Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009"

Transkript

1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4 Mat...4 Upplägg inspirationsträffar...5 Antal gemensamma tematräffar...5 Innehåll Tematräffar...6 Antal deltagare på Tematräffarna...6 Innehåll enskilda träffar...7 Antal deltagare på de enskilda träffarna...7 Gjorda studiebesök/filmvisning...7 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge och aktiviteter/metoder respektive område...8 Resultat slutläge...8 Resultat inom respektive område...9 Vilka åtgärder genomfördes och hur upplevde familjerna att medverka...11 Vilka åtgärder genomförde familjerna?...11 Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer?...11 Konkreta svar...11 Kommentarer...12 Informationskanaler...12 Uppmärksamhet kring Hållbara familjer...12 Media...12 Ringar på vattnet...13 Ekonomi i pengar och i tid...14 Kostnad i kronor...14 Nedlagd arbetstid...14 Samarbetspartners...15 Framgångsfaktorer...15 Erfarenheter till förbättringar...16 Våra inspiratörer...16 Bilaga 1 Projektbeskrivning Hållbara familjer Bilaga 2 Utgångsläge Bilaga 3 Konsumtionsstopp Blogg 2

3 3 Sammanfattning Det första året med Hållbara familjer har genomförts! Tillsammans med Gävle Energi och Gästrike Återvinnare har Gävle kommun under ett års tid coachat 27 gävlefamiljer att leva mer miljövänligt i sin vardag, Hållbara familjer. Hållbara familjer ingår i ett koncept som kallas Hållbar VarDag i Gävle. Hållbar VarDag i Gävle och Hållbara familjer handlar om att visa att som miljömedveten i dag behöver man inte leva stenåldersliv och att det inte krävs så stora omställningar för att behålla en bra livskvalité och ändå gynna miljön. Målsättningen är att gävleborna minskar konsumtionen och börjar tänka i nya banor kring de fyra områdena Energi, Mat, Transporter och Återvinning. Hållbara familjer är tänkt att pågå under tre års tid i tre omgångar med nya familjer varje år. Första året kan ses om en testomgång för att sedan under de två andra åren vidareutveckla upplägget. Första omgången började september 2008 och avslutades september Under året som gått fick familjerna välja fokusområden och träffas cirka en gång per månad och de har då lyssnat på föreläsningar, varit på studiebesök, lagat mat tillsammans och bytt erfarenheter med varandra. Hållbara familjer är ett påverkansprojekt därför har vi valt att inte sätta mätbara mål men för att motivera familjerna och för att se om coachningen gett resultat har vi mätt vi bland annat förändringar i förbrukad koldioxid, minskad energianvändning och minskat bilåkande. För att få den kunskapen har familjerna före, under och efter projektet genom webbenkäter rapporterat om det skett några förändringar. En del av familjerna hade egna målsättningar, som till exempel en av familjernas mål var: Vi vill göra miljömedvetna val till en omedveten handling. När ett år hade gått kunde vi genom inrapporteringarna som familjerna gjort se att familjernas medverkan i Hållbara familjer hade gjort skillnad! Familjerna hade lyckats att förändra sina vanor. Genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag har de gemensamt under året som gått bland annat: Minskat utsläpp av fossil koldioxid med åtta ton Minskat bilåkande med mil Minskat energiförbrukning med kwh Tjänat kronor vilket innebär i snitt drygt 3000 kr per familj Över hälften av hushållen använder idag miljömärkt energi 60 procent av lamporna hemma hos familjerna är idag lågenergivarianter Mer än fördubblat inköpen av ekologiska produkter I dag sorterar familjerna i princip allt avfall Många av deltagarna upplever även att deras hälsa har förbättrats. Efter ungefär ett halvår gjorde projektgruppen en utvärdering och samtliga i projektgruppen var överens om att arbetet med Hållbara familjer skulle genomföras minst en omgång till. I slutet av september 2009 påbörjade 27 nya gävlefamiljer sin resa att lära sig leva mer miljövänligt i sin vardag. Slutligen vill vi tacka för det breda samarbetet och engagemanget från gävlefamiljerna.

4 4 Resultat Under försommaren annonserade vi i Gävletidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet efter familjer. Anmälan skedde i första hand på webben. Drygt 30 familjer anmälde sig och vi tackade ja till samtliga. Hållbara familjer, se bilaga 1 Projektbeskrivning Hållbara familjer, startade upp med en Kick-off i september 2008 på Stadshuset i Gävle. Över 70 vuxna och barn deltog och vi bjöd på ekologisk mingelbuffé, teater och skrev avtal med alla familjerna. Familjerna fick information om att de skulle fylla i en webbenkät kallad Utgångsläge, Se bilaga 2 Utgångsläge. Vi delade även upp familjerna i grupper utifrån vilket område de visat mest intresse för. Medverkande familjer totalt barn och vuxna Från starten var det drygt 30 familjer som anmälde att de ville delta men 3 familjer hoppade av den första tiden med anledningar som ändrade familj eller arbetsförhållanden. Från november 2008 var det 27 familjer och de har följt med under hela resan. 7 Resefamiljer 28 personer 9 Energifamiljer 35 personer 4 Återvinningsfamiljer 14 personer 8 Matfamiljer 23 personer Totalt 94 familjemedlemmar medverkade i projekt. Familjernas sammansättning varierade från ensamstående med hund till flerbarnsfamiljer. Deras boende var spritt över Gävle, se karta. Uppdelning områden Vi valde att dela upp familjerna efter intresseområden: Resor Ansvarig för gruppen var projektledare Hållbart resande, Tekniska kontoret. Energi Ansvarig för gruppen var Gävle Energi och Gävle kommuns Energi- och klimatrådgivare. Återvinning Ansvarig för gruppen var Gästrike Återvinnare. Mat Ansvarig för gruppen var Gävle kommuns hållbarhetsutvecklare och Hushållningssällskapet.

5 5 Upplägg inspirationsträffar En gång varannan månad hade vi gemensamma tematräffar och en gång varannan månad hade vi träffar med områdesgrupperna. Däremellan gjorde vi studiebesök. Vi startade alltid upp med fika för att alla skulle hinna komma till föreläsningarna/diskussionerna samt de flesta var hungriga när de kom. Vi bjöd då på matigare smörgås och frukt. Vi hade även lite aktiviteter för barnen som film, målning och spel. Träffarna var cirka 2 timmar långa och började oftast kl. 17:30-19:30. Antal gemensamma tematräffar Totalt hamnade vi på 10 gemensamma träffar. Anledningen till att det blev fler gemensamma träffar än vi räknat med var att många av familjerna efterfrågade att delta på de andra områdenas träffar. Då började vi bjuda in alla familjer till en del av de träffar vi tänkt från början skulle varit för ett särskilt område. Kick-off Vi startade upp Hållbara familjer i september på Stadshuset och bjöd då på ekologisk mingelbuffé, teater och skrev avtal med alla familjerna. Skördefest i början på september Som avslutning bjöd vi in familjerna till en Skördefest i Hemlingbystugan där vi skördade de framgångar projektet lett till, hade tipsrunda, testade elcykel, delade ut diplom och åt en ekologisk tacobuffé.

6 6 Innehåll Tematräffar Tematräffar Energi Tematräff 1 Föreläsare Jan Lemming. Energifrågan allt hetare! Vilka möjligheter finns? Tematräff 2 Vindkraft och solceller, studiebesök Polhemsskolan, Mattias Gustafsson, Gävle Energi. Tematräff Återvinning/Konsumtion Föreläsare Britt-Marie Berglund, Gästrike Återvinnare och Helena Markstedt, Fairtrade. I samband med konsumtionsträffen fick familjerna ett uppdrag: Konsumtionsstopp under två veckors tid. Genom en blogg på vår webbsida berättade familjerna hur det gick, se bilaga 3. Tematräffar Resor Tematräff 1 Föreläsare Lars Igeland, Naturskyddsföreningen, om Hållbart resande. Lars-Åke Skjöld, projektledare Shopping Circle, om Elbilar, Shopping Circle Helena Pettersson Studieförbundet Vuxenskolan, om Öka däcktrycket! Mikael Skoglund, ordförande i Gävles privata bilpool, Gå med i en bilpool! Tematräff 2 Sparsam körning: 30 deltagare utbildade sig under lördagen i Sparsam körning! Ett samarbete mellan Hållbara familjer och Toyota i Gävle. Tematräffar Mat Tematräff 1 Klimatsmart buffé. Matfamiljerna lagade en Klimatsmart buffé i Stadshusets restaurang tillsammans med kocken Daniel Leidstedt, Sodexo, och bjöd in de andra familjerna. Tematräff 2 Matsmart. Föreläsare Eva-Lena Thunberg, Hushållningssällskapet och Helge Berglund, Berglunds bageri. Antal deltagare på Tematräffarna I snitt låg antalet deltagare cirka 50 deltagare per tematräff.

7 7 Innehåll enskilda träffar Respektive område hade olika antal träffar och innehållet var mycket varierande. Energi Inom området Energi blev genomfördes följande enskilda träffar: Två träffar på Gävle Energi som handlade dels om produktion av el och fjärrvärme, miljöarbete internt på Gävle Energi och elpris dels diskussion ROT-avdrag och energideklarationer. Energijakt: Hemma hos besök på pensionatet Bed & Breakfast då det gjordes en energianalys. Resor Hälsotest, Fjärran Höjder Kollektivtrafik och bilpooler Elcykel/bil, sparsam körning och busskort Hållbara familjer provade ISA- Intelligent anpassning av hastighet vid bilkörning. Återvinning Varför sortera! Farligt avfall, vad är det? Studiebesök Mullbacka Mat Föreläsning Eva-Lena Thunberg, Hushållningssällskapet Besök av Bondenära, Anne Johansson Antal deltagare på de enskilda träffarna Antalet deltagare var cirka 15 deltagare per träff. Gjorda studiebesök/filmvisning Mullbacka, kompostanläggningen i Forsbacka Ockelbo Kyckling i Ockelbo Berglunds bageri i Kungsgården Polhemskolans vindkrafts- och solcellsanläggning Film En obekväm sanning. I samarbete med Studiefrämjandet och Stadsbiblioteket

8 8 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge och aktiviteter/metoder respektive område Vid projektets början och slut fyllde samtliga familjer i webbenkäter som vi valt att kalla för Utgångsläge och Slutläge. Vi valde att använda webbenkäter för att undvika pappersanvändande samt att förenkla sammanställningen av de resultat som rapporterades in. Utgångsläget visar vilka vanor, förbrukning och konsumtion familjerna har inom respektive område innan projektet. Slutläget visar om familjerna har gjort förändringar inom respektive område. Hälsa, koldioxid och ekonomi samt hur familjer upplever att medverka i projektet är nyckelindikatorer. Utöver det redovisade familjerna i respektive områdesgrupp de förändringar de har gjort inom sitt specialområde, även det genom webbenkäter. Resultat slutläge Vi har gjort en sammanställning av slutläget och genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag kan vi se att de har: Minskat utsläpp av fossil koldioxid med åtta ton Minskat bilåkandet med mil Minskat energiförbrukning med kwh Tillsammans har familjerna tjänat kronor vilket innebär i snitt drygt 3000 kr per familj. Över hälften av hushållen använder idag miljömärkt energi 60 procent av lamporna är lågenergivarianter Användningen av ekologiska produkter har mer än fördubblats I dag sorterar familjerna i princip allt avfall Alla familjer fick genomgå utbildning i Sparsam körning. Efter utbildningen minskade familjerna sin bränsleförbrukning med cirka åtta procent. Flera av familjedeltagarna upplevde även att deras hälsa hade förbättrats, se bild. Upplevd hälsa kvinnor Upplevd hälsa män

9 9 Resultat inom respektive område Resultaten i respektive grupp och familj har presenterats via diagram på våra träffar. Här är några av de resultat som kommit fram inom respektive område. Inom området Mat fick familjerna räkna de ekologiska respektive närodlade produkter de hemma under fyra tillfällen. Inom området Energi räknade familjerna lågenergi respektive vanliga glödlampor och Återvinnarfamiljerna vägde sina sopor, se bilder. Ökning ekologiska respektive närodlade produkter i matgruppen Ökning lågenergilampor respektive minskning traditionella lampor i energigruppen

10 10 Förändring Återvinning i Återvinningsgruppen De familjer som valt tema Resor fick testa ISA-utrustning under 4 månader. ISA står för Intelligent anpassning av hastigheten. Testperioden delades in i två etapper. Under etapp 1 kartlades hur de utvalda fordonen användes normalt och hur förarna körde som vanligt. Under etapp 2 var ISA funktionen aktiverad. Resultaten visar tydligt att familjerna minskade både koldioxidutsläpp och hastigheten när utrustningen var aktiverad, Se bilder nedan. ECO index är ett relativt mått på förändringen av bränsleförbrukningen per fordon. Förbrukningen av bränsle minskade med 15 procent i etapp 2. Fortkörningsindex ska enligt Vägverkets rekommendationer vara <5. Andel fortkörning av total sträcka visade en förbättring på 14 procent i etapp 2. Förändrad körning vid användande av ISA i Resgruppen

11 11 Vilka åtgärder genomfördes och hur upplevde familjerna att medverka Vilka åtgärder genomförde familjerna? Under året som gick gavs familjerna många olika förslag på vad de kunde göra för att leva mer hållbart i sin vardag och här kommer ett axplock på vad de valde att göra: Köper mer ekologisk och närproducerad mat. Börjat ställa krav i butiken om de inte har de varor som ni vill ha. Tänker på att inte konsumera mer än vad vi behöver. Åker mer buss och cykel. Bytt till lågenergilampor. Använder torktumlaren mycket mindre. Nyisolering av fönster, temperatursänkning, släcka lampor i rum vi inte befinner oss i. Kokar med lock. Stänger av digitalboxen. Duscha kortare tid. Sänker effekten på bergvärmepumpen. Installerat luft/luft/värmepump. Säkrat om från 20 A till 16 ampere. Isolerat vinden Försökt att minska användningen av varmvatten. Funderat på solpaneler och solceller, minskat bilåkande, mer buss, mer buss och tåg, mindre bensin, mer etanol, använda basvaror/råvaror mer i matlagningen, bättre sortering av återvinning - mer blir sorterat. Ytterligare experimenterat med belysningen. Bytt till snålspolande toaletter. Fått alla barnen medvetna och delaktiga i stand-by hanteringen. Avslagen värmepump under sommaren. Test av LED-spot-light. Investerat i ny kyl och frys. Använder torktumlaren endast i nödfall. Monterat termostater på alla element(fjärrvärme). Försöker att inventera eldrivna apparater/maskiner för att bli medveten om dess kostnader - och kanske ändra användningen av dem. Varmkomposterar på ett mera strukturerat sätt, överhuvudtaget ser till redan vid inköp på återvinningsbiten. Stänger vi av datorn, skärm och annat via kombinationsskarvdosa så att allt stängs helt av. Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer? I vår utvärdering ställdes frågan: Vad har er medverkan i Hållbara familjer inneburit/betytt för er? Det kom in både konkreta svar men även lite längre kommentarer från en del av familjerna. Konkreta svar Det var en trevlig och lärorik upplevelse. Jätteroligt, utvecklande, inspirerande. Det var positivt, bra att få tips hur man spar in på el och andra saker. Bra! Jättekul, vi har lärt oss mycket. Det var ett startskott för mig och i börja tänka. Hur vi på enkla sätt i vår vardag kunde bli mer miljömedveten inte bara i mat. Även hur jag kunde förmedla till kamrater/arbetskamrater om

12 12 ekologiskt/ närodlade matvaror om varför vi ska välja det. Kul och inspirerande, tankeväckande och kunskapsbringande. Som jättebra, att genom olika mötesforum och dialogmöjligheter få knöa in ert budskap och att slippa tjata själv. Vi hade en genomgående positiv upplevelse med bra föreläsningar och ett bra upplägg. Det kunde vara lite svårt att hinna vara med på allt men det mesta kunde vi ändå vara med på. Att träffa andra hållbara familjer Stolthet över att faktiskt försöka vara en del av lösningen på klimatproblemet! Ökad motivation att göra det "lilla" vi kan! Kommentarer Familjen Zetterholm Tack för givande år. Intresset har ökat och vi är mer intresserade nu än när vi började. För egen del uppfyllde projektet mer än väl syftet. Mitt mål med att delta var för att få de övriga i min familj att tänka mer i miljötankar och att få dem att tända till. Störst effekt märker jag på mina barn, de tänker annorlunda nu inte minst matbiten, att tänka klimatsmart, miljötankar i stort. Familjen Hellstrand Vi tycker det har varit roligt och lärorikt. Mycket nytta av många tips i vardagen. Glada att vi varit med! Familjen Nordsell Att låta klimatsmart genomsyra vardagen har bidragit till hela gruppens goda resultat, KUL! Ingen kan göra allt men alla kan göra något gillar vi! Familjen Wallinder Ett roligt och givande år som inspirerar att fortsätta på samma spår! Familjen Hammarstrand Projektet borde vara på flera år för det är först nu man börjar komma igång och se resultat. Ser gärna att det blir en slags uppföljning om ett år. Informationskanaler I första hand se vi familjerna som de största informationskanalerna. Genom dem har vi nått ut till deras arbetsplatser, skolor, släkt och vänner. Vi har använt oss av stadstavlorna i Gävle, gjort reklam i stadsbussarna och på webbplatser som goodliving.nu, genom medlemstidningar och i dagstidningar där vi annonserat efter familjerna. Hållbara familjer har även fått ett stort medialt intresse. Uppmärksamhet kring Hållbara familjer Media Dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad Under det år som gått har dagstidningarna i Gävle visat stort intresse av projektet. Redan i början vid sökandet efter familjerna väcktes intresset och tidningarna har bidragit till att projektet har blivit synligt för många gävlebor. Vid de flesta tematräffar har media varit på plats och det har blivit många artiklar och ofta helsidor och dubbeluppslag. Totalt har det varit 20 artiklar i Gefle Dagblad och i Arbetarbladet.

13 13 Andra tidningar Hållbara familjer har medverkat i Tidningen Gävle två gånger, i Good Living, i Gästrike Återvinnares medlemstidning Ren information, i tidningen Stadsbyggnad och i årsredovisningen för Gävle Energi. Gavle.se Hållbara familjer har visats som nyhet på gavle.se. Högskolan Under året har två B-uppsatser gjorts med koppling till Hållbara familjer. Hälsopedagogprogrammet: Motivation till miljöengagemang. Vad är det som motiverar individen till att vilja göra miljövänliga val? Dataingenjörsprogrammet: Footprint 2008 Hur kan man på bästa möjliga sätt skapa medvetenhet om de koldioxidutsläpp man som människa gör varje vecka, samt beräkna dessa utsläpp? De utvecklade ett program där man som användare kan lägga till vad man har ätit, hur man har transporterat sig, i vilken mån man har sopsorterat samt hur mycket elektricitet man har förbrukat. Programmet kallades FootPrint. Ringar på vattnet Tanken med Hållbara familjer är att deras medverkan ska ge ringar på vattnet och bland annat har vi sett följande: Sparsam körning utbildning för anställda på en av familjerna arbetsplatser, Älvkarleby Hus Återvinningskassar har delats ut till 5 av familjernas arbetsplatser Energijakt på pensionat arbetsplats för en familjemedlem Gavle Central Konferens har hyrt deras lokaler och efterfrågat ekologisk fika, det har lett till att de vill miljöcertifiera sig efter att vi varit där Gävle Energi bjöds in till Lantmäteriet av familj som arbetar där Hållbara familjer besökte gymnasieklasser på Polhemsskolan Hållbara familjer deltog i Gästrikeloppet under Europeiska Trafikantveckan

14 14 Ekonomi i pengar och i tid Vi har gjort en sammanställning över hur mycket kostnader det varit kring projektet det varit plus hur mycket tid projektgruppen totalt lagt ner. Kostnad i kronor Total kostnad för projektet förutom arbetstid: kr Webbenkäter Hyra lokaler Annonsering dagstidningar Framtagande av layout Hållbar VarDag-kassar (marknadsföring) Uppbyggnad av hemsida Föreläsare Konsult Hushållningssällskapet Fika Give a ways i form av busskort, även kallat värdekort, Sparsam körning-utbildningar, energimätare, hälsotest, återvinningskassar, Gävle Energis Elsparbok, grenuttag, ficklampa, lågenergilampor, bad och biobiljetter. ISA-utrustning, ISA står för Intelligent hastighetsanpassning, bekostades av Vägverket Region Mitt. Nedlagd arbetstid Total tid för projektets första år: 1120 h = 28 arbetsveckor Förutom den tid som lades ner på de träffar projektgruppen hade med familjerna möttes projektgruppen separat. Innan projektet startades upp träffades projektgruppen från lunch till lunch för att planera upplägg. Under året har projektgruppen sedan träffats regelbundet, cirka en gång per månad för planering och alltid en timme innan tematräffarnas start. Efter cirka ett halvår gjordes en halvtidsutvärdering och efter det första årets utgång användes en heldag för utvärdering. Projektledare 400 h. Projektledaren har under året lagt tid på följande: Tid för planering av upplägg Förberedelse för möten med arbetsgrupp och familjer Möten kvällstid Arbete med webben Arbete med nyhetsbrev Pressinbjudningar Planering av innehåll webbenkäter Energi 300 h uppdelat på tre personer.

15 15 Återvinning 110 h uppdelat på två personer. Mat För området Mat anlitades en konsult från Hushållningssällskapet 30 h och projektledaren bidrog också med 30 h, totalt 60 h. Resor 250 h uppdelat på en person. Samarbetspartners Gävle Energi Gästrike Återvinnare Bygg och Miljö Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Gävle Stadshus restaurang Sodexo Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan Högskolan i Gävle Fjärran höjder Bil- och cykelhandlarna i Gävle Hushållningssällskapet X-Trafik Swebus Bondenära Berglunds Bageri Vägverket Region Mitt Hemlingbystugan Gävle Central konferens Framgångsfaktorer Samverkanspartners Medieintresse Engagerade familjer Uppföljning av (o) vanorna Användande av webbenkäter vilket vi tjänat mycket tid på Ringar på vattnet

16 16 Erfarenheter till förbättringar Vi kommer under nästa omgång inte dela upp familjerna i områdesgrupper utan familjerna får ta del av alla områden. Nyhetsbrev blev inte gjorda som planerat, vilket berodde på dels tidsbrist men även problem med den fil som vi använde för nyhetsbrevet. Nästa omgång behöver vi se vilka nya informationskanaler vi kan använda. Våra inspiratörer Karlstad Miljövardag Kalmar Klimatpiloterna Våra familjers engagemang

17 Bilaga 1 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn (vx), (dir) Mobil

18 Sid 2 (6) Bakgrund Hållbara familjer är en av flera aktiviteter som ingår i Hållbar VarDag i Gävle. Hållbar VarDag i Gävle är ett samlat begrepp hur Gävle arbetar med ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling och som vänder sig mot gävleborna. Avsikten är att genom samverkan, delaktighet och erfarenhetsutbyte visa att varje enskild individs insats har betydelse och är nödvändigt för att skapa ett hållbart Gävle. Hållbar VarDag i Gävle omfattar idag fyra områden: Energi, Mat, Transporter och Återvinning och innehåller fyra aktiviteter. Tanken är att Hållbar VarDag i Gävle ska vidareutvecklas för att senare omfatta fler områden och aktiviteter. Hållbart resande - en samverkansprocess mellan Kommunledningskontoret, Tekniska kontoret och Vägverket Region Mitt för att påverka attityder och beteende kopplat till hållbart resande. Interna utbildningar Hållbar VarDag utbildning för Gävle kommuns anställda. Ett samarbete mellan Gästrike Återvinnare, Gävle Energi, Sodexho AB och Gävle kommun. Hållbara inköp av ekologiska och närodlade produkter bland gävleborna öka andelen ekologiska produkter genom att ställa miljökrav vid upphandlingar som kommunen gör samt utbilda och informera Gävleborna om varför det har betydelse att välja ekologiska och närodlade produkter. Hållbara familjer - Hållbara familjer innebär ett konkret sätt att visa gävleborna att det går att förändra beteenden och attityder i sin vardag. Vi människor behöver kontinuerligt bli påminda om att det vi gör har betydelse och har påverkan på vår miljö. Genom Hållbara familjer kommer vi att marknadsföra och visa på möjligheter att det går att påverka till det positiva genom att förändra våra levnadsvanor i vår vardag. Hållbara familjer arbetar efter mottot: Ingen kan inte göra allt men alla kan göra lite. Mål Målet med Hållbara familjer i Gävle är att gävleborna ska minska energiförbrukningen och öka andelen förnyelsebar energi, minska fossila koldioxidutsläpp samt öka inköp av ekologiska och närodlade produkter i Gävle kommun. Riktlinjer är Gävle kommuns lokala miljömål.

19 Sid 3 (6) Syfte Syftet med Hållbara familjer är att visa att medborgare i hemmiljö och vardag med enkla medel kan minska miljöpåverkan och konsumtion samt förbättra ekonomin och hälsan. Med denna kunskap kan medborgare, företag och organisationer agera och inspireras till att göra smarta och långsiktiga val för en hållbar utveckling. Målgrupp Målgrupp för Hållbara familjer är familjemedlemmar samt deras kontaktnät. Barn Ungdomar Vuxna Äldre Företag, organisationer Idrottsföreningar Skolor Områden Hållbara familjer i Gävle omfattar fyra områden: Energi Mat Transporter Återvinning Organisation Processgrupp: Gävle Energi Gästrike Återvinnare Tekniska kontoret Bygg och miljö Kommunledningskontoret Processledare är Hållbarhetsutvecklare, Kommunledningskontoret Samverkan Samverkan kommer att ske på bred front med många aktörer utöver dem som medverkar i processgruppen, inledningsvis är tänkta samverkanspartners:

20 Sid 4 (6) Gävle kommuns övriga förvaltningar samt kommunens folkhälsosamordnare och områdesutvecklare, Gavlegårdarna, X-Trafik, Gävle Dala Energikontor, Miljötinget, Sodexho AB, X-MaTs, Studieförbund, EMC-Ekologiskt marknadscentrum, Vägverket Region Mitt, Hyresgästföreningen, Länsstyrelsen, Landstinget Gävleborg, NTF, cykel- och bilhandlare och Hushållningssällskapet. Metod och Upplägg Cirka 25 familjer/år kommer under tre år att få lära sig leva lite mer miljö- och klimatvänligt. Familjerna får välja fokusområde att arbeta kring och de kommer under året att få regelbundet stöd och vägledning genom föreläsningar, studiebesök och erfarenhetsutbyten med andra deltagande familjer. Alla familjer får göra en nulägesbeskrivning över deras vanor, förbrukning och konsumtion inom respektive område och vi kommer kontinuerligt att följa upp och presentera resultaten genom flera informationskanaler. Familjesammansättning och boendeform bland medverkande familjer ska vara varierande, det vill säga att både villaägare och lägenhetsinnehavare, glesbygd och tätort, samt alla typer av hushåll medverkar. Möten Tanken är att vi ska ha cirka fem gemensamma möten och 5 enskilda möten. På de gemensamma mötena har vi föreläsningar och delar med oss av våra erfarenheter. Till alla gemensamma möten föreslås att media bjuds in. På de enskilda mötena är det viktigt att lära känna varandra och ge utrymme för ett dela erfarenheter samt mer ingående prata kring respektive område. Genom familjerna är det tänkt att nå ut till barnens skolor, föräldrars arbetsplatser och mor- och farföräldrars nätverk. Första omgången Hållbara familjer beräknas starta i september Informationskanaler Hemsida Nyhetsbrev per e-post i första hand Lokala dagstidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet är intresserade att följa familjer på nära håll TV SVT eventuellt göra en dokumentär om Hållbara familjer Radio intervjua medverkande familjemedlemmar? Familjernas kontaktnät Uppföljning och Indikatorer Uppföljning är den viktigaste delen i Hållbara familjer och vi följer de förändringar som sker inom familjerna under det år de medverkar.

21 Sid 5 (6) Koldioxid, ekonomi, hälsa och hur familjer upplever att medverka i projektet är nyckelindikatorer. Samtliga familjer kommer att få göra en nulägesbeskrivning av följande: Hälsotest för de som vill och då mäta bland annat syreupptagning och vikt. Elförbrukning i kostnad och watt och om det är grön eller vanlig el Uppvärmningskostnad och vilken energikälla Räkna lampor Checklista Vad sopsorterar ni dag? Antal bilar i hushållet Förbrukning per bil Miljöbil? Körda mil Kostnad per bil Avstånd arbete/skola Hur långt till affär som handlas mest i På en skala, hur mycket: Gång Cykling Kollektivt resande På en skala, hur mycket: Ekonomi Inhandling miljömärkta produkter Inhandling ekologiska produkter Handlar i närmaste mataffär eller i köpcentrum? Under de tre år som är planerade går medverkande organisationer i projektgrupp och samverkanspartners in med arbetstid och erbjudanden till medverkande familjer. För marknadsföring och utåtriktade aktiviteter har medel från Särskilda utvecklings insatser, Gävle kommun tilldelats: kr kr kr 2011 Har inte behandlats än Årligen avsätts förutom ovanstående cirka kr från Övergripande planering.

22 Sid 6 (6) Tidsplan 25 familjer/år under tre års tid, med start september 2008 och avslut september Projektgrupp och samverkanspartners träffas löpande. Tid Aktivitet Maj-juni 2008 Söka familjer Omgång 1 Augusti 2008 Augusti 2008 Välja ut familjer Meddela familjer September 2008 Kick-off Omgång 1 September -oktober 2008 Löpande under året Var tredje månad Nulägesbeskrivning i respektive familj Möten, förläsningar, erfarenhetsutbyte, cirka 5 gemensamma möten och 5 möten med respektive område Uppföljning av genomförda aktiviteter inom respektive familj Maj-juni 2009 Söka familjer Omgång 2 Augusti 2009 Augusti 2009 Välja ut familjer Meddela familjer September 2009 Avslut Omgång 1 September 2009 Kick-off Omgång 2 Oktober-november 2009 Utvärdering Omgång 1 Löpande under året Var tredje månad Maj-juni 2010 Söka familjer Omgång 3 Augusti 2010 Augusti 2010 Möten, förläsningar, erfarenhetsutbyte, cirka 5 gemensamma möten och 5 möten med respektive område Uppföljning av genomförda aktiviteter inom respektive familj Välja ut familjer Meddela familjer September 2010 Avslut Omgång 2 September 2010 Kick-off Omgång 3 Oktober-november 2010 Utvärdering Omgång 2 Löpande under året Var tredje månad Möten, förläsningar, erfarenhetsutbyte, cirka 5 gemensamma möten och 5 möten med respektive område Uppföljning av genomförda aktiviteter inom respektive familj September 2011 Avslut Omgång 3 Oktober-november 2011 Utvärdering

23 Bilaga 2 Sida 1 av Hållbara Familjer - Utgångsläget För de familjer som medverkar i projektet från sep 2008 till sep 2009 *= obligatorisk fråga Bakgrundsdata *1. Vilken familj är ni? Välj nedan *2. Vilken grupp tillhör ni? Energi Återvinning Resor Mat Förväntningar Välj ETT svar *3. Er viktigaste förväntning att vara med i Hållbara Familjer? Här kan ni markera ett eller flera svarsalternativ - men max 4! Ökad medvetenhet Minska miljöbelastning Stöd utifrån våra behov Utbildning Spara pengar Minska koldioxidutsläpp Miljöambassadörer Bättre hälsa Annat, nämligen: Samtliga familjer ska i detta läge - Utgångsläget - besvara samtliga nedanstående frågor!! Energi *4. Föregående års förbrukning av hushållsel, i kwh? Mer än 6000, nämligen totalt: *5. Har ni miljömärkt el? Ja Nej *6. Energikälla för uppvärmning? Här kan ni markera ett eller flera svarsalternativ! El Olja Fjärrvärme Välj ETT svar

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

FRÅN UR FORM TILL I TRIM

FRÅN UR FORM TILL I TRIM FRÅN UR FORM TILL I TRIM EN RESA PÅ 365 DAGAR Johan Nordström Från ur form till i trim 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITELL SIDA INLEDNING 3 RESULTAT 8 HÖGT OCH LÅGT 9 KRÖNIKOR 18 UTVALDA BLOGGINLÄGG 34 RECEPT

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

föreläsare i Dalarna

föreläsare i Dalarna Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning föreläsare i Dalarna Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer