Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar"

Transkript

1 HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2009 Erbjudande 50% rabatt HEMMA HOS Pia-Lotta fick lägenhet via Ungahem på Universeum i februari! VÅRA GÅRDSFÖRENINGAR Matglada grannar samlas kring spisen Tema uthyrning ] Allt om omflyttning och direktbyte ] Hyra ut i andra hand ] Säljaren svarar ] Årets nya hyror ] Upptäck våra bilpooler ] Tips för sportlovet

2 Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB Poseidon Angereds Torg Angered Tel www. poseidon.goteborg.se Våra BoButiker BoButiken Angered Angereds Torg 12 Tel / BoButiken Backa Hjalmar Bergmans gata 8 Tel / BoButiken Frölunda Torg Näverlursgatan 32 Tel / BoButiken Karlaplatsen Bernhards gränd 2 Tel BoButiken Kortedala Aprilgatan 1 Tel / BoButiken Linné/Guldheden Linnégatan 28 B Tel / BoButiken Olskroken Borgaregatan 16 Tel / Felanmälan Kontakta din husvärd genom att ringa direkt eller via vår växel: Du kan också göra din felanmälan på webben: Vid akuta fel och störningar Uppstår akuta fel eller störningar efter kontorstid, ska du ringa vår jourtjänst på telefon Bor du i Angered eller Övre Lövgärdet ringer du Finanskris hur påverkas Poseidon? MÅNGA HUSHÅLL OCH företag påverkas av den globala finanskrisen med fallande börser och kraftigt ökade lånemarginaler. Många företag har tvingats till stora varsel, inte minst inom fordonsindustrin i Göteborg. Bostadsbyggandet har minskat kraftigt och byggföretagens rapporter visar på låg nyproduktion. Efterfrågan på bostadsrätter har också minskat i finanskrisens spår. Det kommer troligen innebära ökad efterfrågan på hyresrätter i landet. Därför är det viktigt att Poseidon fortsätter att bygga nya hyresrätter även i dåliga tider. FÖR POSEIDON HAR finanskrisen främst inneburit att det blivit svårare och dyrare att låna pengar. Detta trots att Poseidon är ett starkt företag med god ekonomi. Vi har bra fastigheter och nästan inga outhyrda lägenheter. Men i likhet med många andra fastighetsföretag har Poseidon stora lån, eftersom vi gjort många investeringar och nybyggnationer. I tider då det är svårt att låna pengar måste vi se över kommande investeringar och prioritera bland våra ombyggnader och underhållsplaner. Vissa projekt måste flyttas fram i tiden tills läget har stabiliserats på finansmarknaden. POSEIDONS ENDA INKOMSTKÄLLA är som du vet, hyran. Den ska bland annat täcka kostnader för underhåll, fastighetsskötsel och drift, men också nybyggnader och ombyggnader. Så länge Poseidon har få vakanser och får in hyresintäkter, är vår ekonomi fortsatt stark. Att företaget visar ett positivt resultat är viktigt för att vi ska få fördelaktiga lånevillkor och kunna genomföra framtida investeringar. På nästa sida kan du läsa om årets nya hyror och hur en hyresförhandling går till. Missa inte heller vår uthyrningsspecial på sidan 4 5 där du kan läsa mer om hur du går tillväga om du vill byta bostad inom Poseidon eller hyra ut i andra hand. Till sist, vill jag önska alla barn ett mysigt sportlov. Jag håller tummarna för att pulkorna kommer till användning! Utkommer med sex nummer per år Ansvarig utgivare: Anna Björklund, Bostads AB Poseidon Produktion: Reportage i Väst AB Grafisk form: Anneli Bokemyr Omslagsbild: Johnér bildbyrå Tryck: Sandstens Tryckeri I Våra Kvarter är en svanenmärkt trycksak Marita Åblad Finanschef Bostads AB Poseidon 2 I VÅRA KVARTER

3 Nyheter Årets nya hyror klara Nu har Poseidon och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige kommit överens om hyrorna för Enligt överenskommelsen höjs hyrorna med i genomsnitt 3 procent från och med den 1 februari i år. HYRESHÖJNINGEN VARIERAR från 0 till 3,33 procent, varav de allra flesta hyresgäster får en höjning med 2,67 3,33 procent. Att hyreshöjningen varierar mellan olika områden beror på att Poseidon tillämpar kvalitetshyror. DET INNEBÄR ATT alla fastigheter har besiktigats och rangordnats efter bedömd kvalitet, som till exempel läge, miljö, trygghet och service. Andra faktorer som vägs in är husens tekniska standard, gemensamma utrymmen och gårdsmiljön. Helhetsbedömningen sätts sedan i relation till den nuvarande hyresnivån. Istället för att alla hyresgäster får samma höjning vill vi göra en rättvisare fördelning. Det innebär att de områden som har högst kvalitet i förhållande till sin hyra får högre höjning än de områden där hyran ligger i nivå med eller under boendekvaliteten. Att ett fåtal hyresgäster inte får någon hyreshöjning alls beror på att hyran i dessa områden är fastlagd i samband med ombyggnation, säger Göran Leander, chef för Affärsutveckling på Poseidon. De nya hyrorna grundar sig främst på ökade taxor för el, avfall, vatten och avlopp samt ökade underhållskostnader. Nyproduktion av lägenheter medför också ökade kostnader. Hyresförhandlingen har varit komplicerad i år eftersom finansläget varit mycket osäkert. Därmed har det också varit svårare att förutse kommande kostnader. Vi har dock haft en bra dialog med Hyresgästföreningen som visat förståelse för att vi har ett omfattande underhåll framför oss och att de hyresintäkter bolaget får in kommer hyresgästerna tillgodo, säger Göran Leander. Vad nya hyran blir i just ditt bostadsområde finns att läsa i ditt trapphus. Så här går en hyresförhandling till 1 Hyresförhandlingarna regleras av en lag, Hyresförhandlingslagen. Det är hyresvärden som tar initiativet till en förhandling. Hyresvärden måste komma in med sitt yrkande i god tid innan den tänkta hyreshöjningen. De årliga hyresförhandlingarna startar alltid med de kommunägda bolagen. Det beror på att hyrorna i dessa bolag utgör ett tak för vad de privata värdarna får ta ut. 2 Vid hyresförhandlingen möts Poseidons och Hyresgästföreningens förhandlingsdelegationer. Vid förhandlingen diskuteras de förutsättningar som påverkar Poseidons ekonomi under kommande år, som avgifter och taxor, räntor, byggkostnader och underhåll. Hyresförhandlingarna omfattar bostäder och vissa lokaler, men inte parkeringsplatser och garage. Hyran för dessa sätts av Poseidon. 3 När parterna har enats om en genomsnittlig hyreshöjningsnivå, sker en fördelning mellan olika områden. Poseidon tillämpar kvalitetshyror, vilket innebär att fördelningen bestäms utifrån kvaliteterna i respektive område, kopplat till den nuvarande hyresnivån (se artikeln här bredvid). 4 Ibland går en förhandling fort, ibland krävs det många möten innan man har nått en uppgörelse som båda parter kan acceptera. Allt beror på parternas utgångsläge och hur förhandligen fortskrider. 5 Om parterna inte kommer överens och förhandlingen strandar, kan tvisten lämnas över till Hyresmarknadskommittén som lämnar en rekommendation om ny hyra. I VÅRA KVARTER 3

4 Uthyrning Hyra ut i andra hand Som hyresgäst kan du hyra ut din lägenhet i andra hand om du har "beaktansvärda skäl". Studier eller arbete på annan ort räknas hit, liksom provsamboende. Du måste dock alltid ha Poseidons godkännande för andrahandsuthyrningen. Provsambo Vill du prova på att bli sambo? Provsamboende med partner i annan lägenhet godtas som skäl för andrahandsuthyrning. Vid samboprövning ska namn, adress och personnummer på den blivande sambon uppges. Studier/Arbete på annan ort Studier eller arbete på annan ort är exempel på "beaktansvärda skäl" som accepteras för andrahandsuthyrning. Tänk på att studierna eller anställningen ska kunna styrkas med intyg. Ta en kopia på intyget och skicka in det till Poseidon tillsammans med din ansökan. Viktigt att tänka på 1 Du måste alltid ha Poseidons medgivande för andrahandsuthyrningen. Uthyrning utan vårt godkännande kan leda till uppsägning. 2 Varje ansökan prövas individuellt och skälen till uthyrningen ska kunna styrkas med intyg. Exempel på godtagbara skäl är studier eller arbete på annan ort samt provsamboende. 3 Andrahandsuthyrning medges endast för begränsad tid, dock max ett år i taget. Ska du till exempel studera under längre tid, får du ansöka om förnyat samtycke inför varje år. 4 Som förstahandshyresgäst är du fortfarande ansvarig för lägenheten. Det innebär att du kan ställas till ansvar för utebliven hyra, skadegörelse, störningar och annat. 5 Vid andrahandsuthyrning får inga olagliga transaktioner förekomma. Det är straffbart att ta betalt för en hyresrätt. Förstahandshyresgästen har ingen rätt att utan anledning höja hyran. 6 Blanketter för andrahandsuthyrning finns på Mina Sidor på Poseidons webbplats: Ansökan skickas till din BoButik för bedömning. 4 I VÅRA KVARTER

5 Uthyrning Säljaren svarar Sue-Ann Lundin, säljare i Olskroken, svarar på frågor om uthyrning. Byta lägenhet? Det kan finnas många orsaker till att man behöver byta bostad. Kanske känns lägenheten plötsligt för liten när familjen utökas. Eller så lockar en annan del av stan. För dig som har ett förstahandskontrakt hos Poseidon finns två sätt att gå tillväga via vår interna omflyttningskö eller direktbyte. Intern omflyttning Om du har bott hos Poseidon i minst tolv månader i sträck med eget förstahandskontrakt, har du möjlighet att ställa dig i vår interna omflyttningskö. Kravet är också att du ska ha skött ditt boende och dina hyresinbetalningar. De lägenheter som blir lediga hos Poseidon erbjuds i första hand till hyresgäster i omflyttningskön innan de annonseras ut på Boplats Göteborg. För att rangordna de hyresgäster vars önskemål stämmer med den lediga lägenheten, används de sökandes boendetid i sin nuvarande lägenhet. Den sökande med längst boendetid ska erbjudas lägenheten först. Ju fler specifika önskemål du har i din omflyttningsansökan, desto längre tid kan det ta innan en lägenhet blir ledig som uppfyller önskemålen. Om du tre gånger tackar nej till bostadserbjudanden som ligger inom ramen för vad du sökt, stryks du ur kön. Därefter måste du vänta sex månader innan du kan göra en ny omflyttningsansökan. Tänk på att du måste uppdatera din omflyttningsansökan en gång om året för att stå kvar i kön. För att anmäla dig till omflyttningskön, gå in på Mina Sidor på Poseidons webbplats. Här kan du också uppdatera din ansökan. Blanketter finns även att hämta i Poseidons BoButiker. Direktbyte Ett direktbyte innebär att du växlar kontrakt direkt med en annan hyresgäst, som du själv söker upp. Den hyresgäst du byter kontrakt med behöver inte vara hyresgäst hos Poseidon. Du måste dock ha beaktansvärda skäl för lägenhetsbytet och ansöka om Poseidons godkännande. Godtagbara skäl är bland annat ändrade familjeförhållanden, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller om du behöver byta bostad på grund av studier eller arbete på annan ort. Tänk på att ett lägenhetsbyte utan vårt godkännande kan leda till uppsägning. Upptäck Bytestorget För att hjälpa hyresgäster hos Poseidon som vill byta lägenhet (direktbyte), finns Bytestorget på Poseidons webbplats. Bytestorget fungerar som en anslagstavla där du själv kan lägga upp en annons på din lägenhet eller söka bland andras annonser. Du hittar Bytestorget genom att logga in på Mina Sidor: Självklart måste du alltid ansöka om godkännande hos Poseidon och uppfylla kraven för att få göra ett direktbyte (se ovan). När du har hittat en hyresgäst som du vill byta lägenhet med, fyller ni i ansökan om direktbyte och skickar in den till BoButiken. Vilka lägenheter förmedlas via Poseidons omflyttningskö? När en lägenhet blir ledig prövas den enligt Poseidons fördelningsprinciper. Det innebär att vi först undersöker om det finns några förturer, som till exempel evakuering vid ombyggnad. Finns det inga förturer och det är mer än tre månaders uppsägningstid, går lägenheten till vår interna omflyttningskö. Är det kortare uppsägningstid förmedlas lägenheten via Boplats Göteborg. Kan jag få förtur till en ledig lägenhet om jag ska separera? Har ni varit sambo länge och har gemensamma barn i åldern 0 16 år kan du få förtur. Kravet är också att du ska ha bott i nuvarande lägenhet i minst tre år med förstahandskontrakt. Uppfyller ni inte dessa krav, kan ni till exempel ansöka om direktbyte. Har ni en större lägenhet som ni vill byta mot två mindre, kan ni annonsera efter det på Bytestorget på Mina Sidor. Självklart kan ni också söka bostad via Boplats Göteborg. Vi är två hyresgäster som vill byta lägenhet med varandra. Hur lång tid tar ett direktbyte? Först måste ni ansöka om Poseidons godkännande (se artikeln bredvid). Efter att ansökan lämnats in tar det högst sex veckor innan beslutet är fattat. Har du något tips om jag snabbt behöver byta till en större lägenhet? Om du har kort boendetid hos Poseidon är mitt tips att försöka göra ett direktbyte via Bytestorget. I omflyttningskön rangordnas de sökande efter längst boendetid i nuvarande lägenhet. Hur lång väntan blir i omflyttningskön beror på flera faktorer; hur lång boendetid du har, vad du har för önskemål och tillgången på lediga lägenheter som uppfyller dina önskemål. I VÅRA KVARTER 5

6 Nyheter Hur blir det med fastighetsboxarna? För att underlätta postutdelningen, kommer Poseidon fortsätta installera fastighetsboxar i samband med ny- och ombyggnader. Detsamma gäller vid installation av säkerhetsdörrar. Poseidon först med energideklarationerna Som du kanske känner till, har vi fått en ny lag som innebär att alla som hyr ut lägenheter och lokaler ska energideklarera sina fastigheter. Deklarationen skulle ha varit klar senast den 1 januari Av landets cirka lägenheter och lokaler är det bara som har deklarerat i tid. I Göteborg var Poseidon först bland de allmännyttiga bolagen med att lämna in deklarationerna innan årsskiftet. Syftet med deklarationen är att visa husets nuvarande energiförbrukning och ge tips på förbättringar som sparar energi, pengar och miljö. Vi arbetar sedan länge kontinuerligt med att effektivisera energianvändningen. Energideklarationerna blir ett viktigt verktyg i vårt fortsatta arbete, säger Mattias Westher, energistrateg på Poseidon. Deklarationerna visar att energianvändningen av fastighetsel och fjärrvärme i ett Poseidonhus ligger på i genomsnitt 153 kwh/kvm, vilket är förhållandevis lågt. Med deklarationerna som grund, planerar vi nu arbetet med att fortsätta minska användningen, både när det gäller el och fjärrvärme. Vi kommer bland annat att lägga stort fokus på att ge våra hyresgäster möjlighet att påverka sin kostnad för uppvärmning av varmvatten, säger Mattias Westher. Målet är att installera individuella vattenmätare i 7500 lägenheter fram till år De flesta hyresgäster tycker att det blir mer rättvist. Med de nya mätarna på plats, betalar man bara för det vatten man själv gör av med och inte för grannarnas vattenåtgång, säger Mattias Westher. En annan positiv effekt är att fastighetsskötaren snabbare får reda på om någon kran läcker. I HÖSTAS BESLUTADE regeringen att upphäva Post- och Telestyrelsens krav på att alla fastighetsägare ska installera fastighetsboxar senast Men även om det inte längre är något krav att installera fastighetsboxar, är det fortfarande en rekommendation. FÖR POSEIDONS DEL innebär det att vi installerar fastighetsboxar vid ny- och ombyggnader samt vid installation av säkerhetsdörrar. När vi bygger nya hus eller genomför stora ombyggnader, passar vi på att byta ut de vanliga brevinkasten mot fastighetsboxar i entrén. Detta gör vi för att tillgodose önskemålet om att förbättra arbetsmiljön för brevbärarna. På sikt tror vi att fastighetsboxar kommer att bli standard i flerbostadshus, säger Göran Leander, chef för Affärsutveckling och Kommunikation. I flera områden erbjuder Poseidon installation av säkerhetsdörrar som bättre står emot inbrottsförsök och brand. Även i dessa områden, inför vi fastighetsboxar i samband med installationen av säkerhetsdörrar. De nya säkerhetsdörrarna saknar brevinkast och därför måste vi samtidigt installera fastighetsboxar. Förutom att säkerhetsdörrarna ökar tryggheten, förbättrar de komforten för våra hyresgäster eftersom de stänger ute ljud bättre från trapphuset. Men vad händer med morgontidningen då, undrar nog många. Jo, den kommer även i fortsättningen att levereras upp till din dörr. I samband med att Poseidon installerar fastighetsboxar, monterar vi dessutom tidningsklämmor vid dörren till alla lägenheter. Har man på grund av ålder eller funktionshinder, svårt att hämta sin post i entréplanet kan man även i fortsättningen få posten utdelad till sin dörr. Den som är 80 år eller äldre har alltid rätt att på begäran få sådan service. Kontakta i så fall ditt postkontor. Läs gärna mer på Fastighetsboxar förbättrar arbetsmiljön för brevbärarna som slipper springa i trappor. 6 I VÅRA KVARTER

7 Trygghet Fakta Hemförsäkring En hemförsäkring kan vara mer eller mindre omfattande. Välj därför den som passar dina behov bäst. Jämför gärna priserna mellan bolagen, då priserna varierar. Oftast är det billigast att samla sina försäkringar i ett bolag. Är du med i något förbund eller medlemsorganisation kanske de har egna fördelaktiga avtal som medlemmarna kan teckna. Saknar du hemförsäkring och orsakar skada eller brand i lägenheten, kan du få stå för eventuella ersättningskrav. Detta brukar ingå i hemförsäkringen: ] Egendomsförsäkring som ger ersättning för skador på saker som du äger. Glöm inte hemförsäkringen! Mitt i rådande finanskris kanske du har funderat på att spara in på hemförsäkringspremien. Låt det stanna vid en tanke. Här berättar vi varför det är så otroligt viktigt att ha en hemförsäkring om olyckan skulle vara framme. ] Ansvarsförsäkring ger skydd om du råkar skada en annan person eller egendom. ] Överfallsförsäkring ersätter bland annat läkarvård och förlorad arbetsinkomst om du fått personskador vid ett överfall. VARJE ÅR INTRÄFFAR ett antal olyckor bland Poseidons hyresgäster. Det är inte så konstigt med drygt lägenheter i beståndet. Vissa olyckor går inte att undvika, andra kan bero på glömska eller slarv. I de allra flesta fall är hyresgästerna försäkrade, men tyvärr är det inte alla som har en hemförsäkring. Jag förstår att många har det jobbigt att få ekonomin att gå ihop. Men en hemförsäkring är förhållandevis billig om man tänker på vad det kan kosta om olyckan skulle vara framme, säger Kerstin Lindell, affärsutvecklare på Folksam. En vanlig föreställning är att hemförsäkringen bara omfattar lösöret (dina egna saker i lägenheten). Saknar du hemförsäkring och orsakar en skada i lägenheten, är det du som får stå för eventuella ersättningskrav. Har du till exempel borrat sönder ett vattenrör och kanske skadat flera lägenheter, kan detta bli mycket kostsamt. En annan vanlig företeelse är kastruller som kokar torrt på spisen och orsakar brand. Det finns flera exempel där detta lett till skador för flera miljoner kronor. Saknar den vållande hyresgästen hemförsäkring och blir åtalad med fällande dom, är personen kanske inte bara hemlös, utan även återbetalningsskyldig för resten av livet, säger Kerstin Lindell. Har någon annan orsakat en brand i huset och din lägenhet blir obeboelig, är du som saknar hemförsäkring också helt hänvisad till de sociala myndigheterna för att få hjälp och någonstans att bo. För det är försäkringsbolaget och inte hyresvärden, som ansvarar för att ordna ersättningsbostad till dig. Andras försumlighet kan också vara en orsak till att försäkra sig. Skulle grannen till exempel orsaka en vattenskada som förstör dina saker, är det din hemförsäkring som ger ersättning. Inte grannens. Det finns många fler fördelar med en hemförsäkring. Namnet till trots, skyddar hemförsäkringen inte bara hemmet, de flesta erbjuder dig också skydd på resa och om du råkar skada någon annan eller dennes egendom. Men behöver man hemförsäkring som ungdom och student räcker det inte med föräldrarnas försäkring? Vi har en lag i Sverige som säger att du måste vara skriven på den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila under året. Detta gäller även studenter, som alltså måste ha en egen hemförsäkring för att få möjlighet till full ersättning vid skada, säger Kerstin Lindell. ] Rättsskyddsförsäkringen står för nödvändiga och skäliga kostnader om du måste anlita juridisk hjälp vid tvistemål och brottsmål. ] Reseförsäkring ingår i de flesta hemförsäkringar och utökar skyddet när du reser. I VÅRA KVARTER 7

8 I våra kvarter Bildtext bildtext bildtext bildtext bildtext. Pia-Lotta gillar att pyssla och längtar efter att få inreda den nya lägenheten. Först på önskelistan står köket. ÄNTLIGEN EGEN LÄGENHET I december fick jag den bästa julklapp man kan få en egen lägenhet. Jag trodde knappt att det var sant och har nog inte fattat det än, säger Pia-Lotta Klarin, som efter lång väntan fått en lägenhet hos Poseidon via Ungahem. är PIA-LOTTA KLARIN är ensamstående mamma med sonen Amark, 3 år. De har under tre år bott hemma hos Pia-Lottas föräldrar i en trea i Gårdsten. Med tre yngre syskon som bor kvar hemma, så det var väldigt trångt. Pia-Lotta är inte ensam, många ungdomar har idag svårt att hitta ett eget boende. Jag har sökt bostad i varenda förort till Göteborg under tre års tid utan att lyckas. Jag tycker inte att man ska behöva flytta till en annan stad för att få en lägenhet. Det är ju här i Göteborg som jag har min familj och alla vänner. På Boplats Göteborg kom Pia-Lotta i kontakt med Ungahem som startade för ett år sedan. Ungahem vänder sig till ungdomar år som inte studerar på högskola eller universitet. Jag hade inga större förhoppningar, men en dag innan jul så ringde de och berättade att jag fått ett erbjudande om en trea hos Poseidon i Kortedala. Pia-Lotta fick gå på visning med sju andra personer som också var intresserade av lägenheten. Cecilia, som är säljare hos Poseidon, visade både området och lägenheten. Det var bra kommunikationer och ett lugnt område. Lägenheten var jättefin 8 I VÅRA KVARTER

9 I våra kvarter Fakta Ungahem Amarc, 3 år, trivs på lekplatsen alldeles utanför huset där de bor. Du som är mellan 18 och 29 år och inte studerar på högskola eller universitet kan söka bostad via Ungahem om du inte redan har ett förstahandskontrakt. Ungahem ingår i Framtidenkoncernen och förmedlar bostäder genom ett samarbete med Poseidon, andra kommunala bostadsbolag och privata värdar i Göteborg. Målsättningen är att ta fram lägenheter till ungdomar fram till Det innebär att lägenheter tas från det befintliga beståndet och förmedlas via Ungahems speciella kö på Boplats Göteborg. Gå in på Är du redan registrerad på Boplats och vill söka boende inom Ungahem, får du ta med dig kötiden. Alla bostäder som förmedlas är förstahandskontrakt. Givetvis behåller du ditt kontrakt även efter att du fyllt 30 år. och låg på sjunde våningen med en fantastisk utsikt. Det visade sig att Pia-Lotta var den sökande som hade längst registreringstid hos Ungahem bland dem som var lämpade för lägenheten och därför blev hon erbjuden kontraktet. Det var den bästa julklappen man kan få. Jag fick tårar i ögonen och trodde knappt det var sant. Nu känns det som att turen har vänt, säger hon. Pia-Lotta har inte hunnit lära känna Kortedala så väl ännu, men båda hennes föräldrar är uppväxta i området. Jag hoppas att jag kan sprida lite Min farfar var också med och drog hopp till andra i samma situation. elledningar till området när det byggdes Mitt tips är att aldrig ge upp! på 1950-talet. Det ska bli roligt att upptäcka den här stadsdelen. Pia-Lotta Klarin, nybliven hyresgäst i Kortedala. Pia-Lotta känner för andra i samma situation och hoppas att hon kan sprida initiativ och jag tycker det är synd att lite hopp. inte alla bostadsbolag i Göteborg är med Mitt tips är att aldrig ge upp. Att och stödjer projektet. söka bostad är som att söka jobb. Man För Pia-Lotta väntar nya utmaningar. måste vara aktiv och prova alla vägar. Jag gillar inredning och funderar Givetvis ska man först registrera sig på på att måla vita väggar med en olivgrön Boplats Göteborg. Ungahem är ett bra fondvägg i köket. Det är nästa projekt! I VÅRA KVARTER 9

10 Miljö Jan-Olof Nylén använder bilpoolen som mest under sommarhalvåret för att göra utflykter med familjen. 1 Du ska shoppa lite på stan och bokar bilen i tre timmar. Du kör sammanlagt 2 mil. För detta betalar du 99 kronor. 2 Prisexempel Familjen bestämmer sig för att åka till Malmö över helgen. Ni åker på fredag kl och är tillbaka på söndag kl Ni betalar då 28 kr x 25 timmar + 2,60 kr x 560 km + 10 kr i bokningsavgift. Det blir en totalavgift på kronor tur och retur. Upptäck våra bilpooler! Poolen fungerar utmärkt! Jag har alltid fått tag i en bil när jag behövt ha en. Det säger Jan-Olof Nylén som efter 20 år med egen bil, gick med i Poseidons bilpool i Haga. Det blev både billigare, miljövänligare och bekvämare. I exemplen tillkommer månadsavgiften på 150 kronor. Undantagen är de nystartade bilpoolerna på Karlaplatsen och i Frölunda som har fri månadsavgift för alla nya medlemmar under BILPOOLER blir allt mer populärt, speciellt i områden där det kan vara svårt att hitta en ledig parkeringsplats. I samarbete med Sunfleet har Poseidon startat egna bilpooler för hyresgästerna. Idag finns pooler i Haga, Frölunda, Olskroken och på Karlaplatsen. Dessa pooler kan enbart utnyttjas av Poseidons hyresgäster i området. Vi använder bilpoolen frekvent, speciellt under sommarhalvåret. Som längst har vi kört ner till Skåne och tillbaka, säger Jan-Olof Nylén som bor i Haga. Han hade tidigare egen bil i drygt 20 år, men såg ingen anledning att ha kvar den som boende i centrum. Både jag och min fru åker kommunalt till jobbet. De gånger vi behöver en bil använder vi bilpoolen. Som medlem i bilpoolen har man tillgång till alla av Sunfleets egna bilpooler. Det innebär att förutom Poseidonbilen i Haga, så har Jan-Olof ytterligare 8 10 bilar att välja på inom tio minuters promenadväg. Jag var lite skeptisk i början när det gäller tillgången på bilar. Men hittills har jag alltid fått tag i en bil när jag behövt en. Som hyresgäst hos Poseidon betalar du 150 kronor i fast månadsavgift för att vara med i bilpoolen. När du sedan bokar bilen, kostar det 10 kronor i bokningsavgift, 28 kronor per timme plus 2,60 kronor per kilometer. Maxdebiteringen är alltid 12 timmar per sammanhängande 24-timmars period. Under helger och röda dagar är det ibland specialpriser. Poseidons bil i Haga är en Volvo V70 bifuel miljöbil. Och det enda medlemmarna i poolen behöver tänka på, är att lämna bilen med minst halvtank gas och fyra streck på bensinmätaren. Försäkring, service, städning, tvättning, hjulbyte och höjda bensinpriser är alltså inget som hyresgästen behöver bekymra sig om. Allt ingår. Jag bokar bilen på Internet och får sedan ett SMS på mobiltelefonen. När jag svarar på det låses bilen upp och jag kan köra iväg. Det är väldigt enkelt och smidigt. Dessutom är det miljövänligt, säger Jan-Olof. Hör gärna av dig till din BoButik om du är intresserad av att vara med i en bilpool. Vi undersöker för närvarande intresset i flera områden. 10 I VÅRA KVARTER

11 Miljö Vad är rätt innetemperatur? Varför är det varmare hos grannen än det är hos mig? Och varför är elementet kallt fast det är minusgrader ute? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna om innetemperaturen. INNETEMPERATUREN BEROR i hög grad på hur din lägenhet är placerad i fastigheten. Den som bor i en hörnlägenhet kommer alltid att ha det kallare närmast ytterväggarna jämfört med den som bor mitt i huset med andra lägenheter runt omkring sig. Ingen ska dock ha kallare i lägenheten än 20 grader. Det är en temperaturnivå de flesta tycker är behaglig och som är förhandlad tillsammans med Hyresgästföreningen, säger Mattias Westher, energistrateg på Poseidon. För att kontrollera temperaturen i lägenheten, mäter du på en meters höjd från golvet i mitten av rummet. Visar det sig att innetemperaturen är lägre än 20 grader, ska du först kontrollera att du har möblerat rätt. Ställer du till exempel soffor, hyllor eller andra möbler tätt intill elementet, hindras värmen från att sprida sig ut i rummet, säger Mattias Westher. För att få rätt resultat krävs en nyare sprittermometer eller en digital variant av god kvalitet. Tänk också på att inte täcka termostaten på elementet med tjocka gardiner som kan göra att värmen sänks. Termostaten känner av temperaturen i din lägenhet. När det blir 21 grader stänger den av vattnet i elementet. När rumstemperaturen sedan sjunker under 21 grader, slår termostaten på vattnet. Därför kan elementet vara kallt under en viss tid på dygnet för att sedan bli varmt igen. Poseidon kontrollerar löpande temperaturen i lägenheterna och arbetar för att sänka energiförbrukningen. Det går att göra stora vinster både ekonomiskt och i miljöhänseende. En jämn inomhustemperatur är en förutsättning för att vi ska kunna spara energi utan att göra avkall på de boendes komfort. Hårdplast + mjukplast i samma behållare Nu har det blivit enklare att sortera plastförpackningar! Sedan den 1 november 2008 kan nämligen både mjukplast och hårdplast läggas i samma behållare. Plastpåsar, chipspåsar, refillpaket, frigolit och plastfolie tillhör den typ av förpackningar som tidigare inte skulle hamna i plastbehållaren. Men tack vare ny teknik kan man numera separera mjukplast från hård, vilket gör det enklare för alla privatpersoner som slipper särskilja på plastsorterna. Tänk dock på att det bara är plaster som har tjänstgjort som förpackningar som ska hamna i behållarna. Plastleksaker, plastfickor, plastmappar och plastslangar räknas inte hit, utan ska fortfarande lämnas till de större återvinningscentralerna eller läggas bland restavfallet. Tänk på att... Möbleringen kan påverka din rumstemperatur. Tänk på att ha fria ytor framför elementet, så att du får maximal värmestrålning. Poseidon sponsrar miljöpärm till skolor Natur- och miljöpärmen är ett läromedel i natur- och miljökunskap som delas ut gratis till elever i årskurs 4 6. Bakom satsningen står Protelma information och utbildning AB, som är ett oberoende och opolitiskt företag. Poseidon är med och stöttar verksamheten i stadsdelarna Älvsborg, Frölunda Biskopsgården och Lundby. Vi valde utifrån de områden där vi har flest barn i den aktuella åldern. Pärmen ger barnen bra kunskaper om miljön. Det skapar i sin tur förutsättningar för en bättre framtida miljö, säger Lena Medby, miljöchef på Poseidon. Mycket av innehållet i pärmen utgår från begreppet "hållbar utveckling". Och målet är att alla landets elever i åldern år ska få en natur- och miljöpärm. I VÅRA KVARTER 11

12 Våra gårdsföreningar Matgänget turas om att laga mat. Etab el Metowri lägger upp efterrätt till deltagarna. Välkommen till MATGLADA GÄNGET! Under ett år har gårdsföreningen Matgänget i Övre Lövgärdet bjudit in till festmåltid varje söndag. Idag har drygt tjugo mammor och barn kommit för att smaka alla goda rätter, byta recept, umgås med grannarna och låta barnen leka. Etab och Maria vispar vaniljsås till äppelkakan. Barnen Aymen och N IDÉN TILL GÅRDSFÖRENINGEN fick vi faktiskt från I Våra Kvarter. Vi läste om en annan förening och tyckte att det verkade så roligt. Kort därefter startade vi en egen gårdsförening, säger Maria Karlsson, som ingår i styrelsen för Matgänget. Den kulinariska skaparglädjen började i hyresgästföreningens lokal på Mejramgatan som snart blev för liten. Vi brukar vara runt tio personer, Vi försöker laga nyttig mat med mycket grönsaker. Det ska finnas något för alla att äta. Etab el Metowri, hyresgäst på Kaprisgatan. men ibland händer det att vi är närmare trettio. Därför har vi nu flyttat till en annan av hyresgästföreningens lokaler på Vaniljgatan, säger Etab el Metowri, ordförande i föreningen. Under tiden som mammorna är upptagna av maten, leker barnen och har kul med varandra. Matgänget är lika mycket en social mötesplats som ett ställe där man lagar god mat. Men är det bara mammor med barn som är välkomna? Självklart får alla vara med. Vi som startade föreningen var föräldralediga mammor. Men vi har även deltagare som inte har barn och en pappa som brukar komma. Våra dörrar är öppna för alla, säger Etab. För att den som lagar maten ska veta hur många som kommer, anmäler man sig i förväg. Deltagarna turas om att laga maten. Idag är det Etab och Mirwats tur. Vi försöker laga nyttig mat med mycket grönsaker. Det ska finnas något för alla att äta. Det finns sex nationaliteter i föreningen och det innebär att några inte äter griskött, andra är vegetarianer och någon allergiker. Det brukar inte vara några problem, det svåra kan ibland vara att hålla nere kostnaderna. Maten får inte kosta mer än 20 kronor per person som gästerna betalar varje gång. Barn under tio år äter gratis. Pengarna som kommer från gårdsföreningen går till olika inköp. Vi behöver större kastruller för att kunna laga större portioner. Vi kommer 12 I VÅRA KVARTER

13 Våra gårdsföreningar oé, båda 2 år, ser fascinerat på. Vegetarisk Tabsi också använda pengar till att köpa matstolar för barnen och lite leksaker, säger Maria Karlsson. Maria påpekar hur viktigt det är att engagera sig för att kunna skapa förändring. I Lövgärdet finns inte så många aktiviteter. Här finns till exempel ingen öppen förskola. Gårdsföreningen fyller lite av tomrummet och skapar sociala kontakter mellan grannar. Det tror jag är jätteviktigt. En annan stor fördel är att man lättare kan påverka och skapa det samhälle man vill ha när man är flera, säger Maria Karlsson. Bor du hos Poseidon i Övre Lövgärdet och vill vara med i Matgänget kontaktar du Etab eller Maria på eller Det här är en vegetarisk variant av den irakiska rätten Tabsi. Om du vill, kan du lägga till stekt köttfärs eller grytbitar. 1 aubergine 1 squash 1 lök 2 potatisar 2 paprikor Sås: 2 msk olja 2 vitlöksklyftor 1 burk krossade tomater 1/2 liter vatten salt och svartpeppar sju kryddor (kryddblandning) Gör så här: Blanda ingredienserna till såsen i en kastrull och låt koka några minuter. Skala och skiva grönsakerna i runda skivor. Smörj en ugnssäker form och lägg i grönsakerna. Sätt in i ugnen 10 minuter, 200 grader. Ta därefter ut formen och häll på såsen. Sätt in i ugnen i ytterligare 20 minuter. Servera gärna med ris och sallad. I VÅRA KVARTER 13

14 Lokala nyheter Angered/Övre Lövgärdet Nya miljövärdar Nu har vi fått två nya miljövärdar som ska sköta om utemiljöerna i Angered och Övre Lövgärdet. Jenny Sundqvist är ny miljövärd i Angered Centrum och började sin tjänst i december Vår andra miljövärd heter Hanna Hultman och arbetar på Paprikagatan i Lövgärdet sedan den 1 januari. Vi hälsar dem varmt välkomna till Poseidon! Nytt låssystem i Angered Centrum Efter önskemål från våra hyresgäster, inför Poseidon ett elektroniskt låssystem i Angered Centrum. Det innebär att alla entréer, tvättstugor och garage får nya lås med kortläsare där man använder plastkort istället för nyckel. Till skillnad från en vanlig nyckel kan plastkortet enkelt spärras om du skulle råka tappa det, vilket ökar tryggheten. I samband med att vi installerar låssystemet får alla lägenheter nya porttelefoner. Dessutom införs elektroniskt bokningssystem i tvättstugorna, där du använder ditt plastkort för att boka tvättider. Installationen av det nya låssystemet beräknas vara klart i februari. Backa/Brunnsbo Pilotprojekt med lågenergihus I april startar Poseidon ett pilotprojekt på Katjas Gata 119 i Backa. Här ska vi bygga om den relativt energikrävande fastigheten till ett lågenergihus. Till projektet är en expertgrupp från Chalmers och Lunds tekniska högskola kopplad. Ombyggnaden innebär bland annat att vi ska tilläggsisolera fasad, tak och grund. Vi kommer också att byta ut fönster, täta huset mot uteluft och installera ett nytt ventilationssystem. Andra åtgärder som minskar energiförbrukningen är varmvattencirkulation till varje lägenhet, snålspolande toaletter och blandare samt energisnåla vitvaror. Det blir även individuell mätning av varmvattenförbrukningen, så att hyresgästerna själva kan påverka sin varmvattenkostnad. Utöver de energibesparande åtgärderna ska bland annat badrum, kök och balkonger renoveras. Vi kommer också att fräscha upp allmänna utrymmen och förnya utemiljön kring huset. Planeringsprocessen har skett i nära samarbete med hyresgästerna i huset och tillsammans har vi tagit fram ett åtgärdsprogram. Ombyggnaden av huset beräknas vara klar i oktober/november. Välkommen till hundlekplatsen Du känner väl till att vi har en inhägnad hundlekplats i Backa? Hundlekplatsen ligger bakom studenthuset på Blendas gata Här kan du släppa din hund och låta den träffa kompisar. Tänk dock på att alltid plocka upp efter din hund. Välkommen hit! Frölunda/Högsbo Byggstart för KaverösTerrassen Nu har Poseidon påbörjat den tredje och sista etappen av ombyggnader i Kaverös. På tur står påbyggnaden av parkeringsdäcket på Barytongatan, som i fortsättningen kommer att heta KaverösTerrassen. Här skapar vi 22 nya lägenheter med radhuskaraktär. Det blir hälften treor och hälften fyror på 75 respektive 88 kvadratmeter. Hela fastigheten beräknas vara klar i april Första inflyttningen sker vid årsskiftet då även garageplanen ska vara färdiga för användning. Precis som vid KaverösPorten, är Skanska entreprenör för bygget. Ny avfallshantering i Högsbohöjd Just nu undersöker vi nya alternativ för avfallshanteringen på Julianas gård och Annas gård i Högsbohöjd. Orsaken är att den nuvarande sopsugsanläggningen har brister och är alltför kostsam att renovera. Den nya avfallshanteringen kommer att införas under våren. Mer information går ut till alla berörda hyresgäster. Ny förvaltare Björn Anderén, förvaltare i distrikt Frölunda/ Högsbo, gick i pension vid årsskiftet. Ny förval- tare blir Tony Petersson som arbetar i Poseidons BoButik vid Frölunda Torg. Storstädning pågår Under vintern passar vi på att storstäda våra hus runt om i Frölunda/Högsbo. Det innebär att vi gör en ordentlig städning av källare, vind och tvättstugor i alla fastigheter. Karlaplatsen Lokal byggs om till lägenheter Nu bygger vi om den tidigare lokalen i hörnet Parmmätaregatan/Brämaregatan vid Kvilletorget. Här skapar vi två nya lägenheter om 2 rum och kök samt 2,5 rum och kök. Lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara i maj och kommer att hyras ut via Boplats Göteborg. Fönsterrenovering På Östanvindsgatan och Västanvindsgatan i Kvillebäcken pågår just nu renovering och byte av fönster. Arbetet beräknas vara klart i mars. Kortedala/Gamlestaden Förnyelse av parkeringsdäcket Under vecka 7 numrerar vi upp parkeringsplatserna och installerar bilburar i parkeringsdäcket vid Brahegatan/Skaragatan. Dessutom ansluter vi parkeringsdäcket till P-assistans som är en extra service för dig som hyr pakeringsplats. Det innebär att du kostnadsfritt får hjälp om bilen inte startar eller om du skulle råka ut för inbrott i bilen. Då kommer personal från P-assistans snabbt till platsen och ser till att din bil blir brukbar. Skulle skadorna vara stora, ordnar de en hyrbil eller taxi. Parkeringsdäcket beräknas vara helt färdigt i mitten av mars. Just nu finns några lediga parkeringsplatser att hyra. Intresserad? Välkommen att kontakta BoButiken på Aprilgatan 1, telefon eller Nya miljövärdar Nu förstärker vi vår satsning på utemiljöer och anställer ytterligare två miljövärdar i Kortedala. De heter Stina Klövmark och Sanad Amir El Hadj och börjar arbeta hos oss i februari. Vi hälsar dem varmt välkomna till Poseidon! Upptäck minigymet Du känner väl till att vi har ett minigym i Kortedala? Det är gårdsföreningen Kortedalalyftet som ord- 14 I VÅRA KVARTER

15 Lokala nyheter nat ett gym för hyresgästerna i Adventsparken, Vårfruparken och Allhelgonaparken. Gymet ligger på Årstidsgatan 22. Kontakta din husvärd, så får du veta mer! Torsdagssoppa i Gamlestaden Kom till aktivitetshuset Braxen och ät soppa med dina grannar! Varje torsdag klockan serverar Hyresgästföreningen och Poseidon soppa för endast 20 kronor. Vid fint väder går vi till boulebanan och spelar efter maten. Aktivitetshuset Braxen ligger på Nylösegatan 5 7. Välkommen! Linné/Guldheden Följ med till Ullared Sugen på att handla nya vårkläder? I slutet av mars ordnar vi en Ullaredsresa för dig som bor i Guldheden. Som vanligt bjuder vi på bussresa och lunch. Inbjudan och mer information kommer i din brevlåda! Olskroken Spontanidrottsplats på gång Vid Borgaregatan i Olskroken planerar vi just nu för en spontanidrottsplats. Tanken är att skapa en idrottsplats som passar barn i alla åldrar, från 3 till 99 år! Arbetena beräknas starta i mars/april och förhoppningen är att idrottsplatsen ska vara klar att tas i bruk i juli. Lokaler byggs om till lägenheter På Olskroksgatan 5 bygger vi om en tidigare lokal till lägenheter. Här skapar vi tre ettor på vardera 30 kvadratmeter med inflyttning den 1 juni I Redbergslid förvandlar vi också en lokal till lägenhet. På Svangatan 12 blir det en etta på 40 kvadratmeter med inflyttning den 1 maj Lägenheterna kommer att hyras ut via Boplats Göteborg. Boka en övernattningslägenhet Du känner väl till att vi har övernattningslägenheter att hyra i Lunden och på Norra Ågatan? Tanken är att du ska kunna boka lägenheterna när du behöver extra utrymme, till exempel när släkt och vänner kommer på besök. Övernattningslägenheterna är i första hand till för våra hyresgäster som bor i områdena. Kostnaden är 200 kr/natt. För mer information och bokning, kontakta våra säljare Leif Larsson på telefon eller Sue-Ann Lundin på telefon Tips för sportlovet! Sportlovet närmar sig och vi hoppas förstås på vinterväder och pulkaåkning. Men blir det ingen snö, finns ändå mycket roligt att hitta på. Här ger vi tips på aktiviteter runt om i Göteborg de flesta är gratis! Sjöfartsmuseet Sjösvarsjakt är en kul nyhet för alla barn. På andra våningen i museet kan du följa ett barnspår och lösa kluriga frågor genom att använda dig av dina sinnen. Du får lukta, räkna, rita, sjunga och gissa samtidigt som du lär dig mer om svensk sjöfartshistoria. Barnspåret består av ett häfte som kostar 10 kr. Gratis entré för alla under 25 år. Vuxna betalar 40 kr. Läs gärna mer på: Frölunda Kulturhus Frölunda Kulturhus anordnar flera aktiviteter för barn och ungdomar under lovet, bland annat Öppen pappersverkstad den 8 10 februari, kl Barn är välkomna att skapa figurer, former och collage i papper. Materialavgift är 10 kr. Trollerishowen Helt magiskt visas den 9 10 februari, kl samt i Lilla Salen. Från 5 år. Sportlovsentré 25 kr. Frölunda Kulturhus anordnar även nålfiltning, vattendisco, musik och sång samt minikurs i animerad film under lovet. För mer information gå in på: www. frolunda-kulturhus.goteborg.se Stadsbiblioteket På Stadsbiblioteket blir det Fantasyvecka den 9 15 februari. Dessutom kan du vara med i en workshop och lära dig att lajva (en slags teater). Spelförbundet SVEROK lär ut olika fantasy brädspel. Det blir även skriv- och ritpyssel. Gratis entré. För mer information, gå in på: Pyssel i Kortedala I Kortedala anordnar våra gårdsföreningar aktiviteter för dig som bor hos Poseidon i området. Den 9 och 11 februari, kl blir det pyssel i Porslinsblommans lokal på Allhelgonagatan 26. Du kan göra egna kort, låna symaskinen eller göra gipsfigurer. Vill du prova på att dreja, har du möjlighet att göra det utan kostnad hos gårdsföreningen Lergöken. Vi håller till i samma lokal den 10 och 12 februari, kl Backa/Brunnsbo Om det blir tillräckligt kallt, kommer Poseidon att spola en isbana på näridrottsplatsen i Backa och ytterligare en i Brunnsbo. I VÅRA KVARTER 15

16 B-Post Porto betalt Erbjudande Välkommen till Universeum! Som hyresgäst hos Bostads AB Poseidon har du 50 procent rabatt på inträdet för både vuxna och barn under februari Poseidon bjuder också på kaffe/ festis och kanelbulle i kafét. Erbjudandena gäller för max 2 vuxna och 3 barn mot uppvisande av kupongerna nedan. Rabatten gäller endast barn- och vuxenbiljetter, ej familjebiljetter och Science Pass. Nordens största Science Center Universeum är Nordens största Science Center och en spännande upplevelse för hela familjen. Sju våningar med massor av äventyr och kluriga fakta! Här kan du uppleva tropisk regnskog, spana på hajar, klappa rockor, testa pulsen i en massa sportiga aktiviteter och ta klivet ut i rymden. Och det bästa av allt det är bara några få steg från den ena världen till den andra. Läs gärna mer på: Ordinarie pris Under 4 år: fri entré 4 16 år: 99 kr Vuxna: 149 kr Erbjudande 50% rabatt på Universeum + gratis fika 50% rabatt på entrén till Universeum Rabatten gäller för max 2 vuxna och 3 barn per hushåll under februari Ta med kupongen till Universeums biljettkassa. Rabatten kan inte kombineras med andra erbjudanden. Gratis fika i kafét på Universeum Erbjudandet gäller för kaffe/festis samt kanelbulle under februari Max 2 vuxna och 3 barn per hushåll. Ta med kupongen till Universeums kafé. Namn... Adress Namn... Adress......

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande

JULPYSSEL & KORSORD. Brandsäkra tips i jultider. Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] DECEMBER 2011 Brandsäkra tips i jultider JULPYSSEL & KORSORD Barnens pysselsidor ] Fixa fina julgrupper ] Nyårsfirande Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM

Uppdrag Städning. ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips 10 DAMMSUGARE! TÄVLA OM TÄVLA OM 10 DAMMSUGARE! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 20100 Uppdrag Städning ] Följ med på trapphusstädning ] Tvättstugan får högt betyg ] Lillvors bästa städtips ] Lågenergihuset

Läs mer

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo

Erbjudanden. Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar ] Bästa tipsen för balkongen ] Odlarglädje i Brunnsbo TREVLIG SOMMAR! ÖNSKAR POSEIDON HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] JUNI 2009 Erbjudanden ] Res med Stena Line ] Lisebergs restauranger Sköna gröna utemiljöer ] Guide till våra gröna lustgårdar

Läs mer

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR

PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA KUL I SOMMAR I VÅRA kvarter LISEBERG VINN SÄSONGSKORT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 04 Konst värd en park Välkommen till invigningen i Backa Röd den 4 juni kl! PÅ VÄG MOT NY LÄGENHET ORDNING PÅ SOPORNA

Läs mer

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS

sällskapsspel kvarter I VÅRA HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS I VÅRA kvarter kryssa & vinn sällskapsspel HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON december 2012 Pynta med grönt KORSORD JULGODIS LJUSET FIRA TILLSAMMANS Välkommen till Poseidon Huvudkontor Bostads AB

Läs mer

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS

kvarter Upprustning pågår I VÅRA FÖRE EFTER FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND KULTURHUS I VÅRA kvarter ALFONS ÅBERGS VINN BILJETTER TILL KULTURHUS HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON FEBRUARI 2014 FÖRE EFTER Upprustning pågår FULL FART PÅ SPORTLOVET POSEIDON BYGGER OM FRAMTIDENS BREDBAND

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDÖST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Farsta och Kärrtorp med

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT

DIN LOKALA BOTIDNING. Andrew fick första lyan i Hässelby Gård TEMA MILJÖ EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT ODA GRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer ett februari 2009. EDITION STOCKHOLM VÄSTERORT DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Hässelby, Grimsta,

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Med vattnet som granne. nr 2. Grilla godare i sommar. lyft i järnbrott. påverka. upprustning. ung i bostadsbolaget. Kalasa med Bostadsbolaget

Med vattnet som granne. nr 2. Grilla godare i sommar. lyft i järnbrott. påverka. upprustning. ung i bostadsbolaget. Kalasa med Bostadsbolaget rivas en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget nr 2 2012 Inspiration Grilla godare i sommar upprustning Nya Spinetten lyft i järnbrott ung i bostadsbolaget påverka ditt boende Eriksberg Med vattnet

Läs mer

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6

Herrhagen i högform 04-2014 ENERGISMARTA JULKLAPPAR. App, lapp, sa att du slapp SIDAN 4 5 SIDAN 3 SIDAN 6 ENERGISMARTA JULKLAPPAR SIDAN 3 # 04-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Herrhagen i högform SIDAN 4 5 App, lapp, sa att du slapp SIDAN 6 LEDARE Ett bekymmersfritt boende Tidningen

Läs mer

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN

En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN En handbok i konsten att FLYTTA HEMIFRÅN VILL DU FLYTTA HEMIFRÅN? 2 Säkert har du många gånger tänkt tanken att skaffa dig ett eget hem. För att göra det enklare när det väl blir dags bör du börja med

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003

VÄRDSNYHETER. Sid 4. Sid 15. Sid 18 TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 NUMMER 12003 NUMMER 12003 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER TRÄFFA ERNE AHLMAN - ELDSJÄL I GÄRDSÅS PAPPA TILL LANTGÅRDEN GALAXEN SID 10-12 STADSVANDRING I TYNNERED Sid 4 VAD GÖR VI MED DIN HYRA?

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009

Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 Vi i VätterHem Nyheter och information för VätterHems hyresgäster - Nr 2 2009 För Miriam och Samuel kretsar mycket kring Noa, 7 månader! Årets Öxnehagadag! Lördagen den 16 maj är det full aktivitet. Programmet

Läs mer

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten

MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 4 DECEMBER 2014 Så tycker hyresgästerna om HFAB MÖBLERA RÄTT Behåll värmen i lägenheten Sök bostad förenklade regler VALLÅS VISIONER Barn visar konstverk TRYGGT BOENDE Viktigt

Läs mer

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi?

Sänk din ränta. Experten Claes Hembergs tips gav Amanda lägre lånekostnader KONSUMENTMAKT DRÖMMEN RISK & CHANS. Vad passar din boendekonomi? För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 1 2013 5 400 kronor sparade Amanda Fog per år genom att pruta på sin bolåneränta Sänk din ränta Experten Claes Hembergs tips gav

Läs mer

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng Årgång 8 Nr 1 2005 Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid 12 20 nya bostäder

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet

EFTER. Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna. Hjälp! Det. Så stoppar du dålig lukt i lägenheten. Självklart för unga irländare att köpa lägenhet För dig som bor i en SBC-förening eller bosparar i SBC. Nummer 3 november 2009 www.sbc.se Köpa bostadsrätt Smarta tips för köpsugna Hjälp! Det luktar illa Så stoppar du dålig lukt i lägenheten Bo utomlands

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen!

ODAGRANNAR BÄSTA GRANNARNA. 4 miljarder extra: Nu rustas hus och. Brandmästaren uppmanar: Glöm inte släcka ljusen! ODAGRANNAR Till dig som bor hos Svenska Bostäder. Nummer fem december 2009. EDITION STOCKHOLM SYDVÄST DIN LOKALA BOTIDNING Med nyheter, information och reportage för dig som bor i Skärholmen, Vårberg,

Läs mer

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter

Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Förnyelse: Fyrtioåtta år i samma kvarter Gunilla Grip har bott på Kvarngärdet sedan 1962 Grattis! 30 år hos Uppsalahem ger hyresrabatt! Gör en klimatinsats och spara pengar Individuell mätning av vatten

Läs mer

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se

Missa inte: www.poseidon.goteborg.se OKTOBER NOVEMBER 04 MED BOSTADS AB POSEIDON Äntligen höst! JAG TROR ATT jag sagt det förut, men måste få säga det igen: jag gillar hösten! Äntligen får man ta på sig varma kläder och gömma näsan i en halsduk.

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar!

02-2012. Sawanee har receptet på framgång. Britsen byter ansikte. Äntligen sommar! # 02-2012 Nyheter och möjligheter för Kopparstadens hyresgäster Äntligen sommar! Grilla på balkongen? Släppa ut katten? Vad bör man tänka på i sommartider? Vi ger tips för en trevligare sommar. SIDAN 5

Läs mer