Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp"

Transkript

1 Datum PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Stjärnekullevägen, Uddevalla kommun VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon Telefax Hemsida e-post

2 Dokumentuppgifter Titel Version 1 Datum Uppdragsgivare Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Stjärnekullevägen VästVatten AB, Kanslibacken 9, Uppdragsnummer Dokumentnummer PM genomförd av Sammanfattning Uddevalla genom projektledare Jonas Borg pm003 Sofia Berg Inventering av biotopskyddade miljöer har ägt rum utefter planerade vattenledningar vid Stjärnekullevägen. Utmed de två planerade sträckningarna för nya ledningar finns fyra biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet fördelade på tre stenmurar och ett öppet dike. Även biotoper som inte omfattas av det generella biotopskyddet redovisas i detta PM, och utmed de planerade ledningarna finns två biotoper, ett dike och en stenmur, som inte faller under biotopskyddet.

3 Stjärnekullevägen Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner av biotopskydd... 1 Karterade biotoper... 3 Bilaga 1 - översiktskarta

4 Inledning EnviroPlanning har fått i uppdrag av VästVatten AB att inventera biotopskyddade miljöer enligt 19a naturvårdsförordningen inför anläggning av kommunalt vatten och avloppsledning. Inventeringen är utförd längs med planerade ledningar utefter Stjärnekullevägen enligt översänd ritning. Den planerade ledningarna löper parallellt med åkermark, tomtmark, skogsmark och övrig öppen mark. Utmed planerad sträckning finns 4 strukturer om omfattas av det generella biotopskyddet fördelade på tre stenmurar och ett öppet dike. Diken som gränsar mot åkermark men som också utgör vägdike omfattas ej av det generella biotopskyddet i jordbruksmark (Länsstyrelsen Västra Götalands län). Både identifierade biotopskyddade objekt enligt Naturvårdsförordningen och liknande objekt som inte omfattas av biotopskydd beskrivs i detta PM samt redovisas på kartbilagan. Inventeringen utfördes av biologen Sofia Berg. Definitioner av biotopskydd enligt 19a Naturvårdsförordningen (1976:484) 1. Alléer Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd. 2. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet högst uppgår till ett hektar. 3. Odlingsrösen i jordbruksmark På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften. 4. Pilevallar Hamlade pilar i en rad som består av minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter 1

5 Stjärnekullevägen bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet. 5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark, som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop. 6. Stenmurar i jordbruksmark Uppbyggnader av sammanpassade, på varandra lagda stenar, som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen. 7. Åkerholmar Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. För varje biotop redovisas koordinater i format SWEREF 99 TM. Det är också från denna punkt bilderna är tagna. 2

6 Karterade biotoper se också översiktskarta, bilaga 1. Lokalnummer: 1 Beskrivning: Ensidig halvmur (stenmur) som gränsar mot åkermark i norr samt utgör grund mot grusväg/uppfartsväg till hus. Muren är rikligt bevuxen med ormbunkar och kryptogamer och är framför allt synlig från åkerkanten. Planerad ledning löper parallellt med denna halvmur. Biotopskydd: Ja Koordinater: , Figur 1. Ensidig halvmur som gränsar mot åkermark. 3

7 Stjärnekullevägen Lokalnummer: 2 Beskrivning: Stenmur som gränsar mot mindre grusväg samt privat tomt. Planerad ledning löper parallellt med denna mur. Biotopskydd: Nej, stenmur inom tomtmark. Koordinater: Figur 2. Stenmur inom tomtmark. 4

8 Lokalnummer: 3 Beskrivning: Stenmur och öppet dike som löper parallellt med varandra och gränsar mot åkermark. Stenmuren är bitvis tämligen raserad. Diket håller vatten och är delvis bevuxet med vass. Planerad ledning löper parallellt med stenmur och dike i sydöstlig riktning samt korsar desamma innan ledningen viker av österut. Biotopskydd: Ja Koordinater: , Figur 3. Öppet dike och stenmur i jordbrukslandskap. 5

9 Stjärnekullevägen Lokalnummer: 4 Beskrivning: Öppet dike vid vägkant, gränsar även mot åkermark. Diket håller vatten och är rikligt bevuxet med vegetation såsom älggräs och veketåg. Diket sträcker sig i sydöstlig riktning utmed planerad ledning. Biotopskydd: Nej, vägdike. Koordinater: , Figur 4. Öppet dike vid vägkant. 6

10 Lokalnummer: 5 Beskrivning: Stenmur som gränsar mot åkermark samt grusväg. Stenmuren är relativt hoprasad och en hel del sly som björk, asp och älggräs växer i den. Biotopskydd: Ja Koordinater: , Figur 5. Stenmur som gränsar mot åkermark. 7

11 Bilaga 1 karta över karterade biotoper. 1

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Datum 2015-08-17 PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Sträckan Ammenäsvägen VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp

Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp Datum 2015-08-28 PM Inventering av biotopskyddsområden inför anläggning av kommunalt vatten och avlopp sträckan Dramsvik, Uddevalla kommun VästVatten AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg

Läs mer

Beskrivning biotopskyddade objekt

Beskrivning biotopskyddade objekt Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad, Detaljplan Halvorsäng Beskrivning biotopskyddade objekt Bilaga till dispensansökan biotopskydd Göteborg, 2010-10-05 Peter Rodhe Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna.

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 1. Sökanden Sökandens namn Telefon bostad Adress Telefon arbete

Läs mer

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN

INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN INVENTERING AV GENERELLA BIOTOPSKYDDSOBJEKT I NÖDINGE, ALE KOMMUN RAPPORT 2017-02-15 Johan Svedholm Uppdragsgivare Ale kommun Ledetvägen 6 449 51 Alafors Uppdragstagare Naturcentrum AB, 2016 Strandtorget

Läs mer

Generellt biotopskydd vad är det och hur fungerar det? Adam Bergner och Emma Hagström Länsstyrelsen Östergötland

Generellt biotopskydd vad är det och hur fungerar det? Adam Bergner och Emma Hagström Länsstyrelsen Östergötland Generellt biotopskydd vad är det och hur fungerar det? Adam Bergner och Emma Hagström Länsstyrelsen Östergötland Bakgrund Biotop = naturlig omgivning som är livsmiljö för växter och djur Utveckling: rationalisering

Läs mer

Nyanläggning av markkabel för el mellan Enekulla och Halla, Borås kommun

Nyanläggning av markkabel för el mellan Enekulla och Halla, Borås kommun BESLUT 2017-01-13 Diarienummer 525-43430-2016 Sida 1(5) Naturavdelningen Anders Henriksson Naturvårdshandläggare 010-224 44 69 IKKAB Att: Nicklas Handfast nicklas.handfast@ikkab.se Nyanläggning av markkabel

Läs mer

Nyanläggning av markkabel för tele/data på sträckan Kinnarumma Hulu, Borås kommun

Nyanläggning av markkabel för tele/data på sträckan Kinnarumma Hulu, Borås kommun BESLUT 2017-01-25 Diarienummer 525-687-2017 Sida 1(4) Naturavdelningen Anders Henriksson Naturvårdshandläggare 010-224 44 69 Ekonomiska föreningen Hulu fiber mamma.u@hotmail.com Nyanläggning av markkabel

Läs mer

Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken

Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken Datum 2014-12-05 Rapport Naturvärdesinventering inför åtgärder Väg 26, Gullspång- Otterbäcken Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771

Läs mer

Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län

Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta Kramfors kommun, Västernorrlands län Titel: Vägplan Väg E4, Ullånger-Docksta PM inventering av naturmiljöer 2014-01-22 Upprättad av: Maria G Andersson, Vectura Uppdragsansvarig:

Läs mer

Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad

Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad Datum 2015-10-30 Rev 2015-11-12 Naturvärdesinventering till vägplan för ombyggnad av E45 Slakthusmotet, Göteborgs Stad ÅF Infrastructure AB EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet

Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Miljöersättning för bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandsakapet Ersättning lämnas för skötsel av åkermarkens värdefulla lämningar och miljöer (landskapselement) som vittnar om den äldre

Läs mer

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med ombyggnation av elnätet på fastigheten Björnegården 1:1 i Lidköpings kommun

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband med ombyggnation av elnätet på fastigheten Björnegården 1:1 i Lidköpings kommun BESLUT 2016-05-20 Diarienummer 525-13786-2016 Sida 1(5) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Naturavdelningen Robert Naturvårdshandläggare, Biolog 010-224 55 39 vastragotaland@lansstyreisen.se Kvitto Lidköping

Läs mer

Sammanställning av biotopskyddade objekt inför planläggning av fastigheten Lindhov 1:22 (SBK 2015/1413)

Sammanställning av biotopskyddade objekt inför planläggning av fastigheten Lindhov 1:22 (SBK 2015/1413) Sammanställning av biotopskyddade objekt inför planläggning av fastigheten Lindhov 1:22 (SBK 2015/1413) Fältbesök genomfördes på fastigheten Lindhov 1:22 (västra skiftet) den 13 augusti 2018, med återbesök

Läs mer

Tillämpning av bestämmelserna om generella biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 miljöbalken (MB, 1998:808)

Tillämpning av bestämmelserna om generella biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 miljöbalken (MB, 1998:808) Sida 1/8 Charlotta Urberg Naturavdelningen Naturtillsyn 036-39 52 44 Tillämpning av bestämmelserna om generella biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 miljöbalken (MB, 1998:808) Postadress 551 86 Jönköping

Läs mer

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl

Groddjursinventering. Kungälvs kommun. Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Datum 2014-05-15 PM Groddjursinventering Detaljplan för bostäder, Håffrekullen 1:3 m.fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771

Läs mer

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen

Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Datum 2016-04-29 PM Naturvärdesinventering område A söder om Kartåsen Lidköpings kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Beslut dk.

Beslut dk. Naturvårdsenheten Beslut 2009-02-17 dk. sid 1 (6) 521-24368-08 0580 Vägverket Region Sydöst Bengt Fridell Kaserngatan 10 551 91 Jönköping Dispens från det generella biotopskyddet avseende fem olika biotoper

Läs mer

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad

Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Datum 2016-05-23 PM Groddjursinventering Välsviken, Karlstad Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida

Läs mer

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 miljöbalken

Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 miljöbalken Sida 1(3) Ärendenr: TRV 2018/4464 Ansökan om dispens från det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 miljöbalken 1. Ansökan avser åtgärd för att underlätta fortsatt jordbruksdrift (kan ej vara byggnad)

Läs mer

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun

Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Datum 2015-05-04 PM Kompletterande Naturvärdesinventering vid E18 Tullstation Hån, Årjängs kommun Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon

Läs mer

Naturvärdesinventering inför detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl

Naturvärdesinventering inför detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Datum 2013-09-06 Rapport Naturvärdesinventering inför detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan

MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk. Teoridel Utförs i skolan MILJÖRESA I TID OCH RUM - Stöd för miljövänligt jordbruk Teoridel Utförs i skolan Som förberedelse inför besöket på Fredriksdal och för att kunna redovisa resultaten av din uppgift för klassen, bör du

Läs mer

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun

Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR Biotopkartering och naturvärdesbedömning av planområde Alehöjd, Ale kommun Underlag för detaljplan På uppdrag av Ale kommun April 2010 Uppdragstagare Naturcentrum AB

Läs mer

Naturvärdesinventering E18 Töcksfors

Naturvärdesinventering E18 Töcksfors Datum 2014-01-17 Rapport Naturvärdesinventering E18 Töcksfors Väg E18 genom Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Trafikverket EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen

Läs mer

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap.

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. MARKAVVATTNING Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. 4 MB Ansökan om dispens enligt 11 kap. 14 MB Ansökan om tillstånd

Läs mer

Åtgärder inom Kungsbackaåns avrinningsområde

Åtgärder inom Kungsbackaåns avrinningsområde Datum: 2016-11-11 Åtgärder inom Kungsbackaåns avrinningsområde Kungsbackaåns vattenråd EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5 C Telefon 031-771 87 40 Hemsida www.enviroplanning.se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060103 DOM 2016-11-11 Stockholm Mål nr M 10680-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-11 i mål nr M 2477-15, se bilaga A KLAGANDE M W Ombud:

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

Blanketten gäller för följande områden: Naturreservat, landskapsbildsskydd, fågel- och sälskyddsområden samt naturminnen.

Blanketten gäller för följande områden: Naturreservat, landskapsbildsskydd, fågel- och sälskyddsområden samt naturminnen. Blanketten gäller för följande områden: Naturreservat, landskapsbildsskydd, fågel- och sälskyddsområden samt naturminnen. RESERVATETS ELLER SKYDDSOMRÅDETS NAMN Kungsbacka Fjorden, Torkelstorp småbåtshamn.

Läs mer

Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019

Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019 På uppdrag av: Arkitekterna Eksta Bostads AB Beställarens kontaktperson: Fredrik Bergqvist Version/datum: 2019-04-30 Utlåtande om Fladdermöss inom fastigheten Stockalid 1:4 i Åsa Kungsbacka 2019 Bakgrund

Läs mer

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun

Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Grodinventering av lokaler vid Hällered, Borås kommun Underlag för ASTA Provbana för trafiksäkerhetssystem På uppdrag av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut via Ramböll Sverige AB 2011-09-03 Uppdragstagare

Läs mer

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna lind vid vägkanten i Kyrkobol är det största trädet i Gislaveds kommun. Linden har en omkrets på 646 cm i brösthöjd. Värdefulla räd THestra Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Hestra

Läs mer

Biotopskydd för vattenanknutna biotoper

Biotopskydd för vattenanknutna biotoper Biotopskydd för vattenanknutna biotoper Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5262 december 2002 Biotopskydd för vattenanknutna biotoper Redovisning av ett regeringsuppdrag Naturvårdsverket 2002

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Pro Natura

Pro Natura Pro Natura 2012-05-28 Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning av planområde Bräcke, Fjällbacka i Tanums kommun. Berörda fastigheter: Fjällbacka 163:1, Fjällbacka 176:124, Fjällbacka 189:1,

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Arkeologisk utredning. Kullbäckstorp. Råda socken Härryda konlmun BOHUSLÄNS MUSEUM. Rapport 1999:30 Oscar Ortman

Arkeologisk utredning. Kullbäckstorp. Råda socken Härryda konlmun BOHUSLÄNS MUSEUM. Rapport 1999:30 Oscar Ortman Arkeologisk utredning Kullbäckstorp Råda socken Härryda konlmun BOHUSLÄNS MUSEUM Rapport 1999:30 Oscar Ortman Arkeologisk utredning Kullbäckstorp Råda socken Härryda kommun Ur allmant kartmaterial från

Läs mer

Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv. Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län

Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv. Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län Övervakning av småbiotoper med ett landskapsperspektiv Anders Glimskär, SLU Helena Rygne, Länsstyrelsen Örebro län Samverkan mellan länsstyrelser och SLU Län som deltar 2009-2014 Gräsmarker Småbiotoper

Läs mer

Naturinventering i område vid Stätten, Evensås 1:6 m.fl. Lysekils kommun Komplettering öppen f.d. betesmark i östra delen

Naturinventering i område vid Stätten, Evensås 1:6 m.fl. Lysekils kommun Komplettering öppen f.d. betesmark i östra delen Naturinventering i område vid Stätten, Evensås 1:6 m.fl. Lysekils kommun Komplettering öppen f.d. betesmark i östra delen utförd för Stätten Gård AB Lysekil Thomas Andersson www.ekonatura.se Oktober 2016

Läs mer

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, 1 13 2 1. Boulbana pch lekskog - Behåll löst material, så som pinnar, löv och ris, samt dungar av tät vegetation för kojbygge. Glesare vegetation

Läs mer

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Inventering av långbensgroda Rana dalmatina 2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina - i delar av Blekinge 2014 Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2016:10 Rapportnamn: Inventering av långbensgroda Rana dalmatina

Läs mer

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB

Västerhaninge 477:1 ARKEOLOGISTIK AB Västerhaninge 477:1 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av boplats Västerhaninge 477:1 inom fastigheten Årsta 1:4, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den 11 juni 2015 Utkom från trycket den 25 juni 2015

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Lägde 11:12

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Lägde 11:12 Datum 2017-10-06 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017-B0075 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.; SFS 1998:1252 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 3 september 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna

Läs mer

Naturvärdesinventering inom detaljplaneområde Sydöstra Hogstad, Västanå 2:7 och Hogstad 20:1, Mjölby kommun

Naturvärdesinventering inom detaljplaneområde Sydöstra Hogstad, Västanå 2:7 och Hogstad 20:1, Mjölby kommun 1(4) Handläggare Frida Nilsson Tfn 0142-853 86 frida.nilsson@mjolby.se Naturvärdesinventering inom detaljplaneområde Sydöstra Hogstad, Västanå 2:7 och Hogstad 20:1, Mjölby kommun Uppdrag Miljökontoret

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv 10:19 (Helgesbjär)

Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv 10:19 (Helgesbjär) PM 1 (6) 2018-06-18 Samhällsutvecklingskontoret Lars Rasmus Kaspersson, 0340-882 64 Kommunekolog Stadsbyggnadskontoret Camilla Svensson, 0340-882 47 Kommunekolog Översiktlig naturvärdesbedömning, Träslöv

Läs mer

RAPPORT SKELLEFTEÅ MUSEUM

RAPPORT SKELLEFTEÅ MUSEUM RAPPORT Arkeologisk utredning med anledning av ny detaljplan, inom fastigheterna Bergsbyn 5:79 m.fl. i Norra Bergsbyn, Skellefteå stad och kommun, Västerbottens län SKELLEFTEÅ MUSEUM 2017.09.20 SKELLEFTEÅ

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a miljöbalken Anläggande av damm eller våtmark mindre än 5 hektar Information Att anlägga en våtmark är oftast vattenverksamhet. Med vattenverksamhet avses åtgärder

Läs mer

Bilaga. Förstudie Sträckning och utformning av Stävresjön Vandringsled

Bilaga. Förstudie Sträckning och utformning av Stävresjön Vandringsled LANDSKAPSLAGET AB Peter Myndes Backe 12 118 46 Stockholm +46 8 442 48 20 info@landskapslaget.se www.landskapslaget.se Bilaga Förstudie Sträckning och utformning av Stävresjön Vandringsled 1 Utgångspunkter

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun

Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Naturvärdesinventering Fridhem, Höviksnäs, Tjörns kommun Beställare: Beställarens representant: Konsult: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 471 80 Skärhamn Kristina Stenström Norconsult AB Box

Läs mer

Projekt Lantbruk. Rapport avseende spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar 2018

Projekt Lantbruk. Rapport avseende spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar 2018 2018-09-11 LAN.2018.2317 Projekt Lantbruk Rapport avseende spridning av bekämpningsmedel intill dräneringsbrunnar 2018 Ystad-Österlenregionens miljöförbund Gladanleden 2, 273 36 Tomelilla, telefon: 0417-57

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage inom fastigheten Sikeå hamn 1:10

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage inom fastigheten Sikeå hamn 1:10 Datum 2017-08-29 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017-B0213 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Ledningsrättsåtgärd berörande Petersburg - Kullen - Johannelund, Forshälla-Röd - Sörgården samt Timmerås.

Ledningsrättsåtgärd berörande Petersburg - Kullen - Johannelund, Forshälla-Röd - Sörgården samt Timmerås. Ledningarna ska byggas. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2018-05-14 Ärendenummer Förrättningslantmätare Angelika Eriksson Ärende Ledningsrättsåtgärd berörande Petersburg

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD

VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD VÄLKOMMEN TILL WEBBINARIUM OM GENERELLT BIOTOPSKYDD Naturvårdsverket 24 september Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-26 1 Webbinariet behandlar några aktuella frågor om det

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Naturvärdesinventering Otterbäcken

Naturvärdesinventering Otterbäcken Datum Rev 2013-10-30 Rapport Naturvärdesinventering Otterbäcken Korsningsåtgärd Väg 26, Gullspångs kommun Trafikverket Investering distrikt väst EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Djäkneboda 1:68

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Djäkneboda 1:68 Datum 2018-03-16 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: SHBK 2018-284 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter.

Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter. Objekt för insåddsförsök 2015 Bilaga 4 Kartor, frömängder, linjer och punkter. Bolum linje 1 Linje 1 utgår från den västra grindstolpen och rakt söderut, med uppehåll för åkerholmen. Torr mark på de 3-4

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016

Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016 Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016 1 Inledning Denna naturinventering rör de västra delarna av Dingelsundet och har genomförts 2016 av Catharina Knutsson, Karlstads kommun, teknik- och

Läs mer

Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl.

Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 20111031 Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga och nya bostäder inom fastigheterna Ödsby 4:1 m.fl. Naturvårdsinventering inför detaljplan för befintliga

Läs mer

Detaljerad NVI av dike och bedömning av stare

Detaljerad NVI av dike och bedömning av stare På uppdrag av: Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen Haninge kommun Beställarens kontaktperson: Ida Engström Version/datum: 2018-06-21 Detaljerad NVI av dike och bedömning av stare Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014.

Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4. Arkeologisk utredning. Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014. Rapport Arendus 2014:10 SKAGS 1:4 Arkeologisk utredning Skags 1:4 Östergarn socken Region Gotland Gotlands län 2014 Christian Hoffman Omslagsbild: Utredningsområdet vid Skags sett från sydväst Foto: Christian

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT

ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ÄLDRE VÄG VID HÄLLA GAMLA TOMT ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, BADELUNDA SOCKEN (RAÄ 179), VÄSTERÅS KOMMUN, VÄSTMANLAND ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING RAPPORTER FRÅN ARKEOLOGIKONSULT 2009:2346 BJÖRN HJULSTRÖM

Läs mer

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun

Dispens för intrång i diken, bäck och åkerholmar vid utbyggnad av väg E45 i Lilla Edets kommun 2011-06-23 1(6) Naturvårdsenheten Peter Flodin 031-60 54 80 peter.flodin@lansstyrelsen.se Delg. kvitto Trafikverket BanaVäg i Väst Att. Erik Lööv 405 33 Göteborg erik.loov@trafikverket.se Dispens för intrång

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Hus i gatan Akut vattenläcka

Hus i gatan Akut vattenläcka Rapport 2012:60 Arkeologisk förundersökning Hus i gatan Akut vattenläcka RAÄ 5 och 16 Järntorgsgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Naturvärdesbedömning i norra delen av Riddersholms NR. Norrtälje kommun. Augusti 2013.

Naturvärdesbedömning i norra delen av Riddersholms NR. Norrtälje kommun. Augusti 2013. ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i norra delen

Läs mer

Angående dispens från biotopskyddsbestämmelserna för åtgärder i samband med detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden i Göteborgs kommun

Angående dispens från biotopskyddsbestämmelserna för åtgärder i samband med detaljplan för Logistikcentrum vid Hisingsleden i Göteborgs kommun : 1(5) Naturvårdsenheten Helena Irenesson Biolog 031-60 56 41 Göteborgs Stad Fastighetskontoret Box 2258 403 14 Göteborg Angående dispens från biotopskyddsbestämmelserna för åtgärder i samband med detaljplan

Läs mer

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2.

Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Grönområdesplan utgåva 3 (2015-08) 1 (8) ALLMÄNT Grönområdena har indelats i skötselområden och numrerats. Se karta sid 2. Vilka adresser som motsvarar angivna tomtnummer på karta och i text, finns på

Läs mer

Utredning vid Närtuna-Ubby

Utredning vid Närtuna-Ubby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:76 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Utredning vid Närtuna-Ubby RAÄ-nr Närtuna 208:1, 209:1 och 209:2, Närtuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Olika skydd för naturen

Olika skydd för naturen NATURMILJÖ Förutom de naturmiljöer som har statusen riksintresse så har Emmaboda kommun många andra olika skyddsvärda naturområden. Skälen till att bevara sådana områden är många. Sveriges nationella miljömål

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

Via länken hittar du också information om hur du får tag på Miljöhusesyn som broschyr.

Via länken hittar du också information om hur du får tag på Miljöhusesyn som broschyr. 2017-07-18 Tvärvillkor 2017 Du som söker gårdsstöd, miljöersättningar och några andra jordbrukarstöd måste följa tvärvillkoren för att få full utbetalning av dina jordbrukarstöd. Genom att följa tvärvillkoren

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

Arkeologisk inventering. Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr !!! Rapport Arendus 2014:2. Dan Carlsson

Arkeologisk inventering. Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr !!! Rapport Arendus 2014:2. Dan Carlsson Arkeologisk inventering Ytings 1:34, Othem socken, Region Gotland. Lst Dnr. 431-4354-13 Rapport Arendus 2014:2 Omslagsbild. Den södra delen av inventeringsområdet, sedd från söder. Foto Fältinventering

Läs mer

Borsökna 1:304. Begäran om uppdrag. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun. Förslag till planområde:

Borsökna 1:304. Begäran om uppdrag. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun. Förslag till planområde: Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-08-28 SBN/2018:440 Planavdelningen Charlotte Bäckstrand, 016-710 80 19 Begäran om uppdrag Detaljplan för Borsökna 1:304 Borsökna

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS

INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BIOTOPSKYDDSDISPENS repo001.docx 2012-03-2914 NORRTÄLJE KOMMUN Åkerholmar Mellingeholm Aktivitetspark UPPDRAGSNUMMER 1832241003 INVENTERING AV HOLMAR INOM PLANOMRÅDET SAMT BEDÖMNING AV OM DE OMFATTAS AV BIOTOPSKYDD KOMPLETTERING

Läs mer

Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun

Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun Yttrande stadsarkitekten i Robertsfors kommun Ärende Dnr 2017/B0438 Ort Förhandsbesked för fastighetsreglering där del av samfällighet S:2 tillförs fastigheten Lägde 2:68 samt strandskyddsdispens för tillbyggnad.

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Näs 3:33

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten Näs 3:33 Datum 2018-08-29 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: SHBK 2018-702 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inom Gumbodahamn, fastigheten Gumboda 31:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av förråd inom Gumbodahamn, fastigheten Gumboda 31:15 Datum 2018-04-17 Handläggare Johanna Söderholm Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2018-363 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens

Läs mer

Biotopsskyddsutredning, Torpa-Sjöbo 2:10, Borås. 2 Områdesbeskrivning

Biotopsskyddsutredning, Torpa-Sjöbo 2:10, Borås. 2 Områdesbeskrivning PM TITEL Biotopsskyddsutredning, Torpa-Sjöbo 2:10, Borås DATUM 22 augusti 2013 TILL PEAB Sverige AB KOPIA FRÅN PROJEKTNR. Erik Heyman ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL

Läs mer

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15

Lilla Bläsnungs. Rapport Arendus 2015:16. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Rapport Arendus 2015:16 Lilla Bläsnungs Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åkermark Lst. Dnr. 431-1321-15 Lilla Bläsnungs 1:43 Väskinde socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan

Läs mer

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT

Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Riksintresse för kulturmiljövården Eriksgatan" Önnersta - Aspa (fd Penningby) (D43) KUNSKAPSUNDERLAG Stenvalvbro vid Ökna, foto KBT Värden Kunskapsvärde Ursprunglig vägsträckning, kontinuerligt brukad

Läs mer

Blankett för ansökan om markavvattning enligt 11 kap 13 miljöbalken

Blankett för ansökan om markavvattning enligt 11 kap 13 miljöbalken Blankett för ansökan om markavvattning enligt 11 kap 13 miljöbalken 1. Sökande Namn E-post Adress Postnummer Ort Telefon bostad Telefon dagtid Mobiltelefon 2. Markägare (om annan än sökande, vid flera

Läs mer

BUSSHÅLLPLATS VÄSTERRÅ

BUSSHÅLLPLATS VÄSTERRÅ Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:13 BUSSHÅLLPLATS VÄSTERRÅ Arkeologisk förundersökning Västerrå 3:6 RAÄ 36:1 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2017 Inga Blennå BUSSHÅLLPLATS VÄSTERRÅ

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Inom fastigheterna Vindelgransele 1:8, 2:10, 2:36, 2:37, 4:1, 8:1 och Bjurbäckslandet 1:1 i Lycksele kommun och socken, Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten

Läs mer

Schaktningsövervakning i Rotbrunna

Schaktningsövervakning i Rotbrunna Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:33 Schaktningsövervakning i Rotbrunna Arkeologisk förundersökning Härnevi 109:1 Rotbrunna 7:1 Härnevi socken Enköpings kommun Uppland Christian Gatti Schaktningsövervakning

Läs mer