KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv"

Transkript

1 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Maria Ahlberg Projektassistent, SBU Susanna Axelsson (projektledare) Odontologie doktor, SBU Christina Bergh Professor, överläkare, Avdelning för obstetrik och gynekologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Anna Elander Professor, Verksamhetschef, Plastikkirurgiska kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg Magnus Grabe Docent, överläkare, urologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet, Malmö Bengt Gårdlund Docent, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Anders Heimdahl Professor, Oral kirurgi, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm Bengt Jeppsson (ordförande) Professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 597

2 Elisabeth Källgren Projektassistent, SBU Lars-Åke Marké Hälsoekonom, SBU Anders Norlund Hälsoekonom, SBU Inga Odenholt Professor, överläkare, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Nina Rehnqvist (biträdande projektledare) Ordförande i SBU:s nämnd, adjungerad professor, Karolinska Institutet, Stockholm Bo Risberg Professor emeritus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborg Richard Wallensten Docent, överläkare, Ortopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Eva Westman Med Dr, Överläkare, ÖNH-kliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand Elisabeth Ståhle Professor, Thoraxkirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala 598 antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

3 Adjungerade Mats Bergström Läkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm Örjan Friberg Med dr, överläkare, Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Externa granskare Thomas Davidson Hälsoekonom, CMT/IMH, Linköpings universitet Olof Nilsson Professor, Institution för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Uppsala Ragnar Norrby Professor emeritus Per-Olof Nyström Professor, överläkare, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Torsten Sandberg Docent, överläkare, Infektionsklinken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg Anna Stjernquist-Desatnik Docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, ÖNH, Universitetssjukhuset, Lund Ingrid Wikström Med dr, klinisk utredare, specialist i kvinnosjukdomar och förlossning, Akademiska sjukhuset, Uppsala KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 599

4 Bindningar och jäv SBU kräver att alla som deltar i projektgrupper lämnar skriftliga deklarationer avseende potentiella bindningar och jäv. Sådana intressekonflikter kan föreligga om medlem i gruppen får ekonomisk ersättning från part som kan ha intresse i de frågor gruppen studerar. Gruppens ordförande och SBU tar därefter ställning till om det finns några omständigheter som skulle kunna försvåra en objektiv värdering av kunskapsunderlaget och ger vid behov förslag på åtgärder. Inom projektgruppen har följande medlemmar deklarerat någon form av arvoderat samarbete med läkemedelsindustrin eller liknande. Projektgrupp Christina Bergh Medlem av Advisory Board för Organon Enstaka föreläsningar för Organon, Ferring, Merck Serono. Investigator i flera läkemedelsstudier de senaste åren för Organon, Merck Serono, Ferring. Ersättning utbetald till kliniken Anna Elander Magnus Grabe Ledamot i en rådgivare grupp för företaget PhotoCure, som arbetar med fotodynamisk färgning vid urinblåsecancer. Uppdraget har inget med antibiotikabehandling att göra. Vetenskaplig rådgivare (sakkunnig urologi) för HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd). Bengt Gårdlund Medverkar sedan 2007 i en internationell akademisk Steering Committe för en multinationell randomiserad kontrollerad klinisk prövning av Drotrecogin alfa, Xigris (ej antibiotika) vid svår septisk chock. Studien finansieras av Eli Lilly & co och min insats för SC ersätts per timme nedlagt arbete. 600 antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

5 Principal Investigator för Sepsisstudie sponsrad av TAKEDA (ej antibiotika). Föreläst för produktspecialister från AstraZeneca respektive Wyeth om sepsis och pneumoni vid ett tillfälle. Föreläst i en rad olika utbildningsarrangemang för läkare där olika företag har finansierat eller delfinansierat utbildningsdagar, symposier, kurser m.m. (Lilly, AstraZeneca, Covidien, Gilead (Swedish Orphan), Wyeth, SheringPlough, BD, Pfizer). VINNOVA har beviljat ett flerårigt forskningsanslag till ett projekt med syftet att underlätta samarbete mellan akademi och industri och att därmed svensk exportindustri. Min grupp samarbetar med Mab Tech med utveckling av bättre diagnostik av sepsis. Anders Heimdahl Bengt Jeppsson Medverkat i start av Ideconföretag Probi AB, Ideconf, Lund. Detta företag tillverkar probiotiska bakterier som säljes till Skånemejerier för tillverkning av fruktdrycker Proviva. Aktieinnehav i Probi, inga uppdrag i företaget, ingen ekonomisk ersättning från företaget. Inga Odenholt Har sin laborativa forskning vid Mikrobiologiska laboratoriet, Akademiska sjukhuset, Uppsala och har haft uppdragsforskning angående dosering av antibiotika. Detta från i princip alla antibiotikaföretag, Wyeth AB, MSD, Pfizer AB, Novartis m fl. Bo Risberg Styrelseuppdrag: 1. Arterion AB (ej arvoderat) 2. Kärlkliniken AB Privatmottagning KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 601

6 Rickard Wallensten Arvoderade föreläsningar: Frakturkurser ordnade av Synthes AB och kurser om proteskirurgi och trauma-omhändertagande för Stryker AB. Eva Westman Elisabeth Ståhle Enstaka föredrag arvoderade av företag. Principal investigator och medlem i steering committee för SYNTAXstudien (Boston Scientific) inget personligt arvode har utgått. Adjungerade Mats Bergström Sakkunnig/expert/vetenskaplig råd åt PSR, Folksam, Konsumentförsäkringar AB. Medicinsk rådgivare vid ersättningsanspråk pga medicinska påstådda felbehandlingar. Klinisk prövning: Nycomed (via ICON AB). Fas 2-studie avseende lokalanestetikum vid kirurgi Ingen personlig ersättning (endast till kvinnokliniken Södersjukhuset, Stockholm). Örjan Friberg Consultancy agreements med Innocoll (Athlone, Irland samt Philadelphia, USA) samt EUSAPharma (London, England) - för medical advice rörande lokalt applicerat kollagen-gentamicin som infektionsprofylax vid hjärtkirurgi. Bidrag till studier, föreläsningsarvoden samt ekonomisk ersättning för expertrådgivning i samband med design av amerikansk multicenterstudie. Erhållit arvoden för föreläsningar senaste 5 åren (samtliga föreläsningsarvoden har uteslutande rört presentation av egen forskning, eller allmän utbildning om kirurgiska infektioner) från Baxter, Innocoll Pharmaceuticals, Eusa Pharma, NC Nielsen, Swedish Orphan, Sverige 602 antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

7 Därutöver konsult/rådgivningsarvoden från Innocoll Technologies samt Baxter, USA. Det absolut största arbetet (totalt nästan 100 timmar) utfördes 2007 åt Duke Clinical Research Institute (DCRI), USA. DCRI är ett oberoende forskninginstitut som på Innocolls uppdrag planerade och genomförde en större amerikansk multicenterstudie rörande lokal antibiotikaprofylax vid hjärtkirurgi. Konsultarbete (som arvoderades enligt gällande avtal via deras uppdragsgivare Innocoll Inc) innebar noggrann journalgenomgång av en större subgrupp av patienterna i min egen studie. Huvudansvarig för en studie rörande lokal gentamicinprofylax (genomförd på thoraxklinikerna i Örebro och Linköping). Studien finansierades delvis via (helt obundet) stöd från EUSA-Pharma (marknadsför Collatamp-G i Europa). Studien är fullt ut prövarinitierad och prövarägd. Stödet har gått helt icke villkorat via Örebro läns landsting. Obundet stöd till studier från EUSA-Pharma. Obundet stöd till landstingsinitierad workshop om sternuminfektioner, 2006, från Innocoll. KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 603

8 Externa granskare Thomas Davidson Forskningsanslag från Apoteket AB:s forskningsfond, Nycomed AB och Roche Diagnostics. Olle Nilsson Ragnar Norrby Sedan 1998 medlem i vetenskapligt råd vid Tripep (bioteknikföretag för utveckling av nya läkemedel). Ingen aktivitet sedan Per-Olof Nyström Arvoderad föreläsning, Karbapenemer i kirurgin, MSD. Torsten Sandberg Av företag arvoderade föreläsningar: Schering-Plough, Fortbildning för dermatologer (Svensk dermatologisk förening) IPULS-godkänd kurs. Föreläsning om MRSA vid tre tillfällen. Pfizer i samarbete med Svenska infektionsläkarföreningen, Infektionsforum, föreläsning om MRSA, Wyeth i samarbete med infektionskliniken, Göteborg, Infektioner orsakade av ESBL-producerande bakterier, Antibiotikastrategier. Anna Stjernquist-Desatnik Ingrid Wikström 604 antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp?

Syfte. Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Syfte Hur effektiv är behandlingen att förebygga lokala och generella infektioner efter kirurgiska ingrepp? Vilken dos, vilket preparat och vilken behandlingstid är mest effektiv? I vilken utsträckning

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Jävsdeklarationer. Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi

Jävsdeklarationer. Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi Jävsdeklarationer Expertmöte om läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), biologisk terapi Deltagare Potentiella bindningar eller jävsförhållanden Professor, överläkare Sven Almer Kortvarigt

Läs mer

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment SBU utvärderar

Läs mer

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om diabetes 5 6 maj 2009.

Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om diabetes 5 6 maj 2009. Jävssammanställning för externa deltagare vid workshop om diabetes 5 6 maj 2009. Deltagare Docent, överläkare Eva Andersén Karlsson Professor, överläkare Christian Berne Potentiella bindningar eller jävsförhållanden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29

Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29 Verksamhetsberättelse för Svenska Infektionsläkarföreningen 2011-12-01 till 2012-11-29 Styrelse Jan Källman (ordförande), Maria Werner (vice ordförande), Johan Westin (vetenskaplig sekreterare), Stephan

Läs mer

Klinisk farmakologi i Sverige en medicinsk specialitet för effektiv och säker användning av läkemedel

Klinisk farmakologi i Sverige en medicinsk specialitet för effektiv och säker användning av läkemedel Klinisk farmakologi i Sverige en medicinsk specialitet för effektiv och säker användning av läkemedel Ett informationsmaterial från Svensk Förening för Klinisk Farmakologi ii Förord Klinisk farmakologi

Läs mer

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning

Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning Prövningen Informationsblad från Föreningen för Klinisk Prövning I detta nummer bl.a.: Ordförande har ordet Livey som GCP-inspektör Antibyråkratimöte GCP-kostnader Biobanksnytt Juni 2007 Ordföranden har

Läs mer

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt.

Respektive myndighet kan ha ytterligare information om dessa frågor tillgänglig via webbplatsen eller på annat sätt. Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, SBU, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen,

Läs mer

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas 1. (5) 2008-06-17 Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket,

Läs mer

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet

KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN. Prövningar för svensk medicin. Infrastruktur Tillgänglighet KUNGLIGA INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIN Prövningar för svensk medicin Infrastruktur Tillgänglighet 2013-10-29 Utkast 2 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Postadress: Box 5073, 102 42 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013

Stramagruppernas bemanning och finansiering 2013 Stramagruppernas bemanning och finansiering Stramagruppernas bemanning och finansiering Bindningar och jäv För Smittskyddsinstitutets (SMI) egna experter och sakkunniga som medverkat i kunskapsproduktioner

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap

Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap Nr 4 2010 Volym 14 Riksstämman program och abstrakt Nya infektionskliniker Malmö & NU-Sjukvården Strama från engagerade eldsjälar till evidensbaserad vetenskap LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT

Läs mer

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet

Prövningen. Starka tillsammans från idé till verklighet Prövningen Informationsblad från Apotekarsocietetens sektion för klinisk prövning juni 2015 Starka tillsammans från idé till verklighet NATIONELL KONFERENS OM KLINISK FORSKNING I GÖTEBORG den 14-15 april

Läs mer

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård

KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård KLINISK FORSKNING FÖR VEM? Ett symposium för patientnytta, patientsäkerhet och en effektivare vård Elva

Läs mer

Medicinska riksstämman 2011

Medicinska riksstämman 2011 Medicinska riksstämman 2011 UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER Onsdag-torsdag kl 09.00-17.00 och fredag kl 09.00-16.00. Alla frågor som rör utställningen besvaras av Åsa Ambrus tfn 070-749 39 57. 54 medicinska

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Nr 4 2009 Volym 13. Infpreg. en tioåring som bara växer. Riksstämman. program och abstrakt

Nr 4 2009 Volym 13. Infpreg. en tioåring som bara växer. Riksstämman. program och abstrakt Nr 4 2009 Volym 13 Infpreg en tioåring som bara växer Riksstämman program och abstrakt LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Infektionsläkaren Tidskrift

Läs mer

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.

Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning och slutsatser. Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu. Sammanfattning och slutsatser Mat vid fetma En systematisk litteraturöversikt Hela rapporten kan läsas och beställas på www.sbu.se SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper

Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Indikationer för behandling inom ortopedi Behandlingsindikationer för tre ortopediska sjukdomsgrupper Höft- och knäartros Ländryggens sjukdomar Menisk- och korsbandsskador Nationellt kompetenscentrum för

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ)

innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab Innate Pharmaceuticals AB (publ) innate pharmaceuticals ab innate pharmaceuticals ab Innehåll 4 Kort om bolaget 4 Året i sammandrag 5 VD har ordet 8 Infektionssjukdomar håller

Läs mer

Föreningen SwedenBIO

Föreningen SwedenBIO Årsredovisning för Föreningen SwedenBIO Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram INVANDRADE LÄKARE - en resurs i svensk sjukvård En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet 2001 Bakgrund Ledningarna

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-06-30 Dokumenttyp: Policy Process: Säkerställa kunskap och kompetens Dokumentnummer: 138 Version: 1 Författare: Ulf Yngvesson Fastställd: Ann-Louise Eksborg Hantering

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer