Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2009-2010"

Transkript

1 1 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Genomförande Hållbara familjer Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle...4 Marknadsföring för nya familjer...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Upplägg träffar och studiebesök...5 Kick-off...5 Grundutbildning Hållbara familjer...5 Tematräff Återvinning och Energi...5 Klimatsmart julbord...5 Hemma hos besök - Energideklaration...5 Tematräff Medveten konsumtion...5 Tematräff Cykel...6 Tematräff Mat Diléns Saluhall...6 Tematräff erfarenhetsutbyte, Vad har vi lärt oss under året?...6 Skördefest i början på september...6 Utbildning Sparsam körning...6 Föredrag Tillsatser i maten är farligare än du tror...6 Studiebesök Mullbacka...6 Studiebesök Duvbacken...6 Antal deltagare på träffarna...6 Uppdrag...6 Uppdrag 1 Utgångsläge...6 Uppdrag 2 Sopvägning...6 Uppdrag 3 Se över energiförbrukningen i hemmet...7 Uppdrag 4 Konsumtionsstopp...7 Uppdrag 5 Cykelutmaning...7 Uppdrag 6 Slutläge...7 Bonusuppdrag ISA och Testresenärer kollektivtrafik...7 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge...8 Resultat slutläge...8 Vilka åtgärder genomförde familjerna?...8 Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer?...9 Informationskanaler...9 Uppmärksamhet kring Hållbara familjer i media...9 Ekonomi i pengar och i tid...9 Kostnad i kronor...9 Nedlagd arbetstid...10 Samarbetspartners...10 Framgångsfaktorer...11 Våra inspiratörer...11 Bilaga 1 Fotalbum familjerna Bilaga 2 Utgångsläge Bilaga 3 Slutläge

3 3 Sammanfattning Det andra året med Hållbara familjer har genomförts! Andra omgången började september 2009 och avslutades september Tillsammans med Gävle Energi, Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten har Gävle kommun under den andra omgången under ett års tid coachat 27 gävlefamiljer att leva mer miljövänligt i sin vardag, Hållbara familjer. Hållbara familjer ingår i ett koncept som kallas Hållbar VarDag i Gävle. Hållbar VarDag i Gävle och Hållbara familjer handlar om att visa att som miljömedveten i dag behöver man inte leva stenåldersliv och att det inte krävs så stora omställningar för att behålla en bra livskvalité och ändå gynna miljön. Hållbara familjer planeras pågå under tre års tid i tre omgångar med nya familjer varje år. Första året kunde ses om en testomgång för att sedan under de två andra åren vidareutveckla upplägget. Målsättningen med Hållbara familjer är att familjerna minskar konsumtionen och börjar tänka i nya banor kring de fyra områdena Energi, Mat, Transporter och Återvinning. Vi har valt att inte sätta mätbara mål men för att motivera familjerna och för att se om coachningen gett resultat har vi mätt bland annat förändringar i förbrukad koldioxid, minskad energianvändning och minskat bilåkande. För att få den kunskapen har familjerna fyllt i vad som kallas Utgångsläge innan de påbörjade sin medverkan i Hållbara familjer och vad som kallas Slutläge efter projektet. Den stora skillnaden mellan årets omgång och den första var att familjerna i den andra omgången inte fick välja fokusområde utan fick ta del av samtliga områden. Den förändringen valdes att göra utifrån önskemål av familjerna som deltog första omgången och det har visat sig mycket lyckat. Under det år familjerna medverkat har de träffats cirka en gång per månad, totalt 14 sammankomster, och de har då lyssnat på föreläsningar, varit på studiebesök, fått olika uppdrag att genomföra, lagat mat tillsammans och bytt erfarenheter med varandra. Efter året som gått kunde vi genom det Utgångsläge och Slutläge som familjerna rapporterat in se att familjernas medverkan i Hållbara familjer har gjort skillnad även under den andra omgången! Familjerna hade lyckats att förändra sina vanor inom alla de områden som vi arbetar med. Genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag har de gemensamt under året som gått bland annat: Minskat bilåkandet med 15 % 22 % av hushållen äger idag inte längre någon bil Minskat bränsleförbrukningen med 21 % Totala elförbrukningen minskat med 7 % Total uppvärmningen minskat med 10 % 68 % av hushållen har idag miljömärkt energi Ökat antal lågenergilampor med 23 % Ökat inköpen av ekologiska och närproducerade produkter med 35 % I dag sorterar familjerna i princip allt avfall I början av oktober 2010 påbörjade 17 nya gävlefamiljer sin resa att lära sig leva mer miljövänligt i sin vardag. Slutligen vill vi tacka för det breda samarbetet med företag och organisationer i Gävle och engagemanget från våra familjer.

4 4 Genomförande Hållbara familjer Medverkande i projektgruppen kring Hållbar VarDag i Gävle Representanter från Gävle Energi, Gästrike Återvinnare och Gästrike Vatten, Gävles Energi och klimatrådgivare, Bygg och Miljö, Processledare Hållbart resande, tekniska kontoret och Hållbarhetsutvecklare, Gävle kommun. Marknadsföring för nya familjer Under försommaren annonserade vi i Gävletidningarna Gefle Dagblad och Arbetarbladet samt på skärmarna i stadsbussarna efter familjer. Anmälan gjordes på vår hemsida. Medverkande familjer totalt barn och vuxna 39 familjer anmälde sig och vi tackade ja till samtliga. Inför uppstarten var det 34 familjer som bekräftat att de skulle delta och medverka att delta men 7 familjer hoppade av innan uppstart av anledningar som tidsbrist och ändrade familj eller arbetsförhållanden. 27 familjer deltog slutligen och de har mer eller mindre följt med under hela resan. Totalt 90 familjemedlemmar medverkade i projekt, 44 vuxna och 46 barn. Familjernas sammansättning varierade från ensamstående till flerbarnsfamiljer. Deras boende var spritt över Gävle, se karta.

5 5 Upplägg träffar och studiebesök Familjerna träffades cirka en gång i månaden. Däremellan gjorde vi studiebesök. Vi startade alltid upp med fika för att alla skulle hinna komma till föreläsningarna/diskussionerna samt de flesta var hungriga när de kom. Vi bjöd då på matigare smörgås och frukt. Nytt för året var att vi även erbjöd barnvakt för barnen som då hade aktiviteter för barnen som film, målning och spel, ibland kopplat till det ämne som de vuxna skulle diskutera. Träffarna var cirka 2,5timmar långa och började oftast kl. 17:30-20:00. Totalt hade vi på 14 gemensamma träffar och studiebesök. Under året erbjöd vi även familjerna så kallade bonusarrangemang. Bonusarrangemang var föredrag och annat som inte vi stod som arrangörer för men gärna ville att familjerna skulle få kännedom av. Vi har genomfört följande träffar och studiebesök. Kick-off Vi startade upp Hållbara familjer i september på Förvaltningshuset med en Kick-off och över 90 vuxna och barn deltog. Förutom familjerna deltog även personer som är inblandade i projektet på olika sätt. Vi bjöd på ekologisk soppa och teatern Typ Coolt av Lättings, skrev avtal med alla familjerna och fotograferade familjerna till ett familjealbum, se bilaga 1, Fotoalbum. Familjerna fick även information om att de skulle fylla i en webbenkät kallad Utgångsläge, se bilaga Utgångsläge. Grundutbildning Hållbara familjer En grundutbildning hur vi kan minska vår miljöpåverkan inom de områden vi punktmarkerar: Återvinning, Energi, Mat och Resor. De kortar föredragen genomfördes av oss som ska coacha familjerna under året. Tematräff Återvinning och Energi Lena Öman, Gästrike Återvinnare berättade om varför och ur vi ska sopsortera och Mats Mattsson, Energikonsult, gav exempel på hur vi kan minska vår energiförbrukning i vardagen. Klimatsmart julbord Utvalda familjer lagade ett ekologiskt julbord i Stadshusets restaurang och bjöd övriga hållbara familjer. Hemma hos besök - Energideklaration Vi lottade ut en gratis energideklaration bland familjerna och den familj som vann fick ett hemma hos besök av de övriga familjerna. De fick då gå runt i huset och följa en energikonsult med värmekamera som uppmärksammade energiläckage och genomförde en energideklaration. Tematräff Medveten konsumtion Högskolan i Gävle och en familj från den första årskullen i hållbara familjer inspirerade familjerna till att bli mer medvetna konsumenter. I anslutning till tematräffen hade vi Konsumtionsstopp under två veckor.

6 6 Tematräff Cykel En föreläsningskväll med mycket lokal prägel och då vi gav samlad bild över vad som sker kring cykling i Gävle, Gustavs Lorentz, gymnasielärare och cykelentusiast från Uppsala, inspirerade med sina berättelser varför han ser cykeln som sitt sätt att rädda världen. Tematräff Mat Diléns Saluhall De hållbara familjerna bjöds på en middag gjord på närproducerade och ekologiska matvaror. De fick även träffa butikschefen och ägaren Mikael Dilén och Gästrikebönder som berättade om deras filosofi och arbete samt styckaren Nils Dilén som berättade om vad som krävs för att få ett smakrikt och mört kött. Ett samarbete med Diléns Saluhall. Tematräff erfarenhetsutbyte, Vad har vi lärt oss under året? I augusti träffades familjerna för att göra en snabb resumé vad som hänt under det år som gått. Familjerna satt då i grupper och tog upp vad de ansåg vara intressant att prata om. Skördefest i början på september Som avslutning bjöd vi in familjerna till en Skördefest i Hemlingby där vi skördade de framgångar projektet lett till, det vill säga de förändringar familjerna gjort. Vi hade tipsrunda, testade elbil, barnen fick en åktur med Hästen Berta, delade ut diplom och åt en ekologisk och närproducerad lunch. Utbildning Sparsam körning Hållbara familjer utbildades i Sparsam körning, både teoretiskt och praktiskt för att bli mer miljövänliga bilister. Ett samarbete med Bilmetro, Gävle. Föredrag Tillsatser i maten är farligare än du tror Tidigare och pågående Hållbara familjer bjöds in för att lyssna på Tommy Svensson, författare till handbok för den Kräsne konsumenten. Ett samarbete med Studiefrämjandet. Studiebesök Mullbacka Vi besökte Gästrike Återvinnares kompostanläggning. Studiebesök Duvbacken Vi besökte Gästrike Vattens reningsverk. Antal deltagare på träffarna I snitt låg antalet deltagare cirka 40 deltagare per träff i snitt. Uppdrag Familjerna fick 6 uppdrag under året. Uppdrag 1 Utgångsläge För att vi ska se om familjernas medverkan i Hållbara familjer leder till förändringar fyllde alla medverkande familjer i vad vi kallar ett Utgångsläge, se bilaga 2. Det är det första uppdraget i Hållbara familjer och svaren på frågorna lämnas på vår hemsida.

7 7 Uppdrag 2 Sopvägning I det här uppdraget vägde familjerna sitt avfall och förpackningar under två veckor. uppdraget vägs avfall och förpackningar av brännbart (soppåsen där allt läggs som inte kan sopsorteras), komposterbart, papper, tidningar, glas, plast och metall. Utifrån resultatet räknade vi sedan ut hur mycket koldioxid som sparas genom återvinning av avfall och förpackningar. Vi gjorde även en uppföljning under våren efter Uppdrag Konsumtionstopp. Den visade att familjerna hade minskat sin sopmängd per familj från i snitt 46 kg/månad till 43 kg/månad. Om alla familjer bibehåller sin minskning innebär det en minskning på nästan ett ton under ett år. Uppdrag 3 Se över energiförbrukning i hemmet Uppdraget var uppdelat i två delar: 1. Vilka är era 5 värsta Energislukare? Familjerna lånade energimätare för att kartlägga hur mycket el olika apparater i hemmet drar. De fick sedan redovisa vilka 5 apparater som slukade mest energi. 2. Energieffektivisering Det finns många sätt att energieffektivisera där hemma, både när det gäller värme, vatten och el. Vi samlade 10 olika tips och uppdraget för familjerna var att testa och utvärdera minst 7 av dessa. Uppdrag 4 Konsumtionsstopp Uppdrag Konsumtionsstopp innebar att familjerna i första hand avstod från att handla annat än mat och förbrukningsvaror under två sammanhängande veckor. Som förbrukningsvaror räknades dagstidningar, hyra, mat, renlighetsprodukter osv. Familjerna fick själva komma överens om var gränsen går. Vi bad dem ställa sig frågan: Om inköpet de tänker göra är ett behov eller om det bara är ett begär. Uppdrag 5 Cykelutmaning Varje år genom för Gävle kommun Gävle Cykelutmaning och uppdraget för familjerna var att delta i den utmaningen. De utrustades med cykeldatorer, ryggsäckar och annat som morötter. Uppdrag 6 Slutläge För att ta reda på om familjernas medverkan i Hållbara familjer lett till förändringar fyllde alla medverkande familjer i vad vi kallade ett Slutläge, se bilaga. Det var familjerna sista uppdrag. Resultat kan ni ta del av under Resultat mätningar. Bonusuppdrag ISA och Testresenärer kollektivtrafik 7 familjer fick möjlighet att prova ISA, ISA står för Intelligent anpassning av hastigheten. Det är en dosa som installeras i bilen som är uppkopplad till vägdatabasen. Om bilen inte håller den hastighet som gäller på den väg den befinner sig på ger dosan ifrån sig en signal. Ett effektivt sätt att minska hastigheten och därmed minska bränsleförbrukningen. Familjerna fick chansen att prova kollektivtrafiken i länet. De fick ett resekort, tankat med 400 kr, som gäller i Gävleborgs län med X-trafiks bussar och X-tåget.

8 8 Resultat mätningar utgångsläge och slutläge Vid projektets början och slut fyllde samtliga familjer i webbenkäter som vi valt att kalla för Utgångsläge och Slutläge. Vi valde att använda webbenkäter för att undvika pappersanvändande samt att förenkla sammanställningen av de resultat som rapporterades in. Utgångsläget visar vilka vanor, förbrukning och konsumtion familjerna har inom respektive område innan projektet. Slutläget visar om familjerna har gjort förändringar inom respektive område. Resultat slutläge Vi har gjort en sammanställning av slutläget och genom att familjerna börjat göra medvetna val i sin vardag har familjerna: Minskat bilåkandet med 15 % Minskat antal bilar i hushållen, från 16 % till att 22 % av hushållen äger idag inte längre någon bil Minskat bränsleförbrukningen med 21 % Minskat den totala elförbrukningen med 7 % Minskat den totala uppvärmningen med 10 % Ökat antal lågenergilampor med 23 % Ökat inköpen av ekologiska och närproducerade produkter med 35 % I dag sorterar familjerna i princip allt avfall 63 % av hushållen har idag miljömärkt el, där skedde inte någon förändring Vilka åtgärder genomförde familjerna? Under året som gick fick familjerna många olika förslag på vad de kunde göra för att leva mer hållbart i sin vardag och här kommer ett axplock på vad de tagit till sig: Köper mer ekologisk och närproducerad mat. Börjat ställa krav i butiken om de inte har de varor som ni vill ha. Tänker på att inte konsumera mer än vad vi behöver. Åker mer buss och cykel. Bytt till lågenergilampor. Använder torktumlaren mycket mindre. Nyisolering av fönster, temperatursänkning, släcka lampor i rum vi inte befinner oss i. Kokar med lock. Stänger av digitalboxen. Duscha kortare tid. Sänker effekten på bergvärmepumpen. Installerat luft/luft/värmepump. Säkrat om från 20 A till 16 ampere. Isolerat vinden. Försökt att minska användningen av varmvatten. Funderat på solpaneler och solceller, minskat bilåkande, mer buss, mer buss och tåg, mindre bensin, mer etanol, använda basvaror/råvaror mer i matlagningen, bättre sortering av återvinning - mer blir sorterat. Ytterligare experimenterat med belysningen. Bytt till snålspolande toaletter. Fått alla barnen medvetna och delaktiga i stand-by hanteringen.

9 9 Avslagen värmepump under sommaren. Test av LED-spot-light. Investerat i ny kyl och frys. Använder torktumlaren endast i nödfall. Monterat termostater på alla element(fjärrvärme). Försöker att inventera eldrivna apparater/maskiner för att bli medveten om dess kostnader - och kanske ändra användningen av dem. Varmkomposterar på ett mera strukturerat sätt, överhuvudtaget ser till redan vid inköp på återvinningsbiten. Stänger vi av datorn, skärm och annat via kombinationsskarvdosa så att allt stängs helt av. Hur upplevde familjerna att medverka i Hållbara familjer? I vår utvärdering ställdes frågan: Vad har er medverkan i Hållbara familjer inneburit/betytt för er? Det kom in både konkreta svar men även lite längre kommentarer från en del av familjerna. Informationskanaler I första hand ser vi familjerna som de största informationskanalerna. Genom dem har vi nått ut till deras arbetsplatser, skolor, släkt och vänner. Vi har använt oss av stadstavlorna i Gävle, gjort reklam i stadsbussarna och på webbplatser som vår egen hemsida genom medlemstidningar och i dagstidningar där vi annonserat efter familjerna. Hållbara familjer har även fått ett stort medialt intresse. Uppmärksamhet kring Hållbara familjer i media Dagstidningarna Arbetarbladet och Gefle Dagblad Dagstidningarna i Gävle visat stort intresse av projektet och tidningarna har bidragit till att projektet har blivit synligt för många gävlebor. Vid de flesta träffar har media varit på plats. Totalt har det varit 8 artiklar i Gefle Dagblad och i Arbetarbladet. Tidningarna har även tagit kontakt med familjerna för undersökningar och artiklar om andra ämnen som kan kopplas till hushåll. Bland annat inför riksdagsvalet gjordes ett stort reportage om en av familjerna. TV4 Hållbara familjer har medverkat i TV4 vid 3 tillfällen. Vid Kick-offen, vid Energideklarationen hemma hos familjen Pettersson Ågren, och vid tematräffen om Cykel. Ekonomi i pengar och i tid Vi har gjort en sammanställning över hur mycket kostnader det varit kring projektet det varit plus hur mycket tid projektgruppen totalt lagt ner. Kostnad i kronor Total kostnad för projektet förutom arbetstid kr: Hyra lokaler Annonsering lokalstidningar Hållbar VarDag-kassar (marknadsföring) Föreläsare

10 10 Fika och middagar Give a ways i form av värdekort, även kallat reskassa, Sparsam körning-utbildningar, energimätare, vågar, energideklaration, återvinningskassar, Gävle Energis Elsparbok, grenuttag, ficklampa, lågenergilampor, ryggsäckar, bad och biobiljetter. ISA-utrustning, ISA står för Intelligent hastighetsanpassning, bekostades av Trafikverket. Nedlagd arbetstid Det har varit en stor skillnad i nedlagd arbetstid för projektgruppen år 2. Den beräknade arbetstiden är en uppskattning. Förutom den tid som lades ner på de träffar projektgruppen hade med familjerna möttes projektgruppen under året cirka en gång per månad för planering och alltid en timme innan tematräffarnas start. Efter cirka ett halvår gjordes en halvtidsutvärdering och efter det andra årets utgång användes en heldag för utvärdering. Projektledare 30 % av tjänst Projektledaren har under året lagt tid på följande: Tid för planering av upplägg Förberedelse för möten med projektgrupp och familjer Möten kvällstid Arbete med webben Pressinbjudningar Planering av innehåll webbenkäter Energi Uppskattat arbetstid: 100 h uppdelat på två personer. Återvinning 50 h uppdelat på en person. Mat För området Mat har vi lyft ekologiskt och närproducerat vid varje träff vi haft med familjerna genom att bjuda på ekologisk och närproducerad mat vilket gör det svårt att beräkna arbetstid. Projektledaren har bidragit med 10 h. Resor 75 h uppdelat på en person. Samarbetspartners Gävle Energi Gästrike Återvinnare Bygg och Miljö Tekniska kontoret Kommunledningskontoret Gävle Stadshus restaurang

11 11 Sodexo Studiefrämjandet Studieförbundet Vuxenskolan Högskolan i Gävle Fjärran höjder Bil- och cykelhandlarna i Gävle X-Trafik Swebus Diléns Saluhall Berglunds Bageri Trafikverket Hemlingbystugan Gävle Central konferens Framgångsfaktorer Samverkanspartners Medieintresse Engagerade familjer Uppföljning av (o) vanorna Användande av webbenkäter vilket vi tjänat mycket tid på Våra inspiratörer Karlstad Miljövardag Kalmar Klimatpiloterna Våra familjers engagemang

12 Fotoalbum Hållbara familjer

13 Varför ville just ni delta i projektet Hållbar VarDag i Gävle?

14 Familjen Forsberg Vi jobbar för att leva så miljövänligt som möjligt men kunskapen sätter ofta stopp. I vårt informationssamhälle känns det som om det är svårt att veta vad som är rätt och fel när källorna är så många. Framför allt vill vi bli bättre inom energi och matbitarna. Familjen Ageborn Vi är motiverade att leva så miljöriktigt som möjligt. Genom att delta i Hållbar VarDag i Gävle lär man sig att leva miljöriktigt.

15 Familjen Bending Mitt mål är att alla ska tänka miljövänligt. Jag vill också själv lära mig mer om vad jag kan ändra, och hur jag kan påverka barn o människor i min närhet. Alla kan vi dra vårt strå till stacken men inte utan medvetenhet, fram för fler sådana här projekt!! Familjen Blyckertz Vi vill bli inspirerade och lära oss mer om hur vi kan leva på ett sätt som förbrukar så lite av naturens resurser som möjligt.

16 Familjen Forsgren Jag har ett jättestort miljöintresse och vill lära mig och min familj mer om hur vi kan leva ett mer hållbart liv. Det känns jätteviktigt att göra detta för barnens skull. Familjen Ågren Pettersson Vi behöver hjälp med att inspireras till förändringar i vår vardag. Dels ekonomiskt utan att för den skull tumma på miljökraven. Och dels med ett starkt intresse för att starta ett företag inom matbranchen med inriktning av närodlat och ekologiskt. Vi har en stark framtidstro och ansvarskänsla som gör att vi vill utveckla våra kunskaper inom miljötänket. För att sedan känna stolthet och kunna dela med oss till vår omgivning både privat, yrkesmässigt samt inom föreningslivet som vi är djupt engagerade i.

17 Familjen Ciepielewski Jag och min familj har ett mycket stort intresse av att leva på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi sköter oss ganska bra, men vi vill komma längre och blir mer säkra på att vi gör rätt. Vi vill lära oss mer för att kunna vara goda föredömen för människor i vår omgivning. Familjen Skoog Sisaho Jag tycker nog att jag är "ganska" duktig men vill lära mig mer men framförallt är det för att min familj som ska få lära sig vikten av att bl.a. sortera och varför vi måste vara rädda om vår miljö.

18 Familjen Runvald I samband med att vi övergick till att sortera sopor. Det kändes krångligt först, men i dag känns det onaturligt att inte göra det. Vi köper alltid jord hos återvinningen. För det mesta har vi inte mer än tre plastpåsar i soptunnan varannan vecka. Det är framför vad vi kan återvinna mer som vi är intresserad av och naturligtvis även maten. Familjen Hillman Henriksson Maten är mest intressant, vad vi äter och hur vi påverkar vår miljö.

19 Familjen Johansson Vi vill vara delaktiga i det här projektet och arbeta för en hållbar utveckling, och genom detta inspirera andra. Familjen Hedberg Vi vill gärna lära oss leva mer miljövänligt och lära våra sex barn mer om detta.

20 Familjen Johansson Jag vill vara med i projektet då jag tycker att jag kan mycket och försöker på många sätt vara miljö medveten på många sätt, när de gäller val av livsmedel, hur jag lagar mat, sopsorterar. Jag har ingen bil och är student så jag lever på små medel, vilket gör att jag ofta av ekonomiska skäl väljer billig mat som inte är lika bra ur miljö synpunkt. Genom att delta i projektet hoppas jag bli ännu bättre. Familjen Jamaa Ali Bulhan

21 Familjen Johansson Nyberg Miljö är inget vi tänker på speciellt mycket i vår familj. Detta kunde vara en möjlighet att få bättre miljötänk hos oss. Familjen Kniström Vi vill lära oss att leva mer miljövänligt i vår vardag för att på så sätt vara med och kunna påverka andra att göra små förändringar.

22 Familjen Åkermark Vi gör en del för miljön idag, men vill bli bättre på att tänka hållbart. I vardagen finns inte så mycket tid för att hinna reflektera över hur man gör miljön mer hållbar. Familjen Jonsevall I vår familj försöker vi ständigt att vara så miljömedvetna och energisnåla som vi kan, men det känns inte som att vi riktigt når ända fram. Vi skulle vilja veta mer helt enkelt!

23 Familjen Linder Kälveskog Vi är särbo och bor halva veckorna med varandra. Tillsammans vill jag att vi ska bli mer miljömedvetna. Framförallt när det gäller livsmedel. Dessutom tänker jag på mitt barnbarn: Vad är det jag ger henne att äta? Det måste finnas bättre. Familjen Kedvall Utby Vi försöker redan nu leva så miljövänligt vi kan/vet. Hyreshuset vi just flyttat till har inte kompostering, trist eftersom jag vill att min tonåring ska få fortsätta förstå värdet o nyttan av att detta. Det gjorde vi när vi bodde i hus på landet fram till februari i år. Vad mera kan vi göra nu när vi bor i stan, i lägenhet? Det skulle vi vilja lära oss.

24 Familjen Nordqvist Bergen Vi är intresserade av miljöfrågor och vi vill göra det vi kan för att hålla en så fin miljö som möjligt, så att våra efterträdare får det lika bra som våra förfäder hade. Familjen Engberg Pettersson Vi är högutbildade, relativt miljömedvetna, men lite lata i vår vardag och skulle behöva lite mätetal och mål för att verkligen bli bättre på att leva uthålligt hållbart.

25 Familjen Pettersson Belusa Viktigt för miljön våra barn, hälsa och mat. Jorden ska vara frisk! Hälsa genom mat! Familjen Sjölund 5 personer i familjen, 3 tonårsbarn, mkt aktiviteter, bilpendling till arbete, 5 datorer, 2 TV -apparater, ofta stressat inför matlagning o inhandling. Vi lever inte så som vi borde eller skulle kunna för att värna om miljön, vare sig globalt eller lokalt. Vi är intresserad av att bryta dagens vanor/rutiner och se vad det kan göra för skillnad.

26 Familjen Skogberg Vi är en familj med 2 vuxna och två barn (tonåringar). Den här konstellationen är ny sedan i höstas och vi försöker få tonåringarna att tänka mera miljövänligt ex ta ur laddare och duscha kort men det är oerhört svårt. Familjen Eldebrandt Dagens miljötänk formar vår framtid! Jag vill bidra till ett hållbart samhälle. Jag vill lära mig att leva hållbart, för att också kunna inspirera andra genom att visa att det är möjligt att förändra sitt beteende med enkla medel.

27

28

29 Uppdrag 1 Utgångsläge För att vi ska se om er medverkan i Hållbara familjer leder till förändringar i er vardag behöver alla medverkande familjer fylla i vad vi kallar ett utgångsläge. Det är ert första uppdrag i Hållbara familjer och vi vill att ni har fyllt i utgångsläget senast den 13 oktober! Ni fyller i frågorna på vår hemsida men här får ni frågorna utskrivna så att ni kan kolla upp uppgifterna innan ni fyller i dem på vår hemsida: Se vänsterspalten. Det kan kännas svårt att ta fram uppgifter om elförbrukning, hör då av er till oss så försöker vi hjälpa till! Namn på vuxen A: Namn på vuxen B: Familjens efternamn: E-post: Vilken är er största förväntning att vara med i Hållbara Familjer? Om fler än en förväntning, skriv dem här: Har ni miljömärkt el? (Om ni har Gävle Energi som elleverantör har ni automatiskt miljömärkt el, Källmärkt el) Ange total elförbrukning i kwh under 2008: Hur mycket av den totala elförbrukningen beräknar ni vara hushållsel under 2008? Vilken energikälla har ni för uppvärmning i första hand? Annan uppvärmning: Ange förbrukning i kwh under det senaste året för uppvärmning under 2008: Totalt antal lågenergilampor? Totalt antal vanliga glödlampor? Hur väl sopsorterar ni idag? Glas: Hårdplast: Mjukplast: Ökad medvetenhet M inska miljöbelastning Utbildning M inska koldioxidutsläpp Spara pengar M iljöambassadörer Bättre hälsa Ja Nej El Olja Fjärrvärme Ved Pellets Värmepump för bergvärme Värmepump för luft-vatten Värmepump för frånluft Värmepump för luft-luft

30 Pappersförpackningar: Tidningar: Metallförpackningar: Batterier: Lampor: Matavfall/kompost: Farligt avfall: Totalt antal ekologiska produkter ni har hemma: Totalt antal närodlade produkter ni har hemma: Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen A? Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen B? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen har cyklat 2008? Hur många timmar reste ni totalt med flyg år 2008? Hur många bilar har ni i hushållet? Hur många av dem är miljöbilar? Hur många mil brukar ni köra under 1 år med bilen/bilarna? Vilket drivmedel har den bil som ni använder mest? Vilken bränsleförbrukning/mil i snitt har den? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med buss 2008? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med tåg 2008? Hur många timmar beräknar ni totalt att hela familjen reste med flyg 2008? Kommentarer över det som ni fyllt i: Gång /Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel /M oped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Gång/ Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel/M oped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Bensin/ Diesel/ Etanol(E85)/ Gas/ El

31 Slutliga Uppdraget i Hållbara familjer För att vi ska se om er medverkan i Hållbara familjer lett till förändringar i er vardag behöver alla medverkande familjer fylla i vad vi kallar ett Slutläge. När det gäller förbrukning av el, drivmedel och annat vill vi att ni försöker få fram vad ni förbrukat under tiden ni medverkat i projektet, det vill säga september augusti Det är ert sista uppdrag i Hållbara familjer och vi vill att ni har fyllt i slutläget senast den 30 augusti! Ni fyller i svaren på vår hemsida men här får ni frågorna så att ni kan kolla upp uppgifterna innan ni fyller i dem på vår hemsida: De vuxnas förnamn och familjens efternamn: E-post: Vad har er medverkan i Hållbara Familjer inneburit/betytt för er? Om det inneburit något annat, skriv det här: Har ni miljömärkt el? (Om ni har Gävle Energi som elleverantör har ni automatiskt miljömärkt el, Källmärkt el) Ange total elförbrukning i kwh under det senaste året: Hur mycket av den totala elförbrukningen beräknar ni vara hushållsel under det senaste året? Vilken energikälla har ni för uppvärmning i första hand? Annan uppvärmning: Ange förbrukning i kwh under det senaste året för uppvärmning under det senaste året: Totalt antal lågenergilampor? Totalt antal vanliga glödlampor? Hur väl sopsorterar ni idag? Glas: Hårdplast: Mjukplast: Pappersförpackningar: Ökad medvetenhet Minskad miljöbelastning Utbildning Minskade koldioxidutsläpp Sparade pengar Miljöambassadörer Bättre hälsa Ja Nej El Olja Fjärrvärme Ved Pellets Värmepump för bergvärme Värmepump för luft-vatten Värmepump för frånluft Värmepump för luft-luft

32 Tidningar: Metallförpackningar: Batterier: Lampor: Matavfall/kompost: Farligt avfall: Totalt antal ekologiska produkter ni har hemma: Totalt antal närodlade produkter ni har hemma: Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen A? Vanligaste färdsättet till arbete för vuxen B? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen har cyklat under det senaste året? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med buss under det senaste året? Hur många mil beräknar ni totalt att hela familjen reste med tåg under det senaste året? Hur många timmar beräknar ni totalt att hela familjen reste med flyg under det senaste året? Hur många bilar har ni i hushållet? Hur många av dem är miljöbilar? Hur många mil har ni kört med bilen/bilarna under det senaste året? Vilket drivmedel har den bil som ni använder mest? Vilken bränsleförbrukning/mil i snitt har den? Vad har förändrat mest i er vardag? Vad har varit svårast att förändra? Gång /Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel /Moped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Gång/ Löpning/Joggning/Stavgång/ Cykel/Moped Buss /Tåg /Ensam - i egen bil /Familjesamåkning - i egen bil /Samåkning i bil med andra /Ej aktuellt med färdsätt Bensin/ Diesel/ Etanol(E85)/ Gas/ El

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING

vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING vardag KLIMAT KlimatVardag 2010 RESULTATREDOVISNING Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Klimatproblemen är ett globalt problem med lokala lösningar. Det är allas ansvar att hjälpa till samhälle,

Läs mer

matlag för klimaträttvisa

matlag för klimaträttvisa matlag för klimaträttvisa världenskurs 2 inledning det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik

Klassens egen resepolicy. Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Ett metodmaterial för åk 7-9 kopplat till lgr 11 i biologi, geografi, matematik och teknik Klassens egen resepolicy Den här handledningen är ett hjälpmedel för dig som ska arbeta

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

!"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'.

!#$%!#$&'(#!#$%&'()%$(*'%%+),-+.)/%$#..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. !"#$%!""#$&'(#!"#$%&'()%$(*'%%+),-+.")/%$#"..$0+)!12()3(').3((')%$!'4013&'/.'. Innehåll 8 Familjen Lindell 13 Beräkning av CO2 Vad krävs egentligen för att sänka individens CO2-utsläpp och leva klimatneutralt?

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Klimatcirkel. Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning September 2008 Klimatcirkel Resor Konsumtion Boende Fossilfritt Västmanland Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 98 kansliet@fa21.se Förord Klimatcirkel Växthuseffekten

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens ekoutskott 2015-06-10 Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl. 16.00 Plats: Kungliga väntsalen, Vagnhärad. Ärenden: 1. Godkännande av föredragningslistan Dnr 2.

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning

I din miljö. Full koll i Storskogen. En tidning att spara från Förvaltaren 2010. Elräkningen ingen överraskning I din miljö En tidning att spara från Förvaltaren 2010 Förvaltaren är certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 Elräkningen ingen överraskning Full koll i Storskogen Fantastiskt! Karin Jansson i Storskogen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer