Nervsystemet och hjärnan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nervsystemet och hjärnan"

Transkript

1 Nervsystemet och hjärnan

2 Hjärnan vårt viktigaste organ

3 Hjärnans indelning Storhjärnan Består av: En yttre del hjärnbarken, där nervcellskropparna finns. En inre del märgen, där nervtrådarna finns. Storhjärnan är uppdelad i två halvor. Vänster och höger hjärnhalva. De har olika uppgifter men samarbetar med hjälp av hjärnbalken. Vänstra halvan rymmer bl.a. medvetande, språkförmåga i både tal och skrift, matematik, logik, analysförmåga. Den koncentrerar sig på en sak i taget. Högra halvan står för omedvetna förmågor som intuition, kreativitet, helhetsuppfattning, känslosamhet, orienteringsförmåga, formkänsla, igenkänning av ansikten och musikalitet. Den arbetar med många olika saker samtidigt. Storhjärnan har till uppgift att göra så att vi kan tänka, minnas, gör oss medvetna om allt vi ser och hör. Här styrs allt vi gör medvetet. Lillhjärnan Är kroppens samordningscentral. Denna del av hjärnan kontrollerar balansen och samordnar muskelrörelserna. Hjärnstammen Här sker viktiga omkopplingar för nerverna mellan hjärnan och ryggmärgen. Här finns viktiga centra som styr bl.a. andning, kroppstemperatur, blodcirkulation samt vår sömn och vakenhet.

4 Hjärnans 4 lober Pannlob tal och rörelse centrum Tinninglob hörselcentrum Hjässlob känsel och talförståelse Nacklob syncentrum Centran är stora nervcellsgrupper. De har inga exakta gränser utan de samarbetar. Detta gör de med hjälp av synapser. Det finns 1000-tals kopplingar mellan centrarna.

5 Minnet och Intelligensen Hjärnan kan lagra information. Minnet är troligen spritt över hela hjärnan. Olika minne: Korttidsminne det vi tänker på för tillfället. Långtidsminne personliga upplevelser, språket, inlärda kunskaper. Vid drogberoende/sockerberoende Minnet i hjärnans lust och belöningssystem har stor betydelse. Minnet reagerar och gör så att hjärnan längtar efter att få mer av ämnet, vilket ger ett beroende. Intelligens är förstånd, begåvning och förmåga att lösa problem. Påverkas av arvsanlag och uppväxtmiljö, många menar att intelligens kan tränas upp. Hjärnans storlek har ingen betydelse för intelligensen. Däremot är kopplingarna och samarbetet mellan nervcellerna av betydelse.

6 Hjärnan - den komplicerade datorn Hjärnan skyddas av : 1. Skallbenet 2. Hjärnhinnor 3. En vätska som fungerar som stötdämpare. Hjärnans celler behöver hela tiden mycket syre och druvsocker, därför är det gott om blodkärl i hjärnan. Hjärncellerna är mycket känsliga för syrebrist. Dålig blodtillförsel gör att vi svimmar och då ger kroppen hjärnan mer blod. Förr trodde man att hjärnceller inte kunde dela sig. Idag vet man att vissa nervceller i hjärnan kan dela sig, vilket gör att man kan hitta nya metoder att behandla en del skador och sjukdomar i hjärnan.

7 Skador, störningar och sjukdomar i hjärnan Koma: ett stadium av djup medvetslöshet då hjärnans kontroll över kroppens övriga funktioner är mer eller mindre utslagna. Till skillnad från vid djup sömn kan personen i koma inte vakna genom ihärdigt "väckande", inte heller vända sig i sängen, kontrollera urin/avföring och om personen till exempel är hungrig. Alla reaktioner är dock inte utslagna vid koma och sjukvårdspersonalen mäter djupet på individens koma genom att testa till exempel smärtreaktioner och reaktioner för ljus och ljud. Patienten kan i vissa fall röra på ögonen, men det är bara reflexmässiga rörelser inte tecken på vakenhet. Hjärndöd: All blodcirkulation och elektriskaktivitet i hjärnan har upphört. Vid hjärndöd kan rent kroppsliga funktioner uppehållas under en kort tid, till exempel för att förlänga tiden för organdonation. Det är dock omöjligt att återuppliva en person som drabbats av hjärndöd. Alzheimers: Nervcellen förändras så att nervcellen får svårare med sin egen näringsförsörjning. Dessutom inlagras ett olösligt äggviteämne i hjärnan, vilket ibland är kopplat till en ärftlig kromosomförändring. Dessutom kan diskret syrebrist i hjärnan också försämra nervcellernas överlevnadsförmåga. Sammantaget leder dessa förändringar till att nervcellerna långsamt förtvinar. Personen får minnesstörningar och ibland personlighets förändringar. Kan ej botas. CP skada: Cerebral pares, är ett samlingsnamn för en rad störningar av muskelkontrollen, vilka uppstått på grund av en hjärnskada innan hjärnan är färdigutvecklad, det vill säga under fostertiden, under födseln eller under de första två levnadsåren. Cerebral pares betyder förlamning genom hjärnskada. Detta är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar.

8 Stroke (slag anfall) : allvarligaste sjukdomen i hjärnan. I stort sett bara äldre drabbas. Är en blodpropp/blödning i hjärnan, som ger syrebrist och skador i det drabbade området. Behandlas med sjukgymnastik och träning av tappade funktioner. Hjärnhinneinflammation: Är virus/bakterier som angriper hjärnan. Symptomen är kraftig huvudvärk, hög feber, kräkningar och nackstelhet. Behandlas med antibiotika, krävs sjukhusvård. Depression: Orsakas av brist på signalämnen i hjärnan. Symptom är apatisk, svåra skuldkänslor och plågsamma tankar. Behandlas med läkemedel och samtalsterapi. Dyslexi: Är till stor del ärftligt. Vanligare hos män än kvinnor. Har inget med intelligens att göra. Symptomen är svårigheter med stavning samt tolkning och avläsning av ord. Men förstår vad orden betyder. Har rätt att få hjälpmedel ex. talböcker, datorer mm. Hyperaktivitet (DAMP/ADHD): svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Kan även ha motoriska problem. Blir ofta bättre i tonnåren. Behandlas med läkemedel.

9 Epilepsi: Nervcellerna i en viss del av hjärnan blir överaktiva, vilket ger kortslutning i hjärnan. Detta kan ge olika typer av anfall. Ser ibland otäckt ut men är oftast ofarligt. Behandlas med läkemedel. Huvudvärk: Hjärnan har inte någon känsel. huvudvärk är istället smärta i nackens muskler eller i huvudets blodkärl, alternativt en psykologisk smärta. Migrän: Kraftig huvudvärk, uppkommer av att blodkärlen dras samman och sedan vidgas. Hjärnskakning: Hjärnan skakas om av ett slag mot huvudet, oftast medvetslös en kort stund. Symptom är illamående, kräkningar och minnesförlust. Ska ej sova direkt efter. Behandlas med vila. Hjärnskador: Kan uppkomma genom brukande av alkohol, narkotika och andra gifter.

10 Undersökning av hjärnan och nervsystemet Lumbalpunktion: suger ut ryggmärgsvätska med en tunn nål. EEG: mäter hjärnans elektriska aktivitet Röntgen: skikt röntgen och datortomografi Blodprover: kontrollerar ämnesomsättningen och blodflödet till hjärnan. Man kontrollerar även balans och olika reflexer.

11 Nervsystemet Nervsystemet är uppbyggt av 1000 miljarder nervceller. Nervceller kan leda svaga elektriska signaler dessa kallas nervimpulser. Nervsystemet består av: Hjärnan Ryggmärgen CSN centrala nervsystemet. Alla nerver som förgrenar sig i kroppen Perifera nervsystemet nerverna som går till och från CSN och till och från övriga delar i kroppen.

12 Nervcell 1. Nervimpulsen kommer in till 2. Nervcellskroppen 3. Nervimpulsen skickas vidare i utåtledande nervtrådar till andra nervceller. 4. Här sker kontakten med nästa nervcell/andra celler 4 Impulserna har olika hastigheter. 0,5 150 m/s 3 2 Nervcellskropp 1

13 Nervimpulser 1. Motoriska impulser Nerver som leder ut från hjärnan. Skickar information till kroppens organ. Där ordergivning sker ex. muskelrörelser Sensoriska impulser Nervimpulser från kroppen till hjärnan. Dessa tolkas till intryck ex. syn, hörsel, Känsel och smak.

14 Somatiska = viljestyrda nervsystemet Somatiska och Autonoma nervsystemet Reglerar människans förhållande till yttre miljön ex syn och hörsel intryck görs om till medvetna sinnes förnimmelser på vilka vi reagerar med ex. tal eller kroppsrörelser. Är framför allt nerver som går till skelettmusklerna som gör att vi kan röra oss. Autonoma = självständiga nervsysytemet Är inte viljestyrt. Vi kan inte påverka detta. Ser till att inre miljön inte rubbas och reglerar kroppens inre funktioner ex. andning, cirkulation, kroppstemperatur, vätskebalans samt mag- och tarmrörelser. Delas i två delar. Aktiva Styrs av rädsla, ilska, oro och stress. Kroppen sätts i största beredskap Passiva Styrs av vila. Fungerar dämpande

Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun

Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun Handlingsprogram inom demensvård i Marks kommun 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning... 5 Demenssjukdomar - Prioriteringsnivå 1... 5 Framtiden... 5 Kapitel beskrivning... 6 Kapitel 1 Vårdstandard

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén

Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén För många av oss blir livet till en sträcka vi ska tillryggalägga. Vi har fullt upp med att få ihop vardagen från morgon till kväll. Livet blir en kamp för att få det

Läs mer

Förord till den svenska utgåvan

Förord till den svenska utgåvan Förord till den svenska utgåvan Originalets titel: Hva er ervervet hjerneskade? Författare: Jan Magne Krogstad Illustrationer: Annette Flaaum Holth Översättning till svenska: Monica Degermark, leg psykolog/specialist

Läs mer

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling

Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Kenneth Nilsson & Henrik Pelling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet & behandling TS Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik. Tourette syndrom. Symtom, samsjuklighet & behandling. Utskrift för personligt

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Vad är afasi? Swedish

Vad är afasi? Swedish Vad är afasi? Swedish Du kom förmodligen i kontakt med afasi för första gången för en tid sedan. I början ger afasin anledning till en hel del frågor, sådana som: vad är afasi, hur utvecklas det, och vilka

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling

Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Tourette syndrom Symtom, samsjuklighet och behandling Kenneth Nilsson & Henrik Pelling 1999, 2004 Nilsson, Kenneth & Pelling, Henrik Tourette syndrom (2:a upplagan) Kopiering för personligt bruk tillåten.

Läs mer

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse

Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse Dokumentation nr 486 Hjärntumör hos barn, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se HJÄRNTUMÖR HOS BARN Ågrenska arrangerar

Läs mer

Retts syndrom, familjevistelse

Retts syndrom, familjevistelse Dokumentation nr 448 Retts syndrom, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 2 Dokumentation nr 448 Ågrenska 2013 3 RETTS SYNDROM Ågrenska arrangerar varje

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser

Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen. Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Du bestämmer hur festen blir inte alkoholen Så minimerar du alkoholens negativa konsekvenser Vad är riskabel alkoholkonsumtion? Om du är tjej och dricker fler än 9 standardglas under en vecka eller om

Läs mer

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren

Stressen. Livsstilsförändring. av Aleksander Perski och Karin Kjellgren SE.GLA.09.12.23 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Stressen av Aleksander Perski och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se

Läs mer

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos.

En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Multipel Skleros (MS) En kort sammanställning av orsaker, symtom och förlopp, behandling och prognos. Förr om åren brukade både patienter och personer i sjukvården säga att en person, som fått diagnosen

Läs mer

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende.

Man kan också vara abstinent under pågående tablettbruk ifall kroppen kräver högre doser bensodiazepin än den får. Detta är ett tecken på beroende. ABSTINENS, BESVÄR I DETALJ Abstinenssymtom är olika känslor och obehag som uppstår när kroppen undanhålls ett ämne som den blivit tillvand till. I detta fall är ämnet bensodiazepiner. Symtomen hänger samman

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

TRE SÅNGERSKOR SOM ANDRASRÅKSINLÄRARE EN FALLSTUDIE OM MUSIKALITETENS INVERKAN PÅ ANDRASPRÅKSINLÄRNING OCH KUNSKAPER I FRÄMMANDE SPRÅK.

TRE SÅNGERSKOR SOM ANDRASRÅKSINLÄRARE EN FALLSTUDIE OM MUSIKALITETENS INVERKAN PÅ ANDRASPRÅKSINLÄRNING OCH KUNSKAPER I FRÄMMANDE SPRÅK. TRE SÅNGERSKOR SOM ANDRASRÅKSINLÄRARE EN FALLSTUDIE OM MUSIKALITETENS INVERKAN PÅ ANDRASPRÅKSINLÄRNING OCH KUNSKAPER I FRÄMMANDE SPRÅK Anna Pelkonen Pro gradu-avhandling i svenska språket Institutionen

Läs mer

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv

Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Stimulans av många sinnen hjälper hjärnan utvecklas och reparera sig själv Populärvetenskaplig rapport från Culture and Brain Health -initiativets andra vetenskapliga möte på Säröhus 24 september 2009

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer