URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "URBANA SILOS. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell"

Transkript

1 Transformering, experimentell, kreativ omformning, praktikorienterad arbetsmetodik industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning, 3D-scanning URBANA SILOS -kandidatprojekt Målet är att utveckla konkreta, kreativa idéer och förslag för att visa hur det industriella byggnadsarvet kan användas för att skapa mervärden i en modern urban miljö. Silosarnas storskaliga, robusta och karaktärsfulla byggnadsstrukturer omformas till ny, modern arkitektur med framtidsinriktade verksamheter som kompletterar och förstärker områdets kapacitet. Vi lär oss att återanvända spännande byggnader för att skapa ny uttrycksfull arkitektur för framtidens krav på långsiktig hållbarhet. Kandidatprojekt Restaurering & ombyggnad ABVF01 URBANA SILOS transformering för studentbostäder & hotell Den nya arkitekturen skall ta anspråk den industriella byggresursen, funktionellt och estetiskt, utnyttja och förstärka kvaliteter i den redan byggda miljön och lägga till modern komplex mångfald, rik upplevelse och uttrycksfullhet. Vi skapar en arkitektur som vi känner oss välkommen till, trygga i och som i sin arkitektoniska tolkning visar långsiktigt hållbar utformning. Under exkursionen till New Uork City besöker vi restaureringsexemplen i industriell miljö såsom Meatpacking district, the Highline, West Village Soho mm. 1

2 Nord Mill, Västra hamnen i Malmö Abstrakt Transformering, experimentell, kreativ omformning, arkitektens arbetsmetodik, praktikorienterad industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning hållbar utveckling, 3D-scanning, Tema Samhällets expansion under senare år har upptäckt stadens industriella hamnområden och deras vattennära, lägen som unika kvaliteter för den urbana miljön. Gamla produktionslokaler överges och söker nya användningssätt som utnyttjar läget, solida konstruktioner, speciella rumsformer, en rå & robust egenart. Objekten Vårens kandidatprojekt i restaurering & ombyggnad fokuserar på arkitektpraktikens verklighet och ägnas två likartade silo-anläggningar placerade i olika kontext. -Nord Mills produktionsanläggning mitt i Västra hamnen, Malmö som transformeras för studentboende. -Skånska cementgjuteriets anläggning i Lomma som transformeras för hotell-, spa och konferensanläggning. Mål Målet är att utveckla kreativa idéer och förslag för att transformera rester från det industriella byggnadsarvet. Silosarnas storskaliga, robusta och karaktärsfulla byggnadsstrukturer omformas till ny, modern arkitektur med framtidsinriktade verksamheter och med långsiktig hållbarhet. Vi lär oss att återanvända spännande byggnader för skapa ny uttrycksfull arkitektur för framtidens krav. I vårens studio arbetar med transformering av rudiment, råbyggnad och mellanrum som skall utvecklas för framtidens krav. Vi studerar arkitektur i mötet mellan nytt och gammalt. Vi omgestaltar befintliga byggnader gör tillägg som bidrar och förstärker och skapar en ny egenart. 2

3 Gemini Residence (tv och th av MVRDV, 2005) om och tillbyggda silor på Islands Brygge i Köpenhamn. Målet är att den nya arkitekturen skall ta anspråk den industriella byggnaden, funktionellt och estetiskt, förstärka den redan byggda miljön, bidra med en modern komplex mångfald, rik upplevelse och expressivitet. Vi skapar en arkitektur som vi känner oss välkommen till, trygga i och som är långsiktigt hållbar i sin arkitektoniska & tekniska utformning. Den praktikorienterade undervisningen involverar två av nordens mest kreativa arkitektpraktiker inom kontextuell arkitektur och bebyggelseutveckling. Kandidatprojektets studieresa till New York City fokuserar på de främsta och mest intressera transformeringsexemplen i industriell miljö såsom Meatpacking district, the Highline, Soho mm. Projektarbetet Avsikten med projektarbetet; -ny inspirerande, överraskande och expressiva uttryck som skapar ny identitet för den nya verksamheten i byggnader och område, - bidra med ny arkitektonisk formning som svara mot de nya förutsättningarna i funktion, teknik och estetik, - tillvarata och utnyttja byggnadernas egenart för att utveckla, förstärka och framhäva en ny arkitektonisk karaktär och egenart, söka kongeniala lösningar i samspel de nya verksamheterna. I projektet experimenterar vi med olika verkningsmedel, utforskar och balanserar de mot upplevelsen av det nya i förhållande till den gamla arkitekturen. Övningarna sker i laborationer och koncentrerade workshops. Projektarbete bearbetar laborativt genom både fysiska modeller och/eller cad-modeller. Byggnadernas volym, skala och läge ger speciella förutsättningar att tillgodose aktuella behov av: - studentlägenheter/-centrum i direkt anslutning till högskoleområdets undervisnings- och bibliotekslokaler i Malmös västra hamnområde. - läget med närheten till Öresundsbron och Köpenhamns flygplats ger Skånska cementgjuteriets anläggning i Lomma unika möjligheter för att utveckla en komplett konferensanläggning med hotell, spa-, mm. Genomförandet Projektets arbetsmodell är -fältarbete, dokumentation och 3 D scanning, grafisk arkitekturläsning av byggnader och område. -instudering av referensobjekt som presenteras i föreläsningar och genomgås i seminarier. -exkursioner till modernismens ikonbyggnader, industriombyggnader i New York City & Köpenhamn. -workshops i medverkan av våra adjungerade professorer Dorte Mandrup & Håkon Vigsnaes. Kontextuell arkitektur utgår från en analys av omgivningen, utvecklade metoder och förhållningssätt. Detta ger dig förutsättningar att gestalta moderna tillägg som reflekterar nuet, integrerar och förstärker silobyggnadernas speciella rumsliga kvaliteter och konstruktiva villkor. Som arkitekter visar vi möjligheter i det som för många tycks vara omöjligt.. 3

4 Cementas silosanläggning i Limhamn. Vi arbetar med att: -analysera platsen och existerande byggresurser, -utforma ny arkitektur i mötet mellan gamla och nya strukturer, -gestalta en expressiv arkitektur i nuet som samspelar med existerande konstruktioner och rumsliga kvaliteter. Frågeställningar Samhället förändras, verksamheter överges och nya övertar deras övergivna lämningar. Tiden förändrar villkoren som vi ställer på byggnader. Därför bygger om, förnyar och förbättra för att forma de nya behov som utvecklingen kräver. Det är en arkitektonisk uppgift som tolkar förändringen och gestaltar det nya som ett svar på HÄR och NU. Hur kan det nya gestaltas med modernitet i samspel med existerande konstruktioner? Hur kan vi omtolka, transformera och lägga till för att skapa en ny attraktiv miljö? Hur använda de nya materialen och konstruktionerna för att öka livslängd och bidra till en hållbarare utveckling, bättre energihushållning, ökad tillgängligheten för alla, skapa nya värden och kvaliteter, förbättrad funktion, överblickbarhet, cirkulation, transparens mm? Hur kan vi öppna eller förtäta, öka den funktionella mångfalden och bidra till rörelser, dynamik och livskraft objektens centrala /halvcentrala stadsmiljö? Hur kan vi ta tillvara möjligheterna i den existerande miljön för framtiden? I projektstudierna tillägnar du dig kompetens att undersöka, analysera och genomföra en komplex projekteringsuppgift med de särskilda krav som utvecklingen av den som industriell bebyggelse ställer på arkitektens arbete. Programarbetet Vid projektstarten får du detaljerade uppgifter om anläggningarna, ritningar och programunderlag. Följande material utgör ett preliminärt underlag om anläggningarnas bakgrund och en bedömning av det konkreta projektarbetet. Köpenhamns hamnområde med tre silos transformerade för bostadsändamål. 4

5 Nord Mill, Västra hamnen, Malmö Malmö Stora Valskvarn uppfördes av intressenter från Köpenhamn och Göteborg. Anläggningen är placerad i östra delen av Västra hamnen, Malmö vid Malmöhus yttre vallgrav och omges av Malmö högskola, Hovrättens nya byggnad och Malmöhus. Läget är attraktivt som studentcentrum, -bostäder men även för hotell. konferensanläggning, 1899 blev det gamla kvarnverket ersatt med nya patenterade maskiner och blev genom detta den första automatiserade kvarnanläggningen i Norden överfördes kvarnen till Nord Mills AB. Kvarn och renseri moderniserades 1964 och genomfördes en stor ombyggnad i kvarnen. Aktuell kapacitet är 775 ton mjöl per dygn som förpackas såväl konsument- som bageri- och storköksprodukter. Skånska cementgjuteriet, Lomma Vid Limhamns vattenfront ca 2 km från brofästet vid Lernacken finns resterna av den gamla cementfabrik som Skånska cementgjuteriet anlade Där byggde en hamn i början av 1880-talet, av ett hamnbolag som bildats med cementbolaget som huvudägare. Fabriken byggdes på utfylld mark, och som utfyllnad användes skrotsten från kalkbrottet. Byggnader och utrustning planerades av den danske ingenjören FL Smidth efter tyska förebilder. I samband med att cementfabriken byggdes drogs en järnväg mellan Limhamn och Malmö. Cementbolaget var pådrivande kraft bakom tillkomsten av järnvägen, då den var avgörande för fabrikens transporter. I början av 1900-talet fanns 14 cementfabriker i Sverige som alla köptes upp av eller gick samman med Skånska Cement. Efter rationaliseringar på 1920 och 30-talet satsades på fabrikerna i Limhamn, Hällekis och Slite, och en ny fabrik byggdes i Köping. Man genomförde en omfattande maskinell upprustning och effektiviserade arbetet. Under 1930-talet fördubblades cementproduktionen, samtidigt som antalet fabriksarbetare sjönk. Vid andra världskrigets slut var efterfrågan på cement enorm, och den fortsatte vara stor hela efterkrigstiden. Mellan år 1900 och 1950 hade cementförbrukningen i Sverige mer än tjugodubblats. För att möta efterfrågan byggde Skånska Cement AB en ny fabrik i Stora Vika i närheten av Stockholm. På 1950-talet gjordes också stora investeringar i Limhamnsfabriken. En omfattande satsning på modernisering av Limhamnsfabriken gjordes under 1960-talet och var färdig I princip alla moment i tillverkningsprocessen moderniserades och fabrikens produktionskapacitet ökade med 60 procent. På 1970-talet sjönk efterfrågan på cement i och med att miljonprogrammets byggande avtog. Därtill innebar oljekrisen dyrare energi. Vid Limhamnsfabriken tillverkades cement enligt våtmetoden, som var mycket energikrävande, den största av ugnarna Koncernen koncentrerade cementtillverkningen till Slite, Degerhamn och Skövde där tillverkningen skedde enligt torrmetoden stängdes den sista ugnen på Limhamnsfabriken av, och cementtillverkningen upphörde. Ön och hamnen såldes till Malmö stad..efter nedläggningen 1993 har Cementa fortsatt att använda anläggningen i Limhamn som cementdepå. Hit levereras cement med båt från Slite. Den pumpas upp i silos och portioneras sedan ut i lastbilar för vidare leverans. Depåer av det här slaget finns på ett flertal ställen i landet, men depån i Limhamn är en av de största. Endast ett fåtal av silorna används idag, och de flesta andra byggnaderna står oanvända. Till stor del har utrustningen från fabrikstiden försvunnit. Trots att det fortfarande är en omfattande anläggning är det alltså bara fragment som finns kvar av den gamla cementfabriken Vi besöker arkitektkontor, industri-ombyggnader och andra besöksmål i New York City. Arbetsplan Projektet inleds med platsstudier och instudering av silosanläggningarna. Redan i ett tidigt skede gör vi en snabbskiss till ny- om- och tillbyggnad, en skiss som vi sedan använder för att fördjupa inventeringen och bebyggelseanalysen på plats. Sedan gör vi en instudering av området i syfte att beskriva arkitektoniskt 5

6 koncept, rumslig och funktionell organisation, konstruktion och teknik. En analys av förutsättningarna (SWOT-analys, skadebild och kapacitet) och de nya krav som ställs av vår samtid bildar utgångspunkt för fördjupning; att bearbeta, omforma och vidmakthålla byggnadens grundprinciper och dess olika delar. Projektet är uppdelat i tre huvuddelar: 1. Förstudier Vi tillämpar grafiska undersökningsmetoder för att instudera den existerande stadsbildens/arkitekturens egenart, tekniska struktur och system. Vi mäter med 3 D scanner, registrerar problem och skadebild samt identifierar resurser för omformning och upprättar program till transformering. 2. Byggnadsanalys Vi sammanläser våra fältinventeringar och presenterar bilder av byggnadens problembild, kvalitet och kapacitet. Vi gör en målbeskrivning, visioner för nya funktioner samt redovisar konsekvensanalys. 3. Projektering och genomförandebeskrivning Vi skissar gestaltningen av förnyelsen i förhållande till befintliga strukturer och vi gör modeller, materialoch hantverksövningar som preciserar våra utformningsval. Under projektet besöker vi pågående eller nyligen genomförda transformeringar för att se och värdera våra förslag. Det utsnitt av projektarbetet bearbetas i detaljer, materialstudium och genomförandebeskrivning. Arbetsformer och slutpresentation Efter inledande platsstudier och objektval kommer du att utveckla din egen huvuduppgift med djupgående detaljstudier i ett utsnitt av byggnaden. I schemat har vi lagt in ett avsnitt med teorifördjupning och föreläsningar med referensexempel. Vi kommer även att göra två studieresor för att se och studera internationella exempel inom transformering, infill och tillbyggnad. Mötet mellan ny och gammal arkitektur sätts i centrum genom föreläsningar på plats vid objekten på byggarbetsplatsen. Den första resan planeras att gå till motsvarande platser i Danmark eller Tyskland. Den andra resan går till New York där vi bl a besöker objekt i Soho, Chelsea, Meatpackning district och Julliard School samarbete med projekterande arkitektkontor och lärare vid Colombia University. Studieresan planeras med ca 50% resebidrag. Material- och konstruktionsfrågorna har en avgörande betydelse för långsiktig hållbarhet och ägnas därför särskild behandling under hela vårterminen. Vid din slutinlämning kommer du därför att särskilt redovisa modell eller materialprover/beskrivningar utöver ritningsmaterialet. Vid slutinlämningen visar du materialet i moden presentationsteknik med datorbaserade presentations- och visualiseringsmetoder. Medverkande lärare I projektet medverkar avdelningens adj.professorer Håkon Vigsnaes och Dorte Mandrup. I studieresan till New York City medverkar professor Morris Hylton III Florida University samt professor Norman Weiss, Columbia University, New York. Professor Mats Edström är projektansvarig och examinator, professor Kerstin Barup är medverkande lärare samt adjunkt Ingela Pålsson Skarin. Adjunkt Anna Wahlöö är projektkoordinator. Presentationsbedömning mm Vid slutredovisning bedöms projektövningens resultat och dess genomförande (processarbetet) med Godkänd/Icke Godkänd. Grundförutsättning för presentationsbedömning är aktivt deltagande under projekttiden och slutinlämningen. Antal antagna studenter anges i beslut av utbildningsnämnden. Litteratur (preliminär förteckning som kommer att kompletteras) English heritage - Modern matters. Stratton, Michael (red.), Structure and Style - conserving twentieth century buildings, 1997 Klanten Robert, Feireiss Lukas, Build-On, converted architecture and transformed buildings, 2009 Kulturmiljövård 1-2, Modernismens byggnader. Schlyter Olga Cementfabriken och bangården i Limhamn. Fastigheten Cementen 13 och del av fastigheten Limhamn 6:1 i Malmö stad, Skåne län. Malmö Museer. Kulturarvsenheten Rapport 2009:018 Pdf-er från olika artiklar från SFV, RAÄ, World Heritage Convention, ICOMOS mfl 6

URBANA SILOS -teoridel

URBANA SILOS -teoridel Transformering, experimentell, kreativ omformning, praktikorienterad arbetsmetodik industriellt byggnadsarv, byggresurs, teknik, material, tillgänglighet, energihushållning, 3D-scanning URBANA SILOS -teoridel

Läs mer

Fördjupning vårterminen 2008, 24hp, ABV 065 Modernismens byggnader Fredliga befästningar

Fördjupning vårterminen 2008, 24hp, ABV 065 Modernismens byggnader Fredliga befästningar Fördjupning vårterminen 2008, 24hp, ABV 065 Modernismens byggnader Fredliga befästningar Konverteringen av försvarets Äspöanläggningar utanför örlognsstaden Karlskrona utgör studisobjekt. ABSTRACT Arkitektens

Läs mer

INFILL I KALMAR CENTRUM

INFILL I KALMAR CENTRUM Studio vårterminen 2008, Restaurering och ombyggnad ABVF01, 18 hp, kursansvarig Mats Edström INFILL I KALMAR CENTRUM Abstrakt Arkitektens arbetsmetodik i kontextuell arkitektur, om- och tillbyggnad, modernismens

Läs mer

Vandkunsten arkitetker, förstudie. Malmäö CityWarf

Vandkunsten arkitetker, förstudie. Malmäö CityWarf Planning program for the Citywarf Malmö city Transformation Transformation är ett växande arbetsfält för arkitekter som kräver olika strategier. Med vårt fokus på återanvänding och hållbar utveckling blir

Läs mer

Studio Restaurering och ombyggnad, ABVF01, vt 2011, kursansvarig Mats Edström UTVECKLING AV UNIVERSITETSPLATSEN

Studio Restaurering och ombyggnad, ABVF01, vt 2011, kursansvarig Mats Edström UTVECKLING AV UNIVERSITETSPLATSEN Studio Restaurering och ombyggnad, ABVF01, vt 2011, kursansvarig Mats Edström UTVECKLING AV UNIVERSITETSPLATSEN Abstract Arkitektens arbetsmetodik i kontextuell arkitektur, infill, om- och tillbyggnad,

Läs mer

Fördjupning vårterminen 2008, 18hp, ABVN01. Bygggelsevård: Modernismens byggnader, -förnyelse World trade center/bostäder -projektdel

Fördjupning vårterminen 2008, 18hp, ABVN01. Bygggelsevård: Modernismens byggnader, -förnyelse World trade center/bostäder -projektdel Fördjupning vårterminen 2008, 18hp, ABVN01 kursansvarig Mats Edström Bygggelsevård: Modernismens byggnader, -förnyelse World trade center/bostäder -projektdel Abstrakt Arkitektens arbetsmetodik i kontextuell

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, CITADELLET för DESIGN och KULTUR

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, CITADELLET för DESIGN och KULTUR ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, CITADELLET för DESIGN och KULTUR 3D-scanning av södra fasaden på Landskrona Citadell LANDSKRONA CITADELL

Läs mer

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Lärarteam Professor Dorte Mandrup arkitekt NAL Einar Jarmund arkitekt MSA Alex van de Bled arkitekt

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström

Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström Göteborgs nya MUSIKHUS om och tillbyggnad av Konserthuset, Modernismens byggnader, ABVN06 teori vt 2014 prof Mats Edström Göteborgs konserthus är en av de finaste funkisbyggnaderna i Skandinavien Just

Läs mer

Arkitektutbildningen vid LTH Programöversikt

Arkitektutbildningen vid LTH Programöversikt Arkitektutbildningen vid LTH Programöversikt ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 Höst ÅR 3 Vår ÅR 4 ÅR 5 Höst ÅR 5 Vår Introduktion Fantasidel Arkitektur, baskurser Ateljéundervisning 87 hp 2x22,5+2x21 hp Obligatoriskt Int.

Läs mer

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp

Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp KONSTFACK Instutitionen för Konsthantverk Kurskod: TXK 318 Nivå: Grund Kursbeskrivning / Matrialiserande och gestaltning, 12 hp Delkurs Matrialiserande och gestaltning inom kurs Ställningstagande och kritiska

Läs mer

ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker

ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker Avdelningen för Bebyggelsevård ABVN15 18 hp (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6 hp ht 2009 KULTURCENTRUM I KULTURMILJÖ byggnadsanalys - restaureringskonst - material & tekniker Abstract (nyckelord): återanvändning,

Läs mer

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län.

Västra Dockan. Byggnadsantikvarisk utredning UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM. Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län. Byggnadsantikvarisk utredning Västra Dockan UNDERLAG TILL VÄRDEPROGRAM Fastigheterna Kranen 2, 5, 6, 7 och 8 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2012:001 Olga Schlyter Malmö Museer

Läs mer

ABVN11 (teoridel) 7,5 poäng ABVN16 (projektdel), 15 poäng Kulturhistoriska byggnader NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN11 (teoridel) 7,5 poäng ABVN16 (projektdel), 15 poäng Kulturhistoriska byggnader NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN11 (teoridel) 7,5 poäng ABVN16 (projektdel), 15 poäng Kulturhistoriska byggnader NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Nationalmuseet ligger på Blasieholmen mitt i Stockholms centrum.. Nationalmuseum, Stockholm

Läs mer

Rita en karta över Lund!

Rita en karta över Lund! Rita en karta över Lund! Nu Att se och uppleva staden studieresa stadsbildsanalys platsanalys tillägg till en plats Schema Baskurs C, AAHA20/25, Ateljé! Ht 2010 18/11 Vecka Klockan M Ti O To F 45 8-10

Läs mer

Arkitekturanalys om- och tillbyggnad material& teknik

Arkitekturanalys om- och tillbyggnad material& teknik Avdelningen för Bebyggelsevård ABVN15 18p (projekt) + ABVN10 (teoretisk del) 6p ht 2008 Att utveckla miljonprogrammets bebyggelse Arkitekturanalys om- och tillbyggnad material& teknik Abstracts Mellan

Läs mer

TORNSTADEN - Thesis Booklet av Elisabeth Farías, Lily Huang, Joseph Laster

TORNSTADEN - Thesis Booklet av Elisabeth Farías, Lily Huang, Joseph Laster 1 TORNSTADEN - Thesis Booklet av Elisabeth Farías, Lily Huang, Joseph Laster INLEDNING Bologna är en av Italiens äldsta städer och huvudstad i regionen Emilia-Romagna. Staden är strategiskt beläget där

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt

Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Urban Jansson En liten presentation av mitt pågående projekt Fast-Flyktigt Bakgrund Denna bakgrundspresentation har till syfte att förtydliga vad som ligger till grund för min problemformulering. Begreppen

Läs mer

Malmöhus nya slottsmuseum Studio hösten 2010

Malmöhus nya slottsmuseum Studio hösten 2010 Malmöhus nya slottsmuseum Studio hösten 2010 Kulturhistorisk bebyggelsevård, -restaurering och ombyggnad professor Mats Edström, Institutionen för Arkitektur& Byggd miljö Malmöhus nya slottsmuseum Kulturhistorisk

Läs mer

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR

KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR KAN ARKITEKTUR-FORM-DESIGN BIDRA TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING? CHRISTER LARSSON STADSBYGGNADSDIREKTÖR SÅKLART! SÅ HÄR LÅNGT 1.0 EKONOMI 2.0 MILJÖ 3.0 SOCIAL THE CRISIS CLIMATESMART DISTRICT WESTERN

Läs mer

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om.

Vissa konstruktiva ändringar gjordes i huset, bl.a. revs en betongsilo från 1950-talet och husets övre del, som var vattenskadad, byggdes om. BESKRIVNING AV PROJEKT LAGERHUSET, ESLÖV HISTORIA I slutet av första världskriget rådde livsmedelsbrist i Sverige. Riksdagen beslutade då att på nio platser i landet med järnvägsanknytning uppföra lagerhus

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

BLOCK K1.6 vecka 3-12, 13 HP KURSBESKRIVNING FÖR DELMOMENTEN

BLOCK K1.6 vecka 3-12, 13 HP KURSBESKRIVNING FÖR DELMOMENTEN KONSTFACK KONSTFACK Institutionen DKK Kandidatprogram: IA Kurskod: IAK116 Kursnamn: Rum, möbel, färg, ljus 2 Testkoder: 1005, 1006 Nivå: K1 Gäller för: V16 BLOCK K1.6 vecka 3-12, 13 HP KURSBESKRIVNING

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Martin Grane. Personliga fakta

Martin Grane. Personliga fakta Martin Grane Arkitekt MSA / illustratör E-post. martin.grane@linkarkitektur.se Födelseår. 1956 Telefon dir. 010-479 98 09 Mobil. 070-312 26 95 Personliga fakta Martin Grane, 57 år. Gift sen 1990 och tvåbarnspappa.

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS

En hållbar förvaltning av kulturarvet. Nils Ahlberg. Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS En hållbar förvaltning av kulturarvet en nödvändig förutsä7ning för utveckling Nils Ahlberg Fil.dr landskapsplanering/konstvetenskap Och ordförande i Svenska ICOMOS HÖSTMÖTE 2013 KULTURARVET I SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp

Remissvar angående förslag till detaljplan för Giggen 25 i stadsdelen Tallkrogen, Sbk Dp Kulturförvaltningen Kulturmiljöenheten Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-08-05 Handläggare Mari Ferring Telefon: 08-508 31 573 Till Kulturnämnden 2013-08-29 Nr 6 Förslag till beslut Kulturförvaltningen

Läs mer

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga, design och rumsliga

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektsamordnare UngBo 288 900 UNGA I SVERIGE SAKNAR IDAG BOSTAD VARFÖR ÄR UNGA SÅ UTSATTA PÅ BOSTADSMARKNADEN? Hög arbetslöshet Osäkra

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

rumsgestaltning kurs i inredningsarkitektur kandidat/k3/ht 14 inrediningsarktektur o möbeldesign kursansvariga Åsa Conradsson, Sergio Montero Bravo

rumsgestaltning kurs i inredningsarkitektur kandidat/k3/ht 14 inrediningsarktektur o möbeldesign kursansvariga Åsa Conradsson, Sergio Montero Bravo 2014-10-13 rumsgestaltning kurs i inredningsarkitektur kandidat/k3/ht 14 inrediningsarktektur o möbeldesign kursansvariga Åsa Conradsson, Sergio Montero Bravo I kursen behandlas ett antal centrala begrepp

Läs mer

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län

Landskrona citadell. Antikvarisk medverkan NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN. Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Antikvarisk medverkan Landskrona citadell NYTT SOPHUS VID MATERIALGÅRDEN Landskrona citadell/landskrona i Landskrona kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2011:003 Anders Reisnert Malmö

Läs mer

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande

Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Förskolan Trollets Miljösäkring 2017 Tankar kring basmiljöer och ställningstagande Sammanställningen om allas tankar kring miljö och ljus 2017-02-21 Vår pedagogiska miljö, inne och ute Texter från verksamhetsidén

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09

Solenergi och arkitektur i Malmö stad. Katarina Garre, 2014-12-09 Solenergi och arkitektur i Malmö stad Katarina Garre, 2014-12-09 Råd och riktlinjer Solenergi och arkitektur Råd och riktlinjer uppmuntra och inspirera byggherrar att använda sig av solens energi Solenergi

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13. UTBILDNINGSPLAN Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i Industridesign, 180 högskolepoäng (hp) Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2013-02-13.

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Cementfabriken och bangården i Limhamn

Cementfabriken och bangården i Limhamn Kulturhistorisk utredning Cementfabriken och bangården i Limhamn DOKUMENTATION SAMT UNDERLAG TILL FORTSATT PLANERING Fastigheten Cementen 13 och del av fastigheten Limhamn 6:1 i Malmö stad Skåne län Malmö

Läs mer

Byggnader förmedlar historia. En byggnad

Byggnader förmedlar historia. En byggnad 180 Modern arkitektur i Norrbotten jennie sjöholm Byggnader förmedlar historia. En byggnad kan läsas, liksom en bok. Bebyggelsen vittnar om samhällets utveckling och prioriteringar. Hantverksskicklighet

Läs mer

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN

Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Antikvarisk rapport Sankt Andreas kyrka OMBYGGNADSARBETEN Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö socken i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2013:006 Lina Bjermqvist Malmö Museer Box

Läs mer

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp

Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Möbel- och byggnadshantverk, 120 hp Furniture Making and Building Crafts, 120 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMBHG Grundnivå MIUN

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN Industridesigns grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 ECTS credits Kurskod: IDK112, termin 2 Kursens indelning

Läs mer

Kritiken som redovisningsform. Arkitektur och teknik. Presentation av arbete 10/27/2010. Kritiken som rum

Kritiken som redovisningsform. Arkitektur och teknik. Presentation av arbete 10/27/2010. Kritiken som rum CHALMERS Arkitektur och teknik att gestalta och kommunicera energieffektiva byggnader bortom traditionella rum för lärande Kajsa Crona, institutionen för arkitektur Ann-Marie Eriksson, centrum för fackspråk

Läs mer

Verksamhetsidé för Solkattens förskola

Verksamhetsidé för Solkattens förskola Verksamhetsidé för Solkattens förskola VERKSAMHETSIDÉ Solkattens förskola är en demokratisk mötesplats för barns lek, lärande och utveckling, inflytande och delaktighet. En välkomnande förskola som genomsyras

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson

Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund; Handledare Gunilla Kronvall Ingegärd Johansson HÄGRING- Ett Hotell i drömformat EXAMENSARBETE INOM ARKITEKTUTBILDNING ARKITEKTSKOLAN I LUND, VT 2008 ZIA POUREMAMALI ziasiavani@hotmail.com Bedömningsgrupp: Abelardo Gonzalez; Examinator Morten Lund;

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Tidsramarna för de olika momenten inom kandidatprojektet är följande:

Tidsramarna för de olika momenten inom kandidatprojektet är följande: KSM KRAVSPECIFIKATION. P6. Projektansökan ht2013 De första veckorna inom P6 syftar till att den studerande formulerar ett väl utarbetat förslag till kandidatprojekt (omfattande uppsats, pilotarbete samt

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

A1 VÅRTERMINEN 2013 ARKITEKTUR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

A1 VÅRTERMINEN 2013 ARKITEKTUR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA A1 VÅRTERMINEN 2013 ARKITEKTUR CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Moment Byggteknik och byggande ingår i profilområdet Form och teknik och samspelar bl. a med byggnadskonstruktion. Tema: Tema för moment: Byggteknik

Läs mer

Internationell projektkurs om Industriellt byggande

Internationell projektkurs om Industriellt byggande Internationell projektkurs om Industriellt byggande Möjligheter och innovationer 22-30 mars, 2014 1 Industriellt byggande på LTH och Stanford University Jerker Lessing bedriver forskning om industriellt

Läs mer

Kursguide Grön gestaltning i stadsmiljö 2016

Kursguide Grön gestaltning i stadsmiljö 2016 HDK - HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK Kursguide Grön gestaltning i stadsmiljö 2016 Entréplantering HDK gestaltad av studenter i kursen Göteborgs Lustgårdar vårterminen 2016. HDK - Högskolan för

Läs mer

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A

Kursplan. Konst- och bildvetenskap I. Art and visual studies. Konst- och bildvetenskap. Kursen är en fristående kurs. Standardbehörighet A Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod BDA200 Dnr 142/2002-51 Beslutsdatum 2002-06-11 Engelsk benämning Ämne Nivå Konst- och bildvetenskap I Art and visual studies Konst- och bildvetenskap 1 Kursplanen gäller

Läs mer

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR. Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se

TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR. Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se TÄVLINGAR OCH UPPHANDLINGAR Claes Larsson och Katarina Nilsson www.arkitekt.se Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter.

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få?

Nya områden Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Vad får vi? Vad skulle vi kunna få? Politiska mål och medel för human arkitektur - Ulf.johannisson@telia.com En cykeltur i nytt område med toppläge vid vattnet DN 110921: Dagens storskaliga nybyggen, framtidens

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012!

Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Finalisterna klara till Skåne Solar Award 2012! Skåne Solar Award är en årlig utmärkelse som belönar de verk i regionen som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad

UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad UTLYSNING AAR 14: Hållbar stad Illustration: Matthias Adolfsson Ulf Ranhagen Ordf ARKUS Arkitekt SAR/MSA SWECO Architects Professor em Gunilla Hagberg Styrelseledamot ARKUS Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter

Läs mer

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren.

Detaljerad kursplan. Dokumentet finns under Alla filer och länkar i Schoolsoft/Flexus samt gås igenom i anslutning till kursstart av läraren. Arkitektur/Projekt Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om hur arkitekturens olika discipliner definieras och samverkar. Syftet är också att ge färdigheter och kompetens att tillämpa de inom

Läs mer

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231

MinBaS II. Stenarkitektur. Slutrapport. Mineral Ballast Sten Område 4 Rapport nr 4.7: 101231 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4 Projekt 4.7 Slutrapport Lennart Selrot och Kurt Johansson Stenindustrins Forskningsinstitut Kristianstad 2011-04-15 Sammanfattning

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2016 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH

STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH STORA ALVARET Thesis Booklet l Sara Bergström Examensarbete l VT 2013 l Arkitekturskolan KTH Stora Alvaret Rumslighet Natur Form Interiör Materialitet Uterum Proportioner Stora kontra små rum Illustration

Läs mer

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD

MARIESTAD 2030. TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION OM EN NY STAD VISION OM EN NY STAD MARIESTAD 2030 TRÄDGÅRDSSTADEN... SJÖSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att den blir en inspirationskälla

Läs mer

1.Presentation av kontoret

1.Presentation av kontoret 1.Presentation av kontoret Vi är tre personer här på Arkitektkontoret i Eksjö. Pål Dunér är arkitekt SAR/MSA och började en gång som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen

Läs mer

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund

Hipp. Antikvarisk kontroll. Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län. Förändringsarbeten gård. Carola Lund Antikvarisk kontroll Hipp Förändringsarbeten gård Fastigheten von Conow 42 i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:007 Malmö Kulturmiljö Box 406 201 24 Malmö Tel:

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift

ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift ARKITEKTENS ROLL I BYGGPROCESSEN VBEA05 Byggprocessen Fördjupningsuppgift 9 februari 2015 Erik Appelgren Simon Fast Anton Lundblad Alex Svärd Innehållsförteckning Inledning... 3 Referat... 3 Arkitekten

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Vi startade LEVA husfabrik, LEVA är en förkortning för: Levande Ekologisk Visionär Arkitektur

Vi startade LEVA husfabrik, LEVA är en förkortning för: Levande Ekologisk Visionär Arkitektur TRÄPRISET 2012 BAKGRUND Vi lever idag i Sverige och Europa med ett arv kring en idé skapad av de formgivare och arkitekter som gestaltade bostäderna under 1900 talets tidiga era, med Corbusier i spetsen

Läs mer

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om

Arkitektur för barn. Gården Låt barnen vara delaktiga då skolgården och förskolegården ska göras om Arkitektur för barn Med utgångspunkt i staden, huset och rummet diskuterar vi arkitektur... Hur hänger form, funktion och material ihop? Hur påverkas vi av ljus, rymd och färger? Vi går på vandring, tittar

Läs mer

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage

Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage Utbildningsplan för Kandidatprogram i TURISM MED INRIKTNING MOT KULTURARV OCH NATURMILJÖ Bachelor Programme in Tourism, with Emphasis on Cultural and Natural Heritage 180 högskolepoäng Det treåriga turismprogrammet

Läs mer

SPIREL 1. LEKSKULPTURER och MÖTESPLATS för barn och vuxna

SPIREL 1. LEKSKULPTURER och MÖTESPLATS för barn och vuxna SPIREL 1 Projekt Etapp III Produktion: BOTKYRKABYGGEN AB BERG & VÄG MASKIN AB ARTOTEC AB Projekt: SPIREL 1 Miljonbygge i förvandling. Ett frö av kreativitet i ett spiralmönster fullt av dynamik som generar

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon:

Kurssekreterare Postadress: Besöksadress: Telefon: Gemensamt kursprogram: Projektarbete i byggprocessen VBE675 - Ledning 7,5 hp VBE680 - Programarbete, samhällsplanering och gestaltning 7,5 hp VBE685 - Projektering och design 7,5 hp VBE690 - Produktion,

Läs mer

Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet

Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet www.estet.umu.se FÖRDJUPNINGSKURS I SLÖJD: KREATIVT SKAPANDE trä och metall 15 hp, VT 2016 Välkommen till kursen KREATIVT SKAPANDE trä och metall, 15

Läs mer

Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Beatrice Berglund

Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Beatrice Berglund Välkommen att delta i markanvisningstävling för projekt Norrberget! Områdets förutsättningar Fantastiskt läge i Vaxholm nära stadskärna och havet! Planområdet omfattar cirka 26 000 kvm mark Området ingår

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6

SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 SLÖJD ÅRSKURSERNA 3-6 Läroämnets uppdrag Läroämnet slöjd har som uppdrag att lära eleverna att behärska en slöjdprocess i sin helhet. Slöjd är ett läroämne där eleverna med hjälp av många olika slags material

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer