HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT"

Transkript

1 HIPPOLOGPROGRAMMEN RIDLÄRARE STALLCHEF TRAVSPORT - GALOPPSPORT Välkommen till unika universitetsutbildningar med renodlad hästinriktning! SLU, Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman för utbildningarna och undervisningen är förlagd till Sveriges tre riksanläggningar; Sveriges Avels- och Hästsportcentrum Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Travskolan Wången. Hippologenheten på Ultuna i Uppsala ansvarar för de övergripande utbildningsfrågorna. KORT FAKTA UTBILDNINGSTID: 120 högskolepoäng, 2 år UTBILDNINGSORTER: Flyinge / Strömsholm / Wången ANTAL STUDIEPLATSER: 55 per år. STUDIESTART: mitten/slutet av augusti ANMÄLAN: görs via från och med februari Denna anmälan kompletteras med intyg (se Komplett anmälan ska vara inne senast 18 mars. Kompletteringstid för skolbetyg till mitten av juni endast för dem med pågående utbildning. KRAVET PÅ YRKESINRIKTAD PRAKTIK: skall vara uppfyllt 18 mars, utom för dem i pågående gymnasieutbildning eller motsv. 1

2 UTBILDNINGARNAS OMFATTNING OCH MÅL Hippologprogrammen är tvååriga yrkesprogram som ger hippologexamen. Varje program ger 120 högskolepoäng. Poängsystemet för universitet och högskolor har ändrats från 1 juli 2007 och det som tidigare var 1 poäng motsvaras nu av 1,5 högskolepoäng. Följande fyra hippologprogram finns att välja på: STALLCHEF ca 10 platser, placerat på Flyinge RIDLÄRARE ca 35 platser, placerat på Flyinge år1 och Strömsholm år 2 TRAVSPORT ca 10 platser, placerat på Wången GALOPPSPORT ca 5 platser, placerat på Flyinge (ges ej hösten 2008,2009) Utbildningarna innehåller teoretiska och praktiska moment i ungefär lika stor omfattning. De ger mycket goda grunder i hästens biologi och handhavande. Studenten får möjlighet att träna samspelet människa/häst och utvecklas som ryttare eller kusk genom att hästhantering, ridning och körning dagligen finns på schemat. På riksanläggningarna finns alla de hästar som behövs i utbildningen. Utbildningarna är breda och djupa med analys och värdering inom hästens och hästhållningens områden och har som målsättning att förbereda för professionellt arbete inom hästnäringen. Studenten får utveckla sin förmåga till vetenskapligt tänkande och informationsutbyte. Utbildningarna ger insikter i hästens roll i samhället och ger goda möjligheter till kontakter inom branschen. UTBILDNINGARNAS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG Årskurs 1 Det mesta av innehållet i årskurs ett är gemensamt för de fyra programmen. Målet med första året är att få en så bred kunskap som möjligt om häst, hästhållning och hästsport. Under årskurs 1 inriktar man sig till stor del på hästens biologi. Detta innebär studier i hur hästen är uppbyggd och fungerar både som frisk och sjuk. Tid ägnas åt att studera och arbeta med hästens hantering, utfodring, skötsel och närmiljö. Man får en grund i pedagogik samt i att driva företag med hästinriktning. Hästens träning får också stor uppmärksamhet i form av ridning och körning samt hantering av unga hästar. Eftersom utbildningarna är både teoretiska och praktiska kopplas boken och verkligheten samman så mycket som möjligt. Ett exempel är ämnet utfodring där man studerar foder av olika slag, vilken effekt det har på hästar och hur fodret fungerar i stallet. 2

3 Naturligtvis kommer mycket tid att ägnas åt hästen genom olika typer av träning och skötsel. I utbildningarna ingår skötsel av alla, till utbildningarna hörande hästar, samt till i viss mån stall och kringområden. Hästarna måste skötas kontinuerligt under läsåret. Detta betyder att det ingår stalltjänst vissa veckor, helger och vid jul, nyår och/eller påsk enligt ett rullande schema. I årskurs ett strävas efter en ökad integration mellan hästhållningens områden. Detta innebär att du får en inblick i de verksamheter som du själv inte har huvudsaklig erfarenhet ifrån t ex trav för ridinriktade och tvärt om. Det krävs att man är godkänd i alla kurser från årskurs ett för att få fortsätta till årskurs två. Första årets kurser och omfattning visas nedan. Kurser i årskurs 1 GEMENSAMMA KURSER FÖR SAMTLIGA PROGRAM Biologi I, 10 högskolepoäng Biologi II, 10 högskolepoäng Hästen och företaget, 5 högskolepoäng Pedagogik för hästnäringen, 5 högskolepoäng Hippologi, introduktionskurs, 5 högskolepoäng KURSER BEROENDE PÅ PROGRAM Hantering och sadeltämjning av unghäst, 10 högskolep. (rid- o. galopprog.) Ridkonst, grundkurs, 10 högskolepoäng (ridprogrammen) Galoppsport, grundkurs, 15 högskolepoäng (galopprogrammet) Körning, 5 högskolepoäng (rid- och galopprogrammen) Travsport, grundkurs, 15 högskolepoäng (travprogrammet) Skolridning och körning, 5 högskolepoäng (travprogrammet) I högskolepoäng motsvarar 1,5 poäng en veckas heltidsstudier. 3

4 Årskurs 2 I årskurs två är kurserna mer inriktade på kommande yrkesområde för respektive program. Ett antal kurser är obligatoriska men, för att man skall kunna utvecklas individuellt, finns möjlighet att välja en eller flera valbara kurser. De teoretiska ämnena undervisas i helgrupp medan man i de praktiska ämnena oftast delas in i mindre grupper. För sitt specialintresse har man också ett examensarbete på 10 högskolepoäng där man enskilt eller tillsammans med en kurskamrat självständigt skall söka, sammanställa och analysera kunskap kring en frågeställning. Många gånger leder fördjupningsarbetet eller examensarbetet till kontakter på och utanför riksanläggningarna som kan vara till god nytta i kommande arbetsliv. Exempel på titlar på examensarbete som är gjorda är: Bästa sättet att lära barn rida Drögträning av travhäst Påverkar vargtanden ridbarheten? Vad är samling? Lönsamhet för uppfödning av svenskt halvblod Hippologprogrammet stallchef - Flyinge Studenter på stallchefsprogrammet studerar både årskurs 1 och 2 på Flyinge Avel och Hästsportcentrum utanför Lund. GEMENSAMMA KURSER PÅ STALLCHEFSPROGRAMMET Hästens biologi III, 5 högskolepoäng Ledarskap och arbetsledning, 10 högskolepoäng Företagande, 10 högskolepoäng Hästavel och stuteri, 5 högskolepoäng Unghästridning I, 5 högskolepoäng Examensarbete, 10 högskolepoäng VALBARA KURSER (MAX EN KAN VÄLJAS) Hästens biologi och handhavande, projektkurs, 5 högskolepoäng Hoppning I, 5 högskolepoäng Dressyr I, 5 högskolepoäng Körning, fortsättningskurs, 5 högskolepoäng Unghästridning II, 5 högskolepoäng I högskolepoäng motsvarar 1,5 poäng en veckas heltidsstudier. 4

5 Hippologprogrammet ridlärare Flyinge/Strömsholm Studenter på ridlärarprogrammet studerar årskurs 1 på Flyinge Avel och Hästsportcentrum utanför Lund, och årskurs 2 på Ridskolan Strömsholm utanför Västerås. GEMENSAMMA KURSER PÅ RIDLÄRARPROGRAMMET Hästens biologi III, 5 högskolepoäng Pedagogik och ledarskap, 10 högskolepoäng Ridskoleverksamhet, 15 högskolepoäng Ridkonst, fortsättningskurs, 10 högskolepoäng Examensarbete, 10 högskolepoäng VALBARA KURSER (TVÅ KAN VÄLJAS) Hästens biologi och handhavande, projektkurs, 5 högskolepoäng Pedagogik och ledarskap, projektkurs, 5 högskolepoäng Didaktik för ridlärare, 5 högskolepoäng Hoppning I (120), 5 högskolepoäng Hoppning II (125), 5 högskolepoäng Dressyr I (LA6), 5 högskolepoäng Dressyr II (MsvB), 5 högskolepoäng I högskolepoäng motsvarar 1,5 poäng en veckas heltidsstudier. 5

6 Hippologprogrammet travsport - Wången På Travskolan Wången utanför Östersund går travstudenterna årskurs 1 och 2. Här är studentgruppen mindre och man har möjlighet att studera alla moment tillsammans. GEMENSAMMA KURSER TRAVPROGRAMMET Travhästens biologi, 10 högskolepoäng Företagande, 10 högskolepoäng Hästavel och stuteri, 5 högskolepoäng Travsport, fortsättningskurs, 10 högskolepoäng Examensarbete, 10 högskolepoäng VALBARA KURSER (TVÅ KAN VÄLJAS) Hästens biologi och handhavande, projektkurs, 5 högskolepoäng Träningsverksamhet, 5 högskolepoäng Monté, 5 högskolepoäng Travskoleverksamhet, 5 högskolepoäng Travsportens administration och organisation, 5 högskolepoäng Hästavel och stuteri, fortsättning 5 högskolepoäng Ledarskap inom travsporten, 5 högskolepoäng I högskolepoäng motsvarar 1,5 poäng en veckas heltidsstudier. 6

7 Hippologprogrammet Galoppsport - Flyinge Studenter på galopprogrammet studerar både årskurs 1 och 2 på Flyinge Avel och Hästsportcentrum utanför Lund. Galoppstudenterna läser de flesta av kurserna tillsammans med studenterna på stallchefsprogrammet. Observera att programmets framtid är oviss och ingen antagning kommer att ske GEMENSAMMA KURSER PÅ GALOPPROGRAMMET Hästens biologi III, 5 högskolepoäng Ledarskap och arbetsledning, 10 högskolepoäng Företagande, 10 högskolepoäng Hästavel och stuteri, 5 högskolepoäng Unghästridning I, 5 högskolepoäng Ridkonst fortsättningskurs, 10 högskolepoäng Examensarbete, 10 högskolepoäng VALBARA KURSER (MAX EN KAN VÄLJAS) Hästens biologi och handhavande, projektkurs, 5 högskolepoäng Ungdomsverksamhet f. galoppsport, projektkurs, 5 högskolepoäng Administration o. organisation f. galoppsport, projektkurs, 5 högskolepoäng Träningsverksamhet för galoppsport, projektkurs, 5 högskolepoäng Hästavel och stuteri, fortsättningskurs, 5 högskolepoäng I högskolepoäng motsvarar 1,5 poäng en veckas heltidsstudier. SVERIGES TRE RIKSANLÄGGNINGAR FLYINGE STRÖMSHOLM - WÅNGEN Flyinge Avels- och Hästsportcentrum Flyinge ligger naturskönt vid Kävlingeån, nära både Lund och Malmö. Anläggningen har hippologiska anor från 1100-talet, då de danska ärkebiskoparna bedrev hästuppfödning här. Redan 1661 finns Flyinge upptaget i den svenska stallstaten som kungligt stuteri. Därefter har Flyinge i princip varit statsstuteri och/eller statlig hingstdepå oavbrutet fram till Detta år överlämnade staten ansvaret för anläggningens drift och utveckling till Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum. För många är Flyinge av idag känt för att ha ett större antal avelshingstar av halvblodsras. Dessa finns till stor del på anläggningen och används, om än i mindre skala, i utbildningarna. På Flyinge finns åtta stallar med ca 250 platser. Dessutom finns tre stora och ett mindre ridhus, en täckt rundbana, en 1200 m lång galoppbana, rakbana för trav, terrängbana, rid- och körvägar samt ett antal utebanor. Man har en EU-godkänd seminstation och, i direkt anslutning en distriktsveterinärstation. Många stora evenemang avhålls på Flyinge varje år så som Breeders Trophy, bruksprov mm. På Flyinge går ca 45 studenter i årskurs ett, ca 10 studenter i årskurs två stallchefsprogrammet och ca 5 i årskurs 7

8 två galopprogrammet. Utöver hippologstudenter finns personal av yppersta klass, beridarelever, gymnasieelever och praktikanter. I anslutning till anläggningen finns privatbostäder att hyra. För den som vill ta med egen häst finns det gott om stallplatser i området runt anläggningen. Under det första läsåret erbjuds möjlighet till ridlektioner på egen/lånad häst för utbildningarnas lärare. Dessa lektioner sker utanför schemalagd tid. Är hästen tillräckligt bra för att vara med i utbildningen i årskurs två kan den, med största säkerhet, då beredas plats i något av Flyinges stallar. För den som vill delta i studentliv utanför Flyinge kan man resa till närbelägna Alnarp eller Lund. Läs mer på Flyinges hemsida, Ridskolan Strömsholm Strömsholm ligger vid Mälarens strand strax söder om samhället Kolbäck i Västmanland. Alltsedan Gustav Vasas tid har det funnits hästar på Strömsholm. År 1868 grundades en central ridskola för armén. Denna var livaktig fram till 1968 då Ridfrämjandet övertog verksamheten. Från 1993 är Föreningen för Hästsport-utbildning ansvarig för verksamheten. Även Strömsholm är till stora delar ett kulturminne. Fem stall rymmer tillsammans ca 180 platser, både boxar och spiltor. Det finns fyra ridhus, ett stort antal utebanor, fälttävlansbana, galoppbana samt god tillgång på ridvägar. På området finns Ridsportens hus som hyser Ridskolan Strömsholm, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästföreningen m fl. På samma sätt som på Flyinge tilldrar sig många stora evenemang på Strömsholm så som ex vårens Strömsholmstävlingar, SM i banhoppning mm. Många världskända tränare besöker också anläggningen mer eller mindre regelbundet. Strömsholm är för de flesta känt för att under många år ha utbildat ridinstruktörer och ridlärare. Dagens Strömsholm satsar dessutom på att erbjuda utbildningar för många behov. Förutom hippologprogrammet ges olika kurser och utbildningar inom Hästsportens folkhögskola, riksidrottsgymnasium, ridgymnasium inom ridsport men också kurser inom islandshästsektorn och galoppsport mm. På anläggningen finns lärare som är mycket kunniga i sina discipliner och som tillsammans med ett stort antal elever med olika utbildningsmål gör Strömsholm till en dynamisk plats. Varje år går ca 35 hippologstudenter på Strömsholm. Studentbostäder och stallplatser går att få i omgivande område. Vill man på Strömsholm leva studentliv utanför anläggningen är det inte långt till Västerås och dessutom har hippologstudenterna ibland utbyte med SLU i Skinnskatteberg. Läs mer på Strömsholms hemsida, Travskolan Wången Travskolan Wången är belägen ca 4 mil nordväst om Östersund vid stranden av sjön Alsen. Efter ytterligare 6 mil på vägen förbi Wången kommer man till den välkända skidorten Åre. Wången startade som hingstuppfödningsanstalt 1903 för att rädda rasen nordsvensk brukshäst. Anläggningen var då ett centrum för uppfödning av nordsvenska brukshästar och därtill en utbildningsplats för elever med intresse för brukskörning. Sedan juli 1996 har Wången genomgått en stor förändring och är omformat till en modern anläggning för travsport. Man har renoverat och byggt ut undervisningslokaler, stall, banor och övriga markanläggningar. Det finns en stor hall anpassat för körning, en 1000 m belyst rundbana, ridbana av hög klass samt en mycket god terräng med stora möjligheter till träning av olika slag. På Wången finns, i likhet med Strömsholm, Hästsportens Folkhögskola med kursverksamhet för verksamma inom travsport exempelvis travhästskötarkurs, proffstränarkurs, travets hovslagarskola mm. Här finns också en gymnasieutbildning med inriktning på trav (inkluderande en profil mot islandshäst). Förutom de ca 20 studenter som går på hippologprogrammet finns ungefär 70 elever på anläggningen. Möjligheten att hyra bostad och stallplats för egen häst är god i anslutning till anläggningen. Vill man känna på studentliv av lite större skala kan man besöka Mitthögskolan i Östersund. Läs mer om Wången på 8

9 ARBETE OCH VIDAREUTBILDNING Den senaste arbetsmarknadsenkäten till hippologer genomfördes Till och med våren 2006 hade 445 hippologer avslutat sin utbildning, Enkäten skickades ut till de 398 som hippologenheten hade adressuppgifter till. Svarsfrekvensen på enkäten var ca 50%. Svaren går i linje med tidigare enkätsvar, med svarsfrekvenser på 75-80%. Enkäten visade att 86% av hippologerna arbetade, 14% studerade. Bara en hippolog uppgav sig vara arbetslös, två var långtidssjukskrivna, 20 personer var barnlediga. Ca 20% av hippologerna arbetade som egna företagare. De hippologer som arbetade deltid hade på sin övriga tid angivit att de var barnlediga, studerade i mindre omfattning, hade träningar och/eller tillridningshästar eller att de helt enkelt bara fått en deltidstjänst. Yrkesfördelningen för respektive inriktning på hippologprogrammet framgår av diagrammet nedan. I kategorin övrigt finns t ex anläggningschef, djursjukvårdare, hästskötare, egen seminstation och frysmärkare, foderförsäljare, regionchef försäkringsbolag, arbete i ridsportoch stängselbutiker, ekonomiadministratör, arbete i avelsorganisationer. Av dem som arbetar återfanns 14% utanför hästsektorn med yrken såsom t ex projektkoordinator, personlig assistent och handelsanställd. Yrkesfördelning Antal Ridlärare Stallchef Trav Galopp 10 0 Ridlärare Ridskolechef T/G-trän Beridare Stallchef/förman NB-hästlärare Övrigt Ej hästrelaterat Yrken Efter avslutad utbildning fick hippologerna enligt enkäten i genomsnitt till kronor i lön, även om det naturligtvis finns de som låg både högre och lägre. Ofta förekom extra löneförmåner i form av t ex subventionerade boxplatser. Ridlärarens arbetsmarknad Efter utbildningen är man kvalificerad att arbeta som ridlärare. Som ridlärare skall man kunna ansvara för utbildningarna vid en ridskola eller annan ridanläggning. Det innebär bl.a. arbete med barn, ungdomar och vuxna. Man får ofta också ansvara för stallets drift, hästutbildning, inköp av hästar och foder samt vara arbetsledare för övrig personal. I övriga Europa har Sverige ett gott rykte när det gäller ridlärare vilket kan ses som en möjlighet till ev. anställning utomlands. Svenska Ridsportförbundet ingår dessutom i ett europeiskt samarbete med sk ridinstruktörs- och ridlärarpass vilka fungerar som internationella kompetensbevis. Är 9

10 du välmeriterad som ryttare kan också ett eget företagande med utbildning av såväl ryttare som hästar vara en möjlighet. Stallchefens arbetsmarknad Som stallchef ska man kunna ansvara för hästar och anläggning inom olika verksamhetsområden. Gott handlag med olika typer av hästar, ansvarskännande och organisationsförmåga är viktiga egenskaper. Efter utbildningarna har man kunskaper inom stallets alla arbetsområden, hästars grundutbildning och arbete, om avel och uppfödning, om olika typer av hästhållning, om strategiska val av foder- och strömedel, arbetsorganisation och arbetsledning. Är man välmeriterad som ryttare kan också ett eget företagande med utbildning av hästar vara en möjlighet. Möjligheterna anses också mycket goda att få arbete utomlands. Travsportinriktningens arbetsmarknad Utbildningar av längre omfattning är tämligen nya inom svensk travsport. Däremot har man en mycket god tradition beträffande utbildningssystem för hästskötare, lärlingar och tränare, både amatörer och professionella. De hippologer som kommer ut i svensk travsport har en unik möjlighet att finna arbetsuppgifter bl. a i det mycket viktiga gränslandet mellan teori och praktik. Man kan genom sitt val av kurser finna sin profil inom ex ungdomsverksamhet, sportorganisationerna, tränarrörelse, stuteri eller kanske eget företagande. Hippologutbildningarna ger den teori som krävs för att få professionell tränarlicens och egen träningsverksamhet kanske blir ett framtida mål. Arbetsmarknaden är bred och man kan hitta intressanta arbeten såväl inom som utom landet. Galoppsportinriktningens arbetsmarknad Även inom galoppsporten är utbildningar av längre omfattning en ny företeelse. Man har dock, på liknande sätt som travsporten, ett utbildningssystem för tränare både amatörer och professionella. Galoppsporten är jämförelsevis en liten sektor i svensk hästnäring. De hippologer som kommer ut i svensk galoppsport har möjlighet att medverka i utvecklingen av svensk galoppsport både i den praktiska verksamheten och inom ex utbildning och organisation. Vidareutbildning Som ett led i vidareutbildning för hippologer kan SLU nu erbjuda två påbyggnadsprogram på kandidatnivå (60 högskolepoäng): Affärsledarskap för den gröna sektorn - inriktning häst. Detta är en distansutbildning på 60 högskolepoäng som till största delen är på distans och därmed nätbaserad. Den är inriktad mot företagsekonomi, affärsmannaskap och ledarskap inom hästsektorn och riktar sig till hippologer med examen. Utbildningen ges av SLU i Alnarp, se vidare Fördjupning i Ridkonst. Utbildningen ges på Strömsholm för studenter med avslutad hippologutbildning och samtliga kurser godkända, kandidatåret i ridkonst gavs 2006/2007 som ett pilotprojekt. Utbildningen ges även i fortsättningen och är då öppen för hippologer från ridlärar- och stallchefsinriktningen. Utbildningen syftar till att du ska få möjlighet att utveckla din artistiska och tekniska förmåga och fördjupa din konstnärliga insikt framför allt i disciplinerna hoppning eller dressyr. Programmet utgörs av studier i huvudämnet hippologi. Programmet förutsätter att man medtar en, för utbildningen, lämplig häst* till den disciplin du väljer 10

11 dressyr (MB/MA) eller hoppning (125/130). Inom din disciplin ska du ha hög konstnärlig och teknisk nivå samt god förtrogenhet med ridsporten. * I undantagsfall och i mån av plats kan det finnas möjlighet att hyra skolhäst från Ridskolan Strömsholm. Naturbruksgymnasielärare Vill man studera vidare inom pedagogik och bli behörig som yrkeslärare inom gymnasieskolans naturbruksprogram kräver detta 90 högskolepoängs studier på lärarutbildningarna (oftast på distans) vid ex. Uppsala, Göteborgs eller Malmö högskola/universitet. BEHÖRIGHETSKRAV 1) Grundläggande behörighet för högskolestudier dvs. gymnasieskola eller motsvarande krävs. 2) Särskild behörighet enligt följande: Biologi A / Naturkunskap B Matematik B Svenska B Betygskrav: i vart och ett av ovanstående kurser/ämnen krävs lägst betyg godkänd eller 3. Sökande med avgångsbetyg (lägst betyg 3) från tvåårig linje med två årskurser svenska eller svenska etapp 2, medges undantag från Svenska kurs B. 3) Yrkesinriktad praktik (arbete) genom ett av följande alternativ. Alternativen kan inte kombineras, tiderna anges som heltid: 6 månader i egen eller annans verksamhet 4 månader på av Hästnäringens Yrkesnämnd godkänd praktikplats sammanhållen utbildning inom hästområdet innehållande hästkurser om minst 640 timmar/gymnasiepoäng, (ex. naturbruksprogrammet med hästinriktning). Både teoretiska och praktiska kurser räknas. Den yrkesinriktade praktiken kan delas i tvåmånadersperioder på heltid. Den kan även genomföras på deltid, dock minst halvtid. Totaltiden skall vid deltid alltid motsvara tidskravet på heltid (dvs 2 månader på heltid motsvaras av 4 månader på halvtid.). Perioderna behöver ej vara genomförda på samma plats även om detta är en fördel. Man kan mycket väl ha gjort din praktik utomlands eller i eget företag. 4) Personlig färdighet. God personlig färdighet krävs i ridning (ridlärar-, stallchefsoch galoppsportprogrammen) eller körning (travsporprogrammet) samt en god fysik. 5) Antagningsprov. Godkänt antagningsprov krävs för att kunna antas. 11

12 ANMÄLAN OCH ANTAGNINGSPROV Observera ny anmälningsprocess från och med 2008! 1. Anmäl till senast 18 mars 2. Beställ blanketter för meritredovisning på 3. Fyll i blanketterna och skicka till: Antagningen, Strömsund, skall vara inkomna senast 18 mars. 4. Din anmälan granskas 5. Om du uppfyller behörighetskraven kallas du till antagningsprov 6. Antagningsprov 7. Besked om antagning Eftersom hippologprogrammen, till skillnad från många andra universitetsutbildningar, är ett teoretiskt och praktiskt inriktat program ställs behörighetskrav i både teoretisk och praktisk kunskap och personlig färdighet. Antagningen består därför av två delar, dels en anmälan och dels ett antagningsprov. Brister man i behörighetskravet och behöver komplettera eller öva mer finns inga begränsningar i hur många gånger man kan söka till programmen. Det finns heller ingen åldersgräns för att komma in. Anmälan via På söker du till hippologprogrammen. Anmälan är öppen från februari och stängs 18 mars Meriter Din anmälan måste kompletteras med meriter gällande ridfärdighet och yrkeserfarenhet. Blanketter finns att hämta på från slutet av december 2008/början januari Ridintyg till ridlärar- och stallchefsprogrammen Redan i anmälan skall ett ridintyg gällande ridförmåga finnas med. Intygsblankett beställer du från Aktuella listor på godkända intygsskrivare finns på Dressyr skall ridas upp för en auktoriserad A- eller B-tränare i dressyr. Hoppning skall ridas upp för en auktoriserad A- eller B-tränare i hoppning. Alternativt kan man rida upp både dressyr och hoppning för en diplomerad/auktoriserad ridlärare eller en A- eller B-tränare i fälttävlan. Information om vilka som är A- och B-tränare finner du i tränarregistret på under rubriken tränare, diplomerade/auktoriserade ridlärare finner du på under rubriken utbildning/yrkesutbildning/yrkesprov och diplom. Man behöver vara allsidig i sin ridning och ha goda grunder. Det är mycket viktigt med en god inverkan på hästen genom en korrekt sits och god balans och kroppskontroll och en ungefärlig utbildningsnivå på minst 110-hoppning / Lätt B dressyr. Det ställs inte krav på att man skall ha tävlat men man skall ha en god vana vid hantering av hästar och utrustning. Yrkesinriktad praktik (yrkeserfarenhet) Man skall ha gjort yrkesinriktad praktik, genom anställning eller praktikplats, enligt ett av följande alternativ: 12

13 6 månader på egen eller annans professionella hästverksamhet (ex. ridskola, tränarrörelse, stuteri) 4 månader på av Hästnäringens Yrkesnämnd godkänd praktikplats sammanhållen utbildning inom hästområdet innehållande hästkurser om minst 640 timmar/gymnasiepoäng, (ex. naturbruksprogrammet med hästinriktning). Kurser med både teori och praktik räknas. Den yrkesinriktade praktiken kan delas i tvåmånadersperioder på heltid. Den kan även genomföras på deltid, dock minst halvtid. Totaltiden skall vid deltid alltid motsvara tidskravet på heltid (dvs 2 månader på heltid motsvaras av 4 månader på halvtid.). Perioderna behöver ej vara genomförda på samma plats även om detta är en fördel. Man kan mycket väl ha gjort sin praktik utomlands. Praktikplatsen måste inte i förväg vara godkänd av SLU. Den måste dock uppfylla kraven på att ha sådan omfattning att man normalt sett har anställd personal. Hobbyverksamhet med egna hästar är förstås en god erfarenhet men är inte tillräckligt då det oftast inte ställer samma krav på arbete som vid anställning/praktik. Det krävs för sökande till trav- eller galopprogrammet att man arbetat/praktiserat inom traveller galoppsektorn, gärna i ett större professionellt stall. För sökande till ridlärarprogrammet bör man ha praktiserat vid en ridskola och helst deltagit som hjälpinstruktör vid ridlektioner. För sökande till stallchefsprogrammet bör man ha erfarenhet av arbete med olika typer av hästar och gärna unga hästar. Praktik/arbete i eget eller släktings företag kan godkännas om verksamheten bedrivs med sådan omfattning att man normalt sett arbetar själv i verksamheten eller har anställd personal/praktikanter. OBS! Verksamhet för den som har amatörtränarlicens (B-licens eller motsvarande) inom trav- eller galoppsport kan räknas om verksamheten har den omfattningen att man har minst halvtidssysselsättning. Är man anställd i egen eller släktings verksamhet skall det vid ansökan finnas ett intyg som beskriver verksamheten underskrivet av en ojävig fackman. Man skall vara noga med att få fullständiga arbets-/praktikintyg innehållande uppgifter om namn, personnummer, anställningens omfattning både gällande heltid/deltid och mellan vilka datum man varit anställd samt arbetsuppgifter. Till hjälp finns en blankett som är frivillig att använda och som kan hämtas på Hästskötarexamen, ridledarutbildning eller andra yrkesdiplom är inget krav för att vara behörig och ger inga extra meriter. De kan dock vara en god grund och erfarenhet inför utbildningen. Kunskap i travkörning ridning av galopphäst för sökande till trav- eller galopprogrammet Verksamheten i trav- och galoppstall är oftast professionell och ställer höga krav på kunskap och effektivitet. De flesta som praktiserat/arbetat i denna typ av stall har känt av vad det vill säga att ta stort eget ansvar och genomföra många arbetsmoment självständigt. För den som söker trav- eller galopprogrammet kräver vi inga speciella intyg gällande färdighet men vi rekommenderar att man är noga med att köra eller rida aktivt. På antagningsprovet kommer vi att testa färdigheten i hästhantering och körning eller ridning och då det gäller att man är van med rutiner och körning eller ridning i olika tempon. Vi kräver t ex att man kan använda klocka i körprovet. 13

14 Sista dag för anmälan och ev. komplettering Sista dag för anmälan är den 18 mars. Anmälan måste vid detta tillfälle vara komplett och därmed innehålla alla betyg och intyg som krävs för att styrka behörigheten. SLUs personal eftersöker INTE intyg som ej finns med. Det går alltså INTE att komplettera handlingarna i efterhand utom med ett undantag. Många som söker hippologprogrammen går en behörighetsgivande utbildning som inte kommer att avslutas förrän efter 18 mars det år som man ansöker. Endast för dessa sökande är det möjligt att komplettera med betyg senast mitten av juni. ANTAGNINGSPROV De som bedöms behöriga, dvs. uppfyller alla behörighetskrav i sin skriftliga anmälan har möjlighet att gå vidare till antagningsprov som är det slutliga urvalsinstrumentet för antagning till hippologprogrammet. För rid- och galopprogrammen sker antagningsprovet på Flyinge eller Strömsholm (provet förläggs två år på respektive plats) och för travsportinriktningen på Wången. Provet består av ett antal delprov som läggs samman till en sammanfattande bild av varje sökande. Varje behörig sökande gör provet under en dag i maj månad. Beroende på hur många som söker ordnas en eller flera provdagar. För dem som kommer att komplettera med avgångsbetyg i juni månad kommer antagningsprovet att räknas endast under förutsättning att betyget ger godkänd behörighet. Antagningsprovet består av följande delprov: Ridprov i hoppning och dressyr (stallchef och ridlärarprogrammen) För att kunna klara ridundervisningen på utbildningarna och ha en möjlighet att klara utbildningsmålet efter två år bör man ha en god ridförmåga när man påbörjar utbildningarna. Det är denna som kontrolleras vid ridprovet. Under provet rider man på en tilldelad häst som finns på anläggningen. Man rider i grupp, ca en timma dressyr och en timma hoppning. Under hopp- respektive dressyrpasset görs ett hästbyte för att ge den sökande en chans att visa sin ridning på olika typer av hästar. Det man bedömer är bl. a balans, följsamhet och kroppskontroll samt förmåga att inverka på hästen. Det är låga hinderhöjder och enklare dressyrrörelse men man är mycket noga med att kontrollera att man har goda grunder i sin ridning. Det ges också korta anvisningar där man bedömer förmåga att ta till sig och omsätta instruktioner. Denna förmåga är mycket viktig i en utbildning där studietakten är hög. Efter ridpasset får varje ryttare ge en kort analys av ridpasset. Man får då ge sin bild av både den egna och hästens insats. Körprov (travsportprogrammet) I körprovet får man visa att man behärskar utrustningen, att sela ut och köra en tilldelad häst i angivet tempo (här bör man kunna köra efter klocka). Provmomentet körning förläggs till Wångens travbana. Bedömarna följer hela arbetet, från stallet, ut till banan och genom körpasset och tillbaka igen. Här är det grunderna, rutinen och förståelsen för hästen som man bedömer. Ridprov (galoppsportprogrammet) Man visar att man kan göra i ordning hästen och genomföra ett träningsarbete i angivet tempo. Provmomentet ridning förläggs till galoppbanorna på Flyinge eller Strömsholm. Det viktiga är att du har bra grunder, en bra inställning till hästen och rutin i det du gör. 14

15 Visning av häst vid hand På våra utbildningsanläggningar finns många hästar av alla sorter (hingstar, ston, unghästar och föl) i stora stallar. Det är bl. a på grund av detta som det är mycket viktigt att man kan hantera en okänd häst från marken på ett säkert sätt. Detta bedöms vid antagningsprovet genom att man får visa upp en häst vid hand. Man ska föra hästen i skritt och trav och kunna ställa upp den korrekt. Anvisningar till detta finns i boken Hästhållning i praktiken (LT,s förlag). Anvisningar kan också beställas från hippologenheten, se adress på sista sidan. Prov i teoretiska kunskaper I det teoretiska provet kontrolleras att man har tillräckligt goda baskunskaper om hästar. Man kan förbereda sig genom att läsa hästlitteratur t ex böckerna Hästens biologi och Hästhållning i praktiken (LT,s förlag). Personlig intervju Vid intervjun på ca minuter samtalar man enskilt med en yrkesföreträdare och en psykolog. Samtalet handlar om den sökandes ambitioner, varför man vill gå utbildningarna och vilken grundinställning man har till hästar och arbetet med dem. Fysiskt test Utbildning och arbete med hästar är fysiskt krävande och för att klara detta utan skador måste man ha god kondition och stark fysik. På fystestet springer man en sträcka på ett par kilometer och erhåller ett värde på en officiell skala för konditionstest. Att göra antagningsprovet är roligt och spännande! Men kräver också koncentration och ork. Om man klarar antagningsprovet. Alla som klarar alla delar av antagningsprovet rangordnas efter sitt sammanlagda resultat av provets delar. Efter denna rangordning erbjuds man plats på programmet/programmen efter i första hand sitt förstahandsval därefter ev. andrahandsval osv. Räcker inte platserna till för antalet sökande som klarat provet upprättas en reservlista från vilket man kan kalla in sökande intill tre veckor efter det att utbildningarna startat. Om man inte klarar antagningsprovet. Skulle man inte klara någon eller några delar av antagningsprovet kan man inte bli antagen och då får man ett skriftligt meddelande om detta. Meddelandet innehåller en anvisning om vad man behöver träna på för att ha bättre möjlighet att klara provet ett annat år. 15

16 NÅGRA VANLIGA FRÅGOR Var kan jag komplettera min behörighet? På KomVux ges de ämnen som man behöver. Gäller mina betyg som är gamla eller från utlandet? Detta kräver en extra undersökning och man bör kontakta Inger Knutell på studerandeavdelningen på SLU, telefon Måste min yrkesinriktade praktik vara gjord på speciella praktikplatser? Nej, praktik räknas från anställning eller praktikplats i någon hästverksamhet, vilken som helst, bara platsen uppfyller vissa grundläggande krav, se ovan. Om man praktiserar på praktikplats godkänd av Hästnäringens yrkesnämnd (HYN) räcker det med kortare tid. Läs även mer om detta i texten ovan. Praktiken kan vara gjort utomlands. Hur hittar jag en praktikplats godkänd av HYN? Man kan söka på HYNs hemsida eller Svenska Ridsportförbundets hemsida eller kontakta HYN på telefon eller Kan jag ha arbetat som timanställd? Ja, det kan man ha gjort MEN omfattningen i tid måste vara minst halvtid för att kunna räknas. Måste man ha egen häst och ha tävlat? Man måste inte ha egen häst med sig till utbildningarna. Anläggningarna har de olika hästar som krävs för de olika kurserna. Att man innan utbildningarna har haft egen häst eller ansvar för häst som om det vore en egen och ha tävlat är en mycket god erfarenhet som vi ser positivt på det är dock ingen nödvändighet. Hur många söker till Hippologprogrammen? Det brukar vara sökande till de 55 platserna. Av dessa är det största sökandeantalet till ridprogrammen, ungefär lika fördelat mellan stallchef och ridlärare. Kan jag göra antagningsprov fast jag inte fått mitt avgångsbetyg? Ja, man kan genomföra antagningsprovet men provresultatet räknas endast om man kompletterar med avgångsbetyget i juni och om detta ger full behörighet. Vilken nivå ligger antagningsprovet på? Det viktiga är att man har en bra grund i sina kunskaper, både praktiska och teoretiska. Man bör ha en ungefärlig utbildningsståndpunkt på motsvarande Lätt B-nivå i dressyr och 1.10 i hoppning samt goda grundkunskaper om hästar och vana vid att hantera hästar. På trav- och galoppsidan bör man ha erfarenheter och god rutin helst från professionell verksamhet. Hur förbereder jag mig för antagningsprov? Se till att få en bred erfarenhet av all hantering av hästar av olika ålder och karaktär för att skapa en god grund som är till nytta i utbildningarna. Inför ridutbildningarna förbereder man sig bäst genom att aktivt rida för tränare i både hoppning och dressyr. På trav- och galoppsidan skall man aktivt rida eller köra i stall där man får mycket rutin. Det är även bra 16

17 att öva på att visa häst vid hand. Vad det gäller den teoretiska kunskapen kan man förbereda sig genom att ta del av litteratur inom hästområdet så som t ex Hästens biologi eller Hästhållning i praktiken. Viktigt är också att man regelbundet tränar sin kondition. Kan man ta med egen häst? I årskurs ett använder man anläggningarnas hästar i utbildningarna. Det är dock en fördel, enligt studenterna på Flyinge, att ha en egen häst att öva på eftersom det där förekommer perioder med mindre ridning. I årskurs två kan den egna hästen gå med i utbildningen under förutsättning att den håller en tillräckligt hög utbildningsnivå, vilket är lägst LA Msv i hoppning och dressyr för ridhästen. För trav/galopphästen gäller nivå efter din egen färdighet. Hur bor man och hur stallar man upp sin egen häst, vad kostar det? Det finns bostäder att hyra i området kring alla tre anläggningarna. Tillgången på denna typ av boende är tämligen god. Egen häst stallas i allmänhet upp i närheten av anläggningarna, kanske på en gård där man hyr bostad. Priset för en stallplats i anslutning till anläggningarna på ca kr per månad beroende på vad som ingår. Kostar utbildningarna något? Som all universitetsutbildning i Sverige är undervisningen avgiftsfri. Detta gäller även för studenter från våra nordiska grannländer. Man kommer att ha kostnader för litteratur och material samt för sina privata behov så som kost, logi, stallplats för egen häst mm. Kan man få studiestöd? Ja, som studerande på hippologprogrammen är man studiemedelsberättigad. För information kontakta Centrala Studiestödsnämnden, CSN, RÖSTER FRÅN HIPPOLOGER Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.. och miljön på anläggningarna ALLT finns!! Det viktigaste i utbildningen var allsidigheten erfarna lärare såväl teoretiskt som praktiskt, och bra hästar. FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR? Adress: SLU, Hippologenheten, Box 7046, UPPSALA Telefon: , eller Fax: e-post: Web: på denna sida kan du beställa aktuellt anmälningsmaterial under tiden januari-mars. 17

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och miljön

Läs mer

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst.

Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM. 3 år, 180 högskolepoäng. inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hippologenheten 2015-01-14 Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst

Läs mer

HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF. Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014

HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF. Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014 HIPPOLOGER MED EXAMEN FRÅN 2-ÅRIGA HIPPOLOGPROGRAMMET RIDLÄRARE/STALLCHEF Välkomna att söka till SENARE DELEN AV HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 2013/2014 Hippolog kandidatprogram åk 3 som påbyggnad på hippologexamen

Läs mer

HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare, Stallchef, Travsport

HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare, Stallchef, Travsport Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 2 3 Behörighetskrav 2 4 Urval och meritvärdering 6 5 Antagningsprov 6 6 Mer information 7 1 ANMÄLAN Anvisningar för anmälan till HIPPOLOGPROGRAMMEN Ridlärare,

Läs mer

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014.

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2014. SLU Box 7070 750 07 UPPSALA Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010 470 03 65 BESLUT 2014 02 19 Reg. Nr. 411 14801 13 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram

Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram 1(5) Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PNVH) Bilaga 1 till Utbildningsplan för hippolog kandidatprogram Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

Om du går in på vår hemsida hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud.

Om du går in på vår hemsida  hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Kontakt Vill du veta mer? Om du går in på vår hemsida www.nbgkalmar.se hittar du mer information om Häst & Ridsport samt hela skolans utbud. Har du eller dina föräldrar frågor? Skicka e-post till info@nbgkalmar.se

Läs mer

HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen?

HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen? Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 338 2007 HIPPOLOGER EFTER EXAMEN - Var tar de vägen? Anna Lauritsen & Anna Oscander Strömsholm HANDLEDARE: Susanne Lundesjö-Öhrström, hippologenheten SLU Fördjupningsarbete

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3

RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3 RAMSCHEMA HIPPOLOGPROGRAMMET INRIKTNING RIDHÄST åk 1-3 I detta dokument hittar du ramschema per år följt av kursplaner för Hippologprogrammet Ridhäst (gäller läsåret 2012/13). Innehåll: Årskurs 1.sid 1

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM antagningen 2012 inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst 3 år, 180 högskolepoäng Innehåll Sid 1 Anmälan 1 2 Allmänna upplysningar 1 3 Behörighetskrav

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst

Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Ridhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och miljön

Läs mer

UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD

UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD Hippologenheten Fördjupningsarbete nr 333 2007 UNGHÄSTUTBILDARE - EFTERFRÅGAN OCH ARBETSMARKNAD Johanna Hommas & Malin Johansson Flyinge HANDLEDARE: Karin Engström, Flyinge Fördjupningsarbete omfattande

Läs mer

Häst & Ridsport. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Häst & Ridsport. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Häst & Ridsport Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a säkerhet, ergonomi, stallskötsel, sits- och balansträning Ditt första år på häst- och ridsport

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Dille Gård. Naturbruksgymnasium

Dille Gård. Naturbruksgymnasium Dille Gård Naturbruksgymnasium Naturbruksprogrammet det breda yrkesprogrammet med många möjligheter. Välkommen till Dille Gård vi ger dig både rötter och vingar! Vi har utbildningar för dig som vill kombinera

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 1999:103 Diarienr: 1999/1794 Handläggare: Guy Mahlviker Sektion/Enhet: Skolsektionen/KUM-projektet Datum: 1999-07-14 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare

SOMMAR I VIARP 2015. Jump Camp 27-29 juli 300 kr + beroende på tränare Dressage Camp 28-30 juli 300 kr + beroende på tränare Hej alla hästvänner! SOMMAR I VIARP 2015 Nu är det dags att anmäla sig till sommarens olika kurser och läger. I år har vi något för alla så fortsätt läsa och skynda er att anmäla på bifogad blankett till

Läs mer

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(15) Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 hp Equine Science - Bachelor's Programme, 180 HEC 1. Beslut Den 30 oktober 2007 uppdrog styrelsen

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD?

RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 375 2009 RIDSKOLEHÄSTEN IMPORT ELLER SVENSKFÖDD? Sandra Andersson Strömsholm HANDLEDARE: Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm Hippologiskt examensarbete (EX0346)

Läs mer

Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram

Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 31-86/10 Rektor BESLUT 2010-01-18 Exp. 2010-01-18/J.Torén Enligt sändlista Behörighet och urval till Hippolog kandidatprogram Beslut Rektor för SLU beslutar att

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017

Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 Kompletterande lärarutbildning 2016/2017 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Komplettera och byt jobb! Funderar du på att bli lärare? Om du redan har kunskaper i ämnen som skolan undervisar i kan du

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst En fantastisk helhet i utbildningen. Vi har haft möjligheten att få delta i forskningsprojekt och haft möjlighet att omsätta teori i praktik. Det

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst antagningen 2015 Innehåll Sid 1 Anmälan och meriter 1 2 Allmänna upplysningar 1

Läs mer

örighet och särskild behörighet genom tillval.

örighet och särskild behörighet genom tillval. örighet och särskild behörighet genom tillval. Utbildningskatalog 2013-2014 Hästskötare Djurskötare - lantbruksdjur Djurskötare - djurparksdjur Arbete med hundar Djurvårdare - djursjukvård Djurvårdare

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET

KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET KVALITETSUTVECKLINGSPLAN FÖR HIPPOLOGPROGRAMMET Uppföljning av utbildningsresultaten har sin utgångspunkt i de allmänna mål som finns i utbildningsplanen och kursmålen i de olika kurserna. Uppföljningarnas

Läs mer

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för sjukgymnastprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study programme in Physiotherapy, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av linjenämnden för sjukgymnastutbildning vid Karolinska

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst

Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Travhäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund

Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund Örebro Fältrittklubbs utbildningsplan vid ridskolan i Karlslund 5 gånger enligt särskild plan för respektive kategori Nybörjare - Skritt, de enklaste hjälperna, start och stopp. - Styra hästen. - De enklaste

Läs mer

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012.

Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige och andra länder, höstterminen 2012. Extra försättsblad med kodnummer. Studenten fyller i sitt namn och personnummer. Detta blad rivs loss av skrivvakten då studenten lämnar in skrivningen. Skriftligt prov för kursen Utbildningssystem i Sverige

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr:

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr: 1(12) Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Stiernhööksgymnasiet Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM

HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM Anvisningar för anmälan till HIPPOLOG KANDIDATPROGRAM 3 år, 180 högskolepoäng inriktningar ridhäst, travhäst, islandshäst antagningen 2013 Innehåll Sid 1 Anmälan och meriter 1 2 Allmänna upplysningar 1

Läs mer

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser) På Komvux i Burlöv har vi kontinuerligt intag så du kan ansöka till en kurs när som helst under året. Studie- och yrkesvägledaren och läraren bestämmer när du kan starta dina studier, oftast inom ett par

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning

Lathund om tillträde till högre utbildning Lathund om tillträde till högre utbildning Omvärldskunskap som stöd vid studieplanering på folkhögskolan. Ett komplement till Folkbildningsrådets Riktlinjer för folkhögskolans behörighetsintygande. Agneta

Läs mer

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009

Vägledning. till dina studier på lärarprogrammet. Gäller antagning hösten 2009 Lärarutbildningen Vägledning till dina studier på lärarprogrammet Gäller antagning hösten 2009 Ändringar i detta material sker. Aktuell information finns på lärarutbildningens webbplats: www.mah.se/lut

Läs mer

HT14 Hotell- och turismprogrammet

HT14 Hotell- och turismprogrammet Vägga Gymnasieskola HT14 Hotell- och turismprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Val till högre årskurs Valen till högre årskurs görs i Dexter: dexter.karlshamn.se. (inget

Läs mer

TEMA: UTVECKLING. En spännande sommar och en spännande höst ligger bakom oss och vi tar nya vetgiriga tag inför 2010!

TEMA: UTVECKLING. En spännande sommar och en spännande höst ligger bakom oss och vi tar nya vetgiriga tag inför 2010! Man utvecklas alltid på något sätt. I vardagen utvecklas vi utan att ens veta om det, ett nytt perspektiv på något självklart kan ge oanade konsekvenser för vår utveckling. Något som känns tungt och jobbigt

Läs mer

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016

IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 IDROTTSLYFTETS FÖRENINGSSTÖD 2016 Föreningen har möjlighet att söka stöd både till fria satsningar och färdiga paket. Nedan följer exempel på projekt som faller inom ramen för Idrottslyftet 2016 som förhoppningsvis

Läs mer

Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program

Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program 1(5) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Bilaga 1 till Utbildningsplan för Hippolog - kandidat program Denna bilaga är fastställd av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(9) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing - Bachelor s programme, 180 credits 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Riktlinjer tillgodoräknande

Riktlinjer tillgodoräknande TEKNAT 2008/375 Riktlinjer tillgodoräknande kurser inom och antagning till senare del av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala Fastställda av tekniska utbildningsnämnden (TUN) 2008-11-11 Ersätter tidigare

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Utbildningsplan Dnr CF 52-520/2009 Sida 1 (7) DRIFTTEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Control and Maintenance Technician Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Företagande mot sporten

Företagande mot sporten Företagande mot sporten Att driva företag och samtidigt fokusera på hoppsporten Fredrik Spetz 2015-01-06 Innehåll Inledning och syfte... 3 Metod... 4 Insamlad data från intervjuer... 5 Analys... 7 Slutsats...

Läs mer

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål

Valet till gymnasiet 2016. Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål Valet till gymnasiet 2016 Information från antagningskanslierna för Värmland & Åmål En ny gymnasieskola Snart står Du inför Ditt val till gymnasieskolan. Det finns 18 nationella program med totalt 60 olika

Läs mer

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06!!! FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 166, 2015, 03 2015-08-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/ Innehåll: 1) Behörighet till högskolan. Sid 3-5 2) Behörighet till yrkeshögskolan. Sid 5-6 3) Äldre

Läs mer

Ellinor Rasmusson Steg 3 Svensk Galopp. Startboxträning. Ellinor Rasmusson 2012-10-11

Ellinor Rasmusson Steg 3 Svensk Galopp. Startboxträning. Ellinor Rasmusson 2012-10-11 Startboxträning Ellinor Rasmusson 2012-10-11 1 Inledning Jag har valt att skriva om startboxträning, då jag tycker att det är en viktig del av unghästarnas träning. Jag vill lära mig mer om det för att

Läs mer

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa

Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa Hästnäringens Nationella Stiftelse för hästnäringens bästa För och med hästnäringen så arbetar vi. Som en paraplyorganisation vill vi förbättra villkoren för alla hästar och hästvänner stora som små, kända

Läs mer

Bilder från fotofinnaren.se

Bilder från fotofinnaren.se Bilder från fotofinnaren.se Läroplanen inför gymnasievalet: Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor

Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 högskolepoäng. 2. Förkunskaper och andra antagningsvillkor 1(14) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Utbildningsplan för Hippolog - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor of Science in Equine Science, 180 credits 1. Beslut Den 30 oktober

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet

Ansökan om tillstånd att få använda annan platsfördelning och alternativt urval till programmet Möbel- och byggnadshantverk vid Mittuniversitetet Mittuniversitetet 851 70 SUNDSVALL Analys, främjande och tillträdesfrågor Erica Finnerman 010-470 03 65 BESLUT 2015-03-13 Reg. Nr.411-03034-15 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

Välkommen till Friskolan Nytorp

Välkommen till Friskolan Nytorp Välkommen till Friskolan Nytorp NATURBRUKSPROGRAMMET NYTORP HT åk1 Inriktning lantbruk Djurskötare Maskinförare Fördelning av Fördelning ämnen 2500p av ämnen NATURBRUKSPROGRAMMET Matte 1a Karaktärsämnen

Läs mer

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Antagningsordning. Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2008-02-15 Antagningsordning Utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften)

(Om barnet rider lektion två gånger i veckan ger vi 15 % rabatt på avgiften) HÖSTTERMINEN 2016 När börjar vi? Vi startar vecka 33 och slutar vecka 50. På höstlovet utgår de ordinarie ridlektionerna? Sammanlagt er på terminen.är det 21 stycken lektion Vad kostar det? Vi har två

Läs mer

Massage och- friskvårdsterapeut

Massage och- friskvårdsterapeut Massage och- friskvårdsterapeut YH-utbildning, 400 poäng Hösten 2013 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård sedan 1990. Grundades

Läs mer

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet

Antagningsordning för Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet 2007-06-11 1(9) Dnr: LTH 2007/446 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för vid Lunds universitet Enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF 6 kap. 3 ) skall styrelsen för varje universitet och högskola

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Gymnasieförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2039 Utkom från trycket den 5 januari 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03

Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle. Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Rektor Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Maud Quist BESLUT 2004-12-16 Reg.nr 641-4677-03 Ansökan om rätt att utfärda socionomexamen Högskolan i Gävles ansökan om rätt att utfärda socionomexamen avslås. Ansökan

Läs mer

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE

SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE SUNDBY RIDSKOLA SUNDBY GÅRD 141 91 HUDDINGE HÖSTEN 15 - VÅREN 16 Sundby Ridklubbs ridskola för barn och ungdom med Svenska Ridsportförbundets kvalitetsmärkning Du är alltid välkommen till vår ridskola

Läs mer

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga

Mars 2013. i 15 april. efternamn: För och. Arbetsplats. kommer att ha. Bilaga Institutionen för klinisk vetenskap Enheten för psykoterapi Meritsammanställning Mars 2013 Sid 1 (8) Meritsammanställningen med bilagor skickas till: VHS Antagningsservicee 833 82 STRÖMSUND Jag har sökt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-10-19 Djurgymnasiet Stockholm terese.laurentkarlsson@djurgymnasiet.com Rektorn vid Djurgymnasiet mimi.englund@djurgymnasiet.com Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Djurgymnasiet i Stockholms

Läs mer

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se

Vägga Gymnasieskola BF15. Barn- och fritidsprogrammet. Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Vägga Gymnasieskola BF15 Barn- och fritidsprogrammet Inför valen till läsåret 2016/2017 väggagymnasieskola.se Välkommen I denna katalog kan du läsa om Barn och fritidsprogrammets olika inriktningar. Här

Läs mer

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC

Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 1(9) Utbildningsplan för Djursjukskötare - kandidatprogram, 180 högskolepoäng Veterinary Nursing Bachelor s Programme, 180 HEC 1. Beslut Styrelsen

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent

Andelen kvinnor och män bland studenter inklusive respektive exklusive inresande studenter läsåren 2002/03 2011/12. Procent Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 30 Studenter Med studenter avses personer som är registrerade på minst en kurs i högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Ur populationen studenter

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU

Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU 1(5) Utredning angående utveckling av en inriktning mot yngre barns lärande i masterprogrammet inom det utbildningsvetenskapliga området vid LiU Bakgrund SUV fattade i maj 2015 beslut om att tillsätta

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng Programstart: Våren 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING

Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Till elever och vårdnadshavare skolår 9 i Hällefors ANTAGNING TILL GYMNASIEUTBILDNING Att välja gymnasieutbildning inför läsåret 2014-2015 Ansökan till Gymnasieskolorna Du kan söka gymnasieutbildning som

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Specialistundersköterska anestesi- och operationssjukvård 200 Yh-poäng, halvfart, distans, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen

Läs mer

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan

Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 högskolepoäng Utbildningsplan Fastställd av fakultetsstyrelsen för Hälsouniversitetet 2009-05-06 Dnr LiU2009-00557

Läs mer

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education.

Ämneslärarprogrammet. med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Master of Arts/Science in Upper Secondary Education Omfattning: 300-330 högskolepoäng Programkod: LYAGY Nivå: Grund/Avancerad Fastställande:

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare

Hjälp@välja.nu. Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram. Skapat av. Therese Gustafsson Studie- och yrkesvägledare Hjälp@välja.nu Ett material skapat för Dig som ska välja gymnasieprogram 1 Innehållsförteckning Hur ska man tänka? Sid 3-4 Fakta Sid 5 Behörighetskrav Sid 6 obehörig? Betyg Sid 7 Urval och fördelning av

Läs mer