Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006"

Transkript

1 Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006 Information från oss på Schenker Privpak AB Nya Schenker Privpak en succé över hela landet

2 VD har ordet Nu syns Nu blir det dubbelt så lätt att hitta ett ställe att hämta ut paket på i Sverige. Schenker Privpak skyltar upp samtliga ombud över hela landet och kliver fram som en verklig utmanare till Posten. Som VD sedan snart sex år i Schenker Privpak är det med stor stolthet och glädje jag kan konstatera att åren i det fördolda är slut. Vi har länge haft känslan av att vi arbetar tillsammans med de mest inspirerande samarbetspartners som finns i Sverige när det gäller kundföretag och ombud och att vi gemensamt utvecklat ett koncept där vi redan är marknadsledande på en rad Schenker Privpak tar steget ut i ljuset punkter. För paketmottagaren i allmänhet och gemene man i synnerhet är vi dock fortfarande ganska okända. Från och med den 2 oktober i år går vi in i en ny fas i vårt gemensamma arbete där vi fortsättningsvis kommer att uppmärksammas på ett helt annat sätt i och med att den landsomfattande skyltningen av flertalet av alla Schenker Privpaks ombud inleds. Pressreleaser med information om vår verksamhet skickas ut och vi kan alla bli kontaktade av press och media för kommentarer. Alla härliga medarbetare jag har förmånen att få arbeta med i Schenker Privpak, har länge arbetat mot att göra det allt enklare för kundföretag, ombud och paketmottagare att hantera distanshandelspaket när Privpak startades var vi först med att bygga upp ett nät av ombud över hela Sverige där paket kunde hämtas ut på kvällar och helger och 2003 var vi först med att införa SMS avisering. När vi nu sätter upp skyltar hos alla ombud där det är möjligt, påbörjas en förstärkt satsning från hela Schenkerkoncernen via Schenker Privpak. Vår strävan är att tillsammans med er ombud och er kundföretag öka satsningen på att ta fram tjänster som gör att vardagen blir lite enklare för de konsumenter som handlar på distans. Som vanligt ser jag inga begränsningar i vad vi kan göra tillsammans, bara en massa härliga möjligheter. Mina första sex år i Schenker Privpak har varit mina bästa i arbetslivet, men det känns som de bara har varit en aptitretare inför de spännande år vi tillsammans har framför oss! Bästa hälsningar FREDRIK GOLDBECK-LÖWE VD, Schenker Privpak AB Nya skyltar visar vägen till de ombuden På så vis kommer paket via postorder och e-handel ännu närmare mottagarna eftersom Schenker Privpak finns på flera ställen där Posten inte finns. Vi vill vara nära våra kunder, både genom geografisk närhet, men också på det personliga planet, säger Fredrik Goldbeck-Löwe, VD för Schenker Privpak. Det skapar trygghet Han menar att en av företagets styrkor är att de samarbetar med såväl enskilda handlare som kedjor. Det är en styrka att arbeta på det sättet. Ombudsnätet är inte sårbart med endast en stor kedja som kan dra in allt samarbete, utan avtalen fördelas mellan många parter. Det skapar trygghet för såväl konsumenten som distanshandelsbolagen. Det andra är att vi får en personlig kontakt med varje ombud genom att vi träffar alla, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. En annan sak som skapar trygghet är att Schenker Privpak, till skillnad från Posten, kräver legitimation vid utlämning av förbetalda paket. Det gör att ingen kan stjäla en avi ur en brevlåda och hämta ut en försändelse hos ett Schenker Privpak-ombud. Man kan lita på oss, men det händer naturligtvis att vi också gör fel. Om en kund fått besked om att ett paket ligger för avhämtning hos ett ombud utan att paketet kommit fram ersätter vi kunden med 25 kronor att handla för i butiken, säger Fredrik Goldbeck- Löwe. Under första halvåret i år skickades paket med Schenker Privpak och vid endast 519 tillfällen har 25-kronan betalats ut. Det tyder på att hela 99,99971 procent av alla paket Schenker Privpak skickat nått mottagaren på ett enligt dem tillfredsställande sätt. Det visar hur säkert det är att skicka med oss, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Schenker Privpak var redan 1992 först i Sverige med att använda butiker och bensinstationer som ombud för paketutlämning. Som utmanare är det viktigt att alltid ligga i framkant och komma med nya idéer som gör 2 Privpakbladet

3 Vägvisare Privpak i hela Sverige BILD: TINA RÄNZLÖW Ann-Sofie Abrahamsson är ett av 1400 paketombud som fått upp sin skylt. Skylten är jättefin Skylten är jättefin, lagom stor. Förbipasserande ser den tydligt från flera håll, säger Ann-Sofie Abrahamsson, paketansvarig och delägare till ICA Nära Mathuset, Marieholm. Nu skyltar Scenker Privpak med sin närvaro över hela Sverige. Alla ombud får skyltar där det är möjligt. ICA Nära Mathuset har varit paketombud för Schenker Privpak i fyra år och den allmänna uppfattningen är att de fått in nya kunder tack vare pakethanteringen. Ja visst ser man lite nytt folk emellanåt, säger Ann-Sofie. De flesta passar även på att handla annat när de ändå är i butiken. Att vara paketombud är helt smärtfritt och jag kan rekommendera andra butiker till att bli ombud, avslutar Ann-Sofie. det enklare för dem vi samarbetar med, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Först med avisering via SMS Han nämner bland annat möjligheten att som mottagare välja hos vilket ombud man vill hämta ut en leverans. Det är inte säkert att det som ligger närmast bostaden är bäst. Det kanske är bättre att hämta ut det på bensinmacken där du tankar på hemvägen, eller nära sommarstugan, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Schenker Privpak var också först med att erbjuda avisering via SMS och snart kommer man också att erbjuda leverans av paket till arbetsplatser. Då kan mottagaren enkelt hämta sitt paket i receptionen när det anlänt. På så vis kommer vi ännu närmare våra kunder, säger Fredrik Goldbeck- Löwe. PIERRE OLSSON Visste du att Schenker Privpak har sitt ursprung i en reaktion på en strejk inom Posten i slutet av 80-talet, då försenade leveranstider retade upp landets postorderkunder ordentligt. Distanshandelsföretagens branschorganisation kontaktade därför dåvarande Bilspedition för att hitta en pålitligare lösning. Lösningen blev dotterbolaget Privpak. Privpakbladet

4 E-handeln växer kraftigt varje år Privpak samarbetar med Schenker e-delivery E-handeln, handel via Internet, har nu kommit igång på allvar och marknaden växer med 30 procent om året. Flera branscher tvingas se över sina försäljningskanaler för att anpassa sig till e-handel och dess lägre kostnadsläge och nya konkurrenter. I november startar ett nytt samarbete mellan Schenker och Schenker Privpak som gynnar både distanshandelsföretag och konsumenter, nämligen Schenker e-delivery. Per Russberg, projektledare för Flexibla privatleveranser. Nu väljer Schenker tillsammans med Schenker Privpak att satsa på B2C, transporter mellan företag och privatpersoner. Projektet har gått ut på att förpacka befintliga tjänster till ett koncept för att möta marknadens ökade behov kring näthandel och privatleveranser, säger Per Russberg, projektledare för Flexibla privatleveranser. En order tre leveranssätt Med Schenker e-delivery erbjuds företag tre olika leveranssätt med olika leveranstider och till olika kostnader, allt för att ge paketmottagaren bästa service utifrån dennes situation. Schenker - hemleverans sker på kvällstid under vardagar och Schenker till jobbet på dagtid. Paketleverans till jobbet snart möjligt med Schenker e-delivery. Schenker via ombud är vad vi på Schenker Privpak erbjuder idag, nämligen paketdistribution till privatpersoner via vårt rikstäckande ombudsnät. Skillnaden kommer vara att det framöver inte bara är Schenker Privpaks säljare som erbjuder tjänsten, utan även hela moderbolaget Schenkers säljkår. Detta innebär ju naturligtvis stora möjligheter för Schenker Privpak att få in fler kunder och därmed fler paket. Det ställer också fortsatt höga krav på oss att vara nyskapande när det gäller att utveckla våra ombud och våra tjänster, säger Per. Interna förberedelser Under oktober månad kommer hela Schenkers säljkår informeras och utbildas i de olika delarna som ingår i Schenker e-delivery. Broschyrer och guidelines om Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery är under framtagning och i början av november finns både material och tjänsten ute på marknaden. Distanshandel förr och nu Många av oss handlar idag på distans antingen via traditionell postorder eller via e-handel på Internet. Men hur och när föddes idén till att handla på avstånd och via kataloger? Vad är en knalle och när startade Sveriges första postorderföretag? Här följer historien som leder oss från 1500-talets bönder till dagens e-handel. Från knallarnas tid till e-handel Den svenska postorderbranschens centrum ligger sedan länge i Borås. Bönderna runt om i landet började redan vid 1500-talets mitt sälja egen och ortens hemslöjd. Enligt rådande doktrin skulle mellanhandel förbehållas städerna, varför man 1621 grundlade Borås, dit de handlande bönderna uppmanades flytta in. Dessa handlare kallades för knallar i Sjuhäradsbygden kring Borås och Västergötland. Knallarnas hemliga språk månsing har lämnat spår i bland annat stockholmsslangen (stålar = pengar, kille= pojke). Gårdfarihandel övergick till postorder Då gårdfarihandeln började konkurreras ut av nya former av handel, började en del handlare att starta postorderföretag. År 1879 startade den svenska postorderrörelsen i den lilla byn Lotorp utanför Finspång. Den unge John Fröberg startade där sitt lilla företag som skulle följas av hundratals andra som idag tillsammans omsätter åtskilliga miljarder kronor. Fröberg, som sålde visitkort, skaffade sig ett landsomfattande nätverk av agenter på olika orter och bland dessa fanns många som själva skulle bli betydande företagsledare med åren. 4 Privpakbladet

5 E-handel Till vänster: Paketleverans med olika hästkrafter i början av 1900-talet och framsidan av Ellos-katalogen år Mitten: Knallen kringresande handelsman från Sjuhäradsbygden i Västergötland. Till höger: En priskurant, en postorderkatalog, från Åhlén & Holm år Priskuranterna var tunna häften på bara några få sidor. I dag kan vi se företagens produkter via Internet här är postorderföretaget Gudrun Sjödéns hemsida. Paketleverans med mjölkkärra Den svenska postorderindustrin har genomgått en enorm utveckling under de knappa 130 år som gått. I början fick företagarna gå till fots med paketen på ryggen till närmsta post innan de kunde anlita gångpostiljoner. Andra körde sina transporter på mjölkkärra till järnvägen, lånade dragkärra innan man hade råd med häst och vagn. Några använde cykel. I dag sorteras tiotusentals paket varje dag på de stora postorderföretagen, lastas i burar och hämtas av de olika distributionsföretagens fordon, det vill säga av oss eller övriga branschkollegor. Kataloger underlättade för handlarna De första postorderkatalogerna kallades för priskuranter. De var tunna häften, oftast med några få sidor och med få eller inga illustrationer. Ju mer omfattande katalogerna blev genom åren, desto betydelsefullare blev de för handlarna. De mindre butikerna, i synnerhet lanthandlarna med få eller inga anställda, såg katalogen som ett utmärkt instrument där de inte behövde ödsla en massa tid på besök av resande utan kunde i lugn och ro studera katalogsortimentet. För postorderfirmorna innebar systemet bland annat minskade kostnader för resande. I dag domineras postorderkataloger av kläder och hemtextil (om man undantar de så kallade nischföretagen). Dessa varugrupper svarar för mellan 85 och 90 procent av sidantalet och naturligtvis är dammodet mest representerat. KÄLLA: PAKET FÖR MILJONER OM POSTORDER I SVERIGE AV SVEN H G LAGERSTRÖM Branschfakta Distanshandeln ökade med sex procent förra året beroende på nya aktörer på marknaden (både inhemska och utländska). E-handeln utgör hela 58 procent och ökar varje år. Antalet varuleveranser i Sverige är 14 miljoner. 2 av 3 hushåll handlar på distans varje år. KÄLLA: SVENSK DISTANSHANDEL Privpakbladet

6 Företagsutveckling Nytt verktyg på webben underlättar och sparar tid för distanshandelsföretag en. Flera företag testar tjänsten redan idag och alla förväntas använda den i början av nästa år. På bilden ser vi Kristina Söderholm på Schenker Privpaks IT-avdelning. Ny webbservice ger svar på frågor Andreas Anderzon, utvecklings- och rutinansvarig. För att kunna ge bra service till konsument som hämtar sitt paket hos ett av Schenker Privpaks ombud måste distanshandelsföretagen kunna ge snabba svar på frågor från paketmottagarna. I flera år har dessa frågor hanterats med hjälp av en Excel-fil som skickas mellan distanshandelsföretaget och Schenker Privpak. Nu presenteras en tjänst som förenklar processen avsevärt. Under sommaren har vi utformat ett webbapplicerat system där distanshandelsföretagen kan hantera alla dessa frågor via vår hemsida, säger Andreas Anderzon som arbetar som utvecklings- och rutinansvarig på Schenker Privpaks ombudsorganisation. Denna tjänst har tagits emot väldigt bra, då det underlättar och sparar tid för både oss och distanshandelsföretaget. Framförallt kan konsumenten som hämtar ut sitt paket få svar på sina frågor snabbare, säger Andreas Anderzon. Schenker Privpak implementerar den nya lösningen stegvis, idag testar ungefär hälften av distanshandelsföretagen ärendehantering via webben. Målet är att alla distanshandelsföretagen ska använda den webblösningen i början av Ny produktsymbol I samband med skyltlanseringen försvinner Schenker Privpaks tidigare logotyp. Som systerbolag till Schenker kommer vi istället fortsättningsvis att använda Schenkers logotyp. Vår nya produktsymbol, som vi kan se på vår nya skylt, visar därmed klart och tydligt kopplingen. Alla ombud och distanshandelsföretag som fortfarande använder den gamla logotypen i olika sammanhang ombeds höra av sig till Schenker Privpak. Nyhet: Avi via e-post Nu kan de kunder som får så kallade Hämtpaket få sin avi skickad som e-post. I meddelandet finns samma uppgifter som i en SMS-avisering, dvs löpnummer och en PIN-kod som ska anges i samband med paketuthämtning. 6 Privpakbladet

7 Vi vann biljetter till EM i friidrott I förra numret av Privpakbladet lottade vi ut biljetter till EM i friidrott. Susanne, Elias och Cecilia blev lyckliga vinnare. Vi mötte upp dem på Ullevi i Göteborg och diskuterade idrottarnas prestationer och deras upplevelser på plats. BILDER: PIERRE OLSSON Det var fantastiskt att uppleva den härliga stämningen på Ullevi, säger Susanne Johansson från H&M:s postorder i Borås. Inte ens det dåliga vädret kunde dämpa publikens entusiasm, säger hon. Susanne hade med sig sin vän Anette som jobbar på Mailboxes etc., ett av Schenker Privpaks paketombud i Borås. Elias Shilazi från Sturegatans Spel & Tobak i Sundbyberg bjöd med sin syster Zakka för att heja på friidrottarna på Ullevi. De passade på att stanna hela helgen och hann med ett besök på Liseberg. Det var min pappa som anmälde mig till utlottningen av biljetterna, så det blev verkligen en glad överraskning, säger Elias. Systrarna Cecilia och Fredrika Jirle från Matöppet i Skruv åkte till Göteborg över dagen. När jag fick besked om att jag vunnit biljetter blev jag först väldigt förvånad och sedan jätteglad! Friidrott är alltid kul att titta på, man är ju en sportfåne, skrattar Cecilia. Hela släkten faktiskt, avslutar hon. Elias, Susanne och Cecilia blev de lyckliga vinnarna i tävlingen i förra numret av Privpakbladet. De fick alla åka till Göteborg och se friidrotts-em direkt från Ullevis läktare. Nya kundteam förstärker samarbetet Under sommaren har det skapats ett antal kundteam. Dessa team består av representanter från försäljning/marknad, Ombuds- och kundsupport, IT, logistik/- produktion och ekonomi inom Schenker Privpak. Varje kundföretag kommer alltså att ha ett antal dedikerade medarbetare hos Schenker Privpak som tillsammans ska underlätta, utveckla och förbättra samarbetet. Vi har redan nu börjat jobba på detta sätt med ett par kunder och under hösten kommer kundteam presenteras närmare för ytterligare kundföretag, säger Therese Augustsson på Schenker Privpaks försäljningsavdelning. Huvudsyftet med kundteamen är framför allt att förbättra arbetet mot och med kunderna men även att minimera merarbete internt, säger Therese Augustsson. Målet med arbetet är att medlemmarna i varje kundteam skall vara ordentligt uppdaterade på allt som gäller den specifika kunden. Kunden skall kunna kontakta vem som helst av medlemmarna och få information oavsett vem det är. För kunden kommer det att innebära rakare kontaktvägar och förhoppningsvis snabbare och enklare svar på det mesta. Tanken är i en förlängning dessutom att det är kundteamet som skall kunna föda tankar kring utveckling av samarbetet Schenker Privpak och kunden emellan. Therese Augustsson jobbar på Schenker Privpaks försäljningsavdelning. Fler syften med kundteam: Skapa större kundmedvetenhet hos medarbetare internt Kunna vara proaktiv och förekomma kunden i olika frågor Skapa enkla kontaktvägar gentemot kund. Vid förfrågan från kund kan alltid någon ur kundteamet svara på frågor även om personen från specifik avdelning inte är på plats Privpakbladet

8 Läs Privpakbladet direkt på webben Nu kan du läsa och ladda ner Privpakbladet i pdf-format på Schenker Privpaks hemsida På vår hemsida kan du även läsa senaste nytt från oss och vår verksamhet, exempelvis vår annons nyligen i Svenska Dagbladets tematidning Handla på distans. Tomas Macintosh och Christer Ahlmark arbetar på Preem Tynnered, som är ett av Privpaks äldsta ombud. De har varit med sedan Böcker och mer kläder från nya kunder Wästgöta Textilindustri AB grundades redan 1927 och är därmed ett av Sveriges äldsta postorderföretag. Företaget har både egen design och tillverkning av sina kläder, många av dem i lättskötta tyger. Kläderna finns i ett generöst storlekssortiment. Hemsida: AdLibris internetbokhandel grundades i juli 1997 och är idag Nordens största bokhandel. Företaget växer snabbt och har för närvarande 50 anställda i Stockholm och Morgongåva. AdLibris grundpelare är att hålla låga priser och samtidigt ha hög servcie och snabba leveranstider. Hemsida: Privpaks support är fantastisk I Västra Frölunda träffar vi Christer Ahlmark som arbetar hos vårt paketombud, Preem Tynnered. De har varit med sedan 1993, alltså ett av våra allra första ombud. Hur uppfattar ni den typiska paketkunden och vad beställer de? När det gäller paket från Yves Rocher så är det många damer som om möjligt ska bli ännu vackrare, skrattar Christer. Ju större paket desto snyggare ska de bli brukar vi skämta om. Men om man ser generellt så är det många kvinnor under 40 år som hämtar paket, exempelvis från H&M. Även min fru väljer att leverera sina postorderpaket hit till mig, säger Christer Ahlmark. Vad är bäst påsar eller kartonger? De gröna kartongerna från Yves Rocher är lätta att handskas med, man får en fin ordning i hyllan. Påsar finns ju i varierande storlek och de är också hanterbara tack vare att vi har lagom mängd paket i hyllorna, säger Christer. Ni är otroligt duktiga på att utveckla er med ny teknik, nu senast med talsvarstjänsten PIA. Man kan välja om man vill knappa in sitt ärende, tala in sitt ärende eller också välja det traditionella sättet att få tala med en människa personligen, berättar Christer. Ni har en fantastisk kundtjänst (support), den är outstanding, berömmer Christer. Det känns personligt när man ringer och man har pratat med alla som arbetar där. De kommer ihåg vad man ringde om dagen innan. Ett problem är inte längre ett problem när man exempelvis har pratat med Siwan och de andra på supporten. De har en lösning på allt! Kort sagt så är det så himla enkelt att ha med er att göra, avslutar Christer. Ny layout samma innehåll I samband med att Schenker Privpak går in i en ny fas när det gäller profilering och marknadsföring ville vi även förnya Privpakbladet utseendemässigt. Avsikten är att även fortsättningsvis ha med intressanta och informativa artiklar riktade till våra kundföretag, paketombud och andra samarbetspartners. Vad tycker du om det nya utseendet? Vad saknar du i Privpakbladet? Har du tips om någon händelse eller något ämne att skriva om? Hör gärna av dig till mig med dina synpunkter och idéer. Petra Petroff, informationsansvarig, Schenker Privpak E-post: Telefon: Privpakbladet

Privpakbladet Nummer 4 december 2006

Privpakbladet Nummer 4 december 2006 Privpakbladet Nummer 4 december 2006 Information från oss på Schenker Privpak AB Ny säljkultur ska generera fler kunder VD har ordet Säljkultur Vi tar ett fastare grepp om marknaden 2007 År 2006 har markerat

Läs mer

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet

Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery. Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery Fördelar Schenker via ombud Schenker hemleverans Schenker till jobbet Vinn fördelar med Schenker e-delivery Med den nya teknologin

Läs mer

Leveranser till privatpersoner. www.schenker.se. SCHENKERprivpak. Skräddarsytt koncept. E-tjänster. Logistiklösningar. Flexibel leverans.

Leveranser till privatpersoner. www.schenker.se. SCHENKERprivpak. Skräddarsytt koncept. E-tjänster. Logistiklösningar. Flexibel leverans. www.schenker.se Leveranser till privatpersoner SCHENKERprivpak Leveranser till privatpersoner Skräddarsytt koncept E-tjänster Logistiklösningar Flexibel leverans Privatpaket 2 Nu tar vi ytterligare ett

Läs mer

Privpakbladet. Ny skylt synliggör 1300 ombud. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nr 2. juni. 2006. Skylt som visar konsumenten

Privpakbladet. Ny skylt synliggör 1300 ombud. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nr 2. juni. 2006. Skylt som visar konsumenten Privpakbladet Information från oss på Schenker Privpak AB Nr 2. juni. 2006 Schenker Privpaks VD, Fredrik Goldbeck-Löwe och Ingvar Nilsson, VD för Schenker AB visar upp skylten som snart ska pryda alla

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

DB SCHENKERprivpak Detta är våra paketprodukter

DB SCHENKERprivpak Detta är våra paketprodukter DB SCHENKERprivpak Detta är våra paketprodukter Ombud Ekonomi Privatpaket Detta är DB SCHENKERprivpak Ombud Ekonomi Med tjänsten Ombud Ekonomi skickar du paket till privatpersoner och småföretagare över

Läs mer

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss

SCHENKERprivpak Sampack Classic. Schenker Privpak. Priser & villkor. Tilläggstjänster. Så kommer du i kontakt med oss SCHENKERprivpak Sampack Classic Schenker Privpak Priser & villkor Tilläggstjänster Så kommer du i kontakt med oss Ökad tillgänglighet med Schenker Privpak Schenker Privpak erbjuder en komplett lösning

Läs mer

Privpakbladet. Information från oss på Schenker Privpak AB Nummer 2 juni 2009. Förskönande hår en växande trend

Privpakbladet. Information från oss på Schenker Privpak AB Nummer 2 juni 2009. Förskönande hår en växande trend Privpakbladet Information från oss på Schenker Privpak AB Nummer 2 juni 2009 Förskönande hår en växande trend VD har ordet Som alltid innan sommaren är det en hektisk tid för många av oss. När jag tar

Läs mer

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel

Jonas Ogvall, Vd Svensk Digital Handel Jonas Ogvall, Vd EMOTA-EU Omvärldsbevakning & rapportering Riksdag Samhälle Press Leverantörer Påverkan & Förändring Betalningar & säkerhet EU-Bevakning Framtidssäkrar medlemmarnas digitala verksamhet

Läs mer

Privpakbladet. Camilla hjälper dig med online-shopping. Information från oss på DB Schenker Privpak AB. Nummer 1 feb 2011

Privpakbladet. Camilla hjälper dig med online-shopping. Information från oss på DB Schenker Privpak AB. Nummer 1 feb 2011 Privpakbladet Nummer 1 feb 2011 Information från oss på DB Schenker Privpak AB Camilla hjälper dig med online-shopping VD har ordet Hjälper oss att shoppa Vintern rasar ut i våra fjällar! Vilken vinter

Läs mer

Privpakbladet Nummer 3 december 2007

Privpakbladet Nummer 3 december 2007 Privpakbladet Nummer 3 december 2007 Information från oss på Schenker Privpak AB Privatpaket nya storsatsningen VD har ordet Distanshandeln, och framför allt e-handeln fortsätter att öka kraftigt i Sverige.

Läs mer

Privpakbladet. Distanshandeln vinnande bransch. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 / januari 2009

Privpakbladet. Distanshandeln vinnande bransch. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 / januari 2009 Privpakbladet Nummer 1 / januari 2009 Information från oss på Schenker Privpak AB Distanshandeln vinnande bransch VD har ordet Foto: PETRA PETROFF I den mörkaste årstiden har det säkert för många av oss

Läs mer

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner

DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak. Marknadens största paketerbjudande. Globalt nätverk. Leveranser till företag. Leveranser till privatpersoner DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Marknadens största paketerbjudande Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner Leveranser mellan privatpersoner Schenker AB stark aktör i

Läs mer

Privpakbladet. Webblösningen efterlängtad hos ombuden. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 2 sept/okt 2010

Privpakbladet. Webblösningen efterlängtad hos ombuden. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 2 sept/okt 2010 Privpakbladet Nummer 2 sept/okt 2010 Information från oss på Schenker Privpak AB Webblösningen efterlängtad hos ombuden Katalogpris 10:- För att visa vår uppskattning VD har ordet Hemma bäst även när du

Läs mer

Privpakbladet. Terminalen i Borås en unik arbetsplats. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 mars 2008

Privpakbladet. Terminalen i Borås en unik arbetsplats. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 mars 2008 Privpakbladet Nummer 1 mars 2008 Information från oss på Schenker Privpak AB Terminalen i Borås en unik arbetsplats VD har ordet Ombuden har Jörgen Bödmar såg tidigt potentialen inom e-handelsbranschen

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket

SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert. Globalt nätverk. Brett paketutbud. Flexibla privatleveranser. Smarta företagspaket SCHENKERparcel Vi levererar paket enkelt, snabbt och säkert Globalt nätverk Brett paketutbud Flexibla privatleveranser Smarta företagspaket Så kontaktar du Schenker Schenker AB stark aktör i ett globalt

Läs mer

Marknadens bredaste paketerbjudande

Marknadens bredaste paketerbjudande Marknadens bredaste paketerbjudande DB SCHENKERparcel DB SCHENKERprivpak Globalt nätverk Leveranser till företag Leveranser till privatpersoner DB Schenker stark aktör i ett globalt nätverk DB Schenker

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten.

Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Sveriges viktigaste paket skickas med Posten. Vi vet inte vad varje paket innehåller. Vi vet bara att någonstans finns en av dina kunder som väntar på just sitt paket. För oss är därför alla paket Sveriges

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Skicka-guiden. Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare

Skicka-guiden. Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare Skicka-guiden Skicka enkelt en tjänst för dig som privatperson eller företagare Gäller från 1 november 2014 Hej! Häng med så guidar jag dig det är barnsligt enkelt! Det här är en guide för dig som skickar

Läs mer

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig!

JOBBA SMART i din tidningsavdelning. Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! JOBBA SMART i din tidningsavdelning Enkla verktyg för dig som är tidningsansvarig! 1 Att sälja tidningar är viktigt för din butik. Det är nämligen ett smart sätt att tjäna pengar. Tidsams återförsäljare

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

När du handlar på distans

När du handlar på distans När du handlar på distans Distanshandel så fungerar det I Sverige har distanshandel en lång tradition. Sedan de första beställningarna gjordes på 1800-talet har distanshandel med varor nått en omsättning

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

DEN PERFEKTA GÅVAN. www.sagagifts.se. Med Sagagifts finner du den enkla lösning till den perfekta gåvan. Sagagifts innehåller minst 20 varierande

DEN PERFEKTA GÅVAN. www.sagagifts.se. Med Sagagifts finner du den enkla lösning till den perfekta gåvan. Sagagifts innehåller minst 20 varierande GÅVOKORT SAGAGIFTS ERBJUDER ETT EXKLUSIVT SORTIMENT SKAPAT AV VÅRA KREATIVA FORMGIVARE MED DEN SKANDINAVISKA DESIGNEN SOM GRUND FRÅN DET ALLRA TRENDIGASTE FÖR HEMMET OCH KÖKET TILL DE RÄTTA ARTIKLARNA

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11

EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT. på din julklappsorder t.o.m. 30/11 EN RIKTIGT GOD JUL MED GÅVOKORT 15% RABATT på din julklappsorder t.o.m. 30/11 VAD ÄR OLSSON&CO GÅVOKORT? En genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR

Läs mer

Allt om tidningsförsäljning

Allt om tidningsförsäljning Allt om tidningsförsäljning Hur du enkelt säljer lönsamma tidningarinnehåller rutiner och checklista! Tidningar är lönsamt Stor varugrupp med stort bidrag Tidningsförsäljningen i handeln omsätter årligen

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat.

e-barometern Leveransen Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Svensk e-handel ökar explosionsartat. e-barometern Q1 2013 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Tema: Leveransen Svensk e-handel ökar explosionsartat. Den snabba utvecklingen kräver allt effektivare leveranser. »FÖRORD Det

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS.

Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. Catch the spirit BOKA EN GULDPLATS. EM I FRIIDROTT GÖTEBORG 6 AUGUSTI 006 DET STÖRSTA EVENEMANGET PÅ TIO ÅR. Under tio dagar i augusti är hela Göteborg en arena och staden sjuder av aktivitet, förväntan

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Investera i Dig själv & våga förändra!

Investera i Dig själv & våga förändra! Investera i Dig själv & våga förändra! Bli en av oss på Milook 1 Är Du redo att prova på något nytt, få in flärd och glamour i Din vardag? Som återförsäljare/stylist väntar spännande utmaningar och personlig

Läs mer

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter

Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Stockholm 2014 Kistamässan, Stockholm 15-16 oktober 2014 Varumärkesfrämjande sponsringsmöjligheter Tack vare hundratals utställare och en mässa som växer varje år, har sponsring blivit ett utmärkt sätt

Läs mer

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT A NEW CHAMPION IS B ORN: Exceed Performance AB Gym & Fitness-området på Eleiko Sport har blivit ett eget bolag: Exceed Performance AB en satsning som kommer

Läs mer

V i n g a o f s w e d e n g å V o k o r t

V i n g a o f s w e d e n g å V o k o r t Vinga of sweden Gåvokort inspiration från Vinga skandinavisk design, hög kvalitet och miljö är tre saker som är mycket viktiga för oss. Därför är vi alltid måna om att våra produkter tillverkas med högsta

Läs mer

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april

barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april barnhemmet i muang mai onsdag 5 april- onsdag 12 april Vi måste erkänna att vi var lite oroliga över vårt första brev efter fem veckor i Sverige. Skulle det finnas något att skriva om när i stort sett

Läs mer

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget GENOM HENNES ÖGON I detta spel möter du spöket av en ung kvinna som tar dig på en vandring genom de äldre delarna av Staffanstorp. Spelet utgår ifrån: Torget Spelet är skapat tillsammans med Hembygdsföreningen.

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

PRESENTKORT OF SWEDEN. Friheten att välja din egen gåva

PRESENTKORT OF SWEDEN. Friheten att välja din egen gåva PRESENTKORT OF SWEDEN Friheten att välja din egen gåva Egen vald gåva bland en stor bredd av varor Vinga of Swedens gåvokort är en bra och uppmuntrande gåva som gör det möjligt för dina kunder och anställda

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

LOGISTIK UTAN TRENDFLUGOR

LOGISTIK UTAN TRENDFLUGOR NR 2-2014 LEDANDE INOM MATERIALHANTERING, TRANSPORT OCH LOGISTIK ANNA SIGGE LOGISTIK UTAN TRENDFLUGOR Joakim Eskilsson på H&M är en av tungviktarna i branschens logistikgrupp som driver fram nya transportmöjligheter

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Porträttfotografering. Sandra Jensen

Porträttfotografering. Sandra Jensen Porträttpriser 2014 Porträttfotografering Det är det äkta mötet mellan människor och kameran som gör att jag älskar fotografering. Jag tror inte på den allt för arrangerade bilden, utan jag drivs av att

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015

Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Posti material för distans- och näthandlare 1.1.2015 Instruktioner för presentation av Postis tjänster, bl.a. i näthandlares material och på webbplatser Att Postis leveranssätt presenteras på ett enhetligt

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Konsumentmakt i e-handelsleveransen

Konsumentmakt i e-handelsleveransen Konsumentmakt i e-handelsleveransen Maj 2015 KOMPLETTERING TILL E-BAROMETERN Q1 2015 Svenskarna vill ha valfrihet i leveransen nu ökar vi tempot! FÖRORD E-handeln i Sverige fortsätter att visa kraftig

Läs mer

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk

VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk MBF NYTT Mars 2014 nummer 1 mars Faktarutan Nya redovisningsregelverk Pontus har ordet 9 4 3 VIKTIGT: MBF informerar om nya redovisningsregelverk 2 Mars 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Privpakbladet. Miljonlotteriet drömmar och eldsjälar. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 maj 2010

Privpakbladet. Miljonlotteriet drömmar och eldsjälar. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 maj 2010 Privpakbladet Nummer 1 maj 2010 Information från oss på Schenker Privpak AB Miljonlotteriet drömmar och eldsjälar Välkommen Tina! Energin som driver oss framåt Det är otroligt spännande att få ta över

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015

Posten Åland. Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder. Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 Posten Åland Presentation: Skattegränsen och olika lösningar gällande postorder Tina Hietanen-Rauttu & Tanya Nyblom 12.5.2015 SKATTEGRÄNSEN I ETT NÖTSKAL Tullkunder, finns två olika: Hemförtullare och

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj barnhemmet i muang mai tisdag 1 maj - måndag 21 maj Barnen har börjat skolan och vi börjar växa in i vår vardag och hitta rutiner som passar både barnen och oss. Vi har dessutom haft finbesök av Mia, Pia,

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

PRODUKT KATALOG 2015

PRODUKT KATALOG 2015 PRODUKTKATALOG 2015 FLAGGA Flagga -Utomhus stor. Svanen Neutral. Flagga i stickad polyester. Dubbelsöm med låsta hörn samt kantband med plastkrokar. Storlek: 240x150cm. Pris: 270,00/st Artnr 923336 Generell

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden

Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden Distanshandeln näring åt företagande på landsbygden 1 Räkna med landsbygden! Småföretagande bidrar idag i stor utsträckning till att öka sysselsättningen

Läs mer

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com

GÅVAN ALLA VÄLJER. www.joyfulgiftcard.com GÅVAN ALLA VÄLJER www.joyfulgiftcard.com VAD ÄR JOYFUL GIFTCARD EN ENKEL LÖSNING DÄR MOTTAGAREN SJÄLV VÄLJER SIN GÅVA MED STARKA VARUMÄRKEN & NÅGOT FÖR ALLA! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den

Läs mer

BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR)

BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR) BESVARAS AV DIG SOM ÄR ÄLDSTA HEMMAVARANDE BARN (12-20 ÅR) RESANDE I GLESA BYGDER Vad tycker du som är barn eller ungdom om att bo på landsbygden eller i en liten ort? I denna undersökning ställs frågor

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

ett modernt servicekoncept

ett modernt servicekoncept ett modernt servicekoncept Traditionell distributionshandel ett modernt servicekoncept I 40 år har AJ Produkter levererat inredning till kontor, skola, lager och industri. Konceptet har varit detsamma

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Logistikens betydelse för e-handeln

Logistikens betydelse för e-handeln Logistikens betydelse för e-handeln Arne Andersson Sid 1 Sid 2 Är detta din bild av logistik? Trender Varför är logistiken viktig för e-handeln? Sid 3 Ehandel - Hur svårt kan de va? För mig är det inte

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt.

KLASSENS BÄSTA AFFÄR. Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. KLASSENS BÄSTA AFFÄR Få mer tid till skolan och fritid! Tjäna pengar till klasskassan på ett nytt, enkelt och tryggt sätt. TJÄNA PENGAR TILL KLASSKASSAN, MED EGEN WEBBUTIK! SÄLJ POPULÄRA PRODUKTER PÅ ETT

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2010. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2010 - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2010 3 Fördubblad omsättning på fem år Att handla varor på distans är en

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014

16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 16 procent tillväxt för e-handeln första kvartalet 2014 Förord Det svenska e-handelsåret inleds även 2014 mycket starkt med en tillväxt för första kvartalet om 16 procent. Under samma period ökade försäljningen

Läs mer

Ta din e-handel till toppen

Ta din e-handel till toppen Ta din e-handel till toppen Så växer affärerna på nätet Ingeli Thunberg Meddelande AB skonceptet Kunskap ADR Nya Media ODR Adresser Målgrupper Analyser Google CRM Marknadsföring Betalning Betalning Kort

Läs mer

Sponsringsmöjligheter

Sponsringsmöjligheter Svenska Mässan, Göteborg 2 & 3 april 2014 Sponsringsmöjligheter Tack vare att mässor är så starka arenor för marknadsföring har sponsring blivit ett utmärkt sätt att skilja sig från de andra och befästa

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

En undersökning om samhällsservice i tätort

En undersökning om samhällsservice i tätort En undersökning om samhällsservice i tätort och på landsbygden d 20-204 Service för en fungerande vardag En god samhällsservice behövs för att få vardagen att fungera där man bor. TNS Sifo har på uppdrag

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Klarna. Vi älskar det vi gör.

Klarna. Vi älskar det vi gör. Klarna Vi älskar det vi gör. Att göra det enklare för konsumenter att handla i din butik. Att skapa förtroende mellan säljare och köpare. Att öka din försäljning. Kanske är det därför som vi nu är marknadsledande

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

P R O J E K T P R E S E N T A T I O N

P R O J E K T P R E S E N T A T I O N PROJEKT PRESENTATION Det var farfar Knut Östman som grundade företaget 1954. Det är alltså 60 år sedan företagssjälen föddes. Första uppdraget var att trycka serietidningarna Dennis och Hökens omslag i

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer