Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010"

Transkript

1 1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Genomförande Hållbara familjer Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle...4 Marknadsföring för nya familjer...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Upplägg träffar och studiebesök...5 Kick-off...5 Grundutbildning Hållbara familjer...5 Tematräff Återvinning och Energi...5 Klimatsmart julbord...5 Hemma hos besök - Energideklaration...5 Tematräff Medveten konsumtion...5 Tematräff Cykel...6 Tematräff Mat Diléns Saluhall...6 Tematräff erfarenhetsutbyte, Vad har vi lärt oss under året?...6 Skördefest i början på september...6 Utbildning Sparsam körning...6 Föredrag Tillsatser i maten är farligare än du tror...6 Studiebesök Mullbacka...6 Studiebesök Duvbacken...6 Antal deltagare på träffarna...6 Uppdrag...6 Uppdrag 1 Utgångsläge...6 Uppdrag 2 Sopvägning...6 Uppdrag 3 Se över energiförbrukningen i hemmet...7 Uppdrag 4 Konsumtionsstopp...7 Uppdrag 5 Cykelutmaning...7 Uppdrag 6 Slutläge...7 Bonusuppdrag ISA och Testresenärer kollektivtrafik...7 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge...8 Resultat slutläge...8 Vilka åtgärder genomförde familjerna?...8 Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer?...9 Informationskanaler...9 Uppmärksamhet kring Hållbara familjer i media...9 Ekonomi i pengar och i tid...9 Kostnad i kronor...9 Nedlagd arbetstid...10 Samarbetspartners...10 Framgångsfaktorer...11 Våra inspiratörer...11 Bilaga 1 Fotalbum familjerna Bilaga 2 Utgångsläge Bilaga 3 Slutläge

3 3 Sammanfattning Det andra året med Hållbara familjer har genomförts! Andra omgången började september 2009 och avslutades september Tillsammans med Gävle Energi, Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten har Gävle kommun under den andra omgången under ett års tid coachat 27 gävlefamiljer att leva mer miljövänligt i sin vardag, Hållbara familjer. Hållbara familjer ingår i ett koncept som kallas Hållbar VarDag i Gävle. Hållbar VarDag i Gävle och Hållbara familjer handlar om att visa att som miljömedveten i dag behöver man inte leva stenåldersliv och att det inte krävs så stora omställningar för att behålla en bra livskvalité och ändå gynna miljön. Hållbara familjer planeras pågå under tre års tid i tre omgångar med nya familjer varje år. Första året kunde ses om en testomgång för att sedan under de två andra åren vidareutveckla upplägget. Målsättningen med Hållbara familjer är att familjerna minskar konsumtionen och börjar tänka i nya banor kring de fyra områdena Energi, Mat, Transporter och Återvinning. Vi har valt att inte sätta mätbara mål men för att motivera familjerna och för att se om coachningen gett resultat har vi mätt bland annat förändringar i förbrukad koldioxid, minskad energianvändning och minskat bilåkande. För att få den kunskapen har familjerna fyllt i vad som kallas Utgångsläge innan de påbörjade sin medverkan i Hållbara familjer och vad som kallas Slutläge efter projektet. Den stora skillnaden mellan årets omgång och den första var att familjerna i den andra omgången inte fick välja fokusområde utan fick ta del av samtliga områden. Den förändringen valdes att göra utifrån önskemål av familjerna som deltog första omgången och det har visat sig mycket lyckat. Under det år familjerna medverkat har de träffats cirka en gång per månad, totalt 14 sammankomster, och de har då lyssnat på föreläsningar, varit på studiebesök, fått olika uppdrag att genomföra, lagat mat tillsammans och bytt erfarenheter med varandra. Efter året som gått kunde vi genom det Utgångsläge och Slutläge som familjerna rapporterat in se att familjernas medverkan i Hållbara familjer har gjort skillnad även under den andra omgången! Familjerna hade lyckats att förändra sina vanor inom alla de områden som vi arbetar med. Genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag har de gemensamt under året som gått bland annat: Minskat bilåkandet med 15 % 22 % av hushållen äger idag inte längre någon bil Minskat bränsleförbrukningen med 21 % Totala elförbrukningen minskat med 7 % Total uppvärmningen minskat med 10 % 68 % av hushållen har idag miljömärkt energi Ökat antal lågenergilampor med 23 % Ökat inköpen av ekologiska och närproducerade produkter med 35 % I dag sorterar familjerna i princip allt avfall I början av oktober 2010 påbörjade 17 nya gävlefamiljer sin resa att lära sig leva mer miljövänligt i sin vardag. Slutligen vill vi tacka för det breda samarbetet med företag och organisationer i Gävle och engagemanget från våra familjer.

4 4 Genomförande Hållbara familjer Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle Representanter från Gävle Energi, Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten, Gävles Energi och klimatrådgivare, Bygg och Miljö, Processledare Hållbart resande, tekniska kontoret och Hållbarhetsutvecklare, Gävle kommun. Marknadsföring för nya familjer Under försommaren annonserade vi i Gävletidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet samt på skärmarna i stadsbussarna efter familjer. Anmälan gjordes på vår hemsida. Medverkande familjer totalt barn och vuxna 39 familjer anmälde sig och vi tackade ja till samtliga. Inför uppstarten var det 34 familjer som bekräftat att de skulle delta och medverka att delta men 7 familjer hoppade av innan uppstart av anledningar som tidsbrist och ändrade familj eller arbetsförhållanden. 27 familjer deltog slutligen och de har mer eller mindre följt med under hela resan. Totalt 90 familjemedlemmar medverkade i projekt, 44 vuxna och 46 barn. Familjernas sammansättning varierade från ensamstående till flerbarnsfamiljer. Deras boende var spritt över Gävle, se karta.

5 5 Upplägg träffar och studiebesök Familjerna träffades cirka en gång i månaden. Däremellan gjorde vi studiebesök. Vi startade alltid upp med fika för att alla skulle hinna komma till föreläsningarna/diskussionerna samt de flesta var hungriga när de kom. Vi bjöd då på matigare smörgås och frukt. Nytt för året var att vi även erbjöd barnvakt för barnen som då hade aktiviteter för barnen som film, målning och spel, ibland kopplat till det ämne som de vuxna skulle diskutera. Träffarna var cirka 2,5timmar långa och började oftast kl. 17:30-20:00. Totalt hade vi på 14 gemensamma träffar och studiebesök. Under året erbjöd vi även familjerna så kallade bonusarrangemang. Bonusarrangemang var föredrag och annat som inte vi stod som arrangörer för men gärna ville att familjerna skulle få kännedom av. Vi har genomfört följande träffar och studiebesök. Kick-off Vi startade upp Hållbara familjer i september på Förvaltningshuset med en Kick-off och över 90 vuxna och barn deltog. Förutom familjerna deltog även personer som är inblandade i projektet på olika sätt. Vi bjöd på ekologisk soppa och teatern Typ Coolt av Lättings, skrev avtal med alla familjerna och fotograferade familjerna till ett familjealbum, se bilaga 1, Fotoalbum. Familjerna fick även information om att de skulle fylla i en webbenkät kallad Utgångsläge, se bilaga Utgångsläge. Grundutbildning Hållbara familjer En grundutbildning hur vi kan minska vår miljöpåverkan inom de områden vi punktmarkerar: Återvinning, Energi, Mat och Resor. De kortar föredragen genomfördes av oss som ska coacha familjerna under året. Tematräff Återvinning och Energi Lena Öman, Gästrike Återvinnare berättade om varför och ur vi ska sopsortera och Mats Mattsson, Energikonsult, gav exempel på hur vi kan minska vår energiförbrukning i vardagen. Klimatsmart julbord Utvalda familjer lagade ett ekologiskt julbord i Stadshusets restaurang och bjöd övriga hållbara familjer. Hemma hos besök - Energideklaration Vi lottade ut en gratis energideklaration bland familjerna och den familj som vann fick ett hemma hos besök av de övriga familjerna. De fick då gå runt i huset och följa en energikonsult med värmekamera som uppmärksammade energiläckage och genomförde en energideklaration. Tematräff Medveten konsumtion Högskolan i Gävle och en familj från den första årskullen i hållbara familjer inspirerade familjerna till att bli mer medvetna konsumenter. I anslutning till tematräffen hade vi Konsumtionsstopp under två veckor.

6 6 Tematräff Cykel En föreläsningskväll med mycket lokal prägel och då vi gav samlad bild över vad som sker kring cykling i Gävle, Gustavs Lorentz, gymnasielärare och cykelentusiast från Uppsala, inspirerade med sina berättelser varför han ser cykeln som sitt sätt att rädda världen. Tematräff Mat Diléns Saluhall De hållbara familjerna bjöds på en middag gjord på närproducerade och ekologiska matvaror. De fick även träffa butikschefen och ägaren Mikael Dilén och Gästrikebönder som berättade om deras filosofi och arbete samt styckaren Nils Dilén som berättade om vad som krävs för att få ett smakrikt och mört kött. Ett samarbete med Diléns Saluhall. Tematräff erfarenhetsutbyte, Vad har vi lärt oss under året? I augusti träffades familjerna för att göra en snabb resumé vad som hänt under det år som gått. Familjerna satt då i grupper och tog upp vad de ansåg vara intressant att prata om. Skördefest i början på september Som avslutning bjöd vi in familjerna till en Skördefest i Hemlingby där vi skördade de framgångar projektet lett till, det vill säga de förändringar familjerna gjort. Vi hade tipsrunda, testade elbil, barnen fick en åktur med Hästen Berta, delade ut diplom och åt en ekologisk och närproducerad lunch. Utbildning Sparsam körning Hållbara familjer utbildades i Sparsam körning, både teoretiskt och praktiskt för att bli mer miljövänliga bilister. Ett samarbete med Bilmetro, Gävle. Föredrag Tillsatser i maten är farligare än du tror Tidigare och pågående Hållbara familjer bjöds in för att lyssna på Tommy Svensson, författare till handbok för den Kräsne konsumenten. Ett samarbete med Studiefrämjandet. Studiebesök Mullbacka Vi besökte Gästrike Återvinnares kompostanläggning. Studiebesök Duvbacken Vi besökte Gästrike Vattens reningsverk. Antal deltagare på träffarna I snitt låg antalet deltagare cirka 40 deltagare per träff i snitt. Uppdrag Familjerna fick 6 uppdrag under året. Uppdrag 1 Utgångsläge För att vi ska se om familjernas medverkan i Hållbara familjer leder till förändringar fyllde alla medverkande familjer i vad vi kallar ett Utgångsläge, se bilaga 2. Det är det första uppdraget i Hållbara familjer och svaren på frågorna lämnas på vår hemsida.

7 7 Uppdrag 2 Sopvägning I det här uppdraget vägde familjerna sitt avfall och förpackningar under två veckor. uppdraget vägs avfall och förpackningar av brännbart (soppåsen där allt läggs som inte kan sopsorteras), komposterbart, papper, tidningar, glas, plast och metall. Utifrån resultatet räknade vi sedan ut hur mycket koldioxid som sparas genom återvinning av avfall och förpackningar. Vi gjorde även en uppföljning under våren efter Uppdrag Konsumtionstopp. Den visade att familjerna hade minskat sin sopmängd per familj från i snitt 46 kg/månad till 43 kg/månad. Om alla familjer bibehåller sin minskning innebär det en minskning på nästan ett ton under ett år. Uppdrag 3 Se över energiförbrukning i hemmet Uppdraget var uppdelat i två delar: 1. Vilka är era 5 värsta Energislukare? Familjerna lånade energimätare för att kartlägga hur mycket el olika apparater i hemmet drar. De fick sedan redovisa vilka 5 apparater som slukade mest energi. 2. Energieffektivisering Det finns många sätt att energieffektivisera där hemma, både när det gäller värme, vatten och el. Vi samlade 10 olika tips och uppdraget för familjerna var att testa och utvärdera minst 7 av dessa. Uppdrag 4 Konsumtionsstopp Uppdrag Konsumtionsstopp innebar att familjerna i första hand avstod från att handla annat än mat och förbrukningsvaror under två sammanhängande veckor. Som förbrukningsvaror räknades dagstidningar, hyra, mat, renlighetsprodukter osv. Familjerna fick själva komma överens om var gränsen går. Vi bad dem ställa sig frågan: Om inköpet de tänker göra är ett behov eller om det bara är ett begär. Uppdrag 5 Cykelutmaning Varje år genom för Gävle kommun Gävle Cykelutmaning och uppdraget för familjerna var att delta i den utmaningen. De utrustades med cykeldatorer, ryggsäckar och annat som morötter. Uppdrag 6 Slutläge För att ta reda på om familjernas medverkan i Hållbara familjer lett till förändringar fyllde alla medverkande familjer i vad vi kallade ett Slutläge, se bilaga. Det var familjerna sista uppdrag. Resultat kan ni ta del av under Resultat mätningar. Bonusuppdrag ISA och Testresenärer kollektivtrafik 7 familjer fick möjlighet att prova ISA, ISA står för Intelligent anpassning av hastigheten. Det är en dosa som installeras i bilen som är uppkopplad till vägdatabasen. Om bilen inte håller den hastighet som gäller på den väg den befinner sig på ger dosan ifrån sig en signal. Ett effektivt sätt att minska hastigheten och därmed minska bränsleförbrukningen. Familjerna fick chansen att prova kollektivtrafiken i länet. De fick ett resekort, tankat med 400 kr, som gäller i Gävleborgs län med X-trafiks bussar och X-tåget.

8 8 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge Vid projektets början och slut fyllde samtliga familjer i webbenkäter som vi valt att kalla för Utgångsläge och Slutläge. Vi valde att använda webbenkäter för att undvika pappersanvändande samt att förenkla sammanställningen av de resultat som rapporterades in. Utgångsläget visar vilka vanor, förbrukning och konsumtion familjerna har inom respektive område innan projektet. Slutläget visar om familjerna har gjort förändringar inom respektive område. Resultat slutläge Vi har gjort en sammanställning av slutläget och genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag har familjerna: Minskat bilåkandet med 15 % Minskat antal bilar i hushållen, från 16 % till att 22 % av hushållen äger idag inte längre någon bil Minskat bränsleförbrukningen med 21 % Minskat den totala elförbrukningen med 7 % Minskat den totala uppvärmningen med 10 % Ökat antal lågenergilampor med 23 % Ökat inköpen av ekologiska och närproducerade produkter med 35 % I dag sorterar familjerna i princip allt avfall 63 % av hushållen har idag miljömärkt el, där skedde inte någon förändring Vilka åtgärder genomförde familjerna? Under året som gick fick familjerna många olika förslag på vad de kunde göra för att leva mer hållbart i sin vardag och här kommer ett axplock på vad de tagit till sig: Köper mer ekologisk och närproducerad mat. Börjat ställa krav i butiken om de inte har de varor som ni vill ha. Tänker på att inte konsumera mer än vad vi behöver. Åker mer buss och cykel. Bytt till lågenergilampor. Använder torktumlaren mycket mindre. Nyisolering av fönster, temperatursänkning, släcka lampor i rum vi inte befinner oss i. Kokar med lock. Stänger av digitalboxen. Duscha kortare tid. Sänker effekten på bergvärmepumpen. Installerat luft/luft/värmepump. Säkrat om från 20 A till 16 ampere. Isolerat vinden. Försökt att minska användningen av varmvatten. Funderat på solpaneler och solceller, minskat bilåkande, mer buss, mer buss och tåg, mindre bensin, mer etanol, använda basvaror/råvaror mer i matlagningen, bättre sortering av återvinning - mer blir sorterat. Ytterligare experimenterat med belysningen. Bytt till snålspolande toaletter. Fått alla barnen medvetna och delaktiga i stand-by hanteringen.

9 9 Avslagen värmepump under sommaren. Test av LED-spot-light. Investerat i ny kyl och frys. Använder torktumlaren endast i nödfall. Monterat termostater på alla element(fjärrvärme). Försöker att inventera eldrivna apparater/maskiner för att bli medveten om dess kostnader - och kanske ändra användningen av dem. Varmkomposterar på ett mera strukturerat sätt, överhuvudtaget ser till redan vid inköp på återvinningsbiten. Stänger vi av datorn, skärm och annat via kombinationsskarvdosa så att allt stängs helt av. Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer? I vår utvärdering ställdes frågan: Vad har er medverkan i Hållbara familjer inneburit/betytt för er? Det kom in både konkreta svar men även lite längre kommentarer från en del av familjerna. Informationskanaler I första hand ser vi familjerna som de största informationskanalerna. Genom dem har vi nått ut till deras arbetsplatser, skolor, släkt och vänner. Vi har använt oss av stadstavlorna i Gävle, gjort reklam i stadsbussarna och på webbplatser som vår egen hemsida genom medlemstidningar och i dagstidningar där vi annonserat efter familjerna. Hållbara familjer har även fått ett stort medialt intresse. Uppmärksamhet kring Hållbara familjer i media Dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad Dagstidningarna i Gävle visat stort intresse av projektet och tidningarna har bidragit till att projektet har blivit synligt för många gävlebor. Vid de flesta träffar har media varit på plats. Totalt har det varit 8 artiklar i Gefle Dagblad och i Arbetarbladet. Tidningarna har även tagit kontakt med familjerna för undersökningar och artiklar om andra ämnen som kan kopplas till hushåll. Bland annat inför riksdagsvalet gjordes ett stort reportage om en av familjerna. TV4 Hållbara familjer har medverkat i TV4 vid 3 tillfällen. Vid Kick-offen, vid Energideklarationen hemma hos familjen Pettersson Ågren, och vid tematräffen om Cykel. Ekonomi i pengar och i tid Vi har gjort en sammanställning över hur mycket kostnader det varit kring projektet det varit plus hur mycket tid projektgruppen totalt lagt ner. Kostnad i kronor Total kostnad för projektet förutom arbetstid kr: Hyra lokaler Annonsering lokalstidningar Hållbar VarDag-kassar (marknadsföring) Föreläsare

10 10 Fika och middagar Give a ways i form av värdekort, även kallat reskassa, Sparsam körning-utbildningar, energimätare, vågar, energideklaration, återvinningskassar, Gävle Energis Elsparbok, grenuttag, ficklampa, lågenergilampor, ryggsäckar, bad och biobiljetter. ISA-utrustning, ISA står för Intelligent hastighetsanpassning, bekostades av Trafikverket. Nedlagd arbetstid Det har varit en stor skillnad i nedlagd arbetstid för projektgruppen år 2. Den beräknade arbetstiden är en uppskattning. Förutom den tid som lades ner på de träffar projektgruppen hade med familjerna möttes projektgruppen under året cirka en gång per månad för planering och alltid en timme innan tematräffarnas start. Efter cirka ett halvår gjordes en halvtidsutvärdering och efter det andra årets utgång användes en heldag för utvärdering. Projektledare 30 % av tjänst Projektledaren har under året lagt tid på följande: Tid för planering av upplägg Förberedelse för möten med projektgrupp och familjer Möten kvällstid Arbete med webben Pressinbjudningar Planering av innehåll webbenkäter Energi Uppskattat arbetstid: 100 h uppdelat på två personer. Återvinning 50 h uppdelat på en person. Mat För området Mat har vi lyft ekologiskt och närproducerat vid varje träff vi haft med familjerna genom att bjuda på ekologisk och närproducerad mat vilket gör det svårt att beräkna arbetstid. Projektledaren har bidragit med 10 h. Resor 75 h uppdelat på en person. Samarbetspartners Gävle Energi Gästrike Återvinnare Bygg och Miljö Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Gävle Stadshus restaurang

11 11 Sodexo Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan Högskolan i Gävle Fjärran höjder Bil- och cykelhandlarna i Gävle X-Trafik Swebus Diléns Saluhall Berglunds Bageri Trafikverket Hemlingbystugan Gävle Central konferens Framgångsfaktorer Samverkanspartners Medieintresse Engagerade familjer Uppföljning av (o) vanorna Användande av webbenkäter vilket vi tjänat mycket tid på Våra inspiratörer Karlstad Miljövardag Kalmar Klimatpiloterna Våra familjers engagemang

12 Fotoalbum Hållbara familjer

13 Varför ville just ni delta i projektet Hållbar VarDag i Gävle?

14 Familjen Forsberg Vi jobbar för att leva så miljövänligt som möjligt men kunskapen sätter ofta stopp. I vårt informationssamhälle känns det som om det är svårt att veta vad som är rätt och fel när källorna är så många. Framför allt vill vi bli bättre inom energi och matbitarna. Familjen Ageborn Vi är motiverade att leva så miljöriktigt som möjligt. Genom att delta i Hållbar VarDag i Gävle lär man sig att leva miljöriktigt.

15 Familjen Bending Mitt mål är att alla ska tänka miljövänligt. Jag vill också själv lära mig mer om vad jag kan ändra, och hur jag kan påverka barn o människor i min närhet. Alla kan vi dra vårt strå till stacken men inte utan medvetenhet, fram för fler sådana här projekt!! Familjen Blyckertz Vi vill bli inspirerade och lära oss mer om hur vi kan leva på ett sätt som förbrukar så lite av naturens resurser som möjligt.

16 Familjen Forsgren Jag har ett jättestort miljöintresse och vill lära mig och min familj mer om hur vi kan leva ett mer hållbart liv. Det känns jätteviktigt att göra detta för barnens skull. Familjen Ågren Pettersson Vi behöver hjälp med att inspireras till förändringar i vår vardag. Dels ekonomiskt utan att för den skull tumma på miljökraven. Och dels med ett starkt intresse för att starta ett företag inom matbranchen med inriktning av närodlat och ekologiskt. Vi har en stark framtidstro och ansvarskänsla som gör att vi vill utveckla våra kunskaper inom miljötänket. För att sedan känna stolthet och kunna dela med oss till vår omgivning både privat, yrkesmässigt samt inom föreningslivet som vi är djupt engagerade i.

17 Familjen Ciepielewski Jag och min familj har ett mycket stort intresse av att leva på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi sköter oss ganska bra, men vi vill komma längre och blir mer säkra på att vi gör rätt. Vi vill lära oss mer för att kunna vara goda föredömen för människor i vår omgivning. Familjen Skoog Sisaho Jag tycker nog att jag är "ganska" duktig men vill lära mig mer men framförallt är det för att min familj som ska få lära sig vikten av att bl.a. sortera och varför vi måste vara rädda om vår miljö.

18 Familjen Runvald I samband med att vi övergick till att sortera sopor. Det kändes krångligt först, men i dag känns det onaturligt att inte göra det. Vi köper alltid jord hos återvinningen. För det mesta har vi inte mer än tre plastpåsar i soptunnan varannan vecka. Det är framför vad vi kan återvinna mer som vi är intresserad av och naturligtvis även maten. Familjen Hillman Henriksson Maten är mest intressant, vad vi äter och hur vi påverkar vår miljö.

19 Familjen Johansson Vi vill vara delaktiga i det här projektet och arbeta för en hållbar utveckling, och genom detta inspirera andra. Familjen Hedberg Vi vill gärna lära oss leva mer miljövänligt och lära våra sex barn mer om detta.

20 Familjen Johansson Jag vill vara med i projektet då jag tycker att jag kan mycket och försöker på många sätt vara miljö medveten på många sätt, när de gäller val av livsmedel, hur jag lagar mat, sopsorterar. Jag har ingen bil och är student så jag lever på små medel, vilket gör att jag ofta av ekonomiska skäl väljer billig mat som inte är lika bra ur miljö synpunkt. Genom att delta i projektet hoppas jag bli ännu bättre. Familjen Jamaa Ali Bulhan

21 Familjen Johansson Nyberg Miljö är inget vi tänker på speciellt mycket i vår familj. Detta kunde vara en möjlighet att få bättre miljötänk hos oss. Familjen Kniström Vi vill lära oss att leva mer miljövänligt i vår vardag för att på så sätt vara med och kunna påverka andra att göra små förändringar.

22 Familjen Åkermark Vi gör en del för miljön idag, men vill bli bättre på att tänka hållbart. I vardagen finns inte så mycket tid för att hinna reflektera över hur man gör miljön mer hållbar. Familjen Jonsevall I vår familj försöker vi ständigt att vara så miljömedvetna och energisnåla som vi kan, men det känns inte som att vi riktigt når ända fram. Vi skulle vilja veta mer helt enkelt!

23 Familjen Linder Kälveskog Vi är särbo och bor halva veckorna med varandra. Tillsammans vill jag att vi ska bli mer miljömedvetna. Framförallt när det gäller livsmedel. Dessutom tänker jag på mitt barnbarn: Vad är det jag ger henne att äta? Det måste finnas bättre. Familjen Kedvall Utby Vi försöker redan nu leva så miljövänligt vi kan/vet. Hyreshuset vi just flyttat till har inte kompostering, trist eftersom jag vill att min tonåring ska få fortsätta förstå värdet o nyttan av att detta. Det gjorde vi när vi bodde i hus på landet fram till februari i år. Vad mera kan vi göra nu när vi bor i stan, i lägenhet? Det skulle vi vilja lära oss.

24 Familjen Nordqvist Bergen Vi är intresserade av miljöfrågor och vi vill göra det vi kan för att hålla en så fin miljö som möjligt, så att våra efterträdare får det lika bra som våra förfäder hade. Familjen Engberg Pettersson Vi är högutbildade, relativt miljömedvetna, men lite lata i vår vardag och skulle behöva lite mätetal och mål för att verkligen bli bättre på att leva uthålligt hållbart.

25 Familjen Pettersson Belusa Viktigt för miljön våra barn, hälsa och mat. Jorden ska vara frisk! Hälsa genom mat! Familjen Sjölund 5 personer i familjen, 3 tonårsbarn, mkt aktiviteter, bilpendling till arbete, 5 datorer, 2 TV -apparater, ofta stressat inför matlagning o inhandling. Vi lever inte så som vi borde eller skulle kunna för att värna om miljön, vare sig globalt eller lokalt. Vi är intresserad av att bryta dagens vanor/rutiner och se vad det kan göra för skillnad.

26 Familjen Skogberg Vi är en familj med 2 vuxna och två barn (tonåringar). Den här konstellationen är ny sedan i höstas och vi försöker få tonåringarna att tänka mera miljövänligt ex ta ur laddare och duscha kort men det är oerhört svårt. Familjen Eldebrandt Dagens miljötänk formar vår framtid! Jag vill bidra till ett hållbart samhälle. Jag vill lära mig att leva hållbart, för att också kunna inspirera andra genom att visa att det är möjligt att förändra sitt beteende med enkla medel.

27

28

29 Uppdrag 1 Utgångsläge För att vi ska se om er medverkan i Hållbara familjer leder till förändringar i er vardag behöver alla medverkande familjer fylla i vad vi kallar ett utgångsläge. Det är ert första uppdrag i Hållbara familjer och vi vill att ni har fyllt i utgångsläget senast den 13 oktober! Ni fyller i frågorna på vår hemsida men här får ni frågorna utskrivna så att ni kan kolla upp uppgifterna innan ni fyller i dem på vår hemsida: Se vänsterspalten. Det kan kännas svårt att ta fram uppgifter om elförbrukning, hör då av er till oss så försöker vi hjälpa till! Namn på vuxen A: Namn på vuxen B: Familjens efternamn: E-post: Vilken är er största förväntning att vara med i Hållbara Familjer? Om fler än en förväntning, skriv dem här: Har ni miljömärkt el? (Om ni har Gävle Energi som elleverantör har ni automatiskt miljömärkt el, Källmärkt el) Ange total elförbrukning i kwh under 2008: Hur mycket av den totala elförbrukningen beräknar ni vara hushållsel under 2008? Vilken energikälla har ni för uppvärmning i första hand? Annan uppvärmning: Ange förbrukning i kwh under det senaste året för uppvärmning under 2008: Totalt antal lågenergilampor? Totalt antal vanliga glödlampor? Hur väl sopsorterar ni idag? Glas: Hårdplast: Mjukplast: Ökad medvetenhet M inska miljöbelastning Utbildning M inska koldioxidutsläpp Spara pengar M iljöambassadörer Bättre hälsa Ja Nej El Olja Fjärrvärme Ved Pellets Värmepump för bergvärme Värmepump för luft-vatten Värmepump för frånluft Värmepump för luft-luft

30 Pappersförpackningar: Tidningar: Metallförpackningar: Batterier: Lampor: Matavfall/kompost: Farligt avfall: Totalt antal ekologiska produkter ni har hemma: Totalt antal närodlade produkter ni har hemma: Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen A? Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen B? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen har cyklat 2008? Hur många timmar reste ni totalt med flyg år 2008? Hur många bilar har ni i hushållet? Hur många av dem är miljöbilar? Hur många mil brukar ni köra under 1 år med bilen/bilarna? Vilket drivmedel har den bil som ni använder mest? Vilken bränsleförbrukning/mil i snitt har den? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med buss 2008? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med tåg 2008? Hur många timmar beräknar ni totalt att hela familjen reste med flyg 2008? Kommentarer över det som ni fyllt i: Gång /Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel /M oped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Gång/ Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel/M oped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Bensin/ Diesel/ Etanol(E85)/ Gas/ El

31 Slutliga Uppdraget i Hållbara familjer För att vi ska se om er medverkan i Hållbara familjer lett till förändringar i er vardag behöver alla medverkande familjer fylla i vad vi kallar ett Slutläge. När det gäller förbrukning av el, drivmedel och annat vill vi att ni försöker få fram vad ni förbrukat under tiden ni medverkat i projektet, det vill säga september augusti Det är ert sista uppdrag i Hållbara familjer och vi vill att ni har fyllt i slutläget senast den 30 augusti! Ni fyller i svaren på vår hemsida men här får ni frågorna så att ni kan kolla upp uppgifterna innan ni fyller i dem på vår hemsida: De vuxnas förnamn och familjens efternamn: E-post: Vad har er medverkan i Hållbara Familjer inneburit/betytt för er? Om det inneburit något annat, skriv det här: Har ni miljömärkt el? (Om ni har Gävle Energi som elleverantör har ni automatiskt miljömärkt el, Källmärkt el) Ange total elförbrukning i kwh under det senaste året: Hur mycket av den totala elförbrukningen beräknar ni vara hushållsel under det senaste året? Vilken energikälla har ni för uppvärmning i första hand? Annan uppvärmning: Ange förbrukning i kwh under det senaste året för uppvärmning under det senaste året: Totalt antal lågenergilampor? Totalt antal vanliga glödlampor? Hur väl sopsorterar ni idag? Glas: Hårdplast: Mjukplast: Pappersförpackningar: Ökad medvetenhet Minskad miljöbelastning Utbildning Minskade koldioxidutsläpp Sparade pengar Miljöambassadörer Bättre hälsa Ja Nej El Olja Fjärrvärme Ved Pellets Värmepump för bergvärme Värmepump för luft-vatten Värmepump för frånluft Värmepump för luft-luft

32 Tidningar: Metallförpackningar: Batterier: Lampor: Matavfall/kompost: Farligt avfall: Totalt antal ekologiska produkter ni har hemma: Totalt antal närodlade produkter ni har hemma: Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen A? Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen B? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen har cyklat under det senaste året? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med buss under det senaste året? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med tåg under det senaste året? Hur många timmar beräknar ni totalt att hela familjen reste med flyg under det senaste året? Hur många bilar har ni i hushållet? Hur många av dem är miljöbilar? Hur många mil har ni kört med bilen/bilarna under det senaste året? Vilket drivmedel har den bil som ni använder mest? Vilken bränsleförbrukning/mil i snitt har den? Vad har förändrat mest i er vardag? Vad har varit svårast att förändra? Gång /Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel /Moped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Gång/ Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel/Moped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Bensin/ Diesel/ Etanol(E85)/ Gas/ El

Slutrapport Hållbara familjer

Slutrapport Hållbara familjer 1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2010-2011 Innehåll Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sammanfattning...3 Genomförande Hållbara familjer 2010-2011...4 Medverkande i projektgruppen

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten

ENERGIJAKTEN. Stora EnergiJakten ENERGIJAKTEN Välj ut ett rum i bostaden... Bjud in familjen till en trevlig kväll och spela Lilla EnergiJakten Tillsammans lär ni er hur ni bäst sparar energi i er bostad Nyttja er kunskap och vinn presentkort

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Hållbara familjer 2010-2011

Hållbara familjer 2010-2011 Hållbara familjer 2010-2011 Varför vill ni delta i Hållbar VarDag i Gävle? Familjen Axelson Vi har ett stort intresse för natur och miljö och tycker det är viktigt att påverka barnen i rätt riktning. Det

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se

FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER. En del av verktyget: www.seeeffect.se FORMULÄR FOR ELEKTRISKE APPARATER En del av verktyget: www.seeeffect.se SeeEffect har utvecklats i samarbete mellan Interactive Institute - Swedish ICT och Håll Sverige Rent. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta

Klimatsmart Mat. Juryns egna anteckningar. Tullâ ngsskolan. Not08Inde B. rebro. Fatta en platta! VälKommen till KöKet, husets hjärta Klimatsmart mat Fatta en platta! Not08Inde B Tullâ ngsskolan rebro T änk dig: Ett rum i hemmet som är livsviktigt för ditt energiintag, dock slukar rummet mer energi än nödvändigt. Ett rum där du umgås

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd

Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Klimatkommunen Kristianstad Elin Dalaryd Var kommer de lokala utsläppen ifrån? Dikväveoxid 16% HFC 0,4% Metan 17% Koldioxid 67% Utsläpp av växthusgaser per invånare: år 1990 9,7 ton år 2006 6,5 ton Lokala

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer i sammanlagt 513 lägenheter. På Viggbygärdet är förbrukningen av el,

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är

Hållbar Utveckling Skåne i samarbete med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. Finansiärer är ällar, företagserbjudanden och serar på att ge information och energianvändning. Du bestämut. Det finns tusentals möjlighema vad och hur mycket man vill holm av hushåll är välkomna i Klimatushåll som kan

Läs mer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer

Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Rådslag samverkan för hållbar framtid Idéer Realize AB 1 (11) 1 Frågor inom Hållbar utveckling Framtagna frågor för arbetet med hållbar utveckling 1.1 Hur kan jag själv agera för att bidra till hållbar

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning

Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun. fev.se/atervinning Återvinningsguiden Så här fungerar återvinning i Falun fev.se/atervinning Det finns mycket att tjäna på att återvinna och återanvända. Falun är en av Sveriges bästa kommuner när det gäller återvinning

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Frågor & Svar samt Spartips

Frågor & Svar samt Spartips Gårdstensbostäder presenterar Frågor & Svar samt Spartips om individuell mätning Juni 2010 Installation av individuell mätning finns nu snart i hela Gårdsten. Denna folder förklarar en del frågor som du

Läs mer

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips!

Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Hur sänker jag mina energikostnader? Energi- och klimatsmarta tips! Klimateffekter Global uppvärmning är vetenskapligt accepterat Medeltemperaturen har ökat 0,7 grader sen 1880 Orsaken är omdebatterad

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling När jag såg filmen tänkte jag på hur dåligt vi tar hand om vår jord och att vi måste göra något åt det. Energi är ström,bensin och vad vi släpper ut och det är viktigt att

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll

Information från Ulricehamns kommun. Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Information från Ulricehamns kommun Ulricehamnare Din insats för vårt klimat spelar roll Allt är på en armlängds Det är lätt att spela roll. Det gäller bara att dina händer tar en annan produkt i butikens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Grön flagg för Vallaskolan

Grön flagg för Vallaskolan Vallaskolan Grön flagg för Vallaskolan Tema: Konsumtion Rapporten godkänd: 2010-06-14 14:59:51 Mål 1: Vi ska få insikt om hur olika sätt att leva påverkar jordens vattenresurser. Aktiviteter som har genomförts

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser.

William, Timmy, Emanuel ochnicholas. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att man ska börja återvinna ännu mer för att vi ska spara på jordens resurser. Vi tycker att om man har max 3 km till jobbet ska man gå eller cykla för att bilar släpper ut mycket avgaser. Vi

Läs mer

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Teknik med el sidan 1. Mål ur Lgr 11: Vad gjorde våra förfäder utan elektricitet? Leva utan el? Författare: Torsten Bengtsson Teknik med el sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål ur Lgr 11: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta (Teknik åk 4-6) Olika sätt att hushålla med

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

CELLS 527167-LLP-1-2012-1-HU-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission

CELLS 527167-LLP-1-2012-1-HU-GRUNDTVIG-GMP This project has been funded with support from the European Commission An#online#system#for#managing#Topics#and#Actions#and#basic# household#data#for#a#generic#ecoteam#program# Concept# GAPHouseholdprogramscollectbasichouseholddata,suchassizeofhousehold,typeof home,typeofheatingsystemetc,aswellasactionsintopicslikegarbage,water,energy

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Min sopbok. Batterier

Min sopbok. Batterier Batterier Batterier finns i många prylar idag. Men vet du att en del av dem är farliga för miljön? De innehåller kvicksilver, kadmium eller bly som är miljöfarliga ämnen. Min sopbok Hur gör jag med mina

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ReKo Värderingsövningar m.m.

ReKo Värderingsövningar m.m. Värderingsövningar Viktigt att tänka på vid värderingsövningar är att det inte finns något rätt eller fel. Be gärna eleverna motivera sitt ställningstagande, men tvinga aldrig någon. Övning 1: Min lista

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Hållbar utveckling är

Hållbar utveckling är Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som möter dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av flera ömsesidigt beroende

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer