Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2015-02-10"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 8 Val till personalutskott 9 Ombud, Alfta-Edsbyns Fastighets AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma Ombud, Bollnäs-Ovanåkers Renhållnings AB, fr.o.m. årsstämma 11 Ombud, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, fr.o.m. årsstämma 12 Ombud, Förenade Småkommuners Försäkrings AB, fr.o.m. årsstämma 13 Ombud, Helsinge Net Ovanåker AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma Ombud, Helsinge Vatten AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma Ombud, Kommuninvest ekonomisk förening, fr.o.m. årsstämma 16 Ombud, Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund, fr.o.m. årsstämma 17 Ombud, Alfta Industricenter AB, fr.o.m. årsstämma 2015 till stämma Länsfolkhälsoråd Kulturpolitiskt ansvariga ledamöter 20 Styrelse, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, fr.o.m. stämma 21 Ombud, Hälsingeutbildning ekonomisk förening, fr.o.m. stämma

2 22 Utseende av nytt begravningsombud 23 Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs Kommun och Ovanåkers kommun och bolagsordning avseende Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB, BORAB, med anledning av förändrat antal ledamöter i styrelsen 24 Reviderat konsortialavtal mellan Bollnäs Kommun och Ovanåkers kommun och bolagsordning avseende Helsingevatten AB, med anledning av förändrat antal ledamöter i styrelsen 25 Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommun 26 Bokslut för Kommunstyrelsen Pågående investeringar för tilläggsbudgeteringar Pågående investeringar VA för tilläggsbudgeteringar Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen 30 Tillgänglighetsrådet Pensionärsrådet Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB 33 Remiss Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborg 34 Överenskommelse mottagande ensamkommande barn/ungdom 35 Remissvar - Begäran om yttrande över ansökan om tillstånd till Hallbråns vindkraftpark i Bollnäs kommun 36 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 37 Detaljplan för Södra skolan Edsbyn - Södra Edsbyn 11:52 m.fl. Beslut om planuppdrag 38 Skolhälsovårdsjournaler Överlämnande till annan kommun (Bos) 39 Skolhälsovårdsjournaler Överlämnande till annan kommun (Gun) 40 Antagande av övergripande Dokumenthanteringsplan för Ovanåkers kommun 41 Remissvar Folkhälsoprogrammet för jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Krislednings- och kriskommunikationsplan för Ovanåkers kommun, att gälla fr o m 2 mars Gemensam nämnd Hjälpmedel, FoU, RegNet och Helge 44 IVO-Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 9 och rapportering enligt 28 F g Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g SoL sekretess

3 45 Ansökan om uppskov av lån Edsbyns Brukshundsklubb 46 Redovisning av delegeringsbeslut 47 Meddelanden

4 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordning 49 Allmänhetens frågestund 50 Rapporter 51 Social samordnare - socialchefsnätverket 52 Förslag till bildande av gemensam HR-organisation mellan Bollnäs, Nordanstigs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner 53 Kulturföreningsbidrag Bidragsregler för kulturföreningsbidrag, studieförbundsbidrag och tillfälligt arrangemangsbidrag inkl. nya blanketter 55 Deltagande vid SMÅKOMs rikskonferens 56 Marknadsföringsplan Marknads- och varumärkesstrategi 58 Nominering av ledamot till LAG (Lokal Aktionsgrupp) -Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden 59 Förlängning av avtal gällande verksamheter (hjälpmedel, FoU- Välfärd, RegNet, HelGe) i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd 60 Kommunstyrelsens budget kostnadsökningar och äskande för Årsredovisning AEFAB 2014 direktiv till stämmoombud 62 Årsredovisning Helsinge Net Ovanåker AB 2014 direktiv till stämmoombud 63 Årsredovisning OKAB 2014 direktiv till stämmoombud 64 Årsredovisning Helsinge Vatten AB 2014 direktiv till stämmoombud 65 Årsredovisning Bollnäs Ovanåker Renhållnings AB, BORAB, 2014 direktiv till stämmoombud 66 Redovisning av delegeringsbeslut 67 Meddelanden, kurser och konferenser 68 Kommunstyrelsens investeringsäskanden Fråga - Utredningen om utvecklingsavdelningen

5 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordningen 71 Allmänhetens frågestund 72 Rapporter 73 Remiss - Aktualisering av lagen om kommunal energiplanering 74 Avsiktsförklaring, avfallssamverkan 75 IVO Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 9 och rapportering enligt 28 F g Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g SoL - sekretess 76 Utredningsuppdrag - Utvecklingsavdelningen 77 Projekt reviderad fiskevårdsplan 78 Yttrande på samråd inom vattenförvaltningen, , inom bottenhavets vattendistrikt 79 Information från Inköp Gävleborg 80 Årsredovisning för Ovanåkers kommun Revidering av investeringsplan Budget- och verksamhetsplan Planeringsförutsättningar 83 Investeringsplan Riktlinjer för användning av direktupphandling 85 Utredningsuppdrag 86 Redovisning av delegeringsbeslut 87 Meddelanden, kurser och konferenser 88 Visionsformulering Styrkort

6 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordningen 90 Allmänhetens frågestund 91 Rapporter 92 Presentation från BORAB:s tillträdande och tillförordnade VD 93 Remiss Krav på privata aktörer i välfärden 94 Information om Krisledningsnämnden 95 Tillfälligt arrangemangsbidrag; Vårkonsert Södra Hälsinglands Orkesterförening, SHOF 96 Information om Länsstyrelsens arbete med överenskommelser om lokala miljömål 97 Investeringsbudget VA-verksamheten Revidering av investeringsplan Inköp av teknisk utrustning för att minska kommunens pappershantering 99 Antagande av reglemente för förtroendevaldas användning av surfplattor 100 Information kring Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens anpassningsarbete och förutsättningarna för detta 101 Taxor och avgifter Kulturavdelningen 102 Revidering av varuförsörjningsplan Tillägg Servicepunkter 103 Ansökan om bidrag för skandinavisk finnskogskonferens 104 Framställan om kommunal borgen för finansiering av fortsatt fiberutbyggnad Helsinge Net Ovanåker AB 105 IVO Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 9 och rapportering enligt 28 F g Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g SoL - sekretess 106 IVO Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 9 och rapportering enligt 28 F g Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt enl. 16 kap. 6 f och 6g SoL - sekretess 107 Stipendium Bästa Betyg 2015, Voxnadalens gymnasium 108 Finansiell rapport 109 Tertialuppföljning för kommunstyrelsen 2015

7 110 Investeringsplan revidering med anledning av införande av kylda matlådor 111 Tilläggsbudgetering löneöversyn Redovisning av delegeringsbeslut 113 Meddelanden, kurser och konferenser 114 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar mellan år

8 Kommunstyrelsen Godkännande av dagordningen 116 Allmänhetens frågestund 117 Rapporter 118 Remissvar - Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) och Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 119 Besvarande av medborgarförslag - "Utlottning av priser till ungdomar som varit nyktra under persmässan" 120 Flödesregleringar m.m. i Gryckån Yttrande nr 2 i Mål M Remissvar avseende samverkan vid samhällsstörning i Gävleborgs län 122 Ansökningar om bidrag ur regleringsfonderna svar på remiss 123 Tertialrapport januari-april 2015 Ovanåkers kommun 124 Information om Biosfärprojektet 125 Omfördelning av medel inom Tekniska nämndens verksamhet 126 Redovisning av delegeringsbeslut 127 Meddelanden, kurser och konferenser 128 ÖP2030, förslag på ny översiktsplan - Beslut om samråd 129 Varumärkesstrategi 130 Kommunstyrelsens styrkortsarbete

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutade 1994, 100, i samband med att kommunstyrelsens utskottsorganisation ändrades att även gällande delegationsbestämmelser skulle anpassas

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 5. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 AR. 7. Pågående planer ANAN Kl. 10.00 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 3 februari 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346

Sammanträdesdatum 2013-01-08. 2 Allmän information om det ekonomiska läget KS 12/346. 3 Investeringsbudget 2014-2016, samt ändringar 2013 KS 12/346 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-08 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 8 januari 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen 2013 KS 12/116 2 Allmän

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-08-12 1-42 2008-08-12 1-42 Plats och Tid Stadshuset 13.30-16.00 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande, ej 168-169 Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Stellan Andersson (c) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson

Läs mer