eard Projektet Karin Bredenberg /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eard Projektet Karin Bredenberg / 2013-05-15"

Transkript

1 eard Projektet Karin Bredenberg /

2 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 2

3 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 3

4 Vision Det ska vara enkelt att arkivera och återsöka information hos offentliga myndigheter oavsett om informationen lagras i ett verksamhetssystem, mellanarkiv eller ett slutarkiv 4

5 Förvaltningsgemensamma specifikationer Uttrycket Förvaltningsgemensamma specifikationer har sitt ursprung i det behov av gemensamma grundfunktioner som identifierades av Regeringskansliet och Statskontoret kring EU-Kommissionen har en motsvarande syn i sitt European Interoperability Framework (EIF) som fastställdes och kommunicerades i december Verket för förvaltningsutveckling VERVA var på god väg att skapa en handbok för att definiera förvaltningsgemensamma specifikationer men gick i graven i dec 2008 innan arbetet var färdigställt. 5

6 Långsiktig informationsförsörjning Tjänsteman Allmänhet Söktjänster (t ex Mina ärendeöversikter, Mina fullmakter) Förvaltning A Förvaltning B Förvaltning C Förvaltning Diarieföringssystem/ÄHS FGS Tjänsteman Verksamhetssystem 1 Verksamhetssystem 2 FGS FGS E-Arkiv (mellanarkiv) E-Arkiv (mellanarkiv) E-arkiv (mellanarkiv) FGS Slutarkiv hos arkivmyndighet Slutarkiv hos (egen arkivmyndighet drift eller som Slutarkiv tjänst) hos (egen drift eller arkivmyndighet som tjänst) (egen drift eller som tjänst) Myndighetens överföring till e-arkiv Överlämnande till arkivmyndighetens e-arkiv 6

7 E-delegationens roll i projektet Beställare av förstudien eard projektet inlett på uppmaning av E-delegationen eard ett av flera projekt gällande långsiktig informationsförsörjning och e- samhället Medlem i styrgruppen för projektet Kontinuerlig återrapportering, naturligtvis Samarbete och möten med andra av projekten tex. Mina ärendeöversikter NIF, Nationellt Interoperabilitets Ramverk (Framework) 7

8 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 8

9 Projektets indelning DP1 begrepp DP3 e-arkiv FGS DP5 e-diarium FGS DP4 e-arkiv funktionella krav DP6 e-diarium funktionella krav DP7 test och utvärdering med piloter DP2 nyttorealisering, intressentanalys DP8 förvaltningsorganisation 9

10 Vad finns klart idag från projektet? Delprojekt 1 - Ordlista Delprojekt 5 - Metadata och e-tjänster för e-diarium Vilka grundläggande informationsnivåer som alltid ska finnas vid ärendehantering samt vilka metadatafält som alltid ska finnas som bas på dessa nivåer och hur dessa metadatafält ska benämnas. Delprojekt 3 - tre stycken FGS:er 10

11 Delprojekt 3 - Metadata och e-tjänster för e-arkiv (FGS:er för e-arkiv) De röda boxarna Behövs flera olika FGS:er Äpplen och päron Tjänsteman Allmänhet Söktjänster (t ex Mina ärendeöversikter, Mina fullmakter) Förvaltning A Förvaltning B Förvaltning C Förvaltning Diarieföringssystem/ÄHS FGS Tjänsteman Verksamhetssystem 1 Verksamhetssystem 2 FGS FGS E-Arkiv (mellanarkiv) E-Arkiv (mellanarkiv) E-arkiv (mellanarkiv) FGS Slutarkiv hos arkivmyndighet Slutarkiv hos (egen arkivmyndighet drift eller som Slutarkiv tjänst) hos (egen drift eller arkivmyndighet som tjänst) (egen drift eller som tjänst) Myndighetens överföring till e-arkiv Överlämnande till arkivmyndighetens e-arkiv 11

12 Samband FGS:er 12

13 Så vad pratar vi om? Eventuell Beskrivande information I paketet stoppas alla filer! På utsidan sätter vi leveranssedeln med paketinformationen Eventuell Administrativ information I paketet stoppas Leveransfil(-er) och bilagor Leveransspecifikation Paketinformationen i form av en METS-fil enligt en paketprofil. Paketinformationen innehåller uppgifter om avsändare, arkivbildare, levererande system, filidentiteter och checksummor Ur paketet tar vi filerna och jämför dessa med informationen som finns i leveranssedeln för att få en första kontroll på att det stämmer. Eventuell Administrativ information Leveransen hanteras enligt de regler som gäller för leveransspecifikationen Paketinformationen i form av en METS-fil enligt en paketprofil. Paketinformationen innehåller uppgifter om avsändare, arkivbildare, levererande system, filidentiteter och checksummor Leveransspecifikation Leveransfil(-er) och bilagor Eventuell Beskrivande information Efter första kontrollen hanteras paketet enligt sin leveransspecifikation Leveransfil(-er) och bilagor 13

14 Arbetet i DP3 har baserats på: Har i möjligaste mån använt etablerade standarder Där standarder har saknats eller inte gått att anpassa har egna format med utgångspunkt i befintliga tillämpningar och standarder tagits fram. 14

15 Publicerade FGS:er FGS för paktetstruktur för e-arkiv För att beskriva ett digitalt paket Baserats på OAIS-modellen Baserat på standarden METS FGS för leveranstypen Ärendehantering För leverans av ett ärendehanteringssystem Baserat på arbetet genomfört i DP5 Inspiration från MoReq2010 Baserat på befintliga svenska tillämpningar FGS för leveranstypen Personal För leverans av uppgifter om personal tex lön och pension Baserat på befintliga svenska tillämpningar 15

16 Kopplingen mellan FGS:er 16

17 Publicerade dokument från DP3 nås via Textuella dokument: Direkt: eller klicka på publicerade rapporter XML: Börja med att läsa det överordnade dokumentet! För varje FGS har det tagits fram: -FGS -XML-Schema -Delrapport -Bilagor (-Exempel) 17

18 Vad står på agendan för DP3? Delprojektet kommer inte att ta fram fler FGS:er. Tester Remisser Riksarkivet arbetar med ett antal FGS:er och kommer att ge dem till projektet FGS för leveranstypen databaser Baserat på standardern ADDML FGS för leveranstypen webbsidor Baserat på ännu inte bestämt FGS för arkivbeskrivning Baserat på standarderna EAD och EAC-CPF Förvaltningsorganisation DP8 18

19 Vad görs just nu i DP3? Den öppna remissen för de av DP3 publicerade remisserna avslutades den 30/4 Inkomna svar gås igenom och behandlas Målet är att uppdaterade FGS:er kommer att publiceras den 30/

20 eard Projektet Status för projektet eard och E-delegationens roll i projektet Förvaltningsgemensamma specifikationer för e-arkiv Status på piloterna 20

21 Vad sker just nu med piloterna 1(2) Uppstartsmöte i februari 2012, dock avvakta FGS:er Nystart jan 2013 Metoder Teoretisk analys av FGS som specifikation Test hos RA av SIP:ar enligt FGS:er framställda i piloter Rapportering i enkätform om framställning av SIP:ar SIP består av paket och en leveranstyps FGS 21

22 Vad sker just nu med piloterna 2(2) Två statliga myndigheter igång Vill testa Ärendehantering s FGS Arbetet att ta fram testmaterial sker just nu hos dem Flera statliga, landstings och kommunala myndigheter aktuella Målsättningen är att alla färdiga FGS:er ska testas 22

23 Tack för visat intresse! 23

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder

Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder 1 Bilaga 1 Omvärldsanalys arkivsystem och standarder Innehåll 1 Inledning och bakgrund... 1 2 Genomförande... 2 3 Analys... 3 4 Det större perspektivet... 4 5 Standarder och gemensamma specifikationer...

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning

En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning En förvaltningsgemensam e-arkivstjänst bidrar till en effektivare e-förvaltning Cia Jarehov, projektledare 2014-10-16 Effektiv statsförvaltning måste bli effektivare Statsförvaltningen har på 25 år minskat

Läs mer

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov

Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner. Nulägesanalys och framtida behov Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner Nulägesanalys och framtida behov Följande rapport presenterar resultaten av Digisams förstudie om digitalt bevarande. Resultaten baseras på intervjuer med

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER

FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER 1 (21) Document number Issued by Date Filename Rev Jan Aspenfjäll July 2, 2013 Förstudierapport_SSC_V22.docx 2.2 Approved by Product/Project/Department Delivery FÖRSTUDIE STATENS SERVICECENTER E-ARKIV

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt samordning och digital samverkan Betänkande av E-delegationen Stockholm 2013 SOU 2013:22 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

FoU-projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB)

FoU-projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell SoU 2008-06-22 1.7 1(24) FoU-projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB) Göran Kristiansson, Magnus Geber, Ann Hägerfors, Börje Justrell

Läs mer

Nationellt ramverk för interoperabilitet

Nationellt ramverk för interoperabilitet Nationellt ramverk för interoperabilitet E-delegationen 2012-03-27 2011-10-13 1 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Regeringen avser stärka styrningen av den förvaltningsgemensamma utvecklingen Regeringen

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad:

för 11e året! Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm Speciellt inbjudna: Mölndals stad: - Ett gemensamt e-arkiv från Statens servicecenter - Första avropet från SKI:s ramavtal e-arkiv - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering för 11e året! A RKIVFORUM Sveriges ledande konferens

Läs mer

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning

Rapport 2013:28. Effektivare samhällsbyggnadsprocess, med hjälp av digital teknik. fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Rapport 2013:28 Effektivare samhällsbyggnadsprocess, från ide till färdig byggnad, med hjälp av digital teknik fyra praktiska exempel avseende detaljplan och fastighetbildning Effektivare samhällsbyggnadsprocess,

Läs mer

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet

Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet UFV 2009/210 Förstudie angående elektronisk ärende- och dokumenthantering vid Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2009-02-06 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Syfte 4 Metoder 4 2.

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida

Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november. Speciellt inbjudna: - Sida För 8:e året Konferens 6-7 november fördjupning e-arkiv 7 november workshop juridik 8 november Grand Hôtel, Stockholm www.arkivforum.se - Så säkerställer du att utfallet av ditt e-projekt blir som planerat

Läs mer

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium

Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium PM RFI Request for information 1 (8) Dnr 2010/1431 2011-06-08 Inbjudan till RFI -Request for information Dokument- och ärendehanteringssystem med diarium 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Administrativa bestämmelser...

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer