Brent och WTI ska de återuppta sin tango?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brent och WTI ska de återuppta sin tango?"

Transkript

1 Brent och WTI ska de återuppta sin tango? NÅGRA SLUTSATSER Den gamla sanningen att den amerikanska oljan WTI och nordsjöoljan Brent handlas till nära nog samma pris stämmer inte längre. Högre spread med lägre WTI beror på skifferoljeutvinning i USA tillsammans med gammal lagstiftning med exportförbud av råolja. De mycket höga lagren av råolja i USA har påverkat terminskurvan så att spotkontrakt prissätts lägre än kontrakt längre ut på kurvan och kallas contango. Det skapar i sin tur ekonomiska förutsättningar för floating storage. De senaste rekordhöga spreadarna mellan Brent och WTI kommer inte tillbaka. Däremot ser vi fortsatt anledning för Brent att handlas högre än WTI fram tills efterfrågan stärks och lagernivåer minskar i USA. Risker på uppsidan för Brent är främst geopolitiska konflikter i Mellanöstern medan lyfta sanktioner på Iran skulle få motsatt effekt. Ett bortlyftande av exportförbudet i USA skulle också minska gapet mellan WTI och Brent. Inledning Oljepriserna har det senaste halvåret fallit kraftigt och de långsiktiga förutsättningarna har ändrats. Det är viktigt att se över gamla sanningar och analysera hur bakomliggande faktorer hänger ihop. En viktig del i analysen är att titta på korrelationen mellan olika oljor. Det finns massvis med olika råoljor men de två mest omsatta är West Texas Intermediate (WTI) och handlas på NYMEX i USA och Brent som utvinns i Nordsjön och används som ett riktmärke pris för all oljeproduktion i Europa, Afrika och Mellanöstern. Historiskt sett har WTI tenderat att prissättas lite högre än Brent pga att den är av en högre kvalité men sedan 2011 har vi sett marknaderna divergera och Brent har handlats upp till USD 25/fat högre än WTI under perioder. Korrelationen mellan WTI och Brent brukade vara mycket tätare före skifferrevolutionen som nu är på väg att göra USA oberoende av oljeimport från Mellanöstern. Samtidigt har man fortfarande en 40-år gammal lagstiftning som i stark kontrast till amerikansk fri marknadsfilosofi innebär att man inte kan exportera det nuvarande överutbudet av inhemsk oljeproduktion. Vi har sett hur lagren i Cushing, Oklahoma fyllts på till rekordnivåer och är nära maximal kapacitet. Det här månadsbrevet vill utforska om vi har alla förutsättningar för en perfekt storm där WTI/Brent spreaden (prisskillnaden) når nya extrema nivåer med Brentpriset högre än WTI.

2 Spread mellan WTI och Brent Fram till 2011 så dansade de här två oljorna tango med varandra lika nära och elegant som Al Pacino med den vackra Gabrielle Anwar i rollen som blind, arrogant överstelöjtnant i filmen En kvinnas doft. Vid de tillfällen som Brent varit dyrare förr i tiden har det berott på en krigspremie eller vid tillfällen då det rått brist på lagringskapacitet i Cushing, Oklahoma, vilket är knutpunkten för en rad pipelines som levererar råolja till den amerikanska mellanvästern och raffinaderierna nere på gulfkusten. Det fanns fundamentala skäl till att Brent handlades något lägre än WTI för att kompensera för de långväga transportkostnaderna till de amerikanska raffinaderierna. För att förstå varför de två oljorna nu hamnat i ett läge där den gamla korrelationen bryts får vi skruva tillbaka tiden ca 40 år. Det var 1973 som oljepriset steg dramatiskt på grund av att Opec vägrade exportera olja till länder som bistått Israel i Oktoberkriget. Under tre månader fyrdubblades priset. USA insåg hur sårbar man var för Opec:s politik och beslöt sig för att förbjuda export av WTI för att värna den egna energiförsörjningen. Den lagstiftningen gäller fortfarande. 1.1 Månadsgraf där Brentpriset är blått och WTI gult.

3 Vad man inte visste när man införde exportförbudet på WTI var att tack vare fracking teknologin är man idag på god väg att bli oberoende av omvärldens energi. Fracking är en teknologi där man först borrar ett lodrätt och därefter ett sidledes hål varpå man sedan under högt tryck spräcker berggrunden med hjälp av vatten, sand och kemikalier. Denna sörja spränger skifferlagren och frigör olja och gas. Amerikansk skifferoljeproduktion fördubblades mellan 2011 och Skifferrevolutionen innebär att USA skulle kunna bli oberoende av oljeimport från Mellanöstern och sedan 2009 har deras import minskat med 45%. 1.2 Månadsgraf som visar prisskillnaden mellan WTI och Brent. I nuläget är WTI ca $8 billigare per fat. Lagerhållning och dess påverkan på terminskurvan All produktion som inte går direkt ut till raffinaderier måste lagras. Det billigaste stället är Cushing, Oklahoma, tillika navet för den amerikanska oljeindustrin. Lagerkostnad i Cushing ligger på 40 cent per fat och månad. Nere på gulfkusten ligger kostnaden på 65 cent per fat och månad. När det börjar bli sparsamt om lagerkapacitet på land tittar man på floating storage och om det finns någon ekonomi i att lagra faten på fartyg till havs. Lagren på råolja i USA har aldrig varit högre än de är nu. 1.3 Lagerfyllnad (nära max kapacitet nu) i Cushing, Oklahoma i orange samt oljepriset i blått

4 När oljelagren fylls upp på land och utbudet ökar mycket snabbare än efterfrågan säljs priset för leveranser i närtid ner såpass att det kan bli ekonomiskt attraktivt att köpa oljan på spotmarknaden, sälja den på terminskontrakt och låta den lagras på ett fartyg till dess det blir dags att leverera på ett förutbestämt datum i framtiden. De största och mest populära fartygen att lagra olja på kallas VLCC och med 2 miljoner fat i kapacitet får man idag betala USD 68,000/dag vilket innebär en kostnad på USD 12,40/fat och år. (68,000 * 365 / 2,000,000) = $12,40/fat och år. För att ekvationen för floating storage ska bli lönsam måste vi ha en brant contango, där frontkontraktet är tillräckligt billigt i förhållande till kontrakt längre bak på kurvan, för att det ska finnas lönsamhet i oljeförvaring på fartyg. I nuläget skiljer det USD 6,26/fat mellan det närmsta kontraktet och det tolfte längre ut på kurvan för WTI. Den orangea linjen i grafen nedan visar skillnaden i kostnad mellan olja för leverans i juni det här året samt juni nästa år och den lila linjen visar priset för fraktraterna. Allt annat lika behöver vi dubbelt så stor differens mellan första och tolfte kontraktet för att förvaring till havs skall vara intressant, alternativt att fraktraterna halverades. 1.4 Skillnaden mellan första och tolfte kontraktet WTI i orange samt VLCC fraktrater i lila För att det ska finnas utrymme för en lönsam floating storage play måste antingen fronten säljas ner eller den långa änden av kurvan biddas upp så att det skiljer tillräckligt mycket i pris för att ett ekonomiskt incitament ska uppstå och generera vinst efter fraktrater, försäkringar, transporter etc. Eftersom vi sett lageruppbyggnad i den skala vi gjort så har det blivit en köpares marknad. Så fort incitamentet försvinner för floating storage försvinner köpintresset för spot och priset faller till dess det åter finns ekonomi i att köpa den korta änden av kurvan och sälja längre bak. När

5 lönsamheten är tillbaka för att lagra för framtida leverans kommer köpintresset tillbaka på den korta änden av kurvan och trycker upp priset samtidigt som säljhedgarna längre ut på kurvan trycker ner priset till dess lönsamheten åter går ur marknaden. Slutsats Vi hade förutsättningar framför oss där vi hade kunnat få se en blowout på spreaden mellan WTI och Brent då lagren i Cushing fylldes på till dess att de var nästan överfulla samtidigt som contango-traden tilltog i styrka då man blir tvungen att sälja ner fronten för att skapa ekonomiska förutsättningar för att hitta köpare. Ett sådant scenario hade kunnat ta WTI/Brent spreaden till gamla extrema nivåer från 2011 där WTI handlades ca USD 25/fat lägre än Brent. Nu är det fönstret på väg att stängas då vi sannolikt kommer att få en marknad som är mer välbalanserad under andra hälften av 2015 pga att en hel del skifferoljeproducenter i USA stängt ned sin verksamhet. Anledningen till att det i första hand är producenter av skifferolja som bommar igen först vid en lågprismiljö är at de har dyrare produktionskostnader än producenter av konventionell olja. Dessutom höjde IEA (International Energy Agency) den 16 april sin prognos för efterfrågan på olja från 700,000 fat/dag till 1,1 miljoner fat för innevarande år. Marknaden är alltså på väg att stabiliseras och vi ser därför inte att WTI/Brent spreaden kommer nå nya rekordnoteringar det här året. Det finns dock anledning för Brent att handlas några dollar högre än WTI och det tror vi kommer hålla i sig till dess att vi får ett större uppsving i efterfrågan och att produktionen och lagernivåerna minskar i USA. På längre sikt bör priserna återigen börja dansa sin tango. Tittar vi på riskfaktorer så har vi Brent som skulle kunna stiga snabbare än WTI och därmed verka för en bredare spread om vi ser nya oroligheter i Mellanöstern. Med nuvarande prisnivåer på olja lever flera producentländer med väldigt ansträngda statsbudgetar vilket kan vara en utlösande faktor för oroligheter och konflikter. Skulle det hända är marknaden alltid snabb med att bygga in en krigspremie då man är rädd för uteblivna Brentleverenser. Iran är alltjämt en stor faktor men skulle med stor sannolikhet påverka Brentpriset på nedsidan snarare än uppsidan. Lyfter man sanktionerna mot landet kommer vi få ett större utbud Brent och det kommer då istället att trycka ihop spreaden. Bloomberg har sammanställt siffror om 7-35 miljoner fat olja som Iran lagrar på supertankers i Persiska Gulfen och som bara väntar på att oljesanktionerna ska lyftas av det internationella samfundet vid en uppgörelse om Irans kärnteknikprogram. Summerar vi så har vi inhemsk amerikansk skifferoljeproduktion som fullkomligt exploderat samtidigt som vi har lagstiftning på plats som förbjuder export av råoljan även om raffinerade produkter som bensin och diesel får exporteras i vilken utsträckning som helst. I takt med att Cushing närmar sig maximalt utnyttjande runt 550 miljoner fat blir konsekvensen att mer olja flödar från Oklahoma mot Gulfen och minskar importbehovet från Brentprisade områden. Effekten av de sista faten borde således inte spela så stor roll som man tror eftersom Brent borde falla i pris när importen minskar.

6 Slutligen ställer vi oss frågan vad oddsen är för att President Obama häver exportförbudet. Det har självfallet pågått en hel del lobbyverksamhet och påtryckningar från amerikanska producenter som vill slopa det gamla förbudet och minska gapet mellan WTI och Brent. Obama administrationen har gjort en del blygsamma eftergifter för export av vissa typer av råolja. Med strax över ett år kvar i Vita Huset med få andra större framgångar skulle man kunna tro att President Obama inte agerar och istället blir ihågkommen och förknippad med låga bensin-och energipriser. Kontakta mig gärna för frågor eller kommentarer! Författare: Patric Tengelin Finansiell handlare Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Vi bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Våra kunder får dessutom ta del av våra analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer, analyser och prognoser. För ytterligare information se hemsidan: Ansvarsfriskrivning: Nyhetsbrevet har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information och vi uppmuntrar våra kunder att kontakta oss för att bekräfta tillförlitligheten och få den mest aktuella informationen: Modity Energy Trading AB, Box 1039, Lund

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön

spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön spännande olje- och gastillgångar i nordafrika, västafrika och nordsjön Årsredovisning 2007 2008 2008 INNEHÅLL Året i siffror 1 VD-ord 2 Affärsidé, mission och strategi 4 Affärsmodell 6 Affärer under 2008

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT

FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM ÅR AV FUNDAMENTALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGI OCH KLIMAT FEM FRÅGOR VÄLJARNA BÖR FÅ SVAR PÅ INFÖR DE KOMMANDE EU- OCH RIKSDAGSVALEN EN POLICYRAPPORT INOM ENERGI OCH KLIMAT INFÖR SUPERVALÅRET 2014 ALLAN

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2

Kommerskollegium 2012:3. Handel, transporter och konsumtion. Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium 2012:3 Handel, transporter och konsumtion Hur påverkas klimatet? CO2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt

Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt Invandringens konsekvenser för ekonomisk tillväxt Maria Eriksson Frilansskribent Chefredaktör Svensk Tidskrift Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet Adj. Professor i Nationalekonomi vid KTH 1 Innehållsförteckning

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014

Hållbar tillväxt genom innovation. Årsredovisning 2014 Hållbar tillväxt genom innovation Årsredovisning 2014 ÖVERSIKT Vår affärsmodell Vår affärsmodell Lundin Petroleums affärsmodell är att skapa hållbart värde genom hela värdekedjan Återinvestering Prospektering

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer