Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade?"

Transkript

1 Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få bättre nytta/större utbyte av att vara med i Fair Trade? Sammanfattning ABOCFA är ett kooperativ i södra Ghana som odlar ekologisk och Fairtrade-certifierad kakao. Kooperativet har bara varit certifierat i några år, och har alltså många utmaningar att jobba med. Framförallt är avkastningen väldigt låg, då många av odlingarna är eftersatta. Den stora utmaningen är alltså att öka skördarna, och generera större inkomster till medlemmarna i kooperativet. Den andra stora utmaningen är att sälja all producerad kakao som certifierad eko och Fairtrade, för att få ut sina berättigade premie-pengar. Det positiva i sammanhanget är att det finns enorm utvecklingspotential, samt en plan för hur förbättringen ska genomföras. Innehållsförteckning Bakgrund Metod och syfte Frågeställning Organisationsstruktur Fairtrade i ABOCFA Utmaningar ABOCFA i siffror Källkritik Slutsats Bakgrund ABOCFA står för Aponoapono Biakoye Organic Cocoa Farmer Association och är ett kooperativ av kakaoodlare i Aponoapono med omkringliggande byar. Aponoapono ligger strax utanför Suhum, en dryg timme norr om Accra startade ABOCFA sin träning för att bli ekologiska. Träningen utfördes av certifieringsföretaget Agro Eco under tre år blev kooperativet certifierat ekologiskt och året därefter blev de officiellt godkända som kooperativ blev de även, med stöd och träning av Agro Eco, certifierade Fairtrade. Första Fairtrade (FT) premien kom 2012 och användes till att köpa mark och till att göra ett fundament till ett eget kontorshus. I kontorshuset ska även finnas samlingslokal, kök och två gästrum för uthyrning till besökare. I dagsläget hyr ABOCFA en liten kontorslokal, men det är ganska dyrt och ljudnivån runt omkring är hög, vilket var anledningen till att de valde att lägga första premien på ett kontorshus. Det kommer även att generera inkomster till kooperativet att hyra ut rum och laga mat till besökare istället för att de ska bo i Suhum. I skrivande stund är det 391 medlemmar i ABOCFA, varav 74 kvinnor. Ytterligare ett trettiotal odlare håller på med träning för att gå med i kooperativet.

2 Omställningen till ekologisk odling och FT påbörjades efter ett initiativ från Cadbury, då ABOCFAs kakaobönor skulle säljas till märket Green & Black. Dock drog sig Cadbury ur efter ett ägarbyte och ABOCFA stod utan köpare. I det läget dök Tony s Chocoloney s upp. ABOCFA säljer all sin kakao till Tony s, via Cocoa Board. All handel med kakao i Ghana kontrolleras av det statliga Cocoa Board som köper upp kakaon till ett fast pris, satt av Cocoa Board. Det finns alltså ingen möjlighet till direkthandel med uppköpare. Metod och syfte Rapporten är en del av kursen Fair Trade på Röda Korsets FHSK och baseras på ett två veckor långt studiebesök på ABOCFA i Aponoapono. Under studiebesöket gjorde vi hembesök hos kakaoodlare, intervjuer med odlare, field officers, projektledare mm. Syftet med arbetet är att skapa en förståelse för hur Fair Trade fungerar i verkligheten och få en inblick i hur Ghanas kakaoproduktion fungerar, både strukturellt och på odlarnivå. Materialet ska sammanställas och redovisas i Sverige, med målsättningen att öka medvetenheten och kunskapen om Fair Trade och i förlängningen öka försäljningen av Fair Trade. Frågeställning Med underlag av diskussioner och intervjuer under studiebesöket har vi undersökt förslag på förbättringar som skulle ge bättre arbetsvillkor, större skörd, mer kunskap, bättre ekonomi, samt större nytta av att vara med i FT. Frågeställningen är sammanfattningsvis; Hur kan kakaoodlarna i ABOCFA få större utbyte av att vara Fairtrade-certifierade? Organisationsstrukturer I Ghana kontrolleras all kakaoproduktion av Cocoa Board. Priset för en säck torkade bönor sätts på nationell nivå och är samma för alla odlare, oberoende av kvalitet och odlingssätt. Det finns alltså inga ekonomiska incitament att odla ekologisk eller Fairtrade, förutom premien som betalas separat av den externa uppköparen. Priset är lägre än världsmarknadspriset, och det innebär även att minimipriset för Fairtrade-kakao inte uppfylls. Vinsterna som Cocoa Board får går till bland annat tillhandahållande och subventioner av bekämpningsmedel, kakaosticklingar, säckar och annat material. Cocoa Board har även anställd besprutningspersonal, uppköpare mm. En problematik med Cocoa Board är bristen på transparens, till exempel är det hemligt för alla, inklusive odlarna, vad utpriset på kakao är. Kakaoflödet från odlaren till den externa uppköparen: Odlaren säljer sina torkade kakaobönor till sin lokala uppköpare, PC, som står för Purchasing Clerk. Totalt finns det fem PCs i ABOCFA. Vid uppköpet förses varje säck med en kod som gör den spårbar till kooperativet och odlaren. PCn säljer vidare till ett LBC, Licenced Buying Company, dvs ett transportföretag som fått licens av CMC (Cocoa Board) att köpa upp kakao i ett specifikt distrikt. Om kakaon ska säljas som ekologisk eller Fairtrade måste LBCt dessutom vara

3 certifierat för det. På LBCt finns en District Officer, som samlar ihop kakaon från hela distriktet, i det här fallet Suhum. På distriktsnivå görs en kvalitetskontroll som bedömer storlek, ytan, svampangrepp, andra sjukdomar etc. Utifrån kontrollen betygsätts kakaon och skickas därefter vidare till CMCs lagerlokaler, där ytterligare en kvalitetskontroll görs före export. ABOCFA är en samanslutning av 13 mindre byar, hamlets. ABOCFA styrelse består av nio män och två kvinnor. Styrelsen träffas varje månad för att ta upp aktuella händelser, och sammakallar till minst ett generalmöte varje år. Det finns också en Documentation Officer ochs två Field Officers som har en viktig funktion i kooperativet. Deras uppgift är att sprida kunskap om odlingsmetoder och eko- och Fairtradekriterier bland medlemmarna, samt föra dialog med dem om deras behov. Till sin hjälp har de fem organizers, som har ansvar för två eller tre hamlets var. Field officerna utför också årliga interna kontroller, ICS Internal Control System, hos alla medlemmar, som sedan ligger till grund för den externa inspektionen. Projektledaren är Stephen Asha, som jobbar som extern konsult på uppdrag av AgroEco. Han utbildar, documentation officern, field officerna och styrelsemedlemmana för att ABOCFA på sikt ska bli självständigt. Fairtrade i ABOCFA Generellt sett tycker vi att medvetenheten om Fairtrade är ganska hög i kooperativet, i förhållande till hur liten tid de varit certifierade. Alla vi pratat med känner till begreppet, även om de flesta fokuserar på att de är ekologiska. Det är ju ganska naturligt, eftersom det var med ekologisk odling deras träning började. En stor fördel med att först bli ekologiska är att inga (förutom godkända ekologiska) kemikalier används. Omställningen till FT blir alltså lättare eftersom nästan alla kriterier som gäller kemikalieanvändning redan är uppfyllda. Dessutom har kooperativet redan organiserat sig, det finns rutiner för intern kontroll, filer för odlarna etc. En vanlig kunskap om Fairtrade som vi uppfattat bland ABOCFAs odlare, är att barn under 15 år inte får jobba på gårdarna, utan ska gå i skola. Transparens, demokrati och möten med röstning brukar också nämnas. Det allra vanligaste som nämns är dock premiumen både den egna och den som ska gå till det gemensamma projektet. En fördel med att vara både ekologiska och Fairtrade är att det ger två premier; premien för ekologisk odling går mestadels tillbaka direkt till odlaren, medan Fairtrade-premien går till projekt som gynnar hela samhället, liksom resterande pengar från eko-premien. Att få tillbaka en premie direkt i handen verkar också vara den stora motivationen för det flesta. Vi anser att det finns mycket stora utvecklingsmöjligheter för ABOCFA. Projektledaren är kunnig och motiverad, planeringen och upplägget är seriöst och väl dokumenterat. Det finns dessutom många åtgärder som kommer generera betydligt större skördar med förhållandevis små insatser. FT och eko kompletterar varandra dessutom bra tillsammans strävar de efter en heltäckande hållbar utveckling, ekonomisk såväl som social och ekologisk. Dessutom blir premien mer än dubbelt så stor med mindre än dubbla jobbet.

4 Utmaningar ABOCFA är relativt nytt, både som kooperativ och som certifierat Fairtrade och ekologiskt. För att kooperativet ska kunna utvecklas och behålla intresse och förtroende bland medlemmarna finns det många utmaningar att jobba med. Odlarna måste känna att det är värt besväret att vara certifierade. Primärt behöver odlarna få ekonomisk lönsamhet. Säsongen 2011/2012 såldes 35 ton som Fairtrade och eko. En rimlig uppskattning på hur mycket kooperativet skulle kunna producera är 280 ton. Av premiepengarna för de 35 tonnen gick 70% till administrativa avgifter. Odlarna får alltså bara ut en bråkdel, i runda slängar 10%, av vad de skulle kunna få i premiepengar. Den stora utmaningen följaktligen är hur odlarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap, ekonomiskt, men även i form av ökad kunskap om odling, rättigheter, demokrati och kontroll över sin livssituation. Vi har identifierat två huvudsakliga områden som skulle kunna generera större vinst för ABOCFAs odlare; 1. Kunskap om, motivation och medel att ta bättre hand om sin kakaofarm för att få större skörd. 2. Sälja större andel av skörden som ekologisk och FT och därmed få större premie. Dessutom har vi diskuterat kring ytterligare två områden som skulle kunna utveckla odlarnas utbyte av FT. 3. Bli en självständig organisation. 4. Förhandla med Tony s. 1. Det är ju egentligen ingen större överraskning att just kunskap, motivation och medel är det viktigaste för ABOCFA. Det är ju liksom det Fairtrade handlar om. Men efter att ha spenderat två veckor på plats förtydligades den insikten mer och mer. Många av medlemmarnas odlingar är eftersatta, med gamla träd, mycket ogräs, obeskurna träd, parasitväxter osv. Ofta finns det en förklaring för varje specifik gård; ägaren är sjuk, ägaren är för gammal för att orka med, det finns inte pengar att hyra in arbetskraft, eftersom man just anordnat en stor och kostsam begravning, etc etc. Men i ett större perspektiv handlar det, i våra ögon, snarare om motivation. Med relativt enkla åtgårder skulle kooperativets avkastning kunna tiodubblas, jämfört med förra säsongens försäljning av certifierade bönor. Det är en motivation i sig. Utmaningen är nå ut med det här budskapet. Field officerarna, som går runt bland byarna och pratar med odlarna, spelar en avgörande roll här, liksom de övriga i styrelsen. De skämtar med odlarna, står på deras sida och påminner om och om igen om vad man får och inte får göra, hur man kan göra förbättringar, varför man ska gå på möten och workshops. Det är såklart jättebra att anordna utbildningar, men det är ännu viktigare att odlarna går på dem! För att man ska kunna leva på att vara kakaoodlare krävs en hel del fysiskt arbete, särskilt när odlingen är ekologisk, då användning av till exempel ogräsgift inte är tillåten. Många av ABOCFAs odlarna är äldre, eftersom seden är att man ärver gården, och tar över ansvaret för odlingen först när föräldrarna dör. Även om vi mött många krutgummor och krutgubbar är det ett hårt jobb får en 90-åring att rensa ogräs med machete, skörda kakao och beskära träd. De

5 odlare som har tillräckligt med resurser hyr därför in arbetare när det är mycket att göra. Det kostar cirka 7 cedis för några timmars jobb, och är alltså inget som alla har råd med. En möjlig lösning vore att inrätta en fond där man kan få förskott för sin kakao, alternativt lån till låg ränta. Då skulle odlarna kunna öka sin inkomst betydligt, eftersom en välskött odling ger högre avkastning. Det vore även förenligt med Fairtrades kriterier, som säger kakaoodlare ska kunna få upp till 60% i förskott tre veckor innan leverans. Detta har diskuterats, men ännu finns ingen finansiär. Banklån är uteslutet eftersom räntan ofta är upp mot 30%. I dagsläget förekommer ingen förskottsbetalning över huvudtaget, Stephen verkar inte ens känna till kriteriet. Eftersom han i övrigt verkar ha koll på kriterierna tycker vi det är lite märkligt. Det verkar som att Ghana har specialutformade Fairtrade-kriterier ett annat exempel är ju att odlarna inte får det av Fairtrade fastställda minimipriset, utan samma pris som alla andra odlare i Ghana, bestämt av Cocoa Board. Att förnya odlingarna, alltså plantera nya träd kommer på sikt att ge mycket större avkastning. Problemet är att få är villiga att göra långsiktiga investeringar, när det knappt finns pengar för dagen. Sticklingar kostar några kronor att köpa in, det blir en oöverstiglig utgift för en del. Det går att sätta kakao från frö, det är billigare men tar längre tid. Det tar ca tre år innan en kakao-stickling vuxit upp till ett träd som ger bönor. Om man då hugger ner sina gamla träd och planterar nya blir man utan inkomst i flera år. Visserligen finns det en slags försäkring från Cocoa Board: de står för nerhuggningen och nyplanteringen, samt en liten inkomst till dess att de nya träden bär frukt. Tyvärr går det inte leva på den inkomsten. Ett sätt att komma runt det här är att förnya odlingen gradvis, genom att till exempel byta ut en fjärdedel av ytan i taget. Ett annat, kanske ännu smartare sätt är att plantera de nya plantorna mellan de gamla. Sedan kan man avverka de gamla träden efterhand som de nya växer till sig och behöver mer plats och ljus. Än så länge används inte någon konstgödsel i kooperativet, eftersom CU (statlig Control Union) inte har godkänt det ekologiska alternativet. ABOCFA har skickat in prov för godkännande, men har inte fått svar. När gödning börjar användas kommer skörden sannolikt att öka markant. När vi tar upp frågan om näringstillförsel visar det sig att Stephen håller på med ett projekt för att lära odlarna att tillverka sin egen gödning. Metoden går ut på att samla micro-organismer som förekommer naturligt i jorden i kakao-odlingarna, och sedan föröka dem hemma på den egna gården. Ett annat sätt är att sprida ut kakaopodsen som förmultnat över marken under kakao-träden, istället för att lämna dem i högar som är det vanligaste sättet. Då återförs mycket näring till jorden. Det är enkelt och effektivt. Varför gör inte odlarna det då? Enligt Stephen måste man gå varligt fram med odlare. Det går inte komma hur som helst och berätta hur de ska sköta sina farmer, som en annan förståsigpåare. Speciellt inte eftersom de flesta odlarna är betydligt äldre än han och har odlat i decennier. Därför har han köpt sig en liten jordbit för att göra en exempelodling. Där ska han visa upp hur mycket större skörd det går att få om man följer hans råd om hur en ekologisk kakao-odling ska skötas. Bland annat vill han demonstrera hur man tillverkar och använder egen gödning, hur man beskär så att ljusinsläppet blir optimalt och hur man förnyar odlingen genom att planterar in sticklingar. Det tycker vi är en fullkomligt brilliant idé!

6 2. Att sälja hela skörden som ekologisk och Fairtrade låter kanske som en självklarhet - allt odlas ju efter kriterierna. Tyvärr säljs stora delar av bönorna som konventionella, och alltså utan premie. En anledning till detta är att ABOCFA har haft stora problem med sitt LBC, transportföretaget som köper upp kakaon på uppdrag av Cocoa Board. Bolaget, Yayra Glover, vill ta kontroll över ABOCFAs kakao och använder sig av tjuvknep, som att inte lämna ut tillräckligt med säckar att fylla kakaon i, inte ge betalt till PCn, som då inte kan betala bönderna. Odlarna har ofta inte möjlighet att vänta på betalningen och säljer då sin kakao till ett annat LBC som konventionellt odlad. Förra året såldes endast 30% av ABOCFAs kakao som eko och FT och följaktligen fick man bara en tredjedel av den berättigade premien. Uppenbarligen är det ett stort problem som måste lösas, men som ligger utanför odlarnas kontroll. Enligt Stephen beror en del av strulet på att LBCt vill ha 12% av kooperativets premie, samt att premiepengarna ska gå genom deras konto, så de kan kontrollera dem. Det är såklart inte möjligt. Det är helt omotiverat och det går rakt mot Fairtrades regler. Men ABOCFA måste ändå sälja till den LBC som fått licens för att köpa eko och FT i sitt distrikt. Förra säsongen hade de därför ingen annan att vända sig till. I år säljer de till ett annat LBC, Amajaro. Amajaro är inte certifierat för Fairtrade, men däremot för ekologiskt. Eftersom ABOCFA säljer all sin kakao till samma köpare, och säckarna är spårbara, fungerar det här upplägget, eftersom köparen vet att de är både eko och Fair. Fortfarande är dock kooperativet utelämnat till uppköparens villkor. Ibland kommer inte den utlovade mängden säckar, ibland inte det biologiska bekämpningsmedlet osv. Ett gemensamt buffertsystem kunna lösa en del av problemet; om PCn hade pengar till förfogande att betala odlaren med vore kooperativet inte lika beroende av uppköparens egendikterade villkor. ABOCFA kunde då lagra kakaon i sina egna lagerlokaler tills den kunde säljas som eko och FT. Ytterligare en problematik är att odlare ibland kompissäljer sina bönor till andra bolag. Kanske känner de någon som jobbar där, och vill, eller känner sig tvungna, att gynna dem. Det här är svårt att komma tillrätta med, men i takt med att effekterna av premierna märks kommer problemet förmodligen bli mindre premien är återigen den mest effektiva moroten! 3. ABOCFA har hittills varit helt beroende av certifieringsföretaget AgroEco. De har genomfört utbildning av field officers och styrelsemedlemmar, samt hjälpt till med hela certifieringsprocessen. Målsättningen är att field officersen i sin tur ska träna odlarna i odlingsteknik, vilka kriterier som ska efterföljas och vad de innebär, hur transparent och demokratiskt beslutsfattande fungerar etc. I dagsläget går 70% av ABOCFAs premie till AgroEco. I det är certifieringsavgifter, utbildning, workshops och löner inkluderat. Det bör tilläggas att utan AgroEco hade det varit extremt svårt för ABOCFA att ta sig dit de är idag. Det är ytterst tveksamt om de hade varit certifierade utan Stephens insats. Vi bedömer att AgroEco agerar professionellt, har stor kunskap och många bra utvecklingsplaner på gång. Ändå känns det som en väldigt stor andel att avvara. När ABOCFA själva kan förfoga över sin premie kommer större del av den gå direkt tillbaka till odlare och anställda inom kooperativet. Det kommer säkert också stärka sammanhållning och självkänsla inom kooperativet. För oss känns det lite märkligt att så stor del av premien går till administration, men samtidigt verkar det oundvikligt. Var ska man annars ta pengarna från? Inom en femårsperiod räknar Stephen med att ABOCFA kan vara i princip självgående. Återstå att se om de kan hushålla med premien mer effektivt, det är definitivt ett område att jobba med.

7 4. ABOCFA säljer all sin kakao till Tony s Chocoloney, som alltså betalar premien direkt till kooperativet. Enligt Stephen köper de resten av kakaon från Elfenbenskusten, med lägre kvalitet. De har även sagt att de kan köpa större mängder om ABOCFA kan producera mer. Vi försökte ta reda på om det skulle gå att förhandla med dem om villkor. Om inte högre pris, så kanske de skulle kunna låna ut pengar till redskapspool och buffertsystem för förskottsbetalning? Vi luskade också i vilken förhandlingsposition ABOCFA har. Det visade sig att Tony s redan gör vissa så kallade sociala insatser, till exempel håller de på att bygga toaletter till en av skolorna, de är med och delar ut pris till duktiga odlare mm. Stephen verkade inte så sugen på att sätta press på dem. ABOCFA är ju trots allt helt beroende av dem, och med Stephens egna ord så är ju Tony framför allt en affärsman. Vi tror dock att det skulle gå att utveckla ytterligare - det är ju ett väldigt effektivt (och billigt) sätt för Tony s att marknadsföra sig själva som ansvarstagande och duktiga. ABOCFA i siffror Antal odlare: 391, varav 74 kvinnor. Yta: 3558,5 Acres, ca 1440 Ha Pris per säck på 64 kilo: 212 cedis Total försäljning: 2011/ säckar, 35 ton Erhållen premie: 21,799,5 $ totalt, 622,83 per ton Förväntad skörd som säljs som Fairtrade och eko: minst 50 ton för 2012/2013 Premie från Tony s 24/5 2013: 20ton, 5,165 (15,465 GH cedis)) för eko, 200$ för 20ton, totalt 4000$ för Fairtrade. Hittills insamlat från 14 december 2012 till juni: 118 säckar YGL (som konventionellt), 921 bags till Amajaro (Fairtrade och eko). Totalt 65 ton. En odlare i Ghana får alltså ungefär 10 svenska kronor kilot för att odla, skörda, jäsa, torka, packa och transportera kakaon till uppköparen. Premien för ekologiskt är ca 2,43 kr, för Fairtrade 1,3kr per kilo. Totalt ger det alltså en inkomstökning på nästan 40% (administrationsavgifter ej borträknade). Det är en avgörande skillnad. 280 ton är den uppskattade mängden som kooperativet skulle kunna producera, enligt Stephen. Källkritik Studiebesöket genomfördes genom Röda Korsets Folkhögskola i Sverige, genom kursen Fair Trade. Det är tre attribut som gav oss en maktposition som vi varit väldigt medvetna om. Vi har fört många diskussioner om hur vi ska förhålla oss till detta, och försökt att ha med det perspektivet både på plats, under intervjuer och besök, samt under rapportskrivandet. Slutsats Det finns stor potential att öka odlarnas utbyte av Fairtrade. I år (2013) är bara andra året som ABOCFA är Fairtrade-certifierat, så det kommer förhoppningsvis utvecklas mycket framöver.

8 ABOCFAs två största utmaningar hittills har varit låga skördar, och att stor del av skörden säljs som konventionellt odlad. Primärt gäller det alltså att öka avkastningen, så att odlarna tydligt ser nyttan med att vara certifierade. Flera åtgärder för att öka skördarna är under diskussion, men det viktigaste är att föra en kontinuerlig dialog med odlarna, för att få dem med sig. Ett system för kunskapsspridning är under uppbyggnad, via till exempel ett nätverk av field officers som kommunicerar med odlarna om odlingsmetoder, behov, informerar om utbildningstillfällen och så vidare. I takt med att premierna droppar in kommer medlemmarna i kooperativet dessutom naturligt bli mer motiverade att öka sina skördar, och att sälja all sin kakao som eko och Fairtrade, eftersom det är så tydligt kopplat till ökad inkomst. Vi upplever att det finns en seriös och genomtänkt plan för hur ABOCFA ska utvecklas. Projektledaren uppfattar vi som kunnig och engagerad. Det finns alltså stora möjligheter för ABOCFA, men det kräver en stor arbetsinsats, både från ledning och från odlare. Om ABOCFA lyckas fortsätta mobilisera en engagerad styrelse, field officers och documentation officer, tror vi att de har goda framtidsutsikter. Det ska bli mycket intressant att följa deras utveckling framöver!

Fairtrade i New Koforidua, Ghana

Fairtrade i New Koforidua, Ghana Fairtrade i New Koforidua, Ghana Röda Korsets Folkhögskola 2014-08-26 Introduktion I New Koforidua finns 192 kakaoodlare som är medlemmar i kooperativet Kuapa Kokoo. Kakaon som de odlar säljs till företaget

Läs mer

A farmer based organisation

A farmer based organisation A farmer based organisation en fältstudie från det Fairtrade-certifierade kakaokooperativet Kuapa Kokoo i Ghana Johanna Carlsson Röda Korsets Folkhögskola Caroline Faxe Augusti 2013 Erika Granstrand Stockholm

Läs mer

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO)

RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) RÄTTVIS HANDEL ENLIGT: FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL (FLO) Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) utvecklar kriterier och fungerar som stöd för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd

Chokladens sötma stannar ofta i Nord. men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd Chokladens sötma stannar ofta i Nord men Fairtrade förändrar den bittra verkligheten för kakaoodlare i Syd A. PROBLEM INOM KAKAOINDUSTRIN Västafrika har sedan mitten av 1900-talet varit produktionscentrum

Läs mer

Ekologisk Fairtrade Kakao i Ghana

Ekologisk Fairtrade Kakao i Ghana Röda Korsets Folkhögskola, Stockholm Kurs: Fair Trade Ekologisk Fairtrade Kakao i Ghana Fältstudierapport om kakaoböndernas kooperativ, ABOCFA, och dess ekologiska och Fairtradecertifierade kakaoodling.

Läs mer

Vad vet du om Fairtrade?

Vad vet du om Fairtrade? Uppdaterad januari 2015 Bild 1 Den här presentationen berättar kortfattat om vad Fairtrade är och hur Fairtrade gör skillnad för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Vad vet du om Fairtrade?

Läs mer

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad

Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad Hej då fattigdom! Läs om en produktmärkning som gör skillnad GÖR SKILLNAD! Om föräldrar får bättre betalt för sitt arbete kan barn gå i skolan istället för att arbeta. På bilden syns elever på en förskola

Läs mer

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör:

Rada upp de olika aktörerna efterhand, berätta lite om varje aktör: Jeansens pris Deltagare: 3-15 personer Tid: Ca 20 min Jeansens pris är en övning som vidareutvecklats från inspirationsövningen Jeansen vad är de värda? som finns i Fairtrade Sverige och Rena Kläders bok

Läs mer

En kopp kaffe = Fika för två!

En kopp kaffe = Fika för två! En kopp kaffe = Fika för två! - Ditt val gör skillnad Copyright: Johan & Nyström A. PROBLEM SOM KAFFEPRODUCENTERNA MÖTER I Sverige ligger vi i topp beträffande kaffedrickande och konsumerar hela en procent

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

FACIT En hållbar tipspromenad

FACIT En hållbar tipspromenad FACIT En hållbar tipspromenad Fråga 1 1. Vem bestämmer priset på en Fairtrade-märkt vara i en butik i Sverige? Rätt svar: 2 Butiken Priset på en Fairtrade-märkt vara bestäms alltid av den som säljer den.

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna

FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna FAIRTRADE globalt! RÄTTVIS HANDEL lokalt? Gun Eriksson Sigtuna Rättvis handel Solidaritetshandling för människor, miljö och framtid Globalt schysta villkor socialt, ekonomiskt och ekologiskt Mänskliga

Läs mer

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV

KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV KVARNDUNGENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV Kvarndungens föräldrakooperativ ligger naturskönt beläget med dungen och Borgundaberget alldeles inpå knuten. Föräldrakooperativ startade 1988. Vår förskola har den lilla

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

NW Khmer Pepper INVESTERA I DIN EGEN OCH JORDENS FRAMTID I VÅRA KAMBODJAPROJEKT PEPPARODLINGAR NU STARTAR PROJEKT 2 BESTPEPPER.SE

NW Khmer Pepper INVESTERA I DIN EGEN OCH JORDENS FRAMTID I VÅRA KAMBODJAPROJEKT PEPPARODLINGAR NU STARTAR PROJEKT 2 BESTPEPPER.SE NW Khmer Pepper INVESTERA I DIN EGEN OCH JORDENS FRAMTID I VÅRA KAMBODJAPROJEKT PEPPARODLINGAR NU STARTAR PROJEKT 2 BESTPEPPER.SE Hög avkastning med socialt ansvarstagande Ge oss möjligheten att förvalta

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

Fairtrade i New Koforidua, Ghana

Fairtrade i New Koforidua, Ghana Fairtrade i New Koforidua, Ghana Elin Carlsson, Louise Johansson, Pernilla Stammler Jaliff Röda Korsets Folkhögskola 2014-08-26 Introduktion I New Koforidua finns 192 kakaoodlare som är medlemmar i kooperativet

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 7 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010

Fairtrade Cotton. Sauda, 22 Sept, 2011. 14 May 2010. Project Title sits here. Fairtrade 2010 Fairtrade Cotton Sauda, 22 Sept, 2011 14 May 2010 Project Title sits here Oberoende certifiering viktigt FRÅGA: I vilken utsträckning instämmer eller tar du avstånd ifrån följande påstående?: Det bästa

Läs mer

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C

Hållbar Utveckling. Gustav Lewin 9C Hållbar Utveckling Finns det möjlighet för ungdomar att i klädbutiker i Lund inhandla ekologiska kläder och existerar ett samband mellan marknadsföring och försäljning? Gustav Lewin 9C Innehållsförteckning:

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk }

COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE { Stackvallens Andelsjordbruk } Deltagaröverenskommelse 2015 GRÖNSAKSLÅDA Bondgård Adress Email STACKVALLEN Krokshult Stackvallen 570 91 Kristdala info@stackvallen.se Org.nr.

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Köper människor mer ekologiskt om det finns ett större utbud?

Köper människor mer ekologiskt om det finns ett större utbud? Benjamin Vestberg 9a 2010-05-18 Handledare: Gert Alf, Senait Bohlin, Fredrik Alvén ICA har ett eget märke som heter i love eco. De producerar bland annat ekologisk odlingsjord. Köper människor mer ekologiskt

Läs mer

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA

MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA FÖRÄLDRAINSATS MOBACKEN KOOPERATIVA FÖRSKOLA ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG ÅT VÅRA BARN www.mobackensforskola.se Kanske görs ett besök hos bonden för att få lära dem mer om djur och natur. Att placera sina

Läs mer

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013

Dags för kläderna att komma ut ur garderoben. - Klädbytardagen 2013 Dags för kläderna att komma ut ur garderoben - Klädbytardagen 2013 Har du glömt något i garderoben? Har du några vardagskläder i garderoben som du inte har använt det senaste året? Kanske hänger det kavajer

Läs mer

AKOMA FAIRTRADE I GHANA

AKOMA FAIRTRADE I GHANA Röda Korsets Folkhögskola Stockholm 2013-10-05 AKOMA FAIRTRADE I GHANA Hur påverkar det producenterna? Rapport av Kenneth W Björn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid 3. 2. Syfte sid 4. 3. Metod sid 4.

Läs mer

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer.

Allt du behöver kunna för att sälja prenumerationer. Frågor och svar: 1. Vem får prenumerera? Alla över 18 år, bosatta i Sverige. 2. Hur många lotter kan man prenumerera på? Hur många som helst, men minst en lott/vecka. 3. Hur hanterar BingoLotto personuppgifterna?

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS. 2015-01-29 Av: Ekologigruppen

ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS. 2015-01-29 Av: Ekologigruppen ATT ODLA ÄR ATT MÖTAS 2015-01-29 Av: Ekologigruppen För att kunna nå en långsiktig och hållbar stadsutveckling, måste våra städer utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där sociala,

Läs mer

Internationella Fairtrade-kriterier

Internationella Fairtrade-kriterier December 2011 Internationella Fairtrade-kriterier Sammanfattning Fairtrade och internationella Fairtrade-kriterier Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout

Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun. Sofia Breedh Siri Boekhout Idé om miljöanpassat café i Vänersborgs kommun Sofia Breedh Siri Boekhout Innehållsförteckning Miljöanpassat café: -Vilken målgrupp? -Intresse -Vad blir speciellt med caféet? -Ger arbetsmöjligheter KRAV:

Läs mer

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta]

Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Bild 1 Utvärdering PTK Rådgivningstjänst [beta] Enkäten genomförd 12-16 mars 2010 Webbenkät genomförd av PTK 370 anmälda betatestare Svarsfrekvens 52,7% (195 personer) Bild 2 Vilket av följande passar

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 10 december 2016 i Missionskyrkans

Läs mer

Stark tillsammans. Kongressmotioner

Stark tillsammans. Kongressmotioner Stark tillsammans Kongressmotioner Motioner till Handels kongress 6 MOTIONER: I HANDELS VÅR ORGANISATION 269 Stark tillsammans i världen 0 270 MOTIONER: I VÄRLDEN ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 0 V..0

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Sammanfattning Tema A 3:3

Sammanfattning Tema A 3:3 Sammanfattning Tema A 3:3 Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd är det tema som vi skall arbeta med i de olika nätverken. Vi är nu framme vid den tredje och sista omgången i Tema

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Kära världsförbättrare,

Kära världsförbättrare, Kära världsförbättrare, Nu är det äntligen dags för den sjunde upplagan av Schysst Jul Uppsala den rättvisa julmarknaden för en bättre värld! Marknaden går av stapeln lördagen den 12 december i Missionskyrkans

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Fair Trade Grund del 2

Fair Trade Grund del 2 Fair Trade Grund del 2 Del 2: Producenterna i centrum Fattigdom, handel och utveckling Gör rörelsen Fair Trade någon skillnad? Producenterna och deras varor Handel med producenter i syd För en mer hållbar

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Tentamen, del 1. Makroekonomi NA juni 2014 Skrivtid 90 minuter.

Tentamen, del 1. Makroekonomi NA juni 2014 Skrivtid 90 minuter. Jag har svarat på följande två frågor: 1 2 3 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen, del 1 Makroekonomi NA0133 5 juni 2014 Skrivtid 90 minuter. Regler Svara på 2 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. November 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 November 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

ANSÖKAN OM BIDRAG. Initiativtagare: Peder Wallenberg, Stiftelsen Carpe Vitam

ANSÖKAN OM BIDRAG. Initiativtagare: Peder Wallenberg, Stiftelsen Carpe Vitam ANSÖKAN OM BIDRAG Ansökan skriven av : Frida Ölverudh Sato, projektansvarig Stiftelsen Carpe Vitam Björn Söderberg, social entreprenör, projektledare Tuki Nepal och initiativtagare till Build up Nepal.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet?

Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Din kompis: Vaddå ekologiskt vin från Australien, hur ekologiskt är det med något från andra sidan jordklotet? Du: Ekologiskt har inget med frakten att göra. Att vinet är ekologiskt betyder bland annat

Läs mer

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE

AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Grupp 16 AFFÄRSPLAN - DON T WASTE Innovation Camp 2016 Tova Lind Cornelia Wårhem Robin Petersson Saad Ali Innehållsförteckning AFFÄRSPLAN - DON T WASTE 1 Affärsidé 3 Bakgrund och vision 3 Hur fungerar

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap(IOP) Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar Innehåll Mellan Fastighetskontoret och Lärjeåns Kafé & Trädgårdar... 1 Bakgrundsförutsättningar

Läs mer

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar:

Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Nina Unkuri ställer sitt brev till Avelsstiftelsen ( SIFavel ) och det är SIFavels anställda avelsledare Heimir Gunnarsson som svarar: Heimir tillträde sin befattning som anställd på halvtid 1. januari

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt

Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt Distriktsstyrelsemöte Upplandsslättens scoutdistrikt 17 augusti 2014, 10.00, DS-lokalen Närvarande: Mia, Tomas, Elsa, August, Ylva, Agnes, Petter Frånvarande: Malin, Matilda 1. Mötet Öppnas 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem.

Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012. Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Rapport för WAiKs resa till Manga Hill, januari 2012 Om utmaningarna som finns i en bys väg mot utveckling, och om viljan att överkomma dem. Under januari 2012 var jag, Johannes Svensson, tillsammans med

Läs mer

Foto: Ida Svedlund. Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade

Foto: Ida Svedlund. Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade Foto: Ida Svedlund Bomullsbönder i södra Indien satsar på Fairtrade En rapport skriven av: Ida Ahlberg, Isabell Hedling, Anders Hjort, Ida Svedlund Kursen Rättvis handel, 2010-2011 INLEDNING & FRÅGESTÄLLNINGAR

Läs mer

Slutrapport för projektet Mera Grönt

Slutrapport för projektet Mera Grönt Slutrapport för projektet Mera Grönt 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-1061 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Trädgård Dalarna-Gävleborg Mera Grönt Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN

VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETSPLAN SOLLENTUNA FK P-04 TÖJNAN VERKSAMHETEN 2015 Vi har under 2015 haft två lag anmälda i St:Erikscupen, ett lag i lättserien och ett i medelserien, vilket gör att vi totalt har spelat 28 seriematcher.

Läs mer

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar?

Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? Hur resonerar nybilsköparna av icke miljöbilar? En intervjustudie med privatbilister och förmånsbilister, samt några leasingbolag 2014-05-02 FÖRORD Miljöförvaltningen i Stockholm stad vill ha ett underlag

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne

Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skånerapporten 2017 En kartläggning av KRAV-märkt matproduktion i Skåne Skåne är Sveriges kornbod. Här finns landets bästa jordbruksmark. Här odlas också 70 procent av Sveriges grönsaker, frukt och bär.

Läs mer

Sveriges grönaste företagskort

Sveriges grönaste företagskort Sveriges grönaste företagskort Generöst för miljön Green Business är ett betal- och kreditkort som är enkelt att använda i butiker, på internet och för uttag i bankomater över hela världen. Green Business

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Försäkra er mot vägglöss.

Försäkra er mot vägglöss. Försäkra er mot vägglöss. En rapport om bättre resultat när bostadsbolagen upphandlar tjänster för sanering av vägglöss. Det går att minska problemet med vägglöss och kostnaderna för att sanera dem. Att

Läs mer

Fair Trade Grund del 1

Fair Trade Grund del 1 Fair Trade Grund del 1 Presentera er Hur kom du i kontakt med rörelsen? Vad är det som gör att du vill engagera dig? Från vilken butik kommer du? Vilka är dina förväntningar på kursen Syfte med kursen

Läs mer

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59

Kvinnor handlar mer miljövänligt än män 2 Publicerat 2007-12-02 23:59 Vilka miljö-val gör kvinnor respektive män varje dag? Arbete av: Jesper Rasmussen 9c -- Handledare: Senait Bohlin Inledning: Under vecka hade vi tema arbete, hållbar utveckling. Min undersökning gick ut

Läs mer

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014

Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar. Vilja Lysa t o m augusti 2014 Affärsutvecklingsinsatser inom Gröna näringar Vilja Lysa t o m augusti 2014 Proce nt Ant al Annons, artikel i tidning eller inslag i radio eller TV 4,2% 3 Information från Tillväxtverket 5,6% 4 Information

Läs mer

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013

Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? 20 feb 2013 C1. Produkter som märks Vad betyder märket för företag och konsumenter? Gunne Grankvist Docent i psykologi 3 Konsumenters

Läs mer

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin

Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan. Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Kunskaper om märkningar på varor Gunnesboskolan VS Lerbäckskolan Maja Månsson 9c 2010-05-20 Handledare: Senait Bohlin Innehållsförteckning Innehållsförteckning s.2 Inledning, Bakgrund & Metod.s.3 Resultat...s.4

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer