Trädinventering & okulär besiktning. Fader Bergström, Axelsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trädinventering & okulär besiktning. Fader Bergström, Axelsberg"

Transkript

1 Trädinventering & okulär besiktning Fader Bergström, Axelsberg Trädinventering är utförd av Anders Ohlsson Sjöberg, Arbor Konsult AB, telefon: , e-post:

2 2 av 11 Trädinventering och okulär besiktning En inventering och okulär besiktning har utförts av Anders Ohlsson Sjöberg. Arbetet har utförts på uppdrag av Ola Johansson, Exploateringskontoret, Stockholms stad. Parametrar som ingår i inventeringen är nummer, vetenskapligt och svenskt namn, storlek, åldersklass och vitalitet. Övriga parametrar är skador och eventuellt bevarandevärde. Sammanfattning Av de 84 inventerade träden består största delen av skogsek och tall. 29 träd har sådana kvaliteter att de har bedömts vara bevarandevärda varav två med stort bevarandevärde. Dessa träd är markerade i protokollet och på bifogade kartor. Allmänt vid exploatering och nybyggnation Åldersklass En individuell bedömning görs utifrån trädets släkt, art och förväntade livslängd. Till exempel så kategoriseras en hundraårig björk som gammal medan en hundraårig ek klassas som vuxen. Vitalitet För att kunna bedöma trädens vitalitet har hänsyn tagits till skottillväxt, döda grenar etc. Strukturell kondition En okulär besiktning har skett av eventuella skador och strukturella svagheter på träden. Bevarandevärde Gällande bedömning av bevarandevärdet tas hänsyn till bland annat trädets placering, vitalitet, estetik och eventuella skador. I dylika inventeringar får unga träd generellt lågt bevarandevärde då de är lätta att flytta eller ersätta med nya träd. Träd med allvarligare skador eller kraftigt nedsatt vitalitet får också ett lågt bevarandevärde. Det biologiska och kulturhistoriska värdet bedöms separat och är alltså inte med i denna värdeskala. Ett lågt bevarandevärde betyder inte att man måste fälla trädet. Det ska ses som en hjälp vid projekteringen. Generella riktlinjer för schakter och eventuella markhöjningar kring träd är att det måste ske med stor försiktighet. Schaktarbetena i trädens rotzoner måste ske med vakuumschakt och markhöjningar får endast ske på mindre delar i trädens rotzoner och då uppbyggt med sorterat krossmaterial. Framtida sprängningar och schakter kan även komma att leda till att tillgängligt vatten och rotutrymmet för träden minskas avsevärt. För att ett träd ska ha rimliga möjligheter att klara sig bör ett skyddsområde på minst 10 meter upprättas, räknat från stammens mitt och ut. Se även Standard för skyddande av träd 2.0 SLU Alnarp Innan arbetet startar bör därför en separat utredning och beskrivning upprättas där skydd av träd och arbete nära träden beskrivs i detalj. För att skydda träd från kompakteringsskador gäller generellt att ytor eller större områden är helt avstängda från entreprenadmaskiner, byggmaterial och schaktmassor. Om transport eller upplag ändå måste ske så bör en temporär yta byggas upp för att minimera kompakteringsskadorna kring träden. Förutom erforderliga stamskydd kring träd skyddas marken kring träden med en uppbyggnad bestående av geonät och krossmaterial. Anders Ohlsson Sjöberg

3 3 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 1 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 57 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona, kan avvaras 2 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 40 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 3 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 51 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 4 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 28 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona, kan avvaras 5 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 43 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned krona 6 Vårtbjörk Betula pendula Klippt gräsyta 22 Ungt Bra Lågt bevarandevärde Dubbeltopp 7 Tall Pinus sylvestris Naturmark 45 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 8 Tall Pinus sylvestris Naturmark 58 Gammalt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 9 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 27 Ungt Bra Lågt bevarandevärde 10 Skogsek Quercus robur Naturmark 28 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Sned och ensidig krona, kan avvaras 11 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 18 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 12 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 13 Skogslönn Acer platanoides Naturmark 19 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 14 Skogsek Quercus robur Naturmark 123 Gammalt Mindre bra x Stort bevarandevärde Skyddsavstånd på minst 10 meter 15 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 16 Skogsek Quercus robur Naturmark 38 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 5 m in mot nuvarande hus 17 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 18 Skogsek Quercus robur Naturmark 50 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 5 m in mot nuvarande hus 19 Skogsek Quercus robur Naturmark 32 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 20 Skogsek Quercus robur Naturmark 51 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 6 m in mot nuvarande hus 21 Skogsek Quercus robur Naturmark 71 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 3 m in mot nuvarande hus 22 Skogsek Quercus robur Naturmark 20 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 23 Skogsek Quercus robur Naturmark 35 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 24 Naturmark Stubbe 25 Tall Pinus sylvestris Naturmark 48 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter

4 4 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 26 Gran Picea abies Naturmark 42 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde 27 Skogslönn Acer platanoides Naturmark <30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 3 stammar, kan avvaras 28 Skogsek Quercus robur Naturmark 20 Ungt Dålig x Lågt bevarandevärde 29 Skogsek Quercus robur Naturmark 25 Ungt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Död, lutande 30 Tall Pinus sylvestris Naturmark 41 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde Ensidig krona 31 Tall Pinus sylvestris Naturmark 40 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 32 Tall Pinus sylvestris Naturmark 42 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 6 m in mot nuvarande hus 33 Skogsek Quercus robur Naturmark 40 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 3 m in mot nuvarande hus 34 Skogsek Quercus robur Naturmark 44 Ungt Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 35 Naturmark Stubbe 36 Tall Pinus sylvestris Naturmark 49 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 37 Tall Pinus sylvestris Naturmark 49 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 38 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 33 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 39 Tall Pinus sylvestris Klippt gräsyta 43 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 40 Alpgullregn Laburnum alpinum Klippt gräsyta <40 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 5 stammar, står i buskage med hägg 41 Skogsek Quercus robur Klippt gräsyta 77 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 15 meter 42 Skogsek Quercus robur Naturmark 29 Ungt Dålig x Lågt bevarandevärde 43 Skogsek Quercus robur Naturmark 85 Vuxet Dålig Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 44 Tall Pinus sylvestris Naturmark 56 Vuxet Mindre bra Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 45 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 21 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 46 Tall Pinus sylvestris Naturmark 60 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt 47 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 48 Skogsek Quercus robur Naturmark 121 Gammalt Mindre bra x Stort bevarandevärde Skyddsavstånd på minst 15 meter 49 Skogsek Quercus robur Naturmark 77 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 50 Skogsek Quercus robur Naturmark 36 Vuxet Dålig Lågt bevarandevärde Lutar, saknar krona

5 5 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 51 Skogsek Quercus robur Naturmark 72 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 52 Skogsek Quercus robur Naturmark 80 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 53 Skogsek Quercus robur Naturmark 86 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 54 Skogsek Quercus robur Naturmark 39 Ungt Mindre bra x Lågt bevarandevärde 55 Fågelbärsträd Prunus avium Naturmark 25 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 56 Skogsek Quercus robur Naturmark 70 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 57 Asp Populus tremula Naturmark 33 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 58 Asp Populus tremula Naturmark 29 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 59 Tall Pinus sylvestris Naturmark 25 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 60 Skogsek Quercus robur Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 61 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 62 Skogsek Quercus robur Naturmark 24 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 63 Skogsek Quercus robur Naturmark 23 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 64 Skogsek Quercus robur Naturmark 22 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 65 Gran Picea abies Naturmark 33 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 66 Gran Picea abies Naturmark 40 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 67 Asp Populus tremula Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 68 Skogsek Quercus robur Naturmark 19 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 69 Asp Populus tremula Naturmark 33 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 70 Asp Populus tremula Naturmark 39 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 71 Asp Populus tremula Naturmark 41 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 72 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 39 Vuxet Dålig x Lågt bevarandevärde 73 Asp Populus tremula Naturmark 36 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 74 Asp Populus tremula Naturmark 43 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 75 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 30 Ungt Mindre bra x Lågt bevarandevärde

6 6 av 11 Asfalt Mulch Betongplattor Klippt gräsyta Nyplanterat Bra Betonggaller Naturmark Ungt Mindre bra Stort bevarandevärde Järngaller Plantering Vuxet Dålig SKADOR Bevarandevärt Grus Gatsten Gammalt Mycket dålig Lågt bevarandevärde Stamdiam. (cm) Mindre stamskador Större stamskador Stamsprickor Större grenskador Döda grenar Invuxen bark eller snäv stamförgrening Fruktkroppar, svamp Tidigare toppkapad Kodominant stam Hålighet/rötskadad ved Trasigt stamskydd Saknat stamskydd Trasigt/inväxt markgaller Trädets rötter har skadat beläggning Rotbensskador Id/Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Markyta Åldersklass Vitalitet Bevarandevärde Kommentar 76 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 36 Vuxet Mindre bra x Lågt bevarandevärde 77 Vårtbjörk Betula pendula Naturmark 27 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde 78 Asp Populus tremula Naturmark 46 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 79 Skogsek Quercus robur Naturmark 30 Ungt Mindre bra Lågt bevarandevärde Ensidig krona 80 Skogsek Quercus robur Naturmark 66 Vuxet Mindre bra x Bevarandevärt Skyddsavstånd på minst 10 meter 81 Gran Picea abies Naturmark 52 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 82 Sälg Salix caprea Naturmark 39 Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde 83 Klibbal Alnus glutinosa Naturmark 30 Gammalt Mindre bra Lågt bevarandevärde 84 Hassel Corylus avellana Naturmark Vuxet Mindre bra Lågt bevarandevärde Flerstammig buske

7 7 av 11

8 8 av 11

9 9 av 11

10 10 av 11

11 11 av 11