ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER"

Transkript

1 ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING 3 BAKGRUND...3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, METOD.4 AVHANDLING...5 SKOLA, FRITID, FRAMTID..5 LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET...6 LIVSLÄNGD OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET.7 MEDELINKOMST..7 BEFOLKNINGSSTRUKTUR 8 SLUTSATS OCH DISKUSSION.9 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...12 SLUTORD.13 KÄLLFÖRTECKNING 14 2

3 Inledning Bakgrund Jag valde det här ämnet för att uppfylla ett SO mål jag inte tidigare nått mitt betygsmål i. Jag tycker att det är en ganska intressant undersökning. Jag vet i princip inget om ämnet nu innan jag har börjat söka efter information, men för att skriva den här uppsatsen behöver jag inte ha några större egna erfarenheter av ämnet, eftersom det redan finns så mycket information jag kan använda mig utav. Det jag har föreställt mig hittills är att Sverige, jämfört med Sydafrika, är ett rikare land, men sanningen återstår att se. Jag tycket att det är ett intressant ämne för att man får veta mer om hur människor från andra länder har det i jämförelse med oss. På de tre första punkterna i undersökningen fokuserar jag mest på personer som är jämngamla med mig själv, jag tror det blir lättast eftersom jag ska ge en egen bild av hur en typisk svensk har det här i Sverige och det är lättast att sätta sig in i sin egen roll. Jag tycker också det är bra att vara lite allmänbildad om kulturella olikheter och ha lärdom om människors olika sätt att leva. Jag tror det kommer att gå bra att skriva det här arbetet och att resultatet blir bra. Det finns mycket information att använda och utgå ifrån. Jag hoppas även att jag lär mig någonting från den här undersökningen. Jag kanske får en helt annan bild av hur Sydafrika är uppbyggt och ser ut, än vad jag har nu från början. 3

4 Syfte, frågeställningar, metod Syftet med uppsatsen är att titta på likheter och skillnader mellan Sydafrika och Sverige. Det är också för att jag ska uppnå mitt mål i SO och naturligtvis för att jag ska lära mig mer om någonting nytt. Jag vill ha fram mycket användbar information så att undersökningen blir så bra och trolig som möjligt. Om man undersöker från flera olika källor, med källkritiskt betänkande, kanske man kan lyckas få fram vilka uppgifter som stämmer överens med hur det är i verkligheten. Mina frågeställningar bygger på skillnader och likheter att växa upp generellt i Sydafrika och i Sverige när det gäller: *Skola *Fritid *Framtid *Läs- och skrivkunnighet *Livslängd *Spädbarnsdödlighet *Medelinkomst *Befolkningsstruktur Jag ska använda mig utav både en bok och Internet för att ta reda på information, det är enkelt och lättillgängligt att använda. Det finns tillräcklig information där så jag behöver inte använda någon annan metod. Den bok jag ska använda mig utav heter Utrymme - om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen. 4

5 Avhandling Skola, fritid och framtid Jag har undersökt vad det är för likheter och skillnader generellt att vara ett barn i Sydafrika och att vara barn i Sverige, när det gäller vissa punkter som skola, fritid och framtid. I Sydafrika beror det mycket på om man bor i en rik eller en fattig familj. Jag har gjort en jämförelse mellan mig själv och en flicka från Sydafrika som bor i en rikare familj. Hon heter Sarah Andrews, är 17 år och bor i Sydafrika i en villa med sin familj. Sarah går på en privat flickskola där man behöver skoluniform och har många fritidsintressen och framtidsplaner. På fritiden gillar hon att spela trummor, teater, sjunga i kör och hålla tal. Hon är målvakt för ett innebandylag, medlem i många skolkommittéer, samlar på allt möjligt och har en katt. Sarah läser sista terminen på gymnasiet. Efter det vill hon vidga vyerna och åka till USA för ett sabbatsår innan hon reser tillbaka till Afrika igen för att bli missionär. Sarah berättar; - Mina väninnor tror att jag har förlorat förståndet. De ska bli TV-presentatörer och affärskvinnor och alternativt gifta sig rik och göra ingenting. 1 Men Sarah vill göra en förändring. Hon vill hjälpa de som är sjuka, trots den dåliga lönen man får som missionär. I Sverige är vi skyldiga att gå i grundskolan precis som i Sydafrika där 9 års skolgång är obligatorisk, men många barn som bor i de fattigare familjerna går aldrig klart eller ens börjar skolan. Även om en stor del av barnen börjar i det sexåriga låg- och mellanstadiet, är det många som inte fortsätter i det fyraåriga högstadiet. Omkring åtta av tio fortsätter till sjunde klass. I Sverige går alla barn klart grundskolan och även de flesta studerar vidare på gymnasium och högskolor. År 2000 gick 89 % av alla barn i Sydafrika i grundskolan 2, till skillnaden från Sverige där så gott som 100 % av alla barn gick i grundskolan samma år. Det är en betydligt mindre del svenska barn som inte går i grundskolan än det är sydafrikanska barn av sin del av landet. 1 Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad, sid

6 Orsaken är bland annat att man saknar utbildad arbetskraft, bristen på lokaler och läromedel är stor och att de flesta Sydafrikanska skolor har avgifter. I Sverige betalar den vuxna arbetskraften skatt, som sedan täcker delar av avgifterna för bland annat skolor och utbildningar. En stor del av Sydafrikas befolkning är fattigt och många gånger har inte alla familjer råd att betala alla avgifterna och då hindras barnen från att gå i skolan. Privatskolorna är betydligt dyrare än de statliga skolorna och ger en bättre utbildning och fler valmöjligheter inför framtiden, men det är bara rika familjer som har råd med det. Många rikare skolor i Sydafrika ordnar aktiviteter på skolorna utanför skoltiden där lärare ställer upp som aktivitetsledare. De vill att barnen ska ha aktiva och roliga fritidsintressen som t.ex. fotboll, simning, teater eller dans och hjälper till att hålla i dem. I Sverige förknippas nästan aldrig fritidsaktiviteterna med skolan, utan är föreningar och klubbar utanför skoltiden. Med hjälp av organisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar, har man lyckats starta fler avgiftsfria statliga skolor så att även fattiga barn får en chans att lära sig läsa och skriva. Alla har inte turen att hamna i en rik familj som Sarah och det är bra att människor med mer pengar och större möjligheter, även har tankarna på dem som är fattiga och vill göra en god insats för att hjälpa dem till ett bättre liv. Rikare sydafrikaner har i princip samma möjlighet till bra utbildning, chans att utveckla sina intressen och ett bra liv som vi i Sverige har, medan de fattigare kanske mer tänker på mat över dagen och hur de ska klara av att försörja sin familj. Läs- och skrivkunnighet Ungefär 84,1 % bland män över 15 år i Sydafrika är läs- och skrivkunniga och bland kvinnor över 15 år är det 80,9 %. 3 Totalt är ca 86,4% av hela den Sydafrikanska befolkningen läs- och skrivkunniga. 4 I Sverige har läs- och skrivkunnigheten nästan alltid varit helt 100 procentig. Ända sen talet har läskunnigheten varit allmän i Sverige och Finland och det är mycket tidigt sett ur ett internationellt perspektiv

7 Livslängd och spädbarnsdödlighet Den förväntade livslängden för en kvinna i Sydafrika är 48,2 år och för en man är det 49,6 år. Spädbarnsdödligheten innan 1 års ålder/ 1000 födslar är ungefär 53 fall. 5 I Sverige förväntas en kvinna leva i 83,15 år och en man i 79,10 år. 6 Spädbarnsdödlighet innan 1 års ålder/ 1000 födslar i Sverige, beräknas vara kring 3 fall. 7 Förr var Sveriges medellivslängd mycket lägre än vad den är nu. Nu har Sverige en av de högsta medellivslängderna i världen. 8 Under de senaste 100 åren har det ökat med hela 26,17 år för kvinnorna och 24,57 år för männen. Det är en ökning med nästan en tredjedel av vårat liv. Förr var spädbarnsdödligheter mycket högre i Sverige än vad den är idag. År 1900 dog 9 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna före ettårsdagen. 9 Spädbarnsdödligheten efter kön per levande födda i Sverige Medelinkomst Arbetslösheten i Sydafrika är stor och har bara blivit större under de senaste årtiondena. 28,4 % av befolkningen är arbetslös och en stor del av dem som har ett arbete är män. Antalet män i arbetsstyrkan är 61,6 % och antalet kvinnor, 38,4 % aspx aspx aspx

8 Jämfört med män har kvinnor liten möjlighet att få bra betalda jobb. De som blir anställda får ofta lägre betalt och sämre villkor än männen. Flera olika faktorer bidrar till att kvinnor är fattiga. Könsfördelningen av arbete i hemmet, dåligt betalda jobb och gamla lagar som nekade kvinnor rätten att äga mark är några. 11 Arbetslösheten i Sverige är ca 4 %. Lika som i Sydafrika är även Sveriges arbetsmarknad orättvis mellan kvinnor och män. Kvinnorna får i regel mindre lön och har oftast en lägre position inom yrket. Det är ofta män som är chefer. Befolkningsstruktur Befolkningen i Sydafrika är förhållandevis ung, medelåldern är 24,5 år. I Sverige är medelåldern något högre. Kvinnan har en medelålder på 42 år och mannen 39 år, men likt många andra länder ökar medelåldern och antalet pensionärer i Sverige. Sveriges befolkningsstruktur

9 Slutsats och diskussion Privata skolor i Sydafrika och Sverige har en ganska lika uppbyggnad och båda öppnar många möjligheter inför framtiden. De fungerar inte riktigt exakt likadant i.o.m. att man i Sydafrikas privatskolor har skoluniform och möjligtvis något striktare regler. Man behöver även betala för att gå där och i många fall väldigt dyra avgifter. Det behöver man inte göra i de Svenska skolorna. De statliga skolorna för fattigare människor i Sydafrika mäter sig inte med skolorna vi har i Sverige. I Sverige finns det lagar på hur en skola ska vara uppbyggd och att den ska ha en trevlig miljö och liknande, men som fattig i Sydafrika tror jag att man bara är glad över att få lära sig läsa och skriva. Där tänker man nog inte lika mycket på miljön och hur det ser ut. Jag tycker att det är jättebra att man försöker att utöka skolorna så att alla får en chans att lära sig läsa och skriva. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan den kunskapen. Vardagen skulle se helt annorlunda ut. Man skulle t.ex. inte kunna läsa morgontidningen, inte skriva brev eller ens veta hur sitt namn såg ut. Jag önskar att alla en dag får möjligheten att lära sig det. Jag jämförde mig själv med en 17 årig flicka som hette Sarah och bor i Sydafrika. På hennes fritid utövade hon massor med aktiviteter. Hon var alltifrån en samlare till en innebandymålvakt. Hon har hela livet framför sig med bra utbildning och många möjligheter. Vi i Sverige har också bra möjligheter till utbildning och fördelen här är att de är kostnadsfria så man behöver inte vara rik som i Sydafrika för att få en bra utbildning. Alla kan lyckas, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Det tragiska i Sydafrika är att man i många fall måste födas i en rik familj och inte på den fattiga landbygden, för att ha möjlighet att studera och få ett bra jobb. Men man kan ju absolut ha ett lyckligt liv trotts fattigdom, men man har i regel det lite tyngre eftersom världen är styrd av pengar. Jag tycker att det är jättesynd att inte alla i Sydafrika, även de fattiga, kan få samma möjlighet till utbildning som vi i Sverige har. Det är kanske dem som behöver den mest, just för att kunna försörja sin familj senare i livet. Det är bra att hjälporganisationer runtom i världen samlar in pengar för att hjälpa dem som har det svårt. Jag tror att de fattigare barnen har fritidsaktiviteter de med, men inte lika dyra som de rika barnen har. De kanske inte spelar fotboll i ett lag, utan spelar ute på gatan själva med kompisarna. 9

10 Läs- och skrivkunnigheten är mycket större i Sverige än i Sydafrika, men man jobbar på att lära fler barn genom att bygga nya skolor. Livslängden är även mycket längre i Sverige än i Sydafrika idag. På 1900-talet hade vi ungefär samma siffror som Sydafrika har idag och då kan man undra hur det kan komma sig. Min tanke var att man arbetar mer fysiskt i Sydafrika, med jordbruk och egna odlingar av mat. Jordbruken har även minskat i Sverige under senare år. Förr var nästan alla familjer som bodde på gårdar ute på landet bönder, men det har avtagit allt mer och mer. På så vis sliter vi inte ut våra kroppar lika mycket och vi får en längre beräknad livslängd. Men eftersom Sydafrika har kvar sina odlingar, som de förvisso också försörjer sig på, orkar inte deras kroppar lika mycket och jag kan tänka mig att majoriteten av den Sydafrikanska befolkningen bor på landet och försörjer sig på det. Spädbarnsdödligheten var inte så rolig att undersöka. Det visade sig vara 53 fall av 1000 som dog innan ett års ålder. I Sverige var det betydligt mindre, 3 fall av 1000 som dog. Anledningen till att det är mer spädbarnsdödlighet i Sydafrika än i Sverige kan vara att vi har bättre läkarvård här i Sverige. Sydafrikas befolkning är mycket större än vår och de har nog inte många fler sjukhus än vad vi i Sverige har, så de kanske helt enkelt blir ont om plats och kvinnorna måste föda hemma. Det finns nog en större risk att barnet dör om det föds hemma men jag vet inte om det är orsaken. Det kan även vara på grund av sjukdomar som sprider sig genom landet. Att barnet blir smittat direkt vid födseln genom mamman som redan bär viruset. Medelinkomsten för kvinnor och män i Sydafrika är olika och orättvist fördelad. Männen får mer lön och uppmärksamhet än kvinnorna. Samma sak är det även i Sverige, men inte riktigt lika stor skillnad. Jag har bara en sak att säga och som tjej tycker jag att det är helt fel och att det genast ska vara jämställt! Jag tycker att om kvinnan presterar lika mycket och bra som mannen, har hon rätt till lika lön. Sydafrika har en rätt ung medelålder, medan Sveriges är snäppet äldre och ännu äldre är den beräknad att bli inom de närmaste 40 åren. Det kommer att orsaka förlust av en stor del arbetskraft. Då jag skrev avhandlingen kunde jag nästan inte låta bli att hålla mig innanför ramarna till mina frågeställningar, utan att lägga till massa annat som jag tyckte var intressant. 10

11 Bland annat blev jag nyfiken på det nya presidentvalet som har gjorts alldeles nyligen i Sydafrika. Hur har den nya presidenten tänk lägga upp alla problem landet har att handskas med och vad vill han uppnå? Varför röstade folk just på den blivande vinnaren? Jag tänkte att det skulle vara en undersökning på hur framtiden skulle kunna bli för t.ex. fattiga barn utan utbildning, men den frågan svävade iväg en aning från det jag egentligen skulle skriva om så jag lät bli. Den undersökningen får bli en annan gång. 11

12 Sammanfattning/abstract Hur fungerar det egentligen med skolor i Sydafrika? Kan alla få en bra utbildning och ett bra jobb så att man kan försörja sin familj i framtiden? Nej, alla har inte den turen att få gå i skolan. De som bor fattigt på landbygden är värst drabbade av bristen på skolor. Rikare familjer har turen att ha råd att gå på privatskolor och kan därefter utbilda sig. Jämfört med de Svenska skolorna är privatskolorna i Sydafrika mer liknande än de statliga skolorna i Sydafrika. De statliga skolorna kan vara utan toaletter och rent vatten. Men det är ändå bra att de finns så att alla har en chans att kunna få lära sig läsa och skriva. Det är tur att det finns hjälporganisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar som kan hjälpa till att bygga upp fler skolor så att alla får en chans att gå i skolan och utveckla möjligheter inför framtiden. I min uppsats har jag jämfört Sverige och Sydafrika i några punkter som skola, fritid och framtid, men även gjort undersökningar om läs- och skrivkunnighet, livslängd, medelinkomst, befolkningsstruktur och hur stor spädbarnsdödlighet det är i de båda länderna. How do the schools in South Africa actually work out? Can everyone get a good education and a good job so that they can support their families in the future? No, everyone doesn t have that luck so they can go to school. Those people who re living poor on the countryside are most affected by the lack of schools. Richer families have that luck that they can afford to attend private schools and then get an education. Compared with the Swedish schools are private schools in South Africa more like them than the government schools in South Africa. The government schools may be without toilets and clean water. Nonetheless, it is good that they are built so that everyone has a chance to learning read and write. It is fortunate that there are help organizations like Save the children and SOS Children's Villages, which can help to build more schools so that everyone gets a chance to go to school and develop its potential for the future. In my thesis I have compared Sweden and South Africa in some points like schools, recreation and future, but I ve also done studies about literacy, life expectancy, average income, population structure and the size of the infant mortality rate in the both countries. 12

13 Slutord Jag tycker att mitt arbete blev bra. Det gick bra att skriva, men det var lite svårt att hålla sig innanför ramarna vissa gånger. Det var enkelt att få tag i information och jag kunde använda mig utav mycket fakta. Jag skulle kunna ha tänkt mig att få med lite mer om det nya presidentvalet och jämställdheten mellan svarta och vita, rasfördelningen i min uppsats, men jag ansåg att det skulle bli alldeles för långt att skriva om och det skulle ta för lång tid. Men det får bli nästa gång. Jag har lärt mig att det är väldigt synd om de som är fattiga i Sydafrika eftersom de inte ens får eller kan gå i skolan ordentligt och skaffa sig en utbildning eller utöva vissa fritidsaktiviteter för att det är för dyrt. Jag känner mig mer uppmärksam nu då jag hör om eller ser på TV om olika hjälporganisationer. Det är nog mest för att ämnet har varit aktuellt för mig ett tag nu och för att jag vet mer om hur de har det. Det jag fortfarande undrar över idag efter min undersökning, är hur presidenten har tänkt sig, vad han har för motivationer till att kunna göra landet bättre? Ska han ta tag i rasfördelningen eftersom han är svart? Det återstår att se och ta reda på. 13

14 Källförteckning Skriftliga källor: Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad Internet: 28/ / / / / / / aspx 28/ / / /

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest Westerlundska Gymnasiet Samhällsvetenskapligaprogrammet 2012 svenska kurs 2 Amanda Vesterberg SA2B Sjukgymnast Att hjälpa människor när de behöver det som mest Inledning Jag har valt att fördjupa mig i

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin.

Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Framtidsdrömmar i Sydafrika Thandiwe Mazibuko berättar om fattigdom och flickors makt att få slut på HIVepidemin. Thandiwe Mazibuko Hon är övertygad om att drömmar kan hjälpa människor ur fattigdom och

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum!

Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! Lämna skolbänken och ge en annan elev en plats i ett klassrum! 1 UNICEF/Nepal/2012 tillsammans skapar vi en bättre värld Från och med nu genomförs Operation Dagsverke i samarbete med UNICEF. Tillsammans

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Introduktion av Gap minder i en klass

Introduktion av Gap minder i en klass Introduktion av Gap minder i en klass Joey Hofwander, Tina Sundberg, Anna Prissberg, AV-media Kronoberg Ämne Stadium Nyckelord Språk Omfattning Alla ämnen Fr åk 4 till gy visualisering, globalisering,

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon?

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Namn: Arsen gabro Klass: Te14a Datum: 2015-03-05 Abstract This essay is about the future of electric cars and the aim of this essay explain what the current

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008 Barnen i Indien Enligt uppgifter av UNICEF och en undersökning som gjordes 2001 beräknas 12.6 miljoner barn vara involverade i farliga yrken i Indien. Uppgifterna visar även att Indien har det största

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension Basic Swedish 1 A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension 1 A: a) Lucktext Skriv ett ord i varje lucka. Det finns

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola.

Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syfte Mitt arbete kommer att handla om schack för förskolebarn i förskoleklassen på min skola. Syftet med den här uppsatsen är dels att ta reda på hur tidigt man kan börja lära barnen/eleverna spela schack

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Syfte Att undersöka och få en ökad förståelse för hur utbildningen påverkar

Läs mer

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension

Basic Swedish 1. A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension Basic Swedish 1 A. typ-prov skriftligt / written exam a) lucktext / text with blanks b) grammatik / grammar c) läsförståelse / reading comprehension 1 A: a) Lucktext Skriv ett ord i varje lucka. Det finns

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Tankar om Bliss symbolspråk i dagens värld

Tankar om Bliss symbolspråk i dagens värld Tankar om Bliss symbolspråk i dagens värld Mats Lundälv President www.blissymbolics.org Bliss symbolspråk Har vi bruk för bliss idag? Mitt svar på spörsmålet är naturligtvis; ja men varför och hur? Bliss

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster

en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en kvinnlig medlem av ett kloster en soldat till häst som dubbats av kungen en av kungen utsedd man som ansvarade bland annat för att samla in tionden en manlig medlem av ett kloster en manlig lantarbetare som var anställd hos en bonde

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer