Brf Diariet 6. Registervägen Trivselregler Antagna 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Diariet 6. Registervägen 28-36. Trivselregler Antagna 2015"

Transkript

1 Brf Diariet 6 Registervägen Trivselregler Antagna 2015

2

3 Trivselregler och ordningsföreskrifter Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du tillsammans med andra medlemmar äger en andel i en ekonomisk förening: din bostadsrättsförening. Föreningen äger i sin tur en fastighet med lägenheter och lokaler där du köpt nyttjanderätten till en av lägenheterna. Du kan försälja lägenheten och pantsatta den, men äger den inte. Det gör föreningen. Tillsammans med övriga medlemmar väljer du föreningens styrelse vid årsstämman. Nedan följer några av de regler och föreskrifter som finns för att göra tillvaron i vår förening Diariet 6 så trivsam och välfungerande som möjligt. De utgör ett komplement till stadgarna, som mer detaljerat reglerar vad som gäller i föreningen. Andrahandsuthyrning För att hyra ut sin bostadsrättslägenhet i andra hand krävs styrelsens tillstånd och att det finns ett godtagbart skäl som kan styrkas. Skälet kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort, en längre utlandsvistelse eller ett sammanboende på prov. Uthyrning medges med som längst 6 månader i taget, därefter måste kontraktet och tillståndet förnyas. När det gäller sammanboende på prov, godkänns som längst ett års sammanlagd uthyrning. Ansökan om andrahandsuthyrning ska komma styrelsen till handa i god tid innan uthyrningen är tänkt att påbörjas och innehålla en kopia av kontraktet, en undertecknad ansökan med angivet skäl till andrahandsuthyrningen och ett skriftligt intyg som styrker det angivna skälet. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrningen motsvarande 10 % av prisbasbeloppet för ett helt år, fördelat per månad. 6 månaders uthyrning innebär alltså en avgift om 5 % av prisbasbeloppet. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas och medlemskapet återkallas. Avflyttning och överlåtelse En avgift om 2,5 % av prisbasbeloppet tas ut av den som övertar bostadsrätten. Den som överlåter bostadsrätten ansvarar för att den nye medlemmen erhåller befintliga lägenhetsnycklar samt tvättstugecylinder. Badrum Vid renovering av badrum skall alltid styrelsen rådfrågas innan arbetet tar sin början. Det är bostadsrättsinnehavarens ansvar att se till att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt avseende fuktspärr, avlopp och el. Balkonger Infravärme är tillåten, men skall placeras på säkert avstånd från brännbart material. Markiser är också tillåtna. Grillning på balkongen är däremot inte tillåten av brandsäkerhetsskäl. Inte heller att installera utomhusbelysning, om den inte är batteridriven, eller att på annat sätt göra åverkan på fasaden genom 1

4 att skruva eller borra i den. Blomsterlådor är bara tillåtna på insidan av balkongerna eftersom de befinner sig rakt över entréer eller gångvägar. Inglasning av balkonger är inte tillåten. Brandsäkerhet Alla lägenheter har fått sig tilldelade en brandvarnare. Batteriet skall provas regelbundet, minst en gång per år. Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material i matkällare eller i vindsförråd eller att röka i de gemensamma utrymmena. Det finns rökluckor i alla trapphus och brandsäkerhetsdörrar till källargångarna. Samtliga lägenheter är utrustade med moderna säkerhetsdörrar. Cykelrum Cykelrummet är beläget vid port 32. Tänk på att ej blockera trädgårdsförråden som också finns där. I cykelförrådet är det endast tillåtet att förvara cyklar, mopeder, barnvagnar och kälkar. Dörrar Dörrar och portar får inte lämnas uppställda utan uppsyn, utan ska hållas stängda för att förhindra inbrott och kunna skydda vid brand. Eldstäder Vissa av fastighetens lägenheter har eldstäder. Dessa är nyligen ommurade och kontrollerade och är tillåtna för eldning. Iakttag dock alltid försiktighet och lämna aldrig öppen eld obevakad. Fastighetsskötsel och felanmälan Föreningen ansvarar själv för sin fastighetsskötsel. I entrén till går det att anteckna ärenden som behöver åtgärdas i fastigheten. Det går också att ringa styrelsen direkt. Se vidare under Jourreparatör. Fläktar Endast kolfilterfläkt är tillåten som köksfläkt. Pax-fläkt får ej installeras. Föreningsstämma Föreningsstämma hålls varje år i maj eller juni. Försäkring Föreningen har tecknat en fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg. Den boende ansvarar för att teckna hemförsäkring. Förråd Till varje lägenhet hör ett vindsförråd och en matkällare uppmärkt med lägenhetens nummer. Det är inte möjligt att byta förråd. Vissa av matkällarförråden innehåller ventiler för varm- och kallvatten och vissa av vindsförråden sotningsluckor. Dessa måste kunna nås med kort varsel. 2

5 Golv Marmorgolven i lägenheternas tamburer får ej ersättas. Parkettgolven vardagsrummen skall bevaras eller ersättas med golv av minst likvärdig kvalitet. I båda fallen har golven ett kulturhistoriskt värde för fastigheten. Jourreparatör Föreningen har avtal med DRS Dygnet Runtservice Fastighetsjour AB som ska tillkallas kvällar, nätter och helger vid elavbrott, vattenläckor och motsvarande på telefon Om det inte gäller ett akut fel i fastigheten kan medlemmen debiteras avgiften. Vid problem i själva lägenheten ansvarar den boende för att problemet avhjälps. Vid osäkerhet kontakta styrelsen. Kulturmärkning Fastigheten är kulturmärkt genom så kallad grönklassning och alla förändringar av utseendet kräver bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Kök Vid planerad köksrenovering skall styrelsen kontaktas. Endast kolfilterfläkt är tillåten och ventilationsluckan måste kunna nås av skorstensfejare och får ej byggas för. Det är inte tillåtet att installera elugn. Diskmaskin och gasledning måste anslutas av fackman. Medlemskap Medlemskap beviljas av styrelsen. Endast fysiska personer beviljas medlemskap i Brf Diariet 6, ej juridiska personer. Månadsavgift Månadsavgift utgår för alla bostadsrättslägenheter baserat på deras andelstal och ska alltid betalas i förskott. Tänk på att betala avgiften i tid, annars riskerar du att bostadsrätten förverkas och medlemskapet återkallas. Namnskyltar Styrelsen kontaktas för byte av namnskyltar på namntavlor, postboxar och tidningsställ. Pantsättningsavgift Vid ny belåning av bostadsrättslägenheten tar föreningen ut en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet. Parabol/yttre antenn Parabolantenner eller andra yttre antenner är ej tillåtna i föreningen. Parkeringsplatser Föreningen har 3 parkeringsplatser som disponeras av de företag som är hyresgäster i fastigheten. På Registervägen finns kommunal 24 h parkering. 3

6 Renoveringar i lägenheten Du har både rättighet att göra förbättringar och förändringar i din lägenhet och en skyldighet att underhålla den, på samma sätt som föreningen underhåller övriga delar av fastigheten. I stadgarna står det vilka delar av lägenheten som är den boendes ansvar och vilka som föreningen står för. Radon Föreningen har stickprovsvis genomfört radonmätning av lägenheterna och dessa håller sig inom gränsvärdena. Det är dock viktigt att ombesörja god ventilation. Radiatorer Fastighetens radiatorer och handdukstorka är injusterade för att få bästa och mest ekonomiska värmekomfort. Det är därför viktigt att vid problem kontakta styrelsen, annars kan även övriga huset påverkas. Rastning av djur Rastning av djur får ej ske på föreningens mark. Rökning i fastigheten Det är tillåtet att röka i lägenheten, på balkongen och utomhus på föreningens tomt. I övriga utrymmen i fastigheten är rökning förbjuden. Sopor Linta i Riksby är närmaste återvinningscentral för grovsopor. Miljöstationer för förpackningar finns på Abrahamsbergsvägen och Kvarnbacksvägen. Vid fastigheten finns sopskåp för hushållsavfall och tidningspapper samt en kompost för trädgårdsavfall. Det är ej tillåtet att förvara sopor i entréer, trapphus eller på föreningens mark. Styrelsen Styrelsen består av 3 till 7 ledamöter samt suppleanter. För kontaktuppgifter, se anslag i entréerna. Väggar Väggar i lägenheten får ej rivas utan styrelsens tillstånd. Webbsida Föreningen har en egen webbsida och en facebooksida där aktuella händelser anslås tillsammans med stadgar, trivselregler och årsredovisningar. Hemsidan heter brfdiariet6.se Störningar Det är lyhört i Fastigheten och det gör det extra viktigt att visa sina grannar hänsyn. Det skall därför vara lugnt och tyst i huset mellan och på vardagar och mellan och under veckoslut. Vid störning prata i första hand med den som förorsakat störningen. 4

7 Säkerhetsdörrar Säkerhetsdörrarna tillhör föreningen och får ej bytas utan styrelsens tillstånd. Trapphus Trapphusen och entréerna skall vara tomma, både av brandsäkerhetsskäl och för att städningen skall kunna skötas. Det får alltså ej finnas dörrmattor, möbler, cyklar, barnvagnar, krukväxter eller annat i dessa utrymmen om inte styrelsen givit sitt tillstånd. Undantaget är besökare med barnvagn som tillfälligt gästar boende. Trädgård och rabatter Tomten sköts gemensamt av föreningen. Planteringarna invid fasaden är speciellt framtagna för klara av förhållandena där och får inte flyttas eller kompletteras utan styrelsens medgivande. Framför huset finns små odlingslotter för de boende. Vid intresse av en odlingslott, kontakta styrelsen. TV och bredband För närvarande har fastigheten tv och bredband via ComHem. Den boende tecknar själv avtal. Tvättstuga Varje lägenhet har en bokningscylinder med lägenhetsnummer. Om tvättiden ej tagits i anspråk efter 30 minuter anses den förverkad och det går bra för andra att överta den. Efter tvättiden är det tillåtet att torka och torktumla tvätt i 45 minuter. På lördagar och söndagar börjar första tvättpasset klockan Tvättning utanför de bokningsbara tvättpassen är ej tillåten. Den som tvättar ansvarar för att tvättstugan lämnas städad och med filtren i torktumlare och torkskåp rengjorda. Ventilation Fastigheten är själv-ventilerande. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler. Det ger i sin tur ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler. Luft skall således komma in genom springventilerna vid fönstren, värmas upp i lägenheten och passera ut genom frånluftsventilerna vid taket. Springventilerna och frånluftsventilerna skall därför alltid vara helt öppna, annars cirkulerar inte luften och matos eller rök kan i stället tränga ner i grannens ventiler. Detta gäller i synnerhet i badrummet. Här samlas lätt fukt som kan påverka träet i badrumsfönstret. 5

8

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24

Trivsel- & Ordningsregler. För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Trivsel- & Ordningsregler För samtliga boende i Brf Riddarsporren 24 Hagagatan 15-17 Det senast uppdaterade regeldokumentet finns på vår hemsida eller i föreningspärmen i tvättstugan 15c www.riddaren24.se

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer