning 4 Ligg på rygg med benen böjda. Spänn ihop stjärtmusklerna och lyft upp sätet från underlaget. Håll kvar några sekunder. Slappna av och sänk ner igen. Övning 5 Ligg på rygg med friska benet böjt. Spänn lårmuskeln, sträck knät och lyft det opererade benet något från underlaget. Håll kvar några sekunder. Sänk sakta ner benet igen och slappna av. 15

16 Övning 6 Stå rak i ryggen och håll i ett stadigt stöd. Lyft benet rakt åt sidan. För tillbaka benet. Övning 7 Stå rak i ryggen och håll i ett stadigt stöd. Böj det opererade benets knä bakåt-uppåt så långt som möjligt. För tillbaka benet. 16

17 Träning i trappor När du går uppför trappor Friska benet först, sedan det opererade benet och kryckan sist. När du går nerför trappor Kryckan först, sedan det opererade benet och friska benet sist. 17

18 Träning och hjälpmedel Innan hemgång pratar du med en arbetsterapeut om ditt behov av tekniska hjälpmedel i hemmet. En arbetsterapeut i din kommun ser till att du får de hjälpmedel du behöver. Du kan ta med dig eventuella hjälpmedel som arbetsterapeuten och sjukgymnasten gett dig under vårdtiden. De hjälpmedel som du lånat kan du inte ta med dig hem. Om du är opererad med höftprotes får du ett särskilt kort att visa vid framtida sjukvårds- och tandvårdsbesök. Ett behandlingsmeddelande skickas till distriktssköterskan för borttagning av stygnen två veckor efter operationen. Du kan även få hjälp med eventuella injektioner. Du får besked av personalen om det behövs någon uppföljning efter operationen. I sådana fall (till exempel om det behövs ytterligare röntgenundersökning) kommer du på återbesök till ortopedimottagningen i Kristianstad eller till annat sjukhus beroende på var du bor. Vi meddelar din vårdcentral att du vårdats för höftfraktur på ortopediavdelningen, Centralsjukhuset Kristianstad. 18

19 Efter sjukhusvistelsen Rehabilitering Det tar cirka 2-3 månader, ibland ännu längre, innan frakturen är fullständigt läkt. Smärtan kan dock finnas kvar längre även om den efterhand minskar. Upp till 1 år efter operationen sker en succesiv förbättring om du fortsätter att träna. Använd de hjälpmedel du behöver. Det bästa sättet att träna och bli starkare är att successivt komma igång med de vardagliga aktiviteterna. Smärtlindring Värktabletter ska gradvis trappas ut i takt med att frakturen läker och smärtan minskar. Komplikationer Om det blir problem med operationssåret såsom ökad smärta rodnad eller svullnad kring operationssåret läckage av sårvätska tillkomst av feber Kontakta ortopedimottagningen Centralsjukhuset Kristianstad dagtid, vardagar. Övriga tider kontaktas närmaste akutmottagning. 19

20 Uppföljning Cirka 4 månader efter operationen blir du kontaktad per telefon av en sjuksköterska från ortopedimottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad. Uppföljningen handlar om hur du mår och hur det går med din rehabilitering. Vi frågar till exempel om din gångförmåga, vilka gånghjälpmedel du behöver och hur mycket smärta du har i ditt opererade ben. Viktigt att tänka på För att förebygga att du faller på nytt bör du bland annat ha bra belysning inomhus, montera stödhandtag vid badkar och toalett samt ta bort hala mattor, sladdar och onödiga trösklar. Mer information om hur du minskar risken att falla kan du få på vårdavdelningen. Om du har en inopererad höftprotes ska du tala om detta när du beställer tid till tandläkare. Tandläkare kan då ge dig antibiotikum i förebyggande syfte om större tandingrepp ska äga rum..om du har en gällande olycksfallsförsäkring kom ihåg att anmäla olycksfallet till ditt försäkringsbolag. 20

21 Det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFT Patientinformation För att utveckla och säkra höftfrakturvårdens kvalitet vill vi rapportera uppgifter om dig till det nationella kvalitetsregistret RIKSHÖFT. Om du inte vill att vi rapporterar dina uppgifter till RIKSHÖFTregistret, vänligen kontakta medicinsk sekreterare på ortopediavdelning , Centralsjukhuset Kristianstad, telefon eller Du bidrar till en bättre vård! Genom att vara med i RIKSHÖFT-registret bidrar du till att förbättra vården av patienter med höftfraktur. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla patienter med höftfraktur och ju fler som deltar, desto statistiskt sett säkrare blir resultaten. Uppgifter som registreras För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt personnummer och dina vårdkontakter med oss, som din diagnos och din behandling. Så hanteras dina uppgifter Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården gällande patienter med höftfraktur. Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlighets- och sekretesslagen. Efter beslut från arkivmyndigheten i Region Skåne, sparas dina uppgifter tills vidare för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. 21

22 Dina rättigheter Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur RIKSHÖFT-registret. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanterats i strid med Personuppgiftslagen eller Patientdatalagen. Om dina personuppgifter har hanterats i strid med Personuppgiftslagen har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som Region Skåne har registrerat om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad enligt nedan. Vill du ha mer information om RIKSHÖFT-registret samt information om åtkomst som skett till dina uppgifter kontakta: Koordinator Ami Hommel E-post: Vill du ha ett registerutdrag, skicka din skriftliga begäran till: Enheten för informationssäkerhet Region Skåne Kristianstad Vill du att dina uppgifter utplånas kontakta: Personuppgiftsombudet Koncernkontoret Malmö 22

23 Egna anteckningar 23

24 Kontakta oss gärna! Ortopediavdelning Ortopediavdelning Telefonnumren går till sjuksköterskeexpeditionerna och är det något ni undrar över är ni välkomna att ringa, helst på eftermiddagen. Vi är tacksamma om endast en närstående håller kontakt med oss per telefon. Ortopedimottagning , växel Kurator Enhetschef Läkare , växel Verksamhetschef , sekreterare Övningsbilder: PhysioTools Ltd Illustrationer: Karin Larsson Foto: Colourbox Produktion: Skånevård Kryh Här hittar du aktuella e-tjänster inom vården. Fakta: Vårdprocessgruppen för patienter med höftfraktur Faktagranskare: Gert-Uno Larsson, överläkare Kontakt: Catharina Lundgren, leg sjuksköterska April Reviderad september Centralsjukhuset Kristianstad Verksamhetsområde Ortopedi Kristianstad Ystad Hässleholm Kristianstad Skane.se/csk Skane.se/ystad Skane.se/hassleholm

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. Information till dig som ska opereras ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Höftfraktur Information till dig som ska opereras 2 Personlig information Du har opererats för:. Operationsdatum:.. Operationsmetod:.. Opererande läkare: Sjukgymnast:

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Knäledsplastik. Region Skåne. Patientinformation. Knäledsplastik

Knäledsplastik. Region Skåne. Patientinformation. Knäledsplastik Knäledsplastik Patientinformation Region Skåne Knäledsplastik 1 Denna broschyr är framtagen i samarbete mellan Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus och Verksamhetsområde ortopedi, Trelleborg

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION Vårdplanerare (06) 826 4782 vardagar kl. 9-12 Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Kirurgisk vårdavdelning 7 040 6534107 Fysiatri och rehabiliterigstjänster 040 6534254 FÖRBEREDELSER INFÖR EN LEDPROTESOPERATION

Läs mer

Höftfraktur operation med konstgjord höftled, helprotes

Höftfraktur operation med konstgjord höftled, helprotes Medicinsk Patientinformation patientinformation Höftfraktur operation med konstgjord höftled, helprotes Efter fraktur genom lårbenshalsen. Höftfrakturprocessen SÄS Utgåva 3. Fastställandedatum 2018-10-09.

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum:

Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: Till dig Medicinsk som ska patientinformation få höftprotes Inläggningsdatum: Kl: Hemgångsdatum: 1 (12) Innehåll Inför operationen... 3 Inskrivningsbesök... 3 Dusch inför operationen... 3 Fasta... 4 Tips...

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning

Viktigaste för oss det är du förstås INFORMATION INFÖR OPERATIONER. Innehållsförteckning INFORMATION INFÖR OPERATIONER Innehållsförteckning Information till dig som ska opereras för sjukdom i binjuren.... 2 Information till dig som ska operera ljumskbråck... 3 Information till dig som ska

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS MED. Höftledsplastik

INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS MED. Höftledsplastik INFORMATION TILL DIG SOM SKA OPERERAS MED Höftledsplastik Välkommen till Hässleholms sjukhus Vi är ett litet och effektivt sjukhus. Vi har medarbetare och verksamhet på tre sjukhus i Skåne, Centralsjukhuset

Läs mer

Diskbråck/spinal stenos

Diskbråck/spinal stenos PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras för Diskbråck/spinal stenos regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation Allt går bättre om man är väl förberedd och informerad.

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Information från Ortopedkliniken

Information från Ortopedkliniken Knäprotes Information från Ortopedkliniken Mars 2010 Information inför planerad knäprotesoperation. Informationen vänder sig främst till dig som står på väntelista för att en läkare skall bedöma om du

Läs mer

Höftfraktur. Information till dig som opererats på grund av höftfraktur. Namn:

Höftfraktur. Information till dig som opererats på grund av höftfraktur. Namn: Höftfraktur Information till dig som opererats på grund av höftfraktur Namn: Broschyren är framtagen av: personal knuten till vårdprocess höftfraktur och faktagranskad av överläkare Gert-Uno Larsson. Foto:

Läs mer

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb

KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE. Några enkla regler för hur du mäter din puls. Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS OCH FÖRHINDRA STROKE Några enkla regler för hur du mäter din puls Det här är en folder från Pfizer och Bristol-Myers Squibb KÄNN DIN PULS FÖRHINDRA EN STROKE Vet du om ditt hjärta slår så

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 1 av 5 Häloperation på grund av Bakgrund Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från

Läs mer

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet

Styrka och rörlighet grunden för ökad livskvalitet LEG. LÄKARE HANS SPRING MEDICINSK CHEF FÖR REHABZENTRUM (CENTRUM FÖR REHABILITERING) OCH SWISS OLYMPIC MEDICAL CENTER I LEUKERBAD, SCHWEIZ OCH LANDLAGSLÄKARE FÖR SCHWEIZISKA HERRLANDSLAGET I ALPIN SKIDÅKNING

Läs mer

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus

ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus ortopediska kliniken hässleholm-kristianstad-ystad Till dig som ska övernatta på Hässleholms sjukhus Broschyren är utformad av medarbetare på Ortopediska kliniken Hässleholm-Kristanstad -Ystad. Faktagranskad

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Enkla tips hur du undviker att falla

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Enkla tips hur du undviker att falla ÖREBRO LÄNS LANDSTING Enkla tips hur du undviker att falla Inledning Några ord från läkaren Vi svenskar blir allt äldre och de äldre blir allt friskare. Vi skulle kunna leva ännu bättre om vi kunde undvika

Läs mer

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut

Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker. Information från sjukgymnast/fysioterapeut Lite om gånghjälpmedel, balans och fallrisker Information från sjukgymnast/fysioterapeut Att tänka på när Du går med rollator Gå så nära rollatorn som möjligt, håll ryggen rak. Om det går fäll upp sittbrädan

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526

CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 CYSTEKTOMI INFORMATION DEL 2 (KONTINENT RESERVOAR) 140526 Du har nu fått instruktioner och lärt dig spola dina katetrar själv. Detta skall du nu sköta själv medan du vistas i hemmet ca 2 veckor, därefter

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Höftfraktur. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Höftfraktur - Patientinformation Information till dig som ska opereras för en höftfraktur Allmän information Karlskoga lasarett, ortopediska kliniken, avdelning

Läs mer

Sträck ut efter träningen

Sträck ut efter träningen Sträck ut efter träningen När du har tränat är det dags igen. Hoppar du över stretchingen får du lättare ömma, styva och korta muskler. Det är viktigt att uttänjningen sker i en lugn och behärskad takt.

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna!

GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! GODA VANOR FÖR EN FRISKARE OCH SÄKRARE VARDAG. Det är aldrig för sent att börja träna! Broschyr_A5_generell.indd 1 2015-10-23 16:10 n o i t o M ÄR DEN BÄSTA MEDICINEN Vi människor är gjorda för rörelse.

Läs mer

Att opereras för idiopatisk skolios

Att opereras för idiopatisk skolios Att opereras för idiopatisk skolios Välkommen till barn avdelning 2 Norrlands Universitetssjukhus Vi vill informera dig hur det går till inför din skoliosoperation. Vår målsättning är att du ska känna

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet (Information till patienter som skall opereras för en främre korsbandsskada i knäleden.) Januari 2014 Knäleden är kroppens största

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Patientinformation vid höftprotesoperation

Patientinformation vid höftprotesoperation 150101 Arbetsterapeut och Sjukgymnast tjänstgörande vid Kirurg /Ortopedkliniken, Skellefteå lasarett Faktagranskad av Niklas Werkmäster, medicinskt ansvarig läkare, Ortopedi, Skellefteå Lasarett.. Patientinformation

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens BASAL UTREDNING INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning Blanketter och instruktioner Okt 2012 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Basal utredning INLEDNING Dessa blanketter och instruktioner

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en Böjsenskada Information till dig som har skadat en böjsena Den här informationen riktar sig till dig som har en böjsenskada, vilket innebär att innebär att en böjsena helt eller delvis har gått av och

Läs mer

Stomioperation. Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o

Stomioperation. Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o Stomioperation Fysisk aktivitet och livsstil före och efter o peration Musklerna i buken Bukväggen sträcker sig från bröstkorgens bas till höftbenet. Under huden finns fettvävnad, bindväv och ytliga bukmuskler

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat)

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning

Läs mer

Dagkirurgisk ryggoperaton

Dagkirurgisk ryggoperaton Dagkirurgisk ryggoperaton Patientinformation från verksamhet CKOC/Ryggkliniken/Linköping Denna broschyr skall läsas inför och tas med till inskrivningsbesöket och operation. Diskbråck... 3 Diskbråcksoperation...

Läs mer

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt.

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt. Ta steget! Forskning visar att alla människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, helst varje dag i veckan. Dessa 30 minuter kan du fördela under dagen om du vill, t.ex 3x10 minuter. Därutöver

Läs mer

Hela ben hela livet. om hur du undviker fallolyckor i hemmet

Hela ben hela livet. om hur du undviker fallolyckor i hemmet Hela ben hela livet om hur du undviker fallolyckor i hemmet Partille kommun, folkhälsorådet och vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Håll dig på benen Personer i dagens

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation BORTTAGANDE AV HUDFÖRÄNDRING Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

God natt och sov riktigt, riktigt gott.

God natt och sov riktigt, riktigt gott. God natt och sov riktigt, riktigt gott. Tips för dig som har problem med sömnen. 1 2 Vi har alla varit med om det någon gång. Det är alldeles omöjligt att somna. Man ligger och vrider och vänder på sig

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION

VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION Kirurgiska polikliniken tel. (06) 826 4293 Fysiatriska avdelningen, tel. (06) 826 4365 Vårdplanerare tel. (06) 826 4782 Avdelning 7, tel. (06) 826 4303 VÄLKOMMEN TILL HÖFTLEDSPROTESOPEARATION ALLMÄNT OM

Läs mer

Publicerat för enhet: Kardiologiklinik Version: 3

Publicerat för enhet: Kardiologiklinik Version: 3 Information Publicerat för enhet: Kardiologiklinik Version: 3 Innehållsansvarig: Annmari Apell Magnusson, Sjuksköterska, Avdelning 44 (annma113) Giltig från: 2014-08-06 Godkänt av: Henrik Olsson, Överläkare,

Läs mer

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur?

Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Kan träning ge god rörlighet och förebygga höftfraktur? Sammanfattning av Daniel Albertssons avhandling Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care. Foto:

Läs mer

PATIENTINFORMATION. - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES. regiongavleborg.se

PATIENTINFORMATION. - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES. regiongavleborg.se PATIENTINFORMATION - till dig som ska opereras med HÖFTPROTES regiongavleborg.se Det är naturligt att känna oro inför en operation. Allt går bättre om man är väl förberedd och informerad. Det är därför

Läs mer

Artrosskola på Gotland

Artrosskola på Gotland Artrosskola på Gotland Till dig med artrosbesvär i höft, knä eller hand Du som har ledbesvär från höft, knä och/eller hand, som föranleder besök inom sjukvården erbjuds att gå Artrosskola på Gotland Habiliterings

Läs mer

till dig som har en Armbågsfraktur

till dig som har en Armbågsfraktur till dig som har en Armbågsfraktur Armbågsfraktur Fraktur (benbrott) vid armbågen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Gipsförbandet Gips är ett hårt men sprött material som

Läs mer

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset

Kriterier för kirurgisk behandling på Södersjukhuset Verksamhetsområde Kirurgi Fetma Fetma hos en person orsakas av obalans mellan energiintag och energiförbrukning. Man kan kalla tillståndet för en sjukdom som i sin tur ökar risken att utveckla diabetes

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION

VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION Kirurgiska polikliniken (06) 826 4293 Fysiatriska avdelningen, tel. (06) 826 4365 Vårdplanerare tel. (06) 826 4782 Avdelning 7, tel. (06) 826 4303 VÄLKOMMEN TILL KNÄLEDSPROTESOPERATION ALLMÄNT OM LEDFÖRSLITNING

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning BET-067- BET-0667- Blås- och bäckenbottenträning För män Broschyren är framtagen av Astellas Pharma i samarbete med sjukgymnast och uroterapeut Hanne Ryttergaard, kontinenskliniken i Roskilde. ASTELLAS

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet

Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet Till dig som ska opereras för tumör i centrala nervsystemet BAKGRUND I Sverige diagnostiseras 1 300 1 400 personer per år med tumör i centrala nervsystemet (CNS). Centrala nervsystemet är samlingsnamnet

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck (hypertoni) är något av en folksjukdom. Man räknar med att ungefär

Läs mer

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har fått en höftprotes. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:...

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort!

SmartgymS TRÄNA HEMMA PROGRAM SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! S TRÄNA HEMMA PROGRAM 28 SMARTA ÖVNINGAR FÖR ATT KOMMA I FORM - HEMMA! Effektiv Träning UTAN Dyra Gymkort! Kom i form hemma Vi träffar många personer som tränar mycket och som är motiverade och som har

Läs mer

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden

Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden Instruktioner för patient som genomgår rehabilitering efter en protesoperation på skulderleden VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Syftet med den här instruktionen är

Läs mer

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting

Medicinskt programarbete. Omvårdnadsbilagor. Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom. Stockholms läns landsting Medicinskt programarbete Omvårdnadsbilagor Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Innehåll Bilaga 1...3 Kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning,

Läs mer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer

IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Personnummer IFYLLES AV PATIENTEN SJÄLV! AUTOANAMNES / REMISSUNDERLAG VID UTREDNING INFÖR EVENTUELL ÖVERVIKTSKIRURG Namn Personnummer Adress Telefon (även riktnummer) E-post Postadress Telefon mobil Behöver du tolk?

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor)

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 45-årig kvinna 8 veckor efter hysteroskopisk operation Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon...

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Rehabiliteringsmedicin Dagrehabilitering / öppenvård Informationen ska vara en vägledning för dig under din rehabiliteringsperiod hos oss. Är det något

Läs mer

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen NÄSPLASTIK Vad är näsplastik? Näsplastik är ett av de vanligaste ingreppen inom den estetiska kirurgin. En näsoperation görs av estetiska eller funktionella skäl eller en kombination av dessa. Vanliga

Läs mer

Goda råd för att undvika fall. För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre

Goda råd för att undvika fall. För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre Goda råd för att undvika fall För dig som är äldre, anhörig eller arbetar hemma hos äldre Goda råd En daglig promenad gör nytta. Den stärker muskler, ledband och skelett, motverkar yrsel och bidrar till

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken Makuladegeneration - åldersförändringar i gula fläcken Det mänskliga ögat Det mänskliga ögat har en fantastisk förmåga att urskilja rörelser och färg, detaljer och helhet under de mest skiftande ljusförhållanden.

Läs mer

Patientlagen och Patientdatalagen

Patientlagen och Patientdatalagen YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Patientlagen och Patientdatalagen Några lagar som styr vårdadministratörens arbete Examensarbete 35 poäng Författare: Ann Ericsson Handledare:

Läs mer

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(10) Information till Dig som skall opereras för refluxbesvär med titthålsteknik Allmän information Reflux innebär att

Läs mer

Tobaksfri graviditet. ge ditt barn en uppväxt utan tobak

Tobaksfri graviditet. ge ditt barn en uppväxt utan tobak Tobaksfri graviditet ge ditt barn en uppväxt utan tobak JAG SLUTAR NÄR JAG BLIR GRAVID Så tänker de flesta. Men många upptäcker att det är svårare än de trodde. Här får du några råd som kan hjälpa dig

Läs mer

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:...

Hälsodeklaration. Namn:... Personnummer:... Datum:... Hälsodeklaration Vid mottagningsbesöket kommer vi att upprätta en journal för att garantera dig bästa möjliga vård. För att underlätta journalskrivningen ber vi dig fylla i denna hälsodeklaration hemma.

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414

Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO). INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414 Sjuksköterskeprogrammet HT 2014 Kurs: Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414 Datum: 2015-01-02 Antal frågor: 5 huvudfrågor. Lärare: Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Träningsprogram för dig med AS

Träningsprogram för dig med AS Träningsprogram för dig med AS Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se ÖVNING 1 Vridning av bröstryggen Ligg på sidan och dra upp knäna mot magen. Håll Håll kvar kvar knäna knäna mot

Läs mer

Att behandlas för Radiusfraktur

Att behandlas för Radiusfraktur Att behandlas för Radiusfraktur Patientinformation Sydöstra sjukvårdsregionen Radiusfraktur Handledsbrott kallas även radiusfraktur eller brott på strålbenet. Detta är det vanligaste benbrottet, som uppkommer

Läs mer

Barn och ungdomar med fibromyalgi

Barn och ungdomar med fibromyalgi Barn och ungdomar med fibromyalgi Hur vardagen kan vara Om barn och ungdomar med fibromyalgi. En hjälp för dig, din familj, dina vänner och skolan. Utgiven av Fibromyalgi, vad är det? Fibromyalgi är en

Läs mer

Var rädd om dig. Så förebygger du fallskador

Var rädd om dig. Så förebygger du fallskador Var rädd om dig Så förebygger du fallskador 2009, www.bild-reklam.se Denna folder har utarbetats i samarbete mellan Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt ett antal frivilligorganisationer

Läs mer

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation

Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Uppföljningsformulär 2 och 5 år efter överviktsoperation Svar skickas till: Överviktsenheten Kirurgkliniken Västmanlandssjukhus 721 89 Västerås Till patienten! För några år sedan genomgick du en överviktsoperation.

Läs mer

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare

Innehåll. UNIK försäkring vid olycksfall... 4. Försäkringsgivare Innehåll UNIK försäkring vid olycksfall... 4 Ett exempel: Elin blir skadad när hon cyklar... 6 Vad får Elin av UNIK olycksfallsförsäkring?... 7 Första hjälpen... 7 Sjukhus... 7 Läkare, sjukgymnast... 8

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Kondition uthållighet

Kondition uthållighet Kondition uthållighet Kondition eller uthållighet, är förmågan att arbeta hårt under lång tid med tillgång på syre. Kroppen kan tillverka energi dels med hjälp av syre (aerobt) och då talar man om förbränning,

Läs mer

Välkommen till Specialisttandvården och Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Tandbehandling för barn under narkos

Välkommen till Specialisttandvården och Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Tandbehandling för barn under narkos Välkommen till Specialisttandvården och Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation Tandbehandling för barn under narkos Vi som tjänstgör på specialisttandvården, operation och uppvakningsenheten

Läs mer