LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05"

Transkript

1 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 8/05 Sammanträdesdatum: Tid: Dag Dag Plats: Lastbergets Konferens, Bålsta Ordförande: Ledamöter: F.d. generaldirektören Axel Edling Professorn Per Carlsson Professorn Olof Edhag Docenten Lars-Åke Levin Överläkaren Rurik Löfmark Specialisten i allmänmedicin Ingmarie Skoglund Överläkaren Gunilla Melltorp Professorn Rune Dahlqvist Docenten Ellen Vinge F.d. riksdagsledamoten Ingrid Andersson Närvarande ersättare: Fil.dr Ulf Persson (ej punkterna 10 och 19) Docenten Lars Lindholm (ej punkterna 1-6, dock jävsdeklaration vid ankomst punkt 2) Professorn Sten Landahl Docenten Sigurd Vitols (punkterna 1-11 och 19) Specialisten i allmänmedicin Bengt Silfverhielm F.d. riksdagsledamoten Karin Israelsson Övriga närvarande: Ann-Christin Tauberman Karl Arnberg Andreas Engström Maria Fagerquist Martin Forsberg Niklas Hedberg Johanna Jacob Magnus Köping-Höggård Fredrik Larsson Britt-Mari Lidholm Love Linnér Douglas Lundin Leif Lundquist Tor-Olov Mellgren Stefan Odeberg Joakim Ramsberg Kerstin Ranning Westin Thord Redman Anna Märta Stenberg Anders Wessling Elisabeth Östberg

2 2 Besök: Överläggning: Dag 1: Johan Brun och David Andersson från AstraZeneca AB kl (punkt 11) Dag 2: Olle Melinder och Lena Toft från Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Ingrid Enander från Schering Plough AB kl (punkt 20). Protokollförare: Catharina Strömbäck och Leif Lundquist ( endast punkt 11) Dag 1 1 Föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 11 beslutsärenden tillkommer (punkterna 24-34). 2 Jävsdeklaration. Ordföranden uppmanar ledamöterna att avge en förklaring om bindningar och jäv med avseende på de ärenden som finns på den fastställda föredragningslistan. Ulf Persson förklarar sig förhindrad att delta under punkten 10. Övriga ledamöter och ordföranden förklarar sig vara oförhindrade att delta i ärendena. Information 3 Arbetsläget Föredragande: Ann-Christin Tauberman 4 LFN i massmedia Föredragande: Fredrik Larsson 5 Saken: Apoteket AB Föredragande: Tor-Olov Mellgren 6 Ärende: Dnr 1227/2005 Saken: Yttrande över Läkemedelsverkets remiss om Generisk förskrivning Föredragande: Anna Märta Stenberg Nämnden informeras om LFN:s yttrande. 7 Ärende: Dnr 978/2005 Saken: Remiss från Socialdepartementet: Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod och blodkomponenter Föredragande: Leif Lundquist Nämnden informeras om en remiss från Socialdepartementet. 8 Ärende: Dnr 572/2004 Saken: EU-projekt om subventionssystemen i Europa Föredragande: Thord Redman Nämnden informeras om ett EU-projekt, som pågår från april 2005 till våren 2007, i vilket ett nätverk skapas mellan de europeiska länderna för att förbättra informationen, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om de olika ländernas subventionssystem (The PPRI project).

3 3 9 Ärende: Dnr 214/2005 Saken: Riksrevisionens granskning av LFN Föredragande: Anna Märta Stenberg Nämnden informeras om Riksrevisionens granskning av LFN. Diskussion 10 Genomgången av läkemedelssortimentet läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra Föredragande: Anders Wessling och Douglas Lundin Nämnden diskuterar det fortsatta arbetet. Uppföljningsärende 11 Ärende: Dnr 897/2005 Företag: AstraZeneca AB Saken: Uppföljning av beslut Läkemedelsförmånsnämnden vidtar inte några åtgärder med anledning av de uppgifter företaget redovisar Dag 2 Diskussion 12 Ärende: Dnr 910/2005 Företag: Eli Lilly Sweden AB Saken: Initiativärende Föredragande: Love Linnér Nämnden diskuterar ärendet och uppdrar åt kansliet att bereda ärendet vidare. Beslutsärenden 13 Ärende: Dnr 961/2005 Sökande: Ipsen Scandinavia A/S Föredragande: Maria Fagerquist 14 Ärende: Dnr 947/2005 Sökande: Erol AB Föredragande: Kerstin Ranning Westin 15 Ärende: Dnr 1070/2005 Sökande: Recip AB Föredragande: Niklas Hedberg Läkemedelsförmånsnämnden fattar beslut om fortsatt beredning.

4 4 16 Ärende: Dnr 1057/2005 Sökande: Ferring Läkemedel AB Föredragande: Love Linnér 17 Ärende: Dnr 1134/2005 Sökande: Pfizer AB Föredragande: Niklas Hedberg 18 Ärende: Dnr 530/2005 Sökande: Octapharma AB Föredragande: Anders Wessling 19 Ärende: Dnr 1050/2005 Sökande: Medcore AB Föredragande: Britt-Mari Lidholm Överläggning 20 Ärenden: Dnr 970/2005 och 878/2005 Sökande: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Schering Plough AB Saken: Ansökningar inom läkemedelsförmånerna Överläggning sker enligt 9 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. med företrädare för MSD och Schering Plough AB. Beslutsärenden 21 Ärende: Dnr 970/2005 Sökande: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Schering Plough AB Föredragande: Niklas Hedberg 22 Ärende: Dnr 878/2005 Sökande: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

5 5 Information 23 Saken: Information om genomgången av läkemedel mot astma och hosta Föredragande: Andreas Engström Beslutsärenden 24 Ärende: Dnr 1186/2005 Sökande: Arrow Läkemedel AB 25 Ärende: Dnr 1187/2005 Sökande: Arrow Läkemedel AB 26 Ärende: Dnr 1254/2005 Sökande: STADApharm AB 27 Ärende: Dnr 1255/2005 Sökande: STADApharm AB 28 Ärende: Dnr 1256/2005 Sökande: Alpharma AB 29 Ärende: Dnr 1272/2005 Sökande: Sanofi-Synthelabo AB 30 Ärende: Dnr 1277/2005 Sökande: Teva Sweden AB

6 6 31 Ärende: Dnr 1284/2005 Sökande: Orion Pharma AB 32 Ärende: Dnr 1285/2005 Sökande: BMM Pharma AB 33 Ärende: Dnr 1295/2005 Sökande: Hexal AB 34 Ärende: Dnr 1309/2005 Sökande: Alpharma AB Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Catharina Strömbäck Leif Lundquist Justeras: Axel Edling