Välkommen till Tvärdrag om Hus R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Tvärdrag om Hus R"

Transkript

1 Välkommen till Tvärdrag om Hus R

2

3 Ett hus för Forskning, Utveckling och Utbildning och Utbildning vid Mölndals sjukhus

4 Program 16 oktober :30 10: Bakgrund & Syfte till Hus R Presentation av styrgruppen Introduktion Bikupor Kaffe + Bikupor Avrapport från Bikupor 2 min/grupp Sammanfattning & fortsättning

5 Styrgruppen för Hus R består av; o Helena Söderbäck OC Omr 3, Ordförande i styrgruppen o Lennart Ring Planeringschef o Eva Beckung VC Arb.terapi & Sjukgymn., Ordf FoUU Omr 3 o Anders Kullbratt Projektledare Till styrgruppen kommer adjungeras; Representant från Sahlgrenska Akademin o Projektledare från Västfastigheter o Andra för genomförandet nödvändiga personer

6 Detta har hänt h

7 Vid bildandet av Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1997 framgick det tydligt att en utökad akademisk närvaro vid SU/Östra och SU/Mölndal var en förutsättning för att den nya organisationen skulle uppfattas som sammanhållande med en gemensam målsättning.

8 I den redovisning av Förslag till genomförande av strukturåtgärder inom Sahlgrenska universitetsområdet som gjordes 2004 och som bl.a. beskrev konsekvenser av verksamhetsflyttningar från respektive till Mölndal, beskrevs också behovet av FoUU-lokaler för att utöka och säkra den akademiska profilen vid Mölndals sjukhus.

9 * psykiatri, neurokemi, geriatrik, rehabilitering, oftalmologi, ortopedi, omvårdnad. I en avsiktsförklaring kring den framtida forskningen vid SU/Ö och SU/M skrev chefen för Sahlgrenskaakademin och sjukhusdirektören för SU följande: Akademiledningen och sjukhusledningen anser att forskning förlagd till SU/Östra och SU/Mölndal inom ovan* nämnda ämnesområden skall vidmakthållas och utvecklas. Akademiledningen och sjukhusledningen är beredda att verka för att kompetensmässiga, ekonomiska, lokalmässiga och organisatoriska förutsättningar för detta skapas. Källa: H5 4908/04 (SA) SU /2004

10 Hösten 2005 framlades rapporten Lokaler för forskning och utbildning vid SU/Östra och SU/Mölndal där man bl.a. kartlade behovet av lokaler för FoUU vid Mölndals sjukhus. Rapporten föreslog en nybyggnad för att kunna samla forskningslokaler och utbildningslokaler.

11 Hösten 2007 presenterades en fortsatt lokalutredning av Jorma Styf. Projekt FoUU vid SU/M en mönsterenhet. Denna belyste lokalbehovet av forskningslokaler och utbildningslokaler vid Mölndals sjukhus mer ingående.

12 FoUU vid SU/M 10 visionär punkter 1. Knyter samman vården i Mölndal med Sahlgrenska akademin 2. Bio-psyko-socialt förhållningssätt där biomedicinska och psykosociala metoder var för sig utvecklas i ett helhetsperspektiv. 3. Evidensbaserade metoder är basen för kliniks verksamhet och patientnära forskning, i en miljö som är undervisningsvänlig. 4. Miljö som möjliggör gränsöverskridande FoUU-arbete. 5. Alla medarbetare skall ha möjlighet att delta i patientnära forskningsarbete. 6. Kliniska verksamheterna ska ha en strategisk position i utvecklandet av patientnära metodkunskap. 7. Stora patientvolymer är en bra grund för utvärdera effekter av nya metoder. Engagerad personal stor tillgång. 8. Skall stimulera till flervetenskapligt arbete baserat på patienternas behov. 9. Forskning skall bedrivas med ett bio-psyko-socialt perspektiv som tillåts vara gränsöverskridande. 10. Resultatet skall genomsyra den kliniska verksamheten och direkt implementeras i det kliniska arbetet. Ur projekt FoUU vid SU/M En mönsterenhet Jorma Styf

13 Patientnära Helhetsperspektiv Gränsöverskridande Ur projekt FoUU vid SU/M En mönsterenhet Jorma Styf

14 Under har fördjupad studie med arkitektstöd genomförts. Syftet var att mer i detalj beskriva innehållet kring de verksamheters lokalbehov som identifierades i Jorma Styfs utredning. Rapport avlämnades maj Anders Kullbratt Lokal, miljö och säkerhet, staben område 3 Bertil Nordberg Förvaltare Västfastigheter område Mölndal Ann-Marie Revellé White arkitekter.

15 Kreativa forsknings- och utbildningsmiljöer är grundläggande för den framtida konkurrenskraften både för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin.

16 SU s forskning internationellt känd och använd... värderar studenterna utbildningen som attraktiv... attraherar SU forskare med klinisk bakgrund... omsätts ny kunskap i det dagliga arbetet... ökande EU och nationella forskningsresurser till SU... Ur SU s Balanserade styrkort 2008 Forsknings, utvecklings- och utbildningsperspektivet Forskning innebär r att ta fram ny kunskap. Utveckling innebär r att implementera ny kunskap. Utbildning innebär r att förmedla f kunskap. Ur SU s Balanserade styrkort 2008 Forsknings, utvecklings- och utbildningsperspektivet

17 är r vi ett samlat universitetssjukhus har vi stärkt vår v r profil som rikssjukhus har vi blivit ännu mer aktiva som drivkraft i regionens sjukvårdsutveckling har vi ännu tydligare bidragit till regionens tillväxt är r ständigt bättre b medicinska resultat en självklarhet är r kontinuerlig professionell utveckling utifrån n verksamhetens mål m l en självklarhet är r verksamhetsutveckling inom alla sjukhusets verksamheter en självklarhet är r vi bäst b i Norra Europa påp klinisk forskning,utveckling och utbildning är r patienterna ännu bättre b involverade i sin egen vård v och i sjukhusets utveckling är r samverkan med våra v partners i vårdkedjan v ännu bättre b är r vi ännu mer attraktiva som arbetsgivare

18 är r vi ett samlat universitetssjukhus har vi stärkt vår v r profil som rikssjukhus har vi blivit ännu mer aktiva som drivkraft i regionens sjukvårdsutveckling har vi ännu tydligare bidragit till regionens tillväxt är r ständigt bättre b medicinska resultat en självklarhet är r kontinuerlig professionell utveckling utifrån n verksamhetens mål m l en självklarhet är r verksamhetsutveckling inom alla sjukhusets verksamheter en självklarhet är r vi bäst b i Norra Europa påp klinisk forskning,utveckling och utbildning är r patienterna ännu bättre b involverade i sin egen vård v och i sjukhusets utveckling är r samverkan med våra v partners i vårdkedjan v ännu bättre b är r vi ännu mer attraktiva som arbetsgivare

19 Det innebär att skapa infrastrukturer som stöd för forskning, så att processen från hypotes till presentation av data sker så kraftfullt men samtidigt så smidigt som möjligt.

20 Sahlgrenska akademin behöver bekräfta att SU är ett enat sjukhus, genom sin resursfördelning och lokalisering av verksamheter. Uppdraget som universitetssjukhus måste därför få tydliga uttryck i ledningsarbetet på de olika nivåerna och i hur SU uppträder som arbetsgivare och samarbetspartner.

21 Tillsammans Fem scenarier för Göteborgsregionen som FoU-kluster år 2015 Under vintern 2005/06 intervjuade Västsvenska Industri- och Handelskammaren ledande företrädare för Volvo, Ericsson, AstraZenica, Chalmers och Sahlgrenska Akademin.

22 2015 Cross-border diskussionen har utvecklat en större samverkan mellan olika kunskapsnivåer inom samhällsutveckling, transportutveckling och politiska analyser. Ett Swedish Automotive Institute har skapats i Göteborg för att ytterligare förbättra samverkan mellan akademi, industri och politiker. Lars-Göran Moberg Teknisk Direktör AB Volvo

23 2015 Svensk industri har förändrats. Det tidigare bliv vid din läst -tänket har försvunnit till förmån för en insikt om att Sverige behöver mer s k Blue Sky forskning. Det gäller att våga vara lite tokig och prova nya idéer. Johan Norén Teknikdirektör Ericsson Microwave Systems

24 2015 Sverige har tagit ett initiativ i en europeisk agenda vilket har medfört att Sverige har tagit ledningen inom EU vad gäller hälso- och sjukvårdsutveckling. Samförstånd har skapats mellan industri sjukvården samhället Martin Nicklasson Executive Vice President, Global Marketing

25 2015 Det finns en balans mellan fri och företagspåverkad forskning som bygger på en nära relation mellan högskolan och näringslivet Jan-Erik Sundgren Rektor Chalmers Tekniska Högskola

26 2015 Det finns fler forskningsmiljöer där man samarbetar tvärdisciplinärt och dessa miljöer hanteras så att det finns utrymme för nyfikenhetsforskning. Pam Fredman Dekanus Sahlgrenska Akademin

27 R-huset skall bli en mötesplats som man lätt hittar till

28 som attraherar studenter, forskare och medarbetare...

29

30 Vad skall R-huset innehålla?

31 Medicinskt bibliotek? Utbildningslokaler Forskningslokaler Konferensrum Studietorg, café??

32 Utmaning Att hitta rätt verksamheter och aktiviteter till Hus R, för att uppnå maximal nytta med investeringen

33

34

35

36

37

38 2008* Behovsanalys/förstudie "Konceptualisering" * se särskild piltavla "Tvärdrag" Seminarier hitta "eldsjälar" diskussion inom verksamheter Programarbete Innehåll fysik arkitekt Systemhandling Produktion/Bygg

39 Aktivitet tid augusti september oktober november december Styrgrupp a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 "tvärdrag" b 1 b 2 SU s ledningsgrupp c 1 Referensgrupp FoUU OLG Fortlöpande Fast punkt på dagordningen OSG info d 1 d 2 Chefsmöte Omr 3 e 1 Delrapport koncept f 1 a kl. 10:00 a kl. 14:00 a kl. 10:00 a kl. 10:00 a kl. 14:00 b kl. 08:30 b 2 datum ej bokat! c alt 15 alt 29 d d e kl. 14:00 f

40 Nu är det dags för bikupor!

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel

Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel Landstinget Dalarna Granskning av landstingsstyrelsens hantering av positiva exempel November 2014 Innehåll 1. Sammanfattning och bedömning 1 2. Inledning 3 3. Resultat 5 1. Sammanfattning och bedömning

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov

Specialistsjuksköterskor och vårdens behov , www.uka.se Rapport 2014:8 Specialistsjuksköterskor och vårdens behov - en intervjustudie Specialistsjuksköterskor och vårdens behov en intervjustudie 2014:8 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk

Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Mer lekfullt! (Mindre på låtsas) Slutredovisning av Ledarskaps-ST 2008-2012 Daniel Carlzon Leg läk Min Ledarskaps ST Varför Ledarskaps ST? Jag påbörjade min specialisttjänstgöring (ST) i klinisk farmakologi

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer