Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt."

Transkript

1 Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad Anna Georgiadis 1

2 Inledning Från A till Ö innehåller, i bokstavsordning, information om dels det egna boendet och dels de särskilda regler som gäller för Brf Spetsbonaden. Handboken förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem och som hyresgäst. Tanken är att du ska finna svar på en rad praktiska frågor som rör fastigheten och få insyn i hur styrelsen arbetar. Målet är att samtliga medlemmar i Brf Spetsbonaden ska känna sig delaktiga i och ta ett gemensamt ansvar för föreningen, d v s vår fastighet och dess skötsel. En hel del information går att finna i föreningens stadgar och om det står olika i dessa två dokument gäller alltid stadgarna. I en särskild bilaga beskrivs vilka regler som gäller i Brf Spetsbonaden vid ombyggnad eller renovering av den egna lägenheten. Styrelsen anser att strikta regler är nödvändiga i vår förening eftersom nyblivna bostadrättsinnehavare/hyresgäster inte alltid vet vad som får eller inte får göras. Om Brf Spetsbonaden Brf Spetsbonaden tillträdde fastigheterna oktober Den har 96 lägenheter varav cirka 12 ( ) är hyresrätter. De kommersiella lokalerna är ca 20 stycken. Ditt medlemskap i Brf Spetsbonaden innebär att du tillsammans med föreningens övriga medlemmar äger fastigheterna, inklusive lägenheterna, dess inredning och ytskikt. Dock ansvarar medlemmen, på egen bekostnad, för ytskiktet i sin bostadsrätt. I våtrum ansvarar medlemmen för allt från tätskikt och utåt samt synliga rör. Medlemmen ansvarar också för kostnader som avser dolda rör och ledningar som tjänar endast det egna hushållet, även fast de är anslutna till ledningar och stammar som tjänar fler hushåll. Se bilagan Ombyggnad/Renovering. Brf Spetsbonaden äger fastigheterna: Bonaden 2 Spetsvägen Bonaden 3 Spetsvägen 5 17 Brudpällen 2 Kvarnbacksvägen Prästkragen 1 Kvarnbacksvägen Spetskragen 2 Spetsvägen 4 14 Föreningen upplåter lägenheterna till medlemmarna på obestämd tid. Föreningen har både ansvar för fastigheten och förvaltar densamma. Själva ansvaret för förvaltningen av fastigheten vilar på föreningens styrelse. Även om styrelsen har det verkställande ansvaret är du som medlem solidariskt ansvarig för föreningens egendom. Mer konkret innebär detta att du och övriga medlemmar, i lika hög grad som styrelsen, har ett gemensamt ansvar för fastigheten. Du som hyresgäst har samma rättigheter och skyldigheter som innan Brf Spetsbonaden köpte fastigheterna. Regelverk, tvingande och dispositiva: Bostadsrättslagen (SFS 1991:614) Lag om Ekonomiska Föreningar (SFS 1987:667) Lagen om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar att föra lägenhetsförteckning mm (SFS1983:1046) Ombildningslagen (SFS 1982:351) Hyreslagen (JB 12 kap.) Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 2

3 Styrelsens uppdrag och arbetssätt Styrelsens uppgift är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen när det gäller löpande förvaltning och underhåll av fastigheten. Detta innebär att styrelsen ska avväga olika behov och önskemål från föreningens medlemmar om underhålls- och förbättringsinsatser mot behov av att hushålla med föreningens ekonomiska resurser. Vidare ska styrelsen borga för en god balans mellan enskilda medlemmars åsikter och önskemål och föreningens gemensamma intressen vad gäller bland annat en god boendemiljö till en skälig kostnad. För att kunna utföra ett bra arbete är det viktigt att du som medlem/hyresgäst både framför önskemål till styrelsen rörande fastigheten och ger återkoppling på de förslag och frågor som styrelsen skickar ut till medlemmarna/hyresgäster. Observera att samtliga förslag till åtgärder eller förändringar av mer omfattande slag måste göras skriftligen till styrelsen. 3

4 Adress Brf Spetsbonaden Brf Spetsbonaden Spetsvägen Bromma Altan Medlemmar på markplan kan under vissa förutsättningar få lov att på egen bekostnad bygga altan. Ansökan ska lämnas in till styrelsen och arbetet ska utföras under inflytande av en konstruktör. Efterbesiktning ska ske. Utseendet ska likna de altaner som finns på Spetsvägen Hänsyn ska tas även till andra medlemmar som påverkas och till fastigheterna som helhet. Föreningen har ändå ansvar för underhållet, enligt lag, och tar därför ut en extra avgift på månadskostnaden. Se även Balkong och Bilagan. Andrahandsuthyrning Uthyrning i andra hand förutsätter styrelsens godkännande. En skriftlig ansökan ska inlämnas till styrelsen. Uthyrningen är tidsbegränsad och kan beviljas för upp till 1 år i taget. Kontrollera gärna andrahandshyresgästens vandel innan du skriver kontrakt och begär eventuellt en kreditupplysning. För att få tillstånd att hyra ut i andra hand krävs att du har särskilda skäl. Dessa kan vara: Tillfälligt arbete på annan ort Studier på annan ort Utlandstjänstgöring Provbo i ett samboförhållande Sjukdom Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att: Du är ansvarig för att månadsavgiften (hyran) betalas och att försäkring finns Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet Anslagstavlor Anslagstavlor finns i entréerna. På dessa tavlor finns information om styrelsen, fastighetsskötaren, felanmälan, bredband, kabel-tv m.m. Här informeras även om vattenavstängningar. Det är allas vårt ansvar att ta del av information när den kommer upp i trapphusen. Ansvarsfördelning, vem ansvarar för vad i lägenheten? Se Underhåll i lägenheten Autogiro Du kan betala hyra/månadsavgift via autogiro. Ta kontakt med föreningens förvaltare så får du ett avtal att skriva på. Avfall Se Sopor, Sopnedkast och Grovsopor 4

5 Avgifter Som medlem i föreningen betalar du en avgift beräknad på föreningens kostnad för fastighetens drift och underhåll. Hyresgäster betalar hyra. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas till föreningen via föreningens förvaltare. Inbetalningskort skickas ut av förvaltaren inför varje kvartal. Se även Autogiro Avlopp och vatten Se Vatten och avlopp Badrum och toalett Se även Vatten och avlopp samt Bilaga. För undvikande av dålig lukt bör golvbrunnen/vattenlåset rengöras några gånger per år. Toaletten är en vägghängd toalett och är en del av ett så kallat kassettsystem där avloppsrör och vattenledningsrör sitter innanför plåtkassetten. Balkonger Det är förbjudet att skaka mattor från balkonen/altanen. Likaså att mata fåglar eller andra djur från balkong/altaner. Blomlådor, antenner mm ska alltid placeras på insidan av balkongen/altanen. Se fasad Tänk på att inte utsätta grannarna för passiv röning. Barnvagnar Det finns ett antal barnvagnsbodar utplacerade på föreningens områden. Nycklar till dessa bodar kvitteras ut mot en deposition på 100 kr. Kontakta styrelsen om du är intresserad. Ställ inga vagnar i trappuppgångar eller i entréer p g a ökad brandrisk och blockerade utrymningsvägar. Se Biltvätt Det finns ingen plats inom fastigheten där tvätt av bilar får ske. Blomlådor Se Balkonger Brand Vid brand gäller alltid: Rädda den eller dem som är i akut nöd Larma genom att ringa 112 Släck branden, om det är en begränsad brand i din egen lägenhet Varje lägenhet skall ha minst en brandvarnare som du själv ska kontrollera funktionen på. Vid fel ska det anmälas till Förvaltaren. Eldsläckare bör finnas i din lägenhet. Tänk på att om det inte brinner i den egna lägenheten så är du normalt bäst skyddad om du stannar kvar i din egen lägenhet. Stäng alla dörrar och fönster. Brandförebyggande Se Brand och Bredband Fastigheterna är anslutna till ComHem (www.comhem.se) för kabel-tv, telefoni och bredband, som du kan teckna avtal med. 5

6 Det finns också ett öppet bredbandsnät. Det är Zitius som är vår kommunikationsoperatör. I varje lägenhet finns uttag för detta. På Zitius hemsida (www.zitius.se) ser du vilka företag som levererar TV, telefoni och IT genom det nätet. Varje medlem beslutar själv vilken anslutning och vilken omfattning avtalet/avtalen skall ha. Bygga om egna lägenheten Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Cyklar och mopeder Cyklar, mopeder mm får inte förvaras i trapphus, i entréer eller fastlåsta runt stolpar eller liknande i vårt område. De skall förvaras på avsedd plats i källare eller cykelställ. Föreningen låter ta bort cyklar mm som förvaras på olämplig plats. Föreningen rensar även bort gamla cyklar, mopeder mm som till synes inte har någon ägare. Det sker vid vår- och höststädningen, även i cykelrummet. Märk därför din cykel om den ska stå kvar. Diskmaskin Diskmaskin får endast installeras under förutsättning att installationen utförs fackmannamässigt med avstängningskran synligt på diskbänken. Maskinen ska även placeras på ett läckageskydd. Även urkoppling/borttagning av diskmaskin ska ske fackmannamässigt. Inga öppna rör får lämnas kvar. Se el och vatten i bilagan. Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen sköts externt. Se anslag i entrén om mer uppgifter. Elabonnemang Varje medlem är skyldig att själv teckna avtal med en elleverantör. För nyinflyttade ska detta ske vid inflyttningsdagen. Elledningar, -kontakter, -uttag, -armaturer Se Underhåll av lägenheterna Elmätare Elmätare finns i låsta skåp i trapphusen på varje våningsplan. Nyckel finns hos förvaltaren. Elavbrott Innan du ringer och felanmäler ska du kontrollera om det bara är den egna lägenheten som är berörd. Kontrollera då säkringarna först Entré Entrédörrarna är alltid låsta och öppnas med bricka. Av säkerhetsskäl ska dörrarna aldrig lämnas uppställda utan tillsyn. Fasad Det är inte tillåtet att göra åverkan på fasaden (borra, spika skruva mm), inte ens innanför området till din balkong eller altan. Fastighetsförvaltning Se anslagstavlorna i entréerna. Fastighetsskötsel 6

7 De gemensamma delarna av fastigheterna som entréer och källare sköts på uppdrag från föreningen genom vår fastighetsförvaltare som även ansvarar för snöskottning, sandning och gräsklippning. Eventuella ändringar finns att läsa på anslagen i trapphusen. Felanmälan Se Anslagstavlorna. Fågelmat Fågelmatning är tillåtet t ex i träden, så länge ingenting faller ner på marken. Mata inte fåglarna på så sätt att maten hamnar på marken eller annat ställe där råttorna kommer åt den. Föreningsstämma Se Årsstämma Förråd Till varje lägenhet hör ett källar- och ett matförråd där man bör undvika att förvara stödbegärliga föremål. Det är alltid förbjudet att förvara eldfarliga föremål eller vätskor i förråden. Privat egendom får inte ställas utanför det egna förrådet, i källargångar. Försäkring Föreningen har en försäkring hos Brandkontoret som täcker skador på fastigheten. Varje medlem ska dessutom teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Se Försäljning av lägenhet Se Överlåtelse av lägenhet Grilla Grillplats finns på den större gräsmattan bakom Spetsvägen 15, nedanför Riksby Gård, där risken är liten att röken ska komma in i lägenheterna. Om grannarna inte får in os i sina lägenheter så kan det gå bra att grilla även på annat ställe. Men om någon besväras (kanske på grund av vindförhållanden) så får man hålla sig till anvisad plats. Håll grillen under uppsikt tills den har slocknat och lämna aldrig kvar tändvätska och grillkol i trädgården. Ställ undan grillen när den har slocknat och kallnat om du inte ska använda den strax igen. Märk din grill med namn och adress. Grill med tillbehör får inte förvaras i källargångarna eller trapphusen. Styrelsen kan låsa in din grill på särskild plats om du själv inte har utrymme att förvara den. Passa på att låsa in den för vinterförvaring i samband med höststädnigen. Grovsopor Se även Sopor, sopnedkast respektive Tidningar. För hantering av grovsopor såsom tidningar, glas, metall, hårdplast, kartong och batterier hänvisas till återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen. Det du inte får slänga i sopnedkast eller lämna här ska du själv köra bort till en av kommunens återvinningsstationer. Den närmaste ligger ett stenkast från vår förening i närheten av Bromma Golfklubb på Linta Gårdsväg 16, mer information hittar du på Här nedan ser du exempel på det som föreningen inte kan ta hand om och som du själv måste köra bort: 7

8 Byggavfall, gamla spisar, kylskåp, badkar, möbler, julgranar cykel- och bildelar och andra skrymmande saker Miljöfarligt avfall som gamla färgrester, limrester, lösnings- och rengöringsmedel, gasbehållare, bilbatterier, bildäck samt övriga kemikalier Mediciner lämnar du för destruktion på Apoteket. Varken små eller stora sopor får ställas i trapphuset, i trädgården eller i källargångarna. Hemsida Föreningens hemsida hittar du på Husdjur Se till att ditt djur inte stör eller skrämmer grannar och andra. Hundar ska alltid hållas kopplade utanför lägenheten. Rastning sker alltid utanför vårt område. Djur är inte tillåtna i Tvättstugan eller i övernattningsrummet. Inbrott Om du upptäcker inbrott, pågående eller genomfört, ska du omgående anmäla detta till polisen. Styrelsen och fastighetsförvaltaren skall också meddelas. Information Vid större frågor kallar styrelsen till särskilda informationsmöten. Särskild kallelse utgår vid dessa tillfällen. I övrigt har medlemmar och hyresgäster skyldighet att informera sig via anslagstavlor i portarna. In- och utflyttning Vid utflyttning respektive inflyttning ska du se till att den flyttfirma du anlitar är varsam om trapphusen, skyddstäck gärna. Internet Se Bredband Kabel-TV Se Bredband Köksfläkt/Spiskåpa Spiskåporna är anslutna till fastigheternas frånluftssystem vilket innebär att om du byter ut kåpan måste den vara anpassad till systemet, i annat fall riskerar du att sprida matos till andra lägenheter. Kolfilterfäkt som släpper ut den renade luften i rummet igen, kan du sätta in. Den får dock inte anslutas till frånluftssystemet. Se Ventilation Larm Installation av lägenhetslarm är tillåtna. Anlita en installatör som är godkänd av polisen. Informera dina grannar. 8

9 Lekplats På gårdarna finns lekplatser med sandlåda. Lokalvård Se Fastighetsskötsel Lås, nycklar Se Underhåll av lägenheterna Lägenhetsnummer Ditt lägenhetsnummer (2 siffror) i föreningen står på ditt upplåtelse-/överlåtelseavtal. De använder du i kontakten med föreningen. På hyresavin ingår föreningens lägenhetsnummer som sista 2 siffror i det lägenhetsnummer som förvaltaren har skapat. Myndigheterna har också begärt att vi ska konstruera ett lägenhetsnummer (4 siffror) som ska finnas på din lägenhetsdörr och i din adress. Myndigheternas lägenhetsnummer anger var i trapphuset din lägenhet finns. Till exempel har alla som bor längst ner siffrorna 10 som första siffror, de som bor en trappa upp har 11 och två trappor upp 12. Den lägenhet i trapphuset som ligger längst till vänster har siffrorna 01 som sista siffror och de till höger har 02. (Eventuella dörrar i mitten räknas inte då de är sammanslagna med annan lägenhet.) Bor du längt ner till vänster har du alltså lägenhets nr 1001 och till höger 1002 som du ska lägga till i din adress efter gatuadressen, Till exempel Brf Spetsbonaden, Spetsvägen 14 läg nr 1002, Bromma. Medlemsansökan Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. Det sker genom Kreditupplysning och kontroll av blivande medlemmens/medlemmarnas vandel. Nyhetsbladet Brf Spetsbonaden Ett informationsblad delas ut till medlemmarna vid behov. Hör av dig till styrelsen med nyheter eller om du vill vara med i redaktionen. Ohyra Är du drabbad av ohyra är du skyldig att omgående anmäla detta till styrelsen och förvaltaren eller till Anticimex. Ombyggnad av egen lägenhet Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Ordningsregler för allas trivsel Vanligt familjeliv har vi från klockan 07:00 fram till klockan 22:00 alla dagar. Från klockan 23:00 vill vi ha tyst. Prata med grannarna i förväg om du ska ha fest. Bygga, borra, spika mm som låter lite mer, är tillåtet vardagar mellan klockan 07:00 och klockan 18:00 samt lördag, söndag, röd dag mellan klockan 10:00 och klockan 18:00. Pantförskrivning av bostadsrätt Pantförskrivning i vår förening sköts av den ekonomiska förvaltaren. Meddela därför din långivare hur detta sköts. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad pantförskrivningshandling snarast insändas till förvaltaren för avnotering. Gör du inte det kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt. 9

10 Parabolantenn och övriga antenner Hela fastigheten är ansluten till ett kabelnät med uttag i varje lägenhet. Se Bredband. Egen parabol är tillåtet. Den får fästas i balkongräcket (inte göras fast på väggen, se fasad) så den ryms helt innanför balkongräcket. Ingen del av den får sticka utanför. Parkering Föreningen har totalt 26 stycken parkeringsplatser. Några har eluttag för motorvärmare. 8 stycken finns på Kvarnbacksvägen 74, 3 stycken vid vändzonen på Spetsvägen 15 och 13 stycken med el på Spetsvägen (De 2 utanför Kvarnbacksvägen 72 ingår i kontraktet för lokalen på samma adress). Kontakta den ekonomiska förvaltaren för mer information om du önskar hyra P-plats. Parkering på föreningens mark som asfaltsgångar, trottoarer, gräsmattor, utanför portar, vid husgavlar och mellan huskroppar är förbjudet. Det är tillåtet att stanna utanför en entré under tiden man lastar in och ur. Var tillgänglig på telefon om du inte har uppsikt över bilen och sätt en lapp på vindrutan. Parkeringsöverträdelser på föreningens mark: SMS:a registreringsnummer till Trafikstyrelsen på så får du direkt ett svar på vem som är bilens ägare mm. Ta kontakt och be personen flytta bilen då den står i vägen. Driftstörningar (som det heter när någon parkerat otillåtet) på Spetsvägen (bilvägen) och vändplan anmäler du på telnr Om bilen står utanför deras bevakningsområde kan det vara Securitas som bevakar där. Felparkerade fordon på Kommunens mark, inte bilvägen eller föreningens mark, anmäls till Securitas på telefonnummer Piskställning Piskställningar finns på gårdarna Portkod Se Entré Post till styrelsen Se Adress Reklam Reklam får inte sättas upp på våra anslagstavlor i portarna eller övriga gemensamma utrymmen. Hjälp till att ta bort den reklam som hamnar där ändå. Så att föreningens viktiga meddelanden inte kommer i skymundan. Renovering av egen lägenhet Se Bilaga Ombyggnad/Renovering Revisorer Föreningens revisor är Mats Jakobsson, BDO revision. 10

11 Rökning Utsätt inte dina grannar för passiv rökning. Vädra ordentligt när du röker inne i din lägenhet eller rök under spiskåpan med spjället helt öppet. Så att inte röken sugs ut i trapphuset och vidare in i de andra lägenheterna. Ta kontakt med styrelsen om du utsätts eller om det läcker ut rök från din egen lägenhet. Sanering av lägenheter som skadats pga tobaksrök bekostas av medlemmen eller hyresgästen själv. Skadegörelse Ställ inte blomkrukor av terrakotta eller andra hårda material utanför våra entréer eller inne i trapphusen. De kan användas till att forcera dörrar och fönster med. Använd av samma orsak heller inga stenar e. d. för att ställa upp porten med. Ring i stället föreningens fastighetsskötare som får sätta en riktig dörrstopp. Plocka bort tunga lösa saker från vårt område. Anmäl alltid skadegörelse på vår egendom direkt till fastighetsförvaltaren eller till styrelsen. Skriv ner de fakta du har, bl a tid, datum, signalement om du såg någon på bar eller omedelbar gärning. Det är en brottslig handling som ska polisanmälas. Om du själv, av misstag, råkar orsaka skada på föreningens eller en enskild boendes egendom i vårt område, ska du omgående meddela styrelsen. Så att skadan repareras så snart som möjligt. Oanmälda skador hanteras annars som skadegörelse. Vid skadegörelse står alltid skadegöraren för reparationskostnaderna. Tänk på att vi som medlemmar och hyresgäster även ansvarar för övriga som bor i lägenheten och eller kommer på besök till oss. Snöröjning På anslagstavlan finns information om vem som vintertid sköter snöröjning och sandning. Du är alltid själv välkommen att hjälpa till - särskilt vid helger eller då det snöar mycket. Sopor, sopnedkast Det finns två sopkärl för vanliga hushållssopor i föreningen, en utanför Kvarnbacksvägen 74 och en utanför Spetsvägen 5. Allt som kastas i sopnedkasten måste vara ordentligt förpackat i väl igenknutna påsar. Påsarna får inte innehålla vassa förpackningar eller glas av något slag. Se alltid till att påsarna inte är större än att de lätt går in genom luckan så undviks igensättningar. Av miljö- och kostnadsskäl ska allt som kan återvinnas läggas i respektive kärl i återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen och inte slängas i sopnedkastet. Ju fler hushållssopor desto högre kostnader p g a tyngre sopor och fler tömningar. Se också Grovsopor. Stadgar Föreningens stadgar är upprättade av ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner AB. De finns på föreningens hemsida. Styrelse Styrelsen väljs på årsstämman. 11

12 Styrelsemedlemmar och övriga funktionärer finns förtecknade på anslagstavlorna samt på föreningens hemsida. Städning Städning av våra fastigheter sköts externt, Se anslag i entrén. Störningsjour Föreningen har ingen störningsjour. Däremot är styrelsen aktiv när någon gör sig skyldig till överträdelser av ordningsreglerna. Prata först med den som stör eller dristar sig till överträdelse och hänvisa till våra ordningsregler. Därefter, om rättelse inte sker, ska upprepad störning vid varje tillfälle snarast anmälas till styrelsen. Svärmorslya (övernattningsrum) Föreningen har ett övernattningsrum till uthyrning på Spetsvägen 4. Se kontaktlistan i entrén om vem ni skall kontakta och priser för hyra. Säkerhetsdörr, gallergrind Lägenhetsdörrarna är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Byte av dörr till säkerhetsdörr är tillåtet. Dörrens utseende och färg ska vid byte anpassas till de som finns i trappuppgången. Styrelsen rekommenderar inte gallergrind då det visat sig svårt att snabbt evakuera boende med gallergrind i akuta lägen. Tidningar Tidningar placeras i vid återvinningen vid gatuköket på Kvarnbacksvägen i behållaren avsedd för detta. Är behållaren full så får du vänta tills den töms. Tillträde till lägenhet för tillsyn eller arbete Föreningen har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller att utföra arbete på de för fastigheten gemensamma funktionerna. Se stadgarna 26. Trädgårdsskötsel Se Fastighetsskötsel Tvättmaskin i lägenheten När du installerar och avinstallerar tvättmaskin i lägenheten ska det alltid utföras av fackman. Tvättstugor Det finns en tvättstuga som ligger på Kvarnbacksvägen 72. Bokning av tvättider görs elektroniskt, antingen på bokningstavlan som sitter i tvättstugan (med nyckelbrickan) eller på internet Varje lägenhet har fått personliga inloggningsuppgifter som används vid bokning på internet. Städning av maskiner, plana ytor och golv ska alltid göras efter avslutat tvättpass. I tvättstugorna finns information om hur maskinerna fungerar samt hur du gör om det uppstår fel. Underhåll i lägenheter Bostadsrättshavaren är skyldig att på egen bekostnad sköta underhåll som tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår så att lägenheten hålls i gott skick. Se även 12

13 23 i föreningens stadgar finns tydligt angivet vad som är föreningens ansvar respektive lägenhetsinnehavarens ansvar. Medlem som för den egna trivselns skull, på egen bekostnad, har utfört underhåll/tillbyggnad/ombyggnad av den del i fastigheten som är föreningens ansvar kan inte få kostnaden återbetald eller tillgodo av föreningen. Se även Bilaga Ombyggnad/Renovering. Uteplatser Uteplatser finns det gott om att använda. Se bara till att städa efter dig. Uthyrning i andra hand Se Andrahandsuthyrning Utrymningsvägar Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 innebär bland annat att utrymningsvägar i trapphus och källare alltid ska vara fria. Du får således inte ställa cyklar, barnvagnar eller liknande där utan de ska förvaras på avsedd plats. Av brandsäkerhetsskäl får du inte heller ha dörrmatta eller skor mm utanför din dörr. Se och Valberedning Vid varje årsstämma väljs en valberedning som ska föreslå kandidater till styrelse och revisorer som nästa årsstämma ska välja. Styrelsen ser gärna att förslagen lämnas till styrelsen i god tid innan kallelsen till stämman skickas ut, så att namnförslagen kommer medlemmarna för kännedom tillsammans med kallelsen. Vatten och avlopp Föreningen genomför regelbundet, med några års mellanrum, stamspolning i samtliga avloppsrör. Hushållen har då skyldighet att släppa in entreprenören som ska utföra åtgärden. Den aviseras i god tid innan och du har möjlighet att komma överens om en annan tid om den föreslagna inte passar. Kommer föreningen inte in i samtliga lägenheter så blir åtgärden inte fullständigt utförd. Ingrepp i vatten och avloppssystemen får endast göras efter godkännande från styrelsen. Endast Säker Vatten auktoriserad rörmokare får användas. Styrelsen kommer att kunna rekommendera lämpliga med god kännedom om fastigheten. Om avstängningskranar för vatten saknas i lägenheten gäller att en större vattenledning i huset måste stängas av. Denna större ledning får endast förvaltaren eller en av styrelsen utsedd/godkänd rörmokare stänga av. När ingrepp görs i vattensystemet för underhåll och utbyte av t ex handfat, toalettstol skall avstängningskranar, exempelvis ballofixventiler monteras. Meddelande om avstängning ska alltid ske i god tid och på anslagstavlan i berörd entré. Vattenförbrukning Vattenförbrukning ingår i avgiften. Tänk på att inte slösa med vatten. 13

14 Ventilation För hela föreningen finns centrala ventilationssystem till varje fastighet. Håll samtliga ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. Systemen kontrolleras och underhålls av förvaltaren eller av styrelsen utsedd entreprenör. Har du problem så gör du en felanmälan. Värme och varmvatten Fastigheten är ansluten till fjärrvärme. Har du problem så gör du en felanmälan. Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls enligt stadgarna före juni månads utgång. Kallelse för detta skickas ut varje år, tidigast 4 och senast 2 veckor innan stämman. Överlåtelse av lägenhet Bostadsrättslägenhet kan överlåtas/säljas av den eller de som i medlemsregistret är angivna som innehavare av bostadsrätten. Förbehåll måste finnas för att den som vill ta över bostadsrätten ska godkännas som medlem av föreningen. Föreningen tar även ut en överlåtelseavgift se stadgarna och Medlemsansökan samt Pantförskrivning 14

15 Bilaga - Ombyggnad/Renovering Allmänt gäller att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskiktet i lägenheten och för vissa rör. I badrummet ansvarar bostadsrättsinnehavaren för allt in till fuktspärren, sanitetsporslin och synliga rör, kranar mm. Stamledningar till lägenheten som kan finnas i/utanpå väggar och tak, radiatorerna (elementen) och handdukstorkar är föreningens egendom och dessa får inte ändras av de boende utan styrelsens godkännande. Se även föreningens stadgar 23 och 24. Hyresgäster ombeddes kontakta styrelsen för mer information. Anlita alltid en professionell konsult/byggherreombud. Skriv avtal med konsulten om uppdragets omfattning och kräv att konsulten har konsultansvarsförsäkring. Kontrollera även att anlitad entreprenör har fullgott försäkringsskydd. Skriftlig ansökan Vid ombyggnad eller renovering av lägenheten där den ursprungliga inredningen och dispositionen önskas ändras eller bytas ut måste alltid tillstånd inhämtas från styrelsen innan arbetena påbörjas. Se även ordningsregler Du tar kontakt med en konstruktör som bedömer och ansvarar för att åtgärden sker på ett korrekt sätt. Du gör sedan en skriftlig ansökan där de planerade arbetena beskrivs. Till ansökan bifogas ritningar, uppgift om vem konstruktören är och den/de som ska utföra arbetena, eventuellt bygglov, bygganmälan och tidplan. Tänk på att alltid göra detta i god tid. Medgivande Om styrelsen ger sitt medgivande upprättas ett avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren. I avtalet regleras t ex tider för störande arbeten, vattenavstängningar, byggavfall, skyddstäckning av trapphus mm. När arbetena är avklarade skall en slutbesiktning ske på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Riktlinjer/krav för anlitande av entreprenörer samt utförande El Elarbeten får enbart utföras av behörig elektriker med svensk Allmän behörighet för starkström. Kontroll av behörighet görs på: Rör (vatten och avlopp) Rörarbeten på vatten och avlopp får enbart utföras av företag som är Säker Vatten auktoriserade, se för lista på auktoriserade företag. Våtrum (badrum) Renovering av badrum får enbart utföras av BKR- eller GVK-behörigt företag. BKR-behöriga företag hittar du på GVK-behöriga företag hittar du på 15

16 Gas Om medlemmen begär att gasen ska stängas av tillfälligt kan en så kallad plombering göras (kostnaden för denna tar medlemmen). Detta är en tillfällig avstängning av gasen, till skillnad från en slopning som innebär att kundens gasanläggning demonteras från distributörens rörnät och abonnemanget avslutas. Alla arbeten måste utföras av en auktoriserad installatör. Se Om du upptäcker en gasläcka kontaktar du Stockholm Gas dygnet runt på telefon Är det akut fara ringer du 112. Egenkontroller För vatten, avlopp, badrum och elarbeten skall entreprenören fylla i och skriva under tillämplig egenkontroll för utfört arbete. Kopia av denna egenkontroll skall överlämnas till styrelsen tillsammans med besiktningsutlåtandet. 16

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm

Brf Ingenjören 6 Blekingegatan 12, 12A, 12B Stockholm Funderar du på att renovera din lägenhet? Som bostadsrättshavare har du många rättigheter, men även en del skyldigheter. Att äga en bostadsrätt innebär inte att du äger lägenheten. Det innebär medlemskap

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF OXENGÅRDEN Föreningens namn Lägenhetens adress Lägenhetens nummer Namn innehavare 1 Telefon/Mobil Epost adress Namn innehavare 2 Telefon/Mobil Epost

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Välkommen till BRF Jungfrun 21

Välkommen till BRF Jungfrun 21 Välkommen till BRF Jungfrun 21 Kommendörsgatan 24 & Sibyllegatan 26 Bild från Digitala Stadsm useet http://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/grid.fwx?archiveid=5000&search=(iptc187%20contains(ssmfö000262))

Läs mer

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11

Information om boendet och föreningen. Uppdaterad 2015-03-11 Information om boendet och föreningen Uppdaterad 2015-03-11 Välkommen till Brf. Lillsjönäs 22-28 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 köpte i april 2008 fastigheten på Barrstigen i Bromma av Stockholmshem.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen.

Antenner / paraboler Antenner och paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet om skriftligt godkännande ej erhållits från styrelsen. Från A till Ö i vår förening Andrahandsupplåtelse Om du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015

Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015 Brf Diariet 6 Registervägen 28-36 Trivselregler Antagna 2015 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Fastställda av styrelsen

Fastställda av styrelsen BRF TORPEDBÅTEN 1 ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Torpedbåten 1 Fastställda av styrelsen 2013-03-20 ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORPEDBÅTEN 1 Det här bör du veta om föreningens

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Information till nyinflyttade Augusti 2016 HSB Bostadsrättsförening Blåkråkan i Stockholm Till föreningens medlemmar I den här skriften har vi samlat information och regler för att du som bor i föreningen

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler. Allmänt

Trivselregler. Allmänt Trivselregler För att föreningen skall fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Ge därför dessa punkter en stunds eftertanke. Bostadsrättshavare och hyresgäster

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Trivselregler HSB 38 Domar

Trivselregler HSB 38 Domar 1 Trivselregler HSB 38 Domar För att alla ska trivas i vår förening och för att hålla ner kostnaderna följer här lite sammanfattad information och trivselregler: Ansvarsfördelning: Vem sköter vad? Broschyren

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDVIKSBERG 1 I SKÄRHAMN Fastställda av styrelsen den 3 september 2014 ANSVARET FÖR REGLERNA Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Att bo i Brf Järngården

Att bo i Brf Järngården Att bo i Brf Järngården Inledning Du har valt att bo i bostadsrättsföreningen Järngården. Ett klokt val, men vad betyder det egentligen? Vad finns det för möjligheter inom föreningen? Vilka ordningsregler

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Tips, regler och bestämmelser

Tips, regler och bestämmelser Tips, regler och bestämmelser Maj 2010 Bostadsrättsföreningen Spikbrädan 1 Organisationsnummer769617-2621 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar..sid 3 2. Om föreningen och huset..sid 3 3. Allmänna

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor.

Vill du veta mer om vad som gäller ditt boende i en bostadsrätt, exempelvis underhåll, ombyggnationer etc., kontaktar du styrelsen med dina frågor. Antaget vid möte 2012-05-15 Välkommen till Brf Grisselmaren 1! Som medlem i Brf Grisselmaren 1 är du tillsammans med andra medlemmar delägare i fastigheten. I vår förening utgår vi ifrån en enkel punkt

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen som medlem i vår förening

Välkommen som medlem i vår förening Välkommen som medlem i vår förening Här får du en folder med praktisk information för dig som är nyinflyttad. Läs igenom och spara den gärna. Någonting som är bra att veta som nyinflyttad är att du som

Läs mer

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER

KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER KUNGEN 3 ORDNINGSREGLER ÅR 2013-2014 Tornslingan 35 142 61 Trångsund 769623-1187 www.kungen3.se Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet.

Läs mer

Ordningsregler och information

Ordningsregler och information 1 (8) Ordningsregler och information Senaste revision: 2015-06-30 Vid eventuella frågor om ordningsreglerna kan styrelsen kontaktas via styrelsen@kvadraten21.se För vem gäller reglerna Ordningsreglerna

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! För Dig, Dina grannar, Vår bostadsrättsförening Var och en som bor i huset ingår i en gemenskap. Ge den hjälp som du kan! Begär den hjälp som du behöver!

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer