AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter"

Transkript

1 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 1 Årgång 32 Än så är det långt till vår Än så är det vinter Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Dagordning Verksamhetsberättelse Budget Valberedningen Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Annonser Information från Holmensskog Sektion Västerbotten Kallelse! till ÅRSMÖTE 2016 Västerbottenssektionen söndag 10 april kl.14:00 Lokal Hotell Vännäs Välkomna (underlag för mötet finns i tidningen) obs. tag med tidningen till mötet!

2 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen c/o sekreterare Siv Palm Nygatan 46 A UMEÅ Sektionsstyrelsen OBS! KOM IHÅG OBS! ATT TA REDA PÅ OM VÄGEN TORKAT UPP! INFÖR ÖPPNINGEN I NORSTRÄSK MAJ FÅR INGEN ÅKA TILL VÅR CAMPING NORSTRÄSK UTAN ATT FÖRST FÖRVISSA SIG OM VÄGENS BESKAFFENHET! OBS! OM NI KOMMER FÖRE DETTA DATUM DEN 21 MAJ FÅR NI INTE KOPPLA IN STRÖMMEN PÅ VAGNEN AV SÄKERHETSSKÄL! RING SEKTIONENS VÄGANSVARIGE KJELL-ERIK LEVISSON PÅ TELEFONNUMMER OM DU ÄR OSÄKER. CC: s vägansvarige. Ordförande Helena Svensson Tel Kronv Vännäs Sekreterare. Siv Palm Tel Ekonomiansvarig/ vice ordf. Åke Gradin Tel Ledamot Inger Jeppsson Tel Ledamot. Anders Näslund Tel Ledamot. Filip Sundström Tel Ledamot. Maritha Lindblom Andersson Tel Vägansvarig. Kjell Erik Levisson Tel Redaktionen. Helena Svensson ansvarig utgivare. Enar Svensson Webbmaster Siv Palm Valberedningens ledamöter Birgitta Vennberg sammankallande! Tel Kjell-Åke Ivarsson Tel KOM I HÅG! Vid inbetalning till Caravan Club i Västerbotten på plusgiro glöm inte att skriva namn och CC nr. Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller vill att ditt mobilnummer och adressen ska finnas i medlemsregistret. Kontakta Caravan Club of Sweden, Örebro Tele AC-NYTT kommande utgivning 2016? Manusstop 2 veckor före utgivning Annonsörer i detta nummer: Caravan Center Fritids Metropolen AB Tryckning. Tele Svenska Tält AC-Nytt 2016 nr 1 sid 2

3 Ordförande har ordet GLAD PÅSK ALLA CARAVANMEDLEMMAR! OBS! ett litet Kom ihåg! Om du känner någon som glömt att betala in medlemsavgiften till CC på 480 kr så påminn dem det är viktigt för att kunna ta del av fördelarna med medlemskapet. Nu kommer årets första upplaga av AC- Nytt som bl.a. innehåller materiel/ underlag till årsmötet som blir den 10 april OBS nytt datum. Som ni ser i träfflistan kommer Årsmötet att vara i Vännäs på Hotell Vännäs och jag ser framemot att så många som möjligt av er medlemmar kan och vill komma och delta på mötet. Sektionen kommer även i år att bjuda på mat efter mötet. Sektionen kommer att få besök av riksledamot Lars Lindström. Vintern har hittills i år varit relativt snörik men vi får hoppas på en bra vår och sommar. Som vi sagt förr, går åren alldeles för fort och vi är nu ytterligare en gång i början av en ny säsong och ett nytt verksamhetsår. Läs vad Skogsföretaget Holmen Skog informerar om längre fram i tidningen. Det som för övrigt ska hända under året kan ni alla läsa om i träfflistan för Vi är en ideell förening och därför måste alla som har säsongsplats i år ställa upp och hjälpa till med att sitta i receptionen och sköta städning som vanligt i Norsträsk. Tidningen AC Nytt är i år planerad att komma ut med ett nummer i taget kan sammantaget ev. bli 4 tidningar under året. Jag vill nu också hälsa er som är nya medlemmar välkomna till vår sektion och hoppas att ni ska trivas i Västerbottenssektionen. Om någon av er skulle vilja ha en säsongsplats på Norsträsk camping så ta kontakt med vår sekreterare Siv Palm och hör efter med henne vilka platser som är lediga hon kan säkert svara på era frågor. Vi saknar arrangörer för en del träffar fisketräffen i mitten av augusti t.ex. och kanske en surströmmingsfest, en familjeträff m.m. Planera in de olika träffar och samankomster som sektionen erbjuder under året i er almanacka enligt vår träfflista. Hoppas vi ses på någon av dessa träffar. Nu slutar jag mina rader med att önska er alla en riktig GLAD PÅSK! Och en uppmaning att ta det försiktigt i trafiken och kör med förstånd när ni är ute på våra vägar. Helena Svensson ordf. AC-Nytt 2016 nr 1 sid 3

4 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen Kallelse till Årsmöte den 10 april 2016 kl Lokal: Hotell Vännäs Program: Sedvanliga årsmötes förhandlingar. Sektionen bjuder på mat efter avslutat årsmöte! Vi behöver dels veta hur många och vilka av er medlemmar som kommer att delta på årsmötet och som vill äta en bit mat tillsammans med oss. Styrelsen vill ha anmälan senast den 04 april. Anmälan lämnas till Ordf. Helena Svensson telefon Sekr. Siv Palm telefon OBS! Anmälan är bindande Varmt Välkomna! Styrelse AC-Nytt 2016 nr 1 sid 4

5 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Kallelse till ordinarie ÅRSMÖTE söndag den 10 april 2016 kl. 14,00 Lokal: Vännäs Hotell FÖRSLAG TILL DAGORDNING. 1. Öppnande samt justering av röstlängd 2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning Parentation - Tyst minut 3. Val av mötesordförande jämte sekreterare 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 2 rösträknare. 4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst/förlustdisposition 5. Revisorernas berättelse 6. Beslut om vinst/förlustdisposition 7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 8. Arvode för sektionsstyrelsen 9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag 10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 12. Val av ordförande för två år ekonomiansvarige för två år 2 övriga ledamöter för två år 13. Val av revisor jämte personlig ersättare för två år 14. Val av valberedning om 2 ledamöter för två år sammankallande i valberedningen 15. Behandling av motioner till Representantskapet Godkännande av Caravan Club `s stadgar 17. Information och frågor 18. Avtackning 19. Avslutning. AC-Nytt 2016 nr 1 sid 5

6 CARAVAN CLUB OF SWEDEN VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015 Styrelsen för Västerbottenssektionen av Caravan Club of Sweden får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2015 (1 januari december 2015). STYRELSEN Styrelsen har under året bestått av Helena Svensson ordf, Siv Palm sekr, Åke Gradin v.ordf./ ekonomiansvarig ledamöter, Anders Näslund, Marita Lindblom A: sson, Inger Jeppson, Filip Sundström. REVISORER Revisorer har varit Berndt Andersson och Tage Burstedt. VALBEREDNING Sektionens valberedning 2015 har bestått av Birgitta Vennberg sammankallande, Kjell-Åke Ivarsson. MEDLEMSANTAL Medlemsantalet vid 2015 års bokslut var 492st. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten och 1 konstitueringssammanträde. Samt ett årsmöte som även i år hölls i Vännäs där sektionen bjöd på mat, mycket trevligt och med bra deltagande av våra medlemmar. Representation. Sektionen har varit representerad med 2 delegater på Rikstinget i Hultsfred i Småland och ordförandeträff i Stockholm för sektionsordförande där vi bl.a. hade ett utbildningsmaterial Workshop/Verksamhetsmodell tillsammans med SCR varje sektionsstyrelse skall arbeta igenom och redovisa den sista mars Sektionen har även funnits med på Stora Nolia i Umeå och representerat Caravan Club för blivande medlemmar, sektionen har också genom ordföranden och Webbansvarige representerat sektionen när företaget Caravan Center hade Öppet hus. Ordförande har via sitt uppdrag i Riks Valberedning representerat på Elmia mässan samt även varit mötesordförande på en träff med övriga sektioners ordförande. KURS/UTBILDNING Sektionen har deltagit på utbildningar som riks anordnat. Webb och valberedning för nya valberedare under året. TRÄFFAR Sektionen har anordnat 3-5 träffar. Sektionens första planerade sammankomst var en vårträff, som fick avblåsas för få anmälda deltagare. Så var det dags för öppningen i Norsträsk, en arbetsträff och midsommarfirande med sedvanliga festligheter. Fiskepremiären på midsommardagen blev också den tyvärr inställd på grund av att ingen fisk fanns att köpa det är annars ett trevligt och uppskattat arrangemang på midsommardagen. I augusti hade vi som vanligt fisketräffen i Norsträsk och därefter ytterligare en arbetsträff med knytis. Till sist var det dags för ärtsoppan och campingens stängning med bra uppslutning av medlemmar. Sektionen har haft information av Holmens skog när det gäller bränning av skog i närheten av Campingen sektionen har informerat tidigare om detta. Beläggning av campinggäster i Norsträsk säsongen 2015 antal - totalt 314 dygn Säsongskort 27 st. 39 st. Eftersäsong 1 st. 0 Dygnskort 314 dygn 377 dygn. Stuga/ 44dygn ingår i totalen 33 dygn. ingår Rum 20 dygn. ingår Tält 1 3 dygn. ingår Gratisnätter 20 dygn ingår 3 dygn. Ingår EKONOMI Sektionens ekonomi framgår av balans samt vinst- och förlusträkning enligt revisorernas berättelse. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst :36 Årets vinst 13319:09 summa :45 Disponeras så att i ny räkning överföres :45 SLUTORD Styrelsen för Caravan Club of Sweden AC-sektionen har i denna verksamhetsberättelse velat återge en del av vår verksamhet under säsongen och tackar för förtroendet som visats styrelsen under verksamhetsåret Styrelsen vill också tacka för all hjälp på CC: s camping Norsträsk från er medlemmar som ställt upp under säsongen, samt för de trevliga träffar vi har haft. Tyvärr har intresset för de planerade träffarna i sektionen varit dåligt. Men sektionen får ta nya tag under säsongen 2016 och hoppas på ett större intresse kommande år. Helena Svensson Siv Palm Ordförande Sekreterare Åke Gradin Marita Lindblom A: sson Ekonomiansvarig Ledamot Inger Jeppsson Anders Näslund Ledamot Ledamot Filip Sundström Ledamot AC Nytt 2016 nr 1 sid 6

7 Kommittéernas verksamhetsberättelser i AC-sektionen PR-kommittén Medlemmarna i CC Västerbotten har som vanligt fått ta del av sektionens verksamhet via sektionstidningen AC-nytt och vår hemsida med olika nyheter och blandat innehåll. Tidningen har också under 2015 bestått till största delen av 16 till 20 sidor, det är fortfarande uppskattat att tidningen är till största delen i färg och utges av sektionen själv. Kommittén har under året kontaktat gamla och nya annonsörer till AC-Nytt, via mail och telefonsamtal om fortsatt införande av annonser, vi har haft under året fyra annonsörer 2015 de har alla varit nöjda med den marknadsföring de får. PR-kommittén fortsätter att sprida information om vår egen sektion och Caravan Club centralt. CC: s hemsida uppdateras med jämna mellanrum. Som ansvariga för PR-kommittén hoppas vi, att ni medlemmar läser vår sektionstidning och besöker vår hemsida för att ta del av det innehåll som finns. Helena och Enar Svensson och Siv Palm Förvaltningskommittén En kort sammanfattning från förvaltningskommittén för verksamhetsåret Stugan: Invändig målning väggar och tak, nya möbler införskaffades. Dusch: Rivning av fuktskadad vägg för uttorkning. Logen: Tätning med myggnät mot svalor. Tillverkning av myggfönster till reception, kök och uthyrningsstugan. Nisse och Ulla Fredriksson Teknikkommittén Arbeten utförda i CC Norsträsk 2015 Organiserar, som tidigare, tillsammans med förvaltningskommittén uppstart och stängning av campingen. Uppföljning från föregående år, fortsatt inspektion av elsäkerhet på campingen och i husvagnar så att rätt kabelarea används, samt försäljning av 2,5 mm² kabel. Byte av resterade jordfelsutrustning i de 10-tal stolpar som saknade jordfelsbrytare. Flera campinggäster har utrustat sig med egna interna lösningar när det gäller datorerna. Enar Svensson, Kjell Forsgren och Stig Larsson Trafikkommittén Kommittén har även under 2015 inte varit aktiv bl.a. saknas det ledamöter, styrelsen hoppas däremot att det blir en del aktiviteter som har med trafik att göra under 2016 och att några medlemmar känner för att ingå i kommittén. Aktivitetskommittén Det fanns tyvärr inga valda ledamöter under 2015 Styrelsen hoppas nu att några medlemmar känner för att ingå i kommittén under AC-Nytt 2016 nr 1 sid 7

8 Caravan Club of Sweden VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN Valberedningens förslag till Årsmötet Ordförande Helena Svensson omval Ekonomiansvarig Carina Sandgren fyllnadsval Ledamot Inger Jeppsson omval Ledamot Maritha Lindblom Andersson omval 1 suppleant Jukka Salminen nyval Revisor ordinarie Berndt Andersson omval Styrelseledamöter som har kvar 1 år på sina mandatperioder t.o.m. årsmöte 2017 Sekreterare Siv Palm Ledamot Anders Näslund Ledamot Åke Gradin Kommittéer utses av sektionsstyrelsen Städ & Arbetsträffar 2016 VÄLKOMMEN ATT STÄLLA UPP OCH HJÄLPA TILL INFÖR MIDSOMMAR! Vi som har säsongsplats i Norsträsk samlas för städ och arbetshelg juni för att ställa i ordning vår camping inför sommaren. Vi vet av erfarenhet att ju fler händer desto lättare och roligare blir det. Styrelsen kommer att informera, om vad varje plan ska ha för arbetsuppgifter samt ha en genomgång med samtliga. Förslaget kommer att finnas uppsatt på anslagstavlan vid receptionen. Vi vill att allt ska fungera på campingen innan vi ska fira midsommar. OBS. Vi måste både städa och plocka ut allt från LOGEN! Styrelsen bjuder på fika under dagen. Styrelsen gm/ordf. AC Nytt 2016 nr 1 sid 8

9 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Budgetförslag för år 2016 CAMPINGVERKSAMHETEN 2016 Intäkter Campingavgifter Aktiviteter Bidrag Avskrivning lån CC 1500 Summa intäkter Kostnader Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier Renhållning, telefon m.m Inventarier Underhåll camping Underhåll väg Aktiviteter Försäkring 9000 El Fastighetsskatt 1000 Avskrivningar Ränta, bankavgifter 8000 Årets vinst 500 Summa kostnader KLUBBVERKSAMHETEN Intäkter Medlemsbidrag Annonsintäkter AC-Nytt 5000 Summa intäkter Kostnader Porto, avgifter, mm AC-Nytt 6850 Utbildning, Repskap, m.m Årsmöte Försäkring 1000 Årets resultat 0 Summa kostnader Underlag förutsättningar: Budgeterat antal säsongsplatser 42pl Säsongpriset är of ,300 kr(exkl moms 2,947) Övriga campingavgift medl.160kr(exkl moms 143 kr) abonnemangsavgift 125A AC Nytt 2016 nr 1 sid 9

10 Är du intresserad av säsongsplatser i Norsträsk 2016 Till dig som aldrig varit i Norsträsk vill jag berätta lite om Caravan Clubs fina camping som finns i Norsträsk - Storsävarträsk/Sjöbotten. Campingen ligger vid en sjö som är rik på fisk. Alla kan och får fiska utan fiskekort. Har du ingen egen båt kan du låna båt och flytvästar. Campingen har också minigolfbana, Boulebana, trampbåtar som både vuxna, barn och ungdomar får låna gratis. Det finns också sjöar i närheten där campingen har båtar för att låna. Är du intresserad av att plocka bär, så finns det alla sorter som går att plocka under hösten bl.a. hjortron, blåbär och lingon och även svamp. Om du som har säsongsplats bjuder med dina vänner som inte har husvagn, så har campingen en övernattningsstuga och två övernattningsrum som du kan hyra Om du vill lösa en säsongsplats så ta kontakt med vår sekreterare i Västerbotten. Hör gärna av dig om du har några frågor eller förslag. Välkommen till Norsträsk önskar Helena / ordf! AC Nytt 2016 nr 1 sid 10

11 Information/samrådsmöte i Norsträskets camping angående bränning av Norsträsudden. Vi kom överens om att: David Rönnblom informerade om varför Holmen utför naturvårdsbränningar och hur bränningarna utförs. Campinggästerna berättade om sin oro för att vagnarna ska ta skada och att området förfulas. Holmen inte bränner i år utan att bränningen inriktas på att genomföras när det blir tort 2016, dock senast 19/6. Har det inte kunnat utföras då skjuts det fram till motsvarande period På så sätt kan de campinggäster som känner oro vänta med att dra vagnarna till campingen innan midsommarveckan och Varför bränner Holmen i stående skog? Holmen är certifierad i FSC och ett krav är att 5 % av skogsmarken ska undantas från skogsbruk till förmån för biologisk mångfald och att motsvarande 5 % av det vi avverkar ska brännas. Många av skogens växter, främst svampar och insekter är beroende av bränd mark, brandskadade eller branddödade träd för sin fortlevnad. Man beräknar att bränder i norra Sverige påverkade skogsområden med 50 till 150 års mellanrum. Oftare på torra marker, mer sällan på fuktigare mark. När skogsbruket fick större ekonomisk betydelse blev även brandbekämpningen effektivare och i modern tid har skogsbränder blivit ovanliga. Det har resulterat i att många av de arter som är beroende av brand har blivit sällsynta och för att vända den trenden utför Holmen så kallade naturvårdsbränningar. Den udde som ligger öster om Norsträskets camping har tydliga spår av tidigare bränder, jag uppskattar att den senaste branden gick över för ca 80 år sedan. Det finns gott om kolade brandstubbar och träd med brandsår. Udden var planerad för avverkning men då både skogen och terrängen i stället har goda förutsättningar för bränning klassas den nu som ett område avsatt från skogsbruk med målsättning att brännas för naturvårdsändamål. AC Nytt 2016 nr 1 sid 11 veta att det där efter inte bränns om det inte är utfört. Vinden ska under bränningsdagen vara så att röken leds bort från campingen. David skriver om varför Holmen ska bränna, hur det utförs och beskriver hur riskerna är bedömda. Detta skickas till campinggästerna för att lugna eventuell oro. Målsättningen är att ca 30 % av tallarna och det mesta av granarna ska dö av branden, det mesta kommer alltså att leva över. Marken kommer att vara svart det första året, men redan andra året kommer markvegetationen tillbaka. De träd som dött kommer att vara bruna första året men sedan ramlar barren av. Skogen kommer att bli glesare och därmed varmare vilket är en viktig del i en naturlig tallskog. Vid bränningen vid Norsträsket måste vinden vara från campingen för att minska risken för rök, en helikopter kommer att vara på plats för att vattna av den östra sydöstra kanten. Risken för att branden sprids till campingen bedöms som minimal, dels för att vatten ligger emellan, men framförallt för att marken på campingen inte är av brännbart material. Strålningsvärmen på campingen kommer inte ens att vara märkbar. På det sätt som vi utför bränningen blir inte elden intensiv som man kan se på bilder från t.ex. Nordamerika, det mesta kommer att långsamt gå bakåt mot vinden.

12 AC-Nytt 2016 nr 1 sid 12

13 RIKTLINJER VID UTHYRNING AV STUGA/RUM UNDER MIDSOMMAR OCH FISKETRÄFF I NORSTRÄSK hyrt året tidigare. Du få endast hyra ett rum/stuga per tillfälle. Mellan 1 januari och 1 juni kan du som är medlem i AC-sektionen anmäla ditt intresse att hyra sovstuga eller ett av de två uthyrningsrummen till Midsommarhelgen eller Fisketräffen. Om du har bokat ett år så får du stå över nästa. Detta för att så många som möjligt ska få tillfälle att hyra. Reglerna är sådana att först till kvarn gäller. Köa kan du göra även om du har För att undvika att någon anmäler sitt intresse men ångrar sig i sista minuten har styrelsen beslutat att om avbokningen sker en vecka före träffen återbetalas inte avgiften. Detta för att stuga/rum inte ska behöva stå outhyrda. Hör av dig till vår sekreterare Siv Palm som sköter bokningen. Du når henne på telefon: eller samt e - mail Styrelsen Tillfälligt lämnande av plats under säsong. Om Du som har säsongsplats, lämnar din plats för längre tid än 5 dagar under en säsong, skall detta meddelas till campingvärden som antecknar på befintlig lista i receptionen, under vilka veckor platsen är ledig. Campingvärden har rätt att upplåta platsen till gästande medlemmar. Tänk då även på att inventarier som vi har i tälten inte skall stå kvar på golvet, utan ställs på anvisad plats (vid norra sidan av logen) på campingen. Du är garanterad din plats när du återvänder, under förutsättning att detta inte sker tidigare. Även vid senare ankomst är du skyldig att meddela campingen då platsen även i detta fall kan vara uthyrd. Vid sabbatsår på din plats Om du tar sabbatsår från din plats måste du före vårens arbetshelg ta bort dina saker från Logen och ta hem dem. Dina saker får Tack för hjälpen. inte förvaras på campingen under sabbatsåret även båtar måste tas hem Styrelsen. AC-Nytt 2016 nr 1 sid 13

14 Förslag Verksamhetsplan 2016 Caravan Club Sektion Västerbotten Styrelse Enligt Caravans stadgar 3 består styrelsen av 7 ordinarie ledamöter med ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig samt 4 ledamöter som tillsammans leder sektionens verksamhet. Styrelsen är ansvarig för sektionens verksamhet och att fattade beslut genomförs. Styrelsen ska utse de funktionärer och kommittéer som verksamheten kräver teknik, trafik, aktivitet och förvaltningskommitté. PR - kommitté och webbansv. För de olika uppdragen bör engagemang och kompetens finnas för att nå ett bra resultat. Samtliga kommittéer består av minst tre ledamöter varav en är sammankallande. Ytterligare uppdrag i sektionen är valberedning på minst tre och två ordinarie revisorer och ev. suppleanter, båda uppdragen väljs på årsmötet. Verksamhetsberättelse sker skriftligt från samtliga kommittéer och skickas till sekreteraren innan varje årsmöte Syfte: AC - sektionen är en klubbcamping som ska erbjuda en attraktiv campingplats för medlemmar till en rimlig kostnad. Att - intressera fler yngre familjer med barn att bli medlemmar Att campingplatsen drivs i egen regi i form av ideellt arbete. Att föreningen är öppen för alla som delar syftet med vår verksamhet. Att föreningen är neutral i politiska och religiösa frågor Att sektionen utser arrangörer för olika träffar och arrangemang, som ska erbjuda och aktivera blivande och nuvarande medlemmar. Västerbottenssektionen ska ge bra medlemsservice genom att erbjuda aktivt friluftsliv och möjlighet till vila och rekreation, ta hand om såväl nya som gamla medlemmar. Alla skall känna sig välkomna och uppleva gemenskap inom Caravan Club. Ett trevligt bemötande är grunden för detta. Styrelsen ska informera om vår verksamhet genom CC: s hemsida och Fritidsmagasinet Caravan. Träfflista upprättas inför varje verksamhetsår och ska finnas med på sektionens hemsida. ( Arrangörerna för olika träffar ska planera inbjudan och program i god tid och skicka den till webb. ansvarige för införande på hemsidan. Informationsfolder 4 sidig i färg med generella föreskrifter ska hållas aktuell. Trafik/Teknik Träffar med olika teman och inriktningar ska arrangeras under verksamhetsåret. T.ex. trafikkommittén ska verka för ökad trafiksäkerhet och miljömedvetenhet och ordna utbildning för BE körkort m.m. Teknikkommittén bör ordna informationsträffar i samarbete med olika husvagns- och bilfirmor inom länet samt även med andra intressenter. Marknadsföring: Exempelvis medverka vid mässor som Nolia vartannat år i Umeå och vid andra tillfällen som är bra för sektionen. Styrelsen och kommittéerna ska tillsammans göra insatser för att marknadsföra vår sektion och campingplats Norsträsk och informera om medlemskapets fördelar, och skapa intresse för medlemskap inom Caravan Club of Sweden. Mötesverksamhet: Enl. stadgarna ska Årsmöte anordnas på våren samt Tidpunkt för övriga träffar bestäms av sektions styrelsen och får inte kollidera med träffarna för Riksstämma, Representantskap och Nordiska NCT Sektionens Vision för 2016: Att medlemsantalet ökar med 5 % från december statistiken Erbjuda utbildning för förtroendevalda som styrelse och kommittéledamöter inom bl.a. områden som styrelsearbete, stadgar och generella anvisningar och funktionsbeskrivning för kommittéarbete. Sektionen bör samverka med närliggande sektioner och anordna träffar på andra platser i Västerbotten utanför Norsträsk campingplats. Se över möjligheten att hitta ytterligare en camping i Västerbotten. Planerade mål för Norsträsk Camping Enl. förslag från styrelsen och förvaltningskommittén. Fortsätta se över campingens lekplats för att få en säker och trygg plats för barnen. Se över möjligheterna till central TV- anläggning på camping CC Norsträsk? Upprustning/modernisering av lillstugan så att den kan användas till samlingslokal. Påbörjad 2015 Underhåll av övriga befintliga byggnader på campingen. Söka en lämplig byggnad för ny familjebastu. Verksamhetsplanen bör revideras och utvärderas årsvis. Styrelsen AC-Nytt 2016 nr 1 sid 14

15 Extra allt som standard! Vårmässa 1-3 april Fredag 9-17 Lördag Söndag Stor yta att röra sig på i sittgruppen Två löstagbara säten i sidosäten, som lätt tas bort Inga trappsteg Bästa kök i klassen Turbovent i taket ovan kök, som köksfläkt Stort duschrum, enkel insteg till duschen tack vare skjutdörrar FIAT AL-KO chassi ger ett 26cm isolerat dubbelgolv för förvaring Convex anti-halk tak, hagelskyddat XL-dörr, 66 cm bred, med fönster Stort lastutrymme bak Alde vattenburen värme som standard. Testad i Aldes köldkammare med bästa värde 100% LED-belysning för minsta energiåtgång a-sreklam.se HUSVAGNAR HUSBILAR SERVICE RESERVDELAR TILLBEHÖR Fritidsmetropolen Degernäs 265, Telefon Vi finns mellan E4 och E12, strax söder om Umeå Se mer på Agent: Lars Jarlerud, Euro Caravan, AC-Nytt 2016 nr 1 sid 15

16 Välkomna in och titta på 2016 års nyheter från Kabe, Adria, Hymer och Carado. Öppettider Fredag 8/4 kl 09:00 17:00 Lördag 9/4 kl 11:00 15:00 Söndag 10/4 kl 11:00 15:00 Vi bjuder naturligtvis på fika! Se annons i VK/VF eller på för kommande erbjudanden.

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Verksamhetsplan 2015 Riktlinjer för lediga säsongsplatser VÄLKOMMEN ATT FIRA MIDSOMMAR I NORSTRÄSK Träfflista

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ)

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) 16/4 2015 Kallelse till Årsmöte för Caravan Club of Sweden, Sundsvallssektionen, YZ 2014. Plats Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 (Folkets Hus). Tid Torsdag

Läs mer

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Bilder från midsommar Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Program för Fisketräffen Annonser www.caravanclub.se

Läs mer

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 Det är vårrally på gång den 17-18/5 Start: Willys/Jula parkeringen i Umeå Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Program vårrally Program midsommar

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

AC-NYTT. Välkommen till den stora fisketräffen den aug. Västerbottenssektionen 2016 Nr 3 Årgång 32. Innehåll i detta nummer

AC-NYTT. Välkommen till den stora fisketräffen den aug. Västerbottenssektionen 2016 Nr 3 Årgång 32. Innehåll i detta nummer AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 3 Årgång 32 Innehåll i detta nummer Styrelsen och valberedning Ordförande har ordet Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Höstens arbetsträff Annonser Välkommen

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

AC-NYTT. Sektionens sammankomster i höst! Fisketävling med dans! Arbetsträff med knytis! Stängning med ärtsoppa! Välkomna

AC-NYTT. Sektionens sammankomster i höst! Fisketävling med dans! Arbetsträff med knytis! Stängning med ärtsoppa! Välkomna AC-NYTT Västerbottenssektionen 2012 Nr 3 Årgång 28 Inge Napp vill ut och fiska! Foto: Åke Lidman Innehåll i detta nummer Helenas tankar Valberedning Info om byggnation Bildkolage Säsongspriser Annonser

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 TORSDAG 5 MAJ: Inkörning på KATRINEBERG, VESSIGEBRO, under dagen. Ni är även välkomna tidigare, skriv bara in ankomsten på anmälan. Koordinater: N 56 58

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

AC-NYTT. Midsommartider! Fira med Caravan Club i Norsträsk den juni. Innehåll i detta nummer. Det blir fiske i Åtjärn på midsommardagen

AC-NYTT. Midsommartider! Fira med Caravan Club i Norsträsk den juni. Innehåll i detta nummer. Det blir fiske i Åtjärn på midsommardagen AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 2 Årgång 32 Det blir fiske i Åtjärn på midsommardagen Innehåll i detta nummer Styrelsen och valberedning Ordförande har ordet Riktlinjer för lediga säsongsplatser

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Plats: Vrigstads värdshus, Vrigstad Tid: 2015-03-14 kl 10.30-14.00 Närvarande: Från 27 lokalklubbar 47 delegater, 3 övriga, 6 distriktsfunktionärer och 2 personer från valberedningen.

Läs mer

AC-NYTT STYRELSEN I AC SEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR. Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32

AC-NYTT STYRELSEN I AC SEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR. Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32 Innehåll i detta nummer Styrelsen och valberedning Ordförande har ordet Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Bilder från träffar Bilder från

Läs mer

AC-NYTT. www.caravanclub.se Sektion Västerbotten

AC-NYTT. www.caravanclub.se Sektion Västerbotten AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget 2014 Verksamhetsplan 2014 Priser Riktlinjer Annonser

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till årsstämma i FREJA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Härmed kallas samtliga medlemmar till ordinarie stämma söndagen den 8 mars 2009 kl. 16.00 på Stenåsavägen 36 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Stämmans

Läs mer

Stadgar för Rimbo Idrottsförening

Stadgar för Rimbo Idrottsförening Stadgar för Stadgarna reviderade och fastställda i oktober 1992 Stadgarna ändrade avseende 6 vid årsmöte 1996 Stadgarna ändrade avseende 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 och 22 vid årsmöte 2012 Sida 2 av 6

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten

RTF-Bladet. God Jul! Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening. Nr 4 2015. Årsmöte 30 januari 2016. MärkDNA ökar tryggheten RTF-Bladet Medlemsblad för Råcksta Trädgårdsstadsförening Nr 4 2015 God Jul! I detta nummer bland annat: Årsmöte 30 januari 2016 Kallelse Läs mer på sid 3 MärkDNA ökar tryggheten Info om Smartwater Läs

Läs mer

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 Sidensvansar Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Gunnar Langneström hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm.

Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Stadgar för Regnbågens kooperativa hyresrättsförening (ekonomisk förening) i Stockholm. Nya stadgar antagna första gången på extra stämma den 16 januari 2013 1 Firma Föreningens firma är Regnbågens kooperativa

Läs mer

NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT Verksamhetsberättelse för 2015

NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT Verksamhetsberättelse för 2015 NATURISTFÖRENINGEN BERGSLAGENS SOLSPORT Verksamhetsberättelse för 2015 Styrelse Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande, samt ansvarig för camping/markfrågor Kassör,

Läs mer

Kallelse Ordinarie föreningsstämma

Kallelse Ordinarie föreningsstämma HSB: s Bostadsrättsförening Mälaren Kallelse Ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 14 februari 2008 Reimers Udde, Träfflokalen 1 trappa ned, Vindragarvägen 16 Klockan 18:30 1 HSB: s Bostadsrättsförening

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

AC-NYTT. Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor

AC-NYTT. Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor AC-NYTT Västerbottenssektionen 2012 Nr4 Årgång 28 Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor eller klippverktyg. Detta hände efter stängningen i mitten av september! 18 stolpar

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif

Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Jumkilaren www2.idrottonline.se/jumkilsif Nr 1 2015 c 1 d Innehållsförteckning Sida 3 Ordföranden har ordet Sida 4 Klubboveraller Sida 5 Rapport från årsmötet Sida 6 Facebook Sida 7 Fotkomfort, Arbetsdag

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016

Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Årsmöte på Mae råkes -lokalen vid torget i Brunflo den 25 februari 2016 Dagordning: 1 Årsmötets öppnande Parentation över avlidna medlemmar 2 Mötets stadgeenliga utlysande 3 Val av årsmötesfunktionärer:

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö

Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 23 mars 2015 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Lidingö Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 3.

Läs mer

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005

Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 Stadgar för Västerdalarnas Flygklubb 2005 1 15 Reviderade 2008-03-01. Fastställda 2008-07-19 Reviderade 2009-03-28. Fastställda 2009-09-12 1 ÄNDAMÅL Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Bybladet. December 2015

Bybladet. December 2015 Bybladet December 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2016 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Uthyrning av våra föreningslokaler

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Verksamhetsberättelse 2009 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2010-03-11 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 11 mars 2010 kl 18.30 i Gurkans kvarterslokal,

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15.

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. Dagordning Årsmöte Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordf. och sekr. för mötet. 3. Fastställande av röstlängd och ev. inkomna fullmakter. 4. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb

Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Kallelse till årsmöte för Envikens Båtklubb Lördagen 24 oktober 2015 kl 10:00 i klubbhuset, hamnplanen. Därefter båtresa med Viking Line från Kapellskär tor Mariehamn. Även Du som av någon anledning inte

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas

5 februari Planeringskväll inför föreningens 70 års kalas 2 Styrelsens sammansättning t o m mars-2013 Ordf. Daniel Sigurd 070-959 05 56 Email sigge@wilzens.se V.ordf. Annelie Stolt 0141-21 07 89 Email stolt1966@hotmail.com Sekr. Gunilla Ångström-Balla 0141-21

Läs mer

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013

Arådalsnytt. Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening. Nummer 43, juli 2013 Arådalsnytt Nummer 43, juli 2013 Medlemstidning för Arådalens Sportstugeförening Tidningen finns även på: www.aradalen.com Vi är inne i ett generationsskifte bland stugägarna. Det innebär att det är några

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

Envikens Båtklubb Bergshamra

Envikens Båtklubb Bergshamra Stadgar för Envikens Båtklubb Bergshamra Klubben bildades 1979-01-21 och har sin hemort i Bergshamra, Norrtälje. Stadgarna senast reviderad 2003 Innehåll Sid 3 1 Ändamål 2 Medlemskap 2.1 Ansökan 2.2 Antagning

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

MOTORBLOCKET OKTOBER

MOTORBLOCKET OKTOBER MOTORBLOCKET OKTOBER 2002 RESTAD GÅRD 7 SEPTEMBER 2002 Efter inbjudan från Riksbyggen och Västfastigheter har Vänersborgs Motorklubb åter deltagit vid Restad Gård arrangemanget. Flera av klubbens rallyförare

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015

Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 13 FÖRENINGSINFORMATION MARS 2015n Till alla medlemmar i Kedjan! Välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte 2015 INFORMATIONSBLAD Varmt välkommen till villaägareföreningen Kedjans årsmöte, onsdagen

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25

Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2006-03-25 1 Mötets öppnande Krister Söderstam hälsade fullmäktige delegaterna och övriga medlemmar välkomna och riktade ett särskilt välkommen

Läs mer

GINSTBLaDET Nr 1 2014 Hallandssektionen Årgång 15

GINSTBLaDET Nr 1 2014 Hallandssektionen Årgång 15 GINSTBLaDET Nr 1 2014 Hallandssektionen Årgång 15 GLAD PÅSK MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30 Varberg 0340-89710 0730-209747 Eller ingalillniklasson@hotmail.com

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011

Stenkumla bygdegårdsförening. Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla bygdegårdsförening Årsmöteshandlingar 2011 Stenkumla Bygdegårdsförening Årsmöte onsdagen den 9 februari 2011, kl 19:00 Föredragningslista. 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer: ordförande

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Stefan Björkman hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-13. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, söndag 2015-03-13 kl 15:00-17:00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-13. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, söndag 2015-03-13 kl 15:00-17:00. Plats och tid Dalarö Sjöräddningsstation, söndag 2015-03-13 kl 15:00-17:00. Närvarande DSK-Ledamöter Lennart Karlberg, ordförande för årsmötet Ulrika Eriksson, sekreterare Leif Larsson, ordförande Richard

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Kista kyrka (Kryptan), 2015-03-26

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Kista kyrka (Kryptan), 2015-03-26 Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 2 av 8 Århus samfällighetsförenings ordinarie årsstämma Sida 3 av 8 1. Stämman öppnas Stämman öppnades av samfällighetsföreningens ordförande, Per-Arne

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning:

Om oss HISTORIK. Kort historisk sammanfattning: Om oss Välkommen som medlem i Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. Som nybliven innehavare av en stuga i Gunnesbykolonin är det mycket nytt, förutom allt som gäller skötsel av stugan och tomten, så är

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Ordförande Johanna hälsade de närvarande varmt välkomna. Ordförande förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN

STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN STADGAR FÖR REMIX LD HÄSSLEHOLMS KOMMUN Stadgar för Remix LD, Hässleholms kommun 1 Om föreningen Föreningens namn är Remix LineDanceförening i Hässleholms kommun. Föreningen bildades 2013-02-16. Föreningen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201

KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 KALLELSE och ÅRSMÖTESHANDLINGAR TILL ÅRSMÖTET 201 Riddartorps Koloniträdgårdsförening Dåntorpsvägen Jordbro Dagordning Kallelse till Årsmöte 201 LÖRDAG DEN APRIL KL. 13.00 i Skogsstjärnan 1. Mötets öppnande

Läs mer