GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GLOBALT & LOKALT. handelskammarens. Tema. Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet"

Transkript

1 handelskammarens GLOBALT & LOKALT Nr 3 Sep 2009 Årgång 8 Tema LEAN Förstå hur Lean kan implementeras i företag! Metodik för effektivare processer och högre lönsamhet 5 FÖRETAGSREPRESENTANTER om vad arbetet med Lean genererat Småföretagarnas Arbetslöshetskassa

2 Ansvarig utgivare Lars Erichs Östsvenska Handelskammaren Energi Effektivitet Ekonomi Ekologi Bombardier Transportations framgångsrecept för hållbara transporter Redaktionsråd/kontakt Maria Karlberg, koordinator Östsvenska Handelskammaren Mari-Ann Josefsson Handelskammaren Jönköpings län Berit Sjödin Handelskammaren Mittsverige Viveka Persson Handelskammaren Mälardalen Camilla Olsson Handelskammaren Värmland Catarina Hallenberg Mellansvenska Handelskammaren Theresa Hägglund Norrbottens Handelskammare Gun-Karin Karlsson Västerbottens Handelskammare 4 6 En titt på Lean 8 Vad har arbetet med Lean gett företaget? Intresset för Lean växer sig allt starkare Vad är Lean, egentligen? Ett tankesätt tillämpbart inom alla verksamheter Globalt & Lokalt frågar fem företagsrepresentanter 12 Metodik kring införandet av Lean Hur filosofin blir del av företagets vardag Notiser Kan alla direktörer räcka upp en hand? Björn Stenvall skriver krönikan Vässat i Värmland Workshopen som höjde effektiviteten med tjugo procent Kontakta Handelskammaren erbjuder Redaktionssekreterare Linda Karlsson Grafisk form/annonsmaterial Annonser Conny Jonsson Tel Reijo Arola Tel handelskammarens GLOBALT nr 3 sep ÅrgÅng 8 & LOKALT Tryck Arkpressen Västerås Upplaga ex LEAF är det marknadsledande företaget inom sockerkonfektyr i Skandinavien. Bland våra produkter märks starka varumärken som Läkerol, Malaco och Ahlgrens bilar. LEAF är en del av det internationella sockerkonfektyrföretaget LEAF International som ägs av Nordic Capital och CVC Capital Partners. Vill du veta mer - välkommen in på Tema lean...och vilka banker satsar riktigt stort på vårt sörmländska näringsliv för att det ska få den rätta knuffen uppåt? ECO4 och PRIMOVE är Bombardier Inc:s eller dess dotterbolags varumärken. ka s ets lö ets rb A e.s rn as sa as ga ta m ak re w.s åfö w Bara Sparbanken. Till skillnad från andra banker i Sörmland är vi en sparbank. En lokal bank vars främsta uppgift är att arbeta för sörmlänningarnas och bygdens bästa. Alltid sormlandssparbank.se FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER sh FÖreTagsrepresenTanTer om vad arbetet med lean genererat w Omslagsbild: Björn Stenvall 5 sa FÖrsTÅ hur lean kan implementeras i FÖreTag! metodik FÖr effektivare processer och högre lönsamhet Sm Produktion Jonsson & Stenvall Produktionsförlag AB Torggatan Västerås Tel Fax

3 ARBESKO 2008 DUBBEL DÄMPNING! EXTRA SKÖNT MOT HÅRDA GOLV Vi har vidareutvecklat succén Energy Gel. Nu fi nns även Energy Gel Duo extra skön stötdämpning för dig som står och går mycket på hårda golv! Elastisk Energy Gel -kudde i klacken. Avlastande Energy Gel -platta i trampet. Promenadskor (rek. max 300) Fritidsskor (rek. max 200) Sportskor (rek. max 150) Arbesko Energy Gel (uppmätt värde 135) Låg stötupptagning Hög stötupptagning ms -2 Arbeskos unika stötupptagningskonstruktion, Energy Gel, tillhör de absolut effektivaste lösningarna och har blivit en stor succé. Vid tester har den registrerats för värden som är bättre än för många sportskor. Lean härstammar från Toyota Production System, men de använder inte tankesättet bara vid produktionen det genomsyrar hela företaget. Det gäller även produktutvecklingsfasen, vilket nya Toyota Prius är ett bra exempel på. En titt på Lean På vilket företag vill man inte bli mer effektiv, skära i sina kostnader och få ett starkare kundfokus? Inte konstigt att många är intresserade av Lean produktion. Lean produktion, eller bara Lean, handlar om hur man bäst hanterar resurser. Filosofin är inte ny, men på senare år har den fått mer uppmärksamhet. I tidningarna kan vi läsa om fantastiska framgångssagor där företag sparat stora summor genom införandet av Lean och dessutom fått mer engagerade medarbetare och bättre resultat. På Handelskammaren hör vi från många medlemsföretag att detta är något de är intresserade av och vill lära sig mer om. Hela detta nummer av Globalt & Lokalt ägnas därför åt Lean. Vi har intervjuat Hans Reich Mr Lean i Sverige tittat närmare på metodiken och intervjuat företag om hur arbetet med Lean produktion har påverkat dem. Flera experter anser att om Lean implementeras fullt ut kommer västvärlden att kunna konkurrera med ett land som Kina, även inom tillverkningsindustrin. Istället för att flytta produktionen, kan den kanske effektiviseras? Vi hoppas att tidningen ska vara en källa till inspiration och bidra med idéer om hur ditt företag kan utvecklas. Välkommen till ett nytt nummer av Globalt & Lokalt! Maria Karlberg Koordinator redaktionsrådet MODELL 355 Luftig modell med superkomfort genom nya Energy Gel Duo stötdämpning i klacken och trampet. Aluminiumtåhätta. Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn, luftig Dynatec. Foder: Ventilerande Smartec Air Plus. Fotbädd: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet, hel Poliyou inläggssula, Energy Gel Duo för suverän stötupptagning både i klacken och i trampet. Slitsula: PU. Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1. Övrigt: Aluminiumtåhätta. Storlek: Utvecklas och tillverkas av Arbesko. Tfn: Globalt & Lokalt 3/09

4 Enligt Lean-filosofin är det sämre idag än imorgon Är begreppet Lean bekant? Oftast förknippas Lean Produktion med tillverkningsindustrin men uttrycket förekommer alltmer frekvent oberoende av bransch. Inom exempelvis sjukvården börjar filosofierna och principerna kring Lean anammas mer och mer. Resultaten bekräftar att effektivitet och produktivitet ständigt går att förbättra detta genom att komma till insikt med smartare arbetssätt och sundare värderingar. Lean Produktion grundas på en japansk produktionsfilosofi, Toyota Production System (TPS). Den överordnade principen i Lean Produktion är att höja alla värden i verksamheten genom att ta bort alla former av slöseri. På så sätt kan företag minska kostnader och samtidigt öka kundtillfredsställelse, marknadsandelar och lönsamhet. Lean är inget verktyg, det är en filosofi ett tankesätt för att komma till bättre insikt. Ett citat från Taiichi Ohno, grundare av TPS, förklarar enkelheten (i det svåra) som gör att Toyota är ett av världens största och mest lönsamma företag: I allt vi gör så tittar vi på tidslinjen från det att kunden ger oss en order till den punkt när vi får betalt. Vi försöker hela tiden korta den tidslinjen genom att eliminera alla slöserier som inte är värdeskapande. Toyotas uppgift handlar inte allena om kundbehov, inte heller att tjäna pengar. Deras egenuttalade intention är: Hur utvecklar vi kompetensen hos våra medarbetare som ska tillgodose kundernas behov? Vissa hävdar att Lean bara är sunt förnuft medan andra varnar för att kostnadsjakten inom Lean leder till negativa effekter på arbetsmiljön. Hans Reich, aktiv överbryggare mellan akademi och näringsliv på Chalmers i Göteborg, är en av dem som missionerar förträffligheten med Lean. Han citerar Einstein i sina föreläsningar: Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi har skapat med det gamla sättet att tänka I Sverige tror för många att vi är världens mest framgångsrika land. Men vi har blivit omsprungna på mängder av områden. Om vi ska kunna behålla jobben i Sverige så måste vi vässa våra Hans Reich, aktiv överbryggare mellan akademi och näringsliv på Chalmers i Göteborg, Detta är Lean Lean Produktion är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om att skapa mervärde med mindre resurser maximera värde och minimera slöseri. När Japan efter andra världskriget var tvungna att lägga om sin militära industri till civil industri tog Toyota intryck av västvärldens masstillverkningsprinciper och anpassade dem till sin ekonomiska situation. Detta skapade, med Taiichi Ohno i spetsen, Toyota Production System (TPS). TPS är i mångt och mycket synonymt med Lean Production då uttrycket Lean myntades i samband med en studie som Massachussets Institute of Technology gjorde 1979, vilken jämförde olika biltillverkare världen över. Begreppet blev internationellt känt produktionsprocesser och vår konkurrenskraft. Vi är för ineffektiva i kampen om produkter, tjänster och lösningar för morgondagens globala marknad. Hans visar gärna statistik och citat för att förklara Lean som filosofi. För det är filosofier och principer det handlar om poängterar han, inte en metod eller verktygslåda. Det gäller att ha kunskap om humant beteende då Lean handlar om människan. Det gäller att vara medveten om vårt omedvetna och vi måste förstå helheten för att skapa en framgångsrik förändring. Hans Reich är också engagerad inom Produktionslyftet, vars uppgift är att hjälpa svenska företag att utveckla sina produktionsprocesser mot världsklass. Mer information om Produktionslyftet finns längre fram i tidningen. På Universitetssjukhuset i Lund och hos Astra Zeneca TurboHaler, Södertälje, finns Lean Produktions grundprinciper (enligt forskaren och Lean-gurun Jeff Liker) 1. Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. 2. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 4. Jämna ut arbetsbelastningen. 5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början. 6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. 7. Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda. 8. Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som tjänar personalen och processerna. 9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär andra göra det. 10. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem att bli bättre. 12. Gå och se med egna ögon för att förstå en situation ordentligt. 13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi har skapat med det gamla sättet att tänka exempel på goda resultat där framgångsrika åtgärder enligt Lean lett till ökat kundvärde. På sjukhuset har de halverat genomloppstiden för frakturpatienter genom att flytta röntgen till akuten och ändrat ansvarsfördelningen mot patient. Astras astma-inhalator produceras på tolv linjer. Här har ställtiden för linjerna minskat från 489 minuter till 150. Bättre planering, färre produktvarianter och standardiserat arbetssätt med checklistor har säkrat både genomförande och kvalitet. Konkurrensen på världsmarknaden hårdnar alltmer. Svenskt näringsliv och offentlig sektor måste spetsa sina produktionsprocesser för att överleva. Det handlar om att öka kundnytta och konkurrenskraft genom en mer effektiv produktion. Allt fler företag och organisationer har på senare år fått en bättre förståelse för vad Lean egentligen handlar om: Att skapa en varaktigt förbättrad verksamhet med fokus på tillväxt. Men det gäller att ha tålamod för att se resultatet av arbetet med ständiga förbättringar. Toyotas framgångsrika filosofi kan, för att förstå deras uthållighet, jämföras med ett Bonzai-träd. De har ansat och vårdat sitt träd professionellt i 60 år (klippt, vattnat, kollat väder och vind, näring mm). Lean är långsiktigt och handlar om förtroende och utveckling av människor, både ledare och medarbetare. Inom Lean gäller att den som utför vet bäst, inte chefen, säger Hans Reich. Utmaningen ligger i att så smart och effektivt som möjligt göra det vi ska, inte vad vi kan. Enligt Lean är det alltid sämre idag än i morgon. Fredrik Nyby Foto: Björn Stenvall 6 Globalt & Lokalt 3/09

5 Företagarpanelen insiktsfulla handelskammarföretag som satsar på Lean Produktionslyftet är en nationell satsning som stöd för företag att effektivisera sin produktion genom Lean. Vi har pratat med fem handelskammarföretag som deltar i satsningen och bett dem svara på frågan Vad har arbetet med Lean gett ditt företag? 3 Björn Stenvall 1 1 Mats Hansson, vd för Voith Turbo Safeset AB i Hudiksvall: För oss är Lean ett sätt att få ett systematiskt arbetssätt för att långsiktigt bedriva förbättringar. Vi är inte så intresserade av att arbeta med en massa olika verktyg; först filosofier, sedan verktyg. Lean ger dessutom en röd tråd genom hela företaget över tiden, oberoende av vem som sitter i ledningen. 2 Mats Ljustell, produktionschef på Hiak AB i Hedemora: Spontant så har arbetet med Lean öppnat upp och gett oss ett övergripande tänk i organisationen. Respektive avdelning ser till helheten; vi är inte producenter eller konstruktörer, vi är leverantörer av det kunden efterfrågar. Företag växer och förändras, något som även gäller Hiak, och att arbeta enligt Lean är helt enkelt nödvändigt för att utveckla företaget mot säkrare processer. 4 Mikael Joki, vd för Eskilstuna Elektronikpartner AB i Eskilstuna: Lean innebär en produktionsinsikt, det vill säga en insikt om vikten av att alltid jobba med produktionsfrågor hands-on. Genom att ständigt analysera skapar vi en inneboende vilja i företaget till ständiga förbättringar inte bara på ledningsnivå, utan inom hela företaget Pär Lärkeryd, vd Indexator AB i Vindeln: Lean har så här långt gett oss ett konkret sätt att jobba med standardiserat arbete. Vi har insett vidden av de besparingar och förbättringar som finns kvar att göra, och vi har fått upp ögonen för hur vi kan behålla produktionen i Sverige. Lean är inte ett verktyg, det är ett arbetssätt där alla arbetar med gemensamt överenskomna principer som grund. Pontus Linderholm, vice vd Eco Log Sweden AB i Söderhamn: Vi har framför allt tagit till oss av tankarna om att styra visuellt och det ständiga arbetet med att ta bort onödigheter. Vi har lyckats få bort mängder av administrativa mellanlager, listor och onödiga pappershögar samtidigt som vi fått bättre översikt över lager och verkliga problem. Nästa steg är att korta tiden mellan upptäckt och åtgärd av problemen. 8 Globalt & Lokalt 3/09 Globalt & Lokalt 3/09 9

6 Utöka din tullkompetens Nu hittar du höstens kursprogram på tullverket.se. Utbildningarna hålls på flera orter i landet för företag som arbetar med internationell handel. Vi kan erbjuda allt från kostnadsfria informationsträffar till kurser i många olika ämnen och svårighetsgrad. Vill du ha ett kursinnehåll som är anpassat efter ditt företag så hjälper vi dig att komponera en passande kurs. Besök tullverket.se och läs det fullständiga kursprogrammet. Har du frågor eller saknar du någon kurs eller informationsträff? Ring då och be att få prata med vår kursadministratör. VisionsBYrÅn presenterar: VisionsBYrÅn online för smarta re ekonomifunktioner Håll i dig. Nu börjar resan in i framtidens kontor, med allt vad det innebär i form av förbättringar och effektiviseringar av administrationen på ditt företag. Nyckeln är en gemensam digital plattform där allt du behöver finns samlat på en och samma arbetsyta för alla inblandade. Med alla siffror, analyser och fakta uppdaterade och lättillgängliga, oavsett var du befinner dig. Visionsbyrån Online har marknadens bästa och senaste systemlösningar samlade på ett ställe för allt från bokföring, faktu rering och löneadministration till verktyg som ger dig en snabb och enkel överblick över företagets ekonomiska situation. Framtiden är redan här. Välkommen till Visionsbyrån Online! pwc.com/se/visionsbyran eller ring 020-VISION ( ) 10 Globalt & Lokalt 3/09

7 Metodik kring införandet av Lean Produktionslyftet är en nationell satsning för att stärka konkurrenskraften hos mindre och medelstora företag i Sverige. Den metodik som används är starkt inspirerad av Lean, vilket har väckt både nyfikenhet och intresse i landet kring arbetssättet. Här beskriver Produktionslyftets Lean-coach Tobias Mullins kortfattat metodiken bakom Produktionslyftets arbetssätt. I varje företag är det viktigt att det finns ett antal personer som går i spetsen för satsningen, menar Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson. Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med långsiktig tillämpning av värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett. Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpningen ser inte likadan ut över hela världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi inte är hämmade av hierarkier etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden. Metodiken baseras på följande upplägg: Värderingar hjärta Principer hjärna Metoder verktyg Resultat effekten. Det går inte att ta isär Värderingar, Principer och Metoder, eller bryta ut en enskild del av dem. Det är tillsammans som de leder till Resultat. Interaktionen Ordning och reda för en effektiv produktion! Här en bild från AB Furhoffs Rostfria, ett framgångsrikt Produktionslyftsföretag i Skövde. är otroligt viktig och att arbeta iterativt med alla samtidigt är en del i lärprocessen. Metodiken bygger på vunna erfarenheter, både från Produktionslyftets eget arbete och tidigare arbeten inom Lean-området hos ingående huvudmän och partner. Erfarenhetsmässigt vet vi att två områden är särskilt viktiga för de deltagande företagen: 1. Ledningens engagemang och förståelse 2. Att lyckas få ett långsiktigt arbete att slå rot. Dessa två aspekter utgör mycket av grunden för metodiken. Den inledande fasen i Produktionslyftets arbete med företagen syftar till att utmana och väcka tankar hos ledningsgrupp och nyckelpersoner i företaget. Utifrån dessa ska de sedan forma företagets egna vägledande principer. Vad är viktigt för det egna företaget? Vilken kultur sitter i väggarna? För att identifiera företagets värderingar, hjärta, krävs det input från många olika håll. Ett exempel är den självutvärdering som Produktionslyftet använder sig av, i mångt och mycket baserad på de 14 principer som Toyotas produktionssystem bygger på (enligt Jeffrey Liker). Gruppen som gör självutvärderingen består av en förstärkt ledningsgrupp, det vill säga förutom ledningsgruppen även Leankoordinatörer, fackliga representanter och andra nyckelpersoner. Förankringen och samsynen inom denna grupp är mycket viktig för det fortsatta arbetet. De behöver ta fram vad som ska göras och varför och senare presentera detta för resten av företaget i Foldrar om Produktionslyftsföretags produktionssystem. samband med att alla anställda får en Leanintroduktionsdag. Ledningen måste visa att de tror på, är drivande i och beredda på att satsa på detta. Den största delen i ett företags satsning inom Produktionslyftet är den tid de själva ställer upp med. Det är ett klassiskt Moment 22: Ledning måste våga investera tid för att kunna tjäna tid. Tid för utbildning, tid för förbättringsarbete, tid för samarbete. När alla avsätter den tiden, då börjar det hända saker. Den viktigaste delen av att fastställa principer är vägen dit, det vill säga vägen till samsyn. Det är grunden till ett väl fungerande produktionssystem. Ett kvitto på arbetet är att ta fram en folder eller broschyr som kan användas för att förmedla denna samsyn till medarbetarna, ett underlag för mål, prioriteringar och samtal. Under denna fas, fram till att de vägledande principerna är identifierade, utbildas parallellt två Lean-koordinatörer i företaget. De är sedan de drivande individerna i det interna arbetet under hela Produktionslyftets tid med företaget. Genom sin utbildning på 7,5 högskolepoäng i Lean produktion får de en utökad teoretisk grund att stå på. Därmed har de möjlighet att ligga steget före i Lean-tänket, allt för att kunna stödja och inspirera sina kolleger. Det praktiska arbetet handlar i grunden om att lära sig se slöserier, att se de egna slöserierna och få möjlighet att ta bort dem. I den andra fasen av Produktionslyftets metodik erbjuds ett antal byggstenar eller moduler med ett antal nyckelverktyg inom Lean, som exempelvis 5S (ordning och reda), värdeflödesanalys och SMED (ställtidsreduktion). Företagets Leankoordinator anpassar insatserna efter företagets behov tillsammans med Produktionslyftets representant. Den andra fasen i metodiken fokuserar på område 2, det vill säga att få ett långsiktigt arbete att slå rot. Detta har att göra med det vi kallar den sneda vågen, vilket innebär att företaget för varje vald metod tar fram ett eget material och utvecklar detta till sin standardmetod. Grundmaterialet hämtas ur Produktionslyftets utbud av metoder. Vald metod används därefter inom ett väl definierat pilotområde som ett test för att se att arbetssätt och material fungerar, samtidigt som personal inom pilotområdet utbildas. Några av de som utbildas i pilotområdet är de som sedan ska föra metoden vidare till andra grupper i företag, detta är ett mycket viktigt steg för att metoden ska slå rot. Här ställer Produktionslyftet krav på att företaget i egen regi ska använda materialet på ytterligare områden, med ständiga förbättringar av materialet. Det är en stor skillnad mellan att hitta andras slöserier och att identifiera sina egna. För ledningen är det walk-the-talk som gäller: att visa att de är intresserade av att hitta förbättringar och att arbeta med dessa. Det handlar inte om att flytta runt maskiner, det handlar om en vilja att skapa en kultur där problemen lyfts fram. Företaget måste ta fram dem för att kunna ta bort dem det är så ständiga förbättringar skapas! Hela upplägget bakom Produktionslyftets insats är tänkt som en initiering av ett långsiktigt arbete. Insatsen kan liknas vid tändstiften i en motor; hela metodiken över cirka månader är en startsträcka. Tanken är inte att företagen är klara efter 18 månader! Snarare är det så som i alla framgångsrika Lean-företag att de ser ett ännu större behov efter Produktionslyftets insats. Om företaget når den insikten har Produktionslyftets målsättning nåtts! Slutligen Det tar tid. Som vid all förändring och träning stöter du på hinder och problem. Samtidigt är resan en lärdom i sig, men det är viktigt att se och uppskatta alla de små förbättringar som sker. Den stora förbättringen kommer över lång tid! Tobias Mullins 12 Globalt & Lokalt 3/09 Globalt & Lokalt 3/09 13

8 Notiser Export Hermes till Danfo och Woolpower Företagen Danfo och Woolpower fick årets Export-Hermes-utmärkelse för sin framgångsrika export. Danfo tillverkar offentliga toaletter och Woolpower kläder. Priset delades ut av kronprinsessan Victoria vid Handelskammarens Världshandelsdag i Stockholm. Temat för dagen var möjligheter i lågkonjunkturens kölvatten och bland talarna fanns handelsminister Ewa Björling och Mats Harbom, ordförande Svenska Handelskammaren i Kina. Hitta nya affärskontakter I Handelskamrarnas databas Chamber Trade finns företag från hela världen som söker nya affärskontakter. Databasen är kostnadsfri att använda. Läs mer, sök och registrera affärsförfrågningar på www. chambertrade.com. Nu kan ALMI finansiera fler och större företag ALMI har fått större resurser. Nu kan vi finansiera även större företag som har ett större kapitalbehov. Syftet är att företag med potential ska få möjlighet att överbrygga de svårigheter som rådande konjunktur och oro på de finansiella marknaderna orsakar. Läs mer på almi.se ALMI finansierar små och medelstora företag med upp till 250 anställda. Minskad utrikeshandel första kvartalet Den svenska exportvolymen minskade under det första kvartalet 2009 med 21 procent jämfört med samma period Importvolymen minskade under samma period med 18 procent. De exportbranscher som drabbats hårdast av krisen är personbilar samt järn- och stålvaror. Livsmedels- och läkemedelsindustrierna var två branscher för vilka varuexporten däremot ökade. Även tjänstehandeln utvecklades positivt under samma period. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel första kvartalet EU-länder illa förberedda för tjänstedirektiv Nära 40 procent av EU:s medlemsländer kommer inte att ha infört regelverket för tjänsters fria rörlighet till slutet av 2009 då EU:s tjänstedirektiv börjar gälla. Det visar Eurochambres (de europeiska handelskamrarnas) senaste undersökning. Siffran är en kraftig försämring jämfört med för sex månader sedan då 80 procent av handelskamrarna trodde att reglerna skulle införas i tid. Nya prioriteringar i krisens spår kan vara anledningen till förseningarna kvinnor vill sitta i bolagsstyrelser I september startar Styrelsekraft, ett nationellt mentorprogram med syfte att stärka kvinnors styrelsekompetens. Intresset har varit mycket stort kvinnor från hela landet sökte till de 200 platserna. Stöd vid etablering i utvecklingsländer Swedpartnership erbjuder svenska små och medelstora företag finansiellt stöd för investeringar i kompetensöverföring och utrustning vid etablering i utvecklingsländer. Stödet ges i form av ett lån som kan skrivas av efter ett genomfört och godkänt projekt. Läs mer på Island har ansökt om EUmedlemskap Den 23 juli lämnade Island in sin ansökan om EU-medlemskap till Sveriges utrikesminister Carl Bildt. Utredare föreslår höghastighetsbanor Regeringens utredare Gunnar Malm föreslår att höghastighetsbanor byggs på sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Restiden från Stockholm till Göteborg med höghastighetståg beräknas till två timmar och till Malmö beräknas restiden bli cirka två och en halv timme. Den kalkyl som genomförts för projektet visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt. lågprisflyg direkt till hela europa Välkommen till en globaliserad värld och våra utbildningar i språk och interkulturell kommunikation Möten med andra kulturer blir allt vanligare och för att kunna kommunicera på ett bra sätt krävs kunskap. Det är därför vi finns vi vill hjälpa till med kommunikationen. Vårt utbud är stort och vi skräddarsyr kurserna. Vi har språkutbildningar för alla behov, du väljer själv inriktning på det språk du behöver hjälp med. Du kanske tycker att det är jobbigt att prata engelska i telefon, vill ha hjälp med ditt svenska uttal, måste förbereda dig inför en affärsresa till Frankrike eller behöver översätta något till tyska. Vi hjälper dig! Tel communication 14 Globalt & Lokalt 3/09 Globalt & Lokalt 3/09 15

9 Krönika Kan alla direktörer räcka upp en hand? Produktionslyftet är en nationell satsning för att stärka konkurrenskraften hos mindre och medelstora företag i Sverige. I vårt uppdrag ingår det bland annat att genom insiktsseminarier och utbildningar lära deltagarna hur världens mest effektiva företag och organisationer arbetar. Den som driver och genomför de flesta av dessa seminarier är Hans Reich, som också intervjuas på annan plats i detta nummer. Oftast genomförs seminarierna i samarbete med regionala och lokala aktörer, där bland andra Handelskammaren varit och är en uppskattad partner vid flera arrangemang. VisionsBYrÅn presenterar: VisionsBYrÅn online för smarta re ekonomifunktioner När vi genomför insiktsseminarierna ställer vi oss ofta frågan: Var är direktörerna? Var är de tyngre beslutsfattarna? Det är mycket sällan vi ser dem, men vi ser desto fler av deras personal. När vi frågar rakt ut vid våra arrangemang vilka kategorier som är närvarande, så är det väldigt få direktörer. Vilket får oss att ställa fler frågor: Är det så att de som har ansvaret inte känner till fakta? Eller är det så att de inte bryr sig? Eller är det så att de tror att de redan kan leda organisationer och företag på bästa sätt? En vän till Hans Reich som läste i USA satte in en annons i en amerikansk tidning för att finansiera sina studier: Datorutbildning för höga chefer; lördagar, privat och konfidentiellt. Han blev nerringd av chefer som skämdes över sin datorkunskap. Är det så att höga chefer inte vill avslöja sina bristande kunskaper om hur effektiva företag och organisationer fungerar? Eller är de så styrda av kortsiktiga ägare som vill ha vinster NU att de därför offrar företagets eller organisationens långsiktiga förmåga? Att inte fatta något beslut är värre än att fatta fel beslut, det fick jag lära mig i det militära. Handelskammarens satsning på att sprida kunskap kring Lean är i det här läget oerhört positiv. Tillsammans med Produktionslyftet och andra aktörer kan vi hjälpa beslutsfattarna att inte bara fatta beslut, utan att fatta rätt beslut. Björn Stenvall Informationsansvarig Produktionslyftet Håll i dig. Nu börjar resan in i framtidens kontor, med allt vad det innebär i form av förbättringar och effektiviseringar av administrationen på ditt företag. Nyckeln är en gemensam digital plattform där allt du behöver finns samlat på en och samma arbetsyta för alla inblandade. Med alla siffror, analyser och fakta uppdaterade och lättillgängliga, pwc.com/se/visionsbyran eller ring 020-VISION ( ) oavsett var du befinner dig. Visionsbyrån Online har marknadens bästa och senaste systemlösningar samlade på ett ställe för allt från bokföring, faktu rering och löneadministration till verktyg som ger dig en snabb och enkel överblick över företagets ekonomiska situation. Framtiden är redan här. Välkommen till Visionsbyrån Online! 16 Globalt & Lokalt 3/09 Globalt & Lokalt 3/09 17

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Iraks ekonomiska lyft

Iraks ekonomiska lyft handelskammarens exportmagasin NR 2 2013 Handelskamrar firar 100 år Omvärldsbevakning E-handel i Tyskland ESAB: Irak är en intressant marknad Krönika av Carl Bildt Sveriges export minskade 2012 ATA-Carnet

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer