2GB SHARK GREEN EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP. Klippare med hydraulisk arm. Drifts- och underhållshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2GB SHARK GREEN EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP. Klippare med hydraulisk arm. Drifts- och underhållshandbok"

Transkript

1 Klippare med hydraulisk arm SHARK 2GB GREEN B R EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP GOLDEN HP Drifts- och underhållshandbok Importör: Närlant Import AB Filarevägen 8, ÖREBRO Tel , Fax E-post

2 Denna handbok har tagits fram av den tekniska avdelningen vid AGRIMASTER. All återgivning och oauktoriserad användning är uttryckligen förbjuden.

3 INNEHÅLL I 0 VARNINGAR Säkerhet Personal som ansvarar för klipparen Varningsetiketter på klipparen Handbok INFORMATION Uppgift om tillverkaren och klipparen För din säkerhet Felaktig användning Driftsätt BESKRIVNING Allmän beskrivning Hydraulsystem GREEN Hydraulsystem SHARK B Hydraulsystem SHARK R480/ Hydraulsystem SHARK R650 - EXPERT Hydraulsystem GOLDEN Hydraulsystem GOLDEN ZP - SHARK B FRONT Specifikationer Ljudnivå LYFT Lyft INSTALLATION Anslutningar Traktoranslutning Kraftöverföringsaxel Kraftöverföringsaxel längdkontroll Anslutning av kraftöverföringsaxel Kontroll av montering klippare-traktor Säkerhetssystem Säkerhetsanordningar SHARK I-1

4 INNEHÅLL I 6 DRIFT Förberedande kontroller Manöverspakar med kablar GREEN Manöverspakar med kablar SHARK B Justering av kablar Manöverspakar för kablar SHARK R - EXPERT Manöverspakar med kablar GOLDEN Justering av kablar Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT Start av arbetet Under arbetet Avbrott i arbetet Korta avbrott Långa avbrott Uppställning av klipparen Vägtransport Justering av arbetshöjden FELSÖKNING Att hitta problemets orsak UNDERHÅLL Före ett arbetspass Efter de 2 första arbetstimmarna Var 8:e arbetstimma Efter de 100 första arbetstimmarna Efter de 200 första arbetstimmarna Var 500:e arbetstimma Var 600:e arbetstimma Var 1200:e arbetstimma Lagring av klipparen Åtgärder efter långa stillestånd Kraftöverföringsaxel I-2 SHARK

5 INNEHÅLL I 9 TILLBEHÖR Vantskruvar Pneumatisk ackumulator Byte av slagor Elektrisk styrning med joystick SHARK B Elektrisk styrning med joystick SHARK R - EXPERT - GOLDEN Hydraulsystem EXPERT MP Hydraulsystem GOLDEN HP Hydraulsystem GOLDEN ZP HP BILAGOR Rättelseblanketter /4 SHARK I-3

6 VARNINGAR Säkerhet När man använder jordbruksredskap är det viktigt att vara medveten om att mekaniska delar med linjära och roterande rörelser kan orsaka allvarliga personskador och stora materiella skador. Användaren bör alltid tänka på följande: Följ instruktionerna i denna handbok. Använd inte klipparen på olämpligt sätt. Manipulera inte säkerhetsanordningarna. Ta inte bort säkerhetsanordningarna utom i samband med underhåll. Montera alltid tillbaka säkerhetsanordningarna efter utfört arbete. Utför regelbundet underhåll. Montera alltid originalreservdelar. Det är särskilt viktigt för klipparens säkerhetskomponenter. Av säkerhetsskäl är det viktigt att tänka på följande: Se till att drifts- och underhållsinstruktionerna alltid finns till hands. Läs denna handbok noggrant och följ alla anvisningarna i den. Se till att den personal som använder maskinen är väl utbildad. Förvara handboken väl, så att den alltid finns tillänglig. 0.2 Personal som ansvarar för klipparen Den personal som ansvarar för klipparen kan, beroende på erfarenhet och ansvar, delas in enligt följande: Förare - Person som inte behöver vara teknisk expert, utan endast utbildad i att använda klipparen, det vill säga starta, stoppa och utföra grundläggande underhåll (rengöring, småskador), samt justera klipparens inställningar. Utbildad tekniker - Person som kan utföra mer avancerade underhålls- och reparationsåtgärder. Det är viktigt att föraren inte utför några åtgärder som ligger utanför förarens kompetens och ansvarsområde. SHARK 0-1

7 VARNINGAR 0 Bild A Bild B Bild C Bild D... HP... kw Bild E Bild F Bild G Bild H E F F A G F C B H B C GREEN SHARK 0-2 SHARK

8 VARNINGAR 0 H B A C C D C B G G E E C F F C F F GOLDEN - GOLDEN ZP SHARK B G E F F F SHARK R - EXPERT SHARK 0-3

9 VARNINGAR Varningsetiketter på klipparen De varningsetiketter på klipparen som är särskilt viktiga beskrivs nedan: Bild A Maximalt varvtal och rotationsriktning för växellådans axeltapp. Var noggrann med detta, eftersom ett för högt varvtal kan orsaka allvarliga skador på klipparen. Bild B Bild C Bild D Allmän fara, gå inte i närheten av klipparen när den är igång. Smörjställen som bör smörjas regelbundet. Se kapitlet 8 Underhåll. Säkerhetsavstånd. Bild E Bild F Bild G Bild H Läs alltid igenom Drifts- och underhållshandboken innan du startar klipparen. Krossningssrisk. Klipparens lyftpunkter. Teoretisk effekt till rotorn. 0-4 SHARK

10 VARNINGAR Handbok Denna handbok har utformats enligt EU-riktlinjerna för harmonisering av säkerhetsregler och för att gynna frihandel inom EU (Rådets direktiv 98/37/EG, som kallas Maskindirektivet). Denna handbok innehåller viktig information för Förare och Utbildad tekniker för att säkert kunna installera, starta, använda och underhålla klipparen. Du kan få mera information direkt från Närlant Import AB eller från din auktoriserade AGRIMASTERåterförsäljare. Beteckningar I denna handbok används vissa symboler för att uppmärksamma personalen på viktiga funktioner, som har betydelse för att undvika personskador och maskinskador. FARA! Denna text varnar för allvarliga risker som kan innebära fara för liv. FÖRSIKTIGHET Denna text hänvisar till särskilda procedurer som måste följas för att undvika personskador. VARNING Denna text hänvisar till särskilda procedurer som måste följas för att undvika allvarliga skador på klipparen. SHARK 0-5

11 INFORMATION 1 Introduktion Detta kapitel innehåller information för att identifiera tillverkaren och klipparen. Den personal som ansvarar för produkten bör läsa det följande, till exempel: Förare och Utbildad tekniker. Innehåll 1.1 Identifiering av klipparens tillverkare och klipparen För din säkerhet Felaktig användning Driftsätt SHARK 1-1

12 INFORMATION VIA NOBILI MOLINELLA (BO) - ITALIEN TEL r.a. - FAX S.R.L. 4 3 max 5 7 Leq db (A) bar max 8 max 6 Bild 1-1 Märkskylt 1-2 SHARK

13 INFORMATION Identifiering av klipparen och tillverkaren På klipparens stomme finns det en märkskylt (bild 1-1) som innehåller följande information: 1 Information om tillverkaren 2 Klipparens modell 3 Tillverkningsår 4 Serienummer 5 Klipparens maximala vikt 6 CE-märke som intygar att klipparen överensstämmer med EU-direktivet 98/37/EG. FARA! Klipparen överensstämmer med direktivet i 98/37/EG, när maskinen arbetar med huvudet mot marken. 7 Ljudnivå. 8 Maximalt tryck i hydraulsystemet. 1.2 För din säkerhet Ta aldrig bort säkerhetsskydden när klipparen är igång. När klipparen körs får slagorna aldrig nudda marken. Innan arbete på klipparen, koppla alltid ur traktorns kraftuttag och vänta tills rotorn står stilla. Stäng sedan av motorn och koppla bort kraftöverföringsaxeln på traktorsidan, innan till exempel rengöring eller underhåll utförs. Ha aldrig passagerare på klipparen under drift eller transport. Försök inte att stoppa in eller ta bort material med verktyg, och särskilt inte med händerna eller fötterna, när rotorn är igång. Övervaka alltid klippningsområdet. Om operatören måste lämna sin plats, bör hytten låsas. I annat fall är det lämpligt att koppla bort kraftöverföringsaxeln från traktorns kraftuttag. Om du måste lämna klipparen obevakad, kontrollera att utrustningen står på jämn stadig mark och att huvudet vilar stadigt mot marken. Använd skyddsglasögon och ansiktsskydd om traktorn inte har en sluten hytt. Använd alltid skyddade kraftöverföringsaxlar. 1.3 Felaktig användning Klipparen FÅR INTE användas för följande: För att lyfta vikter För arbeten under natten, annat än under kontroll av specialutbildade operatörer och med lämplig belysning enligt lag. Med huvudet under vatten SHARK 1-3

14 INFORMATION 1 A B C D Bild 1-2 Driftlägen 1-4 SHARK

15 INFORMATION Driftlägen Klipparen kan användas i fyra olika driftlägen (Bild 1-2): A Med huvudet horisontellt ovanför marken eller vinklad i kontakt med marken. B Med huvudet lyft från marken, horisontellt (till exempel för klippning av häckar). C-D Med huvudet lyft från marken och i vertikalt läge. Driftläge A är säkrast och rekommenderas därför, men om det är nödvändigt att använda driftläge B, C eller D, tänk på detta: Kontrollera att inga personer finns området före drift. Låt en medarbetare stå på marken och ha uppsikt över arbetsområdet. SHARK 1-5

16 BESKRIVNING 2 Introduktion I detta kapitel ges en allmän beskrivning av klipparna i serie SHARK. All personal som ansvarar för klipparen bör läsa följande, till exempel: Förare och Utbildade tekniker. Innehåll 2.1 Allmän beskrivning Hydraulsystem GREEN Hydraulsystem SHARK B Hydraulsystem SHARK R480/ Hydraulsystem SHARK R650 - EXPERT Hydraulsystem GOLDEN Hydraulsystem GOLDEN ZP - SHARK B FRONT Specifikationer Ljudnivå SHARK 2-1

17 BESKRIVNING 2 GREEN 250 GREEN SHARK B SHARK R SHARK B FRONT EXPERT GOLDEN GOLDEN ZP Bild 2-1 Klippare i serie SHARK 2-2 SHARK

18 BESKRIVNING Allmän beskrivning GREEN SHARK är en tvåarmad hydraulisk klippare lämplig för små traktorer med lyft baktill eller reversibel drivning. Den är särskilt lämplig för underhåll av allmänna grönytor och parker. Klipparna SHARK B och SHARK B FRONT är tvåarmade klippare för medelstora jordbruk och för rensning av till exempel vägrenar och diken. De är lämpliga för att klippa gräs, små och stora buskar, sly och stammar med maximal diameter 2-3 cm. SHARK R, EXPERT, GOLDEN och GOLDEN ZP är hydrauliska klippare med två armar och vridbart underrede för medelstora och stora jordbruk, samt för professionell användning. De är lämpliga för rensning av vägrenar och diken, och används för att klippa gräs, små och stora buskar, sly och stammar med maximal diameter 2-3 cm. SHARK 2-3

19 BESKRIVNING Bild 2-2 Hydraulsystem GREEN Bild 2-3 Hydraulsystem GREEN Bild 2-4 Hydraulsystem SHARK B SHARK

20 BESKRIVNING Hydraulsystem GREEN (Bild 2-2 och bild 2-3) 1 Manöverspakar 2 Oljefilter 3 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 4 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 5 Rotorns drivmotor 6 Oljetank 7 Växellåda 8 Huvudmotorns pump 9 Cylinderpump 10 Overcenter-ventil (endast GREEN ) Hydraulsystem SHARK B (Bild 2-4) 1 Manöverspakar 2 Oljefilter 3 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 4 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 5 Rotorns drivmotor 6 Oljetank 7 Växellåda 8 Huvudmotorns pump 9 Cylinderpump. SHARK 2-5

21 BESKRIVNING Bild 2-5 Hydraulsystem SHARK R 480/ Bild 2-6 Hydraulsystem SHARK R Bild 2-7 Hydraulsystem EXPERT SHARK

22 BESKRIVNING Hydraulsystem SHARK R 480/600 (Fig. 2-5) 1 Manöverspakar 2 Oljefilter 3 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 4 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 5 Rotorns drivmotor 6 Oljetank 7 Växellåda 8 Huvudmotorns pump 9 Cylinderpump Hydraulsystem SHARK R 650 och EXPERT (Bild 2-6 och 2-7) 1 Manöverspakar 2 Oljefilter 3 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 4 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 5 Rotorns drivmotor 6 Oljetank 7 Växellåda 8 Huvudmotorns pump 9 Cylinderpump 10 Pneumatisk ackumulator. SHARK 2-7

23 BESKRIVNING Bild 2-8 Hydraulsystem GOLDEN Bild 2-9 Hydraulsystem GOLDEN HP Bild 2-10 Hydraulsystem GOLDEN ZP SHARK

24 BESKRIVNING Hydraulsystem GOLDEN och GOLDEN HP (Bild 2-8 och 2-9) 1 Manöverspakar 2 Oljefilter 3 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 4 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 5 Pneumatisk ackumulator 6 Rotorns drivmotor 7 Oljetank 8 Växellåda 9 Huvudmotorns pump 10 Cylinderpump Hydraulsystem GOLDEN ZP (Bild 2-10) och SHARK B FRONT (Bild 2-11) 1 Joystick 2 Manöverspak för körning av rotorn i båda riktningar 3 Oljefilter 4 Värmeväxlare 5 Fördelarblock för huvud (med säkerhetsventil). 6 Fördelarblock för cylindrar (med säkerhetsventil och flytanordning för huvud). 7 Elbox 8 Overcenter-ventilenhet 9 Oljetank 10 Växellåda 11 Huvudmotorns pump 12 Cylinderpump 13 Pneumatisk ackumulator 14 Rotorns drivmotor Bild 2-11 Hydraulsystem SHARK B FRONT SHARK 2-9

25 BESKRIVNING 2 F L M E N P G H R D I H 1 C L 1 B M 1 A N 1 P 1 N 2 S T Modell Med huvud Med häckklippare A B C D E F G H H 1 I L L 1 M M 1 N N 1 N 2 P P 1 R S T cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm cm Green Green Green Green Green Green Modell Minsta traktorvikt kg min rpm kg Antal Green Shark Green Shark Green Shark Green Shark Green Shark Green Shark Tabell 2-1 Specifikationer 2-10 SHARK

26 BESKRIVNING 2 B A E H F SHARK B SHARK R SHARK B FRONT C G D A B C D E F G H Modell CP M S A D Z Minsta traktorvikt rpm kg Antal Antal Antal Antal Antal Antal cm cm cm cm cm cm cm cm (kg) B B B B B B B B B B B B R R R R R R R R R R R R R R R R R R B Front B Front B Front Tabell 2-2 Specifikationer SHARK 2-11

27 BESKRIVNING 2 EXPERT B A GOLDEN A C E G H D F C E G B H D F Modell Minsta traktorvikt (kg) CP SG RM A B C D E F G H rpm kg Antal Antal Antal cm cm cm cm cm cm cm cm EXPERT R EXPERT R EXPERT R EXPERT R EXPERT R EXPERT R GOLDEN R GOLDEN R GOLDEN R GOLDEN R GOLDEN R HP Tabell 2-3 Specifikationer 2-12 SHARK

28 BESKRIVNING Specifikationer Se tabell 2-1, 2-2, 2-3 och 2-4. VARNING Klipparen är inte gjord för markbearbetning, och slagorna får aldrig röra marken under arbetet. Om detta skulle inträffa, innebär det en kraftig överbelastning på drivsystemet och klipparen kan skadas av vibrationerna Buller GREEN: Bullertester har gjorts med en traktor Goldoni IDEA 30 DT, 21,7 kw vid 2800 rpm. Testet gav följande ljudnivåer (ekvivalent kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå): 64 db. SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP: Bullertester har gjorts med en traktor Massey Fergusson 375, 54 KW vid 2200 rpm. Testet gav följande ljudnivåer (ekvivalent kontinuerlig A-vägd ljudtrycksnivå): 73 db (A) vid slagning av gräs. 98 db (A) vid klippning av trä. B A E H C 210 F G D GOLDEN ZP 600 Modell A B C D E F G H Minsta CP SG RM traktorvikt (kg) rpm kg Antal Antal Antal cm cm cm cm cm cm cm cm ZP Tabell 2-4 Specifikationer SHARK 2-13

29 LYFT 3 Introduktion Detta kapitel innehåller information om hur klipparen ska flyttas på rätt sätt. Det följande avsnittet är avsett för Utbildade tekniker med tillräckliga kunskaper om användning av gaffeltruck, travers och annat som kan behövas för arbetet. Innehåll 3.1 Lyft SHARK 3-1

30 LYFT 3 Lyftögla för lyft med kran eller travers GREEN SHARK Lyftögla för lyft med kran eller travers SHARK B Framsida Lyftögla för lyft med kran eller travers SHARK B Balkar för lyft med gaffeltruck Balkar för lyft med gaffeltruck Lyftögla för lyft med kran eller travers Lyftögla för lyft med kran eller travers EXPERT SHARK R Balkar för lyft med gaffeltruck Bild 3-1 Lyft Balkar för lyft med gaffeltruck 3-2 SHARK

31 LYFT Lyft FARA! Kontrollera före lyftet att de kedjor och lyftstroppar som används klarar klipparens vikt (se tabellen 2-1, 2-2, 2-3 och 2-4 på sidorna 2-10, 2-11, 2-12 och 2-13). Klipparna GREEN SHARK har en särskild lyftögla, där kroken på kranen eller traversen kan sättas in. Klipparna SHARK B, SHARK R, SHARK B FRONT, EXPERT, GOLDEN och GOLDEN HP har en särskild lyftögla där kroken på kranen eller traversen kan sättas in, och balkar för gaffeltruck, om sådan används. För att lyfta klipparen GOLDEN SHARK ZP, för in lyftstropparna under den första armen. Klipparna har också uttag för gaffeltruck, ifall en sådan används. FARA! Följ instruktionerna ovan. Andra lyftmetoder kan leda till personskador eller skador på utrustningen. GOLDEN GOLDEN HP Lyftögla för lyft med kran eller travers GOLDEN ZP Balkar för lyft med gaffeltruck Balkar för lyft med gaffeltruck SHARK 3-3

32 INSTALLATION 4 Introduktion I detta kapitel finns information för installation och anslutning av klipparen. Den del av informationen som behandlar första anslutning och bestämning av kraftöverföringsaxelns längd berör främst Utbildade tekniker, medan den del som handlar om normal användning av klipparen främst berör Föraren. Innehåll 4.1 Anslutningar Traktoranslutning Kraftöverföringsaxel Justering av kraftöverföringsaxelns längd Anslutning av kraftöverföringsaxel Kontroll av montering klippare-traktor SHARK 4-1

33 INSTALLATION 4 Medurs rotationsriktning Bild 4-1 Kontrollera rotationsriktningen hos traktorns kraftuttag SHARK B SHARK B FRONT 3:e lyftstagets bult med låspinne GRÖN 3:e lyftstagets bult med låspinne Bult med låspinne Anslutning av lyftarmarna 3:e lyftstagets bult med låspinne Bult med låspinne SHARK R - EXPERT GOLDEN - GOLDEN HP GOLDEN ZP Anslutning av lyftarmarna Bult med låspinne Bild 4-2 Anslutningspunkter till traktorn 4-2 SHARK

34 INSTALLATION Anslutningar VARNING Klipparna av typ SHARK är lämpliga för traktorer med kraftuttagsvarvtal 540 rpm och medurs rotation. Kontrollera alltid att specifikationerna överensstämmer (se bilden på sidan 0-2). Om klipparen är konstruerad för 540 rpm, får den INTE anslutas till en traktor med 1000 rpm, då kan klipparen bli allvarligt skadad. Om traktorns kraftuttag roterar moturs eller med annat varvtal än 540 rpm, kontakta AGRIMASTER eller din återförsäljare Traktoranslutning (bild 4-2) Kontrollera att klipparen står på plant underlag. Kör fram traktorn så att den kommer nära anslutningspunkterna. Anslut traktorns lyftarm till klipparen. Anslut den tredje lyftarmen. Lyft klipparen tills anslutningarna för lyftarmarna är 38 cm från marken (GREEN, bild 4-3), eller 60 cm från marken (SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP, bild 4-3). Lyft stödbenen. Justera den tredje lyftarmens anslutning med vantskruven så att klipparen står helt vertikalt. Anslut vantskruvarna till traktorn och ställ in dem så att klipparen inte glappar. Bild /60 cm SHARK 4-3

35 INSTALLATION Bild 4-4 Vantskruvar GREEN - SHARK B SHARK R - EXPERT GOLDEN - GOLDEN HP GOLDEN ZP - SHARK B FRONT Bild 4-5 Rotorspakar och joystick 4-4 SHARK

36 INSTALLATION 4 Den högra vantskruven 1 (huvudsidan - bild 4-4), som tar upp större delen av klipparens vikt ska vara ordentligt åtdragen. Den vänstra vantskruven 2 (oljetankssidan) ska ställas in så att klipparen ligger helt horisontellt i förhållande till marken. Stagens uppgift är att avlasta klipparen så att hela vikten inte ligger på traktorns lyftarmar. Anslut kraftöverföringsaxeln (om detta görs första gången, se punkten 4.2). FÖRSIKTIGHET Se till att trepunktsfästet är rätt anslutet till traktorn. Det är viktigt att bultarna är låsta med låspinnar efter monteringen. Kontrollera att kraftöverföringsaxeln är rätt monterad. Se vid behov punkt Montera manöverspaksenheten (bild 4-5) på en för föraren lättillgänglig plats. Montera rotorn och joysticken (GOLDEN ZP - SHARK B FRONT, bild 4-5) på en för föraren lättillgänglig plats. Montera backspeglar på båda sidor om traktorn så att operatören kan överblicka trafiken och klipparen under användning. Montera en blinkande lampa ovanpå hytten (på gatusidan). SHARK 4-5

37 INSTALLATION 4 A B Med kraftöverföringsaxeln helt hopskjuten Bild 4-6 Inställning av avståndet mellan klipparens och traktorns axeltappar Minst 2 cm Traktorsidan Klipparsidan Minst 20 cm Klipparsidan Bild 4-7-A Bild 4-7-B Traktorsidan Bild 4-7 Rätt arbetsförhållanden för kraftöverföringsaxeln 4-6 SHARK

38 INSTALLATION Kraftöverföringsaxel Klippare Typ Mått B Bild 4-6 GREEN cm SHARK B 4 90 cm SHARK R SHARK R mes system MP cm 90 cm SHARK B FRONT 4 90 cm EXPERT SHARK EXPERT SHARK med system MP GOLDEN SHARK GOLDEN SHARK med system HP GOLDEN R600 ZP GOLDEN R600 ZP med system HP cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm Kontroll av kraftöverföringsaxelns längd Denna kontroll bör utföras i följande fall: Vid mottagning av klipparen. Vid byte av traktor. Personal som krävs: En utbildad tekniker Gör så här: Se till att trepunktsfästet har anslutits korrekt (se punkt 4.1.1). Mät avståndet mellan axeltappen på klipparens växellåda och axeltappen i traktorns kraftuttag, mått A (bild 4-6). Mät kraftöverföringsaxeln i helt hopskjutet läge, mått B. VILLKOR: Om B är lika med A VARNING Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och klipparen (se punkt 4.2.2), kontrollera att villkoren i bild 4-7-A och 4-7-B är uppfyllda. Om A är större än B VARNING Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och klipparen, kontrollera att villkoren i bild 4-7-A och 4-7-B är uppfyllda. SHARK 4-7

39 INSTALLATION 4 Bild 4-8-A Bild 4-8-B Bild 4-8-C Bild 4-8 Justering av kraftöverföringsaxelns längd 1 2 Bild 4-9 Anslutning av kraftöverföringsaxeln 4-8 SHARK

40 INSTALLATION 4 Om B är större än A Dra isär kraftöverföringsaxelns två halvor. VARNING De arbeten som beskrivs här ska utföras på båda halvorna av kraftöverföringsaxeln. Skär till plastlocket så att det passar måttet B minus A i bild 4-8-A. Använd höljets avsågade del som referenslängd för att såga av axeln, som visas i bild 4-8-B. Ta bort grader (bild 4-8-C), rengör ordentligt och smörj in de glidande axlarna. Sätt ihop kraftöverföringsaxelns två halvor. VARNING Anslut först kraftöverföringsaxeln till både traktorn och klipparen, kontrollera att villkoren i bild 4-7-A och 4-7-B är uppfyllda Anslutning av kraftöverföringsaxeln VARNING Innan anslutningen görs, kontrollera att låspinnen 1 (bild 4-9)kan glida fritt. Rengör och smörj pinnen vid behov. Anslut kardanaxeln först till klipparen och sedan till traktorn, kontrollera att den hamnar på rätt sida (se bild 4-7). Tryck in kraftöverföringsaxeln på växellådans splinesaxel, tills det tar stopp (bild 4-9). Tryck ner låspinnen 1 med tummen och håll den nertryckt tills kraftöverföringsaxeln glider framåt ungefär 2 cm. Minska trycket på pinnen men håll kvar tummen och fortsätt trycka in kraftöverföringsaxeln sakta. När pinnen 1 är i sitt läge 2 på splinesaxeln, ska det kännas ett svagt tryck mot tummen, vilket visar att anslutningen lyckats. Ta tag i kraftöverföringsaxeln och dra ordentligt för att kontrollera, att den är låst. Upprepa proceduren på traktorsidan. SHARK 4-9

41 INSTALLATION 4 FARA! En kraftöverföringsaxel som är felaktigt ansluten är mycket farlig och kan orsaka allvarliga skador på både traktorn och klipparen. 4.3 Kontroll av montering klippare-traktor FARA! Åtgärderna nedan bör utföras av kunniga personer eller av personer som förstår vikten av att göra anslutningen rätt. Anslutningen mellan klipparen och traktorn bör göras enligt rekommendationerna nedan, för att förhindra farlig obalans beroende på felaktig fördelning av vikten. Balanseringstestet bör göras försiktigt, så att inga farliga situationer uppkommer i samband med arbetet (till exempel lutande underlag, massobalans.). Det är lämpligt att göra testet under tuffare förhållanden än de som gäller när maskinen ska användas. Om klipparen ska användas på lutande ytor, är det lämpligt att testa på en yta som lutar mer än den som arbetet ska utföras på SHARK

42 SÄKERHETSSYSTEM 5 Introduktion I detta kapitel finns information om säkerhetssystemen och tillbehör som gör det säkrare att använda klipparen. Det är inte tillåtet att ta bort eller manipulera några säkerhetsanordningar. Följande information är avsedd för Förare och för Utbildade tekniker. Innehåll 5.1 Säkerhetsanordningar SHARK 5-1

43 SÄKERHETSSYSTEM 5 1 Skyddshölje för traktorns kraftuttag. 2 Skyddshölje för kraftöverföringsaxeln på traktorsidan. 3 Utdragbar röraraxel. 4 Skyddshölje för kraftöverföringsaxeln på traktorsidan. 5 Skyddshölje för axeländen på klipparens sida. 6-7 Fjädrande låspinne Bild 5-1 Kraftöverföringsaxel 3:e lyftstagets bult med låspinne SHARK B SHARK B FRONT GRÖN 3:e lyftstagets bult med låspinne Bult med låspinne 3:e lyftstagets bult med låspinne Anslutning av lyftarmarna Bult med låspinne SHARK R - EXPERT GOLDEN - GOLDEN HP GOLDEN ZP Anslutning av lyftarmarna Bult med låspinne Bild 5-2 Traktoranslutningar 5-2 SHARK

44 SÄKERHETSSYSTEM Säkerhetsanordningar Kraftöverföringsaxel (bild 5-1) Kraftöverföringsaxelns rörliga del roterar inuti det fasta skyddshöljet (bild 5-1) och sitter fast i båda ändar med låspinnar 6 och 7 vilket ger en felfri anslutning mellan traktorn och klipparen. Skydden 2 och 4 går in i skydden 1 och 5 vilket helt skyddar de roterande delarna. VARNING Kraftöverföringsaxeln får inte komma i kontakt med marken. När klipparen kopplas bort från traktorn, lämna kvar kraftöverföringsaxeln i klipparens växellåda. Anslutning för lyftarmar, vantskruv och tredje lyftarmens anslutning (bild 5-2): De tre fästpunkterna har bultar som är låsta med låspinnar. FÖRSIKTIGHET Föraren måste kontrollera att låspinnarna är rätt monterade innan klipparen startas. SHARK 5-3

45 SÄKERHETSSYSTEM GREEN SHARK B - SHARK R SHARK B FRONT SHARK B - SHARK B FRONT EXPERT - GOLDEN - GOLDEN HP - GOLDEN ZP SHARK R - EXPERT - GOLDEN GOLDEN HP - GOLDEN ZP Bild 5-3 Säkerhetsanordningar 5-4 SHARK

46 SÄKERHETSSYSTEM 5 Remdrivning (bild 5-3) Remdrivningen finns i ett hölje med ett lock 1 som sitter fast med skruvar. Förarskydd (bild 5-3) Klipparen har skyddsplattor 2, som skyddar föraren mot omkringflygande material. Växellådsskydd (bild 5-3) Klipparens axelände har ett plastskydd 3, som hindrar kontakt med roterande delar. FÖRSIKTIGHET När klipparen körs, får det inte finnas några personer inom 70 meters avstånd från fram- eller bakdelen på klipparen. FARA! När klipparen är igång får du inte försöka att sätta in eller ta bort material från huvudet med något verktyg eller händerna och fötterna. SHARK 5-5

47 SÄKERHETSSYSTEM GREEN SHARK B SHARK R - EXPERT Bild 5-4 Fördelarenheter GOLDEN 5 Bild 5-5 Stötdämpningsmekanism med återföringsfjäder på den andra armen (GRÖN) Bild 5-6 Stötdämpningsmekanism med flytande stötstång (SHARK B) 6 7 Bild 5-7 Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång (SHARK R - EXPERT - GOLDEN) Bild 5-8 Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång ( SHARK B FRONT) 5-6 SHARK

48 SÄKERHETSSYSTEM 5 Hydraulsystemets säkerhetsventiler för maximalt tryck (bild 5-4) Fördelarna 1 (huvudspakarna) och 2 (cylinderspakarna), har säkerhetsventiler för maximaltryck 3 och 4, som släpper ut oljetrycket, ifall belastningen på klipparens rörliga delar blir för stor. FÖRSIKTIGHET Ventilerna har ställts in korrekt vid AGRIMASTERfabriken. Manipulering kan orsaka svåra skador på hydraulsystemet och även personskador. Manipulering kan medföra att garantin blir ogiltig. Stötdämpningsmekanism med återföringsfjäder på den andra armen (GRÖN, bil 5-5) Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av fjädern 5 som trycks ihop och trycker tillbaka armen. När förhållandena blir normala, går armen tillbaka till utgångsläget. Stötdämpningsmekanism med flytande stötstång (SHARK B, bild 5-6) Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av stötstången som trycker tillbaka armen. När förhållandena blir normala, går armen tillbaka till utgångsläget. Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång (SHARK R - EXPERT - GOLDEN, bild 5-7) Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av dämparen 6 som öppnar så att armen återgår. När förhållandena blir normala, använd cylindern för att återföra armen till utgångsläget. Stötdämpningsmekanism med automatisk återgång på den andra armen ((SHARK B FRONT, bild 5-8) Om huvudet under arbetet stöter på ett hinder, tas stöten upp av dämparen 7 som öppnar så att armen återgår. När förhållandena blir normala, använd cylindern för att återföra armen till utgångsläget. SHARK 5-7

49 SÄKERHETSSYSTEM Bild 5-9 Backspärr 5-8 SHARK

50 SÄKERHETSSYSTEM 5 Backspärr (bild 5-8) För att växla rotationsriktning, gör så här: Sätt spaken 1 i mittläget. Vrid backspärren 290. Vänta till rotorn har stannat helt. Dra spaken 1 i motsatt riktning. SHARK 5-9

51 ANVÄNDNING 6 Introduktion I följande kapitel beskrivs användningen av klipparen. Följande åtgärder kan utföras av Föraren som ansvarar för klipparen eller av Utbildad tekniker. Innehåll 6.1 Förberedande kontroller Manöverspakar med kablar GREEN Manöverspakar med kablar SHARK B Justering av kablar Manöverspakar med kablar SHARK R - EXPERT Manöverspakar med kablar GOLDEN - GOLDEN HP Justering av kablar Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT Start av arbetet Under arbetet Avbrott i arbetet Korta stopp Långa stopp Klipparen i vila Vägtransport Justering av arbetshöjden SHARK 6-1

52 ANVÄNDNING Bild 6-1 Kranar för oljetillförsel 3 3 Bild 6-2 Kontroll av oljenivå 6-2 SHARK

53 ANVÄNDNING Förebyggande kontroller Kontrollera skicket på hydraulsystemets slangar. Om slangarna är slitna, byt ut dem mot motsvarande. FÖRSIKTIGHET Utbytet ska göras med klipparen i vila (huvudet på marken), hydraulsystemet tryckfritt och kraftöverföringsaxeln frånkopplad från traktorn. Kontrollera att kranarna för oljetillförsel 1 och 2 (bild 6-1) är öppna. VARNING Om en kran är stängd kan det bli svåra skador på pumpen när den startar. Kontrollera oljenivån i tanken med pluggen 3 (bild 6-2). Med maskinen vilande på ett plant underlag och med hydraulsystemet fyllt av olja, ska pluggens stång doppas 1 cm (GREEN) eller 1,5 cm (SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP). Fyll vid behov på med olja LI 46 AI. SHARK 6-3

54 ANVÄNDNING Green Shark 250 Green Shark Shark B 11 Bild 6-3 Manöverspakar Bild SHARK

55 ANVÄNDNING Manöverspakar med kablar GREEN (bild 6-3) 1 Balanseringsspak (cylinder 6). 2 Parallellogramspak (cylinder 7). 3 Spak för huvudets lutning (cylinder 8) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga kablarna) spaken 3 och som sedan ska stanna kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna. 4 Rotationsspak. 5 Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning. 6.3 Manöverspakar för böjliga kablar SHARK B (bild 6-3) 1 Första armens manöverspak (cylinder 9). 2 Andra armens manöverspak (cylinder 10). 3 Spak för huvudets lutning (cylinder 11) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga kablarna) spaken 3 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna. 4 Rotationsspak. 5 Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning Justering av kabeln (bild 6-3-1) Alla kablar justeras och testas vid AGRIMASTER: Om spaken inte ligger kvar i låsläget, justera enligt följande: Personal som krävs: En utbildad tekniker - Lossa muttern 12, - Vrid hylsan 13 medurs eller moturs, 1/4 av ett helt varv - Om spaken nu låser i sitt läge, dra åt muttern 12, i annat fall gör om justeringen. Vrid hylsan 13 medurs eller moturs 1/4 varv åt gången, tills justeringen blir rätt. - När justeringen är rätt, dra åt muttern 12. SHARK 6-5

56 ANVÄNDNING Shark R 10 9 Expert Shark Bild 6-4 Manöverspakar Golden Shark Bild SHARK

57 ANVÄNDNING Manöverspakar med kablar SHARK R - EXPERT (bild 6-4) 1 Spak för vridrörelse (cylinder 7). 2 Första armens manöverspak (cylinder 8). 3 Andra armens manöverspak (cylinder 9). 4 Spak för huvudets lutning (cylinder 10) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga kablarna) spaken 4 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna. 5 Rotationsspak. 6 Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning. 6.5 Manöverspakar med kablar GOLDEN - GOLDEN HP (bild 6-4) 1 Spak för vridrörelse (cylinder 11). 2 Balanseringsspak (cylinder 12). 3 Parallellogramspak (cylinder 13). 4 Spak för huvudets lutning (cylinder 14) med flytande position. Flytläget kan fås genom att helt dra tillbaka (mot de böjliga kablarna) spaken 4 och som sedan stannar kvar i tillbakafört läge i förhållande till de andra spakarna. 5 Rotationsspak. 6 Backspärr för växling av rotorns rotationsriktning Justering av kabeln (bild 6-4-1) Alla kablar justeras och testas vid AGRIMASTER: Om spaken inte ligger kvar i låsläget, justera enligt följande: Personal som krävs: En utbildad tekniker - Lossa muttern 15, - Vrid hylsan 16 medurs eller moturs, 1/4 av ett helt varv - Om spaken nu låser i sitt läge, dra åt muttern 15, i annat fall gör om justeringen. Vrid hylsan 16 medurs eller moturs 1/4 varv åt gången, tills justeringen blir rätt. - När justeringen är rätt, dra åt muttern 15. SHARK 6-7

58 ANVÄNDNING 6 Parallellogramcylinder Vridcylinder 3:e armens cylinder Huvudcylinder Balanseringscylinder (1+8) 8 (2+8) 1 2 (1+7) 7 (2+7) Bild 6-5 Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP 6-8 SHARK

59 ANVÄNDNING Elektrisk styrning med joystick GOLDEN ZP (bild 6-5 och 6-6) 1 Öppning parallellogramcylinder 2 Stängning parallellogramcylinder 3 Stängning vridcylinder 4 Öppning vridcylinder 5 Flytande: 6 1:a och 2:a armens snabbkörning. 7 Öppning balanseringscylinder 8 Stängning balanseringscylinder 9 Öppning huvudcylinder 10 Stängning huvudcylinder 11 Öppning 3:e armens cylinder 12 Stängning 3:e armens cylinder. VARNING Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för att förhindra, att traktorns batteri laddas ur. Bild 6-6 Elschema för joystick till GOLDEN ZP SHARK 6-9

60 ANVÄNDNING 6 2:a armens cylinder Återställningscylinder 1:a armens cylinder Huvudcylinder (1+6) 6 (2+6) 1 2 (1+5) 5 (2+5) Bild 6-7 Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT 6-10 SHARK

61 ANVÄNDNING Elektrisk styrning med joystick SHARK B FRONT (bild 6-7 och 6-8) 1 Stängning 2:a armens cylinder 2 Öppning 2:a armens cylinder 3 1:a och 2:a armens snabbkörning 4 Flytande: 5 Stängning 1:a armens cylinder 6 Öppning 1:a armens cylinder 7 Stängning huvudcylinder 8 Öppning huvudcylinder 9 Stängning återställningscylinder 10 Öppning återställningscylinder VARNING Kom ihåg att koppla bort joystickens matningskontaktdon för att förhindra, att traktorns batteri laddas ur. Bild 6-8 Elschema joystick SHARK B FRONT SHARK 6-11

62 ANVÄNDNING 6 A B Bild 6-9 Bestämning av rotorns rotationsriktning 6-12 SHARK

63 ANVÄNDNING Innan arbetet påbörjas FÖRSIKTIGHET Innan klipparen startas måste föraren kontrollera att kraftöverföringsaxeln är ordentligt ansluten enligt beskrivningen i punkt Kontrollera att det inte finns människor eller djur i närheten, åtminstone inom 70 meter från arbetsstället. VARNING Om olika typer av traktorer används, kontrollera att villkoren för kraftöverföringsaxelns längd, som anges i kapitel 4 alltid är uppfyllda. Innan klipparen startas, se till att rotorbladen inte berör marken. Om bladen eller slagorna berör marken kan följande inträffa: - Skadliga vibrationer uppkommer i klipparen. - Slagorna slits ut snabbt. - Överbelastning i kraftöverföringen. Ställ in rotorns rotationsriktning beroende på vilken produkt som ska klippas. För gräs och annat fint material (bild 6-9-A), samt för klippning av buskar eller träaktigt material är det lämpligt att köra rotorn moturs (bild 6-9-B). Starta klipparen en bit ovanför det material som ska klippas, kör på lågt varvtal och sänk den försiktigt. Huvudet får inte sänkas ner i vatten. VARNING Under vintern, före start av motorn, låt pumparna och huvuddrivmotorn gå på tomgång under minst 5 minuter. Under sommaren, om oljetemperaturen överskrider 70 C, stoppa maskinen och byt ut oljan i hydraulsystemet mot en olja som är lämplig för höga temperaturer. Om problemen återkommer, så är det lämpligt att montera en värmeväxlare på maskinen (vänd dig till återförsäljaren eller till AGRIMASTER direkt). SHARK 6-13

64 ANVÄNDNING 6 Grön Shark B Shark B Front Shark R - Expert - Golden - Golden ZP Bild 6-10 Håll lämpligt säkerhetsavstånd, beroende på hur marken ser ut. Bild 6-11 Säkerhetsavstånd 6-14 SHARK

65 ANVÄNDNING Under arbetet Om maskinen under arbetet stöter på hinder, tas motståndet delvis upp av fjädern på den andra armen (GREEN, bild 6-10). Om armen under arbetet har en tendens att röra sig bakåt, innebär det att trycket på huvudet är för stort. Föraren ska i så fall lyfta upp huvudarmen något. Om maskinen underarbetet stöter på hinder, tas motståndet delvis upp av det flytande staget i lyftaren (SHARK, bild 6-10). Om armen under arbetet har en tendens att sluta sig, innebär det att trycket på huvudet är för stort. Föraren ska i så fall lyfta upp huvudarmen något. Om armen har en tendens att sluta sig under arbetet, öka trycket i ventilen 1 något genom att dra åt skruven 2 (SHARK B FRONT - SHARK R - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP, bild 6-10). Ställ in körhastigheten så att den är lämplig för det material som ska klippas och för den önskade finfördelningsgraden. Vi rekommenderar att hålla hastigheten under 2 km/h. Kontrollera att traktorns hjul inte ligger för nära vägkanten eller diket (bild 6-11). FARA! Föraren måste vara uppmärksam på vägrenens stabilitet. Se till att inga människor eller djur finns i närheten av maskinen vid drift. SHARK 6-15

66 ANVÄNDNING 6 Grön Shark B Shark R Expert Golden Golden HP Golden ZP Bild 6-12 Klipparen i vila 6-16 SHARK

67 ANVÄNDNING Avbrott i arbetet Korta avbrott Parkera traktorn i ett säkert område. Stoppa rotorn. Låt klipphuvudet vila mot marken. Ta ur tändningsnyckeln Långa avbrott Parkera traktorn i ett säkert område. Låt klipphuvudet vila mot marken i horisontellt läge. Koppla loss kraftöverföringsaxeln från traktorn. Ta ur tändningsnyckeln Klipparen i vila (bild 6-12) Parkera traktorn på ett säkert och plant underlag. Sätt klipparmarna i slutet läge. Fäll ut stödbenen innan klipparen kopplas loss från traktorn. Koppla loss vantskruvarna från traktorn. Sänk ner lyftenheten tills benen vilar mot marken. Koppla loss klipparen och kardanaxeln från traktorn. SHARK 6-17

68 ANVÄNDNING Bild 6-13 Justering av rulle på GREEN Shark B - Shark R Shark B Front Expert - Golden - Golden ZP Bild 6-14 SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP justering av rulle 6-18 SHARK

69 ANVÄNDNING Vägtransport Innan klipparen transportkörs, särskilt om det sker på allmän väg, ska huvudet och armen avlastas mot traktorn på lämpligt sätt Justering av arbetshöjden Personal som krävs: En förare Justering av rulle på GREEN Justera rullens 1 höjd med skruvarna 2 och 3 som håller stödet 2 i klipparens sidor (bild 6-13). Detta arbete ska göras både på vänster och höger sida. SHARK B - SHARK R - SHARK B FRONT - EXPERT - GOLDEN - GOLDEN ZP justering av rulle: Justera rullens 4 (bild 6-14) höjd enligt följande: - Lossa skruven 5. - Lossa skruven 6 så att rullens stöd kan rotera. - Flytta skruven 5 i hålen 7 eller 8 som finns i rullfästena. - Dra åt skruven 5 och 6. Detta arbete ska göras både på vänster och höger sida. VARNING När alla justeringar har gjorts, men innan klipparen startas, kontrollera att alla justeringsskruvar är ordentligt låsta. SHARK 6-19

70 FELSÖKNING 7 Introduktion I detta kapitel finns en felsökningsguide för problem som uppkommer vid användning av klipparen. Innehåll 7.1 Att hitta problemets orsak SHARK 7-1

71 FELSÖKNING Att hitta problemets orsak När du stöter på ett problem, stoppa omedelbart klipparen, och vänta tills rotorn har stannat. Sök sedan efter orsaken till problemet med hjälp av tabellerna på sidorna 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 och 7-7. FÖRSIKTIGHET Släpp ut trycket ur hydraulsystemet innan några rör kopplas loss. Olja under tryck som strömmar ut kan orsaka svåra skador. Föraren eller teknikern ska använda personlig skyddsutrustning, till exempel handskar och ansiktsmask. 7-2 SHARK

72 FELSÖKNING 7 PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD PERSONAL SOM KRÄVS Ingen av klipparens armar rör sig. Pumpen ger ingen olja. Kontrollera att luftningsnippeln är öppen. Kontrollera oljetillförseln. Kontrollera trycket med en manometer och jämför med det tryck som anges på märkskylten. Om trycket är korrekt ligger problemet i fördelaren. UTBILDAD TEKNIKER Fördelaren har fastnat. Kontrollera att det rör som kommer från pumpen är ordentligt anslutet. Ta loss returröret och kontrollera, att olja strömmar ut. Om inte, byt fördelare. UTBILDAD TEKNIKER Säkerhetsventilen har fastnat. Byt ut ventilen. UTBILDAD TEKNIKER SHARK 7-3

73 FELSÖKNING 7 PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD PERSONAL SOM KRÄVS Rotorn har stoppat eller arbetar inte ordentligt. Övertrycksventilen har löst ut. Sätt rotorns manöverspak i neutralläge, låt motorn rotera i motsatt riktning så att rotorn körs fri. Välj rätt rotationsriktning igen och återstarta. Om rotorn inte startar, tillkalla servicetekniker. FÖRARE Föraren kan inte kontrollera en viss rörelse. Oljetillförsel eller retur från cylindern fungerar inte. Manöverkablen bruten. Kontrollera oljematningens tryck. Byt ut kabeln. UTBILDAD TEKNIKER UTBILDAD TEKNIKER Glidöglan trasig. Byt ut sliden. UTBILDAD TEKNIKER Säkerhetsventilen har fastnat. Byt ut ventilen. UTBILDAD TEKNIKER 7-4 SHARK

74 FELSÖKNING 7 PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD PERSONAL SOM KRÄVS En spak är blockerad i ett läge. Sliden sliten. Byt ut. Försök att ta bort rost, även med fint sandpapper, skadar sliden. UTBILDAD TEKNIKER För maskiner med värmeväxlare. Fläkten startar inte: startar endast i intervallet C. Säkringen har gått. Magnetventilen trasig. Byt ut säkringen. Byt ut magnetventilen. UTBILDAD TEKNIKER UTBILDAD TEKNIKER Ojämnt snitt. Rotorn roterar åt fel håll. Byt rotationsriktning. FÖRARE Skadade eller trasiga slagor. Byt ut slagorna FÖRARE Stödrullen i fel läge. Justera rullens höjd. FÖRARE SHARK 7-5

75 FELSÖKNING 7 PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD Slagorna slits snabbt. Slagorna rör vid marken. Justera klipparens arbetshöjd. FÖRARE PERSONAL SOM KRÄVS Buller under drift. Dålig smörjning av rotorns kullager. Smörj. FÖRARE Låg oljenivå i tanken. Fyll på. FÖRARE Växellådsoljans nivå är låg. Fyll på. FÖRARE Fel varvtal i traktorns kraftuttag. Kontrollera kraftuttagets varvtal (540 rpm). FÖRARE Materialrester lindade kring rotorn. Ta bort de främmande föremålen. FÖRARE 7-6 SHARK

76 FELSÖKNING 7 PROBLEM TROLIG ORSAK ÅTGÄRD PERSONAL SOM KRÄVS Kraftiga vibrationer. Fel varvtal i traktorns kraftuttag. Kontrollera kraftuttagets varvtal (540 rpm). FÖRARE Slagorna slits för fort och ojämnt. Byt ut slagorna UTBILDAD TEKNIKER Skadade eller trasiga slagor. Byt ut slagorna UTBILDAD TEKNIKER Olika vikt på motstående slagor. Kontrollera att vikten ligger inom toleransen 2 %. UTBILDAD TEKNIKER Armen tenderar att återgå under arbetet. För lågt tryck i återställningscylinderns ventil. Justera ventilens kalibreringstryck ( bar). UTBILDAD TEKNIKER SHARK 7-7

77 UNDERHÅLL 8 Introduktion Detta kapitel innehåller information om underhållsintervall och arbetsgång. VARNING Använd endast orginalreservdelar från AGRIMASTER. Om originaldelar inte används, upphör garantin att gälla. VARNING Åtgärderna som föreslås i detta kapitel är minimiåtgärder för att klipparen ska fungera effektivt. Ytterligare åtgärder kan behöva utföras, beroende på användarens erfarenhet, på arbetsbelastning, på klipparens arbetsförhållanden och på vilket slags material som ska klippas. FÖRSIKTIGHET Följande gäller för alla underhållsåtgärder: Klipparen ska stå stilla och vila med huvudet mot marken. Kraftöverföringsaxeln får inte vara ansluten till traktorn. Hydraulsystemet ska vara tryckfritt. Innehåll 8.1 Före ett arbetspass Efter de 2 första arbetstimmarna Var 8:e arbetstimma Efter de 100 första arbetstimmarna Efter de 200 första arbetstimmarna Var 500:e arbetstimma Var 600:e arbetstimma Var 1200:e arbetstimma Lagring av klipparen Åtgärder efter långa stillestånd Kraftöverföringsaxel SHARK 8-1

78 UNDERHÅLL Bild 8-1 Kontroll av oljenivån i växellådan P = = f Bild 8-2 Kontroll av drivremmens spänning Klipparens modell Varvtal i traktorns kraftuttag rpm P kg f mm GREEN SHARK ,5 SHARK B ,5 SHARK R ,5 SHARK B FRONT ,5 EXPERT SHARK ,5 GOLDEN SHARK ,5 GOLDEN SHARK ZP ,5 Tabell 8-1 Värden för remspänning 8-2 SHARK

79 UNDERHÅLL Före ett arbetspass Personal som krävs: En förare Kontrollera slagorna. Om de är kraftigt slitna, ska en utbildad tekniker byta ut dem. Kontrollera oljenivån i växellådan 1 (bild 8-1) genom siktfönstret 3, fyll på vid behov, ta bort pluggen 2. Kontrollera att muttrar, skruvar, anslutningar och klämmor är åtdragna. Kontrollera skicket på hydraulsystemets slangar. Om slangarna är slitna, byt ut dem mot motsvarande. 8.2 Efter de 2 första arbetstimmarna Personal som krävs: En utbildad tekniker Kontrollera drivremmarnas spänning (bild 8-2). Lägg på trycket P vid pilen, och kontrollera att remmens intryckning motsvarar värdet f i tabell 8-1. VARNING Detta ska utföras på varje rem. SHARK 8-3

80 UNDERHÅLL 8 1 Grön Expert Golden - Golden ZP Shark B Shark R Golden - Golden ZP Bild 8-3 Smörjställen Bild SHARK

81 UNDERHÅLL Var 8:e arbetstimme Personal som krävs: En förare Rengör klipparen och ta bort all smuts (jord, klipprester m m). Tvätta vid behov med högtryckstvätt, och låt torka. VARNING Spruta inte direkt mot områdena 17 (bild 8-4). Smörj med ROLOIL "ISOMOV-MS/2" eller motsvarande i smörjpunkterna (bild 8-3). Smörj kraftöverföringsaxelns kardankors och glidaxlar. SHARK 8-5

82 UNDERHÅLL Bild 8-5 Oljefilter Bild 8-6 Växellåda 8-6 SHARK

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Vedkombi 330 Bruksanvisning

Vedkombi 330 Bruksanvisning Vedkombi 330 Bruksanvisning Produktpresentation Effektiv och användarvänlig vedkombi som kapar och klyver veden i ett moment. Producerar ca 5 m3 per timme. Klarar vedlängder upp till 53 cm och veddiameter

Läs mer

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning

Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Bonnet Vedklipp 20T Bruksanvisning Produktpresentation En kraftfull vedklipp som snabbt och enkelt klyver veden i 2-4 delar. Med en tryckkraft på hela 20 ton och ett kraftigt klyvblad klarar den att klyva

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga

Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga. Lindab Doorline 1406.01. Bruksanvisning Lastbrygga Lindab Bruksanvisning - Lastbrygga 1406.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Lastbrygga Innehåll 1. Allmänt... 3 1.1 Användande av manual... 3 1.2 Funktion/Teknik... 3 1.3 Garanti... 3 1.4 Service... 3 1.5

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor

Bruksanvisning. Art.: 9050650. Hydraulisk grensåg till traktor Bruksanvisning Art.: 9050650 Hydraulisk grensåg till traktor Hydraulisk grensåg för traktor Art: 9050650 Beskrivning: Hydraulisk grensåg för montering på traktor, lastare eller liknande fordon, inkl. 1

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Position. Reservdelsnr. För din information

Position. Reservdelsnr. För din information VIKTIGT! Åtdragningsmoment för 8.8-bult Bult dim Nm Kpm M 5 7 0,7 M 6 10 1,0 M 8 30 3,0 M 10 50 5,0 M 12 100 10,0 M 14 160 16,0 M 16 240 24,0 M 20 480 48,0 M 24 820 82,0 M 30 1 640 164,0 M 36 2 850 285,0

Läs mer

Hydraulstyrning för Roder

Hydraulstyrning för Roder Hydraulstyrning för Roder Marsili 70/100/120/200 Installationsmanual 1 Även om alla åtgärder har vidtagits för att informationen i denna manual skall vara korrekt och fullständig tar Flotec Marin AB inget

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp

BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp INSTRUKTION SE-194 82 Upplands Väsby Besöksadress: Centralvägen 2-4 Telefon 08-590 344 60 Telefax 08-590 925 40 VARNING! Klipps kortare bitar än 10 cm kan den

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA

Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Bruksanvisning TMA MODELL 100K AUTOMATISK UTAN SIGNALTAVLA Tillgänglig från 2008/11 på TMA 100K Manuell TMA 100K Automatisk NCHRP 350 Testnivåer TNO 100K-> 3-50, 3-51, 3-52 & 3-53 (100 km/tim) INNEHÅLL

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING

ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING MONTERINGSANVISNING ADAPTER MED HYDRAULISK LÅSNING Art.Nr. 72109H, 72166H, 72247H och 72105H. Reviderad 2011-05-30 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska

för raka trappor Användarmanual Modellnummer 420 Svenska för raka trappor Modellnummer 420 Användarmanual Svenska Servicebok Det är viktigt för oss att våra trapphissar alltid hjälper Er att komma upp och ner från Era trappor på ett säkert sätt. Med tanke på

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll

253000 Fläktutrustning Installation/underhåll 253000 Fläktutrustning Installation/underhåll Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT auktoriserad personal får utföra reparationer och justeringar på denna

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Bärgningsinstruktion

Bärgningsinstruktion Bärgningsinstruktion 102 354 Innehåll INNEHÅLL Allmänt... 2 Lyftpunkter i chassit Generella lyftpunkter i chassit 3 Bärgning/bogsering Förberedande arbeten... 6 Bärgning Bärgning från dike... 8 Lyft av

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Vrid och vänd en rörande historia

Vrid och vänd en rörande historia Vrid och vänd en rörande historia Den lilla bilden nederst på s 68 visar en låda. Men vad finns i den? Om man vrider den vänstra pinnen, så rör sig den högra åt sidan. Titta på pilarna! Problemet har mer

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

BALGRIP HG50/51/52/53

BALGRIP HG50/51/52/53 INSTRUKTION BALGRIP HG50/51/52/53 Reviderad 2011-06-13 VARNING! Under inga förhållanden får produktens ursprungliga utformning ändras utan tillstånd från tillverkaren. Använd alltid originaltillbehör.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A

SERVICEANVISNINGAR WHEELDRIVE 9011310A SERVICEANVISNINGAR SV WHEELDRIVE 9011310A Förberedelser före drivning med WheelDrive Monteringen av WheelDrive ska utföras av behöriga yrkespersoner. Före drivning med hjälpmotorn måste följande åtgärder

Läs mer

Klippare KP KP...U FLA FZL FZP. Drifts- och underhållshandbok

Klippare KP KP...U FLA FZL FZP. Drifts- och underhållshandbok Klippare KL KLA KA KP KP...U FA FL FP FLA FZL FZP Drifts- och underhållshandbok Importör: Närlant Import AB Filarevägen 8, 703 75 ÖREBRO Tel 019-603 60 60 - Fax 019-31 20 96 E-post: info@narlant.se www.narlant.se

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING

CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING CUMULUS STEAMER SVENSK BRUKSANVISNING 11 VÄLKOMMEN TILL THE STEAMERY The Steamery är ett klädvårdsföretag baserat i Stockholm. Vi älskar kläder och vill att de ska hålla länge. Vårt mål är därför att ge

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380

DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 DeLaval Optimat mineraldispenser 380 OMD380 Läs noga igenom anvisningen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor OMD380-SE.indd 100-63 2012-07-06 1 11 1 Innehåll 1 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

Span 300 VX Montageanvisning

Span 300 VX Montageanvisning Span 300 VX Montageanvisning BETECKNING: SPAN 300 VX Dubbel bredd EN1004 3-8/12 XXCX SPAN 300 VX Enkel bredd EN1004-3 8/8 XXCX Ställningar i enlighet med AFS 2013:4 SP typkontrollintyg 144201 daterat den

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II

MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II MANUAL MANUAL FÖR MODELL FYSIO I och II Hej och välkomna som ägare till en -behandlingsbänk. Manualen Ni håller i Er hand gäller för Modell Fysio I. Läs igenom denna manual för korrekt handhavande av produkten.

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA

MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA MONTERINGSANVISNING DEPO UTMATNINGSRÄNNA Beståndsdelar Nr Art. nr. Benämning 1. 1498 Spiral plastad Depo 2. 8143 Skruv T6SS M6 x 20 3. 1433 Anpassning axeltapp Depo 4. 1365 Axeltapp 5. 1439 Krok till spiral

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer