Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Svenska Palestinakommittén (SPK) Organisationsnummer Plusgirokonto Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Palestinakommittén bildades vid ett öppet möte Årets verksamhetsberättelse är den tolfte. Kommittén är enligt stadgarna partipolitiskt och religiöst oberoende. Syftet är att vara en humanitär hjälporganisation till stöd för det palestinska folket. Kommittén skall också informera i Sverige om situationen i Mellanöstern och sprida kunskap om palestinsk kultur. Styrelse och övriga funktioner Ordförande Kassör Sekreterare Vice ordförande Ordinarie ledamot Ersättare till styrelsen Revisor, ordinarie Revisor, ordinarie Revisor, ersättare Auktoriserad revisor för projekt med Forum Syd Valberedning Ismail Adra Eva Strandberg Lennart Sundström Ziad Taib Robert Larsson Kenny Kjellström Monica Hogstam Ywonne Nordin Leif Hogstam Kerstin Nordenhams Revisionsbyrå AB, Kungälv Hossein Davoodi, sammankallande Hassna Abbas Younes Tamimi Medlemmar Vid årsskiftet 2013/2014 hade kommittén 178 betalande medlemmar samt ett antal sympatisörer och bidragsgivare. Kommittén är rikstäckande och har medlemmar från norr till söder i Sverige. Hemsidan Under året har vi prövat olika utformning av hemsidan. Den är fortfarande under uppbyggnad och vi prövar oss fram för att få den så aktuell och lätthanterlig som möjligt. Hemsidan är en viktig kanal för att nå ut med information om SPK. Det finns nu även en -adress till SPK: SPK finns också på Facebook.

2 Möten och aktiviteter Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt många informella kontakter. 11 februari Ismail Adra och Eva Strandberg besökte Forum Syd, Stockholm, för genomgång av projektavtal. Vi fick samtidigt besked om att projektet med Al-Karmel Club är beviljat att fortsätta mars Fredsgudstjänst i Kungälvs kyrka med medverkan av f d ärkebiskop K G Hammar, kontraktsprost Martin Lindh och pastoratets kyrkokör. Den intressanta kyrkobyggnaden, som började byggas på 1680-talet, var fullsatt. Gudstjänsten genomfördes i samarbete med Svenska kyrkan i Kungälvs pastorat och Fredsrörelsen i Kungälv och var mycket uppskattad av deltagarna. 4 april Årsmöte i lokal Barnhusgatan 11, Göteborg. Ledarskribent Gert Gelotte medverkade och gav sin syn på konflikten Palestina-Israel. 9 april Lennart Sundström deltog i Forum Syds utbildning Projektplanering 2 Att sätta mål i projektet april Eva Strandberg deltog i erfarenhetsutbyten och utbildning hos Forum Syd. Bl a hur projekt skall redovisas maj Ismail Adra och Eva Strandberg gjorde en uppföljningsresa till projektet i Al-Karmel. 1 juni Forum Syds årsmöte. Lennart Sundström representerade SPK och valdes även in i Forum Syds styrelse juni Mellanösternseminarium på Sjöviks folkhögskola i Avesta. Årets ämne var Kvinnor törstar efter rättvisa och vatten i Palestina-Israel. Vår projektansvariga, Sanna Al-Shareef, medverkade på seminariet juni Sanaa Al-Shareef besökte oss och fick tillfälle att diskutera projektet i Al-Karmel samt knyta kontakter i Sverige september Bok & Bibliotek i Göteborg. Emmaus Fredriksdal och SPK hade en gemensam monter på Internationella torget. Emmaus skänkte böcker som besökarna fick gratis, men gärna mot en slant i vår insamlingsbössa. Vi informerade om det kommande Fredsseminariet samt om vårt projekt i Al-Karmel. Al-Karmel Clubs ordförande, Qasem Abuarram, och kassör, Mousa Adra, fanns på plats i montern. 27 september Författaren Jan Guillou och Ismail Adra hade ett samtal på Internationella torgets scen under rubriken Situationen i Mellanöstern angår den oss? Välbesökt och uppskattat.

3 4-5 oktober Fredsseminarium med bidrag från Folke Bernadotteakademins Fredsmiljonen. Detta var ett samarrangemang mellan SPK, Fredsrörelsen i Kungälv och Nordiska folkhögskolan. 4 oktober Är fred i Mellanöstern möjlig? Drygt 100-talet elever och lärare på Nordiska folkhögskolan lyssnade till Nils Eliasson, Lena Lönnqvist, Gert Gelotte samt Amira Hass. Det fanns utrymme för frågor till panelen. Frågor som även hade förberetts under lektionstid dagarna före seminariet. 5 oktober 70 personer deltog i fredsseminariet som hölls i konferensanläggning på Nordiska folkhögskolan. Medverkande var: Hala Husni Fariz, Palestinas ambassadör i Sverige Nils Eliasson, yrkesdiplomat samt f d generalkonsul i Jerusalem Amira Hass, journalist på tidningen Haaretz Gert Gelotte, journalist och ledarskribent Lena Lönnqvist, ekumenisk följeslagare i södra Hebron, Palestina Qasem Abuarram och Mousa Adra, ordförande resp kassör för Al-Karmel Club, Palestina samt Ismail Adra och Eva Strandberg, projektansvariga för projekt Al-Karmel Club Elever på folkhögskolans vislinje underhöll med sång och musik 21 oktober FN-firande på Marks gymnasium. Lennart Sundström, Ziad Taib och Knud Mortensen medverkade med information om situationen i Palestina november Samarbetsorganisationen för palestinsk information i Europa hade årsmöte i Budapest. Ismail Adra representerade SPK. 17 november Emmaus Björkå och SPK arrangerade ett öppet möte med Issa Amro på Viktoriaskolan i Göteborg. Efter Amros föreläsning om resultatet av ockupationen i främst Hebron, följde en paneldebatt med deltagarna Issa Amro, Monzer El Sabini, Gert Gelotte och Staffan Granér. MR-forum Väst Ziad Taib har representerat SPK och deltagit i flera sammanträden och i planeringen av olika aktiviteter om mänskliga rättigheter. Solidaritetslotten Forum Syd behöver stärka sin ekonomi för att kunna genomföra fler projekt och har frågat om Forum Syds medlemsorganisationer är beredda att delta i ett lotteri. SPK:s styrelse har diskuterat frågan och beslutat att vi inte inte till någon - lämnar ut vårt medlemsregister. Ändamålet är behjärtansvärt, men medlemsregistret är helt internt. Styrelsen har föreslagit att SPK i stället kan utreda om medlemmarna vill att vi lämna ett mindre bidrag per år direkt från vår kassa.

4 Projekt Al-Karmel Club Projektet fortsätter under perioden Den totala budgeten för perioden är kr. Tidigare har vi arbetat med de fyra målgrupperna Förskola, Kvinnor, Ungdomar och Funktionshindrade. Nytt från 2013 är den femte målgruppen Män/pojkar. Ismail Adra och Eva Strandberg är projektansvariga och besöker Al-Karmel varje år samt har kontakt varje vecka via telefon, m m. Även den auktoriserade revisorn i Hebron besöks och blir muntligt och skriftligt informerad om avtalet mellan Al-Karmel Club och SPK/Emmaus Fredriksdal Aktivitetsnivån är hög i projektet och resultatet överträffar det förväntade. Det som saknas är att mer kunskap skall leda till anställning. Arbetslösheten är fortfarande ca 70% och fattigdomen utbredd. Förskolan har vid årsskiftet 50 barn i åldrarna 4 och 5 år. Kön till förskolan är lång. Fler utrymmen i byggnaden har tagits i anspråk och en utbyggnad är önskvärd. Kvinnorna blir mer och mer aktiva. De har studerat demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, konfliktlösningar, ledarskap, livsmedelskunskap, näringslära och hälsofrågor. Ungdomarna får studiehjälp. Al-Karmel Club satsar på idrott för både flickor och pojkar. Varje år arrangeras ett sommarläger för cirka 100 ungdomar. Under minst två veckor deltar de i seminarium om mänskliga rättigheter, konfliktlösning, sociala frågor samt mycket kultur och idrott. Funktionshindrade och deras familjer har fått utbildning om olika handikapp och hur viktigt det är med ett jämställt bemötande av den funktionshindrade och familjen. Den nya målgruppen Män/pojkar har som mål att övertyga männen om att de inte förlorar på jämställdhet bland familjemedlemmarna och att mannen skall vara en förebild för sina barn och ungdomar De har fått kunskap om vikten av att bygga upp förtroendet för ideella organisationer och att dessa hör till föreningslivet. Målgruppen har diskuterat riskerna med att ingå äktenskap vid låg ålder samt de onödigt skenande kostnaderna vid förlovning och bröllop. Verksamhetsplan för år 2013 Årsmötet beslutade om följande verksamhetsmål: Fortsatt biståndsprojekt med Al-Karmel Club Fortsatt bidrag till Al-Karmel Clubs klubbhus Planering av ytterligare biståndsprojekt Kontakter för att bredda verksamheten Monter på Bokmässan i Göteborg Fredsseminarium tillsammans med Fredsrörelsen i Kungälv och Nordiska Folkhögskolan Minst ett brev med vädjan om gåvor Medlemskontakter och uppdaterad hemsida. Vi har inte lämnat något bidrag till klubbhuset, Folkets Hus, i Al-Karmel under år I övrigt har samtliga verksamhetsmål uppfyllts.

5 Slutord Vi har följt den politiska utvecklingen i Mellanöstern under år Vi har lidit med den hårt drabbade syriska befolkningen. Bland dem finns även palestinska flyktingar, som nu åter är på flykt och har mist anhöriga. Inte heller under det här året har vi sett något positivt resultat av en fredsprocess. Det är mycket frustrerande. Däremot är vi stolta över vad Svenska Palestinakommittén och Emmaus Fredriksdal har kunnat uträtta i byn Al-Karmel för att stärka och bygga upp det civila samhället. Vårt gemensamma projekt har verkligen förändrat situationen för klubbens medlemmar och för många andra invånare i byn. Barnen blir sedda och får trygghet i förskolan. Kvinnorna har en starkare ställning i familjen och samhället. De funktionshindrade blir också sedda och bemötta på ett humant sätt. Ungdomarna uppmuntras att studera samt får chans att idrotta och kreativt utveckla kulturella intressen. Processen med att ändra attityder hos männen har påbörjats. Alla NGO:s har en viktig roll i samhällsbyggandet. Vi gör skillnad! Vi känner stor tacksamhet för allt stöd som både SPK:s och Emmaus Fredriksdals medlemmar och sympatisörer visar projektet i Al-Karmel. Vi får många bevis för att vårt Folkets Hus i Al-Karmel var en riktig satsning. Den byggnaden samlar medlemmar, bybor och andra organisationer till gemensamma aktiviteter och inspirerar till att försöka starta något liknande. Al-Karmel Club får många bevis för detta och byggnaden utnyttjas flitigt av alla generationer. Vi känner också tacksamhet för att projektet får fortsätta i ytterligare två år med bistånd från Forum Syd. Kungälv i mars 2014 Ismail Adra Eva Strandberg Lennart Sundström Ziad Taib Robert Larsson Kenny Kjerllström

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening 1 Om föreningen Styrelsen Under 2014 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Maria Appelblom, ordförande tom 2014 07 31 Nora Weintraub,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Barngala på Palladium, se sidan 7 Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö Rädda Barnen distrikt Malmö omfattar Malmö stad och har följande lokalföreningar; antalet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1. Inledning Föreningen Kvinnohusets verksamhet vilar på tre ben. Det första benet består av det skyddade boendet, som i huvudsak bedrivs på uppdrag

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2013 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander 1, ordinarie ledamot, ordförande Monica Tillberg, ordinarie ledamot, vice ordförande Bo

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 1 Verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har under året

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2010 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2010 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer