Användarhandbok INNEHÅLL. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18"

Transkript

1 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för datorn...10 Datorns enheter...11 Volymkontroll...13 Portar och anslutningar...13 De första stegen på nätet...16 Vad är Internet?...16 Koppla upp!...16 Surfa på nätet!...16 Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 Felsökning...19 Felsökning steg för steg...19 Vanliga frågor (FAQ) till kundtjänst...21 Packard Bell programverktyg...38 Packard Bell Snapsys...38 Packard Bell SmartRestore...39 Packard Bells återställningsprogram...41 Packard Bell Master CD Creator...45 Garanti för Packard Bell...47 Normer...51 Licensavtal...53 Register Användarhandbok

2 COPYRIGHT Packard Bells användarhandbok. Copyright 2003 NEC Computers International B.V. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får reproduceras eller överföras, i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, kemiskt, manuellt eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, fotokopiering, inspelning, lagring i elektroniska system för lagring och hämtning, i något som helst syfte, utan i förväg givet skriftligt tillstånd från NEC Computers International B.V. ANSVARSFRISKRIVNING NEC Computers International B.V. avsäger sig specifikt alla garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier rörande säljbarhet och lämplighet för visst ändamål, rörande den här produkten och dokumentationen. Programvara och maskinvara uppdateras regelbundet. Därför kan vissa av anvisningarna, specifikationerna och bilderna i det här dokumentet skilja sig något från vad du har. Alla produkter som beskrivs i denna handbok är endast för illustration och gäller kanske inte för dig. Beskrivningarna i denna handbok utgör inga juridiska eller andra rättigheter. NEC Computers International B.V. förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller förbättra denna produkt och dokumentationen, utan att behöva meddela någon person om sådana revisioner eller förbättringar. NEC Computers International B.V. ansvarar inte under några omständigheter för följdskada eller oförutsedd skada inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst eller annan kommersiell skada till följd av användning av denna produkt. VARUMÄRKEN Microsoft, Outlook och Windows XP är registrerade varumärken, som tillhör Microsoft Corporation. FireWire är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. PS/2 är ett varumärke som tillhör International Business Machines Corporation. Packard Bell är ett registrerat varumärke som tillhör NEC Computers International B.V. Alla andra företagsnamn och produktnamn är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare. VIRUSVARNING NEC Computers International B.V. garanterar att denna produkt är till 100 % fri från virus. Skydda din dator mot nya virus genom att tänka på följande: Använd inte illegala kopior av program som är skyddade av copyright. Kontrollera alla disketter noga med hjälp av ett virusprogram, innan du använder dem. Om datorn är ansluten till ett nätverk skall du se till att bara auktoriserade personer kan komma åt systemet. Du kan t.ex. använda lösenord och dela filer som skrivskyddade. Mer information om virus finns i avsnittet Självstudier i Packard Bell InfoCentre. EPILEPSIVARNING Vissa människor kan drabbas av epileptiska anfall eller förlora medvetandet när de utsätts för vissa blinkande ljus eller ljusmönster i det dagliga livet. Sådana personer kan drabbas av ett anfall när de tittar på TV-bilder eller spelar vissa spel. Detta kan inträffa även om personen i fråga inte har någon epilepsi i familjen eller aldrig haft ett epileptiskt anfall. Om du eller någon i din familj har eller har haft symptom som kan ha att göra med epilepsi (anfall eller förlust av medvetandet) vid exponering för blinkande ljus, skall du konsultera din läkare innan du spelar. Vi råder föräldrar att övervaka sina barns användning av spel. Om du eller ditt barn upplever något av följande symptom: yrsel, suddig syn, ryckningar i ögonmuskulaturen, förlust av medvetandet, desorientering, ofrivilliga rörelser eller konvulsioner medan ni spelar ett spel, skall ni OMEDELBART sluta och kontakta läkare. ÅSKVARNING Vid åska skall du koppla bort modemet från telefonledningen och antennsladden från TV-porten. Ett blixtnedslag i en närliggande telefonledning kan skada modemet, TV-kortet eller i värsta fall hela datorn. Observera att produktgarantin inte gäller om datorn skadas av blixtnedslag. 2 Användarnadbok

3 Kablar SÄKERHET OCH KOMFORT SÄKERHETSÅTGÄRDER Se till att kablarna inte är sträckta, och att det inte är någon risk att någon trampar på dem eller snubblar över dem. Se också till att ingenting står ovanpå kablarna. Nätsladdar skall anslutas till jordade uttag. Nätuttaget skall vara lätt åtkomligt och sitta så nära datorn som möjligt. Överlasta inte nätuttaget genom att ansluta för många enheter. Rengöra datorn Dra alltid ut nätsladden ur vägguttaget innan du rengör datorn. Använd en fuktad trasa. Använd inte flytande rengöringsmedel eller sprej. Spreja aldrig rengöringsmedel direkt på skärmen. Använd inte dammsugaren för att avlägsna eventuellt damm som samlats i datorn. Om du spiller vätska i datorn, eller någon enhet som är ansluten till datorn, stänger du omedelbart av den och drar ut nätsladden. Kontrollera att enheten är helt torr innan du ansluter och slår på den igen. Vänta över natten, om så behövs. Datormiljö Datorns miljö skall vara fri från damm, fukt och direkt solljus. Placera inte datorn i närheten av värmekällor, till exempel värmeelement eller förstärkare. Se också till att datorn inte befinner sig i närheten av magnetfält eller enheter som genererar statisk elektricitet. Placera inte datorn på en matta eller annat underlag som kan vara elektriskt laddat. Mobiltelefoner kan störa datorns audioenheter. Se till att ha minst 30 cm mellan telefonen och datorn. Tänk på följande, för att använda datorn utan problem: Om du inte är van vid att jobba med datorer rekommenderar vi att du går en datorkurs innan du börjar att använda datorn. Du kan få mer information från din datoråterförsäljare. Spara alltid ditt arbete. Säkerhetskopiera regelbundet filerna på omskrivbara media. Om datorn skulle gå sönder kan du förlora alla personliga data om du inte har säkerhetskopierat dem. För att skydda datorn från virus skall du utföra viruskontroll innan du öppnar en fil på en diskett, en fil du fått med e-post eller en fil du laddat ned från Internet. Antivirusprogrammet kan utföra dessa kontroller automatiskt. Sök regelbundet igenom hårddisken efter virus. Radera alla eventuella virus du hittar. Uppdatera ditt virusprogram från programtillverkarens webbplats, så att datorn är skyddad mot de senaste virusen. För att spara diskutrymme och optimera datorns prestanda skall du regelbundet använda Windows systemverktyg, till exempel Diskrensning och Diskdefragmenteraren. Stäng aldrig av datorn medan någon av enheterna arbetar. Kontrollera att samtliga enheters indikatorlampor är släckta. Mer information finns i avsnittet Självstudier i Packard Bell InfoCentre. ERGONOMI Följ anvisningarna nedan för att arbeta bekvämt vid datorn och undvika hälsoproblem. Om du arbetar eller spelar flera timmar i sträck skall du vara noga med att ta regelbundna pauser. Titta bort från datorskärmen emellanåt. Använd inte datorn när du är trött. Problem med händerna, handlederna, armarna, nacken, axlarna, benen och ryggen kan uppstå eller förvärras till följd av vissa upprepade rörelser. För att minska risken att du drabbas av sådana problem bör du alltid skriva med raka handleder och med händer och handleder "svävande" ovanför tangentbordet. Kontakta läkare om du känner smärta, stickningar, domning eller andra obehag. 3

4 4 Användarnadbok

5 FÖRSTÅ Trådlösa enheter GRUNDERNA DATORNS KONTROLLER Om den sladdlösa musen och det sladdlösa tangentbordet inte fungerar efter installation, bör du försöka att manuellt upprätta kontakt med mottagaren. Kontrollera att batterierna till tangentbord och mus är korrekt isatta. Identifiera sedan enheterna genom att helt kort trycka på anslutningsknappen på mottagare, mus och tangentbord i följande ordning: Du kan förbättra pekarens rörlighet och synlighet genom att ändra inställningarna. Du kommer åt dem genom att välja Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Välj fliken Pekaralternativ. Synlighetsalternativen är speciellt praktiska om du använder LCD-skärm. Musinställningarna kan också ändras för att passa vänsterhänta. Tangentbord Tangentbordet används för att mata in data eller kommandon. Tangenternas funktioner beror på vilket program du kör. Tangentbordet som visas i den här handboken är bara ett exempel. Tangentbordets layout kan variera något. Titta i din elektroniska dokumentation, Packard Bell InfoCentre, om du vill ha mer information. För bärbara datorer används kompakta tangentbord, för att spara plats och minska vikten. På dessa tangentbord finns specialtangenter som aktiverar specialfunktioner, som t.ex. det inbyggda numeriska tangentbordet. Andra tangentfunktioner beskrivs på sidan 7. Num Lock: Tryck på Num Lock för att aktivera det numeriska tangentbordet. Mus eller pekplatta Musen (för skrivbordsdatorer) eller pekplattan (för bärbara datorer) styr en liten pil på skärmen. Den här pilen kallas pekare eller markör. När du drar musen över en hård, plan yta, eller om du drar fingret över den rektangulära, beröringskänsliga pekplattan, följer pekaren rörelsen. Klicka med någon av knapparna ovanpå musen, eller någon av pekplattans knappar, för att markera eller aktivera det kommando markören pekar på. Fn: Används tillsammans med tangenterna <F1> till <F12> för att aktivera specialfunktioner (finns beskrivna i InfoCentre). Se bilden på nästa sida. 5

6 Mus Pekplatta Använd rullningshjulet eller knappen för att enkelt bläddra genom kompatibla tillämpningar. Högerklicka för att visa en snabbmeny. Två knackningar i snabb följd på pekplattan motsvarar att dubbelklicka. Vänsterklicka för att markera det objekt pekaren pekar på. Dubbelklicka för att starta det program markören pekar på, eller markera ett helt stycke om du skriver in text. Vänsterklicka Högerklicka 6 Användarnadbok

7 Tangentbord Siffror: Används för att skriva in siffror eller specialtecken. Tryck på knappen och samtidigt på <Shift> för att skriva de övre tecknen och på <Ctrl> + <Alt> för att skriva tecknen till höger på knappen. Shift: Använd tillsammans med en bokstavstangent för att skriva versaler. Esc: Avbryter de flesta pågående jobb. Backsteg: Används för att gå ett steg bakåt och radera den sista inmatningen. Delete: Raderar bokstaven till höger om markören eller markerade objekt eller texter. Mellanslag: används för att skriva in mellanslag. Enter: Används för att mata in kommandon, infoga radbrytningar i text eller för att bekräfta ett valt alternativ. Sifferknappsats: Fungerar som en andra uppsättning markörtangenter. Tryck på Num Lock om du vill skriva siffror. Piltangenter: Flyttar markören uppåt och nedåt, åt vänster eller höger. 7

8 SLÅ PÅ/STÄNGA AV DATORN Du kan stänga Notebook-datorer utan att gå via Start-menyn i Windows. Du behöver bara stänga alla program och trycka på strömbrytaren. SLÅ PÅ DATORN 1. Slå först på eventuella enheter, som är anslutna till datorn (inklusive skärmen) genom att trycka på PÅ-/AV-knappen på respektive enhet. 2. Slå sedan på datorn genom att trycka på PÅ-/AV-knappen. Om ni är flera som använder samma dator och du vill ha dina egna systeminställningar varje gång du startar datorn, kan du skapa konton för de olika användarna. Du kan när som helst komma åt och ändra dina konton genom att välja Start > Kontrollpanelen > Användarkonton. Tvingande avstängning Om du får problem med att stänga av datorn, kan du försöka med Aktivitetshanteraren. Det här verktyget ger information om datorns prestanda och visar information om program och processer som är igång i datorn. Tryck på tangenterna <Ctrl>+<Alt>+<Del> samtidigt, eller högerklicka på en tom del av aktivitetsfältet och välj Aktivitetshanteraren i den meny som visas. Observera att vissa program kanske inte fungerar korrekt för användare med begränsade konton. Bara en användare med administratörskonto kan komma åt andra användarkonton och samtliga datorinställningar. Mer information om hur du anpassar din dator får du under Start > Hjälp och support > Anpassa datorn. STÄNGA AV DATORN Kontrollera att alla program är avstängda innan du stänger av datorn. Om datorn fortfarande inte reagerar trycker du på på-/avknappen för att stänga av datorn. Håll knappen nedtryckt tills alla indikatorer har slocknat och vänta cirka 30 sekunder innan du slår på datorn igen. ENERGIALTERNATIV Energialternativen i Windows styr datorns energisparlägen och gör att du kan spara energi. Beroende på dina behov kan du definiera ett energischema som passar dig. Det finns tre energisparlägen: Avstängd, vänteläge och viloläge. När datorn är avstängd, stänger du AV alla externa enheter, som till exempel skärmen om de är försedda med en PÅ- /AV-knapp. Mer information om dessa funktioner och hur du använder dem finns i avsnittet Självstudier i InfoCentre. Du kan också titta i Windows Hjälpoch supportcenter genom att klicka på Start > Hjälp och support. 8 Användarnadbok

9 DITT PROGRAMBIBLIOTEK VAR FINNS MINA PROGRAM? Packard Bells datorer är försedda med många olika program. De typer av program och kategorier som finns i din dator beror på vilken modell du köpt. Programmen kan vara: Förinstallerade: programmen är klara för användning eller inställning. Vissa titlar kräver dock en CD- eller DVD-skiva för att kunna köras (t.ex. spel eller uppslagsverk). De CD-skivor som behövs hittar du i datorförpackningen. På en CD- eller DVD-skiva: Programmet måste installeras först. Sätt i CD- eller DVD-skivan i önskad enhet. En installationsguide startar automatiskt. Du behöver bara följa anvisningarna på skärmen. VAR FINNS DOKUMENTATIONEN TILL MIN PROGRAMSVIT? De flesta program som Packard Bell har förinstallerat i datorn har en elektronisk dokumentationsfil. Välj en kategori Dokumentation HUR KOMMER JAG ÅT MINA PROGRAM? Det är lätt att starta ett program; det krävs bara några få klick med musen. Om det program som du vill köra kräver en CD- eller DVD-skiva, är det alltid bäst att lägga i skivan i enheten innan du startar programmet. Om du behöver hjälp under användningen av ett program, tryck på <F1> på tangentbordet eller klicka på Hjälp eller Hjälp-ikonen (oftast ett frågetecken). I avsnittet Självstudier i InfoCentre finns ytterligare information om programanvändning. Klicka på en kategori och/eller ett program INSTALLERA NYA PROGRAM Om du köper programvara som du vill installera på datorn bör du kontrollera systemkraven för att undvika kompatibilitetsproblem. Detta gäller speciellt för 3D-spel med avancerad grafik. Om du får problem under installation eller körning av programmet, kontaktar du programtillverkarens telefonsupport. Mer information om hur du installerar eller avinstallerar programvara finns i avsnittet Vanliga frågor längre fram i guiden samt i Packard Bell InfoCentre. 9

10 NAVIGERAVIGERA DOKUMENTATIONEN FÖR DATORN ARBETA MED PACKARD BELL INFOCENTRE För att starta Packard Bell InfoCentre dubbelklickar du på InfoCentreikonen på skrivbordet, eller klickar på Start > Alla program > Packard Bell Support > InfoCentre. Antalet kategorier och program kan variera, beroende på vilken dator du köpt. Den här användarhandboken är inte den enda källan till information om datorn! Packard Bell InfoCentre innehåller den elektroniska dokumentationen för datorn, och ger dig snabbt hjälp direkt på skärmen. INSTALLERA PACKARD BELL INFOCENTRE För installation av InfoCentre har du tre möjligheter (A, B och C): C C. Start > Alla program> Packard Bell Support > InfoCentre B. B InfoCentre Välj kategori och klicka på en post för att öppna en dokumentationsida. A. A Klicka här först Efter några sekunder får du upp den första skärmen i installationsprogrammet. När Setup-programmet är klart, startar InfoCentre. Observera att ikonen Klicka här först försvinner från skrivbordet när alla alternativ har installerats. Min dator: Innehåller all teknisk information om datorns komponenter och nyttiga tips om hur du uppgraderar datorn. Tillbehör: Det finns en stor uppsättning tillbehör som specialkonstruerats för din Packard Bell. Internet: Beskriver de olika Internetverktyg som är installerade i datorn och ger också en del matnyttiga tips om Internet. Självstudier: Innehåller en rad användbara förklaringar av hur du (som nybörjare eller avancerad användare) utför dagliga arbetsuppgifter med datorn. Länkar: Visa en elektronisk version av användarhandboken eller gå till Packard Bells webbplats. 10 Användarnadbok

11 DATORNS ENHETER De enheter som beskrivs nedan används vanligen på datorer från Packard Bell. Det är dock inte säkert att de finns på den dator du valt, eller att datorn bara har dessa enheter. Specialdokumentationen över din datormodell finns i InfoCentre. Diskettenhet Diskettenheten är den enhet som används för att läsa data från och skriva data till disketter. En typisk diskett har kapaciteten 1,44 MB. * Sätt i Mata ut Vänta Klicka + Klicka Om du försöker kopiera eller spara en fil till en diskett och får meddelandet att disketten är skrivskyddad, måste du flytta skrivskyddsspärren* på undersidan av disketten genom att trycka den framåt. Minneskortläsare Vissa datorer har en mångsidig multienhet. Normalt klarar de här enheterna de flesta vanliga minneskorten, t.ex. MMC (Multi Media Card), CF (Compact Flash Card), IBM Microdrive, SM (Smart Media Card), SD (Secure Digital Memory Card), eller MS (Memory Stick ). Vissa multienheter innehåller även en diskettenhet. DVD-enhet En DVD-enhet kan läsa audio-cd-skivor, CD-ROM-skivor som innehåller data (filer och program), video-cd-skivor och skrivbara CD-skivor som CD-R eller CD-RW, samt DVD- ROM-skivor, DVD-filmer och de flesta skrivbara DVD-skivor. Om datorn har en CD-ROM- eller CD-skrivarenhet, kan du bara spela skivor av CD-typ. CD- och/eller DVD-skrivare CD- och DVD-enheter kan vanligen bara läsa skivor. Vissa Packard Bell-datorer är dock försedda med en "kombinationsenhet" som du kan använda både för att skriva och för att spela av. Om datorn är försedd med en CD- eller DVD-skrivare kan du kopiera och skapa egna CD-skivor, bygga upp privata skivsamlingar, digitala fotoalbum och säkerhetskopiera värdefulla datafiler. En CD-skrivare kan hantera två typer av skrivbara CD-skivor: CD-R (skrivbar): CD-R är en CD-skiva där man bara kan skriva in data (filer, musik, bilder...) en gång. Det betyder att du inte kan radera information från en CD-R-skiva när du väl har bränt den. CD-RW-enhet: CD-RW är en CD-skiva där man kan skriva in data flera gånger. Du kan alltså när som helst radera innehållet på en CD-RW och lägga in nya data. Förutom CD-läsare och CD-skrivare, finns en DVD-skrivare som klarar DVD-Roch/eller DVD-RW-skivor, vilka ger ännu större lagringskapacitet. Mer detaljerad information om datorns enheter finns i avsnittet Min dator i InfoCentre. Du kan också bläddra igenom självstudieavsnitten där det finns mer information och hjälp kring datorn och tillhörande program. Använda din DVD-enhet Tryck Skivetiketten Tryck för att stänga. för att mata ut. skall vara uppåt. Dubbelsidiga DVD-skivor saknar etikett. 11

12 Enheter av tunn typ (vanligen i Notebook-datorer). Tryck bestämt och dra för att mata ut. Försiktighetsåtgärder Läs följande tips, för att undvika problem med och skador på din CD- eller DVDenhet: Sätt i skivan i enheten innan du startar programmet. Mata inte ut skivan utan att först stänga det program som använder skivan. Om du gör det kan datorn låsa sig. Om det händer, startar du om datorn med Windows Aktivitetshanterare (se sid 8). Tvinga inte ut CD-hållaren med handkraft! Om hållaren inte matas ut: Stäng av datorn. Stick försiktigt in ett uträtat metallgem i nödöppningshålet (finns inte på alla enheter). Använd inte en blyertspenna för detta, eftersom spetsen kan brytas av inne i hålet och skada enheten. Vänta Tryck försiktigt mitt på skivan tills den klickar på plats. Nödöppningshål Tryck på skivtallriken för att stänga den. Komma åt en CD- eller DVD-skiva Vissa skivor har en automatkörningsfunktion, som gör att programmet på skivan startas automatiskt när du lägger i skivan i enheten. Du kommer åt innehållet på skivan genom att klicka på Start > Den här datorn och antingen dubbelklicka på ikonen CD eller DVD-ikonen eller högerklicka på önskad ikon och sedan välja alternativet öppna. Autoplay Med funktionen Autoplay kan du välja hur enheter med flyttbara data (digitalkameror, CD, DVD, etc.). Om du till exempel satt i en audio-cd eller DVDfilm, visar Windows automatiskt en dialogruta och ber dig välja hur du vill spela den. Spela av DVD-filmer Det kan finnas flera spelare installerade i datorn. Om Windows ber dig att välja en spelare, rekommenderar vi att du alltid väljer att spela DVD-skivor med den DVDspelare som ingår i programsamlingen. 12 Gör regelbundet rent skivan för att avlägsna damm och fingeravtryck. Rengör med en mjuk, icke repande trasa eller kommersiellt skivrengöringsmedel. Håll skivorna i kanten för att hålla dem fria från fingeravtryck, eller med ett finger i hålet och ett finger på ytterkanten. Lägg alltid tillbaka skivan i fodralet när du är färdig med den. Låt alltid skivhållaren vara stängd när du inte använder enheten. Vissa Packard Bell-datorer är försedda med TV Out-funktion, som gör att du kan titta på dina DVD-filmer på TV:n. Det tar bara några minuter att göra i ordning den funktionen. Mer information om hur du ansluter datorn till TV:n finns i självstudieavsnittet i Packard Bell InfoCentre. Användarnadbok

13 Spela av audio-cd-skivor Du kan använda datorn som en vanlig audio-cd-spelare. Beroende på konfiguration kan du styra CD-avspelningen med hjälp av en kontrollpanel, som har i stort sett samma funktioner som en hifi-anläggning. För skjutreglaget upp eller ned för att ställa in volymen. Markera rutan Ljud av för att stänga av volymen. Klicka igen för att återuppta avspelningen. För avancerade volymkontrollinställningar dubbelklickar du på högtalarikonen i aktivitetsfältet för att öppna volymkontrollfönstret. VOLYMKONTROLL Volymkontrollknappar finns på datorn, tangentbordet, skärmen eller högtalarna (beroende på datormodell). Du kan också justera högtalarnas volym och balans från Windows. Volyminställning För att ändra volymen klickar du på högtalarikonen i aktivitetsfältet, i nedre högra hörnet av skrivbordet i Windows, bredvid klockan. Om du inte kan se högtalarikonen: Klicka på Start > Kontrollpanelen > Ljud, tal och ljudenheter > Ljud och ljudenheter. PORTAR OCH ANSLUTNINGAR De typer av portar och anslutningar som beskrivs nedan används vanligen på datorer från Packard Bell. Det är dock inte säkert att de finns på den dator du valt, eller att datorn bara har dessa portar. I avsnittet Min dator i InfoCentre ser du vilka portar som är tillgängliga. Försiktighetsåtgärder - Innan du ansluter en enhet bör du först studera de installationsanvisningar som medföljde enheten. - Ta inte bort en enhet om datorn använder den. - Du måste avaktivera vissa löstagbara enheter innan du avlägsnar dem från datorn. Enheter som kan anslutas utan att stänga av datorn De flesta enheter är s.k. "hot-pluggable". Det betyder att de kan anslutas utan att datorn behöver stängas av. Enheterna känns av och installeras automatiskt. USB (Universal Serial Bus) USB-portarna utgör en lättanvänd "hot-plug"-anslutning. Vissa Packard Bell-datorer har USB 2.0-anslutningar med större bandbredd än tidigare versioner av USB. USB 2.0 är bakåtkompatibelt, så alla USBkringenheter du redan anskaffat kommer också att fungera med USB 2.0-portar (men överföringshastigheten blir då densamma som för en vanlig USB-anslutning). 13

14 IEEE 1394 En IEEE 1394-port (kallas också FireWire eller i.link) gör att du kan ansluta snabba digitala enheter till datorn, t.ex. digitala videokameror, externa hårddiskar eller skannrar. PC-kort (PCMCIA) PC-kort (kallas även PCMCIA-enheter) är små, kreditkortsstora enheter, som hjälper dig att bygga ut datorn utan att ta mer plats. Varje PC-kortplats i datorn kan ta emot en PC-kortenhet. De olika kortplatserna kan dock hantera olika typer av kort (se Packard Bell InfoCentre). Portar av äldre typ De flesta datorer är försedda med portar av äldre typ, för att man fortfarande skall kunna använda äldre enheter. Till skillnad från "hot plug"-enheter måste du stänga av datorn innan du installerar dessa äldre enheter. Parallellporten, som även kallas skrivarport eller LPT-port, är en 25-stifts anslutning som vanligen används för att ansluta skrivare, skannrar eller externa hårddiskar. Serieporten, som även kallas kommunikationsport eller COM-port, är en 9-stifts anslutning som vanligtvis används för att ansluta kommunikationsutrustning, till exempel externt modem, mus eller digitalkamera. Ljudanslutningar En linjeutgång används för att ansluta högtalare till datorn. Vissa datorer har en fiberoptisk linjeutgång, som gör att du kan njuta av ljud med S/PDIF-kvalitet. Om du har en högtalaruppsättning 5.1 ansluten till en förstärkare med fiberoptisk ingång, kan du njuta av Dolby Digital-ljud när du spelar DVD-skivor på datorn. Läs i InfoCentre och kontakta din audioåterförsäljare för mer information om vilken utrustning som krävs. TV-utgång Linjeingången används för att ansluta en ljudkälla till datorn. Med mikrofonanslutningen ansluter man en monomikrofon med 3,5 mm kontakt. En TV-utgång gör att du kan använda en TV-apparat (med lämplig videoingång) som extern visningsenhet. Om du vill överföra ljud också måste du även ansluta datorns linjeutgång till TV:n. Se både InfoCentre och anvisningarna för TV:n, för att vara säker på att alla anslutningar och inställningar är korrekt gjorda. PS/2-porten är en rund, 6-stifts anslutning, som vanligen används för att ansluta mus eller tangentbord till datorn. En Midi/Spel-port används för att ansluta en joystick eller MIDIenhet (Musical Instrument Digital Interface). 14 Användarnadbok

15 KOMMUNIKATIONSPORTAR Modem Modemet är en brygga mellan digitala signaler från datorn och analoga signaler från telefonlinjen. Det omvandlar digitala data till en analog signal. Du kan inte använda modemet och telefonen samtidigt på samma telefonlinje. Om du lyfter telefonluren under en modemöverföring kan överföringen brytas. Om du inte är ansluten via kabel, ISDN eller ADSL, kommer du inte att kunna ringa ut eller ta emot samtal medan du är ansluten till Internet. Lokalt nätverk, LAN (Local Area Network) Ett lokalt nätverk (LAN) är en grupp datorer inom t.ex. en kontorsbyggnad eller ett hem, som delar kommunikationslinje och resurser. När du upprättar ett nätverk kan du dela filer, kringutrustning (till exempel en skrivare) och till och med Internetanslutning. Observera att LAN-porten är mycket lik modemporten. De sitter också ofta nära varandra och man kan förväxla dem. Observera att LANporten är något större än modemporten. En detaljerad översikt över nätverk och anvisningar för hur du upprättar ett eget nätverk, finns i självstudieavsnittet i InfoCentre, samt i Windows Hjälp- och supportcenter. Vid åska skall du koppla bort modemet från telefonledningen och antennsladden från TV-porten. Ett blixtnedslag i en närliggande telefonledning kan skada modemet, TV-kortet eller i värsta fall hela datorn. Observera att produktgarantin inte gäller om datorn skadas av blixtnedslag. 15

16 DE FÖRSTA STEGEN PÅ NÄTET B C. Start > Alla program > Onlinetjänster A A. Klicka här först VAD ÄR INTERNET? Det Internationella nätverket av datorer, Internet, är en samling datorer över hela världen, som kommunicerar med varandra över en massa anslutna nätverk. Detta gör att användarna kan utforska en oändlig värld av informationskällor, utnyttja alla möjliga typer av tjänster, utbyta information och spela spel med andra användare över hela världen, utan att behöva lämna hemmets lugna vrå. Mer information om webbläsaren och hur du använder Internet finns i avsnittet Internet och Självstudier i Packard Bell InfoCentre. SURFA PÅ NÄTET! För att surfa på Internet behöver du ett program som kallas webbläsare. Den här datorn är försedd med webbläsaren Microsoft Internet Explorer. Vissa datorer har också Packard Bell Companion, en webbläsare som är framtagen exklusivt för Packard Bell-användare. 16 KOPPLA UPP! Packard Bell-datorn är helt Internetklar och har alla de verktyg du behöver för att komma igång och surfa på Internet. För att koppla upp dig måste du registrera dig hos en Internetleverantör, som ombesörjer den fysiska kopplingen mellan din dator och Internet. Vissa datorer har ett förinstallerat urval av Internetleverantörer. Det finns många olika sätt att koppla upp sig med någon av dessa. Om du vill använda en annan leverantör, läs anvisningarna som medföljde installationspaketet. Använd inte olika Internetleverantörer. För att öppna webbläsaren trycker du bara på Internetknappen på tangentbordet (om det finns en sådan) eller (dubbel-) klickar på ikonen Internet Explorer. Ett bra ställe att börja på är Packard Bells webbplats! Packard Bell satsar helhjärtat på att göra din uppkopplade tid rolig och givande. är din port till en värld av online-aktiviteter och -tjänster. Användarnadbok

17 WEBBLÄSARFUNKTIONER Klicka på Hjälp eller tryck på <F1> på tangentbordet. Reducera, maximera eller stäng fönstret. Verktygsfältet Adressfält Om sidan inte får plats på skärmen, använd upp- och nedpilarna på rullningslisten. Du kan även använda piltangenterna på tangentbordet eller rullningsknappen på ditt pekdon. Hyperlänk: klicka för att hoppa till ett annat ämne på sidan. Statusfält Klicka och håll nedtryckt för att ändra fönsterformatet. 17

18 VAD ÄR E-POST? E-post är ett meddelande som du med hjälp av datorn kan sända till andra människor. Du kan bifoga bilder, ljud och små filmer med meddelandet och det tar bara ett par sekunder att nå mottagaren, även om han eller hon finns på andra sidan jorden! Skicka och ta emot e-post med Microsoft Outlook Express. För att starta det trycker du på e-post-knappen på tangentbordet (om den finns) eller dubbelklickar på ikonen för Outlook Express i Startmenyn. När du registrerar dig hos en Internetleverantör får du förmodligen en eller flera e- postadresser (för dig och din familj). Exempel: Användarnamn snabel-a Domän dot Suffix Om du har en vanlig uppringd anslutning (inte höghastighets-internet) och vill veta om datorn är uppkopplad, titta längst ned i Meddelandefältet. Högerklicka för att koppla bort. Om du inte ser den här ikonen, klickar du på Start > Kontrollpanelen > Nätverk och Internetanslutningar > Nätverksanslutningar. Dubbelklicka på dator- eller anslutningsikonen. Klicka på Egenskaper och välj Visa ikon i Meddelandefältet när jag är ansluten (under Allmänt). Om datorn har en nätverksport, kan du se en liknande ikon med ett rött kors, när den är inaktiv. Visa innehållet i den valda mappen. Mappar för lagring av dina meddelanden. DINA INTERNETVERKTYG Packard Bell-datorn erbjuder en kombination av verktyg och funktioner som gör Internet enkelt, säkert och givande för alla i familjen. Se sidan 7 för en beskrivning av Multimedia-knapparna och Funktionstangenterna på tangentborden för multimedia. Du kan också skriva meddelanden när du inte är uppkopplad och skicka dem nästa gång du ansluter till Internet. Beroende på vilken modell du köpt kanske inte datorn är utrustad med alla alternativ som beskrivs nedan. Under Min dator och Internet i Packard Bell InfoCentre finns dokumentation om vilka funktioner som du har tillgång till. 18 Användarnadbok

19 FELSÖKNING FELSÖKNING STEG FÖR STEG Bli inte nervös om du har problem med datorn. Det som ser ut som en allvarlig krasch kanske bara kräver en enkel åtgärd. Följ bara den här guiden för felsökning steg för steg. STEG 1 LÄS DOKUMENTATIONEN Packard Bells användarhandbok Sista-minuten-information I datorförpackningen kan det ligga ett blad med sista-minuteninformation. Sådana blad innehåller ofta praktiska tips och kan bespara dig ett samtal till vår kundservice. Programdokumentation De flesta program har en elektronisk dokumentationsfil. Du kan också hitta produktuppdateringar och tips på tillverkarens webbplats. sidan 9 Generell hjälptangent Många program har en inbyggd Hjälp-funktion, som du kommer åt genom att trycka på funktionstangenten, F1, längst upp på tangentbordet. Följ avsnittet om felsökning steg för steg för att finna orsaken till datorproblemet. sidan 19 Gå in under Vanliga frågor (FAQ) hos vår kundtjänst för en fullständig beskrivning av vanliga problem och deras lösningar. sidan 21 Ta reda på vilka verktyg som Packard Bell har lagt in på datorn för att hjälpa dig att få den att fungera så smidigt som möjligt. sidan 38 Packard Bell InfoCentre Din elektroniska information innehåller användbar information om datorns maskinvara, liksom hjälp och tips om program, Internet etc. sidan 10 Besök Packard Bells webbplats på I avsnitten Support och Service finns hjälp och information som är skräddarsydd för dina behov. Här kan också finnas uppdateringar av datorprogram, drivrutiner och dokumentation. Windows Hjälp- och supportcenter Windows har en central plats för hjälpavsnitt, självstudier, supportverktyg och felsökning. Där har du tillgång till de senaste fixarna, uppdateringarna och drivrutinerna. Vanliga frågor 6 19

20 STEG 2 STÄLL DIG SJÄLV FÖLJANDE FRÅGOR Har jag installerat någon ny programvara? Tänkbar orsak Installation av ny programvara kan orsaka en konflikt med den befintliga programkonfigurationen. Möjliga lösningar Kontrollera att programvaran kommer från en tillförlitlig källa. Konsultera den dokumentation som medföljde programmet, eller tillverkarens webbplats. sidan 9 Starta om datorn. sidan 8 Avinstallera och installera om programmet. Vanliga frågor 21 Har jag installerat eller anslutit någon ny enhet? Tänkbar orsak När du installerar ny maskinvara brukar Windows automatiskt upptäcka den nya enheten och kopiera relevanta filer (drivrutiner) till datorn för att den skall fungera. Denna process ändrar datorns systemfiler och kan ibland orsaka konflikter i Windows. Har datorns anslutningar ändrats? Tänkbar orsak Om du flyttat datorn eller installerat ny maskinvara kan du ha ändrat eller kopplat ur några anslutningar. Möjliga lösningar Läs dokumentationen som följde med den nya enheten. Vanliga frågor 21 Starta om datorn. sidan 8 Avinstallera och installera om programmet. Vanliga frågor 21 Möjliga lösningar Kontrollera samtliga anslutningar. Vanliga frågor 1 och 10 Kontrollera vägguttaget (om datorn och/eller skärmen inte slås på). Vanliga frågor 1 Kontrollera telefonledningen (om modemet inte fungerar). Vanliga frågor 16 Har omgivningen omkring datorn förändrats? Tänkbar orsak Interferens från magnetiska källor (TVapparater, andra skärmar, mobiltelefoner etc.) kan få datorn att sluta fungera. STEG 3 UTFÖR DIAGNOSTIK AV DATORN Packard Bell Snapsys Om du misstänker att en maskinvaruenhet inte fungerar korrekt, kan du använda Snapsys för att ta reda på vilka förändringar som har gjorts på datorn. sidan 38 Packard Bell SmartRestore Möjliga lösningar Placera datorn så långt bort som möjligt från elektromagnetiska källor. sidan 3 y FAQ 14 Undvik att placera datorn på en matta eller annan yta som kan generera statisk elektricitet. sidan 3 Se till att omgivningen kring datorn är fri från statisk elektricitet om du öppnar datorn. InfoCentre Om du måste installera om defekta drivrutiner eller program, skall du använda SmartRestore för att återställa den skadade programvaran till originalinställningarna. Om problemen orsakas av program- eller maskinvara som inte levererats av Packard Bell, skall du kontakta den leverantör/återförsäljare som sålt programmet eller maskinvaran. sidan Användarnadbok