NYTTAN :- Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTTAN 11 100 000:- Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna"

Transkript

1 NYTTAN 2014 Nyttodeklaration från Laholms Sparbank BANKEN SOM GÖR SKILLNAD: 11,1 miljoner tillbaka till laholmarna! Vilka har fått sponsorpengarna? Här finns listorna Vi gör skillnad och du kan göra skillnad. Som kund hos oss är du med och utvecklar regionen. Mellbystrandsskolan fick kr till en skateramp. Glada barn inviger rampen i slutet av februari. Utbetalning: :- till: Trivsel och utveckling i Laholms Kommun från: Laholms Sparbank

2 Banken som gör skillnad Laholms Sparbank satsar mer på föreningar, organisationer och samhällsnyttiga projekt än någon annan lokal bank. Det är ett tecken på att det går bra för banken. Det totala sponsorbeloppet uppgår efter 15 år till 11,1 miljoner, eller närmare trekvarts miljon om året! Av alla dessa pengar har 6 miljoner gått till det som vi kallar samhällssatsningar. D v s sponsring av olika idrottsanläggningar och kulturevenemang, liksom bidrag till upprustning av allmänna platser, byggnader och satsningar på näringslivet. Resten av pengarna är sponsring av barn- och ungdomsverksamhet i olika föreningar och organisationer. Bakgrunden till detta hittar vi i Sparbankernas ursprung och i en av våra absoluta grundbultar. Nämligen att låta bankens vinst bidra till en god samhällsutveckling lokalt. Vinsten i banken går tillbaka TILL bygden Skillnaden mellan en sparbank och en affärsbank är väldigt tydlig. En affärsbank är ett vinstdrivande företag med aktieägare. Vinsten i affärsbanken går tillbaka till ägarna i form av aktieutdelning. I en Sparbank är det kunderna som tillsammans äger banken och den vinst som banken gör, går tillbaka in i bankens resultat- och balansräkning och återinvesteras på olika sätt i bygden. Det är därför som vi med rätta, kan hävda att vi gör skillnad som bank. Affärsbankerna kan flytta och centralisera sin verksamhet till de mest lönsamma marknaderna. Laholms Sparbank har hela sin verksamhet här och är helt beroende av utvecklingen i kommunen. Därför arbetar Laholms Sparbank långsiktigt allt sedan starten För oss är det också viktigt att vi kan behålla kontoren i Knäred och Våxtorp. De har en väldigt nära kontakt med sina kunder och vi ser dem som två viktiga utposter, som ger god privatekonomisk service inom rimligt avstånd i kommunen Banken gör nytta Vi tycker att det är positivt att kunna bidra till en god samhällsutveckling på olika sätt. Ett område är sponsringen av barn- och ungdomsverksamhet, som vänder sig till olika idrottsföreningar i hela kommunen. Det kan också vara verksamhet som vänder sig till skolorna. Vi bjuder in dem till studiebesök på banken och vi informerar ute i skolorna om vikten av att ha en bra vardagsekonomi. Vi ordnar föreläsningar om mobbning o s v. Vi sponsrar också kultursektorn och har bidragit till Laholms Sommarspel, till filmatiseringen av Fröken Julie på Skottorps Slott och till föreställningen Gnistan i Knäred. Social sponsring kan man kanske kalla de pengar som t ex går till Majblomman. Det nettot som barnen får in på majblommeförsäljningen det dubblar vi. Tyvärr vet vi ju att det behövs och därför känns det väldigt rätt Vi känner stolthet och glädje över att göra nytta i vår bygd affärsvolym RESULTAT NYTTAN från Laholms Sparbank 616

3 En solid bank Bankkriser runt om i världen har satt fokus på hur viktig bankernas soliditet är. Ju högre soliditet desto tryggare och säkrare är banken. Ju större eget kapital vi har, desto större resurser har vi att låna ut de pengar som behövs här i bygden i både goda och dåliga tider. Det är Ökad affärsvolym en tillgång för utvecklingen i bygden att ha en stark lokal bank. Jämför vi med de stora affärs- Bankens affärsvolym brukar definieras som förvaltade bankerna har vi dubbelt så hög soliditet. och förmedlade kundvolymer, eller med andra ord bankens in- och utlåning till privatkunder och företag, förvaltning av fonder, pensioner med mera. Vår affärsvolym har ökat under en lång rad av år och den goda tillväxten är ett tecken på att vi tillgodoser de behov som våra kunder har. Under åren har också bankens totala verksamhet utvecklats väsentligt. : LAHOLMS L IL T g in r s n Spo Pengar som gör nytta i bygden ,1 miljoner är summan av vår sponsring under de senaste 15 åren. En del år har samhällssatsningarna varit stora och andra år har vi satsat mer på barn- och ungdomsverksamhet. Varje år stöttar vi också föreningslivet i kommunen. Det går bra för Laholms Sparbank bidrog vi till att Knäredsborna fick sitt fina torg, 2010 införde vi dubbelt upp för Majblomman, d v s för varje såld Majblomma ger vi dubbelt så mycket tillbaka till barnen i Laholm. Vart tredje år har vi bjudit kommunens skolelever i åk 2, 3, 4 och 5 på Cirkus Brazil Jack. Och så vidare. Skillnad mellan banker KOMMUN Laholms Sparbank och Sparbanken Boken är de enda lokala bankerna med huvudkontor i kommunen. Alla andra banker är regionala eller rikstäckande och styrs på distans. Vinsten som Laholms Sparbank skapar går tillbaka till kunderna i bygden gör Ditt val! skillnad LAHOLMS SPARBANK: Bankens resultat Även om vi är en Sparbank och inte skall lämna någon aktieutdelning, så måste vi bedriva en effektiv Vinsten skapar utveckling och trivsel i Laholms kommun och lönsam verksamhet så att vi får ett positivt resultat sett över åren. Annars kommer vi inte att kunna dela med oss av vinsten och vi kommer inte DE STORA AFFÄRSBANKERNA: att var en attraktiv spelare i det lokala näringslivet Vinsten går till aktieägarna NYTTAN från Laholms Sparbank 3

4 Foto: Privat Med bankens vinst växer bygden Banken stöttar företagarna Vårt engagemang omfattar givetvis också företagarna i kommunen. Här handlar det inte om sponsring utan om en stark önskan att stötta lokala företagare och erbjuda möjlighet till en långsiktig utveckling. Eftersom vi verkar enbart lokalt är vi beredda att sträcka oss lite längre än vad man kan göra i en affärsbank. Vi är måna om att det skall skapas arbetstillfällen i kommunen, detta tar vi hänsyn till i vår bedömning. Vi ser till hela företaget, arbetstillfällen och i vissa lägen möjlighet att rädda kvar jobb o s v. Viktiga faktorer som alltid finns med i våra bedömningar givetvis hela tiden med affärsmässigt sunda beslut som grund. Vi kan göra skillnad Det faktum att vi har en styrelse som bor och verkar i kommunen och som känner företagarna väl, påverkar besluten på ett positivt sätt ur företagens synvinkel. Det är klart att om du sitter på en affärsbanks huvudkontor i Stockholm och skall fatta beslut om ett kreditengagemang i Laholm, är du långt från vardagen här och baserar kanske ditt ställningstagande strikt på siffror. Men vi som sitter här vi känner företagaren, vi ser alla konsekvenser. Det gör skillnad! Brobyggare för unga företagare Vi stöttar också gärna unga företagare och har ett nära samarbete med Offensiva Laholm och Entreprenörskapsrådet. Här kan banken fungera som smörjmedel och brobyggare när man går från idé till förverkligande. Läs mer om vår satsning på unga företagare här intill. Spännande utredning Vi deltar också i den utredning av detaljhandeln i Laholm som kommunen har initierat. Syftet är att ta reda på vad vi kan göra för att handeln skall överleva och utvecklas. Det är också tänkt att arbetet skall utmynna i en tjänst som skall stötta butikerna och jobba med de här frågorna. Laholms Sparbank bidrar här med 20 % av kostnaderna för själva utredningen och kr/år av kostnaderna för den blivande tjänsten under tre år. Entreprenörsstöd för unga företagare i uppstart Banken satsar på ung företagsamhet I början av oktober presenterade Laholms Sparbank, Offensiva Laholm, ALMI Företagspartner och kommunen en ny och unik satsning på unga företagare i kommunen. Ett entreprenörsstöd för unga företagare i uppstart. Så här sade VD Lars-Göran Persson då. Vi vänder oss till unga blivande företagare mellan 18 och 30 år. Vårt samarbete bygger på att alla i gruppen bidrar på olika sätt. ALMI företagspartner ställer upp med s k mikrolån på upp till kr. Kravet är att den blivande företagaren klarar sedvanlig kreditprövning. Det är mycket viktigt att det finns en genomarbetad budget och en affärsidé som bär. Offensiva Laholm bidrar genom sitt Entreprenörskapsråd med tillgång till deras nätverk, erfarenhet och mentorer. Det är också den panel som Entreprenörsrådet tillsatt, som gör en första prövning för det s k kontantstödet på upp till kr per nyföretagare, som är Laholms Sparbanks bidrag i satsningen. Viktigt att komma ihåg också att kontantstödet kan vara det enda man väljer. Man måste alltså inte låna i bank också. Kontantstödet har inget återbetalningskrav. Kanske kan vårt bidrag vara det komplement som får fart på processen. Kan vi bara få en enda ung företagare Jag vill ta vara på och dra lärdom av den kunskap som funnits under århundraden varaktigt etablerad, så är satsningen värd varenda krona. Satsningen pågår fram t o m 2015 och skall sedan utvärderas. Kontakta Offensiva Laholm eller oss på banken om du är intresserad av att veta mer. Samuel är först ut Samuel Nilsson är den förste som får Entreprenörskapsrådets kontantstöd för unga företagare. Samuel är bara 24 år gammal, men har redan skaffat sig en gedigen utbildning och en fast grund att stå på. Han bygger hus på traditionellt vis och renoverar äldre byggnader med traditionella hantverksmetoder. Jag vill ta vara på och dra lärdom av den kunskap som funnits under århundraden, säger Samuel. Kontantstödet kommer att användas till en kurs i hur man flänger (skördar) näver på gammalt vis, utan att skada björken. Näver användes förr till att täcka tak, alltså som ett lager under andra takmaterial. Det finns en stor efterfrågan på traditionellt byggnadshantverk, mycket beroende på att gruppen hantverkare är relativt liten. Det är ett väldigt mångsidigt yrke och det finns fruktansvärt många inriktningar man kan välja inom det traditionella hantverket. Jag har t ex lagt stråtak och sticketak. På Vippentorpet var jag med och lade ett torvtak, med just näver som tätskikt. Nu väntar två väderkvarnar som skall renoveras. Så här motiverar Entreprenörskapsrådet sitt beslut Samuel Nilsson skall bedriva verksamhet med att restaurera och renovera äldre byggnader, samt uppföra nybyggen med traditionella metoder och material. Han har skaffat sig kunskaper och kontakter via sina högskolestudier och praktik både i Sverige och utomlands och han har också ett nära samarbete med sin far och sin bror, som verkar inom samma hantverksområde. Genom sin ekonomiska plan och tillgång till sitt redan etablerade närverk tror vi att han kan förverkliga sin vision att inom 5 år vara en framgångsrik hantverkare inom sitt område.??? Frågor och svar Varför kan inte Laholms Sparbank ha bättre räntor än andra banker? Vi konkurrerar med de andra bankerna på alla sätt. Ingen bank kan vara bäst i varje enskilt fall. Men vi vet att vi i en helhetsjämförelse har ett mycket bra och konkurrenskraftigt pris på våra tjänster och produkter. Den stora skillnaden är att våra konkurrenter ger sina vinster till aktieägare, medan vi ger tillbaka en stor del av vår vinst till bygden i form av olika sponsringar. Varför måste jag betala avgift för mina tjänster, till exempel för internetbanken? Där sköter jag ju mycket av arbetet själv. Banken har en kostnad för alla tjänster som våra kunder använder sig av, eftersom vi i vår tur, själva köper in dem. Vi tycker också att det är mest rättvist att varje kund betalar för de tjänster, som han eller hon använder. Däremot är alla tjänster kostnadsfria i vårt Ungdomserbjudande och de flesta tjänster ingår i det pris man betalar för att vara Nyckelkund. 4 NYTTAN från Laholms Sparbank

5 Stefan Örjansson på Sjögårdens Energiflis, såg möjligheten att skapa något gott ur det kaos som följde i stormen Gudruns spår. I efterdyningarna av stormen fanns möjligheten Natten mellan den 8 och 9 januari 2005 drog stormen Gudrun in. Många skogsägare drabbades hårt. Värst var det i Kronobergs, Jönköpings och Hallands län. Stormen fällde totalt 75 miljoner kubikmeter skog. Fler än elabonnenter blev strömlösa. Bedömare uppskattade de totala kostnaderna för stormens skadeverkningar, skogsskador inräknade, till cirka 10 miljarder kronor. Lördagen den 9:e vaknade hela södra Sverige till ett land i kaos. I bygdegårdar och församlingshem träffades markägare, politiker, representanter för elbolagen, banker och försäkringsbolag med flera. Men det var inte bara elände. I efterdyningarna av stormens verkningar tvingades många till nytänkande ur kaoset föddes många nya idéer. Lyft för sågverket En som såg möjligheterna var Stefan Örjansson på Sjögårdens Energiflis var sågverket på Sjögården företagets huvudsakliga verksamhet. Sågen startade redan 1993, när släktgården övertogs. Det var arbetssamma år och sågen gick bara precis runt. Men nu såg Stefan en affärsmöjlighet i det enorma överskott av virke som stormen Gudrun lämnade efter sig. Hans idé byggde på att han ganska enkelt kunde iordningställa lagerutrymme på den egna fastigheten, köpa in stora volymer och vattenbelägga dem. På det viset skulle sågverket få jämn tillgång på virke till bra priser. Efter stormen blev priset på råvaran, i ett slag, nästan 30 % lägre. Miljonbelopp Nu gällde det att få banken med på tåget. Sjögården behövde låna stora belopp till det enorma virkeslagret. Efterfrågan på sågat virke var god och en stor andel såldes på export, framförallt till England. Det fanns avsättning om man bara vågade satsa. Gert Ericson var Sjögårdens kontaktman och Stefan minns när han kontaktade banken med sin idé. Stor insats Vi ville självklart smida medan järnet var varmt. Och det var inte så svårt att övertyga Gert och banken. De tog egentligen en ganska liten risk. Värdet fanns ju där i timmerupplaget. Men Laholms Sparbank gjorde utan tvekan en stor punktinsats för oss. De var villiga att låna till lager, vilket banker inte bruka vara så pigga på Vi ser ljust på framtiden De kände till vårt företag och de trodde på oss. Dessutom verkade de ju i ett område som var hårt drabbat. De såg konsekvenserna av stormen och förstod på ett annat sätt än storbanken i stan kanske hade gjort. Arbetsam tid Jag satte igång direkt. Gjorde i ordning en gigantisk plan, ordnade med bevattning och köpte in virke av skogsägare och skogsbolagen. Som mest hade vi ett virkesupplag på kubikmeter. Sågen gick för högtryck. I två års tid sågade vi i stort sett två lastbilar med släp varje dag och då var det bara en anställd plus Ann-Louise och jag, så det gick rätt så skarpt, skrattar Stefan. Omsättningen låg runt 15 mkr och på två år hade vi också betalat av lånen till banken. Energiflis tar över 2007 startade vi upp flisningen i liten skala och skaffade ny utrustning. En tid körde vi bägge verksamheterna parallellt. Men 2008 dök priserna på färdigsågat virke. Då bestämde vi oss definitivt för att sluta såga. Sedan dess har priserna på sågat också blivit sämre och sämre, även om man kan märka en viss uppgång idag. Men vi känner att övergången till energiflis var rätt satsning. Det var tuffa tider så länge vi sågade. När sedan konjunkturen vände ner var det dags att sluta. Numera är det bara några stora aktörer kvar på marknaden. Det finns enstaka, högt specialiserade mindre sågverk kvar, men det är inte som förr att det fanns en såg i snart sagt varje by. Sågverksutrustningen har vi sålt av efter hand. Faktiskt sålde jag det sista så sent som i somras. Nu kan jag inte ångra mig igen! Och ångra sig behöver han knappast göra. Sjögårdens Energiflis omsätter 18 mkr och som Stefan säger: Det är lite lättare att var ett litet företag och driva energiflis än att vara ett litet företag och driva ett sågverk Idag jobbar båda sönerna i firman och det är förstås väldigt positivt och inte alldeles självklart. Flisningen har bara ökat och har lagt sig på en ganska stabil nivå. Vi ser ljust på framtiden. Energiflis tillverkas av GROT (grenar, ris och toppar). Det flisas antingen direkt i skogen av s k flistuggar eller på Sjögården. Enorma flishögar täcker den plan som en gång skapades för att lagra virket efter stormen Gudrun. I Byholma utanför Ljungby låg periodvis 13 meter höga timmertravar i 2,5 kilometer långa rader. Foto: Birger Lallo/Myra NYTTAN från Laholms Sparbank 5

6 Fröken Julie till NEW YORK Fr v Sara Thuvesson, Johnni Törneman och Christel Alm utbildar skolungdomarna i privatekonomi. Ung Ekonomi på Osbeck Pengarna och livet Sedan förra året genomför Laholms Sparbank utbildningsprogrammet Ung Ekonomi på Osbecksgymnasiet. Det är ett gediget material som syftar till att få ungdomarna att se faror och fällor men också möjligheter i den egna privatekonomin. Plus lite nyttig kunskap för en bra start i vuxenlivet. För oss är det här ett angeläget uppdrag och helt klart ämnen som många av eleverna behöver lära sig mer om. Ämnena som behandlas i utbildningen är: Grundpresentation av privatekonomi Att börja plugga Att börja jobba Att bli sambo Spara och låna Vardagsekonomi Sedan 2011 ingår ämnet privatekonomi i läroplanen för gymnasiet och precis som förra året kommer lärarna från Laholms Sparbank. I år är det 7 klasser i Åk 1 och 2 som får utbildningen och lärarna tar tacksamt emot bankens hjälp i utbildningen. Bara positiva omdömen På bilden ovan syns lärarna från banken. Från vänster Sara Thuvesson, Johnni Törneman och Christel Alm. Så här säger Christel Alm om hur hon ser på uppdraget i skolan. Sara Thuvesson på Osbecksgymnasiet. Det är ett studiematerial som är väl anpassat för målgruppen. När vi är på skolan och föreläser känns det verkligen att eleverna tycker att det är intressant och nyttigt. Förra årets prov, som eleverna fick skriva efter utbildningen, visar också klart och tydligt att de har lyssnat och tagit till sig av kunskapen. Vad tycker då lärarna om detta? Josefin Hervén, lärare på Osbecksgymnasiet ger sin syn på Ung Ekonomi. Sedan den nya gymnasiereformen kom har man lagt tonvikt på att eleverna ska kunna mer om privatekonomi. Att banken kommer hit och hjälper oss med detta ser vi som ett bra och naturligt sätt att få in dessa ämnen i undervisningen. Banken kan ge konkreta exempel från verkligheten och då är det lättare för eleverna att ta det till sig. Materialet som eleverna tar del av är brett och går kanske lite mer på djupet än vad det skulle gjort om vi lärare skulle hålla i kursen. Laholms Sparbank sponsrar olika kulturevenemang i kommunen. Allt från Laholms Sommarspel till Sommarfrukostar vid Lagan. Cirkus Brazil Jack för barnen och Gammeldags Marknad för alla åldrar. I somras var vi väldigt stolta och glada över att bidra till föreställningen Gnistan i Knäred, som blev en sådan publiksuccé. Succé har det också blivit för den senaste filmatiseringen av Strindbergs Fröken Julie. Sommaren 2011 intog filmfolket Skottorps Slott med producenten Mattias Dimfelt, från Halmstad i spetsen. Filmen har fått berättigad uppmärksamhet och fin kritik. Sällan har det sydhalländska landskapet skildrats i så vackra, nästan trollska bilder. Inspelningarna pågick under några intensiva veckor och många lokala förmågor medverkade som statister. Säkert ett minne för livet. FiLmfestival för debutfilmare Vi känner oss glada över att ha bidragit till finansieringen av projektet. Inte minst nu när vi fått veta att filmen uttagits till First Time Film Festival i New York. Den är en av tio uttagna filmer som tävlar om bästa debutantfilm. Spännande och väldigt roligt tycker vi, säger Johnni Törneman marknadsansvarig på Laholm Sparbank. Kontakten med Sparbanken i Laholm kom via Film i Halland, berättar Mattias Dimfelt. De visste att Sparbanken stöttar lokala projekt. Med tanke på att det inte hade gjorts någon långfilm i Laholm sedan talet så var det så klart spännande. Fröken Julie visades igen under Laholms Filmdagar i början av mars, men återkommer säkert fler gånger under året.??? Frågor och svar Under 2012 och 2013 visade banken väldigt goda resultat. Varför ger ni inte ännu mer till sponsring och välgörenhet? Finansinspektionens regler är tydliga, bankerna i Sverige ska visa goda vinster för att på ett tryggt och förtroendeingivande sätt kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Ben Olander föreläser om mobbning. Annorlunda historielektioner Vi har under de senaste åren bidragit med 500 kr per elev, till niondeklassarnas resa till Auschwitz. Motkravet är att eleven själv har arbetat ihop 500 kr också. Det är en väldigt viktig resa en lektion i vår mörkaste nutidshistoria. Resan ger också perspektiv på hur vi behandlar våra medmänniskor och i förlängningen har det därför också varit naturligt för oss att sponsra föreläsningar i skolorna om mobbning och om relationer. En återkommande föreläsare är Ben Olander som med sin föreläsning Från mobbning till folkmord, beskriver hur ganska bagatellartade tråkningar av en kamrat kan utvecklas till något mycket värre och hur vi kan bekämpa allt det som ryms mellan mobbning och folkmord. Han talar om vikten av att vi ställer upp för varandra och har mod nog att ingripa och om att visa respekt för varandra. Raoul Wallenbergs gärning kom att stå modell för mina föreläsningar om att bekämpa det som ryms mellan mobbning och folkmord, säger Ben Olander. Ben Olander föreläser regelbundet i skolorna runt om i landet och han återkommer till Laholm under våren. Kraven på bankernas kapitalstorlek har de senaste åren ökat rejält. Man ska samtidigt komma ihåg att det kan komma besvärliga år, 2002 redovisade banken nästan ingen vinst alls. Då är det tryggt att veta att det finns reserver och kapital för att kunna fortsätta i vanlig ordning. De senaste 15 åren har vi totalt satsat 11,1 mkr på sponsring och välgörenhet i Laholms kommun. Hur ansöker man om sponsring från banken? Genom att maila till På vår hemsida laholmssparbank.se / Om Laholms Sparbank / Sponsring, finns mer info om vad som krävs för att få sponsring. Där finns också det formulär som man ska fylla i för att ansöka.

7 en Bank rar s spon EXEMPEL PÅ projekt som erhållit sponsring från Laholms Sparbank : Samhällssatsningar Hökagården, Mellbystrand Skummeslövsbadet Kulturfestivalen, Laholm Blankeredsgården, Knäred Ångbåten, Laholm Knäreds Torg Idrottsanläggningar Auschwitz Majblomman Fröken Julie Cirkus Brazil Jack Spara & Slösa Paolo Roberto Skateparken Laholms Köpmannaförening Tryggare Laholm Guldkvällen Sparbanksstipendiet Våxtorps bygdegård Sparbankens aktivitetsdag för åk 6 Unga Fakta Belysning utmed Lagan Ebbaredsstugan, Laholm Gnistan, Laholms sommarspel Freden i Knäred Veinge Skateramp Datorväskor Näringslivssatsning Trygg i Laholm Skridskor till skolorna Destination Lettland Höks Bladet Pro Knäred Fågelsångs Festplats, Våxtorp 4H Wire UF Våxtorps Byalag Rosa bandet, Laholm Rädda Barnen Barncancerfonden Kan vi få pengar av er till en skateramp, för det fick Veingeskolan? a l l a r ö f a t t y n l l i t g n i r Spons Foto: Anders Andersson. Ted Johansson vid invigningen av Skateparken i Laholm 2011 som vi sponsrade med kr. På Laholms Sparbank engagerar vi oss inom såväl idrott, kultur och samhälle. Vi vill att vår sponsring ska nå ut brett i samhället. Ofta blir våra insatser både till nytta för samhället och till stor glädje för barn och ungdomar. Det senare känns inte minst viktigt. Fina exempel på detta är de skateramper som vi har varit med och finansierat under de senaste åren. Först ut var den stora skateparken vid Folkhälsocentrum. Hett efterlängtad av stadens skejtare bjuder den på 500 kvm åkyta. Området är indelat för två olika åkstilar med en bowl och en street. Parken invigdes i oktober 2011 och Laholms Skateförening har märkt en stor ökning av antalet nya medlemmar. För den som vill prova på arrangeras kurser där man kan lära sig grunderna för åkning och några bastricks. Skateparken är ett av våra större sponsorprojekt och inte minst därför är det extra roligt att så många utnyttjar den. Förbättrad utemiljö på skolan På den nyligen om- och tillbyggda Veingeskolan fanns i slutet av byggperioden inga pengar kvar till barnens utemiljö på skolan. Skolan har en driftig rektor och när kommunen inte kunde skjuta till mer pengar tog han kontakt med oss och förklarade läget. Kunde vi hjälpa till? Det ville vi förstås gärna och sedan i augusti står den nya skaterampen på skolgården. En framåt kille En förfrågan om sponsring kan se ut på många sätt. I höstas fick vi ett litet annorlunda telefonsamtal från Gustav som går på Mellbystrandskolan. Kan vi få pengar av er till en skateramp, för det fick Veingeskolan? Efter detta härliga samtal var vi förstås tvungna att titta närmare på frågan. Vi insåg att en skateramp skulle betyda mycket för skolbarnen och ge dem möjlighet att träna med sina brädor och kickbikes och vi ville gärna bidra till bygget. Invigningen ägde rum den 11 februari till stor förtjusning för Mellbystrandseleverna. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Kickbike på skaterampen i Mellbystrand. NYTTAN från Laholms Sparbank 7

8 en Bank rar s spon EXEMPEL PÅ Föreningar och organisationer som erhållit sponsring från Laholms Sparbank Barncancerföreningen BTK Serve Caprifolens Voltigeklubb Friskis&Svettis Laholm GenevadIF/Veinge DFK Hasko Hawkhills Hasslövs IS Höks HI HK Höök Handikappidrott Halland Härliga Hjörnered Knäreds IK Korpen Laholm Knäreds Forskarring Laholmscyklisten Laholms IF Orientering Laholms Fotbollsklubb Laholms Voltige Laholms Innebandyklubb Laholms GK Laholms Ångbåtsförening Le Petit Boule Lions Klubb Laholm Lilla Tjärby IK Mellby Golf AB PRO Ränneslövs GIF Skogaby Bollklubb Skogaby GK Skottorps IF Simklubben Stimmet Ssenyange Education Center Walldia BK Veinge HBF Vindrarps VK Våxtorps BOIS Västan BK Ysby BK Rotary Hälsobanken Rädda Barnen BRIS SPRS Laholm Laholms TK KRIS Drogfritt Destination Lettland Höks Bladet Pro Knäred Fågelsångs Festplats Våxtorps Byalag Laholms Köpmannaförening 4H Wire UF IBK PUMA SPRF Foto Tomas Eriksson Caprifolens Voltigegrupp under SM Glada skratt och breda leenden Det är fantastiskt roligt och tacksamt att stötta föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Vi möts av stor entusiasm och glädje och vi tycker att det är otroligt positivt att kunna bidra till att det finns en god ungdomsverksamhet i kommunen. I nuläget får över 30 föreningar årliga sponsorbidrag från Laholms Sparbank. Bidragen är viktiga förutsättningar för Foto: Marie Gunnarsson Glada friidrottare från Laholms IF. föreningslivets utveckling och för att varje förening skall kunna behålla sin verksamhet. För oss är det här ett viktigt och effektivt sätt att dela med oss till kommunens invånare. Vi har inga motkrav men grundförutsättningen är att föreningen är kund hos oss. Och naturligtvis att vi gör bedömningen att det är en sund och bra verksamhet, som man sköter på ett bra sätt. Sveriges största voltigeklubb Med sina drygt 60 medlemmar är Caprifolens Voltigeklubb ett bra exempel på en mindre förening som bedriver en seriös verksamhet i en sport som kanske inte är så välkänd. För en oinvigd kan väl voltige närmast beskrivas som balansövningar eller akrobatik på hästryggen. Klubben jobbar för att bredda voltigen i Sverige, samtidigt som man siktar på att vara etablerade i Sverigetoppen. Trots ett undanskymt läge i skogarna utanför Våxtorp kan klubben titulera sig Sveriges största voltigeklubb. Vi följer deras framgångar med spänning! Bredden är viktigast Klubben bildades 2005 och växte väldigt snabbt till en stor voltigeklubb, säger Maria Nilsson som är ledare och som också var med och bildade Caprifolen. Jag tror att det beror mycket på att vi har satsat aktivt på bredden och lyssnat på vad barnen och ungdomarna vill. Det är viktigt att ha en elit, men bredden bygger föreningen. Vi har hela sex lag, som tävlar på olika nivåer och föreningen har också individuellt starka namn som tävlar framgångsrikt både i Sverige och internationellt. Seniorlaget tog förra året silver på SM och vann dessutom en prestigefull tävling i Holland. Det laget är nu av olika anledningar splittrat och klubben satsar istället stort på juniorlaget. Målet för dem är att kvala in till SM på Hamre Ridklubb i Västerås. men mycket mera skonsamt för kroppen. Hos oss tränar man i grupp och vi kör till musik och har en instruktör som leder och hejar på gruppen. Vi startade upp med 18 maskiner för fyra år sedan och har nu utökat med ytterligare fem. Tre av dessa Crosstrainers har Laholms Sparbank sponsrat oss med. Intresset ökar hela tiden och i våra Indoor walking pass har vi alla åldersgrupper från 15 år till 90! Väletablerad kändis Friskis&Svettis är en rikstäckande förening som startade redan Jämför vi med Caprifolen är det här en otroligt välkänd och väletablerad förening. Det finns idag 158 lokala föreningar och vår egen här i Laholm startade 1988 av Janet Harrysson och Ingrid Ingvarsson. Friskis&Svettis i Laholm har just nu ca 700 medlemmar och 16 st utbildade aktiva ledare som leder olika pass. Friskis&Svettis präglas av lustfylld, prestigelös och lättillgänglig träning för alla. Här är jympaglädjen drivkraften till en bättre folkhälsa. Sånt vill vi gärna stödja! Tre nya Crosstrainers Indoor walking är en träningsform som vuxit stort de senaste åren, berättar Claés Lahéus som är föreningens kassör och tillika basjympaledare. Indoor walking är en skonsam form av konditionsträning. Man tränar på en s k Crosstrainer och jobbar med både armar och ben. Grovt Alla kan träna Indoor Walking. Friskis&Svettis Laholm har förenklat kan man säga att deltagare från 15 till 90 år!! det är som att löpträna, Foto: Tilda Svensson 8 NYTTAN från Laholms Sparbank

9 hälsning 8 en års jubileet med alla festligheter är över. Två projektledare summerar Möt Malin Birgersson, en av landets mest lästa bloggare Tryggare i Laholm. Räddningstjänsten och Sparbanken satsar på utbildning från oss på Laholms Sparbank t recepid 8 pås NING HÄLS N E nr av j.! sta ä N ådan i ma i brevl kommer utkik ll å h Vi nn en jul ing! städn fläskstek TiLLaga SPiCYS DaNSKa Lokala eldsjälar Ssenyange i Uganda är ju inte precis vår lokala marknad, men två lokala, riktiga eldsjälar har satt den lilla byn och skolan på kartan för i stort sett alla i Laholm och långt utanför kommunens gränser. På Öen utanför Våxtorp bor Matilda och Linus Nilsson och från deras hem kanaliseras all hjälp till Ssenyange Education Centre. En skola för föräldralösa barn som med deras hjälp har vuxit enormt och nu erbjuder hem och skolgång för flera hundra elever. Det de åstadkommer är inget mindre än ett mirakel. Genom föreläsningar, filmvisningar och donationer från privatpersoner, organisationer och företag bidrar de till skolans utveckling. Under 2013 har kr skickats ner till Ssenyange! Varenda krona redovisas med kvitton. Allt går direkt till Ssenyange Education Centre. Volontärtid blev starten Vid starten 1991 hade skolan 11 elever, idag uppgår antalet elever till 650. Ungefär tre fjärdedelar av dagens elever är föräldralösa, många av dessa bor hos släktingar ute i byn men för ca 450 st fungerar skolan även som deras enda hem. Matildas engagemang började efter en tid som volontär i Uganda Då var skolan ganska fallfärdig och på väg att läggas ner. Nu har skolan byggts till ett antal Foto: Matilda Nilsson gånger. Nya skolsalar och sovsalar har tillkommit under åren. Vi bidrar till skola och hem för 35 barn Vi är väldigt stolta över att stötta Matilda och Linus i deras fantastiska arbete. Banken skänker varje år kronor till projektet, pengar som oavkortat går till att 35 elever får skolgång och husrum under ett år. I julas avstod bankens personal dessutom sin julklapp och istället gav pengarna en möjlighet för en elev att gå vidare i högre skolgång. Vill du läsa mer om Ssenyange Education Project rekommenderar vi ett besök på en hälsning från Laholms Sparbank 1??? Frågor och svar Vad skiljer er från de andra bankerna? En av de största skillnaderna är att våra konkurrenter delar ut en stor del av sin vinst till sina aktieägare medan vårt överskott går tillbaka till bygden genom t ex sponsring av barn- och ungdomsverksamhet och olika näringslivssatsningar. Vi gör skillnad och du kan göra skillnad. Som kund hos oss är du med och utvecklar regionen. Var fattas besluten i Laholms Sparbank? Samtliga beslut som rör bankens verksamhet fattas här i Laholm av bankledningen, styrelsen och huvudmännen. Bankens 60 huvudmän är alla personer från Laholms kommun, som känner sin hembygd mycket väl. De utser en styrelse och styrelsen utser en VD. Detta är vår styrelse: Ingemo Johansson ordf, Staffan Påhlsson vice ordf, Ing-Marie Müller Uri ledamot, Anna Frej ledamot, Kent Eriksson ledamot, Charles Bengtsson ledamot, Erling Cronqvist ledamot, Erik Hantoft ledamot, Lars-Göran Persson VD, Dan Olsson personalrepresentant, Gunmarie Eliasson, personalrepresentant. Härligt gensvar för en enkel aktivitet En återkommande tradition är numera Sparbankens Aktivitetsdag för alla sjätteklassare i kommunen. Skolorna bjuds in till en frilufts- och aktivitetsdag i slutet av maj. Jonas Fallhage är idrottslärare och biträdande rektor på Parkskolan i Laholm och tillsammans med bankens Johnni Törneman är han initiativtagare till aktivitetsdagen. Det har blivit väldigt lyckat på många sätt, säger Jonas. Vi strävar efter att presentera så många idrotter och aktiviteter som möjligt. Och också med fokus på de litet mer anonyma sporterna. Vi har t ex haft med Halmstad Modellflygklubb och Vindrarps Volleybollklubb. Det blir en chans att prova på något nytt. Alla kan ju inte spela fotboll, säger Jonas med en blinkning. Det är väldigt positivt att ungdomarna får träffas under sådana här former. Snart splittras de gamla klasserna och istället väntar högstadiet på Lagaholmsskolan. Då är det inte så dumt om man har haft en rolig dag tillsammans. För föreningarna är det en möjlighet att få presentera sig och kanske locka nya medlemmar. Det brukar vara en härlig dag med mycket aktivitet, grillning och en massa skoj. NYTTAN från Laholms Sparbank 9

10 ??? Välkommen till oss Frågor och svar Ni är inte en del av Swedbank, men ändå har ni nästan samma varumärke. Varför är det så? Äger Swedbank er? Nej, vi är inte en del av Swedbank. Däremot har vi ett samarbete när det gäller vissa tjänster och produkter. IT-lösningar t ex. Man kan säga att vi drar nytta av de stordriftsfördelar som Swedbank erbjuder, men samtidigt är vi en egen självständig Sparbank som fattar alla beslut lokalt. Så Swedbank har inget ägande i Laholms Sparbank, tvärtom, Sveriges Sparbanker äger tillsammans nästan 10 % av aktierna i Swedbank. Att vi har snarlikt varumärke har med historien att göra. Sparbankseken är en gammal symbol för Sparbankerna. Här har du oss hela gänget. Alltid beredda att hjälpa dig. Kom in till oss och prata privatekonomi eller förhör dig om våra företagstjänster. Vi hjälper dig med pension och försäkringar. Vi kan prata sparande och placeringar liksom förstås bolån och krediter. Är du småföretagare skall du titta närmare på vårt paket Bättre affärer. Du kanske är ung och funderar på att starta eget. Då är Ung företagsamhet något för dig. Vi kan hjälpa dig att hitta vettiga betalrutiner och mycket, mycket mer. Välkommen in eller slå en signal. LAHOLM: Varför har ni inte öppet mer än till 15:00 de flesta dagar? Alla våra kontor har öppet måndag till torsdag 8:00-18:30 för tidsbokad rådgivning. Att vi stänger våra kassor tidigare än 18:30 beror på att våra kunders kontanttransaktioner har minskat kraftigt i antal de senaste åren. Kunderna är idag väldigt vana vid att använda både telefon- och internetbank, liksom våra tjänster i mobilen. Samtidigt ser vi att fler efterfrågar ett personligt möte när det gäller lån och sparande och den tidsbokade rådgivningen ökar därför starkt. Christel Alm Administration. Lena Herrstedt Ekonomichef. Lars-Göran Persson VD. Gunilla Lindgren Adminstration. Johnni Törneman Marknadsansvarig. Lena Svensson Administration. Renée Sunesson Administration. Björn Svensson Administration. Kerstin Bengtsson Administration. Ann-Christin Johansson Administration. NYTTAN ges ut av Laholms Sparbank, Stortorget 6, Laholm. Tel vxl Våxtorp: Bygatan 13, Våxtorp. Knäred: Dalavägen 1, Knäred. Ansvarig utgivare: Lars-Göran Persson. Produktion & grafisk form: Björnbäret Design AB (www.bjornbaret.nu). Text: Diana Wennberg Foto: Peo Persson (www.fotografpeo.se) om inget annat anges. Tryck: Veinge Tryckeri (www.veinge-tryckeri.se). Distribution: Posten. Marianne Färemo Rådgivare Bolån. Anders Karlsson Privatrådgivare. Elisabeth Ratz Privatrådgivare. Gunilla Mellberg Privatrådgivare. Björn Ottosson Privatrådgivare. Patrik Karlsson Privatrådgivare. Gert Larsson Kreditchef Privat. 10 NYTTAN från Laholms Sparbank

11 Andreas Lassas Rådgivare. Gabriella Galakvosciute Bankkassör. Jonatan Jacobsson Företagsrådgivare. Stefan Håkansson Företagsrådgivare. Anna Jönsson Företagsrådgivare. Christer Henningsson Företagsrådgivare skog & lantbruk. Johanna Lundin Administration. Foto: Laholms Sparbank Tova Persson Rådgivare. Sofia Johannesson Rådgivare. Henrik Andersson Rådgivare. Ingrid Folkesson Betalsystem. Ann-Christin Jönsson Företagsrådgivare. Pia Ragnarsson Tillför. Företagsmarknadschef. Caroline Johansson Försäkringsrådgivare. Dan Olsson Företagsrådgivare. Sara Tufvesson Privatrådgivare. Gunmarie Eliasson Privatrådgivare. Ann Christine Ohlsson Privatmarknadschef. Angela Bengtsson Rådgivare. Knäred: VÅXTORP: Anna-Carin L Jönsson Kontorschef Våxtorp och Knäred. Ros-Marie Henrysson Kassa/kundtjänst. Lena Johansson Rådgivare. Emil Elmbert Privatrådgivare. Foto: Laholms Sparbank Gunilla Emilsson Privatrådgivare. Lennart Nyqvist Rådgivare. Ros-Marie Henrysson Kassa/Kundtjänst. Marianne Nilsson Rådgivare. Foto: Laholms Sparbank NYTTAN från Laholms Sparbank 11

12 Rolf Johansson, Knäreds Samhällsförening Kaj Karlsson, ordförande I FÖRENINGEN BTK Serve Eskil Hartman, ordförande i Mellbystrandsföreningen Bankens sponsring hjälper oss göra Hökagården till en samlingspunkt för aktiviteter och ungdomar i Mellbystrand. Det hade länge saknats en naturlig samlingspunkt i samhället och jag tror att många Knäredsbor nu är både stolta och glada för sitt nya torg. Bankens sponsring till utformning och förskönande av torget har betytt mycket. Hur stor är Nyttan? Vi har byggt ut vår pinigshall och sökte medel till finansieringen från flera håll. Laholms Sparbanks bidrag till bygget var ett av de större och mycket välkommet. Vi strävar efter att hålla medlemsavgifterna nere, därför var minimala och effektiva byggkostnader ovärderligt. Varje år går stora pengar till sponsring och andra aktiviteter som gagnar kommunens innevånare. I nuläget får t ex 33 föreningar årliga sponsorbidrag. Men vilken Nytta gör pengarna? Vi frågande runt bland några som tagit emot sponsorpengar under åren. Joakim Strand, rektor Veingeskolan När kommunen inte ville släppa till pengar till vår nya skateramp fick vi Ja från Laholms Sparbank! Rampen är flitigt utnyttjad och betyder mycket för barnens utemiljö. Ronny Jönsson ordförande i föreningen bevara Blankeredsgården Pengarna till upprustning och material till Blankan gjorde stor nytta. Det var mycket positivt och gav en ordentlig skjuts åt verksamheten för ungdomarna. Trolle Rhodin, cirkusdirektör cirkus brazil jack Stämningen i cirkustältet var helt enorm. Det blev en sådan härlig atmosfär med alla dessa glada barn. Laholms Sparbank bjuder alla skolbarn i åk 2.3,4 och 5 på en härlig skrattfest. Lisbeth Magnusson medföljande förälder Foto: Lisbeth Magnusson Resan till Auschwitz var omskakande, men väldigt viktig. Eftersom kommunen inte anser sig ha råd att bidra till resan är jag väldigt glad att Laholms Sparbank gör det. Det blev ett minne för livet för ungdomarna och för mig. En inblick i vår mörkaste nutidshistoria. Krister Eriksson, ordförande i Föreningen Majblomman I Laholm Banken skänker lika mycket pengar som vi lyckats dra in på försäljningen. Det är fantastiskt. Pengarna går oavkortat till behövande barn i Laholms kommun. Följ oss på facebook! Laholms Sparbank har en egen sida på fb. Här hittar du aktuell information, tävlingar och annat kul som händer på banken. Och vår sida är välbesökt! När vi delade ut skridskor till skolorna i Laholm fick vi klick på Gilla knappen! Titta in du också. 12 NYTTAN från Laholms Sparbank

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små

Idrottsföreningen kamraterna 1898. En fotbollsklubb för stora och små Idrottsföreningen kamraterna 1898 En fotbollsklubb för stora och små IFK Västerås Fotboll IFK Västerås är en förening med lång och stolt historia. Klubben bildades den 19 mars 1898. Idag finns totalt 170

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

LAGETS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. LAGETS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till idrotten! Tjäna pengar till lagkassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL LAGKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT NYTT OCH TRYGGT

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

?Har du För dig som är ung! koll

?Har du För dig som är ung! koll Har du koll? För dig som är ung! Har du råd att bli vuxen? Alla tonåringar drömmer nog om att bli vuxen. Om att bestämma över sitt eget liv och ta sina egna beslut. Om friheten att tjäna egna pengar och

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Riksidrottsgymnasiet. Racing

Riksidrottsgymnasiet. Racing Riksidrottsgymnasiet Racing Framtidens racingförare ska utbildas Målet med Riksidrottsgymnasiet Racing i Mjölby är att utbilda talangfulla förare och ge dem förutsättningar att kunna bli morgondagens internationella

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Intervju med Kenneth, 63 år. Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K

f o t o o c h f i l m s e R i e t e c K N i N G s K a t e B o a R d Foto: DD, åk 3 a t e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o s K a t e Pa R K f o t o o c h f i l m S E R I E T E C K N I N G S K AT E B O A R D Foto: DD, åk 3 at e l j É f o t o - o c h f i l m s t u d i o S K AT E PA R K På Bryggeriets gymnasium läser du Estetiska programmet med

Läs mer

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening

Policy. Möjligheternas förening Ope Idrottsförening Policy Möjligheternas förening Ope Idrottsförening POLICY MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Kamratskap Trygghet Glädje Gemenskap Fotboll Efter egen förmåga Stärkt självkänsla Lek Inledning Ope IF är en av norrlands

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Hamnposten. Sven Jons brygga. Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett. dopp från Sven Jons brygga 2013

Hamnposten. Sven Jons brygga. Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett. dopp från Sven Jons brygga 2013 Hamnposten November 2012 Sven Jons brygga Bryggor är viktiga... Många vill vara med... Bräda för bräda närmar vi oss ett dopp från Sven Jons brygga 2013 Vill du ha ditt namn på en bräda? Bryggrenovering!

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU.

Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Sofia Bengtsson Mitt namn år Sofia Bengtsson, jag är 18år gammal. Jag går sista året på Plönningegymnasiet, med inriktning NIU. Där bor jag tillsammans med min häst Pilot. När vi inte går i skolan bor

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer!

www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! www.eksjo.se/eprofilen För dig som vågar och vill mer! Vad är E-profilen? Entreprenörsprofilen är ett individuellt val som är öppet för Dig, oavsett vilket programval du gör på Eksjö Gymnasium! Det här

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn

Virestad Bråthult Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Virestad Bråthult Stolthet Vi som varit engagerade i skolfrågan i Virestad sedan starten 2009 är mycket stolta över att kunna bedriva bra verksamhet inom skola fritids och förskola på landsbygden nära

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse STREET MENTALITY PARKOURKLUBB Street Mentality arbetar för... att främja spontanidrotten Vi skapar miljön, ungdomarna utformar aktiviteten. Vi vill att dagens ungdomar födda

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer