Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden"

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SN Sammanfattning Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden. Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att lägga skrivelserna till handlingarna. Beslutsunderlag Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen G-Tjänsteskrivelse nämnd Överföring av förskoleförvaltningens Protokollsutdrag Förskolenämnden Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Protokollsutdrag KF Redovisning av motioner som i sak har bifallits med ännu inte åtgärdats Protokollsutdrag KF Budget styrning och ledning med mål samt redovisning av nämndsmål och indikatorer Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2015 Bilaga 1 arvoden 2015 G-Tjänsteskrivelse AU Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2015 KF protokollsutdrag juni och bihang 56- Valförslag Protokollsutdrag KF juni samt bihang 58 Antagande av en ny organisation för kommunalråden mm Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Uppsägning av avtal scanning av leverantörsfakturor Investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan SIGNERAD

2 Protokollsutdrag KS Handlingsplan för arbetet med lokaler för förskole- och skolverksamhet Handlingsplan för arbetet med lokaler för förskole- och skolverksamheten Revisionsrapport- Granskning av tomtmark och lokaler för förskole- och skolverksamheten G-Tjänsteskrivelse AU 20 april 2015 Handlingsplan lokaler skolverksamhet Protokollsutdrag KS Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Rapport- Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Protokollsutdrag KS Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Protokollsutdrag kommunstyrelsen Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden G-Tjänsteskrivelse KS Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden till kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan G-Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation, byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan Protokollsutdrag KS Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4_3 G-Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4_3 2 (2) Beslutsplanering Servicenämnden Ansvariga Lena Lundin, kanslichef Carina Tempel, servicedirektör

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Informationsansvarig: Anna Gawrys 2015 Nr 56 Valförslag Till kommunfullmäktige i Malmö Valberedningen 11/ (Björn Gudmundsson/Anna Gawrys) Valberedningen framlägger härmed förslag till de på kommunfullmäktige ankommande val till kommunala uppdrag, lediga till följd av majoritetsskifte i kommunfullmäktige och nämnderna eller inkomna avsägelser. Anmälan om valteknisk samverkan Arbetarepartiet Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet de Gröna ingått teknisk valsamverkan bilaga A. Arbetarepartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har träffat överenskommelse om ordningen för ersättares inträde vid ledamots frånvaro, bilaga B. Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige beslutar: att beträffande ordningen för ersättares inträde vid förfall för ordinarie ledamot skall, där valet till vederbörande nämnd icke förrättas enligt lagen om proportionellt valsätt eller ordningsföljden mellan ersättarna bestäms på särskilt sätt eller vederbörande ersättare valts som personlig ersättare för viss ledamot i första hand inträda ersättare för samma politiska parti, med hänsyn till i fullmäktigebihanget angiven ordning, som ledamoten, i andra hand enligt partiernas ingångna valsamverkan och

20 2 Bihang 2015 Nr 56 i tredje hand ska den ersättare som har den längsta tjänstgöringstiden i nämnden eller, vid lika tjänstgöringstid, den till levnadsålder äldste ersättaren inträda, samt att utse resp. nominera till uppdrag enligt nedan Till kommunalråd utan beredningsansvar, för perioden 1 juli 2015 t o m 14 oktober 2018, tjänstgöringsgrad 50%, Hanna Thomé (V), , Uppsalagatan 4 A, Malmö, Till kommunalråd utan beredningsansvar, för perioden 1 juli 2015 t o m 14 oktober 2018, tjänstgöringsgrad 50%, Martina Skrak (V), , Gustav Möllers gata 8, Malmö, Till ordförande i förtroendenämnden, för perioden t o m 31 december 2018, nuvarande vice ordförande Birgitta Eriksson (S), , Ekgatan 59, Malmö, Till ordförande i kulturnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, nuvarande vice ordförande Sylvia Björk (S), , Sedelmakarebyn 6E, Bunkeflostrand, Till ordförande i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Andreas Schönström (S), , Skatbogatan 16, Malmö, Till andre vice ordförande i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Patrick Reslow (M), , Anders Postmans Väg 4 A, Klagshamn, Till ledamot i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden t o m 31 december 2018, efter Marie Tanndal som avsagt sig uppdraget, nuvarande ersättare Mediha Ahmadi (S), , Persborgsgatan 15 B, Malmö, Till ordförande i förskolenämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Rose-Marie Carlsson (S), , Börringegatan 6 A, Malmö, Till andre vice ordförande i förskolenämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Anneli Bojesson (FP), , Klostergatan 4, Malmö,

21 Bihang 2015 Nr 56 3 Till ordförande i miljönämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Carina Svensson (S), , Mariedalsvägen 32, Malmö, Till andre vice ordförande i miljönämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Bob Ericsson (M), , Köpenhamnsvägen 41 A, Malmö, Till ordförande i sociala resursnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Carina Nilsson (S), , Södra Bulltoftavägen 30, Malmö, Till andre vice ordförande i sociala resursnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Noria Manouchi (M), , Docentgatan 3 A, Malmö, Till ordförande i stadsområdesnämnd Innerstaden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Anders Nilsson (S), , Ripgatan 1, Malmö, Till andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Innerstaden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Ramtin Massoumi (M), , Fricksgatan 1 B, Malmö, Till ordförande i stadsområdesnämnd Öster, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Andreas Konstantinides (S), , Ligustergatan 9, Malmö, Till andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Öster, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, John Roslund (M), , Broddagatan 45, Malmö, Till ordförande i överförmyndarnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Bengt Persson (S), , Nobelvägen 147, Malmö, Till andre vice ordförande i överförmyndarnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Ingegerd Malmström (M), , Snäppevägen 5, Bunkeflostrand, Till ordförande i Malmö stadsteater AB, för perioden t o m årsstämma 2019, nuvarande ledamot Agneta Eriksson (S), , Sveagatan 20, Limhamn, Till ledamot tillika ordförande i stiftelsen Mecena, för perioden t o m 30 november 2015, efter Stefan Bengtsson som avsagt sig uppdraget, Cecilia Christersson (-), , Brunnsparken Villa Salvia 2, Ramlösa,

22 4 Bihang 2015 Nr 56 Till ledamot i stiftelsen Mecena, för perioden t o m 31 december 2018, efter Fredrik Lindgren som avsagt sig uppdraget, Mårten Öbrink (-), , Ynglingagatan 8, Malmö. Till ledamot i stadsområdesnämnd Väster, för perioden t o m 31 december 2018, efter Ulla-Britt Larsson som avsagt sig uppdraget, Ann-Sofie Garsén (S), , Skogsmätaregatan 12, Bunkeflostand.

23 Bihang 2015 Nr 56 5

24 6 Bihang 2015 Nr 56 Malmö, Tryckeri AB C A Andersson & Co 85478

25

26

27 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen Katrin Jammeh (S), Ordförande Andréas Schönström (S), Vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), Andre vice ordförande Rose-Marie Carlsson (S) Jamal El-Haj (S) Sofia Hedén (S) Jeanette Stojic (V) Karolina Skog (MP) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Eva Christina Bertz (FP) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anders Rubin (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Frida Trollmyr (S) Momodou Jallow (V) Johanna Öfverbeck (MP) John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP) Jörgen Grubb (SD) Rickard Åhman Persson (SD) Milan Obradovic (S), kommunalråd Nils Karlsson (MP), kommunalråd Hanna Thomé (V), kommunalråd Hanna Gedin (V), kommunalråd Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör Pia Kanold, sekreterare Tomas Bärring, chefsjurist Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör Mats Hansson, budgetchef Anders Mellberg, informationsdirektör Jan Haak, planeringsdirektör Ulla-Karin Holmberg, administrativ chef Karin Lindroth, ledningsstrateg Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef Gabriella Manieri, upphandlingschef Claes-Inge Wennström, stadsjurist Anna Gawrys, administrativ sekreterare Torbjörn Tegnhammar Justeringens plats och tid Stadshuset, :00 Protokollet omfattar 203

28 2

29 3 203 Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. investeringen omfattar beyggnad i två plan utmed Per Albin Hanssons väg och kommer att inrymma tre basrum med tillhörande grupprum, NO-/tekniksal, hemkunskapsal, bildsal och ett allrum för fritidshem. Projektet beräknas vara klart april Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan, till en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Beslutsgång Torbjörn Tegnhammar (M) och Ewa Betz (FP) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) att servicenämnden beviljas objektsgodkännande till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mit Torbjörn Tegnhammars (M) och Ewa Bertz (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadskontorets förslag. Särskilda yttranden, reservationer Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Ewa Bertz (FP) reserverar sig, med instämmande av John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (FP), mot beslutet, bilaga 28. Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig, med instämmande av Jörgen Grubb (SD) och Rickard Åhman Persson (SD), mot beslutet, bilaga 29. Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan

30 Bilaga 28 4 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: STK Ang: 34. Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulldals-skolan Vi har fullt förtroende för servicenämndens förmåga att göra kostnadsberäkningar och hålla sig inom dessa ramar. Vi noterar också med glädje att många projekt faller ut ännu billigare. Därför förordar vi ett system där i stället takkostnader för byggnationer beslutas, inte minst för tydlighet för den ekonomiska styrningen, och yrkade att ± 10 % stryks. Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation. Torbjörn Tegnhammar (M) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Ewa Bertz (FP) Med instämmande av: John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP)

31 Bilaga 29 5 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: nr 34 Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Servicenämnden har inkommit med en ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart april Vi Sverigedemokrater är positiva till själva objektsgodkännandet men kan inte ställa oss bakom en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Malmö stad har ett mycket utsatt ekonomiskt läge att då bevilja +/- i beräknad totalutgift blir helt enkelt för magstarkt. Då den styrande minoriteten valde att inte beakta våra synpunkter reserverade vi oss mot beslutet.. Magnus Olsson(SD) Anders Olin (SD) med instämmande av: Jörgen Grubb Rickard Åhman-Persson (SD

32 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart april Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan, till en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 % Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan G-Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation, byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan. Investeringen omfattar byggnad i två plan utmed Per Albin Hanssons väg och kommer att inrymma tre basrum med tillhörande grupprum, NO-/tekniksal, hemkunskapsal, bildsal och ett allrum för fritidshem. Hyresbeloppet för nybyggnationen är beräknat till tkr/år och ryms inom tilldelat kommunbidrag för grundskolenämnden. SIGNERAD

33 2 (2) Totalutgiften för projektet beräknas till 28 Mkr ± 10 %. Enligt hyreskontraktet mellan servicenämnden och grundskolenämnden regleras en avvikelse om ± 10 % i förhållande till nu gällande programhandling. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i april LiMa vid fastighetskontoret har lämnat yttrande och rekommenderar grundskolenämnden att teckna hyreskontrakt. Grundskolenämnden har tecknat hyreskontrakt. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

34 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen Katrin Jammeh (S), Ordförande Andréas Schönström (S), Vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), Andre vice ordförande Rose-Marie Carlsson (S) Jamal El-Haj (S) Sofia Hedén (S) Jeanette Stojic (V) Karolina Skog (MP) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Eva Christina Bertz (FP) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anders Rubin (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Frida Trollmyr (S) Momodou Jallow (V) Johanna Öfverbeck (MP) John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP) Jörgen Grubb (SD) Rickard Åhman Persson (SD) Milan Obradovic (S), kommunalråd Nils Karlsson (MP), kommunalråd Hanna Thomé (V), kommunalråd Hanna Gedin (V), kommunalråd Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör Pia Kanold, sekreterare Tomas Bärring, chefsjurist Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör Mats Hansson, budgetchef Anders Mellberg, informationsdirektör Jan Haak, planeringsdirektör Ulla-Karin Holmberg, administrativ chef Karin Lindroth, ledningsstrateg Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef Gabriella Manieri, upphandlingschef Claes-Inge Wennström, stadsjurist Anna Gawrys, administrativ sekreterare Torbjörn Tegnhammar Justeringens plats och tid Stadshuset, :00 Protokollet omfattar 204

35 2

36 3 204 Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Investeringen omfattar en 4-avdelnings förskola med plats för ca 80 barn, i anslutning till tidifare beslutad grundskola. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde i maj månag 2014 om objektsgodkännnade för Nya Hyllies skola. Projektet nybyggnadtion av förskola beräknas vara klart i maj Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3, till en beräknad totalutgift om 25 Mkr ± 10 %. Beslutsgång Torbjörn Tegnhammar (M) och Ewa Betz (FP) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) att servicenämnden beviljas objektsgodkännande till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mit Torbjörn Tegnhammars (M) och Ewa Bertz (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadskontorets förslag. Särskilda yttranden, reservationer Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Ewa Bertz (FP) reserverar sig, med instämmande av John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (FP), mot beslutet, bilaga 30. Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig, med instämmande av Jörgen Grubb (SD) och Rickard Åhman Persson (SD), mot beslutet, bilaga 31. Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3

37 Bilaga 30 4 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: STK Ang: 35. Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 Vi har fullt förtroende för servicenämndens förmåga att göra kostnadsberäkningar och hålla sig inom dessa ramar. Vi noterar också med glädje att många projekt faller ut ännu billigare. Därför förordar vi ett system där i stället takkostnader för byggnationer beslutas, inte minst för tydlighet för den ekonomiska styrningen, och yrkade att ± 10 % stryks. Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation. Torbjörn Tegnhammar (M) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Ewa Bertz (FP) Med instämmande av: John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP)

38 Bilaga 31 5 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: nr 35 Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj Vi Sverigedemokrater är positiva till själva objektsgodkännandet men kan inte ställa oss bakom en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Malmö stad har ett mycket utsatt ekonomiskt läge att då bevilja +/- i beräknad totalutgift blir helt enkelt för magstarkt. Då den styrande minoriteten valde att inte beakta våra synpunkter reserverade vi oss mot beslutet.. Magnus Olsson(SD) Anders Olin (SD) med instämmande av: Jörgen Grubb Rickard Åhman-Persson (SD

39 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3, till en beräknad totalutgift om 25 Mkr ± 10 % Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 G-Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3. Investeringen omfattar en 4-avdelnings förskola med plats för ca 80 barn, i anslutning till tidigare beslutad grundskola. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde i maj månad 2014 om objektsgodkännande för Nya Hyllie skola. Hyresbeloppet för förskolan är beräknat till tkr/år och ryms inom tilldelat kommunbidrag för förskolenämnden. SIGNERAD

40 Totalutgiften för projektet beräknas till 25 Mkr ± 10 %. Enligt hyreskontraktet mellan servicenämnden och förskolenämnden regleras en avvikelse om ± 10 % i förhållande till nu gällande programhandling. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj (2) LiMa vid fastighetskontoret har lämnat yttrande och rekommenderar förskolenämnden att teckna hyreskontrakt. Förskolenämnden har tecknat hyreskontrakt. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

41

42

43

44 SIGNERAD Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Lars Holmström Strateg Tjänsteskrivelse Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr FSKF Sammanfattning Förskoleförvaltningen har en städorganisation som utför städ åt förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, stadsområde Norr (tio objekt) och stadsområde Öster (ett objekt). Förvaltningen har inte som ett av sina huvuduppdrag att organisera och leda en stor städorganisation med ett 100-tal medarbetare och städuppdrag till andra förvaltningar. Serviceförvaltningen har däremot som ett av sina huvuduppdrag att svara för serviceverksamhet åt stadens förvaltningar som drivs i egen regi. Kompetens finns även idag i stadsområde Norr som har en sektion för städ och service. Detta ger en möjlighet för ett beslut av förskolenämnden som innebär att förvaltningen kan verka för en överföring av städorganisation till serviceförvaltningens och att de medarbetare som utför städ i stadsområde Norr och stadsområde Öster överförs till stadsområde Norr. Förslag till beslut Förskolenämnden föreslås besluta att överföra de uppdrag och medarbetare som utför städ åt stadsområdesnämnd Norr och stadsområdesnämnd Öster till stadsområdesnämnd Norr, att överföra de medarbetare som utför städ åt förskole- och grundskolenämnden till servicenämnden, att ge förskoledirektören i uppdrag att teckna städavtal med servicenämnden för förskolenämndens del, samt att en återrapport lämnas till förskolenämnden senast i december 2015 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse nämnd Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen Beslutsplanering Förskolenämnden

45 2 (4) Ärendet Bakgrund 2008 beslutade dåvarande stadsdelsfullmäktige Centrum att stadsdelsförvaltningen skulle bedriva städverksamheten i egen regi. Under 2009 startade verksamheten upp beslutade dåvarande stadsdelsfullmäktige Fosie att städverksamheten skulle bedrivas i egen regi, verksamheten startade upp under våren Enheterna städade redan från början verksamhet inom socialtjänst, vård och omsorg, förskola och grundskola. Den 1 jul 2013 upphörde de tio tidigare stadsdelsfullmäktige och istället bildades fem stadsområdesnämnder och tre nya skolnämnder. De två städenheterna flyttades vid omorganisationen över till förskoleförvaltningen och den skolförvaltningsövergripande avdelningen Avdelning för fysisk miljö (AFM). Avdelningen var organisatoriskt inordnad under förskoleförvaltningen. Inom avdelningen fanns en enhet för lokalförsörjning samt en enhet för fysisk stödverksamhet. Enheten fysisk stödverksamhet ansvarade för intern driftsservice och samordningsfunktioner för bl.a. städverksamhet. De två städenheterna i egen regi placerades också i denna enhet. Enheterna slogs samman till en sektion om totalt cirka 100 medarbetare varav knappt hälften av medarbetarna utför städ i förskoleverksamhet. Det är denna del som berörs av förändringen. Utredning: Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskoleoch förskoleförvaltningen På uppdrag av förskoleförvaltningen tog PwC under 2014 fram rapporten: Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Uppdraget handlade om att göra en översyn av nuvarande lokalvårdsorganisation och med denna översyn som grund arbeta fram ett förslag till en mer ändamålsenlig lokalvårdsorganisation. Av PwC:s rapport framgår bl.a. att: En ny städorganisation ska skapa likvärdiga villkor för samtliga enheter, dvs. alla ska få samma möjligheter till en bra lokalvård. Det behöver emellertid inte mena att alla enheter ska ha samma utförare. En ny städorganisation ska säkerställa en minimistandard inom kommunens grund- och förskolor. Ambitionen är att de pedagogiska ledarna ska ägna sig åt det pedagogiska uppdraget. Beställar- och produktionsansvaret bör därför ligga på en annan aktör. Skolförvaltningarnas uppdrag gällande lokalvård är att vara en beställarorganisation och inte en utförarorganisation, utförarorganisationen bör därför flyttas över till serviceförvaltningen då serviceförvaltningen har ett tydligt uppdrag att ansvara för de serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. Förskoleförvaltningens inriktning har sedan PwC:s rapport presenterades varit att förvaltningens städorganisation ska flyttas över till serviceförvaltningen. Översyn av AFM Under sensommaren 2014 framkom det att samtliga förvaltningsdirektörer för skolförvaltningarna önskade att göra en översyn av AFM. Syftet med översynen skulle vara att granska om be-

46 fintlig organisation var ändamålsenlig eller om det genom att organisera avdelningen på annat sätt mer skulle svara upp mot de tre skolförvaltningarnas långsiktiga behov. I diskussion framkom att de tre skolförvaltningarnas behov och krav (verksamhetsmässiga och ekonomiska) tydligt skilde sig ifrån varandra. Mot bakgrund av detta beslutade skoldirektörerna att respektive förvaltning skulle ansvara för sin egen lokalförsörjning och fysiska stöd, uppdelningen av AFM trädde i kraft den 1 mars (4) Städorganisationen som i dagsläget utför städ åt förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, stadsområde Norr och stadsområde Öster har tillsvidare organiserats under förskoleförvaltningen och ingår i dag i ekonomiavdelningen. Inriktningen vid beslutet om uppdelningen av AFM var dock att respektive förvaltning själv skulle ansvara för hela sitt fysiska stöd. Överföring av städorganisationen Förvaltningen har inte som ett av sina huvuduppdrag att organisera och leda en stor städorganisation med ett 100-tal medarbetare och städuppdrag till andra förvaltningar. Serviceförvaltningen har däremot som ett av sina huvuduppdrag att svara för serviceverksamhet åt stadens förvaltningar som drivs i egen regi. Kompetens finns även idag i stadsområde Norr som har en sektion för städ och service. Detta ger en möjlighet för ett beslut av förskolenämnden som innebär att förvaltningen kan verka för en överföring av städorganisation till serviceförvaltningens och att de medarbetare som utför städ i stadsområde Norr och stadsområde Öster överförs till stadsområde Norr. Serviceförvaltningens övertagande av städorganisationen med uppdrag Förskoleförvaltningen har tecknat ett riskavtal med serviceförvaltningen , där serviceförvaltningen skall redovisa till förskoleförvaltningen, avtalsförslag och beslutsunderlag för ett övertagande av städorganisationen. Förskolenämnden kommer att teckna avtal med servicenämnden om städuppdrag motsvararande den omfattning och bemanning som förskolenämndens städorganisation städar i dagsläget. Detta är en förutsättning för servicenämndens övertagande av städorganisationen. I dagsläget städar städorganisationen på 69 förskolor, två öppna förskolor och i tre administrativa lokaler. Städorganisation har för förskolans städuppdrag en budget om tkr. Vid en överföring av städorganisationen till servicenämnden beräknas kostnaderna för städverksamheten att stiga med cirka tkr för förskolenämnden. Kostnadsökningen beror främst på att servicenämnden inte har något kommunbidrag, vilket medför att samtliga övergripande kostnader fördelas som ett OH-påslag på de tjänster som servicenämnden säljer. Förutsättning grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen har meddelat att de kommer att teckna avtal med servicenämnden om städuppdrag motsvararande den omfattning och bemanning som i dagläget. Detta är en förutsättning för förändringen av städorganisationen. Stadsområde Norrs övertagande av städorganisationen med uppdrag Stadsområde Norr har fattat beslut om att ta emot de tio objekt som städorganisation i dagsläget städar till stadsområde Norr. Dessa uppdrag motsvarar sju medarbetare. Stadsområdets förvaltningsråd är informerat vid möte Stadsområde Öster

47 Stadsområdesnämnd Norr har träffat överenskommelse med stadsområdesnämnd Öster om att överta detta städuppdrag. Objektet är ett vårdboende och ligger på Lundavägen. 4 (4) Överföring av medarbetare och chef Överföring av medarbetare och chef sker till respektive organisation. En plan finns för information till medarbetare. Risk och konsekvensanalysarbetet kommer att ske inom den närmaste tiden tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Överföring till stadsområde Norr planeras till och överföring till serviceförvaltningen planeras till Ansvariga Andreas Norbrant Förvaltningschef

48 Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Juni 2014 Magnus Hultgren Michael Hansson

49 Innehåll Slide Bakgrund 3 Nuläget 5 Städverksamhetens kostnader och kostnadsjämförelser 10 Förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation 12 Bilaga 21 PwC 2

50 Bakgrund PwC 3

51 En ny lokalvårdsorganisation måste sättas in i sitt sammanhang Uppdraget handlar om att göra en översyn av nuvarande lokalvårdsorganisationen och med denna översyn som grund arbeta fram ett förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation till stöd för Malmö stads grund- och förskolor. Med ändmålsenlig lokalvårdsorganisation ingår att lägga fram förslag som möter upp övergripande krav på styrning och ledning, men handlar också om att ge svar på bla följande aktualiserade frågor: Hur ser framtida organisation ut vad avser de två befintliga städorganisationerna som drivs i egen regi? Hur ser gränssnittet ut mellan Serviceförvaltningens uppdrag respektive uppdraget för enheten för fysiskt stöd, t.ex. vad gäller möjligheten att erbjuda verksamheterna städkoordinatorer som stödfunktion? Vilka inriktningsbeslut behöver tas? Intern organisation inför och under upphandling av lokalvård Vilken stödorganisation ska erbjudas de enheter som har egen städpersonal? Syftet med uppdraget skulle med andra ord kunna sammanfattas i följande övergripande frågeställning: Vilka åtgärder krävs för att åstadkomma en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation där det pedagogiska ledarskapet i verksamheten avlastas dessa frågor? En ny lokalvårdsorganisation måste sättas in i sitt sammanhang och diskuteras utifrån den grundläggande frågan: vad vill Malmö stad uppnå med den nya skolorganisationen? Det är uttalat och väl förankrat att en ny skolorganisation i Malmö ska öka måluppfyllelse och förbättra kvaliteten för skolan. En viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är att verksamheterna ges möjlighet att fokusera på det pedagogiska uppdraget. Som vi ser det har avdelningen för fysisk miljö och enheten fysisk stödverksamhet ett viktigt uppdrag att skapa dessa förutsättningar. PwC 4

52 Nuläget PwC 5

53 Nuvarande organisatoriska förutsättningar Strukturellt har tre styrande nämnder och tre utförande förvaltningar som fokuserar helt på skolan inrättats. En förskoleförvaltning, en grundskoleförvaltning och en gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. För att säkra lokalförsörjningen avseende utbildningslokaler har förskole-, grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna etablerat en gemensam avdelning Avdelning för fysisk miljö (AFM). Avdelningen är organisatoriskt inordnad under förskoleförvaltningen. Inom avdelningen finns en enhet för lokalförsörjning samt en enhet för fysisk stödverksamhet. Enheten fysisk stödverksamhet ansvarar för intern driftsservice och samordningsfunktioner för bla lokalvården. De två lokalvårdsorganisationerna i egen regi ligger också i denna enhet. Enheten har ett viktigt uppdrag att ge kärnverksamheten bästa möjliga stöd och avlastning så att de kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Enheten arbetar mot såväl förskole- som grundskole- och gymnasieförvaltningen beroende på behov av tjänster och stöd. Lokalvården i Malmö stads grundskolor och förskolor är idag organiserad inom ramen för tre modeller: Köp av lokalvård externt dvs skolenheten har tecknat avtal med extern entreprenör. En del av de enheter som har upphandlad lokalvård har avtal med Serviceförvaltningen avseende s.k. städkoordinatorer. Andel skolenheter fördelade på respektive modell 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 31% 34% Köp av lokalvård internt dvs via någon av stadens två lokalvårdsorganisationer i egen regi (Centrum service samt Serviceenheten Söder). Lokalvård med egen anställd personal på skolenheten. PwC 6

54 1 Likvärdighet Skolenheterna har i dagsläget inte likvärdiga villkor att avlastas dessa frågor. Med likvärdiga villkor menar vi att alla ska få samma möjligheter till bra och kvalitetssäkrat stöd. Det handlar inte om att alla ska ha samma utförare. Malmö stad finns idag ca 250 förskole enheter i kommunal regi och ett 70-tal kommunala grundskolor. Genom samtal med nyckelpersoner har vi bildat oss en uppfattning om hur dessa enheter är försörjda med lokalvård och i vilken mån enheterna kan avlastas dessa frågor för att istället ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag. Den bild som träder fram skulle kunna sammanfattas enligt följande: 2 Styrning och ledning Möjligheten att styra lokalvården utifrån ett likvärdighetsperspektiv - såväl kostnadsmässigt som kvalitetsmässigt - är idag begränsade. 3 Kvalitetssystem Det finns idag inget kommun- eller förvaltningsgemensamt kvalitetssystem som anger mininivåer för städstandarden inom kommunens grundoch förskolor. Det innebär att städningen varierar vad avser såväl kvalitet som frekvens på de olika skolenheterna. 4 Olika styrmodeller Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen har olika styrmodeller vad gäller kostnadsansvar på enhetsnivå. Inom förskoleförvaltningen har kostnadsansvaret för städning brutits ut ur enhetens budgets, medan skolenheterna inom grundskoleförvaltningen har ett kostnadsansvar fullt ut dvs även för städning. Olika styrmodeller gynnar inte principen om en likvärdig skola. PwC 7

55 5 Rollfördelningen Städet har blivit dyrare sedan vi gick över till den interna städorganisationen, men kvaliteten har blivit mycket bättre och vi får bra återkoppling från arbetsledaren som besöker oss regelbundet. Det är svårt att jämföra kostnaderna idag med de faktiska kostnaderna innan vi drog igång den interna organisationen. Exempelvis så låg kostnaden för storstäd som ett tillval i förra upphandlingen och om de valde bort detta så sparade man en hel del, likaså fönsterputs, men i huvudsak handlar det om att vi städar mer timpriset ligger under upphandlat städ AFM:s uppdrag är, utifrån beslutet om inrättandet av de nya skolförvaltningarna, att vara en beställarorganisation och inte en utförarorganisation. Serviceförvaltningen däremot har ett tydligt uppdragatt ansvara för de serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. De interna lokalvårdsorganisationernas organisatoriska tillhörighet utgår i dagsläget inte ifrån dessa organisatoriska principer. 6 Intern samordning De två lokalvårdsorganisationerna i egen regi omfattar vardera ca 50 medarbetare. Något strukturerat operativt eller strategiskt samarbete organisationerna emellan finns inte i dagsläget. Här finns sannolikt stor samordningspotential och skalekonomiska vinster att göra. 7 Bättre kvalitet Flertalet vidimerar att kvalitén på den utförda städningen av de interna städorganisationerna är mycket bra. Ur kundernas synpunkt vad avser kvalitet är städverksamheten i dessa organisationer mycket välfungerande. För att få en helhetsbild bör dock också kostnadsaspekten tas med i bedömningen. 8 Kostnaderna Ett försök till kostnadsjämförelse har gjorts mellan köp av städ internt, köp av städ extern samt städ med egen personal De redovisade uppgifterna bör användas med viss försiktighet. En tolkning som kan göras är dock, att kostnaderna för köp av städ internt ligger högt vid jämförelse med de andra värdena, vilket kan bero på olikheter i städfrekvenser och hur städningen utförs mm. PwC 8

56 9 Tydligare uppdrag En viktig utgångspunkt handlar om tydlighet och ansvar. Saknas tydlighet uppstår risk för oklarhet kring vem som ska ta ledningen i olika situationen. Tydlighet i ansvar blir viktigt när verksamheten ska följas upp och prestationer ska utvärderas. Är rollerna tydliga blir det också mycket enklare att samarbeta. Det handlar om tydlighet och ansvarstagande såväl inom AFM/enheten för fysisk stödverksamhet och dess olika funktioner, som mellan AFM/enheten för fysisk stödverksamhet och grundskoleförvaltningen, serviceförvaltningen, externa leverantörer mfl. Enheten fysisk stödverksamhet bör få ett tydligt skriftligt uppdrag som ger mandat och befogenhet att skapa förutsättningar för skolenheterna att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Utgångspunkten bör vara att inta en mer proaktiv roll som beställarrepresentant för skolenheterna, snarare än utförare. Helhetstänkande, kundorientering och professionalitet är styrande ledord som enheten bör arbeta utifrån. 10 Ökade krav En skolenhet med egen anställd lokalvårdspersonal ställer krav på att förskolechef/rektor intar ett arbetsgivaransvar och arbetsledarskap. Det ställer också krav på att sätta in sig i rättigheter och skyldigheter när det gäller personal- och friskvård mm. Med beaktan av det övergripande målet (fokus på det grundläggande pedagogiska uppdraget) samt krav på gemensam städstandard, blir det svårt att upprätthålla en kvalitetssäkrad lokalvård med egen anställd lokalvårdspersonal. 11 Fokus på rätt sak Med hänvisning till ambitionen att rikta fokus på förvaltningarnas kärnuppdrag och utifrån ett verksamhetsperspektiv, torde det spela mindre roll vem som utför städningen, så länge kvalitet och kostnadseffektivitet kan säkras. PwC 9

57 Städverksamhetens kostnader samt jämförelse mellan utförandemodeller PwC 10

58 Kostnadsnivåer och jämförelse Den jämförelse som illusteras i diagrammen intill kan påverkas av vissa faktorer som ej tagits hänsyn till i underlaget som vi mottagit, dock indikeras en tydlig skillnad avseende kostnadsnivån. I förskolan syns en variation mellan de enheter som slutit avtal med externa utförare och de som använder sig av de interna serviceenheterna respektive har egen personal. För grundskolan framgår en högre kostnad avseende de enheter som nyttjar kommunens serviceenheter. Städkostnad per barn/elev Förskola (helår) Q3* Att det förekommer skillnader i hur stora utgifter en skolenhet har för städrelaterade kostnader är i sig inget anmärkningsvärt. Problematiken ligger i att det i dagsläget inte finns en gemensam grund för att förklara dessa olikheter, vilket föranleder ett antagande om att den huvudsakliga kostnadsdrivaren är vilken modell som enheten använder sig av och hur dessa är konstruerade exempelvis avseende huruvida ekonomiskt ansvar följer möjlighet till nyttjande. Denna brist i transparens ger implikationer utifrån ett likvärdighetsperspektiv, dvs. att alla elever/barn i Malmö ska erbjudas samma förutsättningar i förskola och skola, vilket i detta avseende i dagsläget svårligen går att uttala sig om. Utan möjlighet att ställa kostnaden i relation till nivån på den service som levereras, går det vidare inte att uttala sig om huruvida kommunens resurser utnyttjas optimalt. * Ø = Genomsnittskostnad, Q3=tredje (75%) kvartil, Q1=första (25%) kvartil Ø* Q1* Grundskola (jan-mars) Underlaget bygger på utfall och/eller budgeterad kostnad dividerat med antal elever/barn på resp. enhet. Vissa skillnader som härrör fastighetens beskaffenhet och storlek har inte justerats för. Dock har vissa jämförelsestörande enheter rensats bort, såsom OB-förskolor och allergiförskolor. Vidare har vissa extremvärden uteslutits. För modell 1 (extern entreprenad) har 10 % adderats som schablon för storstäd, då detta i vissa fall inte ingår i grundkostnaden. Detta gäller dock endast i diagrammet för förskoleverksamhet. I grundskolan har kostnaden för egen personal ökats med 5 % då materialkostnader inte ingått i underlaget. 410 Extern entreprenad Serviceenheter 466 Egen personal PwC

59 Förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation till stöd för Malmö stads grund- och förskolor PwC 12

60 Den övergripande ambitionen Som pedagogisk ledare ska du inte behöva ägna tid åt lokalvårdsfrågorna. Huvudfokus ska vara att utveckla den pedagogiska verksamheten. I dagsläget har du som rektor eller förskolechef ett kombinerat ansvar för omsorg/utbildning, men också som beställarfunktion/ produktionsansvar för lokalvård. Detta bör ersättas av en möjlighet att enbart fokusera på sina leveranser av omsorg, pedagogik, utbildning etc. Pedagogiska ledare blir på så sätt tydligare företrädare mot sina brukare. Utgångspunkten i de förslag vi presenterar tar sin utgångspunkt i dessa övergripande ambitioner. 5 Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation 4 Städorganisationens organisatoriska tillhörighet blir serviceförvaltningen Fokus på det pedagogiska uppdraget Fokus på det pedagogiska uppdraget 1 Ett gemensamt kvalitetssystem för alla skolenheter 2. En gemensam styrmodell vad avser kostnadsansvar på enhetsnivå En gemensam styrmodell 3. Tydliggör uppdraget till AFM/enheten för fysisk stödverksamhet Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk vad avser uppdrag, stödverksamhet mandat och rollfördelning 3 2 PwC 13

61 1. Inför ett gemensamt kvalitetssystem för lokalvård i de lokaler där förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen bedriver verksamhet Något förenklat skulle man kunna säga att syftet med ett gemensamt kvalitetssystem är att säkerställa en gemensam referensram på förväntad som utförd städkvalitet. Idag saknas denna gemensamma referensram för alla skolenheter, vilket bla får till följd att det skapas variationer i kvalitet och utfört arbete, men begränsar också möjligheten att kontrollera eget arbete och bedöma den egna arbetsinsatsen. Med andra ord skulle man kunna säga att en gemensam städstandard blir en viktig hörnsten i för att upprätthålla en likvärdighet, där alla skolenheter få samma möjligheter till ett bra och kvalitetssäkrat stöd. Ett gemensamt kvalitetssystem kan utformas i form av en gemensam städstandard/riktlinjer och ska betraktas som mininivåer. Hur dessa riktlinjer ska utformas ingår inte i detta uppdrag, utan får bli föremål för vidare utredning. Inspiration kan eventuellt hämtas från lokalvårdsorganisationen Centrum Service som har utvecklat ett eget system. Målsättningen med standarden ska emellertid vara att den i framtiden ska underlätta samarbetet mellan beställaren och utföraren/leverantören, där beställaren ges möjlighet att specificera kvalitetskrav och jämföra offerter. En gemensam standard ger också beställaren möjlighet att på ett mer tydligt sätt än idag, kommunicera till skolenheterna vilken kvalitetsnivå de kan förvänta sig, men också utvärdera lokalvården utifrån en gemensam fastställd standard. I dagsläget är det näst intill omöjligt att jämföra en skolenhets städkostnader med en annan, beroende på att det ofta inte är samma förutsättningar som ligger till grund. Det kan exempelvis vara olikheter i städfrekvens, vilka ytor som städas, om storstädning och försterputsning ingår mm. Ett gemensamt kvalitetssystem är angeläget för att kunna utveckla lokalvårdsverksamheten på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbart sätt. 4 5 Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation 1. Städorganisationens organisatoriska Ett gemensam tillhörighet blir serviceförvaltningen kvalitetssystem för alla skolenheter Fokus på det pedagogiska uppdraget 3 1 Ett gemensamt kvalitetssystem för alla skolenheter Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk stödverksamhet En gemensam styrmodell 2 PwC

62 2. En gemensam styrmodell Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen har olika styrmodeller vad gäller kostnadsansvar på enhetsnivå. Inom förskoleförvaltningen har kostnadsansvaret för städning brutits ut ur enhetens budget, medan skolenheterna inom grundskoleförvaltningen har ett kostnadsansvar fullt ut, dvs. även för lokalvården. Olika styrmodeller gynnar inte principen om en likvärdig skola. Lokalvården bör betraktas som en hygienfaktor som är likvärdig för alla förskolor och grundskolor. Så är inte fallet idag. Tex i samband med upphandling av externt städ, så tvingas en rektor på en grundskola som idag anlitar ett externt städbolag, att sätta sig in i anbudsutvärdering och diskussioner kring kravspecifikationer i form av kvalitetsnivåer och vilket resultat man vill uppnå med städningen på skolan, villkor vid extrastädning, vad som gäller för uppsägning och förlängning m m. Vissa skolenheter använder en tjänst som serviceförvaltningen erbjuder där de med kunnig personal i lokalvårds- och lokalfrågor har hjälpt till med att ta fram underlag kring lokalytor, städfrekvenser, kvalitetskriterier m.m. Underlaget innebär ökad tydlighet och överblickbarhet kring städuppdragets omfattning och kostnader. Trots detta händer det inte sällan att skolenheterna tvingas köpa dyra tilläggstjänster på grund av att förfrågningsunderlaget varit bristfälligt eller inte tillräckligt tydligt. Den övergripande målsättningen är att förvaltningarna ska kunna koncentrera sig på sina kärnverksamheter. Denna ambition kan avsevärt underlättas omlokalvårdsfrågorna i så stor utsträckning som möjligt lyfts bort från skolenheternas agenda. Vi föreslår därför att de båda förvaltningarna inför en gemensam styrmodell. En viktig grundprincip i en gemensam styrmodell bör emellertid vara att lokalvården inte ska betraktas som en fri nyttighet, vilket i sig skulle kunna innebära att verksamheten blir kostnadsdrivande. Detta menar vi kan motverkas genom att AFM/enheten för fysiskt stöd får ett tydligt ansvar för kostnadsutvecklingen och befogenhet att besluta om samt tillse en önskvärd kvalitetsnivå. Dock ska detta ske i nära samspel med verksamhetsföreträdare och ställer krav på en god förståelse för verksamhetens behov. PwC Städorganisationens Ett gemensamt organisatoriska Ett gemensam kvalitetssystem för kvalitetssystem tillhörighet blir för alla alla serviceförvaltningen skolenheter skolenheter Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation Fokus på det pedagogiska uppdraget Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk stödverksamhet Fokus på det pedagogiska uppdraget En gemensam styrmodell En gemensam vad avser 2 kostnadsansvar styrmodell på enhetsnivå Bland annat är det nödvändigt att enheten skapar en controllerfunktion med syfte att säkerställa en tydlig och transparent kostnadsallokering samt styrning av effektivitet och kvalitet. Som ett led i att åstadkomma detta föreslår vi tillskapandet av verksamhetsrelevanta nyckeltal där nämnda dimensioner ingår. Dessa syftar dels till att bidra med kontroll över verksamheten, men bildar även grund för avtal med utförare. Genom fortlöpande fokus, intern benchmarking, uppföljning gentemot definierade mål samt tydligt ansvarstagande, säkerställs en gemensam förståelse för kvalitetsnivåer och vilka faktorer som är kostnadsdrivande samt skapar grund för ett effektivit utnyttjande av resurser. 15

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen.

Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. www.pwc.com/se Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Juni 2014 Magnus Hultgren Michael Hansson Innehåll Slide Bakgrund

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet

Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013-64) från Arbetsmarknadsdepartementet SIGNERAD 2014-03-14 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-17 Vår referens Mats Åhgren HR-specialist Tjänsteskrivelse mats.ahgren@malmo.se Remiss - Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Sociala resursnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2015-01-28, kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Sessionssalen Carina Nilsson (S) Ordförande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö

Tjänsteskrivelse. Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt säljoptionsavtalet (2003-04-16) avseende fastigheten Orkanen 1 i Malmö SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-24 Handläggare Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Avtal om överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2015-03-16 Vår referens Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lägesrapport för Malmö Live. 2014-01-24 Vår referens. Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet. Anders.Spjuth@malmo. SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-01-24 Vår referens Anders Spjuth Projektsekreterare Malmö Live-projektet Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Lägesrapport för Malmö Live

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-17 Vår referens Lotta Fröding Utvecklingssekreterare lotta.froding@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer

Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer Malmö stad Vård- och omsorgsberedningen 1 (1) Datum 2014-06-02 Diarienummer STK-2014-308 Kommunstyrelsen Motion av Ewa Bertz (FP) angående Jojo-kort som ett komplement till alla färdtjänstresenärer STK-2014-308

Läs mer

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter

Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt kontaktcenter Intervjuförteckning, bilaga 4 till utredningen om kommungemensamt Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-04-01 1.0 Gunilla Lewerentz Kommunikationsstyrning Innehållsförteckning Intervjuförteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-24 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Sida 1 (11) Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, plan 4, Marstrand klockan 13:00-17:00 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) Martin

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö SIGNERAD 2014-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-06-16 Handläggare Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare kerstin.wramell.lundin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP)

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Barn och ungas möjlighet att röra sig i hela staden Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2014-1001 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer