Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet"

Transkript

1 Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1

2 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara några problem. Nu är det bara att söka. Men vad vet du egentligen om jobbet? Vilka frågor har du ställt dig om arbetet? Vad finns bakom platsannonsens lovord? Har du ringt och hört dig för om sådant som arbetstider, förväntningar och utvecklingsmöjligheter? Ett väl genomtänkt telefonsamtal kan vara avgörande för ditt beslut att gå vidare med ansökan. Ett sådant telefonsamtal kan också öppna dörren till en anställningsintervju. När du väl sitter i anställningsintervjun gäller det att vara förberedd. Inte bara för att kunna svara på arbetsgivarens alla frågor. Lika mycket för att du ska få en bild av företaget eller organisationen. Det är ett viktigt steg du ska ta i ditt liv, och du vill veta om det är värt att ta det steget med just den här arbetsgivaren. STs jobbsökarguide sätter fokus på en mängd viktiga områden i arbetslivet. Guiden har tagits fram för att du ska kunna reflektera över olika viktiga aspekter kring arbetet. Den vägleder dig med tips om vad som kan känneteckna en bra arbetsplats. En arbetsplats som är rätt för dig. Visst, det är inget fel att använda känslan. Ibland känns det bara helt rätt. Personkemin stämmer, arbetsuppgifterna lockar. Mer attraktivt kan inte ett arbete vara! Ibland kan det bara vara bra att reflektera över vissa frågor. Hur vill du att din arbetsplats ska se ut? Vilka krav ställer du på den organisation du ska arbeta i? På så sätt ökar oddsen för att det verkligen är ett attraktivt jobb med alla aspekter inräknade. ST, Produktion: STs kommunikationsenhet. 2 Tryck: Rolf Tryckeri AB, maj Upplaga ex. Beställ fler exemplar från ST Förlag på Artikelnr

3 Din framtida arbetsgivare Utveckling, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstid, lön och ledarskap är relevanta områden att fundera över när du ska söka nytt jobb. Annonserna behöver analyseras för att kunna skriva rätt ansökan. Du behöver dessutom vara väl förberedd inför intervjun. Här får du en överblick över vad som kan vara viktigt att tänka på inom respektive område. STs jobbsökarguide är tänkt som en hjälp på vägen för att hitta ett jobb som är rätt för dig. Vår förhoppning är att guiden och de frågor vi ställer under varje rubrik, ska väcka tankar och funderingar kring vad du värdesätter i ett attraktivt arbete. Inom varje område finns också ett antal begrepp eller reflektioner som du kan bygga upp dina frågor till arbetsgivaren kring. Fundera igenom dem och vad de betyder för dig. Hur pass viktiga är de för att du ska trivas på jobbet? Lycka till! Att reflektera över inför det nya jobbet Några grundläggande kännetecken för ett attraktivt arbete är: personlig och professionell utveckling omväxling och självständighet medbestämmande, överblick och kommunikation yrkesstolthet balans mellan frihet och styrning jämställdhet, mångfald och tolerans uppskattning, bekräftelse och feedback rättvis lön engagerat ledarskap Hitta jobbet för dig! 4 5

4 Annonsen Platsannonsering är fortfarande en primär sökväg för många arbetsgivare inom den statliga sektorn. Annonserna syns i olika kanaler, från lokalpress och jobbdatabaser, till arbetsgivares hemsidor och i sociala medier. Informationen i platsannonsen är ofta tillräcklig men ibland behöver man läsa mer mellan raderna för att få en tydlig bild av tjänsten. Några frågeställningar som kan vara bra att fundera på: Var ligger tyngdpunkten i arbetet? Vad kommer att bli den största utmaningen för den person som får jobbet? Vilken bakgrund har de som arbetar med detta idag? Genom att ställa dessa frågor till sig själv, arbetsgivaren eller bekanta så kan du också göra ett medvetet val att söka eller inte söka arbetet. Varför söka ett arbete som bara ser bra ut för dig i annonsen men som inte är det i verkligheten. Vägen till det attraktiva arbetet handlar mycket om att söka rätt arbete från början. Att reflektera över inför det nya jobbet Vilka intryck får du när man läser annonsen? Vilka ord och begrepp används för att beskriva den kunskap du skall ha för tjänsten? Vilka egenskaper/färdigheter skall personen ha? Vilken organisationskultur beskrivs i annonsen? Var ligger tyngdpunkten i arbetet? Vad kommer bli den största utmaningen för den person som får arbetet? Läs mer på st.org/karriar under Söka Nytt Jobb/Annonsanalys Dessa frågeställningar är centrala att fundera på. Utan dessa kunskaper så vet du inte hur du ska spegla annonsen så att din ansökan blir så bra som möjligt. Om det står goda kunskaper i engelska, våga fråga vad innebär goda kunskaper i engelska hos er? Det som är givet i en situation behöver inte vara givet i en annan situation. 6 7

5 Dags för intervjun Många kan uppleva intervjusituationen som både pressande och ovan. Andra kan se det som en spännande utmaning. Kanske ställer vi för höga krav på oss själva att leva upp till bilden som den attraktiva arbetssökanden, den som arbetsgivaren vill ha. Kanske upplever vi det svårt att beskriva oss själva. Ibland blir vi nervösa just för att vi så gärna vill ha just det här jobbet. Men anställningsintervjun ska inte bara vara ett tillfälle för arbetsgivaren att ställa frågor om dig. Det ska också finnas möjlighet för dig att få svar på det du undrar över. Det är ett möte mellan två likställda parter, där båda har förväntningar på varandra. Alla arbetsgivare är inte heller vana vid intervjusituationen så frågor och metodik kan variera. Följande frågor från arbetsgivare kan dock anses vara vanliga och du behöver tänka igenom dina svar i förväg. Förbered dig också på situationsanpassade frågor som exempelvis: Beskriv en situation då du fick ta ett snabbt beslut i ditt nuvarande jobb. Hur ser du på det idag? Eller berätta kort om en situation då du behövt ta en konflikt. Vad har du lärt dig av det? Eftersom detta är ett viktigt möte även för dig så har du självklart förberett dig med frågor. Vilka frågetecken behöver du räta ut? Var konkret i dina frågor och försök hitta rätt ton i dina frågeställningar. Tänk på att arbetsgivaren ser det som positivt att du är aktiv och ställer frågor. Det visar att du är intresserad av den arbetsplats du kommit till och kan faktiskt vara en av anledningarna till att du blir anställd. Det viktiga är att du känner att du vet lika mycket om den nya arbetsplatsen som arbetsgivaren vet om dig när du lämnar anställningsintervjun. Ett nytt arbete är också ditt val! Läs mer om förberedelse inför intervju på st.org/karriar under CV och Intervjuer/Anställningsintervju. Berätta kort om dig själv. Varför har du sökt detta arbete? Beskriv tre av dina egenskaper som du är stolt över. Beskriv två egenskaper som du skulle kunna bli bättre på. Varför ska vi anställa dig? 8 9

6 Du bär själv på möjligheterna till utveckling Att få växa och utvecklas är önskvärt och en självklarhet för många människor. Det handlar om såväl en inre personlig utveckling som en professionell utveckling av kunskaper och färdigheter i själva arbetet. En viktig del i strävan mot självförverkligande är ett berikande och stimulerande arbete. Ordet karriär har idag fått en annan betydelse än tidigare. Det handlar inte bara om att klättra uppåt i organisationen, utan framför allt om att horisontellt utvecklas och trivas just där du befinner dig på arbetsplatsen. Många arbetsgivare har därför, utöver det traditionella chefsskapet, skapat alternativa karriärvägar som projektledare och specialist. Kom ihåg att det är du själv som bär på möjligheterna till utveckling. Vid anställningsintervjun bör du ställa frågor runt de praktiska förutsättningarna för att faktiskt lyckas med ditt arbete. Vilka möjligheter till lärande i olika former finns inom organisationen? Utveckling av arbetsuppgifterna Med hjälp av din kompetens ska du kunna utveckla dina arbetsuppgifter samtidigt som uppgifternas utformning ska bidra till din personliga utveckling. Det kan handla om att du själv tillåts identifiera, tolka och formulera arbetsuppgifterna och inte enbart arbeta med givna problem. Kompetensutveckling Inom organisationen bör det finnas möjligheter till kompetensutveckling, genom till exempel mentorskap, interna och externa kurser eller projektarbeten. Arbetsuppgifternas innebörd och utformning De flesta människor söker omväxlande och varierande arbetsuppgifter. Men detta bygger också på att det finns en grundläggande trygghet i arbetet, där en del av uppgifterna förblir desamma. Meningsfulla och intressanta uppgifter hjälper dig att utvecklas både på det personliga och på det professionella planet. Självständigt och fritt arbete Aspekter på fritt och självständigt arbete ökar chansen till ett utmanande arbete där du kan använda din kreativa förmåga och arbeta på ett konstruktivt sätt. Arbeta enskilt eller i team Innebär arbetsuppgifterna i huvudsak enskilt arbete eller i nära samarbete med andra? Oavsett vilket är de sociala relationerna ofta väsentliga för din trivsel och utveckling på arbetsplatsen för exempelvis uppskattning och feedback. Påverka organisationens verksamhet, mål och visioner Det är viktigt att alla anställda har överblick över organisationen för att kunna känna engagemang och tillhörighet. Utveckling innebär också att vara delaktig i det pågående förändringsarbetet på arbetsplatsen. Då känner du att du är en betydelsefull del av organisationen. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Omväxling Praktiska förutsättningar Självständighet Meningsfulla arbetsuppgifter Delaktighet Läs mer på st.org/karriar under Kompetensinventering 10 11

7 Inflytande Det är viktigt att varje anställd har möjlighet till inflytande på olika nivåer i organisationen. Du ska kunna känna dig delaktig i utformningen av verksamhetens mål och visioner. Men framförallt är det viktigt att du som anställd har möjlighet att påverka din egen arbetssituation och hur uppgifterna utförs. Meningsfullt arbete Hur stort inflytande har du? Graden av inflytande påverkar i stor utsträckning om du upplever att arbetet är meningsfullt och att du har kontroll. Tänk på att höra dig för om hur detta fungerar i organisationen. Informationskanaler Med insyn och överblick får du en större förståelse för din egen arbetsuppgift och företaget som helhet. Information kan exempelvis spridas genom personalmöten eller intranät. Delaktighet Vilka former har organisationen för medbestämmande och delaktighet i beslut som rör min arbetssituation? För att du ska kunna påverka din egen arbetssituation och dina uppgifter ska du kunna framföra dina önskemål vid utvecklingssamtal eller motsvarande. Ta reda på i vilken utsträckning sådana samtal genomförs och hur uppföljningen fungerar. Organisationens ledarskapsfilosofi Organisationen bör genomsyras av ett ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och engagemang. Detta skapar inte bara förutsättningar för att du ska få gehör för dina idéer och tankar utan även möjligheter till personlig utveckling. Du bär själv på möjligheterna till utveckling

8 Den fackliga verksamheten Ta reda på vem som är arbetsplatsombud på din potentiella arbetsplats/hos din potentiella arbetsgivare. Fråga arbetsplatsombudet om de punkter vi poängterat i detta avsnitt. Fråga också om det finns samverkansavtal (reglerar samverkan mellan arbetsgivare och fack) och hur det fungerar. På vilket sätt medverkar den fackliga organisationen som en naturlig del i utvecklingsarbetet? Facket har under lång tid fungerat som påtryckningsorgan. De hjälper den enskilde medarbetaren att föra fram sådana åsikter som STs jobbguide behandlar. Använd, som anställd, gärna de kunskaper och kanaler som finns inom den fackliga verksamheten. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Insyn och överblick Personalmöten Utvecklingssamtal Ledarskapsfilosofi Ett aktivt fack Inflytande Läs mer på st.org/karriar under Utveckling och Utvecklingssamtal för dina förberedelser inför utvecklingssamtalet

9 Arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Men arbetsmiljöbegreppet är komplext och det är därför svårt att exakt fastställa vad som kännetecknar en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen är endast en ramlag som anger de grundläggande reglerna för arbetsmiljöns utformning. Organisationen måste utifrån lagens mål, riktlinjer och allmänna skyldigheter säkerställa en god arbetsmiljö. Förutom Arbetsmiljölagen finns ett lagstadgat styrinstrument för arbetsmiljöarbetet Internkontrollen, som ska fungera som ett komplement till arbetsmiljölagen. Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren i satsningen på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En god arbetsmiljö gör att vi presterar bättre Det är svårt att fastställa vad som är god psykosocial arbetsmiljö; någon klar definition finns inte i arbetsmiljölagstiftningen. Många organisationer har dock börjat inse att den anställdes mentala välbefinnande påverkar arbetsprestationen positivt. Insatser som stimulerar arbetsglädje och trivsel samt förebygger mental ohälsa prioriteras allt mer. Finns det ett fungerande samarbete mellan företagsledningen, de fackliga organisationerna och företagshälsovården när det gäller arbetsmiljöarbetet? Ett väl fungerande samarbete mellan dessa parter borgar ofta för ett gediget arbetsmiljöarbete. Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på arbetsplatsen? Dessa är viktiga frågor för din egen reflektion. Kanske kan arbetsplatsombudet ge dig en hint om hur arbetsmiljön är hos den potentiella arbetsgivaren. Det finns ett väl utvecklat regelverk som arbetsgivaren måste beakta avseende den fysiska arbetsmiljön. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Fysisk arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöpolicy Internkontroll Trivsel Har organisationen en tydlig arbetsmiljöpolicy? Det är till stor del organisationens ambitioner och målsättningar som avgör satsningen på arbetsmiljön. Det är därför viktigt att reflektera över vilken arbetsmiljöpolicy som finns på din potentiella arbetsplats. Har ledningen kunskaper om människor och deras behov? Satsar organisationen på utbildningar som rör intern kommunikation, problemlösning och förändringsarbete? Kunskap i sådana frågor är en god investering för organisationen eftersom de tenderar att reducera konflikter, ineffektivitet och vantrivsel

10 Jämställdhet Att alla medborgare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet är en självklarhet för de allra flesta. På arbetsplatsen innebär det till exempel att det inte får förekomma sexuella trakasserier och att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till ekonomiskt oberoende. Jämställdhetslagen säger att arbetsgivaren har skyldighet att se till att livet går ihop för de anställda. Det innebär till exempel att arbetet ska kunna organiseras så att alla anställda har möjlighet att dela ansvaret lika för arbete, hem och barn. Jämställdhetsplanen är det främsta verktyget på arbetsplatsen för att uppfylla jämställdhetslagens krav. Ett bra jämställdhetsarbete avspeglar sig i en konkret och bra plan. Idag är jämställdhet naturligt. Du kommer kanske att finna att det trots allt fortfarande återstår en hel del konkret att göra på arbetsplatserna. Du kan via arbetsplatsombudet få information om hur det ser ut för det arbete du söker. Jämställdhetsplan Kolla upp om organisationen har en jämställdhetsplan. Den ska vara ett levande verktyg för att förbättra jämställdheten inom organisationen. Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? Hur tas planen fram, har alla medarbetare möjlighet att vara med i diskussionerna? Används planen aktivt inom organisationen och på arbetsplatserna? Utvecklings- och karriärmöjligheter Hur många kvinnor respektive män finns idag på expertbefattningar, på ledande befattningar? Hur ser utbildningsmöjligheterna ut? Är dessa jämnt fördelade mellan könen? Har kvinnor och män lika lön för likvärdigt arbete? På vilket sätt arbetar organisationen för att komma till rätta med eventuella skillnader? Ett sätt att arbeta för att motverka lönediskriminering är att använda någon form av arbetsvärdering. Använder organisationen mainstreaming som metod? Begreppet mainstreaming är internationellt och innebär att jämställdhetsarbetet genomsyrar all verksamhet. Ett arbete i staten ger dig stora möjligheter att påverka jämställdheten i samhället. I arbeten som vänder sig till medborgarna ska verksamheten vara utformad för att bryta obalansen mellan kvinnors och mäns makt, inflytande och resurser. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Jämställdhetsplan Utvecklingsmöjligheter/Karriär Löneutveckling Arbetsvärdering Mainstreaming Föräldraledighet/Förälder/Flextid osv 18 19

11 Arbetstid Den tekniska utvecklingen och globaliseringen har bidragit till förändrade krav på både arbetsformer och arbetstider. Inställningen till arbete och fritid har också förändrats genom tiderna, och förhållandet dem emellan har ofta diskuterats. Idag finns tendenser som pekar mot att arbete och fritid allt mer börjar integreras. Arbetstiden har varierande betydelse för olika individer och det är viktigt att du funderar över hur arbetstiden påverkar just dig. Organisationens krav och dina egna värderingar Hur mycket tid förväntar sig organisationen att jag lägger ner på mitt arbete? Hur stor del av min dag är jag själv villig att satsa på arbetet? Inom vissa organisationer ser man gärna att du tillbringar en stor del av din tid på arbetsplatsen. Människor som finner sina arbetsuppgifter stimulerande och engagerande kan uppleva att arbetet i sig kompenserar för utebliven fritid. För dem som i större utsträckning värdesätter familjeliv och fritidssysselsättningar kan lång arbetstid kännas betungande. Gör en avvägning mellan dina egna värderingar och organisationens krav för ditt eget bästa. Distansarbete och resor Inom flera organisationer finns det idag möjlighet att arbeta på distans. Distansarbete kan vara en bra arbetsform för dig som under en period inte tycker att arbetsplatsen är det mest lämpliga alternativet för arbete. Det man bör tänka på vid distansarbete kan vara att den sociala kontakten minskar, eftersom umgänget med arbetskamraterna inte blir lika kontinuerligt. Distansarbete betyder också att viktiga arbetsrättsliga frågor åter blir aktuella. Ta reda på vilken policy organisationen har, och vad som ingår i din tjänst, när det gäller till exempel arbetsredskap, arbetstider och resor i tjänsten. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Arbete Fritid Flexibel arbetstid Fast arbetstid Distansarbete Resor i tjänsten Läs mer på st.org/karriar under Utveckling och Livspussel för att reflektera vidare över hur du prioriterar din tid

12 Lön och belöning Lön är en ersättning för utfört arbete och en belöning. Den kan vara ett mått på hur en persons arbetsuppgifter och kompetens värderas. Lönen kan också vara ett instrument som mäter hur högt samhället värdesätter en yrkesroll och kan fungera som en statusmarkör. Förutom att en skälig lön ger en grundläggande trygghet, kan den också hjälpa dig en bit på väg mot att nå det mål du eftersträvar. Vissa betraktar arbetet som ett medel för att nå materiell standard och status. Andra ser arbetet och dess innehåll som ett mål i sig för att därigenom nå personlig och professionell utveckling. Människor värderar betydelsen av lön olika högt. Hur vill du att din lönesituation ska se ut? Dina prioriteringar Hur värderar och prioriterar du lön i jämförelse med andra faktorer i ditt arbete som till exempel inflytande, intressanta arbetsuppgifter, ansvar, personlig utveckling, trygghet och arbetsformer? Lönesystem och lönepolicy Medarbetarna värderar ofta lönen i relation till vad andra i organisationen tjänar, efter kvalifikationsfaktorer såsom utbildning och erfarenhet samt hur efterfrågan på likartade jobb ser ut. Rättvisa intar en nyckelroll i diskussionen om lön och belöning. För att en belöning ska uppfattas som rättvis bör den baseras på komponenter som arbetsoch meritvärdering, samt utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. I rättviseaspekten ingår ett jämlikhetsperspektiv, där löneskillnader beroende på bland annat kön, etnicitet och sexuell läggning inte får förekomma. Förmåner utöver traditionell lön Många organisationer ger sina anställda belöningar utöver lön i form av exempelvis mobiltelefon, gymkort, städhjälp eller extra semesterdagar. Hitta din lönenivå och argumenten för den lön du begär Det är viktigt att ta reda på vilken lönenivå som gäller för ditt yrkesområde. Ditt lokala fack har kunskap och möjlighet att hjälpa dig hitta rätt lönenivå. Därutöver bör du formulera klara och tydliga argument för den lön du begär. Du kan få frågor om lönekravet från arbetsgivaren, redan vid första intervjun, och då gäller det att vara förberedd. Hitta dina drivkrafter Är lön en motivationsfaktor för mig, och i så fall på vilket sätt? Vilka andra delar av arbetet gör att du känner dig motiverad? Med motivation menar vi drivkrafter som får dig att bli inspirerad och engagerad inför dina arbetsuppgifter. Att reflektera över inför det nya jobbet. Vad är viktigt för dig? Lönepolicy Löneutveckling Rättvisa Jämlikhet Mål/Medel Drivkrafter För mer information kring löner och lönesamtal se st.org/karriar under Löner och Förmåner 22 23

13 Ledarskap Utveckling, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet, arbetstid, lön och belöning är områden som tagits upp i STs jobbsökarguide. De är alla viktiga och karakteristiska för det attraktiva arbetet. Något som kan få avgörande betydelse för samtliga områden är den ledarskapsform som finns inom organisationen. Ledarskapet är, och ska ses som, ett styrinstrument för organisationens verksamhet, arbetsform och utveckling. mer av lagledare än styrande auktoritet. Det finns trender även när det gäller ledarskap, och det är troligt att den aktuella synen på ledarskap också fortsättningsvis kommer att förändras Att reflektera över inför det nya jobbet Vad kännetecknar ledarskapet hos arbetsgivaren generellt? Vad kännetecknar ledarskapet hos din blivande närmsta chef? Finns det upparbetade rutiner för utvecklingssamtal? Vilken bakgrund har personer med chefsbefattning hos arbetsgivaren? ST menar att kriterier för ett gott ledarskap är en chef/ledare som: Synliggör medarbetarna och låter dem påverka sitt eget arbete Tar tillvara och synliggör medarbetarnas kompetens Ger möjlighet för medarbetarna att utvecklas i arbetet och utvecklas för nya arbetsuppgifter Arbetar för jämställdhet och mångfald Bidrar till ett öppet, kreativt och tillåtande klimat Gör medarbetarna delaktiga i utvecklingen av verksamheten Ledarskapet påverkar arbetet Ledarskapet påverkar medarbetarnas möjligheter till inflytande i verksamheten. Utvecklingssamtal och personalmöten kan vara viktiga indikatorer på detta. Ledaren/ledarna påverkar också kompetensutvecklingen inom organisationen. Samt hur mycket ansvar och självständighet som delegeras till medarbetarna. Arbetsmiljön är ett annat område som i stor utsträckning beror på ledarskapet. Detta synliggörs exempelvis i hur väl arbetsmiljölagen uppfylls. Ledarskapet har också inverkan på trivseln och stämningen bland de anställda. Synen på dagens ledarskap är att en ledare ska fungera som medarbetarnas coach. Med detta menas att chefen är 24 25

14 Fackförbundet ST ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. STs omkring medlemmar representerar en mängd olika yrken och bakgrunder. De flesta arbetar inom statliga verksamheter, till exempel på myndigheter, i affärsverk, på högskolor och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata företag. Vår grundidé är att samla alla på samma arbetsplats i en fackförening. Alla är välkomna som medlemmar, oberoende av utbildning, befattning och arbetsuppgifter. Det ger styrka, gemenskap och ökar sammanhållningen. Våra hjärtefrågor är: lön och andra anställningsvillkor, utveckling och inflytande i arbetet, jämställdhet och mångfald, arbetsmiljö, trygghet och internationell solidaritet. ST är partipolitiskt obundet. Karriär & utveckling Fackförbundet ST vill ge dig de bästa möjliga förutsättningarna för att du ska ha utrymme att växa, trivas och gå framåt i din yrkeskarriär. Du vet väl att som medlem har kostnadsfri tillgång till våra professionella karriärcoacher. Få ditt CV granskad Maila oss ditt CV och ditt personliga ansökningsbrev. Vi granskar dem åt dig. Tala med en karriärcoach Maila STs karriärcoacher och boka tid för en timmes coachingsamtal per telefon. Fler tips och råd på väg mot drömjobbet hittar du på st.org/karriar 26 27

15 Fackförbundet ST Box 8308, Stockholm Besök: Sturegatan 15 Telefon: Fax: ST Direkt: E-post: Webbplats:

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

1. Belöna dem som lyckas

1. Belöna dem som lyckas 1. Belöna dem som lyckas A Det bästa sättet att få alla att satsa tid och energi på sin hälsa, är att belöna dem som når sina hälsomål. Till slut får man ändå med sig de som inte är så intresserade. Hälsa

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer