Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet"

Transkript

1 Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1

2 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara några problem. Nu är det bara att söka. Men vad vet du egentligen om jobbet? Vilka frågor har du ställt dig om arbetet? Vad finns bakom platsannonsens lovord? Har du ringt och hört dig för om sådant som arbetstider, förväntningar och utvecklingsmöjligheter? Ett väl genomtänkt telefonsamtal kan vara avgörande för ditt beslut att gå vidare med ansökan. Ett sådant telefonsamtal kan också öppna dörren till en anställningsintervju. När du väl sitter i anställningsintervjun gäller det att vara förberedd. Inte bara för att kunna svara på arbetsgivarens alla frågor. Lika mycket för att du ska få en bild av företaget eller organisationen. Det är ett viktigt steg du ska ta i ditt liv, och du vill veta om det är värt att ta det steget med just den här arbetsgivaren. STs jobbsökarguide sätter fokus på en mängd viktiga områden i arbetslivet. Guiden har tagits fram för att du ska kunna reflektera över olika viktiga aspekter kring arbetet. Den vägleder dig med tips om vad som kan känneteckna en bra arbetsplats. En arbetsplats som är rätt för dig. Visst, det är inget fel att använda känslan. Ibland känns det bara helt rätt. Personkemin stämmer, arbetsuppgifterna lockar. Mer attraktivt kan inte ett arbete vara! Ibland kan det bara vara bra att reflektera över vissa frågor. Hur vill du att din arbetsplats ska se ut? Vilka krav ställer du på den organisation du ska arbeta i? På så sätt ökar oddsen för att det verkligen är ett attraktivt jobb med alla aspekter inräknade. ST, Produktion: STs kommunikationsenhet. 2 Tryck: Rolf Tryckeri AB, maj Upplaga ex. Beställ fler exemplar från ST Förlag på Artikelnr

3 Din framtida arbetsgivare Utveckling, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstid, lön och ledarskap är relevanta områden att fundera över när du ska söka nytt jobb. Annonserna behöver analyseras för att kunna skriva rätt ansökan. Du behöver dessutom vara väl förberedd inför intervjun. Här får du en överblick över vad som kan vara viktigt att tänka på inom respektive område. STs jobbsökarguide är tänkt som en hjälp på vägen för att hitta ett jobb som är rätt för dig. Vår förhoppning är att guiden och de frågor vi ställer under varje rubrik, ska väcka tankar och funderingar kring vad du värdesätter i ett attraktivt arbete. Inom varje område finns också ett antal begrepp eller reflektioner som du kan bygga upp dina frågor till arbetsgivaren kring. Fundera igenom dem och vad de betyder för dig. Hur pass viktiga är de för att du ska trivas på jobbet? Lycka till! Att reflektera över inför det nya jobbet Några grundläggande kännetecken för ett attraktivt arbete är: personlig och professionell utveckling omväxling och självständighet medbestämmande, överblick och kommunikation yrkesstolthet balans mellan frihet och styrning jämställdhet, mångfald och tolerans uppskattning, bekräftelse och feedback rättvis lön engagerat ledarskap Hitta jobbet för dig! 4 5

4 Annonsen Platsannonsering är fortfarande en primär sökväg för många arbetsgivare inom den statliga sektorn. Annonserna syns i olika kanaler, från lokalpress och jobbdatabaser, till arbetsgivares hemsidor och i sociala medier. Informationen i platsannonsen är ofta tillräcklig men ibland behöver man läsa mer mellan raderna för att få en tydlig bild av tjänsten. Några frågeställningar som kan vara bra att fundera på: Var ligger tyngdpunkten i arbetet? Vad kommer att bli den största utmaningen för den person som får jobbet? Vilken bakgrund har de som arbetar med detta idag? Genom att ställa dessa frågor till sig själv, arbetsgivaren eller bekanta så kan du också göra ett medvetet val att söka eller inte söka arbetet. Varför söka ett arbete som bara ser bra ut för dig i annonsen men som inte är det i verkligheten. Vägen till det attraktiva arbetet handlar mycket om att söka rätt arbete från början. Att reflektera över inför det nya jobbet Vilka intryck får du när man läser annonsen? Vilka ord och begrepp används för att beskriva den kunskap du skall ha för tjänsten? Vilka egenskaper/färdigheter skall personen ha? Vilken organisationskultur beskrivs i annonsen? Var ligger tyngdpunkten i arbetet? Vad kommer bli den största utmaningen för den person som får arbetet? Läs mer på st.org/karriar under Söka Nytt Jobb/Annonsanalys Dessa frågeställningar är centrala att fundera på. Utan dessa kunskaper så vet du inte hur du ska spegla annonsen så att din ansökan blir så bra som möjligt. Om det står goda kunskaper i engelska, våga fråga vad innebär goda kunskaper i engelska hos er? Det som är givet i en situation behöver inte vara givet i en annan situation. 6 7

5 Dags för intervjun Många kan uppleva intervjusituationen som både pressande och ovan. Andra kan se det som en spännande utmaning. Kanske ställer vi för höga krav på oss själva att leva upp till bilden som den attraktiva arbetssökanden, den som arbetsgivaren vill ha. Kanske upplever vi det svårt att beskriva oss själva. Ibland blir vi nervösa just för att vi så gärna vill ha just det här jobbet. Men anställningsintervjun ska inte bara vara ett tillfälle för arbetsgivaren att ställa frågor om dig. Det ska också finnas möjlighet för dig att få svar på det du undrar över. Det är ett möte mellan två likställda parter, där båda har förväntningar på varandra. Alla arbetsgivare är inte heller vana vid intervjusituationen så frågor och metodik kan variera. Följande frågor från arbetsgivare kan dock anses vara vanliga och du behöver tänka igenom dina svar i förväg. Förbered dig också på situationsanpassade frågor som exempelvis: Beskriv en situation då du fick ta ett snabbt beslut i ditt nuvarande jobb. Hur ser du på det idag? Eller berätta kort om en situation då du behövt ta en konflikt. Vad har du lärt dig av det? Eftersom detta är ett viktigt möte även för dig så har du självklart förberett dig med frågor. Vilka frågetecken behöver du räta ut? Var konkret i dina frågor och försök hitta rätt ton i dina frågeställningar. Tänk på att arbetsgivaren ser det som positivt att du är aktiv och ställer frågor. Det visar att du är intresserad av den arbetsplats du kommit till och kan faktiskt vara en av anledningarna till att du blir anställd. Det viktiga är att du känner att du vet lika mycket om den nya arbetsplatsen som arbetsgivaren vet om dig när du lämnar anställningsintervjun. Ett nytt arbete är också ditt val! Läs mer om förberedelse inför intervju på st.org/karriar under CV och Intervjuer/Anställningsintervju. Berätta kort om dig själv. Varför har du sökt detta arbete? Beskriv tre av dina egenskaper som du är stolt över. Beskriv två egenskaper som du skulle kunna bli bättre på. Varför ska vi anställa dig? 8 9

6 Du bär själv på möjligheterna till utveckling Att få växa och utvecklas är önskvärt och en självklarhet för många människor. Det handlar om såväl en inre personlig utveckling som en professionell utveckling av kunskaper och färdigheter i själva arbetet. En viktig del i strävan mot självförverkligande är ett berikande och stimulerande arbete. Ordet karriär har idag fått en annan betydelse än tidigare. Det handlar inte bara om att klättra uppåt i organisationen, utan framför allt om att horisontellt utvecklas och trivas just där du befinner dig på arbetsplatsen. Många arbetsgivare har därför, utöver det traditionella chefsskapet, skapat alternativa karriärvägar som projektledare och specialist. Kom ihåg att det är du själv som bär på möjligheterna till utveckling. Vid anställningsintervjun bör du ställa frågor runt de praktiska förutsättningarna för att faktiskt lyckas med ditt arbete. Vilka möjligheter till lärande i olika former finns inom organisationen? Utveckling av arbetsuppgifterna Med hjälp av din kompetens ska du kunna utveckla dina arbetsuppgifter samtidigt som uppgifternas utformning ska bidra till din personliga utveckling. Det kan handla om att du själv tillåts identifiera, tolka och formulera arbetsuppgifterna och inte enbart arbeta med givna problem. Kompetensutveckling Inom organisationen bör det finnas möjligheter till kompetensutveckling, genom till exempel mentorskap, interna och externa kurser eller projektarbeten. Arbetsuppgifternas innebörd och utformning De flesta människor söker omväxlande och varierande arbetsuppgifter. Men detta bygger också på att det finns en grundläggande trygghet i arbetet, där en del av uppgifterna förblir desamma. Meningsfulla och intressanta uppgifter hjälper dig att utvecklas både på det personliga och på det professionella planet. Självständigt och fritt arbete Aspekter på fritt och självständigt arbete ökar chansen till ett utmanande arbete där du kan använda din kreativa förmåga och arbeta på ett konstruktivt sätt. Arbeta enskilt eller i team Innebär arbetsuppgifterna i huvudsak enskilt arbete eller i nära samarbete med andra? Oavsett vilket är de sociala relationerna ofta väsentliga för din trivsel och utveckling på arbetsplatsen för exempelvis uppskattning och feedback. Påverka organisationens verksamhet, mål och visioner Det är viktigt att alla anställda har överblick över organisationen för att kunna känna engagemang och tillhörighet. Utveckling innebär också att vara delaktig i det pågående förändringsarbetet på arbetsplatsen. Då känner du att du är en betydelsefull del av organisationen. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Omväxling Praktiska förutsättningar Självständighet Meningsfulla arbetsuppgifter Delaktighet Läs mer på st.org/karriar under Kompetensinventering 10 11

7 Inflytande Det är viktigt att varje anställd har möjlighet till inflytande på olika nivåer i organisationen. Du ska kunna känna dig delaktig i utformningen av verksamhetens mål och visioner. Men framförallt är det viktigt att du som anställd har möjlighet att påverka din egen arbetssituation och hur uppgifterna utförs. Meningsfullt arbete Hur stort inflytande har du? Graden av inflytande påverkar i stor utsträckning om du upplever att arbetet är meningsfullt och att du har kontroll. Tänk på att höra dig för om hur detta fungerar i organisationen. Informationskanaler Med insyn och överblick får du en större förståelse för din egen arbetsuppgift och företaget som helhet. Information kan exempelvis spridas genom personalmöten eller intranät. Delaktighet Vilka former har organisationen för medbestämmande och delaktighet i beslut som rör min arbetssituation? För att du ska kunna påverka din egen arbetssituation och dina uppgifter ska du kunna framföra dina önskemål vid utvecklingssamtal eller motsvarande. Ta reda på i vilken utsträckning sådana samtal genomförs och hur uppföljningen fungerar. Organisationens ledarskapsfilosofi Organisationen bör genomsyras av ett ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och engagemang. Detta skapar inte bara förutsättningar för att du ska få gehör för dina idéer och tankar utan även möjligheter till personlig utveckling. Du bär själv på möjligheterna till utveckling

8 Den fackliga verksamheten Ta reda på vem som är arbetsplatsombud på din potentiella arbetsplats/hos din potentiella arbetsgivare. Fråga arbetsplatsombudet om de punkter vi poängterat i detta avsnitt. Fråga också om det finns samverkansavtal (reglerar samverkan mellan arbetsgivare och fack) och hur det fungerar. På vilket sätt medverkar den fackliga organisationen som en naturlig del i utvecklingsarbetet? Facket har under lång tid fungerat som påtryckningsorgan. De hjälper den enskilde medarbetaren att föra fram sådana åsikter som STs jobbguide behandlar. Använd, som anställd, gärna de kunskaper och kanaler som finns inom den fackliga verksamheten. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Insyn och överblick Personalmöten Utvecklingssamtal Ledarskapsfilosofi Ett aktivt fack Inflytande Läs mer på st.org/karriar under Utveckling och Utvecklingssamtal för dina förberedelser inför utvecklingssamtalet

9 Arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Men arbetsmiljöbegreppet är komplext och det är därför svårt att exakt fastställa vad som kännetecknar en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är endast en ramlag som anger de grundläggande reglerna för arbetsmiljöns utformning. Organisationen måste utifrån lagens mål, riktlinjer och allmänna skyldigheter säkerställa en god arbetsmiljö. Förutom Arbetsmiljölagen finns ett lagstadgat styrinstrument för arbetsmiljöarbetet Internkontrollen, som ska fungera som ett komplement till arbetsmiljölagen. Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren i satsningen på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En god arbetsmiljö gör att vi presterar bättre Det är svårt att fastställa vad som är god psykosocial arbetsmiljö; någon klar definition finns inte i arbetsmiljölagstiftningen. Många organisationer har dock börjat inse att den anställdes mentala välbefinnande påverkar arbetsprestationen positivt. Insatser som stimulerar arbetsglädje och trivsel samt förebygger mental ohälsa prioriteras allt mer. Finns det ett fungerande samarbete mellan företagsledningen, de fackliga organisationerna och företagshälsovården när det gäller arbetsmiljöarbetet? Ett väl fungerande samarbete mellan dessa parter borgar ofta för ett gediget arbetsmiljöarbete. Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på arbetsplatsen? Dessa är viktiga frågor för din egen reflektion. Kanske kan arbetsplatsombudet ge dig en hint om hur arbetsmiljön är hos den potentiella arbetsgivaren. Det finns ett väl utvecklat regelverk som arbetsgivaren måste beakta avseende den fysiska arbetsmiljön. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy Internkontroll Trivsel Har organisationen en tydlig arbetsmiljöpolicy? Det är till stor del organisationens ambitioner och målsättningar som avgör satsningen på arbetsmiljön. Det är därför viktigt att reflektera över vilken arbetsmiljöpolicy som finns på din potentiella arbetsplats. Har ledningen kunskaper om människor och deras behov? Satsar organisationen på utbildningar som rör intern kommunikation, problemlösning och förändringsarbete? Kunskap i sådana frågor är en god investering för organisationen eftersom de tenderar att reducera konflikter, ineffektivitet och vantrivsel

10 Jämställdhet Att alla medborgare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet är en självklarhet för de allra flesta. På arbetsplatsen innebär det till exempel att det inte får förekomma sexuella trakasserier och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomiskt oberoende. Jämställdhetslagen säger att arbetsgivaren har skyldighet att se till att livet går ihop för de anställda. Det innebär till exempel att arbetet ska kunna organiseras så att alla anställda har möjlighet att dela ansvaret lika för arbete, hem och barn. Jämställdhetsplanen är det främsta verktyget på arbetsplatsen för att uppfylla jämställdhetslagens krav. Ett bra jämställdhetsarbete avspeglar sig i en konkret och bra plan. Idag är jämställdhet naturligt. Du kommer kanske att finna att det trots allt fortfarande återstår en hel del konkret att göra på arbetsplatserna. Du kan via arbetsplatsombudet få information om hur det ser ut för det arbete du söker. Jämställdhetsplan Kolla upp om organisationen har en jämställdhetsplan. Den ska vara ett levande verktyg för att förbättra jämställdheten inom organisationen. Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? Hur tas planen fram, har alla medarbetare möjlighet att vara med i diskussionerna? Används planen aktivt inom organisationen och på arbetsplatserna? Utvecklings- och karriärmöjligheter Hur många kvinnor respektive män finns idag på expertbefattningar, på ledande befattningar? Hur ser utbildningsmöjligheterna ut? Är dessa jämnt fördelade mellan könen? Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete? På vilket sätt arbetar organisationen för att komma till rätta med eventuella skillnader? Ett sätt att arbeta för att motverka lönediskriminering är att använda någon form av arbetsvärdering. Använder organisationen mainstreaming som metod? Begreppet mainstreaming är internationellt och innebär att jämställdhetsarbetet genomsyrar all verksamhet. Ett arbete i staten ger dig stora möjligheter att påverka jämställdheten i samhället. I arbeten som vänder sig till medborgarna ska verksamheten vara utformad för att bryta obalansen mellan kvinnors och mäns makt, inflytande och resurser. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Jämställdhetsplan Utvecklingsmöjligheter/Karriär Löneutveckling Arbetsvärdering Mainstreaming Föräldraledighet/Förälder/Flextid osv 18 19

11 Arbetstid Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har bidragit till förändrade krav på både arbetsformer och arbetstider. Inställningen till arbete och fritid har också förändrats genom tiderna, och förhållandet dem emellan har ofta diskuterats. Idag finns tendenser som pekar mot att arbete och fritid allt mer börjar integreras. Arbetstiden har varierande betydelse för olika individer och det är viktigt att du funderar över hur arbetstiden påverkar just dig. Organisationens krav och dina egna värderingar Hur mycket tid förväntar sig organisationen att jag lägger ner på mitt arbete? Hur stor del av min dag är jag själv villig att satsa på arbetet? Inom vissa organisationer ser man gärna att du tillbringar en stor del av din tid på arbetsplatsen. Människor som finner sina arbetsuppgifter stimulerande och engagerande kan uppleva att arbetet i sig kompenserar för utebliven fritid. För dem som i större utsträckning värdesätter familjeliv och fritidssysselsättningar kan lång arbetstid kännas betungande. Gör en avvägning mellan dina egna värderingar och organisationens krav för ditt eget bästa. Distansarbete och resor Inom flera organisationer finns det idag möjlighet att arbeta på distans. Distansarbete kan vara en bra arbetsform för dig som under en period inte tycker att arbetsplatsen är det mest lämpliga alternativet för arbete. Det man bör tänka på vid distansarbete kan vara att den sociala kontakten minskar, eftersom umgänget med arbetskamraterna inte blir lika kontinuerligt. Distansarbete betyder också att viktiga arbetsrättsliga frågor åter blir aktuella. Ta reda på vilken policy organisationen har, och vad som ingår i din tjänst, när det gäller till exempel arbetsredskap, arbetstider och resor i tjänsten. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Arbete Fritid Flexibel arbetstid Fast arbetstid Distansarbete Resor i tjänsten Läs mer på st.org/karriar under Utveckling och Livspussel för att reflektera vidare över hur du prioriterar din tid

12 Lön och belöning Lön är en ersättning för utfört arbete och en belöning. Den kan vara ett mått på hur en persons arbetsuppgifter och kompetens värderas. Lönen kan också vara ett instrument som mäter hur högt samhället värdesätter en yrkesroll och kan fungera som en statusmarkör. Förutom att en skälig lön ger en grundläggande trygghet, kan den också hjälpa dig en bit på väg mot att nå det mål du eftersträvar. Vissa betraktar arbetet som ett medel för att nå materiell standard och status. Andra ser arbetet och dess innehåll som ett mål i sig för att därigenom nå personlig och professionell utveckling. Människor värderar betydelsen av lön olika högt. Hur vill du att din lönesituation ska se ut? Dina prioriteringar Hur värderar och prioriterar du lön i jämförelse med andra faktorer i ditt arbete som till exempel inflytande, intressanta arbetsuppgifter, ansvar, personlig utveckling, trygghet och arbetsformer? Lönesystem och lönepolicy Medarbetarna värderar ofta lönen i relation till vad andra i organisationen tjänar, efter kvalifikationsfaktorer såsom utbildning och erfarenhet samt hur efterfrågan på likartade jobb ser ut. Rättvisa intar en nyckelroll i diskussionen om lön och belöning. För att en belöning ska uppfattas som rättvis bör den baseras på komponenter som arbetsoch meritvärdering, samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. I rättviseaspekten ingår ett jämlikhetsperspektiv, där löneskillnader beroende på bland annat kön, etnicitet och sexuell läggning inte får förekomma. Förmåner utöver traditionell lön Många organisationer ger sina anställda belöningar utöver lön i form av exempelvis mobiltelefon, gymkort, städhjälp eller extra semesterdagar. Hitta din lönenivå och argumenten för den lön du begär Det är viktigt att ta reda på vilken lönenivå som gäller för ditt yrkesområde. Ditt lokala fack har kunskap och möjlighet att hjälpa dig hitta rätt lönenivå. Därutöver bör du formulera klara och tydliga argument för den lön du begär. Du kan få frågor om lönekravet från arbetsgivaren, redan vid första intervjun, och då gäller det att vara förberedd. Hitta dina drivkrafter Är lön en motivationsfaktor för mig, och i så fall på vilket sätt? Vilka andra delar av arbetet gör att du känner dig motiverad? Med motivation menar vi drivkrafter som får dig att bli inspirerad och engagerad inför dina arbetsuppgifter. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Lönepolicy Löneutveckling Rättvisa Jämlikhet Mål/Medel Drivkrafter För mer information kring löner och lönesamtal se st.org/karriar under Löner och Förmåner 22 23

13 Ledarskap Utveckling, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstid, lön och belöning är områden som tagits upp i STs jobbsökarguide. De är alla viktiga och karakteristiska för det attraktiva arbetet. Något som kan få avgörande betydelse för samtliga områden är den ledarskapsform som finns inom organisationen. Ledarskapet är, och ska ses som, ett styrinstrument för organisationens verksamhet, arbetsform och utveckling. mer av lagledare än styrande auktoritet. Det finns trender även när det gäller ledarskap, och det är troligt att den aktuella synen på ledarskap också fortsättningsvis kommer att förändras Att reflektera över inför det nya jobbet Vad kännetecknar ledarskapet hos arbetsgivaren generellt? Vad kännetecknar ledarskapet hos din blivande närmsta chef? Finns det upparbetade rutiner för utvecklingssamtal? Vilken bakgrund har personer med chefsbefattning hos arbetsgivaren? ST menar att kriterier för ett gott ledarskap är en chef/ledare som: Synliggör medarbetarna och låter dem påverka sitt eget arbete Tar tillvara och synliggör medarbetarnas kompetens Ger möjlighet för medarbetarna att utvecklas i arbetet och utvecklas för nya arbetsuppgifter Arbetar för jämställdhet och mångfald Bidrar till ett öppet, kreativt och tillåtande klimat Gör medarbetarna delaktiga i utvecklingen av verksamheten Ledarskapet påverkar arbetet Ledarskapet påverkar medarbetarnas möjligheter till inflytande i verksamheten. Utvecklingssamtal och personalmöten kan vara viktiga indikatorer på detta. Ledaren/ledarna påverkar också kompetensutvecklingen inom organisationen. Samt hur mycket ansvar och självständighet som delegeras till medarbetarna. Arbetsmiljön är ett annat område som i stor utsträckning beror på ledarskapet. Detta synliggörs exempelvis i hur väl arbetsmiljölagen uppfylls. Ledarskapet har också inverkan på trivseln och stämningen bland de anställda. Synen på dagens ledarskap är att en ledare ska fungera som medarbetarnas coach. Med detta menas att chefen är 24 25

14 Fackförbundet ST ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Karriär & utveckling Fackförbundet ST vill ge dig de bästa möjliga förutsättningarna för att du ska ha utrymme att växa, trivas och gå framåt i din yrkeskarriär. Du vet väl att som medlem har kostnadsfri tillgång till våra professionella karriärcoacher. Få ditt CV granskad Maila oss ditt CV och ditt personliga ansökningsbrev. Vi granskar dem åt dig. Tala med en karriärcoach Maila STs karriärcoacher och boka tid för en timmes coachingsamtal per telefon. Fler tips och råd på väg mot drömjobbet hittar du på st.org/karriar 26 27

15 Fackförbundet ST Box 8308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats:

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB

Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation och förändring AB Kompetensbron 113 kommunala medarbetare och chefer om kommunen som arbetsgivare Slluttrrapporrtt ffrrån ssex worrksshopss om kompettenssfförrssörrjjniing Kristina Vejbrink och Karin Ljudén Lyhra kommunikation

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Läkare & chef EN HANDBOK

Läkare & chef EN HANDBOK Att bli chef ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare, anser vi inom Sveriges läkarförbund. Vi finns för läkare i hela karriären och arbetar därför för att motivera, inspirera och uppmuntra

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer