Jävsdeklarationer. Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jävsdeklarationer. Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi"

Transkript

1 Jävsdeklarationer Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi Deltagare Potentiella bindningar eller jävsförhållanden Professor, överläkare Sven Almer Kortvarigt konsultuppdrag maj-sept 2011, medverkan som oberoende deltagare inom svensk grupp (som del av ett internationellt forum, IBD Ahead) vid ett möte samordnat av läkemedelsföretaget Abbott, engångsersättning totalt sek. Docent, överläkare Ragnar Befrits Kortvarigt konsultuppdrag december 2009 och mars 2010, medverkan som oberoende deltagare i ett projekt om säkerhetshantering av biologiska läkemedel samordnat av läkemedelsföretaget Abbott, tre möten om två timmar vardera, engångsersättning totalt sek. Principal investigator för en klinisk prövning vid ulcerös kolit, KRP203, Novartis Sverige AB, som nyligen startat och där vi hittills inte kunnat inkludera någon patient. Ersättning utgår till min klinik enligt SKL- LIF-avtal, men ingen specifik ersättning till mig som prövare. Medlem av Advisory Board för MSD (SP) och Abbott. Föreläsningsarvode från Abbott och MSD. Huvudprövare och subinvestigator för olika kliniska prövningar initierade och sponsrade av Abbott och MSD. Arvoden för kliniska prövningar går till separata projektkonton som används i första hand till lön för forskningssjuksköterskor. Övriga arvoden i deklarationen uppgår till cirka sek vardera för MSD och Abbott per år. 1

2 Överläkare Jan Björk Docent, t.f. överläkare Marie Carlson Abbott, Advisory Board cirka 2ggr/år. Uppdrag Abbott 2009: sek 2010: sek 2011: sek MSD 2010: sek 2011: sek Moderator vid halvdagsseminarium med tema Biologisk behandling av IBD, , konsultarvode på sek för förberedelser och aktivt deltagande från Abbott. Föreläsare och förbereda diskussionsinlägg vid IBD expertforum, Södertuna Slott, 3-4/6 2010, konsultarvode i form av resa och logi från Abbott. Har haft VINNOVA-anslag under tre år, vilket var ett delanslag åt VINNOVA- MIDAS-projektet. Huvudsökande och ansvarig var professor Kjell Alving. Företagen som var motfinansiärer i detta projekt var: Phadia AB, Alimenta och Arocrine. Forskningsanslag: 2008: sek 2009: sek 2010: sek. Projektet är avslutat och vetenskapliga artiklar är under skrivande. 2

3 Biträdande överläkare Michael Eberhardson Har från 2009 till 2011 fakturerat föreläsningar och liknande uppdrag via fåmansbolag (Gicon AB). Detta företag kommer att avvecklas under september 2011 direkt efter bokslutet 31 augusti i år. Deltagande i utveckling av en typ av aferesbehandling för ett innovativt företag IBD Column Therapies International AB Avdelning L2:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna , sek. Svar på läsarnas frågor, redigering av magsårstest, författande av informationstext, mikroskopisk kollit, träning och resor vid IBD. Netdoktor.se AB. Ersättning sek, Deltagande i styrgrupp i Sverige för IBD Ahead, deltagande i styrgrupp IBD Expertforummöte Deltagande styrgrupp infektioner vid immunsuppression: Abbot Scandinavia AB sponsrar aktiviteterna: sek, Deltagande i expertråd; Abbott Scandinavia AB, MSD AB, sek Föreläsningar och uppdrag som moderator; Abbot Scandinavia AB, MSD AB, Otsuka Scandinavia AB och ITH AB. Ersättning och år; sek, Huvudprövare, Crohnstudie, CALM. Abbott Scandinavia AB. Ersättning mellan Södersjukhuset och Abbott enligt LIF-avtal för prövningen. Coordination investigatior, TLA-001, IBD Column Therapies International AB avdelning L2:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Ersättning mellan Södersjukhuset och företaget enligt LIF-avtal för prövningen. Forskningsanslag till en retrospektiv studie avseende Humiraanvändning i Sverige (prövarinitierad studie) 2010, sek. Forskningsanslag unrestricted grants för forskning kring immunodiagnostik vid inflammatorisk tarmsjukdom; (Vinnovafinansierat projekt) ITH Immune 3

4 Docent, överläkare Britt Marie Eriksson Docent, överläkare Olof Grip Therapy Holdings AB, Avdelning L2:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna; sek, Immunologistipendiat 2008 för forskning inom reumatologi, dermatologi eller gastroenterologi, sek. Finansierades av Schering Plough Scandinavia AB. Har inga potentiella bindningar eller jävsförhållanden att redovisa. Erhållit konsultarvode för utbildning om inflammatorisk tarmsjukdom till sjuksköterskor i Region Skåne, sponsrat av Abbott på sek år Erhållit konsultarvode för att ha medverkat i rådgruppsmöten i Södra sjukvårdsregionen för gastroenterologer, sponsrat av Schering- Plough/MSD på sek år 2007, 2008 och Erhållit Schering-Plough Immunologistipendium sökt i öppen konkurens på sek år Docent, överläkare Jonas Halfvarson År 2011 Deltagit i Abbotts Globala Advisory Board med fokus på Ulcerös Colit, konsultarvode sek, Abbott Sverige, Vetenskapligt råd, konsultarvode sek, MERCK SHARP & DOHME CORP. Global Human Health, ADVISORY BOARD for Gastroenterology and Immunology, konsultarvode sek, Fokusgruppsmöte MSD Sverige, konsultarvode sek. Kurser-möten IBD Ahead 2011, Abbott Global, svensk representant i den International Faculty, därtill förberett, organiserat och hållit i de svenska mötena, total konsultarvode sek. Föreläsning för Merck Sharp & Dohme, Sverige sek. COP ulcerös kolit, Örebro, ersättning utbetald till Örebro Läns Landsting, totalt cirka sek. Kommer därtill att föreläsa och moderera vid Gastrodagarna 2012 samt vid COP Ulcerös kolit möte Örebro

5 Studier Huvudprövare, Universitetssjukhuset Örebro läkemedelsstudie initierad av Abbott, ersättning utbetalas ej till undertecknad utan till Örebro Läns Landsting. Vetenskaplig rådgivare till Innovus i planerad hälsoekonomisk studie kring ulcerös kolit, total ersättning sek kommer att utbetalas till Örebro Läns Landsting och ej till undertecknad. År 2010 Advisory Board for Gastroenterology and Immunology MSD Global, Fokusmöte IBD, Schering Plough/MSD Sverige, Representant för Sverige faculty avseende Abbotts initierade möte IBDAhead Vetenskapligt råd IBD, Abbott Sverige. Vetenskapligt råd Swedish Orphan AB. Kursledare och föreläsare vid Gastroenterologi i Fokus, IBD (inititerad av Svensk Gastroenterologisk Förening). Sammanställning av Advances in IBD 2010 för Abbott, Sverige. Föreläsare vid IBD expertforum, initierat av Abbott. År 2009 Vetenskapligt råd, Swedish Orphan AB. Vetenskapligt råd IBD, Abbott Sverige. Advances in IBD 2009 för Abbott, Sverige. År 2008 Föreläsare vid allmän föreläsning initierad av Riksförbundet Magtarmsjuka & Abbott. Kursledare och föreläsare vid Gastroenterologi i Fokus, IBD (initierad av Svensk Gastroenterologisk Förening). År 2007 UCB Pharmaceuticals, Cimzia Precise Program European Advisory Board. Föreläsare vid IBD8 Ferring. Därtill under totala perioden research grant från Schering Plough/MSD Sverige avseende Nationell uppföljningsstudie av Rescuebehandling med Infliximab vid svår akut attack av inflammatorisk tarmsjukdom, doktorand Mats Sjöberg, undertecknad bihandlare. 5

6 Docent, överläkare Erik Hertervig Överläkare, biträdande smittskyddsläkare Helena Hervius Askling Ledamot i referensgrupp för MSD, tim/år sek/år. Ledamot i referensgrupp för Abbott, tim/år sek/år. Handledare IBD-akademin år MSD:s räkning. case-metodik cirka 2 3 ggr/år, sek. PI-Adalimamab vid ulcerös kolit. Multicenter studie för att få indikationen för ulcurös kolit - Abbott. PI för studie av multicenter studie för ufliximab vid crohn (MSD). Abbott Föreläsning och aktivt deltagande i symposium om TNF-behandling vid IBD och vaccinering samt infektionsrisker. Två halvdagar vid separata tillfällen, febr-mars Efter detta producerades en sammanfattande skrift i ämnet, i Abbotts regi med material från symposiet. Ersättning sek samt reseräkning och middag 2. Principal investigator för klinisk läkemedelsprövning. Sponsor: Intercell. Fas IIIb. Pediatrisk. Safety and immunogenicity of the Japanese encephalitis vaccine IC51 (Ixiaro) in a pediatric population. Open label, randomized, active controlled, phase 3 study. Start maj Ersättning: löneersättning till undertecknad motsvarande nedlagd arbetstid. Cirka fyra veckor hittills. Subinvestigator. Klinisk läkemedelsprövning. Sonsor: Sanofi Pasteur MSD. Fas III 6 Pediatrisk. An open-label multi-centre study of the safety of a 2-dose regimen of a combines neasks, mumps, nubella and varicella live vaccine (ProQuad) manufactured with recombinant human albumin (r HA) when administred to children in their second year of life. Oktober 2007, December Ersättning: löneersättning motsvarande nedlagd arbetstid som var tre månader till undertecknad. 6

7 ST-läkare, Ph D Jan Marsal Överläkare Pär Myrelid Docent, överläkare Berit Sternby Föreläst under utbildningstillfälle för gastrosköterskor 2010 i regi av Abbott, ersättning sek. Skrivit mötesrapport från internationell kongress (DDW) 2010 för internetpublikation på MSD:s hemsida, ersättning sek. Medprövare vid Skånes Universitetssjukhus, Lund, i klinisk prövning fas II av preparat mot ulcerös kolit (KRP203/S1P1 receptor modulator) i regi av Novartis. Ingen ersättning. Medprövare vid Skånes Universitetssjukhus, Lund, i klinisk prövning fas III av preparat mot Crohns sjukdom (GSK A/CCR9 antagonist) i regi av GlaxoSmithKline. Ingen ersättning. Styrelseuppdrag/delägare i innovationsföretag inom kirurgiska instrument. Styrgruppsordförande och registerhållare för nationellt kvalitetsregister inom inflammatorisk tarmsjukdom SWIBREG, sedan 2005, icke avlönat. Huvudprövare i studie om profylaktisk behandling av divertikulitsjukdom. Avslutad 2011, endast omkostnadsersättning till kliniken. Runt 2007 föreläst en gång i Lund om inflammatorisk tarmsjukdom för patienter och anhöriga, kommer ej ihåg om ersättning utgick. Tror det var i MSD:s regi rådgivare till Jörgen Carlsson då Solvay Pharma angående Creon, fick ersättning om jag minns rätt föreläst i Lund för 1 miljonsklubben på begäran av Otsuka om inflammatorisk tarmsjukdom. Tror jag fick ersättning. 7

8 Överläkare Mari Thörn Jag har deltagit i Advisory board-möte i Stockholm den 5 april 2011 för MSD:s räkning. Specialister från hela landet deltog och behandling av IBD diskuterades med specifik inriktning mot biologisk behandling. Ersättning för detta kommer bli sek inkl förberedelsetid och restid. Föreläsning angående toxiska leverreaktioner av läkemedel. Uppsala Gastrodag Nov Arvode från Ferring sek. Har ett pågående forskningsprojekt för att titta på eventuellt samband mellan CMV och IBD. Till detta forskningsprojekt har jag erhållit sek i bidrag till laboratoriekostnader framför allt. 8

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 4 nummer per år. ansvarig

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning I detta nummer bl.a.: Ordförande har ordet Livey som GCP-inspektör Antibyråkratimöte GCP-kostnader Biobanksnytt Juni 2007 Ordföranden har

Läs mer

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014

Svensk Kirurgisk Förening. Verksamhetsberättelse för år 2014 Svensk Kirurgisk Förening Verksamhetsberättelse för år 2014 Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 20 augusti under Kirurgveckan i Karlstad. Föreningen hade den 1 januari 2014

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 5 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 5 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2005 Volym 10 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2005 Volym 10 Gastrokuriren ordföranden har ordet Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2010 Volym 15 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org

REUMABULLETINEN. www.srfonline.org REUMABULLETINEN Nr Nr 6661 juni mars 2005 2007 www.srfonline.org Innehåll Redaktörens rad Aktuella fortbildningskurser 2007 Brev från ordföranden Aktuella stipendier och priser Reumatologjour Pottholtz

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2011 Volym 16 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2011 Volym 16 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk

Läs mer

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna

Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 95 1/2014 Guld - gyllene läkemedel Höstkonferensen/Riksstämman Reumatologin i Danmark Register och Riktlinjedagarna Innehåll 1/2014 ReumaBulletinen

Läs mer

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon

tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon ReumaBulletinen tidskrift för svensk reumatologisk förening nummer 88 5/2012 SRFs Höstkonferens Cutting Edge Rheumatology SLE igår idag imorgon Välj väg för långsiktig effekt 1-8 Neutraliserande antikroppar

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology

gastrokuriren Gastrokuriren 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 1 År 2006 Volym 11 The XXXVII Nordic Meeting of Gastroenterology 3 5 May 2006 Västerås, Sweden Gastrokuriren Tidskrift

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 3 År 2007 Volym 12 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 3 År 2007 Volym 12 Gastrokuriren Tidskrift för Svensk Gastroenterologisk Förening. Utkommer med 5 nummer per år. ansvarig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Februari 2013 Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Martin Neovius

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2009 Volym 14 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2009 Volym 14 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Föreningen SwedenBIO

Föreningen SwedenBIO Årsredovisning för Föreningen SwedenBIO Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera

Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia. Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera Läs Ingemar Ingemanssons sista kria CTG en seg historia Gynop uppmuntrar inte bara registrera utan analysera mera MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Öst möter Väst på EISAI

Öst möter Väst på EISAI Dags för SOCIALA MEDIER i marknadsmixen FOKUSGRUPPER stärker branschens roll Läkare trivs i INDUSTRIN Öst möter Väst på EISAI nummer 5/2009 årgång 12 Tel vx 031-779 99 90. Fax 031-80 22 23 Lindh&Partners

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren.

Brev från ordförande. Tomas Bremell. och sekreterare i rådet (utan rösträtt) är vetenskaplige sekreteraren. Brev från ordförande Tomas Bremell Styrelsen 2004 På årsmötet 27/11-2003 omvaldes större delen av styrelsen. Jag, och övriga styrelseledamöter, tackar för ert förtroende. Styrelsen har förnyats på några

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 2 År 2010 Volym 15 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 2 År 200 Volym 5 LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 34093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer