Rådhuset, Sessionssalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, Sessionssalen"

Transkript

1 Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas Schönström (S) Hanna Kristina Thomé (V) Peter Ollén (M) Frida Trollmyr (S) Stefan Robert Plath (SD) Mohamed Yassin (MP) Anders Rubin (S) Josefin Anselmsson Borg (M) Gunilla Ryd (V) Anton Sauer (C) Carina Nilsson (S) (Ordförande) Lars-Johan Hallgren (SD) David Blomgren (M) Sedat Arif (S) Elin Kramer (S) Anders Pripp (SD) Helena Grahn (M) Anders Andersson (V) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Sara Wettergren (L) Rose-Marie Carlsson (S) Ilvars Hansson (SD) Märta Stenevi (MP) Noria Manouchi (M) Sadiye Altundal (V) Nima Gholam Ali Pour (SD) Sofia Hedén (S) Håkan Fäldt (M) Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande) Emma-Lina Johansson (V) John Roslund (M) Roko Kursar (L) Juan-Tadeo Espitia (S) Helena Nanne (M) Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD) Underskrifter Sekreterare... Natalie Glotz Stade Ordförande... Carina Nilsson (S) Justerande... Sara Wettergren (L) Anders Andersson (V)

2 2 Måns Berger (MP) Anders Skans (V) Arwin Sohrabi (S) Anders Olin (SD) Christina Wessling (S) John Eklöf (M) Jan Olsson (S) Eva Hallén (SD) Daniel Sestrajcic (V) Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Charlotte Bossen (C) Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande) Dündar Güngör (S) Rickard Åhman Persson (SD) Susanne Jönsson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S) Harris Cheema (S) ersätter Carina Svensson (S) Sanna Axelsson (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S) Farishta Sulaiman (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) Lilian Gerleman (M) ersätter Tony Rahm (M) Anna Isaksson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD) Simon Chrisander (L) ersätter Allan Widman (L) Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L) Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C) Övriga närvarande Utses att justera Natalie Glotz Stade (sekreterare) Christina Sundvall (administrativ sekreterare) Sara Wettergren (L) Anders Andersson (V) Justeringen Protokollet omfattar 17

3 3 17 Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1, till en beräknad totalutgift om 265 mkr. Byggstart beräknas ske i september 2020 och slutbesiktning i maj Beslutsgång Jan Olsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 till en beräknad totalutgift om 265 mkr. Beslutet skickas till Servicenämnden Grundskolenämnden Beslutsunderlag Förslag till beslut KS Förslag till beslut KSAU G-Tjänsteskrivelse KSAU Servicenämnden Ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 Servicenämnden beslut med muntlig Reservation (V) Tjänsteskrivelse från servicenämnden Ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 Grundskolenämndens arbetsutskott beslut Tjänsteskrivelse från grundskolenämndens arbetsutskott Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) Karta, Klarinetten 1 Hyresavtal Slottstadens skola, Klarinetten 1

4 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 till en beräknad totalutgift om 265 Mkr. Byggstart beräknas ske i september 2020 och slutbesiktning i maj Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige beviljar servicenämnden objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 till en beräknad totalutgift om 265 Mkr. Beslutsunderlag Yttrande från Lokal i Malmö (LiMa) Tjänsteskrivelse från servicenämnden Tjänsteskrivelse från grundskolenämndens arbetsutskott Grundskolenämndens arbetsutskott beslut Hyresavtal Slottstadens skola, Klarinetten 1 Ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 Karta, Klarinetten 1 Servicenämnden beslut med muntlig Reservation (V) G-Tjänsteskrivelse KSAU Servicenämnden Ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1 Beslutsplanering Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Beslutet skickas till Servicenämnden Grundskolenämnden

5 2 (3) Ärendet Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola, Klarinetten 1. Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar delårs- och årsbokslut. Bakgrund Grundskolenämnden är hyresgäst av Slottsstadens skola och har beställt en om-, till- och nybyggnation av skolan. Slottsstadens skolas lokalkapacitet är inte dimensionerad för de kommande årens behov av skolplatser i området och lokalerna är inte längre ändamålsenliga. Skolan består av byggnaderna A-G. Projektet omfattar rivning av skolans lägre byggnader (byggnader C-F) för att möjliggöra uppförande av en ny byggnad i tre plan. Befintlig gymnastiksal kommer att utökas och kvarstående byggnader kommer att renoveras och verksamhetsanpassas. Skolan planeras för 750 elever (25 elever/klassrum), vilket innebär en ökning med 300 elever jämfört med dagens kapacitet. Klassrummen är tekniskt dimensionerade för 960 elever (30 elever/klassrum) avseende storlek och ventilation. Friytan vid skolan uppmäts till 12 m² per elev. Ytan är något lägre än ambitionsnivån om 15 m² per elev och servicenämnden anger att det beror på ett behov av utökad sporthall och att den mindre friytan kan motiveras av närhet till park och idrottsplats. Byggstart beräknas ske i september 2020 och slutbesiktning i maj Ekonomi Totalutgiften för projektet beräknas uppgå till 265 Mkr och fördelas sig enligt nedan Ny- och tillbyggnation (inklusive rivningskostnad om 3 Mkr): 197 Mkr Ombyggnation 43 Mkr Markhantering: 10 Mkr Medel reserverade för osäkerhetsfaktor: 15 Mkr Osäkerhetsfaktorn förklaras av att projektet delvis omfattar investering i en äldre befintlig byggnad och att det finns risk att finna oförutsedda hinder som kan behöva åtgärdas. Hänsyn är också tagen till en konjunkturkänslig marknad, vilket kan komma att påverka kostnadsbilden. Objektet förutsätts rymmas inom servicenämndens investeringsplan för gällande år. Hyresbeloppet för grundskolan uppgår till tkr per år och ryms inom tilldelat kommunbidrag för grundskolenämnden. Grundskolenämnden har tecknat hyreskontrakt.

6 3 (3) Enligt hyreskontraktet mellan servicenämnden och grundskolenämnden kan hyran komma att justeras när projektets totalkostnad redovisats. Justering kommer att ske utifrån projektets verkliga kostnad. Sker förändringar i projektet i förhållande till nu gällande handlingar, ska dessa förändringar till fullo påverka hyran både upp- och nedåt. Markhantering Projektet omfattar markhantering om 10 Mkr. Posten kan komma att resultatföras och/eller aktiveras som investering. Det avgörande är om marksanering görs i syfte att återställa förorenade områden till ursprungligt skick (kostnad som redovisas i resultaträkningen) eller om marksanering görs i syfte att förädla marken (investering som ökar markens värde och redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen). Hur fördelningen blir kommer att bli känt först när markarbetet påbörjas. Yttrande LiMa LiMa rekommenderar grundskolenämnden att teckna hyreskontrakt. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare Andreas Norbrant Stadsdirektör

Sessionssalen, Rådhuset

Sessionssalen, Rådhuset Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-10-15 kl. 13:00-14:50 Plats Beslutande ledamöter Sessionssalen, Rådhuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-21 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-31 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-04-25 kl. 13:00-19:00 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-25 13:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-20 09:00 Plats Rådhuset, Sessionssalen Ordförande Ledamöter Carina Nilsson (S) Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-08-14 kl. 13:00-13:31 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-04-04 kl. 13:00-13:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-05-02 kl. 13:00-15:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen 7 vån

Protokoll. Sessionssalen 7 vån Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-10-29 kl. 14:00-14:15 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sessionssalen 7 vån Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-12-05 13:00-15:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-09-26 kl. 13:00-18:40 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S)

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S) Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-12-20 kl. 09:00-18:20 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2018-11-22 kl. 13:00-17:47 Plats Rådhuset, Sessionssalen Beslutande ledamöter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 273-288 Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71) U2018/03652/GV

Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71) U2018/03652/GV Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (3) Datum 2018-12-05 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2018-925 Yttrande Till Utbildningsdepartementet Remiss från Utbildningsdepartementet - En andra och en annan

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-11-07 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Andréas

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-31 kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-13 13:00-14:00 Plats Sessionssalen, stadshuset Ordförande Ledamöter Ersättare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Roko Kursar

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-05-02 kl. 13:00-15:55 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-06-19 kl. 13:00-20:20 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Sessionssalen, Rådhuset

Sessionssalen, Rådhuset Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-09-27 kl. 13:00-14:45 Plats Beslutande ledamöter Sessionssalen, Rådhuset Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Lilian Gerleman (M) Eva Ann-Britt

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S)

Rådhuset, Sessionssalen. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Jan Olsson (S) Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-12-20 kl. 09:00-18:20 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-05-23 kl. 13:00-18:10 Plats Rådhuset, Sessionssalen Beslutande ledamöter Nicola Rabi (M) 119-129 Magnus Olsson (SD) Andréas Schönström (S)

Läs mer

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 23 oktober Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 23 oktober 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Stefan Lindhe, Angelika Bengtsson, Hanna Thomé, Allan Widman, Lars-Johan Hallgren,

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-09-05 kl. 13:00-17:50 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson (SD) Andréas

Läs mer

kl. 09:00 Sluttid:

kl. 09:00 Sluttid: Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2017-09-27 kl. 09:00 Sluttid: Plats Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokoll. Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-08 kl. 08:30-11:20 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 ande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Per

Läs mer

Den 15 oktober sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige

Den 15 oktober sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige Den 15 oktober 2014 sammanträder för första gången de för valperioden den 15 oktober 2014 - den 14 oktober 2018 i Malmö utsedda kommunfullmäktige inom Malmö Östra valkrets Olof Lavesson (M), Håkan Fäldt

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2018-09-13 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2018-09-09 Kommun: MALMÖ Plats: Länsstyrelsen Skåne Dnr: 201-25472-18 Rösträkningen och fördelningen av

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Protokollsutdrag. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden. Sammanträdestid kl. 09:00 Sluttid: 13:35

Protokollsutdrag. Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden. Sammanträdestid kl. 09:00 Sluttid: 13:35 Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2017-09-27 kl. 09:00 Sluttid: 13:35 Plats Sessionssalen, Stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Den 1 oktober Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 1 oktober Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 1 oktober 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Anneli Bojesson, Torbjörn Tegnhammar,

Läs mer

Den 1 september 2016

Den 1 september 2016 Den 1 september 2016 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Lisbeth Persson-Ekström, Daniel Wolski, Katerin Mendez, Helena Nanne, Ewa Bertz,

Läs mer

Den 10 december 2015

Den 10 december 2015 Den 10 december 2015 Närvarande vid uppropet: Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Patrick Reslow, Lars-Johan Hallgren,

Läs mer

Rådhuset, Sessionssalen

Rådhuset, Sessionssalen Malmö stad Kommunfullmäktige 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2018-11-22 kl. 13:00-17:47 Plats Beslutande ledamöter Rådhuset, Sessionssalen Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Nicola Rabi (M) Magnus Olsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-03-27 13:00-16:00 Plats Kulturförvaltingen, Baltzarsgatan 31 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-16 kl. 13:00-14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Tekniska nämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-08 08:30-12:00 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Gruppmöte M och C 2019-01-07 kl. 16.30

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-12-15 kl. 14:00 Sluttid: 15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Andréas

Läs mer

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter

Protokollsutdrag. Håkan Fäldt (M) Sekreterare... Kristina Andersson. Ordförande... Andréas Schönström (S) Justerande... Håkan Fäldt (M) Underskrifter Malmö stad Tekniska nämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-03-28 kl. 08:30-11:45 Plats Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kulturnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-04-24 14:30-17:00 Plats Sjöblads väg 4 (Apelgårdskolan) Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Frida Trollmyr (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid kl. 15:50-16:00 Ledamöter Jonas Sundström (S) Rasmus Möller (M) Kajsa Ezelius (S) Robert Andersson (SD) Frida Nilsson (C) Pär Johnson (L) Christian Poucette (M) Carina Ohlsson

Läs mer

Kungsgatan 13, Hörsalen

Kungsgatan 13, Hörsalen Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2019-03-28 kl. 09:00-12:48 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kungsgatan

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4 SIGNERAD 2014-02-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-02-27 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan om utökat objektsgodkännande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Den 28 maj Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfprot

Den 28 maj Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. kfprot Den 28 maj 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Nils Karlsson, Martina Skrak, Katerin Mendez, Adrian

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-01-28 13:30-16:30 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänrikgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Den 29 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 april Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Eva Sjöstedt, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Lars-Johan Hallgren, Christina Wessling, Martina

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden För och efternamn Parti Personnummer Adress Roll 1 Sedat Arif (S) Ordf

Arbetsmarknads- och socialnämnden För och efternamn Parti Personnummer Adress Roll 1 Sedat Arif (S) Ordf Nominering Socialdemokraterna, Miljöpartiet & Liberalerna Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Sedat Arif (S) Ordf 2 Joel Laguna (L) Vice ordf 3 Ann-Marie Hansson (S) Ledamot 4 Anders Nilsson (S) Ledamot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden

Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-08-21 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SN-2015-915 Sammanfattning

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (4) Paragrafer 56-57 Plats och tid Socialförvaltningen Ylle 1 och 2,, kl. 16.30-17.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Den 31 mars Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 31 mars Protokollet förs av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 31 mars 2016 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Linda Hiltmann, Bob Ericsson, Patrick Reslow och Per Ramhorn. Som ersättare för de frånvarande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-24 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Den 1 november sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige

Den 1 november sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige Den 1 november 2010 sammanträder för första gången de för valperioden den 1 november 2010 - den 31 oktober 2014 i Malmö utsedda kommunfullmäktige inom Malmö Östra valkrets Anja Sonesson (M), Emil Eriksson

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-09-24 13:00 Plats Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Jan Olsson (S) Stefana

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 december (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 december (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl Ajournering Kommunfullmäktige 14 december 2017 1 (6) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-19.04 Ajournering 18.52-19.02 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 17.30 18.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Stefan Pettersson (M), tjg ers för Olof

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Skåne län PROTOKOLL 2014-09-15 10-03 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: MALMÖ Plats: Kockum Fritid Dnr: 201-22208-14 Rösträkningen

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-02-13 kl. 13:00-14:40 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sessionssalen, stadshuset Katrin Stjernfeldt Jammeh

Läs mer

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Dnr VOO 2019/0055 Sammanfattning Lunds kommun bedriver korttidstillsyn och korttidsvistelse

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Den 27 och 28 november 2014

Den 27 och 28 november 2014 Den 27 och 28 november 2014 Närvarande vid uppropet den 27 november: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Patrick Reslow, Allan Widman, Lars-Johan Hallgren, Nils Karlsson,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut- december Vår referens

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut- december Vår referens Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-11 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapportering av delegerade beslut- december SN-2015-1970

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Funktionsstödsnämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2019-02-20 09:00-13:00 Plats Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2018-10-24 09:00 Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6a, våning 9, C9-1 Ordförande Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STAFFANSTORPS Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga del tagare: 2014-06-16 Klockan 08.30-08.55 Sammanträdesrum

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Kungsgatan 13, hörsalen

Kungsgatan 13, hörsalen Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-04-15 kl. 09:00-10:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Kungsgatan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2019-04-15, kl. 17:35-18:30 Mötet ajournerades mellan 18:24 till 18:28 Sammanträdesdatum s. 1 (8) Beslutande Övriga deltagare Lennart Månsson (M) Bert Larsson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-29 kl. 09.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Tjänstemän Sessionssalen, vån 7, Stadshuset

Läs mer

Protokoll 1 (6) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef

Protokoll 1 (6) Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Protokoll 1 (6) Plats och tid Nils Holgerssongymnasiets aula, 2018-02-26, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Christian Björkqvist, kanslichef Justerade paragrafer 58 Justeringens

Läs mer

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten Malmö stad Förskolenämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2019-01-07 kl. 08:30-09:40 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten Rose-Marie Carlsson (S)

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare SIGNERAD 2015-07-08 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-07-08 Vår referens Christer Helin HR-specialist christer.helin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5)

Kommunfullmäktige. PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Dokument nr: MK KS 2015/ (5) 1(5) Kommunfullmäktige Plats och tid: Andreasgården, 2016-03-14 kl. 18:30 Beslutande: Peter Helander (C) Greger Mellbert (M) Bigitta Sohlberg (S) Gunnar Nilsson (S) Gösta Frost (S) Bernt Persson (S) Christina

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer