ESSVISION DEN 5 JUNI VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ESSVISION DEN 5 JUNI 2015. VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version 2.14.30"

Transkript

1 ESSVISION DEN 5 JUNI 2015 VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version

2 SIDAN 2 AV 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING VERSION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION

3 SIDAN 3 AV NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET...18

4 SIDAN 4 AV FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR...20

5 SIDAN 5 AV SAMMANFATTNING Detta dokument sammanfattar de förändringar som skett i inom specificerad version. Förändringarna är uppdelade i tre olika grupper: 1. Ny funktionalitet 2. Förändrad funktionalitet 3. Rättning av buggar Dokumentet innehåller eventuellt även revisioner inom samma version. Observera att dokumentet innefattar samtliga förändringar som genomförts och därav kan ingå i moduler eller funktionalitet som inte alla kunder har tillgång till. 2. VERSION NY FUNKTIONALITET 1 Stöd för fakturering genom ny tilläggsmodul Faktura 2 Möjlighet till externa mötesdeltagare, meetingdocs Web, meetingdocs ipad, eservices 3 Distributionsstödet har nu möjlighet till e-postmallar. Mallarna kan sparas bara för den enskilda användaren eller gemensamt för enheten. 4 Distributionsstödet har nu fått möjlighet till e-postsignaturer. Användarens signatur läggs upp och administreras i användarens Användaruppgifter. 5 Distributionsstödet har nu utökats med möjlighet att formatera texten i e-postmeddelanden 6 Går nu att söka direkt på dokumentid i dokumentloggen Logging 7 Prenumeration på ärenden. En användare kan välja att prenumerera på ett ärende och får då aviseringar när någon handling tillkommit i ärendet, när någon handling i ärendet godkänts samt när någon handling diarieförts. 8 Prenumeration på mina ärenden. Användaren kan bocka i Prenumerera på mina ärenden under Användaruppgifter och får då alltid aviseringar på ärenden som denne är ansvarig för enligt ovanstående punkt 7. 9 Möjlighet att uppdatera behörigheter för alla dokument i en mapp (som användaren är behörig till). Genomförs genom högerklick på mapp och val "Uppdatera från behörighetsarv". 10 Förenklad mötesinlämning till nästa instans. För att lämna ett ärende vidare till nästa instans kan man nu dra och släppa ärendet (ärendepunkten), i mötesnavigeringen, till ett möte på en annan beslutsinstans. Mötesinlämningen flyttas då inte utan det skapas en ny mötesinlämning av ärendet med samma bilagor på det nya mötet. Beslut fattat på det ursprungliga mötet läggs till som första bilaga och markeras för att kopiera texter från. 11 I navigeringen för möte kan användaren nu välja om passiva

6 SIDAN 6 AV 20 beslutsinstanser ska visas. 12 Avtal har fått möjlighet till att ange avtalstecknare från Avtal användarregistret. Vald avtalstecknare aviseras avtal som håller på att förfalla på samma sätt som ansvarig. 13 Ny rättighet, Avtalsobservatör, ger alla användare som genom roll Avtal tilldelats denna rättighet aviseringar av avtal som håller på att förfalla. 14 Sökning/filtrering av användare i dialoger för behörighet, mottagare av meddelanden samt mottagare av bevakningsaviseringar har implementerats. Skriv in sökord, t ex del av namn, och listan på användare filtreras utifrån detta. 15 Möjlighet att spara favoritanvändare i dialoger för behörighet, mottagare av meddelanden samt mottagare av bevakningsaviseringar. Högerklicka på en användare för att lägga till eller ta bort denne som favorit. Genom att bocka i Favoriter ovanför listan på användare visas bara dessa. 16 Arv från ärende sker nu även på redan befintliga dokument som läggs till i ett ärende. Använder samma konfigurerade arv som vid skapande av nytt dokument i ett ärende (ex Processkod, Kund). Redan befintligt registrerade uppgifter ersätts inte. 17 Formatering av ärendenummer är nu helt konfigurerbar i hela systemet 18 Ny rättighet 'Hantera mappar'. Utan denna rättighet kan man inte skapa nya eller importera rotmappar 19 Ny rättighet 'Redigera kund'. Utan denna rättighet kan man inte skapa nya kunder eller register i globala kund-/adressregister 20 Dokumentid visas nu i alla dokumentlistor för dokument som ej är allmänna. Allmänna handlingar visar handlingsid som tidigare. Kolumnrubriken ändrad från HID till ID. 21 Meddelande visas när en användare sätter i ansvarig som är frånvarande 2.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Förenkling av sökning på id:n i loggklienten. Årtal anges separat. Logging 2 E-postaviseringar av förfallna bevakningar innehåller nu dokumentid:n, handlingsid:n och eller ärendenummer till de dokument, handlingar och ärenden som bevakningen rör. 3 Kontrollen för processkod har nu en sökfunktionalitet 4 Sekretessparagrafer och Standardtexter är numera enhetsspecifika 5 Bevakningar kan numera redigeras. Om fler användare eller grupper av användare är mottagare av aviseringar ges en varning om ändringar ska sparas. 6 Ärendenavigeringen kan nu filtreras utifrån användarens standardavdelning (utöver Alla och Mina) 7 Filtrering av ansvariga utifrån standardavdelning i dialogen för Skapa nytt ärende. Om behörighet sätts till en avdelning (nivå två) filtreras Ansvarig med bara de användare som har denna avdelning som standardavdelning. Det går fortfarande att välja hela listan vid behov. 8 Sökning i adressregister och kundregister kan nu göras på Person-,

7 SIDAN 7 AV 20 /Organisationsnummer Kund 9 Person-/Organisationsnummer har i adress- och kundregister lyfts fram till huvuddetaljer (från transaktionsdetaljer), Kund 10 Rapporten Totallista avtal har kompletterats med: Avtal Avtalstid (fr o m-t o m) Uppsägning före Gällande t o m 11 Passiva poster i sökurval tydliggörs genom att: De är gråmarkerade Det står (passiv) efter posten De är sorterade sist 12 Träfflistan för fritextsökning har nu en datumkolumn 13 Verifiering av giltiga e-postadresser görs nu i användaruppgifter och kund-/adressregister, Kund 14 Ikon för att starta arbetsflöde från ett dokument har rättats från Workflow designerikonen till starta arbetsflödesikonen 15 I dialogen för att välja text ur frasminne har lagts till en kolumn med koden eftersom denna kan användas för att med Ctrl+Enter lyfta in texten 16 Ikon för utcheckade dokument visas nu i dokumentlistan för möten 17 Kontroll görs nu vid upprättande av bilagor och beslut, från möte, att inte något av dokumenten är utcheckat 18 Kontroll görs nu vid avslut av bilagor och beslut, från möte, att inte något av dokumenten är utcheckat 19 Prenumeration på dokument ger nu avisering vid godkännande 20 Filtrering av användare i dialog för att välja godkännare Workflow implementerad 21 För ärenden och dokument som har konfigurerats med flera kontakter visas tas nu alla kontakter med i adressregistret för ärendet 22 Fliken för uppgifter visar nu antal uppgifter Workflow 23 Stopp för att starta godkännandeflöden på upprättade/inkomna handlingar, utcheckade dokument och dokument som redan befinner sig i en godkännandeprocess Workflow 2.3.RÄTTNING AV BUGGAR 1 Ärende har fått tillbaka knappen för att direkt gå till kunddetaljer Kund 2 Stöd för konvertering av TIFF-filer med ändelsen.tif. Tidigare PDF fungerade bara ändelsen.tiff. 3 Sökkontrollen för Ansvarig filtrerar inte bort passiva användare vilket den gjort i några versioner 4 Sökrapporter visar nu alla träffar igen och inte bara de som finns inladdade i sökresultatet 5 Rättat fel där nytt dokument som sätts inkommet/upprättat, utan att först spara i ett ärende, inte uppdateras i andra användares innehåll för ärendet 6 Fel vid borttagning av flera bilagor samtidigt i mötesinlämning rättat. Felet var att bilagorna kom tillbaka när man sparade, dock gick det bra att ta bort en och en. 7 Arv från ärende fungerar nu fullt ut när beslut skapas i möten

8 SIDAN 8 AV 20 8 Rättat problem när man drog in flera dokument från disk till exempelvis ett ärende och bara det senaste sparades. Nu sparas alla automatiskt efterhand de skapas. 9 Rättat problem att välja kund genom att skriva begynnelsebokstav. Tidigare kom frågan om att ersätta kontaktuppgifter direkt när man tryckt en bokstav, nu kommer den först när man går vidare eller stänger listan. 10 Åtgärdat problem med att ange frånvaroperiod. Nu görs kontroll att fråndatum inte är större än tilldatum först vid spara. 11 Koder i uppslagstabeller kan nu inte ändras av misstag 12 Prenumeration på dokument fungerar nu vid godkännande 13 Det går nu att går ur redigeringsläge för kunddetaljer utan att först Kund göra någon ändring 14 Rättat fel där knappen Kontakter i mötesinlämningen inte fungerade 15 Fel vid gruppering av träffresultat för fritextsökning rättat 16 Fel när man kör rapporten 'Obesvarade utgående remisser' med sekretess rättat 17 Rättad sortering av rättigheter Admin 18 Fel rättat där kunde krascha när kontakt med nätverket tappades 19 Passiva beslutsinstanser visas inte längre vid mötesinlämning 3. REVISION NY FUNKTIONALITET 3.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Hantering av stora filer vid generering av kallelser och protokoll har förbättrats 3.3.RÄTTNING AV BUGGAR 4. REVISION NY FUNKTIONALITET 4.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Behörighetsdialogen kan åter visas på dokument/ärenden som

9 SIDAN 9 AV 20 användaren ej är behörig till 4.3.RÄTTNING AV BUGGAR 5. REVISION NY FUNKTIONALITET 5.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 5.3.RÄTTNING AV BUGGAR 1 Problem där kunder utan register ej gick att redigera från Kund adressboken rättat 6. REVISION NY FUNKTIONALITET 6.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Möjlighet att generera dokument från en mall när det redan finns en kopplad fil. Det nya dokumentet sparas som en ny revision. Kan t ex användas för att uppdatera nya versioner av dokument med en ny grafisk profil i mallen. 2 Fakturor kan nu registreras med tjänstetexter kopplade till konton, Faktura utöver fritext 3 Momskoder kan nu administreras från Admin Faktura 4 Datumfält för fakturastatus döljs nu vid statusar: Faktura 1-Avvaktar, datum ej angivet 3-Fakutreras omedelbart Detta för att datumet inte har någon innebörd vid dessa statusar. 5 Stämpel vid utskrift stödjer nu tillägg av konfigurerad text 6.3.RÄTTNING AV BUGGAR 1 Problem med att ta bort bevakningar som ej förfallit rättat 2 Problem med numrering av punkter i mötets dagordning rättat

10 SIDAN 10 AV 20 2 Problem med innehållskontroller som tappat marginaler vid konvertering till PDF rättat 7. REVISION NY FUNKTIONALITET 7.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Konvertering av filer från DOCX till PDF inkluderar inte längre teckensnitt för att minska storleken på filerna upp till 1/ RÄTTNING AV BUGGAR 1 Kopiering av text mellan dokument tar nu med bilder 2 Problem med dubbla filändelser vid dra-och-släpp från Outlook korrigerat 3 Diverse buggrättningar gällande registrering av fakturor Faktura 8. REVISION NY FUNKTIONALITET 8.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Mallar kan nu grupperas i Template Manager Template Manager 8.3.RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med generering av kallelse/protokoll utan innehållstabell som då skapade GUID:s som bokmärken

11 SIDAN 11 AV REVISION NY FUNKTIONALITET 9.2.FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Godkännandeflöde kan nu ej startas om det redan finns ett Workflow pågående godkännandeflöde 2 Sökrapporter tillagda på fritextsökning 9.3.RÄTTNING AV BUGGAR 1 Engelska texter vid högerklick i meddelande och bevakning översatt 2 Fel vid sortering på ärendenummer som innehåller processkoder rättat 10. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Globala adressregister från Exchange visas nu Connector Exchange RÄTTNING AV BUGGAR 1 Fel vid skapande av mapp i mapp som ej är expanderad rättat 2 Fel som gjorde att andra klienter inte uppdaterades vid skapande av ärende efter att dokument sparats rättat 3 Problem med att fälten inte visades i sök rättat 11. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET

12 SIDAN 12 AV RÄTTNING AV BUGGAR 1 Problem där verktygsfältet för ärendet inte syntes rättat 2 Problem med kopiering av bokmärken rättat 12. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Synkronisering av AD-användare tillgängliggjord från Admin. Detta görs genom att koppling mellan AD-användaren och användaren sparas. Admin Ingående funktioner: Vid import av användare från AD sparas en koppling mot användaren i AD. Användare som saknar koppling kan i efterhand kopplas manuellt mot en användare i AD. Funktion för att automatiskt koppla användare som saknar koppling genom uppslag på inloggningsnamn. Funktion för att synkronisera uppgifter för alla användare som har koppling (manuellt via knapptryck i Admin). Funktion för att synkronisera uppgifter för en enskild användare som har koppling (manuellt via knapptryck i Admin) RÄTTNING AV BUGGAR 1 Korrigering för att förhindra att konvertering av Excel till PDF och XPS klipper sidor och tabeller 13. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Sökförslag vid fritextsökning väljer nu inte första förslaget automatiskt utan användaren måste markera förslaget med tabb eller pil

13 SIDAN 13 AV RÄTTNING AV BUGGAR 1 Problem som föranlett felmeddelande Objektsreferensen är inte satt till en instans av ett objekt har korrigerats 14. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Korrigering av installationsparametrar som fick servertjänst att Service stoppa i vissa miljöer 15. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Fel när man tar bort sekretess från ett ärende eller en handling där den röda markeringen i listorna inte togs bort från kolumnen ärendenummer respektive handlingsid/dokumentid rättat 2 Fel rättat där OK-knappen inte aktiverades när dokument skulle skapas från mall

14 SIDAN 14 AV REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Bugg rättad vid Avbryt och Checka in för ersättare 17. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Fel som gjorde att det ej gick att skapa register för externa mötesdeltagare rättat 2 Fel vid byte av enhet som uppstod pga fastighetsregistret rättat Fastighet 18. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET

15 SIDAN 15 AV RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem där befintliga kontaktuppgifter ändras till ärendets kontaktuppgifter för dokument som dras in 2 Rättat problem med att tillgängliggöra skapade protokoll för andra användare 3 Rättat problem där det inte gick att byta till passiva enheter 19. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Diarieplankod kommer nu med i kallelsens innehållslista för de kunder som har detta konfigurerat i sitt ärendenummer RÄTTNING AV BUGGAR 20. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Ny licens för komponenten för PDF-konvertering, förhandsgranskning etc. Behövs endas för nyinstallationer RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat fel i kontrollen för processer där fel nod valdes ibland vid klick 2 Rättat fel som gjorde att det inte gick att skapa register för externa mötesdeltagare

16 SIDAN 16 AV REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Möjlighet att ordna dokument genom dra-och-släpp vid sammanfogning till PDF RÄTTNING AV BUGGAR 22. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Ny hantering av bokmärken i PDF:er som stödjs av ios RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättad formatering av handlingsid i e-postaviseringar. Det var snedstreck (/) istället för punkt (.) vilket fick det att se ut som ett ärendenummer. 2 Rättat problem i distribution där det felaktigt gick att ändra distributionsdatum manuellt 23. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET

17 SIDAN 17 AV RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat fel där bevakning var rödmarkerad efter att förfallodatum förlängts 24. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET 1 Spinner visas nu vid spara fil i mapp så användaren vet att systemet jobbar RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat fel där dokument fastnade i utcheckat läge om något gick fel vid synkronisering vid upprättande 2 Fel rättat där fråga om synkronisering kom upp när dokument satts som inkommet. Frågan kommer nu bara vid upprättande. 25. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med sortering av bilagor till möte 26. REVISION NY FUNKTIONALITET

18 SIDAN 18 AV FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med konstiga tecken vid distribution till First Class-adress 2 Rättat fel där alla användare kom med som beslutsfattare och inte bara de som har rättigheten Beslutsfattare 3 Rättat fel vid generering av PowerPoint-mallar 4 Rättat fel när användaren drog in mejl med långa ämnesrader 27. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med numrering vid flytt av stående punkter till ett möte 28. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med sortering av bilagor till en mötespunkt om det var fler än 9 bilagor

19 SIDAN 19 AV REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Problem med att lägga till nyckelord rättat 30. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med att dra in beslutsdokument som bilaga till mötesinlämning 31. REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med för smalt fält för Personnummer/Organisationsnummer i kontaktkontrollen

20 SIDAN 20 AV REVISION NY FUNKTIONALITET FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET RÄTTNING AV BUGGAR 1 Rättat problem med att flytta dokument från inkorg till ärende

ESSVISION DEN 25 NOVEMBER VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version 2.16

ESSVISION DEN 25 NOVEMBER VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version 2.16 ESSVISION DEN 25 NOVEMBER 2015 VERSIONSINFORMATION EVOLUTION Version 2.16 SIDAN 2 AV 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...3 2. VERSION 2.16...3 2.1. NY FUNKTIONALITET...3 2.2. FÖRÄNDRAD FUNKTIONALITET...4

Läs mer

NYHETER I EVOLUTION. En översikt över nya och förändrade funktioner i Evolution. Mattias Jansson, Utvecklingsansvarig EssVision

NYHETER I EVOLUTION. En översikt över nya och förändrade funktioner i Evolution. Mattias Jansson, Utvecklingsansvarig EssVision NYHETER I EVOLUTION En översikt över nya och förändrade funktioner i Evolution Mattias Jansson, Utvecklingsansvarig EssVision ÖVERSIKT Version Ny funktionalitet Förändrad funktionalitet Rättade buggar

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8.

combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. 1(11) SOCIAL OMSORG Kristoffer Helgesson combine version 1.8 I denna text kommer ni finna information som berör uppdateringen av Pulsen Combine utförarproduktion 1.7 till 1.8. Sortering av adresser vid

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer

Import av utlandsresultat

Import av utlandsresultat Import av utlandsresultat Att importera utlandsresultat till Eventor kräver en del arbete av löparen men kan automatiseras till stor del. Här beskrivs dels hur utlandsresultat hanteras och hur man kan

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

DIO Webb, en kort manual. Version 2.0 2013-06-24

DIO Webb, en kort manual. Version 2.0 2013-06-24 DIO Webb, en kort manual 2013-06-24 Innehåll 1. Skapa nytt meddelande a. Välja mottagare b. Förklaring av de olika fälten c. Kartans funktion 2. Vidarebefordra inkommet meddelande 3. Uppdatera/avsluta

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 Sidan 1 NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 NYHETER Allmänt Hjälpfunktion Hjälp om COSMIC kan fortfarande nås med kortkommandot F1. Här kan man även hitta länk till LULs instruktionsfilmer. Uppdateringar

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning, planering och dokumenthantering.

Läs mer

Release 2014 september 2014-09-01

Release 2014 september 2014-09-01 Release 2014 september 2014-09-01 Innehåll Min sida access till uppdragsmodul... 2 Semesterhantering... 2 Översättning engelska... 2 Flytta uppdrag till/från portfölj... 3 Skapa aktiviteter automatiskt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Produktionssättning 2013-05-21

Produktionssättning 2013-05-21 Produktionssättning 2013-05-21 Inskrivning/utskrivning - Ett förtydligande i utplaceringshistorik har gjorts. Nu visas texten "(Tillbaka)" efter vårdenhetens namn när en utplacerad patient har flyttats

Läs mer

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27

[L7] Utgåva 2015:3 (v1.2) Manual - Libretto - Specialisttandvård HSF 1309-1007 Sidan 1 av 27 Sidan 1 av 27 1. Specialisttandvård............................................................................. 2 1.1 STV - Administration.......................................................................

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Flytt av e-post till OCS

Flytt av e-post till OCS Flytt av e-post till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Flytt av poppad e-post till en.pst-fil... 3 2.1. Flytt av (poppad) Eudora

Läs mer

KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0

KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0 KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0 Denna korta handledning ger information om uppgraderingen från tidigare versioner (3.1) samt de nya funktioner som tillkommit i appen. Appen blir tillgänglig i Apple

Läs mer

Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum.

Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum. PROGRAMVERSIONER FÖRBÄTTRINGAR Ver. 2.06 Planera smörjningar bakåt i tiden Det är numera inte möjligt att ange ett datum bakåt i tiden då man anger första smörjdatum. Transpondernummer När man försöker

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk

Användarguide för Pagero Online 3.0. Traditionella EDI-nätverk Användarguide för Pagero Online 3.0 Traditionella EDI-nätverk Bäste Pagero kund, Pageros e-fakturanätverk fortsätter att växa i rask takt. Det gör även Pageros arbete med att utveckla, skapa och bibehålla

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Från version 3.0a till 3.0c72:

Från version 3.0a till 3.0c72: Från version 3.0a till 3.0c72: Allmän uppsnabbning av visning av databaser, projektredigering och rapporter, samt vid byte av flikar. Infört Utan placering i projektredigering för att inte behöva öppna

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Att nå eller arbeta på annan enhet/arbetsplats säkerhetsfråga o Det är nu möjligt att välja att gå över och arbeta på en enhet som din

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 06.0 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 06.0 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1

Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning. Handledning Version 07.1 Sjöfartsverkets e-tjänst för farledsdeklaration och lotsbeställning Handledning Version 07.1 1 Via e-tjänstsidorna på www.sjofartsverket.se kan man nå SSNS (Safe Sea Net) för fartygsanmälan samt webbapplikationen

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Möteshandlingar via ipad

Möteshandlingar via ipad Möteshandlingar via ipad är en tjänst för lagring, distribution och säker åtkomst av möteshandlingar. Mötessekreteraren förbereder underlagsdokument till mötet och laddar upp dem till styrelsemöte.se och

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se Adobe InDesign CS2 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Typografiska grundbegrepp... 1 Typografi, ordförklaringar... 2 Mer om teckensnitt... 3 Teckenmellanrum och radavstånd... 4 Radavstånd...

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND GROUPWISE 6.0. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND GROUPWISE 6.0 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND Outlook 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a

Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion. FLEX Reseräkning. Version 12.1a Användarmeddelande (januari 2012) Ny programversion FLEX Reseräkning Version 12.1a Bäste Kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som tillkommit under 2011 i FLEX Reseräkning. Med vänlig hälsning

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer