National Forum on Active Learning Classrooms

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "National Forum on Active Learning Classrooms"

Transkript

1 National Forum on Active Learning Classrooms Första veckan i augusti 2015 besökte 27 svenskar från 12 olika lärosäten samt Akademiska Hus konferensen National Forum on Active Learning Classrooms vid University of Minnesota. Det var den tredje konferensen som genomfördes vid universitetet med inriktning mot aktivt lärande. Till den förra konferensen år 2013 tog Akademiska Hus initiativet att bjuda in representanter från Uppsala universitet, SLU och Örebro universitet för att besöka konferensen. Totalt var vi ett 10-tal svenskar som åkte. Alla var efteråt mycket nöjda och inspirerade och vi bestämde gemensamt att själva försöka ordna en liknande konferens i Sverige året efter. I augusti 2014 genomfördes därför ett symposium i Uppsala som besöktes av 120 personer med några representanter även från våra nordiska grannländer. Fler ville komma men de bokade lokalerna satte stopp för fler besökande. I slutet av symposiet i Uppsala bildades också mer formellt ett svenskt nätverk Rum för lärande. I början av 2015 började vi inom nätverket att planera för ett nytt besök i Minnesota och efter inbjudningar till alla som besökte symposiet i Uppsala året innan så anmälde sig alltså totalt 27 personer till besöket detta år. Nedan följer en kort sammanfattning i form av en reflektion efter att intensivt ha lyssnat på många olika röster under de tre dagarna. Intresset kring aktivt lärande Om konferensen i Minnesota kan vara en värdemätare på intresset kring aktivt lärande så är det i kraftig tillväxt besökte 120 personer National Forum, 2013 var siffran 170 personer och detta år fick arrangörerna dra ett streck vid 230 personer eftersom lokalerna även här satte stopp. Några få programpunkter genomfördes för alla deltagare samtidigt i en större hörsal, men i huvudsak levde arrangörerna som de lärde d.v.s. huvuddelen av de parallella sessionerna framfördes i Active Learning Classrooms med stor delaktighet av konferensdeltagarna. Nedan ser vi Marie Leijon (Malmö Högskola), Åse Tieva (Umeå universitet), Catrin Mårdell (Försvarshögskolan) samt Katarina Tofteräng (Akademiska Hus, region syd) diskutera active learning vid ett eget arbetspass som den svenska gruppen genomförde. Vid Whiteboarden ser vi Gudrun Edgren (Lunds universitet) som fått gruppens roll att anteckna gruppens åsikter.

2 Den stora svenska delegationen och några enstaka deltagare från ytterligare några andra länder har nu inspirerat arrangörerna att till 2017 konferens boka större lokaler och nu bjuda in till International Forum on Active Learning Classrooms. Vad är aktivt lärande? De pedagogiska metoderna för lärandet har varit ganska oförändrade under århundraden, ja årtusenden. I antikens Grekland och under romarikets storhetstid genomfördes storskalig folkbildning på jättelika arenor. Sedelärande skådespel uppfördes som förmedlade budskap om vad som var rätt och fel. I mindre skala överfördes kunskap och vishet genom att äldre och klokare berättade för de yngre och kunskapstörstande. Dessa lyssnade, memorerade och förhoppningsvis nyttjade klokskapen samt förde kunskaperna vidare till nästa generation på samma sätt. Att lära utantill var en inte allt för ovanlig metod. Så har kunskap fortsatt att överföras i generationer. De romerska arenorna har visserligen utvecklats till mer ändamålsenliga aulabyggnader och klassrum men pedagogiken att berättalyssna-lära har bestått. Detta trots att pedagogisk forskning nu sedan länge framhållit att ett större engagemang och delaktighet hos studenten under lärandeprocessen kraftigt ökar inlärningen. Ja redan Confusius ( BC) uttryckte detta i ett inte helt okänt uttalande. Jag hör och jag glömmer Jag ser och jag minns Jag gör och jag förstår Aktivt lärande är alltså en metod som bättre aktiverar studenten under lärandeprocessen än traditionella föreläsningar. Genom ett utvecklat arbete i grupper lär man dessutom inte bara av läraren utan av varandra (kollaborativt lärande) vilket ytterligare stödjer inlärningsprocessen och ökar förmågan att samarbeta, diskutera och redogöra för sina åsikter.

3 Används inte metoden idag? Det finns flera varianter av aktivt lärande som idag brukas inom olika stadier inom skolväsendet. PBL (problembaserat lärande) är en sådan metod som tillämpas inom flera akademiska utbildningar, men det finns fortfarande väldigt mycket traditionell undervisning kvar. Speciellt gäller det inom universitet och högskola. Är då utbildningen inom universitet och högskola mer konservativ vad avser den pedagogiska formen än inom lägre stadier? Det finns många röster som hävdar detta. En av föreläsarna i Minnesota ansåg till och med att formerna för den generella akademiska undervisningen i sin konservatism endast överträffades av katolska kyrkan. Ett mycket tillspetsat uttalande men många vittnade om ett starkt motstånd inom sina lärosäten för att ändra befintliga rutiner och undervisningsmetoder. Vilka är fördelarna med aktivt lärande? Många lärosäten redovisade vid National Forum såväl 2013 som detta år undersökningar där man försökt jämföra de traditionella pedagogiska metoderna med mer inslag av aktivt lärande. Sådana undersökningar visar att aktivt och kollaborativt lärande ger djupare kunskaper och bättre resultat på slutproven än de traditionella metoderna. Nu vet alla att det inte är så lätt att göra sådana jämförande studier av olika undervisningsformer. Senast vid SUHF:s seminarium i Kista i maj 2015 konstaterades att resultatet av många av dessa undersökningar knappast ens gick att kategorisera som resultat av seriös forskning. Detta på grund av svårigheterna att överblicka alla påverkande parametrar i en sådan undersökning. Det man ändå kan säga om gjorda undersökningar är att det finns många tecken som tyder på att metoden ger ett bättre resultat än traditionell undervisning. Finns det andra skäl till aktivt och kollaborativt lärande? Ja, här fanns många röster som underströk den förändring som världssamhället nu genomgår i övergången från industrisamhället till informationssamhället. Inte minst underströks detta av den svenska presentationen vid konferensen som gjordes av Tomas Grysell från Göteborgs universitet och Cecilia Almlöv från SLU samt under slutanförandet av Thomas Fisher från University of Minnesota. Framväxandet av industrisamhället från mitten av 1800-talet skapade arbetstillfällen där var och en fick en ganska specialiserade arbetsuppgifter som mest rationellt genomfördes på en bestämd plats i en lång kedja i en sammansatt process. Gör som du blir tillsagd så flyter processen.

4 Omvandlingen från det agrara samhället till industrisamhället krävde utbildad arbetskraft i en ökande omfattning. Därför genomfördes också under denna epok i industrialiserade länder en bred satsning på skolor och utbildning. Skolorna byggdes i stort sett upp enligt industrisamhällets principer och de pedagogiska miljöerna skiljer sig inte speciellt mycket från de industriella.

5 Var och en har sin egen plats i en lång kedja. Lyssna tyst och andäktigt och kom ihåg vad läraren berättar. Tillämpa sedan denna kunskap när du kommer ut i arbetslivet. Detta skolsystem gav också som resultat en arbetskraft som var anpassade efter industrisamhällets behov. Informationssamhällets behov När it-teknologin på allvar slog igenom på bred front någon gång på 1980-talet och utvecklingen sedan fortsatte med allt mer informationsöverföring via digitala medier, då påbörjades också en postindustriell utveckling mot allt mindre människor inom varuproducerande industrier och hantverk och allt fler inom servicenäringar. I detta nya informationssamhälle rullar idéerna allt fortare och gamla sanningar står sig inte länge i konkurrensen. Den som inte hela tiden utvecklar sina produkter eller sin service står inte bara stilla utan blir snabbt hopplöst frånsprungen. Informationssamhället efterfrågar idag en helt annan arbetskraft än industrisamhället. Nu duger inte specialister i sina egna boxar på en lång rad. Nu krävs flexibla människor som kan inspirera och hjälpa varandra att hela tiden utveckla sina varor och tjänster i framgångsrika team. Arbetskraft som inte är upplärda att arbeta på detta sätt kommer inte att betraktas som attraktiva på arbetsmarknaden längre. Moderna arbetsplatser utformas därför idag på ett helt annat sätt än tidigare för att på bästa sätt stödja det nya arbetssättet. Borta är de enskilda båsen i rader, ersatta av miljöer som stödjer samarbete och ömsesidig påverkan. Hur stödjer dagens högre utbildning informationssamhällets behov?

6 Ja, även om det med säkerhet finns många andra organisationer som i sin konservatism kan placeras mellan katolska kyrkan och våra akademiska lärosäten så kan många som liksom jag följt utvecklingen de senaste 30 åren intyga att det går inte med någon rasande tempo. När innehållet i nya universitetsprojekt ska bestämmas så är det i regel samma lokaltyper för utbildningen som alltid förekommit, möjligen lite fler till antalet än tidigare. Det är faktiskt inte så svårt att få medhåll om detta, men ett snabbt svar blir alltid men hur ska vi kunna avsätta den tid som erfordras för att lägga om vår undervisning till något sådant? I en värld där alla lärosäten i framtiden kommer att konkurrera om sina studenter kommer med största sannolikhet studenterna att välja det lärosäte som får ryktet att ge bäst förutsättningar att snabbt smälta in och bidra på de mest spännande arbetsplatserna. Detta blir riktigt tydligt på de amerikanska universiteten med höga kursavgifter men våra svenska studenter går ut i arbetslivet med stora skulder för sina studier och måste snabbt ha bra jobb för att kunna betala av dessa. När studenterna börjar rösta med fötterna och undvika mindre effektiva utbildningsmiljöer kan det vara för sent för lärosätet att göra förändringar. Vem har råd att inte utbilda för samhällets behov? Hans Antonsson

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

GÖRAN ADLÉN Hedersomnämnande från Stora Talarpriset 2009

GÖRAN ADLÉN Hedersomnämnande från Stora Talarpriset 2009 GÖRAN ADLÉN Med suveränt grepp om ord, bilder och associationer botaniserar Göran Adlén lustfyllt i de trender och mekanismer som styr och omskapar vår tid. Utan att för en sekund tappa tråden eller förlora

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer