Teknisk handbok. Trafik och Gata. Gatunamnskyltar och vägmärken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok. Trafik och Gata. Gatunamnskyltar och vägmärken"

Transkript

1 Teknisk handbok Trafik och Gata Gatunamnskyltar och vägmärken

2 Innehåll 1 Allmänna förutsättningar Vägmärkens och skyltars placering i höjdled 2 2 Vägmärken Vägmärke för hastighetsanvisning 3 3 Gatunamnskyltar Skyltplacering Skyltplacering i fyrvägskäl Skyltplacering i trevägskäl Fundament och stolpe till gatunamnsskylt 5 1

3 1 Allmänna förutsättningar Anvisningarna är i första hand avsedda att tillämpas vid nyuppsättning, men kan även tillämpas vid utbyte av äldre skadade vägmärken och skyltar. Före beställning av skyltar och vägmärken ska alltid samråd ske med kommunens byggledare för området. Att montera vägmärken eller gatunamnsskyltar på belysningsstolpe kräver godkännande av Täby kommun. Vid godkännande ska alltid gummerade fästen användas. 1.1 Vägmärkens och skyltars placering i höjdled Vägmärkens och skyltars placering i höjdled mäts från underkant. Skyltar som placeras i gatumiljö eller i grönyta placeras normalt från 1,7 m över körbaneytan. Skyltar och vägmärken som placeras i gångbanemiljö sätts normalt från 2,1 m underkant i höjdled. Över cykelbana ska vägmärken och skyltar ha höjden 2,5 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 1,7 m 1,7 m Skyltars placering i höjdled räknat från underkant. 2 Vägmärken Föreskrifter och regler för utmärkning och uppsättning av vägmärken finns i VMF, VVFS, TSFS respektive VGU. Vägmärken ska vara normalreflekterande. Om trafikmiljön kräver det eller om det är viktiga vägmärken som t ex vid överga ngsställen ska högreflekterande skyltar användas. Reflexrör i bla vitt ska monteras pa stolpar för trafikdelare och överga ngsställen. 2

4 2.1 Vägmärke för hastighetsanvisning Textstorlek pa vägar med skyltad hastighet 60 km/tim eller högre med fler än ett körfält i varje riktning ska vara 110/80. För huvudgator ska textstorlek vara 80/60 med skyltad hastighet 50 km/tim eller lägre. För vägar i trånga miljöer med skyltad hastighet 50 km/tim eller lägre, samt för GC-vägar, ska textstorlek vara 60/44. 3 Gatunamnskyltar Inom Täby kommun ska gatunamnsskyltar vara tillverkade av I-profil i aluminium. Godstjocklek i livet ska vara 4 mm. Skyltarna ska normalt ha dubbelsidig text. Skyltarna ska vara reflekterande med svart text på vit till bengul bottenfärg. Typsnittet ska vara Futura Condensed Bold. Exempel på gatunamnskylt Om gatunamnet är längre än 10 tecken fa r avstavning ske, varvid det ska eftersträvas att raderna blir lika långa. Om adressnummer är bestämt vid uppsättningen ska dessa föras in pa skyltens nedre rad i överensstämmelse med fastigheternas nummerordning efter gatan. Om adressnummer inte är bestämt vid uppsättningen ska dessa föras in pa separat skylt omedelbart under gatunamnsskylten med samma typsnitt och textstorlek som gatunamnsskylten och i överensstämmelse med fastigheternas nummerordning efter gatan. 3.1 Skyltplacering Gatunamnsskyltar ska placeras i grönremsa eller omedelbart intill tomtgräns. I kvarter med stadskaraktär placeras gatunamnsskyltar i första hand på fasad. Vid montering pa fasad krävs avtal med fastighetsägaren. Om det inte finns lämplig fasad placeras gatunamnsskyltarna på stolpe vid gångbanekant. Skyltarna ska då vara dubbelsidiga. 3

5 Vid placering av gatunamnsskyltar ska tillses att vägmärken och vägvisningsskyltar inte skymmer gatunamnsskylten. Skyltar i olika riktningar på samma stolpe ska sitta på olika höjd för att inte skymma varandra. 3.2 Skyltplacering i fyrvägskäl 2 st stolpar, 4 st gatunamnsskyltar + 4 st nummerskyltar Vid placering av skyltarna ska följande punkter beaktas: Trafikanter pa den största gatan ska kunna läsa namnet pa skylt placerad i hörnet vid korsande gata och en skylt till höger om korsningen i körriktningen räknat. Diagonal placering av skyltarna ska eftersträvas i alla korsningar. Om den största gatans totalbredd överstiger 12,0 m bör 4 stolpar med namnskyltar uppsättas. 3.3 Skyltplacering i trevägskäl Alternativ 1: 2 stolpar, 4 gatunamnsskyltar + 4 nummerskyltar Skyltplacering i fyrvägsskäl Skyltplacering i trevägsskäl, alternativ 1 4

6 Alternativ 2: 1 stolpe, 2 gatunamnsskyltar + 2 nummerskyltar Skyltplacering i trevägsskäl, alternativ 2 Vid placering av gatunamnsskyltar i trevägskäl ska beaktas att skyltplaceringen utförs pa sa dant sätt att trafikanter ska kunna läsa namnet pa den korsande gatan pa en skylt efter korsningen, räknat i huvudinfartens körriktning. 3.4 Fundament och stolpe till gatunamnsskylt Om montering inte är möjlig pa fasad placeras gatunamnskylten pa stolpe vid gångbanans kant. Skylten ska då vara dubbelsidig. Fundament ska väljas så att stolpe står stabilt. Stolpe ska vara av galvaniserat rör Ø 60 mm. 5

7 Täby kommun Täby Tel taby.se