Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Inkomna skrivelser till nämnden"

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Inkomna skrivelser till nämnden SN Sammanfattning Redovisning av inkomna skrivelser till nämnden. Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att lägga skrivelserna till handlingarna. Beslutsunderlag Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen G-Tjänsteskrivelse nämnd Överföring av förskoleförvaltningens Protokollsutdrag Förskolenämnden Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Protokollsutdrag KF Redovisning av motioner som i sak har bifallits med ännu inte åtgärdats Protokollsutdrag KF Budget styrning och ledning med mål samt redovisning av nämndsmål och indikatorer Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2015 Bilaga 1 arvoden 2015 G-Tjänsteskrivelse AU Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda 2015 KF protokollsutdrag juni och bihang 56- Valförslag Protokollsutdrag KF juni samt bihang 58 Antagande av en ny organisation för kommunalråden mm Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Dom i överklagat beslut om färdtjänst, mål nr Uppsägning av avtal scanning av leverantörsfakturor Investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan SIGNERAD

2 Protokollsutdrag KS Handlingsplan för arbetet med lokaler för förskole- och skolverksamhet Handlingsplan för arbetet med lokaler för förskole- och skolverksamheten Revisionsrapport- Granskning av tomtmark och lokaler för förskole- och skolverksamheten G-Tjänsteskrivelse AU 20 april 2015 Handlingsplan lokaler skolverksamhet Protokollsutdrag KS Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Rapport- Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Protokollsutdrag KS Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inventering av blanketter på malmo.se utifrån de sju diskrimineringsgrunderna Protokollsutdrag kommunstyrelsen Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden G-Tjänsteskrivelse KS Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden till kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan G-Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation, byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan Protokollsutdrag KS Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4_3 G-Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4_3 2 (2) Beslutsplanering Servicenämnden Ansvariga Lena Lundin, kanslichef Carina Tempel, servicedirektör

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Informationsansvarig: Anna Gawrys 2015 Nr 56 Valförslag Till kommunfullmäktige i Malmö Valberedningen 11/ (Björn Gudmundsson/Anna Gawrys) Valberedningen framlägger härmed förslag till de på kommunfullmäktige ankommande val till kommunala uppdrag, lediga till följd av majoritetsskifte i kommunfullmäktige och nämnderna eller inkomna avsägelser. Anmälan om valteknisk samverkan Arbetarepartiet Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet de Gröna ingått teknisk valsamverkan bilaga A. Arbetarepartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet har träffat överenskommelse om ordningen för ersättares inträde vid ledamots frånvaro, bilaga B. Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige beslutar: att beträffande ordningen för ersättares inträde vid förfall för ordinarie ledamot skall, där valet till vederbörande nämnd icke förrättas enligt lagen om proportionellt valsätt eller ordningsföljden mellan ersättarna bestäms på särskilt sätt eller vederbörande ersättare valts som personlig ersättare för viss ledamot i första hand inträda ersättare för samma politiska parti, med hänsyn till i fullmäktigebihanget angiven ordning, som ledamoten, i andra hand enligt partiernas ingångna valsamverkan och

20 2 Bihang 2015 Nr 56 i tredje hand ska den ersättare som har den längsta tjänstgöringstiden i nämnden eller, vid lika tjänstgöringstid, den till levnadsålder äldste ersättaren inträda, samt att utse resp. nominera till uppdrag enligt nedan Till kommunalråd utan beredningsansvar, för perioden 1 juli 2015 t o m 14 oktober 2018, tjänstgöringsgrad 50%, Hanna Thomé (V), , Uppsalagatan 4 A, Malmö, Till kommunalråd utan beredningsansvar, för perioden 1 juli 2015 t o m 14 oktober 2018, tjänstgöringsgrad 50%, Martina Skrak (V), , Gustav Möllers gata 8, Malmö, Till ordförande i förtroendenämnden, för perioden t o m 31 december 2018, nuvarande vice ordförande Birgitta Eriksson (S), , Ekgatan 59, Malmö, Till ordförande i kulturnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, nuvarande vice ordförande Sylvia Björk (S), , Sedelmakarebyn 6E, Bunkeflostrand, Till ordförande i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Andreas Schönström (S), , Skatbogatan 16, Malmö, Till andre vice ordförande i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Patrick Reslow (M), , Anders Postmans Väg 4 A, Klagshamn, Till ledamot i arbetsmarknad-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, för perioden t o m 31 december 2018, efter Marie Tanndal som avsagt sig uppdraget, nuvarande ersättare Mediha Ahmadi (S), , Persborgsgatan 15 B, Malmö, Till ordförande i förskolenämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Rose-Marie Carlsson (S), , Börringegatan 6 A, Malmö, Till andre vice ordförande i förskolenämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Anneli Bojesson (FP), , Klostergatan 4, Malmö,

21 Bihang 2015 Nr 56 3 Till ordförande i miljönämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Carina Svensson (S), , Mariedalsvägen 32, Malmö, Till andre vice ordförande i miljönämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Bob Ericsson (M), , Köpenhamnsvägen 41 A, Malmö, Till ordförande i sociala resursnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Carina Nilsson (S), , Södra Bulltoftavägen 30, Malmö, Till andre vice ordförande i sociala resursnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Noria Manouchi (M), , Docentgatan 3 A, Malmö, Till ordförande i stadsområdesnämnd Innerstaden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Anders Nilsson (S), , Ripgatan 1, Malmö, Till andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Innerstaden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Ramtin Massoumi (M), , Fricksgatan 1 B, Malmö, Till ordförande i stadsområdesnämnd Öster, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Andreas Konstantinides (S), , Ligustergatan 9, Malmö, Till andre vice ordförande i stadsområdesnämnd Öster, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, John Roslund (M), , Broddagatan 45, Malmö, Till ordförande i överförmyndarnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Bengt Persson (S), , Nobelvägen 147, Malmö, Till andre vice ordförande i överförmyndarnämnden, för perioden 1 juli 2015 t o m 31 december 2018, Ingegerd Malmström (M), , Snäppevägen 5, Bunkeflostrand, Till ordförande i Malmö stadsteater AB, för perioden t o m årsstämma 2019, nuvarande ledamot Agneta Eriksson (S), , Sveagatan 20, Limhamn, Till ledamot tillika ordförande i stiftelsen Mecena, för perioden t o m 30 november 2015, efter Stefan Bengtsson som avsagt sig uppdraget, Cecilia Christersson (-), , Brunnsparken Villa Salvia 2, Ramlösa,

22 4 Bihang 2015 Nr 56 Till ledamot i stiftelsen Mecena, för perioden t o m 31 december 2018, efter Fredrik Lindgren som avsagt sig uppdraget, Mårten Öbrink (-), , Ynglingagatan 8, Malmö. Till ledamot i stadsområdesnämnd Väster, för perioden t o m 31 december 2018, efter Ulla-Britt Larsson som avsagt sig uppdraget, Ann-Sofie Garsén (S), , Skogsmätaregatan 12, Bunkeflostand.

23 Bihang 2015 Nr 56 5

24 6 Bihang 2015 Nr 56 Malmö, Tryckeri AB C A Andersson & Co 85478

25

26

27 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen Katrin Jammeh (S), Ordförande Andréas Schönström (S), Vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), Andre vice ordförande Rose-Marie Carlsson (S) Jamal El-Haj (S) Sofia Hedén (S) Jeanette Stojic (V) Karolina Skog (MP) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Eva Christina Bertz (FP) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anders Rubin (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Frida Trollmyr (S) Momodou Jallow (V) Johanna Öfverbeck (MP) John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP) Jörgen Grubb (SD) Rickard Åhman Persson (SD) Milan Obradovic (S), kommunalråd Nils Karlsson (MP), kommunalråd Hanna Thomé (V), kommunalråd Hanna Gedin (V), kommunalråd Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör Pia Kanold, sekreterare Tomas Bärring, chefsjurist Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör Mats Hansson, budgetchef Anders Mellberg, informationsdirektör Jan Haak, planeringsdirektör Ulla-Karin Holmberg, administrativ chef Karin Lindroth, ledningsstrateg Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef Gabriella Manieri, upphandlingschef Claes-Inge Wennström, stadsjurist Anna Gawrys, administrativ sekreterare Torbjörn Tegnhammar Justeringens plats och tid Stadshuset, :00 Protokollet omfattar 203

28 2

29 3 203 Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. investeringen omfattar beyggnad i två plan utmed Per Albin Hanssons väg och kommer att inrymma tre basrum med tillhörande grupprum, NO-/tekniksal, hemkunskapsal, bildsal och ett allrum för fritidshem. Projektet beräknas vara klart april Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan, till en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Beslutsgång Torbjörn Tegnhammar (M) och Ewa Betz (FP) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) att servicenämnden beviljas objektsgodkännande till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mit Torbjörn Tegnhammars (M) och Ewa Bertz (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadskontorets förslag. Särskilda yttranden, reservationer Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Ewa Bertz (FP) reserverar sig, med instämmande av John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (FP), mot beslutet, bilaga 28. Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig, med instämmande av Jörgen Grubb (SD) och Rickard Åhman Persson (SD), mot beslutet, bilaga 29. Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan

30 Bilaga 28 4 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: STK Ang: 34. Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulldals-skolan Vi har fullt förtroende för servicenämndens förmåga att göra kostnadsberäkningar och hålla sig inom dessa ramar. Vi noterar också med glädje att många projekt faller ut ännu billigare. Därför förordar vi ett system där i stället takkostnader för byggnationer beslutas, inte minst för tydlighet för den ekonomiska styrningen, och yrkade att ± 10 % stryks. Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation. Torbjörn Tegnhammar (M) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Ewa Bertz (FP) Med instämmande av: John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP)

31 Bilaga 29 5 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: nr 34 Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Servicenämnden har inkommit med en ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart april Vi Sverigedemokrater är positiva till själva objektsgodkännandet men kan inte ställa oss bakom en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Malmö stad har ett mycket utsatt ekonomiskt läge att då bevilja +/- i beräknad totalutgift blir helt enkelt för magstarkt. Då den styrande minoriteten valde att inte beakta våra synpunkter reserverade vi oss mot beslutet.. Magnus Olsson(SD) Anders Olin (SD) med instämmande av: Jörgen Grubb Rickard Åhman-Persson (SD

32 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan till en beräknad totalutgift om 28 Mkr. Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart april Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan, till en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 % Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan G-Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation, byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av byggnad F, Jägmästaren 15, Kulladalsskolan. Investeringen omfattar byggnad i två plan utmed Per Albin Hanssons väg och kommer att inrymma tre basrum med tillhörande grupprum, NO-/tekniksal, hemkunskapsal, bildsal och ett allrum för fritidshem. Hyresbeloppet för nybyggnationen är beräknat till tkr/år och ryms inom tilldelat kommunbidrag för grundskolenämnden. SIGNERAD

33 2 (2) Totalutgiften för projektet beräknas till 28 Mkr ± 10 %. Enligt hyreskontraktet mellan servicenämnden och grundskolenämnden regleras en avvikelse om ± 10 % i förhållande till nu gällande programhandling. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år Nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i april LiMa vid fastighetskontoret har lämnat yttrande och rekommenderar grundskolenämnden att teckna hyreskontrakt. Grundskolenämnden har tecknat hyreskontrakt. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

34 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen Katrin Jammeh (S), Ordförande Andréas Schönström (S), Vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M), Andre vice ordförande Rose-Marie Carlsson (S) Jamal El-Haj (S) Sofia Hedén (S) Jeanette Stojic (V) Karolina Skog (MP) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Eva Christina Bertz (FP) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anders Rubin (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Frida Trollmyr (S) Momodou Jallow (V) Johanna Öfverbeck (MP) John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP) Jörgen Grubb (SD) Rickard Åhman Persson (SD) Milan Obradovic (S), kommunalråd Nils Karlsson (MP), kommunalråd Hanna Thomé (V), kommunalråd Hanna Gedin (V), kommunalråd Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör Pia Kanold, sekreterare Tomas Bärring, chefsjurist Jan Åke Troedsson, ekonomidirektör Mats Hansson, budgetchef Anders Mellberg, informationsdirektör Jan Haak, planeringsdirektör Ulla-Karin Holmberg, administrativ chef Karin Lindroth, ledningsstrateg Karin Ringman Ingvarsson, kanslichef Gabriella Manieri, upphandlingschef Claes-Inge Wennström, stadsjurist Anna Gawrys, administrativ sekreterare Torbjörn Tegnhammar Justeringens plats och tid Stadshuset, :00 Protokollet omfattar 204

35 2

36 3 204 Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Investeringen omfattar en 4-avdelnings förskola med plats för ca 80 barn, i anslutning till tidifare beslutad grundskola. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde i maj månag 2014 om objektsgodkännnade för Nya Hyllies skola. Projektet nybyggnadtion av förskola beräknas vara klart i maj Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3, till en beräknad totalutgift om 25 Mkr ± 10 %. Beslutsgång Torbjörn Tegnhammar (M) och Ewa Betz (FP) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) att servicenämnden beviljas objektsgodkännande till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mit Torbjörn Tegnhammars (M) och Ewa Bertz (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla stadskontorets förslag. Särskilda yttranden, reservationer Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Noria Manouchi (M) och Ewa Bertz (FP) reserverar sig, med instämmande av John Roslund (M), Helena Nanne (M) och Roko Kursar (FP), mot beslutet, bilaga 30. Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig, med instämmande av Jörgen Grubb (SD) och Rickard Åhman Persson (SD), mot beslutet, bilaga 31. Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3

37 Bilaga 30 4 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: STK Ang: 35. Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 Vi har fullt förtroende för servicenämndens förmåga att göra kostnadsberäkningar och hålla sig inom dessa ramar. Vi noterar också med glädje att många projekt faller ut ännu billigare. Därför förordar vi ett system där i stället takkostnader för byggnationer beslutas, inte minst för tydlighet för den ekonomiska styrningen, och yrkade att ± 10 % stryks. Eftersom vi inte fick gehör för vårt yrkande avger vi reservation. Torbjörn Tegnhammar (M) Håkan Fäldt (M) Noria Manouchi (M) Ewa Bertz (FP) Med instämmande av: John Roslund (M) Helena Nanne (M) Roko Kursar (FP)

38 Bilaga 31 5 Reservation Kommunstyrelsen Ärende: nr 35 Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj Vi Sverigedemokrater är positiva till själva objektsgodkännandet men kan inte ställa oss bakom en beräknad totalutgift om 28 Mkr ± 10 %. Malmö stad har ett mycket utsatt ekonomiskt läge att då bevilja +/- i beräknad totalutgift blir helt enkelt för magstarkt. Då den styrande minoriteten valde att inte beakta våra synpunkter reserverade vi oss mot beslutet.. Magnus Olsson(SD) Anders Olin (SD) med instämmande av: Jörgen Grubb Rickard Åhman-Persson (SD

39 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse Objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 STK Sammanfattning Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 till en beräknad totalutgift om 25 Mkr. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3, till en beräknad totalutgift om 25 Mkr ± 10 % Beslutsunderlag Ansökan om objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 G-Kommunstyrelsen Objektsgodkännande för investering i nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3 Beslutsplanering KS Fördelningsmöte KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Servicenämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för nybyggnation av förskola, Idun 1, del av fd. Hyllie 4:3. Investeringen omfattar en 4-avdelnings förskola med plats för ca 80 barn, i anslutning till tidigare beslutad grundskola. Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde i maj månad 2014 om objektsgodkännande för Nya Hyllie skola. Hyresbeloppet för förskolan är beräknat till tkr/år och ryms inom tilldelat kommunbidrag för förskolenämnden. SIGNERAD

40 Totalutgiften för projektet beräknas till 25 Mkr ± 10 %. Enligt hyreskontraktet mellan servicenämnden och förskolenämnden regleras en avvikelse om ± 10 % i förhållande till nu gällande programhandling. Projektet finns med i servicenämndens investeringsplan för år 2015 och nämnden gör bedömningen att objektet ryms inom servicenämndens investeringsram för gällande år. Projektet beräknas vara klart i maj (2) LiMa vid fastighetskontoret har lämnat yttrande och rekommenderar förskolenämnden att teckna hyreskontrakt. Förskolenämnden har tecknat hyreskontrakt. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

41

42

43

44 SIGNERAD Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (4) Datum Vår referens Lars Holmström Strateg Tjänsteskrivelse Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr FSKF Sammanfattning Förskoleförvaltningen har en städorganisation som utför städ åt förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, stadsområde Norr (tio objekt) och stadsområde Öster (ett objekt). Förvaltningen har inte som ett av sina huvuduppdrag att organisera och leda en stor städorganisation med ett 100-tal medarbetare och städuppdrag till andra förvaltningar. Serviceförvaltningen har däremot som ett av sina huvuduppdrag att svara för serviceverksamhet åt stadens förvaltningar som drivs i egen regi. Kompetens finns även idag i stadsområde Norr som har en sektion för städ och service. Detta ger en möjlighet för ett beslut av förskolenämnden som innebär att förvaltningen kan verka för en överföring av städorganisation till serviceförvaltningens och att de medarbetare som utför städ i stadsområde Norr och stadsområde Öster överförs till stadsområde Norr. Förslag till beslut Förskolenämnden föreslås besluta att överföra de uppdrag och medarbetare som utför städ åt stadsområdesnämnd Norr och stadsområdesnämnd Öster till stadsområdesnämnd Norr, att överföra de medarbetare som utför städ åt förskole- och grundskolenämnden till servicenämnden, att ge förskoledirektören i uppdrag att teckna städavtal med servicenämnden för förskolenämndens del, samt att en återrapport lämnas till förskolenämnden senast i december 2015 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse nämnd Överföring av förskoleförvaltningens städorganisation med uppdrag till serviceförvaltningen och stadsområde Norr Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen Beslutsplanering Förskolenämnden

45 2 (4) Ärendet Bakgrund 2008 beslutade dåvarande stadsdelsfullmäktige Centrum att stadsdelsförvaltningen skulle bedriva städverksamheten i egen regi. Under 2009 startade verksamheten upp beslutade dåvarande stadsdelsfullmäktige Fosie att städverksamheten skulle bedrivas i egen regi, verksamheten startade upp under våren Enheterna städade redan från början verksamhet inom socialtjänst, vård och omsorg, förskola och grundskola. Den 1 jul 2013 upphörde de tio tidigare stadsdelsfullmäktige och istället bildades fem stadsområdesnämnder och tre nya skolnämnder. De två städenheterna flyttades vid omorganisationen över till förskoleförvaltningen och den skolförvaltningsövergripande avdelningen Avdelning för fysisk miljö (AFM). Avdelningen var organisatoriskt inordnad under förskoleförvaltningen. Inom avdelningen fanns en enhet för lokalförsörjning samt en enhet för fysisk stödverksamhet. Enheten fysisk stödverksamhet ansvarade för intern driftsservice och samordningsfunktioner för bl.a. städverksamhet. De två städenheterna i egen regi placerades också i denna enhet. Enheterna slogs samman till en sektion om totalt cirka 100 medarbetare varav knappt hälften av medarbetarna utför städ i förskoleverksamhet. Det är denna del som berörs av förändringen. Utredning: Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskoleoch förskoleförvaltningen På uppdrag av förskoleförvaltningen tog PwC under 2014 fram rapporten: Översyn av lokalvårdsorganisationen och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Uppdraget handlade om att göra en översyn av nuvarande lokalvårdsorganisation och med denna översyn som grund arbeta fram ett förslag till en mer ändamålsenlig lokalvårdsorganisation. Av PwC:s rapport framgår bl.a. att: En ny städorganisation ska skapa likvärdiga villkor för samtliga enheter, dvs. alla ska få samma möjligheter till en bra lokalvård. Det behöver emellertid inte mena att alla enheter ska ha samma utförare. En ny städorganisation ska säkerställa en minimistandard inom kommunens grund- och förskolor. Ambitionen är att de pedagogiska ledarna ska ägna sig åt det pedagogiska uppdraget. Beställar- och produktionsansvaret bör därför ligga på en annan aktör. Skolförvaltningarnas uppdrag gällande lokalvård är att vara en beställarorganisation och inte en utförarorganisation, utförarorganisationen bör därför flyttas över till serviceförvaltningen då serviceförvaltningen har ett tydligt uppdrag att ansvara för de serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. Förskoleförvaltningens inriktning har sedan PwC:s rapport presenterades varit att förvaltningens städorganisation ska flyttas över till serviceförvaltningen. Översyn av AFM Under sensommaren 2014 framkom det att samtliga förvaltningsdirektörer för skolförvaltningarna önskade att göra en översyn av AFM. Syftet med översynen skulle vara att granska om be-

46 fintlig organisation var ändamålsenlig eller om det genom att organisera avdelningen på annat sätt mer skulle svara upp mot de tre skolförvaltningarnas långsiktiga behov. I diskussion framkom att de tre skolförvaltningarnas behov och krav (verksamhetsmässiga och ekonomiska) tydligt skilde sig ifrån varandra. Mot bakgrund av detta beslutade skoldirektörerna att respektive förvaltning skulle ansvara för sin egen lokalförsörjning och fysiska stöd, uppdelningen av AFM trädde i kraft den 1 mars (4) Städorganisationen som i dagsläget utför städ åt förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, stadsområde Norr och stadsområde Öster har tillsvidare organiserats under förskoleförvaltningen och ingår i dag i ekonomiavdelningen. Inriktningen vid beslutet om uppdelningen av AFM var dock att respektive förvaltning själv skulle ansvara för hela sitt fysiska stöd. Överföring av städorganisationen Förvaltningen har inte som ett av sina huvuduppdrag att organisera och leda en stor städorganisation med ett 100-tal medarbetare och städuppdrag till andra förvaltningar. Serviceförvaltningen har däremot som ett av sina huvuduppdrag att svara för serviceverksamhet åt stadens förvaltningar som drivs i egen regi. Kompetens finns även idag i stadsområde Norr som har en sektion för städ och service. Detta ger en möjlighet för ett beslut av förskolenämnden som innebär att förvaltningen kan verka för en överföring av städorganisation till serviceförvaltningens och att de medarbetare som utför städ i stadsområde Norr och stadsområde Öster överförs till stadsområde Norr. Serviceförvaltningens övertagande av städorganisationen med uppdrag Förskoleförvaltningen har tecknat ett riskavtal med serviceförvaltningen , där serviceförvaltningen skall redovisa till förskoleförvaltningen, avtalsförslag och beslutsunderlag för ett övertagande av städorganisationen. Förskolenämnden kommer att teckna avtal med servicenämnden om städuppdrag motsvararande den omfattning och bemanning som förskolenämndens städorganisation städar i dagsläget. Detta är en förutsättning för servicenämndens övertagande av städorganisationen. I dagsläget städar städorganisationen på 69 förskolor, två öppna förskolor och i tre administrativa lokaler. Städorganisation har för förskolans städuppdrag en budget om tkr. Vid en överföring av städorganisationen till servicenämnden beräknas kostnaderna för städverksamheten att stiga med cirka tkr för förskolenämnden. Kostnadsökningen beror främst på att servicenämnden inte har något kommunbidrag, vilket medför att samtliga övergripande kostnader fördelas som ett OH-påslag på de tjänster som servicenämnden säljer. Förutsättning grundskoleförvaltningen Grundskoleförvaltningen har meddelat att de kommer att teckna avtal med servicenämnden om städuppdrag motsvararande den omfattning och bemanning som i dagläget. Detta är en förutsättning för förändringen av städorganisationen. Stadsområde Norrs övertagande av städorganisationen med uppdrag Stadsområde Norr har fattat beslut om att ta emot de tio objekt som städorganisation i dagsläget städar till stadsområde Norr. Dessa uppdrag motsvarar sju medarbetare. Stadsområdets förvaltningsråd är informerat vid möte Stadsområde Öster

47 Stadsområdesnämnd Norr har träffat överenskommelse med stadsområdesnämnd Öster om att överta detta städuppdrag. Objektet är ett vårdboende och ligger på Lundavägen. 4 (4) Överföring av medarbetare och chef Överföring av medarbetare och chef sker till respektive organisation. En plan finns för information till medarbetare. Risk och konsekvensanalysarbetet kommer att ske inom den närmaste tiden tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Överföring till stadsområde Norr planeras till och överföring till serviceförvaltningen planeras till Ansvariga Andreas Norbrant Förvaltningschef

48 Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Juni 2014 Magnus Hultgren Michael Hansson

49 Innehåll Slide Bakgrund 3 Nuläget 5 Städverksamhetens kostnader och kostnadsjämförelser 10 Förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation 12 Bilaga 21 PwC 2

50 Bakgrund PwC 3

51 En ny lokalvårdsorganisation måste sättas in i sitt sammanhang Uppdraget handlar om att göra en översyn av nuvarande lokalvårdsorganisationen och med denna översyn som grund arbeta fram ett förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation till stöd för Malmö stads grund- och förskolor. Med ändmålsenlig lokalvårdsorganisation ingår att lägga fram förslag som möter upp övergripande krav på styrning och ledning, men handlar också om att ge svar på bla följande aktualiserade frågor: Hur ser framtida organisation ut vad avser de två befintliga städorganisationerna som drivs i egen regi? Hur ser gränssnittet ut mellan Serviceförvaltningens uppdrag respektive uppdraget för enheten för fysiskt stöd, t.ex. vad gäller möjligheten att erbjuda verksamheterna städkoordinatorer som stödfunktion? Vilka inriktningsbeslut behöver tas? Intern organisation inför och under upphandling av lokalvård Vilken stödorganisation ska erbjudas de enheter som har egen städpersonal? Syftet med uppdraget skulle med andra ord kunna sammanfattas i följande övergripande frågeställning: Vilka åtgärder krävs för att åstadkomma en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation där det pedagogiska ledarskapet i verksamheten avlastas dessa frågor? En ny lokalvårdsorganisation måste sättas in i sitt sammanhang och diskuteras utifrån den grundläggande frågan: vad vill Malmö stad uppnå med den nya skolorganisationen? Det är uttalat och väl förankrat att en ny skolorganisation i Malmö ska öka måluppfyllelse och förbättra kvaliteten för skolan. En viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är att verksamheterna ges möjlighet att fokusera på det pedagogiska uppdraget. Som vi ser det har avdelningen för fysisk miljö och enheten fysisk stödverksamhet ett viktigt uppdrag att skapa dessa förutsättningar. PwC 4

52 Nuläget PwC 5

53 Nuvarande organisatoriska förutsättningar Strukturellt har tre styrande nämnder och tre utförande förvaltningar som fokuserar helt på skolan inrättats. En förskoleförvaltning, en grundskoleförvaltning och en gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning. För att säkra lokalförsörjningen avseende utbildningslokaler har förskole-, grundskole- samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningarna etablerat en gemensam avdelning Avdelning för fysisk miljö (AFM). Avdelningen är organisatoriskt inordnad under förskoleförvaltningen. Inom avdelningen finns en enhet för lokalförsörjning samt en enhet för fysisk stödverksamhet. Enheten fysisk stödverksamhet ansvarar för intern driftsservice och samordningsfunktioner för bla lokalvården. De två lokalvårdsorganisationerna i egen regi ligger också i denna enhet. Enheten har ett viktigt uppdrag att ge kärnverksamheten bästa möjliga stöd och avlastning så att de kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Enheten arbetar mot såväl förskole- som grundskole- och gymnasieförvaltningen beroende på behov av tjänster och stöd. Lokalvården i Malmö stads grundskolor och förskolor är idag organiserad inom ramen för tre modeller: Köp av lokalvård externt dvs skolenheten har tecknat avtal med extern entreprenör. En del av de enheter som har upphandlad lokalvård har avtal med Serviceförvaltningen avseende s.k. städkoordinatorer. Andel skolenheter fördelade på respektive modell 100% 80% 60% 40% 20% 0% 36% 31% 34% Köp av lokalvård internt dvs via någon av stadens två lokalvårdsorganisationer i egen regi (Centrum service samt Serviceenheten Söder). Lokalvård med egen anställd personal på skolenheten. PwC 6

54 1 Likvärdighet Skolenheterna har i dagsläget inte likvärdiga villkor att avlastas dessa frågor. Med likvärdiga villkor menar vi att alla ska få samma möjligheter till bra och kvalitetssäkrat stöd. Det handlar inte om att alla ska ha samma utförare. Malmö stad finns idag ca 250 förskole enheter i kommunal regi och ett 70-tal kommunala grundskolor. Genom samtal med nyckelpersoner har vi bildat oss en uppfattning om hur dessa enheter är försörjda med lokalvård och i vilken mån enheterna kan avlastas dessa frågor för att istället ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag. Den bild som träder fram skulle kunna sammanfattas enligt följande: 2 Styrning och ledning Möjligheten att styra lokalvården utifrån ett likvärdighetsperspektiv - såväl kostnadsmässigt som kvalitetsmässigt - är idag begränsade. 3 Kvalitetssystem Det finns idag inget kommun- eller förvaltningsgemensamt kvalitetssystem som anger mininivåer för städstandarden inom kommunens grundoch förskolor. Det innebär att städningen varierar vad avser såväl kvalitet som frekvens på de olika skolenheterna. 4 Olika styrmodeller Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen har olika styrmodeller vad gäller kostnadsansvar på enhetsnivå. Inom förskoleförvaltningen har kostnadsansvaret för städning brutits ut ur enhetens budgets, medan skolenheterna inom grundskoleförvaltningen har ett kostnadsansvar fullt ut dvs även för städning. Olika styrmodeller gynnar inte principen om en likvärdig skola. PwC 7

55 5 Rollfördelningen Städet har blivit dyrare sedan vi gick över till den interna städorganisationen, men kvaliteten har blivit mycket bättre och vi får bra återkoppling från arbetsledaren som besöker oss regelbundet. Det är svårt att jämföra kostnaderna idag med de faktiska kostnaderna innan vi drog igång den interna organisationen. Exempelvis så låg kostnaden för storstäd som ett tillval i förra upphandlingen och om de valde bort detta så sparade man en hel del, likaså fönsterputs, men i huvudsak handlar det om att vi städar mer timpriset ligger under upphandlat städ AFM:s uppdrag är, utifrån beslutet om inrättandet av de nya skolförvaltningarna, att vara en beställarorganisation och inte en utförarorganisation. Serviceförvaltningen däremot har ett tydligt uppdragatt ansvara för de serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. De interna lokalvårdsorganisationernas organisatoriska tillhörighet utgår i dagsläget inte ifrån dessa organisatoriska principer. 6 Intern samordning De två lokalvårdsorganisationerna i egen regi omfattar vardera ca 50 medarbetare. Något strukturerat operativt eller strategiskt samarbete organisationerna emellan finns inte i dagsläget. Här finns sannolikt stor samordningspotential och skalekonomiska vinster att göra. 7 Bättre kvalitet Flertalet vidimerar att kvalitén på den utförda städningen av de interna städorganisationerna är mycket bra. Ur kundernas synpunkt vad avser kvalitet är städverksamheten i dessa organisationer mycket välfungerande. För att få en helhetsbild bör dock också kostnadsaspekten tas med i bedömningen. 8 Kostnaderna Ett försök till kostnadsjämförelse har gjorts mellan köp av städ internt, köp av städ extern samt städ med egen personal De redovisade uppgifterna bör användas med viss försiktighet. En tolkning som kan göras är dock, att kostnaderna för köp av städ internt ligger högt vid jämförelse med de andra värdena, vilket kan bero på olikheter i städfrekvenser och hur städningen utförs mm. PwC 8

56 9 Tydligare uppdrag En viktig utgångspunkt handlar om tydlighet och ansvar. Saknas tydlighet uppstår risk för oklarhet kring vem som ska ta ledningen i olika situationen. Tydlighet i ansvar blir viktigt när verksamheten ska följas upp och prestationer ska utvärderas. Är rollerna tydliga blir det också mycket enklare att samarbeta. Det handlar om tydlighet och ansvarstagande såväl inom AFM/enheten för fysisk stödverksamhet och dess olika funktioner, som mellan AFM/enheten för fysisk stödverksamhet och grundskoleförvaltningen, serviceförvaltningen, externa leverantörer mfl. Enheten fysisk stödverksamhet bör få ett tydligt skriftligt uppdrag som ger mandat och befogenhet att skapa förutsättningar för skolenheterna att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Utgångspunkten bör vara att inta en mer proaktiv roll som beställarrepresentant för skolenheterna, snarare än utförare. Helhetstänkande, kundorientering och professionalitet är styrande ledord som enheten bör arbeta utifrån. 10 Ökade krav En skolenhet med egen anställd lokalvårdspersonal ställer krav på att förskolechef/rektor intar ett arbetsgivaransvar och arbetsledarskap. Det ställer också krav på att sätta in sig i rättigheter och skyldigheter när det gäller personal- och friskvård mm. Med beaktan av det övergripande målet (fokus på det grundläggande pedagogiska uppdraget) samt krav på gemensam städstandard, blir det svårt att upprätthålla en kvalitetssäkrad lokalvård med egen anställd lokalvårdspersonal. 11 Fokus på rätt sak Med hänvisning till ambitionen att rikta fokus på förvaltningarnas kärnuppdrag och utifrån ett verksamhetsperspektiv, torde det spela mindre roll vem som utför städningen, så länge kvalitet och kostnadseffektivitet kan säkras. PwC 9

57 Städverksamhetens kostnader samt jämförelse mellan utförandemodeller PwC 10

58 Kostnadsnivåer och jämförelse Den jämförelse som illusteras i diagrammen intill kan påverkas av vissa faktorer som ej tagits hänsyn till i underlaget som vi mottagit, dock indikeras en tydlig skillnad avseende kostnadsnivån. I förskolan syns en variation mellan de enheter som slutit avtal med externa utförare och de som använder sig av de interna serviceenheterna respektive har egen personal. För grundskolan framgår en högre kostnad avseende de enheter som nyttjar kommunens serviceenheter. Städkostnad per barn/elev Förskola (helår) Q3* Att det förekommer skillnader i hur stora utgifter en skolenhet har för städrelaterade kostnader är i sig inget anmärkningsvärt. Problematiken ligger i att det i dagsläget inte finns en gemensam grund för att förklara dessa olikheter, vilket föranleder ett antagande om att den huvudsakliga kostnadsdrivaren är vilken modell som enheten använder sig av och hur dessa är konstruerade exempelvis avseende huruvida ekonomiskt ansvar följer möjlighet till nyttjande. Denna brist i transparens ger implikationer utifrån ett likvärdighetsperspektiv, dvs. att alla elever/barn i Malmö ska erbjudas samma förutsättningar i förskola och skola, vilket i detta avseende i dagsläget svårligen går att uttala sig om. Utan möjlighet att ställa kostnaden i relation till nivån på den service som levereras, går det vidare inte att uttala sig om huruvida kommunens resurser utnyttjas optimalt. * Ø = Genomsnittskostnad, Q3=tredje (75%) kvartil, Q1=första (25%) kvartil Ø* Q1* Grundskola (jan-mars) Underlaget bygger på utfall och/eller budgeterad kostnad dividerat med antal elever/barn på resp. enhet. Vissa skillnader som härrör fastighetens beskaffenhet och storlek har inte justerats för. Dock har vissa jämförelsestörande enheter rensats bort, såsom OB-förskolor och allergiförskolor. Vidare har vissa extremvärden uteslutits. För modell 1 (extern entreprenad) har 10 % adderats som schablon för storstäd, då detta i vissa fall inte ingår i grundkostnaden. Detta gäller dock endast i diagrammet för förskoleverksamhet. I grundskolan har kostnaden för egen personal ökats med 5 % då materialkostnader inte ingått i underlaget. 410 Extern entreprenad Serviceenheter 466 Egen personal PwC

59 Förslag till en ändamålsenlig lokalvårdsorganisation till stöd för Malmö stads grund- och förskolor PwC 12

60 Den övergripande ambitionen Som pedagogisk ledare ska du inte behöva ägna tid åt lokalvårdsfrågorna. Huvudfokus ska vara att utveckla den pedagogiska verksamheten. I dagsläget har du som rektor eller förskolechef ett kombinerat ansvar för omsorg/utbildning, men också som beställarfunktion/ produktionsansvar för lokalvård. Detta bör ersättas av en möjlighet att enbart fokusera på sina leveranser av omsorg, pedagogik, utbildning etc. Pedagogiska ledare blir på så sätt tydligare företrädare mot sina brukare. Utgångspunkten i de förslag vi presenterar tar sin utgångspunkt i dessa övergripande ambitioner. 5 Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation 4 Städorganisationens organisatoriska tillhörighet blir serviceförvaltningen Fokus på det pedagogiska uppdraget Fokus på det pedagogiska uppdraget 1 Ett gemensamt kvalitetssystem för alla skolenheter 2. En gemensam styrmodell vad avser kostnadsansvar på enhetsnivå En gemensam styrmodell 3. Tydliggör uppdraget till AFM/enheten för fysisk stödverksamhet Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk vad avser uppdrag, stödverksamhet mandat och rollfördelning 3 2 PwC 13

61 1. Inför ett gemensamt kvalitetssystem för lokalvård i de lokaler där förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen bedriver verksamhet Något förenklat skulle man kunna säga att syftet med ett gemensamt kvalitetssystem är att säkerställa en gemensam referensram på förväntad som utförd städkvalitet. Idag saknas denna gemensamma referensram för alla skolenheter, vilket bla får till följd att det skapas variationer i kvalitet och utfört arbete, men begränsar också möjligheten att kontrollera eget arbete och bedöma den egna arbetsinsatsen. Med andra ord skulle man kunna säga att en gemensam städstandard blir en viktig hörnsten i för att upprätthålla en likvärdighet, där alla skolenheter få samma möjligheter till ett bra och kvalitetssäkrat stöd. Ett gemensamt kvalitetssystem kan utformas i form av en gemensam städstandard/riktlinjer och ska betraktas som mininivåer. Hur dessa riktlinjer ska utformas ingår inte i detta uppdrag, utan får bli föremål för vidare utredning. Inspiration kan eventuellt hämtas från lokalvårdsorganisationen Centrum Service som har utvecklat ett eget system. Målsättningen med standarden ska emellertid vara att den i framtiden ska underlätta samarbetet mellan beställaren och utföraren/leverantören, där beställaren ges möjlighet att specificera kvalitetskrav och jämföra offerter. En gemensam standard ger också beställaren möjlighet att på ett mer tydligt sätt än idag, kommunicera till skolenheterna vilken kvalitetsnivå de kan förvänta sig, men också utvärdera lokalvården utifrån en gemensam fastställd standard. I dagsläget är det näst intill omöjligt att jämföra en skolenhets städkostnader med en annan, beroende på att det ofta inte är samma förutsättningar som ligger till grund. Det kan exempelvis vara olikheter i städfrekvens, vilka ytor som städas, om storstädning och försterputsning ingår mm. Ett gemensamt kvalitetssystem är angeläget för att kunna utveckla lokalvårdsverksamheten på ett ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbart sätt. 4 5 Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation 1. Städorganisationens organisatoriska Ett gemensam tillhörighet blir serviceförvaltningen kvalitetssystem för alla skolenheter Fokus på det pedagogiska uppdraget 3 1 Ett gemensamt kvalitetssystem för alla skolenheter Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk stödverksamhet En gemensam styrmodell 2 PwC

62 2. En gemensam styrmodell Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen har olika styrmodeller vad gäller kostnadsansvar på enhetsnivå. Inom förskoleförvaltningen har kostnadsansvaret för städning brutits ut ur enhetens budget, medan skolenheterna inom grundskoleförvaltningen har ett kostnadsansvar fullt ut, dvs. även för lokalvården. Olika styrmodeller gynnar inte principen om en likvärdig skola. Lokalvården bör betraktas som en hygienfaktor som är likvärdig för alla förskolor och grundskolor. Så är inte fallet idag. Tex i samband med upphandling av externt städ, så tvingas en rektor på en grundskola som idag anlitar ett externt städbolag, att sätta sig in i anbudsutvärdering och diskussioner kring kravspecifikationer i form av kvalitetsnivåer och vilket resultat man vill uppnå med städningen på skolan, villkor vid extrastädning, vad som gäller för uppsägning och förlängning m m. Vissa skolenheter använder en tjänst som serviceförvaltningen erbjuder där de med kunnig personal i lokalvårds- och lokalfrågor har hjälpt till med att ta fram underlag kring lokalytor, städfrekvenser, kvalitetskriterier m.m. Underlaget innebär ökad tydlighet och överblickbarhet kring städuppdragets omfattning och kostnader. Trots detta händer det inte sällan att skolenheterna tvingas köpa dyra tilläggstjänster på grund av att förfrågningsunderlaget varit bristfälligt eller inte tillräckligt tydligt. Den övergripande målsättningen är att förvaltningarna ska kunna koncentrera sig på sina kärnverksamheter. Denna ambition kan avsevärt underlättas omlokalvårdsfrågorna i så stor utsträckning som möjligt lyfts bort från skolenheternas agenda. Vi föreslår därför att de båda förvaltningarna inför en gemensam styrmodell. En viktig grundprincip i en gemensam styrmodell bör emellertid vara att lokalvården inte ska betraktas som en fri nyttighet, vilket i sig skulle kunna innebära att verksamheten blir kostnadsdrivande. Detta menar vi kan motverkas genom att AFM/enheten för fysiskt stöd får ett tydligt ansvar för kostnadsutvecklingen och befogenhet att besluta om samt tillse en önskvärd kvalitetsnivå. Dock ska detta ske i nära samspel med verksamhetsföreträdare och ställer krav på en god förståelse för verksamhetens behov. PwC Städorganisationens Ett gemensamt organisatoriska Ett gemensam kvalitetssystem för kvalitetssystem tillhörighet blir för alla alla serviceförvaltningen skolenheter skolenheter Integrera två städorganisationer till en gemensam intern organisation Fokus på det pedagogiska uppdraget Tydliggör uppdraget för AFM/enheten för fysisk stödverksamhet Fokus på det pedagogiska uppdraget En gemensam styrmodell En gemensam vad avser 2 kostnadsansvar styrmodell på enhetsnivå Bland annat är det nödvändigt att enheten skapar en controllerfunktion med syfte att säkerställa en tydlig och transparent kostnadsallokering samt styrning av effektivitet och kvalitet. Som ett led i att åstadkomma detta föreslår vi tillskapandet av verksamhetsrelevanta nyckeltal där nämnda dimensioner ingår. Dessa syftar dels till att bidra med kontroll över verksamheten, men bildar även grund för avtal med utförare. Genom fortlöpande fokus, intern benchmarking, uppföljning gentemot definierade mål samt tydligt ansvarstagande, säkerställs en gemensam förståelse för kvalitetsnivåer och vilka faktorer som är kostnadsdrivande samt skapar grund för ett effektivit utnyttjande av resurser. 15

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen.

Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. www.pwc.com/se Översyn av lokalvårdsorganisation och behov av stödfunktioner avseende lokalvård i grundskole- och förskoleförvaltningen. Juni 2014 Magnus Hultgren Michael Hansson Innehåll Slide Bakgrund

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Informationsansvarig: Anna Gawrys 2015 Nr 58 Majoritetsskifte och konsekvenser för den politiska organisationens utformning med anledning härav (Dnr STK-2015-772)

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-12-15 kl. 14:00 Sluttid: 15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Andréas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Historiska årtal. Foto: Malmö stad

Historiska årtal. Foto: Malmö stad Malmö Historiska årtal 1275 Fiskestaden Malmhauga omnämns för första gången 1437 Malmö får sitt stadsvapen av Erik av Pommern 1500 Blomstrande storstad i danska riket med 5 000 invånare Foto: Malmö stad

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad

Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Reservation Personalberedningen 2014-03-12 Ärende: 3 STK-2013-895 Motion av Magnus Olsson (SD) om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad Vi yrkade på att

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare

Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk färdskrivare SIGNERAD 2015-07-08 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-07-08 Vår referens Christer Helin HR-specialist christer.helin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Anders Olin (SD) om installation av elektronisk

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-11-11 Vår referens Lars Silverberg Biträdande gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör lars.silverberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Ersättningsbeslut

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96

Smidlund George revisionsdirektör Christin Menander sekreterare Ida Brorsson EY, tom 95 Fia Lindher sakkunnig, tom 96 Per Nilsson sakkunnig, tom 96 Malmö stad Revisorskollegiet 2010-2014 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2014-11-26 klockan 16.00 18.05 Plats Stadshuset, konferenscenter Triangeln 1-2 Paragrafer 93-102 Ledamöter Övriga deltagare Ej närvarande

Läs mer

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4

Ansökan om utökat objektsgodkännande för tillbyggnad av Tornhuset för WMU:s räkning, Malmö väktaren 4 SIGNERAD 2014-02-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-02-27 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan om utökat objektsgodkännande

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen kl. 17.00-21.00 Beslutande Eric Samuelson (M) Alf Hansson (S) Leif Sjögren (C), 112-119 Bengt Andersson (SD) Gösta Kullenberg (M) Robert Borg

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sessionssalen, stadshuset

Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (27) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-14 kl. 13:00-13:45 Plats Paragrafer 1-32 Sessionssalen, stadshuset Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014. Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M)

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut- december Vår referens

Tjänsteskrivelse. Återrapportering av delegerade beslut- december Vår referens Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-11 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapportering av delegerade beslut- december SN-2015-1970

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-04-15 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser

Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende fastställande av verksamhetsområde i Malmö stad jämte allmänna bestämmelser SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-03-26 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Tjänsteskrivelse Lovisa.Hansson@malmo.se Framställning från kommunalförbundet VA SYD avseende

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare SIGNERAD 2015-09-15 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2015-09-15 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar

Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning för innehav av kamphundar Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-21 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Lars-Johan Hallgren (SD) - Inför lämplighetsprövning

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare

Tjänsteskrivelse. Motion från Anders Olin (SD) om en drogfri ungdom. 2014-02-04 Vår referens. Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare SIGNERAD 2014-02-06 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-02-04 Vår referens Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jan.lanzownilsson@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om en

Läs mer

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204

Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende fördelar med elbilar i Malmö stad STK-2015-204 SIGNERAD 2015-08-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-05 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avseende

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (8) Sammanträdestid 2014-03-26 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader

Tjänsteskrivelse. Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader SIGNERAD 2014-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-02-11 Vår referens Ulf Linderoth Utredare Tjänsteskrivelse Ulf.Linderoth@malmo.se Ny ekonomimodell gällande IT- och Telekostnader STK-2014-166

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32

Grundskolenämnden. Protokoll Gn 548/2015. Datum: Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Protokoll Gn 548/2015 Grundskolenämnden Datum: 2015-06-11 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Dojan, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter Jessica Ekerbring (S) Seydou Bahngoura (C) 36-43, 45-55 Maria Haglund (M)

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 maj 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Peter Österlin, Björn Lagerbäck, Per Ramhorn, Caroline

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar

Politiska sekreterare till kommunalråd med beredningsansvar Malmö 2014-10-01 Till kommunfullmäktige i Malmö Antagande av en ny organisation för kommunalråden, m.m. Kommunstyrelsen lämnar i det följande förslag till utformning av kommunalrådsorganisation, m.m. Avsikten

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Motion om installation av elektronisk färdskrivare Vår referens

Tjänsteskrivelse. Motion om installation av elektronisk färdskrivare Vår referens Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-05-08 Vår referens Jerker Johansson Affärsområdeschef Jerker.Johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion om installation av elektronisk färdskrivare SN-2015-336

Läs mer