%Integrerad%Redovisning! "!Värdeskapande!företagskommunika5on! Med!exempel!från!Swedfunds!Integrerade! redovisning!2013!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "%Integrerad%Redovisning! "!Värdeskapande!företagskommunika5on! Med!exempel!från!Swedfunds!Integrerade! redovisning!2013!"

Transkript

1 <IR>%Integrerad%Redovisning! "!Värdeskapande!företagskommunika5on! Med!exempel!från!Swedfunds!Integrerade! redovisning!2013! Hållbarhetsredovisning!och!kommunika5on! Malmö,!13!mars,!2015! Lars"Olle!Larsson,!IIRC s!ambassador!to!sweden,! Senior!Manager!ESG!Affairs,!Swedfund!Interna5onal!AB!

2 Det!börjar!med!integrerat!tänkande! PricewaterhouseCoopers Page 2

3 Page!3! Långt!före!GRI!

4 Page 4

5 In!Sweden!it!is!mandatory!for!state"owned! companies!to!publish!a!sustainability!report!in! accordance!with!the!gri!guidelines! Adopted!by!the!Swedish!Government!on! 29!November!2007.! Requires!that!Swedish!state"owned! companies!present,!from!2009,! Sustainability!Reports!for!which!an! independent!assurance!statement!is! provided!in!accordance!with!gris! Sustainability!Repor5ng!Guidelines.! Page 5

6 Vik3ga%händelser% Europeiska%kommissionens%förslag!5ll! direk5v!om!redovisning!av!icke" finansiell!och!mångfaldsinforma5on.! Trolig!5llämpning!i!svensk!lags5^ning! från!och!med!2016/17.!! Globalt!redovisningsramverk!för! hållbarhetsredovisning!"!global% Repor3ng%Ini3a3ve%(GRI)!!ny!version! G4.!Senast!för!redovisningar!avseende! 2015.! IIRC:s!ramverk!för!Integrated%Repor3ng% <IR>!lanserades!i!december!2013!och! har!fåf!genomslag!i!flera!svenska! redovisningar.!

7

8 Flera%redovisningsramverk% >%dags%a?%förenkla!% Riktlinjer!för!extern!rapportering!för!företag!med! statligt!ägande! Global!Repor5ng!Ini5a5ve s!(gri)! redovisningsramverk!för!hållbarhetsredovisning,! version!g4! GRI!G4!Sector!Disclosures,!Financial!Services! UN!Global!Compact!Basic!Guide!Communica5on!on! Progress,!Ac5ve!level! UN!Principles!for!Responsible!Investment!(PRI),! Responsible!Investment!Transparency!Report!

9

10 Mer%hållbarhet%i%årsredovisningen%% %e?%fåtal%är%<ir>%

11

12 An!integrated!report!is!a!concise! communica5on!!!about!how!an! organiza5on s!strategy,!governance,! performance!and!prospects,!in!the!context! of!its!external!environment,!lead!to!the! crea5on!of!value!in!the!short,!medium!and! long!term.! Source:!Integrated!Repor5ng!<IR>!

13 Vad%händer%med%utvecklingen%mot% integrerad%redovisning?% <IR>!möter!stort!stöd!och!interna5onellt! intresse! 122!interna5onella!företag!(Vodafone,!BASF,! Total!m.fl.)!är!medlemmar!i!<IR>!Business! network! Fler!än!600!intressentorganisa5oner!i!IIRC! G"20!i!Australien!2014!och!Istanbul!2015!är! milstolpar!på!väg!mot!obligatorium!för!ir! framåt!2020!

14 Vilka%är%pionjärerna?% Novo!Nordisk!(danmark)!Global!Leader! The!Crown!Estate!(UK)!Sector!Leader! GoldFields!(Sydafrika)!Sector!Leader! ARM!(UK)!Sector!Leader! Natura!(Brasilien)!Global!Leader! SAP!(Tyskland)!Global!Leader! I!Sverige:!SKF!

15 Hur%funkar%det%i%prak3ken?% Man!följer!<IR>"ramverket!steg!för!steg!och! börjar!med!en!diskussion!kring!de! grundläggande!principerna,!fundamental* Concepts*(de!sex!kapitalen,!affärsmodellen!och! värdeskapandet)! Sedan!5llämpar!man!de!Guiding*Principles* som!ramverket!innehåller! Med!Content*Elements!bestäms! redovisningens!avgränsning!och!innehåll!

16 Hedersomnämnande%av%FAR% Nominerad%3ll%Svenska%Publishing>Priset%2014% Swedfund*utmanar*och*driver* utvecklingen*av* hållbarhetsredovisningen*genom* a?*på*e?*bra*sä?*allämpa*iircs* ramverk*för*integrerad* rapportering * FAR:s*jury*Bästa*hållbarhetsredovisning*2014*

17

18 FAR:s10%kriterier%för%en%bra% hållbarhetsredovisning%!externt!granskad!!styrelsens!ansvar!!väsentlighet!och!intressenter!!vad!är!hållbar!utveckling!för!den!egna!verksamheten?!!vilka!hållbarhetsfrågor!arbetar!man!med?!!hur!arbetar!man!med!hållbarhet!och!vad!blir!resultatet?!!balans,!transparens!och!användarvänlighet!!riktlinjer!och!redovisningsprinciper!!intern!kvalitetssäkring!!integra5on,!innova5on!och!affärsutveckling!

19 Principer%för%redovisning% <IR>%Sju%vägledande%principer% Strategic!focus!and!future! orienta5on!! Connec5vity!of!informa5on! Stakeholder!rela5onships!! Materiality!! Conciseness! Reliability!and! completeness!! Consistency!and! comparability! GRI%Tio%principer%för%kvalitet% och%innehåll% Sustainability!context!! Stakeholder!inclusiveness! Materiality! Accuracy/Clarity! Completeness/Balance/!!!!!!Reliability! Comparability/Timeliness!

20 Strategic!focus!and! future!orienta5on!!

21 Strategic!focus!

22 Future!orienta5on!

23 Connec5vity!of!informa5on!

24 Stakeholder! rela5onships!

25

26

27

28

29 Reliability!and!completeness!

30 De!sex!kapitalen!

31 <IR>!och!förvaltningsberäfelsen!

32 Några%vik3ga%frågor % Har!ni!definierat!vad!hållbar!utveckling! innebär!för!företaget?! Hur!vik5ga!är!hållbarhetsfrågorna!för! verksamhetens!fram5da!utveckling!och! värdeskapande?! Är!hållbarhetsfrågorna!vik5ga!i!det!strategiska! arbetet?! Har!ni!ef!integrerat!tänkande?!

33 IIRC$Pilot$ Programme$ Yearbook$ Behavioural$ Change$Report$ Prototype$of$the$ $Interna<onal$$ <IR>$ $Framework$ Emerging$$ <IR>$$ Database$

34 Låt!oss!diskutera!och!resonera! Q&A! Lars"Olle!Larsson! Ambassador!IIRC!Sweden!

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare

ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare ITS strategi och handlingsplan - processen fram till idag och hur vi går vidare Åsa Vagland Workshop i Stockholm 20 april 2015 Processen fram till idag 6 september 2013: Regeringsuppdrag till Trafikverket

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden möte maj 7 2014 2. PS årsstämma 3 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 Why Photonics is important for Sweden! PhotonicSweden möte maj 7 2014 2 PS årsstämma 3 Optik och Fotonik

Läs mer

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se

Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009. www.borsforetagen.se Välkommen! IASB:s senaste nyheter - 6 maj 2009 www.borsforetagen.se Vårens program www.borsforetagen.se Program 6 maj 2009 08.30 Välkommen inledning 08.45 Videosession - Senaste nytt från IASB inkl. intäktsredovisning

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013

NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 NASDAQ OMX STOCKHOLM AB ÖVERVAKNING AV REGELBUNDEN FINANSIELL INFORMATION 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BÖRSENS ORGANISATION OCH GENOMFÖRANDE AV GRANSKNINGEN... 4 ÄRENDEHANTERING...

Läs mer

Utgångspunkter för offentlig sektors redovisning introduktion till en ramverksdiskussion

Utgångspunkter för offentlig sektors redovisning introduktion till en ramverksdiskussion Utgångspunkter för offentlig sektors redovisning introduktion till en ramverksdiskussion Torbjörn Tagesson (Skrivet på uppdrag av Rådet för Kommunal Redovisning) Kommentarer och synpunkter mottages tacksamt

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Scores rapportserie 2013:1 Hållbar bankverksamhet? En studie av (den ihåliga) hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn Susanna Alexius & Leina Löwenberg Hållbar bankverksamhet? En studie av (den

Läs mer

The year in brief 2013/2014

The year in brief 2013/2014 The year in brief 2013/2014 Vi på Narva har arbetat med årsredovisningar sedan år 2000. Under de här 14 åren har vi genomfört cirka 220 årsredovisningsprojekt och varit en drivande kraft i årsredovisningarnas

Läs mer

Företagens presentation av intellektuellt kapital

Företagens presentation av intellektuellt kapital Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Höstterminen 2008 Företagens presentation av intellektuellt kapital då och nu Av: Micaela Arvidsson & Jennie

Läs mer

ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 2009. 24-25 september i Stockholm

ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 2009. 24-25 september i Stockholm ULI och GI Norden välkomnar till NORDIC GIS CONFERENCE 009-5 september i Stockholm Välkommen......TILL NORDIC GIS CONFERENCE 009 ULI arrangerar Nordic GIS Conference i samarbete med GI Norden. Konferensen

Läs mer

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2

Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet. PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Nyhetsbrev från PhotonicSweden och Svenska OptikSällskapet Innehåll sida Förord av ordförande 1 PhotonicSweden årsmöte, möte med arbetsgrupperna och Optopub 2 Strategiska forsknings- och innovationsagendor

Läs mer

September 2012 september 2013

September 2012 september 2013 September 2012 september 2013 i Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Västbanken och Gaza Utbetalt belopp 2013 per 30/9 Antal avtalade insatser per 30/9 158 MSEK Årligt allokerat belopp

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2005

Bolagsstyrningsrapport 2005 Handläggare, enhet Datum Jan-Olof Johansson 1 (6) Bolagsstyrningsrapport 2005 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs till 100 procent av svenska staten. Ägarrollen utövas av regeringen, som

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Konsultprofil Tom Serenander

Konsultprofil Tom Serenander Konsultprofil Tom Serenander Född 1965 Tom är en systemutvecklare med gedigen erfarenhet som konsult inom objektorienterad mjukvaruutveckling, inriktning Microsoft.Net. Han är serviceinriktad, kvalitetsmedveten

Läs mer

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag

Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Intäktsredovisning vid tillämpning av IAS 18 Intäkter - en studie av fem IT-företag Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2006 Författare: Ulrika Malmheden Emilie Sleth Handledare:

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015

PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 PEAK PERFORMANCE 11 JUNI 2015 Drabbas du av interna bråk vid prestandaproblem? Tröttnar användarna innan problem åtgärdas? Saknas det tillräckligt detaljerade beslutsunderlag vid incidenter och problem?

Läs mer

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare

Inbjudan till Mentorutbildning. - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare Inbjudan till Mentorutbildning - ett program inom ramen för GRs Projekt Framtidens Ledare GR Mentorutbildning hösten 2003 Inom ramen för Framtidens ledare erbjuder GR hösten 2003 en Mentorsutbildning för

Läs mer

REDOVISNING 2013 INTEGRERAD SWEDFUND. Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE

REDOVISNING 2013 INTEGRERAD SWEDFUND. Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE INTEGRERAD REDOVISNING 2013 SWEDFUND Växtkraft SÅ BIDRAR SWEDFUND TILL FATTIGDOMSMINSKNING GENOM HÅLLBART FÖRETAGANDE tänkvärt text meryem can foto einar lindgren ABEL BERHE, 31 ÅR FLIT OCH FRAMTID I ADDIS

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar

Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp. Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Barn som har blivit eller riskerar att bli utsatta för försummelse eller övergrepp Sammanställning av översikter om insatser till barn och föräldrar Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan.

Läs mer

Klassificering och värdering av finansiella instrument

Klassificering och värdering av finansiella instrument Örebro universitet Handelshögskolan C-uppsats Handledare: Hans Englund Examinator: Sven Helin HT 2011 Klassificering och värdering av finansiella instrument - Ett tillförlitlighetsperspektiv Svante Engquist

Läs mer