Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006"

Transkript

1 Privpakbladet Nummer 3 oktober 2006 Information från oss på Schenker Privpak AB Nya Schenker Privpak en succé över hela landet

2 VD har ordet Nu syns Nu blir det dubbelt så lätt att hitta ett ställe att hämta ut paket på i Sverige. Schenker Privpak skyltar upp samtliga ombud över hela landet och kliver fram som en verklig utmanare till Posten. Som VD sedan snart sex år i Schenker Privpak är det med stor stolthet och glädje jag kan konstatera att åren i det fördolda är slut. Vi har länge haft känslan av att vi arbetar tillsammans med de mest inspirerande samarbetspartners som finns i Sverige när det gäller kundföretag och ombud och att vi gemensamt utvecklat ett koncept där vi redan är marknadsledande på en rad Schenker Privpak tar steget ut i ljuset punkter. För paketmottagaren i allmänhet och gemene man i synnerhet är vi dock fortfarande ganska okända. Från och med den 2 oktober i år går vi in i en ny fas i vårt gemensamma arbete där vi fortsättningsvis kommer att uppmärksammas på ett helt annat sätt i och med att den landsomfattande skyltningen av flertalet av alla Schenker Privpaks ombud inleds. Pressreleaser med information om vår verksamhet skickas ut och vi kan alla bli kontaktade av press och media för kommentarer. Alla härliga medarbetare jag har förmånen att få arbeta med i Schenker Privpak, har länge arbetat mot att göra det allt enklare för kundföretag, ombud och paketmottagare att hantera distanshandelspaket när Privpak startades var vi först med att bygga upp ett nät av ombud över hela Sverige där paket kunde hämtas ut på kvällar och helger och 2003 var vi först med att införa SMS avisering. När vi nu sätter upp skyltar hos alla ombud där det är möjligt, påbörjas en förstärkt satsning från hela Schenkerkoncernen via Schenker Privpak. Vår strävan är att tillsammans med er ombud och er kundföretag öka satsningen på att ta fram tjänster som gör att vardagen blir lite enklare för de konsumenter som handlar på distans. Som vanligt ser jag inga begränsningar i vad vi kan göra tillsammans, bara en massa härliga möjligheter. Mina första sex år i Schenker Privpak har varit mina bästa i arbetslivet, men det känns som de bara har varit en aptitretare inför de spännande år vi tillsammans har framför oss! Bästa hälsningar FREDRIK GOLDBECK-LÖWE VD, Schenker Privpak AB Nya skyltar visar vägen till de ombuden På så vis kommer paket via postorder och e-handel ännu närmare mottagarna eftersom Schenker Privpak finns på flera ställen där Posten inte finns. Vi vill vara nära våra kunder, både genom geografisk närhet, men också på det personliga planet, säger Fredrik Goldbeck-Löwe, VD för Schenker Privpak. Det skapar trygghet Han menar att en av företagets styrkor är att de samarbetar med såväl enskilda handlare som kedjor. Det är en styrka att arbeta på det sättet. Ombudsnätet är inte sårbart med endast en stor kedja som kan dra in allt samarbete, utan avtalen fördelas mellan många parter. Det skapar trygghet för såväl konsumenten som distanshandelsbolagen. Det andra är att vi får en personlig kontakt med varje ombud genom att vi träffar alla, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. En annan sak som skapar trygghet är att Schenker Privpak, till skillnad från Posten, kräver legitimation vid utlämning av förbetalda paket. Det gör att ingen kan stjäla en avi ur en brevlåda och hämta ut en försändelse hos ett Schenker Privpak-ombud. Man kan lita på oss, men det händer naturligtvis att vi också gör fel. Om en kund fått besked om att ett paket ligger för avhämtning hos ett ombud utan att paketet kommit fram ersätter vi kunden med 25 kronor att handla för i butiken, säger Fredrik Goldbeck- Löwe. Under första halvåret i år skickades paket med Schenker Privpak och vid endast 519 tillfällen har 25-kronan betalats ut. Det tyder på att hela 99,99971 procent av alla paket Schenker Privpak skickat nått mottagaren på ett enligt dem tillfredsställande sätt. Det visar hur säkert det är att skicka med oss, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Schenker Privpak var redan 1992 först i Sverige med att använda butiker och bensinstationer som ombud för paketutlämning. Som utmanare är det viktigt att alltid ligga i framkant och komma med nya idéer som gör 2 Privpakbladet

3 Vägvisare Privpak i hela Sverige BILD: TINA RÄNZLÖW Ann-Sofie Abrahamsson är ett av 1400 paketombud som fått upp sin skylt. Skylten är jättefin Skylten är jättefin, lagom stor. Förbipasserande ser den tydligt från flera håll, säger Ann-Sofie Abrahamsson, paketansvarig och delägare till ICA Nära Mathuset, Marieholm. Nu skyltar Scenker Privpak med sin närvaro över hela Sverige. Alla ombud får skyltar där det är möjligt. ICA Nära Mathuset har varit paketombud för Schenker Privpak i fyra år och den allmänna uppfattningen är att de fått in nya kunder tack vare pakethanteringen. Ja visst ser man lite nytt folk emellanåt, säger Ann-Sofie. De flesta passar även på att handla annat när de ändå är i butiken. Att vara paketombud är helt smärtfritt och jag kan rekommendera andra butiker till att bli ombud, avslutar Ann-Sofie. det enklare för dem vi samarbetar med, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Först med avisering via SMS Han nämner bland annat möjligheten att som mottagare välja hos vilket ombud man vill hämta ut en leverans. Det är inte säkert att det som ligger närmast bostaden är bäst. Det kanske är bättre att hämta ut det på bensinmacken där du tankar på hemvägen, eller nära sommarstugan, säger Fredrik Goldbeck-Löwe. Schenker Privpak var också först med att erbjuda avisering via SMS och snart kommer man också att erbjuda leverans av paket till arbetsplatser. Då kan mottagaren enkelt hämta sitt paket i receptionen när det anlänt. På så vis kommer vi ännu närmare våra kunder, säger Fredrik Goldbeck- Löwe. PIERRE OLSSON Visste du att Schenker Privpak har sitt ursprung i en reaktion på en strejk inom Posten i slutet av 80-talet, då försenade leveranstider retade upp landets postorderkunder ordentligt. Distanshandelsföretagens branschorganisation kontaktade därför dåvarande Bilspedition för att hitta en pålitligare lösning. Lösningen blev dotterbolaget Privpak. Privpakbladet

4 E-handeln växer kraftigt varje år Privpak samarbetar med Schenker e-delivery E-handeln, handel via Internet, har nu kommit igång på allvar och marknaden växer med 30 procent om året. Flera branscher tvingas se över sina försäljningskanaler för att anpassa sig till e-handel och dess lägre kostnadsläge och nya konkurrenter. I november startar ett nytt samarbete mellan Schenker och Schenker Privpak som gynnar både distanshandelsföretag och konsumenter, nämligen Schenker e-delivery. Per Russberg, projektledare för Flexibla privatleveranser. Nu väljer Schenker tillsammans med Schenker Privpak att satsa på B2C, transporter mellan företag och privatpersoner. Projektet har gått ut på att förpacka befintliga tjänster till ett koncept för att möta marknadens ökade behov kring näthandel och privatleveranser, säger Per Russberg, projektledare för Flexibla privatleveranser. En order tre leveranssätt Med Schenker e-delivery erbjuds företag tre olika leveranssätt med olika leveranstider och till olika kostnader, allt för att ge paketmottagaren bästa service utifrån dennes situation. Schenker - hemleverans sker på kvällstid under vardagar och Schenker till jobbet på dagtid. Paketleverans till jobbet snart möjligt med Schenker e-delivery. Schenker via ombud är vad vi på Schenker Privpak erbjuder idag, nämligen paketdistribution till privatpersoner via vårt rikstäckande ombudsnät. Skillnaden kommer vara att det framöver inte bara är Schenker Privpaks säljare som erbjuder tjänsten, utan även hela moderbolaget Schenkers säljkår. Detta innebär ju naturligtvis stora möjligheter för Schenker Privpak att få in fler kunder och därmed fler paket. Det ställer också fortsatt höga krav på oss att vara nyskapande när det gäller att utveckla våra ombud och våra tjänster, säger Per. Interna förberedelser Under oktober månad kommer hela Schenkers säljkår informeras och utbildas i de olika delarna som ingår i Schenker e-delivery. Broschyrer och guidelines om Flexibla privatleveranser för distans- och e-handel med Schenker e-delivery är under framtagning och i början av november finns både material och tjänsten ute på marknaden. Distanshandel förr och nu Många av oss handlar idag på distans antingen via traditionell postorder eller via e-handel på Internet. Men hur och när föddes idén till att handla på avstånd och via kataloger? Vad är en knalle och när startade Sveriges första postorderföretag? Här följer historien som leder oss från 1500-talets bönder till dagens e-handel. Från knallarnas tid till e-handel Den svenska postorderbranschens centrum ligger sedan länge i Borås. Bönderna runt om i landet började redan vid 1500-talets mitt sälja egen och ortens hemslöjd. Enligt rådande doktrin skulle mellanhandel förbehållas städerna, varför man 1621 grundlade Borås, dit de handlande bönderna uppmanades flytta in. Dessa handlare kallades för knallar i Sjuhäradsbygden kring Borås och Västergötland. Knallarnas hemliga språk månsing har lämnat spår i bland annat stockholmsslangen (stålar = pengar, kille= pojke). Gårdfarihandel övergick till postorder Då gårdfarihandeln började konkurreras ut av nya former av handel, började en del handlare att starta postorderföretag. År 1879 startade den svenska postorderrörelsen i den lilla byn Lotorp utanför Finspång. Den unge John Fröberg startade där sitt lilla företag som skulle följas av hundratals andra som idag tillsammans omsätter åtskilliga miljarder kronor. Fröberg, som sålde visitkort, skaffade sig ett landsomfattande nätverk av agenter på olika orter och bland dessa fanns många som själva skulle bli betydande företagsledare med åren. 4 Privpakbladet

5 E-handel Till vänster: Paketleverans med olika hästkrafter i början av 1900-talet och framsidan av Ellos-katalogen år Mitten: Knallen kringresande handelsman från Sjuhäradsbygden i Västergötland. Till höger: En priskurant, en postorderkatalog, från Åhlén & Holm år Priskuranterna var tunna häften på bara några få sidor. I dag kan vi se företagens produkter via Internet här är postorderföretaget Gudrun Sjödéns hemsida. Paketleverans med mjölkkärra Den svenska postorderindustrin har genomgått en enorm utveckling under de knappa 130 år som gått. I början fick företagarna gå till fots med paketen på ryggen till närmsta post innan de kunde anlita gångpostiljoner. Andra körde sina transporter på mjölkkärra till järnvägen, lånade dragkärra innan man hade råd med häst och vagn. Några använde cykel. I dag sorteras tiotusentals paket varje dag på de stora postorderföretagen, lastas i burar och hämtas av de olika distributionsföretagens fordon, det vill säga av oss eller övriga branschkollegor. Kataloger underlättade för handlarna De första postorderkatalogerna kallades för priskuranter. De var tunna häften, oftast med några få sidor och med få eller inga illustrationer. Ju mer omfattande katalogerna blev genom åren, desto betydelsefullare blev de för handlarna. De mindre butikerna, i synnerhet lanthandlarna med få eller inga anställda, såg katalogen som ett utmärkt instrument där de inte behövde ödsla en massa tid på besök av resande utan kunde i lugn och ro studera katalogsortimentet. För postorderfirmorna innebar systemet bland annat minskade kostnader för resande. I dag domineras postorderkataloger av kläder och hemtextil (om man undantar de så kallade nischföretagen). Dessa varugrupper svarar för mellan 85 och 90 procent av sidantalet och naturligtvis är dammodet mest representerat. KÄLLA: PAKET FÖR MILJONER OM POSTORDER I SVERIGE AV SVEN H G LAGERSTRÖM Branschfakta Distanshandeln ökade med sex procent förra året beroende på nya aktörer på marknaden (både inhemska och utländska). E-handeln utgör hela 58 procent och ökar varje år. Antalet varuleveranser i Sverige är 14 miljoner. 2 av 3 hushåll handlar på distans varje år. KÄLLA: SVENSK DISTANSHANDEL Privpakbladet

6 Företagsutveckling Nytt verktyg på webben underlättar och sparar tid för distanshandelsföretag en. Flera företag testar tjänsten redan idag och alla förväntas använda den i början av nästa år. På bilden ser vi Kristina Söderholm på Schenker Privpaks IT-avdelning. Ny webbservice ger svar på frågor Andreas Anderzon, utvecklings- och rutinansvarig. För att kunna ge bra service till konsument som hämtar sitt paket hos ett av Schenker Privpaks ombud måste distanshandelsföretagen kunna ge snabba svar på frågor från paketmottagarna. I flera år har dessa frågor hanterats med hjälp av en Excel-fil som skickas mellan distanshandelsföretaget och Schenker Privpak. Nu presenteras en tjänst som förenklar processen avsevärt. Under sommaren har vi utformat ett webbapplicerat system där distanshandelsföretagen kan hantera alla dessa frågor via vår hemsida, säger Andreas Anderzon som arbetar som utvecklings- och rutinansvarig på Schenker Privpaks ombudsorganisation. Denna tjänst har tagits emot väldigt bra, då det underlättar och sparar tid för både oss och distanshandelsföretaget. Framförallt kan konsumenten som hämtar ut sitt paket få svar på sina frågor snabbare, säger Andreas Anderzon. Schenker Privpak implementerar den nya lösningen stegvis, idag testar ungefär hälften av distanshandelsföretagen ärendehantering via webben. Målet är att alla distanshandelsföretagen ska använda den webblösningen i början av Ny produktsymbol I samband med skyltlanseringen försvinner Schenker Privpaks tidigare logotyp. Som systerbolag till Schenker kommer vi istället fortsättningsvis att använda Schenkers logotyp. Vår nya produktsymbol, som vi kan se på vår nya skylt, visar därmed klart och tydligt kopplingen. Alla ombud och distanshandelsföretag som fortfarande använder den gamla logotypen i olika sammanhang ombeds höra av sig till Schenker Privpak. Nyhet: Avi via e-post Nu kan de kunder som får så kallade Hämtpaket få sin avi skickad som e-post. I meddelandet finns samma uppgifter som i en SMS-avisering, dvs löpnummer och en PIN-kod som ska anges i samband med paketuthämtning. 6 Privpakbladet

7 Vi vann biljetter till EM i friidrott I förra numret av Privpakbladet lottade vi ut biljetter till EM i friidrott. Susanne, Elias och Cecilia blev lyckliga vinnare. Vi mötte upp dem på Ullevi i Göteborg och diskuterade idrottarnas prestationer och deras upplevelser på plats. BILDER: PIERRE OLSSON Det var fantastiskt att uppleva den härliga stämningen på Ullevi, säger Susanne Johansson från H&M:s postorder i Borås. Inte ens det dåliga vädret kunde dämpa publikens entusiasm, säger hon. Susanne hade med sig sin vän Anette som jobbar på Mailboxes etc., ett av Schenker Privpaks paketombud i Borås. Elias Shilazi från Sturegatans Spel & Tobak i Sundbyberg bjöd med sin syster Zakka för att heja på friidrottarna på Ullevi. De passade på att stanna hela helgen och hann med ett besök på Liseberg. Det var min pappa som anmälde mig till utlottningen av biljetterna, så det blev verkligen en glad överraskning, säger Elias. Systrarna Cecilia och Fredrika Jirle från Matöppet i Skruv åkte till Göteborg över dagen. När jag fick besked om att jag vunnit biljetter blev jag först väldigt förvånad och sedan jätteglad! Friidrott är alltid kul att titta på, man är ju en sportfåne, skrattar Cecilia. Hela släkten faktiskt, avslutar hon. Elias, Susanne och Cecilia blev de lyckliga vinnarna i tävlingen i förra numret av Privpakbladet. De fick alla åka till Göteborg och se friidrotts-em direkt från Ullevis läktare. Nya kundteam förstärker samarbetet Under sommaren har det skapats ett antal kundteam. Dessa team består av representanter från försäljning/marknad, Ombuds- och kundsupport, IT, logistik/- produktion och ekonomi inom Schenker Privpak. Varje kundföretag kommer alltså att ha ett antal dedikerade medarbetare hos Schenker Privpak som tillsammans ska underlätta, utveckla och förbättra samarbetet. Vi har redan nu börjat jobba på detta sätt med ett par kunder och under hösten kommer kundteam presenteras närmare för ytterligare kundföretag, säger Therese Augustsson på Schenker Privpaks försäljningsavdelning. Huvudsyftet med kundteamen är framför allt att förbättra arbetet mot och med kunderna men även att minimera merarbete internt, säger Therese Augustsson. Målet med arbetet är att medlemmarna i varje kundteam skall vara ordentligt uppdaterade på allt som gäller den specifika kunden. Kunden skall kunna kontakta vem som helst av medlemmarna och få information oavsett vem det är. För kunden kommer det att innebära rakare kontaktvägar och förhoppningsvis snabbare och enklare svar på det mesta. Tanken är i en förlängning dessutom att det är kundteamet som skall kunna föda tankar kring utveckling av samarbetet Schenker Privpak och kunden emellan. Therese Augustsson jobbar på Schenker Privpaks försäljningsavdelning. Fler syften med kundteam: Skapa större kundmedvetenhet hos medarbetare internt Kunna vara proaktiv och förekomma kunden i olika frågor Skapa enkla kontaktvägar gentemot kund. Vid förfrågan från kund kan alltid någon ur kundteamet svara på frågor även om personen från specifik avdelning inte är på plats Privpakbladet

8 Läs Privpakbladet direkt på webben Nu kan du läsa och ladda ner Privpakbladet i pdf-format på Schenker Privpaks hemsida På vår hemsida kan du även läsa senaste nytt från oss och vår verksamhet, exempelvis vår annons nyligen i Svenska Dagbladets tematidning Handla på distans. Tomas Macintosh och Christer Ahlmark arbetar på Preem Tynnered, som är ett av Privpaks äldsta ombud. De har varit med sedan Böcker och mer kläder från nya kunder Wästgöta Textilindustri AB grundades redan 1927 och är därmed ett av Sveriges äldsta postorderföretag. Företaget har både egen design och tillverkning av sina kläder, många av dem i lättskötta tyger. Kläderna finns i ett generöst storlekssortiment. Hemsida: AdLibris internetbokhandel grundades i juli 1997 och är idag Nordens största bokhandel. Företaget växer snabbt och har för närvarande 50 anställda i Stockholm och Morgongåva. AdLibris grundpelare är att hålla låga priser och samtidigt ha hög servcie och snabba leveranstider. Hemsida: Privpaks support är fantastisk I Västra Frölunda träffar vi Christer Ahlmark som arbetar hos vårt paketombud, Preem Tynnered. De har varit med sedan 1993, alltså ett av våra allra första ombud. Hur uppfattar ni den typiska paketkunden och vad beställer de? När det gäller paket från Yves Rocher så är det många damer som om möjligt ska bli ännu vackrare, skrattar Christer. Ju större paket desto snyggare ska de bli brukar vi skämta om. Men om man ser generellt så är det många kvinnor under 40 år som hämtar paket, exempelvis från H&M. Även min fru väljer att leverera sina postorderpaket hit till mig, säger Christer Ahlmark. Vad är bäst påsar eller kartonger? De gröna kartongerna från Yves Rocher är lätta att handskas med, man får en fin ordning i hyllan. Påsar finns ju i varierande storlek och de är också hanterbara tack vare att vi har lagom mängd paket i hyllorna, säger Christer. Ni är otroligt duktiga på att utveckla er med ny teknik, nu senast med talsvarstjänsten PIA. Man kan välja om man vill knappa in sitt ärende, tala in sitt ärende eller också välja det traditionella sättet att få tala med en människa personligen, berättar Christer. Ni har en fantastisk kundtjänst (support), den är outstanding, berömmer Christer. Det känns personligt när man ringer och man har pratat med alla som arbetar där. De kommer ihåg vad man ringde om dagen innan. Ett problem är inte längre ett problem när man exempelvis har pratat med Siwan och de andra på supporten. De har en lösning på allt! Kort sagt så är det så himla enkelt att ha med er att göra, avslutar Christer. Ny layout samma innehåll I samband med att Schenker Privpak går in i en ny fas när det gäller profilering och marknadsföring ville vi även förnya Privpakbladet utseendemässigt. Avsikten är att även fortsättningsvis ha med intressanta och informativa artiklar riktade till våra kundföretag, paketombud och andra samarbetspartners. Vad tycker du om det nya utseendet? Vad saknar du i Privpakbladet? Har du tips om någon händelse eller något ämne att skriva om? Hör gärna av dig till mig med dina synpunkter och idéer. Petra Petroff, informationsansvarig, Schenker Privpak E-post: Telefon: Privpakbladet

Privpakbladet. Camilla hjälper dig med online-shopping. Information från oss på DB Schenker Privpak AB. Nummer 1 feb 2011

Privpakbladet. Camilla hjälper dig med online-shopping. Information från oss på DB Schenker Privpak AB. Nummer 1 feb 2011 Privpakbladet Nummer 1 feb 2011 Information från oss på DB Schenker Privpak AB Camilla hjälper dig med online-shopping VD har ordet Hjälper oss att shoppa Vintern rasar ut i våra fjällar! Vilken vinter

Läs mer

Privpakbladet. Webblösningen efterlängtad hos ombuden. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 2 sept/okt 2010

Privpakbladet. Webblösningen efterlängtad hos ombuden. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 2 sept/okt 2010 Privpakbladet Nummer 2 sept/okt 2010 Information från oss på Schenker Privpak AB Webblösningen efterlängtad hos ombuden Katalogpris 10:- För att visa vår uppskattning VD har ordet Hemma bäst även när du

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Privpakbladet. Distanshandeln vinnande bransch. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 / januari 2009

Privpakbladet. Distanshandeln vinnande bransch. Information från oss på Schenker Privpak AB. Nummer 1 / januari 2009 Privpakbladet Nummer 1 / januari 2009 Information från oss på Schenker Privpak AB Distanshandeln vinnande bransch VD har ordet Foto: PETRA PETROFF I den mörkaste årstiden har det säkert för många av oss

Läs mer

Konsten att lyckas bättre med e-handel.

Konsten att lyckas bättre med e-handel. Konsten att lyckas bättre med e-handel. DISTANSHANDEL Att bli framgångsrik inom e-handel handlar i mångt och mycket om att få alla bitar att fungera som helhet. Marknadsföring, logistik, trygga betalningsfunktioner

Läs mer

Bankuellt Nr 9 Maj 2013

Bankuellt Nr 9 Maj 2013 Bankuellt Nr 9 Maj 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Nu är bokslutet för 2012 klart. Och återigen kan vi konstatera att vi gör ett fantastiskt år. Bergslagens Sparbank går

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HANDLA PÅ DISTANS APRIL 2007 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET APRIL 2007 d DISTANSHANDELNS FÖRDELAR Några av distandhandelns

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

gränsöverskridande e-handlare

gränsöverskridande e-handlare 10 gränsöverskridande e-handlare Stark tillväxt för e-handeln i Norden Optimistiska konsumenter och företag talar för att e-handeln under 2010 fortsätter att växa kraftigare än traditionell handel. Vid

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

E-handeln i Norden 2013

E-handeln i Norden 2013 E-handeln i Norden 2013 Innehåll Om rapporten 2 Förord: En nordisk marknad i kraftig tillväxt 3 Experterna: Norden en intressant region på globala e-handelskartan 4 Norden 6 15 Allt fler nordbor e-handlar

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

E-handeln i Norden 2014

E-handeln i Norden 2014 E-handeln i Norden 2014 Innehåll Om rapporten 2 Förord: Håkan Ericsson 3 PostNords experter: Nu möts kanalerna 4 5 Norden 6 17 Case: Så lyckas Panduro med nordisk e-handel 6 7 Nästan var tredje nordbo

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

succé! gräv guld i norge e - h a n d e l s STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora affärer

succé! gräv guld i norge e - h a n d e l s STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora affärer tempo special: nordisk export guiden Så lyckas du med nordisk export succé! STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN e - h a n d e l s gräv guld i norge Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata

NätSmart. Vine ger Ving feedback på 6 sekunder. Här kränger du bort dina hyllvärmare. Apoteas Pär Svärdson går. Unik app analyserar kunddata FRÅGA EXPERTEN: Hur gäller ångerrätten? SETA-analysen: Litar kunden på dig? JUDITH WOLST: Subscription commerce växer NätSmart FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET NUMMER 15 September-November 2013 Sociala medier

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer