Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014"

Transkript

1 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult

2 Trädinventering På uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren (Ulrika Almqvist) utförde undertecknad en inventering och besiktning av träden i delar av kvarteren Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen enligt bifogat kartmaterial. Inventeringen har skett enligt SLU s Standard för trädinventering i urban miljö version 1.0 (ISBN-nr: ). De parametrar som ingår i inventeringen är nr, art, stamdiameter, ålder, vitalitet, skador, risk & säkerhet, åtgärdsförslag, åtgärdsbehov och bevarandevärde. En sammanfattning och förklaring av dessa parametrar finns på sid 3-4. Bevarandevärde Trädbeståndet i området består bland annat av flera vuxna lönnar som är väl etablerade på platsen och har relativt god vitalitet och inga allvarliga defekter och träden bedöms därför som bevarandevärda. Området har flera unga eller vuxna rönnar som är nedsatt kondition och har skador. Trädslaget är relativt lätt att etablera och har kort livslängd och därför bedöms träden som ej bevarandevärde. Det finns även träd som inte är planterade utan självsådda, som exempelvis asp och björk. Det är trädslag som är mycket lättetablerade men har kort livslängd. Dessa träd har också bedömts som ej bevarandevärda Cathrine Bernard ISA Certified Arborist Higher National Diploma Arboriculture ISA TRAQ Behörighet för riskbedömning av träd Svartsjö Trädkonsult

3 INVENTERINGSPARAMETRAR för trädinventering i Hallonbergen november 2014 Utdrag ur Standard för trädinventering i urban miljö version 1.0 av Östberg, Delshammar, Fransson, Busse Nielsen. För ytterligare information se Standarden under respektive rubriker. 3. Dålig vitalitet. Trädet har en dålig vitalitet med mycket begränsad chans till återhämtning utan genomgripande insatser. Kronans ljusgenomsläpplighet: %. 4. Mycket dålig vitalitet. Trädet är i dåligt skick, nästan dött. Kronans ljusgenomsläpplighet: % Trädart, vetenskapligt namn Trädart, svenskt namn Stamdiameter 1,3 meters höjd Åldersfas/åldersklass Ungt (juvenilfas). Träd i juvenil fas kan ofta sakna blomning och fruktsättning då de istället ofta har en hög tillväxt. Vuxet (reproduktiv fas). Trädet bedöms som vuxet och har därmed ofta blomning och fruktsättning. Träd i dess vuxna fas har ofta en mindre tillväxt än träd i dess juvenila fas. Gammalt. Trädet bedöms som gammalt, vilket ofta karakteriseras genom avtagande tillväxt och vitalitet Skadeklass 1. Inga. Inga anmärkningsvärda skador finns. 2. Lindriga. Lindriga, mindre beskärningsskador, mindre rothalsskador. Storleksmässigt ej överstigande 10 % av antingen stambasens omkrets, stammens omkrets eller kronans yta. 3. Måttliga. Måttliga, mindre områden som saknar bark in till veden, måttlig mängd döda grenar, mindre toppröta, mindre rötangrepp. Storleksmässigt ej överstigande 25 % av antingen stambasens omkrets, stammens omkrets eller kronans yta. 4. Svåra. Svåra skador, exempelvis större rötangrepp, lossnande bark in till veden, stora döda grenar. Vid skador som ej uppvisar röta eller håligheter överstiger skadan 25 % av antingen stambasens omkrets, stammens omkrets eller kronans yta Vitalitetsklass 1. God vitalitet. Trädet kan ha skador, men tillväxten och övervallningen är ändå god. Tät krona med god skottillväxt. Kronans ljusgenomsläpplighet: 0-10 %. 2. Måttlig vitalitet. Något begränsad tillväxt. Vitalitet 1-träd kan tidvis vara i denna vitalitetsnivå på grund av bland annat torka. Trädet bedöms kunna återhämta sig till 1-vitalitet. Kronans ljusgenomsläpplighet: %. 3

4 INVENTERINGSPARAMETRAR för trädinventering i Hallonbergen november Risk för personskada eller materiella skador 1. Låg risk. Trädet visar inga tecken på att riskera skada på person eller egendom under överskådlig tid. 2. Måttlig risk. Trädet kan innebära viss risk för egendom eller person. 3. Hög risk. Trädet bör snarast åtgärdas för att hindra att en skada uppkommer på egendom eller person. Åtgärd rekommenderas inom 3-6 månader 4. Extrem risk. Trädet innebär direkt risk för egendom eller person. En omedelbar åtgärd bör genomföras. Omedelbar rapportering. Åtgärd rekommenderas inom 0-2 veckor Bevarandevärde Hänsyn tas bland annat till trädets placering, vitalitet, estetik, biologisk mångfald och eventuella skador. 1. Mycket stort bevarandevärde Åtgärdsförslag Förslag på åtgärder finns i Standarden sid Åtgärdsbehov, tid 1. Inga (längre tid än 5 år) 2. Framtida (inom 5 år) 3. Snar (inom 3-6 månader) 4. Akut (inom 0-2 veckor) 4

5 Trädbesiktningsprotokoll Plats: Delar av Vandraren 8 & Orienteraren 8, Hallonbergen Datum: Av: Cathrine Bernard Nr Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Åtgärdsbehov, tid Bevarandevärde 1. Mycket stort Ungt 1. God 1. Inga 1. Låg 1. Inget Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 2. Måttlig 2. Framtida Gammalt 3. Dålig 3. Måttliga 3. Hög 3. Snart Svenskt/vetenskapligt namn Cm 4. Mycket dålig 4. Svåra 4. Extremt hög 4. Akut Art Stamdiameter Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Anmärkningar Åtgärdsförslag Åtgärdsbehov Bevarandevärde 1 Skogslönn / Acer platanoides 15 Ungt 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Grenskador Lyft från väg 3. Snart 2 Lind / Tilia sp 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Lyft från väg 3. Snart 3 Oxel / Sorbus intermedia 15 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Lyft från väg 3. Snart 4 Oxel / Sorbus intermedia 15 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Grenskador Lyft från väg 3. Snart 5 Oxel / Sorbus intermedia 15 Vuxet 3. Dålig 3. Måttliga 1. Låg Stamskador Fällning 3. Snart 6 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 7 Skogslönn / Acer platanoides 20 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador 8 Klotlönn / Acer platanoides 'Globosum' 15 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Trängd. Stamskador Fällning 3. Snart 9 Skogslönn / Acer platanoides 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 10 Lind / Tilia sp 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Lyft från väg 3. Snart 11 Lind / Tilia sp 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Lyft från väg 3. Snart 12 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 13 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Lyft från belysning 3. Snart 14 Skogslönn / Acer platanoides 15 Ungt 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 15 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 2. Måttlig Instabil stamklyka Fällning 3. Snart 16 Skogslönn / Acer platanoides 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 17 Skogslönn / Acer platanoides 25 Vuxet 4. Mycket dålig 4. Svåra 3. Hög Fällning 3. Snart 18 Skogslönn / Acer platanoides 20 Vuxet 3. Dålig 2. Lindriga 2. Måttlig Fällning 3. Snart 19 Skogslönn / Acer platanoides 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Svartsjö Trädkonsult

6 Trädbesiktningsprotokoll Plats: Delar av Vandraren 8 & Orienteraren 8, Hallonbergen Datum: Av: Cathrine Bernard Nr Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Åtgärdsbehov, tid Bevarandevärde 1. Mycket stort Ungt 1. God 1. Inga 1. Låg 1. Inget Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 2. Måttlig 2. Framtida Gammalt 3. Dålig 3. Måttliga 3. Hög 3. Snart Svenskt/vetenskapligt namn Cm 4. Mycket dålig 4. Svåra 4. Extremt hög 4. Akut Art Stamdiameter Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Anmärkningar Åtgärdsförslag Åtgärdsbehov Bevarandevärde 20 Oxel / Sorbus intermedia 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 21 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador 22 Oxel / Sorbus intermedia 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 23 Skogslönn / Acer platanoides 40 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 24 Oxel / Sorbus intermedia 20 Vuxet 2. Måttlig 4. Svåra 2. Måttlig Fällning 3. Snart 25 Asp / Populus tremula 35 Ungt 3. Dålig 4. Svåra 2. Måttlig Dubbelstammig Fällning 3. Snart 26 Rönn / Sorbus aucuparia 30 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Dubbelstammig. Snedväxt 27 Asp / Populus tremula 50 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 28 Asp / Populus tremula 50 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg 29 Tall / Pinus sylvestris 30 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador 30 Tall / Pinus sylvestris 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 31 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador 32 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 33 Skogslönn / Acer platanoides 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Trängd 34 Skogslönn / Acer platanoides 40 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 35 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Mindre stamskador Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 36 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 37 Skogslönn / Acer platanoides 45 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 38 Skogslönn / Acer platanoides 20 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Stamspricka. Trängd Svartsjö Trädkonsult

7 Trädbesiktningsprotokoll Plats: Delar av Vandraren 8 & Orienteraren 8, Hallonbergen Datum: Av: Cathrine Bernard Nr Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Åtgärdsbehov, tid Bevarandevärde 1. Mycket stort Ungt 1. God 1. Inga 1. Låg 1. Inget Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 2. Måttlig 2. Framtida Gammalt 3. Dålig 3. Måttliga 3. Hög 3. Snart Svenskt/vetenskapligt namn Cm 4. Mycket dålig 4. Svåra 4. Extremt hög 4. Akut Art Stamdiameter Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Anmärkningar Åtgärdsförslag Åtgärdsbehov Bevarandevärde 39 Skogslönn / Acer platanoides 40 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 40 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 41 Skogslönn / Acer platanoides 35 Vuxet 1. God 2. Lindriga 1. Låg Fläkskada gren Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 42 Klotlönn / Acer platanoides 'Globosum' 20 Vuxet 1. God 1. Inga 1. Låg 43 Skogslönn / Acer platanoides 45 Vuxet 1. God 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 44 Skogslönn / Acer platanoides 40 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Grenskador Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 45 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 46 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 47 Skogslönn / Acer platanoides 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 48 Skogslönn / Acer platanoides 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Avlägsnande av större döda grenar 3. Snart 49 Rönn / Sorbus aucuparia 15 Vuxet 3. Dålig 4. Svåra 2. Måttlig Stamskador Fällning 3. Snart 50 Prydnadskörsbär / Prunus sp 35 Vuxet 1. God 1. Inga 1. Låg 51 Prydnadskörsbär / Prunus sp 25 Vuxet 3. Dålig 1. Inga 1. Låg 52 Prydnadskörsbär / Prunus sp 20 Vuxet 3. Dålig 1. Inga 1. Låg Trängd 53 Prydnadskörsbär / Prunus sp 40 Vuxet 1. God 3. Måttliga 2. Måttlig Stamskador. Instabil stamklyka 54 Prydnadskörsbär / Prunus sp 20 Ungt 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Självsådd. Flerstammig 55 Rönn / Sorbus aucuparia 15 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 56 Apel / Malus sp 20 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Grenskador 57 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Svartsjö Trädkonsult

8 Trädbesiktningsprotokoll Plats: Delar av Vandraren 8 & Orienteraren 8, Hallonbergen Datum: Av: Cathrine Bernard Nr Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Åtgärdsbehov, tid Bevarandevärde 1. Mycket stort Ungt 1. God 1. Inga 1. Låg 1. Inget Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 2. Måttlig 2. Framtida Gammalt 3. Dålig 3. Måttliga 3. Hög 3. Snart Svenskt/vetenskapligt namn Cm 4. Mycket dålig 4. Svåra 4. Extremt hög 4. Akut Art Stamdiameter Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Anmärkningar Åtgärdsförslag Åtgärdsbehov Bevarandevärde 58 Asp / Populus tremula 40 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Dubbelstammig. Instabil stamklyka 59 Vårtbjörk / Betula pendula 45 Vuxet 4. Mycket dålig 3. Måttliga 2. Måttlig Flerstammig. Döda partier Fällning 3. Snart 60 Vårtbjörk / Betula pendula 50 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Flerstammig. Stamskador 61 Asp / Populus tremula 25 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 62 Vårtbjörk / Betula pendula 50 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg Flerstammig 63 Tall / Pinus sylvestris 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 64 Asp / Populus tremula 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 65 Tall / Pinus sylvestris 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 66 Asp / Populus tremula 30 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 67 Ek / Quercus robur 20 Ungt 3. Dålig 1. Inga 1. Låg Trängd 68 Rönn / Sorbus aucuparia 15 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Trängd 69 Rönn / Sorbus aucuparia 25 Vuxet 3. Dålig 2. Lindriga 1. Låg 70 Lind / Tilia sp 35 Vuxet 3. Dålig 3. Måttliga 2. Måttlig Dålig grenstruktur. Stamskador Fällning 3. Snart 71 Lind / Tilia sp 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 72 Rönn / Sorbus aucuparia 15 Vuxet 4. Mycket dålig 4. Svåra 2. Måttlig Stamskador Fällning 3. Snart 73 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 4. Mycket dålig 4. Svåra 2. Måttlig Stamskador Fällning 3. Snart 74 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 3. Dålig 4. Svåra 2. Måttlig Stamskador Fällning 3. Snart 75 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Stamskador 76 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Stamskador Svartsjö Trädkonsult

9 Trädbesiktningsprotokoll Plats: Delar av Vandraren 8 & Orienteraren 8, Hallonbergen Datum: Av: Cathrine Bernard Nr Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Åtgärdsbehov, tid Bevarandevärde 1. Mycket stort Ungt 1. God 1. Inga 1. Låg 1. Inget Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 2. Måttlig 2. Framtida Gammalt 3. Dålig 3. Måttliga 3. Hög 3. Snart Svenskt/vetenskapligt namn Cm 4. Mycket dålig 4. Svåra 4. Extremt hög 4. Akut Art Stamdiameter Ålder Vitalitet Skador Risk & säkerhet Anmärkningar Åtgärdsförslag Åtgärdsbehov Bevarandevärde 77 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Stamskador 78 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 1. Inga 1. Låg 79 Rönn / Sorbus aucuparia 15 Vuxet 2. Måttlig 3. Måttliga 1. Låg Stamskador 80 Rönn / Sorbus aucuparia 20 Vuxet 2. Måttlig 2. Lindriga 1. Låg Stamskador Svartsjö Trädkonsult

10 10

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering vid Vandraren 8 och Orienteraren 8 På

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Datum 2013-08-22 Trädinventering vid Bävern 2, Sundbyberg augusti

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna 1 2 3 4 i c DBH i c Kronradie i Höjd i vitalitet Risk 106 33 5 12 God - Låg Dåliga 67 21 3 9 Nedsatt Låg Dåliga 64 20 2 8 Nedsatt Låg Dåliga 62 19 2 9 Nedsatt Låg Dåliga 5 Vårtbjörk (Betula pendula) 41

Läs mer

Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB

Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB Bilaga1. Trädinventering Folketspark Förklaring och innebörd av inventering strukturen Oktober 01 VIÖS AB 1 Inventeringsrubrik Olika typer av benämningar inom rubriken Förklaring till benämningen Nr Nr

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2017-03-28 Lisa

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Trädinventering och okulär trädbesiktning för 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Trädinventering och okulär

Läs mer

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81 Svartsjö Trädkonsult Runby Gårdar augusti 2009 1 Uppdrag På uppdrag av Jacksons Trädvård

Läs mer

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr 2 av 8 Trädinventering och okulär besiktning En okulär besiktning samt inventering har utförts av träden vid Klockelund, Farsta. Arbetet har utförts av Cathrine Bernard och Anders Ohlsson Sjöberg på uppdrag

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 BILD Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Uppdrag: På uppdrag av Natanael Bachtiar (Forsen projekt AB) utförde

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jacksonstradvard.se Okulär trädbesiktning Skelleftå stadspark, februari 2013 Uppdrag På uppdrag

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt av träd Vegetation & Infrastruktur AB TRÄDFLYTT LERUMS STATIONS OMRÅDE 001-040 Lerums Kommun Utvärdering till möjlighet för flytt av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Lerums stationsområde 2014-01-15 för

Läs mer

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Bakgrund I september 2013 gjordes en inventering av träden på Starrkärrs nya och gamla kyrkogård. Då såg man att samtliga almar hade tecken på almsjuka och de flesta är

Läs mer

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Träd nr 1 Jönshyttevägen höger sida Tilia europea Kongslinde Kungslind Trädet har två toppar. Den ena

Läs mer

Infrastruktursektorn

Infrastruktursektorn Infrastruktursektorn Lindesplanaden stadens gröna ryggrad 26.11.2015 Med hänvisning till infrastrukturnämndens arbetsprogram 2015 om en plan för underhåll och förnyelse av Esplanadparken har markenheten

Läs mer

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Grupp 2 : Sarasvati, Sofi, Heidi, Rafaella, Victor, Susanne, Annelie, Johan, Emil Innehållsförteckning Inledning Historik/beskrivning av området Inventeringsresultat

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra.

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. 2016.06.14 Tyréns AB Sammanfattning Denna rapport innehåller en förteckning av träd som är värdefulla

Läs mer

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09 I nordvästra Uppsala, mellan stadsdelarna Luthagen, Svartbäcken, Tuna backar och Librobäck ligger området för Uppsalas nya stadspark. Uppsalas förtätning med stadigt ökande befolkning kräver fler rekreativa

Läs mer

Besiktning av skogsek vid Albyberget.

Besiktning av skogsek vid Albyberget. 1 (5) Datum 2015-06-11 Att: Lotta Magnuson Botkyrka kommun lotta.magnuson@botkyrka.se Besiktning av skogsek vid Albyberget. 2 (5) Uppdrag: Jacksons Trädvård (Petter Krifors) har på uppdrag av Botkyrka

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 BILD Jacksons Trädvård AB Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jtvab.se Trädinventering och

Läs mer

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning.

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning. 1 Tall 45 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 2 Tall 49 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 3 Björk 24 A plus Stumpar från

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10 TRÄDVÅRDSPLAN BRF NIO LÄNGOR BLACKEBERG - HÖSTEN 04 KONTAKTA OSS HSB Stockholm, Mark & Trädgård Kajsa Falkman, Landskapsingenjör 00-44 4 5 mark.tradgard@hsb.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod

Läs mer

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland

Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Stort naturvårdsintresse efter branden i Västmanland Foto: Roger Andersson Ett hundratal av landets arter insekter, svampar och vissa växter är beroende av skogsbränder. Ett unikt stort naturreservat planeras

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Besiktning av 3 ekar vid Reutersgatan 3 enligt kartritning nedan den 8 maj 2014.

Besiktning av 3 ekar vid Reutersgatan 3 enligt kartritning nedan den 8 maj 2014. Besiktning av 3 ekar vid Reutersgatan 3 enligt kartritning nedan den 8 maj 2014. Jag kommer här att benämna ekarna med 1, 2 och 3 räknat från väster till öster. Ek 1 är ca 20 m hög med stamdiameter 50

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Trädplan Trädplan version

Trädplan Trädplan version Trädplan Trädplan version 2.0 2017 Träd är viktiga för vår livsmiljö och vårt kulturarv Träden är viktiga för oss och för våra hyresgäster. Träd renar luften, ger skugga, dämpar vind och minskar upplevelsen

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion-

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion- Trädplan Aktivitetsdel -remissversion- Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur Referensgrupp Sandra Paasioja Joelsson,

Läs mer

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog

räd Värdefulla TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Denna alm vid kyrkogården i Reftele är den största almen i Reftele socken. Trädet mäter 400 cm i brösthöjdsomkrets. Värdefulla räd TReftele Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Reftele Under

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Trädplan AKTIVITETSDEL

Trädplan AKTIVITETSDEL Trädplan AKTIVITETSDEL ANTAGANDEHANDLING AUGUSTI 2016 Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Referensgrupp Text & Foto Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

Stadsrumsanalys Arkivet 1

Stadsrumsanalys Arkivet 1 Stadsrumsanalys Arkivet 1 Denna analys har utförts av FOJAB Arkitekter på uppdrag av Lunds Nation Arkivet AB och ska ligga till grund för fortsatt förslags- och utredningsarbete för kvarteret Arkivet 1

Läs mer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Läs mer

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar.

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. 34 Prunus spinosa slån Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. Kan lämnas obeskuren under många år! Radikala beskärningar ner till 20 cm sker bara vid behov

Läs mer

Trädplan. för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. del ett

Trädplan. för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg. del ett Trädplan för Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg del ett Stampens kyrkogård Träd förenar oss Träd är inte bara vackra, de är också en länk mellan oss, de som kom före oss och de som kommer efter. På våra

Läs mer

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Rapport 2012:12 Version 1.0 2013-10-24 Utskriftsformat A3 Dokumentinformation Titel Träd vid spårväg Rapport nr 2012:12 Författare

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER MOVIUM FAKTA # 1 2012 Gatuplantering av gulblommande kinesträd, Koelreuteria paniculata, i Bratislava, Slovakien. Foto: Henrik Sjöman. STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER Det framhålls ofta att antalet trädarter

Läs mer

Träd utmed Klippanvägens förlängning en konsekvensanalys

Träd utmed Klippanvägens förlängning en konsekvensanalys Uppdragsnr: 10182544 1 (13) Bilaga 4 PM Träd utmed Klippanvägens förlängning en konsekvensanalys 1 Bakgrund Ängelholms kommun har i en trafikutredning tittat på vilka åtgärder som skulle kunna utveckla

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31 Översiktlig trädinventering längs med Lidingöbanan 2012-07-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

Checklista för personer som får frågor om träd

Checklista för personer som får frågor om träd Checklista för personer som får frågor om träd Denna checklista vänder sig till personer som ofta får frågor om träd och främst om man får ta ner dem eller inte. Det kan vara personer på länsstyrelser,

Läs mer

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012

Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands Bro kommun November 2012 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se Janne Elmhag Naturvärdesbedömning i Ådö skog, Upplands

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Gruvstadsparken Kiruna 1 (11) Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Sundsvall 2008-10-28 Reviderad 2008-11-03 Projektnamn: Gruvstadsparken Uppdragsnummer: 218629 Tyréns AB Infra Nord Granskad av Andreas

Läs mer

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby mars 2015 Trädliv AB Bergsrådsvägen 68, 12842 Bagarmossen info@tradliv.se, www.trädliv.se, +46(0)721-509 000 Trädbesiktning, Järnvägsparken, Upplands Väsby

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014

Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 2014-01-13 Naturvärdesinventering av Nya Älvstaden, Trollhättans stad, 2014 Inventering, bedömningar och rapportering är utförd av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB Omslagsbild: Utfarten till Kungsportsvägen

Läs mer

Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014

Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014 Bedömning av nertagna träd på Vasagatan i april 2014 Sammanfattning Park och naturförvaltningen tog under 3-4 april ner 13 riskträd på Vasagatan. Förvaltningen har därefter gjort en efterkontroll av träden

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Allé Beskrivning och vägledning för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Vägledningen utgör ett komplement till Handbok 2012:1 Biotopskyddsområden

Läs mer

Gatuträd i Bagarmossen

Gatuträd i Bagarmossen Gatuträd i Bagarmossen av Linda Christensen Kandidatarbeten vid institutionen för stad och land VT 2008 BACHELOR THESIS AT THE DEPARTMENT OF URBAN AND RURAL DEVELOPMENT Kandidatarbeten vid institutionen

Läs mer

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium TRÄD OCH TRÄ Natur- och kulturstig Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Träd och trä Lär känna 15 träd och buskar och deras användning I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande

Läs mer

Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0

Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 LANDSKAPSARKITEKTUR TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP Rapportserie Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 Johan Östberg Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Läs mer

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK Bilaga till program för upprustning och bevarande Februari 0 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Trädinventering och murinventering - Blåkråkan kvarterspark

Läs mer

Vad bör Den perfekta trädboken innehålla?

Vad bör Den perfekta trädboken innehålla? Beteckning: Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap Vad bör Den perfekta trädboken innehålla? Susanne Olsson December 2009 Examensarbete, 15 p, B Biologi med inriktning mot trädgårdskunskap

Läs mer

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB

RAPPORT UPPSALA KOMMUN SKOLFASTIGHETER AB RAPPORT NYA TIUNDASKOLAN uppdragsnummer 3413444102 Beskrivning av träd runt tiundaskolan samt bedömning huruvida de omfattas av biotopskydd - underlag för ansökan om biotopskyddsdispens 2015-03-26 Reviderad

Läs mer

Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder

Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder Björn Embrén Stadsmiljö 08-508 262 13 bjorn.embren@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-05-24 Utredningar av eken på Oxenstiernsgatan Redovisning av metoder Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Trädvårdplan Skönstaholm

Trädvårdplan Skönstaholm LANDSKAPSLAGET AB Peter Myndes Backe 12 118 46 Stockholm +46 8 442 48 20 info@landskapslaget.se www.landskapslaget.se Trädvårdplan Skönstaholm TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 TRÄDVÅRDPLAN 2011.12.22 2 TRÄDVÅRDPLAN

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt

Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2 Trädbesiktning ventilationsschakt Inledning Vid anläggande av byggnader och teknisk infrastruktur i naturmark och nära äldre värdefulla

Läs mer

Bild ovan: Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Hårginst Genista pilosa med fröbalja Bild: Lennart Dahlström

Bild ovan: Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Hårginst Genista pilosa med fröbalja Bild: Lennart Dahlström 1 Foto: Stefan Lindahl Fastigheten Björkelund ligger naturskönt vid Fylleån och lättillgängligt intill cykelbanan mellan Halmstad och Simlångsdalen. Här finns en mångfald av miljöer, där skog, hed, ängs-

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog

Värdefulla. räd. TBroaryd. Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla räd TBroaryd Inventerare: Hanna Torén, Biolog Värdefulla träd i Broaryd Under sommaren 2011 har Gislaveds kommun inventerat träd i och kring Broaryds tätort. Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets

Läs mer

Trädplan. Träd är viktiga för vår livsmiljö och vårt kulturarv

Trädplan. Träd är viktiga för vår livsmiljö och vårt kulturarv Trädplan Träd är viktiga för vår livsmiljö och vårt kulturarv Träden är viktiga för oss och våra hyresgäster på många sätt. Träd renar luften, ger skugga, dämpar vind och minskar upplevelsen av buller

Läs mer

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik ARBORETET Träd i Höganäs som sponsras Conny Fahlcrantz December 2010 Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro Ur tankar och tal Erik Axel Karlfeldt ARBORETET...

Läs mer

Områden som berörs av Banverkets projekt Trädsäkring av järnvägen på Lunds kommuns fastigheter

Områden som berörs av Banverkets projekt Trädsäkring av järnvägen på Lunds kommuns fastigheter En trädsäker järnväg I snitt faller ett träd om dagen över järnvägen med kostsamma skador på kontaktledningarna som följd. Tågförseningarna som följer orsakar stora samhälleliga kostnader och järnvägens

Läs mer

MEDDELANDE 7 2009. Regler om användning av främmande trädslag

MEDDELANDE 7 2009. Regler om användning av främmande trädslag MEDDELANDE 7 2009 Regler om användning av främmande trädslag Skogsstyrelsen december 2009 Projektägare Mikael Norén Fotografer Sanna Black-Samuelsson (hybridlärk) Heine Krekula (contortatall) Projektgrupp

Läs mer

Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län

Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län Action A3 Inventering gamla träd och sammanställning av befintligt underlag i Kalmars län NR DIAMETER TRADSLAG TRADSTAT OMGIVNING ATGBEHOV KARAKTAR1 KARAKTAR2 KOMM DATUM OMRADE 1 56 Ek Levande Betesmark

Läs mer

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/ Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/12 2015 Bakgrund Bäckens samfällighet är ett radhusområde i Segeltorp med grönt inslag av varierad

Läs mer

Meddelande nr 2012:08 Reviderad september 2013. Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun

Meddelande nr 2012:08 Reviderad september 2013. Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun Meddelande nr 2012:08 Reviderad september 2013 Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun 2 Skyddsvärda träd i Jönköpings kommun MEDDELANDE NR 2012:08 Reviderad september 2013 3 Meddelande nr 2012:08, reviderad

Läs mer

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun 2016-05-16 1 (8) Dnr Kst 2015/486 PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde

Läs mer

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson

Klippta häckar. En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad. Jeanette Georgson Klippta häckar En utvärdering av häcklaboratoriet i skolträdgården på Johannesberg i Mariestad Jeanette Georgson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11

GESTALTNINGSPROGRAM SNURROM 2016-05-11 GESTALTNINGSPROGRAM 2016-05-11 - ENTRÉN - Den första plats som besökare och boende i Snurrom kommer möta är en platsbildning, ett mindre torg. Hela ytan blir upphöjd till torgnivå och platsen blir en ordnad

Läs mer

REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun

REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun REGEMENTSPARKEN 1 Växjö kommun I N V E N TE R I N G, AN AL Y S O C H R E K O M M E N D AT I O N E R Kalmar GRÖNA RUMMET LANDSKAPSARKITEKTER AB Bo Tallhage Landskapsarkitekt LAR/MSA Uppdragsnummer 201407

Läs mer

Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter

Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och träprodukter 22 mars 2016 Importförbud och sundhetscertifikat för import av trä och trä Nedan finns en lista på sådant trä och sådana trä som ska ha ett sundhetscertifikat (Pytosanitary certificate), sundhetcertifikat

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter

13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 13 praktiska allmänna skötselråd - För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 04-30 Skötselplan - anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm.

Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm. Teknisk träd rapport. Utvärdering av Trädvitalitet och stabilitet Ryttare Eken, Södra Fiskaretorps vägen Stockholm. Sammanfattning: Ryttare eken är en veteran ek med anmärkningsvärt bra vitalitet. Baserat

Läs mer