Anställningsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsutskottet"

Transkript

1 19/ (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Åsa Emmer Monica Lindgren Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken Närvarande (övriga): Frånvarande: Helena Lundquist Katinka Pålsson Petra Rosenquist Elina Westin Katarina Bröms, protokollförare Anna Delin Erik Fransén Katja Grillner, vice ordförande Anna Jensen Tommy Ohlsson Håkan Olsson Bo Wahlberg 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justeringsperson Åsa Emmer har utsetts att jämte ordförande justera protokollet. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns. 4 Meddelanden och beslut Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som sänts ut. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll är justerat.

2 19/ (7) 6 Ansökan om befordran från lektor till professor (Christina Divne) Dnr: VL Föredragande: Katinka Pålsson Christina Divne har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i strukturbiologi med inriktning mot biosyntes och nedbrytning av växtfibrer (Structural Biology with emphasis on biosynthesis and degradation of plant fibres). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 1 behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor. Anställningsutskottet beslutar att ansökan ska sakkunniggranskas och att förslag på sakkunniga ska begäras in. 7 Ansökan om befordran från lektor till professor (Dimos Dimarogonas) Dnr: VL Föredragande: Katinka Pålsson Dimos Dimarogonas har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i reglerteknik (Automatic Control). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 1 behörighet och bedömningsgrunder för anställning som professor. Skolchefen vid Skolan för elektro- och systemteknik (EES) föreslår att professor Jacquelin M.A. Scherpen, University of Groningen och professor John Lygeros, ETH, utses till sakkunniga. Anställningsutskottet fastställer förslaget på sakkunniga. 8 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor (Johan Karlsson) Dnr: VL Föredragande: Petra Rosenquist Johan Karlsson har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i optimeringslära och systemteori (Optimization and Systems Theory). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 4 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 2 behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat. Skolchefen vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår att professor Hélène Frankowska, University Pierre et Marie Curie och professor Anders Rantzer, Lunds Tekniska Högskola, utses till sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar att ansökan ska sakkunniggranskas och fastställer förslaget på sakkunniga. 9 Docentansökan i lättkonstruktioner (Sohrab Kazemahvazi) Dnr: VL

3 19/ (7) Föredragande: Elina Westin Sohrab Kazemahvazi har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i lättkonstruktioner (Lightweight structures). Skolchefen vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att professor Leif Asp vid Chalmers utses till sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 10 Docentansökan i maskinkonstruktion (Viacheslav Izosimov) Dnr: VL Föredragande: Elina Westin Viacheslav Izosimov har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i maskinkonstruktion (Machine Design). Skolchefen vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att professor Elena Troubitsyna vid Åbo Akademi University utses till sakkunnig. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 11 Sakkunniga för biträdande lektor i materialdesign med inriktning mot additiv tillverkning Dnr: M Föredragande: Helena Lundquist Det finns 15 sökande till anställningen, 11 män, 4 kvinnor och 2 presumtiva. Skolchefen vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att professor Lars Nyborg vid Chalmers och professor Marta-Lena Antii vid Luleå tekniska högskola utses till sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar enligt förslag. 12 Anställningsprofil för adjunkt i industriell underhållsteknik Dnr: M Föredragande: Elina Westin Skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) har lämnat in ett förslag på anställningsprofil för adjunkt i industriell underhållsteknik. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen (se bilaga 1). 13 Förslag på sammanträdestider för VT 2017 Anställningsutskottet godkänner föreslagna datum för anställningsutskottets sammanträden Förhinder att delta vid dessa datum anmäls företrädesvis vid nästa möte med anställningsutskottet. (se bilaga 2). 14 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

4 19/ (7) Vid protokollet Katarina Bröms Protokollförare Johan Håstad Ordförande Justeringsdatum: Åsa Emmer Justeringsperson Justeringsdatum: Bilaga 1 Anställningsprofil för adjunkt i industriell underhållsteknik Ämnesområde

5 19/ (7) Industriell underhållsteknik Ämnesbeskrivning Modern underhållsteknik innefattar strategier att stödja, förbättra och utveckla produktionen. Underhållsaspekter för hög industriell driftsäkerhet beaktas redan vid konstruktion av produktionsutrustningar och förbättringar sker under hela utrustningens livscykel. Kostnader för underhåll och vinster som underhållet ger vägs mot varandra. Driftsäkerheten påverkar viktiga parametrar som leveransprecision, lagerstorlek, genomloppstid och ledtid. Strategisk underhållsteknik behandlar dessa parametrar för bästa produktionsresultat med avseende på ekonomi, resurshushållning, miljöbelastning och dimensionering av produktionsutrustningar. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår att medverka i undervisningen på grundnivå samt aktivt delta i pedagogiskt utvecklingsarbete vid institutionen. Som lärare på tillämpad maskinteknik har du ett helhetsansvar för dina kurser vilket förutom att undervisa bl.a. innebär utvecklingsarbete med hänsyn till ny vetenskaplig forskning och industriell utveckling, examination, utvärdering och ansvar för att kursens mål stämmer överens med utbildningens mål samt att aktivt samarbeta med lärarkollegor i de kurser och program du undervisar inom. Undervisningen kommer främst att ske inom ramen för högskoleingenjörsprogrammen i Industriell teknik och produktionsunderhåll och Maskinteknik. Behörighet Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens, yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Den ämnesmässiga skickligheten och yrkesskickligheten ska vara väl dokumenterad och relevant för anställningens innehåll. För anställning som adjunkt krävs industriell erfarenhet eller annan relevant yrkeserfarenhet, i normalfallet med minst fyra år i kvalificerad befattning med anknytning till aktuellt ämnesområde, varvid skicklighet avseende utvecklingsarbete inom området är av betydelse. Av högsta betydelse är att den sökande har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt. förmåga att undervisa på svenska Av näst högsta betydelse är att den sökande har: formell högskolepedagogisk utbildning den sökande är kommunikativ, arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten, självgående och har god samarbetsförmåga. Det är även av betydelse att den sökande har förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

6 19/ (7) för undervisningen relevant ämnesmässig forskningsbakgrund. Bilaga 2 Sammanträdestider för anställningsutskottet, VT 2017 VT17 AU sammanträde

7 19/ (7) kl 08:30-10: Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Tisdag Onsdag

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 15/2018 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-10-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM

Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy Ohlsson, professor, SCI Åsa Emmer, professor, CHE Monica Lindgren, professor, ITM 8/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-04-25 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Tommy

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 8/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-05-03 Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin Åsa Emmer Erik Fransén Katja Grillner, fr.o.m.

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Kia Vejdegren, protokollförare 7/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-04-24 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 18/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-15 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande (ej

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 7/2016 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-04-19 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 2/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-02-05 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS

Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor, CBH Monica Lindgren, professor, ITM Bo Wahlberg, professor, EECS 17/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-11-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-17 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor

Läs mer

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund

Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna Jensen Monica Lindgren Bo Wahlberg Britt Östlund 6/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-03-28 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande Sören

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 21/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-12-12 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 19/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-11-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor CSC, ordförande Sören Östlund, professor

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-10-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström

Studeranderepresentanter Eric Landström 12/2018 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-08-21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 1/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-01-16 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor,

Läs mer

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Johan Gerdin Kia Vejdegren, protokollförare 7/2019 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-04-16 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet PROTOKOll Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (7) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-11-18 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Bo Wahlberg Kaj Lindecrantz

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Kerstin Lagerstedt Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Kerstin Lagerstedt Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 14/2018 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-10-02 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 11/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-06-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin, professor, ICT Tommy

Läs mer

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentant Eric Landström. Petra Rosenquist Jenny Wiklund Kia Vejdegren, protokollförare 2/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-01-30 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, vice ordförande Katja Grillner,

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 16/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-03 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Studeranderepresentant Eric Landström. Maggi Nilsson Katinka Pålsson, protokollförare

Studeranderepresentant Eric Landström. Maggi Nilsson Katinka Pålsson, protokollförare PROTOKOLL 9/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-05-22 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2016 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-01 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant Jonatan Freilieb Protokoll /FR Sammanträdesdatum Protokoll nr 12/11 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrup Nina Wormbs Bo Wahlberg Sören Östlund

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-05-06 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Lärarrepresentanter Sören Östlund, ordförande Ana Rusu Anders Karlström

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 3/2018 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-02-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande (endast 11) Johan

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 3/2017 1 (11) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-02-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 14/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-10-11 Protokoll nr 14/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Göran Stemme Lena Mårtensson Fredrik Laurell

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2017 1 Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-17 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande (ej 19) Katja Grillner, vice ordförande

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 20/2016 1 Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-12-13 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, vice ordförande Åsa Emmer Bo Wahlberg Monica Lindgren

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 3/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-06 Protokoll nr 3/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lars-Göran Mattsson Lena Mårtensson Håkan

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 13/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-08-22 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor SCI, ordförande Johan Håstad, professor

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist 4/2018 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-03-13 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-04-20 Protokoll nr 4/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-03-28 Protokoll nr 06/07 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopllia Hober Svante Linusson J an Wikander Doktorandrepresentant May-Britt

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 13/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Leif Brodersen PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-09-27 Protokoll nr 13/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Fredrik Laurell Håkan Olsson Lars-Göran

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Anders Karlström Bo Wahlberg Malin Selleby

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Dilek Gür Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Dilek Gür Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 18/2018 1 (12) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-12-11 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Katja Grillner, dekanus, vice ordförande Åsa Emmer, professor,

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström. Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström. Maggi Nilsson Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 10/2018 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-06-05 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer

Studeranderepresentanter. Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Helena Lundquist Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 1/2019 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-01-23 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Åsa Emmer, professor, CBH Johan Håstad, professor, SCI, tf

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Eric Landström Sebastian Wahlqvist. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 6/2018 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-04-10 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

z o Protokoll nr :24/09

z o Protokoll nr :24/09 Protokoll Sammanträdesdatum z o Protokoll nr :24/09 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Soplua Hober Svante Lirrusson Göran Stemme studeranderepresentant

Läs mer

Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner, dekanus, vice ordförande Johan Håstad, professor, SCI Monica Lindgren, professor, ITM

Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner, dekanus, vice ordförande Johan Håstad, professor, SCI Monica Lindgren, professor, ITM Nr 10/2019 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-05-28 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Ledamöter deltagande per capsulam: Närvarande ledamöter: LJiratrepresentanter Sophia Hober, ordförande Svante Linusson Ana Rusu Sören Östlund Malin Selleby

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (9) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-05-20 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Bo Wahlberg Helena Mattsson Karl

Läs mer

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter. Dilek Gür Kerstin Lagerstedt Katinka Pålsson Sandra Strandberg Kia Vejdegren, protokollförare 4//2019 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-03-05 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande, ej 9 Åsa Emmer,

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson 1 Sammanträdet öppnas Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övrig;>

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (9) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Anders Karlström Bo Wahlberg Kaj

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 5/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-04 Protokoll nr 5/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Lars-Göran Mattsson Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant J ona tan Freilieb

Sammanträdesdatum Doktorandrepresentant J ona tan Freilieb Protokoll /FR Sammanträdesdatum Protokoll nr 11/11 Nätvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup Nina Wormbs Bo Wahlberg Sören Östlund

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 2/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-03-23 Protokoll nr 2/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Fredrik Laurell Lars-Göran Mattson Håkan Olsson Göran Stemme

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 9/2019 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-05-14 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande: Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor,

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken 11/2016 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-06-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 2/201 4 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): 2 014-01-28 Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Ana Rusu Anders Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson

Sammanträdesdatum Övriga närvarande Katarina Bröms Maria Lindencrona, sekreterare Ann-Christine Eklind Katinka Pålsson Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrop Ana Rusu Bo Wahlgren Sören Östlund Malin Selleby Doktorandrepresentant

Läs mer

Studeranderepresentanter Liyun Yang, doktorandrepresentant. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Liyun Yang, doktorandrepresentant. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 7/2017 1 (17) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-04-11 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 10/2017 1 (12) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-23 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande,

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Sruckars, ordförande Jesper Oppelstrop Svante Linusson Jörgen Eklund Ka~a Grillner Sophia Hober Övriga närvarande Maria Lindencrona,

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin. J esper Oppels trup Göran Stemme = Protokoll Sammanträdesdatum q Protokoll nr :W/08 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snlckars, ordförande Lars-Åke Brodin J esper Oppels trup Göran Stemme Studerandrepresentanter Anders Biltmo

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/06. Övrig närvarande Maria Lindencrona, sekreterare Anna Höglund Rehn PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-04-05 Protokoll nr 6/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Göran Stemme Lars-Göran Mattsson Lena Häggström Fredrik Laurell

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz. Doktorandrepresentant Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz J esper Oppelstrup AnaRusu Bo Wahlgren Sören Östlund Doktorandrepresentant J onatan Freilieb

Läs mer

PROTOKOLL Protokollnummer Sida 3/ (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet

PROTOKOLL Protokollnummer Sida 3/ (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet 3/2019 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2019-02-19 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Katja Grillner,

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

Studeranderepresentanter Eric Landström

Studeranderepresentanter Eric Landström 5/2018 1 Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2018-03-27 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor, SCI, ordförande Johan Håstad, professor,

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanttädesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop Göran Stemme Ka~a Grillner Studerandrepresentanter Anders Biltmo Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 9/10 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sopbia Hober Jörgen Eklund Jesper Oppelstrop Göran Stemme Ulf Karlsson studeranderepresentant

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 8/2014 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-05-06 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Lärarrepresentanter Sören Östlund, ordförande Ana Rusu Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Protokoll /FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia I-Iober, ordförande Kaj Lindecrantz Jesper Oppelstrnp AnaRusu Sören Östlund Doktomndrepresentant Jonatan Freilieb Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 6/05 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-05-18 Protokoll nr 6/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Henrik Christensen Lena Häggström Fredrik Laurell Lars-Göran

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning och befordran

Bedömningskriterier vid anställning och befordran 1 (7) PM Juridiska fakultetskansliet Bedömningskriterier vid anställning och befordran Fastställda av Juridiska fakultetsnämnden 2011-09-05, reviderade 2017-06-07 (del.). Till grund för bedömningen av

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2018-10-15 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-10-15 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (10) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): 2014-02-11 Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande 1-12, 15-21 Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin

J an Wikarrder Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikarrder Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrop studeranderepresentant Oskar Lind Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson. J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wibtnder Stnderandrepresentant Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson. Doktorandrepresentant

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson. Doktorandrepresentant "-' Sh Protokoll AnställDingsutskottet/FR Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Svante Linusson J esper Oppelstrop AnaRusu Bo Wahlberg Sören

Läs mer

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU

Ur Anställningsordning för Stockholms universitet, AOSU 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och anställning som eller befordran till universitetslektor

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (12) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-06-17 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Anders Karlström, ej 6 Bo Wahlberg

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet

Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet Fastställd av Konsistoriet 2017-12-04 Dnr: 1-877/2017 Gäller från och med 2018-04-01 Ersätter anställningsordning för Karolinska Institutet dnr

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE J i Protokoll nr :12'/12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liiran-epresentanter S tuderanderepruentant Övriga närvarande Sophia Hober, ordförande Kaj Lindecrantz Malin

Läs mer

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar

4 kap. Lärare. Inledande föreskrifter. Anställningar. 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning (2010:1064). Förenade anställningar 4 kap. Lärare Inledande föreskrifter Anställningar 1 Lärare anställs av högskolan. Förordning Förenade anställningar 2 En högskola får, efter medgivande av en sådan sjukvårdshuvudman som avses i 3 kap.

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 03/07. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 03/07. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2007-02-14 Protokoll nr 03/07 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Göran Stemme Ulf Karlsson Sophia Hober Svante Linusson

Läs mer

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området.

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom det Naturvetenskapliga området. Typ av dokument Beslutad av Regelsamling (HF, AOSU och Områdesnämndens beslut)

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström

Sammanträdesdatum Studerandrepresentanter Anders Biltmo Kajsa Boström Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll nr 01/08 Närvarande ledamöter: Lärarr~resentanter Folke Snickars, ordförande Katja Tollmar Grillner Sophla Hober Ulf Karlsson Svante Linusson Jesper Oppelstrop Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme J an Wikander Studerandrepresentanter Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum Protokoll nr 10/06 PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-06-14 Protokoll nr 10/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande 1-17, 19-24 Henrik Christensen, ordförande 18 Göran Stemme

Läs mer

l (J Protokoll nr)"(/

l (J Protokoll nr)(/ Ans tällningsu tska ttet/ FR l (J Protokoll nr)"(/12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Lärarnpresentan/er S tudemnderepresentanter Sophia H ober, ordförande Nina Cyren

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer