Trädinventering & okulär besiktning. Fader Bergström, Axelsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trädinventering & okulär besiktning. Fader Bergström, Axelsberg"

Transkript

1 Trädinventering & okulär besiktning Fader Bergström, Axelsberg Trädinventering är utförd av Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: , e-post:

2 2 av 11 Trädinventering och okulär besiktning En inventering och okulär besiktning har utförts av Anders Ohlsson Sjöberg. Arbetet har utförts på uppdrag av Ola Johansson, Exploateringskontoret, Stockholms stad. Parametrar som ingår i inventeringen är nummer, vetenskapligt och svenskt namn, storlek, åldersklass och vitalitet. Övriga parametrar är skador och eventuellt bevarandevärde. Sammanfattning Av de 84 inventerade träden består största delen av skogsek och tall. 29 träd har sådana kvaliteter att de har bedömts vara bevarandevärda varav två med stort bevarandevärde. Dessa träd är markerade i protokollet och på bifogade kartor. Allmänt vid exploatering och nybyggnation Åldersklass En individuell bedömning görs utifrån trädets släkt, art och förväntade livslängd. Till exempel så kategoriseras en hundraårig björk som gammal medan en hundraårig ek klassas som vuxen. Vitalitet För att kunna bedöma trädens vitalitet har hänsyn tagits till skottillväxt, döda grenar etc. Strukturell kondition En okulär besiktning har skett av eventuella skador och strukturella svagheter på träden. Bevarandevärde Gällande bedömning av bevarandevärdet tas hänsyn till bland annat trädets placering, vitalitet, estetik och eventuella skador. I dylika inventeringar får unga träd generellt lågt bevarandevärde då de är lätta att flytta eller ersätta med nya träd. Träd med allvarligare skador eller kraftigt nedsatt vitalitet får också ett lågt bevarandevärde. Det biologiska och kulturhistoriska värdet bedöms separat och är alltså inte med i denna värdeskala. Ett lågt bevarandevärde betyder inte att man måste fälla trädet. Det ska ses som en hjälp vid projekteringen. Generella riktlinjer för schakter och eventuella markhöjningar kring träd är att det måste ske med stor försiktighet. Schaktarbetena i trädens rotzoner måste ske med vakuumschakt och markhöjningar får endast ske på mindre delar i trädens rotzoner och då uppbyggt med sorterat krossmaterial. Framtida sprängningar och schakter kan även komma att leda till att tillgängligt vatten och rotutrymmet för träden minskas avsevärt. För att ett träd ska ha rimliga möjligheter att klara sig bör ett skyddsområde på minst 10 meter upprättas, räknat från stammens mitt och ut. Se även Standard för skyddande av träd 2.0 SLU Alnarp Innan arbetet startar bör därför en separat utredning och beskrivning upprättas där skydd av träd och arbete nära träden beskrivs i detalj. För att skydda träd från kompakteringsskador gäller generellt att ytor eller större områden är helt avstängda från entreprenadmaskiner, byggmaterial och schaktmassor. Om transport eller upplag ändå måste ske så bör en temporär yta byggas upp för att minimera kompakteringsskadorna kring träden. Förutom erforderliga stamskydd kring träd skyddas marken kring träden med en uppbyggnad bestående av geonät och krossmaterial. Anders Ohlsson Sjöberg

3 3 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 1 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 57 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona, kan avvaras 2 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 40 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 3 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 51 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 4 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 28 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona, kan avvaras 5 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 43 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona 6 Vårtbjörk Betula pendula Klippt gräsyta 22 Ungt Bra Lågt bevarandevärde Dubbeltopp 7 Tall Pinus sylvestris Naturmark 45 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 8 Tall Pinus sylvestris Naturmark 58 Gammalt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 9 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 27 Ungt Bra Lågt bevarandevärde 10 Skogsek Quercus robur Naturmark 28 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned och ensidig krona, kan avvaras 11 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 18 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 12 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 13 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 19 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 14 Skogsek Quercus robur Naturmark 123 Gammalt Mindre bra x Stort bevarandevärde Skyddsavstånd på minst 10 meter 15 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 16 Skogsek Quercus robur Naturmark 38 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 5 m in mot nuvarande hus 17 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 18 Skogsek Quercus robur Naturmark 50 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 5 m in mot nuvarande hus 19 Skogsek Quercus robur Naturmark 32 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 20 Skogsek Quercus robur Naturmark 51 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 6 m in mot nuvarande hus 21 Skogsek Quercus robur Naturmark 71 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 3 m in mot nuvarande hus 22 Skogsek Quercus robur Naturmark 20 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 23 Skogsek Quercus robur Naturmark 35 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 24 Naturmark Stubbe 25 Tall Pinus sylvestris Naturmark 48 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter

4 4 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 26 Gran Picea abies Naturmark 42 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde 27 Skogslönn Acer platanoides Naturmark <30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 3 stammar, kan avvaras 28 Skogsek Quercus robur Naturmark 20 Ungt Dålig x Lågt bevarandevärde 29 Skogsek Quercus robur Naturmark 25 Ungt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Död, lutande 30 Tall Pinus sylvestris Naturmark 41 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde Ensidig krona 31 Tall Pinus sylvestris Naturmark 40 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 32 Tall Pinus sylvestris Naturmark 42 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 6 m in mot nuvarande hus 33 Skogsek Quercus robur Naturmark 40 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 3 m in mot nuvarande hus 34 Skogsek Quercus robur Naturmark 44 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 35 Naturmark Stubbe 36 Tall Pinus sylvestris Naturmark 49 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 37 Tall Pinus sylvestris Naturmark 49 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 38 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 33 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 39 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 43 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 40 Alpgullregn Laburnum alpinum Klippt gräsyta <40 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 5 stammar, står i buskage med hägg 41 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 77 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 15 meter 42 Skogsek Quercus robur Naturmark 29 Ungt Dålig x Lågt bevarandevärde 43 Skogsek Quercus robur Naturmark 85 Vuxet Dålig Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 44 Tall Pinus sylvestris Naturmark 56 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 45 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 21 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 46 Tall Pinus sylvestris Naturmark 60 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt 47 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 48 Skogsek Quercus robur Naturmark 121 Gammalt Mindre bra x Stort bevarandevärde Skyddsavstånd på minst 15 meter 49 Skogsek Quercus robur Naturmark 77 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 50 Skogsek Quercus robur Naturmark 36 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde Lutar, saknar krona

5 5 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 51 Skogsek Quercus robur Naturmark 72 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 52 Skogsek Quercus robur Naturmark 80 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 53 Skogsek Quercus robur Naturmark 86 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 54 Skogsek Quercus robur Naturmark 39 Ungt Mindre bra x Lågt bevarandevärde 55 Fågelbärsträd Prunus avium Naturmark 25 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 56 Skogsek Quercus robur Naturmark 70 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 57 Asp Populus tremula Naturmark 33 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 58 Asp Populus tremula Naturmark 29 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 59 Tall Pinus sylvestris Naturmark 25 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 60 Skogsek Quercus robur Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 61 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 62 Skogsek Quercus robur Naturmark 24 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 63 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 64 Skogsek Quercus robur Naturmark 22 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 65 Gran Picea abies Naturmark 33 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 66 Gran Picea abies Naturmark 40 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 67 Asp Populus tremula Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 68 Skogsek Quercus robur Naturmark 19 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 69 Asp Populus tremula Naturmark 33 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 70 Asp Populus tremula Naturmark 39 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 71 Asp Populus tremula Naturmark 41 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 72 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 39 Vuxet Dålig x Lågt bevarandevärde 73 Asp Populus tremula Naturmark 36 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 74 Asp Populus tremula Naturmark 43 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 75 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 30 Ungt Mindre bra x Lågt bevarandevärde

6 6 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 76 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 36 Vuxet Mindre bra x Lågt bevarandevärde 77 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 78 Asp Populus tremula Naturmark 46 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 79 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Ensidig krona 80 Skogsek Quercus robur Naturmark 66 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 81 Gran Picea abies Naturmark 52 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 82 Sälg Salix caprea Naturmark 39 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 83 Klibbal Alnus glutinosa Naturmark 30 Gammalt Mindre bra Lågt bevarandevärde 84 Hassel Corylus avellana Naturmark Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Flerstammig buske

7 7 av 11

8 8 av 11

9 9 av 11

10 10 av 11

11 11 av 11

Godkänt dokument - Johanna Rosvall, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Johanna Rosvall, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr 1 av 8 Trädinventering och okulär besiktning En inventering av träden enligt bifogad karta, har utförts under augusti månad 2016 av Cathrine Bernard och Anders Ohlsson Sjöberg. Området är beläget söder

Läs mer

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Martin Styring, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr 2 av 8 Trädinventering och okulär besiktning En okulär besiktning samt inventering har utförts av träden vid Klockelund, Farsta. Arbetet har utförts av Cathrine Bernard och Anders Ohlsson Sjöberg på uppdrag

Läs mer

KV PROSTEN. Landskapsåtgärder rev Landskapsarkitektur

KV PROSTEN. Landskapsåtgärder rev Landskapsarkitektur & Stadsbyggnad Peter Myndes Backe 12 118 46 Stockholm +46 8 442 48 20 info@landskapslaget.se www.landskapslaget.se KV PROSTEN Landskapsåtgärder 2015-01-29 rev 2015-05-29 Innehåll KV PROSTEN 13:580 2015.01.29

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Kv Kabelverket etapp 3,

Trädinventering & okulär besiktning. Kv Kabelverket etapp 3, Trädinventering & okulär besiktning Kv Kabelverket etapp 3, 2014-11-25 Ansvarig för utförd trädinventering är,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen är utförd på uppdrag

Läs mer

Inventering och okulär besiktning av träden inom grönt område Klockstapeln vid Örsvängen/Ursviksvägen i Hallonbergen april 2015

Inventering och okulär besiktning av träden inom grönt område Klockstapeln vid Örsvängen/Ursviksvägen i Hallonbergen april 2015 Inventering och okulär besiktning av träden inom grönt område Klockstapeln vid Örsvängen/Ursviksvägen i Hallonbergen april 2015 1 Trädinventering På uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren (Ulrika Almqvist)

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer

Trädinventering vid Näsby slott, Täby Februari 2016

Trädinventering vid Näsby slott, Täby Februari 2016 Trädinventering vid Näsby slott, Täby Februari 2016 1 Trädinventering vid Näsby slott På uppdrag av Niam AB (Gustav Thörnqvist) utfördes en inventering och besiktning av utvalda träd vid Näsby slott, Täby.

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering vid Vandraren 8 och Orienteraren 8 På

Läs mer

Trädbesiktning vid Blackebergsvägen, Etapp 2 och 3 Bromma, december 2018

Trädbesiktning vid Blackebergsvägen, Etapp 2 och 3 Bromma, december 2018 Trädbesiktning vid Blackebergsvägen, Etapp 2 och 3 Bromma, december 2018 Träd 1 Träd 2 Svartsjö Trädkonsult 0704-90 52 81 cathrine@svartsjotradkonsult.se Datum 2018-12-17 Stuart Hope Tengbom Box 1230 111

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Datum 2013-08-22 Trädinventering vid Bävern 2, Sundbyberg augusti

Läs mer

Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB

Bilaga1. Trädinventering Folketspark. Förklaring och innebörd av inventering strukturen. Oktober 2012 VIÖS AB Bilaga1. Trädinventering Folketspark Förklaring och innebörd av inventering strukturen Oktober 01 VIÖS AB 1 Inventeringsrubrik Olika typer av benämningar inom rubriken Förklaring till benämningen Nr Nr

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Fredhällsparken juni 2105

Ekonomisk trädvärdering vid Fredhällsparken juni 2105 Ekonomisk trädvärdering vid Fredhällsparken juni 2105 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2015-06-18 Åsa Stranninge Cedervall arkitekter Maria

Läs mer

Trädinventering vid Blackebergsvägen och Blackebergsbacken, Bromma, november 2017

Trädinventering vid Blackebergsvägen och Blackebergsbacken, Bromma, november 2017 Trädinventering vid Blackebergsvägen och Blackebergsbacken, Bromma, november 2017 Träd nr 23 & 24 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2017-11-07

Läs mer

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31

Översiktlig trädinventering längs med. Lidingöbanan 2012-07-31 Översiktlig trädinventering längs med Lidingöbanan 2012-07-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se Inventeringen

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Ekonomisk trädvärdering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Trädinventering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017

Trädinventering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Trädinventering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2017-03-28 Lisa Eriksson

Läs mer

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna 1 2 3 4 i c DBH i c Kronradie i Höjd i vitalitet Risk 106 33 5 12 God - Låg Dåliga 67 21 3 9 Nedsatt Låg Dåliga 64 20 2 8 Nedsatt Låg Dåliga 62 19 2 9 Nedsatt Låg Dåliga 5 Vårtbjörk (Betula pendula) 41

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 Trädinventering och okulär trädbesiktning för Steninge anläggningssamfällighet Augusti 2013 BILD Jacksons Trädvård AB Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jtvab.se Trädinventering och

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017

Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Ekonomisk trädvärdering vid Gredbyvägen/Rinmansparken, Eskilstuna december 2016 & mars 2017 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2017-03-28 Lisa

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Trädinventering fsk Spanioren utfört av TRÄDMÄSTARNA AB Besiktningsman: Jörg Roepcke adress: Björnsonsgatan, Bromma Besiktningsdag: 2016-04-15 A - trädet utgör låg risk för omgivningen. B - viss risk föreligger.

Läs mer

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014

Trädinventering och okulär trädbesiktning för Lindar vid Stora Nyckelviken 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Trädinventering och okulär trädbesiktning för 27:e Oktober 2014 Besiktningsdatum: 21-22 Oktober 2014 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Trädinventering och okulär

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016

Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Trädinventering vid Kvarteret Nystavaren, Eskilstuna maj 2016 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com 1 Datum 2016-05-31 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning.

Nr Art DBH Risk klass. Bev. värde 11 Ek 41 B plus Något nedsatt biologisk kondition. Stumpar från inkorrekt beskärning. 1 Tall 45 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 2 Tall 49 B plus Obalanserad krona. Avlastande beskärning. Avlägsnande av döda grenar. 3 Björk 24 A plus Stumpar från

Läs mer

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009

Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Okulär trädbesiktning vid Runby Gårdar augusti 2009 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-90 52 81 Svartsjö Trädkonsult Runby Gårdar augusti 2009 1 Uppdrag På uppdrag av Jacksons Trädvård

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod 4. Övergripande beskrivning 5-6. Förklaringar till protokollet 7-9. Konditionsbedömning 10 TRÄDVÅRDSPLAN BRF NIO LÄNGOR BLACKEBERG - HÖSTEN 04 KONTAKTA OSS HSB Stockholm, Mark & Trädgård Kajsa Falkman, Landskapsingenjör 00-44 4 5 mark.tradgard@hsb.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDNR: Mål och metod

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Träd inom Detaljplan Hageby 4:2

Träd inom Detaljplan Hageby 4:2 1(4) 2017-02-17 Tekniska kontoret Handläggare, titel, telefon Maja Pålsson, landskapsarkitekt 011-152091 Träd inom Detaljplan Hageby 4:2 Bakgrund Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att utföra planarbete

Läs mer

Prislista skogsplantor 2018

Prislista skogsplantor 2018 Från frö till planterad planta! Skogsplantor och Landskapsväxter Prislista skogsplantor 2018 Fr. o. m. våren 2018 lämnar vi ut plantor från Våxtorps Plantskola Kundens behov i fokus - Odling i Sverige

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Prislista skogsplantor 2019

Prislista skogsplantor 2019 Från frö till planterad planta! Skogsplantor och Landskapsväxter Prislista skogsplantor 2019 Utlämning från Våxtorps Plantskola Nu med nya CO2 kylar/frysar www.plantcenter.se Kundens behov i fokus - Odling

Läs mer

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK

TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK TRÄDINVENTERING OCH MURINVENTERING, BLÅKRÅKAN KVARTERSPARK Bilaga till program för upprustning och bevarande Februari 0 NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Trädinventering och murinventering - Blåkråkan kvarterspark

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Rothoffsvägen, Eskilstuna augusti 2017

Ekonomisk trädvärdering vid Rothoffsvägen, Eskilstuna augusti 2017 Ekonomisk trädvärdering vid Rothoffsvägen, Eskilstuna augusti 2017 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com Datum 2017-08-22 Fredrik Eklund Park & Naturavdelningen

Läs mer

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013

Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Trädbesiktning Skellefteå stadspark Februari 2013 Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08-410 470 70 www.jacksonstradvard.se Okulär trädbesiktning Skelleftå stadspark, februari 2013 Uppdrag På uppdrag

Läs mer

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013

Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 Okulär besiktning av träd kv Stenhöga juni-augusti 2013 BILD Katarina Bangata 65 116 42 Stockholm 08 41047070 www.jacksonstradvard.se Uppdrag: På uppdrag av Natanael Bachtiar (Forsen projekt AB) utförde

Läs mer

Vårdsätra. Brf. Skötselplan För den gröna miljön

Vårdsätra. Brf. Skötselplan För den gröna miljön 08-557 715 38 ann-catrin@rappne.nu www.rappne.nu Brf Vårdsätra Skötselplan För den gröna miljön Upprättad av: Ann-Catrin Thor trädgårdsrådgivare Illustrationer: Kristin Ström Brf Vårdsätra Skötselplan

Läs mer

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra.

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. 2016.06.14 Tyréns AB Sammanfattning Denna rapport innehåller en förteckning av träd som är värdefulla

Läs mer

ALLEINVENTERING SÖDERVÄG JÄRNVÄGEN 3

ALLEINVENTERING SÖDERVÄG JÄRNVÄGEN 3 RAPPORT ALLEINVENTERING SÖDERVÄG JÄRNVÄGEN 3 Framtagen av teknikförvaltningen Datum 2018-12-19 ALLEINVENTERING SÖDERVÄG JÄRNVÄGEN 3 Innehåll ALLEINVENTERING SÖDERVÄG... 1 1. SYFTE OCH MÅL... 2 2. AVGRÄNSNING...

Läs mer

Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage

Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap Inventering och analys av trädbestånd i arboretet Valls Hage Inventory and analysis of tree stand in the arboretum Valls Hage

Läs mer

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås

Trädinventering av Allégatan i Mönsterås 2014-12-16 Trädinventering av Allégatan i Mönsterås Ecocom AB på uppdrag av Mönsterås kommun Inledning Ecocom AB har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en inventering av träden längs Allégatan

Läs mer

PLANTERINGSFÖRSLAG MED FUNKTIONSKRAV VÄG E6 TORP GLÄBORG DELEN SMÅRÖD SALTKÄLLAN OBJEKTNR DATUM:

PLANTERINGSFÖRSLAG MED FUNKTIONSKRAV VÄG E6 TORP GLÄBORG DELEN SMÅRÖD SALTKÄLLAN OBJEKTNR DATUM: Kontraktshandling 13.30 Förfrågningsunderlag 13.30 VÄG E6 TORP GLÄBORG DELEN SMÅRÖD SALTKÄLLAN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN OBJEKTNR 432805 DATUM: 2005-12-09 PLANTERINGSFÖRSLAG MED FUNKTIONSKRAV INNEHÅLL 346 Plantering...

Läs mer

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig

Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Bilaga 3 Naturvärdesinventering översiktlig Naturtypsinventering av område Garpkölen med omnejd Området norr om Garpkölen domineras av produktionsskog med stora ytor med contortatall (Pinus contorta).

Läs mer

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen.

Vi sprängning inom 100 meter från träd skall förbesiktning ske av kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga park- och naturmark Skyddsåtgärder vid träd Ska grävning göras i närheten av träd (tumregel: närmare än dubbla krondiametern) skall tillståndsgivaren kontaktas för överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder/förbesiktning.

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Trädslingan i Botaniska trädgården

Trädslingan i Botaniska trädgården Trädslingan i Botaniska trädgården I södra delen av Botaniska trädgården har vi samlat några vanliga svenska träd och försett dem med faktaskyltar. Här kan man arbeta med att lära sig känna igen träden

Läs mer

Människor kring Gnistahögen

Människor kring Gnistahögen Människor kring Gnistahögen Begravningar från vendeltid, vikingatid och tidig medeltid Andreas Hennius, Emma Sjöling & Sofia Prata Bilaga 7 Vedartsanalys Erik Danielsson, VEDLAB upplandsmuseets rapporter

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) 2009-06-09 Rev 2009-06-10 Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning

Läs mer

Trädinventering och värdering Årby, Eskilstuna.

Trädinventering och värdering Årby, Eskilstuna. Trädinventering och värdering Årby, Eskilstuna. Period för inventering och värdering: Februari till Mars 2018 Utförd och sammanställd av: Arborist Håkan Nilsson Sveriges Trädvårdscentrum 24754 Dalby Beställare:

Läs mer

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet

Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN. Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Trädvårdsplan 2005 SÄTER KOMMUN Inventering och åtgärdsprogram för kommunens träd inom tätortsområdet Träd nr 1 Jönshyttevägen höger sida Tilia europea Kongslinde Kungslind Trädet har två toppar. Den ena

Läs mer

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium

TRÄD OCH TRÄ. Natur- och kulturstig. Målgrupp: Mellanstadium gymnasium TRÄD OCH TRÄ Natur- och kulturstig Målgrupp: Mellanstadium gymnasium Träd och trä Lär känna 15 träd och buskar och deras användning I den botaniska trädgården på Fredriksdal finns alla Skånes vildväxande

Läs mer

Fröplantager 1(22) Ask. Fraxinus excelsior. Plantagens: Klonernas: Namn Rikslängdnr. Kategori. latitud (N) latitud (N) altitud.

Fröplantager 1(22) Ask. Fraxinus excelsior. Plantagens: Klonernas: Namn Rikslängdnr. Kategori. latitud (N) latitud (N) altitud. 1(22) Ask Fraxinus excelsior Snogeholm FP-870 Individutvalt 55 32' 50 5 100 56 11' 113 2(22) Bok Fagus sylvatica Albjershus FP-64 Individutvalt 56 00' 105 3 30 57 36' 62 Ramsåsa FP-53 Individutvalt 55

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje

Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Trädvårdsplan för stadsparken i Södertälje Grupp 2 : Sarasvati, Sofi, Heidi, Rafaella, Victor, Susanne, Annelie, Johan, Emil Innehållsförteckning Inledning Historik/beskrivning av området Inventeringsresultat

Läs mer

GRÖNBESIKTNING SUNDBY

GRÖNBESIKTNING SUNDBY Sid 1(5) GRÖNBESIKTNING SUNDBY Typ av besiktning Statusbesiktning av gröna ytor inför övertagande av allmän platsmark. Besiktningens omfattning Denna besiktning omfattar: - Gräsytor - Buskar och planteringsytor

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd

Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd SKYDD AV TRÄD FLODA CENTRUM 001-040 Lerums Kommun Vegetation & Infrastruktur AB Utvärdering till möjlighet för flytt och skydd av träd Bakgrund Skrivandes var på syn vid Floda Centrum Lerums kommun 2014-02-27.

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening

Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening www.skanssundet.se Skogsvårdsplan 2014 Skanssundets Samfällighetsförening Skogsvårdsplan Skanssundets Samfällighetsförening BG 20140302 Sid 1 Bakgrund Skanssundets samfällighet har sedan dess bildande

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/

Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/ Trädinventering samt åtgärdsplan för Bäcken Samfällighet i Segeltorp utförd av Rubisco Trädvård den 4/12 2015 Bakgrund Bäckens samfällighet är ett radhusområde i Segeltorp med grönt inslag av varierad

Läs mer

Trädinventering och Grundläggande besiktning. Johan Östberg

Trädinventering och Grundläggande besiktning. Johan Östberg Trädinventering och Grundläggande besiktning Johan Östberg Platsspecifik information Tom planteringsplats Plats GPS-koordinater Plats - gatuadress Växtplats park, gatumiljö, naturmark Skydd Stamskydd,

Läs mer

Ekonomisk trädvärdering vid Ekenhillsvägen, Eskilstuna Juni 2018

Ekonomisk trädvärdering vid Ekenhillsvägen, Eskilstuna Juni 2018 Ekonomisk trädvärdering vid Ekenhillsvägen, Eskilstuna Juni 2018 Svartsjö Trädkonsult Nöttesta 30 151 96 Enhörna 0704-90 52 81 cathrine.bernard@telia.com Datum 2018-06-12 Fredrik Eklund Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Anläggningsalternativ

Anläggningsalternativ Anläggningsalternativ Välj här det alternativ som gäller Ditt projekt och gå sedan till exemplen som visar detaljlösningarna. Allmänt Här redovisas några olika typfall med utgångspunkt från om det redan

Läs mer

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar.

slån Prunus spinosa Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. 34 Prunus spinosa slån Lämpar sig som friväxande buske. Olämplig att häckklippa. Skjuter rotskott. Har tornar. Kan lämnas obeskuren under många år! Radikala beskärningar ner till 20 cm sker bara vid behov

Läs mer

Bild ovan: Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Hårginst Genista pilosa med fröbalja Bild: Lennart Dahlström

Bild ovan: Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Hårginst Genista pilosa med fröbalja Bild: Lennart Dahlström 1 Foto: Stefan Lindahl Fastigheten Björkelund ligger naturskönt vid Fylleån och lättillgängligt intill cykelbanan mellan Halmstad och Simlångsdalen. Här finns en mångfald av miljöer, där skog, hed, ängs-

Läs mer

Gran med grupper av ek

Gran med grupper av ek Parcell 1 Gran med grupper av ek Det här skall bli en ren ekskog eftersom granen gallras bort efter hand. Viss underväxt av andra trädslag kommer att vandra in från bryn och närliggande bestånd. Trädslag:

Läs mer

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20

PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 PM; Naturvärdesinventering som underlag för detaljplaneläggning för del av Gullbranna 1:13, 2014-08-20 Fig. 1 Området mot öster längs markvägen med äldre tallar och ekar, riktning norrut. Sammanfattning

Läs mer

Syn av naturområde för bedömning av påverkan av vegetationen i samband med byggnation inom området.

Syn av naturområde för bedömning av påverkan av vegetationen i samband med byggnation inom området. PM TROLLESUNDSVÄGEN BANDHAGEN SAMRÅDSHANDLING - 2015-03-06 VIÖS AB Vegetation & Infrastruktur AB 001-017 Syn av naturområde för bedömning av påverkan av vegetationen i samband med byggnation inom området.

Läs mer

Trädinventering och Grundläggande besiktning. Johan Östberg

Trädinventering och Grundläggande besiktning. Johan Östberg Trädinventering och Grundläggande besiktning Johan Östberg Platsspecifik information Tom planteringsplats Plats GPS-koordinater Plats - gatuadress Växtplats park, gatumiljö, naturmark Skydd Stamskydd,

Läs mer

Befintliga trädalléer Näsby Slott

Befintliga trädalléer Näsby Slott Vegetation & Infrastruktur AB Befintliga trädalléer Näsby Slott Bakgrund Syfte är att göra en konsekvensbedömning gällande risker till att träd kommer att skadas och ges försämrad vigör i samband med kommande

Läs mer

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby

Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby Trä dbesiktning Jä rnvä gspärken, Uppländs Vä sby mars 2015 Trädliv AB Bergsrådsvägen 68, 12842 Bagarmossen info@tradliv.se, www.trädliv.se, +46(0)721-509 000 Trädbesiktning, Järnvägsparken, Upplands Väsby

Läs mer

FÖRSLAG. Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun

FÖRSLAG. Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun FÖRSLAG Trädvårdsplan upprättad 2017 för BRF Mörbyskogen 1, fastigheterna Drevkarlen 1 och Forstmästaren 1 Danderyds kommun Innehåll FÖRORD... 2 SYFTE... 2 UTGÅNGSLÄGE... 2 Målsättning... 3 BESKRIVNING...

Läs mer

Skogen Arbores berättar om Trädkultur

Skogen Arbores berättar om Trädkultur Skogen Arbores berättar om Trädkultur Bakgrund Mitt i semestern 2017 noterade flera personer att cirka 55 stora tallar i Skogen Arbores på Styrsö var nymärkta för avverkning. Mailväxling med styrelsen

Läs mer

Trädinventering kv. Kedjan Eketorp, Norrköpings kommun

Trädinventering kv. Kedjan Eketorp, Norrköpings kommun Trädinventering kv. Kedjan Eketorp, Norrköpings kommun 1 Trädinventering kv. Kedjan, Norrköpings kommun Jonas Örnborg, Ola Bengtsson, Tina Kyrkander & Fredrik Larsson Rapport 2016:16 version 2016-09-01

Läs mer

Kartläggning av atlantisk vårtlav

Kartläggning av atlantisk vårtlav Kartläggning av atlantisk vårtlav Pyrenula occidentalis Högalidsberget i Forshälla socken, Västra Götalands län Rapport 2008:80 Rapportnr: 2008:80 ISSN: 1403-168X Text: Svante Hultengren Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion-

Trädplan. Aktivitetsdel -remissversion- Trädplan Aktivitetsdel -remissversion- Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur Referensgrupp Sandra Paasioja Joelsson,

Läs mer

Trädvårdsplan. Blötebågen naturreservat. Rapport 2011:07

Trädvårdsplan. Blötebågen naturreservat. Rapport 2011:07 Trädvårdsplan Blötebågen naturreservat Rapport 2011:07 Rapportnr: 2011:07 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Anna Stenström Författare: Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, Pro Natura Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING SAMMANSTÄLLNING TRÄDINVENTERING 0N14006C 1 (9) SOFIE BENGTSSON Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer

SAMRÅDSHANDLING SAMMANSTÄLLNING TRÄDINVENTERING 0N14006C 1 (9) SOFIE BENGTSSON Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer 1. 2. 1 (9) Skapat av Dokumentdatum Leverans/Ändrings PM SOFIE BENGTSSON 2017-10-27 Projektnamn Objektnummer / KM Uppdragsnummer E4 CYKELÅTGÄRDER NORRTULL-KISTA 145704 10217846 E4 CYKELÅTGÄRDER NORRTULL-KISTA

Läs mer

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun

PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun 2016-05-16 1 (8) Dnr Kst 2015/486 PM natur Säby 3:69 Järfälla kommun Området består av en grusplan och asfaltytor med större träd, varav flera har naturvärde och är bevarandevärda. Förutom att ha ett naturvärde

Läs mer

Projekt VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN

Projekt VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN 2017-11-16 Projekt 9248 Skydd av vegetation. Bilaga 9 till exploateringsavtal för Gillevägen-Planiavägen (Sickla) 1 VILLKOR FÖR START AV EXPLOATERINGSARBETEN Innan några arbeten som kan skada befintlig

Läs mer

Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016

Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016 Översiktlig naturinventering Dingelsundet västra 2016 1 Inledning Denna naturinventering rör de västra delarna av Dingelsundet och har genomförts 2016 av Catharina Knutsson, Karlstads kommun, teknik- och

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Trädplan AKTIVITETSDEL

Trädplan AKTIVITETSDEL Trädplan AKTIVITETSDEL ANTAGANDEHANDLING AUGUSTI 2016 Producerad av Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Referensgrupp Text & Foto Sofia Svensson, Kandidatexamen i Landskapsarkitektur

Läs mer

Trädplan Trädplan version

Trädplan Trädplan version Trädplan Trädplan version 2.0 2017 Träd är viktiga för vår livsmiljö och vårt kulturarv Träden är viktiga för oss och för våra hyresgäster. Träd renar luften, ger skugga, dämpar vind och minskar upplevelsen

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18

Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga. Motala kommun 2012-07-18 Restaureringsplan för alléer på kommunal mark Allé i Södra Freberga Motala kommun 2012-07-18 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Alléer i Motala befintlig kunskap... 3 1.3 Brister och problem... 3

Läs mer

TECKENFÖRKLARING. Träd som rivs. Träd, speciell åtgärd vidtas. Streckad linje visar bef. krondiameter. Träd, speciell hänsyn vidtas. Ny lind.

TECKENFÖRKLARING. Träd som rivs. Träd, speciell åtgärd vidtas. Streckad linje visar bef. krondiameter. Träd, speciell hänsyn vidtas. Ny lind. TECKENFÖRKLARING Nr X: Träd som berörs av föreslagna åtgärder (ny byggnad och mark). Beskrivning och åtgärdsförslag på efterföljande sidor. Numrering överensstämmer också med Stallmästaregården, Trädvårdsplan

Läs mer

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996

Trädplan CITY OCH GAMLA STAN. för Stockholm. januari 1996 Trädplan för Stockholm januari 1996 CITY OCH GAMLA STAN TRÄDPLAN FÖR CITY OCH GAMLA STAN Trädplanen har utarbetats av Gatu- och fastighetskontoret, region innerstad. Handläggare: Jette Harboe Fotografier:

Läs mer

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193

OFFERT. Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 OFFERT 295 Avser objekt: Samfälligheten Hedemoravägen Hedemoravägen 15-193 Här kommer en sammanställning av mötet den 1 oktober. Offerten gäller nyplantering av 9st träd samt plantering av 60st liguster,

Läs mer

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar

Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Träd vid spårväg Vedartad vegetation intill spårvägsräls och luftledningar Rapport 2012:12 Version 1.0 2013-10-24 Utskriftsformat A3 Dokumentinformation Titel Träd vid spårväg Rapport nr 2012:12 Författare

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM: BEVARANDE AV BEFINTLIGA TRÄD. Ny skola i Midsommarkransen

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM: BEVARANDE AV BEFINTLIGA TRÄD. Ny skola i Midsommarkransen PM: BEVARANDE AV BEFINTLIGA TRÄD Ny skola i Midsommarkransen 2016-04-26 Innehåll Bakgrund... 2 Översikt befintligt utseende... 3 Översikt blivande utseende... 4 Bedömning och åtgärdsförslag... 5 Träd i

Läs mer

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER MOVIUM FAKTA # 1 2012 Gatuplantering av gulblommande kinesträd, Koelreuteria paniculata, i Bratislava, Slovakien. Foto: Henrik Sjöman. STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER Det framhålls ofta att antalet trädarter

Läs mer

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård

Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Grupparbete Starrkärrs kyrkogård Bakgrund I september 2013 gjordes en inventering av träden på Starrkärrs nya och gamla kyrkogård. Då såg man att samtliga almar hade tecken på almsjuka och de flesta är

Läs mer