Projektledning av LIFE-projektet The thick shelled river mussel (Unio crassus) brings LIFE+ back to rivers.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning av LIFE-projektet The thick shelled river mussel (Unio crassus) brings LIFE+ back to rivers."

Transkript

1 Projektledning av LIFE-projektet The thick shelled river mussel (Unio crassus) brings LIFE+ back to rivers. ACTION E.1 DELIVARABLE: The Project Management plan Ivan Olsson och Tina Näslund Länsstyrelsen i Skåne, Kungsgatan 13, Malmö, Sverige Sammanfattning Föreliggande beskrivning av projektledning syftar till att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan olika personer, myndigheter och institutioner som är kopplade till projektet. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Skåne som har projektledningsansvar inklusive ekonomiskt ansvar för projektet i stort och gentemot kommissionen. Därtill utgör Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Östergötland och Södermanland samt Karlstad universitet projektpartners, var och en med specifika roller. Generellt gäller att Länsstyrelserna ansvarar för att åtgärder genomförs inom respektive läns projektområden, i enlighet med ansökan och Huvudavtal. Karlstad universitets fokusområden ligger i att genomföra studier av den tjockskaliga musslans ekologi, samt genomföra åtgärder vilka syftar till att framgångsrikt återintroducera musslan där den har försvunnit. Karlstads universitet arbetar således flytande över länsgränserna. Utöver formella projektpartners finns knutet till projektet Havsoch vattenmyndigheten som utgör medfinansiär. Projektet har även en referensgrupp bestående av representanter från relevanta myndigheter, privata intressen, kommuner, vattenråd och markägare. Referensgruppen har primärt en rådgivande funktion. 1

2 Övergripande administration För projektledning ansvarar Länsstyrelsen i Skåne som har ett övergripande ansvar, såväl administrativt som ekonomiskt. Länsstyrelsen i Skåne är således den projektpart (Coordinating beneficiary) som ensamt kommunicerar med Europa kommissionen, dock främst via projektets monitor (Astrale LIFE-TEAM, GEIE ELLE), kontaktperson: Inga Racinska. Våra kontaktpersoner (tekniska och finansiella tjänstemän) i Europa kommissionen (European Commission, Directoriate-General Environment, Directoriate E International Affairs, LIFE & Eco-Innovation) är Izabela Madalinska och Tommy Sejersen. Izabela har dock slutat och som trolig ersättare har vi Maja Mikosinska. Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Östergötland, Södermanland samt Karlstads universitet utgör projektpartners (Associated beneficiary) som rapporterar till Länsstyrelsen i Skåne (Figur 1). Projektpartners ansvarar för utförandet av olika projektaktiviteter i respektive projektområde. Karlstads universitet har som fokus värdfiskstudier, odling och utsättning av tjockskalig målarmussla. Karlstad universitet arbetar i samtliga län som projektet spänner av. Länsstyrelsen i Jönköpings län har en samordnande roll generellt med ansvar för att monitoringdelen utförs konsekvent i samtliga projektområden. Non-beneficiaries Icke-Partners CAB LST Kronoberg CAB LST Kalmar CAB LST Örebro Referensgrupp - Myndigheter/forskare - Markägare - Intresseorg. Projektledning LST Skåne Projekt-monitoring: EU-kommissionen Revisorer Ekonomisk ledning LST Skåne Partners Beneficiary KARLSTADS no 6 UNIVERSITET (field staff) Beneficiary LST BLEKINGE no 3 Beneficiary LST JÖNKÖPING no 2 LST SKÅNE Beneficiary LST ÖSTERG no 4 Beneficiary LST SÖRMLAND no 5 Markägare/ Vattenråd etc Mörrumsån Bräkneån Brusaån Emån Klingavälsån Fyleån Storån Kisaån Kapellån Vretaån Svärtaån Vedaån Figur 1. Projektets administrativa struktur. LIFE-relaterade åtgärder administreras via fem län och Karlstads universitet som utför verksamhet i samtliga projektområden. För central projektledning står Länsstyrelsen i Skåne (projektledare och ekonomiansvarig). Utanför projektets formella struktur finns Länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar och Örebro län. Projektet är knutet till en referensgrupp bestående av representanter från olika myndigheter och intresseorganisationer. Projektet rapporterar till EU-kommissionen via ASTRALE, det sk monitoring teamet. 2

3 Geografiskt spann Projektets geografiska utbredning innefattar fem län (Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland och Sörmland) med totalt tolv projektområden (Figur 2). Samtliga tolv projektområden är väl distribuerade inom den tjockskaliga musslans huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. Projektledning ka Figur 2. Tolv projektområden (rödmarkerade), Fyleån, Klingavälsån (Skåne län), Mörrumsån, Bräkneån (Jönköpings län), Emån och Brusaån (Jönköpings län), Föllingsö, Storån-Falerum, Kapellån (Östergötlands län), Ramundsbäck-Vretaån, Svärtaån och Vedaån (Södermlands län) som ingår i UC4LIFE-projektet. 3

4 Personresurser Uc4life-gänget utgörs av tjänstemän och forskare med olika bakgrund, färdigheter och kompetens från de fem Länsstyrelserna (Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland och Södermanland) och Karlstads universitet (Figur 3). Figur 3. Från vänster: Lea Schneider (+ pojkvän), Jakob Bergengren (där bak), Laura Montin (där fram), Andreas Nilsson, Marie Eriksson, Jonas Johansson, Ursula Tuzz Zinko, Ivan Olsson, Martin Österling, Lars Gezelius, Vibeke Lirås, Helena Herngren och Erik Årnfelt. Frånvarande Tina Näslund, Daniel Rydberg och Delphine Lariviere. Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Skåne handhar projektledningsansvar på ett övergripande plan, såväl administrativt som finansiellt. Länsstyrelsen i Skåne ansvara även för byggandet och skötseln av projektets hemsida, nationella informationsinsatser, internationella konferenser och nätverkande samt ansvarar lokalt för att åtgärderna i Skåne, Fyledalen och Klingavälsån. Tabell 1. LIFE-personal vid Länsstyrelsen i Skåne; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Länsstyrelsen i Skåne E-post TEL 1 TEL 2 Ivan Olsson Projektledning Tina Näslund Ekonomiansvarig Vibeke Lirås Koordinator, Skåne län Marie Eriksson Koordinator, Skåne län Delphine Lariviere Praktikant (tom )

5 Länsstyrelsen i Jönköping Länsstyrelsen i Jönköping utgör generell back-up för projektet i stort, dock med specifikt fokus på koordination av monitoringprogramet och genomförandet av personalutbildning/staff-training, lekmannarapporten, och efter-life-planen. Därtill ansvarar Länsstyrelsen i Jönköping för att åtgärderna genomförs i projektområdena Brusaån och Emån. Tabell 2. LIFE-personal vid Länsstyrelsen i Jönköping; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Länsstyrelsen i Jönköpings län Jakob Bergengren Projekt koordinator Daniel Rydberg Koordinator, Jönköpings län Länsstyrelsen i Blekinge Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar för att åtgärderna genomförs i projektområdena Mörrumsån och Bräkneån. Tabell 3. LIFE-personal vid Länsstyrelsen i Blekinge; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Länsstyrelsen i Blekinge län Andreas Nilsson Koordinator, Blekinge län Jonas Johansson Koordinator, Blekinge län There Asp* Koordinator, Blekinge län *Föräldrarledig Länsstyrelsen i Östergötland Länsstyrelsen i Östergötland har ett övergripande ansvar avseende framtagandet av posters/role-ups samt att åtgärderna genomförs i projektområdena Föllingsö, Storån- Falerum, Kapellån. Tabell 4. LIFE-personal vid Länsstyrelsen i Östergötland; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Länsstyrelsen i Östergötland Lars Gezelius Koordinator, Östergötlands län Erik Årnfelt Koordinator, Östergötlands län

6 Länsstyrelsen i Södermanland Länsstyrelsen i Södermanland har ett övergripande ansvar avseende framtagandet av utbildnings- och presentationsmaterial för skolbarn, samt att åtgärderna genomförs i projektområdena Ramundsbäck-Vretaån, Svärtaån och Vedaån. Tabell 5. LIFE-personal vid Länsstyrelsen i Sörmland; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Länsstyrelsen i Sörmland Ursula Zinko Koordinator, Sörmlands län Helena Herngren Koordinator, Sörmlands län Karlstads universitet Karlstads universitet utgör projektets vetenskapliga koordinator med ansvar för att projektet har ett sunt vetenskapligt förhållningssätt generellt. Specifikt ansvarar Karlstads universitet för genomförandet av värdfiskstudier, odling, återintroduktion samt flyttning av mussla, samt framtagande av musselhandbok. Tabell 6. LIFE-personal vid Karlstads universitet; namn, befattning, e-post och telefonnummer. Karlstads Universitet Martin Österling Vetenskaplig koordinator Ann Forsberg Ekonom Lea Schneider Koordinator Laura Montin Fält assistant Niklas Wengström Fält assistant

7 Projektets referensgrupp Referensgruppen representerar olika intressen i samhället med beröringspunkten vattenvård och den framtida skötseln av våra vattendrag i Sverige. Referensgruppen utgör projektets ryggrad och dess nätverk viktiga för att vi skall nå förståelse och skapa intresse för projektets olika aktiviteter och åtgärder. Organisationer som medverkande i referensgruppen är: Havs- och vattenmyndigheten, Kävlingeåns Vattenråd, LRF, Fortum Energi, EON, WWF, Högestad- och Christinehof Gods, Naturhistoriska riksmuseet i Göteborg och Stockholm och Naturvårdsverket (Figur 4). Figur 4. Arne Johlander- HaV, Jonas Johansson-Kävlingeåns vattenråd, Rune Hallgren-LRF, Birgitta Adell-Fortum, Ted von Proschwitz-Göteborgs naturhistoriska museum, Ulf Bjelke- Artdatabanken, Hasse Berglund-Naturvårdsverket, Charlotte Lindström som stand-in för Carl Piper-Högestad och Christinehof Gods, Stefan Lundberg-Naturhistoriska Riksmuseet, Johan Tielman-EON, Sofi Alexandersson-WWF. Kommunikation Projektet har en levande och dynamisk hemsida (http://www.ucforlife.se/) med bloggfunktion och utgör det viktigaste kommunikationsverktyget för projektets olika deltagare. Hemsidan tjänstgör inte enbart som ett kommunikationsverktyg, utan även som ett lagringsutrymme där projektets olika verksamheter arkiveras. 7

8 Utöver hemsidan kommunicerar projektet via traditionella möten, konferenser och deltar i olika nätverkande aktiviteter. Skrifter, broschyrer, skolmaterial, postrar, role-ups kommer tas fram löpande i och med att projektet skrider framåt. Figur 5. UC4LIFE S hemsida utgör ett viktigt kommunikationsverktyg för att sprida information om projektet. Styrande dokument Följande dokument styr projektets administrativa struktur och påverkar hur projektets olika aktiveter kommer att genomföras: 1) Huvudavtal inkl enskilda bestämmelser (Grant Agreement och Special Provisions). 2) Gemensamma bestämmelser (Common Provisions). 3) Övernskommelser (Partnership Agreements) mellan Länsstyrelsen i Skåne och projektpartners. 4) Work contracts och Instruction letters. 8

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012

SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 1(15) Slutredovisning projekt Beslutsnummer 2009-48 SIK-projektets slutredovisning 2011-2012 Svenska ESF-rådet, Integrationsfonden Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr. Postadress: Box 471 41, 100

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

En bok om svensk vattenförvaltning

En bok om svensk vattenförvaltning Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer En bok om svensk vattenförvaltning

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla RAPPORT 5429 JANUARI 2005 Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla Margaritifera, margaritifera NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer