Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid :00-15:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande Andréas Schönström (S) Rose-Marie Carlsson (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Stefana Hoti (MP) Emma-Lina Johansson (V) Håkan Fäldt (M) Helena Nanne (M) Charlotte Bossen (C) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Elin Kramer (S) Anders Rubin (S) Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Nils Anders Nilsson (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) John Roslund (M) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Anton Sauer (C) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD) Eventuellt förhinder anmäls snarast till Anna-Lena Alnerud

2 2 1. Val av justerare 2. Redovisning av delegerade beslut till kommunstyrelsen 13 november 2019 STK Protokoll KSAU Protokoll KSAU Anmälan av inkomna skrivelser 2019 STK Cirkulär 19:42 Omvårdnadsbidrag och ändrad personkrets i Föräldraledighetslagen 4. Remiss från försvarsdepartementet - förbättrat skydd för totalförsvaret SOU 2019:34 STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret Förslag till yttrande Remiss Förbättrat skydd för totalförsvaret Remiss från Försvarsdepartementet - Remittering av slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU:2019:34) Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) 5. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Ansökan om objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park Servicenämnden beslut Tjänsteskrivelse servicenämnden Ansökan om objektsgodkännande för anslutningar till fastigheter i Sege Park Karta över berörda byggnader Satellitbild av Sege Park

3 3 Karta över berörda fastigheter Detaljplan för fastigheten Östra Sjukhuset 2 m.fl. (Sege Park) i Kirseberg i Malmö 6. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen m.fl. STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande avseende förverkligande av allmän platsmark inom fastigheten Bilen m.fl. Tekniska nämnden beslut Tjänsteskrivelse tekniska nämnden Objektsgodkännande för projekt 8060 Bilen m.fl. 7. Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt 9170 Förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Ansökan från teknisk nämnd om objektsgodkännande för förlängning av busskörfält på Stockholmsvägen Tekniska nämnden beslut Tjänsteskrivelse tekniska nämnden Underlag till objektsgodkännande för projekt 9170 Stockholmsvägen busskörfält 8. Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon 2019 och 2020 STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemang Triatlhon Ansökan om utbetalning av medel för tävlingsarrangemangen i Triathlon 2019 och 2020 KS AU beslut Anslag till Malmö Triathlon Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt

4 4 Erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande för projekt erosionsskydd av havsbotten vid färjeläge i Norra Hamnen Tekniska nämnden beslut Tjänsteskrivelse tekniska nämnden Objektsgodkännande - Erosionsskydd färjeläge N-Hamnen 10. Anslag medel för kompetensutveckling STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Anslag medel för kompetensutveckling 11. Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag på fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell STK G-Tjänsteskrivelse KSAU Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete och möjlighet till klimatväxlingsmodell Rapport - Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell 12. Utveckling av uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro STK Förslag till beslut KSAU AGU Utveckling av uppföljningen av arbetsmiljö och sjukfrånvaro G-Tjänsteskrivelse AGU Utveckling uppföljning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro Utveckling och uppföljning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro 13. Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar

5 5 STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar Grundskolenämnden beslut Tjänsteskrivelse från grundskolenämnden Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar - grundskolenämnden Fritidsnämnden beslut Tjänsteskrivelse fritidsnämnden Rapport från fritidsnämnden - Modell för fördelning och användande av sporthallar och gymnastikhallar 14. Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande STK Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Lägesrapport avseende budgetuppdrag 2019 om Strategier för klimatneutralt byggande Stadsbyggnadsnämndens beslut med Reservation (MP) och Särskilt yttrande (SD) Tjänsteskrivelse stadsbyggnadsnämnden 15. Redovisning av motioner som i sak bifallits men ännu inte åtgärdats (2019) STK Ärendet kompletteras med handlingar. 16. Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn

6 6 Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö STK Förslag till beslut KSAU muntlig reservation (M) G-Tjänsteskrivelse KSAU Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapepogram för Malmö Motion av John Roslund (M), Tony Rahm (M), Håkan Fäldt (M) och Torbjörn Tegnhammar (M) om Skyskrapeprogram för Malmö Tekniska nämnden beslut med Muntlig reservation (M+L) Remissvar från tekniska nämnden med Muntlig reservation från (M+L) Stadsbyggnadsnämnden beslut med muntlig Reservation (M) Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-05 13:00-15:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-08-14 kl. 13:00-13:31 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-11-07 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-13 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Roko Kursar

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen 7 vån

Protokoll. Sessionssalen 7 vån Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-10-29 kl. 14:00-14:15 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sessionssalen 7 vån Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-04-04 kl. 13:00-13:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-21 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-31 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Sessionssalen, Rådhuset

Sessionssalen, Rådhuset Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-10-15 kl. 13:00-14:50 Plats Beslutande ledamöter Sessionssalen, Rådhuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-05-02 kl. 13:00-15:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-01-31 kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71) U2018/03652/GV

Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71) U2018/03652/GV Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (3) Datum 2018-12-05 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2018-925 Yttrande Till Utbildningsdepartementet Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-25 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-04-25 kl. 13:00-19:00 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-20 09:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-05-02 kl. 13:00-15:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-17 09:00-12:00 Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-02-13 kl. 13:00-14:40 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 14:30-17:00 Plats Sjöblads väg 4 (Apelgårdskolan) Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr (S)

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-11-07 kl. 13:00-13:57 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-27 13:00-16:00 Plats Kulturförvaltingen, Baltzarsgatan 31 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S)

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S) Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-12-20 kl. 09:00-18:20 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-16 kl. 13:00-14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 23 oktober 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Stefan Lindhe, Angelika Bengtsson, Hanna Thomé, Allan Widman, Lars-Johan Hallgren,

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-06-11 kl. 09:00-09:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-11-22 kl. 13:00-17:47 Plats Rådhuset, Sessionssalen Beslutande ledamöter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 273-288 Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-09-26 kl. 13:00-18:40 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-08 08:30-12:00 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöte M och C 2019-01-07 kl. 16.30

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-06-19 kl. 13:00-20:20 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-09-05 kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-24 09:00 Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6a, våning 9, C9-1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-28 13:30-16:30 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-12-15 kl. 14:00 Sluttid: 15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Andréas

Läs mer

Den 1 oktober Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 1 oktober Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 1 oktober 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Anneli Bojesson, Torbjörn Tegnhammar,

Läs mer

kl. 09:00 Sluttid:

kl. 09:00 Sluttid: Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2017-09-27 kl. 09:00 Sluttid: Plats Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-31 kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-11-23 09:00-12:00 Plats Sessionssalen, Stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-05-08 kl. 13:00-13:40 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-08-14 kl. 13:00-13:31 Plats Beslutande ledamöter Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice

Läs mer

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24

Plats. Ev. förhinder anmäls snarast till kansliet, eva.kristiansson@malmo.se eller tel. 34 13 24 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-02-25 13.00 Abboten lokal Framtiden, Rådmansgatan 9, vån. 4 (f.d. Magistratsskolan) Gruppmöte (M+FP) 2015-02-23 15.30 Rum 4436, August

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-29 kl. 09.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän Sessionssalen, vån 7, Stadshuset

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-09-24 13:00 Plats Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Jan Olsson (S) Stefana

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämndens delegation 1 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-02 09:00-10:00 Plats stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2011-08-23 Sammanträdestid kl 14.00 15.45 Protokoll 2011:7 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson (förste

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-12-05 kl. 13:00-13:35 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-08 kl. 08:30-11:20 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per

Läs mer

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029

Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering inför perioden 2018-2029 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2016-03-02 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-1509 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss Trafikverkets inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering

Läs mer

Sessionssalen, Stadshuset

Sessionssalen, Stadshuset Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-25 kl. 09:00-11:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sessionssalen,

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 15 juni 2016 16:00 Plats Triangeln 1-2 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit

Läs mer

Protokollsutdrag. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden. Sammanträdestid kl. 09:00 Sluttid: 13:35

Protokollsutdrag. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden. Sammanträdestid kl. 09:00 Sluttid: 13:35 Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2017-09-27 kl. 09:00 Sluttid: 13:35 Plats Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-20 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-24 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-05-23 kl. 13:00-18:10 Plats Rådhuset, Sessionssalen Beslutande ledamöter Nicola Rabi (M) 119-129 Magnus Olsson (SD) Andréas Schönström (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-04-29 kl. 10:00 Sluttid: 10:35 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)

Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) Malmö stad Tekniska nämndens delegation 1 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-02 kl. 09:00-10:15 Plats Stadshuset, August Palms plats 1, rum 4287 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Sessionssalen, Rådhuset

Sessionssalen, Rådhuset Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-09-27 kl. 13:00-14:45 Plats Beslutande ledamöter Sessionssalen, Rådhuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Lilian Gerleman (M) Eva Ann-Britt

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-06-11 kl. 09:00-09:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Sociala resursnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-06-25 kl. 13.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Triangeln Carina Nilsson (S) Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Norr 1 (10) Sammanträdestid 2014-08-27 klockan 17.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Södra Bulltoftavägen 16, lokal Galaxen Petra

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tid och plats Måndag 24 april i Sessionssalen, kommunhuset kl 18:30-19:00 Beslutande Övriga närvarande Leif Bergman (S) ordförande Solweig Gard (S) vice ordförande Bosse Henriksson (M) andre vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Katrinetorp Landeri

Protokoll. Katrinetorp Landeri Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-06-18 kl. 09:00-11:45 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Katrinetorp

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (58) Stadshusets sessionssal

Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (58) Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 1 (58) Kommunstyrelsen 2018-06-20 Tid 15.00 Plats Stadshusets sessionssal Följande ärende ska behandlas: 1. Kommunkontorets information om ekonomi och budget

Läs mer

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-03-28 kl. 08:30-11:45 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fastighetsägare BID Sofielund - framgångsfaktorer för samverkan

Fastighetsägare BID Sofielund - framgångsfaktorer för samverkan Fastighetsägare BID Sofielund - framgångsfaktorer för samverkan Julia Fryklund, ÅF November 2018 Innehållsförteckning 1. Inledning och avgränsning 3 2. Bakgrund 4 3. Fastighetsägare BID Sofielund 5 Medlemmar

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2013-04-18 Kl.17.00 KALLELSE OCH DAGORDNING Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Fritidsförvaltningen Henrik Smithsgatan 13, Studion, vån 6 Frida Trollmyr

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-05-26, kl 10 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän Sessionssalen, Stadshuset

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-05-21 09:00 Plats Kungsgatan 13, Hörsal 317 Ordförande Ledamöter Ersättare Sedat Arif (S) Joel Laguna

Läs mer

Den 31 mars Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 31 mars Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 31 mars 2016 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Linda Hiltmann, Bob Ericsson, Patrick Reslow och Per Ramhorn. Som ersättare för de frånvarande

Läs mer

övrig Tomas Bärring, Kanslidirektör, Stadskontoret (t o m 29)

övrig Tomas Bärring, Kanslidirektör, Stadskontoret (t o m 29) Nämndssammanträde 2012-03-20 Sammanträdestid kl 14.00 15.45 Protokoll 2012:3 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare Sara Fagnani Nilsson (tjg som ordförande) John Roslund

Läs mer

Den 1 september 2016

Den 1 september 2016 Den 1 september 2016 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Lisbeth Persson-Ekström, Daniel Wolski, Katerin Mendez, Helena Nanne, Ewa Bertz,

Läs mer

KALLELSE Datum OBS fredag

KALLELSE Datum OBS fredag KALLELSE Datum 2013-04-19 OBS fredag Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 349033 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola

Protokoll Kommunfullmäktige. 18:30-21:00 Hidinge skola Tid Plats 18:30-21:00 Hidinge skola Beslutande ledamöter Amanda Höjer (C) (ordförande) Britt Åhsling (M) (vice ordförande) Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande) Wendla Thorstensson (C) Ulla Kristina

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 Malmö stad Kommunstyrelsen Datum 2019-01-16 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Kungsgatan 13, Hörsalen

Kungsgatan 13, Hörsalen Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-03-28 kl. 09:00-12:48 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kungsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2019-01-22 kl 13:30 15:10 8-12 Beslutande Anna Zöögling (S) ordförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Ingvar Jansson (S), Håkan Joelsson (S), Emma Graaf (S), Mattias Ezelius (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Revisorskollegiet 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid onsdag 24 januari 2018 16:00 Plats Möllevången 2-4 Ledamöter Sten Dahlvid (S), Ordförande Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-05-21 09:00 Plats Kungsgatan 13, Hörsal 317 Ordförande Ledamöter Ersättare Sedat Arif (S) Joel Laguna

Läs mer

Den 15 oktober sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige

Den 15 oktober sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige Den 15 oktober 2014 sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober 2014 - den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige inom Malmö Östra valkrets Olof Lavesson (M), Håkan Fäldt

Läs mer

KALLELSE Datum

KALLELSE Datum KALLELSE Datum 2010-02-11 Tid 09.00 Plats Sessionssal, S 4033 August Palms plats 1, Malmö Eventuellt förhinder anmäles snarast till tfn 342322 eller 343540 ORDFÖRANDEN Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anders

Läs mer

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96 Malmö stad Revisorskollegiet 2010-2014 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2014-11-26 klockan 16.00 18.05 Plats Stadshuset, konferenscenter Triangeln 1-2 Paragrafer 93-102 Ledamöter Övriga deltagare Ej närvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (8) Sammanträdestid 2014-03-26 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll H3lmSt3fl 2019-02-25 1 (13) Plats och tid Arena, Athen, 25 februari 2019 kl 13:30-16:30 ande Ledamöter Håkan Björklund (C), Ordförande Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Prytz (M) Erika Olivares

Läs mer