ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER"

Transkript

1 ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING 3 BAKGRUND...3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, METOD.4 AVHANDLING...5 SKOLA, FRITID, FRAMTID..5 LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET...6 LIVSLÄNGD OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET.7 MEDELINKOMST..7 BEFOLKNINGSSTRUKTUR 8 SLUTSATS OCH DISKUSSION.9 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...12 SLUTORD.13 KÄLLFÖRTECKNING 14 2

3 Inledning Bakgrund Jag valde det här ämnet för att uppfylla ett SO mål jag inte tidigare nått mitt betygsmål i. Jag tycker att det är en ganska intressant undersökning. Jag vet i princip inget om ämnet nu innan jag har börjat söka efter information, men för att skriva den här uppsatsen behöver jag inte ha några större egna erfarenheter av ämnet, eftersom det redan finns så mycket information jag kan använda mig utav. Det jag har föreställt mig hittills är att Sverige, jämfört med Sydafrika, är ett rikare land, men sanningen återstår att se. Jag tycket att det är ett intressant ämne för att man får veta mer om hur människor från andra länder har det i jämförelse med oss. På de tre första punkterna i undersökningen fokuserar jag mest på personer som är jämngamla med mig själv, jag tror det blir lättast eftersom jag ska ge en egen bild av hur en typisk svensk har det här i Sverige och det är lättast att sätta sig in i sin egen roll. Jag tycker också det är bra att vara lite allmänbildad om kulturella olikheter och ha lärdom om människors olika sätt att leva. Jag tror det kommer att gå bra att skriva det här arbetet och att resultatet blir bra. Det finns mycket information att använda och utgå ifrån. Jag hoppas även att jag lär mig någonting från den här undersökningen. Jag kanske får en helt annan bild av hur Sydafrika är uppbyggt och ser ut, än vad jag har nu från början. 3

4 Syfte, frågeställningar, metod Syftet med uppsatsen är att titta på likheter och skillnader mellan Sydafrika och Sverige. Det är också för att jag ska uppnå mitt mål i SO och naturligtvis för att jag ska lära mig mer om någonting nytt. Jag vill ha fram mycket användbar information så att undersökningen blir så bra och trolig som möjligt. Om man undersöker från flera olika källor, med källkritiskt betänkande, kanske man kan lyckas få fram vilka uppgifter som stämmer överens med hur det är i verkligheten. Mina frågeställningar bygger på skillnader och likheter att växa upp generellt i Sydafrika och i Sverige när det gäller: *Skola *Fritid *Framtid *Läs- och skrivkunnighet *Livslängd *Spädbarnsdödlighet *Medelinkomst *Befolkningsstruktur Jag ska använda mig utav både en bok och Internet för att ta reda på information, det är enkelt och lättillgängligt att använda. Det finns tillräcklig information där så jag behöver inte använda någon annan metod. Den bok jag ska använda mig utav heter Utrymme - om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen. 4

5 Avhandling Skola, fritid och framtid Jag har undersökt vad det är för likheter och skillnader generellt att vara ett barn i Sydafrika och att vara barn i Sverige, när det gäller vissa punkter som skola, fritid och framtid. I Sydafrika beror det mycket på om man bor i en rik eller en fattig familj. Jag har gjort en jämförelse mellan mig själv och en flicka från Sydafrika som bor i en rikare familj. Hon heter Sarah Andrews, är 17 år och bor i Sydafrika i en villa med sin familj. Sarah går på en privat flickskola där man behöver skoluniform och har många fritidsintressen och framtidsplaner. På fritiden gillar hon att spela trummor, teater, sjunga i kör och hålla tal. Hon är målvakt för ett innebandylag, medlem i många skolkommittéer, samlar på allt möjligt och har en katt. Sarah läser sista terminen på gymnasiet. Efter det vill hon vidga vyerna och åka till USA för ett sabbatsår innan hon reser tillbaka till Afrika igen för att bli missionär. Sarah berättar; - Mina väninnor tror att jag har förlorat förståndet. De ska bli TV-presentatörer och affärskvinnor och alternativt gifta sig rik och göra ingenting. 1 Men Sarah vill göra en förändring. Hon vill hjälpa de som är sjuka, trots den dåliga lönen man får som missionär. I Sverige är vi skyldiga att gå i grundskolan precis som i Sydafrika där 9 års skolgång är obligatorisk, men många barn som bor i de fattigare familjerna går aldrig klart eller ens börjar skolan. Även om en stor del av barnen börjar i det sexåriga låg- och mellanstadiet, är det många som inte fortsätter i det fyraåriga högstadiet. Omkring åtta av tio fortsätter till sjunde klass. I Sverige går alla barn klart grundskolan och även de flesta studerar vidare på gymnasium och högskolor. År 2000 gick 89 % av alla barn i Sydafrika i grundskolan 2, till skillnaden från Sverige där så gott som 100 % av alla barn gick i grundskolan samma år. Det är en betydligt mindre del svenska barn som inte går i grundskolan än det är sydafrikanska barn av sin del av landet. 1 Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad, sid

6 Orsaken är bland annat att man saknar utbildad arbetskraft, bristen på lokaler och läromedel är stor och att de flesta Sydafrikanska skolor har avgifter. I Sverige betalar den vuxna arbetskraften skatt, som sedan täcker delar av avgifterna för bland annat skolor och utbildningar. En stor del av Sydafrikas befolkning är fattigt och många gånger har inte alla familjer råd att betala alla avgifterna och då hindras barnen från att gå i skolan. Privatskolorna är betydligt dyrare än de statliga skolorna och ger en bättre utbildning och fler valmöjligheter inför framtiden, men det är bara rika familjer som har råd med det. Många rikare skolor i Sydafrika ordnar aktiviteter på skolorna utanför skoltiden där lärare ställer upp som aktivitetsledare. De vill att barnen ska ha aktiva och roliga fritidsintressen som t.ex. fotboll, simning, teater eller dans och hjälper till att hålla i dem. I Sverige förknippas nästan aldrig fritidsaktiviteterna med skolan, utan är föreningar och klubbar utanför skoltiden. Med hjälp av organisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar, har man lyckats starta fler avgiftsfria statliga skolor så att även fattiga barn får en chans att lära sig läsa och skriva. Alla har inte turen att hamna i en rik familj som Sarah och det är bra att människor med mer pengar och större möjligheter, även har tankarna på dem som är fattiga och vill göra en god insats för att hjälpa dem till ett bättre liv. Rikare sydafrikaner har i princip samma möjlighet till bra utbildning, chans att utveckla sina intressen och ett bra liv som vi i Sverige har, medan de fattigare kanske mer tänker på mat över dagen och hur de ska klara av att försörja sin familj. Läs- och skrivkunnighet Ungefär 84,1 % bland män över 15 år i Sydafrika är läs- och skrivkunniga och bland kvinnor över 15 år är det 80,9 %. 3 Totalt är ca 86,4% av hela den Sydafrikanska befolkningen läs- och skrivkunniga. 4 I Sverige har läs- och skrivkunnigheten nästan alltid varit helt 100 procentig. Ända sen talet har läskunnigheten varit allmän i Sverige och Finland och det är mycket tidigt sett ur ett internationellt perspektiv

7 Livslängd och spädbarnsdödlighet Den förväntade livslängden för en kvinna i Sydafrika är 48,2 år och för en man är det 49,6 år. Spädbarnsdödligheten innan 1 års ålder/ 1000 födslar är ungefär 53 fall. 5 I Sverige förväntas en kvinna leva i 83,15 år och en man i 79,10 år. 6 Spädbarnsdödlighet innan 1 års ålder/ 1000 födslar i Sverige, beräknas vara kring 3 fall. 7 Förr var Sveriges medellivslängd mycket lägre än vad den är nu. Nu har Sverige en av de högsta medellivslängderna i världen. 8 Under de senaste 100 åren har det ökat med hela 26,17 år för kvinnorna och 24,57 år för männen. Det är en ökning med nästan en tredjedel av vårat liv. Förr var spädbarnsdödligheter mycket högre i Sverige än vad den är idag. År 1900 dog 9 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna före ettårsdagen. 9 Spädbarnsdödligheten efter kön per levande födda i Sverige Medelinkomst Arbetslösheten i Sydafrika är stor och har bara blivit större under de senaste årtiondena. 28,4 % av befolkningen är arbetslös och en stor del av dem som har ett arbete är män. Antalet män i arbetsstyrkan är 61,6 % och antalet kvinnor, 38,4 % aspx aspx aspx 10 7

8 Jämfört med män har kvinnor liten möjlighet att få bra betalda jobb. De som blir anställda får ofta lägre betalt och sämre villkor än männen. Flera olika faktorer bidrar till att kvinnor är fattiga. Könsfördelningen av arbete i hemmet, dåligt betalda jobb och gamla lagar som nekade kvinnor rätten att äga mark är några. 11 Arbetslösheten i Sverige är ca 4 %. Lika som i Sydafrika är även Sveriges arbetsmarknad orättvis mellan kvinnor och män. Kvinnorna får i regel mindre lön och har oftast en lägre position inom yrket. Det är ofta män som är chefer. Befolkningsstruktur Befolkningen i Sydafrika är förhållandevis ung, medelåldern är 24,5 år. I Sverige är medelåldern något högre. Kvinnan har en medelålder på 42 år och mannen 39 år, men likt många andra länder ökar medelåldern och antalet pensionärer i Sverige. Sveriges befolkningsstruktur 11 8

9 Slutsats och diskussion Privata skolor i Sydafrika och Sverige har en ganska lika uppbyggnad och båda öppnar många möjligheter inför framtiden. De fungerar inte riktigt exakt likadant i.o.m. att man i Sydafrikas privatskolor har skoluniform och möjligtvis något striktare regler. Man behöver även betala för att gå där och i många fall väldigt dyra avgifter. Det behöver man inte göra i de Svenska skolorna. De statliga skolorna för fattigare människor i Sydafrika mäter sig inte med skolorna vi har i Sverige. I Sverige finns det lagar på hur en skola ska vara uppbyggd och att den ska ha en trevlig miljö och liknande, men som fattig i Sydafrika tror jag att man bara är glad över att få lära sig läsa och skriva. Där tänker man nog inte lika mycket på miljön och hur det ser ut. Jag tycker att det är jättebra att man försöker att utöka skolorna så att alla får en chans att lära sig läsa och skriva. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan den kunskapen. Vardagen skulle se helt annorlunda ut. Man skulle t.ex. inte kunna läsa morgontidningen, inte skriva brev eller ens veta hur sitt namn såg ut. Jag önskar att alla en dag får möjligheten att lära sig det. Jag jämförde mig själv med en 17 årig flicka som hette Sarah och bor i Sydafrika. På hennes fritid utövade hon massor med aktiviteter. Hon var alltifrån en samlare till en innebandymålvakt. Hon har hela livet framför sig med bra utbildning och många möjligheter. Vi i Sverige har också bra möjligheter till utbildning och fördelen här är att de är kostnadsfria så man behöver inte vara rik som i Sydafrika för att få en bra utbildning. Alla kan lyckas, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Det tragiska i Sydafrika är att man i många fall måste födas i en rik familj och inte på den fattiga landbygden, för att ha möjlighet att studera och få ett bra jobb. Men man kan ju absolut ha ett lyckligt liv trotts fattigdom, men man har i regel det lite tyngre eftersom världen är styrd av pengar. Jag tycker att det är jättesynd att inte alla i Sydafrika, även de fattiga, kan få samma möjlighet till utbildning som vi i Sverige har. Det är kanske dem som behöver den mest, just för att kunna försörja sin familj senare i livet. Det är bra att hjälporganisationer runtom i världen samlar in pengar för att hjälpa dem som har det svårt. Jag tror att de fattigare barnen har fritidsaktiviteter de med, men inte lika dyra som de rika barnen har. De kanske inte spelar fotboll i ett lag, utan spelar ute på gatan själva med kompisarna. 9

10 Läs- och skrivkunnigheten är mycket större i Sverige än i Sydafrika, men man jobbar på att lära fler barn genom att bygga nya skolor. Livslängden är även mycket längre i Sverige än i Sydafrika idag. På 1900-talet hade vi ungefär samma siffror som Sydafrika har idag och då kan man undra hur det kan komma sig. Min tanke var att man arbetar mer fysiskt i Sydafrika, med jordbruk och egna odlingar av mat. Jordbruken har även minskat i Sverige under senare år. Förr var nästan alla familjer som bodde på gårdar ute på landet bönder, men det har avtagit allt mer och mer. På så vis sliter vi inte ut våra kroppar lika mycket och vi får en längre beräknad livslängd. Men eftersom Sydafrika har kvar sina odlingar, som de förvisso också försörjer sig på, orkar inte deras kroppar lika mycket och jag kan tänka mig att majoriteten av den Sydafrikanska befolkningen bor på landet och försörjer sig på det. Spädbarnsdödligheten var inte så rolig att undersöka. Det visade sig vara 53 fall av 1000 som dog innan ett års ålder. I Sverige var det betydligt mindre, 3 fall av 1000 som dog. Anledningen till att det är mer spädbarnsdödlighet i Sydafrika än i Sverige kan vara att vi har bättre läkarvård här i Sverige. Sydafrikas befolkning är mycket större än vår och de har nog inte många fler sjukhus än vad vi i Sverige har, så de kanske helt enkelt blir ont om plats och kvinnorna måste föda hemma. Det finns nog en större risk att barnet dör om det föds hemma men jag vet inte om det är orsaken. Det kan även vara på grund av sjukdomar som sprider sig genom landet. Att barnet blir smittat direkt vid födseln genom mamman som redan bär viruset. Medelinkomsten för kvinnor och män i Sydafrika är olika och orättvist fördelad. Männen får mer lön och uppmärksamhet än kvinnorna. Samma sak är det även i Sverige, men inte riktigt lika stor skillnad. Jag har bara en sak att säga och som tjej tycker jag att det är helt fel och att det genast ska vara jämställt! Jag tycker att om kvinnan presterar lika mycket och bra som mannen, har hon rätt till lika lön. Sydafrika har en rätt ung medelålder, medan Sveriges är snäppet äldre och ännu äldre är den beräknad att bli inom de närmaste 40 åren. Det kommer att orsaka förlust av en stor del arbetskraft. Då jag skrev avhandlingen kunde jag nästan inte låta bli att hålla mig innanför ramarna till mina frågeställningar, utan att lägga till massa annat som jag tyckte var intressant. 10

11 Bland annat blev jag nyfiken på det nya presidentvalet som har gjorts alldeles nyligen i Sydafrika. Hur har den nya presidenten tänk lägga upp alla problem landet har att handskas med och vad vill han uppnå? Varför röstade folk just på den blivande vinnaren? Jag tänkte att det skulle vara en undersökning på hur framtiden skulle kunna bli för t.ex. fattiga barn utan utbildning, men den frågan svävade iväg en aning från det jag egentligen skulle skriva om så jag lät bli. Den undersökningen får bli en annan gång. 11

12 Sammanfattning/abstract Hur fungerar det egentligen med skolor i Sydafrika? Kan alla få en bra utbildning och ett bra jobb så att man kan försörja sin familj i framtiden? Nej, alla har inte den turen att få gå i skolan. De som bor fattigt på landbygden är värst drabbade av bristen på skolor. Rikare familjer har turen att ha råd att gå på privatskolor och kan därefter utbilda sig. Jämfört med de Svenska skolorna är privatskolorna i Sydafrika mer liknande än de statliga skolorna i Sydafrika. De statliga skolorna kan vara utan toaletter och rent vatten. Men det är ändå bra att de finns så att alla har en chans att kunna få lära sig läsa och skriva. Det är tur att det finns hjälporganisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar som kan hjälpa till att bygga upp fler skolor så att alla får en chans att gå i skolan och utveckla möjligheter inför framtiden. I min uppsats har jag jämfört Sverige och Sydafrika i några punkter som skola, fritid och framtid, men även gjort undersökningar om läs- och skrivkunnighet, livslängd, medelinkomst, befolkningsstruktur och hur stor spädbarnsdödlighet det är i de båda länderna. How do the schools in South Africa actually work out? Can everyone get a good education and a good job so that they can support their families in the future? No, everyone doesn t have that luck so they can go to school. Those people who re living poor on the countryside are most affected by the lack of schools. Richer families have that luck that they can afford to attend private schools and then get an education. Compared with the Swedish schools are private schools in South Africa more like them than the government schools in South Africa. The government schools may be without toilets and clean water. Nonetheless, it is good that they are built so that everyone has a chance to learning read and write. It is fortunate that there are help organizations like Save the children and SOS Children's Villages, which can help to build more schools so that everyone gets a chance to go to school and develop its potential for the future. In my thesis I have compared Sweden and South Africa in some points like schools, recreation and future, but I ve also done studies about literacy, life expectancy, average income, population structure and the size of the infant mortality rate in the both countries. 12

13 Slutord Jag tycker att mitt arbete blev bra. Det gick bra att skriva, men det var lite svårt att hålla sig innanför ramarna vissa gånger. Det var enkelt att få tag i information och jag kunde använda mig utav mycket fakta. Jag skulle kunna ha tänkt mig att få med lite mer om det nya presidentvalet och jämställdheten mellan svarta och vita, rasfördelningen i min uppsats, men jag ansåg att det skulle bli alldeles för långt att skriva om och det skulle ta för lång tid. Men det får bli nästa gång. Jag har lärt mig att det är väldigt synd om de som är fattiga i Sydafrika eftersom de inte ens får eller kan gå i skolan ordentligt och skaffa sig en utbildning eller utöva vissa fritidsaktiviteter för att det är för dyrt. Jag känner mig mer uppmärksam nu då jag hör om eller ser på TV om olika hjälporganisationer. Det är nog mest för att ämnet har varit aktuellt för mig ett tag nu och för att jag vet mer om hur de har det. Det jag fortfarande undrar över idag efter min undersökning, är hur presidenten har tänkt sig, vad han har för motivationer till att kunna göra landet bättre? Ska han ta tag i rasfördelningen eftersom han är svart? Det återstår att se och ta reda på. 13

14 Källförteckning Skriftliga källor: Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad Internet: 28/ / / / / / / aspx 28/ / / /

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008 Barnen i Indien Enligt uppgifter av UNICEF och en undersökning som gjordes 2001 beräknas 12.6 miljoner barn vara involverade i farliga yrken i Indien. Uppgifterna visar även att Indien har det största

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Introduktion av Gap minder i en klass

Introduktion av Gap minder i en klass Introduktion av Gap minder i en klass Joey Hofwander, Tina Sundberg, Anna Prissberg, AV-media Kronoberg Ämne Stadium Nyckelord Språk Omfattning Alla ämnen Fr åk 4 till gy visualisering, globalisering,

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset

Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset 99,85% Hur ser vi på världen och andra människor? Foto Shahab Salehi, Jennie Dielemans Välkommen till Paradiset Den svenska modellen? Jonas Gardell på twitter 1 okt: Vi på Ikea tycker att kvinnor är

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö

Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Positiv psykologi och motivation: Att skapa en utvecklande inlärningsmiljö Henrik Gustafsson 2011 Att motivera genom att framkalla rädsla kan fungera i ett kortare perspektiv för att få människor att genomföra

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan.

Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan. Följ med Ola & Maja genom Barnens lokala folkhälsoplan. Mål 1: Information, utbildning och förankring i folkhälsa Diskussionsunderlag: Vi har pratat om hälsa och alla barn är medvetna om vad hälsa innebär.

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Drivkrafter hinder mervärde

Drivkrafter hinder mervärde 2013 03 06 Ulf Hedbjörk Universitets och högskolerådet Internationell mobilitet Drivkrafter hinder mervärde Ny myndighet: Universitets och högskolerådet HSV VHS YH UHR IPK KRUS Tre studier från UHR under

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson

Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Vem är miljövänligast? Ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor? Av. Hanna Pierre Nilsson, 9A 20/5-2010 Handledare: Eva Nilsson Innehållsförteckning Inledning..1 Bakgrund.1 Syfte 1 Metod 1 Resultat 1 Slutsats

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn 4 av 10 pojkar ratar läsning. [ ] Men glappet mellan flickorna och pojkarna på Åland

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind

FiSSc målsättningar 2015-2016. Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind FiSSc målsättningar 2015-2016 Malin Lindholm malin.lindholm@scout.fi @mallulind If you want to walk fast walk alone, if you want to walk far walk together Ordspråk från Afrika If you want to walk fast

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap

Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Mångfald och tolerans i ert Atlas förberedande besök/partnerskap Den Globala Skolan Teskedsorden - Camilla Nagler - Teater med Ninja och Patrik - Christer Mattsson Frågor & funderingar Vad är Latinamerika?

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer