Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray"

Transkript

1 Bruksanvisning SW micromotor 1111 Argos med dammsug och spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats. Tillägg till bruksanvisning i orginal: Ägaren och huvudoperatören är ansvariga för att alla användare erhållit instruktioner för korrekt användning av maskinen, och att de tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna. Denna bruksanvisning skall anses vara en del av maskinen och bör förvaras i anslutning till maskinen, så att alla som skall använda maskinen kan ta del av innehållet. FB , Rev. 3 senaste ändring

2 Innehållsförtecking: Beskrivning av maskinens delar: 3 Användning av enheten: 4 Överensstämmelse med normer: 4 Installation: 4 Knapp (10) borrbyte: 5 Automatisk rengöringsfunktion: 5 Isättning och byte av borr: 5 Vit topptätning: 6 Vattenfilter: 6 Fotpedal Art Supinator/Radings: 6 Byte av gripstycke: 7 Rengöring av gripstycke: 7 Byte av dammsugspåse: 8 Maskinvård: 8 Säkerhetsförekrifter: 9 Rengöring och desinficering: 10 Ytterligare information: 10 Tekniska specifikationer: 10 2

3 Beskrivning av maskinens delar: Display 2 Ratt för varvtalsreglering 3 Ratt för reglering av spraymängd 4 Ratt för reglering av dammsugseffekt 5 Anslutning för dammsugsslang 6 Lock till vattentank 7 Vattentank 8 På/Av knapp (strömmen ej bruten, maskinen i standbyläge) 9 Knapp för byte mellan dammsug och sprayfunktion 10 På/Av knapp för handstycke och spray om (3) är på 11 Knapp för byte mellan höger- och vänsterrotation 12 LED indikator som tänds när handstycket går moturs. 13 Vattenslang 14 Dammsugsslang 15 Handstycke 16 Frigöringsmekanism 17 Teflontopptätning 18 Lucka för dammsugspåse 3

4 Användning av enheten: Gratulerar. Du har genom ditt val av denna kombimaskin köpt en tekniskt högkvalitativ maskin. Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats. Maskinen kan användas som transportabel enhet i väska eller som inbyggnadsenhet. Maskinen är tänkt att kunna användas av följande yrkeskategorier: Fotvård: Slipning, fräsning och polering, använd då den inbyggda dammsugs- eller sprayenheten. Dentalteknik/dentallaboratorier: Slipning, fräsning och polering t.ex. gipsavtryck och gjutmodeller (inte ägnad för tandmedicinsk användning direkt på patient). Manikyr och nageldesign: Slipning, fräsning och polering. Industriellt bruk, exempelvis guldsmeder. Överensstämmelse med normer: Produkten överensstämmer med följande normer och riktlinjer: 2004/108/EG EMC direktivet 2006/42/EG Maskindirektivet 2006/95/EG Lågspänningsdirektivet Hadewe GmbH - Grambartstrasse 10, Hannover Installation: 1. Sätt i dammsugsslangen i anslutningen (5). 2. Anslut stickkontakten till elnätet. 3. Ställ in handstyckets varvtal (2) på minimum 4. Dra ut spraytanken ur sin hållare (6+7). Håll tanklocket (6) med en hand och vrid loss tankbehållaren (7). 5. Fyll nu tanken med destillerat eller avjoniserat vatten eventuellt med steriliseringstillsats (t.ex. AquaHy). Var noga med att inte fylla tanken över strecket för maximal fyllhöjd. 6. Sätt nu på tanklocket (6) på tankbehållaren (7) igen. Tillse att locket är noga åtdraget. Om så inte är fallet, kan inget tryck byggas upp i tanken, och sprayfunktionen fungerar då inte. Skjut åter in tanken i maskinen. VARNING: Använd aldrig kranvatten eller brännbara och/eller explosiva vätskor som t.ex. alkohol. Tänk också på att vattenfiltret måste stå helt under vatten, annars kan inget vatten sugas upp. 4

5 Handhavandeinstruktion: 1. Ställ in varvtalet med reglaget (2) på minimum. 2. Ta handstycket i handen eller lägg det i handstycksupphängningen. 3. Slå på maskinen med huvudströmbrytaren (8). (När den är på lyser varvtalsdisplayen). 4. Ställ in önskat varvtal med reglaget (2) och välj rotationsriktning (11). Växla mellan Spray och dammsug: Genom att trycka på knapp (9) kan du växla mellan dammsugs- och sprayfunktion. När du växlar från spray till dammsug sprutar handstycket luft under ca: 5 sekunder till, för att blåsa bort fukt från handstyckstoppen. Avstängningen av sprayfunktionen tar ca: 20 sekunder. Vid avstängning av dammsugsfunktionen blåses luft ut ur handstycket under en kort stund för att befria handstycksspetsen från damm. Knapp (10) borrbyte: Genom att trycka på knappen (10), kan du stoppa handstyckets rotation för att byta borr. Om maskinen körs med sprayfunktionen inkopplad, stoppas även sprayen. När du åter trycker på knappen startas båda funktionerna igen. Automatisk rengöringsfunktion: Använd rengöringsfunktionen när spraymunsktycket satts igen. Stäng av maskinen. Ta sedan bort vattenfiltret (se vidare instruktion i kommande avsnitt). Fyll tanken med avjoniserat eller destillerat vatten. Stäng tanken och skjut in den i maskinen igen. Ställ spraymängden med ratt (3) på maximum. Tryck in höger/vänsterrotationsknappen (11) under 5 sekunder. I displayen syns nu texten CL (Clear). Efter en stund kommer ett bubblande ljud att höras från tanken. Den kompletta rengöringscykeln tar ca: 60 sekunder och stänger därefter av sig själv. Du kan också avbryta rengöringsprocessen genom att trycka på Av/på knappen (8). Under rengöringsprogrammet trycks allt vatten ur alla slangar. Smutspartiklar samlas då i vattentanken. Byt därför vatten innan maskinen tas i bruk igen och var noga med att rengöra tanken. Rengör också filtret noggrant och sätt sedan åter i det. Kör rengöringsprogrammet så fort du märker att munstycket börjar sättas igen, eftersom smutspartiklar efter en längre tid kan "klibba ihop". Om du under rengöringsprocessen håller fingret lätt mot hålet på spraymunstycket, så förstärks rengöringseffekten. Isättning och byte av borr: Handstycket är utrustat med ett gripstycke som fungerar för de borrstift som normalt används inom fotvård (skaftdiameter 2,35 mm). För att öppna gripstycket, för frigöringsmekanismen framåt, och låt den vara kvar i det läget. Sätt nu i valt borr, tills det tar emot och för tillbaka frigöringsmekanismen för att låsa borret. NOTERA: Av säkerhetsskäl bör borr endast bytas när handstycksrotationen är avstängd. 5

6 Vit topptätning: På handstyckstoppen sitter en vit teflontätning. Denna tätning skall bytas var fjärde vecka. Annars kan vatten tränga in i handstycket och förorsaka skador. För att byta tätning gå tillväga på följande sätt: Skruva av toppen på handstycket (se bild 5 på sidan 8 i den tyska bruksanvisningen). Dra ut tätningen ur toppen med hjälp av en tång. Se noga efter i handstycket och handstyckstoppen så att inte några fragment av tätningen finns kvar där, avlägsna i så fall dessa. Tryck in den nya tätningen uppifrån i handstyckstoppen (innan den åter skruvas fast). Skruva fast toppen på handstycket med hjälp av nyckeln igen. Vattenfilter: Även de minsta smutspartiklar kan smutsa ner spraymunstycket. För att förhindra detta finns ett vattenfilter i vattentanken. Detta vattenfilter bör bytas 2 gånger per år eller när det blivit igensatt av smuts. Även om filtret skall ta bort smutspartiklar, är det viktigt att se till att smuts inte kommer in i tanken och att tvätta ur tanken ordentligt ibland. För att byta vattenfilter gå tillväga på följande sätt: Skruva av tanklocket från tanken. Håll i mässingsgängan med en hand och skruva av vattenfiltret. Skruva sedan på det nya vattenfiltret. Fotpedal Art Supinator/Radings För micromotor Argos finns även en fotpedal som tillbehör. För att installera fotpedalen, dra först ut nätkontakten till maskinen. Sätt i fotpedalens kontakt i anslutningen på maskinens högra kortsida och anslut därefter åter maskinen till elnätet. När man trycker på fotpedalen när maskinen använder dammsug, stängs handstycket av. När sprayfunktionen används, stängs vid första trycket sprayfunktionen av, vid andra trycket stängs handstycket av och vid tredje trycket sätts både handstycke och sprayfunktion på igen. Fotpedalen ersätter inte huvudströmbrytaren. Stäng alltid av maskinen med huvudströmbrytaren. Använd endast fotpedal orginal från Hadewe, för att minska risken för skador på utrustningen. När du arbetar med fotpedalen, var noga med att bara använda verktyg som kan köras så fort som maskinens maximala varvtal medger ( varv/minut). 6

7 Byte av gripstycke: Var noga vid montering och demontering att spraymunstycket inte skadas. Man kan med liten kraft skjuta munstycket lätt åt sidan. Tillägg till bruksanvisning i orginal: Vår rekommendation är att sända in handstycket till oss för byte av gripstycke. 1. Stäng av handstycket. 2. Skruva av toppen på handstycket med korsnyckeln (bild 5 på sidan 8 i den tyska bruksanvisningen). 3. Rengör hylsan och toppen invändigt med en torr pensel. 4. För att öppna gripstycket, för frigöringsmekanismen framåt. 5. Sätt på mothållet på axeln och håll fast. Använd den spetsiga sidan på korsnyckeln för att dra ut gripstycket (bild 6 på sidan 8 i den tyska bruksanvisningen). Rengör gripstycket (beskrivning följer). Montering av gripstycket genomförs i omvänd ordning enligt ovan. Se till så att gripstycket är öppet (att knappen för frigöringsmekanismen är framåtskjuten), och att gripstycket sitter ordentligt fast. Rengöring av gripstycke: Tack vare teflontätningen tränger det endast in mindre mängder smuts i handstycket. Med tiden kan det i alla fall samlas smuts i handstycket och påverka maskinens funktion. Rengör därför gripstycket månatligen. För att rengöra gripstycket gå tillväga på följande sätt: 1. Lägg gripstycket i blöt i alkohol eller annat medel avsett för instrumentrengöring. 2. Rengör slitsarna, hålet och gängorna med en borste eller liten pensel. 3. Skölj av gripstycket och låt det torka. 4. Ta en liten droppe olja avsedd för smörjning mellan tummen och pekfingret och fördela oljan så att endast en tunn oljefilm blir kvar på huden. Snurra gripstycket mellan tummen och pekfingret, så att en mycket tunn nästan osynlig oljefilm täcker gripstycket. Ta hellre för lite än för mycket olja. Att gripstycket är smutsigt märks framförallt genom att: Det är svårt att öppna gripstycket (frigöringsmekanismen blir trög). Borren kommer inte tillräckligt långt ner i gripstycket. Skaften på borren ser smutsiga ut när de tas ut ur handstycket. Det blir svårt att sätta i borren. Tilägg till bruksanvisning i orginal: Rengör ALDRIG maskinen eller frigöringsmekansimen när maskinen är igång. 7

8 Byte av dammsugspåse: Ta av luckan till behållaren för dammsugspåsen. Dra av den gamla påsen från anslutningen och byt ut den. Stäng luckan igen. Luckan kan röras lätt även när den är stängd, men då dammsugsfunktionen är igång, dras den fast av trycket. Använd endast dammsugspåsar orginal. Arbeta aldrig med full påse eller utan påse. Även dammsugspåse av tygaktigt material kan användas (art. 1152). Maskinvård: Lägg alltid handstycket så att toppen pekar neråt, för att inte eventuell vätska skall kunna komma in i handtycket. Handstycket skall aldrig läggas i blöt eller oljas in. Rengör handstyckets yta med en fuktig trasa. Se noga till att ingen fuktighet tränger in i handstycket. Sätt aldrig i fuktiga borr, då fuktighet då kan tränga in i handstycket och orsaka skada på utrustningen. De material som används av Hadewe rostar inte. I de fall ett rostangrepp förekommit, visar vidare undersökningar alltid att det är främmande rost det handlar om, d.v.s. rost från de borr som använts. Även rostfria borr kan rosta om de behandlats på fel sätt med kemiska rengörings- och desinfektionsmedel. Främmande rost sätter sig i handstycket och leder till rostangrepp även på handstycket. Därför rekommenderar vi att du inte låter något borr sitta i när du inte arbetar med handstycket. Hantera handstycket varsamt så att det inte riskerar att falla i golvet. Kullagren och motorn kan då ta skada. Arbeta endast med felfria borr. Använd ALDRIG borr som är skadade eller böjda på något sätt. Användning av skadade borr orsakar extra vibrationer i handstycket, vilket kan resultera i att kullager, låsmekanism eller motor kan skadas eller förstöras. Att arbeta med stort tryck ökar inte maskinens prestanda, eftersom motorn då bromsas ned. Ytterligare en nackdel är att det blir en större belastning på motor och lager. Om inga funktioner på maskinen fungerar, kan det hjälpa om man drar ut nätkontakten en kort stund. Om handstycket skulle blockeras, stängs det automatiskt av, och i displayen visas då "EE". När orsaken till blockeringen tagits bort, kan maskinen åter sättas på. Tillägg till bruksanvisning i orginal: Om Du skulle råka tappa handstycket kan micromotorn (5) skadas. Detta kan höras som ett missljud vid gång eller att handstycket blir onormalt varmt. Maskinen bör då skickas till oss för reparation. Vid desinfektion av handstycket bör ett torrt borr eller transportstift sättas i, för att desinfektionsvätskan inte skall tränga in i handstycket. Håll gärna handstycket med spetsen neråt för att försäkra dig om att detta inte sker. 8

9 Säkerhetsförekrifter: Maskinen får endast användas av personer som är bekanta med maskinens funktioner och arbetssätt. Utrymmet där maskinen skall användas måste uppfylla gällande bestämmelser. Placera maskinen så, att den inte är övertäckt och att till- och från luft kan passera utan problem. Maskinen får endast anslutas till ett jordat uttag. Placera maskinen så att stömbrytaren eller stickkontakten alltid är tillgänglig. Om vätska skulle tränga in i dammsugsslangen, skall handstycket torkas. Dra ut dammsugsslangen från maskinen, och lägg handstycket så att vätskan kan rinna ut utan att tränga in i handstycket. Om dammsugspåsen blivit fuktig skall denna bytas ut. Använd inte maskinen förrän den är torr. Om vätska upprepade gånger tränger in i dammsugsbehållaren, får maskinen inte användas, utan skall sändas till fackman för reparation. Använd bara dammsugaren när en påse sitter i. Kontrollera påsen var tionde arbetstimme. Byt genast ut en full påse, dock senast efter 50 timmar. Sug aldrig upp vätska, luft med hög luftfuktighet eller explosiva gaser med dammsugaren. Använd aldrig kranvatten utan bara destillerat/avjoniserat vatten i maskinen. Brand och explosionsrisk föreligger vid användning av alkohol eller andra brännbara vätskor. Starta bara maskinen när du håller handstycket i handen, eller om det sitter i handstycksupphängningen. Vid rengöring, dra ut nätkontakten, och torka av enheten med en torr eller lätt fuktad trasa. Tillse att ingen fukt kommer in i handstycket eller transformatorn. De elektroniska komponenterna kan då förstöras. Stäng av maskinen genom att dra ut nätkontakten vid dagens slut. Maskinen kan endast fullständigt kopplas från elnätet genom att dra ut nätkontakten. Kontrollera regelbundet kabeln så att den inte är skadad, och låt en auktoriserad verkstad byta ut den med jämna mellanrum. Tillse att håret inte fastnar i de roterande delarna på maskinen. Vi rekommenderar att hårnät används, av säkerhetsskäl bör skyddsglasögon användas. Om material som används vid arbete med maskinen avger fukt eller damm, bör en dammsug eller sprayanläggning användas. Använd munskydd och övrig skyddsutrustning som materialtillverkaren rekommenderar. Arbeta INTE med borr som: har oljiga skaft har slitna eller skadade skaft har böjda skaft Detta för att försäkra dig om att borren sitter som de ska i handstycket. Innan du använder maskinen, se till att: Borret kan sättas i tillräckligt djupt i gripstycket. Att borret är godkänt för maskinens maxhastighet. Att borret är helt torrt. Av säkerhetsskäl bör borr endast bytas då handstycket är avstängt. 9

10 Följ alltid bruksanvisningens instruktioner. Företa inte egna reparationer eller ombyggnationer av maskinen. Dessa skall endast utföras av fackman. Nödvändiga underlag för att utföra reparationer tillställs verkstaden vid förfrågan. Öppna ALDRIG motorhöljet då maskinen är ansluten till elnätet, då vissa komponenter är strömförande. Om icke auktoriserade reparationer eller annan åverkan utförs på maskinen, gäller inte längre garantin eller andra åtaganden. Rengöring och desinficering: Efter varje behandling skall följande steg följas: Ta ut det roterande instrumentet ur handstycket. Detta skall rengöras enligt tillverkarens instruktioner. Vävnadsrester tas bort från maskinen med hjälp av en med vatten lätt fuktad trasa. Alla ytor på maskinen kan torkas av med desinfektionsservetter. Ytterligare information: För symbolförteckning se den tyska bruksanvisningen sid. 17 Tekniska specifikationer: Mått B x D x H 314 x 223 x 135 mm Komplett vikt: 5,6 kg Spänning: 230V AC, 50 Hz Effekt: 550W. Vacuumtryck: 2,9-5,8 kpa Ljudtryck: <64dBA på 1 m avstånd Primär säkring F1/F2: 0,63 A trög F3/F4: 3,15 A trög Sekundär säkring: Thermosäkring Skyddsklass: I Noggranhet varvtalsdisplay: +-10% Handstycke: Typ B Diameter Handstycke: 17-22mm Längd Handstycke: 152 mm Vikt Handstycke: 148 gr Hastighet varv/minut 10

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor SPR 3 Hyperios 3 med spray

Bruksanvisning SW micromotor SPR 3 Hyperios 3 med spray Bruksanvisning SW micromotor SPR 3 Hyperios 3 med spray Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor 1110 Helius 12 med dammsug

Bruksanvisning SW micromotor 1110 Helius 12 med dammsug Bruksanvisning SW micromotor 1110 Helius 12 med dammsug Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106

Handbok. Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Handbok Industridammsugare 8004101 8004103 8004106 Våt och torr dammsugare Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren. Användande

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning

MPE 60. S Manikyr/pedikyrset. Brugsanvisning MPE 60 S S Manikyr/pedikyrset Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de SVENSKA Kära kund!

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

ULTRALJUDS BEFUKTARE

ULTRALJUDS BEFUKTARE DS 034:0605 ULTRALJUDS BEFUKTARE KCC 848 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och läsa i den. Garanti Om det uppstår fel på produkten är det viktigt att du har produktens

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic

Användaranvisning - Förbränningstoalett. Cinderella Classic Användaranvisning - Förbränningstoalett Cinderella Classic Cinderella förbränningstoalett Med korrekt användning och underhåll kan du ha nytta av din förbränningstoalett i många år. I den här användaranvisningen

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 10

Handbok. Avfuktare Attack 10 Handbok Avfuktare Attack 10 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Instruktionsbok. progra

Instruktionsbok. progra 09-07 års nti gara 3 Instruktionsbok erings v o n e R m progra Kära Pro-Aqua ägare Vi vill gratulera er till köpet av städmaskinen Pro-Aqua. Ni har investerat i en produkt som kombinerar teknisk perfektion

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet

DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet DeVilbiss FlexSet Näsmask Användarintruktioner för FlexSet Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53 48 05 Fax. 054-53 47 87 air@aiolos.se www.aiolos.se VIKTIGA

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL

ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL ROBOTDAMMSUGARE M-688 HN 6271 ANVÄNDARMANUAL Grattis till den nya Wasco robotdammsugaren! Robotdammsugaren är framställd med mekanisk och elektronisk teknologi. Den kan komma åt ställen som kan vara svåra

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått.

Vi gratulerar dig till köpet av Läkemedelsomvandlaren för hemmabruk. Det är en kvalitetsprodukt av mått. Introduktion Innehållsförteckning Produktbeskrivning Information om inandning Viktiga säkerhetsföreskrifter Beskrivning av de olika delarna Användning av produkten Rengöring av produkten Problemlösning

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION

LG KOMBINETTE BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Bruksanvisning art. nr. 71-103 EAN 735001204 3094 Sida 1:10 BRUKSANVISNING / HANDHAVANDEINFORMATION Vid brukande av skall denna bruksanvisning efterföljas. Annat handhavande kan medföra fara! I de fall

Läs mer

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning

jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning jbcoffeehouse AB Kompletterande svensk bruksanvisning 2-. Diagram (refererar till originalbruksanvisningen) 1. Av/på strömbrytare 2. Kaffeströbrytare 3. Ångströmbrytare 4. Ång-/vattenvred 5. Ång-/vattenrör

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual

KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16. Drift och skötselmanual KCC Fönsteraggregat MWD-07 MWD-09 MWD-12 MWD-16 Drift och skötselmanual Installation OBS! aggregatet skall endast installeras av kunniga personer. Placering Placera inte vid/i: - salthaltig omgivning tex

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Handbok. Avfuktare Attack 20

Handbok. Avfuktare Attack 20 Handbok Avfuktare Attack 20 TACK! Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer