Finlands CP-förbund rf Guide till hydrocefalus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands CP-förbund rf Guide till hydrocefalus"

Transkript

1 Finlands CP-förbund rf Guide till hydrocefalus

2

3 Finlands CP-förbund rf Malms handelsväg Helsingfors Tfn: Fax: E-post:

4 Foto: Mari Soininen Innehåll Till läsaren...5 MMC- och hydrocefalusplanerare Petra Peltonen, Finlands CP-förbund Hydrocefalus...6 Vad är hydrocefalus?... 6 Hur utvecklas hydrocefalus?... 6 Orsaker till hydrocefalus... 6 Behandling av hydrocefalus... 8 Uppföljning och problem med shunten... 9 Docent i barnneurologi Tuula Lönnqvist Jag har hydrocefalus...11 Pasi Parkkisenniemi Social rehabilitering...13 Rehabiliteringsansvarig Elina Perttula, Finlands CP-förbund rf Finlands CP-förbund rf...15 Informatör Sini Pälikkö, Finlands CP-förbund rf Tjänster och stöd GUIDE TILL HYDROCEFALUS

5 Foto: Mari Soininen Till läsaren MMC- och hydrocefalus- planerare Petra Peltonen, Finlands CP-förbund rf Denna handbok är avsedd för alla som vill ha information om hydrocefalus, d.v.s. störningar i cerebrospinalvätskan. Omkring 50 barn får årligen diagnosen hydrocefalus. Hydrocefalus är ingen självständig sjukdom, utan en följd av olika skador på hjärnan som inträffar före eller efter födseln, t.ex. störningar i hjärnans utveckling, inflammationer, hjärnblödningar samt hjärntumörer. Hydrocefalus kan utlösas i vilken ålder som helst, såväl i barndomen som i vuxen ålder. Orsaken till hydrocefalus är det som är mest avgörande för en persons prognos. Hydrocefalus som behandlas med ett fungerande shuntsystem eller någon annan korrigerande åtgärd har knappt någon som helst inverkan på livet. Finlands CP-förbund har fungerat som intresseorganisation åt hydrocefalushandikappade sedan Förutom i denna guide finns det även information på CPförbundets hemsidor och GUIDE TILL HYDROCEFALUS 5

6 Hydrocefalus Vad är hydrocefalus? Hydrocefalus innebär störningar i cerebrospinalvätskan. Hydrocefalus är ingen självständig sjukdom, utan en följd av olika skador på hjärnan som inträffar före eller efter födseln, t.ex. störningar i hjärnans utveckling, inflammationer, hjärnblödningar, hjärntrauman och hjärntumörer. Barnets prognos beror i första hand på hjärnskadan eller den strukturella avvikelse som ligger bakom hydrocefalus, inte på störningen i cerebrospinalvätskan, hydrocefalus. Hur utvecklas hydrocefalus? Ryggmärgsvätska bildas inne i hjärnan i en blodkärlsfläta (plexus chorioideus) i hjärnventriklarnas (sidoventriklarna och den fjärde hjärnventrikeln) vägg. Från sidoventriklarna strömmar hjärn-ryggmärgsvätskan till den tredje hjärnventrikeln och därifrån vidare genom den smala hjärnakvedukten (aquaeductus Sylvii) till den fjärde hjärnventrikeln, varifrån den strömmar vidare till ryggmärgskanalen och hjärnans yta där den återabsorberas i blodcirkulationen. En obalans i produktionen och återabsorptionen av hjärn-ryggmärgsvätska orsakar hydrocefalus, vilket gör att hjärnventriklarna utvidgas och trycket i kraniet ökar. Hos små spädbarn leder en växande hjärnventrikel till att huvudomfånget växer snabbare. Hos större barn är huvudvärk, illamående och kräkning samt skelning och balanssvårigheter vanliga symtom. Om återabsorptionen av hjärnryggmärgsvätska i blodcirkulationen störs handlar det om s.k. kommunicerande hydrocefalus. Om hjärn-ryggmärgsvätskans cirkulation däremot förhindras till följd av läckage, tumör eller strukturell avvikelse handlar det om s.k. obstruktiv hydrocefalus. Omkring 50 barn får årligen diagnosen hydrocefalus i Finland. Orsaker till hydrocefalus En tredjedel av alla barn som har medfödd hydrocefalus eller som utvecklar hydrocefalus före ett års ålder har ryggmärgsbråck, meningomyelocele (MMC). Hydrocefalus vid MMC beror oftast på en Chiari 2-malformation, där nedre delen av lillhjärnan och ofta även förlängda märgen har trycks in i nackhålet (formen mag- 6 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

7 docent i barnneurologi Tuula Lönnqvist B C F A G E D Hjärn-ryggmärgsvätskans cirkulation A) Sidoventrikel. B) Tredje hjärnventrikeln. C) Akvedukt. D) Fjärde hjärnventrikeln. E) Tunna magenda- och lushkakanaler. F) Skallbasens hjärnryggmärgsvätskeutrymmen. G) Utrymme på hjärnans yta varifrån vätskan återabsorberas i blodcirkulationen. num) och därmed förhindrar hjärn-ryggmärgsvätskan från att cirkulera. En trång hjärnakvedukt kan också höra till MMC. Beroende på sampling och undersökning uppskattar man att procent av alla MMC-barn utvecklar hydrocefalus. Den vanligaste orsaken till hydrocefalus hos för tidigt födda barn är hjärnblödning vid födseln. Andra orsaker till hydrocefalus är medfödda strukturella avvikelser i hjärnan (andra än Chiari-malformation vid MMC), följdtillstånd av blödningar i samband med inflammationer och malformationer i hjärnans blodkärl, hjärncystor, hjärntumörer samt vissa sällsynta ämnesomsättningssjukdomar. Ärftlig hydrocefalus (främst X-kromosomal trängning av hjärnakvedukten) är sällsynt. Svårighetsgraden av hydrocefalus varierar beroende på den bakomliggande hjärnskadan. Trängning i hjärnakvedukten är lätt att behandla, men hydrocefalus som orsakas av multilo- GUIDE TILL HYDROCEFALUS 7

8 kulär blåsfylld strukturavvikelse är avsevärt mycket svårare att behandla. Många MMCbarn (70 80 %) har ingen betydande hydrocefalus vid födseln, utan den utvecklas och blir vårdkrävande först efter operationen som görs för att sluta bråcket. Under graviditeten kan man genom noggranna, upprepade ultraljudsundersökningar och vid behov även magnetundersökningar av fostret utreda orsakerna bakom hydrocefalus och följa dess utveckling. Redan under fostertiden och framför allt efter födseln gäller det att följa huvudets tillväxt, eftersom inte alla utvidgningar av hjärnventriklarna har något samband med hydrocefalus, utan kan vara en följd av hjärnatrofi som uppstår av olika skäl. Hydrocefalus kan alltså bero på många olika faktorer och uppstå när som helst, såväl före födseln som i vuxen ålder. Behandlingen av hydrocefalus består av en kirurgisk, korrigerande åtgärd, antingen insättning av en shunt eller endoskopi. Behandling av hydrocefalus Den vanligaste behandlingen av hydrocefalus består av att en shunt opereras in. En shunt är en några millimeter tjock, ventilförsedd slang, ofta av silikon, som löper under huden. Dess övre ände placeras i ena sidoventrikeln och den nedre änden i bukhålan. Syftet med shuntens ventil är Foto: Tuula Lönnqvist att förhindra att vätskan rinner åt fel håll och att reglera vätskeflödet utifrån trycket. Det finns många olika slags klaffar, men till en början opererar man vanligen in en klaff som öppnar sig vid lågt tryck, eftersom barnet huvudsakligen befinner sig i liggande position och det normala hjärntrycket är lågt. Då barnet lär sig att sitta och gå och befinner sig i upprätt läge en stor del av dagen byter man i allmänhet till en klaff som öppnar sig vid medelhögt tryck eller till en magnetshunt, som gör att man vid behov kan reglera öppningstrycket med extern apparatur. 8 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

9 Uppföljning och problem med shunten Hos små spädbarn, framför allt för tidigt födda barn, kan man följa utvecklingen av hydrocefalus i lugn och ro genom att mäta huvudomkretsen, göra regelbundna ultraljudsundersökningar och följa barnets hälsa, eftersom kraniets sömmar ger med sig och det inte finns någon risk för bråckbildning. Ibland faller hydrocefalus tillbaka hos små spädbarn under uppföljningen och ingen behandling behövs. Förutom att göra en ultraljudsundersökning undersöker man hjärnan genom bl.a. magnetröntgen. Vid magnetröntgen måste barnet oftast sövas, eftersom undersökningen tar omkring 20 minuter och man måste kunna ligga still under tiden. Vid röntgen kan man se hjärnans struktur och var störningen är. Dessutom kan man noggrant utvärdera hjärn- och ryggmärgsvätskans cirkulation. Överdränage är ett rätt vanligt shuntproblem. Om det får fortgå länge kan det leda till slit-symptom med smala hjärnventriklar och undertryck i hjärnan. Personen lider då ofta av kraftig huvudvärk, framför allt efter att länge ha befunnit sig GUIDE TILL HYDROCEFALUS 9

10 Diagram över inopererad shunt Foto: Tuula Lönnqvist i upprätt läge. Även illamående, svindel, muskelslapphet och trötthet kan förekomma. Då slit fortgår länge växer huvudets omkrets långsammare, sömmarna i skallen växer ihop i förtid och risken för epilepsi ökar märkbart. För behandling av slit har en s.k. tilläggsventil eller antisifon utvecklats. I stället för en shunt kan man i vissa fall punktera basen på den tredje hjärnventrikeln för att med hjälp av ett titthål skapa en ny kanal för hjärn-ryggmärgsvätskan i stället för den tilltäppta. Shunten kan också täppas till, vilket leder till symtom som orsakas av ett ökat tryck i hjärnan: huvudvärk, sömnighet och kräkning. I takt med att barnet växer kan shunten också gå sönder och orsaka liknande problem. Behandlingen består av att shunten byts ut eller repareras. Det finns också en risk för inflammation, vilket behandlas med antibiotika och eventuellt byte av shunten. Allt som allt har själva hydrocefalus en mycket liten inverkan på barnets liv. Många barn idrottar aktivt, är med i olika klubbar och i scouterna. Det första stadiet är oftast det mest skrämmande, liksom problem med shunten och nödvändiga åtgärder. Om hydrocefalus är i balans och man har ett fungerande shuntsystem glömmer man lätt bekymren och vardagen fungerar precis som hos andra barn. 10 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

11 Jag har hydrocefalus Pasi Parkkisenniemi Jag heter Pasi Parkkisenniemi och är 38 år. Jag arbetar som mottagningssköterska på en vårdcentral. Man konstaterade att jag hade hydrocefalus eftersom jag inte utvecklades normalt som barn. Jag låg på mage och rörde mig inte. Efter att man hade konstaterat hydrocefalus och jag hade opererats ställde jag mig upp två veckor efter operationen. Jag har opererats totalt tio gånger, senaste gången Orsakerna till operationerna har varit överfunktion hos shunten, att slangen har varit Foto: Minna Teiska GUIDE TILL HYDROCEFALUS 11

12 för kort eller att den har täppts till. Som tioåring tillbringade jag min längsta period på sjukhus, omkring 1,5 månad på grund av misslyckade operationer. För det mesta har jag stannat på sjukhuset i en vecka i Foto: Minna Teiska samband med operationen. Som barn var jag inte så rädd för operationerna, men jag ville inte ligga på sjukhus och jag ville definitivt inte att man klippte mitt hår. I skolan blev jag mobbad en del. Jag minns hur mina klasskamrater kallade mig vattenskalle och gristryne. På den tiden gjorde man inte så mycket åt mobbning. Nu förstår jag att det är sådant som barn gör och att de vuxna inte sade till dem på grund av min hydrocefalus. Trots det har mobbningen gjort att jag har haft mycket svårt att acceptera mig själv. Jag hoppas att man ingriper i mobbning på ett annat sätt idag och att man fått en mer positiv inställning. Själv tycker jag att motgångarna har lärt mig uppskatta det som är viktigt i livet. Nu för tiden gör jag det jag vill. Det finns bara två saker som läkaren har förbjudit mig på grund av min hydrocefalus. Han sade att jag när jag planerar mitt yrkesval inte kan välja att bli djuphavsdykare eller pilot på grund av tryckvariationerna. Jag tycker om Melodifestivalen och har rest runt i Europa och följt huvudtävlingarna tillsammans med andra fans. Varje sommar anordnar vi ett Melodifestivalläger och har garanterat roligt. Förutom att följa Melodifestivalen träffar jag mina vänner, bowlar och går ibland på ravefest. Hydrocefalus påverkar inte mitt liv på något sätt idag. 12 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

13 Social rehabilitering rehabiliteringsansvarig Elina Perttula, Finlands CP-förbund rf Social rehabilitering är en process där man strävar efter att främja och stödja en persons sociala funktionsförmåga. Med social funktionsförmåga avses en persons sociala relationer, interaktionsförmågor och de roller som han eller hon har i sin egen vardag. Utöver främjande av den sociala funktionsförmågan är målet med social rehabilitering jämställdhet och främjande av denna. Social rehabilitering kan ske individuellt eller i grupp. Med individuell social rehabilitering avses bl.a. den handledning och rådgivning samt de tjänster och stöd- Foto: Minna Teiska GUIDE TILL HYDROCEFALUS 13

14 Foton: Videoproduktion Mikko Koponen åtgärder som ges till en handikappad person och/eller dennes familj. Utöver individuell handledning och rådgivning arrangeras social rehabilitering i grupp, dvs. anpassningsträningskurser. Anpassningsträningskurser arrangeras av centralsjukhusen och handikapporganisationerna. Finlands CP-förbund rf arrangerar anpassningsträning för handikappade barns familjer och föräldrar, far- och morföräldrar, ungdomar, vuxna, par och syskon. I regel är kurserna avsedda för alla personer som hör till vår verksamhetskrets. Varje år riktas en av kurserna i första hand till personer med MMC och hydrocefalus.målet med anpassningsträningskurserna är, utöver främjande av den sociala funktionsförmågan, att erbjuda stöd och erfarenhet från personer i samma situation, utbyta kunskaper och färdigheter, uppnå livsglädje, hitta de egna resurserna samt stärka delaktigheten och det aktiva deltagandet.ett specialsyfte med familje- och föräldrakurserna är att stödja föräldraskapet och familjens ork och välmående. Målet med ungdomskurserna är att stödja ungdomarna i processen för att bli vuxen och självständig samt att stärka självkänslan och den realistiska jagbilden. Under kurserna för vuxna är målet att stödja deltagarna i livet som vuxna, förebygga marginalisering samt möjliggöra deltagande och delaktighet.innehållet i anpassningsträningskurserna varierar enligt tema och målgrupp. En viktig del av kurserna är diskussionsgrupperna. Utöver diskussionsgrupperna förekommer även föreläsningar och fritidsverksamhet under kurserna. Under aktivitetskurserna förs diskussioner mellan aktiviteterna och sysselsättningarna. Anpassningsträningskurserna utgör social rehabilitering i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp och är avgiftsfria för deltagarna.ytterligare information om kurserna fås från den rehabiliteringsansvariga på Finlands CPförbund eller från kurssekreteraren. 14 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

15 Finlands CP-förbund rf informatör Sini Pälikkö Finlands CP-förbund rf Finlands CP-förbund rf är en riksomfattande intressebevakningsorganisation för CP-skadade och MMC- och hydrocefalushandikappade barn, ungdomar och vuxna samt deras anhöriga. Organisationens grundläggande mål är jämlikhet och fullständig delaktighet i samhället. Finlands CP-förbund, som grundades år 1965, har 20 medlemsföreningar med cirka personmedlemmar. CP-förbundet har fungerat som intresseorganisation för hydrocefalushandikappade sedan år Till de centrala delområdena i Finlands CP-förbunds verksamhet hör rehabiliteringsverksamhet, serviceverksamhet, stödtjänster inom boende, serviceboende, kommunikation och övrig egentlig verksamhet. Ett exempel på serviceutbudet utgör den avlösarverksamhet som förbundet erbjuder sina medlemmar. Från avlösarverksamheten kan familjen till ett handikappat barn eller en handikappad ungdom ansöka om medel för att anställa en avlösare hemma under den tid föräldrarna är lediga, dock som mest för sju dygn årligen. En vuxen handikappad person kan ansöka om avlösarservice för den tid då en familjemedlem som utför kontinuerligt assistansarbete har semester. Tillsammans med semesterorganisationerna anordnar CP-förbundet semesterveckor för MMC- och hydrocefalushandikappade personer och familjer. Inom universitetssjukhusens område fungerar CP-förbundets regionssekreterare som kontaktpersoner till familjen, myndigheterna och den lokala CP-föreningen. Social handledning och rådgivning kan bl.a. fås i anknytning till ansökan om olika typer av tjänster. Finlands CP-förbunds tjänster är avgiftsfria för användaren. Inom Finlands CP-förbund verkar ett nätverk av stödfamiljer och stödpersoner som stöd för MMC- och hydrocefalushandikappade barn och deras familjer. Detta nätverk ger stöd åt personer som befinner sig i samma livssituation. Verksamheten är frivillig och konfidentiell. Mer information om förbundets tjänster och stödverksamhet för personer i samma situation finns på Det är också lättare att bli medlem via nätet. GUIDE TILL HYDROCEFALUS 15

16 Tjänster och stöd Finlands grundlag förpliktar den offentliga makten, eller i princip staten och kommunen, att separat tillförsäkra var och en rätten till tillräckliga lagstadgade social- och hälsovårdstjänster. Den offentliga makten ska enligt grundlagen aktivt främja förverkligandet av de grundläggande rättigheterna. Man ska sörja för individens behov, så att rätten till ett människovärdigt liv förverkligas. Hydrocefalus med anknytande skador kan medföra mycket olika typer av begränsningar och problem. För att kompensera dessa utmaningar har olika tjänster utvecklats för att underlätta livet. Vilka stödformer som beviljas beror bl.a. på skadans svårighetsgrad samt på den handikappade personens ålder. De nödvändiga samhällstjänsterna och stödåtgärderna är ibland svåra att hitta. Den livssituation då tjänsterna framför allt behövs kan vara betungande och resurserna som står till buds för att hitta den rätta tjänsten är begränsade. Dessutom är antalet tjänster och tjänsteleverantörer stort. När man ansöker om tjänster kan man få hjälp av exempelvis en socialarbetare inom handikapptjänsten eller CP-förbundet. Det lönar sig att ansöka om de tjänster som man är berättigad till. Med hjälp av tjänsterna och stödåtgärderna kan man lösa många typer av utmaningar i vardagen, förbättra delaktigheten i samhället och försäkra sig om att man orkar. BARN OCH BARNFAMILJER Handikappbidrag för barn under 16 år Ändringsarbeten i bostaden samt redskap och utrustning som hör till bostaden Bilskattelättnad, bilskatteåterbäring Assistent i dagvården Specialvårdspenning för barn under 16 år Plan för specialdagvård Personlig hjälp Information ges av... FPA Kommunens handikapptjänster Tullstyrelsen Socialväsendet/dagvården FPA Dagvården Kommunens handikapptjänster 16 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

17 Text: MMC- och HC-planerare Petra Peltonen Tabell: handikapptjänstansvarig Minna Miettinen & SFlbservicechef Ilona Toljamo, Finlands CP-förbund rf Gratisblöjor och gratis vårdtillbehör Hemvårdsstöd, stöd för privat vård För- och eftermiddagsvård för skolelever samt vård under semestertiden Transporttjänster Kommunal hemtjänst Rehabiliteringshandledning Barnavård Stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård (för barn under 3 år) Grundläggande hälsovård FPA Skolväsendet, dagvården, (kommunens handikapptjänster) Kommunens handikapptjänster Socialväsendet Sjukhusen FRK, MLL, övriga organisationer, kommunens hemtjänst FPA Barndagvård Information ges av... Daghem/specialdaghem Frågor i anknytning till fostran av ett handikappat barn Socialväsendet/dagvården Transporter Avlösarverksamhet (ersättning av löneutgifterna för en avlösare då den anhörige till den handikappade behöver vara ledig) Medicinsk rehabilitering och hjälpmedel Stöd för anhörigvård, ledighet för anhörigvårdare Partiell vårdledighet Finlands CP-förbunds avlösarverksamhet Hälsovården, FPA (svårt handikappade) Socialväsendet Arbetsgivaren GUIDE TILL HYDROCEFALUS 17

18 Familjevård Familjearbetare, familjearbete Redskap, maskiner eller utrustning som behövs i det dagliga livet och ändringsarbeten i anknytning till dessa Ersättning av sjukvårdskostnader (ersättning av kostnader för mediciner, vård, resor och övernattningar, kostnadstak för medicin- och resekostnader) Anpassningsträning Socialarbete och servicehandledning Rabatter på avgifterna för social- och hälsovårdstjänster, kostnadstak för hälsovården Tillfällig vård Stödperson Stödfamilj Tolktjänst Parkeringstillstånd för handikappade Fritidsverksamhet Befrielse från fordonsskattens grunddel Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga Extra klädkostnader Moderskapsunderstöd, moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning, barntillägg Vården av utvecklingsstörda, barnskyddet, socialvården Barnskyddets öppenvård Kommunens handikapptjänster FPA Socialbyråerna, organisationerna, FPA, hälsovården Handikapptjänsten, sjukhusen Kommunen, hälsoväsendet Vården av utvecklingsstörda, den övriga socialvården, barnskyddets öppenvård Bl.a. barnskyddets öppenvård, vården av utvecklingsstörda Barnskyddets öppenvård Socialväsendet, FPA Polisinrättningen Organisationerna, idrottsverket, arbetarinstitutet, församlingarna Fordonsförvaltningscentralen I samband med skatteanmälan Kommunens handikapptjänster FPA 18 GUIDE TILL HYDROCEFALUS

19 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING (lagen om grundläggande utbildning) Specialundervisning (vanliga klasser, specialklasser, specialskolor) IUP individuell undervisningsplan (görs för personer som får specialundervisning) Skolskjutsar Skolgångsbiträde, skolbiträde Hjälpmedel som behövs i skolan (från och med årskurs 7 kan FPA bekosta krävande och dyra hjälpmedel som yrkesmässig rehabilitering) Tillgänglighet i skolans lokaler Anpassning av undervisningen Förlängd läroplikt Stödundervisning Kommunens skolväsende Skolväsendet Skolan Skolväsendet Skolväsendet Skolväsendet Skolan, skolväsendet Skolan, skolväsendet Skolväsendet Skolväsendet SKRIFTLIGA PLANER IUP (individuell undervisningsplan) Program för specialvård för utvecklingsstörda Rehabiliteringsplan Vård- och tjänsteplan för anhörigvården Serviceplan (plan som görs över socialtjänsterna) Rehabiliteringsplan för dagvården (för barn som behöver särskild vård och fostran) Information ges av... Läroanstalten Vården av utvecklingsstörda Hälsovården Socialväsendet Socialväsendet Dagvården Listan är inte heltäckande, och förändringar i tjänsterna är möjliga. I fråga om viss service kan arrangören av tjänsterna variera mellan olika kommuner eller regioner. GUIDE TILL HYDROCEFALUS 19

20 Finlands CP-förbund rf Redaktör: Petra Peltonen, 2009 Pärmbild: Jonna Syrjä Layout: ROKdesign Tryckeri: Multiprint Oy, 2009

Finlands CP-förbund rf. MMC-handbok

Finlands CP-förbund rf. MMC-handbok Finlands CP-förbund rf MMC-handbok Finlands CP-förbund rf Malms handelsväg 26 00700 Helsingfors Tfn: 09 5407 540 Fax: 09 5407 5460 E-post: toimisto@cp-liitto.fiwww.cp-liitto.fi Foto: Mari Soininen Innehåll

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga LEWY BODY -SJUKDOMEN Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Lewy body -sjukdomen är en progressiv minnessjukdom som bryter ut i 50 80 års åldern. Sitt namn har den fått av Lewy delar, som består

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Fortsatta undersökningar vid fosterscreening UTREDNING VID MISSTANKE OM KROMOSOMAVVIKELSER OCH ANATOMISKA AVVIKELSER HOS FOSTRET

Fortsatta undersökningar vid fosterscreening UTREDNING VID MISSTANKE OM KROMOSOMAVVIKELSER OCH ANATOMISKA AVVIKELSER HOS FOSTRET Brochyr att delas ut till dem som vid screening av avvikelser hos fostret hamnat i riskgruppen. Allt deltagande i fortsatta undersökningar är frivilligt. Fortsatta undersökningar vid fosterscreening UTREDNING

Läs mer

(2) 1. Finlands CP-förbund rf

(2) 1. Finlands CP-förbund rf Invalidförbundet rf STÄLLNINGSTAGANDE Finlands CP-förbund rf 22.9.2010 (2) 1 CP-skadade ungdomar och vuxna bör ha rätt till sakkunnig och multiprofessionell rehabiliteringsplanering och handläggning, samt

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Välbefinnande och rehabilitering för CP-skadade vuxna människor

Välbefinnande och rehabilitering för CP-skadade vuxna människor Välbefinnande och rehabilitering för CP-skadade vuxna människor Projektet 2007-2010 i samarbete med CP-förbundet och Invaliförbundet Bakgrund CP tänks vara en barnsjukdom väg till rehabilitering för mödsam

Läs mer

Fakta om tuberös skleros (TSC)

Fakta om tuberös skleros (TSC) Fakta om tuberös skleros (TSC) Tuberös skleros är en medfödd genetisk sjukdom som karaktäriseras av tumörliknande förändringar i hjärnan och olika organ i kroppen. Förändringarna kan vara allt från små

Läs mer

Kai Arnell. Arbetat som barnkirurg och skött barn med vattenskalle

Kai Arnell. Arbetat som barnkirurg och skött barn med vattenskalle Kai Arnell Arbetat som barnkirurg och skött barn med vattenskalle Hydrocefalus Vattenskalle Stort huvud med vatten Hjärnan och dess vätskesystem Hålrum hjärnvätska Hjärnvävnad Orsak Stopp på vägen till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning.

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning. ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I LAGEN OM SERVICE OCH STÖD PÅ GRUND AV HANDIKAPP Askola, Borgå, Lappträsk och Lovisa Gäller tills vidare fr.o.m. 1.11.2015 Innehåll 1. Allmänt

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV

PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV PERS NLIG ASSISTANS FÖR STÖRRE DELAKTIGHET OCH FLERE ALTERNATIV :) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av ett långvarigt handikapp

Läs mer

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Strategi 2016 2020. Njur- och leverförbundet. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Strategi 2016 2020 12/2015 Njur- och leverförbundet stöder insjuknade, transplanterade och deras anhöriga. Förbundet delar ut tillförlitlig information om sjukdomar och behandling. I medlemsföreningarna

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

HANDBOK FÖR STUDERANDE MED FAMILJ

HANDBOK FÖR STUDERANDE MED FAMILJ HANDBOK FÖR STUDERANDE MED FAMILJ STUDERANDE MED BARN VID UNIVERSITETET Hej du som studerande som har barn! Det kan vara utmanande att pussla samman studier och vård av barn. Den här handboken med olika

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Barn. med njursjukdom. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Barn med njursjukdom Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har ditt barn en njursjukdom? Vad innebär det? Vad är njursvikt? Är det en livshotande sjukdom? Njurarnas uppgift är bland annat att utsöndra

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

Socialombudsmannens utredning 2014

Socialombudsmannens utredning 2014 Sivu 1/13 Socialombudsmannens utredning 2014 Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Hälsovägen 1 67200

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander I den här foldern hittar du information och kontaktuppgifter som gäller för Åland. Texten i foldern

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet

Helsingfors /2015. Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 25.9.2015 8/2015 Ändringar i fråga om brådskande placering inom barnskyddet 1.1.2016 En del av de bestämmelser i barnskyddslagen som ändrades i samband med

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Psoriasisförbundets. tjänster

Psoriasisförbundets. tjänster Psoriasisförbundets tjänster PSORIASISFÖRBUNDETS TJÄNSTER Psoriasisliitto - Psoriasisförbundet ry är en landsomfattande patientoch folkhälsoorganisation. Psoriasisförbundet arbetar för att utveckla service

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017

Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 www.fspc.fi Rehabiliterings- och anpassningskursverksamhet 2017 Info om våra kurser Psykosociala förbundets kurser bekostas av Penningautomatföreningen (RAY). Förutom de kurser som har en egen insats är

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM. Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga

BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM. Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga BLODKÄRLSRELATERAD MINNESSJUKDOM Kunskap och stöd för den sjuka och hans anhöriga Alzheimer Centralförbundet rf 2013 www.muistiliitto.fi/se/ Denna broschyr finns också på Alzheimerförbundets internetsidor.

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer

Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer Regeringens spetsprojekt FORNYAR TJÄNSTERNA för barn och familjer LÄMPLIGT STÖD VID RÄTT TIDPUNKT Regeringens spetsprojekt förnyar tjänsterna för barn och familjer Barn och unga har rätt att leva ett bra

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER

NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER NÄRVÅRDARENS ETISKA PRINCIPER F Ö R O R D Arbetet inom social- och hälsovården skapar en grund för ett fungerande samhälle. Närvårdarna arbetar nära klienter och patienter och deras arbete syns i och påverkar

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2004:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare fyllt i läkarintyget. För parkeringstillstånd fodras ett välliknande foto och namnteckning, se bilaga

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption

Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption Handbok för biologiska föräldrar som överväger adoption 2 Den här handboken är avsedd för dig som överväger att lämna ditt barn för adoption. En adoption är ett stort beslut som påverkar alla berörda parter.

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

om tolktjänst för talhandikappade

om tolktjänst för talhandikappade Guide om tolktjänst för talhandikappade 13 Innehåll Tolktjänst är en lagstadgad rättighet 3 Talhandikapp 4 Alternativ och kompletterande kommunikation 4 Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016

ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 Bildningsnämnden 17 09.03.2016 ÄNDRINGAR I LAGEN OM SMÅBARNSPEDAGOGIK OCH FÖRORDNINGEN OM BARNDAGVÅRD 2016 BILDN 09.03.2016 17 1.12.2015 108 Beredning och tilläggsuppgifter: direktör för småbarnspedagogik

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen

Målprogram för funktions hindrade kvinnor. OlenNainen Målprogram för funktions hindrade kvinnor OlenNainen 1 En tillgänglig omgivning skall garanteras genom lagstiftningen på ett sådant sätt att funktionshindrade kvinnor utan hinder skall kunna ta sig in

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer