Salstentamen Termin 1 den 2 december 2011 PT11: Påbyggnadsutbildning i psykoterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salstentamen Termin 1 den 2 december 2011 PT11: Påbyggnadsutbildning i psykoterapi"

Transkript

1 Salstentamen Termin 1 den 2 december 2011 PT11: Påbyggnadsutbildning i psykoterapi Skriv in dina svar direkt i dokumentet. Använd dig av Times New Roman, teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd. På fråga 2 samt 4 kan du anteckna dina svar i de mallar som har bifogats Du sitter på din klinik och har ett första bedömningssamtal med en 32-årig man inom ramen för din påbyggnadsutbildning i kognitiv beteendeterapi. Patienten är remitterad till dig via företagshälsovården. Av remissen att döma är det ett inte helt okomplicerat ärende varför du valt att avsätta en dryg timme för detta första av tre planerade bedömningssamtal. Remissen har frågeställningen: Depression? Annat? Tacksam för sedvanlig KBT behandling med mindfulness inslag. Patienten som heter Erik uppger att han önskar sig att bli som förut, innan jag gick in i väggen. Han har aldrig varit så här förut, vet inte vad det är för fel men tror att han kanske är utbränd. Företagsläkaren har gått en orienteringskurs i KBT nyligen och tror att denna terapiform är den rätta enligt patienten. Förvisso har han också blivit erbjuden antidepressiva för säkerhets skull men patienten har avböjt detta i nuläget, vill inte bli personlighetsförändrad av kemikalier som han uttrycker det. Vet inte själv så mycket om KBT men har hört om positivt tänkande och tror att detta skulle kunna ge en nytändning. Har aldrig gått i terapi tidigare. Önskar en kort kontakt eftersom han så fort han blir bra igen kommer att behöva ta igen så mycket förlorad tid på arbetet att han inte kommer att kunna komma ifrån dagtid. Han är angelägen om att du ska hjälpa honom att komma på fötter igen. Du tar en grundlig anamnes och får fram följande bakgrund samt ett flertal aktuella exempel på för patienten problematiska situationer. Trots stora ansträngningar från din sida att avrunda tar samtalet ändå ca 1 timme och en kvart. Erik är äldst av tre syskon och uppvuxen med båda föräldrarna i en villa i en fashionabel förort till Stockholm. Fadern beskrivs som auktoritär och kolerisk och något av en tyrann. Modern beskrivs som blyg, tyst och tillbakadragen samt rädd för fadern. Han har för sig att modern varit depressivt lagd och t.o.m. inlagd på psykiatrisk klinik vid flera till fällen under hans tidiga barndom, men Erik minns själv inte så noga och detta är något som man aldrig pratat om hemma. Syskonen är friska och är enligt honom osedvanligt lyckade. Systern är fotomodell i Paris och brodern framgångsrik filmare på USA: s västkust. Själv är Erik utbildad civilekonom och har aldrig fått något gratis i livet. Han har kämpat hårt i skolan och sedan på högskolan för att komma någon vart. Upplever att syskonen haft det mycket lättare, systern till följd av sitt utseende och brodern som haft mycket tur med de rätta kontakterna i sin bransch. Själv har han aldrig fått ett erkännande som lyckad i barndomshemmet, tvärtom fått mycket kritik av sin far för sina tillkortakommanden avseende studier, flickvänner och vänner. Aldrig känt sig tillräckligt bra för att duga i pappas ögon. 1

2 Återkommande har han fått höra att han var den misslyckade sonen i förhållande till de lyckade syskonen. Efter en stund kan han erinra sig att han faktiskt känt sig lite ledsen ibland under sin uppväxt särskilt efter återkommande uppträden med fadern då han fick veta att han levde, brukade då hålla sig undan fadern i några dagar tills krisen var över för den gången. Dessa uppträden med fadern brukade regelmässigt innehålla någon form av kritik mot Erik. Saknade stöd av modern i dessa situationer, upplevde henne som emotionellt frånvarande om än fysiskt närvarande mestadels. Då syskonen hade ett rikt kamratumgänge, modern var osynlig och fadern stod över hushållsarbetet blev det naturligt för honom att sköta mycket av hushållsarbetet. Han var road av det men säger samtidigt att livet är bra orättvist. Han funderade en tid på att bli kock men fadern förbjöd honom, eftersom branschen var full av fikusar och detta var verkligen inget yrke för en riktig karl. Intresset för god mat har han dock kvar och uppskattar finare krogmat och lagar gärna till fina måltider för sina bekanta. Han har några få nära vänner och även haft kvinnliga bekanta. Nära relationer till kvinnor har han dock uteslutande haft med gifta kvinnor, varför vet han inte riktigt men det känns tryggare så, man vet vad man har så att säga. Erik bor i föräldrahemmet, föräldrarna har flyttat till Spanien efter faderns pensionering som chefsjurist på ett större företag, modern som är betydligt yngre slutade som lärare och följde med fadern. Det känns mest som att han ser efter familjeklenoderna men har inte kommit sig för med att köpa någon egen bostad även om han skulle kunna ha råd. Han är dock road av att sköta trädgården men har inte vågat ändra på något av skräck för ett eventuellt utbrott från fadern när denne kommer på besök på somrarna. Erik vill i och för sig gärna ha saker och ting på ett visst sätt och är inte lagd åt att experimentera alltför mycket ändå men skulle gärna ha velat byta ut en del av det rikliga klematisbeståndet till rhodedendron eller buxbom. Han har inte så lätt att uppge någon direkt utlösande faktor till sitt illabefinnande som varat i 2 månader med tydlig accentuering sista två veckorna. Han nämner dock några episoder som den för 2 månader sedan då han fick en parkeringsbot på 1400: - utanför sin favoritkrog Fredsgatan 12. Han vet att han inte gjort något fel då skyltningen var otydlig men Parkeringsbolaget har vägrat ge honom rätt. Han dokumenterade det hela på plats med sin digitalkamera och har skickat bilderna och ett flertal skrivelser till olika instanser utan resultat. Nu har han fått inkassokrav och en betalningsanmärkning. Är nu orolig att detta ska leda till svårigheter med att få banklån om han skulle vilja köpa en ungkarlslya i innerstaden. Syskonen har aviserat att de önskar att villan säljs och han har inte råd att köpa ut dem. Han känner sig förorättad och missförstådd. Han har bara gjort det rätta och nu blir man behandlad som kriminell. För en månad sedan var han bjuden på sin bäste väns bröllop. Han kunde inte gå med någon kvinna då den nuvarande kvinnliga bekanta är gift. Till råga på allt glömde öviga vänner till brudgummen att bjuda med honom på svensexan. Han känner sig osedd och misslyckad, han är den ende i vänkretsen som inte har en riktig relation. Är rädd för att bli ungkarl för alltid, säger att det är bara alla andra som är lyckliga, det är bara jag som har det så här. Dessutom har hans enda kvarstående ungkarlskollega svikit honom nyligen. De hade planerat att köpa en skärgårdskryssare till sommaren och tillbringa semestern tillsammans men nu 2

3 har vännen köpt en motorcykel och tycker att Erik ska göra detsamma. Han kan inte tänka sig detta, tycker det är obehagligt att åka så fort så pass oskyddat. Dessutom har han ändå tänkt bryta med vännen som han upplever uppträtt svekfullt, och har nu bestämt sig för att aldrig mer träffa honom. Det här är inte första gången det inträffar. Han har varit tvungen att göra slut med andra vänner på liknande sätt tidigare. Har nu inga ogifta vänner kvar och känner sig ensam. Relationen till kvinnan han träffar är också otillfredsställande då han blir ensam på helger och helgdagar. Sista tiden har han träffat henne liksom sina vänner alltmer sällan. För två veckor sedan blev han inkallad till chefen på företaget. Erik är själv mellanchef och har länge basat för den enhet som dragit in mest till företaget. Han har hoppats på ytterligare avancemang och blev närmast chockad över att chefen framförde kritik mot honom. Tydligen har underlydande på enheten uppfattat honom som nonchalant när han kommit för sent till arbetsplatsträffar vid flera tillfällen. Han känner sig missförstådd då han prioriterat viktigare saker och upplever att man gått bakom ryggen på honom. Under samtalet med chefen blev han tilltagande orolig och fick hjärtklappning, med viss hjälp kan han beskriva en smygande känsla av skräck men kan inte närmare beskriva vilka automatiska tankar eller inre bilder som då passerade revy. När detta berättas för dig blir Erik påtagligt orolig och då Du frågar om han känner obehag även då han återberättar händelsen svarar han att det nästan känns som när det hände, fast något svagare. Han känner sig närmast blockerad och tom och orolig. Tycker att han får en stark känsla av att något är fel eller att det är fel på mig. Minns med viss hjälp tankar i stil med att jag kan inte göra något riktigt bra utan att få kritik, varför gillar de inte mig? Han valde att gå hem tidigt den dagen efter samtalet med chefen och sjukskrev sig sedan då han dagarna efter kände sig lite krasslig och svag. Blivit tilltagande nedstämd och gruvar sig för att gå tillbaka. Är osäker över vad han ska få höra av andra nu när han varit borta från arbetet så länge. Han ligger nu ofta i sängen och ältar detta i hopp om att minska sin oro, men det blir bara värre. Inte ens den Valeriana han köpte på hälsokostbutiken tycks hjälpa. Förstår inte riktigt så här i efterhand varför han reagerat så pass starkt vid samtalet men känner stark olust bara vid tanken på det. Han har t.o.m. funderat på att byta arbetsplats trots att han trivts bra de 5 år han arbetat på företaget fram till nu. Tror att de andra ogillar honom mer än vad som kommit fram vid samtalet med chefen. 3

4 Fråga 1. (svaret skall omfatta max 1 ½ A4-sida) Du har på KBT utbildningen lärt dig att i den klassiska (ortodoxa Beckianska) kognitiva modellen föregår tankar ofta känslor. Patienten menar dock att han inte hade några tankar utan mest känslor vid samtalet med sin chef, bland annat en krypande skräckkänsla som blev allt obehagligare. Du minns vad du har lärt dig om emotioner, bland annat en teori om ett särskilt rädslocentrum i det limbiska systemet. I denna hävdas att känslor oftast föregår tankar i situationer som upplevs som farliga. Du associerar detta även till inlärningspsykologi, där sambanden mellan tidigare upplevelser och obehag kan förklaras med en viss form av inlärning. Du tänker dig att det skulle kunna vara intressant att förklara sambandet mellan patientens starka, närmast skräckliknande, reaktion i samtalet med chefen och hans tidigare erfarenheter som ett sätt att socialisera patienten med den kognitivt beteendeinriktade modellen, men är inte riktigt säker på huruvida det bäst förklaras av respondent eller operant betingning, eller båda? (a) Du bestämmer dig för en av förklaringsmodellerna, vilken och vad heter den? (b) Hur låter din förklaring till Erik på vanlig svenska? Med detta menas att förklara din förklaringsmodell på ett sådant sätt att en person utan tidigare kunskap i kognitiv beteendeterapi kan förstå vad du menar. (c) För din egen (och din handledares) skull skriver du också ned en formel/ett paradigm som beskriver sambandet, hur ser den ut? 4

5 Fråga 2. Gör en topografisk analys av Eriks berättelse. Använd dig av modellen nedan. Överskott Underskott Yttre Inre 5

6 Fråga 3. (svaret skall omfatta max 1 A4-sida) Du vill nu kartlägga de funktionella sambanden i Eriks berättelse, dvs. göra en funktionell analys i motsats till den topografiska analysen. Vilka är de typiska frågor du ställer till patienten (och dig själv) när du tar fram underlag för denna form av analys och vill få fram alla variabler? Beskriv en tänkbar dialog mellan dig och Erik, en för respektive avsnitt hämtade från berättelsen: (a) Han valde att gå hem tidigt den dagen efter samtalet med chefen och sjukskrev sig sedan då han dagarna efter kände sig lite krasslig och svag. Blivit tilltagande nedstämd och gruvar sig för att gå tillbaka. Är osäker över vad han ska få höra av andra nu när han varit borta från arbetet så länge. Han ligger nu ofta i sängen och ältar detta i hopp om att minska sin oro, men det blir bara värre. Inte ens den Valeriana han köpte på hälsokostbutiken tycks hjälpa. (b) Dessutom har hans enda kvarstående ungkarlskollega svikit honom nyligen. De hade planerat att köpa en skärgårdskryssare till sommaren och tillbringa semestern tillsammans men nu har vännen köpt en motorcykel och tycker att Erik ska göra detsamma. Han kan inte tänka sig detta, tycker det är obehagligt att åka så fort så pass oskyddat. Dessutom har han ändå tänkt bryta med vännen som han upplever uppträtt svekfullt, och har nu bestämt sig för att aldrig mer träffa honom. Det här är inte första gången det inträffar. Han har varit tvungen att göra slut med andra vänner på liknande sätt tidigare. Har nu inga ogifta vänner kvar och känner sig ensam. 6

7 Fråga 4. Erik har nu gått hem. Du kan andas ut men känner ändå ett gnagande tvivel. Vad är det egentligen som är problemet? Du sätter dig ned och gör ett försök till konceptualisering utifrån nedanstående mall. Ambitiöst försöker du fylla i varenda ruta och markerar hot cognitions och aktiverat grundantagande (det räcker med att du fyller i två av tre situationer). Du försöker dig på en liten innovation: du tänker att du ska försöka få in ditt svar på fråga 1. a) på relevant rad utifrån att du tycker dig se ett samband mellan denna betingade reaktion och aktiverandet av ett grundantagande. Stryk under detta grundantagande. Relevanta tidigare erfarenheter Inre övertygelser/grundantaganden Villkorliga antaganden/övertygelser/livsregler Kompensatoriska strategier Undvikandestrategier Situation Situation Situation Automatisk tanke Automatisk tanke Automatisk tanke A.T.s betydelse A.T.s betydelse A.T.s betydelse Känsla Känsla Känsla Beteende Beteende Beteende Konsekvens kortsiktig Konsekvens kortsiktig Konsekvens kortsiktig Konsekvens långsiktig Konsekvens långsiktig Konsekvens långsiktig 7

8 8

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Hanne söker nu hjälp för den stress hon hamnat i p.g.a. sina kroppsliga problem och sin livssituation.

Hanne söker nu hjälp för den stress hon hamnat i p.g.a. sina kroppsliga problem och sin livssituation. Patientfall Hanne Sammanfattning Hanne är en 28 årig kvinna som satsat på sin dröm att bli musiker. Hon misslyckades emellertid, eftersom hon fick sådana smärtor av att spela sitt instrument, elgitarr,

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Stefan Blomgren. utan barn

Stefan Blomgren. utan barn Pappa utan barn Pappa Stefan Blomgren utan barn Bokförlaget Efron & Dotter AB Duvnäsvägen 1 131 43 Nacka www.efron.se bokforlaget@efron.se Stefan Blomgren 2007 Bokförlaget Efron & Dotter AB 2007 Omslagsfoto

Läs mer

När personal i psykiatrin är till hjälp

När personal i psykiatrin är till hjälp När personal i psykiatrin är till hjälp Ur patientperspektivet Brukarinflytande-samordnare och Forsknings- och Utvecklingsenheten Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Inledning

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

reportage FÅNGAD AV EN SEKT

reportage FÅNGAD AV EN SEKT reportage FÅNGAD AV EN SEKT VI KÄNNER INTE IGEN VÅR DOTTER LÄNGRE För tre år sedan blev deras dotter Sofi inlurad i mormonkyrkan. Varje dag sedan dess har varit en kamp för att få tillbaka henne, berättar

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg

Våldtäkten drabbar också de anhöriga. En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga En rapport från RFSU-kliniken av Marianne Göthberg Våldtäkten drabbar också de anhöriga 1977 startades en mottagning för våldtagna kvinnor på RFSU kliniken i Stockholm.

Läs mer