Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst"

Transkript

1 Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och miljön på anläggningarna ALLT finns!! Det viktigaste i utbildningen var allsidigheten erfarna lärare såväl teoretiskt som praktiskt, och bra hästar. Röster från tidigare studenter Foto: Carin Wrange 1

2 Hippologprogrammet var när det startade 1994 ett tvåårigt program men har utvecklats till ett treårigt kandidatprogram. Det treåriga programmet startade hösten Utvecklingen har skett i samråd med hästnäringen och med erfarenheter från studenter, lärare och forskare. Programmet ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen såväl nationellt som internationellt. Unikt för hippologprogrammet är integrationen mellan teori och praktik, det du hör på föreläsningen får du sedan omsätta i det praktiska arbetet med hästen. EXAMEN Kandidatexamen i Hippologi POÄNG 180hp, 3 års studier SÄRSKILD BEHÖRIGHET Områdesbehörighet 15 Yrkeslivserfarenhet 6 mån heltid från hästsektorn Godkänt antagningsprov ANTAL STUDIEPLATSER ca 30 platser på ridhästinriktningen Foto:Flyinge AB ANMÄLAN senast18 mars via OBS! detaljerad anvisning om din anmälan hittar du på ANTAGNINGSPROV v. 22 på Strömsholm URVAL se info Anvisningar för anmälan START 3 september 2012 Foto:Strömsholm AB Hippologutbildningen med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst genomförs på Hästnäringens tre riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången. På riksanläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Hippologprogrammet gör det möjligt för dig att inrikta dig mot den del av yrkeslivet du är mest intresserad av eftersom du i ditt tredje år har möjlighet att välja de kurser som passar just dig. Viss möjlighet till internationellt utbyte kan eventuellt också inrymmas inom dina tre år på programmet. SLUs adjungerade professorer i ridkonst, Kyra Kyrklund och Jan Jönsson finns med i den ständiga utvecklingen av utbildningen, främst inom ridhäst men även inom islandshäst där även Vignir Jónasson och Gudmundur Einarsson medverkar i utbildningen. För travhästinriktningen finns Stig H Johansson som mentor på Wången och stöttar med sitt enorma kunnande. Förutom att dela med sig av sin långa erfarenhet inspirerar de såväl lärare som studenter och finns med i olika sammanhang. 2

3 Vad vill du bli? - Välj själv! Arbetsmarknaden för hippologer är god. Hippologer arbetar bland annat som ridlärare, stallchefer, tränare, egna företagare, inom näringens organisationer, lärare på hästinriktade gymnasieskolor m.m. Oavsett vilken inriktning du väljer i din utbildning är hippologprogrammet unikt i Sverige och i Europa då det kombinerar teori med praktik. Det finns en rad tänkbara yrkesroller efter utbildningen. Tanken med tredje året är att du själv ska kunna välja det som passar din tänkta karriär. Ett av de vanligaste yrkena inom ridhästbranschen är ridlärare och vill du bli ridlärare/ridinstruktör är det en bra idé att välja ridlärarstråket som fördjupning. Däremot får du redan efter dina två första år tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa i Tänkbara yrken: ridlärare, hästutbildare, stallchef, lärare, egen företagare, organisatör, administratör, rådgivare... Framtiden får utvisa! ridning. En annan relativt vanlig yrkesroll är hästutbildare. Vill du satsa på detta yrke är såklart hästutbildning lämplig som fördjupning. Det finns också en rad andra yrken som behöver tillgodoses med utbildad personal, både administrativa och praktiska. Möjligheter finns också till vidare studier och längre fram även till forskning. Hade en sån här utbildning funnits när jag var ung hade det varit helt fantastiskt. Professuren är inte bara en titel och en ära det är en utmaning och en väldigt stimulerande uppgift att få utveckla ridkonsten. Ett uppdrag jag tar på största allvar. Kyra Kyrklund, Professor Ridkonst SLU Alla borde få gå med en dag på programmet för att förstå vilken helhet studenterna får. Jan Jönsson, Professor Ridkonst SLU Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring både som frisk och sjuk ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst och häst- och anläggningsvård. Första året läser du på Flyinge. I årskurs två läser du företagande och fördjupar dig inom pedagogik/ledarskap samt ridkonst. Under året ingår även verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser du på Strömsholm. Sista året har du själv möjlighet att spetsa till din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen eftersom en stor del av sista året består av valbara kurser. Det här året finns en valbarhet där du kan välja att studera på Flyinge (15 platser) eller på Strömsholm (15 platser). Hippologprogrammet förbereder kunskapsmässigt för Svenska Ridsportsförbundets yrkesdiplomeringar. Efter årskurs 2 är du förberedd för SRL II. Efter årskurs 3 är du, om du har gått rekommenderade kurser på Strömsholm, förberedd för SRL III. Utöver valbara kurserna i årskurs tre skriver du ett examensarbete inom hippologi där du själv väljer vilket område du vill studera. I årskurs tre finns även verksamhetsförlagd utbildning där du får känna på arbetslivet samt knyta kontakter inom näringen. Kursplaner och ramschema i sin helhet hittar du på Under VFU perioderna får du komma ut och prova på det verkliga arbetslivet på attraktiva arbetsplatser. Välkända tränare och organisationer tar gärna emot duktiga hippologer! Kurser år 1 Hippologisk introduktionskurs 10 hp Pedagogik i hästverksamhet 5 hp Hästens biologi och handhavande I 20 hp Ridkonst och hästhantering - ridhäst 25 hp Kurser år 2 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 15 hp Seminariekurs i hästens biologi 5 hp Företagsekonomi för hästverksamhet I 5 hp Pedagogik & ledarskap i hästverksamhet 15 hp Ridkonst & hästhantering - ridhäst II 20 hp Kurser år 3 Examensarbete 15 hp VFU 10 hp Företagsekonomi för hästverksamhet II 10 hp Därutöver valbara kurser motsvarande ca 1 termin. 3

4 Beridare och stallchef, Tullstorp Ridskolechef, Billdal Ridlärare & gymnasielärare Egen företagare Stallchef, Flyinge Hippologutbildningen gav mig väldigt mycket kunskap, framförallt teoretisk men även praktisk. Jag lärde mig väldigt mycket om hästens fysiologi, anatomi, foderlära och hovlära. Utbildningen har gett mig ett försprång mot andra företagare som inte gått programmet. Jag önskar att det hade varit 3-årigt redan när jag gick. Viktoria Almgren, Stallchef, student Programledare Foto: Å Hansson, J Sundberg, M Winqvist samt privata Sveriges lantbruksuniveristet, huvudman för utbildningen Det är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som är huvudman och har det yttersta ansvaret för hippologprogrammet ridhäst och genomför denna i nära samarbete med Svenska Ridsportförbundet och svensk hästnäring. SLU finns på flera orter runt om i Sverige bland annat Umeå, Ultuna, Skara och Alnarp. På Ultuna i Uppsala finns Hippologenheten. Det är från Hippologenheten som centrala funktioner på programmet sköts som t.ex. antagningsprov, studentadminisitration och övergripande information. Hippologenheten har givetvis ett nära samarbete med riksanläggningarna bland annat genom studierektor för hippologprogrammet som finns på varje anläggning. Enhetens personal medverkar också i undervisningen och bedriver forskning. SLU s vision är SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning och forskning. På SLU studerar ca studenter på kurser och program. Några andra utbildningsprogram som finns på SLU är exempelvis agronom- och veterinärprogrammet. Hästnäringens riksanläggning Flyinge Att utbilda människor för en framtid inom näringen och sporten är idag ett av Flyinges viktigaste uppdrag. Cirka 180 elever och studenter har årligen Flyinge som sin bas för sina studier. Här finns idag flera utbildningsprogram och ett stort utbud av kortkurser. Du som student får arbeta och lära bland yrkesmänniskor med mångårig erfarenhet - många har en fot i utbildningsverksamheten och den andra i elitsporten. Här på Flyinge sätter vi hästen i centrum. Här kan du verkligen lära dig nästan allt om rid och körkonst samt horsemanship. Bo Jenå Förbundskapten och lärare Hippologprogrammet Flyinge Foto: Flyinge På Flyinge finns fyra ridhus, ett flertal utebanor, terrängbanor för ryttare och kusk samt dirttrack för galoppträning. Totalt har Flyinge stallar och lösdrifter för ca 200 hästar. I utbildningshuset finns aula, lektions- och grupprum, datasalar, foderlaboratorium och anatomisal. Här finns också landets enda specialbibliotek för hästrelaterad facklitteratur. Den nybyggda smedjan och hästkliniken används också till olika utbildningsmoment. Som student på Flyinge får du se hela spektrat inom hästbranschen i en levande verksamhet. Förutom Bruksprov är det flera stora arrangemang knutna till Flyinge bl a Svenskt Avelschampionat, Grand Prixtävlingar, premieringar, bedömningar och naturligtvis den stora hästshowen i december. Flyinge har runt 80 hästar som används i undervisningen. Hästarna är från 2,5 år gamla och uppåt och särskilt utvalda för att utveckla ryttare och kuskar. Många skolhästar är födda på Flyinge och utbildade av våra lärare enligt den sk Flyingemodellen ett system för att utbilda unghästar. Som student förväntas du under studietiden delta både i den dagliga skötseln av hästarna morgon, lunch och eftermiddag/kväll samt vissa helger - skötsel av hästar, stallar och utrustning är en del av utbildningen. Läs mer på Flyinges hemsida, 4

5 Hästnäringens riksanläggning Ridskolan Strömsholm Strömsholm ligger vid Mälarens strax söder om Kolbäck i Västmanland. Alltsedan Gustav Vasas tid har det funnits hästar på Strömsholm. Ursprungligen bedrevs stuteriversamhet och ridskola för armén. År 1956 lades hingstdepån ner men arméns ridskola var livaktig fram till 1968 då Ridfrämjandet tog över verksamheten. Anläggningen är till stora delar ett kulturminne omgivet av naturreservat. Åtta stall rymmer ihop 260 boxplatser, det finns sex stora ridhus, ett antal utebanor, god tillgång på ridvägar, en fälttävlansbana och en galoppbana. På området finns Ridsportens hus som hyser administrationen av Ridskolan Strömsholm, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästföreningen m fl. På Ridskolan Strömsholm försöker vi individanpassa undervisningen och i detta finns möjligheter att komma ut på tävlingsbanorna. Det stärker och utvecklar både ryttare och häst. Jens Fredricson Landslagsryttare och lärare Hippologprogrammet Strömsholm Foto: Strömsholm Strömsholm är också en tävlingsplats med flera stora evenemang bl a den årliga Strömsholmstävlingen. Hit förläggs många nationella tävlingar i hoppning och dressyr, flera SM har avridits på anläggningen, och årligen hålls kvalitetsbedömning och treårstest i samarbete med ASVH. Många världskända tränare och ryttare besöker Strömsholm och delar med sig av sina kunskaper på clinics och utbildningar. Strömsholm är även för de flesta känt för att under många år ha utbildat ridinstruktörer och ridlärare. Förutom hippologprogrammet finns här olika eftergymnasiala kurser och utbildningar inom ramen för Hästsportens folkhögskola, ridsportgymnasium med riksintag men också utbildningar inom galoppsporten. Ridskolan Strömsholm har mycket kunniga lärare med specialkompetens inom olika discipliner. Dessa gör tillsammans med ett stort antal elever med olika ålder, utbildningsmål och erfarenhet Strömsholm till en dynamisk plats, där ett brinnande intresse för hästar präglar verksamheten. Läs mer på Behörighet För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha: BEHÖRIGHETSKRAV: GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET FÖR HÖGSKOLESTUDIER Du har grundläggande behörighet om slutbetyget motsvarar ett fullständigt program, du har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng samt att du dessutom har lägst betyget Godkänt i kärnämneskurserna Svenska/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik A. GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET SÄRSKILD BEHÖRIGHET bestående av - Områdesbehörighet 15 (A14 from 2013) - Yrkeslivserfarenhet från hästsektorn (minst 6 månader heltid) - Godkänt antagningsprov i maj Grundläggande behörighet kan uppnås på andra sätt, t ex via komvuxstudier och folkhögskola. För mer information om olika sätt att nå grundläggande behörighet, se eller dokumentet Anvisningar för anmälan på 5 Anmälan senast 18 mars 2012 via SÄRSKILD BEHÖRIGHET Särskild behörighet uppnås genom delarna Områdesbehörighet 15, Yrkeslivserfarenhet samt antagningsprov. Områdesbehörighet 15 (ändras till A14 from 2013) Områdesbehörighet 15 består av Matematik B, Naturkunskap B (Biologi A + Kemi A + Fysik A motsvarar Nk A+B), Samhällskunskap A. Betygskravet i ovanstående kurser är lägst betyget godkänd. Även andra ersättningsmöjligheter för Naturkunskap B finns, t.ex. de tre kurserna Växt- och djurliv, Kretslopp och Ekologi vid nuvarande naturbruksprogram. Om du är osäker kontakta SYV på din gymnasieskola. Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper från nuvarande eller tidigare svensk skola. Kravet är också uppfyllt om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Observera att områdesbehörigheten är under omarbetning från högskoleverket. Se eller kontakta din SYV för mer information.

6 Yrkeslivserfarenhet från hästsektorn För behörighet att antas till Hippologprogrammet krävs minst 6 månader yrkeslivserfarenhet från hästsektorn. Yrkeslivserfarenheten kan erhållas genom anställning, praktikplats, eget företagande eller motsvarande. Yrkeslivserfarenheten på 6 månader är räknad i heltid (100% tjänst) där arbetstiden för heltid är minst 38 timmar/vecka. Yrkeslivserfarenheten kan även uppnås på deltid, dock minst halvtid. Den totala tiden vid deltid blir motsvarande längre; för att uppnå 6 månader på heltid krävs 12 månader på halvtid. Vid timanställning räknas genomsnittlig arbetstid för hela perioden. Yrkeslivserfarenheten räknas från en eller flera praktikplatser/anställningar från och med det år man fyller 16 år och kan delas i flera perioder som läggs ihop till det totala kravet. Den kortaste perioden som räknas är en sammanhängande 2 månadersperiod på heltid (fyra månader på halvtid). Varje 2 månadersperiod måste vara genomförd på en och samma arbetsplats. Pågående anställning, praktik och eget företagande kan räknas till och med den 30 juni aktuellt ansökningsår. Anmälan om pågående anställning, praktik och eget företagande som skall räknas med i ansökan skall göras på vid ansökningstillfället 18 mars och intyg om detsamma skall vara antagningsenheten vid SLU tillhanda senast sista dag för komplettering. Anställning, praktik och eget företagande skall även vara förlagt till verksamhet med professionell hästhållning såsom trav-; galopp-; utbildnings-; och försäljningsstall, stuteri, ridskola eller dylikt. Yrkeslivserfarenhet från eget eller släktings företag kan godkännas om verksamheten bedrivs professionellt och har sådan omfattning att man normalt sett arbetar själv i verksamheten eller har anställd personal/praktikanter. Är man anställd i egen eller släktings verksamhet skall detta dokumenteras genom intyg från ojävig fackman såsom företagarförening eller revisor. Antagningsprov För behörighet att antas till Hippologprogrammet krävs godkänt antagningsprov. Resultat på provet fungerar även som en del av urvalet till programmet. När du planerar att söka hippologprogrammet kan det vara en god idé att du redan då känner till och planerar för att genomföra ett antagningsprov i maj månad. Till antagningsprovet blir alla som är behöriga kallade. Målet med provet är att bedöma om du har de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt tillgodogöra dig kurserna på programmet. För att du ska kunna bedömas på ett rättvist sätt råder vi dig att vara väl förberedd för antagningsprovet. Provet består av följande moment: Ridning: Här testas du i både hoppning och dressyr och får i varje gren rida två olika hästar. Bedömarna tittar på din grundsits, din balans och inverkan och du får rida rörelser motsvarande lätta dressyrprogram och hoppa olika typer av hinder och hinderserier på nivån 0,8-1,00 m. Viktigt är att du kan använda hjälperna på ett korrekt sätt och förstår effekten av dessa. Det är också viktigt att du tränar på att analysera ridpasset då bedömarna kommer att fråga dig om detta efteråt. Tips: rid många olika typer av hästar i varierat arbete (hoppning och dressyr) med fokus på sits, balans och inverkan. Hästhantering: Du blir tilldelad en häst i stallet som du gör i ordning och visar i ett ändamålsenligt skick (ej flätad). Tips för visning av häst vid hand finner du i boken Hästhållning i praktiken av Mats Mellberg. I detta moment bedöms allt från hur du hanterar hästen i stallet till före, under och efter själva visningen. Tips: arbeta i stall och hanta av olika typer av hästar, träna visning av häst vid hand. När provdagen är klar sammanställs dina resultat från alla moment. Det totala resultatet blir en kombination av ditt resultat på delproven. Gå gärna in på för att se filmer om hur antagningsprovet går till. Foto: Hippologenheten Vill du veta mer om urval läs Anvisningar för anmälan på 6

7 Anmälan och antagning Du anmäler dig via senast den 18 mars 2012 klockan Anmälan öppnar i mitten av februari. Observera att du måste göra ett inriktningsval direkt på där du väljer inriktning. Byte av inriktning efter antagning kan endast ske om du genomfört antagningsprov för den aktuella inriktningen och i mån av plats. Ska du komplettera din ansökan med intyg om pågående utbildning och/eller yrkeslivserfarenhet glöm inte kryssa i rutan för detta på Sista dag för komplettering är 21 juni. Observera även att du i samband med ansökan skall skicka in intyg om yrkeslivserfarenhet. Intyg Till din anmälan ska du komplettera med och skicka in intyg som bevisar din yrkeslivserfarenhet (avslutad el. pågående). I intyget (praktik/arbete) skall arbetsgivaren ange följande uppgifter (observera att anställningsintyg ej gäller): personnummer och namn för anställd/praktiserande person, verksamhetens inriktning och antal anställda, antal hästar, typ av hästar, den anställdas/praktiserandes arbetsuppgifter, anställnings/praktikperiod noggrant redovisad med angivna datum för start och slut, anställningens/praktikens omfattning i procent. Blankett till stöd för detta finns på där du även finner utförliga anvisningar för din anmälan som vi rekommenderar att du läser. Observera att du har möjlighet att komplettera både behörighet och yrkeslivserfarenhet till och med den 21 juni. Alla intyg skickas till: Antagningen, Strömsund och till Antagningsenheten SLU Box Var också uppmärksam på att det kan förekomma stickprov där kontroll av riktighet i intyg undersöks. Utförliga anvisningar för din anmälan hittar du på i dokumentet Anvisningar för anmälan. Behöver du support i hur du anmäler dig, vänligen kontakta oss på hippologenheten. VIKTIGA DATUM Ansökan öppnar Ansökan stängs mitten februari 18 mars Kallelse antagningsprov slutet av april Antagningsprov vecka 22 Sista dag komplettering Besked om antagning 21 juni ca 10 juli Foto: Strömsholm Foto: Tomas Lundin, UNT Som hippolog blir man ett vandrande uppslagsverk när det gäller hästar Thérèse Waerner student Foto: Therese Waerner De tre bästa sakerna med programmet är att vi har väldigt bra lärare, de bästa inom häst-sverige, har teori varvat med praktiskt arbete och att allt är hästrelaterat som vi läser. Olof Vejmarker student

8 Vanliga frågor Gäller mina betyg som är gamla eller från utlandet? Detta kräver extra undersökning. Kontakta Anna-Lena Arvidsson, studerandeavdelningen SLU, tel Kan studenter från utlandet gå hippologprogrammet? Du kan som utländsk student gå utbildningen så länge du kan följa undervisningen som sker helt på svenska. Kan jag ha arbetat som timanställd? Ja, det kan du ha gjort MEN omfattningen i tid måste vara minst halvtid för att kunna räknas. Måste jag ha egen häst och ha tävlat? Du måste inte ha egen häst med dig till utbildningarna. Anläggningarna har de olika hästar som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna har haft egen häst eller ansvar för häst som om det vore en egen och ha tävlat är en mycket god erfarenhet som vi ser positivt på, det är dock ingen nödvändighet. Kan jag göra antagningsprov fast jag inte fått mitt avgångsbetyg? Ja, du kan genomföra antagningsprovet men provresultatet räknas endast om man kompletterar med avgångsbetyget i juni och om detta ger full behörighet. Hur förbereder jag mig för antagningsprov? Se film på där du får tips och råd. Kan jag ta med egen häst? Generellt används anläggningarnas hästar i utbildningen. Det är dock en fördel enligt studenter på tidigare tvååriga programmet att ha en egen häst att öva på då det i vissa perioder förekommer perioder med mindre ridning/träning. Från årskurs 2 kan den egna hästen gå med i utbildningen på ridhästinriktningen förutsatt att dess utbildningsnivå är lägst LA/Msv i hoppning och dressyr. Hur bor jag och hur stallar jag upp sin egen häst, vad kostar det? Det finns bostäder att hyra i området kring anläggningarna. Egen häst stallas i allmänhet upp i närheten av anläggningarna. Priset för en stallplats i anslutning till anläggningarna varierar beroende på vad som ingår, räkna med priser från ca 2500 kr per månad och uppåt. Kostar utbildningarna något? Kan jag få studiestöd? Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Man kommer att ha kostnader för litteratur och material samt för sina privata behov så som kost, logi, stallplats för egen häst mm. Som studerande på hippologprogrammen är man studiemedelsberättigad. För information kontakta Centrala Studiestödsnämnden, CSN, Lycka till och välkommen med din anmälan! Foto: Flyinge AB 8 Har du fler frågor? Vill du se vad kurserna innehåller? titta på: eller kontakta Studievägledare Anna-Lena Holgersson; Informatör Tessan Waerner,

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och miljön

Läs mer

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst.

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hippologenheten 2015-01-14 Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF. Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014

HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF. Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014 HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014 Hippolog kandidatprogram åk 3 som påbyggnad på hippologexamen

Läs mer

HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT

HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT Välkommen till unika universitetsutbildningar med renodlad hästinriktning! SLU, Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för utbildningarna

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst En fantastisk helhet i utbildningen. Vi har haft möjligheten att få delta i forskningsprojekt och haft möjlighet att omsätta teori i praktik. Det

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014.

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014. SLU Box 7070 750 07 UPPSALA Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 470 03 65 BESLUT 2014 02 19 Reg. Nr. 411 14801 13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram 1(5) Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PNVH) Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och

Läs mer

Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram

Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 31-86/10 Rektor BESLUT 2010-01-18 Exp. 2010-01-18/J.Torén Enligt sändlista Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram Beslut Rektor för SLU beslutar att

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM antagningen 2012 inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst 3 år, 180 högskolepoäng Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 1 3 Behörighetskrav

Läs mer

HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare, Stallchef, Travsport

HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare, Stallchef, Travsport Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 2 3 Behörighetskrav 2 4 Urval och meritvärdering 6 5 Antagningsprov 6 6 Mer information 7 1 ANMÄLAN Anvisningar för anmälan till HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare,

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst antagningen 2015 Innehåll Sid 1 Anmälan och meriter 1 2 Allmänna upplysningar 1

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3

RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3 RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3 I detta dokument hittar du ramschema per år följt av kursplaner för Hippologprogrammet Ridhäst (gäller läsåret 2012/13). Innehåll: Årskurs 1.sid 1

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen?

HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen? Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 338 2007 HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen? Anna Lauritsen & Anna Oscander Strömsholm HANDLEDARE: Susanne Lundesjö-Öhrström, hippologenheten SLU Fördjupningsarbete

Läs mer

TEMA: UTVECKLING. En spännande sommar och en spännande höst ligger bakom oss och vi tar nya vetgiriga tag inför 2010!

TEMA: UTVECKLING. En spännande sommar och en spännande höst ligger bakom oss och vi tar nya vetgiriga tag inför 2010! Man utvecklas alltid på något sätt. I vardagen utvecklas vi utan att ens veta om det, ett nytt perspektiv på något självklart kan ge oanade konsekvenser för vår utveckling. Något som känns tungt och jobbigt

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst antagningen 2013 Innehåll Sid 1 Anmälan och meriter 1 2 Allmänna upplysningar 1

Läs mer

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(15) Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC 1. Beslut Den 30 oktober 2007 uppdrog styrelsen

Läs mer

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet

Ämneslärarprogram. inriktning gymnasiet Ämneslärarprogram inriktning gymnasiet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp). Du kan välja mellan dessa två

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare Hjälp@välja.nu Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram 1 Innehållsförteckning Hur ska man tänka? Sid 3-4 Fakta Sid 5 Behörighetskrav Sid 6 obehörig? Betyg Sid 7 Urval och fördelning av

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

HIPPOLOGER MED VÄRLDEN SOM ARBETSMARKNAD

HIPPOLOGER MED VÄRLDEN SOM ARBETSMARKNAD HIPPOLOGER MED VÄRLDEN SOM ARBETSMARKNAD När det snöar som bäst här hemma blickar vi utomlands där vi hittar fina exempel på hippologer som funnit sig tillrätta på den internationella arbetsmarknaden.

Läs mer

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa För och med hästnäringen så arbetar vi. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra villkoren för alla hästar och hästvänner stora som små, kända

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Tillträdesregler 2012-03-20

Tillträdesregler 2012-03-20 Tillträdesregler 2012-03-20 Förändringar 2008 Några förändringar började tillämpas redan från och med antagningen till höstterminen 2008-25:4-regeln tas bort (övergångsregler) - HA-gruppen (högskoleprov

Läs mer

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX

STUDIE- HANDLEDNING KOMVUX 2016-2017. Inför ansökan till Komvux KOMVUX STUDIE- HANDLEDNING Inför ansökan till Komvux KOMVUX 2016-2017 KOMVUX Kontaktuppgifter till Lärare KOMVUX Studiehandledning 2016/17 Välkommen att studera på Komvux! På Komvux erbjuder vi många olika typer

Läs mer

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng

Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dnr: G 217 237/11 Utbildningsplan för Dietistutbildning 180/240 högskolepoäng Dietistprogrammet 180 hp, grundnivå Magisterprogram i klinisk nutrition 60 hp, avancerad nivå Programme in dietetics 180/240

Läs mer

Vidare studier. Vad kan jag välja?

Vidare studier. Vad kan jag välja? Vidare studier Vad kan jag välja? Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD

UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 333 2007 UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD Johanna Hommas & Malin Johansson Flyinge HANDLEDARE: Karin Engström, Flyinge Fördjupningsarbete omfattande

Läs mer

Dille Gård. Naturbruksgymnasium

Dille Gård. Naturbruksgymnasium Dille Gård Naturbruksgymnasium Naturbruksprogrammet det breda yrkesprogrammet med många möjligheter. Välkommen till Dille Gård vi ger dig både rötter och vingar! Vi har utbildningar för dig som vill kombinera

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016

KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 KOMVUX ÖSTERÅKER 2016 kurser i klassrum & på distans Välkommen till Vill du förändra din framtid? Vi erbjuder utbildningar på olika nivåer. Du kanske behöver slutföra studier på grundläggande och/eller

Läs mer

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD?

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 375 2009 RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Sandra Andersson Strömsholm HANDLEDARE: Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm Hippologiskt examensarbete (EX0346)

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p

UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 120/160/180 p SAMFAK 005/85 Doss C: UTBILDNINGSPLAN FÖR EKONOMPROGRAMMET 0/60/80 p Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 9 september 005. Denna utbildningsplan gäller för de som antas fr o m höstterminen

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Gymnasiet - vad ska jag tänka på?

Gymnasiet - vad ska jag tänka på? 2013-09-2 - För dig som har eller som kommer att ta en gymnasieexamen Gymnasiet - vad ska jag tänka på? Högskoleförberedande program a) Möjlighet att söka högskola/ universitet b) Vilka utbildningar du

Läs mer

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016

Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Kursplan för Kamratstödjarkursen Läsåret 2015/2016 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och syfte... 3 3. Pedagogik... 4 4. Genomförande... 4 4.1 Upplägg och planering... 4 4.2 Inriktning och

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola

NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola NI - Naturvetenskapligt program med internationell inriktning Malmö Borgarskola 2 Malmö Borgarskola Malmö Borgarskola är en mötesplats i en stimulerande studiemiljö för ungdomar från hela Skåne. Vi har

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi HT 2015 HT/2015 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Häst & Ridsport. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Häst & Ridsport. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Häst & Ridsport Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a säkerhet, ergonomi, stallskötsel, sits- och balansträning Ditt första år på häst- och ridsport

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Meritsammanställning Mars 2013 Sid 1 (8) Meritsammanställningen med bilagor skickas till: VHS Antagningsservicee 833 82 STRÖMSUND Jag har sökt

Läs mer

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp

Lärarutbildningen. Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Lärarutbildningen Validering för tillgodoräknande av kurserna Läraruppdraget, 15 hp och Lärande och utveckling, 15 hp i Lärarutbildning, 90hp Validering inför antagning till utbildning inom VAL-projektet

Läs mer

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011

Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 1 (14) Resultat från ämnesproven i årskurs 9 vårterminen 2011 Ämnesproven i årskurs 9 är obligatoriska 1 och resultaten används som ett av flera mått på måluppfyllelse i grundskolan. Resultaten ger en

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp

Utbildningsplan Socionomprogrammet, inriktning internationellt socialt arbete, 210 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SOCIONOMPROGRAMMET, INRIKTNING INTERNATIONELLT SOCIALT ARBETE Programkod: SGSMK Inriktningskod: INSA Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Utbildningsplan Socionomprogrammet,

Läs mer

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009

Valideringsansökan. Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens. September 2009 Valideringsansökan Identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kompetens September 2009 Namn: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID VALIDERINGSPROCESSEN: Validering är en omfattande process, som i vissa fall kan

Läs mer

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET Uppföljning av utbildningsresultaten har sin utgångspunkt i de allmänna mål som finns i utbildningsplanen och kursmålen i de olika kurserna. Uppföljningarnas

Läs mer

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU

Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkeskompetens (BAY) i VFU Kurs A0041H Arbetsterapi Verksamhetsförlagd utbildning II, 15 hp Information för bedömning med Bedömningsformulär för arbetsterapeutstudentens yrkes (BAY) i VFU Bedömningen av studentens yrkes syftar till

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

SOMMARAKTIVITETER UPPSALA PONNYKLUBB 2009

SOMMARAKTIVITETER UPPSALA PONNYKLUBB 2009 SOMMARAKTIVITETER UPPSALA PONNYKLUBB 2009 UPPSALA PONNYKLUBB Lunda Jälla 755 94 Uppsala Kontor 018-31 71 03 Mejl upk@telia.com Hemsida www.uppsalaponnyklubb.se SOMMARAKTIVITETER UPPSALA PONNYKLUBB 2009

Läs mer

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola

2014-01-08. Tre förslag för stärkt grundskola 2014-01-08 Tre förslag för stärkt grundskola Regeringen stärker grundskolan: Tioårig grundskola, förlängd skolplikt och obligatorisk sommarskola En skola som rustar barn och unga med kunskaper ger alla

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9

ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 ALLMÄN INFORMATION SID 1 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING SID 2-3 GYMNASIAL VUXENUTBILDNING SID 4-8 MOTSVARANDELISTA NYA/GAMLA KURSER SID 9 UTBILDNING INOM VÅRD OCH OMSORG SID 10-13 1 ALLMÄN INFORMATION Elsa

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Massage och- friskvårdsterapeut

Massage och- friskvårdsterapeut Massage och- friskvårdsterapeut YH-utbildning, 400 poäng Hösten 2013 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan 1990. Grundades

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng. Study Programme in Nursing, 180 ECTS Dnr: 347/2005-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Sjuksköterskeprogrammet, 120 poäng Study Programme in Nursing, 180 ECTS Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare!

TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! TEMADAGAR vt-12 Sex temadagar Gå på så många du vill Teori för ridskoleryttare! RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi Vt 2016 VT/2016 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 1999:103 Diarienr: 1999/1794 Handläggare: Guy Mahlviker Sektion/Enhet: Skolsektionen/KUM-projektet Datum: 1999-07-14 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Utbildningsplanen är fastställd 2007-05-16 av Forsknings- och Utbildningsnämnden. Utbildningsplan Hälsopedagogprogrammet Health Education Programme Omfattning: 180 högskolepoäng Examen: Kandidatexamen uppnås efter godkända kursfordringar om sammanlagt minst 180 högskolepoäng. Benämningen

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer