NYTTAN :- Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTTAN 11 100 000:- Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna"

Transkript

1 NYTTAN 2014 Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: 11,1 miljoner tillbaka till laholmarna! Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna Vi gör skillnad och du kan göra skillnad. Som kund hos oss är du med och utvecklar regionen. Mellbystrandsskolan fick kr till en skateramp. Glada barn inviger rampen i slutet av februari. Utbetalning: :- till: Trivsel och utveckling i Laholms Kommun från: Laholms Sparbank

2 Banken som gör skillnad Laholms Sparbank satsar mer på föreningar, organisationer och samhällsnyttiga projekt än någon annan lokal bank. Det är ett tecken på att det går bra för banken. Det totala sponsorbeloppet uppgår efter 15 år till 11,1 miljoner, eller närmare trekvarts miljon om året! Av alla dessa pengar har 6 miljoner gått till det som vi kallar samhällssatsningar. D v s sponsring av olika idrottsanläggningar och kulturevenemang, liksom bidrag till upprustning av allmänna platser, byggnader och satsningar på näringslivet. Resten av pengarna är sponsring av barn- och ungdomsverksamhet i olika föreningar och organisationer. Bakgrunden till detta hittar vi i Sparbankernas ursprung och i en av våra absoluta grundbultar. Nämligen att låta bankens vinst bidra till en god samhällsutveckling lokalt. Vinsten i banken går tillbaka TILL bygden Skillnaden mellan en sparbank och en affärsbank är väldigt tydlig. En affärsbank är ett vinstdrivande företag med aktieägare. Vinsten i affärsbanken går tillbaka till ägarna i form av aktieutdelning. I en Sparbank är det kunderna som tillsammans äger banken och den vinst som banken gör, går tillbaka in i bankens resultat- och balansräkning och återinvesteras på olika sätt i bygden. Det är därför som vi med rätta, kan hävda att vi gör skillnad som bank. Affärsbankerna kan flytta och centralisera sin verksamhet till de mest lönsamma marknaderna. Laholms Sparbank har hela sin verksamhet här och är helt beroende av utvecklingen i kommunen. Därför arbetar Laholms Sparbank långsiktigt allt sedan starten För oss är det också viktigt att vi kan behålla kontoren i Knäred och Våxtorp. De har en väldigt nära kontakt med sina kunder och vi ser dem som två viktiga utposter, som ger god privatekonomisk service inom rimligt avstånd i kommunen Banken gör nytta Vi tycker att det är positivt att kunna bidra till en god samhällsutveckling på olika sätt. Ett område är sponsringen av barn- och ungdomsverksamhet, som vänder sig till olika idrottsföreningar i hela kommunen. Det kan också vara verksamhet som vänder sig till skolorna. Vi bjuder in dem till studiebesök på banken och vi informerar ute i skolorna om vikten av att ha en bra vardagsekonomi. Vi ordnar föreläsningar om mobbning o s v. Vi sponsrar också kultursektorn och har bidragit till Laholms Sommarspel, till filmatiseringen av Fröken Julie på Skottorps Slott och till föreställningen Gnistan i Knäred. Social sponsring kan man kanske kalla de pengar som t ex går till Majblomman. Det nettot som barnen får in på majblommeförsäljningen det dubblar vi. Tyvärr vet vi ju att det behövs och därför känns det väldigt rätt Vi känner stolthet och glädje över att göra nytta i vår bygd affärsvolym RESULTAT NYTTAN från Laholms Sparbank 616

3 En solid bank Bankkriser runt om i världen har satt fokus på hur viktig bankernas soliditet är. Ju högre soliditet desto tryggare och säkrare är banken. Ju större eget kapital vi har, desto större resurser har vi att låna ut de pengar som behövs här i bygden i både goda och dåliga tider. Det är Ökad affärsvolym en tillgång för utvecklingen i bygden att ha en stark lokal bank. Jämför vi med de stora affärs- Bankens affärsvolym brukar definieras som förvaltade bankerna har vi dubbelt så hög soliditet. och förmedlade kundvolymer, eller med andra ord bankens in- och utlåning till privatkunder och företag, förvaltning av fonder, pensioner med mera. Vår affärsvolym har ökat under en lång rad av år och den goda tillväxten är ett tecken på att vi tillgodoser de behov som våra kunder har. Under åren har också bankens totala verksamhet utvecklats väsentligt. : LAHOLMS L IL T g in r s n Spo Pengar som gör nytta i bygden ,1 miljoner är summan av vår sponsring under de senaste 15 åren. En del år har samhällssatsningarna varit stora och andra år har vi satsat mer på barn- och ungdomsverksamhet. Varje år stöttar vi också föreningslivet i kommunen. Det går bra för Laholms Sparbank bidrog vi till att Knäredsborna fick sitt fina torg, 2010 införde vi dubbelt upp för Majblomman, d v s för varje såld Majblomma ger vi dubbelt så mycket tillbaka till barnen i Laholm. Vart tredje år har vi bjudit kommunens skolelever i åk 2, 3, 4 och 5 på Cirkus Brazil Jack. Och så vidare. Skillnad mellan banker KOMMUN Laholms Sparbank och Sparbanken Boken är de enda lokala bankerna med huvudkontor i kommunen. Alla andra banker är regionala eller rikstäckande och styrs på distans. Vinsten som Laholms Sparbank skapar går tillbaka till kunderna i bygden gör Ditt val! skillnad LAHOLMS SPARBANK: Bankens resultat Även om vi är en Sparbank och inte skall lämna någon aktieutdelning, så måste vi bedriva en effektiv Vinsten skapar utveckling och trivsel i Laholms kommun och lönsam verksamhet så att vi får ett positivt resultat sett över åren. Annars kommer vi inte att kunna dela med oss av vinsten och vi kommer inte DE STORA AFFÄRSBANKERNA: att var en attraktiv spelare i det lokala näringslivet Vinsten går till aktieägarna NYTTAN från Laholms Sparbank 3

4 Foto: Privat Med bankens vinst växer bygden Banken stöttar företagarna Vårt engagemang omfattar givetvis också företagarna i kommunen. Här handlar det inte om sponsring utan om en stark önskan att stötta lokala företagare och erbjuda möjlighet till en långsiktig utveckling. Eftersom vi verkar enbart lokalt är vi beredda att sträcka oss lite längre än vad man kan göra i en affärsbank. Vi är måna om att det skall skapas arbetstillfällen i kommunen, detta tar vi hänsyn till i vår bedömning. Vi ser till hela företaget, arbetstillfällen och i vissa lägen möjlighet att rädda kvar jobb o s v. Viktiga faktorer som alltid finns med i våra bedömningar givetvis hela tiden med affärsmässigt sunda beslut som grund. Vi kan göra skillnad Det faktum att vi har en styrelse som bor och verkar i kommunen och som känner företagarna väl, påverkar besluten på ett positivt sätt ur företagens synvinkel. Det är klart att om du sitter på en affärsbanks huvudkontor i Stockholm och skall fatta beslut om ett kreditengagemang i Laholm, är du långt från vardagen här och baserar kanske ditt ställningstagande strikt på siffror. Men vi som sitter här vi känner företagaren, vi ser alla konsekvenser. Det gör skillnad! Brobyggare för unga företagare Vi stöttar också gärna unga företagare och har ett nära samarbete med Offensiva Laholm och Entreprenörskapsrådet. Här kan banken fungera som smörjmedel och brobyggare när man går från idé till förverkligande. Läs mer om vår satsning på unga företagare här intill. Spännande utredning Vi deltar också i den utredning av detaljhandeln i Laholm som kommunen har initierat. Syftet är att ta reda på vad vi kan göra för att handeln skall överleva och utvecklas. Det är också tänkt att arbetet skall utmynna i en tjänst som skall stötta butikerna och jobba med de här frågorna. Laholms Sparbank bidrar här med 20 % av kostnaderna för själva utredningen och kr/år av kostnaderna för den blivande tjänsten under tre år. Entreprenörsstöd för unga företagare i uppstart Banken satsar på ung företagsamhet I början av oktober presenterade Laholms Sparbank, Offensiva Laholm, ALMI Företagspartner och kommunen en ny och unik satsning på unga företagare i kommunen. Ett entreprenörsstöd för unga företagare i uppstart. Så här sade VD Lars-Göran Persson då. Vi vänder oss till unga blivande företagare mellan 18 och 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla i gruppen bidrar på olika sätt. ALMI företagspartner ställer upp med s k mikrolån på upp till kr. Kravet är att den blivande företagaren klarar sedvanlig kreditprövning. Det är mycket viktigt att det finns en genomarbetad budget och en affärsidé som bär. Offensiva Laholm bidrar genom sitt Entreprenörskapsråd med tillgång till deras nätverk, erfarenhet och mentorer. Det är också den panel som Entreprenörsrådet tillsatt, som gör en första prövning för det s k kontantstödet på upp till kr per nyföretagare, som är Laholms Sparbanks bidrag i satsningen. Viktigt att komma ihåg också att kontantstödet kan vara det enda man väljer. Man måste alltså inte låna i bank också. Kontantstödet har inget återbetalningskrav. Kanske kan vårt bidrag vara det komplement som får fart på processen. Kan vi bara få en enda ung företagare Jag vill ta vara på och dra lärdom av den kunskap som funnits under århundraden varaktigt etablerad, så är satsningen värd varenda krona. Satsningen pågår fram t o m 2015 och skall sedan utvärderas. Kontakta Offensiva Laholm eller oss på banken om du är intresserad av att veta mer. Samuel är först ut Samuel Nilsson är den förste som får Entreprenörskapsrådets kontantstöd för unga företagare. Samuel är bara 24 år gammal, men har redan skaffat sig en gedigen utbildning och en fast grund att stå på. Han bygger hus på traditionellt vis och renoverar äldre byggnader med traditionella hantverksmetoder. Jag vill ta vara på och dra lärdom av den kunskap som funnits under århundraden, säger Samuel. Kontantstödet kommer att användas till en kurs i hur man flänger (skördar) näver på gammalt vis, utan att skada björken. Näver användes förr till att täcka tak, alltså som ett lager under andra takmaterial. Det finns en stor efterfrågan på traditionellt byggnadshantverk, mycket beroende på att gruppen hantverkare är relativt liten. Det är ett väldigt mångsidigt yrke och det finns fruktansvärt många inriktningar man kan välja inom det traditionella hantverket. Jag har t ex lagt stråtak och sticketak. På Vippentorpet var jag med och lade ett torvtak, med just näver som tätskikt. Nu väntar två väderkvarnar som skall renoveras. Så här motiverar Entreprenörskapsrådet sitt beslut Samuel Nilsson skall bedriva verksamhet med att restaurera och renovera äldre byggnader, samt uppföra nybyggen med traditionella metoder och material. Han har skaffat sig kunskaper och kontakter via sina högskolestudier och praktik både i Sverige och utomlands och han har också ett nära samarbete med sin far och sin bror, som verkar inom samma hantverksområde. Genom sin ekonomiska plan och tillgång till sitt redan etablerade närverk tror vi att han kan förverkliga sin vision att inom 5 år vara en framgångsrik hantverkare inom sitt område.??? Frågor och svar Varför kan inte Laholms Sparbank ha bättre räntor än andra banker? Vi konkurrerar med de andra bankerna på alla sätt. Ingen bank kan vara bäst i varje enskilt fall. Men vi vet att vi i en helhetsjämförelse har ett mycket bra och konkurrenskraftigt pris på våra tjänster och produkter. Den stora skillnaden är att våra konkurrenter ger sina vinster till aktieägare, medan vi ger tillbaka en stor del av vår vinst till bygden i form av olika sponsringar. Varför måste jag betala avgift för mina tjänster, till exempel för internetbanken? Där sköter jag ju mycket av arbetet själv. Banken har en kostnad för alla tjänster som våra kunder använder sig av, eftersom vi i vår tur, själva köper in dem. Vi tycker också att det är mest rättvist att varje kund betalar för de tjänster, som han eller hon använder. Däremot är alla tjänster kostnadsfria i vårt Ungdomserbjudande och de flesta tjänster ingår i det pris man betalar för att vara Nyckelkund. 4 NYTTAN från Laholms Sparbank

5 Stefan Örjansson på Sjögårdens Energiflis, såg möjligheten att skapa något gott ur det kaos som följde i stormen Gudruns spår. I efterdyningarna av stormen fanns möjligheten Natten mellan den 8 och 9 januari 2005 drog stormen Gudrun in. Många skogsägare drabbades hårt. Värst var det i Kronobergs, Jönköpings och Hallands län. Stormen fällde totalt 75 miljoner kubikmeter skog. Fler än elabonnenter blev strömlösa. Bedömare uppskattade de totala kostnaderna för stormens skadeverkningar, skogsskador inräknade, till cirka 10 miljarder kronor. Lördagen den 9:e vaknade hela södra Sverige till ett land i kaos. I bygdegårdar och församlingshem träffades markägare, politiker, representanter för elbolagen, banker och försäkringsbolag med flera. Men det var inte bara elände. I efterdyningarna av stormens verkningar tvingades många till nytänkande ur kaoset föddes många nya idéer. Lyft för sågverket En som såg möjligheterna var Stefan Örjansson på Sjögårdens Energiflis var sågverket på Sjögården företagets huvudsakliga verksamhet. Sågen startade redan 1993, när släktgården övertogs. Det var arbetssamma år och sågen gick bara precis runt. Men nu såg Stefan en affärsmöjlighet i det enorma överskott av virke som stormen Gudrun lämnade efter sig. Hans idé byggde på att han ganska enkelt kunde iordningställa lagerutrymme på den egna fastigheten, köpa in stora volymer och vattenbelägga dem. På det viset skulle sågverket få jämn tillgång på virke till bra priser. Efter stormen blev priset på råvaran, i ett slag, nästan 30 % lägre. Miljonbelopp Nu gällde det att få banken med på tåget. Sjögården behövde låna stora belopp till det enorma virkeslagret. Efterfrågan på sågat virke var god och en stor andel såldes på export, framförallt till England. Det fanns avsättning om man bara vågade satsa. Gert Ericson var Sjögårdens kontaktman och Stefan minns när han kontaktade banken med sin idé. Stor insats Vi ville självklart smida medan järnet var varmt. Och det var inte så svårt att övertyga Gert och banken. De tog egentligen en ganska liten risk. Värdet fanns ju där i timmerupplaget. Men Laholms Sparbank gjorde utan tvekan en stor punktinsats för oss. De var villiga att låna till lager, vilket banker inte bruka vara så pigga på Vi ser ljust på framtiden De kände till vårt företag och de trodde på oss. Dessutom verkade de ju i ett område som var hårt drabbat. De såg konsekvenserna av stormen och förstod på ett annat sätt än storbanken i stan kanske hade gjort. Arbetsam tid Jag satte igång direkt. Gjorde i ordning en gigantisk plan, ordnade med bevattning och köpte in virke av skogsägare och skogsbolagen. Som mest hade vi ett virkesupplag på kubikmeter. Sågen gick för högtryck. I två års tid sågade vi i stort sett två lastbilar med släp varje dag och då var det bara en anställd plus Ann-Louise och jag, så det gick rätt så skarpt, skrattar Stefan. Omsättningen låg runt 15 mkr och på två år hade vi också betalat av lånen till banken. Energiflis tar över 2007 startade vi upp flisningen i liten skala och skaffade ny utrustning. En tid körde vi bägge verksamheterna parallellt. Men 2008 dök priserna på färdigsågat virke. Då bestämde vi oss definitivt för att sluta såga. Sedan dess har priserna på sågat också blivit sämre och sämre, även om man kan märka en viss uppgång idag. Men vi känner att övergången till energiflis var rätt satsning. Det var tuffa tider så länge vi sågade. När sedan konjunkturen vände ner var det dags att sluta. Numera är det bara några stora aktörer kvar på marknaden. Det finns enstaka, högt specialiserade mindre sågverk kvar, men det är inte som förr att det fanns en såg i snart sagt varje by. Sågverksutrustningen har vi sålt av efter hand. Faktiskt sålde jag det sista så sent som i somras. Nu kan jag inte ångra mig igen! Och ångra sig behöver han knappast göra. Sjögårdens Energiflis omsätter 18 mkr och som Stefan säger: Det är lite lättare att var ett litet företag och driva energiflis än att vara ett litet företag och driva ett sågverk Idag jobbar båda sönerna i firman och det är förstås väldigt positivt och inte alldeles självklart. Flisningen har bara ökat och har lagt sig på en ganska stabil nivå. Vi ser ljust på framtiden. Energiflis tillverkas av GROT (grenar, ris och toppar). Det flisas antingen direkt i skogen av s k flistuggar eller på Sjögården. Enorma flishögar täcker den plan som en gång skapades för att lagra virket efter stormen Gudrun. I Byholma utanför Ljungby låg periodvis 13 meter höga timmertravar i 2,5 kilometer långa rader. Foto: Birger Lallo/Myra NYTTAN från Laholms Sparbank 5

6 Fröken Julie till NEW YORK Fr v Sara Thuvesson, Johnni Törneman och Christel Alm utbildar skolungdomarna i privatekonomi. Ung Ekonomi på Osbeck Pengarna och livet Sedan förra året genomför Laholms Sparbank utbildningsprogrammet Ung Ekonomi på Osbecksgymnasiet. Det är ett gediget material som syftar till att få ungdomarna att se faror och fällor men också möjligheter i den egna privatekonomin. Plus lite nyttig kunskap för en bra start i vuxenlivet. För oss är det här ett angeläget uppdrag och helt klart ämnen som många av eleverna behöver lära sig mer om. Ämnena som behandlas i utbildningen är: Grundpresentation av privatekonomi Att börja plugga Att börja jobba Att bli sambo Spara och låna Vardagsekonomi Sedan 2011 ingår ämnet privatekonomi i läroplanen för gymnasiet och precis som förra året kommer lärarna från Laholms Sparbank. I år är det 7 klasser i Åk 1 och 2 som får utbildningen och lärarna tar tacksamt emot bankens hjälp i utbildningen. Bara positiva omdömen På bilden ovan syns lärarna från banken. Från vänster Sara Thuvesson, Johnni Törneman och Christel Alm. Så här säger Christel Alm om hur hon ser på uppdraget i skolan. Sara Thuvesson på Osbecksgymnasiet. Det är ett studiematerial som är väl anpassat för målgruppen. När vi är på skolan och föreläser känns det verkligen att eleverna tycker att det är intressant och nyttigt. Förra årets prov, som eleverna fick skriva efter utbildningen, visar också klart och tydligt att de har lyssnat och tagit till sig av kunskapen. Vad tycker då lärarna om detta? Josefin Hervén, lärare på Osbecksgymnasiet ger sin syn på Ung Ekonomi. Sedan den nya gymnasiereformen kom har man lagt tonvikt på att eleverna ska kunna mer om privatekonomi. Att banken kommer hit och hjälper oss med detta ser vi som ett bra och naturligt sätt att få in dessa ämnen i undervisningen. Banken kan ge konkreta exempel från verkligheten och då är det lättare för eleverna att ta det till sig. Materialet som eleverna tar del av är brett och går kanske lite mer på djupet än vad det skulle gjort om vi lärare skulle hålla i kursen. Laholms Sparbank sponsrar olika kulturevenemang i kommunen. Allt från Laholms Sommarspel till Sommarfrukostar vid Lagan. Cirkus Brazil Jack för barnen och Gammeldags Marknad för alla åldrar. I somras var vi väldigt stolta och glada över att bidra till föreställningen Gnistan i Knäred, som blev en sådan publiksuccé. Succé har det också blivit för den senaste filmatiseringen av Strindbergs Fröken Julie. Sommaren 2011 intog filmfolket Skottorps Slott med producenten Mattias Dimfelt, från Halmstad i spetsen. Filmen har fått berättigad uppmärksamhet och fin kritik. Sällan har det sydhalländska landskapet skildrats i så vackra, nästan trollska bilder. Inspelningarna pågick under några intensiva veckor och många lokala förmågor medverkade som statister. Säkert ett minne för livet. FiLmfestival för debutfilmare Vi känner oss glada över att ha bidragit till finansieringen av projektet. Inte minst nu när vi fått veta att filmen uttagits till First Time Film Festival i New York. Den är en av tio uttagna filmer som tävlar om bästa debutantfilm. Spännande och väldigt roligt tycker vi, säger Johnni Törneman marknadsansvarig på Laholm Sparbank. Kontakten med Sparbanken i Laholm kom via Film i Halland, berättar Mattias Dimfelt. De visste att Sparbanken stöttar lokala projekt. Med tanke på att det inte hade gjorts någon långfilm i Laholm sedan talet så var det så klart spännande. Fröken Julie visades igen under Laholms Filmdagar i början av mars, men återkommer säkert fler gånger under året.??? Frågor och svar Under 2012 och 2013 visade banken väldigt goda resultat. Varför ger ni inte ännu mer till sponsring och välgörenhet? Finansinspektionens regler är tydliga, bankerna i Sverige ska visa goda vinster för att på ett tryggt och förtroendeingivande sätt kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Ben Olander föreläser om mobbning. Annorlunda historielektioner Vi har under de senaste åren bidragit med 500 kr per elev, till niondeklassarnas resa till Auschwitz. Motkravet är att eleven själv har arbetat ihop 500 kr också. Det är en väldigt viktig resa en lektion i vår mörkaste nutidshistoria. Resan ger också perspektiv på hur vi behandlar våra medmänniskor och i förlängningen har det därför också varit naturligt för oss att sponsra föreläsningar i skolorna om mobbning och om relationer. En återkommande föreläsare är Ben Olander som med sin föreläsning Från mobbning till folkmord, beskriver hur ganska bagatellartade tråkningar av en kamrat kan utvecklas till något mycket värre och hur vi kan bekämpa allt det som ryms mellan mobbning och folkmord. Han talar om vikten av att vi ställer upp för varandra och har mod nog att ingripa och om att visa respekt för varandra. Raoul Wallenbergs gärning kom att stå modell för mina föreläsningar om att bekämpa det som ryms mellan mobbning och folkmord, säger Ben Olander. Ben Olander föreläser regelbundet i skolorna runt om i landet och han återkommer till Laholm under våren. Kraven på bankernas kapitalstorlek har de senaste åren ökat rejält. Man ska samtidigt komma ihåg att det kan komma besvärliga år, 2002 redovisade banken nästan ingen vinst alls. Då är det tryggt att veta att det finns reserver och kapital för att kunna fortsätta i vanlig ordning. De senaste 15 åren har vi totalt satsat 11,1 mkr på sponsring och välgörenhet i Laholms kommun. Hur ansöker man om sponsring från banken? Genom att maila till På vår hemsida laholmssparbank.se / Om Laholms Sparbank / Sponsring, finns mer info om vad som krävs för att få sponsring. Där finns också det formulär som man ska fylla i för att ansöka.

7 en Bank rar s spon EXEMPEL PÅ projekt som erhållit sponsring från Laholms Sparbank : Samhällssatsningar Hökagården, Mellbystrand Skummeslövsbadet Kulturfestivalen, Laholm Blankeredsgården, Knäred Ångbåten, Laholm Knäreds Torg Idrottsanläggningar Auschwitz Majblomman Fröken Julie Cirkus Brazil Jack Spara & Slösa Paolo Roberto Skateparken Laholms Köpmannaförening Tryggare Laholm Guldkvällen Sparbanksstipendiet Våxtorps bygdegård Sparbankens aktivitetsdag för åk 6 Unga Fakta Belysning utmed Lagan Ebbaredsstugan, Laholm Gnistan, Laholms sommarspel Freden i Knäred Veinge Skateramp Datorväskor Näringslivssatsning Trygg i Laholm Skridskor till skolorna Destination Lettland Höks Bladet Pro Knäred Fågelsångs Festplats, Våxtorp 4H Wire UF Våxtorps Byalag Rosa bandet, Laholm Rädda Barnen Barncancerfonden Kan vi få pengar av er till en skateramp, för det fick Veingeskolan? a l l a r ö f a t t y n l l i t g n i r Spons Foto: Anders Andersson. Ted Johansson vid invigningen av Skateparken i Laholm 2011 som vi sponsrade med kr. På Laholms Sparbank engagerar vi oss inom såväl idrott, kultur och samhälle. Vi vill att vår sponsring ska nå ut brett i samhället. Ofta blir våra insatser både till nytta för samhället och till stor glädje för barn och ungdomar. Det senare känns inte minst viktigt. Fina exempel på detta är de skateramper som vi har varit med och finansierat under de senaste åren. Först ut var den stora skateparken vid Folkhälsocentrum. Hett efterlängtad av stadens skejtare bjuder den på 500 kvm åkyta. Området är indelat för två olika åkstilar med en bowl och en street. Parken invigdes i oktober 2011 och Laholms Skateförening har märkt en stor ökning av antalet nya medlemmar. För den som vill prova på arrangeras kurser där man kan lära sig grunderna för åkning och några bastricks. Skateparken är ett av våra större sponsorprojekt och inte minst därför är det extra roligt att så många utnyttjar den. Förbättrad utemiljö på skolan På den nyligen om- och tillbyggda Veingeskolan fanns i slutet av byggperioden inga pengar kvar till barnens utemiljö på skolan. Skolan har en driftig rektor och när kommunen inte kunde skjuta till mer pengar tog han kontakt med oss och förklarade läget. Kunde vi hjälpa till? Det ville vi förstås gärna och sedan i augusti står den nya skaterampen på skolgården. En framåt kille En förfrågan om sponsring kan se ut på många sätt. I höstas fick vi ett litet annorlunda telefonsamtal från Gustav som går på Mellbystrandskolan. Kan vi få pengar av er till en skateramp, för det fick Veingeskolan? Efter detta härliga samtal var vi förstås tvungna att titta närmare på frågan. Vi insåg att en skateramp skulle betyda mycket för skolbarnen och ge dem möjlighet att träna med sina brädor och kickbikes och vi ville gärna bidra till bygget. Invigningen ägde rum den 11 februari till stor förtjusning för Mellbystrandseleverna. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Kickbike på skaterampen i Mellbystrand. NYTTAN från Laholms Sparbank 7

8 en Bank rar s spon EXEMPEL PÅ Föreningar och organisationer som erhållit sponsring från Laholms Sparbank Barncancerföreningen BTK Serve Caprifolens Voltigeklubb Friskis&Svettis Laholm GenevadIF/Veinge DFK Hasko Hawkhills Hasslövs IS Höks HI HK Höök Handikappidrott Halland Härliga Hjörnered Knäreds IK Korpen Laholm Knäreds Forskarring Laholmscyklisten Laholms IF Orientering Laholms Fotbollsklubb Laholms Voltige Laholms Innebandyklubb Laholms GK Laholms Ångbåtsförening Le Petit Boule Lions Klubb Laholm Lilla Tjärby IK Mellby Golf AB PRO Ränneslövs GIF Skogaby Bollklubb Skogaby GK Skottorps IF Simklubben Stimmet Ssenyange Education Center Walldia BK Veinge HBF Vindrarps VK Våxtorps BOIS Västan BK Ysby BK Rotary Hälsobanken Rädda Barnen BRIS SPRS Laholm Laholms TK KRIS Drogfritt Destination Lettland Höks Bladet Pro Knäred Fågelsångs Festplats Våxtorps Byalag Laholms Köpmannaförening 4H Wire UF IBK PUMA SPRF Foto Tomas Eriksson Caprifolens Voltigegrupp under SM Glada skratt och breda leenden Det är fantastiskt roligt och tacksamt att stötta föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Vi möts av stor entusiasm och glädje och vi tycker att det är otroligt positivt att kunna bidra till att det finns en god ungdomsverksamhet i kommunen. I nuläget får över 30 föreningar årliga sponsorbidrag från Laholms Sparbank. Bidragen är viktiga förutsättningar för Foto: Marie Gunnarsson Glada friidrottare från Laholms IF. föreningslivets utveckling och för att varje förening skall kunna behålla sin verksamhet. För oss är det här ett viktigt och effektivt sätt att dela med oss till kommunens invånare. Vi har inga motkrav men grundförutsättningen är att föreningen är kund hos oss. Och naturligtvis att vi gör bedömningen att det är en sund och bra verksamhet, som man sköter på ett bra sätt. Sveriges största voltigeklubb Med sina drygt 60 medlemmar är Caprifolens Voltigeklubb ett bra exempel på en mindre förening som bedriver en seriös verksamhet i en sport som kanske inte är så välkänd. För en oinvigd kan väl voltige närmast beskrivas som balansövningar eller akrobatik på hästryggen. Klubben jobbar för att bredda voltigen i Sverige, samtidigt som man siktar på att vara etablerade i Sverigetoppen. Trots ett undanskymt läge i skogarna utanför Våxtorp kan klubben titulera sig Sveriges största voltigeklubb. Vi följer deras framgångar med spänning! Bredden är viktigast Klubben bildades 2005 och växte väldigt snabbt till en stor voltigeklubb, säger Maria Nilsson som är ledare och som också var med och bildade Caprifolen. Jag tror att det beror mycket på att vi har satsat aktivt på bredden och lyssnat på vad barnen och ungdomarna vill. Det är viktigt att ha en elit, men bredden bygger föreningen. Vi har hela sex lag, som tävlar på olika nivåer och föreningen har också individuellt starka namn som tävlar framgångsrikt både i Sverige och internationellt. Seniorlaget tog förra året silver på SM och vann dessutom en prestigefull tävling i Holland. Det laget är nu av olika anledningar splittrat och klubben satsar istället stort på juniorlaget. Målet för dem är att kvala in till SM på Hamre Ridklubb i Västerås. men mycket mera skonsamt för kroppen. Hos oss tränar man i grupp och vi kör till musik och har en instruktör som leder och hejar på gruppen. Vi startade upp med 18 maskiner för fyra år sedan och har nu utökat med ytterligare fem. Tre av dessa Crosstrainers har Laholms Sparbank sponsrat oss med. Intresset ökar hela tiden och i våra Indoor walking pass har vi alla åldersgrupper från 15 år till 90! Väletablerad kändis Friskis&Svettis är en rikstäckande förening som startade redan Jämför vi med Caprifolen är det här en otroligt välkänd och väletablerad förening. Det finns idag 158 lokala föreningar och vår egen här i Laholm startade 1988 av Janet Harrysson och Ingrid Ingvarsson. Friskis&Svettis i Laholm har just nu ca 700 medlemmar och 16 st utbildade aktiva ledare som leder olika pass. Friskis&Svettis präglas av lustfylld, prestigelös och lättillgänglig träning för alla. Här är jympaglädjen drivkraften till en bättre folkhälsa. Sånt vill vi gärna stödja! Tre nya Crosstrainers Indoor walking är en träningsform som vuxit stort de senaste åren, berättar Claés Lahéus som är föreningens kassör och tillika basjympaledare. Indoor walking är en skonsam form av konditionsträning. Man tränar på en s k Crosstrainer och jobbar med både armar och ben. Grovt Alla kan träna Indoor Walking. Friskis&Svettis Laholm har förenklat kan man säga att deltagare från 15 till 90 år!! det är som att löpträna, Foto: Tilda Svensson 8 NYTTAN från Laholms Sparbank

9 hälsning 8 en års jubileet med alla festligheter är över. Två projektledare summerar Möt Malin Birgersson, en av landets mest lästa bloggare Tryggare i Laholm. Räddningstjänsten och Sparbanken satsar på utbildning från oss på Laholms Sparbank t recepid 8 pås NING HÄLS N E nr av j.! sta ä N ådan i ma i brevl kommer utkik ll å h Vi nn en jul ing! städn fläskstek TiLLaga SPiCYS DaNSKa Lokala eldsjälar Ssenyange i Uganda är ju inte precis vår lokala marknad, men två lokala, riktiga eldsjälar har satt den lilla byn och skolan på kartan för i stort sett alla i Laholm och långt utanför kommunens gränser. På Öen utanför Våxtorp bor Matilda och Linus Nilsson och från deras hem kanaliseras all hjälp till Ssenyange Education Centre. En skola för föräldralösa barn som med deras hjälp har vuxit enormt och nu erbjuder hem och skolgång för flera hundra elever. Det de åstadkommer är inget mindre än ett mirakel. Genom föreläsningar, filmvisningar och donationer från privatpersoner, organisationer och företag bidrar de till skolans utveckling. Under 2013 har kr skickats ner till Ssenyange! Varenda krona redovisas med kvitton. Allt går direkt till Ssenyange Education Centre. Volontärtid blev starten Vid starten 1991 hade skolan 11 elever, idag uppgår antalet elever till 650. Ungefär tre fjärdedelar av dagens elever är föräldralösa, många av dessa bor hos släktingar ute i byn men för ca 450 st fungerar skolan även som deras enda hem. Matildas engagemang började efter en tid som volontär i Uganda Då var skolan ganska fallfärdig och på väg att läggas ner. Nu har skolan byggts till ett antal Foto: Matilda Nilsson gånger. Nya skolsalar och sovsalar har tillkommit under åren. Vi bidrar till skola och hem för 35 barn Vi är väldigt stolta över att stötta Matilda och Linus i deras fantastiska arbete. Banken skänker varje år kronor till projektet, pengar som oavkortat går till att 35 elever får skolgång och husrum under ett år. I julas avstod bankens personal dessutom sin julklapp och istället gav pengarna en möjlighet för en elev att gå vidare i högre skolgång. Vill du läsa mer om Ssenyange Education Project rekommenderar vi ett besök på en hälsning från Laholms Sparbank 1??? Frågor och svar Vad skiljer er från de andra bankerna? En av de största skillnaderna är att våra konkurrenter delar ut en stor del av sin vinst till sina aktieägare medan vårt överskott går tillbaka till bygden genom t ex sponsring av barn- och ungdomsverksamhet och olika näringslivssatsningar. Vi gör skillnad och du kan göra skillnad. Som kund hos oss är du med och utvecklar regionen. Var fattas besluten i Laholms Sparbank? Samtliga beslut som rör bankens verksamhet fattas här i Laholm av bankledningen, styrelsen och huvudmännen. Bankens 60 huvudmän är alla personer från Laholms kommun, som känner sin hembygd mycket väl. De utser en styrelse och styrelsen utser en VD. Detta är vår styrelse: Ingemo Johansson ordf, Staffan Påhlsson vice ordf, Ing-Marie Müller Uri ledamot, Anna Frej ledamot, Kent Eriksson ledamot, Charles Bengtsson ledamot, Erling Cronqvist ledamot, Erik Hantoft ledamot, Lars-Göran Persson VD, Dan Olsson personalrepresentant, Gunmarie Eliasson, personalrepresentant. Härligt gensvar för en enkel aktivitet En återkommande tradition är numera Sparbankens Aktivitetsdag för alla sjätteklassare i kommunen. Skolorna bjuds in till en frilufts- och aktivitetsdag i slutet av maj. Jonas Fallhage är idrottslärare och biträdande rektor på Parkskolan i Laholm och tillsammans med bankens Johnni Törneman är han initiativtagare till aktivitetsdagen. Det har blivit väldigt lyckat på många sätt, säger Jonas. Vi strävar efter att presentera så många idrotter och aktiviteter som möjligt. Och också med fokus på de litet mer anonyma sporterna. Vi har t ex haft med Halmstad Modellflygklubb och Vindrarps Volleybollklubb. Det blir en chans att prova på något nytt. Alla kan ju inte spela fotboll, säger Jonas med en blinkning. Det är väldigt positivt att ungdomarna får träffas under sådana här former. Snart splittras de gamla klasserna och istället väntar högstadiet på Lagaholmsskolan. Då är det inte så dumt om man har haft en rolig dag tillsammans. För föreningarna är det en möjlighet att få presentera sig och kanske locka nya medlemmar. Det brukar vara en härlig dag med mycket aktivitet, grillning och en massa skoj. NYTTAN från Laholms Sparbank 9

10 ??? Välkommen till oss Frågor och svar Ni är inte en del av Swedbank, men ändå har ni nästan samma varumärke. Varför är det så? Äger Swedbank er? Nej, vi är inte en del av Swedbank. Däremot har vi ett samarbete när det gäller vissa tjänster och produkter. IT-lösningar t ex. Man kan säga att vi drar nytta av de stordriftsfördelar som Swedbank erbjuder, men samtidigt är vi en egen självständig Sparbank som fattar alla beslut lokalt. Så Swedbank har inget ägande i Laholms Sparbank, tvärtom, Sveriges Sparbanker äger tillsammans nästan 10 % av aktierna i Swedbank. Att vi har snarlikt varumärke har med historien att göra. Sparbankseken är en gammal symbol för Sparbankerna. Här har du oss hela gänget. Alltid beredda att hjälpa dig. Kom in till oss och prata privatekonomi eller förhör dig om våra företagstjänster. Vi hjälper dig med pension och försäkringar. Vi kan prata sparande och placeringar liksom förstås bolån och krediter. Är du småföretagare skall du titta närmare på vårt paket Bättre affärer. Du kanske är ung och funderar på att starta eget. Då är Ung företagsamhet något för dig. Vi kan hjälpa dig att hitta vettiga betalrutiner och mycket, mycket mer. Välkommen in eller slå en signal. LAHOLM: Varför har ni inte öppet mer än till 15:00 de flesta dagar? Alla våra kontor har öppet måndag till torsdag 8:00-18:30 för tidsbokad rådgivning. Att vi stänger våra kassor tidigare än 18:30 beror på att våra kunders kontanttransaktioner har minskat kraftigt i antal de senaste åren. Kunderna är idag väldigt vana vid att använda både telefon- och internetbank, liksom våra tjänster i mobilen. Samtidigt ser vi att fler efterfrågar ett personligt möte när det gäller lån och sparande och den tidsbokade rådgivningen ökar därför starkt. Christel Alm Administration. Lena Herrstedt Ekonomichef. Lars-Göran Persson VD. Gunilla Lindgren Adminstration. Johnni Törneman Marknadsansvarig. Lena Svensson Administration. Renée Sunesson Administration. Björn Svensson Administration. Kerstin Bengtsson Administration. Ann-Christin Johansson Administration. NYTTAN ges ut av Laholms Sparbank, Stortorget 6, Laholm. Tel vxl Våxtorp: Bygatan 13, Våxtorp. Knäred: Dalavägen 1, Knäred. Ansvarig utgivare: Lars-Göran Persson. Produktion & grafisk form: Björnbäret Design AB (www.bjornbaret.nu). Text: Diana Wennberg Foto: Peo Persson (www.fotografpeo.se) om inget annat anges. Tryck: Veinge Tryckeri (www.veinge-tryckeri.se). Distribution: Posten. Marianne Färemo Rådgivare Bolån. Anders Karlsson Privatrådgivare. Elisabeth Ratz Privatrådgivare. Gunilla Mellberg Privatrådgivare. Björn Ottosson Privatrådgivare. Patrik Karlsson Privatrådgivare. Gert Larsson Kreditchef Privat. 10 NYTTAN från Laholms Sparbank

11 Andreas Lassas Rådgivare. Gabriella Galakvosciute Bankkassör. Jonatan Jacobsson Företagsrådgivare. Stefan Håkansson Företagsrådgivare. Anna Jönsson Företagsrådgivare. Christer Henningsson Företagsrådgivare skog & lantbruk. Johanna Lundin Administration. Foto: Laholms Sparbank Tova Persson Rådgivare. Sofia Johannesson Rådgivare. Henrik Andersson Rådgivare. Ingrid Folkesson Betalsystem. Ann-Christin Jönsson Företagsrådgivare. Pia Ragnarsson Tillför. Företagsmarknadschef. Caroline Johansson Försäkringsrådgivare. Dan Olsson Företagsrådgivare. Sara Tufvesson Privatrådgivare. Gunmarie Eliasson Privatrådgivare. Ann Christine Ohlsson Privatmarknadschef. Angela Bengtsson Rådgivare. Knäred: VÅXTORP: Anna-Carin L Jönsson Kontorschef Våxtorp och Knäred. Ros-Marie Henrysson Kassa/kundtjänst. Lena Johansson Rådgivare. Emil Elmbert Privatrådgivare. Foto: Laholms Sparbank Gunilla Emilsson Privatrådgivare. Lennart Nyqvist Rådgivare. Ros-Marie Henrysson Kassa/Kundtjänst. Marianne Nilsson Rådgivare. Foto: Laholms Sparbank NYTTAN från Laholms Sparbank 11

12 Rolf Johansson, Knäreds Samhällsförening Kaj Karlsson, ordförande I FÖRENINGEN BTK Serve Eskil Hartman, ordförande i Mellbystrandsföreningen Bankens sponsring hjälper oss göra Hökagården till en samlingspunkt för aktiviteter och ungdomar i Mellbystrand. Det hade länge saknats en naturlig samlingspunkt i samhället och jag tror att många Knäredsbor nu är både stolta och glada för sitt nya torg. Bankens sponsring till utformning och förskönande av torget har betytt mycket. Hur stor är Nyttan? Vi har byggt ut vår pinigshall och sökte medel till finansieringen från flera håll. Laholms Sparbanks bidrag till bygget var ett av de större och mycket välkommet. Vi strävar efter att hålla medlemsavgifterna nere, därför var minimala och effektiva byggkostnader ovärderligt. Varje år går stora pengar till sponsring och andra aktiviteter som gagnar kommunens innevånare. I nuläget får t ex 33 föreningar årliga sponsorbidrag. Men vilken Nytta gör pengarna? Vi frågande runt bland några som tagit emot sponsorpengar under åren. Joakim Strand, rektor Veingeskolan När kommunen inte ville släppa till pengar till vår nya skateramp fick vi Ja från Laholms Sparbank! Rampen är flitigt utnyttjad och betyder mycket för barnens utemiljö. Ronny Jönsson ordförande i föreningen bevara Blankeredsgården Pengarna till upprustning och material till Blankan gjorde stor nytta. Det var mycket positivt och gav en ordentlig skjuts åt verksamheten för ungdomarna. Trolle Rhodin, cirkusdirektör cirkus brazil jack Stämningen i cirkustältet var helt enorm. Det blev en sådan härlig atmosfär med alla dessa glada barn. Laholms Sparbank bjuder alla skolbarn i åk 2.3,4 och 5 på en härlig skrattfest. Lisbeth Magnusson medföljande förälder Foto: Lisbeth Magnusson Resan till Auschwitz var omskakande, men väldigt viktig. Eftersom kommunen inte anser sig ha råd att bidra till resan är jag väldigt glad att Laholms Sparbank gör det. Det blev ett minne för livet för ungdomarna och för mig. En inblick i vår mörkaste nutidshistoria. Krister Eriksson, ordförande i Föreningen Majblomman I Laholm Banken skänker lika mycket pengar som vi lyckats dra in på försäljningen. Det är fantastiskt. Pengarna går oavkortat till behövande barn i Laholms kommun. Följ oss på facebook! Laholms Sparbank har en egen sida på fb. Här hittar du aktuell information, tävlingar och annat kul som händer på banken. Och vår sida är välbesökt! När vi delade ut skridskor till skolorna i Laholm fick vi klick på Gilla knappen! Titta in du också. 12 NYTTAN från Laholms Sparbank

Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar. Admirs resa. Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor

Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar. Admirs resa. Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor hälsning en från oss på Laholms Sparbank 1 15 Smart livsstil Banken satsar på drogfria ungdomar Admirs resa Från krigets fasor till tryggheten i Sverige Dubbelt pirr i magen i Kungsbyggets nya linbanor

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2009 PRATA PENSION MED OSS! fotboll för hela slanten DET GÅR BRA NU Tjustbanken Rescue Pengarna stannade i Västervik

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. En länk mellan kunder och bank sid 3. En viktig roll för samhället sid 6 DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Huvudmännen: En länk mellan kunder och bank sid 3 Ylva Wall, Styrelsemedlem: En viktig roll för samhället sid 6 November 2014 Välkommen till vår nya kundtidning!

Läs mer

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Värdefull. Klättrar stadigt uppåt. Vimmerby Prefab Betong växer för varje år. ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 1 2013 Kalle i Grinderums liv och gärningar i bokform med bidrag från Sparbanksstiftelsen Klättrar stadigt uppåt ÖKA FÖRSÄLJNINGEN med e-handelspaket

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010. 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Sparbankernas årsberättelse 2010 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Läs mer

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas...

Stick ut hakan och våga - du kan bara misslyckas... LEDARE Roger Psajd. Arbetslivet ska förmedla till skolan hur man omsätter kunskap till kompetens. Hur använder jag, eleven, min kunskap. SID 2 KRÖNIKA Mattias Olson. Västervik har företag och personer

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade:

DÄR DU FINNS. en kundtidning från din bank i bygden. Beslutskraft i Österbymo sid 3. Bankens egna karta sid 7. Julia Borggren, 18 år, skapade: DÄR DU FINNS en kundtidning från din bank i bygden Ny kontorschef: Beslutskraft i Österbymo sid 3 Julia Borggren, 18 år, skapade: Bankens egna karta sid 7 Maj 2015 Vi lyssnar på våra kunder Det första

Läs mer

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips!

JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011. Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! JUBILEUMSAKTUELLT FRÅN SPARBANKEN I ENKÖPING JUNI 2011 Hälsogym och sommarmotion! Nyheter och sommartips! 1 Stark inför kommande utmaningar Den akuta krisen i den globala ekonomin verkar vara över och

Läs mer

Varken banditer eller samariter

Varken banditer eller samariter Carolin Dahlman Varken banditer eller samariter Entreister i Kunskapsskolan VINST I VÄLFÄRDEN VARKEN BANDITER ELLER SAMARITER Entreister i Kunskapsskolan Carolin Dahlman Timbro/CVV Mars 2003 INNEHÅLL INLEDNING

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2010 Frukost hos direktör Sjöholm Nätfynd skapade företagssuccé Banken öppen dygnet runt 200 000 kr till fem föreningar Tofvehult trea

Läs mer

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva.

PENGAR I TJUST GULDLÄGE. Andreas Drufva från Västervik ska förvalta bankens rekordgåva. PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2012 MILJÖTÄNK VID LÅN TILL VA-ANSLUTNINGAR Banken tog VisFestivalen TILL ny nivå med Timbuktu GÖR EN TRYGGHETSKOLL

Läs mer

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld

Värdefull. Bevarar kulturen. Banken erbjuder färdig e-butik. Bytte bank. Skippa kortet. Eva Kristina Hammarskjöld Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 8 Nummer 2 2013 Bytte bank Ansgarius Svensson AB värderar engagemang Skippa kortet Nu kan du betala med mobilen i Vimmerby Eva Kristina Hammarskjöld

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8

A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 A K T U E L LT F R Å N S PA R B A N K E N I E N KÖ P I N G N R 2 : 2 0 0 8 Finanskris eller bankkris? Rubrikens frågeställning är ytterst intressant mot bakgrund av de senaste månadernas fokusering på

Läs mer

dialog Rekordintresse för medlemssamråden!

dialog Rekordintresse för medlemssamråden! dialog En tidning från Kommuninvest Nr 1 2010 www.kommuninvest.se Rekordintresse för medlemssamråden! Årets medlemssamråd lockade fler än 400 besökare. Göran Mattsson, sekreterare i föreningen är mest

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008

PENGAR I TJUST. En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 2 2008 nyhet! private banking Private Banking & James Bond En vinnande ramsa i maris värld entreprenörsakademin två familjer med fyra

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

en tidning om kooperationen i värmland

en tidning om kooperationen i värmland Tillsammans en tidning om kooperationen i värmland Fotboll ger liv i bygden Kvinnor som testar gränserna Hårdrock den nya tidens kooperativ Bensinmackar ägs av värmlänningarna 1 www.okq8.se Välkommen till

Läs mer

PENGAR I TJUST BILFÖR- SÄKRING I TOPP!

PENGAR I TJUST BILFÖR- SÄKRING I TOPP! PENGAR I TJUST En tidning om guldkant och vardag från Tjustbygdens Sparbank Nummer 1 2012 Stiftelsen stöttar spännande skolprojekt E-bokföring med föreningskonto Internetbankskolan Banken tar VisFestivalen

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

Värdefull. Håkans glada utegrisar. får det ännu bättre med ny storsatsning. så har din kompis pengarna på kontot

Värdefull. Håkans glada utegrisar. får det ännu bättre med ny storsatsning. så har din kompis pengarna på kontot Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 7 Nummer 2 2012 Swish så har din kompis pengarna på kontot Ett bidrag från Sparbanksstiftelsen som kan rädda liv Håkans glada utegrisar får det ännu

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer