Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd"

Transkript

1 Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Projektdagbok den 9 juni 2011 Skriven av: Annika Thorvaldsson, Karin Hallgren och Valbone Shala

2 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 SYFTE... 3 STRÄVANDSMÅL... 3 UPPNÅENDEMÅL... 3 BAKGRUND... 4 KURSERNA... 5 PRAKTIKEN... 5 PRESENTATION PROJEKTLEDARE KARIN HALLGREN... 6 PROJEKTDELTAGARNA... 7 GÅRDSÄGARE... 7 REFERENSGRUPP... 8 ÖVRIGA AKTÖRER... 8 AUGUSTI... 9 SEPTEMBER VECKOANTECKNINGAR COMPETENS OKTOBER VECKOANTECKNINGAR COMPETENS NOVEMBER VECKOANTECKNINGAR COMPETENS DECEMBER VECKOANTECKNINGAR COMPETENS JANUARI VECKOANTECKNINGAR COMPETENS FEBRUARI VECKOANTECKNINGAR COMPETENS MARS VECKOANTECKNINGAR COMPETENS APRIL ARTIKEL I DALADEMOKRATEN OM NOMINERINGEN VECKOANTECKNINGAR COMPETENS MAJ VECKOANTECKNINGAR COMPETENS JUNI VECKOANTECKNINGAR COMPETENS UTVÄRDERING FRÅN DELTAGARNA I FEML. PROJEKTET ANALYS AV MATERIALET UTVÄRDERING FRÅN GÅRDSÄGARNA I FEML. PROJEKTET ANALYS AV MATERIALET SLUTUTVÄRDERING SAMMANSTÄLLNING

3 Förord Konflikter, krig, politiska konsekvenser och miljöförstöring är några bidragande faktorer för att människor tvingas att fly från sitt hemland. Att komma som flykting till ett nytt land innebär en anpassning till en ny kultur med annorlunda normer, lagar och regler. Flytten innebär både möjligheter och begränsningar, dock är varje upplevelse individuell. För mig började resan till Sverige sommaren En 17 årig tjej som kom hit med sin mamma och sina syskon. En resa som förde oss från det kända till det okända, från det välbekanta till det främmande. Under sex år bodde jag på olika flyktingförläggningar som asylsökande och under de senaste 13 åren har jag bott i Borlänge. Jag älskar Borlänge och Borlänge är för mig idag att vara hemma. Det är ganska mycket som krävs för att man ska känna att man hör hemma på en plats. För att få en höra hemma-känsla krävs att man har människor omkring sig som man känner samhörighet med, det krävs att man känner platsen, och framförallt förstår historien i det nya landet. Tiden, sammanhanget och helheten. Allt hänger ihop och är en ständig process. Idag är jag tvåbarnsmamma och arbetar som arbetsmarknadshandläggare hos Borlänge kommun. Mitt dagliga arbete går ut på att skapa sysselsättning för våra nya svenskar samt bygga broar mellan invandrare och majoritetssamhället. Inom detta arbete har jag haft förmånen att starta och driva projektet För en mångkulturell landsbygd. Ett projekt som ligger mig varmt om hjärtat. Att öppna dörren till detta projekt var som att komma in i en magisk värld där nya kulturer, nya kunskaper, nya utmaningar, nytt språk möttes varje dag. Stundtals har den magiska världen varit lite skrämmande och ibland har det varit stunder när jag tyckt att jag tagit mig vatten över huvudet. Det är vid dessa tidpunkter jag varit lyckligt lottad med många runt om kring mig som trott på både mig och idén. Projektet har verkligen inte varit en enda persons verk utan är summan av många människors ansträngningar. Tack Till de som direkt eller indirekt varit inblandade i projektets genomförande vill jag framföra ett varmt tack för allehanda hjälp, stöd och rådgivning. Framförallt min projektledare Karin Hallgren, kursledaren Annika Thorvaldsson, och studiehandledaren Hassan Abdikarim Ali. Det finns ytterligare några personer som varit av särskild stor betydelse för genomförandet av detta projekt. Lantbrukarna, Deltagare, Arbetsförmedlingen, Competens, Rektorn för Vuxenutbildningen Kenneth Dahlström samt mina chefer Marianne Sjöström och Torunn Ohlsson. Mitt allra största tack vill jag dock rikta till Länsstyrelsen i Dalarna som har möjliggjort projektet. Borlänge Valbone Shala Initiativtagare till projektet; För en Mångkulturell Landsbygd 2

4 Syfte o Att öka mångfalden på landbygden. o Att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet. o Att bidra till att säkra arbetskrafts behov inom den gröna sektorn. Strävandsmål o Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. o Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. o Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. o Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. o Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete. Uppnåendemål o 75 % av projektdeltagarna ska efter projektets slut antingen ha anställning eller vidareutbilda sig inom den gröna sektorn. o 50 % av företagen/gårdsägare ser möjligheter och resurser hos personer med invandrarbakgrund som i sin tur kan bidra till företagets och samhälles utveckling. o 50 % av projektdeltagarna och gårdsägare håller kontakten med varandra på något sätt. o Målet är att 75 % av deltagarna efter genomgått projekt rendera i någon form av anställning eller fortsatt utbildning inom de gröna näringarna. 3

5 Bakgrund Borlänge kommun har sedan lång tid tillbaka haft avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Avtalets omfattning är i dagsläget 30 flyktingar per år. Flyktingmottagandet har utökats under de senaste åren och under har Borlänge tagit emot ca 1000 nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Det stora mottagandet gör att Borlänge kommun har ett av de mest omfattande flyktingmottagandena i riket i förhållande till sitt invånarantal. Borlänge kommun har en välfungerande och upparbetad verksamhet för att ta emot, stötta och förbereda de flyktingar som kommer till Borlänge för ett liv i Sverige. En viktig del i vårt arbete är mottagning och introduktion, för att ge nyanlända personer de förutsättningar som behövs för att kunna lära sig svenska språket, försörja sig genom ett jobb, samt bli delaktiga i det svenska samhället som i sin tur leder till ömsesidig integration. De nyanlända som kommer till Borlänge är främst ifrån Somalia och Irak. En stor del av dessa personer är lågutbildade eller saknar utbildning helt. Invandrare som inte har förutsättningar att klara det svenska utbildningssystemet kommer att ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och möta arbetsmarknadens krav utan adekvat utbildning. Många av dem som vi arbetar med idag kommer från områden med starka jordbrukstraditioner och har erfarenhet av djurskötsel och jordbruk. Enligt en artikel i tidningen (Jord och Skog, 2008) så kommer de svenska lantbruken stå inför en generationsväxling där var tredje jord- och skogsbrukare går i pension fram till Det leder till brist på arbetskraft på landsbygden samtidigt som näringen tror att de gröna jobben kommer att sysselsätta personer under en femårsperiod. I EU:s landsbygdsprogram , har konstaterats att personer med utländsk bakgrund är i hög grad underrepresenterade inom jord- och skogsbrukssektorn och i Sveriges gles och landsbygder. De är även underrepresenterade i det regionala och lokala utvecklingsarbetet kring landsbygden. Därför behöver integrationen av nya grupper förbättras. Enligt programmet, skall fokus ligga på att öka informationen, kunskapsspridning, dialogen och nätverksaktiviteterna om de gröna näringarna, landsbygden och dess miljöer och livsmöjligheter (Landsbygdsprogrammet för Sverige ). I Sverige finns idag nästan 1,8 miljoner människor med rötter i ett annat land. En marknad på 1,8 miljoner är en stor marknad. Det finns potential att locka invandrare att starta företag eller arbeta inom trädgårdsnäringen, djurhållning osv. Genom ett ökat inflytande av dessa personer kan det svenska samhället få in ny kunskap, nya produkter, nytt företagande, arbetskraft och köpkraft. Det borde vara möjligt att ta vara på invandrare med vana av lantbruk för att möta branschens och arbetsmarknadens behov och efterfråga. Personer med invandrarbakgrund kan tillföra nytänkande och kreativitet för branschen. Mångfalden idag, ses som affärsnytta med nya kunder och nya behov. 4

6 Kurserna Utbildningens målsättning har varit att deltagarna som omfattas av projektet får en adekvat utbildning inom den gröna sektorn. Utbildningens innehåll har varit av den karaktär att deltagarna som genomgått utbildningen ska vara attraktiva och anställningsbara på inom den gröna sektorn. o Arbetsmiljö och säkerhet o Djurkunskap, grundkurs o Naturkunskap A o Lantbrukdjurs skötsel o Arbetslivet naturbruk o Mjölk- och nötköttsproduktion o Djursjukvård o Odling på åker o Grovfoderproduktion o Växt- och djurliv o Ekologi o Kretslopp o Datorkunskap Annika som har varit kursledare har även varit mentor och samordnare av kurserna. Praktiken Det har varit på arbetsplatsen som deltagaren har fått utveckla och visa upp sina färdigheter, kunskaper samt fått möjlighet att utvecklas och bygga ett kontaktnät med branschen. Praktiken har varit kontinuerlig under hela utbildningstiden. Karin har som projektledare varit samordnare av gårdarna och praktiken. 5

7 Presentation projektledare Karin Hallgren Det är för mig en ny och spännande utmaning att få den stora äran att vara projektledare för detta nyskapande projekt inom något jag håller varmt om hjärtat: - Vårt svenska lantbruk och chanserna för det att överleva på den fria marknaden och som en del av EU. Resan började i våras när Christer Sandberg blev kontaktad av Valbone Shala AME, Blge kommun angående ämnet. Christer Sandberg är redan involverad i ett flertal projekt och diverse uppdrag och tyckte att någon annan kunde ställa upp. Jag fick förfrågan och tycke uppstod emellan mig och Valbone. Hon verkar ha förtroende för mig, fast jag är en stadsapa enligt min man! Jag flyttade till Murbo 1991 och känner mig väldigt hemma ibland traktorer och gödselbrunnen Jag älskar nya utmaningar och är hopplöst nyfiken på allt och alla. Min mamma brukar säga att: - Lärdomen är inte tung att bära och att hälsa och tacka är gratis Projektet har haft en lång men bra uppstarts sträcka. Vi har intervjuat en massa trevliga människor med olika uppväxt och erfarenheter. Många utav de intervjuade har man velat lära känna mer och hjälpa genom att starta andra för dem bättre projekt. Vem vet vad som kommer efter detta? Jag, Maria (lärare på Competens) och Valbone har en bra kommunikation via telefon och sms, flera gånger per vecka. Det känns positivt att ha dessa två tjejer att ventilera med och använda som bollplank vid funderingar. När projektet är avslutat i juni ska jag sammanställa en utvärdering om hur allt har varit, både det bra och dåliga. 6

8 Projektdeltagarna Ismail Ibrahimov Muse Abukar Dhilow Ymer Hajdari Ammar Shaker Mohammed Aset Bazarbajeva Gårdsägare Christer Sandberg, Milsbo Kjell Sandström, Alderbäcken Kristin Sandström, Täkt Lars & Anna-Lena Karlsson Bo & Susanne Nilsson, Vassbo Per & Lena Eriksson, Floda by Karin & Sven-Åke Hallgren, Murbo 7

9 Referensgrupp Hassan Abdikarim Ali, Studievägledare, Borlänge kommun Valbone Shala, projektägare och delfinansiär, Borlänge kommun Annika Thorvaldsson, kursledare, Competens Karin Hallgren, projektledare, LRF Övriga aktörer Länsstyrelsen, med kontaktperson Erik Köpmans. Delfinansiär Rektor Kenneth Dahlström, examinator, Borlänge kommun. Arbetsförmedlingen tillhandahåller aktivitetsstöd och försäkringar till/för deltagarna och Hazim Abdullah är kontaktperson. Martin Pettersson har dokumenterat resan. Rektor Kenneth Dahlström tillsammans med referensgruppen utanför vuxenutbildningen i Borlänge kommun 8

10 Augusti Möte i Stadshuset Närvarande: Valbone Shala, AME Blge kommun Hazim Abdullah, A-F Lollo Bertilsson, Competens Abdullahi Alasow-Suudi, Integrationsenheten Blge kommun Karin Hallgren, Lrf Blge kommun har sökt medel till projektet ifrån LST och vi får ett positivt förhandsbesked. Det kommer ett officiellt beslut den 24/ Vi ska börja att intervjua deltagare måndagen den 30/8 i Stadshuset. De som ska närvara vid mötena är: Valbone Shala, Hazim Abdullah, Lollo Bertilsson, Karin Hallgren och tolk. Den 30/8 ska även den preliminära schemaläggningen vara klar och vilka dagar som ska vara teoridagar och vilka som ska vara arbetsplatsförlagd träning. Valbone påtalar vikten av en bra aktivitetsplan. Gårdarna som är utsedda är: Christer Sandberg, Milsbo Kjell Sandström, Alderbäcken Kristin Sandström, Täkt Lars & Anna-Lena Karlsson Bo & Susanne Nilsson, Vassbo Per & Lena Eriksson, Floda by Karin & Sven-Åke Hallgren, Murbo Planerad projektstart är v.37 13/9 i Competens lokaler på Sveagatan Valbone ska skicka en inbjudan till ett seminarium med information om projektet, mat och chans till nyskapande kontakter. Vilka är då inblandade egentligen och vad gör dem? Projektägare är Blge kommun med Valbone Shala som kontaktperson. Medfinansiär är LST med kontaktperson Erik Köpmans. Arbetsförmedlingen tillhandahåller aktivitetsstöd och försäkringar till/för deltagarna och Hazim Abdullah är kontakten där. 9

11 Utbildningsansvariga är Competens Utblidningar AB med Maria Borg som utbildningssamordnare och lärare Projektledare är Karin Hallgren, Lrf och samordnare gårdskontakt-deltagare Studiehandledare, lärare, tolk och alltiallo är Hassan Abdikarim Ali Styrgruppen består av: Torunn Ohlsson, Integration Antonis Kassitas, Arbetsförmedlingen Katarina Bexar, Competens utbildning AB Christer Sandberg, Lrf lokalavdelningen Referensgruppen består av: Valbone Shala, Integration Hazim Abdullah, Arbetsförmedlingen Maria Borg, Competens Hassan Abdikarim Ali, studiehandledare Karin Hallgren, Lrf projektledare Projektledaren sammanställer och dokumenterar möten, studiebesök, närvaro och frånvaro. Projektledaren ser till att problem och svårigheter som kan tänkas uppstå löses på ett respektfullt sätt. Inom projektet beslutade vi också att ha en s.k. mittrapport. Denna bör sammanställas lagom till projektets jullov. Deltagarna går efter skolschema så det innebär att de har Jullov from 18/12 tom 10/1 Projektet avslutas 10/6 då de får sommarlov. Projektet ska även ha en uppföljning och en utvärdering. Detta återkommer vi till. Utbildningen deltagarna får motsvarar gymnasiekompetens och ger deltagarna efter genomförd kurs ett betyg i ämnet. De kan totalt uppnå 900 gymnasiepoäng Intervjuer Vi har vårat första möte för att intervjua deltagare till projektet. Vi samlas hos Valbone i Stadshuset. Varje intervju tar ca 30minuter och vi frågar om uppväxt, social status, allergier, religion, tidigare anställningar och utbildningar, varför de vill vara med i projektet, om de har körkort, hur länge de varit i sverige och så vidare. Vi får napp på 2 deltagare. Aset och Hussein 10

12 Intervjuer Vi fortsätter attt intervjua potentiella deltagare. Valbone har kallat en hel del människor, varav några inte kommer. Det känns ok. Vi hittar resterande deltagare till projektet. Ammar, Ahmed och Hussein 11

13 September Möte Möte med Torunn om min projektanställning. Det beslutas att jag är anställd i projektet under Blge kommun. Valbone informerar om att Aset och Hussein hoppar av. Det har ekonomiska aspekter. Bägge kommer att förlora ekonomiskt på att börja denna utbildning Möte Möte med Valbone och Maria. Vi fortsätter att intervjua deltagare. Inget napp den här gången Möte Möte hos Competens. Vi börjar gå igenom vad som ska gälla när var och hur. Frånvarorapportering till Maria, Karin ordnar tider för utprovning av arbetskläder hos Fröbergs. Karin tar rätt på tiderna deltagarna ska vara på de respektive gårdarna. Praktiska saker som vem betalar bensinpengar? Det gör arbetsförmedlingen. Busskort? fixar soc. Var ligger gårdarna? Karin skjutsar och visar var, vi ska på rundtur Gårdsbesök Idag åker Hassan, Ahmed och Ammar tillsammans med mig ut och hälsar på några lantbrukare för att presentera sig. Vi åkte till Lasse Karlsson i Trönö och sen var vi ut till Bo & Susanne Nilsson i Vassbo. Efter det åkte vi till Fröbergs och provade ut arbetskläder till dem Intervjuer Nya friska tag med sökandet efter deltagare I vanlig ordning hos Valbone i Stadshuset. Vi hittar en till deltagare. Ismail ifrån Azerbadjan. En trevlig man med fru och barn som haft eget lantbruk i sitt hemland. 12

14 Deltagarna Möte hos Maria på Competens. De deltagare vi har fått till projektet är med: Ahmed, Ammar, Hassan och Ismail Möte Möte hos Competens. Vi letar fler deltagare. Inget napp än så länge Jag hämtar kläder från Fröbergs och levererar till Ahmed och Ammar. De måste ha dem för imorgon ska de till sin arbetsplatsförlagda praktik Studiebesök Jag hämtar upp Ismail och Hassan för ett studiebesök hos Kjell. Ahmed är hos Lasse Karlsson så vi åker dit och ser att han har kommit till rätta. Efter det åker vi till MurboGård och tar en gårdsvandring innan vi åker till Fröbergs och provar ut kläder Ny deltagare Valbone har hittat en ny deltagare som hon tycker bör få chansen att vara med i projektet. Han heter Ymer och har bott i Sverige sedan han var 3år. Jag åker till Competens och träffar alla. Deltagarna har lite frågor om kossar som jag besvarar så gott jag kan Studiebesök Jag hämtar Ymer och vi åker till Christer Sandberg i Milsbo för att titta på gården och för att visa vägen till honom. Sen bär det av till Fröbergs för utprovning av de obligatoriska arbetskläderna. Skyddskor och kläder är ett måste. Lantbruket är förknippat med så mycket skador så man kan aldrig vara tillräckligt försiktig. 13

15 Veckoanteckningar Competens FEML projektet bedrivs teoretiskt 3 dagar per vecka hos Competens Utbildning AB i Borlänge. Utbildning sker i Competens lokaler på Sveagatan 15 i Borlänge. Utbildare: Maria Borg, tel , Från och med januari 2011 är det Annika Thorvaldsson Studiehandledare: Hassan Abdikarim Ali. V deltagare av 5 skulle ha infunnit sig dag 1 hos Competens men endast 2 kom. Tredje deltagaren ringde och meddelade att han ej ville starta i detta projekt, han hade ändrat sig. Ammar och Ahmed startade och Karin Hallgren, LRF, kom och fikade tillsammans med Maria och deltagarna. Deltagarna fick material och information om projektet. Deltagarna fick göra ett test, språknivåtest samt en kartläggning. Kartläggningen handlade om tidigare utbildning, erfarenhet, familjesituation och framtida mål. Vi startade med att diskutera och jämföra deras utbildning och/eller erfarenhet av lantbruket i Sverige och respektive hemland. Sedan arbetade vi i boken Våra husdjur från Bonnier förlag. V. 38 Ytterligare en deltagare kom, Ismail, så nu är det 3 deltagare. Vi fortsatte att arbeta i Våra husdjur och diskuterade mycket. V.39 Ytterligare en deltagare kom, Ymer, så nu är vi 4 deltagare. Vi startade med kursen datakunskap och 2 böcker, Det svenska lantbruket 1+3. (Bok 2 kommer i ett senare skeende) Många lärorika diskussioner. 14

16 Oktober Intervju Jag åker förbi Fröbergs och hämtar upp de kläder som varit restade så att all utrustning blir komplett. Sen bär det av till Valbone igen för nya intervjuer. Ingen trodde nog att det skulle vara så här komplicerat att hitta 5 deltagare. Kruxet är att alla egentligen vill men vissa kan inte ens svenska för nybörjare och det kan bli lite klurigt att ha en tolk med hos lantbrukaren Vi hittar vår femte deltagare i formen utav Muse Länsstyrelsen Valbone och jag åker till Länsstyrelsen i falun för en ekonomi och redovisningsutbildning. Mycket intressant och givande. Tur att man kan ringa eller maila om man har några funderingar Arbetskläder Jag hämtar Muse & Hassan vid Stadshuset för att hämta ut arbetskläder och ett studiebesök hos mig. Det är hos Hallgrens i Murbo Muse ska vara i första hand Studieplanen Idag har vi i Competens lokaler en genomgång av studiematerialet och vilka ämnen de ska läsa för att kunna kvalificera in sig för ett betyg. Kenneth? Valbone, Maria och jag diskuterar flitigt studieplanen och enas om en plan som kan ge dem 900 poäng. Det är verkligen mastigt att läsa in tre gymnasieår på denna korta tiden och deltagarna måste vara otroligt motiverade för att ordna detta Deltagarnas verktygslåda Karin åker till Competens med en komplett verktygslåda. Våra stackars deltagare har problem med nåt som för oss är ganska självklart namn på verktyg. Tänk vad man kan ta saker för givet när man kan det! Alla våra deltagare är nu ute på sina gårdar och praktiserar torsdag och fredag. 15

17 Gårdsbesök Jag och Maria åker runt till gårdarna och presenterar fröken Maria Arbetsfördelning Möte med Valbone, Maria och Hassan. Vi går igenom vilka olika arbetsuppgifter vi har och vad jag som projektledare ska göra, bland annat rapportera till Valbone om Lunchseminarium på Tjärnkraft Vi var 29st deltagare som lyssnade på olika föredragare och sen åt vi en jättegod lunch med mat ifrån olika kulturer. Jag känner att för mig är det sånt här som är mycket intressant och utvecklande att få ta del av andra människors sätt att vara och ger mig en ökad förståelse för invandrare i Sverige Deltagarbyte Ahmed har fått avsluta sin utbildning på grund av att projektet var för svårt för honom. Muse får överta Ahmeds plats hos Lasse Karlsson och alternera oss emellan. 16

18 Veckoanteckningar Competens v.40 Fortsatte med datakunskap och att arbeta i böckerna Det svenska lantbruket. Fortsatt många diskussioner. v.41 Skriftligt prov på vad de har lärt sig till dags datum. Lade till bok 2 i Det svenska lantbruket och började med området Tema arbetsmiljö och säkerhet Torsdag 14/10 var Maria Borg, Competens AB och Karin Hallgren, LRF ut till gårdarna på gårdsbesök. Diskussioner som vanligt. v.42 Arbetar med Det svenska lantbruket bok 2 och arbetsmiljö och säkerhet. Mycket diskussioner v.43 Start av Djurkunskap grundkurs. Föreläsning/utbildning av Hans-Erik Mattson, LRF. Säker Gård/ Sunt bondförnuft Hassan hade föreläsning om tillgången på mat i världen. Diskussioner 17

19 November Möte om praktiken Möte med Valbone och Maria om deltagarna och genomgång av vilken problematik som har uppstått. Jag tror att mycket handlar om kommunikationsproblem och språkförbistring. Deltagarna är lite missnöjda med att de inte får göra allt såsom att bland annat köra traktor och andra motorredskap. Det här är en typisk händelse som jag som lantbrukare har sett flera gånger när man får hem en praktikant som bara vill köra traktorn för den är stor och frän. Sen att den kostar en miljon kronor är sekundärt och att de inte vet hur man ska göra för att köra är också sekundärt. Jag tycker liknelsen med ett barn i en godisbutik är slående lika. Det positiva är att deltagarna är sugna på att prova på och lära sig. Tids nog så får de nog prova. Det beslutas att deltagarna från och med v. 46 enbart ska ha en dags praktik per vecka. De ska istället ägna sig mer åt studierna. Detta gäller fram till och med v.10 då de återigen ska vara på gårdarna 2 dagar per vecka. Vårbruket börjar så smått däromkring så då finns det mer för deltagarna att göra. Nu i november till och med februari är det mest service och reparationer av inredning och maskiner som gäller Reseersättning Deltagarna blir kallade till A-F för att skriva på papper om reseersättning Möte och ny deltagare Möte Competens. Jag har lite böcker med mig om jordbruket som deltagarna bör läsa igenom. Det är bestämt att kvinnan som hoppade av i början ska få en chans att börja igen. Hon heter Aset och kommer att få vara hos Kristin Sandström i Täkt. Hon föder upp ungdjur från Kjell Sandström. Ungdjuren säljs sedan tillbaka till Kjell som högdräktiga kvigor. 18

20 Möte med Blge kommun, gårdsägare och arbetsförmedlingen Närvarande: Valbone Shala Hassan Abdikarim Ali Maria Borg Susanne Nilsson Christer Sandberg Kjell Sandström Hazim Abdullah Christine Sandström Karin Hallgren. Gårdarna uppmanas att fakturera sina deltagares timmar tom Man uppger endast de faktiska timmarna deltagaren varit på gården. Detta för att kommunen tänker ansöka om förskottsutbetalning ifrån LST. Vi går varvet runt och alla gårdsägare redogör för hur det har varit på gården fram tills nu. I stort sett så sköter sig deltagarna när de väl är på gårdarna. Problemen som varit är att de har svårt att hålla tider (förutom Ammar) och att de gärna vill gå tidigare Det är egentligen väl förståeligt med tanke på att vissa deltagare bott i Sverige i många år och aldrig egentligen haft några speciella tider att passa. Nu ställs det andra krav i en hast och det är inte alltid så lätt. Detta bör deltagarna jobba med. Ska de ha en chans till arbete måste de visa sig pålitliga och ansvarstagande. Det räcker inte med att de sköter teorin för att sedemera kunna få ett arbete. Maria mailar varje vecka till gårdarna och berättar vad vi gör i skolan. Gårdarna anpassar praktiken så gott det går efter områdena. Deltagarna tar med sig frågor till gårdarna och redovisar muntligt svaren på teorilektionerna. Maria mailar närvarolistan till Valbone och Karin varje månad. Det har varit lite kiv om det här med att köra maskiner Ismail har fått köra mycket traktor, Muse har fått köra minilastare och Ymer har provat lite traktor. De andra upplever detta som lite orättvist. Men tilläggas ska att kursen innehåller inte maskinkörning. Det är upp till gårdsägaren att bestämma hur mycket och om deltagaren får köra motordrivna fordon. Till våren är det lättare att bedöma vad som är relevant för eleverna inom det området. Vi bestämmer oss för att tala med deltagarna efter lunch för att uppdatera dem om situationen. Vid frånvaro bestäms gången så här: Gårdarna rapporterar till Karin som rapporterar till Maria, Hazim och Valbone. Vid teorifrånvaro rapporterar Maria till Hazim, Karin och Valbone. Jag hoppas vi får ihop det i slutändan 19

21 När jag nu skickar detta så finns alla som var med på mötet med på mail listan. När ni svarar att ni läst detta så klickar ni på svara alla -knappen. Då ser alla att just du har läst detta. På så vis kan vi ha en god kommunikation hela tiden och när det behövs. Även vid frågeställningar och funderingar så kan vi ha varandra som bollplank. När faktura skickas på deltagarna så ska dem skickas i kuvert med adress: Blge Kommun attention: Valbone Shala, Integration, Borlänge. OBS! Ni skriver på fakturan de uppgifter ni fått av Karin. Nåt oklart? Maila Karin isådanafall Fakturorna skickas sen vidare till Fagersta för utbetalning. Det är även bra om man kan fakturera 1ggr per månad så att inte allt kommer på slutet. 13,30 hos Maria Borg på Competens. Närvarande: Valbone Hazim Maria Hassan Karin Ymer Ismail Ammar Muse Vi redogör för vad som sagts på föregående möte och att trots lite problem så går projektet framåt. Deltagarna får en liten uppsträckning om vitsen av att hålla tider och att tala om när man är förhindrad att komma. De informeras också om att de måste anmäla till försäkringskassan när de inte är på sin praktikplats. Detta för att kunna erhålla ersättningen. Deltagarna skriver upp milen de kör, alltså de faktiska milen när de fysiskt kört t-o-r till gården. De beröms av Valbone och Maria för att de faktiskt jobbar på och sköter den teoretiska biten jättebra. Maria förklarar dock för dem att de måste även ha den praktiska biten godkänd för att få betyg i kursen. Hazim skickar papper till Maria som deltagarna ska skriva på och returnera. Det är för deras fortsatta studier från och med nästa termin. Vi påtalar än en gång vikten av att fråga om man inte förstår eller är osäker. Chansa inte! Fråga! Bondens dagliga arbete är ofta ganska enformigt och likalydandes. Det är så det är, tyvärr. Det hela är uppbyggt på rutiner för att djuren ska ha så lika som möjligt varje dag. Det är ju så Deltagarna får till uppgift att ha med sig någon fråga till Lantbrukarna som de ska försöka få svar på. Det ska vara frågor rörandes det de har läst tidigare i veckan. Vid sjukdom informerades deltagarna om att de ska: Ringa gården direkt på morgonen om de har praktik Ringa Competens direkt på morgonen om de har teori 20

22 Alltid ringa Försäkringskassan Vid ledighet: Fråga om lov i så god tid som möjligt! Vill någon deltagare prova på nåt eller använda nån form utav utrustning på gården fråga alltid före! Man ska inte ta för givet att det är ok. Det är alltid större chans att få göra nåt om man frågar. Maillista: Bo & Susanne Nilsson: Kjell Sandström: Christer Sandberg: Christine Sandström: Lars & AnnaLena Karlsson: Karin & Sven-Åke Hallgren: Hassan Abdikarim Ali: Hazim Abdullah: Valbone.Shala: Vi avslutar med att bestämma ny tid för möte med Valbone i Stadshuset, Fredagen den 21 januari kl

23 Veckoanteckningar Competens v.44 Fortsatte med djurkunskap grundkurs. Föreläsning/information om hur det är att arbeta som djurskötare idag i Sverige. Djurskötare Helen Johansson kom. Hassan hade en föreläsning om tillgången av vatten i hela världen. Samtal v.45 Naturkunskap A. Många långa samtal. Hassan hade föreläsning om miljö. v.46 Prov i djurkunskap grundkurs. Arbetade vidare i Naturkunskap A och diskuterade naturkunskap. v.47 Prov i Naturkunskap A Måndag den 22/ började en ny deltagare - nu är vi som planerat 5 deltagare! Hassans lektion CAP (Gemensam jordbrukspolitik) Start av nästa kurs; Lantbruksdjurs skötsel 22

24 December Studiebesök Vi åker till Siljans Chark på studiebesök. Jag, Hassan, Ismail, Aset, Muse och Ymer kommer till Mora vid 10-tiden och vi blir trevligt bemötta av Produktionschefen Patrik Eriksson. Han guidar oss runt med van hand och vi får se hela produktionskedjan. Det hela tar ca 2timmar och alla synintryck gör oss lite sugna i magen. Deltagarna vill gärna ha smakprov men tyvärr så fungerar det inte så Men istället så åker vi till Ismails kompis som driver pizzeria och får oss ett skrovmål där istället. Maria Borg har avslutat sin anställning hos Competens till förmån för annan tjänst på hemorten. Annika Thorvaldsson kommer att ersätta Maria från och med den 24 januari. Maria och Annika arbetar med att göra en överlämning. 23

25 Veckoanteckningar Competens v.48 Förberedelse inför studiebesöket den på Siljans Chark AB (slakteri) Fortsätter med kursen; Lantbruksdjurs skötsel del hälsa och sjukdom samt fortplantning och reproduktion. Prov på måndag den 6 december. Många diskussioner om detta ämne! Hassans lektion hållbar utveckling. v.49 Måndag; prov! Sammanställde frågor/funderingar inför studiebesöket på onsdag. Hassans lektion inställd pga. att deltagarna behövde mer tid för att träna inför provet. Onsdag; ett mycket uppskattat studiebesök på Siljans Chark AB men deltagarna var besvikna på att de inte fick provsmaka. Fredag: Deltagarna och Maria lagade mat hemma och tog med till Tjärn Kraft och bjöd in Valbone Shala, Hazim Abdullahi och Karin Hallgren på lunch. Mycket trevligt! v.50 Sista veckan innan jullovet. Vi studerade, läste och svarade på frågor inom området foder och näringsbehov. Hassans lektion: Han gav deltagarna material; Växthusgaser och Växthusgaser från jordbruket som deltagarna ska läsa under jullovet. 24

26 Januari Veckoanteckningar Competens v.4 Idag börjar Annika Thorvaldsson på FEML. Första dagen träffas alla deltagare, kollegor och presenterar sig. Deltagarna berättar att de har varit mycket nöjda med Maria och hennes upplägg Måndag: Introducerar mig och gruppen får presentera sig. Vart befinner de sig? (Titta på kursplanen tillsammans) Vad har varit bra än så länge? (Både kursupplägg, med projektet)vilken undervisningsform är att föredra? ( Föreläsningar, uppgifter, diskussioner, inlämningar, muntligt skriftligt?), vidare berättade de om sina gårdar. Efter hand arbetade vi vidare med instuderingsfrågor sedan innan jullovet Tisdag: Genomgång av animaliska livsmedel + arbetsuppgifter Onsdag: Genomgång av inhysningsmetoder + arbetsuppgifter 25

27 Februari Möte Annika, Valbone, Hassan och jag har möte och går igenom vad som ska ske den närmsta veckan. Vi ska börja med utvecklingssamtal from 18/2 Mina arbetsuppgifter är att driva projektet framåt och se till att alla inom projektet arbetar åt samma mål. Jag ska även ge alla en gemensam bild av vad vi inom projektet ska/bör uppnå. I mina ansvarstaganden igår även att kalla till möten, problemlösning, måluppföljnning, dokumentation, utvärderingar och att boka aktiviteter inom projektet Artikel i LAND Maria Walraven ifrån Lrf besöker Ismail Ibrahimov på sin praktikplats hos Kjell Sandström. Det blir en trevlig pratstund som resulterar i en fin annons i Land. Ismail, Karin och Kjell poserar glatt Hemma i byn i Azerbadjan hade Ismail Ibrahimov, 48, köttaffär, slakteri, mejeri, grönsaksodling, vintillverkning, 20 mjölkkor, några tjurar, 300 får, häst och åsna. Nu praktiserar han hos en mjölkbonde och läser in motsvarande naturbruksgymnsium på ett år. En mångkulturell landsbygd heter pilotprojektet som Borlänge kommun tagit initiativet till och som började i höstas och avslutas i maj. Invandrare får utbildning i svenskt jordbruk och dalabönder får möta främmande kulturer. Ett 40-tal personer sökte till de fem platserna. Ismail Ibrahimov, som kom till Sverige 2002, fick en av dem. Övriga praktikanter kommer från Irak, forna Jugoslavien, Ryssland, och Somalia. I Azerbadjan handmjölkades korna och tekniken inskränkte sig till en separator. Hos Kjell Nordström i Alderbäcken mjölkas de 110 korna i robot. Ismail är inte imponerad. 26

28 Det blir bättre när man mjölkar för hand. Då känner du om något är fel med kon, säger han. Men arbetskraften är för dyr i Sverige. En stor behållning för Ismail har varit att lära sig en massa nya svenska ord, som juver, sporer och löpmage. Han tycker också det är intressant att se vilket foder de svenska korna får och lära sig om de lagar som styr svenskt jordbruk. Men allra mest har han uppskattat att köra Kjells traktor. Den är bättre än en Mercedes! säger han. Karin Hallgren från Stora Tuna-Torsångs LRF-avdelning är projektledare. Jag tycker det här är en bra idé. De får in en fot i det svenska samhället, säger hon. Och Kjell Sandström är nöjd. Visst har det gått bra, säger han på sitt fåordiga sätt, och ler bara åt Ismails ivriga försäkran om att Kjell och hans mamma nu tillhör hans familj och att den återstående uppgiften är att skaffa Kjell en fru. Maria Walraven Möte Möte med Valbone Shala och Torunn Ohlsson på Blge kommun om min tjänst som projektledare. Det beslutas att jag ska gå ner på min tid inom projektet ifrån 50% till 30% till förmån för att ge Annika mer tid Möte Möte på Competens med Annika Thorvaldsson, Susanna Flamborg, Valbone Shala, Karin Hallgren, Hassan Abdikarim Ali, Mickael Maad. Annika upptäcker tre kurser (växt och djurliv, ekologi och kretslopp) som ligger parallellt i kursplanen, dessa är dock inte påbörjade ännu. Vidare finns inget underlag för kursen Datorkunskap 50p som låg på vårterminen

29 I dagsläget ser planeringen därför ut som följande: Genomarbetade kurser Arbetsmiljö och säkerhet 50p Naturkunskap A 50p Djurkunskap grundkurs 50p Lantbrukdjurs skötsel 150p Totalt: 300 p Kurser framöver Arbetsliv naturbruk 100p Datorkunskap 50 p Mjölk och nötkött produktion 100p Djursjukvård 150 p Grovfoderproduktion 50 p Växt- och djurliv 50p Ekologi 50 p Kretslopp 50 p Totalt: 600 p Vi resonerar kring hur vi ska lösa upplägget framöver, vi kom fram till att Mats från Competens eventuellt kan ta kursen i Datorkunskap. Hassan kommer ta hand om kurserna i Ekologi och Kretslopp på fredagar (till och med v 10, som det ser ut i dagsläget). Detta leder till att vi har 450 p kvar normal undervisningstid (mån ons). Vi pratar om att tidsplanen är intensiv och att vi måste följa upp planeringen framöver så att tidsplanen håller. Vi diskuterade vidare om Annikas tjänst på 50 %, och vilka arbetsuppgifter som ingår däri. De 50 % avser tid till planering och lektioner. Karin har avsatt 20 % av sin tjänst till Annika, vilket resulterar i en 70 % tjänst, 20 % ska då i dagsläget gå till besök hos bönderna, utvärderingar och utvecklingssamtal. Valbone ska prata med sin chef om möjligheter till ytterligare timmar för Annika. Nästa tillfälle till möte vill Valbone att hennes chef ska vara medverkande om det är möjligt. Annikas arbetsuppgifter inom projektet kan beskrivas så här: Nuvarande: Planering av lektioner (inläsning, materialframställning, uppdateringar, sökande på Internet) 28

30 Arbete med instuderingsmaterial Uppföljning kring praktiken Kursplaneringar Prov, rättningar Uppdateringar kring Fronter samt mail. Möten och information kring detta Enskilda handlingsplaner Veckoanteckningar Uppföljning av planering och tidplan Studiebesök med utvärderingar (ex. Ockelbo) Arbetsplatsträffar Utvecklingssamtal (mina egna prestationer) Arbetsplatsmiljö, beställning av material osv. Kommande: Utvärderingar för deltagarna och gårdsägarna Utvärdering sammanställning inför möte! Besök på gårdarna, information med informationsmaterial kring bedömning Uppföljning med ökad kontakt med gårdarna Förberedelser inför möten (ex styrgruppsmöten) Utvecklingssamtal för deltagarna samt dokumentation Uppföljningar och möten med Valbone och Karin Besök nr 2 på gårdarna Planering och uppföljning kring kursplanen Möte med examinator 29

31 Studiebesök Besök på Ockelbo Kyckling. Här får deltagarna chans att prata om uppfödning, slakt och fina råvaror Möte Närvarande: Valbone, Torunn, Hassan, Annika, Susanna, Karin Ett orosmoln har dragit över. Deltagarna har tappat tid i planeringen och nu verkar det snävt med tid för att hinna med att få alla godkända. Vi ska ha ett möte med Kenneth för att se om vi kan göra om planeringen eller förlänga, dra ner på praktiken eller liknande. 30

32 Gårdsbesök Annika och Karin är på gårdsbesök. Första besöket är hos till Bo och Susannes där Ammar har sin praktik, vi stämmer av hur det går med praktiken och Susanne får information kring betygsättning, planering och en enkät för utvärdering. Det blir ett trevligt samtal i fikarummet men efter ett tag vinkar vi hejdå till Ammar och Susanne för att åka vidare till Kjell. Hos Kjell har Ismail sin praktik. Då vi kommer till gården så är seminören på besök och efter ett tag kan vi få en pratstund med både seminören, Kjell och Ismail. Kjell får samma information som Susanne. 31

33 Veckoanteckningar Competens v.5 Måndag: Idag så gör vi ost tillsammans, Ismael leder det hela med sina kunskaper! Valbone, Susanna, Karin och Martin (filmare) är alla med och provsmakar, blir mycket gott och trevligt! Martin filmar en del och slutet av dagen blir fylld med diskussioner om mat, miljö, olika förutsättningar osv. Tisdag: Vi studerar inför provet, repeterar och går genom material. Möte med Karin och Valbone angående upplägg, studiebesök, utvärdering, kommande aktiviteter, möten och fördelning. Onsdag: Prov på Lantbruksdjurs skötsel och sedan intro för nästa vecka. Vi ska i nästa tema Arbetsliv naturbruk arbeta i grupper och redovisa muntligt. Börjar med att söka information om yrken som kopplas till naturbruk. Skickar med frågor som ska diskuteras med lantbrukarna på praktiken. v. 6 Måndag: Genomgång av förra veckans frågor, ny genomgång av arbetet, indelning i grupper, info om Ockelbo kyckling, genomgång av provet. Hassan har föreläsning om ekologi och vi har diskussioner i gruppen. Möte med Valbone, Karin, Susanna och Hassan om kursplanen. Hassan ska ta två kurser som ligger förlagda på fredagar. Tisdag: Börjar arbeta med grupparbetet, info om förväntningar, får en text om ekologisk odling och dess konsekvenser att studera inför nästa onsdag. Onsdag: Studiebesök på Ockelbo kyckling Fredag: Undervisning med Hassan (Kretslopp) 32

34 v.7 Måndag: Genomgång av artikel kring behovet av kompetensutveckling från jordbruksverket, sedan grupparbete. Diskussioner kring utvecklingssamtal. Tisdag: Karin på besök utvärdering av studiebesök, fortsatt arbete med grupparbete. Onsdag: Genomgång kring artikel om ekologisk odling och dess konsekvenser, genom gång av nästa kurs och diskussioner kring detta. Redovisning av gruppuppgift, diskussioner. Fredag: Utvecklingssamtal och Datorkunskap v.8 Måndag: Genomgång kring Genetik med Hassan, instuderingsuppgifter att arbeta med under dagen och tisdagen. Efter middagen blir det möte med Torun, Valbone, Susanna, Hassan och Karin om projektet och projekttiden. Tisdag: Hemmastudier, Annika på APT Onsdag: Genomgång kring avel och nya uppgifter om sjukdomar Torsdag: Praktik för deltagarna och Karin och Annika på gårdsbesök Fredag: Datorkunskap 33

35 Mars Frukostmöte Möte med Pirjo Gustafsson från LFR, hon berättar bland annat om nya vägar till matmarknaden, om LRF, vilka stöd man kan söka och hur man ska gå till väga för att starta eget. Det blir ett mycket givande och diskussionsrikt möte Möte Möte med Torun, Valbone, Karin, Annika och Hassan på statshuset Studiebesök Besök på LG Husdjurstjänst i Borlänge. Här fick deltagarna fördjupade kunskaper i hur samarbetet lantbrukare- semin fungerar. Deltagarna fick chans att diskutera och ställa frågor kring avel, foderstater och djurvård. Kicki visar avhornings verktyg och principen för hur en inseminering går till. 34

36 Gårdsbesök Annika och Karin på gårdsbesök. Börjar hos Krister och Lena. Som har Ymer som sin praktikant. Då vi kommer dit är det full fart i ladugården men efter en liten stund går vi in och fikar i huset. Krister får inforation kring planering, betygsättning och även enkäten för utvärdering. Efter en stunds prat och diskussion så åker vi vidare till Lars och Anna-Lena. På denna gård är det Muse som praktiserar. Lars får information och vi pratar om hur det går för Muse. Sista besöket blir hos Per och Lena. Gården är nybyggd och Aset har för första gången varit med på denna gård då hon vanligtvis är hos Kristine. Vi informerar och kollar av hur det har gått för dagen och hur Aset verkar trivas. 35

37 Veckoanteckningar Competens v.9 Måndag: Föreläsning om Avel med Hassan, titta på svaren från frågorna kring Mastit, börja arbeta med produktionssjukdomar. Tisdag: Möte med Pirjo (LRF: S företagscoach) Genomgång av svaren till produktionssjukdomar. Jobba inför provet. Diskuterar kring produktionsförbättrande åtgärder på mjölk och köttproduktion. Onsdag: Prov 1 i Mjölk och köttproduktion, sedan sökning på nätet i arbetslivssyfte, ex Lrf, arbetsförmedlingen, växthus, maskinring. Efter lunch genomgång av resultatet från internet samt Miljöhusesyn och Naturbrukets husdjur om foderstater att läsa till nästa vecka. Torsdag: Praktik, Annika och Karin på gårdsbesök tar med utvärderingar Fredag: Datorkunskap v.10 Måndag: Instuderingsfrågor till område för foderstat, mjölkproduktion, produktionsförbättrande åtgärder. Gör utvärderingarna för deltagare. Tisdag: Genomgång på svaren till instuderingsfrågor + diskussioner Onsdag: Genomgång av miljöhusesyn, Genomgång av foderstater med hjälp av tabeller. Torsdag: Praktik Fredag: Datorkunskap V.11 Måndag: Prov i produktionssjukdomar och foderstater. Söker jobb direkt efter provet. Börjar med djursjukvårdkursen efter lunch Tisdag: Efter gårdagens möte så ska vi börja med Odling på åker, och vi lägger Djursjukvård åt sidan. Läser tillsammans materialet om Kraftfoder. Onsdag: Instuderingsuppgifter kring Kraftfoder, genomgång av svar. Torsdag: Arbetar med växtföljder och får material till Stråsäd- skadedjur och sjukdomar Fredag: Datorkunskap 36

38 v.12 Måndag: Genomgång av veckans frågor. Gå genom svaren till: Stråsäd- skadedjur och sjukdomar samt pluggar inför provet, deltagarenkäten! Tisdag: Prov på Kraftfoder och Växtföljd. Efter prov: Sök jobb på och Arbetar med markkartering och jorden, diskussioner. Onsdag: Föreläsning av Hassan i Odlingsmetoder ur ett hållbart naturbruk. Genomgång av svar till Markkartering och jorden Torsdag: Dränering och bevattning, med genomgång av svaren, Martin kommer och filmar Fredag: Datorkunskap v.13 Måndag: Växtnäring instuderingsmaterial, frågor till semin? Tisdag: Studiebesök hos LG Husdjurstjänst i Borlänge Onsdag: Utvärderar gårdagen, Genomgång av svaren till Växtnäring, förbereder prov och datorkunskapen Torsdag: Prov 2 i odling på åker, genomgång av grovfoderproduktion. Läser i boken Naturbrukets husdjur tillsammans. Fredag: Datorkunskap 37

39 April Frukostmöte Frukostmöte med Gårdsägarna. Närvarande: Valbone, Torunn, Kjell, Krister, Hassan, Annika, Karin och Lars. Competens berättar lägesrapport, deltagarna och framgångar, hinder, vi visar den utvärdering som gjorts. Gårdsägarna berättar om hur det går för deltagarna på praktiken, det kommer upp att det är lite svårigheter med att passa tider, telefonanvändning som vi ska prata med deltagarna om. Vi planerar att ha en avslutningsfest 27/5 vet inte var, och hur än men vi ska arbeta fram en plan. Vi planerar att bjuda in Erik Köpmans på föreläsning om gårdsstöd för att deltagarna ska kunna ställa sina frågor om detta och få mer information Gårdsbesök Idag är Annika och Karin ute på gårdsbesök hos gårdsägare Kristine. Det blir en kort visit då Kristine ska på resa men vi ger information och Kristine berättar hur planen ser ut framöver för Aset på gården Frukostmöte med MurboAnna Möte med Anna Reyier, som har ett eget mejeri hemma på gården. Hon berättar sina erfarenheter om att starta eget företag, hur hon går tillväga med osttillverkningen i dagsläget, vi diskuterar om vilka kontakter som är viktiga, personliga mål och framtiden. Deltagarna får chans att byta idéer och smaka på de fina ostarna. 38

40 Möte Närvarande: Annika, Karin och Valbone Återkopplingsmöte, vi pratar om hur det går i projektet med teorin och praktiken. Det flyter på bra med undantag för vissa diskussioner om frånvaro. Vi vill poängtera vikten av att deltagaren har en rak kommunikation med lantbrukaren vid frånvaro. Vi planerar avslutningsfest med alla förberedelser som behöver delegeras ut. Under tiden som vi har möte får vi också det glada beskedet att projektet är nominerat som Dalarnas bästa integrationsprojekt av Länsstyrelsen! 39

41 Artikel i Dalademokraten om nomineringen Projekt om integrationsarbete nominerat Publicerad: :50 Borlängeprojekt om integrationsarbete är nominerat av Länsstyrelsen Dalarna till Landsbygdsnätverket. Projektet är nominerat i klassen Dalarnas bästa integrationsprojekt. Projektet bidrar positivt till attitydförändringar inom branschen enligt Länsstyrelsen Dalarna. Borlänge Kommun, i samverkan med LRF och Arbetsförmedlingen, har under förra året startat ett lantbruksyrkesprojekt, där syftet är att öka mångfalden på landsbygden samt väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund. Att bidra till att säkra arbetskraftsbehoven inom den gröna sektorn är också ett av projektets mål. Självklart är vi väldigt glada. Vi ser att det går framåt. Projektet hade inte gått att genomföra utan hjälp av LRF, Arbetsförmedlingen, Kompetens och Vuxenutbildningen, säger projektets initiativtagare, Valbone Shala, arbetsmarknadshandläggare på kommunens integrationsenhet. Lantbruksyrkesprojektet är finansierat med EU- medel, Landsbygdsprogrammet. I projektet får deltagarna en adekvat utbildning,teori och praktik, inom den gröna sektorn. Förutom utbildningen finns också ett syfte med projektet på så sätt att kommunen vill skapa ett fungerande nätverk för deltagarna där de kan få hjälp med kontakter, råd och tips. I juni i år kommer beskedet om borlängeprojektet gått vidare i nomineringen. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är en av prisutdelarna. Landsbygdsnätverket består av en rad olika aktörer och verkar både nationellt och internationellt. Länsstyrelserna i Sverige, Jordbruksverket, Sametinget, Skogsstyrelsen och Leadergrupperna står för nomineringarna i tävlingen. MARIA SVENSSON

42 Veckoanteckningar Competens v. 14 Måndag: Filmvisning av odling på åker, material från Somalia och växthus. Susanna Flamborg håller föreläsning och workshop. Tisdag: Läser tillsammans i boken Naturbrukets husdjur. Grovfoderproduktion instuderingsmaterial Onsdag: Instuderingsmaterial Vallar Torsdag: Genomgång av svaren till grovfoderproduktion och vallar, börjar kolla på Miljöhusesyn. Fredag: Datorkunskap. Annika och Karin på gårdsbesök hos Kristin (Asets praktikplats) 41

43 v. 15 Måndag: Filmvisning Cellernas värld Svtplay. + Filmer om växthus och odling. Miljöhusesyn genomläsning. Tisdag: Prov för halva gruppen i Grovfoderproduktion. Frukostmöte med MurboAnna, frågor till praktiken! Miljöhusesyn redovisning. Onsdag: Hemstudier i Datorkunskap och prov, Annika på utbildning med Competens Torsdag: Praktik Fredag: Genomgång av frågor från praktiken. Prov i Grovfoderproduktion (Halva gruppen). Datorkunskap (sista gången med Mats Tures). Djursjukvård intro. v. 16 (Annika bortrest) Måndag: Praktik Tisdag: Praktik Onsdag: Praktik Torsdag: Praktik Fredag: Lediga! Röd dag! v.17 (Annika bortrest, Hassan tar rodret!) Måndag: Lediga! Röd dag! Tisdag: Genomgång av materialet djursjukvård med svar. Onsdag: Filmvisning om djursjukvård, 42

44 Planer på nytt slakteri - Mittnytt SVT Play Del 2 av 10 - Djursjukhuset SVT Play Del 7 av 10 - Djursjukhuset SVT Play Del 8 av 10 - Djursjukhuset SVT Play Del 9 av 10 - Djursjukhuset SVT Play Övrig tid: Studerar inför provet! Torsdag: Praktik Fredag: Prov i djursjukvård. 43

45 Maj Möte med Kenneth Dahlström Möte på Competens. Alla deltagare, Kenneth (rektor vuxenutbildningen), Martin (filmar), Karin och Annika träffas först alla tillsammans sedan låter vi deltagarna arbeta på medan vi diskuterar hur vi ska gå tillväga med betygsättningen och betygsdokumenten Frukostmöte med länsstyrelsen Erik Köpmans och Henrik från Länsstyrelsen kommer på frukostmöte, Valbone, Karin, Hassan, Martin, Annika och deltagarna är alla närvarande. Deltagarna berättar för varandra om mål och framtidsvisioner innan Erik och Henrik berättar om hur man söker företagsstöd. Det blir ett uppskattat möte med många frågor. 44

46 Inbjudan till Avslutningsfest Se bilaga Filmen och gårdsbesök Karin, Hassan, Martin, Annika, Kim (gör film) och Marcus (assisterar till Kim) träffas utanför Competens för att åka tillsammans till gårdarna. Kim vill göra en filma med Muse och Ismail. Vi besöker dem Gårdsbesök Närvarande: Torunn, Kenneth, Valbone, Karin, Martin, Hassan och Annika Vi äter lunch tillsammans på Teknikdalen i Borlänge, Kenneth har med sig betygskatalogen för att fylla i betygen framöver. Efter lunchen åker vi ut till Per och Lenas gård (Floda), vi träffas Aset Bazarbajeva och pratar om framtiden på gården. Martin intervjuar och vi blir alla imponerade av den moderna mjölkgården. 45

47 Möte Närvarande: Valbone, Karin och Annika Förberedelser inför avslutningsfesten den 27/5, vi åker ut till Strandbro bygdegård för att känna lite på hur lokalen ser ut, hur ska vi ställa bord och mat osv. vi pratar om hur det går att trycka upp projektdokumentationen, diplom och intyg. Hur ska projektet presenteras? Vem gör vad? Hur går det med mat, lokal osv Avslutningsfest FEML. Stor dag i projektet, avslutningsfest! Vi samlas i Strandbro bygdegård för att alla ska få träffas tillsammans, inbjudna är Länsstyrelsen, politiker, chefer, deltagarna, gårdsägarna, Dalademokraten, Borlänge tidning, Gävle dala. Rektor Kenneth Dahlström inleder med ett välkomsttal och sedan berättar Torunn vidare om projektet. Annika och Karin visar med bildspel hur projektet har arbetat med teori och praktik. Efter det får deltagarna ett kursintyg. Efter lunch med olika länders traditioner representerade så visar Martin upp filmen om projektet (ca30 min), efter berättar Qvibbla Hallal s VD Namir Zetali om hans framgångsrika företag. Det blir en mycket lyckad avslutning och samman fattning av projektet. 46

48 Veckoanteckningar Competens v. 18 Måndag: Intro av kursplanen, tittar på häftet om universum och jorden Focus på livet på jorden läser tillsammans! Tisdag: Läser tillsammans kapitel 11 cellen. Svara på frågor. Titta på frågorna från praktiken. Onsdag: Film Planet Earth av BBC, eftermiddag studera frågorna till häftet om cellen Torsdag: Läs tillsammans materialet kring Linné, frågor till detta Fredag: Genomgång av svaren till instuderingsfrågorna. Datorkunskap. v. 19 Måndag: Ryggradslösa djur materialet via datorerna Tisdag: Självständigt arbete. Arbeta inför provet med frågorna Onsdag: Erik Köpmans från Länsstyrelsen kommer på besök och pratar om företagsstöd Ev. Filmvisning. Prov och Datorkunskap. Torsdag: Ekologi intro material Fredag: Ekologi frågor, ge ut info om laborationen med rullprov v. 20 Måndag: Praktik. Gårdsbesök (med Martin) Ta med nya utvärderingar! Tisdag: Praktik. Gårdsbesök. Ta med nya utvärderingar! Onsdag: Praktik. Besök på gårdarna med Kenneth Dahlström (Per och Lena, Krister?) Torsdag: Utbildning i Stockholm! Fredag: Ekologi frågor! Läs klart åkern som ekosystem, laborationen görs tillsammans, Martin kommer och visar filmen. v.21 Måndag: Ekologifrågor! Tisdag: Genomgång av svaren, ge material till biologisk mångfald! Onsdag: Självstudier(Hassan )diskutera biologisk mångfald 47

49 Torsdag: Prov i Ekologi, jordartsbestämning med rullprov. Diskutera biologisk mångfald! Fredag: Avslutningsfest! 48

50 Juni Veckoanteckningar Competens v.22 Måndag: Introducerar kretslopp, Läser tillsammans om kolets kretslopp, växtnäringens kretslopp, vattnets kretslopp och klimat och luft. Tisdag: Instuderingsfrågor till Boken, datorkunskap, Onsdag (25/5) Arbetsplatsträff, går igenom svaren till frågorna Torsdag: Lediga! Kristi himmelsfärds dag! Fredag: Självstudier! Projektdagboken v. 23 Måndag: Nationaldag! Lediga! Tisdag: Meteorologi! Onsdag: Prov i Kretslopp Torsdag: Avslutning med knytkalas 49

51 Utvärdering från deltagarna i FEML. projektet Projektets syfte är att: Öka mångfalden på landsbygden, att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet, att bidra till att säkra arbetskraftsbehov inom den gröna sektorn. Denna utvärdering har arbetats fram efter projektets mål med avgränsning för det som deltagarna ska utvärdera. Metoden för utvärderingen är en enkät som besvaras med ja, nej eller vet ej. Efter varje fråga i enkäten tillkommer ett öppet fält där deltagarna har fått möjlighet att motivera eller kommentera sina svar. Enkäten har skrivits enskilt och behandlats anonymt. Projektets mål är att: Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Naturbruk är viktigt för människor! Jag får bra kunskaper i FEML.! Jag är intresserad av att starta egen verksamhet! (Kommentarer från utvärderingen) 50

52 Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Har ditt intresse för landsbygden förändrats under FEML.? Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fråga 2 Hur har ditt intresse förändrats? Minskat Ökat 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Nu vet jag hur Sveriges lantbruksystem fungerar. Allt som har med livet ute på landet att göra har ökat. Nu känner jag till Sveriges lantbrukssystem. 51

53 Fråga 3 Tycker du att FEML. ger de kunskaperna som krävs för att arbeta inom naturbruk? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Motiveringen till ja- svaren löd enligt följande; Jag får bra kunskaper i FEML. Jag kan nu arbeta med naturbruk och jag vet hur naturen fungerar. Kommentaren till vet ej- svaret var att; Den har gett 50/50 i kunskaper. Motivering till nej- svaret var att deltagaren vill få kunskaper i att köra traktor. 52

54 Fråga 4 Tror du att du kommer vidareutbilda dig inom något av naturbruks verksamhetsområden efter FEML.? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaren ; Får jag inte jobb så kan jag tänka mig att vidareutbilda mig. Motivering till ja- svaren ; SLU Vill skaffa djur eller jobba som djurskötare. 53

55 Fråga 5 Är ditt mål att arbeta inom naturbruksverksamhet efter FEML.? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Jag planerar att skaffa en kycklinggård eller att odla jordgubbar, vitlök, lök och kryddor. Vill gärna börja odla. Naturbruk är viktigt för människor! Fråga 6 Följdfrågan till fråga 5 var om det behövs något mer än utbildningen på FEML. för att nå individuella mål inom naturbruksverksamhet och vad isåfall: Kommentarer: Tiden räcker inte till, kurserna går fort och jag hinner inte med materialinlärningen, svårt att hålla allt i huvudet. Jag behöver praktiskt veta hur jag ska börja sköta om ett eget företag. Tekniker, maskiner och mer om odling. 54

56 Fråga 7 Är du intresserad av att starta egen verksamhet inom naturbruk efter FEML.? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% *En av deltagarna har inte svarat på frågan Kommentarer: Jag vill gärna börja odla grönsaker och kryddor. Jag vill börja arbeta med jordbruk, tycker om utbildningen. Jag är intresserad av att starta egen verksamhet. Fråga 8 Tror du att du kommer att hålla kontakten med gårdsägaren efter FEML.? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Jag behöver hjälp av gårdsägaren. 55

57 Vi hjälper varandra, jag tycker att deras familj är bra människor. Jag tycker att det är viktigt att hålla kontakt och vara social, även att kunna hjälpas åt till exempel med utbyte av fordon i framtiden Motiveringen till vet ej svaret ; Kanske får hoppas att vi har det. Fråga 9 Finns det framtida arbetsmöjligheter på din praktik efter FEML.? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentarer: Motiveringen till vet ej svaret ; Jag har inte pratat med honom. Han klarar sig och behöver inte anställning. Vet inte om det behövs, har redan två stycken anställda, men jag vill gärna jobba extra. Motiveringen till nej svaret ; Gården går i konkurs. Fråga 10 Till sist fick deltagarna lämna övriga kommentarer kring FEML. projektet, kommentarerna blev blandade: Bra med korta kurser när man är äldre, inte tre år, 8 månader är jättebra, hoppas att detta exempel ska följas. 56

58 Det är för lite tid. Projektledarna får inte glömma att vårda våra lärare. Behöver hjälp av länsstyrelsen, behöver förutom att läsa och få betyg även hjälp med att starta eget företag, gård. 57

59 Analys av materialet Projektets första mål lyder: Att möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Utefter enkäten (fråga 1 och 2) så har samtliga deltagare fått ett ökat intresse av landsbygden vilket är en förutsättning för att söka sig till den gröna näringen. Två deltagare skriver i sina kommentarer att de nu vet hur Sveriges lantbrukssystem fungerar, vilket är ännu en viktig bakgrund för att välja denna väg till arbete. Deltagarna kommer enligt studieplanen att ha studerat 970 gymnasie poäng inom naturbruksämnena då projektet är slut, vilket kommer underlätta vid en anställning inom naturbruk. På fråga 3 i enkäten får deltagarna svara på om de tycker att de får de kunskaper som krävs för att arbeta inom naturbruk. Det finns intresse av att få med traktorkörning i kurserna, traktorkörning kommer bli mer aktuellt framåt våren. Dock finns det utvecklingspotential här i projektet. Flertalet uppger vid samtal att de har mycket kunskaper sedan tidigare, både inom naturbruk och traktorkörning, men inte alla. Projektets andra mål lyder: Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Här är kontakten med potentiella arbetsgivare och deltagarna under utbildningen av mycket stor vikt. Praktiken är kontinuerlig under hela utbildningen, likaså studiebesök inom naturbrukets olika branscher. En god kontakt mellan deltagare och praktikplats är värdefull och på frågan om deltagarna tror att de kommer hålla kontakten med gårdsägaren (praktiken) säger 80 % ja på frågan. Den deltagare som kände sig tveksam och svarade vet ej hade en egen förhoppning om att det faktiskt skulle upprätthållas en kontakt. Däremot verkar det mer tveksamt utifrån (fråga 9) om gårdsägarna har möjlighet att anställa (sett till behov, ekonomi). Det verkar ännu oklart av olika anledningar, då deltagarna i majoritet svarar vet ej på frågan. Det fjärde målet i projektet handlar om att skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Utifrån de positiva svaren från fråga 8 så har det med stor sannolikhet skapts goda kontakter, där det från deltagarnas håll finns goda förhoppningar om framtida kontakt. Projektets femte mål lyder: Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Med ett ökat intresse för naturbruk, ambitionen arbeta inom naturbruksverksamhet (fråga 5) och viljan både att starta eget (fråga 7) så ser detta målet ut att ha en bra grund för att lyckas. Då deltagarna fritt får kommentera projektet så kommer det fram viktiga faktorer för att detta mål ska få ännu bättre villkor, steget från utbildning till arbete. Flertalet deltagare ser möjligheter i att vidareutbilda sig inom något av naturbruks verksamhetsområde(se fråga 4) om arbetsmöjligheter inte dyker upp. Åtgärder för förbättring Utvecklingspotential finns i att fånga upp dessa deltagares starka intresse att starta eget. Där ett ökat kontaktnät med branschen och ytterligare information kan vara ett sätt. Vidare uppges det behov av att få lära sig köra traktor i utbildningen något som i dagsläget inte ingår. Åtgärder för denna önskan styrs av säkerhetsaspekter som uppkommer med uppgiften. 58

60 Utvärdering från gårdsägarna i FEML. projektet Projektets syfte är att: Öka mångfalden på landsbygden, att väcka intresse hos personer med invandrarbakgrund att bo på landet, att bidra till att säkra arbetskraftsbehov inom den gröna sektorn. Denna utvärdering har arbetats fram efter projektets mål med avgränsning för det som gårdsägarna ska utvärdera. Metoden för utvärderingen är en enkät som besvaras med ja, nej eller vet ej. Efter varje fråga i enkäten tillkommer ett öppet fält där deltagarna har fått möjlighet att motivera eller kommentera sina svar. Enkäten har skrivits enskilt och behandlats anonymt. Projektets mål är att: Möjliggöra för projektdeltagarna att ta/välja de gröna näringarna i Sverige som arbetsplats. Att företagare inom de gröna näringarna väljer personer med invandrarbakgrund till sitt företag. Främja samverkan mellan myndigheter och branscher. Skapa ett naturligt nätverk mellan deltagare och gårdsägare. Öka andelen personer med invandrarbakgrund i arbete inom den gröna näringen. Intressant att höra och diskutera andra kulturer Det behövs intresserad och kunnig arbetskraft Tar egna initiativ och är intresserad (Kommentarer från utvärderingen) 59

61 Utvärderingsresultat Nedan kommer resultatet av utvärderingen för projekt FEML. perioden till Svaren är sammanställda var fråga för sig, i procent/andelar som svarar ja, nej eller i vissa fall vet ej. Efter varje diagram kommer deltagarnas egna kommentarer. Fråga 1 Upplever du att din praktikant får en adekvat utbildning för att arbeta inom den gröna näringen? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentar till vet ej svaret Svårt med språket, facktermer problem. Kommentar till ja svaret Tycker den teoretiska delen skulle kunna vara mer praktisk, en del material jag har sett känns djupgående. 60

62 Fråga 2 Upplever du att din praktikant har det engagemang som krävs för att arbeta inom den gröna näringen? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentar till nej-svaret Allt för långt ifrån hur djurhållningen fungerar Kommentar till ja svaret Tar egna initiativ och är intresserad 61

63 Fråga 3 Har du behov av extra arbetskraft på din verksamhet? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fråga 4 Om Ja på föregående fråga, skulle du ge arbetsmöjligheten till din praktikant? Vet ej Nej Ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kommentar till vet ej- svaret Svårt att svara på. Skulle behöva mer tempo i kroppen. Det gör ju inget att det tar tid när det är praktik men ska du betala lön vill du ställa mer krav 62

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd

Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Ett mångkulturellt lantbruk på en mångkulturell landsbygd Projektdokumentation den 23 maj 2011 Skriven av: Valbone Shala Förord Konflikter, krig, politiska konsekvenser och miljöförstöring är några bidragande

Läs mer

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge

Slutrapport. För En Mångkulturell Landsbygd. Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260. Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Journalnummer 2010-3252 Kundnummer W260 Borlänge kommun Integrationsenheten 781 81 Borlänge Slutrapport För En Mångkulturell Landsbygd Kontaktuppgifter: Torunn Ohlsson Enhetschef Tfn; 0243-747 57 Valbone

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014

PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13-14 2014 Till föräldrar och elever i åk 8 Läs igenom detta tillsammans BSF

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4

Jällagymnasiets gymnasiesärskola. Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Jällagymnasiets gymnasiesärskola Nationellt och Individuellt program Jälla-4 Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK

NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK NATURBRUKSPROGRAMMET INRIKTNINGAR HÖSTEN 2011 DJURVÅRD LANTBRUK GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN OCH PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 P Gemensamma kurser för alla yrkesförberedande

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Lantbruk Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstad.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a traktorkörning, djurskötsel, mjölka, vårbruk, 2 veckor APL Ditt första år på Lantbruk Du börjar höstterminen

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2014 Inledning Integrationsfonden lägger

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9

Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Främja närvaro och åtgärda frånvaro på Kronan F-9 Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning. Vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång och skolan har ansvar för att

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen

Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Veckobrev för GS Näcken vecka: 42, Blå gruppen Viktiga telefonnummer: Fritids: 508 156 24 (detta nummer finns vi ALLTID på) Näcken (sjukanmälan): 508 156 24 Taxiändringar/frågor: 50815621 Tom Hagman, rektor:

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar

TILLSAMMANS VÄXER VI. 6 steg till fler medlemmar TILLSAMMANS VÄXER VI 6 steg till fler medlemmar Vad är det här för papper? Det tar ungefär en timme att gå igenom det här pappret på ett styrelsemöte. När ni är klara kommer ni ha en enkel och tydlig handlingsplan

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn

Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Studieplan till den digitala versionen av Miljöhusesyn Varsågod här kommer ett verktyg för dig som vill ha koll! Det är många olika regelverk och krav som styr din verksamhet. Att minska regelkrånglet

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Analys av kompetensutvecklingen

Analys av kompetensutvecklingen Analys av kompetensutvecklingen inom landsbygdsprogrammet - Fördjupning av rapport 1:3 Efter rådgivning menar cirka procent att de har förändrat sitt arbetssätt oberoende av om det var en konsult eller

Läs mer

Månadsbrev januari 2012

Månadsbrev januari 2012 Till handledare och samordnare i Säkert Bondförnuft Månadsbrev januari 2012 Hej igen och god fortsättning på det nya året! Ett extra tack till dig som var med på fortbildningsdagarna. Det blev nyttiga

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber

Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen. Erika Vestgöte Dreber Att arbeta som rådgivare inom Greppa Näringen Erika Vestgöte Dreber Disposition Startbesöket, hur gör man? Personliga erfarenheter Synpunkter från utvärdering med lantbrukare Startbesöket Första kontakt

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare?

Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare? Kan vi utbilda och träna framtidens lantbrukare och djurskötare? Exempel på djurkurser med säkerhetsmål Djurkunskap grund Lantbruksdjurs skötsel Djursjukvård Arbetsliv naturbruk Arbetsmiljö och säkerhet

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu

PRAO. Information och blanketter tillarbetslivet.nu PRAO Information och blanketter 2017 tillarbetslivet.nu 1 PRAOINFORMATION Vad är prao? Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är en del av skolverksamheten. Prao ger möjligheter till att få erfarenheter

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på

Lantbruk. Naturbruksprogrammet - Lantbruk. Läs mer på Lantbruk Naturbruksprogrammet - Lantbruk Läs mer på www.ingelstorp.nu Årskurs 1 Året innehåller bl.a traktorkort, maskinkörning, grödor, djurraser Ditt första år på lantbruksutbildningen Under ditt första

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer