GINSTBLaDET Nr Hallandssektionen Årgång 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GINSTBLaDET Nr 1 2014 Hallandssektionen Årgång 15"

Transkript

1 GINSTBLaDET Nr Hallandssektionen Årgång 15 GLAD PÅSK

2 MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC Material till oss via E-post Västgötagatan Varberg Eller MANUSSTOPP UTGIVNING Nr 1 V 7 V 9 Nr 2 V 21 V 24 Bilder får inte vara större än 2,5 Mb/st max 6 bilder per sändning. OBS! Inga bilder inmonterade i dokumentet, fotona separat. Använd Word för text. REDAKTIONEN Ansvarig Utgivareter Christer Niklasson CC Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller vill att ditt mobilnummer ska finnas i medlemsregistret. Kontakta Caravan Clubs Kansli Caravan Clubs kansli & adress Caravan Club of Sweden Kyrkvägen 25, Örebro Telefontid 09,00-15,00 Västgötagatan Varberg Redaktionen Inga-Lill Niklasson CC IT ansvarig Christer Niklasson CC PR marknadsansvarig Vakant Tel: Fax: E-post: Caravan Club, Olofsbo Tel Annons Priser Ginstbladet 2013 Sista sidan 4000:kr Hel sida 2500:kr Halv sida 1000:kr En fjärdedel 600:kr 2

3 ORDFÖRANDE HAR ORDET Nu är det snart årsmöte och val av nya styrelseledamöter, vi har ett stort problem idag, valberedningen har inte fått någon nominering till ekonomiansvarig Att sitta i styrelsen som ledamot kräver både arrangemang och tid, jag kan förstå varför ingen vill ställa upp, vi vill alla ha ett privatliv och vi värdesätter tiden med våra närmaste. Hur kan föreningen göra styrelsearbetet intressantare, ni kräver att styrelsen skall göra ett klanderfritt arbete för medlemmarna, vad gör medlemmarna för föreningen, det är över tusen medlemmar i Hallandssektionen i dag. Vi vill ha liv i föreningen igen, en levande Caravan-förening måste arrangera träffar av olika slag. Styrelsen får många förslag, men det är väl inte styrelsen som ensam skall ordna dessa träffar/aktiviteter? Vi kan läsa i Fritidsmagasinet Caravan, om hur andra Sektioner planerar och ordnar sina träffar, vi i Hallandssektionen kan inte skriva något, för vi har inte några medlemmar som vill planera och ordna våra träffar. För några år sedan hade vi vår fest, trafikträff, kräftskiva och höst träff. Vi träffades i en bygdegård någonstans i Halland, inga större krav på träffen, roligt hade vi och många ekipage var det. Ordnas en träff i dag får man vara glad om vi blir 15-20st. Vi kommer att sakna en ekonomiansvarig till årsmötet, som är självaste navet i föreningen, kraven på oss i styrelsen blir än större att få detta att fungera med ekonomin. Samma sak som med våra träffar, minskar intresset för styrelsearbetet. (få inkomna nomineringar). Vi har krav och ansvar för verksamheten, lika stort som ett företag, Ordf., ekonomiansvarig sekreterare, ledamöter med olika ansvars områden som PR, trafik / teknik, aktivitet och camping ansvarig mm. revisorer, valberedning och en camping som måste fungera. Vi måste också deltaga i de utbildningar och möte som Riks ordnar. Jag tycker att förståelsen och uppskattningen saknas, inte mer än en blomma när vi slutar våra uppdrag. Jag vet att grunden till vår verksamhet skall vara ideell, i framtiden kommer vår verksamhet inte att fungera med krav på vår allt mer värdefulla fritid, som drabbar inte bara vår förening. Vi har i vår dagordning till årsmötet, en punkt arvode till styrelsen, blir det mer intressant för våra medlemmar att arrangera sig i det mer krävande styrelsearbetet, om ett vist arvode utgår per styrelsemöte eller liknande? Christer 3

4 Hallandssektionens styrelse Mona Granquist Peter Gyllensten, Christer Niklasson, Leif Jacobsson, Charlotte Andersson bakre raden Per-Arne Karlsson och Agne Svensson Valberedningen Conny Liljengren CC Peter Sunesson CC Per-Olof Skoog CC Revisorer Rita Dahmberg CC Personlig ersättare Yvonne Persson CC Revisor suppleant Pia Erlandsson CC

5 Inbjudan Till Hallandssektionens Årsmöte Söndagen den 16 mars kl I Ullareds Bygdegård OBS. Medtag dagordning mm i Ginstbladet Efter mötet bjuder vi på kaffe och fralla Men ni måste anmäla er På tfn eller Senast den 10 mars Välkomna Styrelsen Hallands sektionen 5

6 Dagordning för sektionens årsmöte Den 16 mars Öppnande samt justering av röstlängd 2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning 3. Val av mötesordförande jämte sekreterare 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet 2 rösträknare. 4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-/förlustdisposition. 5. Revisorernas berättelse. 6. Beslut om vinst-/förlustdisposition. 7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen. 8. Arvode för sektionsstyrelsen. REVISORN VILL HA ORDET 9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag. 10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår. 11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter. 12. Val av. Ekonomiansvarig för två år. Sekreterare för två år. 1 Ledamot fyllnadsval för 1 år. 2 Ledamöter för 2 år. 2. suppleanter för ett år. 13. Val av personlig revisor ersättare fyllnadsval 1 år. 14. Behandling av motioner till representantskapet/stämman. 15. Godkännande av Caravan Clubs stadgar. 16. Information och frågor. 17. Avslutning/ Avtackning. 6

7 Verksamhetsberättelse för Caravan Club Hallandsektionen år 2013 Inledning Caravan Club Hallandsektionen är en ideell förening för alla som gillar campinglivet. Vi äger och driver medlemscampingen Caravan Club Olofsbo med 149 platser. Campingen är belägen nära havet i Olofsbo, ca 7 km norr om Falkenberg. Föreningen har för närvarande ca 1300 medlemmar. Flest aktiviteter sker på campingen men vi har även träffar runt om i Halland och dess gräns. Träffarna utanför campingen sker som regel oftast kring helger och storhelger. Styrelsen Under verksamhetsåret har Caravan Club Hallandsektionen utgjorts av följande personer: Ordförande: Christer Niklasson Vice Ordförande: Franco Sanseverino (Trafikkommittén)Avgått Kassör: Sekreterare: Peter Gyllensten Mona Granquist Ledamöter Charlotte Andersson (kontakt gentemot CC- Ung) Hans Karlsson (Trafikkommittén) Avgått Agne Svensson (Campingansvarig) Suppleanter för 1år: Leif Jakobsson 1:a ersättare (Fyllt upp Francos plats) Per- Arne Karlsson 2:a ersättare (Fyllt upp Hans plats) Valberedningen Conny Liljengren (Sammankallande) Peter Sunesson Per- Olof Skoog Firmatecknare: Firmatecknare har under året varit föreningens kassör och ordförande var och en för sig. Revisorer: Föreningens revisorer har under året varit Rita Dahmberg tillsammans med revisorsgruppen i Värnamo. Yvonne Persson var Rita Dahmberg personliga revisors ersättare. 7

8 Styrelsens arbete: Styrelsen har haft 10 styrelsemöten. Hälften av mötena har hållits på campingen och den andra hälften på Björkängs vägkrog. Receptionen: Under denna säsong har vi haft en anställd receptionist på 75%ig tjänst. Representantskap: Styrelsen har haft representanter på Tinget i Orsa. Vi har representerat i sektionsträff på Ivö och ordförande har representerat oss på ordförande konferens i Stockholm. Investeringar: Investering har gjorts med inköp av 2 st robotgräsklippare och en åkgräsklippare. Mark: Det har lagts ut mer plattor vid servicebyggnaden, detta ett led i att rullstolar skall kunna komma fram lättare, och även ett snyggare helhetsintryck. Parkeringsplatsen har iordningställts, med tydliga markeringar var bilar skall stå parkerade och var ställplatserna är. Även grisarna har fått en vit och fräsch färg. Boulebanan är omgjord och tillrättad med sand som det ska vara i en boulebana. Detta ett första led i att det skall utvecklas mer vid boulebanan med stolar, bord, grillar mm. Garaget har iordningställts och städats. Verktygstavla har satts upp och ny arbetsbänk har gjorts. Täckbark har lagts ut på alla häckar och häckarna har klippts. Sopstationen är iordningställd. Sektionens Aktiviteter: Vi har ordnat vårfest med årsmöte, påskträff i Jällundtofta, kräftskiva med manöver körning för sektionerna N, P, O och KLM. Aktiviteter på campingen: CC-Ung: Under säsong 2013 har CC- ung varit med och klätt midsommarstången, anordnat tipspromenader, discon, fiskdamm och pyssel med bl.a. måla örngott, experiment, fot målning, hjälpa Berta med att väva hennes halsduk och skruva isär elektriska saker. Vi har haft mellan glada barn vid varje pysseltillfälle. CC- Ung stugan: Stugan har blivit en plats för våra ungdomar att träffas på. Där har de tittat på film och "hängt". 8

9 9

10 CARAVAN CLUB Hallandssektionen Resultatrapport RÖRELSENS INTÄKTER Camping Camping Sektion Sektion Försäljning 3051 Annonsintäkter Ginstbladet Materialförsäljning campingen Övriga intäkter Campingen Öresutjämning -36,58-2,72-0, Säsongsavgifter , Dygnsavgifter medlem Elavgifter Tvättmaskiner och gräsklippare 8182, Gasolförsäljning Kvickstoppavgifter Administrationsavgift kö säsongplats Summa försäljning , , , Medlemsavgifter 3020 Årsavgifter från Riks Summa medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter 3015 Årsmötet, vårmöte Kräftträff Lotterier Trivselkommittén Intäkter CC ung Erhållna bidrag Summa övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER , , Fortsättning 10

11 RÖRELSENS KOSTNADER Camping Camping Sektion Sektion Material och varor 4011 Midsommar Olofsbo 0-271, Tingskosntader Årsmöte, vårmöte ,7-4090, Kräftträff , Kommittékostnader -3962, , , , Lagerförändring Inlösta presentkort avseende 4100 camping Kostnader sektionsblad/ övr trycksaker , Materialinköp för försäljning -6003, , Inköp cc-material för försäljning , Gasolinköp -9127, , Kostnader Trivsel , Kostnader CC-Ung -7961, Summa material och varor , , , ,98 BRUTTOVINST , , , , Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Camping Camping Sektion Sektion 5020 Elavgifter , , V A Avgifter , , Lokaltillbehör , Renhållning , , Inköp disk och torkmedel till diskmaskin Rep underhåll lokaler , Underhåll utsmyckning , , Lekplatsutrustning , Övr kostnader lokal , , Markarbeten , , Städning Inköp städmaterial , , Övriga fastighetskostnader -4894, ,61 Fortsättning 11

12 Camping Camping Sektion Sektion 5410 Förbrukningsinventarier , , , Förbrukningsmaterial , , Arbetskläder , Reparation underhåll inventarier -750,5-3612, Övriga kostnader -762,5-692, Underhåll manövervagn Drivmedel maskiner -4383, , Skatt försäkring fordon Rep underhåll fordon och maskiner , , Reklam Kontorsmaterial -8626, , Datakostnader , Bank/postgirokostnader -1288,5-2028, Betalkortskostnader -9706, Fast telefoni -5119, , Mobiltelefonkostnader Datakommunikation Porto -5417, Försäkringar Övr kostnader Ersättningar till extern revisor , , Bankkostnader , Övr. främmande tjänster Föreningsavgifter Övriga externa avdragsgilla kostnader ,88 Summa externa rörelseutgifter/kostnader , , ,64 Utgifter/kostnader för personal 7010 Löner Kostnader receptionspersonal , Resekostnadsersättning -7031,9-6419, , , Sociala kostnader Utbildningskostnader , Styrelsen kostnader , , Telefonersättning ,50 Summa utgifter/kostnader för personal , , , ,58 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER , , , ,2 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , ,6 2013, ,8 12 Fortsättning

13 Camping Camping Sektion Sektion Avskrivningar 7820 Avskrivning byggnad Avskrivning inventarier Avskrivningar inventarier sektionen Summa avskrivningar RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , , , ,8 Finansiella intäkter och kostnader 8314 Skattefria ränteintäkter Räntekostnader , , Summa finansiella intäkter och kostnader , , RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 99685, , , ,8 Bokslutsdispositioner Förändring av överavskr, mask och 8853 inv Summa bokslutsdispositioner RESULTAT FÖRE SKATT 87685,1-7684, , ,8 Skatt 8910 Skatt som belastar årets resultat Summa bokslutsdispositioner REDOVISAT RESULTAT 70459,1-7684, , ,8 13

14 14 Fortsättning

15 15

16 Budget Campingen Intäkter. 1 Anställd Budget Sektionen Intäkter. Säsongsavgifter För & eftersäsongsavgifter Dygnsavgifter Material & Gasolförsäljning Elavgifter Ställplatser Tvättmaskin & Gräsklippare Kostnader. Kostnader anställd Kostnader ansvariga camping Elkostnader Rep. & Underhåll fastigheter Mark & Utsmyckning Renhållning Städning Förbrukningsmaterial VA Avgifter Materialinköp Försäkringar Kontorsmaterial Telefoni 5000 Datakomunikation 7000 Förbrukningsinventarier Rep. & Underhåll maskiner Drivmedel maskiner 4000 Resekostnader 9000 Övriga kostnader Räntekostnader Avskrivningar Intäkter Kostnader Vinst Medlemsavgifter Riks Annonsintäkter Ginstbladet Intäkter från möten Kostnader. Ginstbladet/övr. trycksaker Möteskostnader Reseersättningar Utbildningskostnader 5000 Styrelsens kostnader Kommitekostnader Kontorsmaterial 2000 Avskrivningar Intäkter Kostnader Vinst Campingen Sektionen Totalt Investeringsbudget Grillplats Lekplatsutrustning Bord till samlingslokalen Skåp hjärtstartare Värmepump

17 17

18 GLAD PÅSK ÖNSKAR HALLANDSSEKTIONEN ALLA MEDLEMMAR OCH ANNONSÖRER 18

19 Valberedningens förslag till Årsmötet 2014 Sekreterare 2 år Nyval Ekonomiansvarig 2 år CC Mona Sjönnerhem Vakant En ledamot 1 år fyllnadsval nyval CC Leif Jacobsson En ledamot 2 år Nyval En ledamot 2 år Nyval Två suppleanter på 1 år CC Per- Arne Karlsson CC Kjell Bertilsson CC Jan-Erik Svensson CC Arne Abrahamsson En personlig ersättare till revisor Vakant Yvonne Persson CC nr hade uppdraget men har avsagt sig det via mail efter nomineringstidens utgång. Övriga nominerade Som ekonomiansvarig CC Rita Damberg har avsagt sig uppdraget Som ledamot CC Linne Torbjörnsson CC Joakim Källgren Som suppleant CC Linne Torbjörnsson CC Joakim Källgren 19

20 Arbetshelger våren 2014 Nu är arbetshelgerna fastställda och klara till kommande vårsäsong. Om inte dagen passar och man vill byta ta kontakt med markansvariga. Roger Eriksen mobil Plats.9 Per-Olof Skoog mobil Plats april KV: Laholm 1-20 tid april KV: Hylte tid maj KV: Falkenberg tid maj KV: Kungsbacka tid maj KV: Varberg tid VÄLKOMNA TILL EN NY SÄSONG PÅ CARAVAN CLUB OLOFSBO. Campingen öppnar Fredagen den 4 april. Inkörning tidigast kl. 11:00. Medtag medlemskortet till incheckningen. Vi meddelar på hemsidan om det blir problem med inkörningen pga. av vädret. Receptionsansvarig 20

21 21

22 CAAB karaoke sprider glädje med hjälp av musik. Med oss som eran gäst har du möjlighet att höra musik ifrån en mängd olika årtal, kanske den där låten med Bon Jovi, eller den med Per Gessle? Eller vill du bara dansa loss till lite fina dansbandslåtar från Streaplers eller Vikingarna. Vi har mängder med olika låtar att erbjuda! Är du inte nöjd med att bara höra eller dansa till din favoritlåt? Varför inte pröva på att sjunga den själv och göra din egen version av låten med hjälp av våran karaokeanläggning? Vi gör allt och lite till för att kunna göra er belåtna och spela just den där låten som väcker många minnen! För bokning och förfrågningar Ring. Anders

23 23

24 24

25 25

26 26 Tel

27 Ny Renoverad Butik! Husbils, Husvagns & Båt Tillbehör. Vi finns hos Husvagns - Svensson. KÅLLERED Vi hälsar er välkomna nya som gamla kunder. Jan-Inge Dahlin & Elinor Jakobsson

28 GYNNA VÅRA ANNONSÖRER Olofsbo DE GYNNAR OSS Tid att leva. God service och kvalité. Matbutiken där du alltid hittar rykande färskt bröd och snabba måltidslösningar. Prova vår populära goda nygrillade kyckling. Välkomna i sommar. ÖPPET APRIL SEPTEMBER Havsvägen FALKENBERG TEL

29 29

30 30

31 31

32

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13

Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet Teknikträff Påskträff Relation MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ)

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) 16/4 2015 Kallelse till Årsmöte för Caravan Club of Sweden, Sundsvallssektionen, YZ 2014. Plats Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 (Folkets Hus). Tid Torsdag

Läs mer

Nr 1 2011 Hallandssektionen Årgång 12

Nr 1 2011 Hallandssektionen Årgång 12 Nr 1 2011 Hallandssektionen Årgång 12 Ur Innehållet Ordförande har ordet Årsmötet Ekonomi Påskträff Trafikhelg GLAD PÅSK ÖNSKAS ALLA ANNONSÖRER OCH MEDLEMMAR 2 ORDFÖRANDE HAR ORDET Så fick vi även denna

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Årsmöte vårfest. Påskträff. Ordförande konferens

GINSTBLaDET. Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Årsmöte vårfest. Påskträff. Ordförande konferens GINSTBLaDET Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet Årsmöte vårfest Påskträff Ordförande konferens Ordförande möte Lassalyckan MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson

Läs mer

Nr 1 2012 Hallandssektionen Årgång 13

Nr 1 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Nr 1 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet Kallelse Årsmötet Ekonomi mm. Teknikträff Påskträff MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post

Läs mer

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Verksamhetsplan 2015 Riktlinjer för lediga säsongsplatser VÄLKOMMEN ATT FIRA MIDSOMMAR I NORSTRÄSK Träfflista

Läs mer

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 TORSDAG 5 MAJ: Inkörning på KATRINEBERG, VESSIGEBRO, under dagen. Ni är även välkomna tidigare, skriv bara in ankomsten på anmälan. Koordinater: N 56 58

Läs mer

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan.

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan. Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo Närvarolista/röstlängd upprättades (se bilaga). Innan den formella delen av årsstämman berättade

Läs mer

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Nr 4 2011 Hallandssektionen Årgång 12 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Ur Innehållet Ordförande har ordet Kräftskivor Höst Hemlisen Pyssel på campingen Falkenbergsmotet. Vinbergsvägen 2.www.fjhusvagnscenter.se.

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15

Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Protokoll nedtecknat vid årsmöte för Albin 25 klubben den 10 mars 2007 kl.12.00 på båtmässan i Älvsjö, sal K15 Närvarolista bifogas protokollet. 144 Ordförande Anders Björfeldt hälsade välkommen och förklarade

Läs mer

Det är viktigt att så många som möjligt deltar så att medlemmarnas önskan speglas på ett korrekt sätt. På mötet serveras det kaffe och bulle.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar så att medlemmarnas önskan speglas på ett korrekt sätt. På mötet serveras det kaffe och bulle. KODE NORRA BREDBAN D w w w. k o d e b o r. s e Du som är medlem i Kode Norra Bredband ek. för. kallas härmed till föreningsstämma. Plats: Solberga Golf o Konferens. Tid:Tisdagen 20 Juni, Kl. 19:00. På

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden Sidan 1 av 2 Föredragningslista vid ordinarie Förbundsårsstämma med WRAS, 2009-04-26. Stämman öppnas. 01. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2017 ÖNSKAR HALLANDS SEKTIONEN. Nr Hallandssektionen Årgång 17

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2017 ÖNSKAR HALLANDS SEKTIONEN. Nr Hallandssektionen Årgång 17 GINSTBLaDET Nr 4 2016 Hallandssektionen Årgång 17 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2017 ÖNSKAR HALLANDS SEKTIONEN MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson Västgötagatan 65-432 30 Varberg 0340-89710 0730-209747

Läs mer

AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter

AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 1 Årgång 32 Än så är det långt till vår Än så är det vinter Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Dagordning Verksamhetsberättelse Budget Valberedningen Riktlinjer

Läs mer

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma 2013. Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars 1 Mötets öppnande Ordförande Leif Dahlén hälsar alla närvarande välkomna

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus.

Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Holje Folkdansgille 2012-02-08 i Jämshögs Medborgarhus. 1 Mötets öppnande Vice ordföranden Bengt Bengtsson kunde hälsa ett 25-tal närvarande välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

Nr Hallandssektionen Årgång 13

Nr Hallandssektionen Årgång 13 Nr 3 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet RP möte Midsommar Trafikträff NCT Kräftskiva Blomster äng i Ammarnäs foto CC 57210 MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Dagordning: 1 Årsmötets öppnande Parentation över avlidna medlemmar 2 Mötets stadgeenliga utlysande 3 Val av årsmötesfunktionärer:

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 6 mars 2012 kl 10.00 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24 (ingång från

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 2 mars 2014 Kl. 15.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Jägareförbundet Halland

Jägareförbundet Halland Jägareförbundet Halland Sida l av 5 Protokoll för 2012 års ordinarie länsföreningsstämman Tid: Plats: Närvarande: Torsdagen den 22 mars Medborgarhuset i Tvååker ca. 140 ombud, medlemmar, styrelseledamöter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordf. har ordet. Olika aktiviteter på. CC Olofsbo. Kräftskivan i Haverdal

GINSTBLaDET. Nr Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordf. har ordet. Olika aktiviteter på. CC Olofsbo. Kräftskivan i Haverdal GINSTBLaDET Nr 3 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordf. har ordet Olika aktiviteter på CC Olofsbo Kräftskivan i Haverdal Torget i Karlsborg foto CC 57210 MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.. Kristianstads Brukshundklubb Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-10-13 Plats: Klubbstugan Gälltofta. 1. Mötets öppnande Vice ordförande, Anya Kräusel hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat..

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559 Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Folkdansringen i Örebro län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Tur att Orsa spelmän hade tak över huvudet i alla fall! 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2010 Styrelsen för Folkdansringen i Örebro län, tillhörig Svenska

Läs mer

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013 Arådalsnytt Nummer 43, juli 2013 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Vi är inne i ett generationsskifte bland stugägarna. Det innebär att det är några

Läs mer

DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04

DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04 ÅRSMÖTE 2012-02-04 DAGORDNING VID UMEÅ MOTORCYKELKLUBBS ÅRSMÖTE 2012-02-04 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två rösträknare tillika justeringsmän att jämte

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26 ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013-11-26 Närvarolista: nostrad, Mattias Jernberg danlii, Daniel Liikamaa farsan, Tobias Lundquist firetech, Joakim Andersson glyph, Fredrik Andersson kongo, Fredrik Ahlberg ao, Andreas

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsbokslut 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sid.1 av5 Årsbokslut 2015 Styrelsen för Råå Hamnförening,, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen är en ideell förening. Enligt

Läs mer

1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet och mötet beslutade att godkänna kallelsen

1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet och mötet beslutade att godkänna kallelsen Helsingborg i november 2012 Protokoll, med bilagor, fört vid Budgetmöte 2012 11 27 Förenings Media Helsingborg FM 99,2 www.sol-media.se Folkets Hus Södergatan 65 5v 252 25 Helsingborg 1. Mötets öppnande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Rönninge Folkets hus. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad.

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 18 mars 2014 kl. 10.00 i ABF:s stora samlingslokal innanför datasalen.

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Nr Hallandssektionen Årgång 12

Nr Hallandssektionen Årgång 12 Nr 3 2011 Hallandssektionen Årgång 12 Ur Innehållet Ordförande har ordet Hösthemlis Tinget, Trafikhelg Dragspelsstämma Resa i Sverige Norsträsk, Örlenbadet KLM 50 års Jubileum Norsträsk CC Camping Falkenbergsmotet.

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013.

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013. Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, där ca: 20 medlemmar var

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data

SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data SeniorNet Järfälla Klubben för seniorer som vill lära IT och data Kallelse till SeniorNet Järfällas stadgeenliga årsmöte tisdagen den 22 mars 2011 kl 12.00 i SPF:s lokal Engelbrektsvägen 24 (ingång från

Läs mer

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 1 Årsmötets öppnande och parentation 2 Val av ordförande för årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Val av 2 justerare för årsmötesprotokollet 5 Upprättande och

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Verksamhetsberättelse 2009 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 11 mars 2010 kl 18.30 i Gurkans kvarterslokal,

Läs mer

Nr Hallandssektionen Årgång 18

Nr Hallandssektionen Årgång 18 Nr 2 2017 Hallandssektionen Årgång 18 MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson Västgötagatan 65-432 30 Varberg 0340-89710 0730-209747 eller ingalillniklason@hotmail.com MANUSSTOPP UTGIVNING Nr 2 V 20 V

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben PROTOKOLL FÖRT VID SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2013-03-09 ALVIKS MEDBORGARHUS, STOCKHOLM Mötets öppnande Ordförande Pamela Abrahamsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 1. Justering

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset

Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset Kallelse ÅRSMÖTE 2016 i Söder-Marums vägförening Lördagen den 18 juni kl. 10.00, Medborgarhuset Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande för årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 1 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2015 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt:

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt: VentilationsFöreningen ByggnadsplåtFöreningen Stål & LättbyggnadsFöreningen Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm Gemensam Dagordning 2015-05-22 Följande punkter på respektive dagordning kommer att

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET PROTOKOLL

FÖRENINGEN KVICKBADHUSET PROTOKOLL FÖRENINGEN KVICKBADHUSET PROTOKOLL PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE DEN 9 APRIL 2014 PÅ CAFÉ AMANDA, BILBLIOTEKET I HÖGANÄS. Närvarande: ca 35 av föreningens medlemmar samt från styrelsen: Björn Österberg, Claes

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet. Protokoll Ordinarie sammanträde 1998. Dag 22 april 1998. Folkets Hus, Stockholm

FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet. Protokoll Ordinarie sammanträde 1998. Dag 22 april 1998. Folkets Hus, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Ordinarie sammanträde 1998 Dag 22 april 1998 Plats Folkets Hus, Stockholm Närvarande 18 ombud 9 styrelseledamöter 6 inbjudna gäster 8 från personalen 1 Öppnande

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Dagordning för årsmöte

Dagordning för årsmöte Dagordning för årsmöte Den 14:e April 2013 Kl 18.00 Plats: Folkets hus, lokal Embla 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 2. Årsmöteskallelse 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15.

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. Dagordning Årsmöte Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordf. och sekr. för mötet. 3. Fastställande av röstlängd och ev. inkomna fullmakter. 4. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08

Närvarande: 42 st enligt närvarolista. (*) Referens avser distriktsstadga fastställd av FS 2009-05-08. Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet, 2014-03-08 Datum: 2014-03-08 Tid: Klockan 14.30 Plats: Restaurang Galejan, Lidköping Närvarande: 42 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med östra Blekinges Biodiarförening

Protokoll fört vid årsmöte med östra Blekinges Biodiarförening Protokoll fört vid årsmöte med östra Blekinges Biodiarförening Datum: 2012-11-11 l Mötets öppnande Bengt-Åke Ljungkvist hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat. 2 Val av mötets ordtörande

Läs mer