Snabbstart- och felsökningsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbstart- och felsökningsguide"

Transkript

1 I NNEHÅLL Viktig information 4 Grundläggande information om datorn 5 Säkerhet och komfort... 5 Säkerhetsåtgärder... 5 Datormiljö... 5 Kablar... 5 Rengöra datorn... 5 Ergonomi... 5 Lär känna datorn... 6 Tangentbordet och musen... 6 Trådlösa enheter... 6 Mus eller pekplatta... 7 Tangentbord... 8 Multimedietangenter (på vissa tangentbord)... 9 Datorns enheter Minneskortläsare Optiska enheter Batterier (notebookdatorer) Batterilivslängd Byta batterier Avfallshantering av batterier Portar och anslutningar USB (Universal Serial Bus) IEEE PC-kort (PCMCIA) Portar av äldre typ Audioanslutningar TV Out Kommunikationsportar Slå på/stänga av datorn Slå PÅ datorn Stänga AV datorn Tvingande avstängning Energialternativ Uppgradera datorn Minne Lagring Konvergens Garanti Återvinning Snabbstart- och felsökningsguide - 1

2 De första stegen på nätet Koppla upp! Internetleverantör (Internet Service Provider ISP) Anslutningstyper Surfa på nätet! Funktioner i Internet Explorer Funktioner i Outlook Express Packard Bells webbplats Använda Windows och program PC-inställning Datorns dokumentation Packard Bell InfoCentre Programdokumentation Programbiblioteket Var finns mina program? Spela multimediefiler Volymkontroller Volyminställning Hjälp HelpDesk 27 Säker datoranvändning Underhåll Packard Bell Master CD/DVD Creator Köra Windows systemverktyg Hantera hårddisken Säkerhet Skydda datorn mot virus Säkra din Internetanslutning Förhindra infektioner av spyware Använda Windows Security Center Hur vet jag när datorn är utsatt för risk? Uppdateringar Diagnos och reparation Felsökningsfall topp Ingenting visas på skärmen Skärmen fryses när Packard Bells logotyp visas Skärmen fryses när Windows logotyp visas Windows-skrivbordet visas men operativsystemet är inte stabilt På skärmen visas program, men de kraschar eller fungerar oberäkneligt. 43 Diverse felsökning Tangentbord och mus/pekplatta Skärmbild Ljud Internet

3 Skrivare Lägga till program eller maskinvara Packard Bell Snapsys Spåra ändringar Verktyg för maskinvarudiagnostik (Hardware Diagnostic Tools) Systemverktyg (System Tools) Alternativ Packard Bell Smart Restore Avinstallera och installera om program Återställa maskinvarukonfigurationen Återställning Packard Bells återställningsprogram Starta återställningsprogrammet Använda återställningsprogrammet med master-dvd-skiva/master-cdskivor Packard Bells garanti 61 Normer 67 Licensavtal 70 Register 71-3

4 VIKTIG INFORMATION Tack för att du har valt en Packard Bell-dator! Den här guiden är avsedd att presentera datorns funktioner och hjälpa dig att förstå din dator. Den hjälper dig också att underhålla datorn och felsöka ifall du skulle stöta på ett problem. Packard Bell InfoCentre För att få mer information om datorn, ta en titt på Packard Bell InfoCentre, den elektroniska användarhandboken som är installerad på datorn (se sida 22 för information). PC-inställning Packard Bell har samlat alla viktiga inställningssteg i ett program för att göra det enkelt för dig! Kör PC-inställning för att konfigurera åtkomst till Internet, antivirusprogram, identitetskort etc. (se sida 22 för mer information). Packard Bell Master CD/DVD Creator Använd Master CD/DVD Creator för att överföra datorns återställningsdata till CD- eller DVD-skivor. Inga separata kopior av Windows-skivorna och Microsofts hjälpprogram medföljer. Samtliga program finns i återställningsdata i en särskild partition på hårddisken (se sida 27 för information). Packard Bells webbplats Besök ofta! Kontrollera Support-delen. Där finns aktuell information, hjälp, drivrutiner och filer för nedladdning. Packard Bell Support Skriv ned datorns serienummer, datum, inköpsställe och modellnamn på pärmen av den här guiden. Spara också inköpsbeviset och garanti- och servicebladet. Om du ringer oss, anteckna eventuella felmeddelanden rörande problemet, och ha datorn framför dig helst påslagen. Om du har den här informationen till hands när du kontaktar oss, kan vi erbjuda dig bättre och snabbare service. Copyright Packard Bells snabbstart och felsökningsguide. Copyright 2006 Packard Bell B.V. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller överföras, i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, fotokopiering, inspelning, lagring i elektroniska system för lagring och hämtning, i något som helst syfte, utan i förväg givet skriftligt tillstånd från Packard Bell BV. Friskrivning Packard Bell B.V. avsäger sig specifikt alla garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier rörande säljbarhet och lämplighet för visst ändamål, rörande den här produkten och dokumentationen. Programvara och maskinvara uppdateras regelbundet. Därför kan vissa av anvisningarna, specifikationerna och bilderna i det här dokumentet skilja sig något från vad du har. Alla produkter som beskrivs i denna handbok är endast för illustration och gäller kanske inte för dig. Beskrivningarna i denna handbok medför inga juridiska eller andra rättigheter. Packard Bell B.V. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra denna produkt och dokumentationen, utan att behöva meddela någon person om sådana revisioner eller förbättringar. Packard Bell B.V. ansvarar inte under några omständigheter för följdskada eller oförutsedd skada inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller annan kommersiell skada till följd av användning av denna produkt. Varumärke Microsoft, Outlook och Windows XP är registrerade varumärken, som tillhör Microsoft Corporation. FireWire är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. PS/2 är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Packard Bell är ett registrerat varumärke som tillhör Packard Bell B.V. Alla andra företagsnamn och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. 4 - Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

5 G RUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DATORN SÄKERHET OCH KOMFORT Säkerhetsåtgärder Följ anvisningarna nedan för att arbeta bekvämt vid datorn och undvika hälsoproblem. Datormiljö Kontrollera att datorn är skyddad från direkt solljus och värmekällor inte befinner sig i närheten av magnetfält eller enheter som genererar statisk elektricitet hålls på minst 30 centimeters avstånd från mobiltelefoner inte befinner sig i en dammig eller fuktig miljö inte placeras på en matta eller annat underlag som kan vara elektriskt laddat. Kablar Se till att kablarna inte är sträckta, och att det inte är någon risk att någon trampar på dem eller snubblar över dem ingenting står ovanpå kablarna nätsladdar ansluts till jordade uttag nätuttaget är lätt åtkomligt och sitter så nära datorn som möjligt (överbelasta det inte med för många adaptrar). Rengöra datorn Dra alltid ut nätsladden ur vägguttaget innan du rengör datorn (och ta ur batteriet, om du använder en notebookdator). Använd en fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprej. Spreja aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen. Använd inte dammsugaren för att avlägsna eventuellt damm som samlats i datorn. Om du spiller vätska i datorn, eller någon enhet som är ansluten till datorn, stänger du omedelbart av den och drar ut nätsladden( och ta ur batteriet, om du använder en notebookdator). Kontrollera att enheten är helt torr innan du ansluter och slår på den igen. Vänta över natten, om så behövs. Ergonomi Om du arbetar eller spelar flera timmar i sträck måste du ta regelbundna pauser. Titta bort från datorskärmen emellanåt. Använd inte datorn när du är trött. Grundläggande information om datorn - 5

6 Tänk på nedastående för att kunna använda datorn utan problem. Sitt rakt upp, avslappnad i ryggen. Justerbar stol. Fötterna plant mot golvet eller fotstödet. Skrivbordet ska vara cm högt. Ventilationsutrymme runt datorn och enheterna. Skärmens övre del i ögonhöjd. Avstånd mellan ögonen och skärmen cm. Lätt att komma åt enheter och kontroller. Om värmesymbolen finns på datorns undersida kan datorns undersida bli varm. Undvik kontinuerlig kroppskontakt och placera inte datorn i knät när den är igång. Problem med händerna, handlederna, armarna, nacken, axlarna, benen och ryggen kan uppstå eller förvärras till följd av vissa upprepade rörelser. För att minska risken att du drabbas av sådana problem bör du alltid skriva med raka handleder och med händer och handleder svävande ovanför tangentbordet. Kontakta läkare om du känner smärta, stickningar, domning eller andra obehag. Vi råder föräldrar att övervaka sina barns användning av spel. Om du eller ditt barn upplever något av symptomen yrsel, suddig syn, ryckningar i ögonmuskulaturen, förlust av medvetandet, desorientering, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner ska ni OMEDELBART sluta och kontakta läkare. Detta kan inträffa även om personen i fråga inte har någon epilepsi i familjen. LÄR KÄNNA DATORN Tangentbordet och musen Trådlösa enheter Den sladdlösa musen och det sladdlösa tangentbordet kopplas normalt in automatiskt när du slår på datorn. Om den sladdlösa musen och det sladdlösa tangentbordet inte fungerar efter installation, bör du försöka att manuellt upprätta kontakt med mottagaren. 1. Kontrollera att batterierna till tangentbord och mus är korrekt isatta. 2. Identifiera musen: Tryck på anslutningsknappen på mottagaren. Vänd musen upp och ned. Tryck på anslutningsknappen med något tunt föremål (t.ex. en pennspets). 6 - Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

7 3. Identifiera tangentbordet: Tryck på anslutningsknappen på mottagaren. Vänd tangentbordet upp och ned. Tryck på anslutningsknappen på tangentbordet med något tunt föremål (t.ex. en pennspets). Mus eller pekplatta Musen eller pekplattan (för bärbara datorer) styr en liten pil på skärmen. Den här pilen kallas pekare eller markör. När du drar musen över en hård, plan yta, eller om du drar fingret över den beröringskänsliga pekplattan, följer pekaren rörelsen. Klicka med någon av knapparna ovanpå musen, eller någon av pekplattans knappar, för att markera eller aktivera det kommando markören pekar på. Förbättra pekarens rörelse och synlighet! Klicka på Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus > Pekaralternativ. Använd rullningshjulet eller knappen för att bläddra genom kompatibla tillämpningar Högerklicka för att visa en snabbmeny Två knackningar i snabb följd på pekplattan motsvarar att dubbelklicka Vänsterklicka för att markera det objekt pekaren pekar på Dubbelklicka för att starta det program markören pekar på, eller markera ett helt stycke om du skriver in text Vänsterklicka Högerklicka Grundläggande information om datorn - 7

8 Tangentbord Tangentbordet används för att mata in data eller kommandon. Tangenternas funktioner beror på vilket program du kör. Tangentbordet som visas i den här handboken är bara ett exempel. Tangentbordets layout kan variera något. Titta i InfoCentre om du vill ha mer information om tangentbordet. ➊ ➋ ➌ ➒ ➑ ➍ ➐ ➏ ➎ 1. Siffror: Används för att skriva in siffror eller specialtecken. Tryck på en tangent och samtidigt på [Shift] för att skriva de övre tecknen och på [Ctrl] + [Alt] för att skriva tecknen till höger på tangenten. 2. Backsteg: Används för att gå ett steg bakåt och radera den sista inmatningen. 3. Delete: Raderar tecken till höger om markören eller markerade objekt eller texter. 4. Numeriskt tangentbord: Fungerar som en andra uppsättning markörtangenter. Tryck på [Num Lock] om du vill skriva siffror. 5. Piltangenter: Flyttar markören uppåt och nedåt, åt vänster eller höger. 6. Enter: Används för att mata in kommandon, infoga radbrytningar i text eller för att bekräfta ett valt alternativ. 7. Mellanslag: Används för att infoga mellanslag i text. 8. Shift: Används tillsammans med en bokstavstangent för att skriva versaler. 9. Esc: Avbryter de flesta pågående jobb. 8 - Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

9 Multimedietangenter (på vissa tangentbord) Aktivera vänteläge (viloläge) Visa Favoriter Starta Outlook Express/ Internet Explorer Volymkontroller: Volym -/+, ljud av Gå till Packard Bells onlinetjänster: Butik, Support, Hem Multimediakontroller: Play/paus, stopp För att spara plats och minska vikten på notebookdatorer används kompakta tangentbord. På dessa tangentbord finns specialtangenter som aktiverar specialfunktioner, som till exempel det inbyggda numeriska tangentbordet. Num Lock: Tryck på [Num Lock] för att aktivera eller avaktivera det numeriska tangentbordet. Fn: Används tillsammans med tangenterna [F1] till [F12] för att aktivera specialfunktioner. Grundläggande information om datorn - 9

10 Datorns enheter De enheter som beskrivs nedan finns ofta med på datorer från Packard Bell. Det är dock inte säkert att de finns på den dator du valt, eller att datorn bara har dessa enheter. Specialdokumentationen över din datormodell finns i InfoCentre. Minneskortläsare Minneskort används i många olika digitalkameror, PDA:er, MP3-spelare och mobiltelefoner. Vissa datorer har en allt-i-ett -minneskortläsare som klarar de flesta vanliga minneskorten, till exempel MMC (Multi Media Card ), CF (Compact Flash ), IBM Microdrive, SM (Smart Media ), SD (Secure Digital), eller MS (Memory Stick ). Formatera ett kort Kort ska formateras innan de används första gången. 1. Sätt i kortet i avsedd plats och klicka på Start > Den här datorn. 2. Högerklicka på kortikonen och välj Formatera. 3. Klicka på Start i formateringsfönstret och klicka sedan på OK. Ta bort ett kort från en extern kortläsare 1. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i meddelandefältet (bredvid klockan). 2. Klicka på ikonen för säker borttagning av USB-masslagringsenhet. 3. Vänta tills meddelandet Säkert att ta bort maskinvara visas. 4. Ta bort kortet. Optiska enheter De flesta datorer är försedda med en DVD-enhet. En DVD-enhet kan läsa audio-cd-skivor, CD-ROM-skivor som innehåller data (filer och program), video-cd-skivor och skrivbara CD-skivor samt DVD-ROM-skivor, DVD-filmer och de flesta skrivbara DVD-skivor. CD- och DVD-typer Om datorn har en CD-ROM- eller CD-skrivarenhet, kan du bara spela skivor av CD-typ. Om datorn är försedd med en CD- eller DVD-skrivare kan du kopiera och skapa egna CD-skivor, bygga upp privata skivsamlingar eller digitala fotoalbum och säkerhetskopiera värdefulla datafiler. Innan du kopierar en CD-skiva måste du kontrollera att skivans innehåll inte skyddas av varumärken och copyright och att du har tillåtelse att kopiera den. I de flesta länder är det tillåtet att göra en säkerhetskopia av programvara och att kopiera musik för eget bruk. CD- och DVD-skrivare kan hantera två typer av skrivbara skivor. R: Du kan bara använda skivan en gång. När du har sparat filerna kan du inte ta bort dem eller använda skivan igen. RW: Du kan använda skivan för att spara eller ta bort filer. Den är idealisk för säkerhetskopiering av viktig information Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

11 Försiktighetsåtgärder Sätt i skivan i enheten innan du startar programmet. Mata inte ut skivan utan att först stänga det program som använder skivan. Om du gör det kan datorn låsa sig. Om det händer, startar du om datorn med Windows Aktivitetshanterare (se sida 43). Om skivhållaren inte matas ut kan du försöka öppna den manuellt. 1. Stäng av datorn. 2. Stick försiktigt in ett uträtat metallgem i nödöppningshålet (om sådant finns). Använd inte en blyertspenna för detta, eftersom spetsen kan brytas av inne i hålet och skada enheten. Låt alltid skivhållaren vara stängd när du inte använder enheten. Batterier (notebookdatorer) När det inte finns ett nätuttag i närheten använder datorn ett uppladdningsbart batteri. Detta batteri går att ta bort, så att du kan ta med flera batterier på längre resor eller byta ut ett gammalt batteri med försämrad prestanda. Även om batteriet är fullt uppladdat från fabriken kan det laddas ur under transport och lagring. Första gången du använder datorn ska du ansluta växelströmsadaptern och ladda upp batteriet helt. Se InfoCentre för att lära dig mer om notebookdatorn. Batterilivslängd Batteriets livslängd beror på hur datorn används, batteriets kapacitet samt datorns konstruktion. Batteriers kapacitet försämras (50 % av maximal uppnådd tid i en laboratoriemiljö) med tiden. Ladda ur batteriet (NiMH) fullständigt med några månaders mellanrum. Ladda sedan upp det igen (utan att avbryta uppladdningen) för att säkerställa tillförlitlig batteridrift. Byta batterier I vissa datorer sitter ett litiumbatteri, som gör att datorns konfigurationsinformation bibehålls. Om batteriet inte klarar att behålla information om datorns konfiguration, rekommenderar vi att du byter ut batteriet. Avfallshantering av batterier Batterier innehåller en blandning av kemikalier som ska hanteras försiktigt. Slutlig avfallshantering av batterier måste ske i enlighet med nationella lagar och bestämmelser. Släng aldrig uttjänta batterier bland det vanliga hushållsavfallet. Grundläggande information om datorn - 11

12 Portar och anslutningar De typer av portar och anslutningar som beskrivs nedan finns ofta med på datorer från Packard Bell. Det är dock inte säkert att de finns på den dator du valt, eller att datorn bara har dessa portar. Specialdokumentationen för din datormodell finns i InfoCentre. Försiktighetsåtgärder Innan du ansluter en enhet bör du först studera de installationsanvisningar som medföljde enheten. Ta inte bort en enhet om datorn använder den. De flesta enheter är s.k. hot-pluggable. Det betyder att de kan anslutas eller avlägsnas utan att datorn behöver stängas av. Enheterna känns av och installeras automatiskt. De måste dock avaktiveras innan de kan avlägsnas från datorn (se Ta ut ett kort på sidan sida 10). USB (Universal Serial Bus) Tack vare USB-portarna kan du enkelt ansluta enheter utan att stänga av. USB 2.0-anslutningar gör att USB 2.0-godkända snabba enheter kan arbeta snabbare. Enheter för full eller låg hastighet fungerar med samma hastighet som för tidigare USBversioner. Logotyperna nedan anger typen av enhet. IEEE 1394 En IEEE 1394-port (kallas också FireWire eller i.link) gör att du kan ansluta snabba digitala enheter till datorn, till exempel digitala videokameror, externa hårddiskar eller skannrar. PC-kort (PCMCIA) PC-kort (kallas även PCMCIA) är små, kreditkortsstora enheter, som hjälper dig att bygga ut datorn utan att ta mer plats. Dessa finns vanligen i notebookdatorer. Varje PC-kortplats i datorn kan ta emot en PC-kortenhet. De olika kortplatserna kan dock hantera olika typer av kort. Portar av äldre typ De flesta datorer är försedda med portar av äldre typ, för att man fortfarande ska kunna använda äldre enheter. Till skillnad från med enheter som kan anslutas utan avstängning, måste du stänga av datorn innan du installerar dessa äldre enheter. Parallellport (skrivar- eller LPT-port): för att ansluta skrivare, skannrar eller externa hårddiskar. Seriell port (kommunikations- eller COM-port): för att ansluta ett externt modem, en mus eller en digital kamera Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

13 PS/2: för att ansluta en mus eller ett tangentbord. Audioanslutningar Linjeutgång: för att ansluta högtalare till datorn. Fiberoptisk linjeutgång: för att få S/PDIF-kvalitetsljud. Om du har en högtalaruppsättning 5.1 ansluten till en förstärkare med fiberoptisk ingång, kan du njuta av Dolby Digital-ljud när du spelar DVD-skivor på datorn. Linjeingång : för att ansluta en ljudkälla till datorn. Mikrofon: för anslutning av monomikrofon med 3,5 mm kontakt. TV Out En TV-utgång gör att du kan använda en TV-apparat (med lämplig videoingång) som extern visningsenhet. Om du vill överföra ljud också måste du även ansluta datorns linjeutgång till TV:n. Kommunikationsportar Modem: för anslutning av ett modem med uppringd anslutning och uppkoppling mot Internet via en telefonledning. Nätverksport (LAN eller Ethernet): för att dela en kommunikationslinje och resurser med andra datorer. Andra typer av modem, till exempel DSL, kabel eller Wi-Fi-enheter, kan anslutas till datorn via USB-portarna eller PC-kortplatserna. Observera att nätverksporten är mycket lik modemporten. De sitter också ofta nära varandra och man kan förväxla dem. Nätverksporten är något större än modemporten. Vid åska ska du koppla bort alla anslutningskablar, koppla bort modemet från telefonledningen, antennsladden från TV-porten samt alla nätverkskablar. Ett blixtnedslag i en närliggande telefonledning kan skada modemet, nätverket eller TV-kortet eller i värsta fall hela datorn. Observera att produktgarantin inte gäller om datorn skadas av blixtnedslag. Grundläggande information om datorn - 13

14 Slå på/stänga av datorn Slå PÅ datorn 1. Slå först på eventuella enheter, som är anslutna till datorn (inklusive skärmen) genom att trycka på på/ av-knappen på respektive enhet. 2. Slå sedan på datorn genom att trycka på på/av-knappen. Om ni är flera som använder samma dator och du vill ha dina egna systeminställningar varje gång du startar datorn, kan du skapa konton för de olika användarna. Du kan när som helst komma åt och ändra dina konton genom att klicka på Start > Kontrollpanelen > Användarkonton. Stänga AV datorn Kontrollera att alla program är avstängda innan du stänger av datorn. ➊ ➋ ➌ När datorn är avstängd, stänger du AV alla externa enheter, till exempel skärmen, om de är försedda med en på/avknapp. Du kan även stänga av datorn utan att gå via Start-menyn i Windows. Du behöver bara stänga alla program och trycka på på/av-knappen. Tvingande avstängning Om du får problem med att stänga av datorn, kan du försöka med hjälp av Aktivitetshanteraren. Det här verktyget ger information om datorns prestanda och visar information om program och processer som är igång i datorn. ➊ Tryck på tangenterna [Ctrl] + [Alt] + [Del] samtidigt, eller högerklicka på ett ledigt utrymme i aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren i snabbmenyn. ➋ ➌ Om datorn fortfarande inte reagerar trycker du på på/av-knappen för att stänga av datorn. Håll knappen intryckt tills alla indikatorlampor har slocknat och vänta cirka 30 sekunder innan du slår på datorn igen Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

15 Energialternativ Energialternativen i Windows styr datorns energisparlägen och kan användas för att spara energi. Beroende på dina behov kan du definiera ett energischema som passar dig. Det finns tre energisparlägen: Avstängd, vänteläge och viloläge. För att lära dig mer om hur du anpassar datorn klickar du på Start > Hjälp och support. Uppgradera datorn Packard Bell strävar efter att göra datoranvändningen så enkel och angenäm som möjligt. Eftersom dina datorbehov kan utvecklas hjälper Packard Bell dig att välja rätt tillbehör och få ut det mesta möjliga av datorn. Minne Minnet (RAM) är en nyckelkomponent i datorn. Om du kör minnesintensiva program, till exempel bildredigering, digital videoredigering eller 3D-spel, förbättras datorns prestanda och datorn arbetar snabbare om du lägger till extra minne. Du kan använda vår online-konfigurator på för att få hjälp med att välja den minnesmodul som är lämpligast för din Packard Bell-dator. Den stegvisa konfiguratorn är det bästa tillvägagångssättet för att hitta rätt modul snabbt och enkelt, utan risk för fel, och till ett konkurrenskraftigt pris. Lagring Vare sig du behöver extra lagringsutrymme, skapa säkerhetskopior eller behöver löstagbara lagringsenheter för att lagra data, är en extern hårddisk en praktisk lösning för att bygga ut datorn. Koppla helt enkelt in den i en FireWire- eller USB-port och dra och släpp för att överföra värdefulla data på några sekunder. För att skapa tillfälliga säkerhetskopior är detta mycket snabbare än att bränna en CD- eller DVD-skiva! Högkapacitetsenheter är också idealiska för lagring av din favoritmusik, foton och videofilmer, och du kan ta dem med dig överallt! Besök för att upptäcka våra tillbehör och köpa online eller leta reda på en butik nära dig! Konvergens Packard Bell har som målsättning att få ut mesta möjliga av dagens växande digitala värld med produkter som är idealiskt lämpade för populära och framväxande digitala aktiviteter. Våra produkter integrerar de bästa teknikerna och låter dig dra nytta av de senaste framstegen, till exempel Internet via bredband, Wi-Finätverk och digitala media. Vårt sortiment för hemmaunderhållning innefattar LCD-TV-apparater, digitala TV- och mediemottagare, DVD-inspelare samt en samling MP3-spelare, så du kan ta med dig tekniken och underhållningen överallt. Grundläggande information om datorn - 15

16 Besök idag och gå till Lounge, där tekniken alltid är personligt berikande och fri från stress! Garanti Datorer från Packard Bell levereras med högkvalitativa och omfattande garantipaket. För att känna dig ännu tryggare kan du förlänga standardgarantin upp till tre år och uppgradera till På plats-service för stationära datorer med tillvalet PB Care-paket. Besök för information. Om garantin har gått ut, eller om PB Care-paket inte är tillgängliga i din region ingen panik! Packard Bell har svaret. Packard Bell har upprättat auktoriserade servicecentra för att ge dig högkvalitativ service! Du kommer att dra nytta av service från erfarna tekniker som har utbildning på din Packard Bell-produkt. Återvinning Du har just köpt en ny dator eller en ny bildskärm och undrar vad du kan göra med din gamla utrustning. Släng den inte! Packard Bell uppmuntrar dig att återvinna! De flesta datorutrustningar innehåller skadliga material som inte bör läggas i deponi. Genom återvinning kan många material som används i datorer tas till vara och användas på nytt. Många välgörenhetsorganisationer samlar in datorutrustning, andra företag kan reparera och sälja begagnade datorer. DE FÖRSTA STEGEN PÅ NÄTET Koppla upp! Användningen av Internet har blivit en naturlig del av den dagliga datorhanteringen. För att göra det enklare för dig har Packard Bell inkluderat alla verktyg du behöver för att komma igång! Internetleverantör (Internet Service Provider ISP) För att koppla upp dig måste du registrera dig hos en Internetleverantör, som ombesörjer den fysiska kopplingen mellan din dator och Internet. Vissa datorer har ett förinstallerat urval av Internetleverantörer Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

17 ➌ ➍ ➋ ➊ Om du vill använda en annan leverantör, läs anvisningarna som medföljde installationspaketet. Använd inte flera olika Internetleverantörer. Anslutningstyper Beroende på datormodell, plats och dina kommunikationsbehov kan du ansluta till Internet på många sätt. Uppringd anslutning De flesta datorer inkluderar en uppringd anslutning av standardtyp. Du har då möjlighet att ansluta till Internet via telefonlinjen. Med en uppringd anslutning kan du inte använda modemet och telefonen samtidigt på samma telefonlinje. Denna typ av anslutning rekommenderas enbart om du har begränsad användning för Internet, eftersom anslutningshastigheten är låg och kostnaden vanligen debiteras per timme när du är uppkopplad. DSL DSL (Digital Subscriber Line) är en ständigt aktiv anslutning som går via telefonledningen. Du kan använda telefonen samtidigt som du är uppkopplad mot Internet eftersom DSL och telefonen inte använder samma frekvenser. För att kunna använda DSL måste du befinna dig i närheten av ett telefonbolags centralstation (tjänsten är ibland otillgänglig i glesbygdsområden). Anslutningshastigheten varierar beroende på var du befinner dig, men DSL tillhandahåller i allmänhet snabb och tillförlitlig Internetanslutning (nedladdningshastigheten är avsevärt högre än uppladdningshastigheten). Eftersom anslutningen alltid är aktiv debiteras vanligtvis fasta månadsavgifter. Kabel En kabelanslutning tillhandahåller snabb och ständigt aktiv Internetservice via en kabel-tv-ledning. Den här tjänsten är vanligtvis tillgänglig i stora städer. Du kan använda telefonen och titta på kabel-tv samtidigt som du är ansluten till Internet. Eftersom det är en delad anslutning kan anslutningshastigheten bli lägre när många personer i samma kvarter är online. Lokalt nätverk, LAN (Local Area Network) Ett lokalt nätverk (LAN) är en grupp datorer, inom till exempel en kontorsbyggnad eller ett hem, som delar kommunikationslinje och resurser. När du upprättar ett nätverk kan du dela filer, kringutrustning (till exempel en skrivare) och en Internetanslutning. Du kan installera ett lokalt nätverk genom att använda trådbundna tekniker (till exempel Ethernet) eller trådlösa tekniker (till exempel Wi-Fi eller Bluetooth). Grundläggande information om datorn - 17

18 Wi-Fi Wi-Fi (förkortning för wireless fidelity ) är en alltmer populär typ av trådlösa WLAN-nätverk (Local Area Network) som använder standarden. Det är enkelt att installera ett Wi-Fi-nätverk och du kan dela filer, kringutrustning och en Internetanslutning. Om du har en notebookdator kan du även surfa på Internet från vilken plats som helst i hemmet eller till och med från trädgården! För att installera nätverket eller få åtkomst till Wi-Fi på en offentlig plats behöver du någon av nedanstående maskinvaruenheter. Vissa av dessa kanske följde med datorn. Minneskort (Compact Flash, SD-kort etc.): sätt in i en minneskortläsare. PCMCIA-kort: sätt in i en PC-kortplats (vanligtvis på notebookdatorer). USB-adapter: anslut till en USB-port. PCI nätverkskort: sätt in i en PCI-plats på datorns moderkort. Router ("nätverksanslutningspunkt"): anslut till en USB- eller Ethernet-port eller till ett modem. Många företag, skolor, flygplatser, hotell och snabbmatsställen erbjuder offentlig åtkomst till Wi-Fi-nätverk. Om du har en Wi-Finotebookdator kan du koppla upp mot Internet på dessa platser. Många debiterar en avgift per dag eller timme för åtkomsten, men vissa är gratis. PLC Med PLC (Power Line Communication) kan du skapa ett högprestandanätverk via nätkontakterna. Datoraktiviteter, till exempel datautbyte, åtkomst till skrivare och till Internet, sker via det befintliga elnätet i byggnaden. För att installera ett PLCnätverk behöver du bara ansluta adaptrar till nätkontakterna och snabbt konfigurera datorn. Med adaptrarna, till exempel net2plug-lösningen från Packard Bel, kan du enkelt och ekonomiskt installera eller bygga ut ett hemmanätverk. Besök för mer information om net2plug! Surfa på nätet! För att surfa på Internet behöver du ett program som kallas webbläsare. Den här datorn är försedd med webbläsaren Microsoft Internet Explorer. För att öppna webbläsaren trycker du på Internetknappen på tangentbordet (om sådan finns) eller klickar på Start > Internet Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

19 Funktioner i Internet Explorer ➊ ➏ ➋ ➐ ➌ ➍ ➑ ➎ 1. Klicka på Hjälp eller tryck på [F1] på tangentbordet. 2. Reducera, maximera eller stäng fönstret 3. Om sidan inte får plats på skärmen, använder du upp- och nedpilarna i rullningslisten. Du kan även använda piltangenterna på tangentbordet eller rullningsknappen på musen eller pekplattan. 4. Hyperlänk: Klicka för att hoppa till ett annat ämne eller en annan sida. 5. Vänsterklicka och håll nedtryckt för att storleksändra fönstret 6. Verktygsfält 7. Adressfält: Skriv in en webbadress och klicka på knappen Gå till. 8. Statusfält Funktioner i Outlook Express Dator levereras med Microsoft Outlook Express, som du kan använda för att skicka och ta emot e-post. Dina meddelanden kan innehålla filer, foton och videoklipp, och de levereras på bara några sekunder var som helst i världen! Klicka på Start > E-post för att öppna programmet. När du registrerar dig hos en Internetleverantör får du förmodligen en eller flera e-postadresser (för dig och din familj). Exempel: Användarnamn Snabel-a Domän Punkt Toppdomän Grundläggande information om datorn - 19

20 Visa innehållet i den valda mappen Mappar för lagring av dina meddelanden Du kan skriva meddelanden när du inte är uppkopplad och skicka dem nästa gång du ansluter till Internet. Leta efter två små datorer i meddelandefältet, nära klockan, för att se när du är uppkopplad. Om datorn har en nätverksport, kan du se en liknande ikon med ett rött kors, när den är inaktiv Snabbstart- och felsökningsguide för Packard Bell

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Ferrari 3400. Användarhandbok

Ferrari 3400. Användarhandbok Ferrari 3400 Användarhandbok Copyright 2004 Alla Rättigheter Förbehålles Ferrari 3400 Bärbar Dator, Användarhandbok Originalutgåva: September 2004 Periodiska ändringar av denna publikation kan göras utan

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK INSTALLATIONSHANDBOK Regleringsmodell: P12F Regleringstyp: P12F001 Obs, viktigt och varningar OBS! Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer.

Installera Power Mac G4. Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. apple Installera Power Mac G4 Anvisningar om installation och utbyggnad av Power Mac G4-datorer. K Apple Computer, Inc. 2002 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5

imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 imac G5 Användarhandbok Anvisningar om installation, användning och felsökning för imac G5 K Apple Computer, Inc. 2005 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer